4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a"

Transkript

1 DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě obrázek shodou okolností jej namaloval můj bratr Jan jak se vrací zvony na věž katedrály sv. Bartoloměje. Paletu maloval ve dnech, kdy se zvony po 72 letech na věž vracely. Připomíná to starou pověst, podle níž na Zelený čtvrtek odlétají do Říma tím se vysvětluje, že se na několik dní odmlčí a na Bílou sobotu se opět vrátí. Zvony na paletě s křidélky do dokládají. Důvod, proč zvony v těchto dnech nezvoní, je jasný: jsou to dny hlubokého smutku, který prožíváme. Vždyt Ježíš se obětoval za naše hříchy. Naše vykoupení je tou nejdůležitější záležitostí v dějinách lidstva. Ježíš se dobrovolně vydal do rukou Židů, aby dlužní úpis, které lidstvo svými hříchy sepsalo s Bohem, přibil na kříž, a tak jej jednou pro vždy zničil. Proto velikonoční jitro nadcházející po bolestném Velkém pátku přináší radostnou a pro mnohé současníky i nečekanou zvěst: Ten, který byl mrtev, opět žije. Ježíš to musel znovu a znovu dokazovat, že je opět živý. Zvony, které se opět rozezněly při Velikonoční Vigilii, toto radostné poselství Aleluja rozhlašují po kraji. Ježíš stále znovu dokazoval svým blízkým, že opět žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a pověřil ji, aby to oznámila apoštolům. Proto se vydal Jan a Petr k Ježíšovu hrobu, aby se přesvědčili o tom, co se tam stalo. Našli prázdný hrob. Teprve později jim došlo, co se stalo. Proto také i učedníci, kteří šli do Emauz, vydali svědectví: Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma? (Lk 24,34). Podle toho bezpečně poznali Zmrtvýchvstalého a apoštolové jim to potvrdili: Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi. Letos o Velikonocích se rozezní všechny zvony na věži plzeňské katedrály a to již na Zelený čtvrtek přede mší svatou se svěcením olejů, tak i při večerní mši svaté a na Bílou sobotu při velikonoční Vigilii a zvláště na Hod Boží před slavnostní mši svatou. Mons. Emil Soukup 1

2 STRUČNÉ INFORMACE Čt Zelený čtvrtek Pá Velký pátek So Bílá sobota Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Boží hod velikonoční Út fara kaple sv Jana Marie Vianneye - mše sv. pro děti Čt mše svatá v Meditační zahradě sál na faře modlitební setkání SFŘ Po Pondělí v oktávu velikonočním Ne neděle velikonoční Božího milosrdenství St setkání cyklu Příprava na život v manželství učebny biskupství přednáška Kateřiny Lachmanové: Syndrom pomocníka Čt kostel NPM mše sv. SFŘ a po ní setkání na faře Ne neděle velikonoční Út kostel NPM, absolventský koncert Konzervatoř Plzeň (varhany, trubka) Čt svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka mše svatá v Meditační zahradě Pá sv. Jiří, mučedníka So svátek sv. Marka, evangelisty Ne neděle velikonoční Po katedrála Varhanní festival koncert Út kostel NPM mše sv. za respektování života St svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy učebny biskupství přednáška Kateřiny Lachmanové: Stres a syndrom vyhoření Výuka náboženství Každé úterý od (podle věku a rozdělení). Kontakt: sestra Jana Plevová Setkání farních společenství každou středu v 9 00 setkání nad Božím slovem, otevřené ke sdílení, rozhovoru a modlitbě 2 Modlitební setkání nejen frant. terciářů (SFŘ), ale i sympatizantů, je první čtvrtek, tj v ve farním sále na faře. Setkání bratří a sester SFŘ (frant. terciáři) v 16 30, zahajujeme v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavením Eucharistie celebruje P. Bonaventura OFM. Přede mší svatou je možnost adorace Nejsvětější svátosti od 16 hod. Zveme všechny příznivce sv. Františka. Po mši sv. setkání terciářů na faře. Naše stránky jsou: ADORACE kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: na první pátek v měsíci: a hod. každý pátek od do 16 15

3 SVÁTOST SMÍŘENÍ Na požádání kdykoliv katedrála sv. Bartoloměje před každou mší sv. kostel Nanebevzetí Panny Marie: příležitost ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům zpovědní místnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie: před každou mší sv. na první pátek v měsíci od 7 00 do a od do P. Stanislav Uhlíř: každou středu v a ve P. Didak Robert Klučka, OFM nebo P. Bonaventura Ondřej Čapek, OFM: každý čtvrtek od P. Ludolf Josef Kazda: každý pátek zpovídá od Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mše sv. anglicky ve každou sobotu Mše sv. pro vietnamskou komunitu v x za 14 dní Mše sv. polsky v každou neděli Úklidy kostelů katedrála sv. Bartoloměje: (úterý) 9 00 po ranní mši sv.: 07. a kostel Nanebevzetí Panny Marie: v 8 00 : 09. a Z celého srdce děkujeme všem, kteří obětavě a pravidelně pomáhají při úklidu kostelů. Dobrý Bůh at Vám Vaši věrnou službu hojně odplatí! Každých čtrnáct dní uklízíme v úterý v 9 00 v katedrále, ve čtvrtek v 8 00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Můžete-li přispět pomocí, rádi Vás přijmeme, jde asi o hodinu služby. Každá pomoc je vítaná!! ŽIVOT FARNOSTI Lásku, úctu a věrnost si slíbili: Pavel Kopecký a Petra Horváthová INFORMACE Příprava na svátost biřmování Setkání se koná ve středu v hod. na faře ve Františkánské 11. Studentská duchovní správa P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský, Pravidelné akce: Neděle mše sv. ve Františkánské ulici, po ní se jde na kofolu, na kafe či na pivo Pondělí příprava na svátosti, studentský klub Františkánská ul., o. Vojtěch OP Úterý příležitost ke svátosti smíření nebo rozhovoru s otcem Pavlem studentský klub Františkánská ul volejbal, tělocvična Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí Středa hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní cca od program na faře, (biblická témata, přednášky, kultura, filmy, volný program... ), ve společná modlitba nešpor Čtvrtek mše sv. a po ní adorace v kapli na faře (Františkánská ul.), při ní příležitost ke zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru (O. Vojtěch nebo O. Pavel) Sobota anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. v Plzni Ranní chvály: pondělí, úterý, středa od 7 20 v klubu ve Františkánské ul. 3

4 HORAcké středy březen 2015 (od ve farním sále Františkánská 11) 1. dubna: Pašije najdi 10 rozdílů 8. dubna: Spiritualita oblátů Panny Marie Neposkvrněné beseda s P. Martinem Sedloněm OMI (v rámci roku zasvěceného života 2015) 15. dubna: Agapé s palačinkami 22. dubna: Rozumět mši svaté hostem bude P. Radek Tichý, který studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě 29. dubna: Syndrom vyhoření úvod do problematiky + diskuse s P. Vojtěchem Sivkem, salesiánem a psychoterapeutem Studentské Velikonoce v Dýšině (2. 5. dubna) přihlášky na: Aktualizované informace najdete na UNIT je víkend plný workshopů, seminářů, chval apod. určený pro mladé křest any z různých křest anských církví a ze všech koutů nejen Plzeňského kraje. Cílem je povzbudit mladé křest any v jejich víře a umožnit rozličná setkání s novými lidmi a samozřejmě také se samotným Bohem. Motto akce je Neztrácej čas!. Internetové stránky: KAPLE SV. MAXMILIÁNA KOLBE Meditační zahrada Křížová cesta V sobotu před Květnou nedělí dne 28. března od 15 hod vedou bratři dominikáni křížovou cestu, doprava autobusem v hod od kostela P. M. Růžencové na Jiráskově náměstí. Další možností dopravy je MHD č. 30, 32 zastávka Tyršův most. Mše svaté pravidelně 2. a 4. čtvrtek od 16 hod. 9. a 23. dubna od 16 hod Letošní sezóna 15. dubna 18. října Otevírací doba: středa neděle DVD Plody zla a odpuštění svědectví plk. L. Hrušky i cizojazyčně Kontakt mob.: Večery chval v Plzni Komenského 17, (1. čtvrtek) úterý v v sále 1. p. Františkánská 11. Pozvání ke chvalám platí pro všechny věkové skupiny chvalme Pána přece! Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem od v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová

5 Koncerty kultura Úterý v kostel NPM absolventský koncert studentů konzervatoře (Iveta Oppová varhany, Jan Heřman trubka) Pondělí v katedrála první koncert Plzeňského varhanního festivalu více viz str. 12. Hudba při liturgii v katedrále Neděle Boží hod velikonoční W. A. Mozart: Missa C dur ( korunovační!) J. J. Ryba: Vesel se nebes Královno Pontifikální nešpory s orchestrem Neděle J. Langlais: Missa misericordiae Domini ad. Nešpory: koncert pro náročné nebo liturgie pro každého? Modlitbu hodin nebo breviář, jak Denní modlitbu církve obvykle krátce nazýváme, zná asi každý. Když se však někde vynoří pozvánka na nešpory, přijde již jen málokdo. Proč tomu tak je? V první řadě se jedná možná o nezvyk. Společná veřejná modlitba jednotlivých částí breviáře byla v minulosti po dlouhou dobu nemožná, a tak v povědomí velké části katolíků zůstává modlitbou pro kněze. Ale množství církevních dokumentů i zkušenost monastické tradice a ostatně i svědectví našich blízkých laických spolubratří a sester nás může poučit, že tak tomu být nemá. I proto jsou v současnosti leckde patrné snahy uvést zejména takzvané velké hodinky (tedy ranní chvály laudy a večerní chvály nešpory) v širší povědomí a hlavně v obecnou praxi. Hlavním cílem Modlitby hodin je posvěcení celého dne modlitbou, a proto jsou v breviáři k dispozici příslušné části (ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, před spaním). Jistě, každý z nás se jistě modlí i v průběhu dne (např. střelnými modlitbami nebo jakýmkoli jemu vlastním způsobem). A vzhledem k uspěchané době se může zdát, že rozsáhlejší modlitby breviáře, založené na modlitbě žalmů, by se již do takto napěchovaného denního rozvrhu nemusely vměstnat... Uvažme ale, že například Hod Boží velikonoční nebo Neděle svatodušní nejsou ani pro nejzaměstnanějšího katolíka přeci jen běžným dnem. A tak přijměte pozvání ke společnému slavení nešpor i otcem biskupem ve vaší katedrále právě v tyto dny. Z praxe každonedělního slavení nešpor ve svém předchozím působišti na Svaté Hoře vás k tomuto velmi příjemnému a slavnostnímu duchovnímu zážitku mohu upřímně povzbudit a ujistit vás, že i kdybyste se snad přišli nešpory modlit poprvé nemusíte se obávat zbytečných nároků. Ze své mnohaleté praxe mohu potvrdit, že i náhodně dorazivší věřící se na tomto poutním místě do modlitby bez problémů zapojili. Pavel Šmolík, regenschori Pontifikální nešpory (tj. nešpory s účastí biskupa) se v katedrále sv. Bartoloměje uskuteční v neděli 5. dubna a v neděli 24. května vždy v hodin Katechetické centrum Zveme Vás všechny naše katechety, kterým byla vystavena kanonická mise pro tento školní rok, i všechny, kteří pracují s dětmi a mládeží, učitele a další zájemce o vzdělání na seminář: ZEMĚ PRO ČLOVĚKA. Tento seminář připravilo Biskupství plzeňské, pastorační a katechetické centrum ve spolupráci s Katechetickým centrem Královéhradecké diecéze. Vzdělávací seminář se koná v sobotu 18. dubna 2015 od 9 30 do v učebnách biskupství Plzeňského. Na programu budou kromě jiného také např. praktické ukázky práce s biblickými texty, týkají- 5

6 cími se vztahu člověka a světa, a další. Účastníci obdrží materiál k danému tématu. Účastnický poplatek 100, Kč bude uhrazen při registraci. Zájemci se mohou hlásit u Majky Lachmanové na adrese: , následně obdrží závaznou přihlášku. Na základě vyplněných údajů v přihlášce bude účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování semináře. Pokud tento příspěvek čtete a nejste katecheté nebo učitelé náboženství, ale téma Vás zajímá, jste také srdečně zváni a samozřejmě se na seminář můžete přihlásit. Cyklus přednášek pro pomáhající profese Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky připravilo přednáškový cyklus pro všechny pomáhající profese, a pro všechny zájemce o tuto tématiku. Přednášky se budou konat v učebnách biskupství plzeňského vždy ve středu od Přednáší PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D. Vstupné na přednášku obvyklé, osoba: 30, Kč, manželský pár: 50, Kč. Informace na adrese Témata přednášek: Středa 15. dubna 2015 v SYNDROM POMOCNÍKA Středa 29. dubna 2015 v STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ Středa 20. května 2015 v MOC NAD DRUHÝMI A ÚSKALÍ MOCI Příměstský tábor pro děti 8 13 let: Evropa všemi smysly MC Plzeňské panenky pořádají týdenní prázdninový program, příměstský tábor pro děti v termínu pro děti ve věku 8 13 let zaměřený na práci a tvoření z tradičních i méně známých materiálů. Týden bude zakončený bud představením pro 6 rodiče a další zájemce, případně jinou společnou akcí. Pro poznání našich evropských přátel a sousedů použijí děti všechny svoje smysly připraví a ochutnají typická jídla, poslechnou si tradiční pohádku či zatancují oblíbený tanec dané země. Přihlášky zasílejte na adresu: Pastorační centrum TÝDEN S BIBLÍ IV. Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky pořádá pro všechny zájemce Týden s Biblí IV v termínu sobota pátek v Horní Blatné. Na téma IZAJÁŠ EVANGELISTA, BÁS- NÍK, TĚŠITEL, slovem i duchovně provází P. Angelo Scarano Th.D. Informace a přihlašování u Majky Lachmanové na adrese: Biblické hodiny na biskupství Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše, které se uskuteční 20. dubna 2015 v v učebnách biskupství. Pravidelná setkání každé první (v dubnu je první pondělí právě Velikonoční, proto se biblická nekoná) a třetí pondělí, jsou otevřena všem zájemcům o čtení a sdílení se nad texty z Písma, nechybí ani svědectví života, modlitba a příležitostné slavení radostných událostí ve společenství. Scházíme se na Biskupství plzeňském, abychom se povzbuzovali na cestě víry i vzájemným svědectvím. Těšíme se na Vás v hezkém společenství. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Info na

7 ZADÁNO PRO RODINY Centrum pro rodinu Příprava na život v manželství cyklus sedmi setkání od středy 15. dubna od 18 hod. v Plzni, v sále farnosti Františkánská 11. Dubnová témata: Jak chápe katolická církev manželství Manželství z pohledu bible Hodíme se k sobě? Co si přinášíme, co očekáváme... Křest anská psychoterapeutická poradna při biskupství nabízí poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii (více na Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci v budově biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: Délka konzultace je 50 minut, cena první konzultace je 400 Kč, cena každé další konzultace 300 Kč. Párová a manželská terapie 600 Kč (90 minut společné konzultace). Pokud by výše ceny byla jedinou překážkou terapie, je po dohodě možná sleva. Poradna Přirozeného plánování rodičovství Vyškolené instruktorky Vám nabízejí bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, plánování početí... Domluva na tel (Věrka) nebo (Hanka). DALŠÍ: Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 21. března v v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová ÚLeT července v Nečtinech Setkání náctiletých (14 18 let), čeká Vás společně strávený čas, trocha dobrodružství, (krátký) výlet, povídání, promítání, koupání, sdílení, volejbal, koncert, oheň, spousta her a legrace... a úžasná parta podobně potrefených. Těší se na Vás Anička, Vlastík, Jindřich a další. Cena Kč, přihlášky a informace: Sady 5. května č. 8, Plzeň Program MC Plzeňské panenky v DUBNU 2015 Uplynulý měsíc březen byl štědrý na setkání všeho druhu. Napomohlo tomu krásné počasí a přívětivá atmosféra mých oblíbených kavárniček blízko náměstí, kde jsme často zakotvili. V jedné z těch kaváren se totiž moc ráda doslova pohodlně zabořím do křesla, a pak se objeví milá servírka, aby se mě zeptala, dám-li si své oblíbené rulandské šedé nebo alžírskou kávu nebo obojí naráz. Je to příjemné, když se někde cítíme skoro jako doma a když někdo zná naše libůstky. Ale ted k věci. Do těchto kaváren vodím své přátele, významné návštěvy nebo vlastně každého známého, kterého potkám, a kdo má chut a čas se na chvíli 7

8 zastavit. A právě měsíc březen byl plný takových setkání. Vždy jsem z nich odcházela obdarována, jakousi radostí, která se ukládala v srdci, když jsme si povídali o svých životech a zjišt ovali, že se opravdu udály velké věci. Nestačila jsem kolikrát žasnout, jak moudří a prozíraví lidé jsou mí přátelé, a tak jsem vlastně dostala na dobu postní nevšední dar. Jak toužím být také moudrá a laskavá, tak náhle, jako bych pochopila, jak to vlastně s tou modrostí je: Budeš-li rád poslouchat, mnohému se naučíš, nakloníš-li pozorně své ucho, staneš se moudrým. Ocitneš-li se v zástupu starších, rozpoznej, kdo je z nich moudrý, a toho se přidrž... Objevíš-li rozumného, přivstaň si a pospěš k němu a tvá noha at vyšlape práh jeho dveří. Sír 6, Tak mě k tomu napadlo, jestli ta kavárna v pasáži a kavárna Pod věží a francouzská koláčovna na náměstí v Plzni nemají vyšlapané prahy dveří kvůli všem těm moudrým a rozumným, se kterými sem chodíme na kávu. A já se těším, že se v některé kavárničce potkám i s vámi. Majka Lachmanová Plzeňské panenky zvou rodiče, ženy a muže, maminky, tatínky babičky i dědečky, zájemce jednotlivce, prostě kohokoli, kdo má chut něco zkoušet, poslouchat, vzdělávat se, zpívat nebo se zamýšlet nad svým životem. Najdete nás každý den na adrese Sady 5. května 8, Plzeň v prostorách MC Plzeňské panenky v čase od 8 30 do Naše programy můžete najít na nebo na Facebooku. Za Panenky se na Vás těší Majka Lachmanová a Martina Podlipná Novinky v programech PONDĚLKY: LÁTKOVÁ ŠITÁ PANENKA Pokračování kurzu šití vlastní látkové šité panenky, podle waldorfské předlohy. S lektorkou Janou se rozhodnete, jaký druh panenky 8 bychom chtěli šít a pak už je na vás, kterou z panenek si vyberete a tak ušijete originální panenku a vtisknete do ní krásné myšlenky na své dítě ZDRAVÁ KUCHYNĚ aneb společně vařit, sníst, nadchnout se do vaření. Téma setkání: Ořechy a semínka, jak je pít, žvýkat a milovat. Krátké povídání o významu a správné přípravě, variantách úpravy, inspirace ukázkami méně známých surovin z vlastních zdrojů a dokončení předpřipravené zdravé svačiny. Následuje společné vaření oběda, povídání, sdílení tipů, zkušeností. Spolu a s chutí si pak smlsneme při obědě, a přitom si prakticky zopakujeme zásady zdravého stolování. Máme-li někdo neokoukané zajímavé recepty, přineseme a navzájem se obohatíme. ÚTERKY: Cyklus POSÍLENÍ RODINY. První setkání v rámci zážitkového semináře o tom, jak to funguje v rodině. Moderovaná setkání povede pan Vladimír Gaier, vedoucí programu Střecha v Salesiánském středisku Plzeň. STŘEDY: KURZ HÁČKOVÁNÍ A PLETENÍ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Kurz háčkování Nahození prvního oka až po háčkovaný topík Materiál na první hodinu vždy zajištěn Kurz háčkování Nahození prvního oka až po háčkovaný topík ČTVRTKY: NEZASTUPITELNÉ RODI- ČOVSKÉ KOMPETENCE Seminář PLETENÍ NA RUKOU pro úplné začátečníky Fotokurz od A Z

9 PÁTKY: Velikonoce a proč je slavíme, zvyky, tradice. Povídání a malé jarní tvoření RADOST BÝT ŽENOU lektorka Mgr. Lucie Kašová, téma NEŽ SE NARODÍ. Jak si užít těhotenství. Je nutná předporodní příprava? Povídání o možnostech, jak porodit v dnešní realitě a zda má význam porodní plán. Ohlédnutí V pondělí 16. února jsme měli v Mázhausu plzeňské radnice vernisáž výstavy 25 panelů, které dokumentují 25 let působení salesiánů v Plzni. Autorem výstavy je Petr Kutek ml. V úvodním slově se ředitel střediska a komunity salesiánů P. Antonín Nevola zmínil o tom, že kromě oslav plzeňského pětadvacetiletého výročí slaví letos salesiáni na celém světě 200 let od narození jejich zakladatele sv. Jana Boska. Také jsme se dozvěděli, že současné místo, kde salesiáni v Plzni působí Lobzy v MO Plzeň 4 je přibližně jen o 300 metrů od místa, na kterém byla díky iniciativám profesora Josefa Chudáčka před válkou plánovaná výstavba vychovatelny pro ohroženou mládež. Ředitel komunity a střediska také poděkoval za podporu všem politikům, sponzorům a přátelům za jejich morální a finanční podporu během uplynulých pětadvaceti let. Protože plzeňští salesiáni mají ve své péči i Farnost Plzeň 4 Lobzy, do které patří kostel sv. Martina a Prokopa a historický a vzácný kostelík sv. Jiří v Doubravce, pozdravil shromážděné i moderátor společné duchovní správy Vojtěch Sivek. Za službu salesiánů a jejich spolupracovníků, včetně mnoha dobrovolníků, poděkoval a přítomné pozdravil pan primátor Martin Zrzavecký. Slíbil i nadále podporu a prozradil na sebe, že je kromě představitele města i sousedem salesiánů, protože bydlí v MO Plzeň 4 kousek od střediska a kostela. O tom, že je dobré a samozřejmé, když zařízení církve (středisko je školská právnická osoba, ale jejím zřizovatelem je Salesiánská Provincie Praha, která zastřešuje v celé republice působení Kongregace salesiánů Dona Boska), slouží všem dětem, mladým a rodinám bez jakýchkoliv rozdílů, mluvil generální vikář Mons. Josef Žák. Zdůraznil také duchovní základ poslání salesiánů. Pak už došlo na předávání 40 pamětních listů, které vytvořil Petr Kutek st., těm, kteří jako politici, sponzoři a podporovatelé v různých obdobích během pětadvaceti let salesiánům pomáhali. Každý list osobně podepsali primátor M. Zrzavecký, biskup F. Radkovský, provinciál P. Vaculík a ředitel plzeňské komunity A. Nevola. Pokud byla oceňovanou žena, dostala také růži. Ty i krásnou ozdobnou kytici věnovalo květinářství Milt z Doubravky. Slavnostní přípitek slovy i zpěvem přednesl zástupce Salesiánské Provincie Praha P. Mgr. Zdeněk Jančařík. Připíjelo se výborným šampaňským, které věnoval Bohemia Sekt. 9

10 Farnost První pátek po mši sv. adorace a v 19 hodin povídání na téma Eucharistie a Maria Bohoslužby o Svatém týdnu a o Velikonocích Datum Sv. Martin a Prokop Sv. Jiří Květná neděle 7 30 mše sv mše sv mše sv Pondělí svatého týdne 8 00 mše sv Středa svatého týdne mše sv zpovídání zpovídání Zelený čtvrtek obřady Zeleného čtvrtku po obřadech adorace Velký pátek 8 00 Ranní chvály v kostele Křížová cesta v parku (začátek v kostele sv. Martina a Prokopa) Velkopáteční obřady Bílá sobota 8 00 Ranní chvály Adorace u Božího hrobu Vigilie přineste si své křestní svíce!! Boží hod velikonoční 7 30 mše sv mše sv mše sv. při mši při mších sv. žehnání pokrmů žehnání pokrmů Velikonoční pondělí 7 30 mše sv mše sv mše sv Nabídka a pozvánka zapište si do diářů V sobotu 16. května, na svátek sv. Jana Nepomuckého, pořádáme v v rámci oslav 25 letého působení salesiánů v Plzni od 14 hodin Zábavné odpoledne pro děti, mládež a rodiny na Habrmannovo náměstí v Doubravce. Bude možno si poslechnout čtyři kapely, vyzkoušet odvahu při lezení na horostěnu a bedny, pro děti bude k dispozici skákací hrad a různé zábavné a soutěžní aktivity. Pozvěte, prosíme, i vaše známé a příbuzné. Chcete-li pravidelně dostávat informace o dění u salesiánů přímo do vaší ové schránky, přihlaste se k odběru elektronického zpravodaje na webových stránkách Požehnané a nadějeplné Velikonoce přejí za všechny ze střediska a farnosti P. Antonín Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženíšek 10

11 Pravidelné bohoslužby: FARNÍ KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO Pondělí v hodin Úterý v hodin Středa v 9 00 hodin Čtvrtek v hodin Pátek v hodin Sobota v 9 00 hodin Neděle v 9 00 a v hodin slovensky v hodin Příležitost ke svátosti smíření: podle možností půl hodiny přede mši sv. a na požádání kdykoliv. FILIÁLNÍ KOSTEL SVATÉHO PROKOPA, ŠTĚNOVICE Čtvrtek mše sv. velikonoční + setkání Sobota mše sv. Bohoslužby jinde KAPLE SV. Vojtěcha, Nebílovský Borek Čtvrtek poutní mše sv. k sv. Vojtěchu a žehnání polí (14 20 hod. odjezd autobusu od kostela) Farní kancelář: pondělí: úterý: středa: volný den čtvrtek: pátek: Zapisování úmyslů na mše sv. můžete uskutečnit před nebo po každé mši sv. v sakristii kostela. Pokud něco potřebujete mimo úřední hodiny, kontaktujte nás em nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení Pravidelné akce farnosti Úklid farního kostela sv. J. Nepomuckého: po večerní mši sv. každé pondělí a pátek. Děkujeme všem, kdo pomáhají. Společenství dříve narozených Ve stanovené čtvrtky v 9 30 na faře (Klatovská 176). Nebojte se přijít, kdo se chcete společně setkat a povzbudit se k životu z víry Termíny: 09. a Setkání Scholy u Rede: Každý čtvrtek v na Františkánské ulici Náboženství pro děti: se vyučuje na faře, (Klatovská 176) v těchto dnech: ÚT hod V menší+větší děti ČT hod. S děti, s přípravou na přijetí svátostí (1 sv. zpověd + 1. sv. přijímání) Společenství mladých: mladí se schází každý pátek v hod. na faře (Klatovská tř. 176). Setkání s dospělými, katechumeny: hod. na faře (Klatovská tř. 176) hod. slavnostní vyznání víry a nácvik na večerní vigilii v kostele sv. Jana Nepomuckého, Plzeň Bory hod. při velikonoční Vigilii vrcholná událost katechumenů přijetí svátostí hod. společné závěrečné setkání na faře (Klatovská tř. 176) Příležitost ke svátosti smíření: středa, : hod. 11

12 Z diáře na duben : st hod hod.: Příležitost ke svátosti smíření : ZELENÝ ČTVRTEK: hod.: mše sv. s O. biskupem Mons. Františkem Radkovským se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů, katedrála sv. Bartoloměje hod.: mše sv. na památku Večeře Páně kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň Bory Následuje: adorace v Getsemanské zahradě do hod : VELKÝ PÁTEK: hod.: Křížová cesta hod.: Velkopáteční obřady kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň Bory Následuje: adorace u Božího hrobu do hod : BÍLÁ SOBOTA: hod.: Modlitba u Božího hrobu hod.: Vyznání víry katechumenů hod.: Velikonoční Vigilie s udílením svátosti křtu, Eucharistie a biřmování Přineste si svíce; možnost požehnání velikonočních jídel : NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ Před každou mší sv. žehnání pokrmů hod.: Slavnostní velikonoční mše svatá, Plzeň Bory vysílaná Radiem Proglas hod.: Slavnostní velikonoční mše svatá, Plzeň Bory slovenská hod.: Slavnostní velikonoční mše svatá Štěnovice po ní setkání hod.: Slavnostní velikonoční mše svatá, Plzeň Bory : VELIKONONÍ PONDĚLÍ nedělní program bohoslužeb : hod. Společenství dříve narozených ( Fara, Klatovská tř. 176) hod. Setkání nově pokřtěných o Velikonocích 2015 (Klatovská tř. 176) : NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Po každé mši sv. pobožnost u obrazu Božího Milosrdenství u vchodu kostela : hod. vernisáž výstavy v kostele : hod. mše svatá Štěnovice : hod. setkání dříve narozených (Klatovská tř. 176) : hod. ADORACE v kapli sv. Vincence de Paul (Klatovská tř. 176) : hod. ADORACE v kapli sv. Vincence de Paul (Klatovská tř. 176) : 3. neděle velikonoční 12 Plzeňský varhanní festival 2015 (VIII. ročník) koncerty vždy od v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni pořádá Ars Christiana, o. p. s. I tento rok připravuje obecně prospěšná společnost Ars Christiana Plzeňský varhanní festival. Posluchači se opět mohou těšit na varhanní koncerty i výstavu o varhanách. Osmý ročník Plzeňského varhanního festivalu otevře 27. dubna v v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje bývalý místní regenschori Miroslav Pšenička, který zahraje skladby Johanna Sebastiana Bacha, Césara Francka a Miroslava Pšeničky.

13 Lochotínský pavilonek NEDĚLE v 9 00 a v mše sv výjimečně jen jedna mše sv. v (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) Domeček, Komenského 17 mše sv. pondělí až čtvrtek v mše sv. v Domečku nebude (bude v v kostele Všech svatých) Eucharistická adorace úterý až Modlitba chval ve čtvrtek v měsíci (2. 04.) Svátost smíření před nedělní mší sv. v Pavilonku (v zadní místnosti pro děti je možnost přistoupit ke svátosti smíření.) kdykoliv na požádání, po individuální domluvě s knězem. Zpovědní služba každý čtvrtek v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zpovídá bratr Didak nebo bratr Bonaventura. Domov pro seniory Kotíkovská ul. PÁTEK v mše sv mše sv. nebude Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově NEDĚLE v výjimečně mše sv. v (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) Kalendář na duben 2015 VELIKONOČNÍ OBŘADY Zelený čtvrtek 9 00 Missa Chrismatis v katedrále mše sv. v kostele Všech sv. na Roudné Velký pátek křížová cesta na hřbitově u kostela Všech svatých na Roudné obřady Velkého pátku v kostele Všech svatých na Roudné Bílá sobota Velikonoční vigilie v kostele Všech svatých na Roudné Po vigilii jste srdečně zváni na Agapé do Domečku neděle Slavnost zmrtvýchvstání Páně mše sv. v Pavilonku mše sv. v Chotíkově pondělí velikonoční mše sv. v kostele Všech svatých na Roudné (pomlázky a vajíčka s sebou) Půst. První pátek v měsíci. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za ty, kteří přijmou svátost křtu a biřmování. Adorace nebude (v obřady Velkého pátku v kostele Všech sv.) Duchovní obnova pro mladé muže (20 30 let). Téma: Co je to síla? Vede Elva R. Frouz. Přihlášky na e mailu: Svátek sv. Vojtěcha. Mše sv. v v kapli na hřbitově v Bolevci Rohožková kapitula bratři františkáni se zúčastní společného setkání provincie. V těchto dnech bude v Domečku jen bohoslužba slova. 13

14 Z plánovacího kalendáře Svátek práce v Domečku. Začátek v Úklid v Pavilonku, Domečku a na zahradě. Postní oběd zajištěn. Jste srdečně zváni Půst. První pátek v měsíci. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za osobní zkušenost s Bohem (spol. Matoni). Páteční půst bude završen adorací v kostele Všech svatých na Roudné Pout Suché Studánky na Šumavě. Autem do osady Šukačka, odtud pěšky 3 km ke kapličce na Suchých Studánkách. Mši sv. slouží br. Didak. Ti, kdo mají vážný zájem se mohou zapsat do seznamu účastníků v Pavilonku nebo Domečku. Předpokládaný odjezd v 9 00 od Domečku, návrat k večeru. Občerstvení a ohřátí na Šukačce zajištěno. Vede: Béd a, tel Pěší pout žen za rodiny z Jinců na Svatou Horu s přespáním na faře v Hluboši. Počet míst na spaní omezen, svoji účast nahlaste br. Didakovi, tel Vítáni jsou i poutníci, kteří dorazí v sobotu individuálně vlakem, autem... Mše sv. v sobotu v na Svaté Hoře. Slouží br. Didak Farní rada v Domečku od Přípravné setkání putování Jasoňů a Drsoňů Alpy 2015 v Domečku od Mše sv. za oběti výbuchu muniční továrny v Plzni Bolevci v r se koná v kapli sv. Vojtěcha na Boleveckém hřbitově od Noc kostelů. Pravidelná setkávání Modlitba sv. růžence každý pátek v 9 00 hod. v Domečku Scházejí se maminky bez dětí i s dětmi k modlitbě a rozjímání sv. růžence. Zůstává prostor pro sdílení. 14 Společenství seniorů jednou za 14 dní v úterý v Domečku od 9 30 hod., se schází pod vedením bratra Junipera (tel.: ). Společně se modlí, rozjímají Písmo, poté volná zábava. Zvou i ostatní, kteří nechtějí být sami. Modlitební společenství přímluvné modlitby možnost přímluvné modlitby v bytě u paní M. Ventové: každé pondělí od hod. Po modlitbě sv. růžence je možnost přímluvné modlitby a prosby. Pokud má někdo potřebu poprosit o modlitbu, může poslat SMS na tel. č.: (paní Marie Ventová). OHLÉDNUTÍ Duchovní obnova mládeže Jesenice Duchovní obnovu (v Jesenici) jsme začali večeří. Pesachovou večeří. Byla výborná! Potom jsme si říkali o tom, kdo byl Ježíš, jak se žilo v jeho době, jak tam chodili lidé oblékaní, co jedli a tak. Pak jsme se podívali na úryvek filmu, kde se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě a šli jsme spát. Byla strašná zima! Ráno jsme k snídani dostali nedobrou rybičkovou pomazánku. Pak jsme nosili dříví do kamen. Trochu to nešlo vytopit, pořád zůstávala zima. Pak jsme si museli přinést bible, kterou jsem samozřejmě neměl (nemohl jsem jí mít, když jí měl brácha a máme doma jen jednu. Nemáte doma někdo nějakou cestovní bibli navíc?) a kreslili jsme obrázky ke křížové cestě. Pak byla svačina pomeranč. Po ní jsme odešli na křížovou cestu. Prošli jsme všechna zastavení a mezi 9 a 10. zastavením jsme potkali zajíce. Vraceli jsme se kolem nějaké vodní elektrárny a holky se ptaly, jestli má cenu mýt si boty od bahna a Honza, jeden z vedoucích říkal, že ne.

15 Pak jsme měli výborný oběd, ty kuchařky byly vynikající, ale nevím, jak se jmenovaly. Po obědě jsme hráli karimatkovou bitvu. Pak jsme se dívali na Vzkříšení. A pak na Narnii. Šli jsme hledat Boha ve svých krocích, vrátili jsme se a povídali si o tom. Byla přímluvná modlitba a pak Agapé! Mňam. Byli tam buráky, chlebíčky, tyčky a ještě nějaké další dobroty. Ráno jsme snídali a pak šli do nejstudenějšího kostela v České republice. Bylo tam tak mínus 10 stupňů. Dali jsme si oběd. Pak jsme si povídali, co se nám líbilo. Poté jsme hráli v kruhu na třetího a potom jsme šli na vlak. Vlakem jsme jeli 6 minut na další zastávku a tam jsme čekali hodinu na další vlak. Hráli jsme na šlapanou. Ve vlaku si Kuba hrál s čepicí, já jsem spal, Jenda spal a Tomáš taky spal. A měli jsme tam zpověd! Samík (se Samíkovým svolením zachytila mamka) 3:0 V neděli odpoledne tři bratři v hnědém dresu přepásáni bílým provazem vyrazili směrem k zimnímu stadiónu. (To jeden z nich dostal lístky k narozeninám, jako dárek) Již doma jsme vedli diskuse, komu že to budeme vlastně fandit. Jeden z nich vždy fandil Plzni ač pochází z Prahy, druzí dva jsou z Moravy. Považte sami, že by nefandili Brnu, které si přijelo pro body do Plzně. Všechno se nakonec změnilo, když bratři dostali šály v barvách modro červených a k tomu ještě podepsané Martinem Strakou. Když jsme procházeli kolem malého hloučku věrných Brňanů, ti se dožadovali abychom se přiklonili k jejich celku, ale my zůstali nezlomní. Posadili jsme se pěkně na své místo, téměř naproti kotli, ve kterém to začalo vařit a mocně skandovat při nástupu mužstva a hádejte kterého... První vhazování, první kombinační akce a střely na branku, první potlesk i pískot. Pak přišla vyloučení za hrubost, držení, podražení, když byl vyloučen krajan z Brna všichni kolem byli spokojení, ale když to bylo naopak... No co vám budu vyprávět, vyslechli jsme si takovou spoustu neopakovatelných slov, které jsme už roky (skoro 25) neslyšeli a bláhově jsme se domnívali, že zcela vymizela z nespisovného slovníku. A pak to přišlo, dali jsme první góóól, všichni před námi vyskočili a mávali, jak jeden bratr poznamenal štolami, pochopitelně se spletl a chtěl říci šálami. Dlouho jsme neváhali a zkusili to také a šlo to. Ještě dvakrát naši hráči vsítili branku, a my vždy už vyučeni, vykřikli góóól, vyskočili a mávali šálami. Odcházeli jsme s dobrým pocitem, vždyt za každého bratra vstřelili plzeňští hráči jeden gól a žádný neinkasovali. Takže máme skóre 3:0. Je potěšující, že na tom máme také svůj podíl. Br. Didak Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, nebojte se sami sebe! Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: Nebojte se!. Tato slova potřebujeme v dnešní době možná více, než kdy jindy. Věřte, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova: Nebojte se!. (Podle Jana Pavla II.) 15

16 Bohoslužby: Kaple Navštívení Panny Marie: neděle v (kaple se nachází v přístavbě ke stodole ve farním areálu, je vytápěná, po nedělní mši sv. je možnost oběda a setrvání ve společenství ) Kostel sv. Jakuba Většího na Prusinách: sobota v (nepravidelně) Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech: neděle v (nepravidelně) (Aktuální rozpis sledujte na Bohoslužby na velikonoční triduum: Zelený čtvrtek v Křížová cesta a velkopáteční obřady v Velikonoční vigílie ve Setkání exercitantů V sobotu 11. dubna od 9 00 do hodin se ve formačním centru v Plzni Liticích koná setkání exercitantů a účastníků duchovních obnov ve farnostech. Setkání vede biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. Přihlášky do na adrese: nebo na tel Formační setkání pro pastorační asistenty, lektory, akolyty i všechny věřící O víkendu dubna vede P. Alvaro Grammatica Th.D. v Plzni Liticích formační setkání zaměřené na téma papežské exhortace Evangelii gaudium. Při nedělní mši svaté od 9 00 hodin udělí otec biskup Mons. František Radkovský pověření novým lektorům a akolytům. Přihlášky do na adrese: nebo na tel FARNOST Plzeň Západ, Křimická 73, Plzeň tel.: Přímluvná modlitba Služba přímluvné modlitby v kapli Navštívení Panny Marie každou středu od do hodin. Modlitební linka pro úmysly či hlášení účasti na modlitbě: Pravidelné mše sv.: Vejprnice neděle v 8 30 Krypta neděle v 10 00, čtvrtky v Malesice a v Zelený čtvrtek mše sv. z Večeře Páně v Kryptě v Velký pátek v Kryptě v Křížová cesta a v Obřady umučení Páně Bílá sobota v Kryptě Velikonoční vigilie v Boží hod velikonoční Vejprnice v 8 30 a v Kryptě v Vejprnice v 8 30 Poutní mše sv. k sv. Vojtěchu Malesice v Poutní mše sv. k sv. Jiří 16

17 Setkání nad Biblí a v u sester sv. Josefa Katecheze pro dospělé a mládež úterý a čtvrtek v Příprava k Prvnímu sv. přijímání v pátky v Miroslav Verčimák, farnost Plzeň Západ Pravidelné bohoslužby u PMR neděle 7 30, 9 00, (v mše sv. pro děti 05. a ) pondělí (mše sv. v Hospicu sv. Lazara na Guldenerově ulici), úterý pátek 7 00, sobota 8 00 (první sobota v měsíci: ke cti P. Marie pro mariánské ctitele a terciáře; po mši večeřadlo v kapli), Adorace První pátek po večerní mši sv. adorace se zasvěcením Božímu Srdci Každý pátek po nešporách v zimní kapli (do ) Modlitba posvátného růžence denně od Nešpory denně po večerní mši svaté Knihovna sv. Tomáše pondělí středa , neděle (po skončení mše sv. v 9 hod) Farní kancelář pondělí středa , Kalendář úterý od Setkání farní charity úterý od chrámový sbor, vede Ing. Václav Šlajs středa od příprava rodičů na křest malého dítěte, vede P. Petr Semík OP středa úklid kostela-po nešporách čtvrtek úklid kostela čtvrtek Mariina legie Schůzka III. řád v úterý od Dětské mše sv.: 05. a v hod. Křížové cesty v postní době se v kostele P. M. Růžencové konají v pátek od a v neděli od Zpovídání před Velikonocemi Svatý týden (Po St) od , středa Velký pátek od Liturgie Svatého týdne a Velikonoc Zelený čtvrtek Mše svatá na památku poslední večeře Páně Celonoční adorace v getsemanské zahradě Velký pátek Křížová cesta Velkopáteční obřady Bílá sobota Velikonoční vigilie Boží hod Velikonoční Mše svatá 7 30 Mše svatá 9 00 (žehnání pokrmů) a Velikonoční pondělí Mše svatá 9 00 a Bratři dominikáni 17

18 Farní charita u P. M. Růžencové v Plzni informuje V neděli, dne 19. dubna 2015, pořádá naše farní charita další nedělní setkání nazvané Čaj o třetí. Ze zvukového záznamu k nám již počtvrté promluví P. Antonín Hýža. Bude vyprávět, jak probíhal jeho život v šedesátých letech po zatčení státní bezpečností. Setkání se uskuteční ve farním sále našeho kláštera. Těšíme se na Vaši návštěvu. V neděli dne 26. dubna 2015, pořádá naše farní charita pout na Planiny do lesní kaple sv. Vojtěcha u Nebílovského Borku. Poutní mši sv. v 15 hodin bude sloužit P. Martiš. Odjezd z Plzně autobusem ve 14 Od srdce k srdci (návštěvy potřebných) Budeme rádi, když se přidáš. Aktuální informace rády sdělíme na tel.: Markéta a Lucka 18 hodin od našeho kostela. Autobus bude přistaven ve hodin. Další zastávka bude u kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí. Odtud odjezd ve hod. Pravděpodobný návrat v 17 hodin. Předběžně oznamujeme, že v sobotu dne 30. května 2015, pořádá naše farní charita pout do Jablonného v Podještědí při příležitosti 20. výročí svatořečení naší paní Zdislavy. Další podrobnosti budou uveřejněny ve Farním věstníku, na nástěnkách a v ohláškách. Marta Ovsjannikova Chvály s DCM (každé úterý v ) Vchod na DCM se nalézá na parkovišti mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a spořitelnou. Po skončení bude možnost setkání u čaje... Přijít může každý. Radost evangelia pro mladé Teoreticko prakticko modlitební seminář nad apoštolskou exhortací papeže Františka Evangelii gaudium Přijměte pozvání na nový cyklus setkávání na DCM. Obsahem bude společná komentovaná četba, úvahy o dnešní Církvi, službě, předávání víry, nové evangelizaci... To vše provázeno přátelským společenstvím a modlitbou Určeno pro mladé lidi středoškolského a vysokoškolského věku (nebo i něco málo navíc). Setkání povede P. Vlastimil Kadlec. Aktuální termíny: , v na DCM. Nightfever (12. 6.) Nightfever je evangelizační večer pořádaný od roku 2005 v patnácti zemích světa. Do České republiky se dostává z Německa

19 prostřednictvím skupinky oblátských prenoviců pocházející z Plzeňska. Základní myšlenka této akce souzní z výzvou papeže Františka otevření kostelů druhým a našemu vyjití z kostelů do ulic. Večer je velmi jednoduchý: V centru města se otevře kostel (v našem případě kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. v Plzni), ve kterém živá kapela hraje kvalitní křest anskou hudbu, mladí věřící lidé vycházejí do okolních ulic, barů a restaurací a nabízejí lidem svíčky, které si mohou jít zapálit do kostela. Kostel je otevřen k zastavení se, k modlitbě, ale je možné si také popovídat nebo přistoupit ke svátosti smíření... Plzeň je prvním městem v ČR, které Nightfever 12. června uspořádá srdečně zveme k účasti. A kdo by mohl trochu pomoci ozvěte se nám IX. celodiecézní fotbalový turnaj na malém hřišti BiskupCUP o pohár biskupa Radkovského (13. 6.) Všichni hráči i fanoušci se opět mohou těšit na velký fotbalový turnaj. Stejně jako v minulých letech se bude hrát na hřišti a v tělocvičně ZŠ v Komenského ulici v Domažlicích opět druhou červnovou sobotu od Zájemci o hru, necht se přihlásí do 1. června. Maximální počet družstev: 16, počet hráčů v teamu: 4+1, Přihlášky: Petr Jankovec, Jiráskova 596, Domažlice, tel.: , Kajaky v Polsku ( ) I v letošním roce se vodácká výprava DCM vydá za dobrodružstvím do zahraničí. Krom plavby po řece navštívíme také spoustu jiných zajímavých míst, a tak zbude dostatek času i na duchovní záležitosti... Jedná se o akci pro všechny, protože kajaky v Polsku nemají sportovní charakter jak v Čechách, ale jsou to podobné lodě jako u nás s jediným rozdílem pádluje se na obě strany. Jméno řeky je ještě zatím tajné, přihlášky už se ale přijímají (počet míst je omezený). Předpokládaná cena 2000, Kč. ÚleT ( ) Prázdninové setkání pro náctileté (14 17 let) opět proběhne července v Nečtinech. Čeká Vás společně strávený čas, trocha napětí, (krátký ) výlet, povídání, promítání, koupání, čas pro sebe, sdílení, volejbal, koncert, oheň, spousta her a legrace... a úžasná parta podobně potrefených. Těší se na vás Vlastík, Anička, Hanka a Jindřich. Cena 1200 Kč. Přihlášky a informace: Workship 2015 Od 16. do se na Manětínsku a Plasku už po třetí uskuteční dobrovolnická brigáda Workship. Skupinka mladých lidí kolem oblátů v Plasích (OMIGang) spolu s Komunitou Vtěleného Slova zvou mladé, aby strávili týden svých prázdnin nebo dovolené pomocí potřebným. Každý večer se pak společenství mladých spolu s organizátory a místními obyvateli setkává a účastní připraveného kulturního programu. Letos opět nabízíme Vít u Marčíka, letní kino, šermíře, program pro děti, misijní večer a ještě něco navíc. Nejde jen o práci a o pomoc, ale především o setkání a sdílení. Pokud chcete letos přijet do Manětína mezi nás i vy, sledujte Zpěvník Koinonia Připravuje se nové vydání zpěvníku Koinonia. Cena jednoho výtisku by neměla přesáhnout 30, Kč. V případě zájmu o větší počet kusů nás neváhejte urychleně kontaktovat. Dále za pouhých 10, Kč nabízíme publikaci Na cestě k člověku (témata pro společenství mládeže). Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr 19

20 Hledejme cesty 2015 Přihlašování na devatenáctý ročník česko německé cyklistické výpravy bylo spuštěno stejně jako v loňském roce na adrese Na rozdíl od minulých let bude ale letošní formát pozměněn. Společná jízda bude pouze poloviční z Furth im Waldu do Plzně a celý následující den bude společný program v Plzni. Účast na akci bude povinná po celou dobu! PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM: čtvrtek, hod sraz českých účastníků, Lochotínská ulice hod příjezd do Furth im Waldu hod společná večeře, případně koupání v bazénu Pátek, hod snídaně 9 00 hod odjezd do Plzně hod oběd hod dojezd do Plzně, ubytování v hostitelských rodinách Sobota, Dopoledne snídaně a program v hostitelských rodinách hod program v centru města hod společný oběd v centru hod workshopy a společný program hod společná večeře Neděle, hod mše svatá u sv. Jiří hod odjezd německých účastníků let střediska Nazdar, obracím se na Vás jako na současné nebo bývalé členy skautského střediska ICHTHYS, od jehož založení letos uplynulo 25 let. Toto výročí bychom si chtěli připomenout tradiční výpravou na Radyni, kterou také činnost střediska v roce 1990 začala, společně se všemi současnými i bývalými členy, kteří se na činnosti ve středisku a jeho oddílech podíleli; at už jako vedoucí nebo jako členové. Chtěl bych Vás proto za celé střediska ICHTHYS na tuto výpravu srdečně pozvat a rádi zde uvidíme i Vaše rodinné příslušníky, či další příznivce našeho střediska. Budeme také vděčni, pokud účast (ve kterou doufáme) potvrdíte, hlavně kvůli přípravě oběda, který pro účastníky na Radyni zajistíme, na /clanky/25-let-strediska Se skautským pozdravem za středisko ICHTHYS Vašek Lehečka Houbař PS: Neváhejte také prosím toto pozvání šířit dále, pokud byste věděli o někom, ke komu se nedostalo. 25 let střediska ICHTHYS výprava na Radyni sraz: v sobotu v 9 00 u Nákupního centra Olympia, konec: v tamtéž s sebou: skautský kroj (kdo má), pevné boty, ešus, lžíci, hrneček Na co se můžete těšit? na setkání se současnými i bývalými členy střediska na skautskou mši v přírodě na teplý guláš s chlebem na trochu soutěžení se zajímavou odměnou na prohlídku hradu (30/20 Kč) přihlašování na /clanky/25-let-strediska

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více