Recyklace solárních panelů. Domy postavené z odpadu. Magnetofon Sonet duo. Víme, co s nimi jednou uděláme? Představujeme vize Mika Reynoldse

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recyklace solárních panelů. Domy postavené z odpadu. Magnetofon Sonet duo. Víme, co s nimi jednou uděláme? Představujeme vize Mika Reynoldse"

Transkript

1 MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 2/2010 Recyklace solárních panelů Víme, co s nimi jednou uděláme? Domy postavené z odpadu Představujeme vize Mika Reynoldse Magnetofon Sonet duo Legenda českého bigbítu

2 Si Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek. Poprvé ho identifikoval roku 1787 Antoine Lavoisier jakožto složku pazourku a jiných křemíkatých hornin. V čisté podobě se v přírodě nevyskytuje, setkáváme se jen s jeho sloučeninami. Po kyslíku je druhým nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře (26 28 %). Světová roční produkce křemíku přesahuje 5 milionů tun, k největším producentům se řadí Rusko a Čína. Křemík patří mezi biogenní prvky, v těle dospělého člověka je ho přibližně 1 gram, a to především v kostech, chrupavkách a zubní sklovině. Mineralogicky je nejvýznamnějším zástupcem křemen, chemicky oxid křemičitý SiO 2. Křemík s příměsí jiného prvku funguje jako polovodič a tvoří základ součástek, jako jsou diody, tranzistory či fotovoltaické články. Rovněž slouží jako surovina pro výrobu skla a významná součást keramických a stavebních materiálů. Křemík použitý v elektrozařízeních lze velmi dobře recyklovat. Například v České republice je ve vysloužilých mobilních telefonech skryto přibližně 105 tun této látky, termická recyklace čeká v dohledné době také na velké množství vysloužilých fotovoltaických článků. Vytěžit lze až 85 % křemíkových desek, a tím snížit spotřebu energie na výrobu nových panelů až o 70 %.

3 EDITORIAL OBSAH Milí čtenáři, mám radost. A důvodů je hned několik. Předně časopis Zpětný odběr zvítězil v soutěži firemních publikací Zlatý středník. Je to jedna z nejpříjemnějších forem ocenění za hodiny práce strávené nad tvorbou časopisu a hlavně důkaz, že se líbí nejen čtenářům, ale i odborné porotě, a tím pádem, že jeho vydávání má smysl. Úspěchy sklízí i Muzeum spotřebičů, termíny pro uskutečnění výstavy v letošním roce byly zaplněny velmi rychle a v následujícím roce jich volných zbývá už jen několik. Mám radost, že ohlasy na Muzeum jsou tak příznivé. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak skutečně pomáháme životnímu prostředí, když odevzdáme vysloužilý elektrospotřebič k recyklaci? Jako první kolektivní systém v Evropě jsme vypočítali, kolik sběrná místa zapojená do našeho systému ušetřila elektrické energie, ropy, vody či primárních surovin, o kolik snížila produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Přečtěte si více na str a uvidíte, že výsledek potěší i Vás. Radost mi udělaly i krajské úřady. S obrovským elánem se pustily do vzájemné soutěže ve sběru nepotřebných mobilních telefonů v rámci projektu Věnuj mobil. Soutěž právě probíhá a jsem zvědavá, který kraj v ní zvítězí. I když to už je předem jasné vítězem totiž bude každý, kdo nějaký přístroj odevzdá, protože renovované mobilní telefony budou dále sloužit dětem z dětských domovů. Čeká nás stěhování, sídlo v Dobrušské ulici už nám je delší dobu těsné, a tak s radostí přesídlíme o kousek na jih do Modřan, kde budeme mít více prostoru pro svou práci. Osobně se raduji, že konečně přichází léto. Snad bude důvod k radosti i po volbách, ale to už záleží na nás. Mějte se krásně a radujte se i z maličkostí. S pozdravem Eva Zvěřinová Téma: Téma: Recyklace 8 xxx slunečních kolektorů Zrekapitulujeme-li Využívání solární energie si působení u nás v masovějším ASEKOLu od měřítku jeho začalo založení teprve až po nedávno, současnost, proto problém zjistíme, recyklace jak vysloužilých velký kus solárních cesty jsme panelů zatím ve příliš zpětném řešit nemusíme. odběru Jednou elektrozařízení to však přijde. urazili. ASEKOL info: 18 Z pohledu obce: 12 Mobily míří Inspirace z jižních Čech do dětských domovů Malebné město Písek se vedle nejstaršího Všichni, jimž se v šuplících válí nepotřebné českého mostu může pochlubit také mobilní přístroje, je mohou v rámci projektu příkladným přístupem k třídění a recyklaci Věnuj mobil zdarma odeslat do ASEKOLU. odpadu Pro školy: Ideální Z povídek elektrospotřebič vznikla knížka V Děti, Domě žáci knihy a studenti Kanzelsberger mateřských, byli základních vyhlášeni vítězové a středních literární škol zapojili soutěže svou o fantazii nejlepší a vytvořili kresby povídku a 3D či fejeton modely těch na téma nejlepších třídění elektrospotřebičů, elektrozařízení jaké si v jen domácnostech. lze představit. 22 Příloha Ecobat Představujeme Kolektivní systém dvě Ecobat rozdílné představuje technologie recyklace své aktivity přenosných a upozorňuje baterií. S na ředitelem pár divize recyklace podstatných v Kovohutích skutečností, Příbram o nichž Ing. Zdeňkem jste Kunickým nejspíše nevěděli. si povídáme o chystaném projektu recyklace zinkových baterií. 24 Příloha Ekolamp Dočkáme Ohlížíme se díky za minulým navrhované rokem, novele zamýšlíme zákona o se odpadech nad novelou konečně zákona transparentního o odpadech systému sběru a s jednatelem odpadu, nad společnosti nímž budou Alexandrem mít výrobci dohled? Hanouskem hovoříme o rozšíření sběrné sítě. Zpětný odběr, magazín společnosti ASEKOL, číslo 2/10 vyšlo v Praze, vychází 3 ročně, evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL, s. r. o., IČ: , Dobrušská 1, Praha 4, Šéfredaktorka: RNDr. Eva Zvěřinová, Redakční rada: Mgr. Jan Vrba, RNDr. Eva Zvěřinová, Hana Ansorgová, Náměty a dotazy: tel.: , , Produkce a výroba: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, Praha 7, Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.

4 ZPRÁVY / NOVINKY Čeští prodejci odebírají elektroodpad vzorně Průzkum Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) zaměřený na to, zda a jak prodejci elektra zpětně odebírají vysloužilé elektrospotřebiče, dopadl nad očekávání dobře. Obstálo 99 % prodejců, více než tři pětiny z nich přitom nabídly nadstandardní servis. V rámci průzkumu, který byl financován z grantu uděleného Fondem ASEKOL, navštívili letos v březnu terénní pracovníci SOS, tzv. komisaři monitoringu, přesně 133 prodejen s elektrospotřebiči po celé ČR, aby zjistili, jak prodejci plní své zákonné povinnosti. Podle zákona o odpadech totiž musejí od spotřebitele odebrat vysloužilé elektrozařízení v případě, že zákazník v prodejně zakoupí spotřebič stejného typu. Alternativně mohou zákazníka odkázat na nejbližší sběrný dvůr. Výsledky průzkumu pro nás byly překvapivé. Zákon dodržuje 99,1 % prodejců. Přes 60 % respondentů bylo ochotno od našich terénních pracovníků převzít spotřebič k recyklaci bez jakýchkoliv podmínek, třetina souhlasila s odběrem formou kus za kus a jenom 4,5 % prodejců zákazníka poslalo na nejbližší sběrný dvůr. Zpětný odběr elektrospotřebičů funguje dobře a dává možnost spotřebitelům uplatnit zákonem dané právo na ekologickou recyklaci elektroodpadu, shrnuje výsledky průzkumu Světlana Rysková ze Sdružení obrany spotřebitelů. Průzkum ukázal, že prodejny nemají se zpětným odběrem žádné vážnější problémy, nejčastěji uváděnou stížností byl nedostatek letáků a propagačních materiálů. Na druhém místě pak byl nedostatek místa pro skladování odebraných spotřebičů. Z hlediska možnosti uplatnění práva spotřebitele na zpětný odběr starších elektrospotřebičů lze konstatovat, že zákazníci smluvních prodejen ASEKOL mají možnost bezproblémového zpětného odběru v 94,7 % případů, ve 4,5 % případů pak dostanou informaci o nejbližším jiném místě odběru. Takový výsledek lze z hlediska možnosti spotřebitelů realizovat své právo na zpětný odběr hodnotit jako velmi dobrý. První část monitoringu probíhala anonymní formou podobnou mystery shoppingu, kdy komisař navštívil prodejnu jako běžný zákazník a dotázal se, zda může v prodejně odevzdat starší elektrospotřebič, případně za jakých podmínek. Pokud prodejna elektrospotřebič nebyla ochotna odebrat, dotazoval se, zda je možný odběr kus za kus, tedy při nákupu nového. Pokud ani takový odběr prodejna nenabídla, měl komisař zjistit, zda mu prodejna dokáže podat informaci o nejbližším místě zpětného odběru. Ve druhé fázi monitoringu se komisař představil, prokázal se pověřením a zjišťoval, zda mají prodejny se zpětným odběrem problémy, případně jaké. 4 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

5 Fond ASEKOL podpořil 31 projektů Třetí ročník grantového řízení Fondu ASEKOL opět podpoří veřejně prospěšné projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Celkem 31 subjektů obdrží pomoc ve výši více než korun. Finančně podpořené projekty Název projektu Stanovení environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL na vybraných druzích elektrozařízení metodou LCA Žadatelé, kterým bylo nabídnuto nefinanční plnění E-domek Místo zpětného odběru ve Valašských Kloboukách Zabezpečení sběrného dvora Chrást E-domek v Růžové Přístřešek na zpětně odebrané elektrospotřebiče Zapůjčení E-domku varianta A E-domek E-domek Žadatel Ing. Marie Tichá, MT KONZULT Rekonstrukce kontejnerových stání na separovaný odpad Statutární město Plzeň Městský obvod Plzeň 1 Zabezpečení místa zpětného odběru EEZ Rekonstrukce oplocení pro sběrný dvůr odpadů v Chotěboři II. Etapa Instalace moderního zabezpečovacího kamerového systému na sběrném dvoře Nový Bydžov Kamerový systém sběrného dvoru Kamerový systém skládka Brunka Humpolec zpětný odběr Začlenění monitoringu Sběrového dvoru Městského kamerového dohlížecího systému Kamerový systém sběrného dvora Bystřice nad Pernštejnem Instalace kamerového dohlížecího systému na Sběrném dvoře TSM Kralup nad Vltavou Sběrný dvůr pod kontrolou Sběrový dvůr Chelčického zastřešení úložného místa na drobné elektrozařízení Instalace kamerového systému na sběrném dvoře Havířská, Havlíčkův Brod Instalace kamerového systému Pohádková recyklace Odpady víme co s nimi, zpětný odběr elektrozařízení Zlato v odpadkovém koši Osvětová kampaň Zpětný odběr elektrozařízení v Chrudimi" Odpadový kalendář rok 2011 Informační brožura Zpětný odběr elektrozařízení a náklady s odpady v Žamberku Sběrný dvůr Rousovice projektová dokumentace Stabilní místo pro zpětný sběr elektrozařízení Pod Barevnou Poběžovice sběrný dvůr Zřízení místa zpětného odběru ve městě Ralsko část Kuřívody Město Nové Město na Moravě Technická a lesní správa Chotěboř s.r.o. Technické služby města Nový Bydžov Město Český Těšín Technické služby Humpolec Město Benátky nad Jizerou TS města a.s. Technické služby města Kralup nad Vltavou Město Úpice Technické služby města Olomouce, a.s. HBH odpady s.r.o. Obec Petrovice Rosa spol. pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Technické služby Karviná Čmelák Spol. přátel přírody Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. Město Dvůr Králové nad Labem Město Žamberk Město Mělník Město Bystřice Město Poběžovice Město Ralsko Město Valašské Klobouky Obec Chrást Obec Růžová Obec Stráž nad Ohří Město Jílové Město Jablonné v Podještědí Markvartice Krátce Aktuálně z pracovních skupin WEEE Fora ASEKOL je aktivním členem dvou pracovních skupin organizovaných evropským sdružením kolektivních systémů WEEE Forum. První skupina, kterou vede jednatel ASEKOLu Jan Vrba, se podílí na přípravě standardů pro zpracování CRT televizí a počítačových monitorů. Druhá se věnuje standardům pro zpracování plochých televizí a počítačových monitorů. Jedním z cílů připravovaných standardů je nastavení limitních hodnot pro nebezpečné látky v těchto spotřebičích tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví zaměstnanců ve zpracovatelských firmách a ke znečišťování životního prostředí. Dále v obou pracovních skupinách probíhá diskuse o nastavení vhodných forem kontroly, zda byly v průběhu zpracování odstraněny nebezpečné látky v požadovaném rozsahu. Jednání jsou ztížena rozdílnostmi v legislativách napříč jednotlivými členskými státy Evropské unie. E-boxy doplní nádoba na sběr baterií E-boxy, tedy kontejnery sloužící ke sběru drobného elektrozařízení budou v následujících měsících doplněny o nádobu na sběr baterií. Malý kontejner na baterie se jednoduše nasune na stávající E-box, bude mít samostatný vhoz a jeho obsah se bude odvážet ke zpracování společně při svozu elektrozařízení. E-boxy jsou dodávány zdarma firmám a institucím po vyplnění objednávky umístěné na webu. V současnosti má ASEKOL těchto míst zpětného odběru Kolektivní systémy zveřejnily výsledky sběru elektrospotřebičů za rok 2009 ASEKOL t tj. 1,64 kg/obyvatele Ekolamp t tj. 0,1 kg/obyvatele Elektrowin t tj. 2,72 kg/obyvatele REMA t tj. 0,6 kg/obyvatele Retela t tj. 0,48 kg/obyvatele Výměna kontejnerů Na Kladně a v Olomouci byly vyměněny stacionární kontejnery. Původní nádoby, které sem byly instalovány v minulých letech v rámci pilotních projektů byly nahrazeny modernějšími, které také obsahují samostatný vhoz pro sběr baterií. Rekonstrukce Intenzita Osvěta Výzkum 5

6 ZPRÁVY / NOVINKY Zpětný odběr opět vyhrál Zlatý středník Již podruhé za poslední tři roky obsadil časopis Zpětný odběr první místo v prestižní soutěži firemních magazínů Zlatý středník. Soutěž hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. V kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry se za Zpětným odběrem na druhém místě umístil časopis TecniCall vydávaný Českým vysokým učením technickým v Praze, třetí byl magazín Rescue Report určený záchranářům, hasičům, policistům a krizovým manažerům. Ocenění převzala na slavnostním večeru v pražském divadle Archa šéfredaktorka Zpětného odběru Eva Zvěřinová. Časopis vychází třikrát ročně, jeho produkci a výrobu má na starosti firma Boomerang Publishing, s. r. o. Krátce Dny Země Stejně jako v minulých letech i letos se ASEKOL účastnil akcí organizovaných po celé republice u příležitosti Dnů Země. Ani tentokrát v menších městech a obcích nemohly chybět informační stánky s lektory, prezentačními tiskovinami o zpětném odběru a recyklaci a jednoduchými hrami pro děti. Ty větší mohly na magnetické tabuli skládat puzzle s námětem životního cyklu výrobku, menší děti zase sestavovaly z písmen název elektrospotřebiče. Oproti předchozím letům navíc ASEKOL pro města zajistil i účast pojízdného návěsu Světa recyklace. Elektrošrot Band na turné Elektrošrot Band, kapela, která vznikla, aby podpořila aktivity ASEKOLu, tedy sběr elektrozařízení, se fanouškům představí na letních festivalech. Nejprve vystoupí na Trnkobraní (vystoupení Elektrošrot Bandu proběhne hned první den ), druhým festivalem bude Rock for Churchill ( ). Svět recyklace slaví úspěch v českých školách i na náměstích Interaktivní návěs Svět recyklace letos vyrazil na osvětovou pouť. Navázal tak na turné Šrotonátor přichází 2009, jehož byl součástí. Svět recyklace se od začátku dubna aktivně účastní akcí oslavujících Den Země v různých českých městech. Svou cestu doplňuje návštěvami škol zapojených do Recyklohraní, kde zábavnou formou komunikuje s dětmi. Pro školy jsme připravili zábavný půlhodinový program. Děti se rozdělí na dvě skupiny a pod dohledem moderátorů mezi sebou soutěží. Týmy například musí vyjmenovat všechny spotřebiče v přívěsu, odpovídají na otázky ohledně recyklace elektrozařízení nebo soutěží v hodu mobilem do speciálního kontejneru. Během půl hodiny se tak nenásilným způsobem dozví vše podstatné o recyklaci elektroodpadu a ještě se dobře pobaví, říká Hana Ansorgová, manažerka komunikace ASEKOLu. Reakce žáků i veřejnosti na Svět recyklace je velmi pozitivní, jak dokládají i některé pochvalné dopisy a y. ZŠ Klášterec nad Orlicí: Se vším jsme byli spokojeni. Moderátoři dokázali zaujmout i vhodně ukáznit machry, kteří se chtěli předvádět. Mě osobně nejvíce zaujalo vybavení jako v bytě a obrazovky. Byli jsme moc rádi, že tato akce se mohla uskutečnit i v naší malé venkovské škole. ZŠ Bronzová: Ráda bych reagovala na Váš pořad Svět recyklace. Přívěs byl ke škole přistaven včas a bez problémů, moderátoři byli skvělí a z řad žáků i učitelů byly na Svět recyklace jen kladné ohlasy. Jsem přesvědčená, že pro děti měl program velký přínos. Svět recyklace letos navštíví 70 měst po celé České republice. Číslo však nemusí být konečné. Pokud si přejete, aby vaše město, nebo škola byla zařazena na cestu tohoto putovního přívěsu, kontaktujte Jitku Šimkovou na u Zpráva na MŽP Společnost ASEKOL splnila svou zákonnou povinnost a podala za výrobce elektrozařízení v souladu s vyhláškou č. 352/2005 Roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu za rok Sběr tonerů pomáhá mentálně postiženým V minulém čísle Zpětného odběru jsme vám v rámci hlavního tématu zaměřeného na recyklaci tonerů představili také ekologicko-charitativně zaměřený projekt SBÍREJ-TONER.CZ, který organizuje firma OTTO Office CZ s.r.o. a ASEKOL je jeho partnerem. Všichni, kteří se do projektu zapojí, přispějí nejen k ochraně životního prostředí, ale pomohou i sociálně potřebným, neboť výtěžek projektu poputuje do ústavů mentálně postižených v jednotlivých krajích. Na konci prvního čtvrtletí tohoto roku již činil celkový výnos z akce Kč. Pokud máte zájem se do projektu zapojit, více informací naleznete na 6 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

7 legenda / text: Lucie Kettnerová / FOTO: archiv ASEKOL, Profimedia Magnetofon Sonet duo ovlivnil český bigbít Vlastnit magnetofon Tesla Sonet duo ANP 210 bylo v 60. letech snem každého bigbíťáka. I když přístroj vážil 12 kg, byl jednoduše přenosný a daly se na něj zaznamenávat jak nahrávky z Radia Luxembourg, tak vlastní skladby. Protože sehnat akordy k písním Beatles či Rolling Stones bylo v té době nemožné, stalo se opětovné poslouchání jedinou možností, jak se skladby naučit. První, i když ještě velice nedokonalý magnetofon byl představen už v roce 1899 dánským inženýrem Valdemarem Poulsenem. Záznam byl prováděn na kovový drát, proto se zařízení také říkalo drátofon. Z té doby se dochovalo např. pár slov císaře Františka Josefa I. ze Světové výstavy v roce Teprve později se nahrávalo na podlouhlý pás feromagnetického materiálu a na speciální magnetofonové pásky. Pro dosažení potřebné kvality záznamu se nejprve používala poměrně vysoká rychlost záznamového materiálu 76,2 cm/sec. S vývojem kvalitnějších materiálů bylo možné používat nižší rychlost posuvu pásku a menší šířku stopy. Technický klenot východního bloku Dnes již legendární kufříkový dvoustopý dvourychlostní cívkový magnetofon Tesla Sonet duo ANP 210 se vyráběl v letech 1959 až Označit ho bylo možné za přenosný, ovšem při hmotnosti 12 kilogramů to nebyla žádná legrace. Přesto úspěšně sloužil při nahrávání koncertů, novinářům při reportážích z terénu i na divokých muzikantských mejdanech. Ovládání funkcí se provádělo tzv. šoupátky, což byl československý patent. Šoupátkový mechanismus nedovoloval zařadit chybnou funkci, velmi spolehlivá byla i robustní mechanika magnetofonu. Účinný brzdový mechanismus zastavil pásek okamžitě a bez prokluzu i při rychlém převíjení. Počítadlo odvinutého pásku umožňovalo snadno najít požadovanou část záznamu. Úroveň zvuku kontroloval elektronkový indikátor (hovorově nazývaný magické nebo zelené oko). Ve své době prostě Sonet duo patřil ke špičce kufříkových magnetofonů vyráběných v rámci východní Evropy. K magnetofonu Tesla Sonet duo ANP 210 bylo dodáváno následující příslušenství: plátěný ochranný obal na kufřík, olejnička s olejem, kabely pro připojení k rozhlasovému přijímači, jinému magnetofonu či gramofonu a externí dynamický mikrofon. Změna k horšímu V 70. letech začaly cívkovým magnetofonům postupně šlapat na paty magnetofony kazetové. V 80. letech většina firem ukončuje výrobu cívkových magnetofonů pro domácí použití a přechází na kazetové přístroje. Hudební fajnšmekři tuto změnu zpočátku velmi těžce nesli, neboť kazetový záznam měl nižší kvalitu, slyšitelný šum a největším nedostatkem nové technologie pak byla nemožnost stříhání pásku při zpracování záznamu. Nezapomenutelná éra Sonetu duo však přesto definitivně skončila. Hlasy rockerů To byl vynález, kterej byl nezničitelnej. Já sám jsem na něm jezdil na klouzačce a pořád hrál. Ten magneťák trávil veškerej čas s muzikantama. Chodil s náma na mejdany... Ota Bezloja vždycky sehnal nahrávku, která se mu líbila, a rozhod, že to budem dělat. Takže jsem podle magneťáku oposlouchal a naučil se tu písničku. Pak magneťák cestoval ke druhýmu kytaristovi, ke zpěvákovi, k bubeníkovi, a až se to naučila celá kapela, tak se teprve začalo zkoušet. Radim Hladík, kytarista (Matadors, Blue Effect) Byla to taková kovářská práce. To se hodilo hrající ze čtvrtýho patra a ono to při dopadu hrálo dál. Miki Volek, zpěvák (Crazy Boys, Olympic) Pozn.: vybráno z 11. dílu dokumentárního seriálu Bigbít 7

8 TÉMA ČÍSLA: LIKVIDACE HRAČEK 8 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

9 TÉMA ČÍSLA / recyklace Slunečních kolektorů Vysloužilé solární elektrárny: nová hrozba, nebo výzva? Fotovoltaické panely jsou v současnosti obecně považovány za čistý, prospěšný zdroj elektrické energie. Ovšem až doslouží, stane se z nich elektroodpad jako například z vysloužilého televizoru, rádia nebo mobilního telefonu. Na rozdíl od těchto elektrospotřebičů se ovšem o vysloužilé sluneční elektrárny nepostará žádný kolektivní systém ani jejich výrobce. Nikde nejsou připraveny peníze na jejich ekologickou recyklaci jako u běžných domácích elektrospotřebičů. Jejich provozovatel by je tedy po skončení jejich životnosti měl ekologicky zlikvidovat na vlastní náklady. 9

10 TÉMA ČÍSLA / recyklace Slunečních kolektorů / text: Pavel Baroch, Aktuálně.cz / FOTO: profimedia Jak funguje fotovoltaická elektrárna Každý rok dopadne v České republice na jeden čtvereční metr přímé sluneční záření v celkovém úhrnu mezi 850 a 1200 kilowatthodinami. Ročně tak na Zemi dopadne 1,5 trilionu kilowatthodin sluneční energie, což je krát více, než činí energetická spotřeba lidstva. Solární elektrárny pracují na systému přeměny sluneční energie v elektrickou, čemuž se také říká fotovoltaický efekt. Hlavním stavebním materiálem solárního článku je křemík, který se získává tavením písku, naprosto běžné suroviny. Částice světla, kterým se říká fotony, přímo dopadají na solární článek a svojí energií z něj vyrážejí elektrony. Polovodičová struktura článku pak uspořádává pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud. Ten se pak odvádí například do rozvodné sítě. Celá Evropa, která zažívá nebývalý rozvoj solárních elektráren, teď začíná řešit, co s tím. V Česku tento problém ještě není tak ožehavý, protože jejich masivní rozmach začal přece jen později, teprve před několika lety. I tak sami výrobci panelů volají po tom, aby se tato otázka řešila i u nás a řešení se nenechávalo na poslední chvíli. Aby to nakonec nepřineslo zbytečné náklady pro stát nebo obce, které by se musely postarat o vysloužilé panely, jejichž majitel zmizel a nepostaral se o ně. Majitel by totiž mohl inkasovat jen dotované výkupní ceny za provoz solární elektrárny, ale za její likvidaci by platit nechtěl, čímž by maximalizoval svůj zisk. Otázku ekologické likvidace fotovoltaických elektráren je nutné urgentně řešit. Solární elektrárny nesmí skončit jako ekologická zátěž na bedrech státu a obcí, jako je tomu u jiných průmyslových provozů, konstatuje Jaromír Řehák, předseda představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace. Na počátku dubna přitom úřady evidovaly několik tisíc solárních elektráren o výkonu 491 megawattů, které v přepočtu zabírají plochu asi 595 fotbalových hřišť. A to panelů bezpochyby bude nadále přibývat. Odhaduje se, že počet a kapacita ŘEZ SOLÁRNÍM PANELEM krycí sklo sluneční světlo solárních elektráren může v roce 2010 narůst až pětinásobně. I ministerstvo životního prostředí přitom připouští, že existují možnosti, jak se majitel sluneční elektrárny může vyhnout tomu, aby se o vyhořelé panely postaral, až doslouží. Hrozí například nebezpečí, že investor pošle sám sebe do konkurzu, a vyhne se průhledné lepidlo Dosud se v Evropě recyklují spíše vadné nebo poškozené panely, takže se likvidovalo jen několik stovek tun. tak odstraňování stavby, řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Ministerstvo životního prostředí připravuje příslušná legislativní opatření, která by vedla k odpovědnému chování všech subjektů v solárním sektoru. Je nutné vybudovat sběrná místa, kde bude možné panely odevzdat k recyklaci a následně zajistit jejich ekologické zpracování. antireflexní vrstva vrchní kontakt Jak na recyklaci? Po podobných předpisech, ovšem na unijní úrovni volají i evropští zástupci solárního průmyslu. V Evropě jsou přitom zatím jen dva specializovaní zpracovatelé vysloužilých solárních článků oba v Německu. Recyklace solárních panelů je přitom velmi obdobná recyklaci LCD televizí a monitorů, což by do budoucna mohlo znamenat jejich společné zpracování. Největší podíl hmotnosti panelů připadá na sklo (63 %) a hliníkový rám (22 %). Oba tyto materiály jsou běžně recyklovány. Ostatní jen částečně, konstatovali experti z obou zmiňovaných organizací. Podstatnou součástí při výrobě modulů je křemík, jehož pořizovací cena výrazně ovlivňuje prodejní cenu nových panelů. Při recyklaci se podstatná část křemíku získává zpět, řekl Aleš Spáčil ze společnosti Conergy. Až 85 procent pro nové využití Dále obsahují panely stříbro, cín, měď, některé technologie i kadmium či telur. Energetická i materiálová náročnost recyklace je srovnatelná s výrobou z primárních surovin. Recyklace je však nutná z jiných důvodů. Těžké kovy jsou toxické, I proud elektron polovodič typu N (křemík) polovodič typu P (křemík) spodní kontakt + díra 10 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

11 Historie slunečních elektráren Pojem fotovoltaika pochází ze dvou slov, řeckého phos, což znamená světlo, a ze jména italského fyzika Alessandra Volty. Panely, které dnes stavíme na všechny možné i nemožné plochy, z nich jednou budeme muset umět také ekologicky šetrně odstranit Typy solárních panelů a je proto nutné je izolovat ze životního prostředí. Mimoto zejména u stříbra lze očekávat v blízké budoucnosti vyčerpání ekonomicky těžitelných zásob a v důsledku toho růst nákladů na těžbu, připomínají lidé z Czech RE Agency a společnosti Solartec. Dodávají, že nejpokročilejší metodou recyklace panelů je takzvaný termický proces. Jde o metodu, která je použitelná pro všechny současné konstrukce panelů. Recyklační proces je energeticky náročný, lze však vytěžit až 85 procent článků pro nové použití, a tím snížit spotřebu energie na výrobu nových panelů až o 70 procent, připomínají odborníci ze zmiňovaných organizací. Recyklaci je rovněž možné provést pomocí konstrukčních úprav, jejichž smyslem je usnadnit demontáž celých článků na konci životnosti panelu. Existuje metoda se zapouzdřením článků bez laminace nebo dvojité zapouzdření do materiálu s nízkou přilnavostí. Do budoucna se jeví jako největším problémem to, že se předpokládá postupné ztenčování desek, takže se s nimi bude při ekologické recyklaci hůře manipulovat. Zatím jen rozbité panely, ale Dosud se v Evropě recyklují spíše vadné nebo poškozené panely, takže se dosud likvidovalo jen několik stovek tun solárních panelů. Letos by se to ovšem mělo změnit a recyklační linky se roztočí naplno. Už v roce 2007 vzniklo sdružení výrobců PV Cycle, které se zabývá právě recyklací a likvidací solárních panelů. Počátkem letošního roku zastupovalo zhruba 50 významných evropských firem, které představují přes 85 procent solárního trhu na starém kontinentě. Je mezi nimi například i společnost Conergy, která před nedávnem vstoupila rovněž na český trh. Recyklace až 132 tisíc tun Asociace už zkraje listopadu vypsala výběrové řízení na zpětný odběr a likvidaci fotovoltaických panelů, prozatím v objemu 3 tisíc tun ročně. Cílem našeho ambiciózního projektu je postupem času zpětně odebrat až 65 procent solárních projektů instalovaných v Evropě od roku 1990 a recyklovat z nich 85 procent materiálů, okomentoval recyklační plány prezident asociace Karsten Wambach. Jedním z prvních větších projektů, na nichž se mohou vyzkoušet vyvíjené metody recyklace, je obnova solárního vyhřívacího systému z roku 1983 v belgické provincii Chevetogne. S demontáží bezmála 2 tisíc solárních modulů, které pokrývají 922 metrů čtverečních, začalo sdružení PV Cycle už v uplynulém roce. V roce 2010 má systém začít plně fungovat také v Německu. Jako první bude vytvořena sběrná síť. To je ovšem teprve začátek. Recyklace fotovoltaických panelů má podle expertních odhadů narůstat raketovým tempem. Zatímco až do současnosti se v celé Evropě likvidovalo jen několik stovek tun panelů ročně, v roce 2015 se očekává nárůst vyřazovaných panelů na zhruba 35 tisíc tun a v roce 2030 dokonce na 132 tisíc tun ročně. Nejrozšířenější technologií na trhu jsou fotovoltaické články první generace, které dosahují poměrně vysoké účinnosti, a to 16 až 19 procent, u speciálních struktur dokonce až 24 procent. Ačkoli je jejich výroba stále poměrně drahá (hlavně kvůli krystalickému křemíku), budou v následujících letech nejspíš stále dominovat. Impulzem pro vznik druhé generace solárních elektráren byla hlavně snaha o snížení výrobních nákladů úsporou drahého křemíku. Články druhé generace jsou 100krát až 1000krát tenčí, jejími představiteli jsou podle Czech RE Agency například články z amorfního a mikrokrystalického křemíku. S úsporou materiálu ovšem přišel i pokles účinnosti, který nepřesahuje 10 procent. Pokus o fotovoltaickou revoluci představují solární články třetí generace, uvedla Czech RE Agency. Hlavním cílem je nejen snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů a následně generovaných párů elektronů, ale i maximalizace využití energie dopadajících fotonů. Výzkumy se například zabývají vícevrstevnými solárními články nebo články s vícenásobnými pásy. Objev fotovoltaického jevu se ovšem připisuje francouzskému fyzikovi Alexandru Becquerelovi, který ho odhalil při svých experimentech, když mu bylo pouhých 19 let. V roce 1904 tento jev fyzikálně popsal Albert Einstein. V roce 1921 mu byla za práce pro rozvoj teoretické fyziky, zejména objev zákona fotoelektrického efektu udělena Nobelova cena. První pokusy s fotočlánky spadají do 70. let 19. století a v roce 1883 byl sestrojen první selenový fotočlánek s tenkou vrstvou zlata. První patent na solární článek byl podán v roce 1946 Russellem Ohlem, který v roce 1941 stál u zrodu křemíkových solárních článků. První skutečně fotovoltaický článek s účinností 6 procent byl vyroben z krystalického křemíku v roce 1954 v Bellových laboratořích. Větší rozvoj nastává v 60. letech minulého století s nástupem kosmického výzkumu, sluneční články slouží jako zdroj energie pro družice. První družicí využívající k získávání energie slunce byl ruský Sputnik 3. 11

12 ASEKOL info / Lucie Kettnerová / FOTO:??? Věnuj mobil, pomůžeš přírodě i dětem Mobilní telefony patří co do počtu mezi nejrychleji rostoucí předměty běžné spotřeby na světě. Většina z nás má doma nepoužívaný nebo nefunkční mobilní telefon, který leží někde v šuplíku, ale správně by měl být odevzdán k recyklaci. Proto ASEKOL spustil projekt Věnuj mobil, jehož cílem je upozornit na zbytečné plýtvání nerostným bohatstvím a současně informovat o možnostech opětovného využití mobilních telefonů. Nepoužívané funkční mobily navíc pomohou dětem z dětských domovů. Penetrace trhu přesahuje hranici 100 % na deset obyvatel připadá přibližně třináct mobilů. To znamená, že mnozí z nás mají dva a více telefonů. Ačkoli životnost mobilního telefonu je několik let, odhaduje se, že v Česku slouží telefon maximálně tři roky, průměrná doba používání ve světě se dokonce pohybuje jen mezi 12 a 18 měsíci. Důvodem pořízení nového přístroje tedy nebývá nefunkčnost toho stávajícího, ale touha po novějším, modernějším modelu. I když se uživatel už k původnímu přístroji nikdy nevrátí, schová si jej do šuplíku. V českých zásuvkách takto odpočívá kolem 8 milionů nepoužívaných mobilů, tedy okolo 870 tun odpadu, který by mohl být recyklován. Úspornější a levnější recyklace Zpětně využít lze až 80 % mobilního telefonu. Zatímco zejména drahé kovy pro použití v telefonech se musí náročně těžit, recyklací se dají získat mnohem levněji a k přírodě šetrněji. Například těžba jednoho gramu zlata generuje téměř tři tuny odpadu, přičemž stejné množství lze získat recyklací pouhých devětadvaceti mobilů, vysvětluje Jan Vrba, jednatel kolektivního systému ASEKOL. Kdyby všichni čeští majitelé nepoužívaných mobilních telefonů vrátili přístroje, o něž už nemají zájem, k recyklaci, nemuselo by se například zbytečně vytěžit 2700 kg stříbra, 300 kg zlata, 152 kg palladia a 8 kg platiny. Recyklace navíc ochrání přírodu před jedovatými látkami jako olovo, arzen nebo šestimocný chrom. Nebezpečné toxické látky I když mobilní telefon patří k nejmenším elektrozařízením (jeden váží průměrně 100 gramů), jeho pohození do popelnice může způsobit velkou škodu. Když se dostane na skládku, začnou se z něj vlivem mechanického porušení i vlivem počasí postupně uvolňovat toxické látky, například nikl z baterií, rtuť z osvětlovacích trubic pod displejem a bromové zpomalovače hoření. Tyto látky pak mohou jednoduše prosáknout do spodních vod. Jeden jediný mobilní telefon přitom dokáže kontaminovat, a tím zcela znehodnotit až 132 tisíc litrů pitné vody! Kontaminovaná voda se pak může dostat do půdy, na níž pěstujeme zemědělské plodiny, nebo ji vypijí zvířata, která budou následně trápit různá onemocnění nebo přímo za velkých bolestí zemřou. Na savce totiž působí toxické látky obdobně jako na člověka. Obálky míří do regionů Aby to bylo ještě jednodušší, přišel ASEKOL s dalším způsobem, jak dostat nevyužité přístroje na recyklační linku. V rámci projektu Věnuj mobil začala předplacené obálky na vysloužilé mobily distribuovat přímo do domácností. Prvních obá- 12 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

13 ASEKOL info / text: Lucie Kettnerová / FOTO: archiv asekol Projekt Věnuj mobil v číslech doposud bylo osloveno přes občanů bylo získáno téměř mobilů funkčních mobilů bylo zhruba 10 % Drahé kovy vytěžené z mobilů prostřednictvím kampaně Věnuj mobil, které byly použité jako druhotné suroviny: Měď Stříbro Zlato Palladium Platina 158 kg 3,5 kg 300 gramů 148 gramů 4 gramy Z přístrojů jsou nejprve opatrně vyjmuty baterie, s nimiž se zachází jako s nebezpečným odpadem. Ukládají se do označených uzavíratelných kontejnerů a jejich odvoz a další lek putovalo v roce 2008 do domácností v Kladně, Berouně, Mladé Boleslavi, Příbrami, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Čáslavi, Mnichově Hradišti a Lysé nad Labem. Středočeši odeslali 3458 nevyužívaných mobilních telefonů, z toho zhruba 150 jich bylo funkčních. Ty ASEKOL bezplatně nabídl Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS). Projekt pokračoval i v roce 2009, kdy se do něj zapojily Magistrát města Brna, časopisy Extra PC a Mobility, strakonický radniční Zpravodaj, město Písek a Jizerský zpravodaj. Obálky byly přidány i k prvnímu letošnímu číslu Zpětného odběru. Aby byli držitelé starých mobilů ještě více motivováni k jejich odeslání, mohli se po vyplnění anketního lístku zapojit do soutěže o zajímavé ceny. Od zahájení projektu se zatím podařilo vybrat téměř nevyužitých mobilů. Výsledný počet sebraných telefonů ale pro nás není hlavní prioritou. Chceme především občany informovat o tom, že třídění mobilů a potažmo elektroodpadu by se mělo stát běžnou součástí jejich životů, zdůrazňuje Jan Vrba. zpracování zajišťují akreditované firmy, které dokážou garantovat, že tyto složky budou zlikvidovány bezpečně pro lidské zdraví i šetrně ve vztahu k životnímu prostředí. Další demontáž probíhá ručně, odděleny jsou postupně plastové a kovové součásti. Jednotlivé demontované komponenty následně putují do drtiče a dále pak na separátory, na kterých se oddělují drobné kusy plastů a kovů. Rozdrcené a separované plasty je poté možné rovnou použít jako druhotnou surovinu. Kovy se musejí ještě dále zpracovat hutní nebo chemickou separací. Co obsahuje mobil Mobilní telefon je hmotnostně složen z 56 % plastů, 13 % mědi, 5 % železa, 2 % hliníku. Mobil obsahuje i drahé kovy 0,35 % tvoří stříbro, 0,034 % zlato a 0,013 % palladium. Mobily do dětských domovů Sběrová kampaň získala i sociální rozměr. Funkční vrácené telefony jsou renovovány a věnovány dětem z dětských domovů. Řada dětských domovů se potýká s nedostatkem financí, přičemž prioritou je zajistit dětem základní péči a vzdělání a připravit je na plnohodnotný život ve společnosti. Nadstandardní vybavení se prostřednictvím sponzorských darů podaří sehnat jen těm šťastnějším, vysvětluje pohnutky pomoci Lucie Faktorová z občanského sdružení Život dětem, které se na kampaních podílí. Mobilní telefon je dnes zcela běžným vybavením téměř každého člověka, zejména pak mladší generace. Bohužel však musíme z rozpočtu preferovat zásadnější věci. Jsem proto rád, že se naše děti díky daru organizátorů sběrové akce budou ve škole zase o něco více cítit jako plnohodnotná součást kolektivu, říká ředitel dětského domova ve Frýdlantu Tomáš Kahan, který převzal sedm renovovaných přístrojů. Pro nás je také důležité, že dětem budeme moci snadněji pomoci s problémy, které po opuštění domova řeší, doplňuje jej Mojmír Hojač, ředitel dětského domova v Semilech, kde se budou děti moci radovat rovněž ze sedmi mobilů. Díky podpoře společnosti T-Mobile dostanou dětské domovy ke každému mobilnímu telefonu získanému v rámci kampaně Věnuj mobil zdarma také SIM kartu a třistakorunový dobíjecí kupon. Pokračujeme i letos T-Mobile se v návaznosti na obor svého podnikání rozhodl podpořit projekt Věnuj mobil i mezi svými zaměstnanci. V rámci akce ke Dni Země, který se celosvětově slaví 22. dubna, odstartoval interní kampaň podporující zpětný odběr a recyklaci mobilů. V sídle společnosti v Praze-Roztylech byly do konce května umístěny sběrné kontejnery, do nichž mohli zaměstnanci vhodit nepoužívané mobilní telefony. Význam recyklace pak osvětlily tři informační panely. Ve spolupráci se státní správou jsou naplánovány ještě dvě velké sběrové kampaně. V květnu byla vyhlášena soutěž mezi krajskými úřady, které do svých prostor umístily sběrné nádoby. V září budou obálky distribuovány do všech domácností v kraji Vysočina. Chcete se také zapojit? Do projektu se může nezávisle na probíhajících akcích zapojit každý zájemce. Stačí si jen na stránkách zdarma objednat obálku a v ní pak poslat telefon nazpět k recyklaci. Jak připravit mobilní telefon k odeslání vymažte paměť telefonu vyjměte SIM kartu a paměťovou kartu baterii ponechte v telefonu Jak odeslat mobilní telefon vložte mobilní telefon do doručené předplacené obálky vyplňte anketní lístek a vložte jej do obálky s mobilním telefonem, tím se zapojíte do soutěže o zajímavé ceny obálku bezplatně odešlete společnosti ASEKOL Předání repasovaných mobilů dětem z jihočeských dětských domovů ve Volyni 13

14 pro školy / TEXT: Lucie Kettnerová / FOTO: archiv asekol Školáci vědí, jak vypadá ideální spotřebič Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by měl vypadat váš oblíbený elektrospotřebič, aby se mu nedalo nic vytknout? Žáci a studenti šesti stovek mateřských, základních a středních škol si tuto otázku položili a své představy ztvárnili kresbou, malbou nebo vytvořením 3D modelu. Další úkol v projektu Recyklohraní, který byl vyhlášen na leden a únor školního roku 2009/2010, umožnil dětem naplno rozvinout fantazii. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol měly za úkol nakreslit, namalovat či vyrobit svůj nejoblíbenější elektrospotřebič, bez kterého si nedovedou představit život. Žáci 2. stupně ZŠ a studenti středních škol vytvářeli 3D modely sci-fi přístrojů ideálních spotřebičů, které umějí všechno, co chceme. Pak už stačilo jen doplnit vysvětlující popisky a výtvory naskenovat či nafotit. Do data uzávěrky se do soutěže zapojilo na 600 škol, z nichž po náročném výběru postoupilo do finále 50 prací z každé soutěžní kategorie. Odborná porota složená ze zástupců společnosti ASEKOL, kterou doplnil David Kabele věnující se na ČRo Leonardo výtvarným tématům a pořadům pro děti, měla opravdu nelehký úkol. Zaslané návrhy překvapily jak svou nápaditostí, tak způsobem zpracování. Je libo ledničkouklízečkokávovar? V kategorii mladších soutěžících děti zpodobňovaly nejčastěji běžné domácí spotřebiče, jako jsou lednička, žehlička nebo sporák. Překvapivě se velmi často objevoval i vysavač, za nejoblíbenější přístroj byla označena i rychlovarná konvice. Chybět samozřejmě nemohly ani počítače a notebooky. Některým malým konstruktérům již funkce jednoho přístroje nestačila, a tak vznikly kafeluxohřívačtelevizory a ledničkouklízečkokávovary. Potěšit nás může, 14 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

15 že nebyla opomenuta ani ekologie. Žáci 10. ZŠ Plzeň například navrhli Robotuse Humuse nového pojízdného robota pro sběr a třídění odpadu na ulicích. Malí, ale šikovní S obrovským nasazením se do soutěžního úkolu pustili v MŠ Bratří Čapků v Žatci. Předškoláci přirozeně a roztomilou formou řešili, co trápí děti jejich věku. Tušíte, co je robot skříňooblékač? Skříň s oblečením má knoflíky se šipkami a velikostmi oblečení. Navolíme, namačkáme přání, a skříň nám vysune oblečení přímo do ruky. Jak praktické. Holčičky by rády pečovaly o svou krásu. Proto navrhly skleněný box, do kterého dívka vstoupí a on ji sám učeše, nalíčí, oblékne a obuje podle jejího přání. Když pak z něho vystoupí, je krásná. Třída Sluníček dokonce přibrala na pomoc rodiče, kteří se mimochodem v místní školce do projektu Recyklohraní zapojují pravidelně. A tak vznikl univerzální robot. Co všechno dělá? Pere a sám si sbírá špinavé prádlo, čisté usuší, vyžehlí, složí a uklidí (to byl nápad a přání maminek), zpívá, přehrává pohádky, vaří dobroty, hlásí počasí, hlídá dům umí toho spoustu, vlastně vše, co je právě potřeba. Zkrátka ideální pomocník v domácnosti. Za své návrhy si žatecká MŠ oprávněně odnesla 1. místo. Zdroj energie? Solární nebo šlapací pohon Ani ti starší se nenechali zahanbit. Jejich návrhy byly technicky propracovanější, v názvech se objevovaly anglické termíny a mladí vynálezci mysleli také na ekologii. Příkladem může být úsporný Magic Cooker, který je dílem žákyně 6. třídy ZŠ Napajedla: Do červeného kouzelného kotouče pošeptej, jaké chceš jídlo, a magické ruce ti ho připraví na fialovém sporáku poháněném sluneční energií a vhodí do přichystané krabičky. ZŠ Slovenská zase razila heslo Když má být spotřebič ideální, tak není na elektřinu, a proto vymysleli šlapací pohon, který ovládají samy děti. Pradávný sen Obě kategorie měly jedno téma společné. Sen každého školáka robot na učení. Žáci 1. stupně ZŠ praktické v Králíkách zkonstruovali a demonstrovali UCITEX Přístroj pracuje na solární pohon, stačí se obléknout do pocitové kombinézy, navléknout speciální helmu a spustit daný program. V nabídce je učivo českého jazyka, matematiky, vlastivědy nebo přírodovědy, popsali přístroj jeho tvůrci. Robot ovšem myslí i na rodiče. Pro maminku je tu třeba kuchařka, tatínek jistě ocení denní tisk, který je tam také naprogramován. Díky tomu má hned přečtené noviny a může si pak s námi hrát Univerzální robot Sám pere, vaří, žehlí i přehrává pohádky LCD televize Vyrobili i vysílají žáci ZŠ Březinova UCITEX 2010 Robot na učení, který využijí i rodiče MYŠLENKOMAT Umí vše, nač si jen vzpomenete MUPZA 9 C Všechny elektrospotřebiče pěkně v jednom Snižovač napětí v domácnosti Doma už se nikdo nehádá Dříve ideál, dnes standard Podle posledního průzkumu Českého statistického úřadu vlastní pračku již 96,5 % domácností, telefon (ať pevnou linku nebo mobil) 96,8 % rodin a barevný televizor už může sledovat dokonce 98,6 % českých rodin. Po dalších spotřebičích lidé touží, ale zatím si je příliš nedopřávají. Myčku nádobí vlastní jen 19,8 % domácností, prádlo do sušičky může dát jen 1,9 % uživatelů. Co ale dnes platí ještě tak trochu za luxus, bude ve vlastních domácnostech dnešních školáků standardem. Důkazem toho, jak může během několika let zamávat technický pokrok s jednotlivými spotřebiči, je např. radiomagnetofon. Zatímco v roce 1990 patřil k nadstandardně vybavené domácnosti, vlastnilo ho jen 18 % rodin, tak v roce 2009 byl již vyškrtnut ze statistik, které sledují životní úroveň českých rodin a jejich vybavenost. Ne že by z domácností postupně mizel, ale proto, že jich má každý několik. Za účast body do soutěže Každá škola, která se zúčastnila úkolu a doručila na adresu Recyklohraní svůj ideální elektrospotřebič, obdržela 80 bodů. Tři vítězné práce z obou soutěžních kategorií (MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ a SŠ), které vybrala odborná komise, získaly navíc bonus. Za 1. místo si školy připíší bonus 1000 bodů, 2. místo obdrží 500 bodů a práce na 3. místě získají bonus 300 bodů. A to není zrovna málo, protože za 1000 prémiových bodů si škola může z katalogu odměn vybrat např. 100 sešitů formátu A5, 2 fotbalové míče nebo DVD přehrávač a k tomu dvoje pastelky. Výsledky soutěže Kategorie MŠ a 1. stupeň ZŠ: 1. místo MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec za aktivní a vážné pojetí úkolu a za zapojení rodičů do práce 2. místo ZŠ Březinova 31, Jihlava za vtipnost a rovnoměrné zapojení všech dětí do práce 3. místo Praktická ZŠ Králíky za náročnost a detailnost zpracování Kategorie 2. stupeň ZŠ a SŠ: 1. místo ZŠ a MŠ Potštát za komplexnost zpracování a vyhotovení skoro definitivního návodu k použití navržených přístrojů a za zapojení celé školy 2. místo ZŠ Slavičín za vtipnost popisků a ohled na šetrnost k životnímu prostředí 3. místo ZŠ Svratka za vtipnou funkci spotřebiče snížení napětí mezi členy domácnosti 15

16 asekol info / Text: Petr Holeček / FOTO:??? Závěry analýzy LCA jsou ohromující Představte si patnáct cisteren jedoucích za sebou. Slušná kolona. Do každé se vejde dvacet tisíc litrů pitné vody. Obrovský objem tři sta tisíc kubíků však jejich řidiči nakonec zbůhdarma někde vypustí. Čistě pro představu, takhle nějak by to totiž vypadalo, kdyby ASEKOL v minulém roce zpětně neodebral přes čtyři sta tisíc starých televizí. Odborníci z ASEKOLu mají na stole nové výsledky analýzy LCA, podle které se řídí všechny environmentálně orientované firmy. Zkratka LCA (Life Cycle Assessment) v překladu z angličtiny znamená Posuzování životního cyklu. Je to metoda porovnávající dopady výrobků na životní prostředí, přičemž studuje celý jejich životní cyklus, zjednodušeně řečeno od kolébky do hrobu. Zvažovány jsou emise do všech složek životního prostředí během výroby, užívání i odstraňování produktu, v našem případě recyklace. A zahrnovány jsou také dopady na něj při získávání surovin, výrobě materiálů a spotřebě energie a paliva při všech dalších přidružených procesech. Příběh staré televize Abychom došli k závěru, že se při recyklaci staré televize ušetří 745 litrů pitné vody, je potřeba jít ještě hlouběji. LCA studie pro nakládání s odpadem začíná až na sklonku života výrobku. Tedy vyzvednutím vysloužilého elektrozařízení na sběrném dvoře. Končí, až když se všechny jeho části recyklují a zpětně využijí k nějakému účelu. Konkrétně k analýze posloužily televize a monitory, protože tvoří suverénně největší počet, 80 % všech odebraných elektrozařízení. ASEKOL cesty vysloužilých obrazovek analyzoval osm měsíců a byl prvním kolektivním systémem v Evropě, který tak kdy učinil. Analýza přesně vyčíslující dopady sběru a recyklace elektrozařízení na životní pro- 16 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

17 asekol info / Text: Petr Holeček / FOTO: Profimedia -800 Úspora vody je spojená především se získáváním mědi a vzácných kovů z vyřazených počítačových monitorů. 100 Spotřeba/úspora vody při zpětném odběru počítačových monitorů (v litrech) 5 Kategorie dopadu na globální oteplování při zpětném odběru televizorů (CO2 ekv) Sběr Demontáž Doprava frakcí a komponent Plast materiál./energ. využití a odstranění výstupů ze zpracování Železo Hliník Sklo Měď a vz. kovy Sběr Demontáž Doprava frakcí a komponent Dřevo Plast Železo Hliník Sklo Měď a vz. kovy Úspora vody je spojená především se získáváním mědi a vzácných kovů z vyřazených počítačových monitorů. -30 K největšímu snížení dopadu na globální oteplování dochází při recyklaci skla a získávání mědi a vzácných kovů, kde je tento efekt spojený zejména se značnou úsporou energie. středí byla hotova v roce 2009 a podílela se na ní dost velké překvapení. Když se totiž čísla předvedou řada externistů. na konkrétních případech, bijí do očí. Že se Kategorie dopadu na globální oteplování při zpětným zpětném využitím odběru součástí staré televize ušetří Jak analýza televizorů probíhala (CO2 ekv) stovky litrů vody, už víme. Ale to není všechno. 5 Konkrétně byly vyčísleny dopravní vzdálenosti ze Například když pošlete do dalšího kola monitor, všech sběrných dvorů, prodejen, servisů a mobilních ušetříte energii, která by stačila 60wattové žárov- sběrů ke všem dvaadvaceti smluvním zprace 0 na svícení po dobu tří měsíců. A zároveň se zby- covatelským zařízením. Bylo zkoumáno, jak emise tečně nevyhodí 163 kilogramů nebezpečných odpadů, nákladních -5 automobilů zatěžují životní prostředí. což v průměru udělá 41 domácností za rok. Pak se zpracovaly údaje, jak fungují recyklační linky Další zajímavé konkrétní příklady z analýzy LCA si a jaké -10 jsou jejich nároky na spotřebu elektřiny, prohlédněte v tabulce. plynu, vody, chemikálií, náhradních dílů nebo nafty na -15 jeden určující průměrný televizor a monitor. Každý se dozví, jak pomohl Stejný postup byl zachován u následného zpracování Analýza mapující náklady a dopady výrobku na ži- -20 elektroprvků a kabelů. Náhrada primárních votní prostředí je pro firmy velmi užitečná. Slouží surovin a paliv byla vypočítána při materiálovém k dalšímu strategickému plánování a rozhodování, a energetickém -25 využití všech získaných součástek, včetně obrazovkového skla a podílu bohatého pomáhá při vývoji ekodesignu výrobků nebo při porovnávání různých alternativ, kam a jak investovat. ASEKOL se rozhodl využít výsledky pro systém na barevné a vzácné kovy. -30 environmentálního účetnictví. Každé sběrné místo Sběr Demontáž Doprava frakcí a komponent Dřevo Plast K největšímu snížení dopadu na globální oteplování dochází při recyklaci skla a získávání mědi a vzácných kovů, kde je tento efekt spojený zejména se značnou úsporou energie. Zpětný odběr se vyplatí Experty z ASEKOLu, kteří samozřejmě moc dobře vědí, že se recyklace elektrozařízení vyplatí, výsledky nepřekvapily. Pro laickou veřejnost a věčné pochybovače však už nejspíše budou představovat Železo Hliník Sklo Měď a vz. kovy zapojené do kolektivního systému ASEKOL obdrželo společně s výroční zprávou kolektivního systému za rok 2009 také individuální vyúčtování svého přínosu pro životní prostředí, který byl vypočítán na základě výše uvedené studie. Když výsledky přiložíme na celkové množství monitorů a televizí v roce 2009 ( kusů), dojdeme k těmto údajům: TV Monitory Celkem Počet sebraných kusů za rok Úspora elektrické energie (kwh) , ,4 Úspora ropy (l) , , Úspora primárních surovin (t) ,5 Úspora vody (m 3 ) ,2 Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) , ,4 Snížení produkce skleníkových plynů (t CO 2 ekv ) , , ,7 Díky zpětnému odběru jedné televize dojde k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kwh. Takové množství energie vytvoří například nepřetržitá manuální práce silného muže za půl roku, pokud pracuje osm hodin denně. bude vytěženo méně ropy. Konkrétně nebude třeba vytěžit 2,89 litru ropy a 4,38 kg uhlí. Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 22 kilometrů v autě s běžnou spotřebou. dojde k úspoře primárních surovin. Nevytěží se celkem 9,73 kilogramu surovin, jako je písek, vápenec či železo. se ušetří pitná voda. Recyklací televize dojde k úspoře 745 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. bude snížena produkce nebezpečných odpadů o 145 kilogramů. Takové množství odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností. dojde ke snížení produkce skleníkových plynů o 44 kilogramů. Stejné množství CO 2 vytvoří vlak, který ujede stošedesátkrát vzdálenost mezi Prahou a Ostravou. 17

18 reportáž / text: Petr Holeček / foto: archiv asekol odstartovalo z letiště Unikátní expozice starých spotřebičů se z pražského letiště přestěhovala do brněnského AVION Shopping Parku a nyní pokračuje na Krajském úřadě ve Zlíně. Zatímco v Brně ji obdivovali lidé, kteří jsou pro sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení nejdůležitější, tedy zákazníci, kteří tam hned v několika obchodech nakupovali novou elektroniku, ve Zlíně se u vitrín zastavují zaměstnanci a návštěvníci úřadu. Dvě různé skupiny lidí, ale zájem a nadšení z výstavy lze pozorovat všude stejný. Od letadel mezi regály Muzeum spotřebičů je interaktivně koncipovaná unikátní putovní výstava vytvořená ve spolupráci ASEKOLu a Technického muzea v Brně. Z odletové haly pražského ruzyňského letiště se historické kousky elektroniky přesunuly do brněnského AVION Shopping Parku. Měla jsem možnost vidět výstavu na letišti v Praze a velice mě zaujala, říká marketingová manažerka obchodního centra AVION Martina Procházková. Proto jsem ráda, že se ji podařilo přesunout i k nám. Věřím, že si návštěvníci odnesli z výstavy řadu poznatků o nakládání s vysloužilými spotřebiči. Sedm stovek metrů čtverečních, na kterých byla výstava umístěna, nabídlo pro tuto akci zajímavý prostor. Oproti letišti se v obchodním centru nacházejí jiní lidé, kteří mají jiný cíl. Jsou tu kvůli nakupování, což v případě upozorňování na výhody recyklace spotřebního zboží hraje významnou roli, vysvětluje Hana Ansorgová z ASEKOLu. Navázání spolupráce s AVION Shopping Parkem otevřelo další možnosti, jak posunout naše aktivity směrem k obyčejným lidem. Navíc to byla nová cesta pro prezentaci brněnského technického muzea, dodává. Tři čtvrtě milionu návštěvníků Muzeum, do kterého nemusejí lidé chodit, ale které jde za nimi, zhlédlo v Praze tři čtvrtě milionu lidí, včetně stovek studentů ze šedesáti základních a odborných škol, pro které zde byly organizovány exkurze s průvodcem. Letiště bylo pro výstavu jako stvořené, je totiž samo jakousi technickou vymožeností a hodně dbá na ekologii. Navíc zde čekají denně tisíce lidí na své letadlo a pobyt si mohly zpříjemnit zábavnou, a hlavně poučnou výstavou. Zleva: Milena Kovaříková, radní Zlínského kraje, pan Petr Nekuža z Technického muzea v Brně a Hana Ansorgová z ASEKOLu při slavnostním otevírání Muzea spotřebičů ve Zlíně Ojedinělé muzejní putování Technické muzeum v Brně bylo odborným garantem při výběru a datování exponátů, kterých je na výstavě kolem stovky. Provedlo restaurační a konzervátorské zásahy na elektrospotřebičích. Výstavu jsme také doplnili exponáty z našich sbírek, říká kurátor Jiří Macek. Před deseti lety jsme uspořádali putov- 18 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

19 Výstava byla v brněnském obchodním centru AVION rozmístěna na ploše sedmi set metrů čtverečních ní výstavu po muzeích, ale v obchodním centru jsme ještě nikdy nevystavovali. Je to samozřejmě zajímavá cesta, jak se dostat k lidem. Na nabídku spolupráce jsme reagovali ihned, moc se nám to zamlouvalo, pokračuje Macek a vzpomíná na pochvalný od jednoho z návštěvníků. Pán mi psal, že navštívil i Technické muzeum ve Vídni, které je na velmi vysoké úrovni, a kvituje, že podobnou expozici mohl zhlédnout i v brněnském obchodním centru. O výstavě telegraficky Vývoj elektrických zařízení od počátku minulého století do současnosti je zobrazen na devíti panelech zaměřených na gramofony, magnetofony, rádia, přenosné přehrávače, telefony, televize a počítače. Ústředním bodem je část týkající se recyklace spotřebičů. Na panelech je u každého spotřebiče umístěno několik informací nejen o exponátu, ale také o době, v níž vznikl. Cílem Muzea spotřebičů není představit komplexní historii elektrozařízení, ale hlavně poškádlit návštěvníkům smysly, zpříjemnit jim den a připomenout, že vysloužilé spotřebiče nepatří do koše. Od regálů mezi šanony Další zastávkou na pouti Muzea spotřebičů je Baťův mrakodrap ve Zlíně. Kdysi druhá nejvyšší budova Evropy, dnes sídlo krajského úřadu, poskytla Muzeu zázemí ve 2., 3. a 11. patře. Od pondělí 10. května až do začátku prázdnin má k výstavě přístup každý zdarma, a to během otevíracích hodin budovy. Uspořádání výstavy historických spotřebičů s ekologickým poselstvím v sídle Zlínského kraje vystihuje naše aktivity v této oblasti. Náš region se totiž v třídění elektroodpadu podle statistik dlouhodobě objevuje mezi nejlepšími kraji v České republice. Věřím, že vizuálně velmi atraktivní expozice zpříjemní čas strávený v budově krajského úřadu každému návštěvníkovi, který si sem najde cestu, říká Milena Kovaříková, radní Zlínského kraje pro oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova. Kam dále? Ve Zlíně se Muzeum zdrží do 2. července, poté se přesune do AVION Shopping Parku v Ostravě, následovat bude OC Olomouc City, OC Plaza Liberec, Informační centrum v Ústí nad Labem a Krajský úřad Vysočina. O výstavu je velký zájem a velmi rychle se už zaplňují termíny na rok eko-centrum Nově vzniklá Eko-centra V období instalace výstavy v brněnském centru byla sjednána i další společná aktivita ASEKOLu a AVIONu, a to zapojení do projektu Eko-centrum. Před nákupní areály v Brně a Praze byly umístěny venkovní stacionární kontejnery určené ke sběru drobných elektrozařízení počítačových myší, mobilních telefonů, klávesnic, elektronických hraček a dalších. Kontejnery jsou umístěny v AVION Shopping Parku Praha a Brno před vstupem do centra. To mě moc těší, stali jsme se vůbec prvním nákupním centrem v Brně, kde je kontejner na zpětný odběr elektrozařízení umístěn, dodává Martina Procházková z brněnského AVION Shopping Parku. Obě centra obdržela za zodpovědný přístup k životnímu prostředí a zpětnému odběru výrobků certifikát společenské odpovědnosti. Nejcennější kousek eko-centrum Nejvzácnější exponát, který dodal ASEKOL, je stará promítačka z roku Muzeum techniky v Brně se ale pyšní vůbec nejstarším exponátem celého Muzea spotřebičů fonografem Thomase Alvy Edisona. Přístroj k nahrávání a reprodukci hlasu byl vynalezen už v roce Záznam na fonografu byl uchováván na válečku, čímž se lišil od pozdějšího gramofonu, kde médiem byla plochá deska. Gramofon vynalezl nezávisle na Edisonovi v roce 1888 berlínský herec Emile Berliner. 19

20 rozhovor / text: MILAN MACHATÝ / FOTO: archiv ZEOS Chceme nabízet ty nejlepší a nejefektivnější služby V minulém čísle jsme si na těchto stránkách povídali se zástupci maďarských kolektivních systémů, tentokrát nás zajímalo, jak to se zpětným odběrem elektrozařízení chodí v jedné z ekonomicky nejúspěšnějších a nejrozvinutějších postkomunistických zemí, ve Slovinsku. Vypravili jsme se proto do Lublaně, kde nás ve své kanceláři přivítal Emil Šehič, ředitel ZEOSu největšího kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ve Slovinsku. Mohl byste krátce popsat systém zpětného odběru ZEOS? ZEOS je organizace, v níž jsou zastoupeny společnosti odpovědné za zpětný odběr elektrospotřebičů. Cílem je zajistit, že zakladatelé a další účastníci budou splňovat příslušné právní normy v oblasti zpětného odběru elektrických a elektronických spotřebičů. ZEOS provádí odběr a zpracování elektrospotřebičů prostřednictvím sjednaných smluv s poskytovateli komunálních služeb a jejich dodavateli. Tato síť zajišťuje sběr spotřebičů, jejich dopravu, třídění, recyklaci a zpracování. Tím naplňuje zákonné požadavky vztahující se na společnosti, které jsou v organizaci ZEOS zastoupeny. ZEOS dohlíží také na správnost a ekonomičnost likvidace elektroodpadu. Zejména pak sjednává smlouvy s dodavateli na zajištění sběru, dopravy, zpracování a recyklace s cílem dosáhnout těch nejkvalitnějších a cenově nejvýhodnějších služeb pro celý systém. Dohlíží na plnění pravidel, smluv, závazků a všech procedur nutných pro běh tohoto systému a monitoruje jeho finanční stabilitu. Systém provozovaný organizací ZEOS představuje zhruba 70 procent veškerého elektroodpadu uvedeného na slovinský trh v roce Od založení společnosti v roce 2005 do rozjezdu sběru v únoru 2007 jsme pečlivě naplánovali všechny kroky pro vytvoření funkčního efektivního sběru elektroodpadu a jeho přepravy k dalšímu zpracování. Emil Šehič představuje nádobu na sběr baterií Jak jste spokojeni se současnou slovinskou legislativou pro zpětný odběr elektroodpadu? Po třech letech provozu víme, že systém sběru a zpracování není bez chyb, na což jsme v průběhu loňského roku také několikrát upozorňovali příslušné státní úřady. Hlavně je zapotřebí zlepšit spolupráci mezi sběrnými místy a kolektivními systémy. V příštím roce budou naše aktivity 20 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2010

Recyklace tonerů. Horské slunce Hanau. Učíme se s Eko abecedou. Co s miliony tonerových kazet. Představujeme legendární elektrospotřebič

Recyklace tonerů. Horské slunce Hanau. Učíme se s Eko abecedou. Co s miliony tonerových kazet. Představujeme legendární elektrospotřebič MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 1/2010 Recyklace tonerů Co s miliony tonerových kazet Horské slunce Hanau Představujeme legendární elektrospotřebič Učíme se s Eko abecedou ASEKOL pomáhá školám

Více

Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot. Z povídek dětí nakonec vznikla kniha. Asekol je spolehlivý partner. Bilancujeme své dosavadní působení v ČR

Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot. Z povídek dětí nakonec vznikla kniha. Asekol je spolehlivý partner. Bilancujeme své dosavadní působení v ČR MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 2/2009 Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot Bilancujeme své dosavadní působení v ČR Z povídek dětí nakonec vznikla kniha Příspěvky do soutěže Kam s ním překvapily

Více

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme MAGAZÍN ASEKOL č. 3/2008 Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme šrotozemšťan boduje Osvětová kampaň bere stříbro Držitel

Více

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 3/2009 Recyklace autovraků, pneumatik a olejů Současná situace je dlouhodobě neudržitelná Tonya Graves Nejvíc se těším, až se pořádně vyspím Šrotonátor se

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2013 Stále přibývá posledních prodejců, kteří spolupracují s ELEKTROWINEM. Jejich počet překročil 2500 a dále roste. Letos se do spolupráce s ELEKTROWINEM zapojily i dva významné

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí

Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí MAGAZÍN ASEKOL Č. / Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí Lidé chtějí třídit Rozhovor s brněnskou radní Janou Drápalovou Pb V malých

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 h l a v n í t é m a : O C H R A N A K L I M A T U 12 tun CO 2 na naši hlavu V Krásensku se rozdávaly krabice energie Energy in Minds ve Zlíně Tony Blair mění žebříček politických

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 česká elektřina míří na burzu Zelená energie úspory elektřiny cyklostezky v okolí Dukovan 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: DÁVÁTE PŘEDNOST ELEKTRONICKÝM,

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 13 prosinec 2009 Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman Chytrá

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

= 392 l VÍC NEŽ JEN KAPKA ÚSPOR. 2012 Recyklace elektro: Téma měsíce: ZPĚTNÝ ODBĚR. Reportáž: MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

= 392 l VÍC NEŽ JEN KAPKA ÚSPOR. 2012 Recyklace elektro: Téma měsíce: ZPĚTNÝ ODBĚR. Reportáž: MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM 5 CENA 98 KČ 5 2012 Recyklace elektro: VÍC NEŽ JEN KAPKA ÚSPOR =

Více

ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ

ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ WASTE MANAGEMENT FORUM ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH CENA 88 KČ

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Kdo zaplatí konec skládek?

Kdo zaplatí konec skládek? TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU KVĚTEN ČERVEN 2015 www.moravskehospodarstvi.cz 4 Spalovna na severu Moravy je stále ve hře www.facebook.com/moravskehospodarstvi 11 Brno chce zpět protipovodňová

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

TRADE. v Africe přibývají. České exportní stopy NEWS DO JIŽNÍ AFRIKY VYVÁŽÍME VÍC NEŽ DO BRAZÍLIE A MEXIKA MAROKO VZORNÝ ŽÁK EVROPSKÉ UNIE

TRADE. v Africe přibývají. České exportní stopy NEWS DO JIŽNÍ AFRIKY VYVÁŽÍME VÍC NEŽ DO BRAZÍLIE A MEXIKA MAROKO VZORNÝ ŽÁK EVROPSKÉ UNIE TRADE 6 / 2014 Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS České exportní stopy v Africe přibývají DO JIŽNÍ AFRIKY VYVÁŽÍME VÍC NEŽ DO BRAZÍLIE A MEXIKA MAROKO VZORNÝ ŽÁK EVROPSKÉ

Více

Přechody na míru pro naše ryby

Přechody na míru pro naše ryby Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 11 I LISTOPAD PROSINEC 2012 I zdarma I www.opzp.cz Novela zákona o veřejné podpoře doplnila chybějící pojmy a odkazy na evropské předpisy,

Více

Člověče, nezlob se. Poděbradští sokolíci nacvičují na slet

Člověče, nezlob se. Poděbradští sokolíci nacvičují na slet 24. května 2012 Ročník 21 Číslo 11 Cena 9 Kč Plakátovací plochy v novém Liberecká firma Rengl se postará o instalaci nových a opravu stávajících plakátovacích ploch v Poděbradech. Za jakých podmínek? 2

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více