7/2007 ČERVENEC SRPEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2007 ČERVENEC SRPEN"

Transkript

1 7/2007 ČERVENEC SRPEN Odpočívat prosím s úsměvem... Moje babička sedávala vždycky v neděli odpoledne na gauči proti oknu, ze kterého dokázala dlouhou dobu zamyšleně hledět ven. Nevím, čím se tehdy její duše zaobírala, ale její tvář mívala výraz jakéhosi klidu a smíření. Se stejným výrazem poklekala před křížem v kuchyni k modlitbě a my věděli, že jak při modlitbě, tak při přemýšlení u okna nechce být rušena. To byly její chvilky a po jejich skončení se na nás usmívala ještě laskavěji než obvykle. Nedělní odpoledne u babičky, poté co po obědě nastal ten zvláštní sváteční klid, patří v mých vzpomínkách mezi perly mého dětství. Často si na ně vzpomenu, když ve stejný čas slyším ze zahrad a z okolí chat a domů bzučet, vrčet a burácet nejrůznější sekačky, křovinořezy, motorové pily a jiné nástroje do svátečního času jaksi nepatřící. A k tomu třeba ještě soused za komínem t uk, t uk se dá do spravování střechy či rozebírání auta za doprovodu hlasité hudby z rádia, případně cirkulárkou začne vytvářet zásoby dřeva. Ano, střecha musí být opravena, tráva posekána, dřevo rozřezáno. Ale všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas (Kaz 3,1). Takže i čas odpočívat. Den sváteční jako sváteční užívat. Neděli. Svátek. A dovolenou na zotavenou těla i ducha. Nepochybně pro někoho může být sekání trávy či natírání plotu vítanou relaxací stejně jako vyjížd ka na kole či horská túra. Jen je třeba mít na mysli, že i ostatní mají nárok na čas klidu a odpočinku. Nejkrásnější chvíle z koncertu jsou ty okamžiky, kdy ticho s sebou nese předchozí melodii, která doznívá v nás, řekl mi nedávno jeden hudebník. Neměl by čas dovolené, čas odpočinku být něčím podobným? Jakýmsi dozníváním předchozího? Tichem, kdy se obracíme do svého nitra a tam se setkáváme s Bohem. Moje babička se dožila 94 let, celý život pracovala v hospodářství a nebyla nikdy za hranicemi této republiky, ba dokonce ani na žádné rekreaci. Přesto znala čas odpočinku. Nedávno jsem se při plavbě výletní lodí po Dunaji setkala se staršími rakouskými manželi, kteří mi babičku připomněli. Ne podobou, ale svým úsměvem, s nímž doslova proplouvali časem odpočinku. Úsměv neztratili, ani když na lodi vznikla tlačenice, ani když museli čekat na večeři, ani když začalo na palubě fičet. Najednou jsem se přistihla, že se usmívám stejně a čas mého odpočinku jako by tím úsměvem nabýval nečekaných kvalit. Tak krásné léto a prosím, odpočívejme s úsměvem! Alena Ouředníková 1

2 Pozvání na Velehrad pro všechny věřící Program pouti Letos se národní pout k sv. Cyrilu a Metoději koná na Velehradě Zvláště významné budou dvě mše sv. ve čtvrtek: V 8 30 hod. v bazilice koncelebrují novokněží Čech, Moravy a Slezska, hlavní mše sv. je na nádvoří v hod. hlavním celebrantem bude kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Vatikánu. Koncelebrovat budou všichni biskupové Čech, Moravy a Slezska. Zvu na tuto pout všechny věřící, abychom prožili společenství živé víry a prosili sv. Cyrila a Metoděje za naši vlast. Srdečně zvu zvláště všechny kněze, jáhny a ministranty. Vím, že z naší diecéze je na Velehrad relativně daleko. Lze však využít volna o prvním červencovém týdnu. Obětujme pout za naše farnosti, za pastoraci dětí a mládeže, za naše rodiny. Také za naše kněze a jejich posvěcení, za kvalitní kněžská a řeholní povolání. Nepříjemnosti a těžkosti jsou na všech stranách, je za co se modlit. Na pouti ovšem také zpravidla načerpáme novou svěžest a sílu, protože se sebezapřením očišt ujeme a poznáváme vůli Boží a Bůh potom je na naší straně. Všem, kteří se rozhodnou putovat na Velehrad, anebo tuto pout modlitbou podpoří (zvláště nemocným), posílám zvláštní požehnání. Mons. František Radkovský, biskup plzeňský středa 4. července prezentace prorodinných aktivit, charitativních a nadačních organizací, hnutí a komunit, vzdělávacích zařízení a institucí, ekologických iniciativ mše sv. pro vozíčkáře večer lidí dobré vůle (od přenos ČT a Čro1) adorace v bazilice mše svatá čtvrtek 5. července Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 6 30 a 7 30 mše svaté v bazilice 8 30 mše sv. v bazilice celebrují novokněží České republiky 9 45 Modlitba růžence v bazilice slavnostní poutní mše svatá, hlavní celebrant kardinál Tarcisio Bertone; koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska (přenos ČT a Čro2) Byzantsko slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice neděle 8. července malá pout 7 30, a mše svaté v bazilice Římskokatolickou farnost Kraslice 2 Víte, strašně nesnáším ty reklamní letáky, co nám pořád cpou do schránek, reklamy, co se nám pořád vnucujou, začíná náš rozhovor poněkud netradičně P. Peter Fořt, okrskový vikář sokolovského vikariátu a farář v Kraslicích. Vzápětí ale logicky navazuje: Lidem se nemá nic vnucovat, člověk má hledat sám. Každý, kdo hledá, najde. A já jsem tu, abych všem hledajícím byl po ruce. To je moje životní krédo. Proč jsem se stal knězem? Abych pomáhal lidem! Po krátké odmlce dodává: Ale protože jsem vždycky dost naštvaný, když se má o mě něco psát, radši si budeme povídat o farnosti, ano? Ještě bleskově vybere písně pro nejbližší bohoslužbu, pobrukuje si přitom jejich melodie, pak zaklapne desky, plácne dlaní do stolu a se svou typickou živou a emotivní

3 dikcí začne povídat: Podívejte, třeba ted nedávno bylo Boží tělo. A protože v Kralicích je farní kostel Nejsvětějšího Těla Kristova, měli jsme tu pout. Bylo tu na dvě stě lidí, z toho asi sedmdesát Němců, máme totiž spřátelenou německou farnost v Neustraublingu pět let je oficiálně uzavřená smlouva, ale kamarádili jsme už dobře šest let předtím. Na Boží tělo jsme všichni seděli na farní zahradě u pohoštění, několikrát jsme zmokli, vždycky jsme se stěhovali dovnitř fary, pak zase ven. Říkal jsem, že vy jste se ženské modlily, aby se vám zalila zahrádka? Ale náladu nám to nezkazilo, seděli jsme až do půl sedmé večer. My pak zase jedeme do Neustraublingu na jejich pout sv. Michaela archanděla. Mezi farníky se navázaly i mnohé osobní a rodinné kontakty. Je zřejmé, že kraslický farář je se svou farností, ve které už působí čtrnáctým rokem, spokojený. Pravidelné bohoslužby slouží každý týden na šesti místech, dohromady napočítá v kostele kolem dvou set věřících. Společenství se scházejí několikrát týdně jak na faře v Kraslicích, tak třeba v Rotavě a v Jindřichovicích. To jsou takové malé manufaktury, všechno tam řádně promodlíme, usmívá se P. Fořt a vypočítává, že za letošní rok už měl ve farnosti osm svateb a třicet křtů. Jeden farník se připravuje k trvalé jáhenské službě. Ten chlapec se sem přiženil a onemocněl těžkou poruchou krvetvorby. Všichni jsme se za něj modlili a on se rozhodl, že když se uzdraví, chce sloužit Bohu. Stalo se a ted studuje teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Takže to máme vymodlené přímo z vlastní Boží rodiny. Většina původního obyvatelstva Kraslicka byla po válce odsunuta, mnozí se později odstěhovali. Noví obyvatelé, kteří sem přicházeli z Moravy, Slovenska, Polska či Rumunska, pod vlivem okolností postupně ztráceli či zavrhovali svou víru v Boha. P. Peter Fořt, který sám pochází z česko německé rodiny, své působení v tomto prostředí pojal trochu jako misii. Věděl jsem, že tento kraj byl mnohými proklet, když museli odejít. Snažím se ze všech sil toto prokletí zmírňovat, aby se Pán Bůh smiloval. K tomu třeba směřují česko německé bohoslužby, které tu poměrně často máme. Říkám tomu budování malých mostů. Ze strany místních lidí zažívám překvapující, někdy až šokující individuální návraty k víře. Třeba i přes jedno, dvě pokolení. Jako příklad vypráví příběh dvou chlapců, dvanáctiletých dvojčat, která poznal na pohřbu jejich milované věřící babičky. Pohovořil s nimi o tom, že ve víře a v modlitbě mohou být s babičkou i po její smrti, a po nějakém čase přišli chlapci, že by chtěli být pokřtěni. I s maminkou. Dnes jsou patnáctiletí kluci vydatnými pomocníky ve farnosti. Lidé se obracejí k víře v Boha také po nejrůznějších zklamáních, deziluzi, když poznají, že vsadili na falešnou kartu. Pro tyto hledající at jsou otevřené dveře nejen far, ale i křest anských rodin. I kostely mají být pro každého otevřené, nabírá řeč P. Fořta na důrazu. Ten promodlený prostor nutně na každého zapůsobí. Když ne hned, za čas určitě. Tady na Kraslicku je muzikantský kraj, a tak je důležité otevřít kostely i pro hudební aktivity, koncerty, i tak lze lidi přivést do kostela. A příště už třeba přijdou sami, říká kněz, v jehož farnosti působí několik pěveckých 3

4 sborů a který, když nemá zrovna varhaníka, doprovází si sám bohoslužbu na klávesy. Během našeho povídání zazvoní P. Fořtovi několikrát mobil a on manažersky řeší tu výkop kanalizace poblíž kostela, tu účet za plyn a další praktické věci. Když jsem sem nastupoval, netušil jsem, jak často budu potřebovat montérky! Ale mně práce nevadí, směje se a hned se dá do vypočítávání oprav, které byly v poslední době provedeny: Například kaple v Glasbergu má novou střechu, kapli sv. Josefa nad Olovím si lidé za pomoci obce postavili úplně sami, v Horních Nivách kapli místní občané sami obnovili, v Krásné vznikla fungl nová kaple pro padesát lidí. V Kraslicích jsme díky příspěvku od města mohli udělat na kostele novou fasádu za 40 miliónů. Nejde o to, aby všechno dělal a o všechno se staral farář, to jeden člověk ani nemůže zvládnout. I v této práci je obsaženo osobní konkrétní setkávání s Bohem a s lidmi. Kolem nás je mnoho tzv. sympatizantů, na které se člověk může obrátit, a oni pomohou. Ti se k Bohu a do kostela dostávají přes tyto své služby a dary. V Kraslicích se konají jedenkrát za dva měsíce také ekumenická setkávání, kterých se účastní kolem třiceti lidí, aby se společně modlili a vyměňovali názory a informace. Já vysvětlím například, co to je růženec, mariánská úcta, ostatní zase svoji cestu s Ježíšem. Tolerance přináší obrovské vzájemné obohacení, je to i příležitost k vyjasnění různých smyšlenek, nánosů z minulosti, říká P. Fořt, jenž před lety tato setkávání inicioval. Celý život je vlastně taková obrovská učebnice, každý den je člověk obdarováván novými a novými kroky Božími, byt jsou to třeba jen drobné věci, malá oslovení. Každý máme svou cestu k Bohu. Proč se Ježíš narodil právě v chlévě na okraji Betléma a nestyděl se za to? Protože tam mu otevřeli. A tak je i kněz nesmírně št asten, když se tam či onam dveře otevřou a přijmou to světlo Boží, bez něhož my kněží nemůžeme ani vteřinu žít, říká procítěně farář, jehož barvité vystupování i rétorika se výrazně liší od vážné důstojnosti čítankových duchovních otců, ale o to víc jsou jeho slova uvěřitelná, pochopitelná a inspirující. Nakonec, kraslická farnost je toho důkazem. Alena Ouředníková Kostel Všech Svatých v Plzni a kaple sv. Max. Kolbeho Plzeň Doudlevce Označit nejstarší kostel v plzeňském vikariátu a nezmínit se o tradici kostela sv. Jiří v Doubravce je asi troufalost. Ale vše ukazuje na to, že oblíbený kostel je kostelem teprve od druhé poloviny 14. století, a tak rád připomenu jiný kostel, který podle posledních poznatků o své prvenství pomyslně soupeří s kostelem sv. Patra a Pavla v Liticích. Kostel Všech Svatých stojí na posledním výběžku pískovcových vyvýšenin na sever od historického jádra města. Byl farním obcí Záhorsko a Malice, na jejímž území byla kon cem 13. století založena Plzeň. Do roku 1322 byl tak farním kostelem i pro nově stavěné 4 město. V listině z tohoto roku je kostel Všech Svatých nazván m a t k o u právě stavěného kostela sv. Bartoloměje. Původ kostela je v románské rotundě nebo drobném kostelíku s polokruhovou apsidou, o čemž svědčí zachované segmentové kameny z původní stavby v základech kaple při severní straně kněžiště. Kolem r byl původní kostelík zbořen a postaven nový se soukromou kaplí. Podruhé byl zbořen na počátku husitských válek, kdy byl jeho kámen použit na kvapné opevňovací práce města. Stalo se tak z návodu kněze Jana Korandy, jehož husitská strana na čas převzala ve městě vládu.

5 setkal měrou vrchovatou v komunistických lágrech a který ví, že na zlo se nesmí zapomenout a že je nutné stavět mu do cesty skutky dobra, pokání a usmíření. Tím člověkem je Luboš Hruška. V polovině 15. století došlo k nové výstavbě kostela, který byl roku 1460 vysvěcen biskupem Mikulášem Molenotským. Znovu musel být kostel opravován na samém konci 16. století, kdy obdržel nové klenby, v lodi běžné křížové, ale v presbytáři hřebínkovou sít ovou. Kostel byl vymalován. V kněžišti se zachovala galerie světců apoštolů a zemských patronů, v horní části doplněných výjevy ze Starého i Nového zákona. Významněji opravován byl v roce 1913 a později zásluhou dobrovolníků Aktivu na záchranu kostela Všech Svatých v letech 1974 až Ještě asi měsíc bude nejmladší církevní stavbou v Plzni kaple, postavená Lubošem Hruškou v jeho Meditační zahradě. Vystřídá ji Kaple Smíření na dálničním odpočívadle u Litic. Kaple je vrcholem zahrady, která otevírá svou náruč lidem, hledajícím klid a harmonii v životě, ve kterém se sváří dobro a zlo. A zahrada právě odpovídá na zlo a odpovídá na něj tvůrce zahrady, člověk, který se s ním Meditační zahradu začal budovat už za komunismu. Autorem soch křížové cesty je Roman Podrázký. Kaple je jakýmsi květem smíření na jejím konci. Je kruhového půdorysu, zasazená do stráně bývalého lomu. V přízemí je kaple a v patře místnosti pro ty, kteří chtějí déle prožít atmosféru místa. Stavba vrcholí skleněným tvarem, připomínajícím květ. Autory kaple jsou architekti Jan Soukup a Jiří Opl. Vysvěcena byla v roce Jan Soukup Tradiční výlet Zdislavinek V sobotu 9. června přijel k Domovu sv. Zdislavy v Čermákově ulici autobus pro maminky s dětmi, které se přihlásily na výlet pořádaný FCH u sv. Bartoloměje v Plzni. Větší část matek s dětmi nastoupila v Radobyčicích. Tradičně dopolední program byl zaměřen 5

6 6 na poznání okolí Plzně a odpoledne bylo rekreační. Pan ing. Liška, který je vedoucím FCH u sv. Bartoloměje a tyto výlety organizuje, zvolil trasu severního Plzeňska. Průběžně zajímavě informoval účastníky výletu o krajině a historických památkách. První krátká zastávka byla v Plasích. V Manětíně jsme navštívili zámek. Výklad zaujal maminky i větší děti. Polední čas jsme příjemně strávili v zámeckém parku. Pak už autobus zamířil do Dolní Bělé, kam nás pozvala místní FCH. Na farní zahradě připravily pro děti dobrovolnice FCH pod vedením paní Haliny Vetenglové zábavné odpoledne s občerstvením. Dobrou náladu všech nepokazila ani náhlá přeháňka s bouřkou a kroupami. Všichni jsme se vešli do prostoru fary a děti se hned zapojily do hry, kterou připravila paní Škuderová. Díky své dlouholeté učitelské praxi dovedla využít hravosti a soutěživosti dětí a dokázala je zaujmout. Děti si vyzkoušely sílu s lanem, zdatnost se švihadlem a přesnost s míčem. Odměnou každému dítěti byla plyšová hračka (ani bonbony za odměnu nechyběly). Po dešti zábava pokračovala opět na farní zahradě. Skupina děvčat ze Sokola Horní Bělá zacvičila zajímavou sestavu s doprovodem hudby. Pak Sokolky uspořádaly závody dětí v družstvech. S nadšením se zapojily i maminky. Nikdo se nenudil. Na závěr jsme navštívili farní kostel Povýšení sv. Kříže. P. Ireneusz Figura vysvětlil dětem, co byly schopné pochopit, a nakonec jim požehnal. Díky Bohu jsme se všichni vrátili ve zdraví a spokojenosti. Velký dík patří 7 členkám FCH v Dolní Bělé, které s úsměvem a laskavostí přijaly plný autobus dětí a maminek a připravily pro ně bohaté občerstvení a program, na který děti hned tak nezapomenou. Zvláště děkujeme paní Halině Vetenglové, která organizuje již 10 let činnost FCH ve prospěch potřebných a handicapovaných dětí i dospělých, dále paní Škuderové, která připravila odpolední program a v neposlední řadě P. I. Figurovi za ochotu, přijetí a pomoc v celé akci. At vám všem Bůh žehná! F. S. Biskup cup V sobotu 9. června se poprvé v historii Plzeňské diecéze uskutečnil fotbalový turnaj o pohár Otce biskupa, takzvaný Biskup cup. Konal se na základní škole v Komenského ulici v Domažlicích. Účast byla hojná, i třebaže nedorazily některé z 16ti původně přihlášených týmů. Krátce po 10. hodině dopolední nastoupila všechna družstva na hřiště, kde nás všechny přivítal P. Kryštof z plzeňského DCM a spolu s P. Liborem Bučkem nám sdělili něco k pravidlům, nebot některé úkony oproti klasickému fotbalu nebyly povoleny, jako například přihrávka malá domů. Avšak naopak byly povoleny ofsajdy. Ostatně biskupkapová pravidla fotbalu byla k dispozici i na nástěnce. Hrací doba činila 2x7 minut, u vyřazovacích zápasů pak 2x10 a v družstvu hráli 4 hráči a 1 brankář. Aby se ukázalo, že jsme jednotní křest ané, pískali jsme si zápasy navzájem. Tedy vždy se z některého týmu obětoval jeden, který jako rozhodčí odpískal zápas jiných dvou družstev. Ještě v úvodu došlo k představování jednotlivých týmů, nebot některé měly zdánlivě nepochopitelné názvy, například kdynští Krát ovci podle jejich P. Kratochvíla, nebo náš ostrovský Svatý Michal podle patrona našeho kostela a farnosti. Mančafty zpestřily i dva zahraniční týmy Němci z Chamu a Poláci, za něž hrál i P. Kryštof. Hrálo se jednak v chládku v tělocvičně a jednak na tartanovém hřišti venku, kde ovšem pražilo sluníčko. Byly dvě základní skupiny a z každé z nich měly 2 nejlepší týmy postoupit do semifinále (čtvrtfinále nebylo). Ukázalo se, že některé týmy přijely patřičně natrénované.

7 My Ostrováci trénujeme každou sobotu v tělocvičně v Merklíně a měli jsme nacvičenou svou hru, avšak přesto jsme narazili na tvrdé soupeře. Nicméně jsme postoupili do semifinále. Jak už to tak bývá, sportem člověk vydá mnoho kalorií a ty je nutno doplnit. Proto se po odehrání základní části začaly nabízet teplé párky a nechyběl ani zlatavý mok přímo ze sudu. Po obědě již přišly na řadu vyřazovací zápasy. V semifinále jsme my ostrovští bojovali až do posledního dechu, avšak nakonec jsme podlehli soupeři. Nicméně jsme si tuto porážku vynahradili v boji o třetí místo, v němž jsme porazili místní domažlický tým Orel, který nás porazil v základní části. Místní přijali prohru sportovně, třebaže nedosáhli na medaile. Naopak je přáli ostatním, ocenili jejich dlouhé trmácení se ze vzdálených koutů diecéze až do Domažlic, a tím prý si hosté zaslouží medaile spíše než domácí. Nu a co finále? V něm se utkal tým plzeňských františkánů s chebským týmem Divadla Pod Lampou. Nutno říci, že zápas přinesl napětí až do posledního okamžiku, nebot se rozhodoval až na penalty. Na ně Františkáni zvítězili 2:1 a zajistili si tak zlato. Pak již na všechna družstva čekala štědrá odměna. Nejen první tři týmy, ale i ostatní obdržely diplomy první tři klasické a zbylé za účast, všechny podepsané Otcem biskupem. Kromě toho dostal náš bronzový tým ještě ozdobný porcelánový talíř a první dva týmy obdržely poháry, každý z nich v jejich dosaženém kovu (to byly ty poháry, o něž se bojovalo). Takovou třešničkou na dortu pro nás byl výstup na kostelní věž na náměstí, odkud byl nádherný rozhled na město. Je tedy vidět, že i sport dokáže stmelit lidi v diecézi, zejména mladé. Nyní se můžeme nechat překvapit, který sport přijde na řadu příště na některé další akci. Pavel Breindl Víkend pro chlapy na téma Muž a jeho tělo Dešenice, května 2007 Setkání pro chlapy z diecéze pořádáme s Jindrou F. už asi pět let. Na počátku stála inspirace knihami (nejen) Richarda Rohra o mužské spiritualitě a zprvu neurčitý pocit, že bychom my muži měli se sebou a pro sebe něco dělat. Postupně se vytvořila tradice víkendů, které se konají zhruba jednou za půl roku a jsou vždy zaměřeny k nějakému tématu. Prožili jsme už například témata Muž a jeho Bůh, Muž a jeho práce, Muž jako otec a jako syn, Muž a krize středního věku, Muž a žena a další. Setkání je vždycky kombinací sdílení, podnětů/přednášek k zamyšlení, prožitkových aktivit a jentakbytíspolu. Závěrečná reflexe vždycky vyjeví, jak moc jsme něco takového potřebovali a jak je nám to vzácné. Poslední víkend se konal na osvědčeném místě šumavské samotě uprostřed lesů a luk. Už samo místo má schopnost dávat lidi dohromady a přivádět je k pohledu do sebe. Přestože nás bylo čtrnáct a mnozí z nás se navzájem viděli poprvé, vytvořila se rychle atmosféra důvěry, ve které jsme se nebáli mluvit 7

8 otevřeně, odložit masky a jít k jádru tématu. O čem přesně jsme mluvili a co jsme prožili, zde neprozradím slíbili jsme si navzájem diskrétnost a mlčenlivost. Řeknu jenom, že se ukázalo, jak je téma naší tělesnosti pro většinu z nás naléhavé a zároveň mnohdy málo propovídané a promodlené. Až do neděle s námi pak byla radost a svoboda ze společenství a z téměř hmatatelné přítomnosti našeho Otce mezi námi. Při následných potkáních jsme se už s mnohými shodli, že tahle radost a svoboda s námi zůstává i dál. Děkuju a už se těším na příště! Elva Setkání partnerských farností 17. června v Plzni V neděli se v Plzni uskutečnilo setkání partnerských farností Dolní Bělá a Wiesent z německé diecéze Regensburg. Německých poutníků přijelo na návštěvu 45, což je za dobu osmiletého setkávání rekordní počet. Setkání jsme zahájili společnou mší svatou v katedrále sv. Bartoloměje, kterou celebrovali P. Emil Soukup, P. Ireneusz Figura z Dolní Bělé a P. Johann Götz z Wiesentu. Po mši svaté provedl poutníky z Německa po katedrále pan architekt Jan Soukup. Odpoledne si naši přátelé prohlédli centrum města při malé procházce, někteří se odvážili k výstupu na plzeňskou věž. Poté se uskutečnil hlavní bod dne, setkání německých poutníků s naším otcem biskupem Františkem Radkovským. Zde se debatovalo o životě v plzeňské diecézi a vzájemných vztazích mezi 8 farnostmi a diecézemi. Společné setkání zakončili všichni poutníci srdečným zpěvem za doprovodu kytary otce biskupa. Nedělní setkání příjemně uběhlo a všichni se již těšíme na příští rok, kdy jsme dostali pozvání do Wiesentu na oslavu kulatých narozenin P. Johanna Götze. za dolnobělskou farnost Jana a Pepa S Novým světem do starého Říma Koncert k osmdesátým narozeninám papeže Benedikta XVI. ve Vatikánu Pokud se významné osobnosti našeho mladého století dožívají svých osmdesátých narozenin, je na místě taková výročí řádně oslavit. Papež Benedikt XVI., který se tohoto věku dožil 16. dubna 2007, se rozhodl pro nevšední mediální řešení. V 18 hodin se sešlo v audienční síni Paola VI., hned vedle katedrály sv. Petra, na 8000 návštěvníků všech společenských vrstev ke slavnostnímu koncertu, přenášenému rozhlasem a televizí téměř do celého světa. Vše vyžadovalo důslednou přípravu. Kterému orchestru se dostane této cti a co se bude hrát? Byl vybrán symfonický orchestr stuttgartského rádia, jehož oficiální název zní Radio Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. Volba nebyla náhodná, tento orchestr se v posledních letech vypracoval k pozici jednoho z předních evropských těles. Ze čtyř možných nabídnutých programů si vybral Svatý otec Canzone a Sonatu Giovanniho Gabrieliho pro žest ové nástroje, dále houslový koncert G Dur W. A. Mozarta a jako hlavní dílo Dvořákovu 9. symfonii e-moll zvanou Novosvětská. Sólový part houslového koncertu přednesla americká hvězda Hilary Hahnova. Překvapila svými kadencemi, které zkomponovala jenom pro tuto příležitost na témata chorálu J. S. Bacha. Svým zjevem připomínala anděla, který nás obdařil výjimečným pocitem blaženosti.

9 Taktovky se chopil mladý 26 tiletý dirigent z Venezuely Gustavo Dudamel a stal se největším překvapením večera. Přesvědčil svou jistotou a temperamentem, do interpretace Dvořáka vložil celé své srdce. Můžeme závidět orchestru, kde bude Gustavo Dudamel působit jako šéf. Doufejme, že zavítá brzo i do Prahy. Dvořákova hudba zazněla v Římě mnohokrát, a to nejen ve skvělé interpretaci naší České filharmonie. Tento slavnostní večer ji ale vyzvedl tak, že se dotýkala nebe. Nerad se chlubím cizím peřím, ale byl jsem na tebe hrdý, Antoníne. Vždyt jsem také Čech, ne? Po koncertě se zvedl Benedikt XVI. ze svého křesla a pevným krokem vystoupil na pódium. Stanul před orchestrem ne jako dirigent, ale jako skromný milovník hudby, která podle jeho slov hraje v životě významnou roli. Poděkoval všem přítomným v italštině a v němčině za krásný umělecký zážitek. Pak se stalo něco, co nepostřehlo mnoho jiných a co jistě nestálo v oficiálním protokolu. Hilary Hahnova využívá bezprostřední blízkosti Svatého otce a předává mu malou obálku, která mizí rychle v jedné z jeho kapes. Co v ní bylo, zůstane asi navždy tajemstvím. Snad něco osobního nebo přání za nás za všechny, abychom mohli společně na této zemi dále slavit v míru a pokoji naše narozeniny. Zahlédl jsem též Sophii Lorenovou. Obdařila mne úsměvem, a tak jsem se na její narozeniny neptal. Ta zůstane navždy krásná. Jako její Řím a tento okamžik. V příštích týdnech se objeví na trhu DVD firmy Deutsche Grammofon se záznamem tohoto koncertu. Jaroslav Št astný SWR Stuttgart Vzpomínka na P. Hugo Karlíka P. Hugo Karlík se narodil v Soběslavi. Po studiích vstoupil v r do premonstrátského kláštera v Teplé. Byl profesorem historie (a církevního práva) a v r pak působil na farnosti v Úhercích a Dobřanech. V r odchází do kláštera v Teplé, kde zemřel v r Při příležitosti 200 výročí narození, vzpomeňte modlitbou na tohoto českého premonstráta, plodného spisovatele a oblíbeného profesora P. Hugo Karlíka. J. P. Cyklomaraton Dne 25. května jsme s bratrem Jaromírem na volejbalovém tréninku diskutovali o tom, kolik cyklistů přijelo na 14. ročník cyklomaratonu Author Král Šumavy MTB (horská kola). Napadlo nás se také přihlásit, aby měl Orel Švihov na tomto závodě také své zastoupení. Nenechali jsme se odradit připomínkami, že bez tréninku ten závod neujedeme a skončíme někde na trati. Hned po volejbalu jsme si jeli půjčit povinné přilby. Ve (těsně před uzávěrkou) jsme se přihlásili na kratší trasu (70 km). Jela se ještě delší trasa, která měřila 105 km. Start závodu byl další den ráno v 7 30 dlouhá trat a v 9 30 kratší trat. Start i cíl závodu byl v Klatovech a samotný závod se jel v místy až velmi těžkém terénu v okolí Klatov a měl převýšení 1823 metrů. Trat obsahovala také dva brody, kde bylo více než půl metru vody. Jelikož na startu kratší trasy bylo okolo 2000 závodníků a my byli na startu spíše vzadu, projížděli jsme prostorem startu asi 15 minut po odstartování závodu. První kilometry jsme jeli pomaleji, protože silnice byla ucpaná závodníky. Po pár kilometrech se had rozjel a začalo se doopravdy závodit. Až do druhé občerstvovací stanice (asi 25 km) jsme jeli s bratrem spolu a pak se rozdělili a jeli každý svým tempem. I přesto, že jsem já ani Jaromír před závodem na kole moc kilometrů nenajel, byli jsme mezi 1636 závodníky, kteří závod dojeli a byli klasifikováni. Závodníci, kteří dojeli po 8 hodinách a 45 minutách, ne- 9

10 byli klasifikováni. Na vítěze, který odjel trat v čase 2 hodiny 40 minut a 52,5 vteřin naše schopnosti zdaleka nestačily, ale přesto jsme byli s naším umístěním a časem spokojeni. Já se umístil na 466 místě s časem 4.38:39,5 a bratr na 1104 místě s časem 5.45:22,6. Richard Pytelka jednota Orel Švihov Svatá Edith Stein neboli sestra Terezie Benedikta od Kříže Zemřela v nacistickém táboře z důvodu rasového a náboženského pronásledování Kdo byla tato žena, která je zapsaná do alba mučednic? Svatá Edith Stein, řeholním jménem Terezie Benedikta od Kříže, je jednou z největších žen své doby, která se až do svých třiceti let pokládala za ateistku se silným sklonem k etickému romantizmu. Narodila se ve Vratislavi v německé židovské rodině. Vystudovala filozofii a získala doktorát a od r byla několik let osobní asistentkou filozofa Edmunda Husserla ve Freiburgu. Životopis sv. Terezie z Avily na ni zapůsobil až do té míry, že ve věku 31 let konvertuje ke katolicismu a se dá pokřtít a touží stát se řeholnicí. Dva roky po svém křtu žádá o přijetí do Karmelu, po jedenácti letech v roce 1933 vstupuje do karmelitánského řádu v Kolíně nad Rýnem. V roce 1938 skládá věčné sliby. Jenže jsou 30. léta 20. století a k moci se v Německu dostali nacisté, kteří začali pronásledovat Židy, a tak byla sestra Terezie Benedikta od Kříže nucena opustit Karmel v Kolíně a v roce 1939 nachází útočiště v karmelitánském klášteře v Echtu v Holandsku, jenomže před gestapem se neskryla, našlo ji i zde. Spolu se svou rodnou sestrou byla odvlečena v roce 1942 do koncentračního tábora v Osvětimi, kde obě zemřely 9. srpna 1942 v plynové komoře. Krátce před svým zatknutím napsala do své Nauky Kříže: Copak tato smrt nemá v sobě něco z Božské svobody, s kterou Ježíš Kristus sklonil hlavu na kříži? Její ostatky se nedochovaly, protože byly vhozeny do jedné z šachet s ostatními mrtvolami a polity vápnem. Papež Jan Pavel II. sestru Terezii Benediktu od Kříže l. května 1987 v Kolíně nad Rýnem blahořečil, pak v Římě 11. října l998 prohlásil za svatou a od 1. října 1999 je spolu se světicemi sv. Brigitou Švédskou a sv. Kateřinou Sienskou spolupatronkou Evropy. Mé síly často chtěly zradit mne. Málem jsem nedoufala, uvidět ještě kdy světlo. Když ale bolestí srdce mi zatrnulo, tenkrát mně vyšla jasná hvězda. Vedla mne a já šla za ní váhavě zprvu, jistěji potom, čím dál víc. To co jsem musela skrývat hluboko v srdci, to smím ted nahlas zvolat: Já věřím já vyznávám! Veronika Pechová Budoucí misijní dobrovolníci budou mít na starosti děti v Nečtinech Kurz misijních dobrovolníků spojený s příměstským táborem Prázdniny trochu jinak pro děti ze základní školy pořádají v Nečtinech ve dnech od 15. do 22. července sestry 10 salesiánky ve spolupráci s P. Martinem Sedloněm. O školáky se budou v prázdninovém týdnu starat mladí lidé ve věku 18 až 26 let, kteří se rozhodli v budoucnu věnovat svůj čas a schopnosti druhým a stát se misijními dobrovolníky. V Nečtinech mají pro své svěřence připraven bohatý program plný rozvíjecích a

11 poznávacích her a tvůrčích činností, postaráno bude i o dobré jídlo. Jeden chlapeček moc chtěl přispět okamžitě, a tak si hned koupil jedno přáníčko za deset korun, vzpomíná s úsměvem sestra Olga s tím, že už se těší na prázdninový tábor. Je to možnost jednak dětem rozšířit obzor nejen v rámci výuky a také k nim přistupovat individuálně, popovídat si s nimi, na což mnohdy ve škole není prostor, dodává. Alena Ouředníková Aby děti věděly, co je v příměstském prázdninovém táboře čeká a co vlastně Papežské misijní dílo dětí je, vydaly se za nimi do základní školy v úterý 29. května sestry salesiánky Olga Landrová a Zdislava Háchová, které pro ně připravily celodopolední program, do něhož se částečně zapojily i menší děti z přilehlé mateřské školky. Povídali jsme si společně, jak žijí děti v chudých zemích světa, konkrétně jsme dětem představily Bangladéš, ukazovaly jsme jim na fotografiích, jak tam třeba vypadá škola, oblečení, jídlo, říká sestra Olga. Vysvětlovaly jsme dětem, které byly někdy bídou svých vrstevníků v Bangladéši opravdu zaskočené, že i ony mohou pomoci. Představily jsme jim aktivitu Papežského misijního díla dětí s názvem Děti pomáhají dětem, v jejímž rámci se např. vyrábějí různé předměty, které se pak prodávají za dobrovolný příspěvek určený dětem z chudých zemí. U dětí z nečtinské školy tato možnost okamžitě našla odezvu a hned se daly do výroby přáníček, které pod vedením sester vytvářely ubrouskovou technikou. Děti z mateřské školky, které by ubrouskovou techniku nezvládly, vybarvovaly přáníčka předkreslená. Již po čtrnácté se sešli věřící rokycanského vikariátu na svém vikariátním dnu. Dopolední duchovní program P. ThDr. Aleše Opatrného na letošní motto diecéze završila mše sv. s udílením svátosti biřmování osmi biřmovancům. 11

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč S TA R É P R A C H AT I C E Cena 20,-Kč Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE Svatý Bonifác Červen je v liturgii velmi pestrý. Skončila velikonoční doba a jako závěrečný akord jsou tu ještě tři slavnosti, které její

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ LEGENDA O SV. MIKULÁŠI STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL ÚVODNÍK ARCIBISKUPA Vážení čtenáři, Je obyčejný zimní

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více