OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím"

Transkript

1 OBSAH: EDITORIAL... 3 SLOVO OTCE BISKUPA... 4 INFORMACE A AKTUALITY... 5 BYL JSEM TAKOVÁ BÍLÁ VRÁNA... 6 УГКЦ ТА РПЦ ОБМІНЯЛИСЯ ПОСЛАННЯМИ... 9 HISTORIE NAŠICH CHRÁMŮ: ROTUNDA SV. LONGINA V PRAZE VZÁCNÁ MILOST ŘECKOKATOLÍCI V JIŽNÍCH ČECHÁCH AKTIVITY VE FARNOSTI NÁVŠTĚVA ISTANBULU LITURGICKÉ POJMY: EPITRACHIL, NARUKAVNICE, NÁBEDERNÍK ZE ŽIVOTA SVATÝCH: BL. BISKUP-MUČEDNÍK TEODOR ROMŽA ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN HORLITEL UNIONISMU EDITORIAL Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím našeho časopisu opět chceme informovat o nejnovějším dění v našem Apoštolském exarchátě i za jeho hranicemi. S laskavým svolením redakce bulletinu Jezuité jsme přetiskli rozhovor s o. Janem Palackým, SJ. Tento řeholník, lékař a misionář byl vysvěcen na kněze ve východním ritu v rámci příprav na misii v Rusku. Cesta do Ruska se nakonec neuskutečnila, ale otec Jan mohl hlásat Krista v různých exotických zemích. V průběhu léta jsme si připomenuli významné 60. výročí kněžského svěcení našeho emeritního apoštolského exarchy Mons. Ivana Ljavince. Přinášíme proto stručný přehled jeho dosavadní životní poutě. Pozoruhodný je také životní příběh arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, velkého ctitele cyrilometodějské tradice a zakladatele unionistických sjezdů na Velehradě. Jeho přínos, v minulém století zřejmě ne zcela doceněný, je možné z dnešního hlediska hodnotit především jako důležitý krok nejen k poznávání Východu a Západu, ale také jako hodnotu, na kterou můžeme i my při našem snažení navazovat. Příště se setkáme začátkem listopadu, kdy vyjde poslední letošní číslo. Připomeneme si zároveň jeden rok od doby, kdy časopis Exarchát začal vycházet. Zajímalo by nás, jak hodnotíte jeho přínos, nakolik se úroveň článků změnila a co všechno v něm Vám, čtenářům, schází. Rádi uvítáme i Vaše vlastní zprávy, příspěvky, případně obrázky. Těšíme se na ohlasy!!! Redakce 3

2 SLOVO OTCE BISKUPA Drazí čtenáři Exarchátu, nikdy není dost doporučujících slov, aby křesťané žili liturgickým životem, který živí a posiluje jejich nadpřirozeného ducha. Naše liturgie je krásná, bohatá, a je potřeba, aby jí lidé i rozuměli. Porozumění nespočívá ve znalosti rubrik, tedy co, kdy a jak se má při liturgii dělat, ale v pochopení významu tohoto konání. V tom nám velmi pomáhá řeč lidu, ale ani ona nestačí, není všelékem, pokud se sami neformujeme asketicky, teologicky a pastoračně, pokud neznáme své vlastní dějiny. Jenom v kontextu této formace se dokáže v harmonii chápat majestátnost, krása a smysl našich obřadů, bez toho, abychom upadali do vnějšího formalizmu. Svatá liturgie je veřejný kult, který náš Vykupitel, jako hlava Církve, vzdává Otci, a kult, který společenství věřících vzdává své Hlavě, a skrze Ní Věčnému Otci. (Pius XII, Mediator Dei) Bůh nepotřebuje tolik obřady jako spíše srdce člověka, který tyto obřady koná. Vnitřní prvek je základním prvkem kultu V opačném případě se náboženství stává formalizmem bez základu a bez obsahu. (Mediator Dei) V každé svaté liturgii se zpřítomňuje oběť na kříži, kde se Ježíš obětoval za nás. Jedna a ta samá je oběť; on sám, který se teď obětuje prostřednictvím služby kněží, se obětoval i tehdy na kříži; odlišný je jenom způsob konání této oběti. (Mediator Dei) Cílem liturgie je tedy oslava Boha, vzdávání díků, náhrada za hříchy, prosba o milost. Tento pohled mění perspektivu našich liturgických aktů. Nejsou samoúčelné, ale jsou z naší strany zaměřeny na vědomé (z celého srdce, duše a mysli) vzdávání chvály Bohu, vzdávání díků, prosby o odpuštění vin a prosby o milosti. Drazí, když už máme konečně schválený i český překlad svaté liturgie, je důležité, abychom se co nejvíce zaměřovali na její obsah a dosahovali z časté aktivní a vědomé účasti na liturgii ten nejpožehnanější účinek. Pozdravuje a žehná + Ladislav 4

3 INFORMACE A AKTUALITY V měsíci srpnu obdržel Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR oznamovací dopis, ve kterém pražská Apoštolská nunciatura informuje o schválení českého překladu liturgie sv. Jana Zlatoustého. Stalo se tak na základě rozhodnutí Kongregace pro východní církve ve Vatikánu. Děkovný osobní dopis apoštolského exarchy Mons. Ladislava Hučka obdrželi Mons. Štefan Suchý, o. prot. Pavel Vácha, o. Milan Mikolajek a o. Karel Pražák v souvislosti s ukončením jejich aktivní pastorační služby v Apoštolském exarchátu řeckokatolické církve v ČR. Během tradiční cyrilo-metodějské pouti dne 5. července na Velehrad byla opět v bazilice Panny Marie slavena liturgie sv. Jana Zlatoustého, jejímž hlavním celebrantem byl ap. exarcha Ladislav Hučko. Liturgie byla přenášena radiem Proglas. Dne 22. července 2006 přijal v katedrále sv. Klimenta v Praze z rukou otce biskupa Ladislava Hučka kněžské svěcení jáhen Vasyl Gorblyanskyy. V letech absolvoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Působit bude ve funkci farního vikáře řeckokatolické farnosti v Brně. Mons. Ladislav Hučko zaslal blahopřejný dopis emeritnímu apoštolskému exarchovi Mons. Ivanu Ljavincovi k 60. výročí jeho kněžského svěcení. Dne 30. července 2006 sloužil Mons. Ljavinec u příležitosti tohoto výročí děkovnou sv. liturgii ve svém rodném městě Volovec v chrá-mu Voznesenia Hospodňoho. V červenci byla ukončena první část druhé etapy opravy fasády pražské katedrály sv. Klimenta. V tomto roce bude ještě provedeno zdvojení oken katedrály, závěrečná část rekonstrukce fasády bude pokračovat v roce Oprava je financována Magistrátem hlavního města Prahy. V kapli Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří ve farnosti Veverská Bítýška sloužil dne 12. srpna 2006 jako hlavní celebrant o. A. Jiří Pleskač poutní liturgii sv. Jana Zlatoústého. U příležitosti svátku bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR, byla sloužena v chrámě otců redemptoristů v Michalovcích dne 20. srpna 2006 slavnostní liturgie. Hlavní celebrant Mons. L. Hučko v homílii poukázal na Boží lásku jako hlavní zdroj síly všech svatých, kteří svůj život obětovali za víru. V sobotu 26. srpna 2006 vyvrcholily oslavy 10. výročí od založení ostravsko-opavské diecéze. Slavnostní mše sv. se zúčastnil také generální vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší z devíti katolických diecézí v ČR. V Jablonném v Podještědí proběhla 26. srpna 2006 pouť řeckokatolíků z liberecké farnosti ke svaté Zdislavě. Slavnostní liturgii sloužil biskupský vikář o. Vasyl Slyvotskyy a liberecký farář o. Ivan Semotjuk. Tradiční poutní slavnost ve východoslovenské Ľutině vyvrcholila 27. srpna 2006 slavnostní svatou liturgií za účasti asi 20 tisíc věřících. Předsedal jí místní (prešovský) biskup Mons. Ján Babjak, spolu s ním sloužil apoš- 5

4 tolský exarcha v ČR Mons. Ladislav Hučko a pomocný biskup Mons. Ján Eugen Kočiš. U příležitosti 80. výročí darování zázračné ikony Bohorodičky papežem Piem IX. mukačevské eparchii proběhla 28. srpna 2006 slavnost v mukačevské konkatedrále. Svatou liturgii sloužil místní apoštolský administrátor Mons. Milan Šášik, slavnosti se kromě jiných zúčastnil také apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Dne 3. září 2006 odvysílal Český rozhlas 2 Praha liturgii sv. Jana Zlatoústého. V chrámě sv. Kosmy a Damiána ji sloužil místní kaplan o. Radim Tutr, promluvu měl generální vikář Mons. Milan Hanuš. Ve dnech září 2006 proběhly v premonstrátském opatství v Želivi společné duchovní cvičení exarchátních kněží, exercitátorem byl P. Jaroslav Brož, ThD., S.S.L., odb. asistent na KTF UK v Praze. Viz vyobrazení na obálce. V rámci studijního programu "Univerzita třetího věku" vypisuje Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na zimní a letní semestr kurz Božské liturgie sv. Jana Zlatoústého. Kurz bude zaměřený na historicko-kritický vývoj liturgie s přihlédnutím k liturgickému prostoru Bližší informace na ové adrese: vf BYL JSEM TAKOVÁ BÍLÁ VRÁNA 6 Pražští věřící měli během prázdnin možnost setkat se v našich chrámech při bohoslužbách s o. Janem Palackým. Kdo vlastně je tento na první pohled nenápadný muž? To nám alespoň trochu objasní rozhovor, který jsme s laskavým svolením redakce bulletinu Jezuité převzali: Po misiích na Madagaskaru a v Bolívii se jezuita Jan Palacký chystá už na třetí misii do Albánie. Drobný mužík s pronikavýma očima vypráví o své klikaté cestě s neobvyklou prostotou. Po dvou letech v polském Krakově dostudoval filosofii v italském Gallarate. Během studia teologie na římské Gregoriánské univerzitě bydlel v koleji Rusicum a připravoval se na misii do Ruska. Proto také byl svěcený na kněze ve východním ritu. Nakonec ale vše dopadlo jinak Po svěcení v roce 1971 jsem zůstal ještě rok v Římě. Představení mě chtěli udělat spirituálem v koleji Rusicum. Já jsem se ale na tuto funkci necítil dost připravený. Zažádal jsem o aplikaci do Italské provincie a byl přijat. V Neapoli jsem ještě dva roky studoval a udělal si licenciát z morální teologie. Pak se po domluvě italských provinciálů naskytly dvě možnosti. Tou první bylo jít do Milána k P. Maino. Ten se staral o sklad léků a posí-

5 lal je do misií. Ale byl už velmi starý a představení potřebovali najít někoho na jeho místo. Druhou možností bylo zůstat v Neapoli a stát se členem nové komunity spojující několik nemocničních kaplanů. Tuto možnost jsem si vybral. Byli jsme čtyři, 2 kamiliáni, 1 diecézní kněz a já. Žili jsme ve velmi chudé čtvrti ve středu Neapole a působili na tamější poliklinice. To už jsi měl vystudovanou medicínu? Ne, ještě ne. Ale tehdy, když jsme se přestěhovali ze staré na novou polikliniku, jsem začal s dovolením českého provinciála P. Šilhana studovat medicínu. Nejprve jsem studoval všeobecné lékařství a po šesti letech ho úspěšně ukončil. Celé to studium medicíny bylo v tzv. olověných letech v Itálii, kdy byl zavražděn Aldo Moro. Ve společnosti se etablovala levice, která neviděla ráda, že jim tam nějaký kněžour studuje na medicíně. Jiní lidé mě naopak velmi podporovali, např. skupina studentů z hnutí Communione e Liberazione. Ti začali už za Pavla VI. jezdit do Polska a měli styky s východními zeměmi, takže pro mě měli pochopení. Ty ses potom dostal na Madagaskar Já jsem si zažádal do misií na Madagaskar už během studií medicíny. Tehdy jsem už byl lékařem, ale pokračoval jsem specializací v pediatrii. Italští představení mě ale nejdříve chtěli poslat do Čadu, pak přemýšleli o dalších dvou místech, ale nakonec sami došli k přesvědčení, že ten první nápad, jít na Madagaskar, byl nejlepší. Tak mě tam poslali. Co jsi tam dělal? Ze začátku jsem se učil jazyk, deset měsíců jsem byl v kurzu malgaštiny a během toho kurzu jsem dostal malárii. Původně jsem měl jít do Tulearu, což je na jihu ostrova. Měl jsem tam zastupovat a pomáhat P. Papovovi, který ještě žije, ale je už velmi starý. Tento kněz ruského původu byl také lékařem a založil tam tři nebo čtyři dispensáře. Dispensář, to je taková malá ambulantní ordinace, kde se pomáhá nemocným, poskytuje se jim základní lékařská a ošetřovatelská pomoc. Já jsem měl být jeho následníkem, ale když jsem dostal dost těžkou malárii a cítil se opravdu zle, tak mě potom nakonec provinciál na Madagaskaru poslal do nemocnice pro malomocné v Marana, kde bylo 200 lůžek. Stal jsem se tam potom ředitelem. Dvakrát týdně jsme tam v ordinaci přijímali lidi z venku k běžným ambulantním ošetřením. Jak dlouho jsi tam působil? Tři roky. Když jsem se vrátil do Itálie, byl jsem poslán na Sicílii do diecézní charity v Katánii, která pomáhala duševně a tělesně postiženým. Tamější lékaři mě zanedlouho poslali do nemocnice pro malomocné, ale tentokrát ne jako lékaře, ale jako pacienta. Podle diagnózy jsem měl tuberkulózní formu malomocenství. Tak jsem byl šest měsíců hospitalizován v Mesině. K ničemu mě pak nechtěli pustit, protože měli k mé nemoci velké předsudky. Tak jsem poprosil provinciála, jestli bych nemohl jet do Fontilles do Španělska, kde jezuité mají nemocnici pro malomocné. Tam mě pak důkladně vyšetřili a došli k závěru, že už malomocenství nemám. Jak ses pak dostal ze Španělska do Bolívie? Nejdříve jsem byl šest měsíců v té nemocnici jako pacient, potom dalších šest měsíců jsem si tam dělal kurz leprologie. Kromě toho jsem odjel do Barcelony, kde jsem pomáhal v dětské nemocnici u milosrdných bratří. Tam jsem potkal jednoho jezuitu, který byl 7

6 z Bolívie. Tak se nakonec stalo, že mě Italská provincie poslala na misii do Bolívie. Přijel jsem tam 15. března To bylo právě takové údobí těsně před krachem socializmu v mnoha zemích. Nejprve jsem se ale musel naučit španělsky. Napřed jsem byl v Cochabambě, a pak 15 let v malé vesnici nazývané San Francisco de Mojos. Působil jsem tam jako lékař a kněz. Řadu let jsem tam byl bez nějakého placeného místa, ale potom mi stát dal placené místo, takže jsem byl státní bolivijský lékař zapsaný v Komoře bolivijských lékařů a placený státem. Jezdil jsem očkovat, asistoval jsem u porodů. Jak jsi cestoval? Ze začátku na koni nebo volským potahem a nebo pěšky. Později jsem od americké zdravotnické organizace, která nás podporovala, dostal takovou čtyřkolovou motorku japonské výroby, na které jsem mohl jezdit po těch neudržovaných cestách. To mi umožnilo větší nezávislost. Mohl jsem kdykoli vyrazit do terénu. Očkování jsem často spojoval s místními slavnostmi. Když byl nějaký svátek, na nějaké vesnici, tak jsem tam přijel, nejprve jsem působil jako kněz a pak jsem očkoval. Nejen děti, ale také psy a kočky proti vzteklině. V San Francisco de Mojos jste také měli malou nemocnici Ano. Tam jsme měli ambulantní ordinaci, kde jsme poskytovali první pomoc, a malou nemocnici s pěti lůžky. Asistovali jsme u porodů, provozovali dětské a všeobecné lékařství a očkování. Většinu času jsem pobýval tam, ale musel jsem jezdit i do terénu. Byl jsem tam taková bílá vrána, protože ve třetím světě se často propaguje tzv. regulace porodnosti. Přitom se doporučují antikoncepční prostředky. Používání antikoncepce je ve třetím světě často jednou z podmínek ekonomického vývoje. Když se nepoužívá, tak například USA nedá té zemi ekonomický příspěvek určený nejchudším zemím. Bolívie je druhý nejchudší stát Jižní Ameriky. Já jsem jako alternativu doporučoval odpovědné rodičovství. Jen díky tomu, že jsem zároveň kněz, to uznávali. Kdyby něco takového prosazoval lékař - laik, tak by s tím měl těžké problémy a asi by to neobhájil. Později jsem začal jezdit do Čech a našel si zde laické spolupracovníky. Postupně za mnou do Bolívie přijeli Bohumil Bradáč, Vít Vaďura, Milan Boldi a Luděk Kaluža. Provozovali jste tam také snídaně pro děti Ano, asi uprostřed mého pobytu v Bolívii jsme začali poskytovat na naší stanici snídaně pro děti. Nejprve bylo těch dětí 32. Potom mě napadlo, že bychom si mohli zažádat o plynový sporák, aby to vaření bylo lepší a rychlejší. Požádal jsem o to charitu a nějaká paní, katolička, mi odpověděla, že tu žádost pošle dál a že uvidíme. Žádost se nakonec dostala do prezidentské kanceláře, kde různé sociální projekty podporovala manželka prezidenta Banzera. Dostal jsi něco? Nakonec mi řekli, že plynový sporák nemohou sponzorovat, ale že mi dají něco víc. Místo sporáku jsem nakonec začal dostávat peníze na každý den na snídani pro 50 dětí. Ale peněz bylo tolik, že když jsme udělali nákupy úsporně, tak to mohlo stačit pro 250 dětí. Nakonec jsme si obstarali i sporák, ale ženy, které mi pomáhaly, radši používaly otevřený oheň. Dosud se tam každé ráno vaří. Už ve 4 hodiny ráno přijde několik žen, aby mohly snídani připravit. Každý den přichází asi 250 dětí, což je prakticky celá tamější škola. Jan Regner, SJ 8

7 УГКЦ ТА РПЦ ОБМІНЯЛИСЯ ПОСЛАННЯМИ, У ЯКИХ АНАЛІЗУЮТЬ ПОДІЇ 60-ЛІТНЬОЇ ДАВНИНИ У четвер, 2 березня 2006 року, під час прес-конференції у конференційному залі Митрополичих палат Святоюрської гори (пл. Святого Юра, 5) Блаженні-ший Любомир, Верховний Архієпископ Києво- Галицький, повідомив журналістів про відзначе-ння 60-ї річниці Львівського псевдособору 1946 року. Відповідаючи на запитання про те, чи зверталися владики УГКЦ до владик Православних Церков щодо річниці Львівського "собору", яким тоталітарна радянська влада обґрунтувала насильницький перехід українських греко-католиків у Православну Церкву Московського Патріархату, що було пов язане з багатьма і жорстокими переслідуваннями тих, котрі цьому від-мовилися підкоритися. Блаженніший Любомир відповів: «Так, ми звернулися до наших співбратів, владик Православних Церков в У- країні та членів Святішого Синоду Московського Патріархату та особисто Патріарха Алєксія ІІ, бо відчували, що це потрібно було зробити. Ми звернулися по-братньому, не судячи їх. Побачимо, якою буде реакція Ми не хочемо ставити їх в незручне становище, щоб вони мусили публічно виправдовувати ті чи інші дії.» При цій нагоді Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви надіслав Патріарху Московському і всієї Русі Алексію II Послання, в якому висловлює свій жаль з приводу того, що православна Церква ще досі не дистанціювалась від цього псевдособору. Одночасно знову простягає руку прощення та співпраці. У посланні говориться: «Українська Греко-Католицька Церква, яка безмірно постраждала внаслідок Львівського псевдособору, вважає неприпустимим переносити отруйний дух ворожнечі у на-ступні десятиліття. Вона готова працювати задля примирення та взаємного прощення і розуміє, що такі зусилля матимуть успіх лише за умови доброї волі обох сторін.» 10 липня 2006 року Голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату Митрополит Смоленський і Калінінградський Кіріл надіслав послання Главі УГКЦ Блаженнішому Любомирові у відповідь на лист Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви на ім'я Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II. Читаючи вже перший абзац цього документа бачимо, що це не є фактично послання у відповідь, а «ряд принципових зауваг». Але при цьому безумовно, що цей факт не применшує важливого акту спілкування між УГКЦ та РПЦ щодо болючих моментів історичного минулого. З відповіддю Митрополита Кіріла можна ознайомитися за адресою: 9

8 HISTORIE NAŠICH CHRÁMŮ: ROTUNDA SV. LONGINA V PRAZE Románský kostel sv. Longina v ulici Na Rybníčku na pražském Novém Městě patří k nejstarším pražským svatyním. Ze tří kruhových románských kaplí, které se do dneška v Praze dochovaly, je kaple sv. Longina nejstarší a zároveň nejmenší. Tato rotunda vznikla někdy ve 12. století jako farní kostel osady Rybníček. Rotundu nechal pravděpodobně postavit benediktinský Břevnovský klášter, kterému tehdy patřily pozemky ve vsi Rybníček. Kaple byla až do 14. století zasvěcena sv. Štěpánovi. Poté byl na Novém Městě postaven větší farní chrám sv. Štěpána. Když byl ve druhé polovině 14. století dokončen, ztratila kaple svůj dosavadní význam. V té době byla zasvěcena sv. Longinovi. Část ostatků tohoto světce si v roce 1355 z Itálie do Prahy přivezl už jako čerstvě korunovaný římský císař Karel IV. Svatý Longin byl podle apokryfních zdrojů římským vojákem, který patřil k popravčí četě při Ježíšově ukřižování na Golgotě. Podle svědectví svatého Jana Evangelisty probodl již mrtvému Ježíši bok kopím. Golgotské události na něho ale zapůsobily natolik, že uvěřil, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Dezertoval z římského vojska a necelých třicet let žil jako poustevník nedaleko kappadocké Cesareje. Tam byl vypátrán a následně popraven. Ke kapli sv. Longina byla v 17. století přistavěna lucerna (věžička), která měla osvětlovat vnitřek. V roce 1783 vstoupilo do platnosti nařízení císaře Josefa II. o zrušení a uzavření všech kaplí, v nichž se nekonaly veřejné bohoslužby. Proto byla rotunda přeměněna ve skladiště kostelního nářadí. V roce 1844 byla obnovena, v letech pak opravena. Odkryty byly románské sloupy a pilíře lucerny, do zrekonstruované kaple byl znovuumístěn zděný barokní oltář z roku 1762 se skupinou svatého Kříže a svatého Longina. V roce 1998 dal úřad městské části Prahy 2 rotundu sv. Longina zapůjčil Apoštolskému exarchátu řeckokatolické církve v Praze, a to na dobu neurčitou. Exteriér i interiér prošly zdařilou a citlivou opravou, která byla financována z příspěvků městské části Praha 2. Interiér je přizpůsoben ke konání východní liturgie. Uměleckou výzdobu realizoval Zdirad J. K. Čech. Rotunda je využívána k přiležitostným bohoslužbám a pobožnostem pro malá společenství. vf 10

9 VZÁCNÁ MILOST První pražský exarcha o. Ivan Ljavinec oslavil v neděli 30. července 2006 vzácné jubileum. Ve svém rodném městečku Volovec děkoval za 60 let činnosti na vinici Páně. Když se kněz dožije tak vzácného jubilea, 60. výročí kněžského svěcení, je to v jeho životě mimořádná událost. Za kulatým výročím o. Ljavince je dlouhá životní pouť plná mnohých událostí, radostí, mnohých bolestí, překvapení, ale hlavně vzácných lidí, které mu Pán poslal, aby obohatili jeho život. Byli to vzácní lidé, věrni Církvi, zbožní, dobrotiví, se srdcem plným lásky. Vstoupili do života o. Ivana, aby mu byli příkladem, inspirovali ho svým životem, pomáhali mu a umožnili vidět do hloubky věcí a událostí. Na začátku jeho kněžského působení stál mimořádný člověk biskup Pavel Peter Gojdič, OSBM. Z jeho rukou přijal dne 28. července 1946 kněžské svěcení v Katedrálním chrámu sv. Jana Křtitele v Prešově. V jeho bezprostřední blízkosti strávil pak delší čas, protože pracoval jako jeho tajemník. Významná osobnost biskupa Gojdiče zůstala pro o. Ivana po celý život jedinečným vzorem. Kolik různých činností vykonával o. Ljavinec během svého kněžského života? V letech byl spirituálem v prešovském semináři, katechetou a ředitelem juvenátu, učitelem latiny na gymnáziu, redigoval časopis Blahovistnik. Spolu s biskupem Vasilem Hopkem další významnou a vzácnou osobností se věnoval dětské příloze Zorja. 50. léta přinesla pronásledování církve i kněží vězení, výslechy, soudní procesy, zákaz pobytu v prešovském a košickém kraji. Strach si nenašel místo v srdci o. Ivana a přesto, že byl mimo pastoraci, tajně vykonával funkci generálního vikáře. Bůh byl jeho nadějí a posilou po celá dlouhá léta pronásledování. 11

10 V roce 1968 se v Praze aktivně zapojil do procesu obnovení Církve. Měl štěstí spolupracoval s kardinálem Františkem Tomáškem, člověkem, který měl velké pochopení, ochotu a srdce pro řeckokatolíky. Zbožný a laskavý kardinál byl velkorysý a velmi štědrý k východním bratrům a udělal vše, co bylo v jeho silách, aby pomohl při obnově této Církve. O. Ivan na něho s láskou vzpomíná. Chrám sv. Klimenta v Praze se opět stal významným centrem řeckokatolíků přicházejících ze všech koutů světa. V nároč-ných podmínkách ateizované společnosti se nenechal odradit a pracuje ze všech sil. 15. března 1996 v roce 50. výročí kněžského svěcení ho Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem akalissenským a prvním exarchou pro katolíky byzantského obřadu žijící v České republice. V Božích plánech jsou životní události propojené neuvěřitelným způsobem, z lidského pohledu těžko pochopitelným. Bohatý život o. Ljavince byl přes mnohé těžkosti, problémy, překážky, nepochopení, lidské chyby i občasné prohry Biskupský erb vladyky Ivana vždy plný víry a naděje ve Všemohoucího. Proto 30. července 2006 přijel do rodného Volovce, aby tady v chrámě před oltářem děkoval Bohu za všechno a aby jeho srdce mohlo zpívat Bohu píseň Blahoslovi, duše moja, Hospoda. Kéž mu laskavý a dobrotivý Bůh dá hojnost milostí a darů Ducha Svatého, naději, zdraví a radost, kéž ho nebeská Matka i nadále ochraňuje a pomáhá mu. V modlitbách o to prosí Boha všichni ti, kteří ho mají rádi. Mária Pešeková Ìíwãàÿ è áëàãàÿ ëýòà, âëàäûêî! 12

11 ŘECKOKATOLÍCI V JIŽNÍCH ČECHÁCH AKTIVITY VE FARNOSTI ČESKÉ BUDĚJOVICE V minulém čísle jsme uveřejnili první část příspěvku o. Ruslana Zassiedka, správce farnosti v Českých Budějovicích, na téma Postavení cizinců v České republice. O jejich konkrétní situaci na jihu Čech informujeme v dnešní, závěrečné části příspěvku. CÍCH PASTORAČNÍ ÚSILÍ A AKTIVITA VĚŘÍ- Českobudějovická farnost se rozprostírá na území celých jižních Čech. Jsem jediný řeckokatolický duchovní na tomto území. Momentálně zde máme jednu farnost, která má dvě filiálky. Bohoslužby se konají v Českých Budějovicích (kaple Smrtelných úzkostí Páně vzadu za katedrálou), v Kaplici a ve Strakonicích. Bohoslužby jsou slouženy ve staroslověnštině, texty Písma a kázání jsou pak přednášeny v jazyce, který je blízký většině přítomných, tedy v ukrajinštině nebo češtině. Hlavní pastorační úsilí směřujeme na České Budějovice a Kaplice. Aktivity, které jsem schopen věřícím nabídnout, stojí a padají na životních podmínkách adresátů. Katastrofický nedostatek osobního volna omezuje aktivity naší farnosti na víkendy a přes týden na večerní hodiny. Nedělní bohoslužby v Budějovicích navštěvuje kolem čtyřiceti stálých farníků. Pro ně rovněž v neděli organizujeme Křesťanské nedělní školy, které se uskutečňují po bohoslužbách. Zde má člověk možnost zažít společenství, setkat se s knězem, být přítomen vyučování katechizmu a pak se také účastnit následné diskuse. Naši věřící si zaslouží pochvalu za bohatou účast na těchto setkáních. Často se stává, že je přítomna třetina až polovina lidí, kteří navštívili bohoslužbu. Ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice také nabízíme možnost sportování v odpoledních hodinách, účast na kulturních a společenských akcích. Podařilo se nám zorganizovat pouť na Lomec, celodenní výlet do Prahy, účastníme se výstav a koncertů s tematikou reprezentace různých kultur, jako je slovenská, uzbecká, moldavská, ukrajinská. Již druhým rokem také probíhá kurz českého jazyka pro cizince (účastníky jsou nejen naši farníci). Úcta k různým kulturám a integrace cizinců do české společnosti jsou důležitými aspekty naší práce. Další věc, která se nám osvědčuje, je katecheze dospělých a pastorační návštěvy rodin. Výuka katechizmu je pro střední věkovou kategorii důležitým prvkem v duchovním rozvoji, protože právě tato generace povětšinou nebyla nábožensky vzdělávána. Obzvláště nás těší zájem konkrétních lidí nebo i celých rodin. Nepříznivá osobní situace a osamění v cizí zemi způsobují větší otevřenost lidí pro duchovní rozhovory, kterých je potom celá řada. Pastorační úsilí samozřejmě předpokládá svátostné působení. Jelikož jsou našimi farníky zejména lidé v produktivním věku, specifikou je omezený počet sňatků a pohřbů. Osoby, které chtějí přijmout svátost manželství, odjíždějí většinou za tímto účelem na Ukrajinu, kde mají rodinné zázemí a příbuzenstvo, osoby starší zase většinou zakončí svůj pracovní pobyt zde před dosažením stáří. Udílení jiných svátostí je obdobné jako u našich západních bratrů. Specifikum asi tvoří přijetí svátosti pokání a eucharistie, které je spojené se skutečností, že lidé jsou ve svých domovských farnostech zvyklí přistupovat 13

12 k těmto svátostem zdrženlivě a s bázní, uvědomujíce si svoji nepatrnost. Proto se v těchto záležitostech spíše snažíme povzbuzovat lidi k častějšímu využívání těchto svátostí. Aby představa o pastoračním úsilí naší církve byla úplná, je potřeba se zmínit o velké úloze manželek řeckokatolických duchovních. Řeckokatoličtí kněží se mohou (ale nemusejí) ženit. Já jsem ženatý a musím podotknout, že velkou a potřebnou část práce odvádí právě má manželka. Její důležitou funkcí je např. vedení liturgického zpěvu (což v našem obřadě, ve kterém jsou všechny bohoslužby zpívané, hraje podstatnou roli), sekundární výpomoc při organizaci chodu farnosti a některé eticko-duchovní rozhovory s ženskou částí naší farnosti. 14 VZTAHY MEZI ŘECKOKATOLICKOU A ŘÍMSKOKATOLICKOU CÍRKVÍ Život našeho farního společenství souvisí také se vztahem mezi naší a římskokatolickou církví. Naše vztahy jsou nanejvýš dobré. Řeckokatolická církev zde nevlastní žádný majetek, ale přesto v tomto kraji máme možnost využívat kostely a kapličky, také farní budovu, a to za velmi dobrých podmínek. Řeckokatolického duchovního západní kněží přijímají jako sobě rovného spolubratra. EKUMENICKÝ RÁZ PASTORACE Naše bohoslužby často navštěvují i lidé, kteří se hlásí k pravoslavné církvi. Navštíví nás a jelikož bohoslužby a disciplína jsou téměř totožné, zůstávají v našem společenství, využívají tím duchovního dobra naší církve a jsou přijati jako bratři. Bez myšlenky na proselytismus jsme ochotni jim posloužit i vyučováním, společenstvím, podporou a občas také i svátostmi, které jsou povolené kanonickým právem. Myslím, že v těchto setkáváních se rodí hluboká úcta jedněch k druhým, vzájemné sbližování, což může v budoucnu přinést i plody jednoty všech křesťanů. Přicházíme do styku také s muslimy, původem z bývalých asijských republik Sovětského svazu. Umožňuje nám to společná minulost a znalost ruštiny a z jejich strany otevřenost pro hlubší hledání odpovědí na důležité životní otázky. Bývají to dosti zajímavé diskuse. HODNOTY, KTERÉ MOHOU PŘINÉST ŘECKOKATOLIČTÍ VĚŘÍCÍ Všeobecně můžeme říci, že lidé z Východu jsou více ekleziálněji založení, mají důvěru v hierarchicky uspořádanou církev. Možná ne vždycky je jejich víra všestranně uvědomělá a explicitně vyjádřená ve svých vnějších formách, přesto je to materiál ke zpracování. Nuzná situace, ve které se někteří naši věřící nacházejí, a možnost osobního kontaktu s knězem má často za následek uvědomělost a ochotu k účasti na životě církve. Důležitou hodnotou, na kterou svým životem ukazují a která zároveň momentálně české společnosti chybí, je hodnota rodinného života. Pracují zde proto, aby materiálně zajistili své rodiny, aby svým dětem poskytli možnost vysokoškolského vzdělání. Obětují se pro to, že ve svých dětech vidí budoucnost. Tato budoucnost má pro ně konkrétní tvář tvář osoby, která jim byla Bohem svěřena a za kterou mají zodpovědnost. Další cennou hodnotou je pracovitost. Lidé z Ukrajiny sem přicházejí zejména proto, aby pracovali. Nechtějí krást, neprodávají drogy, nevyužívají sociální systém, aby žili z dávek, ale přicházejí sem, aby svou těžkou a poctivou prací zajistili svůj příjem. Ruslan Zassiedko

13 NÁVŠTĚVA ISTANBULU Ve dnech července jsem na pozvání sekretáře Turecké biskupské konference navštívil Istanbul. Je to město, které se nachází zčásti v Evropě a zčásti v Asii. V současnosti má asi 17 miliónů obyvatel. Známé je velmi bohatou a pohnutou historií. Kdysi vzkvétající administrativní, duchovní a kulturní středisko východních křesťanů je dnes prakticky úplně islámské město, ve kterém je možné najít už jenom malinké zbytky postupně pod váhou islámu mizejícího křesťanství. Je to smutný pohled, ale je historickým výsledkem nejednoty těch, kteří se měli opírat především o Boha a ne o svoji moc a vliv. Místem nejhlubšího zamyšlení a pohnutí byl chrám Hagia Sofia, kdysi největší chrám křesťanství, po několik století sloužící jako mešita a dnes zredukovaný na museum. Na tomto místě se kdysi konaly slavné koncily, probíhaly vášnivé teologické diskuse, slavila se jedna z nejvelkolepěj-ších liturgií. Všechno je relativní, všechno jednou pomine. Zůstává jenom to, co je podstatné, co bylo zaseto do lidských srdcí, co rez a mol neničí. Na to jsem myslel, když jsem obcházel tato kdysi tak věhlasná místa. Na druhé straně jsem s obdivem a uznáním a musím se přiznat i s určitou závistí sledoval, jak je to město plné dětí, jak vřelý je vztah Turků ke svému potomstvu, jak jim na něm záleží. To je v naší sekularizované Evropě již velmi zřídkavé. Na konci měsíce listopadu letošního roku se chystá navštívit tato místa Svatý otec Benedikt XVI. Jistě je to proto, že mu leží na srdci osud toho malého stádečka křesťanů, kteří tam ještě vydrželi a chce je povzbudit i posílit ve víře. Modlil jsem se, aby tato návštěva byla novým začátkem pro život křesťanů v tomto městě. + Ladislav Hučko apoštolský exarcha NĚCO Z HISTORIE Poprvé se stal Istanbul významným městem až ve 4. století po Kristu za vlády císaře Konstantina, od něhož dostal i svoje jméno Konstantinopol. Po rozpadu Římské říše se Konstantinopol (tehdy ještě Byzantion) stal hlavním městem Východořímské říše a centrem východní Církve. Město se začalo bouřlivě rozvíjet. Poloostrov, z jedné strany omývaný vodami Bosporu a z druhé strany záto- Hagia Sofia - exteriér 15

14 kou Zlatý roh (turecky Hali), která vbíhá do evropské části pevniny, je ideálním městem pro osídlení. Přirozená hradba vod ze všech stran, kromě severozápadu, chránila v průběhu mnohých válek bohatství a blahobyt města. Když v 5. století postavil císař Justinián Chrám Boží moudrosti Hagia Sofia, stal se největším kostelem v celém tehdy známém světě. Sám Justinián prý v průběhu slavnosti vysvěcení chrámu zvolal: Šalamoune, překonal jsem tě! čímž narážel na to, že Hagia Sofia byla větší a krásnější než jeruzalémský chrám: výška kopule je 55,6 a průměr 31 metrů, šířka vnitřního pro-storu hlavní lodi měří 81,8 a délka 38,7 metrů. V chrámě se nachází množství vzácných mozaik z 9. až 11. století, klenbu podpírají kromě čtyřech hlavních mohutných pilířů i sloupy dovezené z chrámu v Baalbeku v Libanonu a z Artemidina chrámu v Efezu. Samotný chrám byl Hagia Sofia - interiér v průběhu své pohnuté historie mnohokrát poškozený, opravovaný a přestavovaný. Už několik let po jeho dokončení se vážně poškodila a zčásti i zhroutila odvážná kopule, která byla v těch časech neslýchaným architektonickým počinem; vzápětí ji opravili, zpevnili a dokonce i o několik metrů zvedli a rozšířili. V roce 1453, když osmanští Turci dobyli Cařihrad, vjel osobně sultán Mehmed II. Fátih, neboli Dobyvatel, na bílém koni do chrámu a změnil ho na mešitu. K chrámu dal přistavět čtyři minarety a celý komplex staveb, ve kterých se nacházely školy Koránu, koupele (hamam), vývařovny pro chudobné a mauzolea. Turci i přes Prorokův zákaz zobrazovat lidské bytosti vzácné fresky v chrámě nezničili, jen je zatřeli bílým vápnem. Později v 19. století dostali němečtí archeologové a historici povolení fresky odkrýt, prozkoumat a znovu zatřít. Definitivního odhalení se tyto skvosty dočkaly až ve 20. a 30. letech 20. století, když přestali Hagiu Sofiu používat jako mešitu a chrám oficiálně vyhlásili za Národní turecké muzeum. Všude je plno dětí. 16

15 LITURGICKÉ POJMY: EPITRACHIL, NARUKAVNICE, NÁBEDERNÍK Epitrachil je bohoslužebná část oděvu kněze a biskupa. Vyvinul se z oděvu, který jako ozdobu nosily řecké a římské ženy. Římští císaři zas tento oděv dávali jiným jako odměnu za prokázané služby (císař Konstantin Veliký dal epitrachil jeruzalémskému biskupovi Makariovi). Byl také od dávných dob znakem důstojnosti a moci. Epitrachil (v západní katolické církvi nazývaný štola) přikrýval kdysi celou postavu. V době, kdy se začal užívat také stichar (dlouhé bílé roucho, které dnes přikrývá celou postavu) se epitrachil zúžil pouze na tenčí pás. Byl ozdoben zlatou nití a kněz si ho dával na šíji. V roli kněžské hodnosti zůstala στολή v církvi dodnes. Kromě výjimečných případů smrti by se žádná kněžská služba neměla konat bez odznaku moci a hodnosti kněze - epitrachilu. Starší forma epitrachilu byla na jakési zapínání. Nebyl to jeden celek, jak jej známe dnes. Na každé straně jsou našity tři křížky, které připomínají třikrát svatý - hagios. Epitrachil znamená milost, kterou dostal od Boha Áron, znamená tedy sílu, kterou dostává kněz od Boha k vykonávání svého úřadu. Nejstarší zmínka o epitrachilu je ze synody v Laodycei ve 4. století, podle které kněz bez epitrachilu nesmí vykonávat ani jednu svou službu. Jen v epitrachilu vykonává kněz následující bohoslužby: každodenní večerní pobožnost, půlnoční pobožnost polunoščnicu, časy bez čtení Evangelia a různé služby vykonávané v domech (ne v chrámech). I když je epitrachil znakem kněžské hodnosti a moci, jako takový se objevuje až ve 4. století. Narukavnice jsou částí oděvu kněze, která připomíná, že i on je Božím stvořením. Je proto povinen spoléhat nejen na své vlastní síly, ale také na sílu a pomoc Boží. Narukavnice symbolicky připomínají provazy, kterými měl Ježíš Kristus svázané ruce. Nábederník je čtyřúhelníkový kus liturgického oděvu. Pověsí se na pás, kterým je kněz opásán. Dává vyniknout myšlence Evangelia - slovo Boží je duchovní zbraň, meč. Tuto duchovní zbraň je povinen vlastnit každý kněz a biskup. Vyvinul se z látky na utírání rukou. Tuto látku kněz používal po mytí rukou na liturgii. Nábederník nosí biskupové a vyznamenaní kněží. zpracováno podle: Vojtech Boháč, Liturgika II. 17

16 ZE ŽIVOTA SVATÝCH: BL. BISKUP-MUČEDNÍK TEODOR ROMŽA Mezi novodobé vyznavače víry patří nepochybně osobnost řeckokatolického mukačevského biskupa Teodora Romži. Stal se mučedníkem pro jednotu církve. Teodor Romža se narodil 14. dubna 1911 ve vesnici Naďbočko, v okrese Rachov na Podkarpatské Ukrajině. Dnes se vesnice jmenuje Velikij Byčkov a spadá do Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Pocházel z chudých poměrů a jeho rodina tak sdílela osud mnoha jiných rodin v té době. Avšak jeho rodiče Pavel a Maria vedli své děti k hluboké zbožnosti. 18 V Chustu navštěvoval gymnázium, které ukončil v roce 1930 s vyznamenáním. Poté se rozhodl stát se knězem. Tehdejší mukačevský biskup poslal nadějného a talentovaného studenta na studia teologie do Říma. Tam začal studovat v kolegiu Germanicum-Hungaricum a pak roku 1934 přešel do Russica. Po ukončení studií a získání licenciátu teologie na Gregoriánské univerzitě byl 25. prosince 1936 v chrámu sv. Antonína v Římě vysvěcen na kněze. Jeho mottem se stala slova 116. Žalmu: Pane, jsem tvůj sluha a syn tvé služebnice. Po absolvování povinné vojenské služby na důstojnické škole v Praze se Romža stal administrátorem farností Berezov a Nižnyj Bystryj v chustském okrese, kde se setkal nejenom s velkou náboženskou, ale také sociální bídou. I když stále toužil pokračovat v dalším studiu v Římě, mukačevský biskup Alexander Stojka ho jmenoval spirituálem v kněžském semináři v Užhorodě a zároveň profesorem filozofie. Bohoslovce vedl podle vlastního příkladu ke skromnosti a přesnosti. Zároveň se snažil vychovat nejen kněze svatého života, ale také vědecky dobře připravené, v předtuše těžkého zápasu s ateizmem, který přicházel z Východu. V těžkých a pohnutých časech války a v dobách neustále se měnící politické situace v roce 1943 náhle umírá biskup-ordinář Alexander Stojka. Poté, co byla mukačevská eparchie krátce spravována biskupem hajdudorošské eparchie Mikulášem Dudášem, OSBM, který ovšem kvůli válečným událostem nemohl

17 eparchii spravovat, byl jmenován biskupem právě Teodor Romža. Jeho chirotonie se uskutečnila 24. září 1944 v katedrálním chrámu v Užhorodě. Mottem mukačevského pomocného biskupa a titulárního biskupa appijského Teodora byla slova 18. Žalmu: Miluji Tě Pane, moje sílo; Pane oporo moje, útočiště moje, osvoboditeli můj. Ve velmi těžké a vyhrocené společensko-politické situaci navštěvuje biskup Romža jednotlivé farnosti, povzbuzuje kněze a věřící. Útoky ze strany vlády, která nabírá jednoznačně sovětský styl, začínají být častější a ostřejší; dochází k zastrašování a zatýkání kněží. Zároveň ustavuje Synoda Ruské pravoslavné církve v Mukačevě pravoslavného biskupa. Přesto však přichází 28. srpna 1946 na svátek Zesnutí přesvaté Bohorodičky do mukačevského kláštera víc než věřících, kteří neberou ohled na pronásledování ze strany vlády a veřejně vyznávají svou víru a jednotu s Římem. Komunistická vláda viděla neohrožený postoj biskupa Teodora Romži, který všemi silami bránil svou církev a věřící, a proto se ho rozhodla fyzicky zlikvidovat. Stalo se tak při jeho návštěvě ve vesnici Lávky, filiálky farnosti Lochovo v okrese Mukačevo, kam byl pozván na slavnost vysvěcení chrámu. Dne 27. října 1947 narazilo při zpáteční cestě vojenské nákladní auto do povozu, který vezl biskupa s doprovodem. Po nárazu začali útočníci tlouct biskupa a jeho doprovod železnými tyčemi a palicemi a jen náhlý a neočekávaný příjezd poštovní dodávky zabránil atentátníkům v tom, aby své oběti zabili na místě. Poštovní dodávka odvezla zraněné hned do nemocnice v Užhorodě. Biskup Teodor Romža byl těžce zraněný, obzvlášť četná byla poranění na hlavě, jeho tělo bylo poseto modřinami a ranami. O zraněného biskupa se starala zdravotní sestra Teofila, OSBM, ale na chirurgické oddělení byla přijata i nová ošetřovatelka jménem Odarka, která slídila, kdo otce biskupa navštěvuje atd. Biskupův zdravotní stav se začal zlepšovat a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl zhoršit. Avšak v noci na 1. listopad 1947 život otce biskupa Romži náhle vyhasl. Na základě dnes už známých historických faktů se ví, že byl otráven již zmíněnou sestrou Odarkou, kterou do nemocnice nasadila sovětská NKVD. Dne 4. listopadu 1947 se uskutečnil v Užhorodě pohřeb biskupa Teodora Romži. Jeho tělo bylo uloženo v kryptě pod katedrálou. Právě jeho mučednická smrt a mravně bezúhonný život se staly předpokladem pro to, aby, jak prohlásil Svatý otec Jan Pavel II. v únoru 1995, byl zahájen a zdárně ukončen proces jeho blahořečení. O několik let později, při své návštěvě Ukrajiny ve dnech 23. až 27. června 2001, prohlásil Svatý otec Teodora Romžu za blahoslaveného! ThDr. Peter Šturák, PhD. 19

18 ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN HORLITEL UNIONISMU K dvěma nejvýznamnějším poutním místům olomoucké arcidiecéze, Velehradu a svatému Hostýnu, patří také neodmyslitelně církevní osobnosti, jež mají největší zásluhu na tom, že se jedná o místa známá a každoročně hojně navštěvovaná. K těmto osobnostem patřil také olomoucký arcibiskup ThDr. Antonín Cyril Stojan (* ), jemuž bývá přisuzována největší zásluha na rozvoji cyrilometodějského unionismu, který znamenal tak mnoho pro vzájemné poznávání západních a východních křesťanů. 20 Připomeňme, že snahy po sjednocení řecké (východní) a římské (západní) církve neustávaly od velkého schizmatu v roce V roce 1274 svolal papež Řehoř X. druhý lyonský koncil, který Katolická církev uznává za ekumenický. Papež se pokoušel u- končit tehdy již dvousetleté schizma, a proto vyslal delegaci k byzantskému císaři Michaelu Palaiologovi. Konstantinopolský patriarcha Germanos spolu s dalšími vysokými představiteli přijeli do Lyonu s císařovým listem. Zástupci Východu i Západu pak slavili společně s papežem eucharistickou bohoslužbu, při níž Byzantinci zpívali nicejskokonstantinopolské vyznání i s filioque, které dokonce třikrát zopakovali. Koncil v otázce smíření obou částí církve uspěl, avšak tato unie neměla dlouhého trvání. Florentská unie z roku 1439 představuje další snahu o sjednocení byzantské ortodoxní církve s římskou latinskou církví. Realizovala se však, mj. i kvůli odporu Moskvy, jenom částečně. Platila pouze v těch oblastech, jež byly pod správou litevského knížectví (Kyjev, Halič). Další unie zvaná brest-litevská z roku 1596 byla uvedena do života opět pouze na té části Ukrajiny, která v té době patřila do Polsko-litevského státu, a na Rusko se nevztahovala. V pořadí čtvrtá, Užhorodská unie z roku 1646, uzavřená mezi východními duchovními a Svatým stolcem, se týkala jen území dnešního východního Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny a severovýchodního Maďarska. Antonín Cyril Stojan se narodil 22. května 1851 v obci Beňov u Přerova. Po skončení obecné školy a gymnázia studoval teologii na uni-

19 verzitě v Olomouci (obnovené v roce 1835). Mezi bohoslovci na fakultě byl stále cítit duch bývalého nejvýznamnějšího představitele českého národního obrození, zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského, jenž byl v letech rektorem generálního semináře, předchůdce teologické fakulty. Po skončení teologických studií ho v roce 1875 vysvětil na kněze olomoucký arcibiskup F. Fürstenberg. Svou první mši sloužil A. C. Stojan na Velehradě. V letech působil jako kaplan ve farnostech Štíty (tehdy Schilberg) a Příbor. V období spravoval farnost v Dražovcích u Vyškova. V roce 1889 se stal Stojan poslancem Říšské rady ve Vídni za českou národně katolickou stranu a současně byl i členem revolučního Národního shromáždění. V roce 1900 oslavil tento muž svaté paměti a překypující dobrotou, jak ho nazval český katolický historik B. Smékal, 25 let kněžské činnosti. Dobový tisk A. C. Stojana popisoval jako miláčka lidu vynikajícího štědrostí a obětavostí, kněze Kristova, jenž porozuměl svému poslání. Obzvlášť se vyzdvihuje jeho mimořádná starost o Velehrad a svatý Hostýn. První unionistický sjezd svolal A. C. Stojan na Velehrad na července Další dva se konaly v letech 1909 a V letech byl A. C. Stojan proboštem v Kroměříži. V roce 1910 založil Velehradskou akademii (Academia Velehradensis) vědeckou společnost pro studium východní řecko-slovanské církve. Tehož roku založil misijní pobožný spolek k rozšiřování katolické víry mezi Slovany nazvaný Apoštolát svatých Cyrila a Metoděje pod ochranou blahoslavené Panny Marie a začal vydávat stejnojmenný časopis. Členský lístek Apoštolátu Dobrosrdečnou a veselou povahu Mons. Stojana dobře vystihuje např. jeden výrok z jeho referátu O idei cyrillomethodějské proneseném v rámci V. všeobecného sjezdu katolíků českoslovanských v Hradci Králové roku 1910: Každý spoluúd»apoštolátu«pomodlí se každodenně jednou»otčenáš«a»zdrávas Maria«s přídavkem:»svatá 21

20 Panno Maria, sv. Cyrille a Methoději, orodujte za nás!«a přispívá měsíčně nejméně 2 haléři čili ročně 24 haléři. Kdo jen peněžitou podporou aneb jen modlitbou»apoštolátu«slouží, jest dobrodincem spolkovým. Já jako samozvaný velkopoenitentiář mohu osvobozovati ty, kdož nemají pokdy na modlení, od modlitby a chudé od příspěvků. Za mimořádně záslužný a šlechetný čin je třeba označit Stojanův Ústřední seminář pro uprchlé řeckokatolické bohoslovce z Haliče v dobách první světové války (1915). V roce 1916 založil Stojan na Velehradě Cyrilometodějský misijní ú- stav. V letech byl Stojan sídelním kanovníkem v Olomouci. V roce 1918 se stal poslancem Národního shromáždění a v roce 1920 senátorem. 11. ledna 1921 jmenoval papež Benedikt XV. A. C. Stojana olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou. 3. dubna 1921 vysvětil papežský nuncius v Praze Klement Micara A. C. Stojana za biskupa. Spousvětiteli byli nitranský biskup Karol Kmeťko a olomoucký světící biskup Karel Wisnar. 13. května 1922 posvětil arcibiskup Stojan základní kámen exercičního domu Stojanov. 11. května 1923 postihla arcibiskupa mozková mrtvice, na jejíž následky 29. září 1923 ve své rezidenci zemřel. Pochován byl 3. října 1923 v královské kapli na Velehradě. Arcibiskup Stojan je autorem dvou krásných knih: Poutní kniha velehradská a svatohostýnská z roku 1900 a Čechové a snahy unionistické z roku Především jeho zásluhou se stalo z Velehradu unionistické středisko známé na celém světě. Už v roce 1948 zahájil olomoucký arcibiskup Karel Josef Matocha přípravné práce ke Stojanově blahořečení. Beatifikační proces byl zahájen 14. července 1965 zasedáním první vyšetřovací komise. 10. října 1985 byl diecézní beatifikační proces ukončený a 25. srpna 1987 proběhl odevzdávací akt diecézního beatifikačního procesu Kongregaci pro svatořečení v Římě. redakce Foto na str.1: opatský chrám Panny Marie Narození v Želivi, str. 2: novokněz o. Vasyl Gorblyanskyy, str. 23: vladyka Ladislav s exarchátními kněžími v Želivi, str. 24: strom EXARCHÁT Vydává a rozšiřuje Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Haštalské nám. 4, Praha 1, tel , fax , Pro vnitřní potřebu vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ distribuováno za dobrovolný dar (náklady na jeden výtisk cca 15,- Kč) Redakce: Ladislav Hučko, Milan Hanuš, Jan Klobušický, Viera Folkmanová, Jana Zassiedko. Příspěvky mohou být kráceny. Tisk: FOKUS, s r.o., Dolákova 24/536, Praha 8. 22

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních,

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních, V Hradci Králové J. Em. ThLic. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 na Pražském Předměstí Hradce Králové, města ležícího na soutoku Labe a Orlice ve východních Čechách. Ve středověku

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

DUCHOVNÍ ZÁTISí. Kniha o exerciciích doma i v cizině P. FRANTIŠEK AS. SUCHOJVIEL, C. SS. R., P. ONDŘEJ MARIA KORVAS, C. SS. R.

DUCHOVNÍ ZÁTISí. Kniha o exerciciích doma i v cizině P. FRANTIŠEK AS. SUCHOJVIEL, C. SS. R., P. ONDŘEJ MARIA KORVAS, C. SS. R. DUCHOVNÍ ZÁTISí Kniha o exerciciích doma i v cizině NAPSALI P. FRANTIŠEK AS. SUCHOJVIEL, C. SS. R., A P. ONDŘEJ MARIA KORVAS, C. SS. R. V PLZNI 198 -- -- )) -- -- -- Nákladem Bohuslava Kiimpela, majitele

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Základní údaje o organizaci

Základní údaje o organizaci Obsah Úvodní slovo...3 Základní údaje o organizaci...4 Profil arcidiecéze...5 Struktura arcidiecéze...6 Kronika roku 2014...7 Pastorační činnost... 20 Charitní činnost... 29 Kultura a památky... 32 Hospodaření

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í F A R N Í IN ORMACE 30. 7. 2006 Ročník XIII. číslo 31 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více