OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím"

Transkript

1 OBSAH: EDITORIAL... 3 SLOVO OTCE BISKUPA... 4 INFORMACE A AKTUALITY... 5 BYL JSEM TAKOVÁ BÍLÁ VRÁNA... 6 УГКЦ ТА РПЦ ОБМІНЯЛИСЯ ПОСЛАННЯМИ... 9 HISTORIE NAŠICH CHRÁMŮ: ROTUNDA SV. LONGINA V PRAZE VZÁCNÁ MILOST ŘECKOKATOLÍCI V JIŽNÍCH ČECHÁCH AKTIVITY VE FARNOSTI NÁVŠTĚVA ISTANBULU LITURGICKÉ POJMY: EPITRACHIL, NARUKAVNICE, NÁBEDERNÍK ZE ŽIVOTA SVATÝCH: BL. BISKUP-MUČEDNÍK TEODOR ROMŽA ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN HORLITEL UNIONISMU EDITORIAL Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím našeho časopisu opět chceme informovat o nejnovějším dění v našem Apoštolském exarchátě i za jeho hranicemi. S laskavým svolením redakce bulletinu Jezuité jsme přetiskli rozhovor s o. Janem Palackým, SJ. Tento řeholník, lékař a misionář byl vysvěcen na kněze ve východním ritu v rámci příprav na misii v Rusku. Cesta do Ruska se nakonec neuskutečnila, ale otec Jan mohl hlásat Krista v různých exotických zemích. V průběhu léta jsme si připomenuli významné 60. výročí kněžského svěcení našeho emeritního apoštolského exarchy Mons. Ivana Ljavince. Přinášíme proto stručný přehled jeho dosavadní životní poutě. Pozoruhodný je také životní příběh arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, velkého ctitele cyrilometodějské tradice a zakladatele unionistických sjezdů na Velehradě. Jeho přínos, v minulém století zřejmě ne zcela doceněný, je možné z dnešního hlediska hodnotit především jako důležitý krok nejen k poznávání Východu a Západu, ale také jako hodnotu, na kterou můžeme i my při našem snažení navazovat. Příště se setkáme začátkem listopadu, kdy vyjde poslední letošní číslo. Připomeneme si zároveň jeden rok od doby, kdy časopis Exarchát začal vycházet. Zajímalo by nás, jak hodnotíte jeho přínos, nakolik se úroveň článků změnila a co všechno v něm Vám, čtenářům, schází. Rádi uvítáme i Vaše vlastní zprávy, příspěvky, případně obrázky. Těšíme se na ohlasy!!! Redakce 3

2 SLOVO OTCE BISKUPA Drazí čtenáři Exarchátu, nikdy není dost doporučujících slov, aby křesťané žili liturgickým životem, který živí a posiluje jejich nadpřirozeného ducha. Naše liturgie je krásná, bohatá, a je potřeba, aby jí lidé i rozuměli. Porozumění nespočívá ve znalosti rubrik, tedy co, kdy a jak se má při liturgii dělat, ale v pochopení významu tohoto konání. V tom nám velmi pomáhá řeč lidu, ale ani ona nestačí, není všelékem, pokud se sami neformujeme asketicky, teologicky a pastoračně, pokud neznáme své vlastní dějiny. Jenom v kontextu této formace se dokáže v harmonii chápat majestátnost, krása a smysl našich obřadů, bez toho, abychom upadali do vnějšího formalizmu. Svatá liturgie je veřejný kult, který náš Vykupitel, jako hlava Církve, vzdává Otci, a kult, který společenství věřících vzdává své Hlavě, a skrze Ní Věčnému Otci. (Pius XII, Mediator Dei) Bůh nepotřebuje tolik obřady jako spíše srdce člověka, který tyto obřady koná. Vnitřní prvek je základním prvkem kultu V opačném případě se náboženství stává formalizmem bez základu a bez obsahu. (Mediator Dei) V každé svaté liturgii se zpřítomňuje oběť na kříži, kde se Ježíš obětoval za nás. Jedna a ta samá je oběť; on sám, který se teď obětuje prostřednictvím služby kněží, se obětoval i tehdy na kříži; odlišný je jenom způsob konání této oběti. (Mediator Dei) Cílem liturgie je tedy oslava Boha, vzdávání díků, náhrada za hříchy, prosba o milost. Tento pohled mění perspektivu našich liturgických aktů. Nejsou samoúčelné, ale jsou z naší strany zaměřeny na vědomé (z celého srdce, duše a mysli) vzdávání chvály Bohu, vzdávání díků, prosby o odpuštění vin a prosby o milosti. Drazí, když už máme konečně schválený i český překlad svaté liturgie, je důležité, abychom se co nejvíce zaměřovali na její obsah a dosahovali z časté aktivní a vědomé účasti na liturgii ten nejpožehnanější účinek. Pozdravuje a žehná + Ladislav 4

3 INFORMACE A AKTUALITY V měsíci srpnu obdržel Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR oznamovací dopis, ve kterém pražská Apoštolská nunciatura informuje o schválení českého překladu liturgie sv. Jana Zlatoustého. Stalo se tak na základě rozhodnutí Kongregace pro východní církve ve Vatikánu. Děkovný osobní dopis apoštolského exarchy Mons. Ladislava Hučka obdrželi Mons. Štefan Suchý, o. prot. Pavel Vácha, o. Milan Mikolajek a o. Karel Pražák v souvislosti s ukončením jejich aktivní pastorační služby v Apoštolském exarchátu řeckokatolické církve v ČR. Během tradiční cyrilo-metodějské pouti dne 5. července na Velehrad byla opět v bazilice Panny Marie slavena liturgie sv. Jana Zlatoustého, jejímž hlavním celebrantem byl ap. exarcha Ladislav Hučko. Liturgie byla přenášena radiem Proglas. Dne 22. července 2006 přijal v katedrále sv. Klimenta v Praze z rukou otce biskupa Ladislava Hučka kněžské svěcení jáhen Vasyl Gorblyanskyy. V letech absolvoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Působit bude ve funkci farního vikáře řeckokatolické farnosti v Brně. Mons. Ladislav Hučko zaslal blahopřejný dopis emeritnímu apoštolskému exarchovi Mons. Ivanu Ljavincovi k 60. výročí jeho kněžského svěcení. Dne 30. července 2006 sloužil Mons. Ljavinec u příležitosti tohoto výročí děkovnou sv. liturgii ve svém rodném městě Volovec v chrá-mu Voznesenia Hospodňoho. V červenci byla ukončena první část druhé etapy opravy fasády pražské katedrály sv. Klimenta. V tomto roce bude ještě provedeno zdvojení oken katedrály, závěrečná část rekonstrukce fasády bude pokračovat v roce Oprava je financována Magistrátem hlavního města Prahy. V kapli Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří ve farnosti Veverská Bítýška sloužil dne 12. srpna 2006 jako hlavní celebrant o. A. Jiří Pleskač poutní liturgii sv. Jana Zlatoústého. U příležitosti svátku bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR, byla sloužena v chrámě otců redemptoristů v Michalovcích dne 20. srpna 2006 slavnostní liturgie. Hlavní celebrant Mons. L. Hučko v homílii poukázal na Boží lásku jako hlavní zdroj síly všech svatých, kteří svůj život obětovali za víru. V sobotu 26. srpna 2006 vyvrcholily oslavy 10. výročí od založení ostravsko-opavské diecéze. Slavnostní mše sv. se zúčastnil také generální vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší z devíti katolických diecézí v ČR. V Jablonném v Podještědí proběhla 26. srpna 2006 pouť řeckokatolíků z liberecké farnosti ke svaté Zdislavě. Slavnostní liturgii sloužil biskupský vikář o. Vasyl Slyvotskyy a liberecký farář o. Ivan Semotjuk. Tradiční poutní slavnost ve východoslovenské Ľutině vyvrcholila 27. srpna 2006 slavnostní svatou liturgií za účasti asi 20 tisíc věřících. Předsedal jí místní (prešovský) biskup Mons. Ján Babjak, spolu s ním sloužil apoš- 5

4 tolský exarcha v ČR Mons. Ladislav Hučko a pomocný biskup Mons. Ján Eugen Kočiš. U příležitosti 80. výročí darování zázračné ikony Bohorodičky papežem Piem IX. mukačevské eparchii proběhla 28. srpna 2006 slavnost v mukačevské konkatedrále. Svatou liturgii sloužil místní apoštolský administrátor Mons. Milan Šášik, slavnosti se kromě jiných zúčastnil také apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Dne 3. září 2006 odvysílal Český rozhlas 2 Praha liturgii sv. Jana Zlatoústého. V chrámě sv. Kosmy a Damiána ji sloužil místní kaplan o. Radim Tutr, promluvu měl generální vikář Mons. Milan Hanuš. Ve dnech září 2006 proběhly v premonstrátském opatství v Želivi společné duchovní cvičení exarchátních kněží, exercitátorem byl P. Jaroslav Brož, ThD., S.S.L., odb. asistent na KTF UK v Praze. Viz vyobrazení na obálce. V rámci studijního programu "Univerzita třetího věku" vypisuje Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na zimní a letní semestr kurz Božské liturgie sv. Jana Zlatoústého. Kurz bude zaměřený na historicko-kritický vývoj liturgie s přihlédnutím k liturgickému prostoru Bližší informace na ové adrese: vf BYL JSEM TAKOVÁ BÍLÁ VRÁNA 6 Pražští věřící měli během prázdnin možnost setkat se v našich chrámech při bohoslužbách s o. Janem Palackým. Kdo vlastně je tento na první pohled nenápadný muž? To nám alespoň trochu objasní rozhovor, který jsme s laskavým svolením redakce bulletinu Jezuité převzali: Po misiích na Madagaskaru a v Bolívii se jezuita Jan Palacký chystá už na třetí misii do Albánie. Drobný mužík s pronikavýma očima vypráví o své klikaté cestě s neobvyklou prostotou. Po dvou letech v polském Krakově dostudoval filosofii v italském Gallarate. Během studia teologie na římské Gregoriánské univerzitě bydlel v koleji Rusicum a připravoval se na misii do Ruska. Proto také byl svěcený na kněze ve východním ritu. Nakonec ale vše dopadlo jinak Po svěcení v roce 1971 jsem zůstal ještě rok v Římě. Představení mě chtěli udělat spirituálem v koleji Rusicum. Já jsem se ale na tuto funkci necítil dost připravený. Zažádal jsem o aplikaci do Italské provincie a byl přijat. V Neapoli jsem ještě dva roky studoval a udělal si licenciát z morální teologie. Pak se po domluvě italských provinciálů naskytly dvě možnosti. Tou první bylo jít do Milána k P. Maino. Ten se staral o sklad léků a posí-

5 lal je do misií. Ale byl už velmi starý a představení potřebovali najít někoho na jeho místo. Druhou možností bylo zůstat v Neapoli a stát se členem nové komunity spojující několik nemocničních kaplanů. Tuto možnost jsem si vybral. Byli jsme čtyři, 2 kamiliáni, 1 diecézní kněz a já. Žili jsme ve velmi chudé čtvrti ve středu Neapole a působili na tamější poliklinice. To už jsi měl vystudovanou medicínu? Ne, ještě ne. Ale tehdy, když jsme se přestěhovali ze staré na novou polikliniku, jsem začal s dovolením českého provinciála P. Šilhana studovat medicínu. Nejprve jsem studoval všeobecné lékařství a po šesti letech ho úspěšně ukončil. Celé to studium medicíny bylo v tzv. olověných letech v Itálii, kdy byl zavražděn Aldo Moro. Ve společnosti se etablovala levice, která neviděla ráda, že jim tam nějaký kněžour studuje na medicíně. Jiní lidé mě naopak velmi podporovali, např. skupina studentů z hnutí Communione e Liberazione. Ti začali už za Pavla VI. jezdit do Polska a měli styky s východními zeměmi, takže pro mě měli pochopení. Ty ses potom dostal na Madagaskar Já jsem si zažádal do misií na Madagaskar už během studií medicíny. Tehdy jsem už byl lékařem, ale pokračoval jsem specializací v pediatrii. Italští představení mě ale nejdříve chtěli poslat do Čadu, pak přemýšleli o dalších dvou místech, ale nakonec sami došli k přesvědčení, že ten první nápad, jít na Madagaskar, byl nejlepší. Tak mě tam poslali. Co jsi tam dělal? Ze začátku jsem se učil jazyk, deset měsíců jsem byl v kurzu malgaštiny a během toho kurzu jsem dostal malárii. Původně jsem měl jít do Tulearu, což je na jihu ostrova. Měl jsem tam zastupovat a pomáhat P. Papovovi, který ještě žije, ale je už velmi starý. Tento kněz ruského původu byl také lékařem a založil tam tři nebo čtyři dispensáře. Dispensář, to je taková malá ambulantní ordinace, kde se pomáhá nemocným, poskytuje se jim základní lékařská a ošetřovatelská pomoc. Já jsem měl být jeho následníkem, ale když jsem dostal dost těžkou malárii a cítil se opravdu zle, tak mě potom nakonec provinciál na Madagaskaru poslal do nemocnice pro malomocné v Marana, kde bylo 200 lůžek. Stal jsem se tam potom ředitelem. Dvakrát týdně jsme tam v ordinaci přijímali lidi z venku k běžným ambulantním ošetřením. Jak dlouho jsi tam působil? Tři roky. Když jsem se vrátil do Itálie, byl jsem poslán na Sicílii do diecézní charity v Katánii, která pomáhala duševně a tělesně postiženým. Tamější lékaři mě zanedlouho poslali do nemocnice pro malomocné, ale tentokrát ne jako lékaře, ale jako pacienta. Podle diagnózy jsem měl tuberkulózní formu malomocenství. Tak jsem byl šest měsíců hospitalizován v Mesině. K ničemu mě pak nechtěli pustit, protože měli k mé nemoci velké předsudky. Tak jsem poprosil provinciála, jestli bych nemohl jet do Fontilles do Španělska, kde jezuité mají nemocnici pro malomocné. Tam mě pak důkladně vyšetřili a došli k závěru, že už malomocenství nemám. Jak ses pak dostal ze Španělska do Bolívie? Nejdříve jsem byl šest měsíců v té nemocnici jako pacient, potom dalších šest měsíců jsem si tam dělal kurz leprologie. Kromě toho jsem odjel do Barcelony, kde jsem pomáhal v dětské nemocnici u milosrdných bratří. Tam jsem potkal jednoho jezuitu, který byl 7

6 z Bolívie. Tak se nakonec stalo, že mě Italská provincie poslala na misii do Bolívie. Přijel jsem tam 15. března To bylo právě takové údobí těsně před krachem socializmu v mnoha zemích. Nejprve jsem se ale musel naučit španělsky. Napřed jsem byl v Cochabambě, a pak 15 let v malé vesnici nazývané San Francisco de Mojos. Působil jsem tam jako lékař a kněz. Řadu let jsem tam byl bez nějakého placeného místa, ale potom mi stát dal placené místo, takže jsem byl státní bolivijský lékař zapsaný v Komoře bolivijských lékařů a placený státem. Jezdil jsem očkovat, asistoval jsem u porodů. Jak jsi cestoval? Ze začátku na koni nebo volským potahem a nebo pěšky. Později jsem od americké zdravotnické organizace, která nás podporovala, dostal takovou čtyřkolovou motorku japonské výroby, na které jsem mohl jezdit po těch neudržovaných cestách. To mi umožnilo větší nezávislost. Mohl jsem kdykoli vyrazit do terénu. Očkování jsem často spojoval s místními slavnostmi. Když byl nějaký svátek, na nějaké vesnici, tak jsem tam přijel, nejprve jsem působil jako kněz a pak jsem očkoval. Nejen děti, ale také psy a kočky proti vzteklině. V San Francisco de Mojos jste také měli malou nemocnici Ano. Tam jsme měli ambulantní ordinaci, kde jsme poskytovali první pomoc, a malou nemocnici s pěti lůžky. Asistovali jsme u porodů, provozovali dětské a všeobecné lékařství a očkování. Většinu času jsem pobýval tam, ale musel jsem jezdit i do terénu. Byl jsem tam taková bílá vrána, protože ve třetím světě se často propaguje tzv. regulace porodnosti. Přitom se doporučují antikoncepční prostředky. Používání antikoncepce je ve třetím světě často jednou z podmínek ekonomického vývoje. Když se nepoužívá, tak například USA nedá té zemi ekonomický příspěvek určený nejchudším zemím. Bolívie je druhý nejchudší stát Jižní Ameriky. Já jsem jako alternativu doporučoval odpovědné rodičovství. Jen díky tomu, že jsem zároveň kněz, to uznávali. Kdyby něco takového prosazoval lékař - laik, tak by s tím měl těžké problémy a asi by to neobhájil. Později jsem začal jezdit do Čech a našel si zde laické spolupracovníky. Postupně za mnou do Bolívie přijeli Bohumil Bradáč, Vít Vaďura, Milan Boldi a Luděk Kaluža. Provozovali jste tam také snídaně pro děti Ano, asi uprostřed mého pobytu v Bolívii jsme začali poskytovat na naší stanici snídaně pro děti. Nejprve bylo těch dětí 32. Potom mě napadlo, že bychom si mohli zažádat o plynový sporák, aby to vaření bylo lepší a rychlejší. Požádal jsem o to charitu a nějaká paní, katolička, mi odpověděla, že tu žádost pošle dál a že uvidíme. Žádost se nakonec dostala do prezidentské kanceláře, kde různé sociální projekty podporovala manželka prezidenta Banzera. Dostal jsi něco? Nakonec mi řekli, že plynový sporák nemohou sponzorovat, ale že mi dají něco víc. Místo sporáku jsem nakonec začal dostávat peníze na každý den na snídani pro 50 dětí. Ale peněz bylo tolik, že když jsme udělali nákupy úsporně, tak to mohlo stačit pro 250 dětí. Nakonec jsme si obstarali i sporák, ale ženy, které mi pomáhaly, radši používaly otevřený oheň. Dosud se tam každé ráno vaří. Už ve 4 hodiny ráno přijde několik žen, aby mohly snídani připravit. Každý den přichází asi 250 dětí, což je prakticky celá tamější škola. Jan Regner, SJ 8

7 УГКЦ ТА РПЦ ОБМІНЯЛИСЯ ПОСЛАННЯМИ, У ЯКИХ АНАЛІЗУЮТЬ ПОДІЇ 60-ЛІТНЬОЇ ДАВНИНИ У четвер, 2 березня 2006 року, під час прес-конференції у конференційному залі Митрополичих палат Святоюрської гори (пл. Святого Юра, 5) Блаженні-ший Любомир, Верховний Архієпископ Києво- Галицький, повідомив журналістів про відзначе-ння 60-ї річниці Львівського псевдособору 1946 року. Відповідаючи на запитання про те, чи зверталися владики УГКЦ до владик Православних Церков щодо річниці Львівського "собору", яким тоталітарна радянська влада обґрунтувала насильницький перехід українських греко-католиків у Православну Церкву Московського Патріархату, що було пов язане з багатьма і жорстокими переслідуваннями тих, котрі цьому від-мовилися підкоритися. Блаженніший Любомир відповів: «Так, ми звернулися до наших співбратів, владик Православних Церков в У- країні та членів Святішого Синоду Московського Патріархату та особисто Патріарха Алєксія ІІ, бо відчували, що це потрібно було зробити. Ми звернулися по-братньому, не судячи їх. Побачимо, якою буде реакція Ми не хочемо ставити їх в незручне становище, щоб вони мусили публічно виправдовувати ті чи інші дії.» При цій нагоді Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви надіслав Патріарху Московському і всієї Русі Алексію II Послання, в якому висловлює свій жаль з приводу того, що православна Церква ще досі не дистанціювалась від цього псевдособору. Одночасно знову простягає руку прощення та співпраці. У посланні говориться: «Українська Греко-Католицька Церква, яка безмірно постраждала внаслідок Львівського псевдособору, вважає неприпустимим переносити отруйний дух ворожнечі у на-ступні десятиліття. Вона готова працювати задля примирення та взаємного прощення і розуміє, що такі зусилля матимуть успіх лише за умови доброї волі обох сторін.» 10 липня 2006 року Голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату Митрополит Смоленський і Калінінградський Кіріл надіслав послання Главі УГКЦ Блаженнішому Любомирові у відповідь на лист Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви на ім'я Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II. Читаючи вже перший абзац цього документа бачимо, що це не є фактично послання у відповідь, а «ряд принципових зауваг». Але при цьому безумовно, що цей факт не применшує важливого акту спілкування між УГКЦ та РПЦ щодо болючих моментів історичного минулого. З відповіддю Митрополита Кіріла можна ознайомитися за адресою: 9

8 HISTORIE NAŠICH CHRÁMŮ: ROTUNDA SV. LONGINA V PRAZE Románský kostel sv. Longina v ulici Na Rybníčku na pražském Novém Městě patří k nejstarším pražským svatyním. Ze tří kruhových románských kaplí, které se do dneška v Praze dochovaly, je kaple sv. Longina nejstarší a zároveň nejmenší. Tato rotunda vznikla někdy ve 12. století jako farní kostel osady Rybníček. Rotundu nechal pravděpodobně postavit benediktinský Břevnovský klášter, kterému tehdy patřily pozemky ve vsi Rybníček. Kaple byla až do 14. století zasvěcena sv. Štěpánovi. Poté byl na Novém Městě postaven větší farní chrám sv. Štěpána. Když byl ve druhé polovině 14. století dokončen, ztratila kaple svůj dosavadní význam. V té době byla zasvěcena sv. Longinovi. Část ostatků tohoto světce si v roce 1355 z Itálie do Prahy přivezl už jako čerstvě korunovaný římský císař Karel IV. Svatý Longin byl podle apokryfních zdrojů římským vojákem, který patřil k popravčí četě při Ježíšově ukřižování na Golgotě. Podle svědectví svatého Jana Evangelisty probodl již mrtvému Ježíši bok kopím. Golgotské události na něho ale zapůsobily natolik, že uvěřil, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Dezertoval z římského vojska a necelých třicet let žil jako poustevník nedaleko kappadocké Cesareje. Tam byl vypátrán a následně popraven. Ke kapli sv. Longina byla v 17. století přistavěna lucerna (věžička), která měla osvětlovat vnitřek. V roce 1783 vstoupilo do platnosti nařízení císaře Josefa II. o zrušení a uzavření všech kaplí, v nichž se nekonaly veřejné bohoslužby. Proto byla rotunda přeměněna ve skladiště kostelního nářadí. V roce 1844 byla obnovena, v letech pak opravena. Odkryty byly románské sloupy a pilíře lucerny, do zrekonstruované kaple byl znovuumístěn zděný barokní oltář z roku 1762 se skupinou svatého Kříže a svatého Longina. V roce 1998 dal úřad městské části Prahy 2 rotundu sv. Longina zapůjčil Apoštolskému exarchátu řeckokatolické církve v Praze, a to na dobu neurčitou. Exteriér i interiér prošly zdařilou a citlivou opravou, která byla financována z příspěvků městské části Praha 2. Interiér je přizpůsoben ke konání východní liturgie. Uměleckou výzdobu realizoval Zdirad J. K. Čech. Rotunda je využívána k přiležitostným bohoslužbám a pobožnostem pro malá společenství. vf 10

9 VZÁCNÁ MILOST První pražský exarcha o. Ivan Ljavinec oslavil v neděli 30. července 2006 vzácné jubileum. Ve svém rodném městečku Volovec děkoval za 60 let činnosti na vinici Páně. Když se kněz dožije tak vzácného jubilea, 60. výročí kněžského svěcení, je to v jeho životě mimořádná událost. Za kulatým výročím o. Ljavince je dlouhá životní pouť plná mnohých událostí, radostí, mnohých bolestí, překvapení, ale hlavně vzácných lidí, které mu Pán poslal, aby obohatili jeho život. Byli to vzácní lidé, věrni Církvi, zbožní, dobrotiví, se srdcem plným lásky. Vstoupili do života o. Ivana, aby mu byli příkladem, inspirovali ho svým životem, pomáhali mu a umožnili vidět do hloubky věcí a událostí. Na začátku jeho kněžského působení stál mimořádný člověk biskup Pavel Peter Gojdič, OSBM. Z jeho rukou přijal dne 28. července 1946 kněžské svěcení v Katedrálním chrámu sv. Jana Křtitele v Prešově. V jeho bezprostřední blízkosti strávil pak delší čas, protože pracoval jako jeho tajemník. Významná osobnost biskupa Gojdiče zůstala pro o. Ivana po celý život jedinečným vzorem. Kolik různých činností vykonával o. Ljavinec během svého kněžského života? V letech byl spirituálem v prešovském semináři, katechetou a ředitelem juvenátu, učitelem latiny na gymnáziu, redigoval časopis Blahovistnik. Spolu s biskupem Vasilem Hopkem další významnou a vzácnou osobností se věnoval dětské příloze Zorja. 50. léta přinesla pronásledování církve i kněží vězení, výslechy, soudní procesy, zákaz pobytu v prešovském a košickém kraji. Strach si nenašel místo v srdci o. Ivana a přesto, že byl mimo pastoraci, tajně vykonával funkci generálního vikáře. Bůh byl jeho nadějí a posilou po celá dlouhá léta pronásledování. 11

10 V roce 1968 se v Praze aktivně zapojil do procesu obnovení Církve. Měl štěstí spolupracoval s kardinálem Františkem Tomáškem, člověkem, který měl velké pochopení, ochotu a srdce pro řeckokatolíky. Zbožný a laskavý kardinál byl velkorysý a velmi štědrý k východním bratrům a udělal vše, co bylo v jeho silách, aby pomohl při obnově této Církve. O. Ivan na něho s láskou vzpomíná. Chrám sv. Klimenta v Praze se opět stal významným centrem řeckokatolíků přicházejících ze všech koutů světa. V nároč-ných podmínkách ateizované společnosti se nenechal odradit a pracuje ze všech sil. 15. března 1996 v roce 50. výročí kněžského svěcení ho Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem akalissenským a prvním exarchou pro katolíky byzantského obřadu žijící v České republice. V Božích plánech jsou životní události propojené neuvěřitelným způsobem, z lidského pohledu těžko pochopitelným. Bohatý život o. Ljavince byl přes mnohé těžkosti, problémy, překážky, nepochopení, lidské chyby i občasné prohry Biskupský erb vladyky Ivana vždy plný víry a naděje ve Všemohoucího. Proto 30. července 2006 přijel do rodného Volovce, aby tady v chrámě před oltářem děkoval Bohu za všechno a aby jeho srdce mohlo zpívat Bohu píseň Blahoslovi, duše moja, Hospoda. Kéž mu laskavý a dobrotivý Bůh dá hojnost milostí a darů Ducha Svatého, naději, zdraví a radost, kéž ho nebeská Matka i nadále ochraňuje a pomáhá mu. V modlitbách o to prosí Boha všichni ti, kteří ho mají rádi. Mária Pešeková Ìíwãàÿ è áëàãàÿ ëýòà, âëàäûêî! 12

11 ŘECKOKATOLÍCI V JIŽNÍCH ČECHÁCH AKTIVITY VE FARNOSTI ČESKÉ BUDĚJOVICE V minulém čísle jsme uveřejnili první část příspěvku o. Ruslana Zassiedka, správce farnosti v Českých Budějovicích, na téma Postavení cizinců v České republice. O jejich konkrétní situaci na jihu Čech informujeme v dnešní, závěrečné části příspěvku. CÍCH PASTORAČNÍ ÚSILÍ A AKTIVITA VĚŘÍ- Českobudějovická farnost se rozprostírá na území celých jižních Čech. Jsem jediný řeckokatolický duchovní na tomto území. Momentálně zde máme jednu farnost, která má dvě filiálky. Bohoslužby se konají v Českých Budějovicích (kaple Smrtelných úzkostí Páně vzadu za katedrálou), v Kaplici a ve Strakonicích. Bohoslužby jsou slouženy ve staroslověnštině, texty Písma a kázání jsou pak přednášeny v jazyce, který je blízký většině přítomných, tedy v ukrajinštině nebo češtině. Hlavní pastorační úsilí směřujeme na České Budějovice a Kaplice. Aktivity, které jsem schopen věřícím nabídnout, stojí a padají na životních podmínkách adresátů. Katastrofický nedostatek osobního volna omezuje aktivity naší farnosti na víkendy a přes týden na večerní hodiny. Nedělní bohoslužby v Budějovicích navštěvuje kolem čtyřiceti stálých farníků. Pro ně rovněž v neděli organizujeme Křesťanské nedělní školy, které se uskutečňují po bohoslužbách. Zde má člověk možnost zažít společenství, setkat se s knězem, být přítomen vyučování katechizmu a pak se také účastnit následné diskuse. Naši věřící si zaslouží pochvalu za bohatou účast na těchto setkáních. Často se stává, že je přítomna třetina až polovina lidí, kteří navštívili bohoslužbu. Ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice také nabízíme možnost sportování v odpoledních hodinách, účast na kulturních a společenských akcích. Podařilo se nám zorganizovat pouť na Lomec, celodenní výlet do Prahy, účastníme se výstav a koncertů s tematikou reprezentace různých kultur, jako je slovenská, uzbecká, moldavská, ukrajinská. Již druhým rokem také probíhá kurz českého jazyka pro cizince (účastníky jsou nejen naši farníci). Úcta k různým kulturám a integrace cizinců do české společnosti jsou důležitými aspekty naší práce. Další věc, která se nám osvědčuje, je katecheze dospělých a pastorační návštěvy rodin. Výuka katechizmu je pro střední věkovou kategorii důležitým prvkem v duchovním rozvoji, protože právě tato generace povětšinou nebyla nábožensky vzdělávána. Obzvláště nás těší zájem konkrétních lidí nebo i celých rodin. Nepříznivá osobní situace a osamění v cizí zemi způsobují větší otevřenost lidí pro duchovní rozhovory, kterých je potom celá řada. Pastorační úsilí samozřejmě předpokládá svátostné působení. Jelikož jsou našimi farníky zejména lidé v produktivním věku, specifikou je omezený počet sňatků a pohřbů. Osoby, které chtějí přijmout svátost manželství, odjíždějí většinou za tímto účelem na Ukrajinu, kde mají rodinné zázemí a příbuzenstvo, osoby starší zase většinou zakončí svůj pracovní pobyt zde před dosažením stáří. Udílení jiných svátostí je obdobné jako u našich západních bratrů. Specifikum asi tvoří přijetí svátosti pokání a eucharistie, které je spojené se skutečností, že lidé jsou ve svých domovských farnostech zvyklí přistupovat 13

12 k těmto svátostem zdrženlivě a s bázní, uvědomujíce si svoji nepatrnost. Proto se v těchto záležitostech spíše snažíme povzbuzovat lidi k častějšímu využívání těchto svátostí. Aby představa o pastoračním úsilí naší církve byla úplná, je potřeba se zmínit o velké úloze manželek řeckokatolických duchovních. Řeckokatoličtí kněží se mohou (ale nemusejí) ženit. Já jsem ženatý a musím podotknout, že velkou a potřebnou část práce odvádí právě má manželka. Její důležitou funkcí je např. vedení liturgického zpěvu (což v našem obřadě, ve kterém jsou všechny bohoslužby zpívané, hraje podstatnou roli), sekundární výpomoc při organizaci chodu farnosti a některé eticko-duchovní rozhovory s ženskou částí naší farnosti. 14 VZTAHY MEZI ŘECKOKATOLICKOU A ŘÍMSKOKATOLICKOU CÍRKVÍ Život našeho farního společenství souvisí také se vztahem mezi naší a římskokatolickou církví. Naše vztahy jsou nanejvýš dobré. Řeckokatolická církev zde nevlastní žádný majetek, ale přesto v tomto kraji máme možnost využívat kostely a kapličky, také farní budovu, a to za velmi dobrých podmínek. Řeckokatolického duchovního západní kněží přijímají jako sobě rovného spolubratra. EKUMENICKÝ RÁZ PASTORACE Naše bohoslužby často navštěvují i lidé, kteří se hlásí k pravoslavné církvi. Navštíví nás a jelikož bohoslužby a disciplína jsou téměř totožné, zůstávají v našem společenství, využívají tím duchovního dobra naší církve a jsou přijati jako bratři. Bez myšlenky na proselytismus jsme ochotni jim posloužit i vyučováním, společenstvím, podporou a občas také i svátostmi, které jsou povolené kanonickým právem. Myslím, že v těchto setkáváních se rodí hluboká úcta jedněch k druhým, vzájemné sbližování, což může v budoucnu přinést i plody jednoty všech křesťanů. Přicházíme do styku také s muslimy, původem z bývalých asijských republik Sovětského svazu. Umožňuje nám to společná minulost a znalost ruštiny a z jejich strany otevřenost pro hlubší hledání odpovědí na důležité životní otázky. Bývají to dosti zajímavé diskuse. HODNOTY, KTERÉ MOHOU PŘINÉST ŘECKOKATOLIČTÍ VĚŘÍCÍ Všeobecně můžeme říci, že lidé z Východu jsou více ekleziálněji založení, mají důvěru v hierarchicky uspořádanou církev. Možná ne vždycky je jejich víra všestranně uvědomělá a explicitně vyjádřená ve svých vnějších formách, přesto je to materiál ke zpracování. Nuzná situace, ve které se někteří naši věřící nacházejí, a možnost osobního kontaktu s knězem má často za následek uvědomělost a ochotu k účasti na životě církve. Důležitou hodnotou, na kterou svým životem ukazují a která zároveň momentálně české společnosti chybí, je hodnota rodinného života. Pracují zde proto, aby materiálně zajistili své rodiny, aby svým dětem poskytli možnost vysokoškolského vzdělání. Obětují se pro to, že ve svých dětech vidí budoucnost. Tato budoucnost má pro ně konkrétní tvář tvář osoby, která jim byla Bohem svěřena a za kterou mají zodpovědnost. Další cennou hodnotou je pracovitost. Lidé z Ukrajiny sem přicházejí zejména proto, aby pracovali. Nechtějí krást, neprodávají drogy, nevyužívají sociální systém, aby žili z dávek, ale přicházejí sem, aby svou těžkou a poctivou prací zajistili svůj příjem. Ruslan Zassiedko

13 NÁVŠTĚVA ISTANBULU Ve dnech července jsem na pozvání sekretáře Turecké biskupské konference navštívil Istanbul. Je to město, které se nachází zčásti v Evropě a zčásti v Asii. V současnosti má asi 17 miliónů obyvatel. Známé je velmi bohatou a pohnutou historií. Kdysi vzkvétající administrativní, duchovní a kulturní středisko východních křesťanů je dnes prakticky úplně islámské město, ve kterém je možné najít už jenom malinké zbytky postupně pod váhou islámu mizejícího křesťanství. Je to smutný pohled, ale je historickým výsledkem nejednoty těch, kteří se měli opírat především o Boha a ne o svoji moc a vliv. Místem nejhlubšího zamyšlení a pohnutí byl chrám Hagia Sofia, kdysi největší chrám křesťanství, po několik století sloužící jako mešita a dnes zredukovaný na museum. Na tomto místě se kdysi konaly slavné koncily, probíhaly vášnivé teologické diskuse, slavila se jedna z nejvelkolepěj-ších liturgií. Všechno je relativní, všechno jednou pomine. Zůstává jenom to, co je podstatné, co bylo zaseto do lidských srdcí, co rez a mol neničí. Na to jsem myslel, když jsem obcházel tato kdysi tak věhlasná místa. Na druhé straně jsem s obdivem a uznáním a musím se přiznat i s určitou závistí sledoval, jak je to město plné dětí, jak vřelý je vztah Turků ke svému potomstvu, jak jim na něm záleží. To je v naší sekularizované Evropě již velmi zřídkavé. Na konci měsíce listopadu letošního roku se chystá navštívit tato místa Svatý otec Benedikt XVI. Jistě je to proto, že mu leží na srdci osud toho malého stádečka křesťanů, kteří tam ještě vydrželi a chce je povzbudit i posílit ve víře. Modlil jsem se, aby tato návštěva byla novým začátkem pro život křesťanů v tomto městě. + Ladislav Hučko apoštolský exarcha NĚCO Z HISTORIE Poprvé se stal Istanbul významným městem až ve 4. století po Kristu za vlády císaře Konstantina, od něhož dostal i svoje jméno Konstantinopol. Po rozpadu Římské říše se Konstantinopol (tehdy ještě Byzantion) stal hlavním městem Východořímské říše a centrem východní Církve. Město se začalo bouřlivě rozvíjet. Poloostrov, z jedné strany omývaný vodami Bosporu a z druhé strany záto- Hagia Sofia - exteriér 15

14 kou Zlatý roh (turecky Hali), která vbíhá do evropské části pevniny, je ideálním městem pro osídlení. Přirozená hradba vod ze všech stran, kromě severozápadu, chránila v průběhu mnohých válek bohatství a blahobyt města. Když v 5. století postavil císař Justinián Chrám Boží moudrosti Hagia Sofia, stal se největším kostelem v celém tehdy známém světě. Sám Justinián prý v průběhu slavnosti vysvěcení chrámu zvolal: Šalamoune, překonal jsem tě! čímž narážel na to, že Hagia Sofia byla větší a krásnější než jeruzalémský chrám: výška kopule je 55,6 a průměr 31 metrů, šířka vnitřního pro-storu hlavní lodi měří 81,8 a délka 38,7 metrů. V chrámě se nachází množství vzácných mozaik z 9. až 11. století, klenbu podpírají kromě čtyřech hlavních mohutných pilířů i sloupy dovezené z chrámu v Baalbeku v Libanonu a z Artemidina chrámu v Efezu. Samotný chrám byl Hagia Sofia - interiér v průběhu své pohnuté historie mnohokrát poškozený, opravovaný a přestavovaný. Už několik let po jeho dokončení se vážně poškodila a zčásti i zhroutila odvážná kopule, která byla v těch časech neslýchaným architektonickým počinem; vzápětí ji opravili, zpevnili a dokonce i o několik metrů zvedli a rozšířili. V roce 1453, když osmanští Turci dobyli Cařihrad, vjel osobně sultán Mehmed II. Fátih, neboli Dobyvatel, na bílém koni do chrámu a změnil ho na mešitu. K chrámu dal přistavět čtyři minarety a celý komplex staveb, ve kterých se nacházely školy Koránu, koupele (hamam), vývařovny pro chudobné a mauzolea. Turci i přes Prorokův zákaz zobrazovat lidské bytosti vzácné fresky v chrámě nezničili, jen je zatřeli bílým vápnem. Později v 19. století dostali němečtí archeologové a historici povolení fresky odkrýt, prozkoumat a znovu zatřít. Definitivního odhalení se tyto skvosty dočkaly až ve 20. a 30. letech 20. století, když přestali Hagiu Sofiu používat jako mešitu a chrám oficiálně vyhlásili za Národní turecké muzeum. Všude je plno dětí. 16

15 LITURGICKÉ POJMY: EPITRACHIL, NARUKAVNICE, NÁBEDERNÍK Epitrachil je bohoslužebná část oděvu kněze a biskupa. Vyvinul se z oděvu, který jako ozdobu nosily řecké a římské ženy. Římští císaři zas tento oděv dávali jiným jako odměnu za prokázané služby (císař Konstantin Veliký dal epitrachil jeruzalémskému biskupovi Makariovi). Byl také od dávných dob znakem důstojnosti a moci. Epitrachil (v západní katolické církvi nazývaný štola) přikrýval kdysi celou postavu. V době, kdy se začal užívat také stichar (dlouhé bílé roucho, které dnes přikrývá celou postavu) se epitrachil zúžil pouze na tenčí pás. Byl ozdoben zlatou nití a kněz si ho dával na šíji. V roli kněžské hodnosti zůstala στολή v církvi dodnes. Kromě výjimečných případů smrti by se žádná kněžská služba neměla konat bez odznaku moci a hodnosti kněze - epitrachilu. Starší forma epitrachilu byla na jakési zapínání. Nebyl to jeden celek, jak jej známe dnes. Na každé straně jsou našity tři křížky, které připomínají třikrát svatý - hagios. Epitrachil znamená milost, kterou dostal od Boha Áron, znamená tedy sílu, kterou dostává kněz od Boha k vykonávání svého úřadu. Nejstarší zmínka o epitrachilu je ze synody v Laodycei ve 4. století, podle které kněz bez epitrachilu nesmí vykonávat ani jednu svou službu. Jen v epitrachilu vykonává kněz následující bohoslužby: každodenní večerní pobožnost, půlnoční pobožnost polunoščnicu, časy bez čtení Evangelia a různé služby vykonávané v domech (ne v chrámech). I když je epitrachil znakem kněžské hodnosti a moci, jako takový se objevuje až ve 4. století. Narukavnice jsou částí oděvu kněze, která připomíná, že i on je Božím stvořením. Je proto povinen spoléhat nejen na své vlastní síly, ale také na sílu a pomoc Boží. Narukavnice symbolicky připomínají provazy, kterými měl Ježíš Kristus svázané ruce. Nábederník je čtyřúhelníkový kus liturgického oděvu. Pověsí se na pás, kterým je kněz opásán. Dává vyniknout myšlence Evangelia - slovo Boží je duchovní zbraň, meč. Tuto duchovní zbraň je povinen vlastnit každý kněz a biskup. Vyvinul se z látky na utírání rukou. Tuto látku kněz používal po mytí rukou na liturgii. Nábederník nosí biskupové a vyznamenaní kněží. zpracováno podle: Vojtech Boháč, Liturgika II. 17

16 ZE ŽIVOTA SVATÝCH: BL. BISKUP-MUČEDNÍK TEODOR ROMŽA Mezi novodobé vyznavače víry patří nepochybně osobnost řeckokatolického mukačevského biskupa Teodora Romži. Stal se mučedníkem pro jednotu církve. Teodor Romža se narodil 14. dubna 1911 ve vesnici Naďbočko, v okrese Rachov na Podkarpatské Ukrajině. Dnes se vesnice jmenuje Velikij Byčkov a spadá do Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Pocházel z chudých poměrů a jeho rodina tak sdílela osud mnoha jiných rodin v té době. Avšak jeho rodiče Pavel a Maria vedli své děti k hluboké zbožnosti. 18 V Chustu navštěvoval gymnázium, které ukončil v roce 1930 s vyznamenáním. Poté se rozhodl stát se knězem. Tehdejší mukačevský biskup poslal nadějného a talentovaného studenta na studia teologie do Říma. Tam začal studovat v kolegiu Germanicum-Hungaricum a pak roku 1934 přešel do Russica. Po ukončení studií a získání licenciátu teologie na Gregoriánské univerzitě byl 25. prosince 1936 v chrámu sv. Antonína v Římě vysvěcen na kněze. Jeho mottem se stala slova 116. Žalmu: Pane, jsem tvůj sluha a syn tvé služebnice. Po absolvování povinné vojenské služby na důstojnické škole v Praze se Romža stal administrátorem farností Berezov a Nižnyj Bystryj v chustském okrese, kde se setkal nejenom s velkou náboženskou, ale také sociální bídou. I když stále toužil pokračovat v dalším studiu v Římě, mukačevský biskup Alexander Stojka ho jmenoval spirituálem v kněžském semináři v Užhorodě a zároveň profesorem filozofie. Bohoslovce vedl podle vlastního příkladu ke skromnosti a přesnosti. Zároveň se snažil vychovat nejen kněze svatého života, ale také vědecky dobře připravené, v předtuše těžkého zápasu s ateizmem, který přicházel z Východu. V těžkých a pohnutých časech války a v dobách neustále se měnící politické situace v roce 1943 náhle umírá biskup-ordinář Alexander Stojka. Poté, co byla mukačevská eparchie krátce spravována biskupem hajdudorošské eparchie Mikulášem Dudášem, OSBM, který ovšem kvůli válečným událostem nemohl

17 eparchii spravovat, byl jmenován biskupem právě Teodor Romža. Jeho chirotonie se uskutečnila 24. září 1944 v katedrálním chrámu v Užhorodě. Mottem mukačevského pomocného biskupa a titulárního biskupa appijského Teodora byla slova 18. Žalmu: Miluji Tě Pane, moje sílo; Pane oporo moje, útočiště moje, osvoboditeli můj. Ve velmi těžké a vyhrocené společensko-politické situaci navštěvuje biskup Romža jednotlivé farnosti, povzbuzuje kněze a věřící. Útoky ze strany vlády, která nabírá jednoznačně sovětský styl, začínají být častější a ostřejší; dochází k zastrašování a zatýkání kněží. Zároveň ustavuje Synoda Ruské pravoslavné církve v Mukačevě pravoslavného biskupa. Přesto však přichází 28. srpna 1946 na svátek Zesnutí přesvaté Bohorodičky do mukačevského kláštera víc než věřících, kteří neberou ohled na pronásledování ze strany vlády a veřejně vyznávají svou víru a jednotu s Římem. Komunistická vláda viděla neohrožený postoj biskupa Teodora Romži, který všemi silami bránil svou církev a věřící, a proto se ho rozhodla fyzicky zlikvidovat. Stalo se tak při jeho návštěvě ve vesnici Lávky, filiálky farnosti Lochovo v okrese Mukačevo, kam byl pozván na slavnost vysvěcení chrámu. Dne 27. října 1947 narazilo při zpáteční cestě vojenské nákladní auto do povozu, který vezl biskupa s doprovodem. Po nárazu začali útočníci tlouct biskupa a jeho doprovod železnými tyčemi a palicemi a jen náhlý a neočekávaný příjezd poštovní dodávky zabránil atentátníkům v tom, aby své oběti zabili na místě. Poštovní dodávka odvezla zraněné hned do nemocnice v Užhorodě. Biskup Teodor Romža byl těžce zraněný, obzvlášť četná byla poranění na hlavě, jeho tělo bylo poseto modřinami a ranami. O zraněného biskupa se starala zdravotní sestra Teofila, OSBM, ale na chirurgické oddělení byla přijata i nová ošetřovatelka jménem Odarka, která slídila, kdo otce biskupa navštěvuje atd. Biskupův zdravotní stav se začal zlepšovat a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl zhoršit. Avšak v noci na 1. listopad 1947 život otce biskupa Romži náhle vyhasl. Na základě dnes už známých historických faktů se ví, že byl otráven již zmíněnou sestrou Odarkou, kterou do nemocnice nasadila sovětská NKVD. Dne 4. listopadu 1947 se uskutečnil v Užhorodě pohřeb biskupa Teodora Romži. Jeho tělo bylo uloženo v kryptě pod katedrálou. Právě jeho mučednická smrt a mravně bezúhonný život se staly předpokladem pro to, aby, jak prohlásil Svatý otec Jan Pavel II. v únoru 1995, byl zahájen a zdárně ukončen proces jeho blahořečení. O několik let později, při své návštěvě Ukrajiny ve dnech 23. až 27. června 2001, prohlásil Svatý otec Teodora Romžu za blahoslaveného! ThDr. Peter Šturák, PhD. 19

18 ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN HORLITEL UNIONISMU K dvěma nejvýznamnějším poutním místům olomoucké arcidiecéze, Velehradu a svatému Hostýnu, patří také neodmyslitelně církevní osobnosti, jež mají největší zásluhu na tom, že se jedná o místa známá a každoročně hojně navštěvovaná. K těmto osobnostem patřil také olomoucký arcibiskup ThDr. Antonín Cyril Stojan (* ), jemuž bývá přisuzována největší zásluha na rozvoji cyrilometodějského unionismu, který znamenal tak mnoho pro vzájemné poznávání západních a východních křesťanů. 20 Připomeňme, že snahy po sjednocení řecké (východní) a římské (západní) církve neustávaly od velkého schizmatu v roce V roce 1274 svolal papež Řehoř X. druhý lyonský koncil, který Katolická církev uznává za ekumenický. Papež se pokoušel u- končit tehdy již dvousetleté schizma, a proto vyslal delegaci k byzantskému císaři Michaelu Palaiologovi. Konstantinopolský patriarcha Germanos spolu s dalšími vysokými představiteli přijeli do Lyonu s císařovým listem. Zástupci Východu i Západu pak slavili společně s papežem eucharistickou bohoslužbu, při níž Byzantinci zpívali nicejskokonstantinopolské vyznání i s filioque, které dokonce třikrát zopakovali. Koncil v otázce smíření obou částí církve uspěl, avšak tato unie neměla dlouhého trvání. Florentská unie z roku 1439 představuje další snahu o sjednocení byzantské ortodoxní církve s římskou latinskou církví. Realizovala se však, mj. i kvůli odporu Moskvy, jenom částečně. Platila pouze v těch oblastech, jež byly pod správou litevského knížectví (Kyjev, Halič). Další unie zvaná brest-litevská z roku 1596 byla uvedena do života opět pouze na té části Ukrajiny, která v té době patřila do Polsko-litevského státu, a na Rusko se nevztahovala. V pořadí čtvrtá, Užhorodská unie z roku 1646, uzavřená mezi východními duchovními a Svatým stolcem, se týkala jen území dnešního východního Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny a severovýchodního Maďarska. Antonín Cyril Stojan se narodil 22. května 1851 v obci Beňov u Přerova. Po skončení obecné školy a gymnázia studoval teologii na uni-

19 verzitě v Olomouci (obnovené v roce 1835). Mezi bohoslovci na fakultě byl stále cítit duch bývalého nejvýznamnějšího představitele českého národního obrození, zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského, jenž byl v letech rektorem generálního semináře, předchůdce teologické fakulty. Po skončení teologických studií ho v roce 1875 vysvětil na kněze olomoucký arcibiskup F. Fürstenberg. Svou první mši sloužil A. C. Stojan na Velehradě. V letech působil jako kaplan ve farnostech Štíty (tehdy Schilberg) a Příbor. V období spravoval farnost v Dražovcích u Vyškova. V roce 1889 se stal Stojan poslancem Říšské rady ve Vídni za českou národně katolickou stranu a současně byl i členem revolučního Národního shromáždění. V roce 1900 oslavil tento muž svaté paměti a překypující dobrotou, jak ho nazval český katolický historik B. Smékal, 25 let kněžské činnosti. Dobový tisk A. C. Stojana popisoval jako miláčka lidu vynikajícího štědrostí a obětavostí, kněze Kristova, jenž porozuměl svému poslání. Obzvlášť se vyzdvihuje jeho mimořádná starost o Velehrad a svatý Hostýn. První unionistický sjezd svolal A. C. Stojan na Velehrad na července Další dva se konaly v letech 1909 a V letech byl A. C. Stojan proboštem v Kroměříži. V roce 1910 založil Velehradskou akademii (Academia Velehradensis) vědeckou společnost pro studium východní řecko-slovanské církve. Tehož roku založil misijní pobožný spolek k rozšiřování katolické víry mezi Slovany nazvaný Apoštolát svatých Cyrila a Metoděje pod ochranou blahoslavené Panny Marie a začal vydávat stejnojmenný časopis. Členský lístek Apoštolátu Dobrosrdečnou a veselou povahu Mons. Stojana dobře vystihuje např. jeden výrok z jeho referátu O idei cyrillomethodějské proneseném v rámci V. všeobecného sjezdu katolíků českoslovanských v Hradci Králové roku 1910: Každý spoluúd»apoštolátu«pomodlí se každodenně jednou»otčenáš«a»zdrávas Maria«s přídavkem:»svatá 21

20 Panno Maria, sv. Cyrille a Methoději, orodujte za nás!«a přispívá měsíčně nejméně 2 haléři čili ročně 24 haléři. Kdo jen peněžitou podporou aneb jen modlitbou»apoštolátu«slouží, jest dobrodincem spolkovým. Já jako samozvaný velkopoenitentiář mohu osvobozovati ty, kdož nemají pokdy na modlení, od modlitby a chudé od příspěvků. Za mimořádně záslužný a šlechetný čin je třeba označit Stojanův Ústřední seminář pro uprchlé řeckokatolické bohoslovce z Haliče v dobách první světové války (1915). V roce 1916 založil Stojan na Velehradě Cyrilometodějský misijní ú- stav. V letech byl Stojan sídelním kanovníkem v Olomouci. V roce 1918 se stal poslancem Národního shromáždění a v roce 1920 senátorem. 11. ledna 1921 jmenoval papež Benedikt XV. A. C. Stojana olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou. 3. dubna 1921 vysvětil papežský nuncius v Praze Klement Micara A. C. Stojana za biskupa. Spousvětiteli byli nitranský biskup Karol Kmeťko a olomoucký světící biskup Karel Wisnar. 13. května 1922 posvětil arcibiskup Stojan základní kámen exercičního domu Stojanov. 11. května 1923 postihla arcibiskupa mozková mrtvice, na jejíž následky 29. září 1923 ve své rezidenci zemřel. Pochován byl 3. října 1923 v královské kapli na Velehradě. Arcibiskup Stojan je autorem dvou krásných knih: Poutní kniha velehradská a svatohostýnská z roku 1900 a Čechové a snahy unionistické z roku Především jeho zásluhou se stalo z Velehradu unionistické středisko známé na celém světě. Už v roce 1948 zahájil olomoucký arcibiskup Karel Josef Matocha přípravné práce ke Stojanově blahořečení. Beatifikační proces byl zahájen 14. července 1965 zasedáním první vyšetřovací komise. 10. října 1985 byl diecézní beatifikační proces ukončený a 25. srpna 1987 proběhl odevzdávací akt diecézního beatifikačního procesu Kongregaci pro svatořečení v Římě. redakce Foto na str.1: opatský chrám Panny Marie Narození v Želivi, str. 2: novokněz o. Vasyl Gorblyanskyy, str. 23: vladyka Ladislav s exarchátními kněžími v Želivi, str. 24: strom EXARCHÁT Vydává a rozšiřuje Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Haštalské nám. 4, Praha 1, tel , fax , Pro vnitřní potřebu vychází šestkrát do roka. NEPRODEJNÉ distribuováno za dobrovolný dar (náklady na jeden výtisk cca 15,- Kč) Redakce: Ladislav Hučko, Milan Hanuš, Jan Klobušický, Viera Folkmanová, Jana Zassiedko. Příspěvky mohou být kráceny. Tisk: FOKUS, s r.o., Dolákova 24/536, Praha 8. 22

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

IKONA OKNO DO NEBE. Michail Procenko, sv. velká mučednice Barbora, chrám sv. Barbory v obci Debř nad Jizerou.

IKONA OKNO DO NEBE. Michail Procenko, sv. velká mučednice Barbora, chrám sv. Barbory v obci Debř nad Jizerou. Ikona ve Slaném Výstava ikon Antona Jaržombeka a Michaila Procenka, které doplňují ikony z muzejních a soukromých sbírek Vlastivědné muzeum Slaný, říjen prosinec 2011 IKONA OKNO DO NEBE Cílem této historicky

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více