zima je trýzeň, jaro je přízeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zima je trýzeň, jaro je přízeň"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK V NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ zima je trýzeň, jaro je přízeň DUBEN 2011 Vážení čtenáři, opět vám přinášíme pár pohledů na dění ve městě. Protože je jablonecká kotlina tektonicky stabilní, můžeme se místo katastrofálním otřesům v Japonsku věnovat méně katastrofálním otřesům na jablonecké radnici. O tom, pod kým se třesou úřednické židle a mnohém dalším si přečtěte v rozhovoru s místostarostou Milošem Vele. Boj o Balvan komentuje Jiří Čeřovský a ohlédnutí za stodenním působením v čele radnice jsme si povídali se starostou Petrem Beitlem. Tak pěkné čtení a hlavně krásné jarní dny! Z OBSAHU: Se starostou o sto dnech v čele radnice 2 Jak to bude s Balvanem 5 Miroslav Pelta strachy nespal 6 Rozhovory s našimi poslanci 7 8 Z kultury Protipovodňová ochrana města 15 Poslanecké hodiny poslanců PS PČR za ODS MUDr. Víta Němečka, MBA a JUDr. Ivany Weberové jsou každé pondělí v poslanecké kanceláři Komenského 23/7, Jablonec n. N. (1. patro). Schůzku je možné dojednat na telefonu: nebo případně prostřednictvím u: grafika, tisk i výsek pod jednou střechou tiskárna u autobusového nádraží ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

2 Sto dní v čele radnice DĚNÍ VE MĚSTĚ V čele jablonecké radnice už více než čtvrt roku stojí Ing. Petr Beitl. Jak prožil stodenní lhůtu hájení v nové funkci a co se za tu dobu stalo, jsem se ho zeptal v rozhovoru pro náš zpravodaj. Petře, s příchodem zimy jsi usedl do starostenského křesla. Jaká pro tebe byla letošní zima, která právě doznívá? Určitě byl nástup do funkce náročný. Jak rychle jsi se zaklimatizoval a zorientoval v nové funkci? Přiznávám, že jsem toho letos opravdu moc nenalyžoval. Přebírání funkce, příprava rozpočtu, práce na optimalizaci radnice, společenské a jiné povinnosti mi berou většinu času, který jsem byl zvyklý dříve věnovat osobnímu a rodinnému životu. Nicméně doufám, že přijatá opatření a nové zkušenosti zafungují a příští rok už to bude lepší. To je trošku odpověď na druhou část tvé otázky. Pod tlakem okolí a událostí se již zabydluji a pokládám toto symbolické období za poměrně úspěšné, už jenom proto, že se vyhýbáme zjevným systémovým chybám. V rozhovoru s tvým kolegou, místostarostou pro hospodaření Milošem Velem, jsme se bavili o reorganizaci městského úřadu (článek na straně 4, pozn. red.), ale já bych se chtěl zeptat, zda jste měli tu koncepci v hlavě už před příchodem na úřad, nebo se rodila až za pochodu? Nutnost reorganizace jsme tušili předem. Rozhodujícím impulsem byl stav rozpočtu radnice na rok 2011 i střednědobý výhled financování města. Bylo jasné, že pokud nechceme financovat provoz města z nových úvěrů, musíme něco udělat. Výměna na postu tajemníka radnice na konci roku byla spouštěcím impulsem reorganizace. Pokud vím, tak mnozí zaměstnanci k tomu přistupují kriticky a své jistě způsobuje i obava o zaměstnání. Předpokládám, že to není snadné ani pro jednu stranu. Provádět podobná restriktivní opatření samozřejmě nic příjemného není. Bohužel je to nutné. Radnice musí svůj chod přizpůsobit vnějším podmínkám a to znamená útlum v mnoha oblastech. Tento útlum sebou přináší i snížení požadavku na počet zaměstnanců. Jak se říká když je zle, je potřeba jít na základ. To znamená, že je potřeba činnost jednotlivých oddělení ořezat od různých, dnes zbytných úkolů. Dále získáme i úspornější a přehlednější strukturu radnice. Novým organizačním řádem jsou ve struktuře úřadu nově defi novány odpovědnosti i povinnosti. Pokud se nám podaří s novou strukturou obstát a odrazit se od pomyslného dna, budeme mít vytvořeny podmínky pro další rozvoj. V současné době jsme v přechodném období, které pro mnohé může znamenat nejistotu, kterou představují nové požadavky a již uvedené změny. Pevně věřím, že se přes toto období co nejrychleji dostaneme. Současně bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům radnice, kteří se na optimalizaci aktivně podílejí. Nyní už je ta změna nastartovaná a probíhá. V jakém časovém horizontu vše proběhne? Optimalizace je naplánovaná do konce letošního roku. Do této doby by také mělo být odcházejícím zaměstnancům vyplaceno i zákonné odstupné. Podle délky pracovního poměru může dosáhnout až sedminásobku průměrného platu. Ekonomický dopad těchto kroků se tak projeví až po uplynutí příslušné doby. Pokud nedojde k významné změně vnějších podmínek, počítáme s tím, že od nového roku začneme navyšovat i mzdy abychom je vrátili na úroveň roku Podmínkou bude samozřejmě i zvýšení efektivity práce a iniciativy jednotlivých úředníků. Médii probleskly zprávy o odvolávání členů správní rady divadla a jmenování nových. V této souvislosti se, samozřejmě, rojí i různé spekulace. Můžeš sdělit důvody, které k tomuto kroku vedly? Ke změnám v radách došlo v souvislosti se změnou zákona o kompetencích statutárních orgánů v obecně prospěšných společnostech. Ze zákona správní rada přišla od 1. ledna 2011 o většinu svých pravomocí, které se přesouvají na ředitele. Považovali jsme proto za nutné zasáhnout i do struktury správních orgánů městských organizací, kterých se to týká. Pokud jde o divadlo, někteří odvolaní členové se chtějí soudit kvůli údajným formálním chybám v návrhu na změnu. Já vidím chybu v tom, že se nám v čase, který jsme měli před vánocemi vymezený, nepodařilo sladit zasedání správní rady divadla, rady města a zastupitelstva. Členy správní rady jsme proto o připravovaném odvolání informovali nejprve telefonicky a po rozhodnutí radou a zastupitelstvem i osobně. Bohužel mezitím vzplanuly vášně, kterým jsme se, dle mého přesvědčení, mohli při osobním jednání vyhnout. Já jsem se již na správní radě za toto nedopatření omluvil. Další výtka byla, že jsme neuvedli důvod. Já si žádné zástupné důvody nechci vymýšlet. Důvod byl jednoduše organizační. Město je zřizovatel organizace, majitel divadla a ten, kdo na jeho provoz přispívá zásadní částkou deseti milionů ročně. Proto má právo obsazovat správní radu dle svého uvážení. Pokud by soud našel ve změnách závažnou formální chybu, podáme nový návrh. Ten již bude v pořádku, ale obsahově bude stejný. Pokud by krajský i nejvyšší soud pracovali ve standardních termínech, byla by celá kauza již vyřízena. Nakonec mohu říci, že naprosto stejná změna proběhla v orgánech Eurocentra bez jakýchkoli vášní. Zeptám se tedy dále. Chystají se změny i v organizacích zřizovaných městem (nejznámější asi Eurocentrum, Technické služby, Divadlo, Městská policie, Sport s. r. o )? Jistě. Pokládám za spravedlivé, abychom jak samotnému úřadu, tak k městským organizacím přistupovali stejně. Na začátku roku jsme všude plošně snížili mzdy a nyní po optimalizaci úřadu se chystáme provést podobnou analýzu a opatření i v městských organizacích. Chystáme se prověřit více jak desítku našich organizací a budeme prověřovat, zda nedochází k duplicitním činnostem, a jak se věnují činnostem, pro které byly zřízeny. Určitě dojde ke změnám struktury a některé se sloučí s úřadem, například Městská správa nemovitostí. Doufám, že i v této oblasti se nám podaří udělat takové změny, které nám umožní navrátit mzdy na úroveň roku Minule jsme se bavili o nutnosti, která vedla k uzavření současné koalici s Domovem. Můžeš říct, nyní po čtvrtleté zkušenosti, jak vám to šlape? Narážíte na nějaké názorové spory nebo věcné rozpory? Koalice funguje překvapivě dobře. Především převládá pocit zodpovědnosti a společné vědomí nutnosti překonat složité problémy. Nemáme zásadní rozpory a snažíme se jim předcházet neustálou komunikací. Velmi dobře zatím také funguje spolupráce v radě města i v městském zastupitelstvu a to napříč politickým spektrem. Ty problémy jsou finančního rázu? Proto byl schválen úsporný rozpočet? Ono se nejedná pouze o úspory. Škrtání je jednoduché, ale zodpovědné hospodaření je složitější. Jak už jsem několikrát deklaroval, rok 2011 pokládám za začátek rozpočtové stabilizace města. Ta by nám měla v dalších letech umožnit nastartovat další rozvoj. STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

3 DĚNÍ VE MĚSTĚ Zachytil jsem něco o chystaných vnitřních opravách či spíše úpravách na radnici. Jak to koresponduje s tím šetřením? Ono to má dvě roviny. Jedna je reprezentační, kdy vnímám stav zasedacích prostor radnice jako poněkud vybydlený a nedůstojný. Město musí dnes i do budoucna vystupovat sebevědomě a k tomu také patří úroveň jednání, oblečení a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Prošlapané koberce, nábytek a zdi potlučené dřevotřískou ze sedmdesátých let, k tomu rozhodně nepřispějí. Zvláště, když se pod obložením skrývá původní dřevěný interiér. Druhá je podle mě z lidského hlediska základní a týká se stavu sociálních zařízení radnice, která jsou na úrovni sedmdesátých let minulého století. Podotýkám, že veřejně přístupné WC na radnici lze, v porovnání s ostatními, veřejnosti nepřístupnými, považovat za luxusní. Nedokážu si představit, že bych na dnešní»starostenské WC«poslal významnou návštěvu. Možná bych našel i třetí rovinu celkovou rekonstrukci jablonecké radnice, ale ta je zatím bez dotačních peněz v nedohlednu. V jakém stavu jsou investiční akce nákupních center v Kamenné nebo Komenského, budou se realizovat? V současné době je to zcela v rukou investorů. Ze strany města nestojí nic v cestě. Jsou tam uzavřeny časově limitované smlouvy a po jejich uplynutí můžeme jednat dál. Například fi rma Proctus, která chce postavit multifunkční dům na místě bývalé tržnice, má pozemek k dispozici do října tohoto roku. Crestyl, který plánuje stavbu velkého obchodního centra na místě bývalé Jabloně, disponuje pozemkem do roku Dobrou zprávou pro občany je přestěhování přestupního místa MHD z nevyhovující Kamenné ulice do prostor autobusového nádraží. Mělo by k tomu dojít během letošního léta. Co se týče rozvoje v čem vidíš největší problémy? Je to nedostatek investičního optimismu, financí nebo je to doznívající krizí a bude se něco dělat? Paradoxně v Jablonci je největším současným problémem nedostatek elektrické energie. Dokud nebude postavena nová trafostanice, tak není možnost dalšího rozvoje. Je to vážný problém a váznou na něm i pracovní místa, protože zájem fi rem stavět další montážní haly evidujeme. Jednání s dodavatelem elektrické energie má proto nyní pro mě nejvyšší prioritu. Vyřešení této situace je zatím plánováno na rok 2013, ale naším cílem je tento termín co nejvíce přiblížit. Jinak se chystá celá řada drobných akcí, například úprava parku Tyršovy sady a podobně. To jsou zpravidla záležitosti, na které jdou grantové nebo dotační peníze. Je vidět, že úkolů je celá řada a přeji ti, aby se vše dařilo. Díky za rozhovor. Já děkuji také. Jsem optimista a věřím, že se nám to společně podaří a že budou občané spokojení a naší snahu ocení. Vladimír Kordač Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci nad Nisou. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o.s. IČ: se sídlem Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Podhorská 22, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.tiskareklama.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, duben Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Uzávěrka dalšího čísla je JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 3

4 DĚNÍ VE MĚSTĚ Pod kým se třese radnice? Od voleb do městského zastupitelstva již uplynula stodenní doba hájení a nová reprezentace má za sebou již mnoho kroků, které na nezaujatého pozorovatele mohou působit rozporuplně. Například ke stému výročí MDŽ byly zveřejněny výzvy na výběrová řízení vedoucích odborů, správního, humanitního, správy majetku, ekonomiky, stavebního a životního prostředí, územního a hospodářského rozvoje. Na stránkách města už delší dobu visí nabídka na prodej nemovitostí, kterých se chce radnice zbavit a v neposlední řadě jsme se mohli na stránkách Jabloneckého měsíčníku dočíst o úsporném rozpočtu na letošní rok. Správu majetku a hospodaření má v gesci odbor, kterému od voleb šéfuje místostarosta Ing. Miloš Vele a jeho jsem se šel zeptat jak se věci mají. Miloši, na přelomu roku jsme se bavili o tom, jak se seznamuješ s novým prostředím a sbíráš informace. Už je máš? Neuběhlo pořádně ani čtvrt roku a už je takový»tanec«. Jak to všechno stíháte a máte to dobře promyšlené?»tanec«, jak říkáš, je způsoben nikoliv mnou nebo mými kolegy, ale prostou reakcí na pokles příjmů do našeho rozpočtu a nutnosti s fi nancemi řádně hospodařit. Proto jsme museli připravit rozpočet tak, aby byl maximálně úsporný, ale přitom se město mohlo dále rozvíjet. Aby se nezastavily investiční akce a zlepšovalo se prostředí, abychom mohli čerpat peníze z fondů a abychom mohli podporovat organizace města, kulturu, sport, sociální oblast... Jistě, o tom jsme se bavili minule a rozpočet byl zveřejněn s podrobným komentářem a bylo by zbytečné se mu dál věnovat. Přesto bych se chtěl zeptat na připravovanou reorganizaci úřadu a jeho zeštíhlení, což se rozpočtu také týká. Z pohledu občana nedojde snížením stavu úředníků ke zhoršení služeb úřadu například v prodloužení lhůt při vyřizování různých žádostí a podobně? Vždyť o jabloneckém úřadě a kvalitě jeho úředníků se mluvilo v superlativech: aparát že je na vysoké úrovni, kvalitní a vzdělaní lidé, které práci rozumí... Nebude to na škodu? Teď jsi mě trochu zavalil otázkami. Takže reorganizace úřadu. To je nutný proces, kdy na jedné straně jde o oddělení samosprávy od státní správy a na druhé straně o zvýšení výkonnosti a jakémusi zpřehlednění kompetencí jednotlivých odborů. Je to úkol pro Marka Řeháčka, našeho nového tajemníka, kterého jsme tím pověřili a rozhodně mu to nezávidím. My nechceme vyhazovat naše úředníky, to je příliš zjednodušený pohled. Jde nám hlavně o přepracování struktury úřadu, přerozdělení agend, přeformování některých oddělení a zpřehlednění úřadu. Z celkové koncepce vyjde počet lidí, kteří jsou pro zvládnutí určitého úseku nutní a to je ten výchozí stav. Čili ne nějaké škrty od stolu, ale nová struktura a dosazování potřebného počtu. Jako kdybys začínal od nuly. Tím ti odpovím i na otázku kvality aparátu. Nemám pochyb o tom, že dnes je většina zaměstnanců na vysoké odborné úrovni a rozhodně nejsem rád, že jich bude muset řada skončit. Jenomže naším úkolem je přizpůsobit úřad tak, aby odpovídal potřebám občanů a přitom byl pružný a levný. Už minule jsem ti říkal, že dostaneme od státu na výkon státní správy o sedm milionů méně, které na mzdách chybí. Tady musím zdůraznit, že opatření, které jsme byli nuceni udělat, a to je ono kritizované snížení platů úředníkům a zaměstnancům městských organizací o 10 procent ze základu mzdy, mě netěší a vidím ho jako nesystémové. Ale zároveň zdůrazňuji, že jiné řešení jsme neměli. Proto právě onen odstartovaný proces změny struktury úřadu je první krok, abychom nemuseli v příštích letech podobná opatření dělat. Cílem je zeštíhlit vedení úřadu, ušetřit fi nanční prostředky a ty rozdělit mezi pracovníky úřadu. Kromě zvýšení efektivnosti a přerozdělení kompetencí mezi odbory za touto změnou nic jiného nehledejte. Zde je nutno připomenout, že skutečně jsou lidé, kteří si již svoji práci na úřadě neobhájí a budou propuštěni. To je samozřejmě z lidského hlediska pro ně a jejich rodiny nepříjemné, já to tak vnímám a všechny, kterých se to týká ujišťuji, že vše proběhne v souladu a platnými zákony této země tady mám na mysli hlavně vyplacení odstupného. Mnoho úředníků žije nyní v nejistotě. Nevědí, zda budou mít zaměstnání a s takovou se nepracuje lehko. Nemůžete jim sdělit už teď s kým se počítá a kdo si má hledat práci? To bych opravdu rád, ale my to sami nevíme. Už jsem vysvětloval, že stavíme nový úřad. Možná to zní příliš honosně, ale je to tak. Po dlouhých analýzách a jednáních jsme předložili ke schválení Radě města v únoru novou strukturu úřadu. Co to znamená? Od začne platit nová schválená struktura a pokud nebudou výsledky výběrových řízení na vedoucí pozice dokončeny, tak pověříme vedením odborů a oddělení stávající lidi ze zaniklých vedoucích postů. Ono to zní možná složitě a na některých odborech ke změnám nedochází, ale bylo třeba vybrat model pro změnu maximálně spravedlivý a transparentní. Dnes mají všichni šanci se přihlásit do výběrových řízení a své pozice obhájit. Procedurálně to bude probíhat takto. Víme, že bude nějaké oddělení, které bude mít třeba sedm lidí. Nejdříve vybereme vedoucího, který bude nejlépe vyhovovat kritériím a ten si pak bude do sestavení svého týmu zásadně mluvit. Samozřejmě to úplně nepustíme z ruky, ale chceme dát prostor vedoucím, aby mohli realizovat své představy, projevit se a ukázat co umí. Já dnes nemohu tušit koho si vyberou a koho nikoliv. A z tohoto plyne, že dnes odpověď na otázku, s kým se počítá není. Hodně se mluví, že si nový tajemník»dotáhne«lidi z Liberce, se kterými pracoval na magistrátu. Například už byla přijata někdejší náměstkyně primátora Naděžda Josífková. Hrozí invaze libereckých úředníků do země krále Miroslava? Také jsem to slyšel (úsměv). Ne, žádný takový záměr, samozřejmě, nemáme, to je nesmysl. Jde nám jednoznačně o kvalitu zaměstnanců a je lhostejné, kde bydlí. Tajemník plní zadání, kterým jsme ho pověřili a má dostatek zkušeností i vzdělání, aby to zvládl profesionálně a k naší spokojenosti. To mluvím za celou koalici a v tomto jsme ve shodě. Pro nás je jednoznačně na prvním místě kvalitní a výkonný aparát, vše ostatní jde stranou. Na druhou stranu jsem přesvědčen a chci to zdůraznit, že dnes máme dostatek velmi kvalitních úředníků, což je zásluha předchozího tajemníka doktora Nesvadby a věřím, že většina z nich uspěje a obhájí své posty a budeme moci začít pracovat. Dnes se line úřadem jakási vlna nejistoty a obavy, což je pochopitelné a proto je nutné proces změny struktury v dohledné době dokončit. Ještě jsem v úvodu zmínil výprodej... Aha, ty myslíš nabídku prodeje nemovitostí. To je naprosto logický a potřebný krok. Nač budeme spravovat něco, co může udělat jiný vlastník a lépe. A hlavně dnes již doba dozrála tak, že zmiňované nemovitosti již nemáme za co udržovat, nemluvě o tom, že je třeba je modernizovat. V minulosti byly tyto nemovitosti spravované OBP a následně realitními kancelářemi. A skutečně dostávaly jen málo fi nancí a to hlavně jen na havárie a havarijní stavy. A jejich dnešní stav je již takový, že město skutečně nemá potřebné finance na jejich opravy a co je hlavní, město musí investovat i do jiných majetků, jako jsou např. komunikace, chodníky. Pro město je tento majetek, respektive jeho správa, přítěží, proto musíme pokračovat v privatizaci nepotřebného majetku. Já samozřejmě přeji úspěch tobě i koalici a budu sledovat, jak se vám to povede. Jsem si jist, že výsledek pak občané ocení a věřím, že to dobře dopadne. My pro to uděláme maximum. Díky za rozhovor. Já také a zdravím čtenáře! Vladimír Kordač STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

5 DĚNÍ VE MĚSTĚ Za jablonecký Balvan bojujeme dál! Jirko, jak to dopadlo? Budou se gymnázia slučovat, nebo zůstane vše při starém? Tak to, jak to dopadne, samozřejmě nevím. To rozhodnou krajští zastupitelé. Naše stanovisko je v této chvíli jednoznačné a doporučili jsme školu zachovat tak, jak je nyní. Rád bych ti odcitoval stručné zdůvodnění, které jsme ke slučování gymnázií podali: Obě gymnázia vykazují dlouhodobě 100% naplněnost (převis poptávky nad nabídkou). Obě gymnázia vykazují v rámci Libereckého kraje velmi dobré výsledky svých studentů a pomáhají tak jejich přechodem na VŠ Libereckému kraji ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Obě gymnázia si vybudovala vysoce kvalitní týmy pedagogů a zdravá»konkurence«mezi oběma školami je žádoucí a přínosná. Vhodné je zvážit orientaci Gymnázia U Balvanu na rozšířenou výuku jazyků v rámci Libereckého kraje (79-41-K/8l, K/6l). RNDr. Jiří Čeřovský je členem odborné skupiny Klubu zastupitelů ODS Libereckého kraje, která zpracovala oponentní materiál k návrhu reformy středního školství z pera náměstka hejtmana Radka Cikla (ČSSD). V komisi zastupoval jabloneckou oblast, proto jsem se ho zeptal, zda v Jablonci zůstane gymnázium U Balvanu. Za jablonecký Balvan bojujeme dál!, říká v rozhovoru. Není to rozhodnutí pod tlakem veřejného mínění, které se projevilo protesty a podepisováním petice? Veřejnost má právo se k tak důležité změně vyjádřit a její názory je nutné zvážit a důkladně prodiskutovat. Pod tlakem jsme v žádném případě nebyli a neřešili jsme jenom gymnázia, ale i ostatní odborné školy. Vycházeli jsme z dostupných materiálů zpracovaných krajem, statistik a dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy v ČR a jednotlivých krajích. Brali jsme do úvahy např. oborovou skladbu škol, očekávané potřeby trhu práce, dopravní dosažitelnost atd. Výsledný materiál je dostupný a každý se může podívat na argumentaci k jednotlivým návrhům. (celou tiskovou zprávu naleznete zde: /clanek/optimalizace-stredniho-skolstvi-vlk/ pozn. red.) To zřejmě nebyla nijak radostná práce. Proč jste to vůbec dělali? Krajská koalice pod vedením ČSSD má dost velkou sílu, aby si to odhlasovali podle svého. Není to tedy zbytečné? Já a mí kolegové to za zbytečné nepovažujeme. Je to důležité téma a výsledky optimalizace středního školství se projeví v delším časovém horizontu, a proto je důležité o tom jednat a diskutovat. Sice, jak říkáš, současná krajská koalice si může odhlasovat co chce, ale ODS má i jako opoziční strana zodpovědnost a musí k takto zásadní věci prezentovat svůj názor. Nemůžeme to takříkajíc»nechat na volno«ať si dělají, co chtějí. To je přece práce opozice, aby přinášela variantní řešení, ale konečnou zodpovědnost má především ČSSD. Ještě krátce na závěr, jak byla složená komise? Ta krajská pracovala pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky. Za oblast Liberec PhDr. Zdeňka Kutínová, za Jablonec nad Nisou já, za oblast Semily Mgr. Otakar Špetlík a za oblast Česká Lípa Mgr. Petra Kašparová. Každá oblast pak měla svůj tým. V tom jabloneckém byl starosta Smržovky Mgr. Marek Hotovec a dále Mgr. Vlasta Veverková a Ing. Jaromíra Čechová. Děkuji za rozhovor a doufám, že gymnázium přežije. Věřím, že ano, za jablonecký Balvan bojujeme dál! Vladimír Kordač JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 5

6 ZASTUPITEL JABLONCE Strachy jsem nespal! Mirku, můžete říct něco ke svým podnikatelským začátkům? Jak jste začínal a jak na to vzpomínáte? Na ty začátky rád vzpomínám. Skoro nic jsem neměl. Když začala malá privatizace, tak jsem vydražil pronájem restaurace na Žižkově Vrchu a musel jsem si vzít úvěr. Zpočátku jsem strachy nespal pod tíhou odpovědnosti a obavy, jestli budu schopen splácet. Samozřejmě mám k té restauraci vztah a vlastním ji dodnes. Několikrát jsem ji zrekonstruoval, takže dnes splňuje všechny standardy a mám z ní radost. To byla moje první podnikatelská vlašťovka. Dnes se hodně mluví o tom, že fotbal je jen byznys a dělá se hlavně pro peníze. Co vy na to? Tuhle otázku dostávám často, ale je to jinak. Těžko se na to odpovídá těm, kdo to vidí z venku bez znalosti věci, ale věřím, že to dělám dostatečně dlouho, abych každého přesvědčil, že to s jabloneckým fotbalem myslím vážně. Já jsem funkcionář od roku Dříve předsedou představenstva a dnes vlastníkem klubu. Myslím si, že jsme postupně dosáhli mimořádných sportovních výsledků a k tomu je potřeba vytvořit rozpočet, který jsme v minulých letech výrazně zvýšili navzdory problémům s hospodářskou krizí. Na provozní části jsme udělali škrty, ale co se týče investic do klubu a do hráčů, tak tam jsme opravdu tvrdě zapracovali. Samozřejmě, že když někdo slyší kolik stojí hráč a za kolik jsme ho koupili nebo prodali, tak to budí zdání velkých peněz, ale je to o tom, že koupím hráče, který chci aby tady hrál. Prodejem musím tu investici zase zúročit, abychom zajistili dostatek peněz na provozní výdaje a zajištění zázemí pro sport. Z čeho máte největší radost? Radost mám, když vidím nominaci A mužstva, kde v reprezentaci se Španělskem máme tři hráče, Tomáše Pekharta, Davida Lafatu a jako náhradníka Michala Špita. A pak V Jablonci stěží najdete člověka, který by ho neznal, nebo o něm neslyšel. Stejně jako mnohý veřejně činný člověk je vnímán kontroverzně a rozděluje lidi na ty, kteří jej obdivují a na ty, kteří jeho jméno vyslovují se skřípěním zubů. Řeč je o dlouholetém šéfovi jabloneckého fotbalu, někdejším řediteli pražské Sparty, podnikateli a současném členu rady města Miroslavovi Peltovi. Traduje se o něm, že je bohatý, že má velký vliv a konexe. Pro někoho je velkou osobností a pro jiného ďábel. Co je ale skutečnost a co mýtus? Odpověď na tuto otázku jsem hledal při našem společném rozhovoru. když vidím jednadvacítku (hráči do 21 let pozn. red.) v přípravném zápase ME, kde máme čtyři hráče v základní sestavě a tři hráče v náhradnících, tak máme dohromady deset hráčů v reprezentaci a to si myslím, že je naše nejlepší odměna. Ještě loni jsem si stěžoval na nízkou návštěvnost vzhledem k dobrým výsledkům, ale teď přišlo na utkání s Hradcem pět tisíc diváků a čeká nás utkání se Spartou. Přeji si a věřím, že bude plný stadion, protože to je boj druhého s třetím. Jak se vlastně z brankáře stane fotbalový funkcionář? Proč jste s tím v roce 1991 začal? Mě odjakživa bavilo spojovat nespojitelné a dělat funkcionařinu. Měl jsem vášeň něco pro sport dělat, chtěl jsem být sekretářem nebo dřív, když jsem byl mladší, tak televizní m komentátorem. K fotbalu jsem vždycky tíhl nejen na hřišti, ale i v zázemí. Samozřejmě k tomu nahrála také situace po roce Tehdy hlavním podporovatelem byl LIAZ, který krátce na to šel do útlumu a nastal problém s fi nancováním. Dala se tehdy dohromady parta nadšenců, ve které jsme byli s Kosťou Pavlidisem, Nikosem Sianosem, Pepíkem Kubínem a dalšími. Společně jsme si řekli, že tady ten fotbal zkusíme zachránit a já jsem vystoupil na valné hromadě a řekl, že do toho mám chuť a že si to vezmu»na triko«. Vložil jsem do toho i nějaké vlastní prostředky, no a dneska je to nějakých dvacet let, co se o jablonecký fotbal starám. Všichni jistě pamatují, že stadion už tehdy nebyl v ideálním stavu a že jeho pozdější rekonstrukce vyvolala řadu protichůdných reakcí. To asi nebylo snadné období? My jsme se od začátku snažili vybudovat infrastrukturu, která má špičkové parametry. Chtěl bych poděkovat minulému i předminulému zastupitelstvu za podporu sportu a odvahu, se kterou se do těch projektů pustilo. Myslím, že investice jak na Střelnici, tak i ve Mšeně, kde na hromadě suti a odpadu vyrostla tréninková hřiště pro mládež, si město zaslouží. Nejvíc mě na tom těší, že sportoviště slouží nejen ligovému fotbalu, ale také právě mládeži a dorostu. Máme areál, na který mohou být všichni hrdí a fotbal dělá dobré jméno Jablonci. Díky pravidelným televizním přenosům je známý po celé republice. Součástí fotbalu, jak jste řekl, je také mládež. Máte dost talentů? A jak se o ně staráte? Jistě se vždy pár talentů najde a mnoho prvoligových hráčů byli a jsou odchovanci Jablonce. Je samozřejmé, že ne každý se uchytí v první nebo druhé lize, ale o talenty se staráme i v dospělém věku. Z dorostu přechází do naší třetiligové juniorky a tam mají možnost se rozehrát a potom se uplatnit i v nejvyšší soutěži. Pracujeme téměř se čtyřmi sty padesáti mládežníky a to je nejvyšší počet široko daleko. V dnešní době, kdy o pohyb mezi mladými není velký zájem a je těžké je k nějakému sportu přitáhnout, je to úspěch. Asi ani nemusím říkat, že sehnat peníze na provoz je hodně náročné. Byl bych rád, kdyby se město více podílelo na provozu a podpoře mládežnického fotbalu. Na druhou stranu si jsme vědomi, že se město investičně podílelo na vybudování infrastruktury, takže musíme mít trpělivost. Když se podíváte na to, co se vybudovalo a jak se zanedbaný prostor proměnil, tak to jistě nebyla marná investice. Ať Střelnice, Břízky nebo Mšeno jsou areály, které fungují a přinášejí ovoce. Jistě mi dáte za pravdu, že to nebyly vyhozené peníze. Myslím, že jarní soutěž se pro Jablonec vyvíjí velmi dobře. Hradci jste dali sedm»fíků«a jsme na třetím místě tabulky. Takže spokojenost? Zatím ano, ale víte, jak to je. Za čtrnáct dnů to může být úplně jinak, takže bych to nepřeceňoval. Ale mám radost z toho, že fotbal v padesátitisícovém Jablonci, kde se téměř zhroutil sklářský a bižuterní průmysl, tak dobře reprezentuje svoje město. A když někam přijedu a slyším o nás chválu, tak to snad dělá dobře každému Jablonečákovi. Je stadion na Střelnici pro město velká finanční zátěž? Platí fotbal městu nájem? Někteří lidé, kteří nefandí fotbalu, si myslí, že snad máme nájem zadarmo, ale není tomu tak a mrzí mě to, protože v jiných ligových městech to tak není. Takže s problémy a někdy i pozdě, ale platíme. Ještě bych se vrátil k vašim aktivitám ve městě. Máte hodně nemovitostí? To je relativní a neumím to posoudit. Nedělám nic, co by nebylo běžné. Já jsem patriot a Jablonec je pro mě město, kde žiju a mám ho rád. Dříve tu byla řada domů, které byly ve špatném stavu a potřebovaly velkou STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

7 NAŠI POSLANCI investici. Uvedu jeden příklad za všechny. Když jsem viděl zchátralý dům na Dolním náměstí, na kterém už rostly břízy a nebyl roky nikdo schopen s tím něco udělat, tak jsme ho koupili, udělali generální rekonstrukci a našli nájemce, kteří jsou spokojení. Mým přáním by bylo, kdyby takto vypadaly všechny domy ve městě a měly pečlivé vlastníky, kteří se o ně pečlivě starají. S poslankyní na jiné téma JUDr. Ivana Weberová hájí barvy ODS ve sněmovně bezmála rok. O tom, co může jeden poslanec prosadit a jak funguje politika jsme si povídali na výročí snad nejvíce dehonestovaného svátku Mezinárodního dne žen. Nejde ale jenom o domy, prý jste nakoupil i mnoho pozemků. Vím, že takové šumy jsou, ale já jsem kupoval pozemky od soukromých vlastníků a samozřejmě koupit může každý, pokud má tu odvahu vzít si na to úvěr a pak splácet. Ale ne každý tu odvahu má. Je to velké riziko. Já tu odvahu mám jak v podnikání, tak i ve fotbale. Kdyby se mi záměr nezdařil a prodělal jsem peníze, tak mi je nikdo nedá. Měl jsem například konkrétní představu o výstavbě, tak jsem musel vykoupit řadu pozemků, zcelit je, připravit projekt, zajistit všechna povolení a v současnosti čekám na vydání územního a stavebního rozhodnutí. Doba se změnila a dneska mi dělá ten projekt více starost než radost, ale to je život. Musí to být časově náročné. Žijete ve stresu? Náročné to je. Denně mám desítky telefonátů a řeším řadu různorodých problémů a musím být pořád»na drátě«, takže si moc soukromí neužiji. Nemám čas na to, abych mohl vysadit, relaxovat a koukat na nějaké seriály. Snad nejdelší chvíli klidu jsem zažil na dovolené, kdy jsem se nechtěně vykoupal s mobilem a ten na pak pár dní ztichl než uschl. (smích) Jaká byla vaše motivace pro angažmá v radě města? Především chci být v centru dění, mít informace o tom, co město potřebuje a kde mohu využít svých mnoha kontaktů ve prospěch Jablonce. Je to u mě otázka již zmíněného patriotismu a když ty možnosti mám, tak by byla velká chyba je nevyužít. Já osobně jako Pelta od města nic nepotřebuji, naopak mohu něco donést. Ale žádal jste o půjčku pro fotbal a město Vám půjčilo deset milionů. Nemýlím se? Máte pravdu a hodně se o tom mluvilo, ale to plyne z nedostatku informací. Je potřeba se na to dívat jako na normální obchodní případ. Bylo to nutné pro překlenutí krizového období, kdy naši sponzoři měli sami velké problémy a nemohli nás podporovat. Dnes je situace stabilizovaná a půjčka splacena i s úroky, takže na tom město vydělalo. Co byste na závěr vzkázal čtenářům? Fanouškům, aby nám drželi palce a přišli nás podpořit na stadion. Všem ostatním ať se daří a užívají jarních dnů. Dvoustranu připravil Vladimír Kordač Ivo, když jsem na to narazil v úvodu, jak vnímáš, jako žena, matka a politička, feministické hnutí a tento svátek, který nemá v současné době valné pověsti? Tak to jsi mě na začátek trochu zaskočil. Je pravda, že minulý režim MDŽ zneužil ke své propagandě a musím přiznat, že osobně ve mně ten odstup vůči tomuto svátku pořád zůstává. Asi bližší je mi Den matek, který ale patrně i kvůli pohyblivému datu není zatím příliš často oslavován. Jsem ale přesvědčená, že je potřeba vše vnímat v kontextu doby a stavu společnosti. Postavení žen, které neměly volební právo, možnost zasahovat do politiky a do mnoha dalších oblastí, nebylo rovnoprávné. V té době bych asi byla feministkou také. Dnes je situace naprosto jiná a stále se vyvíjí. Fakt je, že by se měla 8. března připomínat odvaha těch dam, které si šly svá práva vybojovat. Prvnímu máji se říkalo EXPO, čili existenční pochod. Dobrovolně povinná účast znamenala bod k dobru a neúčast černý puntík. Nemyslíš, že se na to dost zapomíná? Já patřím sice ke generaci, která minulý režim příliš nezažila, nicméně si klima té doby perfektně pamatuji a vzpomínka na tu permanentní přetvářku, nesvobodu, propagandu a podlézavé rudé transparenty mi nahání husí kůži ještě dnes. Trochu mne proto mrzí, že se mnozí tváří, že to tak zlé nebylo a komunistům rostou preference. Je to ale asi v lidské přirozenosti, že se na ty špatné věci zapomíná rychleji. Dnes hýbou společností hospodářské problémy, reformy, obavy občanů ze zhoršení životní úrovně, zdražování, nedostatku financí ve zdravotnictví, sociální oblasti a na důchodovém fondu. Je to logické. Na ty reformy jsem se chtěl právě zeptat. Stejnou otázku jsem pokládal i kolegovi Vítkovi Němečkovi. Nemáš problém s tím, že vládní návrhy reformních zákonů mohou zhoršit životní úroveň sociálně slabších občanů? Byla bych velmi nerada, pokud by se zhoršila životní úroveň lidí, kteří se bez své viny nemohou o sebe postarat lépe. Jsem přesvědčená, že reformní zákony v sobě sociální rozměr a solidaritu obsahují. Myslím si, že současný sociální systém je přebujelý a do budoucna neufi nancovatelný. Sociální dávky musí být pokud možno adresné a musí být podpořena iniciativa a aktivita každého jedince. Jistě to není nic příjemného, ale jiné cesty prostě není. Myslíš si, že dojde skutečně k drastickému zvýšení cen a zhoršení úrovně? Jsem přesvědčena, že to nebude tak bolestivé, jak mnohé katastrofi cké scénáře předpovídají. Ke zdražení může ale přispět také vzrůstající cena ropy v souvislosti s Libyjskou krizí, protože zvýšení nákladů za pohonné hmoty se vždy odrazí do všech cen. Ještě jak jsme mluvili o tom zapomínání. Česko se dostalo na třetinu reálné mzdy Německa. To je nedávná statistická zpráva. Pokud by náš mozek fungoval správně, tak bychom si museli vzpomenout, jak vysoko byl tento cíl počátkem devadesátých let. Dvacet let naše životní úroveň roste, ale moc to nevnímáme. To je také jeden z důvodů neustálé nespokojenosti. A je to špatně, že jsme takovým národem remcalů, skeptiků a nespokojenců? To bych řekla, že je přehnané. Je fakt, že jsme národem, který se moc nenadchne, nemáme tu americkou povahu být stále happy, jsme dost nedůvěřiví vůči změnám a nepropadáme tolik emocím. Asi je to dáno historickým vývojem a naší neustálou podrobeností. Ovšem jak jsi zmínil tu nespokojenost, tak tu lze vnímat i jako pozitivní sílu, protože by nás měla hnát dopředu k větší snaze vlastním přičiněním se té nespokojenosti zbavit. Tak tedy na závěr: jsi optimistka? Věříš, že koalice ustojí kritiku a neustoupí od reforem? Věřím, že ano. Zatím to vědomí nutnosti převládá a koaliční dohody se drží. Kdyby vláda podlehla tlakům odborů a nespokojených skupin, to by byla špatná zpráva pro všechny a znamenalo by to obrovské problémy v dohledné budoucnosti. Děkuji za rozhovor. Já také. Přeji čtenářům pěkné jaro. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 7

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS Reformy y pro p lidi NE pproti lidem Otevřete oči Kampaň ČMKOS 6 lží Jaromíra DRÁBKA První lež Teorii, že privatizace povede ke zvýšení důchodů, prosazovala v polovině 90. let také Světová banka. Teorie

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Resilience a obce Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Klimatická změna hrozba pro ekosystém pro lidstvo pro státy pro komunity pro jednotlivce environmentální hrozba Před

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: AIDEM a.s. IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Brno TV Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, pane předsedo Akademie, pane čestný předsedo, vážení hosté, dámy a pánové! Nejprve

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více