zima je trýzeň, jaro je přízeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zima je trýzeň, jaro je přízeň"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK V NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ zima je trýzeň, jaro je přízeň DUBEN 2011 Vážení čtenáři, opět vám přinášíme pár pohledů na dění ve městě. Protože je jablonecká kotlina tektonicky stabilní, můžeme se místo katastrofálním otřesům v Japonsku věnovat méně katastrofálním otřesům na jablonecké radnici. O tom, pod kým se třesou úřednické židle a mnohém dalším si přečtěte v rozhovoru s místostarostou Milošem Vele. Boj o Balvan komentuje Jiří Čeřovský a ohlédnutí za stodenním působením v čele radnice jsme si povídali se starostou Petrem Beitlem. Tak pěkné čtení a hlavně krásné jarní dny! Z OBSAHU: Se starostou o sto dnech v čele radnice 2 Jak to bude s Balvanem 5 Miroslav Pelta strachy nespal 6 Rozhovory s našimi poslanci 7 8 Z kultury Protipovodňová ochrana města 15 Poslanecké hodiny poslanců PS PČR za ODS MUDr. Víta Němečka, MBA a JUDr. Ivany Weberové jsou každé pondělí v poslanecké kanceláři Komenského 23/7, Jablonec n. N. (1. patro). Schůzku je možné dojednat na telefonu: nebo případně prostřednictvím u: grafika, tisk i výsek pod jednou střechou tiskárna u autobusového nádraží ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

2 Sto dní v čele radnice DĚNÍ VE MĚSTĚ V čele jablonecké radnice už více než čtvrt roku stojí Ing. Petr Beitl. Jak prožil stodenní lhůtu hájení v nové funkci a co se za tu dobu stalo, jsem se ho zeptal v rozhovoru pro náš zpravodaj. Petře, s příchodem zimy jsi usedl do starostenského křesla. Jaká pro tebe byla letošní zima, která právě doznívá? Určitě byl nástup do funkce náročný. Jak rychle jsi se zaklimatizoval a zorientoval v nové funkci? Přiznávám, že jsem toho letos opravdu moc nenalyžoval. Přebírání funkce, příprava rozpočtu, práce na optimalizaci radnice, společenské a jiné povinnosti mi berou většinu času, který jsem byl zvyklý dříve věnovat osobnímu a rodinnému životu. Nicméně doufám, že přijatá opatření a nové zkušenosti zafungují a příští rok už to bude lepší. To je trošku odpověď na druhou část tvé otázky. Pod tlakem okolí a událostí se již zabydluji a pokládám toto symbolické období za poměrně úspěšné, už jenom proto, že se vyhýbáme zjevným systémovým chybám. V rozhovoru s tvým kolegou, místostarostou pro hospodaření Milošem Velem, jsme se bavili o reorganizaci městského úřadu (článek na straně 4, pozn. red.), ale já bych se chtěl zeptat, zda jste měli tu koncepci v hlavě už před příchodem na úřad, nebo se rodila až za pochodu? Nutnost reorganizace jsme tušili předem. Rozhodujícím impulsem byl stav rozpočtu radnice na rok 2011 i střednědobý výhled financování města. Bylo jasné, že pokud nechceme financovat provoz města z nových úvěrů, musíme něco udělat. Výměna na postu tajemníka radnice na konci roku byla spouštěcím impulsem reorganizace. Pokud vím, tak mnozí zaměstnanci k tomu přistupují kriticky a své jistě způsobuje i obava o zaměstnání. Předpokládám, že to není snadné ani pro jednu stranu. Provádět podobná restriktivní opatření samozřejmě nic příjemného není. Bohužel je to nutné. Radnice musí svůj chod přizpůsobit vnějším podmínkám a to znamená útlum v mnoha oblastech. Tento útlum sebou přináší i snížení požadavku na počet zaměstnanců. Jak se říká když je zle, je potřeba jít na základ. To znamená, že je potřeba činnost jednotlivých oddělení ořezat od různých, dnes zbytných úkolů. Dále získáme i úspornější a přehlednější strukturu radnice. Novým organizačním řádem jsou ve struktuře úřadu nově defi novány odpovědnosti i povinnosti. Pokud se nám podaří s novou strukturou obstát a odrazit se od pomyslného dna, budeme mít vytvořeny podmínky pro další rozvoj. V současné době jsme v přechodném období, které pro mnohé může znamenat nejistotu, kterou představují nové požadavky a již uvedené změny. Pevně věřím, že se přes toto období co nejrychleji dostaneme. Současně bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům radnice, kteří se na optimalizaci aktivně podílejí. Nyní už je ta změna nastartovaná a probíhá. V jakém časovém horizontu vše proběhne? Optimalizace je naplánovaná do konce letošního roku. Do této doby by také mělo být odcházejícím zaměstnancům vyplaceno i zákonné odstupné. Podle délky pracovního poměru může dosáhnout až sedminásobku průměrného platu. Ekonomický dopad těchto kroků se tak projeví až po uplynutí příslušné doby. Pokud nedojde k významné změně vnějších podmínek, počítáme s tím, že od nového roku začneme navyšovat i mzdy abychom je vrátili na úroveň roku Podmínkou bude samozřejmě i zvýšení efektivity práce a iniciativy jednotlivých úředníků. Médii probleskly zprávy o odvolávání členů správní rady divadla a jmenování nových. V této souvislosti se, samozřejmě, rojí i různé spekulace. Můžeš sdělit důvody, které k tomuto kroku vedly? Ke změnám v radách došlo v souvislosti se změnou zákona o kompetencích statutárních orgánů v obecně prospěšných společnostech. Ze zákona správní rada přišla od 1. ledna 2011 o většinu svých pravomocí, které se přesouvají na ředitele. Považovali jsme proto za nutné zasáhnout i do struktury správních orgánů městských organizací, kterých se to týká. Pokud jde o divadlo, někteří odvolaní členové se chtějí soudit kvůli údajným formálním chybám v návrhu na změnu. Já vidím chybu v tom, že se nám v čase, který jsme měli před vánocemi vymezený, nepodařilo sladit zasedání správní rady divadla, rady města a zastupitelstva. Členy správní rady jsme proto o připravovaném odvolání informovali nejprve telefonicky a po rozhodnutí radou a zastupitelstvem i osobně. Bohužel mezitím vzplanuly vášně, kterým jsme se, dle mého přesvědčení, mohli při osobním jednání vyhnout. Já jsem se již na správní radě za toto nedopatření omluvil. Další výtka byla, že jsme neuvedli důvod. Já si žádné zástupné důvody nechci vymýšlet. Důvod byl jednoduše organizační. Město je zřizovatel organizace, majitel divadla a ten, kdo na jeho provoz přispívá zásadní částkou deseti milionů ročně. Proto má právo obsazovat správní radu dle svého uvážení. Pokud by soud našel ve změnách závažnou formální chybu, podáme nový návrh. Ten již bude v pořádku, ale obsahově bude stejný. Pokud by krajský i nejvyšší soud pracovali ve standardních termínech, byla by celá kauza již vyřízena. Nakonec mohu říci, že naprosto stejná změna proběhla v orgánech Eurocentra bez jakýchkoli vášní. Zeptám se tedy dále. Chystají se změny i v organizacích zřizovaných městem (nejznámější asi Eurocentrum, Technické služby, Divadlo, Městská policie, Sport s. r. o )? Jistě. Pokládám za spravedlivé, abychom jak samotnému úřadu, tak k městským organizacím přistupovali stejně. Na začátku roku jsme všude plošně snížili mzdy a nyní po optimalizaci úřadu se chystáme provést podobnou analýzu a opatření i v městských organizacích. Chystáme se prověřit více jak desítku našich organizací a budeme prověřovat, zda nedochází k duplicitním činnostem, a jak se věnují činnostem, pro které byly zřízeny. Určitě dojde ke změnám struktury a některé se sloučí s úřadem, například Městská správa nemovitostí. Doufám, že i v této oblasti se nám podaří udělat takové změny, které nám umožní navrátit mzdy na úroveň roku Minule jsme se bavili o nutnosti, která vedla k uzavření současné koalici s Domovem. Můžeš říct, nyní po čtvrtleté zkušenosti, jak vám to šlape? Narážíte na nějaké názorové spory nebo věcné rozpory? Koalice funguje překvapivě dobře. Především převládá pocit zodpovědnosti a společné vědomí nutnosti překonat složité problémy. Nemáme zásadní rozpory a snažíme se jim předcházet neustálou komunikací. Velmi dobře zatím také funguje spolupráce v radě města i v městském zastupitelstvu a to napříč politickým spektrem. Ty problémy jsou finančního rázu? Proto byl schválen úsporný rozpočet? Ono se nejedná pouze o úspory. Škrtání je jednoduché, ale zodpovědné hospodaření je složitější. Jak už jsem několikrát deklaroval, rok 2011 pokládám za začátek rozpočtové stabilizace města. Ta by nám měla v dalších letech umožnit nastartovat další rozvoj. STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

3 DĚNÍ VE MĚSTĚ Zachytil jsem něco o chystaných vnitřních opravách či spíše úpravách na radnici. Jak to koresponduje s tím šetřením? Ono to má dvě roviny. Jedna je reprezentační, kdy vnímám stav zasedacích prostor radnice jako poněkud vybydlený a nedůstojný. Město musí dnes i do budoucna vystupovat sebevědomě a k tomu také patří úroveň jednání, oblečení a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Prošlapané koberce, nábytek a zdi potlučené dřevotřískou ze sedmdesátých let, k tomu rozhodně nepřispějí. Zvláště, když se pod obložením skrývá původní dřevěný interiér. Druhá je podle mě z lidského hlediska základní a týká se stavu sociálních zařízení radnice, která jsou na úrovni sedmdesátých let minulého století. Podotýkám, že veřejně přístupné WC na radnici lze, v porovnání s ostatními, veřejnosti nepřístupnými, považovat za luxusní. Nedokážu si představit, že bych na dnešní»starostenské WC«poslal významnou návštěvu. Možná bych našel i třetí rovinu celkovou rekonstrukci jablonecké radnice, ale ta je zatím bez dotačních peněz v nedohlednu. V jakém stavu jsou investiční akce nákupních center v Kamenné nebo Komenského, budou se realizovat? V současné době je to zcela v rukou investorů. Ze strany města nestojí nic v cestě. Jsou tam uzavřeny časově limitované smlouvy a po jejich uplynutí můžeme jednat dál. Například fi rma Proctus, která chce postavit multifunkční dům na místě bývalé tržnice, má pozemek k dispozici do října tohoto roku. Crestyl, který plánuje stavbu velkého obchodního centra na místě bývalé Jabloně, disponuje pozemkem do roku Dobrou zprávou pro občany je přestěhování přestupního místa MHD z nevyhovující Kamenné ulice do prostor autobusového nádraží. Mělo by k tomu dojít během letošního léta. Co se týče rozvoje v čem vidíš největší problémy? Je to nedostatek investičního optimismu, financí nebo je to doznívající krizí a bude se něco dělat? Paradoxně v Jablonci je největším současným problémem nedostatek elektrické energie. Dokud nebude postavena nová trafostanice, tak není možnost dalšího rozvoje. Je to vážný problém a váznou na něm i pracovní místa, protože zájem fi rem stavět další montážní haly evidujeme. Jednání s dodavatelem elektrické energie má proto nyní pro mě nejvyšší prioritu. Vyřešení této situace je zatím plánováno na rok 2013, ale naším cílem je tento termín co nejvíce přiblížit. Jinak se chystá celá řada drobných akcí, například úprava parku Tyršovy sady a podobně. To jsou zpravidla záležitosti, na které jdou grantové nebo dotační peníze. Je vidět, že úkolů je celá řada a přeji ti, aby se vše dařilo. Díky za rozhovor. Já děkuji také. Jsem optimista a věřím, že se nám to společně podaří a že budou občané spokojení a naší snahu ocení. Vladimír Kordač Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci nad Nisou. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o.s. IČ: se sídlem Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Podhorská 22, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.tiskareklama.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, duben Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Uzávěrka dalšího čísla je JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 3

4 DĚNÍ VE MĚSTĚ Pod kým se třese radnice? Od voleb do městského zastupitelstva již uplynula stodenní doba hájení a nová reprezentace má za sebou již mnoho kroků, které na nezaujatého pozorovatele mohou působit rozporuplně. Například ke stému výročí MDŽ byly zveřejněny výzvy na výběrová řízení vedoucích odborů, správního, humanitního, správy majetku, ekonomiky, stavebního a životního prostředí, územního a hospodářského rozvoje. Na stránkách města už delší dobu visí nabídka na prodej nemovitostí, kterých se chce radnice zbavit a v neposlední řadě jsme se mohli na stránkách Jabloneckého měsíčníku dočíst o úsporném rozpočtu na letošní rok. Správu majetku a hospodaření má v gesci odbor, kterému od voleb šéfuje místostarosta Ing. Miloš Vele a jeho jsem se šel zeptat jak se věci mají. Miloši, na přelomu roku jsme se bavili o tom, jak se seznamuješ s novým prostředím a sbíráš informace. Už je máš? Neuběhlo pořádně ani čtvrt roku a už je takový»tanec«. Jak to všechno stíháte a máte to dobře promyšlené?»tanec«, jak říkáš, je způsoben nikoliv mnou nebo mými kolegy, ale prostou reakcí na pokles příjmů do našeho rozpočtu a nutnosti s fi nancemi řádně hospodařit. Proto jsme museli připravit rozpočet tak, aby byl maximálně úsporný, ale přitom se město mohlo dále rozvíjet. Aby se nezastavily investiční akce a zlepšovalo se prostředí, abychom mohli čerpat peníze z fondů a abychom mohli podporovat organizace města, kulturu, sport, sociální oblast... Jistě, o tom jsme se bavili minule a rozpočet byl zveřejněn s podrobným komentářem a bylo by zbytečné se mu dál věnovat. Přesto bych se chtěl zeptat na připravovanou reorganizaci úřadu a jeho zeštíhlení, což se rozpočtu také týká. Z pohledu občana nedojde snížením stavu úředníků ke zhoršení služeb úřadu například v prodloužení lhůt při vyřizování různých žádostí a podobně? Vždyť o jabloneckém úřadě a kvalitě jeho úředníků se mluvilo v superlativech: aparát že je na vysoké úrovni, kvalitní a vzdělaní lidé, které práci rozumí... Nebude to na škodu? Teď jsi mě trochu zavalil otázkami. Takže reorganizace úřadu. To je nutný proces, kdy na jedné straně jde o oddělení samosprávy od státní správy a na druhé straně o zvýšení výkonnosti a jakémusi zpřehlednění kompetencí jednotlivých odborů. Je to úkol pro Marka Řeháčka, našeho nového tajemníka, kterého jsme tím pověřili a rozhodně mu to nezávidím. My nechceme vyhazovat naše úředníky, to je příliš zjednodušený pohled. Jde nám hlavně o přepracování struktury úřadu, přerozdělení agend, přeformování některých oddělení a zpřehlednění úřadu. Z celkové koncepce vyjde počet lidí, kteří jsou pro zvládnutí určitého úseku nutní a to je ten výchozí stav. Čili ne nějaké škrty od stolu, ale nová struktura a dosazování potřebného počtu. Jako kdybys začínal od nuly. Tím ti odpovím i na otázku kvality aparátu. Nemám pochyb o tom, že dnes je většina zaměstnanců na vysoké odborné úrovni a rozhodně nejsem rád, že jich bude muset řada skončit. Jenomže naším úkolem je přizpůsobit úřad tak, aby odpovídal potřebám občanů a přitom byl pružný a levný. Už minule jsem ti říkal, že dostaneme od státu na výkon státní správy o sedm milionů méně, které na mzdách chybí. Tady musím zdůraznit, že opatření, které jsme byli nuceni udělat, a to je ono kritizované snížení platů úředníkům a zaměstnancům městských organizací o 10 procent ze základu mzdy, mě netěší a vidím ho jako nesystémové. Ale zároveň zdůrazňuji, že jiné řešení jsme neměli. Proto právě onen odstartovaný proces změny struktury úřadu je první krok, abychom nemuseli v příštích letech podobná opatření dělat. Cílem je zeštíhlit vedení úřadu, ušetřit fi nanční prostředky a ty rozdělit mezi pracovníky úřadu. Kromě zvýšení efektivnosti a přerozdělení kompetencí mezi odbory za touto změnou nic jiného nehledejte. Zde je nutno připomenout, že skutečně jsou lidé, kteří si již svoji práci na úřadě neobhájí a budou propuštěni. To je samozřejmě z lidského hlediska pro ně a jejich rodiny nepříjemné, já to tak vnímám a všechny, kterých se to týká ujišťuji, že vše proběhne v souladu a platnými zákony této země tady mám na mysli hlavně vyplacení odstupného. Mnoho úředníků žije nyní v nejistotě. Nevědí, zda budou mít zaměstnání a s takovou se nepracuje lehko. Nemůžete jim sdělit už teď s kým se počítá a kdo si má hledat práci? To bych opravdu rád, ale my to sami nevíme. Už jsem vysvětloval, že stavíme nový úřad. Možná to zní příliš honosně, ale je to tak. Po dlouhých analýzách a jednáních jsme předložili ke schválení Radě města v únoru novou strukturu úřadu. Co to znamená? Od začne platit nová schválená struktura a pokud nebudou výsledky výběrových řízení na vedoucí pozice dokončeny, tak pověříme vedením odborů a oddělení stávající lidi ze zaniklých vedoucích postů. Ono to zní možná složitě a na některých odborech ke změnám nedochází, ale bylo třeba vybrat model pro změnu maximálně spravedlivý a transparentní. Dnes mají všichni šanci se přihlásit do výběrových řízení a své pozice obhájit. Procedurálně to bude probíhat takto. Víme, že bude nějaké oddělení, které bude mít třeba sedm lidí. Nejdříve vybereme vedoucího, který bude nejlépe vyhovovat kritériím a ten si pak bude do sestavení svého týmu zásadně mluvit. Samozřejmě to úplně nepustíme z ruky, ale chceme dát prostor vedoucím, aby mohli realizovat své představy, projevit se a ukázat co umí. Já dnes nemohu tušit koho si vyberou a koho nikoliv. A z tohoto plyne, že dnes odpověď na otázku, s kým se počítá není. Hodně se mluví, že si nový tajemník»dotáhne«lidi z Liberce, se kterými pracoval na magistrátu. Například už byla přijata někdejší náměstkyně primátora Naděžda Josífková. Hrozí invaze libereckých úředníků do země krále Miroslava? Také jsem to slyšel (úsměv). Ne, žádný takový záměr, samozřejmě, nemáme, to je nesmysl. Jde nám jednoznačně o kvalitu zaměstnanců a je lhostejné, kde bydlí. Tajemník plní zadání, kterým jsme ho pověřili a má dostatek zkušeností i vzdělání, aby to zvládl profesionálně a k naší spokojenosti. To mluvím za celou koalici a v tomto jsme ve shodě. Pro nás je jednoznačně na prvním místě kvalitní a výkonný aparát, vše ostatní jde stranou. Na druhou stranu jsem přesvědčen a chci to zdůraznit, že dnes máme dostatek velmi kvalitních úředníků, což je zásluha předchozího tajemníka doktora Nesvadby a věřím, že většina z nich uspěje a obhájí své posty a budeme moci začít pracovat. Dnes se line úřadem jakási vlna nejistoty a obavy, což je pochopitelné a proto je nutné proces změny struktury v dohledné době dokončit. Ještě jsem v úvodu zmínil výprodej... Aha, ty myslíš nabídku prodeje nemovitostí. To je naprosto logický a potřebný krok. Nač budeme spravovat něco, co může udělat jiný vlastník a lépe. A hlavně dnes již doba dozrála tak, že zmiňované nemovitosti již nemáme za co udržovat, nemluvě o tom, že je třeba je modernizovat. V minulosti byly tyto nemovitosti spravované OBP a následně realitními kancelářemi. A skutečně dostávaly jen málo fi nancí a to hlavně jen na havárie a havarijní stavy. A jejich dnešní stav je již takový, že město skutečně nemá potřebné finance na jejich opravy a co je hlavní, město musí investovat i do jiných majetků, jako jsou např. komunikace, chodníky. Pro město je tento majetek, respektive jeho správa, přítěží, proto musíme pokračovat v privatizaci nepotřebného majetku. Já samozřejmě přeji úspěch tobě i koalici a budu sledovat, jak se vám to povede. Jsem si jist, že výsledek pak občané ocení a věřím, že to dobře dopadne. My pro to uděláme maximum. Díky za rozhovor. Já také a zdravím čtenáře! Vladimír Kordač STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

5 DĚNÍ VE MĚSTĚ Za jablonecký Balvan bojujeme dál! Jirko, jak to dopadlo? Budou se gymnázia slučovat, nebo zůstane vše při starém? Tak to, jak to dopadne, samozřejmě nevím. To rozhodnou krajští zastupitelé. Naše stanovisko je v této chvíli jednoznačné a doporučili jsme školu zachovat tak, jak je nyní. Rád bych ti odcitoval stručné zdůvodnění, které jsme ke slučování gymnázií podali: Obě gymnázia vykazují dlouhodobě 100% naplněnost (převis poptávky nad nabídkou). Obě gymnázia vykazují v rámci Libereckého kraje velmi dobré výsledky svých studentů a pomáhají tak jejich přechodem na VŠ Libereckému kraji ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Obě gymnázia si vybudovala vysoce kvalitní týmy pedagogů a zdravá»konkurence«mezi oběma školami je žádoucí a přínosná. Vhodné je zvážit orientaci Gymnázia U Balvanu na rozšířenou výuku jazyků v rámci Libereckého kraje (79-41-K/8l, K/6l). RNDr. Jiří Čeřovský je členem odborné skupiny Klubu zastupitelů ODS Libereckého kraje, která zpracovala oponentní materiál k návrhu reformy středního školství z pera náměstka hejtmana Radka Cikla (ČSSD). V komisi zastupoval jabloneckou oblast, proto jsem se ho zeptal, zda v Jablonci zůstane gymnázium U Balvanu. Za jablonecký Balvan bojujeme dál!, říká v rozhovoru. Není to rozhodnutí pod tlakem veřejného mínění, které se projevilo protesty a podepisováním petice? Veřejnost má právo se k tak důležité změně vyjádřit a její názory je nutné zvážit a důkladně prodiskutovat. Pod tlakem jsme v žádném případě nebyli a neřešili jsme jenom gymnázia, ale i ostatní odborné školy. Vycházeli jsme z dostupných materiálů zpracovaných krajem, statistik a dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy v ČR a jednotlivých krajích. Brali jsme do úvahy např. oborovou skladbu škol, očekávané potřeby trhu práce, dopravní dosažitelnost atd. Výsledný materiál je dostupný a každý se může podívat na argumentaci k jednotlivým návrhům. (celou tiskovou zprávu naleznete zde: /clanek/optimalizace-stredniho-skolstvi-vlk/ pozn. red.) To zřejmě nebyla nijak radostná práce. Proč jste to vůbec dělali? Krajská koalice pod vedením ČSSD má dost velkou sílu, aby si to odhlasovali podle svého. Není to tedy zbytečné? Já a mí kolegové to za zbytečné nepovažujeme. Je to důležité téma a výsledky optimalizace středního školství se projeví v delším časovém horizontu, a proto je důležité o tom jednat a diskutovat. Sice, jak říkáš, současná krajská koalice si může odhlasovat co chce, ale ODS má i jako opoziční strana zodpovědnost a musí k takto zásadní věci prezentovat svůj názor. Nemůžeme to takříkajíc»nechat na volno«ať si dělají, co chtějí. To je přece práce opozice, aby přinášela variantní řešení, ale konečnou zodpovědnost má především ČSSD. Ještě krátce na závěr, jak byla složená komise? Ta krajská pracovala pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky. Za oblast Liberec PhDr. Zdeňka Kutínová, za Jablonec nad Nisou já, za oblast Semily Mgr. Otakar Špetlík a za oblast Česká Lípa Mgr. Petra Kašparová. Každá oblast pak měla svůj tým. V tom jabloneckém byl starosta Smržovky Mgr. Marek Hotovec a dále Mgr. Vlasta Veverková a Ing. Jaromíra Čechová. Děkuji za rozhovor a doufám, že gymnázium přežije. Věřím, že ano, za jablonecký Balvan bojujeme dál! Vladimír Kordač JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 5

6 ZASTUPITEL JABLONCE Strachy jsem nespal! Mirku, můžete říct něco ke svým podnikatelským začátkům? Jak jste začínal a jak na to vzpomínáte? Na ty začátky rád vzpomínám. Skoro nic jsem neměl. Když začala malá privatizace, tak jsem vydražil pronájem restaurace na Žižkově Vrchu a musel jsem si vzít úvěr. Zpočátku jsem strachy nespal pod tíhou odpovědnosti a obavy, jestli budu schopen splácet. Samozřejmě mám k té restauraci vztah a vlastním ji dodnes. Několikrát jsem ji zrekonstruoval, takže dnes splňuje všechny standardy a mám z ní radost. To byla moje první podnikatelská vlašťovka. Dnes se hodně mluví o tom, že fotbal je jen byznys a dělá se hlavně pro peníze. Co vy na to? Tuhle otázku dostávám často, ale je to jinak. Těžko se na to odpovídá těm, kdo to vidí z venku bez znalosti věci, ale věřím, že to dělám dostatečně dlouho, abych každého přesvědčil, že to s jabloneckým fotbalem myslím vážně. Já jsem funkcionář od roku Dříve předsedou představenstva a dnes vlastníkem klubu. Myslím si, že jsme postupně dosáhli mimořádných sportovních výsledků a k tomu je potřeba vytvořit rozpočet, který jsme v minulých letech výrazně zvýšili navzdory problémům s hospodářskou krizí. Na provozní části jsme udělali škrty, ale co se týče investic do klubu a do hráčů, tak tam jsme opravdu tvrdě zapracovali. Samozřejmě, že když někdo slyší kolik stojí hráč a za kolik jsme ho koupili nebo prodali, tak to budí zdání velkých peněz, ale je to o tom, že koupím hráče, který chci aby tady hrál. Prodejem musím tu investici zase zúročit, abychom zajistili dostatek peněz na provozní výdaje a zajištění zázemí pro sport. Z čeho máte největší radost? Radost mám, když vidím nominaci A mužstva, kde v reprezentaci se Španělskem máme tři hráče, Tomáše Pekharta, Davida Lafatu a jako náhradníka Michala Špita. A pak V Jablonci stěží najdete člověka, který by ho neznal, nebo o něm neslyšel. Stejně jako mnohý veřejně činný člověk je vnímán kontroverzně a rozděluje lidi na ty, kteří jej obdivují a na ty, kteří jeho jméno vyslovují se skřípěním zubů. Řeč je o dlouholetém šéfovi jabloneckého fotbalu, někdejším řediteli pražské Sparty, podnikateli a současném členu rady města Miroslavovi Peltovi. Traduje se o něm, že je bohatý, že má velký vliv a konexe. Pro někoho je velkou osobností a pro jiného ďábel. Co je ale skutečnost a co mýtus? Odpověď na tuto otázku jsem hledal při našem společném rozhovoru. když vidím jednadvacítku (hráči do 21 let pozn. red.) v přípravném zápase ME, kde máme čtyři hráče v základní sestavě a tři hráče v náhradnících, tak máme dohromady deset hráčů v reprezentaci a to si myslím, že je naše nejlepší odměna. Ještě loni jsem si stěžoval na nízkou návštěvnost vzhledem k dobrým výsledkům, ale teď přišlo na utkání s Hradcem pět tisíc diváků a čeká nás utkání se Spartou. Přeji si a věřím, že bude plný stadion, protože to je boj druhého s třetím. Jak se vlastně z brankáře stane fotbalový funkcionář? Proč jste s tím v roce 1991 začal? Mě odjakživa bavilo spojovat nespojitelné a dělat funkcionařinu. Měl jsem vášeň něco pro sport dělat, chtěl jsem být sekretářem nebo dřív, když jsem byl mladší, tak televizní m komentátorem. K fotbalu jsem vždycky tíhl nejen na hřišti, ale i v zázemí. Samozřejmě k tomu nahrála také situace po roce Tehdy hlavním podporovatelem byl LIAZ, který krátce na to šel do útlumu a nastal problém s fi nancováním. Dala se tehdy dohromady parta nadšenců, ve které jsme byli s Kosťou Pavlidisem, Nikosem Sianosem, Pepíkem Kubínem a dalšími. Společně jsme si řekli, že tady ten fotbal zkusíme zachránit a já jsem vystoupil na valné hromadě a řekl, že do toho mám chuť a že si to vezmu»na triko«. Vložil jsem do toho i nějaké vlastní prostředky, no a dneska je to nějakých dvacet let, co se o jablonecký fotbal starám. Všichni jistě pamatují, že stadion už tehdy nebyl v ideálním stavu a že jeho pozdější rekonstrukce vyvolala řadu protichůdných reakcí. To asi nebylo snadné období? My jsme se od začátku snažili vybudovat infrastrukturu, která má špičkové parametry. Chtěl bych poděkovat minulému i předminulému zastupitelstvu za podporu sportu a odvahu, se kterou se do těch projektů pustilo. Myslím, že investice jak na Střelnici, tak i ve Mšeně, kde na hromadě suti a odpadu vyrostla tréninková hřiště pro mládež, si město zaslouží. Nejvíc mě na tom těší, že sportoviště slouží nejen ligovému fotbalu, ale také právě mládeži a dorostu. Máme areál, na který mohou být všichni hrdí a fotbal dělá dobré jméno Jablonci. Díky pravidelným televizním přenosům je známý po celé republice. Součástí fotbalu, jak jste řekl, je také mládež. Máte dost talentů? A jak se o ně staráte? Jistě se vždy pár talentů najde a mnoho prvoligových hráčů byli a jsou odchovanci Jablonce. Je samozřejmé, že ne každý se uchytí v první nebo druhé lize, ale o talenty se staráme i v dospělém věku. Z dorostu přechází do naší třetiligové juniorky a tam mají možnost se rozehrát a potom se uplatnit i v nejvyšší soutěži. Pracujeme téměř se čtyřmi sty padesáti mládežníky a to je nejvyšší počet široko daleko. V dnešní době, kdy o pohyb mezi mladými není velký zájem a je těžké je k nějakému sportu přitáhnout, je to úspěch. Asi ani nemusím říkat, že sehnat peníze na provoz je hodně náročné. Byl bych rád, kdyby se město více podílelo na provozu a podpoře mládežnického fotbalu. Na druhou stranu si jsme vědomi, že se město investičně podílelo na vybudování infrastruktury, takže musíme mít trpělivost. Když se podíváte na to, co se vybudovalo a jak se zanedbaný prostor proměnil, tak to jistě nebyla marná investice. Ať Střelnice, Břízky nebo Mšeno jsou areály, které fungují a přinášejí ovoce. Jistě mi dáte za pravdu, že to nebyly vyhozené peníze. Myslím, že jarní soutěž se pro Jablonec vyvíjí velmi dobře. Hradci jste dali sedm»fíků«a jsme na třetím místě tabulky. Takže spokojenost? Zatím ano, ale víte, jak to je. Za čtrnáct dnů to může být úplně jinak, takže bych to nepřeceňoval. Ale mám radost z toho, že fotbal v padesátitisícovém Jablonci, kde se téměř zhroutil sklářský a bižuterní průmysl, tak dobře reprezentuje svoje město. A když někam přijedu a slyším o nás chválu, tak to snad dělá dobře každému Jablonečákovi. Je stadion na Střelnici pro město velká finanční zátěž? Platí fotbal městu nájem? Někteří lidé, kteří nefandí fotbalu, si myslí, že snad máme nájem zadarmo, ale není tomu tak a mrzí mě to, protože v jiných ligových městech to tak není. Takže s problémy a někdy i pozdě, ale platíme. Ještě bych se vrátil k vašim aktivitám ve městě. Máte hodně nemovitostí? To je relativní a neumím to posoudit. Nedělám nic, co by nebylo běžné. Já jsem patriot a Jablonec je pro mě město, kde žiju a mám ho rád. Dříve tu byla řada domů, které byly ve špatném stavu a potřebovaly velkou STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011

7 NAŠI POSLANCI investici. Uvedu jeden příklad za všechny. Když jsem viděl zchátralý dům na Dolním náměstí, na kterém už rostly břízy a nebyl roky nikdo schopen s tím něco udělat, tak jsme ho koupili, udělali generální rekonstrukci a našli nájemce, kteří jsou spokojení. Mým přáním by bylo, kdyby takto vypadaly všechny domy ve městě a měly pečlivé vlastníky, kteří se o ně pečlivě starají. S poslankyní na jiné téma JUDr. Ivana Weberová hájí barvy ODS ve sněmovně bezmála rok. O tom, co může jeden poslanec prosadit a jak funguje politika jsme si povídali na výročí snad nejvíce dehonestovaného svátku Mezinárodního dne žen. Nejde ale jenom o domy, prý jste nakoupil i mnoho pozemků. Vím, že takové šumy jsou, ale já jsem kupoval pozemky od soukromých vlastníků a samozřejmě koupit může každý, pokud má tu odvahu vzít si na to úvěr a pak splácet. Ale ne každý tu odvahu má. Je to velké riziko. Já tu odvahu mám jak v podnikání, tak i ve fotbale. Kdyby se mi záměr nezdařil a prodělal jsem peníze, tak mi je nikdo nedá. Měl jsem například konkrétní představu o výstavbě, tak jsem musel vykoupit řadu pozemků, zcelit je, připravit projekt, zajistit všechna povolení a v současnosti čekám na vydání územního a stavebního rozhodnutí. Doba se změnila a dneska mi dělá ten projekt více starost než radost, ale to je život. Musí to být časově náročné. Žijete ve stresu? Náročné to je. Denně mám desítky telefonátů a řeším řadu různorodých problémů a musím být pořád»na drátě«, takže si moc soukromí neužiji. Nemám čas na to, abych mohl vysadit, relaxovat a koukat na nějaké seriály. Snad nejdelší chvíli klidu jsem zažil na dovolené, kdy jsem se nechtěně vykoupal s mobilem a ten na pak pár dní ztichl než uschl. (smích) Jaká byla vaše motivace pro angažmá v radě města? Především chci být v centru dění, mít informace o tom, co město potřebuje a kde mohu využít svých mnoha kontaktů ve prospěch Jablonce. Je to u mě otázka již zmíněného patriotismu a když ty možnosti mám, tak by byla velká chyba je nevyužít. Já osobně jako Pelta od města nic nepotřebuji, naopak mohu něco donést. Ale žádal jste o půjčku pro fotbal a město Vám půjčilo deset milionů. Nemýlím se? Máte pravdu a hodně se o tom mluvilo, ale to plyne z nedostatku informací. Je potřeba se na to dívat jako na normální obchodní případ. Bylo to nutné pro překlenutí krizového období, kdy naši sponzoři měli sami velké problémy a nemohli nás podporovat. Dnes je situace stabilizovaná a půjčka splacena i s úroky, takže na tom město vydělalo. Co byste na závěr vzkázal čtenářům? Fanouškům, aby nám drželi palce a přišli nás podpořit na stadion. Všem ostatním ať se daří a užívají jarních dnů. Dvoustranu připravil Vladimír Kordač Ivo, když jsem na to narazil v úvodu, jak vnímáš, jako žena, matka a politička, feministické hnutí a tento svátek, který nemá v současné době valné pověsti? Tak to jsi mě na začátek trochu zaskočil. Je pravda, že minulý režim MDŽ zneužil ke své propagandě a musím přiznat, že osobně ve mně ten odstup vůči tomuto svátku pořád zůstává. Asi bližší je mi Den matek, který ale patrně i kvůli pohyblivému datu není zatím příliš často oslavován. Jsem ale přesvědčená, že je potřeba vše vnímat v kontextu doby a stavu společnosti. Postavení žen, které neměly volební právo, možnost zasahovat do politiky a do mnoha dalších oblastí, nebylo rovnoprávné. V té době bych asi byla feministkou také. Dnes je situace naprosto jiná a stále se vyvíjí. Fakt je, že by se měla 8. března připomínat odvaha těch dam, které si šly svá práva vybojovat. Prvnímu máji se říkalo EXPO, čili existenční pochod. Dobrovolně povinná účast znamenala bod k dobru a neúčast černý puntík. Nemyslíš, že se na to dost zapomíná? Já patřím sice ke generaci, která minulý režim příliš nezažila, nicméně si klima té doby perfektně pamatuji a vzpomínka na tu permanentní přetvářku, nesvobodu, propagandu a podlézavé rudé transparenty mi nahání husí kůži ještě dnes. Trochu mne proto mrzí, že se mnozí tváří, že to tak zlé nebylo a komunistům rostou preference. Je to ale asi v lidské přirozenosti, že se na ty špatné věci zapomíná rychleji. Dnes hýbou společností hospodářské problémy, reformy, obavy občanů ze zhoršení životní úrovně, zdražování, nedostatku financí ve zdravotnictví, sociální oblasti a na důchodovém fondu. Je to logické. Na ty reformy jsem se chtěl právě zeptat. Stejnou otázku jsem pokládal i kolegovi Vítkovi Němečkovi. Nemáš problém s tím, že vládní návrhy reformních zákonů mohou zhoršit životní úroveň sociálně slabších občanů? Byla bych velmi nerada, pokud by se zhoršila životní úroveň lidí, kteří se bez své viny nemohou o sebe postarat lépe. Jsem přesvědčená, že reformní zákony v sobě sociální rozměr a solidaritu obsahují. Myslím si, že současný sociální systém je přebujelý a do budoucna neufi nancovatelný. Sociální dávky musí být pokud možno adresné a musí být podpořena iniciativa a aktivita každého jedince. Jistě to není nic příjemného, ale jiné cesty prostě není. Myslíš si, že dojde skutečně k drastickému zvýšení cen a zhoršení úrovně? Jsem přesvědčena, že to nebude tak bolestivé, jak mnohé katastrofi cké scénáře předpovídají. Ke zdražení může ale přispět také vzrůstající cena ropy v souvislosti s Libyjskou krizí, protože zvýšení nákladů za pohonné hmoty se vždy odrazí do všech cen. Ještě jak jsme mluvili o tom zapomínání. Česko se dostalo na třetinu reálné mzdy Německa. To je nedávná statistická zpráva. Pokud by náš mozek fungoval správně, tak bychom si museli vzpomenout, jak vysoko byl tento cíl počátkem devadesátých let. Dvacet let naše životní úroveň roste, ale moc to nevnímáme. To je také jeden z důvodů neustálé nespokojenosti. A je to špatně, že jsme takovým národem remcalů, skeptiků a nespokojenců? To bych řekla, že je přehnané. Je fakt, že jsme národem, který se moc nenadchne, nemáme tu americkou povahu být stále happy, jsme dost nedůvěřiví vůči změnám a nepropadáme tolik emocím. Asi je to dáno historickým vývojem a naší neustálou podrobeností. Ovšem jak jsi zmínil tu nespokojenost, tak tu lze vnímat i jako pozitivní sílu, protože by nás měla hnát dopředu k větší snaze vlastním přičiněním se té nespokojenosti zbavit. Tak tedy na závěr: jsi optimistka? Věříš, že koalice ustojí kritiku a neustoupí od reforem? Věřím, že ano. Zatím to vědomí nutnosti převládá a koaliční dohody se drží. Kdyby vláda podlehla tlakům odborů a nespokojených skupin, to by byla špatná zpráva pro všechny a znamenalo by to obrovské problémy v dohledné budoucnosti. Děkuji za rozhovor. Já také. Přeji čtenářům pěkné jaro. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 STRANA 7

s optimismem do nového roku

s optimismem do nového roku OBČASNÍK ROČNÍK V NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ s optimismem do nového roku LEDEN 2011 Vážení čtenáři, rok opět neuvěřitelně rychle utekl a my vám můžeme opět z tohoto místa

Více

Moře nebo přehrada aneb: léto začíná!

Moře nebo přehrada aneb: léto začíná! OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 Moře nebo přehrada aneb: léto začíná! Vážení čtenáři, Tak se nám jaro vlévá do léta a přichází čas voleb do EP,

Více

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny www.jabloneckyzpravodaj.cz OBČASNÍK ROČNÍK VI NEPRODEJNÉ jablonecký z p r av o d a j ZÁŘÍ 2012 volební podzim Vážení čtenáři, podzim bude prý příjemný, jak prorokují meteorologové. Především pak bude volební

Více

Zima v plném proudu ÚNOR 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ.

Zima v plném proudu ÚNOR 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ. OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Zima v plném proudu ÚNOR 2009 Vážení čtenáři, v plném proudu je rok, na který hledí ekonomové s obavami. Panika se šíří rychleji

Více

Jaro DUBEN 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ.

Jaro DUBEN 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ. OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Jaro DUBEN 2009 Vážení čtenáři, jaro se ujalo své vlády, konečně, a sluníčko všem vylepšilo náladu. Možná, kdyby vykouklo

Více

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ OBČASNÍK ROČNÍK IV NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ konec léta a volebního období ŘÍJEN 2010 Vážení čtenáři, Právě končí další volební období. Proto jsme dnešní vydání věnovali

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

Téma čísla: vzhůru za vzděláním

Téma čísla: vzhůru za vzděláním ROČNÍK I NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 Téma čísla: vzhůru za vzděláním Vážení čtenáři, opět se Vám dostává do rukou Jablonecký zpravodaj. Zářijové vydání zpravodaje

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Po dostavbě a reorganizaci otevřela

Po dostavbě a reorganizaci otevřela Informační noviny občanů statutárního města Brna Březen 2015 Ročník 10 www.brno.cz Město se zrcadlí v bublinách O komiksu si u nás lidé dlouhá léta mysleli, že je určen pouze dětem. Až poslední dvě desetiletí,

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Pracujeme pro vás. Co před námi tají koalice. Od listopadu 2010 nebyly koaliční strany schopny zveřejnit to, k čemu se zavázaly. Čtěte na str. 5.

Pracujeme pro vás. Co před námi tají koalice. Od listopadu 2010 nebyly koaliční strany schopny zveřejnit to, k čemu se zavázaly. Čtěte na str. 5. Oblastní sdružení ODS Praha 1 www.odspraha1.cz č. 2 únor 2011 Jednička Pracujeme pro vás S inscenací Bruncvík a lev, příběh hrdinství a lásky (Alois Jirásek Jan Jirků), mělo divadlo Minor před časem velký

Více

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ!

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! DUBEN 2015 ZASTUPITEL Martin Brož: benjamínek a rebel Projekt podpořila Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Láďa Beran ml.:

Více

Vážení spoluobčané, sousedé! Sociální?

Vážení spoluobčané, sousedé! Sociální? 283 krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 24. srpna 2006 Vážení spoluobčané, sousedé! Ještě nedávno jsme byli opět svědky nechutné celostátně vedené předvolební kampaně plné urážek, trestných oznámení, napadání,

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více

ariánskolázenské noviny 17. LISTOPADU Požár hotelu Rozkvět očima hasičů PARTNEŘI mariánskolázeňských novin Vážení dopisovatelé,

ariánskolázenské noviny 17. LISTOPADU Požár hotelu Rozkvět očima hasičů PARTNEŘI mariánskolázeňských novin Vážení dopisovatelé, M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Požár hotelu Rozkvět očima hasičů S velitelem mariánskolázeňského

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více