Slovo starosty občanům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty občanům"

Transkript

1 Z obsahu: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ ČERVEN 2006 Slovo starosty občanům Výstavba města Informace z Mateřské školy Den matek v Rajhradě Sokol informuje Rajhradské klobouky Zájezd Orelské jednoty Pozdrav z Izraele Památník písemnictví Rajhrad v roce 1866 Zveme Vás do knihovny Informace z farnosti VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC Vážení občané, usedám ke stolu a jsem za posledních pár týdnů plný nejrůznějších dojmů. Nechci je všechny vypočítat, ale o některé se chci s Vámi podělit. Konečně nám do Rajhradu dorazilo jaro se všemi krásami a nadějemi na dobrou úrodu. Zima, královna sněhu a ledu, nás letos značně potrápila. U mnohých z nás se to odrazilo na zdraví a na stavu našich peněženek. Výdaje za energii dosáhly podstatně vyšších hodnot, než na jaké jsme byli zvyklí. Tento dojem určitě nikoho nenadchne. Vraťme se proto k příjemnějším dojmům. Zřízením Památníku písemnictví na Moravě se naše město značně zviditelnilo. O ročním působení této významné kulturní instituce se dočtete na jiném místě Zpravodaje. Možná, že občané našeho města čekají na zveřejnění dojmů budovatelských. To ale nechám na Vás, vážení občané, protože názory se různí. Nebudu je komentovat, ale jedno však musím říci. Budují se silnice, chodníky, zvelebuje se zeleň. Řada zařízení se buduje také pro děti. A na to vše je potřeba zajistit na příslušných místech (ministerstva či Jihomoravský kraj) značné finanční prostředky. Velký dojem na mne udělal koncert dětského pěveckého sboru PRIMAVERA, který se ve prospěch Hospice sv. Josefa v Rajhradě, uskutečnil v chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě. Zde si dovolím poznamenat, že Slovo starosty občanům návštěva rajhradských občanů - kteří velmi často říkají, že u nás není žádná kultura - nebyla zrovna nejlepší. Bohužel, tato situace se opakuje i na jiných koncertech. Poslední dojem, který mne také příliš nenadchl, bylo svěcení městského praporu. Předpokládám, že akce byla dostatečně zveřejněna. Bohužel, účast občanů byla také velmi malá. Svěcení praporu se uskutečnilo u pomníku padlých v první světové válce. Čestnou stráž vykonali vojáci v historických uniformách a rajhradští skauti. Je třeba dodat, že tato událost má značný historický význam. Prapor- symbol našeho města - nás bude provázet i v dalších letech. O tom, jak se vytvářely symboly našeho města, hovoří následující stať. Vážení občané, přenesme se na několik okamžiků do poloviny 16. století. Rajhradští řemeslníci se sdružují v cechy a celkem úspěšně prodávají své zboží na trzích. Zemanské rodiny nacházejí v Rajhradě domov a mnozí z těchto rodin vstupují do klášterních úřednických služeb. V Rajhradě se vaří pivo, chodí se do vinohradů a do šenku, robota netíží. Obec má peníze a kupuje klášterní hospodu. Na náměstí, tedy na dnešním Městečku, vyrůstá tehdy nejkrásnější stavební prvek poschoďový dům s podloubím. Stál přibližně v místech, kde je dnes obydlí pana Mlčáka. V této době, přesně řečeno 20. října 1554, DISTRIBUCE ZDARMA podepisuje opat Jan Chotowský velmi důležitou listinu tzv. menší právo městské. Rajhrad tak získal řadu výhod ekonomických, v obci se mohli usazovat další řemeslníci, hospoda, kterou obec koupila od kláštera, byla povýšena na rathaus-radnici. - Slovo k historii znaku a praporu města Obec také získala některá práva soudní. Mám na mysli nižší soudní pravomoci, které tak přešly z kláštera na městečko, mám na mysli skutečnost, že Rajhrad díky podpisu z roku 1554 směl používat erb a pečetě. První rajhradská pečeť je z roku 1560 s nápisem SIGILLUM OPI- DY RAYHRADENSIS. Další pečeť nese nápis PECZET MIESTIECZKA REIRAD. Uprostřed pečetě leží na štítě pokosem klíč zuby nahoru a ven, zkřížený pokosem ležícím břevnem (ostrví) o třech sucích. Jeden dole vlevo, dva nahoře. Udělení menšího

2 práva městského se projevilo jako podstatné zvýšení obecní samosprávy. Příznačně tuto skutečnost charakterizoval rajhradský opat, vynikající historik Dr. Beda Dudík, když říká: Udělení tohoto práva je důkazem rozumné prozíravosti kláštera. - Svěcení praporu Základy rozvoje Rajhradu byly tedy položeny, vývoj pokračoval dál. V roce 1864 začíná v Rajhradě úřadovat první zvolené zastupitelstvo, pečetě postupně nahrazují razítka, ale symbol zůstává. Klíč, skřížený pokosem s ostrví stále zůstává. Postupně se vytváří znak Rajhradu, barva štítu je modrá, klíč je zlatý, ostrev je hnědá. A tento znak je potvrzen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 14. května V následujícím měsíci téhož roku dne 4. června uděluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky obci Rajhradu prapor. Tato druhá část symbolu našeho města je odvozena od znaku, jehož základy byly položeny před 452 roky. Dnes tento symbol uvádíme do života. Slibme si, že se jako občané budeme vždy chovat tak, aby se za nás oba symboly, tedy znak a prapor, nemusely stydět. Po této charakteristice, přednesené Petrem Žižkou, byl městský prapor vysvěcen převorem benediktinského kláštera P. Augustinem Gazdou OSB a předán rajhradským občanům. Vážení spoluobčané, až budete číst tento Zpravodaj, bude scházet již jen několik týdnů do slavné rajhradské petropavelské pouti, která obvykle na několik dní obrátí naše město naruby. Doufejme, že letošní pouť opět přežijeme, že pouť hlavně přežijí různá zařízení v našem městě. Vandalů stále přibývá. Dokladem toho jsou opět polámané stromy na aleji, které byly na jaře letošního roku vysázeny. Závěrem mě, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám všem popřál vše dobré a příjemné k nadcházejícím prázdninovým dnům. Všem Vám přeji příjemnou dovolenou, prožitou v pohodě a klidu. Váš František Kvarda, starosta. V letošním roce město Rajhrad naplánovalo realizaci několika stavebních akcí, které si finančně zařadilo do rozpočtu města Rajhradu na rok 2006, který byl schválen usnesením zastupitelstva na jeho XVI. zasedání konaném dne V jarních měsících proběhly dokončovací práce související s velkou výstavbou realizovanou v loňském roce, jako např. dokončení chodníků kolem zdi sladovny v ulici Ostrůvek, výstavba chodníku v ulici Komenského, chodníku z ulice Komenského do ulice Palackého, dokončení úprav komunikace v ulici Bezručově apod. Od probíhala výstavba veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Tovární, která by měla být hotová v době, kdy čtete tento článek. V měsíci červnu by měla být zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Syrovické, a to od Staré pošty po křižovatku ulic Syrovická a Jiráskova. Další naplánovanou akcí byly opravy živičných povrchů - pokládka asfaltového povrchu v ulicích Nerudova, Čapkova, části Odbojářů ( od ulice Jiráskovy po konec areálu horního kláštera ), Husova ( od ulice Odbojářů po ulici Úvoz ), 9. května ( od ulice Odbojářů mezi městskými bytovými domy ), Úvoz a Havlíčkova. Tyto práce by měly být také v době, kdy čtete tento článek, již INFORMACE O VÝSTAVBĚ V ROCE 2006 hotovy. V rozpočtu města je také zahrnuta dostavba chodníku v dolní části hřbitova a několik dalších menších akcí. Město pokračuje v přípravě staveb intenzifikace ČOV a stavby kanalizace v ulicích Tovární a Popovická. Máme na obě akce zpracované projekty pro stavební povolení a vyřizují se stavební povolení u příslušných vodohospodářských úřadů. Na intenzifikaci ČOV jsme požádali o přidělení dotace na Ministerstvu zemědělství ČR a na výstavbu kanalizace v ulicích Tovární a Popovická žádáme o dotaci na Ministerstvu financí ČR. Město opět v letošním roce vynaloží nemalé finanční prostředky na údržbu zeleně, kdy tato část investice města značně přispívá k jeho vzhledu. Ovšem musím s velkou hořkostí říci, že ne všichni si přírody váží. Po té co v loňském roce bylo v aleji polámáno 15 stromů, v době, kdy píšu tento článek,zatím neznámý pachatel opět v aleji zlomil dva nové stromy. Pevně věřím, že naprostou většinou rajhradských občanů je takové chování odsuzováno. Memoriál Jana Krejčího oslavil v letošním roce dvacáté narozeniny Mgr. Petr Maršálek, místostarosta města Úctyhodných dvacet ročníků má za sebou rajhradský turnaj mládeže do 18 let Memoriál Jana Krejčího. Turnaj, který se koná na počet rajhradského rodáka, zapojeného do protifašistického odboje a popraveného nacisty, postupně vyrostl od malého regionálního turnaje až po velkou mezinárodní akci. Turnaj podporuje rajhradská škola poskytováním prostor jak pro konání vlastního turnaje, tak pro ubytování vzdálenějších účastníků ve vedlejší budově školního klubu. Sportovní podnik místních šachistů má podporu i na místní radnici, starosta města se ostatně účastnil zahajovacího ceremoniálu. I když počet účastníků jubilejního dvacátého ročníku turnaje nepřekonal historické rekordy z minulých let (nastupující povodně a ztížené dopravní podmínky se na počtu účastníků přece jen odrazily), přesto mezinárodní účast zůstala zachována a tím, že turnaj je v mladších kategoriích zařazen do seriálu krajského přeboru žactva v rapidšachu, stává se soutěž i místem setkání mládeže z mnoha míst našeho kraje. V nejstarší kategorii do 18 let překvapivě předstihl druhý nasazený Michal Zeinert z Ústí nad Orlicí hlavního favorita a obhájce loňského vítězství Richarda Biolka z A64 Grygov (ELO 2318). Ríša Biolek začal nejistou výhrou s Vrzalem, pak se však do svých soupeřů opřel, jedinou remízu pustil Karlu Kratochvílovi a jeho celkové vítězství se zdálo být natolik jasné, že je oznámili i pořadatelé při vyhlasování cen. Až na základě protáhlého Zeinertova obličeje a jeho stížnosti se však ukázalo, že ve výsledcích posledního kola byla menší chybka a Biolka nečekaně složil jeho oddílový kolega Michal Hrabal. Prvenství Michala Zeinerta (ELO 2109) lze však označit za naprosto zasloužené. V turnaji hrál zcela nekompromisně, šestkrát vyhrál a po boji podlehl jedinému Biolkovi. Třetí Michal Hrabal byl největším překvapením turnaje, možná více si medaili zasloužila trojice Kratochvílů (brněnští Karel a Milan + poštorenský Jiří), která seděla většinu turnaje svorně vedle sebe a kromě obou vítězů měla se zbytkem startovního pole vysoce aktivní bilanci. Překvapivě nejníže z této trojice skončil nejvýše nasazený Karel, který v posledním kole musel vypít kalich hořkosti v partii s 2

3 mladším bratrem Milanem, kde získal záhy po zahájení dámu proti věži a střelci, ale soupeřova dvojka střelců a postupující pěšci ho nakonec dokonale zničili. Posledním z těch, kteří od začátku bojovali o medaile, byl poštorenský Tomáš Vrzal, závěrečných 0,5 ze 2 ho však hodilo hodně vzad. Turnaj starších žáků vyhrál rovněž překvapivě teprve sedmý nasazený Erik Pfeffer (SK Boršice) obdivuhodným ziskem 6,5 bodu před Lukášem Kuchynkou (ŠK Hustopeče) a Tomášem Peitlem (Dunajská Streda) oba šest bodů. Našemu domácímu favoritu Jiří Musilovi se tentokrát nedařilo - umístil se až v závěru první třetiny výsledkové listiny. V kategorii nejmladšího žactva zaznamenala největší úspěch Lokomotiva Brno, kde její člen (teprve osmiletý) Martin Blahynka dokázal porážet soupeře o dva roky starší a turnaj vyhrát. Na druhém místě se umístil Jan Skalka z ŠK Veselí nad Moravou a Petr Janska z SK Boršice. Tím, že se na turnaji setkali i vedoucí z celé řady míst našeho kraje (a i z míst za našimi krajskými hranicemi), staly se prostory turnajového bufetu místem setkávání vedoucích, na nichž se vyměňovaly zkušenosti z práce s mládeží, domlouvaly se termíny turnajů a organizační zabezpečení šachových táborů. Nelze zatím vše ještě prozrazovat, ale tolik můžeme napsat, že šachová veřejnost se má na co těšit. Vyhlášením výsledků a odjezdem většiny účastníků ještě místním pořadatelům neskončily všechny starosti a povinnosti. Nešlo jen o úklid šachového materiálu a úklid pronajatých prostor, což je samozřejmost, ale o zajištění ubytování a doprovodného programu ubytovaných účastníků. Např. v neděli se olomoucká výprava vydala do Brna do Technického muzea, aby poznala i něco z památek našeho regionu. A tak teprve v neděli odpoledne si místní pořadatelé mohli oddychnout a turnaj považovat za skončený. Historie turnaje přesvědčivě dokazuje, že tam, kde existuje parta nadšenců, lze i na malém městě či vesnici vybudovat tradici pěkného šachového turnaje a tím se zviditelnit nejen v krajském šachovém dění, ale především přispět k rozvoji šachu v místě samém. Miroslav Hurta Školka se dnes s Vámi loučí, dnes naposled tu všichni jsme. Prázdniny nám začínají, pěkně si je užijme. V září, až se děti vrátí, uvidí zas školku svou,pozdraví se s kamarády, a školáci? snad si vzpomenou. Touto básničkou se již brzy budeme loučit s našimi nejstaršími dětmi, na které po prázdninách čekají školní lavice a nové zážitky. Do školy nám odejde celkem 31 dětí, jejich místa ve školce zaplní nově přijaté děti, jejich rodiče si podali žádost o přijetí do MŠ v měsíci dubnu. Z celkově přihlášených 35 dětí bylo tedy 31 přijatých, 4 děti nebyly přijaty, z důvodu jejich nízkého věku. 8 dětí předškolního věku zůstává ve školce s odkladem školní docházky. Velké zprávičky z malé školičky Besídky k svátku maminek Každá třída Medvídci, Žabky a Ježci, si připravovala vystoupení, a v druhém květnovém týdnu jsme se ve školce pochlubili, co jsme maminkám k svátku nacvičili. Třída Ježečků se toto odpoledne proměnila v partu námořníků, kteří na své lodi vypluli do Afriky a po šťastném návratu z dalekých krajů si s chutí s maminkami společně zatančili. Žabky se vydaly do pohádky a ukázaly se v rolích princezen, princů i šikovného a chytrého Honzy, a třída Medvídků předvedla rozkvetlou louku s tanečky broučků a motýlků. Děti vystupovaly s radostí a ohlasy rodičů svědčí o tom, že se jim tyto aktivity líbí. A co se tedy u nás ve druhém pololetí událo? Karneval za aktivní spolupráce rodičů každoroční přehlídka masek, taneční veselí, hry po celý den a vymýšlení těch nejrozličnějších hloupůstek. Prostě den, který je pouze v režii dětí. Duhový týden v rámci vítání jara jsme vymysleli týdenní program zaměřený na barvy : hry, písničky, tvořivé činnosti, pohádky, výběr hraček, pomůcek vždy podle určené barvy.zapojili se všichni rodiče, protože děti chodily v jednotlivých dnech oblečeny v barvě, jež dni náležela, paní kuchařky v souladu s barevným dnem připravovaly barevná jídla. Paní učitelky i ostatní školkové tety šly samozřejmě ve všem příkladem. Takže ve dni červeném, modrém, žlutém, zeleném a bílém jsme si užili opět hodně legrace, ale také děti získaly mnoho dalších zkušeností a podnětů. V tomto týdnu vznikly velmi pěkné společné výtvarné práce jednotlivých tříd, na kterých se podílely a spolupracovaly všechny děti bez rozdílu věku. Strašidelná zahrada K svátku dětí jsme připravili strašidelný rej na školní zahradě. Divadelní studio Lídy Trnkové připravilo pohádkový a taneční program pro děti na ozvučené školní zahradě, maminky pomohly s jednoduchými kostýmy, díky nimž se děti staly přímými aktéry celého představení. Poslech pohádkového příběhu, písničky, tanec, sladké odměny, úsměvy dětí, školka plná malých strašidel, která si opakují kouzelná zaříkávání to byl další bezvadný den. Výlet do Slavkova Hned druhý den ráno jsme z autobusu zamávali školce a rozjeli se na zámek ve Slavkově.V batůžcích jídlo, které nám přichystaly paní kuchařky, nějaké to mlsání od maminek a výprava mohla začít. Prohlédli jsme si interiéry zámku, šikovná paní průvodkyně přizpůsobila výklad dětem, prohlédli jsme si okolí a samozřejmě se proběhli a prozkoumali zákoutí zámeckého parku. Druhé tvořivé odpoledne s rodiči Rej čarodějnic V druhé polovině měsíce dubna jsme pozvali rodiče k dalšímu tvořivému posezení s dětmi. Obávali jsme se, že tentokrát nebude účast tak velká jako v předešlých obdobích, protože jsme si vymysleli náročnější zhotovení prostorové figury čarodějnice. Ale - a tímto smekám, máme velice šikovné rodiče a jejich děti. Opět velká účast, také se zapojilo více tatínků, a vznikly neuvěřitelně zdařilé a originální postavy ježibab, čarodějnic, kouzelnic, klekánic apod. Všichni výtvarníci si svoji krasavici pojmenovali, a v hale školy vítala příchozí krásná výstava. Škola dodala materiál dřevěné špalíky, roury, látky, proutí, lýka, textilie a ostatní materiál, paní kuchařky opět myslely na pohoštění a tak jsme prožili společně hezké odpoledne. 3 Rozloučení s našimi nejstaršími kamarády S našimi školáky se v závěru června budou loučit jednak jednotlivé třídy mladší děti zhotovovaly pro své velké kamarády vlastní dárečky, a poslouchat jejich přání, která si vymýšlely, bylo někdy velmi dojemné. I vznik takovýchto vztahů mezi dětmi je dán společným pobytem ve věkově smíšené třídě, kdy toto společenství vlastně funguje jako vztahy mezi sourozenci v rodině. Společný večer školáků a všech učitelek a ostatních tet ve školce si užijeme u táboráku, při hře na hledače pokladu a plnění různých úkolů. Děti si domů odnesou školkové vysvědčení, dárečky, a snad i vzpomínky na pěkné společné chvíle. Během 2. poloviny školního roku děti shlédly 3 divadelní představení, 1 hudební koncert, seznámily se s nástroji v ZUŠ Rajhrad.

4 Poděkovat chci paní učitelce Kateřině Žilkové a žákům 5. ročníku ZŠ TGM Rajhrad za pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou nám zahrál. V měsíci červenci bude v provozu jedna třída, v srpnu bude škola uzavřena a budou zde prováděny natěračské práce a nutné provozní opravy. Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům za aktivní podporu programu školy a za pomoc a zájem, který nám věnují. Děkuji našemu stálému sponzorovi Potraviny Sedláček, který přispívá na školní akce i na vybavení školy. Hana Vávrová, ředitelka školy Letošní Den matek byl v Rajhradě ve znamení hudby Občanské sdružení MUSIC SENIOR CLUB Rajhrad připravilo v pátek 12. května 2006 v sále restaurace El Luna koncert Cimbálové muziky Pavla Růžičky z Kyjova. Úvodní verše, kterými byl koncert zahájen, prozradily, že páteční večer bude věnován letošnímu Dni matek. Hudebníci připravili pestrý program, v jehož úvodní části byly předvedeny kroje, tance a písničky z různých oblastí moravského Slovácka. První část programu, jakož i ostatní dvě zbývající, byla velmi citlivě a vkusně uvedena. Potěšitelná byla skutečnost, že krátce po začátku pořadu se ze sálu ozývalo zpočátku nesmělé, ale později již zcela zřetelné zpívání. A tak o spolupráci jeviště s hledištěm bylo rozhodnuto. Druhá část koncertu byla ve znamení hudebních dárků, které diváci posílali svým manželkám a přátelům. Potěšitelné bylo, že řada hudebních gratulací byla také poslána pořadatelům večera tedy MSC Rajhrad. Třetí, závěrečná část programu proběhla ve znamení tance a zpěvu u cimbálu. Muzikanti z Kyjova byli výborní, večer se vydařil. Další hudební kytička ke Dni matek byla připravena v sobotu 13. května. Ladislav Hrdlička spolu se svým žákem Jaromírem Cvešprem připravil komorní koncert složený z jeho skladeb a ze skladeb, kterým s oblibou říkáme melodie věčně zelené. Pořad uváděla Barunka Cvešprová. Mezi návštěvníky, kteří byli v salonku restaurace Klášterní taverna, byli také přátelé Ladislava Hrdličky z jeho rodných Holubic. I tento vkusný hudební večer měl příjemnou atmosféru. Poselství České obce sokolské, a to všem lidem dobré vůle Věříme v pravdu, demokracii, humanismus a pokrok! Zveme všechny podobně smýšlející občany do našich řad! Zveme všechny, kteří mají zájem o tělesný i duševní rozvoj svých dětí! Chápeme tělocvik a sport jako prostředek k utužení zdraví a výchově těla i ducha dnešní společnost potřebuje lidi zdravé, zdatné, vzdělané a pracovité. Nechceme pouze říkat ne zlu a negaci, důležitější je říkat ano všemu dobrému a progresivnímu. Jsme přesvědčeni, že zlepšení morálního stavu společnosti musí začít od jednotlivců. Přijďte to s námi zkusit! Nenabízíme přepych a peníze, nabízíme pobyt mezi slušnými lidmi, radostný pohyb pro zdraví a bratrské, přátelské prostředí a pohodu pro duši a srdce! Česká obec sokolská V červenci letošního roku se v Praze uskuteční již XIV. všesokolský slet. Tuto největší sokolskou slavnost a setkání sokolů z celého světa předchází téměř roční nácvik hromadných skladeb, kterého se v mnoha sokolských tělocvičných jednotách účastní cvičenci a cvičenky všech věkových kategorií. Sletové přípravy jsou v plném proudu. Jejich součástí budou i veřejná cvičení na hřištích tělocvičných jednot a župní, oblastní nebo krajské sokolské slety. Záštitu nad XIV. všesokolským sletem převzal prezident republiky Václav Klaus. Oblastní sokolský slet v Brně připravují společně obě brněnské sokolské župy - Jana Máchala a Dr. Jindry Vaníčka. Uskuteční se 11. června Začátek programu na cvičišti stadionu Sokola Brno I je stanoven na 14 hodin. Účastníci sletu se sjedou do Brna již v sobotu 10. června na secvičné zkoušky skladeb. V předvečer hlavního sletového dne připravují pořadatelé společenský večer s tělocvičným a kulturním programem, s hudbou a tancem, který Oblastní sokolský slet v Brně ReZ se uskuteční ve velkém sále stadia Sokol Brno I. V neděli dopoledne budou probíhat na cvičišti stadionu na Kounicově ulici (vchod ze Sokolské ulice) další zkoušky. Hlavní odpolední program bude zahájen průvodem všech cvičenců, který vyjde ve 13 hodin ze Zelného Trhu a projde městem. Po jeho příchodu na stadion se všichni účastníci sletu shromáždí ke slavnostnímu nástupu. Od 14 hodin diváci shlédnou pásmo patnácti sletových skladeb, v němž vystoupí více než dva a půl tisíce cvičenců z obou pořádajících žup, a také ze župy Dr. Bukovského, Krále Jiřího, Pernštejnské a dalších. Rodiče a děti od dvou let vystoupí ve skladbě s velkými míči Korálky, skladba předškolních dětí, dostala název Kdo si hraje, nezlobí. Mladší žactvo zahrká počítadly, žákyně si zacvičí s obručemi ve skladbě Rozkvetlá louka nebo Sluníčka. A tak postupně zacvičí své skladby cvičenci všech věkových kategorií. Zvláštní pozornost si zaslouží skladba Tance domova, ve které se divákům představí sokolské folk- 4 lórní soubory z Čech a Moravy. Bude to jejich generální zkouška a jediné vystoupení před hlavními sletovými dny v Praze. Dorostenky a ženy si udělají Výlet s aerobikem, ale vystoupí i v několika dalších skladbách. Deset žen Sokola Rajhrad vystoupí v poetické skladbě Léto. Senioři budou cvičit na melodie Karla Hašlera skladbu Ta naše písnička česká. S velkými žíněnkami budou cvičit muži a dorostenci - naši Chlapáci II. Záštitu nad oblastním sokolským sletem v Brně převzali hejtman Jihomoravského kraje pan ing. Stanislav Juránek a primátor města Brna pan PhDr. Richard Svoboda. (jn)

5 - Cimbálová muzika Pavla Růžičky z Kyjova v restauraci El Luna V pondělí 1. května uspořádal Orel zájezd do Prahy. Pro malý zájem rajhradských občanů se Jednota Orla Rajhrad spojila s jednotou Orla v Ořechově a spolu jsme naplnili autobus. Ráno jsme vyjížděli v půl sedmé za deště, ale do Prahy jsme přijížděli již za plného slunečného počasí a příjemné teploty. Z autobusu jsme vystupovali na Letné, kde byl připraven prvomájový program od deseti do dvanácti hodin organizací Konfederace politických vězňů spolu s KDU-ČSL a Ústředím Orla. Program však - Ladislav Hrdlička a Jaromír Cvešpr v restauraci Klášterní taverna První máj s Orlem v Praze pokračoval až do večerních hodin hudební a pěveckou produkcí. Pro děti byly připraveny hry a soutěže, pro zájemce o krásu Prahy byly otevřeny Valdštejnská zahrada a přilehlé prostory s hudebním programem a občerstvením. Otevřena byla též Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Samozřejmě kdo měl zájem, mohl se procházet Stromovkou a dojít až na Hradčany. Odpoledne byl z Letné průvod v čele s Orelskými prapory a za podpory dechovky na Strahov, kde ve čtyři hodiny celebroval mši svatou strahovský opat pro zaplněný chrám do posledního místečka. Velice krásný byl odpolední pohled na sluncem ozářenou Matičku Prahu ze strahovských zahrad od Panny Marie z exilu, zvláště na působivě ozářené Hradčany. Ale to jsme se už plni dojmů vraceli na Letnou, nasedali do autobusů a rozjížděli se do svých domovů. Josef Soudek, starosta Orla Nedávno jsem našel rukopis článku s tímto nadpisem. Byl napsán před šedesáti lety a podepsán šifrou IS. Mnoho současných občanů Rajhradu možná ani neví, že v Tovární ulici, v areálu, ve kterém dnes pracují zcela jiné fi rmy, byl původně cukrovar, později přestavěn na továrnu na klobouky. A protože je v článku mnoho zajímavých informací, rozhodl jsem se článek uveřejnit v plném znění. Sezóna byla letos bohatá Rajhradské klobouky putují do světa P.Ž. Rajhradští kulečníkáři co do výkonnosti i počtu soutěží prožívali skutečně velmi bohatou sezónu. Jak již je od loňského roku známo, A-mužstvo si vybojovalo účast ve druhé lize a nevede si v ní zrovna špatně. Při osmi účastnících skončili na pěkném pátém místě. Za sebou nechali mimo jiné biliárové kluby z Ostravy a Prostějova. Z Brna k nám přestoupil výborný mladý hráč Karel Pavlík, který ve druhé části soutěže mnohokrát úspěšně zabodoval. Družstvo tvořili hráči Švaňhal, Novotný a Holub, kterého později střídal Pavlík. Snad zklamáním bylo umístění B-mužstva, které skončilo ve druhé třídě jako šesté. U nich se očekával postup do I. třídy. Nedařilo se starým hráčům Svobodovi, Šibíčkovi a Brychtovi, kteří byli později doplněni Holubem. Větší radost udělali hráči C-mužstva, kteří skončili první ve IV. třídě. Čeká je postup. Od D-mužstva se mnoho neočekávalo. Mužstvo ve stejné třídě skončilo na místě posledním. V letošní sezóně byl Rajhrad pověřen uspořádáním přeboru jednotlivců třetích a čtvrtých tříd (bez účasti našich borců) a druhé třídy (náš hráč Holub zde obsadil krásné druhé místo). Začátkem ledna byl uspořádán tradiční Vánočněsilvestrovský turnaj (VASIL), mimochodem již sedmý ročník, v hospodském kulečníku. Putovní pohár vítěze si již potřetí odnesli židlochovičtí Moltonu. Také v tomto turnaji, který se mezi účastníky stává turnajem prestižním, se úroveň hráčů zvyšuje. Jeden z jeho účastníků je již zaregistrován v rajhradském Billiard klubu. Do naší herny si také přišli zahrát i místní tenisté. Byli pouze čtyři. V té době zrovna probíhalo fotbalové derby pražských S. A co se u nás děje v současné době? Vyměňují se mantinely za nové, hráči se pilně připravují na sezónu Všichni věříme, že B-mužstvo postoupí do vyšší třídy, že A-mužstvo se v lize udrží. Schopnosti na to mají. J. Hošpes Rajhrad 9. července Klobouk patří k věcem, na které jsme si již tak zvykli, že bychom bez nich již nemohli být. Klobouk není jen módním doplňkem ústroje, ale i praktickou pokrývkou hlavy, kterou chrání před zimou i žhavými slunečními paprsky. Málokdo však ví, jak se klobouky vlastně vyrábějí. Informovali jsme se o tom v továrně na klobouky firmy Vafek a Břínek v Rajhradě. Ačkoli byla továrna válečnými událostmi velmi těžce poškozena a shořela část výrobny s 80 speciálními stroji, zahájila již v minulém roce po opra- 5 vách výrobu. Dnes pracuje v závodě 140 zaměstnanců, většinou žen. Polotovarem pro výrobu klobouků jsou tak zvané štumpy, vlněné homole, které se vyrábějí asi ze 6 druhů kapské a australské vlny a z výčesků. Navážená surovina přichází prvně do míchárny, kde se na strojích promíchá a načechrá. Tak vznikne rouno, jež se pak ve vrstevně navíjí na mykacích strojích do dvou komolých kuželů. Když je stanovené množství rouna na formě navinuto, dělnice rouno uprostřed přestřihne a tak vzniknou dva vatové šišáky. Na plstících strojích se

6 rouno zpracuje v plst. Surové šišáky se pak ještě ve valše srážejí na předepsanou velikost, zbavují se rostlinných nečistot, leští se a barví se. Aby vznikl klobouk, vystužují se hlava a okraje štumpy a pak se ještě budoucí klobouk formuje, lisuje a konečně upravuje a zdobí. Rajhradská továrna vyváží téměř všechny výrobky do ciziny, protože dovoz surovin je jí povolen s podmínkou vývozu. Nejvíce vlněných pánských a dámských šišáků i hotových pánských klobouků se vyváží do Anglie, pak do Švýcarska, Holandska, Švédska a Indie. V dubnu letošního roku zaslala továrna fezů do Bombaje, kam nyní připravuje další zásilku fezů. Vlnu a výčesky továrna dováží z jižní Afriky a Austrálie. Právě došly dobré vzorky vlny z Anglie. Barviva dodává Švýcarsko. I když továrna nemá dostatek pracovníků, jichž by bylo několik desítek třeba, výroba se stále zvyšuje. Před válkou byla průměrná výrobní kapacita 1, štump ročně. Dnes nelze výrobu přesně odhadnout, protože vše závisí na dodávce materiálu a na počtu odborných dělníků. Největším konkurentem v dodávce štump, klobouků a fezů je Itálie, která může následkem nižších mezd dodávat až o 15% levněji. Proto se rajhradská továrna snaží vyrábět zboží co nejlevnější, ale tak, aby tím neutrpěla kvalita výrobků. I S Co nebylo v Malé kronice Sokola Rajhrad Malá kronika nemohla popsat veškeré dění v Sokole Rajhrad během jeho stoleté historie. Přenesme se tedy ještě jednou do sedmdesátých let minulého století. Rajhradským hokejistům se splnil dlouholetý sen, získali vlastní pozemek a mohli zde začít budovat hokejové hřiště. Doposud využívali díky pohostinnosti oddílu kopané jeho hřiště. Stavba se pod vedením pana Karla Kýra rychle rozběhla, ale bohužel pouze na krátkou dobu. Po vynuceném odchodu pana Karla Kýra z výboru Sokola Rajhrad stavba ustrnula na mrtvém bodě. V této době vznikl nápad vybudovat na daném místě také tenisové kurty. Idea by nebyla uskutečněna, kdyby její realizaci nevzal do svých rukou pan Jan Hladík. On se stal hnacím kolečkem stavby, která byla pod jeho vedením v roce 1980 úspěšně dokončena. Na začátku května roku 2006 se dožil bratr Jan Hladík, který byl dlouholetým členem výboru Sokola Rajhrad, 80 let. Za veškerou práci, Honzo, děkujeme. Za členy Sokola Rajhrad RNDr. Karel Maršálek 100 let Sokola Rajhrad, aneb co se nevešlo do Malé kroniky, část 5. Páté pokračování výpisů je z pohnutých let Ze záznamů lze vyčíst více nepříjemných zpráv než záznamů o činnosti jednoty. Pro současné čtenáře však jsou výpisy zajímavější tím, že řadu jmenovaných členů Sokola Rajhrad již znají doporučuje se ze župy, kde z finančních důvodů se může jednota pořádání zábavy zříci, nechť tak učiní. Odůvodňuje to tím, že není vhodná doba k tančení navrženo a schváleno podpořit finančně postižené povodní v Loučce a Rajhradicích zastavena činnost jednoty jednota rozpuštěna a veškerý majetek zabaven starosta Klimeš vzpomenul mezer v řadách Sokolstva vzniklých germánským běsněním. Z naší jednoty jsou to br. Vafek Cyril, Daněk Zdeněk a sestra Toulová Bednářová Helenka, vzácní naši příznivci p. Peškař Jan a p. Jana Vafková. Vzpomněl též ses. Ludmily Peškařové, jež jest přes 2 roky vězněna v koncentračním táboře Rawensbrück. V neděli 20.5 bude svolán sraz Sokolstva v sokolovně, kde se po čtyřleté přestávce sejdeme a podíváme jeden druhému do očí naše sokolovna je dosud zabrána Rudou armádou osvoboditelkou, a proto je schůze v sále měšťanské školy. Vzpomenuto všech umučených občanů a členů. Zvolena očistná komise, jež má přezkoušet činnost každého příslušníka Sokola za doby okupace Na hřišti nalezena zakopaná uniforma Němce Prechtla společně se svršky br. Trojana. Vyšetřuje četnická stanice velká oslava 40 let trvání jednoty. Znovu odhalen prapor jednoty, který byl okupanty částečně poškozen. Jeho opravu zajistil br. Krajíček Jar. Br. Martiník obstaral kapelu p. Vodičky. Ses. Peškařová dvě hodiny téměř vyprávěla o bestiálním zacházení v nacistickém táboře. Zástupce župy mimo jiné upozorňuje na připravované sloučení všech tělocvičných spolků pietní schůze výboru 16. září na srdeční mrtvici náhle zemřel ve 54 letech br. Václav Maršálek. Jednota utrpěla velkou ztrátu. Katafalk bude vystaven v sokolovně se sokolskou čestnou stráží, jednota uhradí náklady pohřbu. Účast na pohřbu: 47 mužů krojovaných, dorostenců 24 a žáků br. Doležal se táže, jak pokračuje jednání o stavbu stadionu v blízké Slatině (údolí). Odpovídá starosta, že doporučuje v podnikání zatím vyčkati, neboť dojde asi v dohledné době ke sloučení tělovýchovy br. Bednář musel vysvětlovat činnost žákovského orchestru, byl napomenut a určeno, že se mají hráti kusy hodnotné, vážné či veselé mají se vystříhat hry šlágrů a bezcenných věcí. musí být vedeni k poznání umělecké ceny ne šumařiti. Nácvik je možný v Jugoslávském 6 domově. (dnes budova SOŠ zahradnické Rajhrad-pozn. redakce) starosta oznámil, že tělovýchova byla sloučena projednáváno zakoupení chaty, informaci podává s. Gregorová, která má náčrtek a několik snímků. Chata je v Karlově, okr. Rýmařov, od nádraží vzdálena 30 minut. V blízkosti je potok a do lesa několik kroků. Pitná voda pramení za chatou, koupání v blízkém basénu. Cena chaty je asi Usneseno podat žádost na koupi, pojedou projednat bří Klimeš a Gregor dojednána koupě chaty v Karlově, uvolněno 5000 Kč na vybavení přistoupili do Sokola členové RAFK Dr. J. Janíček, Jar. Krajíček, Kromus Karel, Cach Met., Cach Jan, Pospíšil Rudolf, Veselý Věkoslav, Heřmanský Ant., Brablec Ant., Patočka Ant., Dobrovolný Mir., Stříž Mir., Zajíc Josef, Šinkovský Josef, Benada Milan, Duchoň Josef, Bělík Jan, Bunďálek Ant., Bunďálek Karel, Dobrovolný Jan, Dubský Jiří, Duchoň Mojmír, Hájek Miroslav, Havlíček Jan, Havlík Oldřich, Havlík Stanislav, Hrůza Adolf, Hrůza Lad., Jaroš Jar., Knitl Boh., Kotas Fr., Krajíček Vlad., Kugler Jan, Kvarda Stan., Maršálek Karel, Novotný Jar., Pelánek Václ., Pokorný Lad., Rein Josef, Sedláček Jar., Seidl Matěj, Smetana Fr., Šafařík Mir., Urbánek Jos., Ustohal Jiří, Valnoha Jan, Valnoha Vladislav, Veselý Zd., Vlček Miloslav čten oběžník jak se chovat na pohřbu presidenta Budovatele Dr. Beneše.

7 Potom měli účastníci pohřbu dotazy proč to ve skutečnosti vypadalo docela jinak, proč nebyli Sokolové do Prahy puštěni a vráceni zpět. Br. Vlach odůvodnil to tím, že se sokolstvo neřídilo o sletě organizačním řádem starosta přečetl přípis subkomise pro očistu Sokola v Rajhradě, která navrhla k okamžitému vyloučení br. Ferd. Sysla a dorostence br. Rapoucha, a to pro záporný postoj k dnešnímu zřízení a zvláště pro neukázněné chování na XI. sletě. Napomenuti pro nerozumné výroky - bří Stříbrný, Fáber a dorostenka Kromusová. Ses. Gregorové nařízeno, aby napomenula sestry, které se při sletě nechaly strhnout k nesokolskému chování (všichni protest proti Gottwaldovi). Bratr starosta Klimeš žádá o zdravotní dovolenou. Náčelnice Jiřina Gregorová se vzdává své funkce. Budeme znovu žádati FNO o Karlov a o domek z něm. majetku v Rajhradě Br. Gregor podal hlášení na okres i kraj o chatě. Na borůvkové brigádě 30 kg odesláno do Brna, 680 hodin lesní brigády (jeřabiny, seno, dřevo). Celkem bylo na Karlově 30 žaček a 34 žáků podle usnesení odboru kopané do výboru jednoty navrženi br. Stříž a Cach J. Na velikonoce bude na Karlově členů. Zakoupeno 6 poschoďových postelí vzhledem k četným stížnostem na chování SČM na schůzkách v orlovně usneseno, aby 1-2 členové zašli inkognito do orlovny a sjednali nápravu se vší rozhodností. K provedení tohoto úkolu se přihlásili bří Vlach a Svoboda muži v házené postoupili do krajského mistrovství Zápisy jsou opět ponechány v původním znění. Ze zápisových kronik vybral Jaroslav Maršálek, starosta TJ Sokol Rajhrad Zajímavý dopis, který mnohé překvapí redakci Zpravodaje potěšil Pozdrav z Izraele do Rajhradu Mám velkou radost, že jsem dostala příležitost pozdravit své rodné město a Vás jeho občany. Když jsem chodila do třetí třídy, poprosila jsem paní učitelku Šolarovou o zápis do památníku. Památník už sice dávno nemám, ale to, co mi tenkrát napsala, si dodnes pamatuji:.podepisuji Ti list v památníku s přáním, abys ráda vzpomínala na třetí třídu obecné školy v Rajhradě, jako já ráda budu vzpomínati Nevím, jestli paní učitelka na mne někdy vzpomínala, ale první část jejího přání se vyplnila. Ráda vzpomínám nejen na třetí třídu a na školu, ale i na své dětství v Rajhradě. Jsou to krásné vzpomínky, ač taky smutné a bolestné. Z celé rodiny jsem přežila holocaust jen já. Rodiče a bratr, rodina mého strýce, všichni zahynuli. Jen já jsem tomu osudu unikla a žiji od roku 1941 v Izraeli. Jsem učitelkou v důchodu, mám rodinu manžela, dvě děti a pět vnoučat. Přirozeně, během těch mnoha let a pod dojmem velkých osudových událostí vybledly vzpomínky a částečně se ztratily. Teď ve stáří, jak prý je to obvyklé, vynořují se znovu vzpomínky z dětství a mládí v kráse, která snad ani nebyla skutečná, a s nimi i obrazy z Rajhradu. Dlouhá léta jsem nemohla navštívit své rodné městečko, ani s ním být ve spojení. Tím víc jsem byla překvapená a rozrušená, že při m é první návštěvě, když jsem přijela do Rajhradu po padesáti letech, známí z dětství mě poznali a srdečně přivítali. Kdykoliv myslím na ta setkání, jsem dojatá. Dopisuji si teď se starými novými kamarády a ti mně, kromě jiných věcí, oživují vzpomínky a díky jim nalézám některé ztracené. Při tom mi pomáhá i Zpravodaj, kde se zájmem čtu o současném rozvoji Rajhradu a hlavně mě těší dozvídat se, jak bohatý kulturní život město nabízí svým občanům. Zdravím Rajhrad a ty občany, kteří si snad pamatují na naši rodinu, i ty, jejichž rodiče (a prarodiče) se ještě nenarodili, když jsem tam žila. Judit Shaket, pro rajhradské: Zdena Stiasna Deníky ROVNOST a Mladá fronta DNES uvedly 5. dubna 2006 články Staleté knihy opět promlouvají v Rajhradě a V Rajhradě ukazují vzácné knihy. V obou článcích se hovořilo o velmi zajímavé výstavě v Památníku písemnictví na Moravě. Výstava (vzhledem ke vzácným originálům) byla krátkodobá. Návštěvníci si mohli prohlédnout pět rukopisů ze 12. a 13. století. Autoři výstavy chtěli připomenout výročí násilné smrti Václava III. v Olomouci. Od smrti posledního Přemyslovce v srpnu 1306 již uplynulo 700 let. Podrobněji o výstavě a o Památníku písemnictví na Moravě v článku na jiném místě Zpravodaje. Rajhrad byl opět na stránkách tisku, rozhlasových vlnách a na televizní obrazovce Záběry z této pozoruhodné výstavy se objevily také na televizní obrazovce v kulturních pořadech na ČT 24 a v brněnském večerníku na ČT 1. Další informace v tisku, které se týkaly Rajhradu, tak potěšující již nebyly, protože se věnovaly neukázněným řidičům, kteří projížděli Rajhradem nedovolenou rychlostí a byli náležitě odměněni patřičnými pokutami. Radostnější zprávy z Rajhradu slyšeli především milovníci dechovky, kteří sledují různé dechparády. Prvního dubna 2006 zvítězila v dechparádě, vysílané Českým rozhlasem Praha 2, polka rajhradského autora Ladislava Hrdličky Aj, ta naše hospůdka. Radio Proglas 7 uvedlo 30. března 3. autorské CD Ladislava Hrdličky, ze kterého byla hrána píseň Holubická kaplička. Dechparádu vysílá i Český rozhlas Olomouc, který již dříve Ladislava Hrdličku uvedl do síně slávy. V jejich dechparádě soutěží Hrdličkova píseň Krajinou tichou, která postoupila v neděli 22. dubna 2006 na první místo, kde vydržela až do vítězného konce. Redakce Zpravodaje gratuluje k úspěchu. ReZ.

8 Zveme Vás do knihovny, nové knihy jsou již na regálech Dnešní výběr z nových knih je zaměřen především na dětské čtenáře a jejich oblíbené knihy Knihy z edice Děsivé dějiny + Děsné české dějiny: Kruté zločiny a trýznivé tresty Irsko Ohavný Londýn Knihy z edice Děsivý zeměpis: Přesolené oceány Zneužilí objevitelé Výbušné sopky Knihy z edice Děsivá věda: Zabijácká energie Riskantní experimenty Vrtkavé štěstí: tajemství pravděpodobnost Knihy z edice Drazí zesnulí: Al capone a jeho gang Elvis a jeho pánev Leonardo da Vinci a jeho supermozek Johanka z Arku a její pochodující šiky Knihy z edice Děsivá literatura + Děsivé umění: Hororové příběhy Fantastické filmové triky..a dále knihy: Zinnerová Markéta, Hádanky a básničky po celý rok knížka pro nejmenší čtenáře Lamb Charles, Příběhy ze Shakespeara převyprávěné divadelní hry známého autora Steklač Vojtěch, Jak jsme se učili slušně nadávat humorné příběhy Řeháčková Věra, Mary, ty jsi mazaná! román pro dívky Řeháčková Věra, Ty jsi ale strašpytel, Mary! román pro díivky Honaker Michael, Paličák a hraběnčin duch horror pro všechny kluky Godule, Pohádky aneb Jak to bylo pohádky uvedené humoristickými povídkami Kadefors Sara, Samota ve dvou román pro dívky Výběr z knih pro dospělé čtenáře: Hrabal Bohumil, Večerníčky pro Cassia vybrané texty z let Steklač Vojtěch, Golem, Golem a elixír lásky, Golem se vrací trilogie dobrodružných románů, s částečnými prvky sci-fi Hurník Ilja, Zelený notýsek kniha fejetonů známého hudebního skladatele Podhorský, Toušlová, Maršál, Toulavá kamera knižní vydání oblíbených reportáží vysílaných Českou televizí Rankin Ivan, Tma inspektor Rebus opět zasahuje Čermák Petr, Hospoda povídky Řeháčková Věra, Chlapec se srdcem mého syna román pro ženy Watkins Donald, Neznámá moře jak Vasco da Gama otevřel cestu na Východ Moravec František, Špion, jemuž nevěřili pohled do zákulisí zpravodajských služeb Kettner Petr, Tři kontra gestapo pohled do zákulisí českého odboje Zeman Miloš, Vzestup a pád české sociální demokracie druhá kniha Miloše Zemana a dvě knihy pro poučení: Solární energie pro váš dům Tepelná čerpadla vhodné informace pro stavitele rodinných domků Zveme Vás do knihovny, půjčujeme v pondělí a ve středu 9:00 16:30 (polední přestávka 12:00 13:00) a ve čtvrtek 13:00 18:00 hodin. Tyto a řadu dalších nových knih najdete v regále NOVÉ KNIHY. Informace o knihovně na na tel.: Náš M.P.Ž. Památník písemnictví na Moravě má za sebou první rok úspěšné činnosti Po slavnostním zahájení dne 28. června 2005 byl Památník písemnictví na Moravě otevřen pro veřejnost 1. července Návštěvníkům nabízí Památník první část expozice, která přibližuje nejvýznamnější literární osobnosti 19. a 20. století na Moravě. Tato část je velmi vtipně řešená. Návštěvník prochází jakousi literární archou, která jej dovede k největšímu klenotu Památníku k historické benediktinské knihovně, jejíž knihovní fond čítá na svazků. V hlavním knihovním sále je umístěno sedm a půl tisíce knih. Další chloubou knihovny je samohybný globus a tzv. světové hodiny. Oba exponáty vytvořil rajhradský benediktin Vojtěch Slouk ( ). Vedle stálé expozice nabídl Památník v uplynulém roce své činnosti řadu doprovodných výstav, ze kterých uveďme alespoň dvě, které si zaslouží pozornost. V loňském roce to byla výstava bývalo u mne zotvíráno Básník Jan Zahradníček ( ), která byla v únoru letošního roku přenesena do Památníku národního písemnictví v Praze. V letošním roce to byla nedávno ukončená výstava Rajhradské písemnictví doby přemyslovské. Tato pozoruhodná výstava nabídla návštěvníkům originály pěti rukopisů z 12. a 13. století, které jsou připisované produkci rajhradské písařské dílny. Do konce letošního roku má Památník připraveny ještě další velmi zajímavé doprovodné akce. Od 27. dubna do 17. září je to výstava Halasové proletář a básník, věnovaná životu a dílu básníka Františka Halase a jeho otce. Přejme tedy pracovníkům Památníku, aby se jim i v dalších letech práce dařila, přejme jim také hodně spokojených návštěvníků. Vše, co chcete o Památníku vědět, najdete na Památník je otevřen celoročně: květen září 9:00 17:00 hodin (mimo pondělí), říjen duben 9:00 16:00 (mimo pondělí). Poslední vstup je vždy 45 minut před koncem provozní doby. - Misál z I. pol. 12. století 8 ReZ.

9 Velikonoční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů 2006 V letošním roce se uskutečnil již třetí ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise pro neregistrované hráče, proběhl v sobotu 22. dubna 2006 v místní sokolovně. Turnaje, který byl v loňském roce organizován v rámci oslav 100. výročí založení Sokola v Rajhradě, se letos zúčastnilo celkem jen 9 lidí, z toho 3 ženy. Abych ale nekončil kriticky. Celkově se turnaj, i přes malou účast hráčů, vydařil. Veškeré věcné ceny a občerstvení včetně kelímků, sklenic, tácků, jídla a pití, tak jako věcné ceny a pohár a konečný úklid bylo zajištěno vlastními zdroji členů turnaje. Tímto také veřejně děkuji br.šedovi za spoluorganizátorství. V kategorii mužů své 1.místo z loňského roku obhájil a putovní pohár převzal Petr Žižka jun., který sice není členem naše oddílu, ale prokazuje, že co se v mládí naučí, to se nezapomíná, protože v dřívější době stolní tenis v rajhradské sokolovně hrával. Bohužel, musím konstatovat, tak jako již třetím rokem za sebou, že i když mnoho lidí volá po kulturních a sportovních akcích, které se v Rajhradě údajně nepořádají, tak ani přes vyhlašování místním rozhlasem a rozvěšením množství plakátů tři týdny předem, se pak na pořádanou akci téměř nikdo z nečlenů oddílu nedostaví. Děkujeme také všem našim sponzorům kteří nám darovali věcné ceny pro vítěze: Pivovar Bernard, Mátl & Bula s. r. o., Top Petrol, Vinopa Rajhrad, Profiteam, D & H Leather s.r.o. Rajhrad, A-basic prodej a servis počítačů Rajhrad, Vladimír Jílek BEJOS pracovní chemie a nářadí. Na konci dne jsme si udělali malé posezení s přáteli a živou hudbou Vítka Tichého, které se velmi povedlo a protáhlo až do nočních hodin. Bc. Vladimír Jílek - Hráči v plném soustředění - Vítěz turnaje přebírá putovní pohár Již na podzim 2005 byl na Výkonném výboru (VV) RAFK Rajhrad projednán a schválen plán kulturních akcí na rok 2006 pořádaných RAFK a takto byl zveřejněn v Regionálním kulturním a sportovním kalendáři. V únoru 2006 byl třemi členy RAFK, z toho dvěma členy VV, předložen a novým VV projednán, schválen a podepsán plán kulturních akcí na I. pololetí 2006, který byl zpracován v souladu se stanovami RAFK a smlouvou o nájmu s p. Evou Růžičkovou (RAFK Club). Tento plán byl schválen a podepsán všemi členy VV. Vzhledem k tomu, že pořadatelé akcí se i přes včasné oznámení první kulturní akce, jíž mělo být Pálení čarodějnic, nedohodli s nájemkyní na uvolnění prostor, daných jí bezplatně do užívání a většina VV najednou nesouhlasila s již podepsaným plánem kulturních akcí, pořadatelé se rozhodli od organizování jak Pálení čarodějnic, kde bylo domluveno vystoupení skupiny KRA- HOŠ, tak na květen plánovaného Country festivalu, na který již byly nasmlouvány hudební skupiny, odstoupit. Mimo tyto kulturní akce bylo pořadateli připravováno Omluva všem příznivcům kultury překvapení pro všechny příznivce fotbalu v podobě velkoplošného promítání všech utkání MS 2006 ve fotbale, a to v zastřešeném velkoprostorovém přístřešku na RAFK. I tato akce musela být zrušena. Finanční prostředky získané z těchto akcí bylo pořadateli zamýšleno použít na zlepšení jak sportovního, tak kulturního zázemí RAFK. Jednalo se o zakoupení velkoprostorového přístřešku, stolů a lavic, světelné tabule s ukazatelem času a skóre, stromků na osázení prostoru u řeky, postavení lávky přes řeku, atd. Není pak na zamyšlení, z jakých důvodů nejen v poslední době, tak náhle ukončilo svou aktivní činnost pro RAFK tolik obětavých lidí, kteří byly schopni a ochotni věnovat svůj volný čas pro zkvalitnění sportovní a kulturní činnosti RAFK a tím i přispění k dobré pověsti města? Omlouvají se pořadatelé - členové RAFK: Vladimír Palla, JaroslavVrána, Miroslav Cupák, dále skupina KRAHOŠ a další ochotní spolupořadatelé Moudrosti podávané po kapkách Když zlosyn spí, je stejně dobře jemu i celému světu. Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Láska veřejně prohlašovaná je málokdy trvalá. Jsou případy, kdy musí být člověk velmi silný, aby se nestal pochlebovačem. Židovské přísloví Josef Čapek Stendhal Prudhome 9

10 NA ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY SE TAKÉ CHODILO DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY A DO ZAHRADNICKÉ ŠKOLY SOŠ zahradnická Rajhrad připravila i letos VELIKONOČNÍ VÝSTAVU. Tak, jak si nemůžeme představit rajhradské Vánoce bez vánoční výstavy, tak si ani rajhradské Velikonoce nemůžeme představit bez výstavy velikonoční. Obě akce již trvale zapadly do rajhradského výstavního kalendáře. Každým rokem obdivujeme výstavní um spojený s patřičným zahradnickým fortelem žáků i učitelů rajhradské zahradnické školy. Výstavy jsou rok od roku krásnější, zajímavější a kompozičně velmi dobře zpracované. Letošní výstava předvedla především jaro ve své plné kráse, do kterého byly vtipně komponované velikonoční symboly. Druhou výstavu připravila Malá galerie městské knihovny Rajhrad. Rajhradské veřejnosti se představil sklářský výtvarník rajhradský rodák Jan Smetana, kterému spolužáci, se kterými chodil v Rajhradě do školy, připravili vřelé přijetí. Jan Smetana se představil jako sklářský výtvarník a - Z výstavy Jana Smetany - Z velikonoční výstavy také jako malující sklář. Sklářská tvorba byla zastoupena vtipnými drobnými figurkami. V jeho malířské tvorbě převládala v podstatě realistická krajinomalba s impresionistickými prvky. Lze si jen přát, aby první Smetanova výstava v Rajhradě nebyla zároveň poslední. V současné době vystavuje v Malé galerii fotograf-reportér Jiří Smutný ze Židlochovic. Je to jeho třetí výstava v Rajhradě. Výstavu nazval Osobnosti a představuje na ní významné politiky, hudebníky, zpěváky a literáty. Pokud na výstavu přijdete, potkáte se tam s Václavem Havlem, Jaromírem Nohavicou, se Zdeňkem Galuškou, s Václavem Neckářem a s řadou dalších zajímavých osobností. Výstava potrvá do konce měsíce června. V případě velkého zájmu bude o měsíc prodloužena. Před 140 lety se prusko-rakouská válka převalila také přes Rajhrad P.Ž. Prusko-rakouská válka byla vyvrcholením sporu mezi Habsburky a Hohenzollerny o náčelnictví v Německu. Tento spor začal již v době vlády Fridricha Velikého. Po nástupu Bismarka do funkce pruského ministra zahraničních věcí rozpoutaný spor vyvrcholil válečným konfliktem. Válku rozhodla porážka Rakouska 3. července 1866 v bitvě u Sadové nedaleko Hradce Králové. Prusové tohoto vítězství využili k obsazení většiny Čech a Moravy a postupovali dále k Vídni. Při přesunu se také dostali k Rajhradu. První pruská jednotka dorazila do Rajhradu k večeru 12. července Čítala asi 900 vojáků a 200 koní. V Rajhradě se zdržela tři dny. Dne 18. července přibylo do Rajhradu asi 3000 vojáků a konečně 28. července byl v Rajhradě ve škole zřízen vojenský lazaret. Stalo se to v době, kdy válka byla dočasně přerušena a Rajhradem se 4. srpna vraceli Prusové zpět. O den později se v rajhradském klášteře ubytoval pruský princ Albert. O pruském vpádu k nám se zachoval obšírný záznam. První část tohoto zápisu byla věnována politickým poměrům v Evropě a vojenské situaci u Trutnova a Náchoda. Autorem záznamu byl Jakub Hrůza. Další část tohoto záznamu napsal Metoděj Škarda. Z jeho zprávy je zajímavá následující pasáž: Konečně, avšak vždy velmi brzy, obsadily voje pruské dne 12. července dopoledne město Brno. První zprávu o tom dostali jsme zde v Rajhradě od vracejících se povozů, které na cestě o obsazení Brna se dověděvše, kvapem na silnici se obrátily a domů uháněly. V noci na 12. července o jedné hodině dojel k tehdejšímu starostovi panu Janu Hrůzovi jeden důstojník c. k. dragounů a žádal, aby s ním došel na císařskou silnici, tam že je eskadrona dragounů, kteří žádají snídani. Snídaně má pozůstávati z polévky, kávy a guláše. Pan starosta to nechal u tehdejšího nájemce obecního hostince Ondřeje Metelky zhotoviti a asi o šesté hodině ráno dodati. Ten samý den o 9. hodině ráno dojely dvě eskadrony Valmoden Cürasiera a žádali též snídani a sice pro muže půl žejdlíku kořalky a chléb. Ten samý den dojeli do Rajhradu tři rakouští dragouni, mezi nimi též jistý Valentin Valnoha z Opatovic co strážmistr. Museli však naspěch z Rajhradu proto, že se obávali, že by mohli Prusy překvapeni býti. Ten samý den, totiž 12. července asi k páté hodině odpoledne přicválal jednotlivý hulán pruský od císařské silnice a zůstal před kovárnou Jana Šenka státi. Koně měl úplně bez podkov a byl vůbec ve velmi sešlém stavu. Na otázku starosty Jana Hrůzy, co by si přál, otázal se, zdali tu není pruské vojsko ubytováno. Odpověděno, že ne. Byl vlídně přijat a ubytován v čísle 9. (dnes rohový dům v ulici Městečko, ve kterém sídlí firma Plotové centrum) Dokončení v příštím čísle Zpravodaje. ka. - Rajhrad po roce Masarykova ulice před rokem

11 POSTNÍ HRA PRO DĚTI z rajhradské farnosti probíhala od Popeleční středy do Květné neděle, kdy po mši svaté v kostele Povýšení sv. Kříže čekala na každého účastníka hry malá odměna. HODY V LOUČCE V neděli 7. května slavila obec Loučka své hody. Mši svatou v chrámu sv. Petra a Pavla celebroval P. Augustin OSB. POUTNÍ ZÁJEZD V pondělí 8. května jsme vyjeli dvěma autobusy na pouť do benediktinských klášterů Emauzy a Břevnov a do farnosti Počaply u Terezína, kde byla odpoledne mše svatá. Po ní jsme přáli P. Radimovi k jeho významnému jubileu. Jubilant i poutníci měli velikou radost z tak srdečného setkání. SVÁTEK MATEK jsme si připomněli v neděli 14. května v kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích. Při mši svaté zpívaly děti rajhradské scholy. ZÁSVĚTNÁ POUŤ rajhradské farnosti k Panně Marii v trní byla v neděli 21. května. Mladí farníci ji pojali tradičním způsobem šli do Tuřan pěšky. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se konaly pravidelně ve farním kostele Povýšení sv. Kříže, v kostele Božského Srdce Ježíšova a v kapli sv. Václava v ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI Holasicích po celý měsíc květen. VEČERNÍ ADORACE probíhá každý první pátek v měsíci od 19:00 do 20:00 hod. v kostele Božského Srdce Ježíšova. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ Ve čtvrtek 15. června bude slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo). Mše svatá začíná v kostele Božského Srdce Ježíšova u sester Těšitelek BSJ v 17:00 hod. Po ní bude průvod k oltářům v areálu kláštera. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, na které se pod vedením Ct. sestry Jindřišky Dvořákové děti připravují, se bude konat v neděli 18. června při mši svaté v 9:00 hod. v chrámu sv. Petra a Pavla. PATROCINIUM kostela Božského Srdce Ježíšova a Kongregace budou slaveny v pátek 23. června v 17:00 hod. v kostele BSJ. Hlavním celebrantem bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Srdečně zvou sestry Těšitelky BSJ. KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ Rajhradský jáhen Pavel Römer přijme v sobotu 24. června při mši svaté v 9:00 hod. v katedrále na brněnském Petrově kněžské svěcení. Autobus pro farníky vyjede z Opatovic v 7:30 hod. a zastaví v Otmarově, Rajhradicích, Loučce, Rajhradě (u kašny), Holasicích a Popovicích. Primiční mše svatá bude následovat v neděli 25. června v 15:00 hod. v opatském Ohlédnutí za zpěváckou sezonou 2005/2006 chrámu sv. Petra a Pavla. Průvod farníků s novoknězem vyjde ve 14:15 z kláštera seter Těšitelek BSJ. RAJHRADSKÁ POUŤ k sv. Petru a Pavlovi se bude letos slavit v neděli 2. července. Mše svaté v opatském chrámu budou v 8:00 a 10:30 hod. Hlavním celebrantem bude novokěz Pavel Römer. FARNÍ SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Červnové setkání mladých farníků bude v neděli v 17:00 hod. na faře u benediktinů. DALŠÍ POUTNÍ ZÁJEZD Na čtvrtek 6. července připravujeme poutní zájezd do Jablonného v Podještědí - na hrad Lemberk ke sv. Zdislavě, zastavíme se v Jiřetíně pod Jedovou u hrobů rajhradských sester Těšitelek BSJ a na zpáteční cestě ve Staré Boleslavi. Cena zájezdu je 350 Kč. Přihlášky přijímá P. Augustin. KONCERTY v Benediktinském klášteře Benefiční koncert dětského sboru Primavera byl v neděli 14. května ve prospěch hospice sv. Josefa v Rajhradě. V neděli 4. června zde opět hrála a zpívala cimbálová muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Byl to již čtvrtý koncert této skupiny v Rajhradě. Oba koncerty byly pro přítomné velice pěkným zážitkem. jm Rajhradská schola měla v uplynulé sezoně pestrou činnost. Září Zahájení zpěvácké sezony akcí Špekáček v benediktinském klášteře v Rajhradě. Mši svatou pro náš sbor sloužil novokněz P. Josef Rybecký. Říjen Rajhrášek zpíval na mši svaté v Rajhradě Listopad Dontík zpíval na hodových mších svatých v Opatovicích, v Otmarově a v Popovicích, DonTon při mši svaté o slavnosti Krista Krále v Rajhradě. Prosinec DonTon zpíval na slavnosti 90. výročí založení kongregace sester Těšitelek BSJ v Rajhradě. Dále jsme se podíleli na přípravě výstavy betlémů ve farním centru v Rajhradě a na přípravě Živého betlému. Zpěváci se také podíleli na slavnostním průběhu vánočních mší svatých v kostele v Rajhradě u Benediktinů, u sester Těšitelek a v Opatovicích. Rajhrášek přišel potěšit nemocné zpěvem koled v rajhradském hospici a předal malé dárky. Leden Koncert našeho sboru v kostele sester Těšitelek v Rajhradě. Zorganizovali jsme také tradiční setkání všech zpěváků a účinkujících na vánočních akcích, které proběhlo v prostorách farního centra v Rajhradě. Únor Dontík zpíval na hodové mši svaté v Rajhradicích, Rajhrášek zpíval na mších svatých v Rajhradě a Opatovicích. Březen Zahájení postní hry pro děti. Na základě pozvání zpíval DonTon při 11 zahájení výstavy Jarní tání v Blučině. Duben Zorganizovali jsme akci Jarní probouzení zvířátek v prostorách kláštera u sester Těšitelek. Zpívali jsme na Křížové cestě se sv. Anežkou Přemyslovnou v klášteře u sester Těšitelek. Na květnou neděli byla v kostele Povýšení sv. Kříže ukončena postní hra, kde svým zpěvem přispěl ke slavnostnímu rázu této neděle Rajhrášek a Dontík. O velikonočních svátcích zpíval DonTon v klášteře u Benediktinů, v klášteře u sester Těšitelek a v Opatovicích. Květen DonTon výjezdní soustředění v Koněšíně. Rajhrášek ukončení sezony v kostele v Opatovicích, kde jsem zazpívali a předali maminkám malé dárky při příležitosti Dne matek.

12 Červen Výlet pěveckého sboru do Nové Říše a okolí. Dále jsme zpívali na svatební mši svaté našich členů Evy a Petra. Zpívat budeme též při výroční mši posvěcení kostela Božského Srdce Ježíšova u sester Těšitelek , při primiční mši svaté P. Pavla Römera a na poutní mši sv. v kostele sv. Petra a Pavla Rádi bychom také poděkovali sponzorům, díky nimž jsme mohli naše akce uspořádat Farní úřad Rajhrad, kongregace sester Těšitelek BSJ, firma Mátl-Bula Rajhrad, CYKLOSPORT Jiří Minařík, BUTIK AST- RA pí. Čermáková, KVĚTINÁŘSTVÍ IRIS pí. Urbanová, PROMM Rajhrad distributor plynů SIAD, Květiny, keramika PAPEŽOVÁ Rajhrad, pan Pavel Čalkovský Non stop Rajhrad a také dalším nejmenovaným dárcům, kteří svými dary podporují činnost rajhradského pěveckého sboru. Magda Mlejnková >> << Aktuální informace z farnosti můžete vidět též na našich stránkách Skautská pouť ve Žďáru nad Sázavou Pro méně zasvěcené: Co je to vlastně skautská pouť? Je to akce, kterou každoročně pořádají skauti brněnské diecéze, a to k příležitosti svátku patrona všech skautů svatého Jiří. Místo konání se mění, ale co se nemění, je náplň a poslání skautské pouti jde o putování spojené s různými soutěžemi, při kterém máme možnost poznat nová místa a nové lidi, a které je zakončeno účastí na mši, na které nám tradičně uděluje požehnání pro naši činnost brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Letošní skautská pouť se uskutečnila v sobotu a byla označena v pořadí jako sedmnáctá. Byla výjimečná tím, že šlo o skutečné putování - asi 15 kilometrů z Obyčtova do Žďáru nad Sázavou. Naše rajhradské oddíly se nejprve vlakem dopravily do Ostrova nad Oslavou, odkud jsme převážně přes pole došli do asi jeden kilometr vzdáleného Obyčtova. Zde, v poutním kostele Navštívení Panny Marie, který má půdorys želvy, což značí tichost a usebranost, byla naše pouť zahájena modlitbou a historickými informacemi o někdejším cisterciáckém klášteře ve Žďáru nad Sázavou. Mniši cisterciáni se ostatně stali našimi průvodci i během dne. Právě je a další skautské nadšence jsme totiž po celý den potkávali na zastaveních na cestě, kde pro nás měli přichystány různé zajímavé a poučné úkoly. Cílem naší pouti a zároveň dominantou celého kraje byl chrám svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tuto perlu baroka, která byla zařazena i mezi světové památky UNESCO, jsme si rádi prohlédli, a pak už zbývalo jen sejít z kopečka k bývalému klášternímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie (mimochodem je to druhý největší kostel na Moravě, na délku má 72 metrů a je tak studený, že se tam od úst valila pára), kde jsme se přivítali s naším brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Jan Pazderka Studio péče o tělo Přístroj Vacupress Metoda odstranění tukových poštářků a léčba celulitidy Přístroj Bodystiling EM 01 Přístrojem řízené hubnutí Za 1 hodinu spálíte jako za hodinu v posilovně Kontakt: Marie Hynčicová Cejl Brno mob: Firma Plemenáři Brno, a.s. Pronajme samostatný přízemní objekt o rozloze 120 m2, s příjezdem a parkovací plochou v Rajhradě. Vhodné pro kancelářské prostory, sklad či malou dílnu. Ihned k pronajmutí. Kontakt: Ing. Smejkal, tel.: , Hledáme šikovnou paní na vyšívací stroj. Zaučíme, vhodné i pro důchodkyně. Kontakt: Mobil:

13 RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ Jakostní révová odrůdová vína zrají v dřevěných sudech a jsou ošetřena mikrofiltrací Vína dodáváme v zálohovaných lahvích a v přepravkách Nákup je možný také do vlastních nádob. Kontakt: Radomír Sedláček, Štefánikova 69, Rajhrad Tel.: , Mob Mail : Prodej: Po Pá: 6,30 15:00 hod. BANKOVNÍ PŮJČKY DO KČ Splátky již od 702 Kč/měs. I pro OSVČ a důchodce Bez poplatku! Tel.: Chcete peníze? Provident vám půjčí peníze, když potřebujete a na co chcete. Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!... TO JE NEJLEVNĚJŠÍ KINO U VÁS DOMA Půjčovna a prodej DVD Kde nás najdete? Půjčovna DVD přehrávačů Masarykova 459, Rajhrad NOVINKY každý týden!!! (naproti POŠTY) Rozvoz DVD až domů Pondělí až Sobota Příjemné prostředí , hod. On-line objednávky a info Z tepla vašeho domova: Prodej časopisů o filmu Skype: DVDHOUSE.CZ a popcorn máme taky :-) ICQ:

14 Výuka angličtiny v Modřicích Kdy: od září 2006 Kde: Modřice, Brněnská 446 (bývalá prodejna levného výběrového textilu SYTEXvedle restaurace U Trávníčka ) Kdo: Sylva Bernátová, tel.: , Pro koho: začátečníci, mírně pokročilí Individuálně i ve skupinách V případě zájmu volejte na uvedená tel.čísla JEDNA VELMI ZAJÍMAVÁ POZVÁNKA P. T. Dovoluji si Vám tímto sděliti, že přesídlím dne 2. května 1946 svůj obchod zbožím smíšeným do nově upravených místností v Masarykově ulici č. 124 dříve G. Lande. Mé nové obchodní místnosti uspokojí ctěné zákazníky v každém ohledu a vynasnažím se, abych všechny obsloužil ještě lépe jako dosud. Přijďte a přesvědčte se!! Jaroslav Kudlička, obchod zbožím smíšeným Rajhrad číslo 124. Toto je doslovný přepis letáčku, kterým před šedesáti lety zval obchodník pan Jaroslav Kudlička zákazníky do nově otevřené prodejny na Masarykově ulici (dnes prodejna Drogerie). Možná si některý čtenář řekne: no a co, je to jenom pozvánka stará 60 let. Nálezce tohoto letáčku ale poznamenal: je to sice pozvánka, ale je z ní cítit vlídnost a úsměv, což dnes bohužel mnohým obchodníkům a jejich zaměstnancům chybí. ReZ Vydává Městský úřad v Rajhradě. Vedoucí redaktor Petr Žižka. Adresa redakce:městský úřad, Masarykova 32, PSČ Rajhrad. tel: Tisk a grafické zpracování: Lpress - Kompletní reklamní a tiskový servis Zpravodaj zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vychází každý sudý měsíc. Neprodejné, bezplatná distribuce občanům Rajhradu Uzávěrka každého 15. dne předcházejícího měsíce. Příspěvky do Zpravodaje přijímá podatelna MÚ mail: do každého 10. dne předcházejícího měsíce. Redakcí nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více