DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)"

Transkript

1 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ ČASU... BÁDÁNÍ SE STŘEVLIKEM JEŽÍŠKU, LETOS BEZ ODPADU! DÁRKY S DALŠÍM EFEKTEM VÁNOCE NA STATKU DOBRÁ RADA PRO ŠETRNOU DOMÁCNOST NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD DO ŠKOL ZDARMA OSMERO ZELENÉHO NAKUPOVÁNÍ BUY NOTHING DAY PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

2 1 1 Při ekovýchovném pobytu ve STŘEVLIKu se vám může naskytnout i tento pohled příroda pod binokulární lupou. 2 Jedním z cílů farmy je umožnit dětem kontakt se zvířaty. 3 Součástí některých programů je i krátké svezení na koni. 4 Učitelé při odpolední praktické ukázce z programu STŘEVLIKu tvoření v přírodovědné laboratoři. 5 Pozorování vodních živočichů u blízkého rybníka program Vodní breberky. 6 Ekovýchovný pobyt je příležitostí pro stmelení třídy a lepší poznání žáků a učitele. 2 3 OCHUTNÁVKA STŘEVLIKU V Ekocentru Oldřichov v Hájích proběhla v říjnu 2008 celodenní ochutnávka služeb, které STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (zkráceně STŘEVLIK) nabízí. Určena byla pracovníkům základních a středních škol a neziskových organizací, kteří se zajímají o environmentální výchovu. Během prohlídky areálu navštívili zájemci prostory, ve kterých probíhají ekologicko-výchovné programy, výukovou farmu hospodářských zvířat i ubytovnu. Pracovníci střediska se snažili představit především pobytové a jednodenní ekologicko-výchovné programy. Díky většímu časovému rozsahu jsou tyto aktivity vhodné i pro školy ze vzdálenějších míst Libereckého kraje a jiných částí republiky. Krátké představení programů doplnily praktické ukázky ekovýchovných aktivit, které si mohli účastníci zvolit podle svého zájmu. Ochutnávka především seznamovala učitele s prostředím a nabídkou ekocentra. Při komunikaci se školami, které mají zájem o spolupráci se středisky ekologické výchovy, se totiž setkáváme s obavami, zda je prostředí střediska pro žáky vhodné, jestli ekologicko-výchovný program bude odpovídat jejich představám, ale i s pochybnostmi o vhodném stravování. Věříme, že si učitelé, kteří se zúčastnili naší ochutnávky, vytvořili jasnější představu jak o zázemí areálu ekocentra, tak o ekovýchovných programech. Při terénních aktivitách v odpoledním bloku pak poznali bezprostřední okolí ekocentra, které leží v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Neméně důležité bylo i setkání s lektory střediska. Učitelé ocenili zázemí ekovýchovných pobytů ve STŘEVLIKu v porovnání se školami v přírodě, které sami pořádají. Velkou výhodou pobytových akcí ve středisku ekologické výchovy je zajištění všech služeb (ubytování, strava, ekovýchovný program). Pedagog tak má možnost lépe poznat své žáky, neboť nemusí celý program řídit, ale je pouze jeho aktivním účastníkem. Díky úspěchu této akce a kladným ohlasům ze strany učitelů jsme se rozhodli připravit na podzim 2009 druhý ročník Ochutnávky, na který bychom rádi pozvali všechny příznivce ekologické výchovy. Bližší informace budou zveřejněny v první polovině příštího roku na 4 5 Klára Hrubá, STŘEVLIK; Foto archív STŘEVLIKu 6

3 EDITORIAL Vážení čtenáři, CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE DOMOV? Jistě, každému něco aspoň maličko jiného, domov je přece součást naší osobní identity. Obsah toho slova je pro každého svrchovaně konkrétní. Zároveň může být téměř nekonečně široký. Domov, to jsou naši nejbližší, vůně, kterou nasajeme při vstupu do předsíně, vrznutí dveří, šmouha na stropu od špuntu ze šampaňského, kdy to tak bylo, před čtyřmi lety, před pěti... Doma je nám dobře, líp než v ne-domově... Domov je naše obec, město, náš region, krajina, Evropa, Země, naše sluneční soustava... Nu ano, to všechno je vlastně domov. My jsme tento Bedrník naplňovali z podstatné části v rozměru domovského regionu. Dobrou příležitost k tomu poskytl Liberecký kraj, který pomohl číslo financovat. Děkujeme. Doma v Libereckém kraji (ale obdobně v jiných krajích) se učitelům, žákům, studentům, školám ale i rodinám a jiným společenstvím nabízí kvalitní příležitosti, jak si prohloubit poznání a zjemnit ekologické cítění v duchu jednoho ze základních environmentálních ponaučení: Mysli globálně, jednej lokálně. Přispět svým dílem k lepší ekologické rovnováze není nic složitého. Skládá se to z maličkostí, které může dělat každý doma, ve škole, v obci, v kraji. Velmi dobrá příležitost jsou také Vánoce, svátky, které si se slovem domov spojuje snad úplně každý. Ježíšku, letos bez odpadu! Tak navádí Veronica, brněnská ekoporadna, tuším, ta úplně první u nás. Ekoporadenství je další téma prostupující celým tímto číslem Bedrníku; podle všeho má právě teď tenhle obor lidské činnosti nakročeno k intenzivnímu rozvoji. Už nyní máme řadu snadných možností získat od profesionálních ekoporadců třeba po internetu dobré náměty i rady šité zcela na míru, pokud se chceme chovat ohleduplněji k přírodě, tudíž i sami k sobě, jen si nejsme tak úplně jistí, jak na to. Vánoční tipy najdete i v anketě tohoto čísla pod titulem O promyšlených rozhodnutích a nadělování času... nebo v kalendáři či nabídce.» Chci, abys hodně utrácel, a tak dokázal, že máš rád svoji rodinu! Jak vidno ze zoufalé ironie Santa Klauze (nebo Dědy Mráze? nebo dokonce Ježíška!?), právě si uvědomil, že je coby symbol Vánoc masově a globálně zneužíván! Pomohla mu nevládní organizace Adbusters, která iniciovala vznik Dne bez nakupování Buy Nothing Day. Více na str. 31. Plný vánoční prožitek domova, třeba ještě obohacený o radost z nějakého ekologického dobrého skutku, přeje Hana Kolářová OBSAH OCHUTNÁVKA STŘEVLIKU... 2 INSPIRACE STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU... 4 DIVIZNA... 7 ZŠ PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ POZNÁVÁME SOUŽITÍ LIDÍ S PŘÍRODOU... 8 REGIONTOUR A EKOPOBYTY... 9 LESNÍ PEDAGOGIKA...10 PROMĚNY CO JE A KDE SE VZALO EKOPORADENSTVÍ...11 NÁZORY ANKETA O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ ČASU DIDAKTIKA CÍL PROGRAMŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY: ZMĚNA CHOVÁNÍ...19 JAK NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SE STŘEVLIKEM...21 VÁNOČNÍ EKOPORADNA...25 JEŽÍŠKU, LETOS BEZ ODPADU!...25 KALENDÁŘ...26 NABÍDKA...27 BUY NOTHING DAY...31 Na titulní straně: snímek netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii). Foto RNDr. Petr Hůla (digitálně upraveno). 3

4 INSPIRACE STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU Zahltí vás někdy pocit, že potřebujete pomoc s ekologickou výchovou? Na to jsou tu kvalifikovaní profesionálové a také příjemné a podnětné prostředí středisek ekologické výchovy. Máme pro vás přehled toho, co nabízejí v Libereckém kraji, a to školám nejen z tohoto kraje. DIVIZNA MĚSTSKÉ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PŘI ZOO LIBEREC Adresa organizace: Masarykova 1347 / 31, Liberec 1 Kontaktní osoba: Ing. Aleš Kočí, ředitel Telefonní čísla: , ová adresa: Webové stránky: Služby pro školy Výukové programy Ekologické výukové programy, které SEV DIVIZNA nabízí, mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo půl až celodenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let. Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou, na osvojování si ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a také na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Všechny ekologické výukové programy se týkají průřezového tématu Environmentální výchova (v některých případech i průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné rámcové vzdělávací programy. Školní ekologické projekty, dlouhodobé programy SEV DIVIZNA koordinuje program Ekoškola v Libereckém kraji (mezinárodní program spojující environmentální výchovu na škole s praktickými kroky vedoucími k ekologizaci jejího provozu) a je i krajským koordinátorem programu Škola pro udržitelný život. Posláním programu Škola pro udržitelný život je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Více o obou programech naleznete na str. 8. M.R.K.E.V. Síť M.R.K.E.V. (celorepublikově jej koordinuje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina) je sítí škol, které podporují environmentální výchovu. V Libereckém kraji činnost v síti M.R.K.E.V. koordinuje SEV DIVIZNA. Více o síti M.R.K.E.V. v Libereckém kraji naleznete na str. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků SEV DIVIZNA pořádá množství odborných seminářů, exkurzí a tvůrčích a inspirativních dílen pro pedagogické pracovníky a koordinátory environmentální výchovy ««I v zimě se dělají programy venku. «S lupou na dub. Budova SEV Divizna. na školách, studenty pedagogických fakult a další zájemce. Podílíme se i na pořádání specializačních studií pro koordinátory EVVO. Oblíbená je každoročně pořádaná pobytová akce Environmentální výchova nové cesty, která se zaměřuje na neotřelé nápady a metody, které se objevují v oblasti environmentální výchovy. Odborné konzultace SEV DIVIZNA nabízí školám a ostatním zájemcům zdarma poradenství a metodickou pomoc v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, jedná se především o pomoc při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů. Další činnosti SEV DIVIZNA nabízí školám bezplatné zapůjčení knih, metodických materiálů a pomůcek k environmentální 4 výchově.

5 INSPIRACE STŘEVLIK STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa organizace: Oldřichov v Hájích 5 Kontaktní osoba: Bc. Radek Hromádka, ředitel Telefonní číslo: ová adresa: Webové stránky: Služby pro školy Výukové programy Zaměřujeme se především na výukové programy pobytové. Prostřednictvím poznávání přírody a environmentálních souvislostí se snažíme uplatňovat myšlenky udržitelného rozvoje a rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách. Při výukových programech účastníci rozvíjí své klíčové kompetence. Naší snahou je, aby většina programů probíhala přímo v terénu, v Jizerských horách. Bližší informace o výukových programech ekocentra naleznete na str Školní ekologické projekty, dlouhodobé programy Bádání se STŘEVLIKem nabízí kombinaci ekologické výchovy ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně STŘEVLIK) a následné výchovy praktickou zkušeností ve škole. Cílem je prohloubit porozumění vybranému tématu a prakticky využít získané informace ve prospěch životního prostředí ve škole či jejím okolí. Více se o Bádání se STŘEVLIKem můžete dozvědět na str. 21. Regionální konference Každoroční krajská konference k ekologické výchově v MŠ je příležitostí dozvědět se aktuální informace od odborníků z oblasti ekologické výchovy, setkat se s kolegy z jiných mateřských škol a prostorem pro výměnu vlastních zkušeností s ekologickou výchovou. Tradiční součástí konference jsou praktické ukázky programů středisek ekologické výchovy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro učitele mateřských škol a další organizace zapojené v síti Mrkvička (viz Další služby) připravujeme semináře, v nichž se mohou dále vzdělávat v oblasti ekologické výchovy a získávat nové podněty v přístupu k výchově a vzdělávání obecně. Odborné konzultace Dlouhodobě se zabýváme metodickou spoluprací se školami v oblasti ekologické výchovy (používané metody, zdroje informací, pomůcky, literatura apod.). Další služby STŘEVLIK je od ledna 2007 krajským koordinátorem sítě škol se zájmem o environmentální výchovu Mrkvička. Jejím cílem je vytvářet v této oblasti metodické a informační zázemí pro učitele mateřských škol a rozvíjet tak jejich zájem o realizaci ekologické výchovy v Libereckém kraji. Do projektu se mohou zapojit MŠ i neziskové organizace věnující se ekologické výchově dětí předškolního věku. V roce 2008 bylo do projektu zapojeno 75 mateřských škol a organizací pracujících s malými dětmi. Školám je k dispozici také knihovna střediska zaměřená na ekologickou výchovu a přírodní vědy. Ostatní činnosti ««Bádání se STŘEVLIKem ZŠ a MŠ Bílý Potok. «Při pobytech je věnována pozornost rozvoji spolupráce a komunikačních dovedností. Osvěta široké veřejnosti Pravidelně pořádáme jednodenní osvětové akce u příležitosti významných dnů týkajících se životního prostředí či některých tradičních svátků (Den Země, Den stromů, Vánoce na statku apod.). Jsou určeny převážně rodičům s dětmi. ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O. S. Adresa organizace: Švermova 32, Liberec 10 Kontaktní osoba: Mgr. Martina Burešová, vedoucí oddělení Telefonní čísla: , ová adresa: Webové stránky: Služby pro školy Výukové programy Pro školy nabízíme jednodenní výukové programy na témata: Lesní království (povídání o lese), Stopa není jen otisk tlapky (pobytová znamení), Jeden z našich nejcennějších pokladů (program o půdě), Království papíru (povídání o papíru a výroba ručního papíru), Hody, hody doprovody (program o Velikonocích), Vánoce přicházejí (program o Vánocích), Netopýří svět (o zajímavostech ze života netopýrů), Podzemí Liberecka, Ptáci kolem nás, Kam s ním? (program o odpadech), Jak se žilo před sto lety (o historii a tradicích regionu), Lesní naučná stezka (o lesích Jizerských hor v souvislostech). Za školami i dojíždíme. Dále nabízíme dvou až třídenní pobytové programy na vlastní horské chalupě v Jizerských horách. Pro střední školy pořádáme odborné praxe vícedenní programy spojené s praktickou činností a přednáškami. «Čmelák: výukový program o lese. 5

6 INSPIRACE Školní ekologické projekty, dlouhodobé programy Realizujeme středoškolské ekoprojekty, jejichž náplní je dlouhodobější práce studentů spojená s pozorováním krajiny v okolí školy a praktickými výstupy (studenti vytipují pozemek, zmapují jej a navrhnou a případně i zrealizují jeho možnou úpravu z hlediska environmentální výchovy). Školám nabízíme také aktivní zapojení do záchrany ohroženého stromu v rámci projektu Šance pro jilmy. Rozesílky metodických a informačních materiálů (M.R.K.E.V.) Jednou až dvakrát ročně šíříme naše nabídky na školy v Libereckém kraji spolu s informačními materiály v rámci pravidelných rozesílek SEV Divizna. Odborné konzultace Nabízíme odborné konzultace zaměřené na vedení projektových prací středoškoláků a psaní grantových projektů. Ostatní činnosti Mimoškolní výchova Nabízíme ucelený dobrovolnický program formou víkendovek a Týdnů pro les, jejichž náplní jsou kromě dobrovolné práce v terénu na vlastních pozemcích, lesních školkách apod. také přednášky s environmentální tematikou. Vzdělávání odborné veřejnosti Pořádáme odborné semináře týkající se např. bezzásahového hospodaření v lese (projekt Nový prales), zeleně ve městě, protikorupčních aktivit apod. a odborné exkurze. Osvěta široké veřejnosti Osvěta veřejnosti probíhá především prostřednictvím akcí pro veřejnost o víkendech, exkurzí, vydávání informačních letáků a bulletinů. Další činnosti Nedílnou součástí naší činnosti je praktická ochrana přírody. Sbíráme, pěstujeme bez chemie a vysazujeme původní a ohrožené druhy dřevin a keřů. Tyto sazenice vysazujeme v rámci našeho pozemkového spolku. Pracujeme také na revitalizačních projektech. ORSEJ EKOPORADNA PŘI VLASTIVĚDNÉM MUZEU A GALERII V ČESKÉ LÍPĚ Adresa organizace: Náměstí Osvobození 297, Česká Lípa Kontaktní osoba: Mirka Netolická Telefonní číslo: , mobil ová adresa: Webové stránky: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, při němž byla Ekoporadna zřízena, disponuje nejen stálými expozicemi přírodovědnými s ekologickým zaměřením, ale i výukovými prostory a kapacitou odborných pracovníků muzea. Ekoporadna Orsej se tak stala doplňujícím odborným článkem této instituce. Hlavní náplní a cílem ekoporadny jsou především níže uvedené činnosti. Poradenství Hlavním cílem Ekoporadny Orsej je ekologické a spotřebitelské poradenství pro širokou veřejnost. Propojení služeb ekoporadny a vlastivědného muzea je ideální kombinací osvěty i přímé pomoci v ochraně přírody a životního prostředí. Odborné konzultace Vzájemným propojením práce odborných pracovníků muzea a ekoporadny v oborech bezprostředně se týkajících přírody a její ochrany (zoologie, botanika, mykologie, ornitologie, geologie, archeologie...) umožňuje ekoporadně poskytovat mnohé konzultace a odbornou pomoc. Osvěta Ekoporadna organizuje pravidelné místní akce a kampaně, např. Den Země, Den vody, Den pro ekologii, Den zvířat. Součástí její činnosti jsou přírodovědné vycházky a ekologické vzdělávací programy (Vítání ptačího zpěvu, Noc pro netopýry, Žabí noc, Putování po vydřích stopách ). Pořádá výstavy s tematikou EVVO s ukázkami praktických činností zultací pro studenty, zpřístupněním vědecké knihovny, studentských praxí na odborných pracovištích a vedením ekologicky zaměřených maturitních prací. Zřízení ekoporadny umožnilo rozšíření spolupráce se školou, například při pořádání celodenních osvětových akcí pro veřejnost, při přednáškách, studentské pomoci při ekologických kampaních a při každoročně pořádané ekologické olympiádě pro studenty středních škol a víceletých gymnázií. Ekoporadna rovněž úzce spolupracuje se zvířecími útulky a stanicemi pro handicapovaná zvířata. Vlastivědné muzeum je sběrným místem poraněných zvířat pro Českolipsko a svou osvětovou činností se snaží přispívat k dodržování a šíření zásad správné péče o tyto živočichy. Ekoporadna spolupracuje rovněž se školními zařízeními všech stupňů, a to formou přípravy a aktivního vedení při odborných exkurzích a ekologicky zaměřených přednáškách. Publikační činnost V rámci osvětové a informační činnosti ekoporadny jsou publikovány různorodé materiály s ekologickou tematikou, například ekologické omalovánky pro nejmenší, informační pohlednice se základními informacemi o ekoporadně s kontakty na stanice pro handicapovaná, opuštěná a týraná zvířata, výuková leporela o řece Ploučnici, o turisticko naučné stezce Peklo, o léčivých bylinách, letáky o pomoci handicapovaným zvířatům, o ochraně netopýrů, ježků, o chráněných druzích obojživelníků. Ekoporadna vytvořila také závěsné výukové tabule s upozorněním na ochranu přírody a životního prostředí (například Zimoviště vodního ptactva a Řeka Ploučnice řeka plná živo- «Poradna pro chovatele domácích zvířat. s údaji o přírodním bohatství řeky Ploučnice i s pokyny, jak a čím přikrmovat přezimující ptáky v době, kdy se řeka stává zimovištěm mnoha druhů vodního ptactva). Poradenství pro veřejnost v oblasti ochrany zvířat S cílem ochrany doma chovaných i volně žijících zvířat byly při Ekoporadně Orsej zřízeny dvě poradny pro chovatele, kde jsou poskytovány kromě konkrétních odpovědí na dotazy návštěvníků též informace o organizacích zabývajících se zvířaty a jejich ochranou, o útulcích pro zvířata, kontakty na veterinární ošetřovny apod. Poradna pro chovatele domácích mazlíčků každé úterý od do hodin Poradna pro chovatele plazů a obojživelníků pod heslem Jak chovat a neublížit je otevřena po osobní dohodě pro veřejnost ve čtvrtek od 15 do 17 hodin Interaktivní ekologický koutek a odborná knihovna V rámci pořádání tematicky zaměřených výstav, osvětových akcí a ekodnů je možné shlédnout v ambitu vlastivědného muzea populárně naučné filmy o stavu a ochraně přírody z pohledu celosvětového. Každou středu je možné využít i badatelnu muzejní vědecké knihovny s internetovým Spolupráce V České Lípě působí střední odborná škola se zaměřením na ekologii. S ní vlastivědné muzeum a galerie dlouhodobě 6 spolupracuje formou odborných kon- ta informační panely pro širokou veřejnost připojením.

7 INSPIRACE STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ČESKÝ RÁJ Adresa organizace: Sedmihorky 72, Turnov Kontaktní osoba: Simona Jašová, předsedkyně Telefonní číslo organizace: , ová adresa: Webové stránky: Služby pro školy Výukové programy Středisko nabízí kromě jednodenních výukových programů i několikadenní pobytové programy šité jednotlivým zájemcům na míru. Při realizaci programů se vždy snažíme využívat atraktivní přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj obklopující naše středisko. Programy probíhají většinou v terénu, aby byl co nejvíce umožněn přímý kontakt s přírodou. Nabízíme výukové programy pro mateřské, základní i střední školy. Naše programy jsou prioritně koncipovány jako zážitkové. Kromě okolní atraktivní přírody máme k dispozici malou zvířecí farmu s koníky, ovcemi, kozami atd. a pro případ nepřízně počasí dvě velké podkrovní klubovny. Odborné konzultace Pro školy nabízíme možnost odborných konzultací týkajících se praktického začlenění programů ekologické výchovy do výuky. Ostatní činnosti Mimoškolní výchova Během prázdninových měsíců realizujeme programy ekologické výchovy pro děti, které společně se svými rodiči navštěvují kemp Sedmihorky. Také prázdninové programy jsou zážitkové a zaměřené především na kontakt s domácími hospodářskými zvířaty na naší malé farmě a na seznámení s přírodou Českého ráje. Po oba prázdninové měsíce probíhají programy pravidelně každý den a jsou určeny pro děti již od pěti let. Horní věková hranice není omezena. Osvěta široké veřejnosti Vzhledem k tomu, že Středisko ekologické výchovy Český ráj působí přímo v srdci CHKO Český ráj, snažíme se o osvětu a ekologickou výchovu především návštěvníků krajiny Českého ráje. Akce pro veřejnost jsou velmi pestré patří mezi ně například ekodny pro širokou veřejnost, přednášky a besedy, poznávací exkurze, brigády v terénu a podobně. «SEV Český ráj: ekoden v Sedmihorkách. Foto Milan Bajer Další činnosti Středisko ekologické výchovy Český ráj vybudovalo a provozuje Dětskou lesní naučnou stezku ta hravou interaktivní formou seznamuje své návštěvníky s lesním ekosystémem, jeho vývojem a životem. Středisko se snaží také o nenásilné prosazování trvale udržitelného způsobu života. Aktivně se proto zapojuje například do diskusí o budoucnosti Českého ráje, - vystupuje proti budování nové rychlostní komunikace mezi dvěma částmi CHKO Český ráj atd. DIVIZNA (red) Foto z archívů jednotlivých středisek, není-li uvedeno jinak Středisko ekologické výchovy Divizna je denní specializované pracoviště pro podporu a realizaci environmentální výchovy. Poskytuje kvalitní služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Liberecká Mrkev Divizna městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec koordinuje projekt M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) od roku 2000, kdy byl v Libereckém kraji zahájen. V současné době je v síti zapojeno 77 škol, tedy přibližně čtvrtina všech základních a středních škol, které se v kraji nacházejí. Nejméně šestkrát ročně je v rámci projektu Mrkev rozesílán informační balíček, který obsahuje aktuální informace z ekologické výchovy, nabídku k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, nové metodické materiály a samozřejmě časopis pro ekogramotnost Bedrník. Každoročně se koná krajská konference Liberecká Mrkev, vždy v jiném koutu kraje a pokaždé na jiné téma. V loňském roce se uskutečnila na Gymnáziu a základní škole Ivana Olbrachta v Semilech a hlavním tématem byla Ochrana zvířat. Letošní setkání v areálu 7

8 INSPIRACE Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) v Oldřichově v Hájích se týkalo využití velkoplošných chráněných územích k ekologické výchově. Konferencí, které jsou velmi oblíbené, se účastní kolem stovky pedagogů. Služby v rámci projektu Mrkev doplňuje Divizna širokou škálou seminářů a terénních exkurzí pro pedagogy. Ve spolupráci s Libereckým krajem také každoročně pořádá třídenní setkání k ekologické výchově, na kterém se pedagogové seznamují s novými programy středisek ekologické výchovy, novými metodickými materiály, pomůckami a projekty. Programy pro aktivní školy Středisko ekologické výchovy Divizna ale především připravuje pestrou škálu ekologických výukových programů pro školní mládež a pedagogy. V posledních letech přibyly k těmto běžným aktivitám dvě nové, které jsou určeny pro aktivní školy. Divizna je koordinuje na území Libereckého kraje. První z nich je grantový a asistenční program nadace Partnerství a střediska ekologické výchovy Sever Horní Maršov Škola pro udržitelný život. Cílem programu je otevřít školu směrem k místní komunitě prostřednictvím praktických projektů a zapojit tak veřejnost do konkrétních činností, které vedou ke zlepšení životního prostředí. Za těmito zdánlivými frázemi se ukrývají hodiny práce aktivních učitelů, ale také žáků, kterým není lhostejný stav okolí jejich školy a kteří jsou ochotni něco opravit či vybudovat, aby to sloužilo nejen škole, ale i lidem ze širokého okolí. V letošním roce bylo v Libereckém kraji mezi sedm škol rozděleno Kč. Generálním partnerem programu je společnost Toyota Motor Czech, spol. s r.o. V roce 2008 přispěl částkou Kč také Liberecký kraj. Program neprobíhá pouze u nás, ale i ve Velké Británii a Polsku. Ukázkovou školou je liberecká Základní škola Na Perštýně, která upravila svoji školní zahradu a otevřela ji dětem z okolí. Mateřská škola Průmyslová ze Železného Brodu zase obohatila svou rozlehlou zahradu o nové hrací prvky. Vznikl i nový živý plot, který zahradu odděluje od nepříliš klidné části města. Zahrada bude v době provozu mateřské školy otevřena veřejnosti. V Mateřské škole Doksy šli ještě dále vybudovali kouzelná vrátka, kterými mohou do jejich zahrady chodit maminky s dětmi i v době, kdy ve školce nikdo není. Probíhají i projekty, které jdou více do hloubky. Projekt Základní školy Tanvald s názvem Pomník jako oáza rozmanitého života a odpočinku má za cíl vést děti k úctě k drobným památkám v krajině. Úkolem projektu je totiž upravit a udržovat okolí pomníku německého romantického básníka Karla Theodora Körnera. Podobně je zaměřen projekt Stopy Druhé světové války, který probíhá na Střední průmyslové škole technické Jablonec nad Nisou. Studenti připraví čtyřkilometrovou naučnou stezku s deseti tabulemi, která zájemce provede neradostnou historií obce Rýnovice. Ekoškola Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní projekt pro základní a střední školy, do kterého je zapojeno škol z 38 zemí. V České republice, kde je národním koordinátorem pražské Sdružení Tereza, se projektu účastní již více než 200 škol. Cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci provozu. Projekt je zároveň mezinárodně uznávaným procesem certifikace školy získávají prestižní ocenění Ekoškola. Opět jde především o práci zapálených učitelů a žáků, kteří mají snahu optimalizovat provoz své školy tak, aby co možná nejméně zatěžoval životní prostředí. V Libereckém kraji se zatím do projektu zapojilo osm škol. Již dvě získaly vlajku a mohou se honosit titulem Ekoškola. Jsou to Základní škola Dubá a Speciální škola v Turnově v Sobotecké ulici. Všechny kroky zapojených škol vedou koordinátoři tak, aby byly smysluplné, praktické a současně využitelné jako názorná učební pomoc. Administraci spojenou s projektem finančně podpořil Liberecký kraj. Aleš Kočí, SEV Divizna, upraveno (red) Foto archív SEV Divizna/ ZŠ PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 486 POZNÁVÁME SOUŽITÍ LIDÍ S PŘÍRODOU Naše škola se zapojila do projektu Šance, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a probíhá pod záštitou krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně. Projekt byl zaměřen na výuku v 6. ročníku a jeho součástí bylo splnění celoročního výzkumného úkolu na téma, které si žáci sami zvolili. Každá třída do svého výzkumu začlenila také environmentální výchovu. Život řeky Lubiny vody a také se zabývali pojmy jako jsou např. hydrosféra, povodí, meandr, pramen, řeka aj. Historie průmyslu a obchodu v Příboře Třída 6.C se dohodla se svou paní učitelkou Janou Hýlovou na tématu Historie průmyslu a obchodu v Příboře. Jednou částí výzkumu byl také rybářský průmysl. Úkolem bylo prozkoumat historii a současný význam soustavy rybníků na Borovci. Žáci zjišťovali, ve kterém roce se začalo s rybolovem, jaké druhy ryb se zde odchovávají, co všechno obnáší práce rybářů, které rostliny a živočichy je možno v rybnících najít a které organismy mohou sloužit rybám jako potrava. Hledali informace o rybách, které se zde chovají způsob života, potrava, rozšíření. Na závěr vytvořili se získaných poznatků přehledná leporela. Zkušeností a výsledky své práce si žáci jednotlivých tříd mezi sebou vyměnili a prezentovali je také svým rodičům a ostatním vyučujícím. Dana Cágová, Žáci 6.A pod vedením paní učitelky Zuzany Krompolcové se shodli na tématu Život řeky Příbor včera a dnes Lubiny. Náplní výzkumného úkolu bylo seznámit se s pověstí o původu názvu Lubiny a tuto Žáci třídy 6.B si se svou paní učitelkou pověst přepracovat do různých literárních žánrů, Katarínou Klamkovou zvolili téma Příbor vče- např. komiksu a kramářské písně, seznámit ra a dnes. Součástí práce byl také život stro- se s rostlinami a živočichy v blízkosti řeky, zjistit mů ve městě. Úkolem bylo vyhledat nejstarší popis řeky pramen, ústí, přítoky. Dále měli stromy ve městě a porovnat je se stromy nově zjistit informace o historii řeky mosty a lávky, vysazenými. U vytypovaných stromů měli povodně, oběti řeky, porovnání Lubiny za změřit obvod kmene, odhadnout stáří, zjistit dávných časů a nyní. Žáci prováděli praktická zajímavosti, porovnávat, vytvořit jejich rodné měření, např. rozměry mostů, měření teploty listy. Žáci také sledovali viditelné zásahy člověkem vody a vzduchu spojené se zapisováním do v průběhu růstu stromů, hledali opti- grafů, porovnávali vodu tekoucí se stojatou mální podmínky pro jejich růst a psali povídky pomocí filtrace. Zjišťovali informace o vodě o tom, co všechno mohli staří velikáni během 8 jako látce skupenství, druhy vody, koloběh života prožít. ZŠ Příbor, Jičínská 486

9 INSPIRACE REGIONTOUR A EKOPOBYTY Na 18. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour 2009, který proběhne na brněnském výstavišti ledna 2009, představí Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina mimo jiné střediska ekologické výchovy, kam mohou školy, děti, učitelé zavítat na delší pobyt s kvalitním vzdělávacím programem. Regiontour pro zpestření školní činnosti za humny... Návštěvníky veletrhu regionální turistiky bývají i učitelé. Nacházejí tu zdroj námětů pro školní výlety, objevují zajímavé památky, získávají nápady. Na veletrhu jsou často zdarma katalogy ubytování, nové turistické mapy, propagační materiály regionů, katalogy památek, jeskyní a dalších atrakcí vhodných i pro školní kolektivy. Veletrh Regiontour, který probíhá současně s veletrhem Go, představuje aktuální informace o cestování i cestovním ruchu. Veletrhů se každoročně účastní všechny významné tuzemské cestovní kanceláře i agentury, téměř všechny regiony ČR, regiony ze zahraničí, zahraniční touroperátoři, cestovatelé i další významné osobnosti. Kromě prezentace cestovních příležitostí a turistických možností v jednotlivých regionech ČR bude pozornost v roce 2009 věnována několika aktuálním tématům kongresové a incentivní (povzbuzující, motivační) turistice, kulturní turistice a golfu. Ke zvýrazněným tématům veletrhu Regiontour 2009 patří kulturní turistika. Přehlídka kulturního dědictví našich regionů (hrady, zámky, galerie, muzea) bude prezentovat vybrané kulturní památky v rámci expozic regionů. Uskuteční se zde také odborná konference se zaměřením na využití kulturního dědictví v jednotlivých regionech ČR. Střediska ekologické výchovy budou během veletrhu prezentovat svou činnost určenou pro školy, učitele, veřejný sektor, ale i běžné turisty. Návštěvníci si udělají představu, co jsou střediska zač, mohou přímo na veletrhu navázat spolupráci. Více informací na Doména: Ekopobyt.cz Střediska ekologické výchovy na veletrhu Regiontour také představí internetovou doménu Ekopobyt.cz, která bude školám velmi k užitku, pokud budou učitelé chtít s dětmi vyrazit za hranice všední výuky, a to třeba na celý týden. Ekopobyt je společným projektem pobytových středisek ekologické výchovy napříč republikou, která jsou sdružená v Síti středisek ekologické výchovy Pavučina. Jejich produktem jsou jedno či více denní (zpravidla pětidenní) pobyty zaměřené na posilování vztahu k přírodě a respektování principů trvale udržitelného rozvoje. Klienty pak jsou především žáci základních a středních školy či učitelé, ale i rodiny, odborná či turistická veřejnost a firmy. Programem vždy provázejí odborní lektoři, zpravidla s vysokoškolským vzděláním. Programy jsou zaměřené na poznávání našich nejběžnějších biotopů a skupin rostlin či živočichů, na obecnou ekologii, environmentální témata, problematiku odpadů a využívání energií, rozvojovou pomoc a trvale udržitelný rozvoj, ale i na přírodu neživou nebo na kulturně historic- ká témata. Nabídka vychází z rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání, především pak z průřezového tématu Environmentální výchova. Střediska jsou většinou vybavena takovými prvky, které demonstrují skromnost a šetrnost k životnímu prostředí, přísně třídí odpady, využívají energetických vychytávek, jako jsou tepelná čerpadla či sluneční kolektory. Střediska také mají často zázemí v podobě školní zahrady, chovají domácí zvířata apod. Pokud to podmínky v místě dovolí, využívají při přípravě stravy biopotraviny. Stránky Ekopobyt.cz pomohou zájemcům především ze škol najít takový typ programu, který bude učitelům a žákům vyhovovat. Objevíte tu ovšem i akce pro učitele, osvětové akce a především kalendář volných míst, kdy se do zpravidla naplněných středisek se svou třídou dostanete. Pokud střediska nebudou moci vyhovět bezprostřednímu přání z kapacitních důvodů, sledujte dále stránky Ekopobyt.cz. Ing. Martin Kříž, upraveno a doplněno z tiskové zprávy Go a Regiontour 2009 (red) 1 Paleta Oucmanice. 2 Sever Horní Maršov. 3 Rychta Krásensko: program Hmyzáci. 4 Rychta Krásensko v zimě. 5 Sluňákov. 6 Střevlik: některé ekovýchovné programy se odehrávají přímo v NPR Jizerskohorské bučiny

10 INSPIRACE LESNÍ PEDAGOGIKA Jedním z důležitých poslání státního podniku Lesy České republiky je seznamování široké veřejnosti s lesním prostředím a prací lesníka. Cílem je vychovat z mladé generace odpovědné uživatele lesů, kteří se budou v lese nejen dobře cítit, ale budou lesu také rozumět, respektovat ho a chránit. Výchova a osvěta v Lesích ČR Výchově a osvětě se Lesy ČR věnují po celé republice. Na příslušném krajském ředitelství Lesů ČR je vždy kontaktní osoba. Kontakty na tyto pracovníky působící na krajských ředitelstvích v jednotlivých krajích naleznete na internetových stránkách (organizační jednotky). Na území Libereckého kraje jsou Lesy ČR zastoupeny Krajským ředitelstvím Liberec a jemu podřízenými lesními správami Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou a Ještěd. Kontaktní osobou pro oblast práce s veřejností je Eva Kajzarová. Lesní pedagogika Jaké možnosti pro vzdělávání a výchovu Lesy ČR nabízejí? Jedná se o environmentální vzdělávání o lese ve všech jeho souvislostech, které je prezentováno pod názvem Lesní pedagogika. Kdo se s tímto pojmem již v praxi setkal, ví, že lesní pedagogika je založena především na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy přímo v lese. Řídí se mottem: O lese učit v lese. Lesní pedagogika je určena především nejmladší generaci. Nejčastější formou výuky nabízené Krajským ředitelstvím Liberec jsou jednodenní lesní vycházky pro školní kolektivy s naučně zábavným programem. Školním či jiným kolektivům se nabízejí také odborné besedy či výukové pomůcky. Akce pro třídy základních či mateřských škol se mohou konat v jakýkoliv všední den (nejlépe na jaře či podzim). Termín, místo i náplň programu si může učitel dohodnout s lesním pedagogem na základě svých možností a potřeb. Programy jsou poskytovány zdarma. Naučné a prožitkové stezky Při procházkách s dětmi můžete pro výuku využít nové lesnické naučné a prožitkové stezky, které Krajské ředitelství Liberec v roce 2008 vybudovalo. Den s dětmi můžete strávit například prohlídkou sychrovského zámku. Doprava není složitá, vláčkem do Sychrova a pak kousek pěšky. Po prohlídce vyjdete brankou z nádvoří zámku a ocitnete se v krásném smíšeném lese, ve kterém se po síti lesních chodníčků projížděl svou oborou kníže Kamil Rohan. Tato významná osobnost vás bude provázet naučnou stezkou Lesní putování s Kamilem Rohanem. Na stezce, která se nachází na území Lesní správy Ještěd, se můžete dozvědět mnoho zajímavého o historii i současnosti místních lesů, ale také o fungování lesního ekosystému obecně. V obdobném duchu byly připraveny další dvě naučné stezky. Lesní správa Česká Lípa otevřena v roce 2008 Lesnickou naučnou stezku Sokol, která se nachází u Kočičí studánky nedaleko obce Petrovice. Do Petrovic se dopravíte například autobusem z Jablonného v Podještědí. Poslední stezka, kterou jsme v roce 2008 dokončili, se nachází v oblasti Martinických rybníků mezi Martinicemi v Krkonoších a Jilemnicí, na území Lesní správy Jablonec nad Nisou. Lesnická naučná stezka U mlejna přibližuje vedle péče o místní lesy také význam vody v krajině a další souvislosti v lesních ekosystémech. V roce 2009 se můžete těšit na dokončení lesní prožitkové stezky, která povede z Ostašova na Ještědský hřeben. S fungováním lesního ekosystému se budete moci seznámit na nové stezce vedoucí Karlovskými bučinami (u Karlova pod Ještědem). K výuce o dřevinách vám bude nápomocno malé jizerskohorské arboretum na Černé studnici. Dny s Lesy ČR Máte-li zájem vyrazit o víkendu s dětmi na den plný zábavných her, soutěží a sami se něco přiučit, zveme vás na Dny s Lesy ČR. V jarním období takový den každoročně pořádá Lesní správa Frýdlant ve spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant. Lesnický den se koná vždy v květnu v areálu hejnické lesnické střední školy. Letní prázdniny můžete s dětmi zakončit na Lesnickém dni v Panském lomě, který pořádá Lesní správa Ještěd a Krajské ředitelství Liberec vždy poslední sobotu v srpnu v Liberci Horním Hanychově. Vezměte děti do lesa a naučte je vnímat přírodu všemi smysly! Ing. Eva Kajzarová, Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství Liberec, tel , Foto archív LČR Lesní den ZŠ Jablonné v Podještědí děti naslouchají revírníkovi Vítu Beránkovi.» Lesní den ZŠ Liberec, 5. květen slepá karavana.»» V den slavnostního otevření Lesnické naučné stezky U mlejna si děti ze ZŠ Martinice v Krkonoších prohlížejí její tabule. 10

11 PROMĚNY CO JE A KDE SE VZALO EKOPORADENSTVÍ Environmentální poradenství je soubor služeb, které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. Environmentální poradenství je založeno na přímé komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace. Environmentální poradenství je odborná činnost spočívající v poskytování expertních konzultací (rad), posudků, pomoci s přípravou a vedením konkrétních projektů, řízení procesů, poskytování primárních informací a také činnosti směřujících ke zprostředkování specifických služeb. Environmentální poradenství využívá výsledků vědy a výzkumu a zprostředkovává relevantní odborná data. Zdroj: Rozvojový program environmentálního poradenství v ČR pro období Ojedinělá studie Síť ekologických poraden hezkou zkratkou: STEP na zakázku Ministerstva životního prostředí ČR zpracovala v roce 2005 studii s názvem Environmentální poradenství. Studie je svým zaměřením a rozsahem v ČR ojedinělým počinem a analyzuje množství prvotních dat. Autorka Kamila Kanichová měla k ruce řadu odborně zdatných spolupracovníků se zkušenostmi v ekoporadenství. Studie se zaměřila především na ekoporadenství poskytované organizacemi neziskového sektoru. V oblasti environmentálního poradenství existují i komerčně poskytované služby, které však do tohoto průzkumu zařazeny nebyly. Z této studie (celá je na jsme vybrali základní informace a doplnili je z dalších zdrojů. uvědoměle rozhodovat ve prospěch udržitelných modelů. Těžištěm environmentálního poradenství je preventivní péče o životní prostředí. Environmentální poradny nabízejí veřejnosti, obcím, malým podnikům či živnostníkům, ale také školám či studentům kompetentní rady, návody, pomoc i vedení při řešení každodenních otázek týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje. Poradny se snaží o přímé změny chování ve prospěch environmentálně příznivějších řešení, například v oblastech: efektivního hospodaření s energií, prevence vzniku odpadů, ochrany vod před znečištěním v důsledku činnosti domácností, podpory spotřeby produktů ekologického zemědělství atd. Součástí environmentálního poradenství je i poradenství právní. Stále více se projekty environmentálního poradenství v Evropě i ČR zaměřují na širší kontext udržitelného rozvoje, zejména na úrovni regionální. Kompetentní rady a propojování společnosti Environmentální poradenství se snaží zpřístupňovat objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o environmentálních problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí tak, aby se lidé mohli Upoutávka na internetové stránky Síť environmentálních informačních a poradenských center v České republice Najdete zde rozcestník, který vás nasměruje, pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, ochrany přírody, úspor energie, pasivních domů apod. Stránky zpracovalo občanské sdružení Envic na základě zadání odboru environmentálního vzdělávání Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud máte konkrétní dotaz, můžete si najít nejbližší ekoporadnu, buď podle místa pomocí interaktivní mapky ČR, nebo podle tématu, které vás zajímá. Kontaktovat ekoporadnu pak můžete telefonicky, em nebo ji osobně navštívit. Zdroj: Envic 11

12 PROMĚNY Typická pro environmentální poradenství je podpora spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Od myšlenek přes znalosti k činům Vom Wissen zum Handeln. From Awareness to Action. Od myšlenek/znalostí k jednání/činům. Motto ekologického poradenství představuje proces propojování znalostí, poznání nových skutečností i jejich přenos a promítnutí do každodenního života a jednání lidí. Jaké jsou základní principy environmentálního poradenství? Nezávislost. Poradenství poskytované nezávislými subjekty zpravidla z neziskového sektoru je dobře přijímáno. Na ekoporadny se obracejí i občané, kteří tradičně nedůvěřují informacím od výrobců či úřadům nebo se přímého kontaktu s úřady obávají. Týmová práce. Vzhledem k šíři témat je nezbytná specializace poradců. Pro dobré pokrytí témat poradny volí podle dalších podmínek buď práci týmu několika poradců v jedné poradně, nebo alespoň spolupráci v poradenských sítích. Profesionalita. Poradenství musí být kvalifikované a objektivní. Sepětí s regionem. Vynikající znalost místních reálií v oblasti ochrany životního prostředí institucí, komunální infrastruktury atd. činí z environmentální poradny specifickou instituci, která není nahraditelná běžnými plošnými informačními systémy. Jistou dávku plošného zobecnění dobře snese poradenství spotřebitelské, i když i to je neúčelnější, pokud vychází z místní (regionální) znalosti. Preventivní ochrana životního prostředí. Navrhovaná řešení a konzultace jsou založeny na předcházení negativních dopadů na životní prostředí. Environmentální poradny nenabízejí pouhé technické čištění na konci výrobního či životního cyklu ( end-of-pipe řešení). Udržitelný rozvoj. V evropském a postupně i českém ekoporadenství se stále více hledají řešení zohledňující kromě aspektů environmentálních i hlediska sociální a ekonomická. Pilotní řešení. Poradenství má napomáhat prosadit inovace, být zdrojem nových přístupů a řešení spojujících zájmy klienta se zájmy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Práce ekologických poraden s veřejností především směřuje k tomu, aby postihla problémy jinde neřešené, aby provázala vnímání odpovědnosti, kterou jednotlivec přijímá jakožto zaměstnanec či podnikatel, jako spotřebitel, člen domácnosti, uživatel veřejných prostranství, ale rovněž jako činitel veřejné správy a jako občan volič. Z historie poradenství v Evropě a Česku Environmentální poradenství se profiluje jako obor a jako profese, a má tedy už i svou historii, byť krátkou. Počátky ekoporadenství spadají v Evropě asi do roku 1984, kdy se například v Německu či Francii objevují poradenské aktivity zaměřené především na oblast domácí ekologie, tedy například na problematiku pracích prostředků, separace a recyklace odpadů. Vznik ekoporadenství byl bezpochyby iniciován i tím, jak si někteří lidé začali uvědomovat nárůst spotřeby. V Rakousku se ekoporadenství objevuje v roce 1986, jeho začátky významně ovlivnila havárie v Černobylu. Rakouská spolková vláda i vlády některých spolkových zemí začaly financovat ekologické poradenství jako zdroj nezávislých informací pro veřejnost. Do České republiky (ČSFR) proniká poradenství v letech , kdy první zájemci využili možností studijních pobytů ve Francii a Rakousku. V roce 1991 proběhla v Rakousku evropská konference, na níž byla založena Evropská asociace ekologických poradců a České republice se podařilo získat plné členství v této síti prostřednictvím organizace Veronica. Spolupráce v rámci této sítě přinesla další rozšíření a prohloubení ekoporadenství v ČR například formou výměnných pobytů nebo kurzů pro poradce. V roce 1997 byla v České republice založena Síť ekologických poraden (STEP). Ekologické poradny z pěti míst republiky již tři předcházející roky spolupracovaly na společném projektu, zaměřeném na vzájemnou komunikaci Síť ekologických poraden STEP nabízí podporu těm, kdo mají zájem o ekologické poradenství: stáže v poradnách, metodickou a informační pomoc. Bezplatně též zašle na vyžádání publikaci: Slabikář pro ekologické poradny. Informační a pracovní listy pro metodické vzdělávání. Objednávky na 12 ecn.cz. Zdroj: STEP

13 PROMĚNY a společné vzdělávání, a to zejména v oborech komunikativních. Společně tehdy vytvořily také publikaci Ekologické poradenství popisující některé základní projekty ekologických poraden. Rovněž připravily první dlouhodobý kurz environmentálního poradenství, který proběhl v letech ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Environmentální poradenství spadá do širšího rámce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Do legislativy evropských zemí se obvykle promítá v rámci implementace Aarhuské úmluvy Mezinárodní úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Od roku 1998 STEP spolupracovala na tvorbě dokumentu Strategie ekologické výchovy v ČR z pozice nevládních organizací, který se stal jedním z podkladů při tvorbě Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, přijatého usnesením vlády v roce STEP se také účastnila rozsáhlé spolupráce velkých českých střechových organizací při budování národní sítě center a středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jedná se o spolupráci Českého svazu ochránců přírody, Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, kde STEP garantuje modul orientovaný na environmentální osvětu veřejnosti. Od roku 2005 působí STEP v rámci tohoto systému již samostatně a nabízí jasnou koncepci vycházející z principů ekoporadenství podle systémového přístupu. Systémové ekoporadenství Účinnost vedoucí ke změnám postojů a chování u klienta ve prospěch udržitelného environmentálního hodnotového systému zaručuje systémové poradenství. Tento základní způsob práce ekoporaden zahrnuje pět typů činnosti, které bývají vzájemně provázané: zprostředkování, poskytování informací, posudky, vedení (management) na dobu určitou a procesní poradenství. Takový systémový přístup pomáhá budovat partnerství pro řešení problémů občanské společnosti. Systémový přístup ekologického poradenství převzala STEP na základě kontaktů s evropským poradenstvím roku 1998 z Rakouska a přijala jako společný model pro svou činnost vhodný do našich tehdejších podmínek transformace společnosti poradny nejen radí, ale také pomáhají, řeší ukázkové pilotní projekty, vytvářejí partnerství. Tento model se dále rozvíjí praxí jednotlivých ekologických poraden, projekty celé sítě a rozšiřováním sítě a dalším vzděláváním ekoporadců. Některé typy poradenství mohou v činnosti převažovat či po určitou dobu i chybět, záleží na typu poradny. Specializace poraden SYSTÉMOVÉ EKOPORADENSTVÍ V PRAXI Typ činnosti 1. Zprostředkování: odesílání klientů, jejich kolování mezi agenturami. Odkážeme klienta na jiného odborníka z nabídky služeb. 2. Poskytnutí informací: písemné podklady, brožury, letáčky, literatura, přednášky, nabídka dalšího vzdělávání. 3. Posudek: (písemná ) analýza a zhodnocení problému klienta, většinou s doporučením, jak by měl jednat. 4. Odborné a tzv. procesní poradenství: poradenský systém se spojí se systémem klienta. Expert je kompetentní k: podání podnětů --» společnému provedení akce --» implementaci (zabudování do standardního chodu klientova systému). 5. Vedení (management) na dobu určitou: poradce se stane dočasně součástí systému klienta, je zodpovědný za realizaci určitého projektu. Poradny se mohou zaměřovat jen na určitý typ poradenství (např. pouze jen na poskytování informací), jen na určitou cílovou skupinu (maminky na mateřské dovolené, obyvatelé rodinných domů, zahrádkáři ), na určitou formu kontaktu s klientem (pouze telefonické poradenství) nebo na určitá témata (obnovitelné zdroje energie a odpady). Tematicky specializované poradny řeší úzce zaměřené, detailní, nestandardní dotazy klientů. Monotematické odborné poradny či organizace se zaměřují na témata, po kterých je širší poptávka. Příkladem je Ekologický právní servis, který poskytuje bezplatné právní poradenství v oblasti životního prostředí (a v současné době i ochrany lidských práv) občanským sdružením, jednotlivcům i samosprávám. Práce s právními předpisy prolíná všemi aktivitami týkajícími se životního prostředí. Širokospektrální poradny se specializací se většinou soustředí více na určitá témata, realizují vlastní projekty, jejichž výstupy využívají v poradenské praxi. Spolupracují také se specializovanými odborníky, zprostředkují odpovědi nebo pomohou zformulovat dotaz a zajistí klientovi kontakt se specialistou. Specializované poradny se mohou věnovat energetice (obnovitelné zdroje energie, zateplování budov, nízkoenergetické domy...), spotřebitelství (šetrná spotřeba, ekologicky šetrný výrobek, ochrana spotřebitele...), ochraně přírody ve městě (ochrana městské zeleně, pomoc handicapovaným živočichům), biopotravinám a ekologickému zemědělství. Nástroje a produkty environmentálního poradenství Osvědčenými nástroji environmentálního poradenství jsou zejména: zelený telefon, odborné poradny, knihovna, informační centrum, vydávání neperiodických publikací, provozování internetových portálů, ale také kulaté Ilustrativní příklad: Jídlo Pošleme klienta do restaurace poradíme mu cestu, nabídneme typy restaurací. Dáme klientovi kuchařku, popř. též informaci o pracovních nástrojích a místech, kde lze dostat suroviny přísady. Provedeme analýzu stravy a stravovacích zvyklostí klienta, popř. navrhneme určité změny. Vaříme společně s klientem až do okamžiku, kdy to již zvládne sám. Klientovi uvaříme a zůstaneme s ním, dokud pokrm nesní. stoly, místní trhy, pilotní projekty, projekty místní Agendy 21 nebo změna chování instituce. Jedním z nejčastějších způsobů práce environmentálních poraden jsou přímé konzultace pro klienty, poradenské služby vyžádané klientem. Ve většině případů zůstává odpovědnost na klientovi, s výjimkou managementu na dobu určitou, kdy poradce na omezenou dobu přijímá odpovědnost za klienta. Podnícení osobní odpovědnosti a povzbuzení klienta k vědomí, že k řešení problému může sám přispět, bývá v některých případech nejtěžší úlohou ekoporadce. V roce 2005 proběhl v České republice v rámci programu Environmentální poradenství průzkum 41 zapojených organizací. Ukázal, že v období od ledna do listopadu poskytly celkem na evidovaných konzultací, z toho některé poradny pár desítek, jiné až Převážnou formou, kterou se klienti obrátili na ekoporadny, byly osobní návštěvy v poradně a telefonické konzultace. V posledních letech ale narůstá množství ových konzultací, klesá klasická poštovní korespondence. Témata poradenských konzultací V roce 2005, kdy byla sledována struktura poskytovaných konzultací v zapojených organizacích, se procentně nejčastěji vyskytovaly konzultace z oblasti ochrany přírody, zvířat, zeleně a odpadů. Ze 41 sledovaných organizací jich šest bylo výrazně monotematicky zaměřeno. Některé ekoporadny se celé postupně tematicky profilují. Nejčastěji se ekoporadny orientují na životní prostředí obecně: na fungování domácnosti (např. odpady, energie, zahrádkaření), spotřebitelství (např. potraviny, čisticí prostředky), účast veřejnosti na rozhodování ( jak zabránit káce- 13

14 PROMĚNY Zároveň se velmi často jedná o záležitost spjatou s potřebným směrem rozvoje regionu. Organizace reagují na konkrétní problémy životního prostředí, jako jsou spotřeba energie a související globální oteplení, narůstající doprava a její negativní efekty, problémy způsobované chemizovaným zemědělstvím, odpady, vymírání živočišných a rostlinných druhů, neudržitelný lesní management, nebezpečí spojené s geneticky modifikovanými organismy. Jindy jsou motivací problémy různého druhu nastolované klienty ad hoc, nízké povědomí veřejnosti o problémech životního prostředí a možnostech jejich řešení, nízká úroveň zapojení veřejnosti do rozhodování o environmentálních otázkách, porušování práva na informace. Téměř v polovině případů je primární motivací k realizaci projektů přínos k rozvoji regionu například výroba energie z obnovitelných zdrojů, systém místních ekoznaček, řešení protipovodňové ochrany atd. Poradenské neziskové organizace jsou pro regionální rozvoj významné, či dokonce nezastupitelné, protože propagují a podporují možnosti udržitelného rozvoje regionu. Často jsou neziskové organizace na místní úrovni jediným subjektem, který je schopen poskytnout základní environmentální poradenství. Motivaci s ohledem na rozvoj regionu má také například vydávání publikací, tzv. místních rádců, dále poradenství o metodách komunitní práce a účasti veřejnosti na rozhodování. V těchto případech často ekoporadny vycházejí z potřeb veřejné správy. Inovace, mediace, výzkum Ekoporadenské organizace disponují vysokou odbornou znalostí daných problémů a poradenství doprovázejí publikačními a osvětovými aktivitami, lobbyingem a kampaněmi. Jejich projekty často mají jedinečné know-how v oblasti zapojování veřejnosti do rozhodování ní stromů v obci ) apod. Jedná se především o poradenství na úrovni zprostředkování (kontakt na expertní organizaci) či poskytnutí informací (přehled dostupných informací), méně často posudku (analýza situace klienta). ích, poradenství o běžných praktických aspektech). Vedle nich působí regionální a lokální organizace, které téma pokrývají z důvodu aktuálního místního problému. Tyto organizace plní o otázkách životního prostředí. Poradenství prováděné neziskovými organizacemi obsahuje vysokou míru inovace. Velké procento nevládních neziskových organizací pružně reaguje na aktuální problémy, sleduje Poradenství orientované na jednotlivá potřebnou roli šíření poznatků. trendy nabízející jejich řešení a používané 14 odborná témata zahrnuje v největší míře ochranu přírody (např. městská zeleň, lesní management, ochrana ptáků), dále jsou to především energie, regionální rozvoj, voda, doprava, ekologické zemědělství, odpady, ovzduší, hluk, v menší míře pak například toxické látky, světelné znečištění, geneticky modifikované organismy atd. Pro většinu témat platí, že existuje malý počet specializovaných organizací s celonárodním dosahem, jež si vybudovaly výjimečné know-how a jsou v daném oboru odborně nenahraditelné. Věnují se různým rovinám poradenství (rozvoj systémové argumentace k tématu, poradenství o pilotních technologi- Specifickou oblastí je účast veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí, environmentální právo. V systému poradenství mají však tyto aktivity zásadní význam jedná se opět o nevelký počet organizací, jež ovšem disponují právní znalostí a poskytují vysoce odborný poradenský servis jak občanům, tak jejich sdružením. Problémy a potřeby: často regionální Konkrétní činnost poraden často motivují dotazy vznesené klienty. Upoutají pozornost k problému, jímž se organizace začne zabývat. nástroje. Nezřídka poradenství na dané téma jiné organizace vůbec neposkytují. V důsledku toho může někdy veřejnost takové aktivity vnímat ambivalentně. Inovace se projevují v široké škále: od výzkumu a zprostředkování jeho výsledků, přes překlady a přenos know-how ze zahraničí až po přenos z jiných regionů a přizpůsobení místním podmínkám, zaměření na dosud neoslovené cílové skupiny apod. Ekoporadny bývají též mediátory veřejné diskuse a zastánci práva veřejnosti na účast v rozhodování. Inovativní projekty ekoporaden se věnují například i technologickým příležitostem, jako jsou brownfields, větrná energie, pasivní domy,

15 PROMĚNY protipovodňová ochrana. Patří sem i pilotní projekty praktických realizací environmentálních opatření se souvisejícím poradenstvím, např. systém kompostování v mikroregionu, přírodní plovárny. Kvalitativně výrazné jsou posuny ve vysoce odborném poradenství týkajícím se zapojování veřejnosti do rozhodování o otázkách životního prostředí (zpracování nových konkrétních případů a následně obecných podkladů pro poradenství, nové metody komunitního plánování apod.). Veřejné instituce a zapojování občanů do rozhodování Neziskové organizace také poskytují poradenství na téma ekologicky příznivého provozu veřejných institucí (úspory energie, šetrné používání kancelářského papíru apod.), jež pak slouží jako příklad pro další subjekty a veřejnost. Ekoporadny zde poskytují službu, která by logicky příslušela oficiálnímu vzdělávacímu centru veřejné správy, ovšem pokrývají nová témata a mohou zabezpečit tuto službu efektivněji. Nezastupitelnou úlohu plní neziskové organizace na poli zabezpečení dodržování legislativy. Věnují se obecně hájení lidských práv v oblasti životního prostředí. Je to vysoce odborná činnost přímé zastupování v modelových, výjimečných územních, správních i soudních řízeních a návazné poradenství. V neposlední řadě podporují zapojování veřejnosti do rozhodování o otázkách životního prostředí poradenství ohledně práv, náležitostí jejich uplatňování, metod; pořádání kulatých stolů mezi veřejnou správou a veřejností ad. Dodržování zákonů a potřeby podniků Ve vztahu k podnikatelským subjektům plní poradenské neziskové organizace v zásadě trojí roli: Působí jako promotor plnění legislativních požadavků poskytují poradenství na téma integrované prevence znečištění, požadavků na stavby v zemědělství daných vyhláškou vlády apod. Poskytují poradenství ohledně dobrovolných opatření ke zlepšení životního prostředí. Týká se např. ekologicky příznivého provozu kanceláří či výroby, ekologických opatření při zemědělské výrobě, možností využití přírodě šetrných materiálů, podpory systémů certifikace přírodě šetrných výrobků. Vytvářejí a posilují povědomí o nových environmentálních technologiích, poradenstvím na straně poptávky i nabídky podporují její rozvoj. Ekoporadenství představuje také zásadní součást watch-dog aktivit. Zde se projevuje snaha nezastupovat veřejnost při zapojování do rozhodování přímo (samozřejmě s výjimkou odborně náročných případů), ale poskytnout občanům i jejich sdružením potřebnou podporu, aby to dokázali sami. Neziskové poradenství jako odborná služba veřejné správě i podnikové sféře má často přednost v podobě předností vyšší inovativnosti, dostupnosti a efektivity než při komerčním zajištění. Ekoporadce ví něco o všem a všechno o něčem Environmentální poradenství je většinou jednou z aktivit neziskové organizace působící v oblasti ekologické výchovy či obecně v oblasti ochrany životního prostředí s malým počtem pracovníků. Ekoporadce bývá samostatná pozice. Pro zvládnutí práce jsou u ekoporadce velmi důležité tzv. měkké dovednosti a předpoklady, osobnost pracovníka a jeho zájmy. Dobré odborné znalosti jsou pouze základ. Musí se například dobře orientovat v legislativě týkající se životního prostředí, musí umět pracovat s daty, komunikovat s občany, institucemi, médii, hledat optimální postupy a řešení problémů, organizovat vzdělávací akce, lektorovat. Potřebuje také zvládat hledání finančních zdrojů. Požaduje se znalost angličtiny, případně dalších jazyků, znalost práce s počítači a všeobecný rozhled. Měl by být důvěryhodný, odolný vůči stresu, schopný samostatné práce, vysoce motivovaný, kreativní, schopný improvizace a týmové spolupráce, otevřený, schopný sebevzdělávání. A samozřejmě musí mít vztah k životnímu prostředí. Z obecného profilu ekoporadce zkrátka vyplývá, že jde o náročnou a vysoce kvalifikovanou činnost. Evropská příručka Standardy odborného vzdělávání pro EP charakterizuje tuto profesi větou: Ekoporadce ví něco o všem a všechno o něčem. Ekoporadci jsou buď generalisty (pro všeobecné poradenství), nebo specialisty. Poradce pro všeobecné poradenství podá základní informace ve všech poradenských okruzích, zprostředkuje kontakt na specialistu, popřípadě ve spolupráci s ním řeší specializované dotazy. Orientuje se v základní literatuře, včetně webových stránek, zvládá komunikaci s klientem. Zajišťuje ve spolupráci s odbornými lektory (specialisty) vzdělávací a osvětové akce (exkurze, semináře, výstavy, přednášky), propagaci, publikuje osvětové články na poradenská témata, připravuje jednoduché osvětové materiály. Spolupracuje s institucemi veřejné správy a neziskovými organizacemi (knihovny, mateřská centra apod.). Poradce specialista poskytuje všeobecné poradenství, ale zejména specializované poradenství ve svém oboru. Rozpracovává své poradenské téma, lektoruje vzdělávací akce, řeší pilotní projekty, píše odborné články, prohlubuje a aktualizuje znalosti a informace ve své specializaci, je odborným garantem ve své příslušné oblasti. Podílí se na zpracování koncepčních materiálů orgánů veřejné správy, pracuje v odborných komisích. V současné době se poradenství věnují zejména poradci generalisté. Pro další rozvoj poradenství je nezbytná podpora specializace těchto poradců nebo vybavení specialistů poradenským know-how. Poradnám to umožní věnovat se vyšším typům poradenství (analýzy, procesní poradenství, management na dobu určitou) a budou součástí procesu prosazování nových environmentálně šetrných a udržitelných přístupů a řešení. V České republice v rámci studijních oborů neexistuje zaměření přímo na profesi ekoporadce. Zatím tedy pomáhají alespoň semináře, workshopy, diskuse, které pořádá STEP a které směřují k prohloubení znalostí poradců. V Evropě jsou vzdělávací instituty přímo zaměřené na přípravu ekoporadců pouze dva Institut Eco-Conseil v Namuru v Belgii a Institut Eco-Conseil ve francouzském Štrasburku. Specializované několikadenní vzdělávací programy pro ekoporadce najdeme např. v Rakousku. V Německu existovala do roku 2003 možnost domácího samostudia formou speciálně připraveného kurzu, v Rakousku a Maďarsku vzdělávání nabízí podobně jako v ČR národní asociace ekoporaden. ČLENOVÉ SÍTĚ EKOLOGICKÝCH PORADEN STEP Ekologický právní servis, Brno ZO ČSOP Veronica, Brno Ekocentrum Brno Rosa Společnost pro ekologické informace a aktivity, České Budějovice Calla Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Horní Maršov Centrum Veronica Hostětín SEVER, Hradec Králové Ekoinfocentrum, Jihlava Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, detašované pracoviště Kralupy nad Vltavou SEVER, Litoměřice Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, detašované pracoviště, Most Hnutí Duha Olomouc Vita, Ostrava Zelený kruh, Praha Ekologický právní servis, Tábor ZO ČSOP Centaurea, Uherský Brod ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky SM regionální sdružení ČSOP, Valašské Meziříčí VIS Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou Podblanické ekocentrum, Vlašim Sdružení Krajina, Žďár nad Sázavou 15

16 PROMĚNY Financování poraden U ekoporaden je důležitá jejich nezávislost, proto vyvstává otázka jejich financování. V České republice lze mezi významné zdroje financování environmentálního poradenství řadit prostředky Strukturální fondů, Ministerstva životního prostředí ČR, granty Nadace Partnerství, Nadace rozvoje občanské společnosti (různé zdroje), SFŽP, dále místní a krajské veřejné rozpočty. Ekoporadny získávají finance v různé míře také prodejem svých služeb. Jedná se obvykle o specializované poradenství k vybraným tématům (např. odpady, spotřebitelství), uspořádání akcí na klíč (např. konference, biojarmark), participaci na evropských projektech, procesní poradenství (např. strategické plánování). Zejména menší či začínající poradny jsou však závislé na dotacích z národních či regionálních rozpočtů. Nejvýznamnější podíl na nákladech mají mzdy. Environmentální poradenství je totiž finančně výrazně závislé na lidských zdrojích, na možnostech zaměstnávat poradce a navíc platit odborné externí služby. Tuto činnost není možné zabezpečovat neplacenými dobrovolníky, naopak, poradci procházejí trvalým procesem profesního vzdělávání. Nedostatek finančních zdrojů pro jejich udržení má pak za následek ztrátu vysoce kvalifikovaných a motivovaných lidí. Spolupráce v síti Založení Sítě ekologických poraden STEP v roce 1997 bylo významným počinem v rozvoji environmentálního poradenství v ČR. STEP například pořádá vzdělávací kurzy, semináře, exkurze, diskuse, stáže, konference a setkání pro své členy i pro veřejnost, vydává publikace. Zprostředkovává příjem a šíření aktuálních práci na nich. Definuje, prosazuje a propaguje profesi ekoporadenství, zajišťuje metodickou pomoc nově vznikajícím poradnám. Podle potřeby zastupuje v mezinárodních sdruženích, při jednáních s ústředními orgány státní správy, se sponzory a dárci, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery podporuje vznik a činnost pracovních skupin členů zaměřených na řešení konkrétních odborných nebo organizačních problémů. Síť ekologických poraden je zakládajícím členem Evropské asociace ekologických poradců EcoCounselling Europe (ECE). Více informací o asociaci na Na této platformě dochází k významné spolupráci a výměně zkušeností na evropské úrovni. Vzešlo z ní několik společně připravených projektů a úspěšně byl předložen projekt Eco Stands For zaměřený na tvorbu standardů odborného vzdělávání ekoporadců (www.ecostands.org). Pravidelnou aktivitou ECE jsou výroční setkání. Dalšími významnými střechovými organizacemi v ČR, jejichž členové se zaměřují mimo jiné na některé formy environmentálního poradenství (zejména zprostředkování a poskytování informací) je ČSOP a SSEV Pavučina. Environmentální témata se objevují i v poradenských službách organizací zaměřených na spotřebitelské či občanské poradenství. Tady jsou významnými asociacemi Sdružení obrany spotřebitelů a Asociace občanských poraden. Současný rozvoj environmentálního poradenství Potud výtah informací ze základního mapování českého environmentálního poradenství shrnuté Kamilou Kanichovou se spolupracovníky ve studii z roku A kam se posunulo environmentální poradenství v Česku za ty pouhé tři roky? na podporou z Evropského sociálního fondu (ESF), prostřednictvím grantového schématu MŽP Síť environmentálních informačních a poradenských center realizovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). V letech poskytl ESF celkem 270 mil. Kč doplněných podle pravidel z rozpočtu ČR (MŽP) o 90 mil. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo podpořeno v rámci 30 projektů 189 poraden a informačních center, v nichž se pracovní úvazek věnovaný poradenství navýšil o 129 míst a délka provozní doby poraden stoupla o 3500 hodin týdně oproti stavu před zahájením podpory z OP RLZ. V dubnu 2008 byl usnesením vlády schválen Rozvojový program environmentálního poradenství v České republice pro období (http://www.env.cz/ais/web-pub.nsf/$pid/ MZPMKFPE7GV4), což je první samostatný dokument věnovaný environmentálnímu poradenství na této úrovni. Připravuje se navazující realizační plán, který bude konkretizovat aktivity a také jejich financování. Na jeho formulaci pracuje nově ustavená Rada pro environmentální poradenství. K aktuálnímu dění v oblasti environmentálního poradenství patří také Ministerstvem životního prostředí ČR nově otevřené možnosti financování ekoporadenství ze Státního fondu životního prostředí a na krajské úrovni granty z evropských fondů. I proto (ale nejen) je důležité zakotvení poradenství v krajských koncepcích. V současné době je na objednávku MŽP realizováno několik zakázek směřujících k další podpoře poradenství, k popisu současného stavu, potřeb poraden, ale i potřeb klientů či propagaci poradenských služeb. Nově je ustavována Rada pro environmentální poradenství, která bude v nejbližší měsících pracovat na přípravě Realizačního plánu Rozvojového programu environmentálního poradenství. V listopadu 2008 se v Praze na setkání pora- informací zvenčí, výměnu informací mezi Dynamika environmentálního poradenství denských organizací a jejich sítí věnujících se členy. Realizuje i vlastní projekty a koordinuje v ČR byla v posledních letech výrazně stimulová- problematice životního prostředí (oborových, regionálních, národních apod.) diskutovalo o aktuálnímu dění v oblasti ekoporadenství, připravovaných dokumentech a záměrech, jako NĚKTERÉ PUBLIKACE K ENVIRONMENTÁLNÍMU PORADENSTVÍ jsou například: Rozvojový program environmentálního poradenství a role krajů při jeho KANICHOVÁ, K.; GAILLYOVÁ, Y. Nakupujte zeleně dobré příklady ekologicky šetrného nakupování úřadů. Ostrava: Síť ekologických poraden, s. naplňování; vhodné přístupy, možnosti, nástroje k jednání v regionech či na lokální úrovni; KOLEKTIV AUTORŮ. V podniku ekologicky základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích. Praha: Ministerstvo životního prostředí, s. ISBN certifikace, akreditace, standardy a etický kodex KANICHOVÁ, K. Environmentální poradenství studie pro MŽP. Ostrava: Síť ekologických poraden, v oblasti environmentálního poradenství; strategický s. GAILLYOVÁ, Y.; HRUBÝ, P.; KANICHOVÁ, K.; LEDVINA, P.; MICHNOVÁ, M. Zelené úřadování tipy pro ochranu životního prostředí, kalendář pro rok Ostrava: Síť ekologických poraden, KOLEKTIV AUTORŮ. V obcích ekologicky základy ochrany životního prostředí v malých obcích. Praha: Ministerstvo životního prostředí, s. ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Quality standards for eco-counselling in Europe handbook, s. záměr projektu Enviklik; poradenské služby v malých sídlech (specifika zajištění); poradenské služby jako doplňková činnost environmentálních organizací primárně zaměřených na jiné oblasti (střediska ekologické výchovy, management chráněných území ). HRUBÝ, P.; JAKUBKA, Z.; KANICHOVÁ, K.; GAILLYOVÁ, Y.; LEDVINA, P. Standardy zeleného úřadování. Brno: ZO ČSOP Veronica, s. Zpracovala Hana Kolářová ze zdrojů: KOLEKTIV AUTORŮ. Slabikář pro ekologické poradny informační a pracovní listy pro metodické vzdělávání. Ostrava: Síť ekologických poraden, s. Kamila Kanichová, Environmentální poradenství. STEP KANICHOVÁ, K.; POLÁČKOVÁ, I.: Rukověť ekoporadenství. Ústí nad Labem: SEVER, s. ISBN KANICHOVÁ, K.: Odpovědné nakupování. Příručka pro všechny, kdo nakupují v malém i velkém. Praha: CENIA, s. ISBN Zdroj: STEP Výroční zpráva STEP Rozvojový program environmentálního poradenství v České republice pro období

17 NÁZORY ANKETA O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ ČASU... Na otázky Bedrníku k tématu domov odpověděli: Mgr. Lenka Daňková, ředitelka SSEV Pavučina. Hana Chalupská, ekoporadkyně z Ekologické poradny Veronica v Brně, zodpovídá za provoz poradny, garantuje program zapojování veřejnosti do rozhodování a plánování, čerstvě nastoupila do doktorandského studia na humanitní environmentalistice. Mgr. Kamila Kanichová, Síť ekologických poraden ČR STEP. Ing. Tomáš Komrzý, vedoucí oddělení samosprávy životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, dlouholetý pracovník SEV Toulcův dvůr. Mgr. Kristýna Králíčková, ředitelka Domu dětí a mládeže Vážka v Mimoni. Mgr. Iveta Myšková, ředitelka, Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Tomáš Popp, vedoucí publicity, ENVIC, občanské sdružení, Ing. Edvard Sequens, poradce v oblasti energetiky, pracuje v jihočeském sdružení Calla. Mgr. Dana Škodová, koordinátor EVVO na ZŠ Český Dub. Jaký význam podle vás má environmentální poradenství v současnosti a jaký výhledově do budoucna? Lenka Daňková: V současné době vidím význam environmentálního poradenství především ve schopnosti působit na veřejnost při řešení otázek vztahujících se k životnímu prostředí (možnost zeptat se, jak naložit s různými materiály, jak řešit určitou situaci apod.), dále pak v systematické spolupráci s úřady a dalšími institucemi na jejich ekologizaci. Do budoucna předpokládám, že bude role environmentálního poradenství sílit zejména v souvislosti s různými legislativními opatřeními i vzrůstajícím zájmem veřejnosti. Hana Chalupská: Environmentální poradenství bylo, je a snad ještě dlouho bude významnou nezávislou, objektivní a systémovou službou pro širokou a zejména dospělou veřejnost. Bude tomu tak i v budoucnu, jen efekty se těžko měří od okamžiku, kdy klient poradnu opustí a začíná svými rozhodnutími ovlivňovat svoje okolí. Ekologické poradny jsou v podstatě jedinými hlásnými troubami prevence; jako nezávislé instituce mohou pomoci zprostředkovat řešení konfliktů ve svém okruhu působení. V budoucnu se tato služba co do významu snad vyrovná potřebnosti a důležitosti sociálních služeb, uvítala bych vyrovnanější partnerství se samosprávami a samozřejmě vznik nových kvalitních poraden tam, kde doposud chybí. Kamila Kanichová: Význam poradenství? Poskytovat rady, tipy, pomáhat hledat řešení šetrnější k životnímu prostředí. Dávat dohromady lidi, nápady. Nacházet nové cesty. Toto základní poslání bude zůstávat stejné. Trendem bude asi vyšší specializace služeb, větší důraz na kvalitu, propojování environmentálních a ekonomických aspektů a infiltrace mimo ryze environmentální rámec. Pod stro- meček bych poradenství přála hodně poradců s kreativními nápady a řešeními a také, aby se zabydlelo v řadě měst a obcí. Tomáš Komrzý: Význam má velký, a jelikož je ekologie běh na dlouhou trať, bude důležité i v budoucnosti. Jeho hlavní problém vidím v neexistenci systému, který by byl dlouhodobě finančně stabilní. Krátkodobé granty jsou málo. Za velmi důležitou považuji pestrost forem poradenství, aby nemělo dopad pořád na ty stejné lidi. Napadají mě například infostánky na akcích, které s ekologií na první pohled nesouvisí. Je to určitě na delší povídání. Kristýna Králíčková: Myslím si, že bylo a stále je velmi důležité oslovovat obyvatele planety v oblasti environmentální i ekologické. Domnívám se, že v současné době je dobře našlápnuto právě díky širokému spektru environmentálního poradenství, které lidi potkávají na každém kroku od televizních spotů, po billboardy a kontaktní místa, kam se každý může bez ostychu obrátit s prosbou o radu nebo jen tak proplout novými informacemi v této oblasti. A právě tahle velmi podrobně propracovaná osvěta má podle mého názoru velký význam hlavně pro budoucnost. Potřebujeme, aby bylo informováno ještě více lidí, aby o ekologických problémech nejen slyšeli, ale také o nich začali přemýšlet. Iveta Myšková: Jsem optimista a věřím, že v budoucnosti bude více lidí přemýšlet o ochraně životního prostředí a environmentální poradenství bude mít významnější postavení v naší společnosti než v současnosti. Tomáš Popp: Z pohledu ochrany životního prostředí se jedná o preventivní nástroj, který je efektivnější a levnější než řešení již nastalých problémů. Různým cílovým skupinám umožňuje kvalifikovaněji a odpovědněji se rozhodovat, a to s ohledem na různé úrovně řešeného problému. V budoucnosti se bude dle mého soudu poradenství více specializovat. Prostor bude především pro poradny tematicky specializované, schopné radit specifickým cílovým skupinám. Nezanikne však ani poradenství všeobecné a dařit se bude i poradenství spotřebitelskému. Edvard Sequens: Ekologické poradenství pomáhá lidem, kteří hledají environmentálně příznivější řešení ve svém životě nebo podnikání. Poptávka po něm roste, byť nyní může být ovlivněna ekonomickou situací. Proto, aby bylo účinné, je potřeba posilovat vysokou kvalifikovanost poradců a také mít rozvinutou síť poraden, kam lidé mohou přijít osobně, neboť internet nevyřeší vše. Myslím si, že ekologické poradenství bylo dlouhou dobu podceňované, což se mění, a výhledově jeho význam bude narůstat. Dana Škodová: Z pohledu běžně vytíženého učitele, který se zabývá i ekologickou výchovou, je nesporně velmi užitečné, když si nemusí všechny informace vyhledávat sám. Nám velice vyhovuje rozesílka aktuálních informací, kterou zajišťuje SEV Divizna. Věřím, že právě díky výchově si bude stále více lidí uvědomovat potřebu ekologicky šetrného jednání v životě, a tím se zvýší i poptávka po environmentálním poradenství. Podělíte se o nějakou vlastní dobrou zkušenost, co a jak udělat, změnit, aby domácnost, škola, pracovní prostředí či proces méně zatěžovaly životní prostředí, zmenšily svou ekologickou stopu? Lenka Daňková: Měla bych jeden drobný aktuální příklad s kamarádkou jsme se shodly, že se nám doma hromadí různé zbytky surovin v kuchyni, zejména ty trvanlivější (luštěniny, těstoviny, rýže), ale také občas některé druhy zeleniny a další potraviny, 17

18 NÁZORY 18 a také zbytky drogistického zboží (šampony, tělová mýdla, krémy ). Rozhodly jsme se, že budeme dbát na spotřebování i takových nelákavých zbytků. Hana Chalupská: Celá Veronica je tou nejlepší zkušeností přijeďte se podívat. Brněnské pracoviště třídí, co může, na dvorku máme kompost a v něm dýně, máme nová dvojitá okna, chystáme se chytat dešťovou vodu, radši se více oblékáme, než topíme, po Evropě pracovně nelétáme, preferujeme vlaky atd. Hostětínská Veronica se chlubí prvním hotelem na Moravě, který má certifikát Ekologicky šetrná služba, postavili jsme pasivní dům, opravili sušírnu ovoce, izolujeme slámou, vodu ohříváme soláry. Kamila Kanichová: Napadají mě desítky samozřejmých a obvykle notoricky známých maličkostí, ze kterých je těžké některou vybrat. Takže spíš jen doporučení, ať nad nimi nemávneme rukou (i malé věci mají smysl) a ať se nám podaří do nich občas vložit i kousek svého pohodlí či neochoty ke změnám. Tomáš Komrzý: Těch věcí mě napadá spousta. Mám určitě nemoc z povolání. Tak například: Je samozřejmě správné používat recyklovaný papír, ale je dobré nezapomínat, že v řadě případů lze papír využít i z druhé strany. Navíc žijeme v době elektronické komunikace a použití papíru je často zbytečné. Při třídění odpadu je pro značnou část z nás důležité, jak daleko od nás se nacházejí barevné kontejnery. V případě, že vám jich nepřipadá v místě vašeho bydliště či pracoviště dostatek nebo ty stávající jsou neustále přeplněné, obraťte se na příslušný obecní či městský úřad. Kristýna Králíčková: Moje vlastní zkušenosti pramení hlavně z práce s dětmi a to je, myslím, ta pravá cesta k úspěchu. Pokud dítě přijde domů a zeptá se tatínka (který mi to pak s údivem sděluje), proč doma netřídí odpad, ačkoliv je to tak jednoduché, je to skvělý výsledek nějakého mého snažení. Tatínek o tom začne přemýšlet a snad ho děťátko donutí alespoň třídit na základní druhy. A od tohoto úspěchu je jen malý krok k dalšímu tatínkovu přemýšlení např. o úspornějším životu. Iveta Myšková: Budu vycházet ze své praxe na venkovské malotřídní základní a mateřské škole. Úplně nejjednodušší způsob, který mohou aplikovat i děti od nejútlejšího věku, je třídění odpadu. V naší škole a školce máme nádoby na tříděný odpad (papír, plast, PET, tetrapak, nebezpečný odpad, sklo, bioodpad). Na školních zahradách jsou založeny komposty, kam ukládáme bioodpad, a samozřejmě ho posléze využíváme. Tetrapak, PET a papír odevzdáváme do sběrných surovin. Ostatní odpad do kontejnerů v obci. Za úspěšné považuji zavedení tradice školy jako shromaždiště papíru i lidé z obce si zvykli vozit zásoby svého papíru do školy. Samozřejmě, že velmi přínosná byla investice obce do zateplení fasád obou budov a pořízení nových oken. Tomáš Popp: Základem je dobře promýšlet každé rozhodnutí. Ve spotřebitelské rovině je možností skutečně mnoho. V domácnosti můžeme například namísto konvenčních prostředků pro domácnost používat ty méně zatěžující životní prostředí. Jak je poznat, poradí v ekoporadnách (www.ekoporadny. cz). Můžeme lépe nakládat s odpady (předcházet jejich vzniku), s vodou, energiemi, potravinami To platí jak pro domácnosti, tak školy a další instituce. Edvard Sequens: Nic extrémního. Vzdal jsem se auta a používám k přepravě především hromadnou dopravu, nejraději vlak. Oproti autu jsem navíc získal velké množství času cestu mohu využít k práci nebo ke čtení. Ten, kdo se automobilu vzdát nemůže, měl by popřemýšlet o nějakém alternativním palivu. I takto o něco zmenší svoji ekologickou stopu, či spíše otisk dezénu. Nabízí se mu nejen LPG (kapalný propan-butan), ale i CNG (stlačený zemní plyn) nebo v případě dieselových motorů rostlinný olej. Dana Škodová: U nás doma je již samozřejmostí třídění odpadů, používání úsporných zářivek, omezení čisticích prostředků, zateplení fasády, izolace v oknech apod. Ve škole považuji za největší úspěch dnes již 14 let trvající projekt Recyklace odpadů, který má jak část teoretickou, tak i praktickou. Můžete uvést příklad pěkné nekonzumní vánoční zvyklosti, nejlépe přímo z vašeho domova? Lenka Daňková: Vánoce jsou pro mě především oslavou příchodu Ježíše Krista na tento svět. Mám ráda, když jsou poklidné, provoněné (skořicí, ovocem, medem ), spojené s koledami a chválami, ale také procházkami (nejlépe v lehce mrazivém počasí). Jsou pro mě také příležitostí pro setkání s rodinou a přáteli. Hana Chalupská: Moje rodina zatím nedospěla k tomu, abychom si nadělovali společně strávený a příjemný čas, výlet, dovolenou. A tak nakupuji. Dárky doma balíme do plátěných pytlíků, které si s mamkou šijeme. Přátelům a kolegům v práci navařím domácí marmelády a nasuším ovoce. Mým nekonzumním zvykem je v čase vánočním odpočívat v chajdě, kde není elektřina ani voda, topit dřívím z okolí, chodit na procházky a mlsat marmeládu, která hodně chutná hodinku vaříte na kousky pokrájená jablka, hrušky, skořici a hřebíček, ovoce je ze sadu, koření lze sehnat férové. Kamila Kanichová: Začali jsme si kupovat malou jedličku v květináči. Vejde se na ni jen několik slaměných ozdob a rolnička, takže je raz-dva nazdobená. V prvních teplejších povánočních dnech ji zasadíme do lesa. V průběhu léta pak chodíme obhlížet (bohužel ne příliš často), zda a jak jedličky povyrostly. Je moc hezké vidět, jak se mění ve strom. A taky na výletech hledáme pěkné místo pro příští jedličku. Tomáš Komrzý: Určitě mám radši vánoční stromek ozdobený ořechy, jablky a obyčejnými svíčkami než elektrickými blikadly všeho druhu, které navíc blikají nonstop. A neromantická drobnost k ekologičtějším Vánocům? Každý rok mě jímá hrůza z všudypřítomných hromad balicího papíru. Já se ho snažím využívat opakovaně. Chápu, že to někomu nemusí být zrovna po chuti. Když se to ale udělá jenom trochu šikovně, málokdo to pozná. Kristýna Králíčková: Jako snad téměř každé dítě mám na oslavu Vánoc u nás doma spoustu krásných vzpomínek. Nejvíc jsem ale milovala chvilky těsně po rozbalování dárků, kdy jsme se všichni oblékli a vydali se do ulic okukovat rozsvícené město a nahlíželi jsme také do oken a obdivovali rozsvícené vánoční stromečky. To byla nepopsatelná atmosféra Iveta Myšková: Mám ráda tradice a ráda se k nim vracím. Každoročně se doma i ve škole snažím vánoční atmosféru navodit starými vánočními obyčeji pouštění skořápek se svíčkami po vodě, rozkrajování jablíček a hledání hvězdičky, lití olova, výroba svícnů a adventních věnců z přírodních materiálů. Ve škole a ve školce se věnujeme příběhu Narození Ježíška v Betlémě nacvičujeme hru se zpěvy, kterou na závěr hrajeme a zpíváme v okenském kostele. Za další příjemný zvyk považuji zdobení stromečku pro zvířátka v lese děti si přinesou suroviny (jablka, mrkve, zrní, řepu, brambory... ) a vydáme se k našemu smrčku. Tomáš Popp: Vzhledem k tomu, že nejím maso ani jiné živočišné produkty, ani na štědrovečerní večeři si maso nedám, a to ani rybí. Konzumace masa má velmi závažné dopady na životní prostředí, ale v zeleném hnutí je to bohužel rozšířený zlozvyk, což je škoda. Vánoční dárky vybírám s ohledem na jejich původ (vybírám si především ty tuzemské výroby), promýšlím jejich životní cyklus (LCA) atd. Edvard Sequens: Je to naprosto ideální čas k zamyšlení. Takže žádné nákupy na poslední chvíli, úklidové běsnění, televize od rána do večera, ale vytvořit si pohodu. Třeba štědrodenní vycházka do zimního lesa s nějakým tím přilepšením pro zvěř a ptáky se už u nás doma stala zvyklostí. Pak také obejdu zahradu, promluvím s ořechem Ferdou, lípou a dalšími stromy a popřeji nám všem hodně zdraví a sil v očekávání návratu síly Slunce. Dana Škodová: K našim rodinným zvykům patří zdobení stromečku vlastnoručně vyrobenými slaměnými ozdobami a medovými perníky. Tradičně se také jdeme společně před večeří projít a pak si před nadílkou zazpíváme u piana koledy. Připravila Hana Kolářová

19 DIDAKTIKA CÍL PROGRAMŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY: ZMĚNA CHOVÁNÍ (1) V několika předcházejících číslech již otevřel Bedrník jedno ze zásadních témat environmentální výchovy: otázku faktorů ovlivňujících lidské chování k životnímu prostředí (proenvironmentální chování, environmentálně odpovědné chování). Na články Dany Sobotkové a Jana Krajhanzla, vycházející především z psychologických a sociologických pozic, bych rád navázal pokusem o pohled na toto téma z hlediska teorie environmentální výchovy. Vytvoření teorie programu Vstupy Zdroje Zdroje užité v programu Zaměstnanci, finanční náklady, čas, vybavení Potřeby Očekávání jednotlivých cílových skupin Aktivity Co program dělá pro naplnění svých cílů Akce, publikace, workshopy, kurzy Spokojenost. Spokojenost účastníků s programem a tím, jak byl realizován Produkty Hlavním cílem environmentální výchovy je změna chování to je předpoklad, na kterém se shoduje většina teoretiků environmentální výchovy a který je obsažen i v běžných definicích environmentální výchovy. Programy, které děláme, se mohou zaměřovat na změnu postojů, rozvoj dovedností či získání nového porozumění, tyto cíle jsou ale chápány jako prostředky ke změně chování žáků. Změna chování jako cíl je rovněž hledisko důležité při přípravě programů. Pokud jej přijmeme, měli bychom u každého programu mít jasno, jaké chování chceme jeho prostřednictvím ovlivnit. Žádoucí proenvironmentální chování představuje pět základních oblastí: Ekomanagement, chápaný jako jednání, kterým lidé přímo ovlivňují stav životního prostředí, aby řešili určitý environmentální problém nebo mu předcházeli. Příkladem je třídění odpadu, sázení stromů, ohleduplné chování v přírodě, šetření energií atd. Spotřebitelské chování, při kterém lidé využívají své kupní síly k ovlivňování průmyslu a obchodu směrem k environmentálně odpovědné produkci. Příkladem je nákup výrobků s ekoznačkou, zohledňování místa původu, bojkot určitého typu zboží atd. Přesvědčování, při kterém lidé působí na jiné osoby či skupiny ve snaze zapojit je do řešení environmentálních problémů. Příkladem může být environmentální výchova, psaní článků, výroba publikací. Politické akce, při kterých občané využívají politické procesy, organizace či úřady. Příkladem může být poslání dopisu na úřad, připomínkování plánované koncepce v procesech EIA/SEA, preference environmentálně smýšlejících kandidátů ve volbách atd. Právní akce, ve kterých občané využívají existující legislativní nástroje k řešení či prevenci environmentálních problémů. Příkladem může být trestní oznámení na poškozovatele životního prostředí, hájení vlastnických práv souvisejících s životním prostředím atd. Už z tohoto rozdělení vidíme, že některé oblasti jsou v programech českých středisek ekologické výchovy, ale i ve školních plánech environmentální výchovy zastoupeny velmi silně (ekomanagement), jiné velice málo (právní akce, politické chování). U řady dalších programů vazba na změnu chování není jasná nebo chybí. Při tvorbě programu bychom si proto měli vytvořit určitou teorii toho, jaké efekty program přinese jak na úrovni změn znalostí, postojů a dovedností, tak na úrovni změn chování. Jedním z nástrojů, který k tomu můžeme využít, je tzv. logický model programu, který vizualizuje procesy programu od vstupních nákladů až po předpokládané dopady. V jedné z variant může vypadat třeba jako na obrázku dole. Na konkrétním příkladu pak můžeme vytvořenou teorii programu ilustrovat třeba takto: Průzkumy ukazují, že v našem regionu je nedostatečná nabídka pobytových akcí v oblasti environmentální výchovy (potřeby). Jestliže investujeme sto hodin práce zaměstnanců střediska na přípravu programu a dvacet na jeho realizaci, částku Kč na nákup vybavení a využijeme v době programu prostory organizace (zdroje); budeme moci připravit, propagovat a administrativně zpracovat nový program, který bude nejméně z 80 % odpovídat standardům SSEV Pavučina (standardy); bude se skládat z jedné třídenní pobytové akce na středisku pro dvacet žáků sedmé třídy, program se v průběhu jednoho roku nejméně desetkrát zopakuje (aktivity, účastníci); 80 % učitelů i dětí jej bude hodnotit jako výborný nebo velmi dobrý (spokojenost); po ukončení programu se 70 % žáků přihlásí do dobrovolného projektu na ekologizaci provozu školy, 80 % jich správně pozná na přiložených kartičkách platné ekoznačky (učení postoje, znalosti), v odstupu dvou měsíců po akci 50 % dětí potvrdí pokles nákupu nápojů v plechovce a v PET lahvích (transfer); v horizontu jednoho roku od akce dojde k měřitelnému snížení spotřeby vody a energie ve škole, zavedou se kontejnery na separování odpadu a v místním supermarketu se zvýší prodejnost biopotravin o nejméně 10 % (dopady). Standardy Do jaké míry provedení programu odpovídá existujícím standardům kvality Účastníci (audience) Účastníci, uživatelé, zákazníci programu Počet účastníků, jejich struktura Výstupy Učení Krátkodobé a střednědobé změny znalostí, postojů, dovedností či hodnot na úrovni jednotlivců, skupin, komunity či organizací v důsledku programu. Transfer Střednědobé a dlouhodobé změny v chování účastníků programu. Dopady Dlouhodobé dopady programu. Zvýšená kvalita výuky, změny v prostředí, zlepšení zdraví obyvatel 19

20 DIDAKTIKA Logický model se používá jak pro tvorbu programu, tak potom pro jeho závěrečnou evaluaci. Touto problematikou se ale nyní nebudeme zabývat a vrátíme se k úvaze o vztazích mezi rovinou učení (změn znalostí, dovedností, hodnot, postojů) a rovinou transferu (změn chování). Vztahy mezi učením a chováním V šedesátých letech se předpokládalo, že existuje jednoduchá lineární souvislost mezi znalostmi, postoji a chováním. Věřilo se, že pokud předáme prostřednictvím programů dětem určité znalosti o životním prostředí, změníme tím jejich postoje (způsob, jak věci hodnotí a co si o nich myslí), které v důsledku povedou k environmentálně odpovědnému chování. Tuto teorii se ale nepodařilo potvrdit, a proto byla někdy na konci sedmdesátých let opuštěna. Ukázalo se totiž, že znalosti a chování a znalosti a postoje spolu příliš nesouvisí. Postoje s chováním sice souvisí, ale jejich vztah je dost složitý a je kolem něj řada nejasností. Podle jednoho izraelského průzkumu tak například arabští žáci deváté třídy mají sice méně vědomostí o životním prostředí, ale příznivější postoje a chovají se k životnímu prostředí lépe než jejich vzdělanější židovští spolužáci, kteří jsou v průměru z bohatších rodin. Přestože řada programů nabízených středisky je stále orientována převážně na předávání znalostí, je důležité uvědomit si, že poznej a chraň není efektivní strategie a měla by být nahrazena jinou. Od sedmdesátých let vycházela teorie environmentální výchovy z předpokladu, že proenvironmentální chování ovlivňuje určitá kombinace faktorů. Nejde tedy o to soustředit se například pouze na znalosti či na postoje, ale zjistit, jaké znalosti, jaké postoje, jaké dovednosti a v jakých vzájemných vztazích nebo časové posloupnosti v programech ovlivňovat. Jako cesta k sestavení nových modelů se ukázaly metavýzkumy, které čerpaly z výzkumů provedených ve všech souvisejících oborech psychologii, sociologii, politologii atd. Z nich vyšlo několik nových teoretických modelů, ze kterých je nejčastěji uváděný model Harolda R. Hungerforda a Trudi L. Volkové z roku Model rozděluje jednotlivé faktory (proměnné) do tří kategorií: vstupní proměnné, vlastnické proměnné a proměnné vlivu, mezi proměnnými pak předpokládá časovou posloupnost a výsledkem by mělo být environmentálně odpovědné chování v některé z definovaných oblastí. empatie k životnímu prostředí. Přestože se o jejím obsahu i způsobu ovlivňování hodně diskutuje, můžeme si v ní představit např. vztah k přírodě, schopnost vnímat její krásu, soucit se zvířaty atd. Ostatní proměnné v této kategorii mají slabší váhu. Znalosti ekologie sice podle výzkumů nemají vliv na odhodlání se k odpovědnému environmentálnímu chování, ale jsou předpokladem kvality přijatého řešení. Postoje ke znečišťování, technologiím či ekonomice sice mají vliv na proenvironmentální chování, ale není jasné v jakém rozsahu. Vlastnické proměnné umožňují žákům přijmout problém za vlastní. Proto souvisí s motivací k jednání. Klíčovou proměnnou je komplexní porozumění problémům, které zahrnuje porozumění podstatě problému a jeho sociálním a ekologickým dopadům. K tomu je zapotřebí rozvinout u žáků dovednosti potřebné k analýze problému a interpretaci získaných dat. Osobní zaujetí je další silnou proměnnou v této kategorii. Vyjadřuje identifikaci jedince s problémem. Pokud například vezmeme určitý kus přírody za svůj, budeme silně motivováni jej bránit proti případným nebezpečím. Pokud budeme mít nakoupeny balíky recyklovaného papíru, budeme podporovat recyklaci. Proměnné vlivu dávají žákům nástroje k jednání a budují v nich přesvědčení o smysluplnosti vlastní aktivity. Jednou z nejdůležitějších proměnných v této kategorii jsou dovednosti v užití environmentálních akčních strategií. Příkladem může být schopnost posoudit podle informací na obalu vliv výrobku na životní prostředí nebo vybrat ze seznamu kandidátů do krajských voleb osobnost s ekologicky nejpříznivějším programem. Aby student tyto dovednosti využíval, musí věřit tomu, že je skutečně ovládá. S jejich využitím v praxi dále souvisí přesvědčení, že je v silách Vstupní proměnné Hlavní proměnné Environmentální senzitivita Vlastnické proměnné Hlavní proměnné Komplexní porozumění problémům Osobní zaujetí pro problém a životní prostředí jedince ovlivňovat svým chováním stav životního prostředí (tzv. interní ohnisko kontroly). Věří-li student ve smysluplnost svého počínání, s vyšší pravděpodobností se pokusí získané dovednosti použít, přičemž úspěch posílí jak jeho sebehodnocení, tak víru ve smysluplnost environmentálně odpovědného chování. Interní ohnisko kontroly je pravděpodobně důsledkem rozvoje akčních dovedností žáka. Důsledkem akčních dovedností a interního ohniska kontroly je pravděpodobně také odhodlání jednat. Nejspíš ani tento model ale není úplný. Nejsou do něj zahrnuty třeba situační faktory (např. vzdálenost sběrných kontejnerů) a další proměnné. Svoji roli určitě také hraje forma a délka výukového kurzu, osobní historie dětí, významné životní zkušenosti z ranného dětství, rasová či třídní identita, postavení ve skupině, skupinové normy (např. názory spolužáků, sousedů), osobní odpovědnost a další. Důležité je rodinné zázemí ve výzkumu environmentální gramotnosti izraelských vysokoškolských studentů korelovaly jejich environmentální znalosti a postoje se vzděláním matky. Někteří teoretici také upozorňují na to, že model je až příliš kauzální a že nelze učení chápat jako inženýrský proces, ale spíše jako všestrannou dynamickou interakci, kdy se některá témata stále vracejí a děti i učitelé se vzájemně ovlivňují. Na druhé straně představuje model záchytný bod dobře využitelný při vytváření teorie programu. Podívejme se nyní na to, jak bychom jej mohli využít. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Dokončení najdete v příštím čísle. Proměnné vlivu (empowerment) Hlavní proměnné Znalosti a dovednosti o užití akčních strategií Víra v možnosti Odhodlání jednat Vedlejší proměnné Vedlejší proměnné Vedlejší proměnné Znalosti ekologie Znalosti důsledků Komplexní porozumění Faktory Gender chování problémům proenvironmentálního chování Postoje ke znečištění, Osobní odhodlání technologiím, k řešení problému Klíčovou vstupní proměnnou je environmentální ekonomice 20 senzitivita, která je definována jako C h o v á n í

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Krajský koordinátor environmentálního

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více