zima je trýzeň, jaro je přízeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zima je trýzeň, jaro je přízeň"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK V NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ zima je trýzeň, jaro je přízeň DUBEN 2011 Vážení čtenáři, opět vám přinášíme pár pohledů na dění ve městě. Protože je jablonecká kotlina tektonicky stabilní, můžeme se místo katastrofálním otřesům v Japonsku věnovat méně katastrofálním otřesům na jablonecké radnici. O tom, pod kým se třesou úřednické židle a mnohém dalším si přečtěte v rozhovoru s místostarostou Milošem Vele. Boj o Balvan komentuje Jiří Čeřovský a ohlédnutí za stodenním působením v čele radnice jsme si povídali se starostou Petrem Beitlem. Tak pěkné čtení a hlavně krásné jarní dny! Z OBSAHU: Se starostou o sto dnech v čele radnice 2 Jak to bude s Balvanem 5 Miroslav Pelta strachy nespal 6 Rozhovory s našimi poslanci 7 8 Z kultury Protipovodňová ochrana města 15 Poslanecké hodiny poslanců PS PČR za ODS MUDr. Víta Němečka, MBA a JUDr. Ivany Weberové jsou každé pondělí v poslanecké kanceláři Komenského 23/7, Jablonec n. N. (1. patro). Schůzku je možné dojednat na telefonu: nebo případně prostřednictvím u: grafika, tisk i výsek pod jednou střechou tiskárna u autobusového nádraží ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

2 Sto dní v čele radnice DĚNÍ VE MĚSTĚ V čele jablonecké radnice už více než čtvrt roku stojí Ing. Petr Beitl. Jak prožil stodenní lhůtu hájení v nové funkci a co se za tu dobu stalo, jsem se ho zeptal v rozhovoru pro náš zpravodaj. Petře, s příchodem zimy jsi usedl do starostenského křesla. Jaká pro tebe byla letošní zima, která právě doznívá? Určitě byl nástup do funkce náročný. Jak rychle jsi se zaklimatizoval a zorientoval v nové funkci? Přiznávám, že jsem toho letos opravdu moc nenalyžoval. Přebírání funkce, příprava rozpočtu, práce na optimalizaci radnice, společenské a jiné povinnosti mi berou většinu času, který jsem byl zvyklý dříve věnovat osobnímu a rodinnému životu. Nicméně doufám, že přijatá opatření a nové zkušenosti zafungují a příští rok už to bude lepší. To je trošku odpověď na druhou část tvé otázky. Pod tlakem okolí a událostí se již zabydluji a pokládám toto symbolické období za poměrně úspěšné, už jenom proto, že se vyhýbáme zjevným systémovým chybám. V rozhovoru s tvým kolegou, místostarostou pro hospodaření Milošem Velem, jsme se bavili o reorganizaci městského úřadu (článek na straně 4, pozn. red.), ale já bych se chtěl zeptat, zda jste měli tu koncepci v hlavě už před příchodem na úřad, nebo se rodila až za pochodu? Nutnost reorganizace jsme tušili předem. Rozhodujícím impulsem byl stav rozpočtu radnice na rok 2011 i střednědobý výhled financování města. Bylo jasné, že pokud nechceme financovat provoz města z nových úvěrů, musíme něco udělat. Výměna na postu tajemníka radnice na konci roku byla spouštěcím impulsem reorganizace. Pokud vím, tak mnozí zaměstnanci k tomu přistupují kriticky a své jistě způsobuje i obava o zaměstnání. Předpokládám, že to není snadné ani pro jednu stranu. Provádět podobná restriktivní opatření samozřejmě nic příjemného není. Bohužel je to nutné. Radnice musí svůj chod přizpůsobit vnějším podmínkám a to znamená útlum v mnoha oblastech. Tento útlum sebou přináší i snížení požadavku na počet zaměstnanců. Jak se říká když je zle, je potřeba jít na základ. To znamená, že je potřeba činnost jednotlivých oddělení ořezat od různých, dnes zbytných úkolů. Dále získáme i úspornější a přehlednější strukturu radnice. Novým organizačním řádem jsou ve struktuře úřadu nově defi novány odpovědnosti i povinnosti. Pokud se nám podaří s novou strukturou obstát a odrazit se od pomyslného dna, budeme mít vytvořeny podmínky pro další rozvoj. V současné době jsme v přechodném období, které pro mnohé může znamenat nejistotu, kterou představují nové požadavky a již uvedené změny. Pevně věřím, že se přes toto období co nejrychleji dostaneme. Současně bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům radnice, kteří se na optimalizaci aktivně podílejí. Nyní už je ta změna nastartovaná a probíhá. V jakém časovém horizontu vše proběhne? Optimalizace je naplánovaná do konce letošního roku. Do této doby by také mělo být odcházejícím zaměstnancům vyplaceno i zákonné odstupné. Podle délky pracovního poměru může dosáhnout až sedminásobku průměrného platu. Ekonomický dopad těchto kroků se tak projeví až po uplynutí příslušné doby. Pokud nedojde k významné změně vnějších podmínek, počítáme s tím, že od nového roku začneme navyšovat i mzdy abychom je vrátili na úroveň roku Podmínkou bude samozřejmě i zvýšení efektivity práce a iniciativy jednotlivých úředníků. Médii probleskly zprávy o odvolávání členů správní rady divadla a jmenování nových. V této souvislosti se, samozřejmě, rojí i různé spekulace. Můžeš sdělit důvody, které k tomuto kroku vedly? Ke změnám v radách došlo v souvislosti se změnou zákona o kompetencích statutárních orgánů v obecně prospěšných společnostech. Ze zákona správní rada přišla od 1. ledna 2011 o většinu svých pravomocí, které se přesouvají na ředitele. Považovali jsme proto za nutné zasáhnout i do struktury správních orgánů městských organizací, kterých se to týká. Pokud jde o divadlo, někteří odvolaní členové se chtějí soudit kvůli údajným formálním chybám v návrhu na změnu. Já vidím chybu v tom, že se nám v čase, který jsme měli před vánocemi vymezený, nepodařilo sladit zasedání správní rady divadla, rady města a zastupitelstva. Členy správní rady jsme proto o připravovaném odvolání informovali nejprve telefonicky a po rozhodnutí radou a zastupitelstvem i osobně. Bohužel mezitím vzplanuly vášně, kterým jsme se, dle mého přesvědčení, mohli při osobním jednání vyhnout. Já jsem se již na správní radě za toto nedopatření omluvil. Další výtka byla, že jsme neuvedli důvod. Já si žádné zástupné důvody nechci vymýšlet. Důvod byl jednoduše organizační. Město je zřizovatel organizace, majitel divadla a ten, kdo na jeho provoz přispívá zásadní částkou deseti milionů ročně. Proto má právo obsazovat správní radu dle svého uvážení. Pokud by soud našel ve změnách závažnou formální chybu, podáme nový návrh. Ten již bude v pořádku, ale obsahově bude stejný. Pokud by krajský i nejvyšší soud pracovali ve standardních termínech, byla by celá kauza již vyřízena. Nakonec mohu říci, že naprosto stejná změna proběhla v orgánech Eurocentra bez jakýchkoli vášní. Zeptám se tedy dále. Chystají se změny i v organizacích zřizovaných městem (nejznámější asi Eurocentrum, Technické služby, Divadlo, Městská policie, Sport s. r. o )? Jistě. Pokládám za spravedlivé, abychom jak samotnému úřadu, tak k městským organizacím přistupovali stejně. Na začátku roku jsme všude plošně snížili mzdy a nyní po optimalizaci úřadu se chystáme provést podobnou analýzu a opatření i v městských organizacích. Chystáme se prověřit více jak desítku našich organizací a budeme prověřovat, zda nedochází k duplicitním činnostem, a jak se věnují činnostem, pro které byly zřízeny. Určitě dojde ke změnám struktury a některé se sloučí s úřadem, například Městská správa nemovitostí. Doufám, že i v této oblasti se nám podaří udělat takové změny, které nám umožní navrátit mzdy na úroveň roku Minule jsme se bavili o nutnosti, která vedla k uzavření současné koalici s Domovem. Můžeš říct, nyní po čtvrtleté zkušenosti, jak vám to šlape? Narážíte na nějaké názorové spory nebo věcné rozpory? Koalice funguje překvapivě dobře. Především převládá pocit zodpovědnosti a společné vědomí nutnosti překonat složité problémy. Nemáme zásadní rozpory a snažíme se jim předcházet neustálou komunikací. Velmi dobře zatím také funguje spolupráce v radě města i v městském zastupitelstvu a to napříč politickým spektrem. Ty problémy jsou finančního rázu? Proto byl schválen úsporný rozpočet? Ono se nejedná pouze o úspory. Škrtání je jednoduché, ale zodpovědné hospodaření je složitější. Jak už jsem několikrát deklaroval, rok 2011 pokládám za začátek rozpočtové stabilizace města. Ta by nám měla v dalších letech umožnit nastartovat další rozvoj. STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

3 DĚNÍ VE MĚSTĚ Zachytil jsem něco o chystaných vnitřních opravách či spíše úpravách na radnici. Jak to koresponduje s tím šetřením? Ono to má dvě roviny. Jedna je reprezentační, kdy vnímám stav zasedacích prostor radnice jako poněkud vybydlený a nedůstojný. Město musí dnes i do budoucna vystupovat sebevědomě a k tomu také patří úroveň jednání, oblečení a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Prošlapané koberce, nábytek a zdi potlučené dřevotřískou ze sedmdesátých let, k tomu rozhodně nepřispějí. Zvláště, když se pod obložením skrývá původní dřevěný interiér. Druhá je podle mě z lidského hlediska základní a týká se stavu sociálních zařízení radnice, která jsou na úrovni sedmdesátých let minulého století. Podotýkám, že veřejně přístupné WC na radnici lze, v porovnání s ostatními, veřejnosti nepřístupnými, považovat za luxusní. Nedokážu si představit, že bych na dnešní»starostenské WC«poslal významnou návštěvu. Možná bych našel i třetí rovinu celkovou rekonstrukci jablonecké radnice, ale ta je zatím bez dotačních peněz v nedohlednu. V jakém stavu jsou investiční akce nákupních center v Kamenné nebo Komenského, budou se realizovat? V současné době je to zcela v rukou investorů. Ze strany města nestojí nic v cestě. Jsou tam uzavřeny časově limitované smlouvy a po jejich uplynutí můžeme jednat dál. Například fi rma Proctus, která chce postavit multifunkční dům na místě bývalé tržnice, má pozemek k dispozici do října tohoto roku. Crestyl, který plánuje stavbu velkého obchodního centra na místě bývalé Jabloně, disponuje pozemkem do roku Dobrou zprávou pro občany je přestěhování přestupního místa MHD z nevyhovující Kamenné ulice do prostor autobusového nádraží. Mělo by k tomu dojít během letošního léta. Co se týče rozvoje v čem vidíš největší problémy? Je to nedostatek investičního optimismu, financí nebo je to doznívající krizí a bude se něco dělat? Paradoxně v Jablonci je největším současným problémem nedostatek elektrické energie. Dokud nebude postavena nová trafostanice, tak není možnost dalšího rozvoje. Je to vážný problém a váznou na něm i pracovní místa, protože zájem fi rem stavět další montážní haly evidujeme. Jednání s dodavatelem elektrické energie má proto nyní pro mě nejvyšší prioritu. Vyřešení této situace je zatím plánováno na rok 2013, ale naším cílem je tento termín co nejvíce přiblížit. Jinak se chystá celá řada drobných akcí, například úprava parku Tyršovy sady a podobně. To jsou zpravidla záležitosti, na které jdou grantové nebo dotační peníze. Je vidět, že úkolů je celá řada a přeji ti, aby se vše dařilo. Díky za rozhovor. Já děkuji také. Jsem optimista a věřím, že se nám to společně podaří a že budou občané spokojení a naší snahu ocení. Vladimír Kordač Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci nad Nisou. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o.s. IČ: se sídlem Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Podhorská 22, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.tiskareklama.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, duben Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Uzávěrka dalšího čísla je JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 3

4 DĚNÍ VE MĚSTĚ Pod kým se třese radnice? Od voleb do městského zastupitelstva již uplynula stodenní doba hájení a nová reprezentace má za sebou již mnoho kroků, které na nezaujatého pozorovatele mohou působit rozporuplně. Například ke stému výročí MDŽ byly zveřejněny výzvy na výběrová řízení vedoucích odborů, správního, humanitního, správy majetku, ekonomiky, stavebního a životního prostředí, územního a hospodářského rozvoje. Na stránkách města už delší dobu visí nabídka na prodej nemovitostí, kterých se chce radnice zbavit a v neposlední řadě jsme se mohli na stránkách Jabloneckého měsíčníku dočíst o úsporném rozpočtu na letošní rok. Správu majetku a hospodaření má v gesci odbor, kterému od voleb šéfuje místostarosta Ing. Miloš Vele a jeho jsem se šel zeptat jak se věci mají. Miloši, na přelomu roku jsme se bavili o tom, jak se seznamuješ s novým prostředím a sbíráš informace. Už je máš? Neuběhlo pořádně ani čtvrt roku a už je takový»tanec«. Jak to všechno stíháte a máte to dobře promyšlené?»tanec«, jak říkáš, je způsoben nikoliv mnou nebo mými kolegy, ale prostou reakcí na pokles příjmů do našeho rozpočtu a nutnosti s fi nancemi řádně hospodařit. Proto jsme museli připravit rozpočet tak, aby byl maximálně úsporný, ale přitom se město mohlo dále rozvíjet. Aby se nezastavily investiční akce a zlepšovalo se prostředí, abychom mohli čerpat peníze z fondů a abychom mohli podporovat organizace města, kulturu, sport, sociální oblast... Jistě, o tom jsme se bavili minule a rozpočet byl zveřejněn s podrobným komentářem a bylo by zbytečné se mu dál věnovat. Přesto bych se chtěl zeptat na připravovanou reorganizaci úřadu a jeho zeštíhlení, což se rozpočtu také týká. Z pohledu občana nedojde snížením stavu úředníků ke zhoršení služeb úřadu například v prodloužení lhůt při vyřizování různých žádostí a podobně? Vždyť o jabloneckém úřadě a kvalitě jeho úředníků se mluvilo v superlativech: aparát že je na vysoké úrovni, kvalitní a vzdělaní lidé, které práci rozumí... Nebude to na škodu? Teď jsi mě trochu zavalil otázkami. Takže reorganizace úřadu. To je nutný proces, kdy na jedné straně jde o oddělení samosprávy od státní správy a na druhé straně o zvýšení výkonnosti a jakémusi zpřehlednění kompetencí jednotlivých odborů. Je to úkol pro Marka Řeháčka, našeho nového tajemníka, kterého jsme tím pověřili a rozhodně mu to nezávidím. My nechceme vyhazovat naše úředníky, to je příliš zjednodušený pohled. Jde nám hlavně o přepracování struktury úřadu, přerozdělení agend, přeformování některých oddělení a zpřehlednění úřadu. Z celkové koncepce vyjde počet lidí, kteří jsou pro zvládnutí určitého úseku nutní a to je ten výchozí stav. Čili ne nějaké škrty od stolu, ale nová struktura a dosazování potřebného počtu. Jako kdybys začínal od nuly. Tím ti odpovím i na otázku kvality aparátu. Nemám pochyb o tom, že dnes je většina zaměstnanců na vysoké odborné úrovni a rozhodně nejsem rád, že jich bude muset řada skončit. Jenomže naším úkolem je přizpůsobit úřad tak, aby odpovídal potřebám občanů a přitom byl pružný a levný. Už minule jsem ti říkal, že dostaneme od státu na výkon státní správy o sedm milionů méně, které na mzdách chybí. Tady musím zdůraznit, že opatření, které jsme byli nuceni udělat, a to je ono kritizované snížení platů úředníkům a zaměstnancům městských organizací o 10 procent ze základu mzdy, mě netěší a vidím ho jako nesystémové. Ale zároveň zdůrazňuji, že jiné řešení jsme neměli. Proto právě onen odstartovaný proces změny struktury úřadu je první krok, abychom nemuseli v příštích letech podobná opatření dělat. Cílem je zeštíhlit vedení úřadu, ušetřit fi nanční prostředky a ty rozdělit mezi pracovníky úřadu. Kromě zvýšení efektivnosti a přerozdělení kompetencí mezi odbory za touto změnou nic jiného nehledejte. Zde je nutno připomenout, že skutečně jsou lidé, kteří si již svoji práci na úřadě neobhájí a budou propuštěni. To je samozřejmě z lidského hlediska pro ně a jejich rodiny nepříjemné, já to tak vnímám a všechny, kterých se to týká ujišťuji, že vše proběhne v souladu a platnými zákony této země tady mám na mysli hlavně vyplacení odstupného. Mnoho úředníků žije nyní v nejistotě. Nevědí, zda budou mít zaměstnání a s takovou se nepracuje lehko. Nemůžete jim sdělit už teď s kým se počítá a kdo si má hledat práci? To bych opravdu rád, ale my to sami nevíme. Už jsem vysvětloval, že stavíme nový úřad. Možná to zní příliš honosně, ale je to tak. Po dlouhých analýzách a jednáních jsme předložili ke schválení Radě města v únoru novou strukturu úřadu. Co to znamená? Od začne platit nová schválená struktura a pokud nebudou výsledky výběrových řízení na vedoucí pozice dokončeny, tak pověříme vedením odborů a oddělení stávající lidi ze zaniklých vedoucích postů. Ono to zní možná složitě a na některých odborech ke změnám nedochází, ale bylo třeba vybrat model pro změnu maximálně spravedlivý a transparentní. Dnes mají všichni šanci se přihlásit do výběrových řízení a své pozice obhájit. Procedurálně to bude probíhat takto. Víme, že bude nějaké oddělení, které bude mít třeba sedm lidí. Nejdříve vybereme vedoucího, který bude nejlépe vyhovovat kritériím a ten si pak bude do sestavení svého týmu zásadně mluvit. Samozřejmě to úplně nepustíme z ruky, ale chceme dát prostor vedoucím, aby mohli realizovat své představy, projevit se a ukázat co umí. Já dnes nemohu tušit koho si vyberou a koho nikoliv. A z tohoto plyne, že dnes odpověď na otázku, s kým se počítá není. Hodně se mluví, že si nový tajemník»dotáhne«lidi z Liberce, se kterými pracoval na magistrátu. Například už byla přijata někdejší náměstkyně primátora Naděžda Josífková. Hrozí invaze libereckých úředníků do země krále Miroslava? Také jsem to slyšel (úsměv). Ne, žádný takový záměr, samozřejmě, nemáme, to je nesmysl. Jde nám jednoznačně o kvalitu zaměstnanců a je lhostejné, kde bydlí. Tajemník plní zadání, kterým jsme ho pověřili a má dostatek zkušeností i vzdělání, aby to zvládl profesionálně a k naší spokojenosti. To mluvím za celou koalici a v tomto jsme ve shodě. Pro nás je jednoznačně na prvním místě kvalitní a výkonný aparát, vše ostatní jde stranou. Na druhou stranu jsem přesvědčen a chci to zdůraznit, že dnes máme dostatek velmi kvalitních úředníků, což je zásluha předchozího tajemníka doktora Nesvadby a věřím, že většina z nich uspěje a obhájí své posty a budeme moci začít pracovat. Dnes se line úřadem jakási vlna nejistoty a obavy, což je pochopitelné a proto je nutné proces změny struktury v dohledné době dokončit. Ještě jsem v úvodu zmínil výprodej... Aha, ty myslíš nabídku prodeje nemovitostí. To je naprosto logický a potřebný krok. Nač budeme spravovat něco, co může udělat jiný vlastník a lépe. A hlavně dnes již doba dozrála tak, že zmiňované nemovitosti již nemáme za co udržovat, nemluvě o tom, že je třeba je modernizovat. V minulosti byly tyto nemovitosti spravované OBP a následně realitními kancelářemi. A skutečně dostávaly jen málo fi nancí a to hlavně jen na havárie a havarijní stavy. A jejich dnešní stav je již takový, že město skutečně nemá potřebné finance na jejich opravy a co je hlavní, město musí investovat i do jiných majetků, jako jsou např. komunikace, chodníky. Pro město je tento majetek, respektive jeho správa, přítěží, proto musíme pokračovat v privatizaci nepotřebného majetku. Já samozřejmě přeji úspěch tobě i koalici a budu sledovat, jak se vám to povede. Jsem si jist, že výsledek pak občané ocení a věřím, že to dobře dopadne. My pro to uděláme maximum. Díky za rozhovor. Já také a zdravím čtenáře! Vladimír Kordač STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

5 DĚNÍ VE MĚSTĚ Za jablonecký Balvan bojujeme dál! Jirko, jak to dopadlo? Budou se gymnázia slučovat, nebo zůstane vše při starém? Tak to, jak to dopadne, samozřejmě nevím. To rozhodnou krajští zastupitelé. Naše stanovisko je v této chvíli jednoznačné a doporučili jsme školu zachovat tak, jak je nyní. Rád bych ti odcitoval stručné zdůvodnění, které jsme ke slučování gymnázií podali: Obě gymnázia vykazují dlouhodobě 100% naplněnost (převis poptávky nad nabídkou). Obě gymnázia vykazují v rámci Libereckého kraje velmi dobré výsledky svých studentů a pomáhají tak jejich přechodem na VŠ Libereckému kraji ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Obě gymnázia si vybudovala vysoce kvalitní týmy pedagogů a zdravá»konkurence«mezi oběma školami je žádoucí a přínosná. Vhodné je zvážit orientaci Gymnázia U Balvanu na rozšířenou výuku jazyků v rámci Libereckého kraje (79-41-K/8l, K/6l). RNDr. Jiří Čeřovský je členem odborné skupiny Klubu zastupitelů ODS Libereckého kraje, která zpracovala oponentní materiál k návrhu reformy středního školství z pera náměstka hejtmana Radka Cikla (ČSSD). V komisi zastupoval jabloneckou oblast, proto jsem se ho zeptal, zda v Jablonci zůstane gymnázium U Balvanu. Za jablonecký Balvan bojujeme dál!, říká v rozhovoru. Není to rozhodnutí pod tlakem veřejného mínění, které se projevilo protesty a podepisováním petice? Veřejnost má právo se k tak důležité změně vyjádřit a její názory je nutné zvážit a důkladně prodiskutovat. Pod tlakem jsme v žádném případě nebyli a neřešili jsme jenom gymnázia, ale i ostatní odborné školy. Vycházeli jsme z dostupných materiálů zpracovaných krajem, statistik a dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy v ČR a jednotlivých krajích. Brali jsme do úvahy např. oborovou skladbu škol, očekávané potřeby trhu práce, dopravní dosažitelnost atd. Výsledný materiál je dostupný a každý se může podívat na argumentaci k jednotlivým návrhům. (celou tiskovou zprávu naleznete zde: /clanek/optimalizace-stredniho-skolstvi-vlk/ pozn. red.) To zřejmě nebyla nijak radostná práce. Proč jste to vůbec dělali? Krajská koalice pod vedením ČSSD má dost velkou sílu, aby si to odhlasovali podle svého. Není to tedy zbytečné? Já a mí kolegové to za zbytečné nepovažujeme. Je to důležité téma a výsledky optimalizace středního školství se projeví v delším časovém horizontu, a proto je důležité o tom jednat a diskutovat. Sice, jak říkáš, současná krajská koalice si může odhlasovat co chce, ale ODS má i jako opoziční strana zodpovědnost a musí k takto zásadní věci prezentovat svůj názor. Nemůžeme to takříkajíc»nechat na volno«ať si dělají, co chtějí. To je přece práce opozice, aby přinášela variantní řešení, ale konečnou zodpovědnost má především ČSSD. Ještě krátce na závěr, jak byla složená komise? Ta krajská pracovala pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky. Za oblast Liberec PhDr. Zdeňka Kutínová, za Jablonec nad Nisou já, za oblast Semily Mgr. Otakar Špetlík a za oblast Česká Lípa Mgr. Petra Kašparová. Každá oblast pak měla svůj tým. V tom jabloneckém byl starosta Smržovky Mgr. Marek Hotovec a dále Mgr. Vlasta Veverková a Ing. Jaromíra Čechová. Děkuji za rozhovor a doufám, že gymnázium přežije. Věřím, že ano, za jablonecký Balvan bojujeme dál! Vladimír Kordač JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 5

6 ZASTUPITEL JABLONCE Strachy jsem nespal! Mirku, můžete říct něco ke svým podnikatelským začátkům? Jak jste začínal a jak na to vzpomínáte? Na ty začátky rád vzpomínám. Skoro nic jsem neměl. Když začala malá privatizace, tak jsem vydražil pronájem restaurace na Žižkově Vrchu a musel jsem si vzít úvěr. Zpočátku jsem strachy nespal pod tíhou odpovědnosti a obavy, jestli budu schopen splácet. Samozřejmě mám k té restauraci vztah a vlastním ji dodnes. Několikrát jsem ji zrekonstruoval, takže dnes splňuje všechny standardy a mám z ní radost. To byla moje první podnikatelská vlašťovka. Dnes se hodně mluví o tom, že fotbal je jen byznys a dělá se hlavně pro peníze. Co vy na to? Tuhle otázku dostávám často, ale je to jinak. Těžko se na to odpovídá těm, kdo to vidí z venku bez znalosti věci, ale věřím, že to dělám dostatečně dlouho, abych každého přesvědčil, že to s jabloneckým fotbalem myslím vážně. Já jsem funkcionář od roku Dříve předsedou představenstva a dnes vlastníkem klubu. Myslím si, že jsme postupně dosáhli mimořádných sportovních výsledků a k tomu je potřeba vytvořit rozpočet, který jsme v minulých letech výrazně zvýšili navzdory problémům s hospodářskou krizí. Na provozní části jsme udělali škrty, ale co se týče investic do klubu a do hráčů, tak tam jsme opravdu tvrdě zapracovali. Samozřejmě, že když někdo slyší kolik stojí hráč a za kolik jsme ho koupili nebo prodali, tak to budí zdání velkých peněz, ale je to o tom, že koupím hráče, který chci aby tady hrál. Prodejem musím tu investici zase zúročit, abychom zajistili dostatek peněz na provozní výdaje a zajištění zázemí pro sport. Z čeho máte největší radost? Radost mám, když vidím nominaci A mužstva, kde v reprezentaci se Španělskem máme tři hráče, Tomáše Pekharta, Davida Lafatu a jako náhradníka Michala Špita. A pak V Jablonci stěží najdete člověka, který by ho neznal, nebo o něm neslyšel. Stejně jako mnohý veřejně činný člověk je vnímán kontroverzně a rozděluje lidi na ty, kteří jej obdivují a na ty, kteří jeho jméno vyslovují se skřípěním zubů. Řeč je o dlouholetém šéfovi jabloneckého fotbalu, někdejším řediteli pražské Sparty, podnikateli a současném členu rady města Miroslavovi Peltovi. Traduje se o něm, že je bohatý, že má velký vliv a konexe. Pro někoho je velkou osobností a pro jiného ďábel. Co je ale skutečnost a co mýtus? Odpověď na tuto otázku jsem hledal při našem společném rozhovoru. když vidím jednadvacítku (hráči do 21 let pozn. red.) v přípravném zápase ME, kde máme čtyři hráče v základní sestavě a tři hráče v náhradnících, tak máme dohromady deset hráčů v reprezentaci a to si myslím, že je naše nejlepší odměna. Ještě loni jsem si stěžoval na nízkou návštěvnost vzhledem k dobrým výsledkům, ale teď přišlo na utkání s Hradcem pět tisíc diváků a čeká nás utkání se Spartou. Přeji si a věřím, že bude plný stadion, protože to je boj druhého s třetím. Jak se vlastně z brankáře stane fotbalový funkcionář? Proč jste s tím v roce 1991 začal? Mě odjakživa bavilo spojovat nespojitelné a dělat funkcionařinu. Měl jsem vášeň něco pro sport dělat, chtěl jsem být sekretářem nebo dřív, když jsem byl mladší, tak televizní m komentátorem. K fotbalu jsem vždycky tíhl nejen na hřišti, ale i v zázemí. Samozřejmě k tomu nahrála také situace po roce Tehdy hlavním podporovatelem byl LIAZ, který krátce na to šel do útlumu a nastal problém s fi nancováním. Dala se tehdy dohromady parta nadšenců, ve které jsme byli s Kosťou Pavlidisem, Nikosem Sianosem, Pepíkem Kubínem a dalšími. Společně jsme si řekli, že tady ten fotbal zkusíme zachránit a já jsem vystoupil na valné hromadě a řekl, že do toho mám chuť a že si to vezmu»na triko«. Vložil jsem do toho i nějaké vlastní prostředky, no a dneska je to nějakých dvacet let, co se o jablonecký fotbal starám. Všichni jistě pamatují, že stadion už tehdy nebyl v ideálním stavu a že jeho pozdější rekonstrukce vyvolala řadu protichůdných reakcí. To asi nebylo snadné období? My jsme se od začátku snažili vybudovat infrastrukturu, která má špičkové parametry. Chtěl bych poděkovat minulému i předminulému zastupitelstvu za podporu sportu a odvahu, se kterou se do těch projektů pustilo. Myslím, že investice jak na Střelnici, tak i ve Mšeně, kde na hromadě suti a odpadu vyrostla tréninková hřiště pro mládež, si město zaslouží. Nejvíc mě na tom těší, že sportoviště slouží nejen ligovému fotbalu, ale také právě mládeži a dorostu. Máme areál, na který mohou být všichni hrdí a fotbal dělá dobré jméno Jablonci. Díky pravidelným televizním přenosům je známý po celé republice. Součástí fotbalu, jak jste řekl, je také mládež. Máte dost talentů? A jak se o ně staráte? Jistě se vždy pár talentů najde a mnoho prvoligových hráčů byli a jsou odchovanci Jablonce. Je samozřejmé, že ne každý se uchytí v první nebo druhé lize, ale o talenty se staráme i v dospělém věku. Z dorostu přechází do naší třetiligové juniorky a tam mají možnost se rozehrát a potom se uplatnit i v nejvyšší soutěži. Pracujeme téměř se čtyřmi sty padesáti mládežníky a to je nejvyšší počet široko daleko. V dnešní době, kdy o pohyb mezi mladými není velký zájem a je těžké je k nějakému sportu přitáhnout, je to úspěch. Asi ani nemusím říkat, že sehnat peníze na provoz je hodně náročné. Byl bych rád, kdyby se město více podílelo na provozu a podpoře mládežnického fotbalu. Na druhou stranu si jsme vědomi, že se město investičně podílelo na vybudování infrastruktury, takže musíme mít trpělivost. Když se podíváte na to, co se vybudovalo a jak se zanedbaný prostor proměnil, tak to jistě nebyla marná investice. Ať Střelnice, Břízky nebo Mšeno jsou areály, které fungují a přinášejí ovoce. Jistě mi dáte za pravdu, že to nebyly vyhozené peníze. Myslím, že jarní soutěž se pro Jablonec vyvíjí velmi dobře. Hradci jste dali sedm»fíků«a jsme na třetím místě tabulky. Takže spokojenost? Zatím ano, ale víte, jak to je. Za čtrnáct dnů to může být úplně jinak, takže bych to nepřeceňoval. Ale mám radost z toho, že fotbal v padesátitisícovém Jablonci, kde se téměř zhroutil sklářský a bižuterní průmysl, tak dobře reprezentuje svoje město. A když někam přijedu a slyším o nás chválu, tak to snad dělá dobře každému Jablonečákovi. Je stadion na Střelnici pro město velká finanční zátěž? Platí fotbal městu nájem? Někteří lidé, kteří nefandí fotbalu, si myslí, že snad máme nájem zadarmo, ale není tomu tak a mrzí mě to, protože v jiných ligových městech to tak není. Takže s problémy a někdy i pozdě, ale platíme. Ještě bych se vrátil k vašim aktivitám ve městě. Máte hodně nemovitostí? To je relativní a neumím to posoudit. Nedělám nic, co by nebylo běžné. Já jsem patriot a Jablonec je pro mě město, kde žiju a mám ho rád. Dříve tu byla řada domů, které byly ve špatném stavu a potřebovaly velkou STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

7 NAŠI POSLANCI investici. Uvedu jeden příklad za všechny. Když jsem viděl zchátralý dům na Dolním náměstí, na kterém už rostly břízy a nebyl roky nikdo schopen s tím něco udělat, tak jsme ho koupili, udělali generální rekonstrukci a našli nájemce, kteří jsou spokojení. Mým přáním by bylo, kdyby takto vypadaly všechny domy ve městě a měly pečlivé vlastníky, kteří se o ně pečlivě starají. S poslankyní na jiné téma JUDr. Ivana Weberová hájí barvy ODS ve sněmovně bezmála rok. O tom, co může jeden poslanec prosadit a jak funguje politika jsme si povídali na výročí snad nejvíce dehonestovaného svátku Mezinárodního dne žen. Nejde ale jenom o domy, prý jste nakoupil i mnoho pozemků. Vím, že takové šumy jsou, ale já jsem kupoval pozemky od soukromých vlastníků a samozřejmě koupit může každý, pokud má tu odvahu vzít si na to úvěr a pak splácet. Ale ne každý tu odvahu má. Je to velké riziko. Já tu odvahu mám jak v podnikání, tak i ve fotbale. Kdyby se mi záměr nezdařil a prodělal jsem peníze, tak mi je nikdo nedá. Měl jsem například konkrétní představu o výstavbě, tak jsem musel vykoupit řadu pozemků, zcelit je, připravit projekt, zajistit všechna povolení a v současnosti čekám na vydání územního a stavebního rozhodnutí. Doba se změnila a dneska mi dělá ten projekt více starost než radost, ale to je život. Musí to být časově náročné. Žijete ve stresu? Náročné to je. Denně mám desítky telefonátů a řeším řadu různorodých problémů a musím být pořád»na drátě«, takže si moc soukromí neužiji. Nemám čas na to, abych mohl vysadit, relaxovat a koukat na nějaké seriály. Snad nejdelší chvíli klidu jsem zažil na dovolené, kdy jsem se nechtěně vykoupal s mobilem a ten na pak pár dní ztichl než uschl. (smích) Jaká byla vaše motivace pro angažmá v radě města? Především chci být v centru dění, mít informace o tom, co město potřebuje a kde mohu využít svých mnoha kontaktů ve prospěch Jablonce. Je to u mě otázka již zmíněného patriotismu a když ty možnosti mám, tak by byla velká chyba je nevyužít. Já osobně jako Pelta od města nic nepotřebuji, naopak mohu něco donést. Ale žádal jste o půjčku pro fotbal a město Vám půjčilo deset milionů. Nemýlím se? Máte pravdu a hodně se o tom mluvilo, ale to plyne z nedostatku informací. Je potřeba se na to dívat jako na normální obchodní případ. Bylo to nutné pro překlenutí krizového období, kdy naši sponzoři měli sami velké problémy a nemohli nás podporovat. Dnes je situace stabilizovaná a půjčka splacena i s úroky, takže na tom město vydělalo. Co byste na závěr vzkázal čtenářům? Fanouškům, aby nám drželi palce a přišli nás podpořit na stadion. Všem ostatním ať se daří a užívají jarních dnů. Dvoustranu připravil Vladimír Kordač Ivo, když jsem na to narazil v úvodu, jak vnímáš, jako žena, matka a politička, feministické hnutí a tento svátek, který nemá v současné době valné pověsti? Tak to jsi mě na začátek trochu zaskočil. Je pravda, že minulý režim MDŽ zneužil ke své propagandě a musím přiznat, že osobně ve mně ten odstup vůči tomuto svátku pořád zůstává. Asi bližší je mi Den matek, který ale patrně i kvůli pohyblivému datu není zatím příliš často oslavován. Jsem ale přesvědčená, že je potřeba vše vnímat v kontextu doby a stavu společnosti. Postavení žen, které neměly volební právo, možnost zasahovat do politiky a do mnoha dalších oblastí, nebylo rovnoprávné. V té době bych asi byla feministkou také. Dnes je situace naprosto jiná a stále se vyvíjí. Fakt je, že by se měla 8. března připomínat odvaha těch dam, které si šly svá práva vybojovat. Prvnímu máji se říkalo EXPO, čili existenční pochod. Dobrovolně povinná účast znamenala bod k dobru a neúčast černý puntík. Nemyslíš, že se na to dost zapomíná? Já patřím sice ke generaci, která minulý režim příliš nezažila, nicméně si klima té doby perfektně pamatuji a vzpomínka na tu permanentní přetvářku, nesvobodu, propagandu a podlézavé rudé transparenty mi nahání husí kůži ještě dnes. Trochu mne proto mrzí, že se mnozí tváří, že to tak zlé nebylo a komunistům rostou preference. Je to ale asi v lidské přirozenosti, že se na ty špatné věci zapomíná rychleji. Dnes hýbou společností hospodářské problémy, reformy, obavy občanů ze zhoršení životní úrovně, zdražování, nedostatku financí ve zdravotnictví, sociální oblasti a na důchodovém fondu. Je to logické. Na ty reformy jsem se chtěl právě zeptat. Stejnou otázku jsem pokládal i kolegovi Vítkovi Němečkovi. Nemáš problém s tím, že vládní návrhy reformních zákonů mohou zhoršit životní úroveň sociálně slabších občanů? Byla bych velmi nerada, pokud by se zhoršila životní úroveň lidí, kteří se bez své viny nemohou o sebe postarat lépe. Jsem přesvědčená, že reformní zákony v sobě sociální rozměr a solidaritu obsahují. Myslím si, že současný sociální systém je přebujelý a do budoucna neufi nancovatelný. Sociální dávky musí být pokud možno adresné a musí být podpořena iniciativa a aktivita každého jedince. Jistě to není nic příjemného, ale jiné cesty prostě není. Myslíš si, že dojde skutečně k drastickému zvýšení cen a zhoršení úrovně? Jsem přesvědčena, že to nebude tak bolestivé, jak mnohé katastrofi cké scénáře předpovídají. Ke zdražení může ale přispět také vzrůstající cena ropy v souvislosti s Libyjskou krizí, protože zvýšení nákladů za pohonné hmoty se vždy odrazí do všech cen. Ještě jak jsme mluvili o tom zapomínání. Česko se dostalo na třetinu reálné mzdy Německa. To je nedávná statistická zpráva. Pokud by náš mozek fungoval správně, tak bychom si museli vzpomenout, jak vysoko byl tento cíl počátkem devadesátých let. Dvacet let naše životní úroveň roste, ale moc to nevnímáme. To je také jeden z důvodů neustálé nespokojenosti. A je to špatně, že jsme takovým národem remcalů, skeptiků a nespokojenců? To bych řekla, že je přehnané. Je fakt, že jsme národem, který se moc nenadchne, nemáme tu americkou povahu být stále happy, jsme dost nedůvěřiví vůči změnám a nepropadáme tolik emocím. Asi je to dáno historickým vývojem a naší neustálou podrobeností. Ovšem jak jsi zmínil tu nespokojenost, tak tu lze vnímat i jako pozitivní sílu, protože by nás měla hnát dopředu k větší snaze vlastním přičiněním se té nespokojenosti zbavit. Tak tedy na závěr: jsi optimistka? Věříš, že koalice ustojí kritiku a neustoupí od reforem? Věřím, že ano. Zatím to vědomí nutnosti převládá a koaliční dohody se drží. Kdyby vláda podlehla tlakům odborů a nespokojených skupin, to by byla špatná zpráva pro všechny a znamenalo by to obrovské problémy v dohledné budoucnosti. Děkuji za rozhovor. Já také. Přeji čtenářům pěkné jaro. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 7

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Využil jsem nečekané příležitosti a položil několik otázek jednomu z našich předních závodníků Petru Kláskovi, který je současně členem

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

JUNIOR NORTH CUP 2013 a IV.ročníku Memoriálu Josefa Kubína,

JUNIOR NORTH CUP 2013 a IV.ročníku Memoriálu Josefa Kubína, Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem Jablonec OS přivítali na XIX. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP 2013 a IV.ročníku Memoriálu Josefa Kubína, který se v České republice

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Důvodová zpráva Statutární město Jablonec nad Nisou pravidelně podporuje činnost subjektů z oblasti sportu, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím dotací z rozpočtu města. Jednotlivé

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J BŘEZEN 2007 ČÍSLO 3 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

Volební program. Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně

Volební program. Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně Volební program Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně Liberecký kraj 2011 až 2014 Úvodní slovo Vážené sestry, vážení bratři, do rukou se Vám dostává dokument, který popisuje záměry a návrhy na rozvoj

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

FC KYJOV 1919 s.r.o. Sportovní koncepce Je neoddiskutovatelným faktem, že kopaná již není pouze sportovní záležitostí, ale tento fenomén se stal nedílnou součástí společenského i obchodního života. Na

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = ROZPOČTOVÁ POLITIKA STÁTU = DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU = plán hospodaření ČR v rámci fiskálního (rozpočtového) období v případě ČR jde o kalendářní rok Aktivní zasahování do ekonomiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY. Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius.

Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY. Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius. VÁNOČNÍ VEČÍREK Sagitarius 2010 Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius.eu Obsah Obsah... 2 Stavební

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 O nás Změna pro Liberec z.s. sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního, přirozeně

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24.

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Co se děje v ČR?! Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Na otázku, zda má Česko přistoupit do měnové unie a přijmout Euro odpověděl: Tuto otázku

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "AMNESTIE 2013" Amnestie vyhlášená Václavem Klausem v

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.02.2016 Bod pořadu jednání: 51. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 26/16 - úprava kapitoly 91707 Transfery, odboru kultury, památkové péče

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

RUD - pozice ODS. Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09

RUD - pozice ODS. Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09 RUD - pozice ODS Krátká historie RUD Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09 Levice x pravice Vlastní návrh ODS - novela RUD

Více