7/2007 ČERVENEC SRPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2007 ČERVENEC SRPEN"

Transkript

1 7/2007 ČERVENEC SRPEN Odpočívat prosím s úsměvem... Moje babička sedávala vždycky v neděli odpoledne na gauči proti oknu, ze kterého dokázala dlouhou dobu zamyšleně hledět ven. Nevím, čím se tehdy její duše zaobírala, ale její tvář mívala výraz jakéhosi klidu a smíření. Se stejným výrazem poklekala před křížem v kuchyni k modlitbě a my věděli, že jak při modlitbě, tak při přemýšlení u okna nechce být rušena. To byly její chvilky a po jejich skončení se na nás usmívala ještě laskavěji než obvykle. Nedělní odpoledne u babičky, poté co po obědě nastal ten zvláštní sváteční klid, patří v mých vzpomínkách mezi perly mého dětství. Často si na ně vzpomenu, když ve stejný čas slyším ze zahrad a z okolí chat a domů bzučet, vrčet a burácet nejrůznější sekačky, křovinořezy, motorové pily a jiné nástroje do svátečního času jaksi nepatřící. A k tomu třeba ještě soused za komínem t uk, t uk se dá do spravování střechy či rozebírání auta za doprovodu hlasité hudby z rádia, případně cirkulárkou začne vytvářet zásoby dřeva. Ano, střecha musí být opravena, tráva posekána, dřevo rozřezáno. Ale všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas (Kaz 3,1). Takže i čas odpočívat. Den sváteční jako sváteční užívat. Neděli. Svátek. A dovolenou na zotavenou těla i ducha. Nepochybně pro někoho může být sekání trávy či natírání plotu vítanou relaxací stejně jako vyjížd ka na kole či horská túra. Jen je třeba mít na mysli, že i ostatní mají nárok na čas klidu a odpočinku. Nejkrásnější chvíle z koncertu jsou ty okamžiky, kdy ticho s sebou nese předchozí melodii, která doznívá v nás, řekl mi nedávno jeden hudebník. Neměl by čas dovolené, čas odpočinku být něčím podobným? Jakýmsi dozníváním předchozího? Tichem, kdy se obracíme do svého nitra a tam se setkáváme s Bohem. Moje babička se dožila 94 let, celý život pracovala v hospodářství a nebyla nikdy za hranicemi této republiky, ba dokonce ani na žádné rekreaci. Přesto znala čas odpočinku. Nedávno jsem se při plavbě výletní lodí po Dunaji setkala se staršími rakouskými manželi, kteří mi babičku připomněli. Ne podobou, ale svým úsměvem, s nímž doslova proplouvali časem odpočinku. Úsměv neztratili, ani když na lodi vznikla tlačenice, ani když museli čekat na večeři, ani když začalo na palubě fičet. Najednou jsem se přistihla, že se usmívám stejně a čas mého odpočinku jako by tím úsměvem nabýval nečekaných kvalit. Tak krásné léto a prosím, odpočívejme s úsměvem! Alena Ouředníková 1

2 Pozvání na Velehrad pro všechny věřící Program pouti Letos se národní pout k sv. Cyrilu a Metoději koná na Velehradě Zvláště významné budou dvě mše sv. ve čtvrtek: V 8 30 hod. v bazilice koncelebrují novokněží Čech, Moravy a Slezska, hlavní mše sv. je na nádvoří v hod. hlavním celebrantem bude kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Vatikánu. Koncelebrovat budou všichni biskupové Čech, Moravy a Slezska. Zvu na tuto pout všechny věřící, abychom prožili společenství živé víry a prosili sv. Cyrila a Metoděje za naši vlast. Srdečně zvu zvláště všechny kněze, jáhny a ministranty. Vím, že z naší diecéze je na Velehrad relativně daleko. Lze však využít volna o prvním červencovém týdnu. Obětujme pout za naše farnosti, za pastoraci dětí a mládeže, za naše rodiny. Také za naše kněze a jejich posvěcení, za kvalitní kněžská a řeholní povolání. Nepříjemnosti a těžkosti jsou na všech stranách, je za co se modlit. Na pouti ovšem také zpravidla načerpáme novou svěžest a sílu, protože se sebezapřením očišt ujeme a poznáváme vůli Boží a Bůh potom je na naší straně. Všem, kteří se rozhodnou putovat na Velehrad, anebo tuto pout modlitbou podpoří (zvláště nemocným), posílám zvláštní požehnání. Mons. František Radkovský, biskup plzeňský středa 4. července prezentace prorodinných aktivit, charitativních a nadačních organizací, hnutí a komunit, vzdělávacích zařízení a institucí, ekologických iniciativ mše sv. pro vozíčkáře večer lidí dobré vůle (od přenos ČT a Čro1) adorace v bazilice mše svatá čtvrtek 5. července Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 6 30 a 7 30 mše svaté v bazilice 8 30 mše sv. v bazilice celebrují novokněží České republiky 9 45 Modlitba růžence v bazilice slavnostní poutní mše svatá, hlavní celebrant kardinál Tarcisio Bertone; koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska (přenos ČT a Čro2) Byzantsko slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice neděle 8. července malá pout 7 30, a mše svaté v bazilice Římskokatolickou farnost Kraslice 2 Víte, strašně nesnáším ty reklamní letáky, co nám pořád cpou do schránek, reklamy, co se nám pořád vnucujou, začíná náš rozhovor poněkud netradičně P. Peter Fořt, okrskový vikář sokolovského vikariátu a farář v Kraslicích. Vzápětí ale logicky navazuje: Lidem se nemá nic vnucovat, člověk má hledat sám. Každý, kdo hledá, najde. A já jsem tu, abych všem hledajícím byl po ruce. To je moje životní krédo. Proč jsem se stal knězem? Abych pomáhal lidem! Po krátké odmlce dodává: Ale protože jsem vždycky dost naštvaný, když se má o mě něco psát, radši si budeme povídat o farnosti, ano? Ještě bleskově vybere písně pro nejbližší bohoslužbu, pobrukuje si přitom jejich melodie, pak zaklapne desky, plácne dlaní do stolu a se svou typickou živou a emotivní

3 dikcí začne povídat: Podívejte, třeba ted nedávno bylo Boží tělo. A protože v Kralicích je farní kostel Nejsvětějšího Těla Kristova, měli jsme tu pout. Bylo tu na dvě stě lidí, z toho asi sedmdesát Němců, máme totiž spřátelenou německou farnost v Neustraublingu pět let je oficiálně uzavřená smlouva, ale kamarádili jsme už dobře šest let předtím. Na Boží tělo jsme všichni seděli na farní zahradě u pohoštění, několikrát jsme zmokli, vždycky jsme se stěhovali dovnitř fary, pak zase ven. Říkal jsem, že vy jste se ženské modlily, aby se vám zalila zahrádka? Ale náladu nám to nezkazilo, seděli jsme až do půl sedmé večer. My pak zase jedeme do Neustraublingu na jejich pout sv. Michaela archanděla. Mezi farníky se navázaly i mnohé osobní a rodinné kontakty. Je zřejmé, že kraslický farář je se svou farností, ve které už působí čtrnáctým rokem, spokojený. Pravidelné bohoslužby slouží každý týden na šesti místech, dohromady napočítá v kostele kolem dvou set věřících. Společenství se scházejí několikrát týdně jak na faře v Kraslicích, tak třeba v Rotavě a v Jindřichovicích. To jsou takové malé manufaktury, všechno tam řádně promodlíme, usmívá se P. Fořt a vypočítává, že za letošní rok už měl ve farnosti osm svateb a třicet křtů. Jeden farník se připravuje k trvalé jáhenské službě. Ten chlapec se sem přiženil a onemocněl těžkou poruchou krvetvorby. Všichni jsme se za něj modlili a on se rozhodl, že když se uzdraví, chce sloužit Bohu. Stalo se a ted studuje teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Takže to máme vymodlené přímo z vlastní Boží rodiny. Většina původního obyvatelstva Kraslicka byla po válce odsunuta, mnozí se později odstěhovali. Noví obyvatelé, kteří sem přicházeli z Moravy, Slovenska, Polska či Rumunska, pod vlivem okolností postupně ztráceli či zavrhovali svou víru v Boha. P. Peter Fořt, který sám pochází z česko německé rodiny, své působení v tomto prostředí pojal trochu jako misii. Věděl jsem, že tento kraj byl mnohými proklet, když museli odejít. Snažím se ze všech sil toto prokletí zmírňovat, aby se Pán Bůh smiloval. K tomu třeba směřují česko německé bohoslužby, které tu poměrně často máme. Říkám tomu budování malých mostů. Ze strany místních lidí zažívám překvapující, někdy až šokující individuální návraty k víře. Třeba i přes jedno, dvě pokolení. Jako příklad vypráví příběh dvou chlapců, dvanáctiletých dvojčat, která poznal na pohřbu jejich milované věřící babičky. Pohovořil s nimi o tom, že ve víře a v modlitbě mohou být s babičkou i po její smrti, a po nějakém čase přišli chlapci, že by chtěli být pokřtěni. I s maminkou. Dnes jsou patnáctiletí kluci vydatnými pomocníky ve farnosti. Lidé se obracejí k víře v Boha také po nejrůznějších zklamáních, deziluzi, když poznají, že vsadili na falešnou kartu. Pro tyto hledající at jsou otevřené dveře nejen far, ale i křest anských rodin. I kostely mají být pro každého otevřené, nabírá řeč P. Fořta na důrazu. Ten promodlený prostor nutně na každého zapůsobí. Když ne hned, za čas určitě. Tady na Kraslicku je muzikantský kraj, a tak je důležité otevřít kostely i pro hudební aktivity, koncerty, i tak lze lidi přivést do kostela. A příště už třeba přijdou sami, říká kněz, v jehož farnosti působí několik pěveckých 3

4 sborů a který, když nemá zrovna varhaníka, doprovází si sám bohoslužbu na klávesy. Během našeho povídání zazvoní P. Fořtovi několikrát mobil a on manažersky řeší tu výkop kanalizace poblíž kostela, tu účet za plyn a další praktické věci. Když jsem sem nastupoval, netušil jsem, jak často budu potřebovat montérky! Ale mně práce nevadí, směje se a hned se dá do vypočítávání oprav, které byly v poslední době provedeny: Například kaple v Glasbergu má novou střechu, kapli sv. Josefa nad Olovím si lidé za pomoci obce postavili úplně sami, v Horních Nivách kapli místní občané sami obnovili, v Krásné vznikla fungl nová kaple pro padesát lidí. V Kraslicích jsme díky příspěvku od města mohli udělat na kostele novou fasádu za 40 miliónů. Nejde o to, aby všechno dělal a o všechno se staral farář, to jeden člověk ani nemůže zvládnout. I v této práci je obsaženo osobní konkrétní setkávání s Bohem a s lidmi. Kolem nás je mnoho tzv. sympatizantů, na které se člověk může obrátit, a oni pomohou. Ti se k Bohu a do kostela dostávají přes tyto své služby a dary. V Kraslicích se konají jedenkrát za dva měsíce také ekumenická setkávání, kterých se účastní kolem třiceti lidí, aby se společně modlili a vyměňovali názory a informace. Já vysvětlím například, co to je růženec, mariánská úcta, ostatní zase svoji cestu s Ježíšem. Tolerance přináší obrovské vzájemné obohacení, je to i příležitost k vyjasnění různých smyšlenek, nánosů z minulosti, říká P. Fořt, jenž před lety tato setkávání inicioval. Celý život je vlastně taková obrovská učebnice, každý den je člověk obdarováván novými a novými kroky Božími, byt jsou to třeba jen drobné věci, malá oslovení. Každý máme svou cestu k Bohu. Proč se Ježíš narodil právě v chlévě na okraji Betléma a nestyděl se za to? Protože tam mu otevřeli. A tak je i kněz nesmírně št asten, když se tam či onam dveře otevřou a přijmou to světlo Boží, bez něhož my kněží nemůžeme ani vteřinu žít, říká procítěně farář, jehož barvité vystupování i rétorika se výrazně liší od vážné důstojnosti čítankových duchovních otců, ale o to víc jsou jeho slova uvěřitelná, pochopitelná a inspirující. Nakonec, kraslická farnost je toho důkazem. Alena Ouředníková Kostel Všech Svatých v Plzni a kaple sv. Max. Kolbeho Plzeň Doudlevce Označit nejstarší kostel v plzeňském vikariátu a nezmínit se o tradici kostela sv. Jiří v Doubravce je asi troufalost. Ale vše ukazuje na to, že oblíbený kostel je kostelem teprve od druhé poloviny 14. století, a tak rád připomenu jiný kostel, který podle posledních poznatků o své prvenství pomyslně soupeří s kostelem sv. Patra a Pavla v Liticích. Kostel Všech Svatých stojí na posledním výběžku pískovcových vyvýšenin na sever od historického jádra města. Byl farním obcí Záhorsko a Malice, na jejímž území byla kon cem 13. století založena Plzeň. Do roku 1322 byl tak farním kostelem i pro nově stavěné 4 město. V listině z tohoto roku je kostel Všech Svatých nazván m a t k o u právě stavěného kostela sv. Bartoloměje. Původ kostela je v románské rotundě nebo drobném kostelíku s polokruhovou apsidou, o čemž svědčí zachované segmentové kameny z původní stavby v základech kaple při severní straně kněžiště. Kolem r byl původní kostelík zbořen a postaven nový se soukromou kaplí. Podruhé byl zbořen na počátku husitských válek, kdy byl jeho kámen použit na kvapné opevňovací práce města. Stalo se tak z návodu kněze Jana Korandy, jehož husitská strana na čas převzala ve městě vládu.

5 setkal měrou vrchovatou v komunistických lágrech a který ví, že na zlo se nesmí zapomenout a že je nutné stavět mu do cesty skutky dobra, pokání a usmíření. Tím člověkem je Luboš Hruška. V polovině 15. století došlo k nové výstavbě kostela, který byl roku 1460 vysvěcen biskupem Mikulášem Molenotským. Znovu musel být kostel opravován na samém konci 16. století, kdy obdržel nové klenby, v lodi běžné křížové, ale v presbytáři hřebínkovou sít ovou. Kostel byl vymalován. V kněžišti se zachovala galerie světců apoštolů a zemských patronů, v horní části doplněných výjevy ze Starého i Nového zákona. Významněji opravován byl v roce 1913 a později zásluhou dobrovolníků Aktivu na záchranu kostela Všech Svatých v letech 1974 až Ještě asi měsíc bude nejmladší církevní stavbou v Plzni kaple, postavená Lubošem Hruškou v jeho Meditační zahradě. Vystřídá ji Kaple Smíření na dálničním odpočívadle u Litic. Kaple je vrcholem zahrady, která otevírá svou náruč lidem, hledajícím klid a harmonii v životě, ve kterém se sváří dobro a zlo. A zahrada právě odpovídá na zlo a odpovídá na něj tvůrce zahrady, člověk, který se s ním Meditační zahradu začal budovat už za komunismu. Autorem soch křížové cesty je Roman Podrázký. Kaple je jakýmsi květem smíření na jejím konci. Je kruhového půdorysu, zasazená do stráně bývalého lomu. V přízemí je kaple a v patře místnosti pro ty, kteří chtějí déle prožít atmosféru místa. Stavba vrcholí skleněným tvarem, připomínajícím květ. Autory kaple jsou architekti Jan Soukup a Jiří Opl. Vysvěcena byla v roce Jan Soukup Tradiční výlet Zdislavinek V sobotu 9. června přijel k Domovu sv. Zdislavy v Čermákově ulici autobus pro maminky s dětmi, které se přihlásily na výlet pořádaný FCH u sv. Bartoloměje v Plzni. Větší část matek s dětmi nastoupila v Radobyčicích. Tradičně dopolední program byl zaměřen 5

6 6 na poznání okolí Plzně a odpoledne bylo rekreační. Pan ing. Liška, který je vedoucím FCH u sv. Bartoloměje a tyto výlety organizuje, zvolil trasu severního Plzeňska. Průběžně zajímavě informoval účastníky výletu o krajině a historických památkách. První krátká zastávka byla v Plasích. V Manětíně jsme navštívili zámek. Výklad zaujal maminky i větší děti. Polední čas jsme příjemně strávili v zámeckém parku. Pak už autobus zamířil do Dolní Bělé, kam nás pozvala místní FCH. Na farní zahradě připravily pro děti dobrovolnice FCH pod vedením paní Haliny Vetenglové zábavné odpoledne s občerstvením. Dobrou náladu všech nepokazila ani náhlá přeháňka s bouřkou a kroupami. Všichni jsme se vešli do prostoru fary a děti se hned zapojily do hry, kterou připravila paní Škuderová. Díky své dlouholeté učitelské praxi dovedla využít hravosti a soutěživosti dětí a dokázala je zaujmout. Děti si vyzkoušely sílu s lanem, zdatnost se švihadlem a přesnost s míčem. Odměnou každému dítěti byla plyšová hračka (ani bonbony za odměnu nechyběly). Po dešti zábava pokračovala opět na farní zahradě. Skupina děvčat ze Sokola Horní Bělá zacvičila zajímavou sestavu s doprovodem hudby. Pak Sokolky uspořádaly závody dětí v družstvech. S nadšením se zapojily i maminky. Nikdo se nenudil. Na závěr jsme navštívili farní kostel Povýšení sv. Kříže. P. Ireneusz Figura vysvětlil dětem, co byly schopné pochopit, a nakonec jim požehnal. Díky Bohu jsme se všichni vrátili ve zdraví a spokojenosti. Velký dík patří 7 členkám FCH v Dolní Bělé, které s úsměvem a laskavostí přijaly plný autobus dětí a maminek a připravily pro ně bohaté občerstvení a program, na který děti hned tak nezapomenou. Zvláště děkujeme paní Halině Vetenglové, která organizuje již 10 let činnost FCH ve prospěch potřebných a handicapovaných dětí i dospělých, dále paní Škuderové, která připravila odpolední program a v neposlední řadě P. I. Figurovi za ochotu, přijetí a pomoc v celé akci. At vám všem Bůh žehná! F. S. Biskup cup V sobotu 9. června se poprvé v historii Plzeňské diecéze uskutečnil fotbalový turnaj o pohár Otce biskupa, takzvaný Biskup cup. Konal se na základní škole v Komenského ulici v Domažlicích. Účast byla hojná, i třebaže nedorazily některé z 16ti původně přihlášených týmů. Krátce po 10. hodině dopolední nastoupila všechna družstva na hřiště, kde nás všechny přivítal P. Kryštof z plzeňského DCM a spolu s P. Liborem Bučkem nám sdělili něco k pravidlům, nebot některé úkony oproti klasickému fotbalu nebyly povoleny, jako například přihrávka malá domů. Avšak naopak byly povoleny ofsajdy. Ostatně biskupkapová pravidla fotbalu byla k dispozici i na nástěnce. Hrací doba činila 2x7 minut, u vyřazovacích zápasů pak 2x10 a v družstvu hráli 4 hráči a 1 brankář. Aby se ukázalo, že jsme jednotní křest ané, pískali jsme si zápasy navzájem. Tedy vždy se z některého týmu obětoval jeden, který jako rozhodčí odpískal zápas jiných dvou družstev. Ještě v úvodu došlo k představování jednotlivých týmů, nebot některé měly zdánlivě nepochopitelné názvy, například kdynští Krát ovci podle jejich P. Kratochvíla, nebo náš ostrovský Svatý Michal podle patrona našeho kostela a farnosti. Mančafty zpestřily i dva zahraniční týmy Němci z Chamu a Poláci, za něž hrál i P. Kryštof. Hrálo se jednak v chládku v tělocvičně a jednak na tartanovém hřišti venku, kde ovšem pražilo sluníčko. Byly dvě základní skupiny a z každé z nich měly 2 nejlepší týmy postoupit do semifinále (čtvrtfinále nebylo). Ukázalo se, že některé týmy přijely patřičně natrénované.

7 My Ostrováci trénujeme každou sobotu v tělocvičně v Merklíně a měli jsme nacvičenou svou hru, avšak přesto jsme narazili na tvrdé soupeře. Nicméně jsme postoupili do semifinále. Jak už to tak bývá, sportem člověk vydá mnoho kalorií a ty je nutno doplnit. Proto se po odehrání základní části začaly nabízet teplé párky a nechyběl ani zlatavý mok přímo ze sudu. Po obědě již přišly na řadu vyřazovací zápasy. V semifinále jsme my ostrovští bojovali až do posledního dechu, avšak nakonec jsme podlehli soupeři. Nicméně jsme si tuto porážku vynahradili v boji o třetí místo, v němž jsme porazili místní domažlický tým Orel, který nás porazil v základní části. Místní přijali prohru sportovně, třebaže nedosáhli na medaile. Naopak je přáli ostatním, ocenili jejich dlouhé trmácení se ze vzdálených koutů diecéze až do Domažlic, a tím prý si hosté zaslouží medaile spíše než domácí. Nu a co finále? V něm se utkal tým plzeňských františkánů s chebským týmem Divadla Pod Lampou. Nutno říci, že zápas přinesl napětí až do posledního okamžiku, nebot se rozhodoval až na penalty. Na ně Františkáni zvítězili 2:1 a zajistili si tak zlato. Pak již na všechna družstva čekala štědrá odměna. Nejen první tři týmy, ale i ostatní obdržely diplomy první tři klasické a zbylé za účast, všechny podepsané Otcem biskupem. Kromě toho dostal náš bronzový tým ještě ozdobný porcelánový talíř a první dva týmy obdržely poháry, každý z nich v jejich dosaženém kovu (to byly ty poháry, o něž se bojovalo). Takovou třešničkou na dortu pro nás byl výstup na kostelní věž na náměstí, odkud byl nádherný rozhled na město. Je tedy vidět, že i sport dokáže stmelit lidi v diecézi, zejména mladé. Nyní se můžeme nechat překvapit, který sport přijde na řadu příště na některé další akci. Pavel Breindl Víkend pro chlapy na téma Muž a jeho tělo Dešenice, května 2007 Setkání pro chlapy z diecéze pořádáme s Jindrou F. už asi pět let. Na počátku stála inspirace knihami (nejen) Richarda Rohra o mužské spiritualitě a zprvu neurčitý pocit, že bychom my muži měli se sebou a pro sebe něco dělat. Postupně se vytvořila tradice víkendů, které se konají zhruba jednou za půl roku a jsou vždy zaměřeny k nějakému tématu. Prožili jsme už například témata Muž a jeho Bůh, Muž a jeho práce, Muž jako otec a jako syn, Muž a krize středního věku, Muž a žena a další. Setkání je vždycky kombinací sdílení, podnětů/přednášek k zamyšlení, prožitkových aktivit a jentakbytíspolu. Závěrečná reflexe vždycky vyjeví, jak moc jsme něco takového potřebovali a jak je nám to vzácné. Poslední víkend se konal na osvědčeném místě šumavské samotě uprostřed lesů a luk. Už samo místo má schopnost dávat lidi dohromady a přivádět je k pohledu do sebe. Přestože nás bylo čtrnáct a mnozí z nás se navzájem viděli poprvé, vytvořila se rychle atmosféra důvěry, ve které jsme se nebáli mluvit 7

8 otevřeně, odložit masky a jít k jádru tématu. O čem přesně jsme mluvili a co jsme prožili, zde neprozradím slíbili jsme si navzájem diskrétnost a mlčenlivost. Řeknu jenom, že se ukázalo, jak je téma naší tělesnosti pro většinu z nás naléhavé a zároveň mnohdy málo propovídané a promodlené. Až do neděle s námi pak byla radost a svoboda ze společenství a z téměř hmatatelné přítomnosti našeho Otce mezi námi. Při následných potkáních jsme se už s mnohými shodli, že tahle radost a svoboda s námi zůstává i dál. Děkuju a už se těším na příště! Elva Setkání partnerských farností 17. června v Plzni V neděli se v Plzni uskutečnilo setkání partnerských farností Dolní Bělá a Wiesent z německé diecéze Regensburg. Německých poutníků přijelo na návštěvu 45, což je za dobu osmiletého setkávání rekordní počet. Setkání jsme zahájili společnou mší svatou v katedrále sv. Bartoloměje, kterou celebrovali P. Emil Soukup, P. Ireneusz Figura z Dolní Bělé a P. Johann Götz z Wiesentu. Po mši svaté provedl poutníky z Německa po katedrále pan architekt Jan Soukup. Odpoledne si naši přátelé prohlédli centrum města při malé procházce, někteří se odvážili k výstupu na plzeňskou věž. Poté se uskutečnil hlavní bod dne, setkání německých poutníků s naším otcem biskupem Františkem Radkovským. Zde se debatovalo o životě v plzeňské diecézi a vzájemných vztazích mezi 8 farnostmi a diecézemi. Společné setkání zakončili všichni poutníci srdečným zpěvem za doprovodu kytary otce biskupa. Nedělní setkání příjemně uběhlo a všichni se již těšíme na příští rok, kdy jsme dostali pozvání do Wiesentu na oslavu kulatých narozenin P. Johanna Götze. za dolnobělskou farnost Jana a Pepa S Novým světem do starého Říma Koncert k osmdesátým narozeninám papeže Benedikta XVI. ve Vatikánu Pokud se významné osobnosti našeho mladého století dožívají svých osmdesátých narozenin, je na místě taková výročí řádně oslavit. Papež Benedikt XVI., který se tohoto věku dožil 16. dubna 2007, se rozhodl pro nevšední mediální řešení. V 18 hodin se sešlo v audienční síni Paola VI., hned vedle katedrály sv. Petra, na 8000 návštěvníků všech společenských vrstev ke slavnostnímu koncertu, přenášenému rozhlasem a televizí téměř do celého světa. Vše vyžadovalo důslednou přípravu. Kterému orchestru se dostane této cti a co se bude hrát? Byl vybrán symfonický orchestr stuttgartského rádia, jehož oficiální název zní Radio Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. Volba nebyla náhodná, tento orchestr se v posledních letech vypracoval k pozici jednoho z předních evropských těles. Ze čtyř možných nabídnutých programů si vybral Svatý otec Canzone a Sonatu Giovanniho Gabrieliho pro žest ové nástroje, dále houslový koncert G Dur W. A. Mozarta a jako hlavní dílo Dvořákovu 9. symfonii e-moll zvanou Novosvětská. Sólový part houslového koncertu přednesla americká hvězda Hilary Hahnova. Překvapila svými kadencemi, které zkomponovala jenom pro tuto příležitost na témata chorálu J. S. Bacha. Svým zjevem připomínala anděla, který nás obdařil výjimečným pocitem blaženosti.

9 Taktovky se chopil mladý 26 tiletý dirigent z Venezuely Gustavo Dudamel a stal se největším překvapením večera. Přesvědčil svou jistotou a temperamentem, do interpretace Dvořáka vložil celé své srdce. Můžeme závidět orchestru, kde bude Gustavo Dudamel působit jako šéf. Doufejme, že zavítá brzo i do Prahy. Dvořákova hudba zazněla v Římě mnohokrát, a to nejen ve skvělé interpretaci naší České filharmonie. Tento slavnostní večer ji ale vyzvedl tak, že se dotýkala nebe. Nerad se chlubím cizím peřím, ale byl jsem na tebe hrdý, Antoníne. Vždyt jsem také Čech, ne? Po koncertě se zvedl Benedikt XVI. ze svého křesla a pevným krokem vystoupil na pódium. Stanul před orchestrem ne jako dirigent, ale jako skromný milovník hudby, která podle jeho slov hraje v životě významnou roli. Poděkoval všem přítomným v italštině a v němčině za krásný umělecký zážitek. Pak se stalo něco, co nepostřehlo mnoho jiných a co jistě nestálo v oficiálním protokolu. Hilary Hahnova využívá bezprostřední blízkosti Svatého otce a předává mu malou obálku, která mizí rychle v jedné z jeho kapes. Co v ní bylo, zůstane asi navždy tajemstvím. Snad něco osobního nebo přání za nás za všechny, abychom mohli společně na této zemi dále slavit v míru a pokoji naše narozeniny. Zahlédl jsem též Sophii Lorenovou. Obdařila mne úsměvem, a tak jsem se na její narozeniny neptal. Ta zůstane navždy krásná. Jako její Řím a tento okamžik. V příštích týdnech se objeví na trhu DVD firmy Deutsche Grammofon se záznamem tohoto koncertu. Jaroslav Št astný SWR Stuttgart Vzpomínka na P. Hugo Karlíka P. Hugo Karlík se narodil v Soběslavi. Po studiích vstoupil v r do premonstrátského kláštera v Teplé. Byl profesorem historie (a církevního práva) a v r pak působil na farnosti v Úhercích a Dobřanech. V r odchází do kláštera v Teplé, kde zemřel v r Při příležitosti 200 výročí narození, vzpomeňte modlitbou na tohoto českého premonstráta, plodného spisovatele a oblíbeného profesora P. Hugo Karlíka. J. P. Cyklomaraton Dne 25. května jsme s bratrem Jaromírem na volejbalovém tréninku diskutovali o tom, kolik cyklistů přijelo na 14. ročník cyklomaratonu Author Král Šumavy MTB (horská kola). Napadlo nás se také přihlásit, aby měl Orel Švihov na tomto závodě také své zastoupení. Nenechali jsme se odradit připomínkami, že bez tréninku ten závod neujedeme a skončíme někde na trati. Hned po volejbalu jsme si jeli půjčit povinné přilby. Ve (těsně před uzávěrkou) jsme se přihlásili na kratší trasu (70 km). Jela se ještě delší trasa, která měřila 105 km. Start závodu byl další den ráno v 7 30 dlouhá trat a v 9 30 kratší trat. Start i cíl závodu byl v Klatovech a samotný závod se jel v místy až velmi těžkém terénu v okolí Klatov a měl převýšení 1823 metrů. Trat obsahovala také dva brody, kde bylo více než půl metru vody. Jelikož na startu kratší trasy bylo okolo 2000 závodníků a my byli na startu spíše vzadu, projížděli jsme prostorem startu asi 15 minut po odstartování závodu. První kilometry jsme jeli pomaleji, protože silnice byla ucpaná závodníky. Po pár kilometrech se had rozjel a začalo se doopravdy závodit. Až do druhé občerstvovací stanice (asi 25 km) jsme jeli s bratrem spolu a pak se rozdělili a jeli každý svým tempem. I přesto, že jsem já ani Jaromír před závodem na kole moc kilometrů nenajel, byli jsme mezi 1636 závodníky, kteří závod dojeli a byli klasifikováni. Závodníci, kteří dojeli po 8 hodinách a 45 minutách, ne- 9

10 byli klasifikováni. Na vítěze, který odjel trat v čase 2 hodiny 40 minut a 52,5 vteřin naše schopnosti zdaleka nestačily, ale přesto jsme byli s naším umístěním a časem spokojeni. Já se umístil na 466 místě s časem 4.38:39,5 a bratr na 1104 místě s časem 5.45:22,6. Richard Pytelka jednota Orel Švihov Svatá Edith Stein neboli sestra Terezie Benedikta od Kříže Zemřela v nacistickém táboře z důvodu rasového a náboženského pronásledování Kdo byla tato žena, která je zapsaná do alba mučednic? Svatá Edith Stein, řeholním jménem Terezie Benedikta od Kříže, je jednou z největších žen své doby, která se až do svých třiceti let pokládala za ateistku se silným sklonem k etickému romantizmu. Narodila se ve Vratislavi v německé židovské rodině. Vystudovala filozofii a získala doktorát a od r byla několik let osobní asistentkou filozofa Edmunda Husserla ve Freiburgu. Životopis sv. Terezie z Avily na ni zapůsobil až do té míry, že ve věku 31 let konvertuje ke katolicismu a se dá pokřtít a touží stát se řeholnicí. Dva roky po svém křtu žádá o přijetí do Karmelu, po jedenácti letech v roce 1933 vstupuje do karmelitánského řádu v Kolíně nad Rýnem. V roce 1938 skládá věčné sliby. Jenže jsou 30. léta 20. století a k moci se v Německu dostali nacisté, kteří začali pronásledovat Židy, a tak byla sestra Terezie Benedikta od Kříže nucena opustit Karmel v Kolíně a v roce 1939 nachází útočiště v karmelitánském klášteře v Echtu v Holandsku, jenomže před gestapem se neskryla, našlo ji i zde. Spolu se svou rodnou sestrou byla odvlečena v roce 1942 do koncentračního tábora v Osvětimi, kde obě zemřely 9. srpna 1942 v plynové komoře. Krátce před svým zatknutím napsala do své Nauky Kříže: Copak tato smrt nemá v sobě něco z Božské svobody, s kterou Ježíš Kristus sklonil hlavu na kříži? Její ostatky se nedochovaly, protože byly vhozeny do jedné z šachet s ostatními mrtvolami a polity vápnem. Papež Jan Pavel II. sestru Terezii Benediktu od Kříže l. května 1987 v Kolíně nad Rýnem blahořečil, pak v Římě 11. října l998 prohlásil za svatou a od 1. října 1999 je spolu se světicemi sv. Brigitou Švédskou a sv. Kateřinou Sienskou spolupatronkou Evropy. Mé síly často chtěly zradit mne. Málem jsem nedoufala, uvidět ještě kdy světlo. Když ale bolestí srdce mi zatrnulo, tenkrát mně vyšla jasná hvězda. Vedla mne a já šla za ní váhavě zprvu, jistěji potom, čím dál víc. To co jsem musela skrývat hluboko v srdci, to smím ted nahlas zvolat: Já věřím já vyznávám! Veronika Pechová Budoucí misijní dobrovolníci budou mít na starosti děti v Nečtinech Kurz misijních dobrovolníků spojený s příměstským táborem Prázdniny trochu jinak pro děti ze základní školy pořádají v Nečtinech ve dnech od 15. do 22. července sestry 10 salesiánky ve spolupráci s P. Martinem Sedloněm. O školáky se budou v prázdninovém týdnu starat mladí lidé ve věku 18 až 26 let, kteří se rozhodli v budoucnu věnovat svůj čas a schopnosti druhým a stát se misijními dobrovolníky. V Nečtinech mají pro své svěřence připraven bohatý program plný rozvíjecích a

11 poznávacích her a tvůrčích činností, postaráno bude i o dobré jídlo. Jeden chlapeček moc chtěl přispět okamžitě, a tak si hned koupil jedno přáníčko za deset korun, vzpomíná s úsměvem sestra Olga s tím, že už se těší na prázdninový tábor. Je to možnost jednak dětem rozšířit obzor nejen v rámci výuky a také k nim přistupovat individuálně, popovídat si s nimi, na což mnohdy ve škole není prostor, dodává. Alena Ouředníková Aby děti věděly, co je v příměstském prázdninovém táboře čeká a co vlastně Papežské misijní dílo dětí je, vydaly se za nimi do základní školy v úterý 29. května sestry salesiánky Olga Landrová a Zdislava Háchová, které pro ně připravily celodopolední program, do něhož se částečně zapojily i menší děti z přilehlé mateřské školky. Povídali jsme si společně, jak žijí děti v chudých zemích světa, konkrétně jsme dětem představily Bangladéš, ukazovaly jsme jim na fotografiích, jak tam třeba vypadá škola, oblečení, jídlo, říká sestra Olga. Vysvětlovaly jsme dětem, které byly někdy bídou svých vrstevníků v Bangladéši opravdu zaskočené, že i ony mohou pomoci. Představily jsme jim aktivitu Papežského misijního díla dětí s názvem Děti pomáhají dětem, v jejímž rámci se např. vyrábějí různé předměty, které se pak prodávají za dobrovolný příspěvek určený dětem z chudých zemí. U dětí z nečtinské školy tato možnost okamžitě našla odezvu a hned se daly do výroby přáníček, které pod vedením sester vytvářely ubrouskovou technikou. Děti z mateřské školky, které by ubrouskovou techniku nezvládly, vybarvovaly přáníčka předkreslená. Již po čtrnácté se sešli věřící rokycanského vikariátu na svém vikariátním dnu. Dopolední duchovní program P. ThDr. Aleše Opatrného na letošní motto diecéze završila mše sv. s udílením svátosti biřmování osmi biřmovancům. 11

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více