Náboženská obec Český Dub

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náboženská obec Český Dub"

Transkript

1 církev československá husitská Náboženská obec Český Dub podzim 2013 Milé sestry a milí bratři v Kristu, po roce Vás rád a srdečně zdravím prostřednictvím zpravodaje Mosty. A abych řekl pravdu, trochu mě leká, že už je to zase rok, co Vám takto píši. Rychle to uplynulo Tato slova jste mohli číst také i vloni v úvodu tohoto zpravodaje. V tom se, myslím, u nikoho nic nezměnilo, rok se rychle otáčí nám všem a ve zmiňované rychlosti uběhnutí 365 či 366 dnů asi žádná změna není. V životě se ovšem ale stále posouváme. Během roku se toho v nás a kolem nás odehraje samozřejmě velmi mnoho. Některé změny jsou vítané, jiné už méně. Některé, jak známo, bývají překvapením, jiné změny zakoušíme jako zcela přirozené. Možná ani není tolik důležité, jaké dáme označení pro změny života, jak je pojmenujeme nebo jak je momentálně hodnotíme, jako bývá podstatné si proměnu uvědomit. V tomto smyslu i nyní pociťuji, že zakouším velkou proměnu života a ta se dotýká i Vás, moji milí. Přijal jsem totiž kandidaturu na službu biskupa Královéhradecké diecéze CČSH a moje církev mě zvolila. 1

2 Volba biskupa je projev charakteru naší církve. Jsme společenstvím lidí, které má demokratické zřízení, a tak služba biskupa tu není dána shora, nějakým nařízením odněkud, ale volbou. Je to proces, do nějž promlouvá nejen vůle jednotlivců, ale celého společenství a já věřím, že je to nejen vůle lidská, ale také vůle našeho společného Pána, že jsem se stal VIII. biskupem ve své diecézi. Slovo biskup se z řečtiny překládá do naší mateřštiny jako dohlížitel. Církev mě tady pověřila, abych se snažil dívat kolem sebe nejen tady v Podještědí, nebo jako ještě do nedávna kolem Bakova nad Jizerou a Kněžmostu, ale abych svou pozornost směřoval na mnohem větší území. Abych byl pastýřem pro faráře a také určitým spojovatelem v diecézi. Naše Královéhradecká diecéze propojuje územně kraj liberecký, pardubický a královéhradecký a trošku zasahuje do kraje středočeského a vysočiny. Je to tedy rozsáhlá oblast a já se tedy od 18. května tohoto roku snažím rozkoukat Slovo biskup se také překládá jako dozorce, ale to v našich poměrech připomíná službu ve vězení, a proto není příliš vhodné. Církev není vězení a naše církev Československá husitská od počátku klade velký důraz právě na svobodu. Však také i za zrodem naší církve je velká touha po svobodě. Proto jsme se v roce 1920 odloučili od římské církve. Uvádění do biskupské služby - Sbor kněze Ambrože Naši zakladatelé totiž vnímali potřebu svobodného, otevřeného a ničím nezatíženého pohledu na život a víru. To je i snaha, která by se za těch téměř sto let ani příliš neměla změnit. Snažíme se i nadále být společenstvím křesťanů, co hledá a zápasí ve svobodě bez příkras. Biskup v našem chápání, není a ani nemůže být vládcem jako spíše moderátorem (z italského moderato = mírně) to znamená, že by měl být tím, kdo řídí (mírní) diskusi a pnutí v církvi tak, aby společenství neopustilo rámec, které si předsevzalo. Momentálně jsme v církvi ve složitém období, kdy po schválení zákona o takzvaných církevních restitucích nás obecně čekají změny. Změny dost možná čekají také i mne a mou rodinu v nejbližší době pro mou biskupskou službu. Mnozí z Vás se mě nyní ptáte, zda se budeme stěhovat do Hradce Králové a já se odpovědi vyhýbám, protože to v tuto chvíli, kdy píši tyto řádky, stále opravdu nevím. Záleží ve své podstatě na mnoha dalších změnách a okolnostech, které chtějí svůj čas. Prozatím hodně cestuji, dívám se a snažím se moderovat. S kandidaturou na biskupa jsem souhlasil, měl jsem vnitřní svobodu, cítil podporu i množství otazníků. Nezbývá mi nic jiného, než abych proměnu vzal za svou. Neděsil se z toho, že na mnohé nemám hodnocení a odpověď. Věřím, že život sám, jak každý dobře ví, (nebo lépe řečeno měl by vě- 2 3

3 dět) je a bude plný proměn. Jak říká pravidlo života víry: Za dnešní den bychom měli být vždy vděčni Pánu Bohu a zítřek bychom měli vnímat jako tajemství v naději. Jsem vděčný za to, že jsem 20 let žil v Podještědí jako duchovní své církve. Dost možná i příští rok a stejně tak i další a další Vám nejen zašlu zpravodaj Mosty, ale budeme se tu lidsky potkávat a spolu i nacházet náš vztah k Bohu. Mám Vás rád. Podještědí mi přirostlo k srdci. A protože si to vše nyní uvědomuji víc než kdy jindy, od tohoto pocitu se odvinula myšlenka věnovat Podještědí i toto číslo zpravodaje. O zdejším kraji a Českém Dubu vyšlo několik publikací. Naše Mosty si rozhodně nekladou za cíl předestřít pro Vás něco nového. Mnohé informace, které budete číst, znáte anebo naopak si budete říkat, proč tam ještě není to - či ono. Tyto Mosty ale především chtějí být malým svědectvím o pozoruhodném kraji, dějinách a lidech. Jsou i výpovědí o tom, že každé místo může mít své ohromující kouzlo, je však nutné si je, alespoň tu a tam připomínat. Je dobré usilovat o ocenění místa, ve kterém jsme a být za to vděční. Zřetelně totiž platí, že život zde smí mít velkou cenu a člověk by neměl sebe a okolí poškozovat lhostejnou netečností. Měli bychom ctít krásu přítomnosti a to, co bylo před ní Za podklad pro toto vyznání jsem pro náš zpravodaj vzal vlastivědnou práci pro žáky základní školy od mojí paní Jany s tím, že názornost i jistá zkratkovitost podávaných informací dodá snad i nám vědomí krásy a hlubokosti místa, kde je nám díky Pánu dnes dáno žít Přeji Vám všem, milé sestry a milí bratři v Kristu, dobrý dnešek tam, kde jste a naším Pánem požehnaný zítřek. Váš farář a biskup Pavel Pechanec I když si to většinou nechceme přiznat, my lidé jsme poutníci. Životem jen procházíme Byla nám dána možnost procházky v kraji pod Ještědem. Můžeme být neteční ke kráse, kterou skýtá, nebo se můžeme těšit z harmonie, co dýchá tímto krajem. Jak chceme vnímat a žít, to záleží do určité míry na nás. Co ale nemůžeme obejít, je naše odpovědnost. V ní se rozhodujme, jakou tvář budeme chtít vtisknout tomuto kraji, co zanecháme těm, kteří přijdou po nás a co vše nás posouvá danou přítomností Nebeský Otče, jsme Ti vděčni za život, prostor a čas, který jsi nám svěřil. Víme, že nic není trvalé a neměnné, i místo které vnímáme, jako svůj domov se jednou promění. Trvalé bydliště není věčný pobyt. Děkujeme Ti za život zde a prosíme o Tvé požehnání pro zdejší kraj a všechny naše bližní. Amen 4 5

4 Počátky osídlení Podještědí Jak dobře víme, nežijeme zde sami a také ani naše doba není tou jedinou dobou, kdy chodil zdejší krajinou člověk. Jsou to tisíce let a tisíce příběhů života, plné různých starostí i radosti, lásky i nenávisti, boje a hledání. Vůbec nejstarší stopy člověka zde dokládá nalezený jaspisový pěstní klín. Ten byl nalezen na českodubském náměstí a podle některých odhadů je datován do pro nás zcela nepředstavitelně vzdálené doby asi let před Kristem. vybroušené ostří sloužilo jako zbraň, k oškrabávání kůží nebo k řezání pěstní klín je přes 15 centimetrů velký, pravěký člověk si ho vyrobil z rudého jaspisu s jaspisovým klínem se dosud archeologové v Čechách nesetkali Náš jaspisový klín je nádherný oproti běžným pravěkým křemencovým klínům, jaké se dají vidět například v muzeích ve Francii. (Tomáš Edel) V našem kraji nacházíme četná archeologická naleziště, která vypovídají, či lépe řečeno naznačují život člověka v dávnověku. O době kamenné svědčí naleziště zemědělských nástrojů (v Petrašovicích) o době bronzové pohřebiště (Svijany), dobu železnou, osídlení Kelty ukazuje rozsáhlé žárové pohřebiště (55 hrobů), naleziště velkého množství železných předmětů: spon, nožů, hrotů kopí, ovčáckých nůžek (Kobyly). Od 6. století osídlení Slovany strážiště a hradiště Hradčany V průběhu stěhování národů Podještědí pozvolně začali osídlovat Slované a postupně začali splývat s potomky lidu popelnicových polí. Mnoho o té době samozřejmě spíše jen tušíme. 6 Co víme, je to, že původní zdejší krajina představovala nepropustný dubový a bukový prales, který protínaly jen pouze úzké stezky, které spojovaly kastelánské hrady a jejich drobné osady. Až od 11. století s rostoucí lidnatostí byli obyvatelé nuceni odejít z otcovských statků do vyšších poloh, kultivovat nové plochy, dosud nezužitkované lesní půdy a na nich stavět další rodová sídla. Během přibližně sta let se v této době kulturní půda zde téměř zdvojnásobila. Zdejší ráz krajiny se během staletí různě měnil. Naši předci byli nuceni získávat místa pro své osady kácením a vypalováním hustých lesů. Pak podle daného místa i pojmenovávali svá sídla Javorník, Dub, Proseč, Světlá, Paseky Pochopitelně už nevíme, proč přesně například Dub nese jméno tohoto stromu a jaký je za tímto jménem příběh tehdejších lidí a jejich vnímání krajiny. Jen se můžeme domnívat, že zde rostl ohromný DUB, který svou mohutností přesahoval okolní stromy. Možná se v jeho blízkosti křižovaly cesty protínající podještědský prales a byl tak důležitým orientačním bodem. Nevíme Známo je nám z pramenů, že se v století vine Podještědím pojizerská zemská cesta spojující vnitrozemí s Lužicí. Cesta vedla z Prahy přes knížecí hrady v Staré a Mladé Boleslavi. Odtud se cesty 7

5 dále různě větvily a našich dějin se dotýká ta cesta, která směřovala k Mohelnici nad Jizerou Libíči - údolím Ještědky do Českého Dubu - Starým Dubem - Světlou pod Ještědem - Jablonným v Podještědí k Žitavě. V době knížete Vladislava I. zřejmě v letech pravděpodobně zakládá kníže Vladislav I. na ostrohu dvou potoků hrad s velkofarním románským podélným kostelem s apsidou. Dnes v Českém Dubu tento kostel dokládá dlažba, která naznačuje základy tohoto vladislavského kostela. Tento románský kostel byl, jak dokládá archeologický výzkum, kvalitně kamenicky vybaven a vyzdoben nástěnnými freskami s figurálními scénami. Teprve ale až nástupem Václava I. na trůn ( ) se zvyšuje zájem o poněkud přehlížené severočeské území a Žitavsko. Tento přemyslovský král připravil velký kolonizační program a začal stoupat význam zemské stezky. Realizací náročného úkolu byl pověřen Markvartic Havel I. z Lemberka, přední dvořan krále Václava I. 8 Ryba symbol křesťanství Havel de Yablonni (tak se ještě v roce 1240 tento dvořan podepisoval) a zřejmě to byl také on, kdo v areálu vladislavského hradu umožnil založit komendu - opevněný klášter johanitů. Tato johanitská komenda měla mimo jiné zajistit bezpečnost obchodní stezky mezi Prahou a Lužicí. Založením klášterů stoupla také i prestiž a vážnost jeho zakladatele, Havel I. (nyní už z Lemberka) byl vnímán jako představitel práva a spravedlnosti v Koruně české. Jeho manželka Zdislava z Lemberka se později stala patronkou chudých a nemocných rodin (v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. svatořečena.) Zdislava jako jediná ze všech našich svatých nebyla ani členem vládnoucího rodu ani ve stavu duchovním (byla vdaná a měla 4 děti). S touto ráznou a energickou ženou (zemřela ve svých 33 letech) je spojováno dílo dominikánských kostelů v Jabloném a v Turnově, kde pomáhala budovat špitál. Podle předpokladů T. Edela takto působila i v johanitské komendě u nás v Českém Dubu a zde pomáhala nemocným. 9

6 Pět mrtvých boží mocí jest vskřiesila a mnoho slepých jest prosvietila chromých a malomocných mnoho zdravila a nad jinými pracnými veliké poty činila. Úryvek z Dalimilovy kroniky ze 14. století, když psal o špitální činnosti sv. Zdislavy Zřejmě nedlouho po založení komendy se k jejím hradbám připojily na severní straně městské hradby s hláskami. Začala tak stavba středověkého hrazeného města, kde střed města tvořilo prostorné tržiště. Kolem něj stály přízemní roubené domy se štíty obrácenými do náměstí. Vzniklo tu kolem komendy strategicky dobře umístěné a hradbami opevněné město, do centra se vjíždělo severní a jižní branou, poblíž bran se usídlovali kováři. Což bylo pochopitelně velmi důležité pro chod místního života i projíždějící kupce. Podle archeologického průzkumu byl i vedle vladislavského kostela objeven objekt se stopami železářské výroby už z 12. století tedy - železná struska, ohniště. (Železo se vyrábělo v primitivních vyhřívacích píckách. Rudné suroviny se získávaly sběrem nebo povrchovou těžbou. Na dně pícky se uložila železná ruda, na ni vrstva dřevěného uhlí. Vzduchem z měchů se v peci udržovala vysoká teplota (kolem 900 C), tavba se musela několikrát opakovat.) V předměstích Dolánky a Horní předměstí žili chudší lidé, měšťané bydlící v ohrazené části města si zde stavěli stodoly. Léta Páně 1357 ve dnech 30. listopadu až 4. prosince náš kraj navštívil Karel IV. Důvod jeho návštěvy už takto v zimním čase není znám. Jisté je, že se tu věnoval i státnickým 10 povinnostem, napsal několik listin v Eiche nebo také zu den Duben der Creutzigen tedy na Dubu křížovníků. Pro nás je ovšem důležité, že osada v Dubu byla jeho výnosem povýšena na město. Je také i zřejmé, že johanitská komenda musela být tehdy náležitě vystavěná, prostorná a vybavená tak, aby mohla obstát v náročných požadavcích císaře a jeho početné družiny. Johanitská komenda - opevněný klášter johanitů Johanité byli jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jejich mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze řád templářů nebo řád německých rytířů. Počátek jejich působení se datuje už do 11. století, kdy se tento církevní řád vyvinul z bratrstva italských kupců, kteří v Jeruzalémě při kostele sv. Jana založili špitál pro ošetřování poutníků k Božímu hrobu. Bratrstvo se původně řídilo benediktinskou řeholí a od roku 1119 (kdy bylo oficiálně schváleno) řeholí sv. Augustina. Od druhé poloviny 12. století (za Vladislava I.) zakládali johanité komendy i v Čechách. Z bohaté historie řádu, je určitě důležité připomenout, že se účastnili mnoha křížových výprav i bojů s Turky a že se v roce 1530 usídlili na Maltě - odtud se odvíjí i pozdější název: Řád maltézských rytířů. Tento řád existuje dodnes, má sídlo v Římě, zaměřuje se zejména na zdravotní a sociální službu a jako suverénní řád má dnes diplomatické zastoupení i na našem území. 11

7 U nás pod Ještědem si tento řád v polovině 13. století vybral strategicky výhodné umístění, které vyhovovalo potřebám obrany - na ostrohu dvou zdejších potoků: Ještědky a Rašovky. Johanitská komenda tak chránila jednu z živých cest z Prahy do Žitavy, poskytovala útočiště pocestným a docela jistě zde byl i špitál. Mnoho o zdejší historii řádu není známo, je ovšem jisté, že komendu v roce 1425 obsadili husité pod vedením Jana Čapka ze Sán. Komenda sice vyhořela, ale škody na budovách a opevnění, nebyly zřejmě nikterak zničující. Opevněný hrad v Dubu se totiž stal důležitým opěrným bodem husitů zde na severu. Zde se husité soustředili a vyjížděli na výpravy do severních Čech a Lužice. Památkou na dobu husitskou je nám střecha hlásky, kterou zakončuje špička se stylizovaným sluncem, což byl tehdy jeden z výrazných symbolů husitského města. Mnoho z pamětihodností našeho kraje zavál čas. Podobně tak i dopadla johanitská komenda, na kterou se pozapomnělo. Její význam nám zde od roku 1991 znovu objevil a propagoval ředitel muzea PhDr. T. Edel, který díky úsilí a archeologickým průzkumům dal nahlédnout do dávných časů. Dnes z později mnohokrát přestavované komendy se dochovaly křížové klenby s otisky původního bednění. 12 Tyto křížové zaklenuté prostory mají vynikající postavení v rámci české architektury doby Václava I. Neznáme vlastně žádnou stavbu druhé čtvrti 13. století s uplatněním křížových kleneb bez žeber, jež by se mohla vyrovnat hlavnímu českodubskému prostoru. V přízemí třípodlažní věže komendy se nachází kaple, pod kterou je umístěna tumba s ostatky johanitských bratří, kteří byli pohřbeni na rajském dvoře. Na tomto nádvoří johanitské komendy byl v jednom z hrobů ze 14. století objeven na prsou ženy do kůže zabalený vzácný dvouramenný kříž. Jedná se o dvouramenný pozdně románský ostatkový kříž, což je mimořádně cenná zlatnická práce z doby kolem roku Tento pozlacený bronzový kříž je posázený jantary, skleněnými imitacemi a ovou výzdobou. Je záhadou, proč pohřbená žena měla takovou vzácnost u sebe v hrobě. Nepochybně se jednalo o zcela mimořádný důvod, co vedl mimo všechny tehdejší zvyklosti a naše možné vysvětlení. Příběh života, co se zde před 7 stoletími odehrál, se už ani nikdy nedovíme. S nutnou úctou však v místě nálezu na rajském dvoře vyrostla dřevěná plastika od akademického malíře Jaroslava Eduarda Dvořáka, která se stala z jednou důležitých dominant Českého Dubu. 13

8 Některé záležitosti naší historie, nám jsou a zůstanou navždy ukryty a je to tak dobře. Můžeme si uvědomit, že naše poznání je vždy jen částečné. Proto si můžeme i uvědomovat, že díky svému poznání nejsme těmi, co mohou hodnotit, soudit a cítit se nadřazeni. Naši předci totiž vedli tentýž zápas života jako my. Jen v jiných kulisách a souvislostech, kterým ne vždy tak docela rozumíme. Navždy neměnný zůstává jen kříž člověka. Kříž, co nesli ti, kteří byli před námi, a který máme nést také i my (Pokračování o historii, osobnostech i přírodě snad příště ) Ze zápisů rady starších v Husově sboru v Českém Dubu (Od posledního vydání Mostů podzim 2012) V neděli 30. září jsme spolu s náboženskou obcí prožili sborový den - podzimní výlet. Ráno jsme se vypravili autobusem do Turnova, kde jsme v Husově sboru mohli načerpat sílu při bohoslužbách. Po té jsme se jeli podívat do nově opravené synagogy, což bylo pro nás zajímavé už tím faktem, že Turnov sice známe, ale nevěděli jsme o synagoze a byli v ní poprvé. Pak jsme se dopravili do Sedmihorek a po dobrém obědě jsme si prošli i areál lázní. Našim autobusem jsme se dopravili na zámek Humprecht u Sobotky, vystoupali až nahoru na věž a kochali se nádherným pohledem na Trosky Ještěd a nádheru podzim- ního Českého ráje. Počasí nám přálo a bylo výtečně. Výlet jsme pak završili zastavením ve Svijanském Újezdě, kde jsme se zastavili na občerstvení. Sestra Pavlína Bulířová se v ten den zúčastnila podzimního setkání mládeže naší církve v Olomouci. Podzim 2012 byl v Husově sboru spojen s velkou výstavou loutek a 40 let historie loutkového souboru Ještěd (v tomto souboru účinkuje sestra předsedkyně Miluška Bulířová a bratr farář Pavel)

9 Vedoucí souboru LS Ještěd Laďka Chvalinová se jako dítě poprvé setkala s loutkovým divadlem právě v Husově sboru, kde loutkové divadlo mělo své místo a neslo ve své době výtečně své poslání. Výstavu loutek a historie LS Ještěd navštívilo téměř 500 malých a velkých návštěvníků. Díky výstavě jsme se přenesli nejen do říše pohádek a fantazie, ale mohli si i doložit lidskou touhu po dobru a spravedlnosti, která se v člověku odkrývá už od dětských let Dušičkové bohoslužby jsme prožili v Husově sboru slavnostně i díky pěveckému souboru Úsvit. Odpoledne byly bohoslužby i na Proseči pod Ještědem. 9. listopadu jsme se zaposlouchali do kytary a zpěvu Slávka Klacendry, koncert byl pěkně navštíven a byl jako vždy výtečný listopadu se od Husova sboru pořádal už tradiční lampiónový průvod Slavnost světla pochod za Martinem na bílém koni. Nejprve se děti a rodiče setkali na naší zahradě, kde je přivítali šaškové, nabídli čaj a společně si zazpívali i zavolali na sv. Martina. Poté se průvodem společně přemístili na Rajský dvůr johanitské komendy, kde je čekalo oslovení pana starosty poděkováním všem, kdo se nebojí tmy, zimy, nepohody a chtějí cosi dobrého pro své město. Setkání pak završil svým vystoupením ohnivý muž s představením plného světla a ohně. 30. listopadu se v johanitské komendě konaly ekumenické bohoslužby u příležitosti vzpomínky návštěvy Karla IV. a udělení městských práv Českému Dubu. V tento den připomínáme nejen onu velkou osobnost našich dějin, ale také docházíme k jistému ocenění přítomnosti. Tentokrát byli oceněni titulem Osobnost českodubska Laďka Chvalinová a Milan Pavlů - především za dlouholetou činnost v oblasti kultury a divadla. 17

10 1. prosince se konal v Podještědském muzeu adventní koncert našeho pěveckého souboru Úsvit a byl jako vždy hodně moc navštívený a pěkný. Soubor Úsvit byl ještě večer pozván do Sobákova a do Liberce, kde účinkovali v komponovaném pořadu Doteky. Jsme rádi, že soubor vystupuje, přináší radost a také i reprezentuje naši náboženskou obec. Je pro nás potěšením i při vánočních bohoslužbách. Do Husova sboru jsme zakoupili nový běhoun do bohoslužebného sálu. Byl to vlastně ještě příspěvek od zesnulé sestry Slávinky Čihákové, velmi rádi na ni vzpomínáme jako na milou a obětavou sestru. 18 V pátek 21. prosince jsme přivítali adventní koncert Rožumberské kapely byl to jedinečný zážitek staré hudby na starých hudebních nástrojích, kdo přišel, rozhodně nelitoval. V Husově sboru jsme nasáli cosi z dávných časů a krásy vánočních chvil. V neděli 23. prosince jsme se zastavili v Husově sboru u koled, které jsme si s chutí zazpívali v doprovodu naší varhanice Lenky Komínkové. S chutí jsme se také i zakousli do vánočky a pohoštění od sestry Jany Pechancové a prožili sváteční ráno vrcholícího adventu. Vánoční bohoslužby jsou vrcholem tohoto období. Věříme, že v Husově sboru otevíráme pro širší veřejnost zvěst, co má přesah a vedle vánoční romantiky a kouzla nabízí posilu i do zcela všedních dnů. Poslední den v roce, jako už tradičně se scházíme v Husově sboru při pobožnosti a losujeme mezi sebou biblické verše jako podpůrné slovo od našeho Otce pro nás. Vánoční sbírka vynesla Kč, které jsme se rozhodli věnovat na zvonkohru do Hradce Králové. Pěvecký soubor Úsvit se na Tři krále zúčastnil bohoslužeb v Praze Holešovicích, kde naše děvčata zpívala. V pondělí 18. února jsme si promítali filmy z festivalu Jeden svět: Já moje romská rodina a Woody Allen, Vnoučata kubánské revoluce, po němž následovala i velmi zajímavá diskuze. 19

11 Bohužel jsme zaznamenali v Husově sboru nemilou návštěvu vandalů, kteří nám rozbili okna, vytrhali dlažební kostky a rozbili vývěsní skříňku. Nám nezbývá, než že se musíme s takovými útoky vypořádat. 16. března jako delegát za náboženskou obec jela spolu s bratrem farářem na vikariátní shromáždění sestra Miluška Bulířová. Bratr farář Pavel Pechanec nám oznámil, že přijal kandidaturu na službu biskupa královéhradecké diecéze. 19. března v Husově sboru jsme přivítali sestru farářku Ladu Kocourkovou s promítáním a povídáním o její cestě Z Čech až na konec světa Prostřednictvím fotografií jsme navštívili pohoří Picos de Europa, významné poutní místo křesťanů Santiago de Compostella a zavítali i na místo v minulosti považované za konec světa, Cabo de Fisterra. 27. dubna bylo diecézní shromáždění, kde bratr farář Pavel Pechanec byl zvolen 8. královéhradeckým biskupem a získal přes 70 procent hlasů všech delegátů naší diecéze. V pátek 17. května se Husův sbor otevřel výstavě: Pomníčky Jizerských hor, kterou připravil Zdeněk Buriánek a která prezentovala snahu občanského sdružení Patron v údržbě a opravě památných křížů v Jizerských horách. Je to bezesporu záslužná činnost a zaslouží si náš obdiv a podporu. Proto jsme i výstavu nechali otevřenou v Husově sboru až do půli července. 20 V sobotu 18. května se naše náboženská obec spojila s Bakovem nad Jizerou a Kněžmostem a vypravili jsme se do Hradce Králové, kde byla bohoslužba s instalací a ordinací nového bratra biskupa. Bratrovi Pavlovi jsme popřáli hodně sil, předali mu i náš dárek obraz Husova sboru, který namalovala paní Helena Cejnarová. S bratrem Pavlem se ovšem neloučíme, dál zatím zůstává spolu s rodinou v Českém Dubu. Biskupská služba se ovšem vztahuje na celou diecézi, představuje cestování i jisté omezení ve službě v naší náboženské obci. V Českém Dubu, co se týká bohoslužeb, nám tedy přislíbila pomoc sestra farářka Anička Lukešová a také i bratr farář Benjamín Mlýnek a sestra kazatelka Maruška Truncová. V sobotu 29. června jsme ve sboru prožili mimořádné setkání při příležitosti narozenin sestry farářové Marie Čihákové. Její devadesátka je obdivuhodná. Sestře Marii přišlo do Husova sboru poblahopřát mnoho těch, kteří ji znají a mají ji rádi. Krásné a dojemné vyznání jí vyznala její vnučka Káťa, která připravila pro svou 21

12 babičku moc hezký dárek v podobě rodinných fotografií, které jsme mohli společně díky promítání zhlédnout i my ostatní. Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali i sestru farářku Jiřinu Kláskovou, která vzpomínala na léta, kdy bydlela v Českém Dubu u Čihákových na faře a zastupovala bratra faráře Josefa Čiháka, když byl z trestu tehdejšího režimu na vojenské službě u PTP. A naši dva biskupové - bratr Pavel a emeritní biskup Štěpán za sestru Čihákovou poděkovali Pánu při pobožnosti a poprosili pro naši milou oslavenkyni Boží požehnání. Boží požehnání a posilu potřebujeme my všichni, ať mladí či ti starší. Pro povzbuzení chodíme do Husova sboru a je dobře, když zakoušíme lidsky milé setkání, je to důležité. Podstatné je ovšem ale to, že se nám tu dostává posily a povzbuzení od našeho Nebeského Otce. Nasloucháme zde jeho tichému nenásilnému hlasu, co volá na člověka uprostřed všech lidských nejistot a všemožné tísně. Ze zápisu Jarmila Knéblová a Pavel Pechanec Nebeský Otče, voláme na Tebe s vědomím, že jsme Tvé děti. Prosíme, ujímej se nás i nadále a pomáhej překonávat náš strach a obavy, když vidíme jak svět je plný zla. Utíkáme se k Tobě v radosti, co dává víra. Chceme čerpat z naděje a být překryti Tvou milostí, co dává člověku možnost znovu se nadechnout a vidět mnohé z jiné perspektivy. 22 Prosíme Tě za všechny své bližní, za ty nejbližší i vzdálené, kéž každý člověk nachází jistou a radost, co se neopírá jen o tento svět. Prosíme za všechna lidská obydlí, ať v nich vládne Tvůj pokoj a nefalešná láska. Prosíme za Husův sbor v Českém Dubu, ať i nadále zde slyšíme Tvůj hlas a uprostřed vřavy velkého světa a jeho potřeb nacházíme zklidnění a sílu pro život. Amen Pozvání do Husova sboru Milé sestry a milí bratři, jste zváni do Husova sboru. Je to dům, který je otevřen, pro všechny poutníky života. Je tu, jak věříme, prostor pro možné zklidnění a načerpání duchovních sil. A obnovu a posilu potřebuje každý Chceme Vás zvát na bohoslužby, koncerty, výstavy, čtení, besedy i různé akce a přáli bychom si, abyste zde nacházeli nejen pozvání a posilu lidskou. 23

13 Kromě obvyklých bohoslužeb Vás v tento čas obzvláště zveme na dušičkovou bohoslužbu, která bude v Husově sboru v neděli 3. listopadu od 8.30 a v Proseči pod Ještědem v V pondělí 11. listopadu v 17 hodin plánujeme další průvod za svatým Martinem Slavnost světla. V neděli 22. prosince nás bude čekat v Husově sboru adventní snídaně, co završí předvánoční očekávání a v úterý 24. prosince v 22 hodin velkou Půlnoční bohoslužbou se potěšíme z času vánočního. Čas Vánoc naplno prožijeme ve středu 25. prosince, kdy se na Boží Hod budeme těšit ze zvěsti při bohoslužbách v 9.30 hodin. Se starým rokem se rozloučíme při pobožnosti v úterý 31. prosince v hodin, kdy si vylosujeme biblické verše na rok Milé sestry, milí bratři v Kristu, Váš Husův sbor je tu pro Vás. Přejeme Vám dobrý podzim, ať se Vám daří ve všem a změny, co přináší život, dokážete unést Pán s Vámi. 16 Mosty číslo Redigovali Pavel a Jana Pechancovi, tel.: , Sazba a grafická úprava Richard Leber Vytiskla tiskárna MS Polygrafie s.r.o. Horka 35, Bakov nad Jizerou;

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV.

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV. PIETA MALTÉZSKÝCH RYTŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček pod vedením Ing. arch. Nikolaye Brankova Současný

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK. tlf.

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK.  tlf. NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 ARCHEOPARK MIKULČICE - KOPČANY PŘEDPOKLADY VZNIKU - Jedinečná archeologická

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více