7/2007 ČERVENEC SRPEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2007 ČERVENEC SRPEN"

Transkript

1 7/2007 ČERVENEC SRPEN Odpočívat prosím s úsměvem... Moje babička sedávala vždycky v neděli odpoledne na gauči proti oknu, ze kterého dokázala dlouhou dobu zamyšleně hledět ven. Nevím, čím se tehdy její duše zaobírala, ale její tvář mívala výraz jakéhosi klidu a smíření. Se stejným výrazem poklekala před křížem v kuchyni k modlitbě a my věděli, že jak při modlitbě, tak při přemýšlení u okna nechce být rušena. To byly její chvilky a po jejich skončení se na nás usmívala ještě laskavěji než obvykle. Nedělní odpoledne u babičky, poté co po obědě nastal ten zvláštní sváteční klid, patří v mých vzpomínkách mezi perly mého dětství. Často si na ně vzpomenu, když ve stejný čas slyším ze zahrad a z okolí chat a domů bzučet, vrčet a burácet nejrůznější sekačky, křovinořezy, motorové pily a jiné nástroje do svátečního času jaksi nepatřící. A k tomu třeba ještě soused za komínem t uk, t uk se dá do spravování střechy či rozebírání auta za doprovodu hlasité hudby z rádia, případně cirkulárkou začne vytvářet zásoby dřeva. Ano, střecha musí být opravena, tráva posekána, dřevo rozřezáno. Ale všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas (Kaz 3,1). Takže i čas odpočívat. Den sváteční jako sváteční užívat. Neděli. Svátek. A dovolenou na zotavenou těla i ducha. Nepochybně pro někoho může být sekání trávy či natírání plotu vítanou relaxací stejně jako vyjížd ka na kole či horská túra. Jen je třeba mít na mysli, že i ostatní mají nárok na čas klidu a odpočinku. Nejkrásnější chvíle z koncertu jsou ty okamžiky, kdy ticho s sebou nese předchozí melodii, která doznívá v nás, řekl mi nedávno jeden hudebník. Neměl by čas dovolené, čas odpočinku být něčím podobným? Jakýmsi dozníváním předchozího? Tichem, kdy se obracíme do svého nitra a tam se setkáváme s Bohem. Moje babička se dožila 94 let, celý život pracovala v hospodářství a nebyla nikdy za hranicemi této republiky, ba dokonce ani na žádné rekreaci. Přesto znala čas odpočinku. Nedávno jsem se při plavbě výletní lodí po Dunaji setkala se staršími rakouskými manželi, kteří mi babičku připomněli. Ne podobou, ale svým úsměvem, s nímž doslova proplouvali časem odpočinku. Úsměv neztratili, ani když na lodi vznikla tlačenice, ani když museli čekat na večeři, ani když začalo na palubě fičet. Najednou jsem se přistihla, že se usmívám stejně a čas mého odpočinku jako by tím úsměvem nabýval nečekaných kvalit. Tak krásné léto a prosím, odpočívejme s úsměvem! Alena Ouředníková 1

2 Pozvání na Velehrad pro všechny věřící Program pouti Letos se národní pout k sv. Cyrilu a Metoději koná na Velehradě Zvláště významné budou dvě mše sv. ve čtvrtek: V 8 30 hod. v bazilice koncelebrují novokněží Čech, Moravy a Slezska, hlavní mše sv. je na nádvoří v hod. hlavním celebrantem bude kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Vatikánu. Koncelebrovat budou všichni biskupové Čech, Moravy a Slezska. Zvu na tuto pout všechny věřící, abychom prožili společenství živé víry a prosili sv. Cyrila a Metoděje za naši vlast. Srdečně zvu zvláště všechny kněze, jáhny a ministranty. Vím, že z naší diecéze je na Velehrad relativně daleko. Lze však využít volna o prvním červencovém týdnu. Obětujme pout za naše farnosti, za pastoraci dětí a mládeže, za naše rodiny. Také za naše kněze a jejich posvěcení, za kvalitní kněžská a řeholní povolání. Nepříjemnosti a těžkosti jsou na všech stranách, je za co se modlit. Na pouti ovšem také zpravidla načerpáme novou svěžest a sílu, protože se sebezapřením očišt ujeme a poznáváme vůli Boží a Bůh potom je na naší straně. Všem, kteří se rozhodnou putovat na Velehrad, anebo tuto pout modlitbou podpoří (zvláště nemocným), posílám zvláštní požehnání. Mons. František Radkovský, biskup plzeňský středa 4. července prezentace prorodinných aktivit, charitativních a nadačních organizací, hnutí a komunit, vzdělávacích zařízení a institucí, ekologických iniciativ mše sv. pro vozíčkáře večer lidí dobré vůle (od přenos ČT a Čro1) adorace v bazilice mše svatá čtvrtek 5. července Slavnost svatých Cyrila a Metoděje 6 30 a 7 30 mše svaté v bazilice 8 30 mše sv. v bazilice celebrují novokněží České republiky 9 45 Modlitba růžence v bazilice slavnostní poutní mše svatá, hlavní celebrant kardinál Tarcisio Bertone; koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska (přenos ČT a Čro2) Byzantsko slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice neděle 8. července malá pout 7 30, a mše svaté v bazilice Římskokatolickou farnost Kraslice 2 Víte, strašně nesnáším ty reklamní letáky, co nám pořád cpou do schránek, reklamy, co se nám pořád vnucujou, začíná náš rozhovor poněkud netradičně P. Peter Fořt, okrskový vikář sokolovského vikariátu a farář v Kraslicích. Vzápětí ale logicky navazuje: Lidem se nemá nic vnucovat, člověk má hledat sám. Každý, kdo hledá, najde. A já jsem tu, abych všem hledajícím byl po ruce. To je moje životní krédo. Proč jsem se stal knězem? Abych pomáhal lidem! Po krátké odmlce dodává: Ale protože jsem vždycky dost naštvaný, když se má o mě něco psát, radši si budeme povídat o farnosti, ano? Ještě bleskově vybere písně pro nejbližší bohoslužbu, pobrukuje si přitom jejich melodie, pak zaklapne desky, plácne dlaní do stolu a se svou typickou živou a emotivní

3 dikcí začne povídat: Podívejte, třeba ted nedávno bylo Boží tělo. A protože v Kralicích je farní kostel Nejsvětějšího Těla Kristova, měli jsme tu pout. Bylo tu na dvě stě lidí, z toho asi sedmdesát Němců, máme totiž spřátelenou německou farnost v Neustraublingu pět let je oficiálně uzavřená smlouva, ale kamarádili jsme už dobře šest let předtím. Na Boží tělo jsme všichni seděli na farní zahradě u pohoštění, několikrát jsme zmokli, vždycky jsme se stěhovali dovnitř fary, pak zase ven. Říkal jsem, že vy jste se ženské modlily, aby se vám zalila zahrádka? Ale náladu nám to nezkazilo, seděli jsme až do půl sedmé večer. My pak zase jedeme do Neustraublingu na jejich pout sv. Michaela archanděla. Mezi farníky se navázaly i mnohé osobní a rodinné kontakty. Je zřejmé, že kraslický farář je se svou farností, ve které už působí čtrnáctým rokem, spokojený. Pravidelné bohoslužby slouží každý týden na šesti místech, dohromady napočítá v kostele kolem dvou set věřících. Společenství se scházejí několikrát týdně jak na faře v Kraslicích, tak třeba v Rotavě a v Jindřichovicích. To jsou takové malé manufaktury, všechno tam řádně promodlíme, usmívá se P. Fořt a vypočítává, že za letošní rok už měl ve farnosti osm svateb a třicet křtů. Jeden farník se připravuje k trvalé jáhenské službě. Ten chlapec se sem přiženil a onemocněl těžkou poruchou krvetvorby. Všichni jsme se za něj modlili a on se rozhodl, že když se uzdraví, chce sloužit Bohu. Stalo se a ted studuje teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Takže to máme vymodlené přímo z vlastní Boží rodiny. Většina původního obyvatelstva Kraslicka byla po válce odsunuta, mnozí se později odstěhovali. Noví obyvatelé, kteří sem přicházeli z Moravy, Slovenska, Polska či Rumunska, pod vlivem okolností postupně ztráceli či zavrhovali svou víru v Boha. P. Peter Fořt, který sám pochází z česko německé rodiny, své působení v tomto prostředí pojal trochu jako misii. Věděl jsem, že tento kraj byl mnohými proklet, když museli odejít. Snažím se ze všech sil toto prokletí zmírňovat, aby se Pán Bůh smiloval. K tomu třeba směřují česko německé bohoslužby, které tu poměrně často máme. Říkám tomu budování malých mostů. Ze strany místních lidí zažívám překvapující, někdy až šokující individuální návraty k víře. Třeba i přes jedno, dvě pokolení. Jako příklad vypráví příběh dvou chlapců, dvanáctiletých dvojčat, která poznal na pohřbu jejich milované věřící babičky. Pohovořil s nimi o tom, že ve víře a v modlitbě mohou být s babičkou i po její smrti, a po nějakém čase přišli chlapci, že by chtěli být pokřtěni. I s maminkou. Dnes jsou patnáctiletí kluci vydatnými pomocníky ve farnosti. Lidé se obracejí k víře v Boha také po nejrůznějších zklamáních, deziluzi, když poznají, že vsadili na falešnou kartu. Pro tyto hledající at jsou otevřené dveře nejen far, ale i křest anských rodin. I kostely mají být pro každého otevřené, nabírá řeč P. Fořta na důrazu. Ten promodlený prostor nutně na každého zapůsobí. Když ne hned, za čas určitě. Tady na Kraslicku je muzikantský kraj, a tak je důležité otevřít kostely i pro hudební aktivity, koncerty, i tak lze lidi přivést do kostela. A příště už třeba přijdou sami, říká kněz, v jehož farnosti působí několik pěveckých 3

4 sborů a který, když nemá zrovna varhaníka, doprovází si sám bohoslužbu na klávesy. Během našeho povídání zazvoní P. Fořtovi několikrát mobil a on manažersky řeší tu výkop kanalizace poblíž kostela, tu účet za plyn a další praktické věci. Když jsem sem nastupoval, netušil jsem, jak často budu potřebovat montérky! Ale mně práce nevadí, směje se a hned se dá do vypočítávání oprav, které byly v poslední době provedeny: Například kaple v Glasbergu má novou střechu, kapli sv. Josefa nad Olovím si lidé za pomoci obce postavili úplně sami, v Horních Nivách kapli místní občané sami obnovili, v Krásné vznikla fungl nová kaple pro padesát lidí. V Kraslicích jsme díky příspěvku od města mohli udělat na kostele novou fasádu za 40 miliónů. Nejde o to, aby všechno dělal a o všechno se staral farář, to jeden člověk ani nemůže zvládnout. I v této práci je obsaženo osobní konkrétní setkávání s Bohem a s lidmi. Kolem nás je mnoho tzv. sympatizantů, na které se člověk může obrátit, a oni pomohou. Ti se k Bohu a do kostela dostávají přes tyto své služby a dary. V Kraslicích se konají jedenkrát za dva měsíce také ekumenická setkávání, kterých se účastní kolem třiceti lidí, aby se společně modlili a vyměňovali názory a informace. Já vysvětlím například, co to je růženec, mariánská úcta, ostatní zase svoji cestu s Ježíšem. Tolerance přináší obrovské vzájemné obohacení, je to i příležitost k vyjasnění různých smyšlenek, nánosů z minulosti, říká P. Fořt, jenž před lety tato setkávání inicioval. Celý život je vlastně taková obrovská učebnice, každý den je člověk obdarováván novými a novými kroky Božími, byt jsou to třeba jen drobné věci, malá oslovení. Každý máme svou cestu k Bohu. Proč se Ježíš narodil právě v chlévě na okraji Betléma a nestyděl se za to? Protože tam mu otevřeli. A tak je i kněz nesmírně št asten, když se tam či onam dveře otevřou a přijmou to světlo Boží, bez něhož my kněží nemůžeme ani vteřinu žít, říká procítěně farář, jehož barvité vystupování i rétorika se výrazně liší od vážné důstojnosti čítankových duchovních otců, ale o to víc jsou jeho slova uvěřitelná, pochopitelná a inspirující. Nakonec, kraslická farnost je toho důkazem. Alena Ouředníková Kostel Všech Svatých v Plzni a kaple sv. Max. Kolbeho Plzeň Doudlevce Označit nejstarší kostel v plzeňském vikariátu a nezmínit se o tradici kostela sv. Jiří v Doubravce je asi troufalost. Ale vše ukazuje na to, že oblíbený kostel je kostelem teprve od druhé poloviny 14. století, a tak rád připomenu jiný kostel, který podle posledních poznatků o své prvenství pomyslně soupeří s kostelem sv. Patra a Pavla v Liticích. Kostel Všech Svatých stojí na posledním výběžku pískovcových vyvýšenin na sever od historického jádra města. Byl farním obcí Záhorsko a Malice, na jejímž území byla kon cem 13. století založena Plzeň. Do roku 1322 byl tak farním kostelem i pro nově stavěné 4 město. V listině z tohoto roku je kostel Všech Svatých nazván m a t k o u právě stavěného kostela sv. Bartoloměje. Původ kostela je v románské rotundě nebo drobném kostelíku s polokruhovou apsidou, o čemž svědčí zachované segmentové kameny z původní stavby v základech kaple při severní straně kněžiště. Kolem r byl původní kostelík zbořen a postaven nový se soukromou kaplí. Podruhé byl zbořen na počátku husitských válek, kdy byl jeho kámen použit na kvapné opevňovací práce města. Stalo se tak z návodu kněze Jana Korandy, jehož husitská strana na čas převzala ve městě vládu.

5 setkal měrou vrchovatou v komunistických lágrech a který ví, že na zlo se nesmí zapomenout a že je nutné stavět mu do cesty skutky dobra, pokání a usmíření. Tím člověkem je Luboš Hruška. V polovině 15. století došlo k nové výstavbě kostela, který byl roku 1460 vysvěcen biskupem Mikulášem Molenotským. Znovu musel být kostel opravován na samém konci 16. století, kdy obdržel nové klenby, v lodi běžné křížové, ale v presbytáři hřebínkovou sít ovou. Kostel byl vymalován. V kněžišti se zachovala galerie světců apoštolů a zemských patronů, v horní části doplněných výjevy ze Starého i Nového zákona. Významněji opravován byl v roce 1913 a později zásluhou dobrovolníků Aktivu na záchranu kostela Všech Svatých v letech 1974 až Ještě asi měsíc bude nejmladší církevní stavbou v Plzni kaple, postavená Lubošem Hruškou v jeho Meditační zahradě. Vystřídá ji Kaple Smíření na dálničním odpočívadle u Litic. Kaple je vrcholem zahrady, která otevírá svou náruč lidem, hledajícím klid a harmonii v životě, ve kterém se sváří dobro a zlo. A zahrada právě odpovídá na zlo a odpovídá na něj tvůrce zahrady, člověk, který se s ním Meditační zahradu začal budovat už za komunismu. Autorem soch křížové cesty je Roman Podrázký. Kaple je jakýmsi květem smíření na jejím konci. Je kruhového půdorysu, zasazená do stráně bývalého lomu. V přízemí je kaple a v patře místnosti pro ty, kteří chtějí déle prožít atmosféru místa. Stavba vrcholí skleněným tvarem, připomínajícím květ. Autory kaple jsou architekti Jan Soukup a Jiří Opl. Vysvěcena byla v roce Jan Soukup Tradiční výlet Zdislavinek V sobotu 9. června přijel k Domovu sv. Zdislavy v Čermákově ulici autobus pro maminky s dětmi, které se přihlásily na výlet pořádaný FCH u sv. Bartoloměje v Plzni. Větší část matek s dětmi nastoupila v Radobyčicích. Tradičně dopolední program byl zaměřen 5

6 6 na poznání okolí Plzně a odpoledne bylo rekreační. Pan ing. Liška, který je vedoucím FCH u sv. Bartoloměje a tyto výlety organizuje, zvolil trasu severního Plzeňska. Průběžně zajímavě informoval účastníky výletu o krajině a historických památkách. První krátká zastávka byla v Plasích. V Manětíně jsme navštívili zámek. Výklad zaujal maminky i větší děti. Polední čas jsme příjemně strávili v zámeckém parku. Pak už autobus zamířil do Dolní Bělé, kam nás pozvala místní FCH. Na farní zahradě připravily pro děti dobrovolnice FCH pod vedením paní Haliny Vetenglové zábavné odpoledne s občerstvením. Dobrou náladu všech nepokazila ani náhlá přeháňka s bouřkou a kroupami. Všichni jsme se vešli do prostoru fary a děti se hned zapojily do hry, kterou připravila paní Škuderová. Díky své dlouholeté učitelské praxi dovedla využít hravosti a soutěživosti dětí a dokázala je zaujmout. Děti si vyzkoušely sílu s lanem, zdatnost se švihadlem a přesnost s míčem. Odměnou každému dítěti byla plyšová hračka (ani bonbony za odměnu nechyběly). Po dešti zábava pokračovala opět na farní zahradě. Skupina děvčat ze Sokola Horní Bělá zacvičila zajímavou sestavu s doprovodem hudby. Pak Sokolky uspořádaly závody dětí v družstvech. S nadšením se zapojily i maminky. Nikdo se nenudil. Na závěr jsme navštívili farní kostel Povýšení sv. Kříže. P. Ireneusz Figura vysvětlil dětem, co byly schopné pochopit, a nakonec jim požehnal. Díky Bohu jsme se všichni vrátili ve zdraví a spokojenosti. Velký dík patří 7 členkám FCH v Dolní Bělé, které s úsměvem a laskavostí přijaly plný autobus dětí a maminek a připravily pro ně bohaté občerstvení a program, na který děti hned tak nezapomenou. Zvláště děkujeme paní Halině Vetenglové, která organizuje již 10 let činnost FCH ve prospěch potřebných a handicapovaných dětí i dospělých, dále paní Škuderové, která připravila odpolední program a v neposlední řadě P. I. Figurovi za ochotu, přijetí a pomoc v celé akci. At vám všem Bůh žehná! F. S. Biskup cup V sobotu 9. června se poprvé v historii Plzeňské diecéze uskutečnil fotbalový turnaj o pohár Otce biskupa, takzvaný Biskup cup. Konal se na základní škole v Komenského ulici v Domažlicích. Účast byla hojná, i třebaže nedorazily některé z 16ti původně přihlášených týmů. Krátce po 10. hodině dopolední nastoupila všechna družstva na hřiště, kde nás všechny přivítal P. Kryštof z plzeňského DCM a spolu s P. Liborem Bučkem nám sdělili něco k pravidlům, nebot některé úkony oproti klasickému fotbalu nebyly povoleny, jako například přihrávka malá domů. Avšak naopak byly povoleny ofsajdy. Ostatně biskupkapová pravidla fotbalu byla k dispozici i na nástěnce. Hrací doba činila 2x7 minut, u vyřazovacích zápasů pak 2x10 a v družstvu hráli 4 hráči a 1 brankář. Aby se ukázalo, že jsme jednotní křest ané, pískali jsme si zápasy navzájem. Tedy vždy se z některého týmu obětoval jeden, který jako rozhodčí odpískal zápas jiných dvou družstev. Ještě v úvodu došlo k představování jednotlivých týmů, nebot některé měly zdánlivě nepochopitelné názvy, například kdynští Krát ovci podle jejich P. Kratochvíla, nebo náš ostrovský Svatý Michal podle patrona našeho kostela a farnosti. Mančafty zpestřily i dva zahraniční týmy Němci z Chamu a Poláci, za něž hrál i P. Kryštof. Hrálo se jednak v chládku v tělocvičně a jednak na tartanovém hřišti venku, kde ovšem pražilo sluníčko. Byly dvě základní skupiny a z každé z nich měly 2 nejlepší týmy postoupit do semifinále (čtvrtfinále nebylo). Ukázalo se, že některé týmy přijely patřičně natrénované.

7 My Ostrováci trénujeme každou sobotu v tělocvičně v Merklíně a měli jsme nacvičenou svou hru, avšak přesto jsme narazili na tvrdé soupeře. Nicméně jsme postoupili do semifinále. Jak už to tak bývá, sportem člověk vydá mnoho kalorií a ty je nutno doplnit. Proto se po odehrání základní části začaly nabízet teplé párky a nechyběl ani zlatavý mok přímo ze sudu. Po obědě již přišly na řadu vyřazovací zápasy. V semifinále jsme my ostrovští bojovali až do posledního dechu, avšak nakonec jsme podlehli soupeři. Nicméně jsme si tuto porážku vynahradili v boji o třetí místo, v němž jsme porazili místní domažlický tým Orel, který nás porazil v základní části. Místní přijali prohru sportovně, třebaže nedosáhli na medaile. Naopak je přáli ostatním, ocenili jejich dlouhé trmácení se ze vzdálených koutů diecéze až do Domažlic, a tím prý si hosté zaslouží medaile spíše než domácí. Nu a co finále? V něm se utkal tým plzeňských františkánů s chebským týmem Divadla Pod Lampou. Nutno říci, že zápas přinesl napětí až do posledního okamžiku, nebot se rozhodoval až na penalty. Na ně Františkáni zvítězili 2:1 a zajistili si tak zlato. Pak již na všechna družstva čekala štědrá odměna. Nejen první tři týmy, ale i ostatní obdržely diplomy první tři klasické a zbylé za účast, všechny podepsané Otcem biskupem. Kromě toho dostal náš bronzový tým ještě ozdobný porcelánový talíř a první dva týmy obdržely poháry, každý z nich v jejich dosaženém kovu (to byly ty poháry, o něž se bojovalo). Takovou třešničkou na dortu pro nás byl výstup na kostelní věž na náměstí, odkud byl nádherný rozhled na město. Je tedy vidět, že i sport dokáže stmelit lidi v diecézi, zejména mladé. Nyní se můžeme nechat překvapit, který sport přijde na řadu příště na některé další akci. Pavel Breindl Víkend pro chlapy na téma Muž a jeho tělo Dešenice, května 2007 Setkání pro chlapy z diecéze pořádáme s Jindrou F. už asi pět let. Na počátku stála inspirace knihami (nejen) Richarda Rohra o mužské spiritualitě a zprvu neurčitý pocit, že bychom my muži měli se sebou a pro sebe něco dělat. Postupně se vytvořila tradice víkendů, které se konají zhruba jednou za půl roku a jsou vždy zaměřeny k nějakému tématu. Prožili jsme už například témata Muž a jeho Bůh, Muž a jeho práce, Muž jako otec a jako syn, Muž a krize středního věku, Muž a žena a další. Setkání je vždycky kombinací sdílení, podnětů/přednášek k zamyšlení, prožitkových aktivit a jentakbytíspolu. Závěrečná reflexe vždycky vyjeví, jak moc jsme něco takového potřebovali a jak je nám to vzácné. Poslední víkend se konal na osvědčeném místě šumavské samotě uprostřed lesů a luk. Už samo místo má schopnost dávat lidi dohromady a přivádět je k pohledu do sebe. Přestože nás bylo čtrnáct a mnozí z nás se navzájem viděli poprvé, vytvořila se rychle atmosféra důvěry, ve které jsme se nebáli mluvit 7

8 otevřeně, odložit masky a jít k jádru tématu. O čem přesně jsme mluvili a co jsme prožili, zde neprozradím slíbili jsme si navzájem diskrétnost a mlčenlivost. Řeknu jenom, že se ukázalo, jak je téma naší tělesnosti pro většinu z nás naléhavé a zároveň mnohdy málo propovídané a promodlené. Až do neděle s námi pak byla radost a svoboda ze společenství a z téměř hmatatelné přítomnosti našeho Otce mezi námi. Při následných potkáních jsme se už s mnohými shodli, že tahle radost a svoboda s námi zůstává i dál. Děkuju a už se těším na příště! Elva Setkání partnerských farností 17. června v Plzni V neděli se v Plzni uskutečnilo setkání partnerských farností Dolní Bělá a Wiesent z německé diecéze Regensburg. Německých poutníků přijelo na návštěvu 45, což je za dobu osmiletého setkávání rekordní počet. Setkání jsme zahájili společnou mší svatou v katedrále sv. Bartoloměje, kterou celebrovali P. Emil Soukup, P. Ireneusz Figura z Dolní Bělé a P. Johann Götz z Wiesentu. Po mši svaté provedl poutníky z Německa po katedrále pan architekt Jan Soukup. Odpoledne si naši přátelé prohlédli centrum města při malé procházce, někteří se odvážili k výstupu na plzeňskou věž. Poté se uskutečnil hlavní bod dne, setkání německých poutníků s naším otcem biskupem Františkem Radkovským. Zde se debatovalo o životě v plzeňské diecézi a vzájemných vztazích mezi 8 farnostmi a diecézemi. Společné setkání zakončili všichni poutníci srdečným zpěvem za doprovodu kytary otce biskupa. Nedělní setkání příjemně uběhlo a všichni se již těšíme na příští rok, kdy jsme dostali pozvání do Wiesentu na oslavu kulatých narozenin P. Johanna Götze. za dolnobělskou farnost Jana a Pepa S Novým světem do starého Říma Koncert k osmdesátým narozeninám papeže Benedikta XVI. ve Vatikánu Pokud se významné osobnosti našeho mladého století dožívají svých osmdesátých narozenin, je na místě taková výročí řádně oslavit. Papež Benedikt XVI., který se tohoto věku dožil 16. dubna 2007, se rozhodl pro nevšední mediální řešení. V 18 hodin se sešlo v audienční síni Paola VI., hned vedle katedrály sv. Petra, na 8000 návštěvníků všech společenských vrstev ke slavnostnímu koncertu, přenášenému rozhlasem a televizí téměř do celého světa. Vše vyžadovalo důslednou přípravu. Kterému orchestru se dostane této cti a co se bude hrát? Byl vybrán symfonický orchestr stuttgartského rádia, jehož oficiální název zní Radio Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. Volba nebyla náhodná, tento orchestr se v posledních letech vypracoval k pozici jednoho z předních evropských těles. Ze čtyř možných nabídnutých programů si vybral Svatý otec Canzone a Sonatu Giovanniho Gabrieliho pro žest ové nástroje, dále houslový koncert G Dur W. A. Mozarta a jako hlavní dílo Dvořákovu 9. symfonii e-moll zvanou Novosvětská. Sólový part houslového koncertu přednesla americká hvězda Hilary Hahnova. Překvapila svými kadencemi, které zkomponovala jenom pro tuto příležitost na témata chorálu J. S. Bacha. Svým zjevem připomínala anděla, který nás obdařil výjimečným pocitem blaženosti.

9 Taktovky se chopil mladý 26 tiletý dirigent z Venezuely Gustavo Dudamel a stal se největším překvapením večera. Přesvědčil svou jistotou a temperamentem, do interpretace Dvořáka vložil celé své srdce. Můžeme závidět orchestru, kde bude Gustavo Dudamel působit jako šéf. Doufejme, že zavítá brzo i do Prahy. Dvořákova hudba zazněla v Římě mnohokrát, a to nejen ve skvělé interpretaci naší České filharmonie. Tento slavnostní večer ji ale vyzvedl tak, že se dotýkala nebe. Nerad se chlubím cizím peřím, ale byl jsem na tebe hrdý, Antoníne. Vždyt jsem také Čech, ne? Po koncertě se zvedl Benedikt XVI. ze svého křesla a pevným krokem vystoupil na pódium. Stanul před orchestrem ne jako dirigent, ale jako skromný milovník hudby, která podle jeho slov hraje v životě významnou roli. Poděkoval všem přítomným v italštině a v němčině za krásný umělecký zážitek. Pak se stalo něco, co nepostřehlo mnoho jiných a co jistě nestálo v oficiálním protokolu. Hilary Hahnova využívá bezprostřední blízkosti Svatého otce a předává mu malou obálku, která mizí rychle v jedné z jeho kapes. Co v ní bylo, zůstane asi navždy tajemstvím. Snad něco osobního nebo přání za nás za všechny, abychom mohli společně na této zemi dále slavit v míru a pokoji naše narozeniny. Zahlédl jsem též Sophii Lorenovou. Obdařila mne úsměvem, a tak jsem se na její narozeniny neptal. Ta zůstane navždy krásná. Jako její Řím a tento okamžik. V příštích týdnech se objeví na trhu DVD firmy Deutsche Grammofon se záznamem tohoto koncertu. Jaroslav Št astný SWR Stuttgart Vzpomínka na P. Hugo Karlíka P. Hugo Karlík se narodil v Soběslavi. Po studiích vstoupil v r do premonstrátského kláštera v Teplé. Byl profesorem historie (a církevního práva) a v r pak působil na farnosti v Úhercích a Dobřanech. V r odchází do kláštera v Teplé, kde zemřel v r Při příležitosti 200 výročí narození, vzpomeňte modlitbou na tohoto českého premonstráta, plodného spisovatele a oblíbeného profesora P. Hugo Karlíka. J. P. Cyklomaraton Dne 25. května jsme s bratrem Jaromírem na volejbalovém tréninku diskutovali o tom, kolik cyklistů přijelo na 14. ročník cyklomaratonu Author Král Šumavy MTB (horská kola). Napadlo nás se také přihlásit, aby měl Orel Švihov na tomto závodě také své zastoupení. Nenechali jsme se odradit připomínkami, že bez tréninku ten závod neujedeme a skončíme někde na trati. Hned po volejbalu jsme si jeli půjčit povinné přilby. Ve (těsně před uzávěrkou) jsme se přihlásili na kratší trasu (70 km). Jela se ještě delší trasa, která měřila 105 km. Start závodu byl další den ráno v 7 30 dlouhá trat a v 9 30 kratší trat. Start i cíl závodu byl v Klatovech a samotný závod se jel v místy až velmi těžkém terénu v okolí Klatov a měl převýšení 1823 metrů. Trat obsahovala také dva brody, kde bylo více než půl metru vody. Jelikož na startu kratší trasy bylo okolo 2000 závodníků a my byli na startu spíše vzadu, projížděli jsme prostorem startu asi 15 minut po odstartování závodu. První kilometry jsme jeli pomaleji, protože silnice byla ucpaná závodníky. Po pár kilometrech se had rozjel a začalo se doopravdy závodit. Až do druhé občerstvovací stanice (asi 25 km) jsme jeli s bratrem spolu a pak se rozdělili a jeli každý svým tempem. I přesto, že jsem já ani Jaromír před závodem na kole moc kilometrů nenajel, byli jsme mezi 1636 závodníky, kteří závod dojeli a byli klasifikováni. Závodníci, kteří dojeli po 8 hodinách a 45 minutách, ne- 9

10 byli klasifikováni. Na vítěze, který odjel trat v čase 2 hodiny 40 minut a 52,5 vteřin naše schopnosti zdaleka nestačily, ale přesto jsme byli s naším umístěním a časem spokojeni. Já se umístil na 466 místě s časem 4.38:39,5 a bratr na 1104 místě s časem 5.45:22,6. Richard Pytelka jednota Orel Švihov Svatá Edith Stein neboli sestra Terezie Benedikta od Kříže Zemřela v nacistickém táboře z důvodu rasového a náboženského pronásledování Kdo byla tato žena, která je zapsaná do alba mučednic? Svatá Edith Stein, řeholním jménem Terezie Benedikta od Kříže, je jednou z největších žen své doby, která se až do svých třiceti let pokládala za ateistku se silným sklonem k etickému romantizmu. Narodila se ve Vratislavi v německé židovské rodině. Vystudovala filozofii a získala doktorát a od r byla několik let osobní asistentkou filozofa Edmunda Husserla ve Freiburgu. Životopis sv. Terezie z Avily na ni zapůsobil až do té míry, že ve věku 31 let konvertuje ke katolicismu a se dá pokřtít a touží stát se řeholnicí. Dva roky po svém křtu žádá o přijetí do Karmelu, po jedenácti letech v roce 1933 vstupuje do karmelitánského řádu v Kolíně nad Rýnem. V roce 1938 skládá věčné sliby. Jenže jsou 30. léta 20. století a k moci se v Německu dostali nacisté, kteří začali pronásledovat Židy, a tak byla sestra Terezie Benedikta od Kříže nucena opustit Karmel v Kolíně a v roce 1939 nachází útočiště v karmelitánském klášteře v Echtu v Holandsku, jenomže před gestapem se neskryla, našlo ji i zde. Spolu se svou rodnou sestrou byla odvlečena v roce 1942 do koncentračního tábora v Osvětimi, kde obě zemřely 9. srpna 1942 v plynové komoře. Krátce před svým zatknutím napsala do své Nauky Kříže: Copak tato smrt nemá v sobě něco z Božské svobody, s kterou Ježíš Kristus sklonil hlavu na kříži? Její ostatky se nedochovaly, protože byly vhozeny do jedné z šachet s ostatními mrtvolami a polity vápnem. Papež Jan Pavel II. sestru Terezii Benediktu od Kříže l. května 1987 v Kolíně nad Rýnem blahořečil, pak v Římě 11. října l998 prohlásil za svatou a od 1. října 1999 je spolu se světicemi sv. Brigitou Švédskou a sv. Kateřinou Sienskou spolupatronkou Evropy. Mé síly často chtěly zradit mne. Málem jsem nedoufala, uvidět ještě kdy světlo. Když ale bolestí srdce mi zatrnulo, tenkrát mně vyšla jasná hvězda. Vedla mne a já šla za ní váhavě zprvu, jistěji potom, čím dál víc. To co jsem musela skrývat hluboko v srdci, to smím ted nahlas zvolat: Já věřím já vyznávám! Veronika Pechová Budoucí misijní dobrovolníci budou mít na starosti děti v Nečtinech Kurz misijních dobrovolníků spojený s příměstským táborem Prázdniny trochu jinak pro děti ze základní školy pořádají v Nečtinech ve dnech od 15. do 22. července sestry 10 salesiánky ve spolupráci s P. Martinem Sedloněm. O školáky se budou v prázdninovém týdnu starat mladí lidé ve věku 18 až 26 let, kteří se rozhodli v budoucnu věnovat svůj čas a schopnosti druhým a stát se misijními dobrovolníky. V Nečtinech mají pro své svěřence připraven bohatý program plný rozvíjecích a

11 poznávacích her a tvůrčích činností, postaráno bude i o dobré jídlo. Jeden chlapeček moc chtěl přispět okamžitě, a tak si hned koupil jedno přáníčko za deset korun, vzpomíná s úsměvem sestra Olga s tím, že už se těší na prázdninový tábor. Je to možnost jednak dětem rozšířit obzor nejen v rámci výuky a také k nim přistupovat individuálně, popovídat si s nimi, na což mnohdy ve škole není prostor, dodává. Alena Ouředníková Aby děti věděly, co je v příměstském prázdninovém táboře čeká a co vlastně Papežské misijní dílo dětí je, vydaly se za nimi do základní školy v úterý 29. května sestry salesiánky Olga Landrová a Zdislava Háchová, které pro ně připravily celodopolední program, do něhož se částečně zapojily i menší děti z přilehlé mateřské školky. Povídali jsme si společně, jak žijí děti v chudých zemích světa, konkrétně jsme dětem představily Bangladéš, ukazovaly jsme jim na fotografiích, jak tam třeba vypadá škola, oblečení, jídlo, říká sestra Olga. Vysvětlovaly jsme dětem, které byly někdy bídou svých vrstevníků v Bangladéši opravdu zaskočené, že i ony mohou pomoci. Představily jsme jim aktivitu Papežského misijního díla dětí s názvem Děti pomáhají dětem, v jejímž rámci se např. vyrábějí různé předměty, které se pak prodávají za dobrovolný příspěvek určený dětem z chudých zemí. U dětí z nečtinské školy tato možnost okamžitě našla odezvu a hned se daly do výroby přáníček, které pod vedením sester vytvářely ubrouskovou technikou. Děti z mateřské školky, které by ubrouskovou techniku nezvládly, vybarvovaly přáníčka předkreslená. Již po čtrnácté se sešli věřící rokycanského vikariátu na svém vikariátním dnu. Dopolední duchovní program P. ThDr. Aleše Opatrného na letošní motto diecéze završila mše sv. s udílením svátosti biřmování osmi biřmovancům. 11

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016 ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016 ÚVOD KLÁŠTER CHOTĚŠOV O AKCI ZÁŠTITA PROPAGACE A WEB PARTNEŘI KONTAKTY Kulturní program tvoří základní kostru akce Večer

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více