Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4"

Transkript

1 Výstavba altánu pokračuje Slavnostní otevření proběhne 19. září Čtěte na straně 2 Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4!!!! Akademie třetího věku odstartuje druhý ročník Další ročník turnaje v kopané žen Zašovské slavnosti ovládla Věra Špinarová Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy Čtěte na str. 5-8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 18 ROČNÍK XIX 10. ZÁŘÍ 2009 CENA 6 Kč Rožnovští zastupitelé zasedli po letní přestávce V poklidné atmosféře začátku babího léta se sešli 8. září v budově rožnovské radnice zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm. Mezi hlavní body programu patřilo schválení návrhu rozpočtového opatření, schválení změn územního plánu, projednání koncepce tělovýchovy a sportu města Rožnov pod Radhoštěm a schválení Akčního plánu k územní energetické koncepci města Rožnov pod Radhoštěm. Jako první předkládal věci ke schválení finanční odbor. Navrhl rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2009 v celkové výši 879 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu, která byla vzápětí schválena. Finanční odbor ještě předložil smlouvu o poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s. Dotace, která byla zastupiteli odsouhlasena, činila 50 tisíc korun určených výhradně na provoz tamního informačního centra umístěného v budově Zvonice. Poté předložil několik bodů odbor správy majetku a odbor výstavby. Všechny jejich návrhy byly bez větších prodlev a připomínek schváleny, než se přešlo ke koncepci tělovýchovy a sportu. Ta byla přijata a oceněna zejména pro svou analytickou hodnotu. Nicméně odkryla také několik projektů, které by se mohly, v případě získání dotací, uskutečnit. Mezi ně patří modernizace dětských hřišť, rekonstrukce venkovních sportovních areálů při základních školách, venkovní průplavový bazén u bazénu krytého, nebo vybudování nových cyklistických a turistických tras. Podobně jsou v koncepci navrženy projekty u dalších sportovišť. Odbor školství a cestovního ruchu předložil ještě další tři podání. Mezi nimi bylo také projednání žádosti TJ Rožnov o prominutí povinnosti vrátit finanční prostředky, které získala od města v loňském roce. Tento postup vyvolal velkou debatu, přesto byl bod schválen. Na závěr zasedání se dostal na program akční plán k územní energetické koncepci. Ten byl po kratší debatě nakonec odsouhlasen 12 zastupiteli. Předešlým hlasováním navíc prošly dva doplňující body zastupitele Kučery, který prosadil, aby byla do 30. listopadu uzavřena smlouva se společností Energoaqua a.s. na příští rok, a také, aby bylo do stejného data určeno, jaké konkrétní body budou z akčního plánu realizovány v roce Zastupitelstvo zakončilo své jednání aktuálním vývojem v kauze SVAS, o kterém informujeme ve zvláštním článku, a poté ředitel městské policie Daniel Vašut informoval o zvýšené přestupkové kriminalitě v letním období. Především šlo o zvýšený počet dopravních nehod, které byly podle ředitele městské policie způsobeny zvýšenou letní intenzitou dopravy, související s mnoha akcemi, které město a Valašské muzeum pořádaly. Dále policisty trápilo vandalství (např. v rožnovském kině) a také navýšení počtu vykradených aut, ve kterých se nacházely cenné předměty, například navigace a podobně. -lup- JAREK všemi generacemi zbožňovaný V úterý 1. září do Rožnova po třech letech zavítal na pozvání T klubu kulturní agentury český písničkář Jarek Nohavica. Diváci, kteří se do amfiteátru Na Stráni vměstnali, museli být potěšeni, protože Jarek si své vystoupení očividně užíval a předvedl dvouapůlhodinovou šou. Foto: M. Homola! Španělská vesnice ESENBÉ Letní prázdniny jsou definitivně za námi, ale mně stále vrtají hlavou. Na jedné poklidné večerní akci na nás chtěl pán zavolat jakési Esenbé. Bylo sice 10 minut po 22. hodině, nicméně neustále projíždějící auta naši konverzaci spolehlivě přehlušily. Jelikož jsem dlouhý čas trávil ve Španělsku a nejsem tudíž tak dobře obeznámen s místními reáliemi, začal jsem po, pro mne, mýtickém Esenbé pátrat. Bohužel ale v telefonním seznamu žádná taková firma není. Protože jsem zvídavý a s dosavadním výsledkem bádání jsem nebyl spokojen, zkusil jsem štěstí na internetu. Tady už můj výzkum přinesl své ovoce, ale s údivem jsem zjistil, že firma byla zrušena už v roce 1990, a to v důsledku změny režimu. Proč tedy na někoho posílat neexistující organizaci? Osobně mne napadají dvě možná vysvětlení. Dotyčný zřejmě, podobně jako jsme to mohli vidět ve filmu Goodbye, Lenin, žije ještě v době minulé. Tady by ale bylo namístě pochválit jeho příbuzné, kteří jej v tomto povědomí udržují. Ve zmíněném filmu byla maminka hlavního hrdiny ve své utopii utvrzována zuby nehty sotva půl roku, proto je dvacet let velmi úctyhodné číslo. Druhou možností je srpnová reklamní kampaň České televize na jejich retro seriál Vyprávěj, který se patrně dostal pánovi do povědomí. Buď jak buď, pán by se měl začít zajímat o aktuální dění, aby jeho pokusy o zavolání dvacet let neexistující organizace nebyly odměněny hurónským smíchem. Lukáš Perutka, redaktor Do Rožnova opět zavítá Běh rodným krajem Emila Zátopka Tento projekt je věnován odkazu slavného atleta a nejlepšího českého olympionika 20. století Emila Zátopka a koná se pravidelně nejbližší sobotu k jeho narození, Letos toto datum vyšlo přesně na sobotu a je pozoruhodné, že se ve stejný den narodila i jeho manželka paní Dana Zátopková. Oproti předchozím ročníkům je ten letošní, v pořadí již sedmý, zařazen do Českého běžeckého poháru Start závodu je v rodném městě Emila Zátopka před Technickým muzeem v Kopřivnici, poblíž jemu věnovanému památníku. Ten byl slavnostně odhalen před sedmi lety u příležitosti konání nultého ročníku závodu a v den nedožitých 80. narozenin Emila Zátopka. Tak jako v předchozích letech Spor mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Immobilien Pirker Reality s.r.o. (IPR), která je nástupní firmou společnosti SVAS a.s., zatím stále leží na stole soudců Krajského soudu v Ostravě. Své pokračování mají ale související žaloby, které se týkají určení vlastnického práva k bytovým jednotkám popřípadě dalším budovám. Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí sice chtěl tyto spory vyřešit až po rozhodnutí soudu v Ostravě, nicméně ten považuje takovéto jednání za chybné, a proto zrušil rozhodnutí Ilustrační foto. se o startovní výstřel závodu postará paní Dana Zátopková za dohledu členů Českého klubu olympioniků a Českého olympijského výboru. Trasa závodu povede z Kopřivnice do sousedního, velmi krásného městečka Štramberka, odtud do vesnic Ženklava a Veřovice. Z Veřovic se závodníci vydají do kopce, konkrétně do sedla nad pramenem Jičínky. Od něj pak vyrazí směrem z kopce do Rožnova. Po úspěšném absolvování 22,3 kilometru, které musí závodníci urazit za méně než dvě a třičtvrtě hodiny, budou moci spatřit cíl závodu, který se, již tradičně, nachází před Valašským Slavínem v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde je legendární český běžec, atlet a olympionik pochován. Zde proběhne slavnostní vyhlášení vítězů, opět za účasti Dany Zátopkové, členů Českého klubu olympioniků, zástupců Českého olympijského výboru a pozvaných hostů. -red- Aktuální vývoj rožnovské kauzy SVAS okresního soudu o přerušení řízení v případě jednoho bytového domu. Těchto 26 vlastníků bytových jednotek by se tak mohlo dočkat rozhodnutí dříve. Majetkem města, který se stal předmětem nové žaloby IPR, se 4. února 2009 stala budova T klubu. V případě této žaloby chtěl rovněž Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, posečkat s rozhodnutím a přerušil řízení do doby, než bude na krajském soudu v Ostravě uzavřen hlavní spor. Na tento stav se rozhodlo reagovat město Rožnov pod Radhoštěm, které obdrželo žalobu 30. března a odvolalo se, podobně jako majitelé bytů, ke Krajskému soudu v Ostravě. Ten ani v této záležitosti nebyl spokojen s vyčkávací taktikou a vyslyšel toto odvolání města proti takovému rozsudku. Podle vyhodnocení krajských soudců by, v případě přerušení řízení, mohlo čekání na rozhodnutí Krajského soudu a lze předpokládat, že následně i dovolacího soudu a soudu ústavního, trvat neúměrně dlouhou dobu. Podle soudců je také v tomto řízení dána řada odlišností od původního řízení. Nicméně město stále nemůže budovu T klubu prodat či darovat. Otázkou bohužel zůstává, kdy bude okresní soud tyto související žaloby řešit, zdali se můžou majitelé bytů a město dočkat ještě letos. Bohužel jsem přesvědčen, že Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí bude dělat všechno proto, aby jeho rozhodnutí přišlo až po krajském soudu. Podle mého názoru se jedná jednoznačně o formu průtahů v řízení protože jak napsal krajský soud, nelze případ přerušit jen proto, že si soudce není jistý svým právním názorem. (Pokračování na str. 2) TEPLÉ ZÁŘÍ - DOBŘE SE OVOCI I VÍNU DAŘÍ.

2 STRANA 2 Projekty města ZPRAVODAJSTVÍ Ještě jeden střípek Zenobie Pellarová V minulém Spektru Rožnovska vyšel článek Střípky z výstavy Slavné vily Zlínského kraje. I já byla z výstavy nadšena a ráda bych přidala taky jeden střípek a sice literární. Všímavému možná neušlo, že v textu na panelu s rožnovskou vilou bývalé majitelky Zenobie Vítězové je informace o knize její dcery Zenobie Pellarové, která se dotýká příběhu této nemovitosti. Stačilo mrknout se do rožnovské knihovny a odnesla jsem si hned 2 knihy této autorky. Zrcadla (vydáno v roce 1999) a Nechtění, neptaní, nezbytí (vydáno v roce 2001). Zenobie Pellarová se narodila v Přerově Hudební altán v městském parku znovuobnovená připomínka rožnovského lázeňství Lázeňská éra Rožnova je sice již půlstoletí minulostí, přesto zde můžeme narazit při svých procházkách na mnohé připomínky této stěží opominutelné kapitoly z dějin našeho města. Od soboty 19. září k nim přibude i znovu obnovený hudební pavilon. Díky užití původních stavebních plánů se tak pomyslně nabízí cesta časem o mnohá desetiletí nazpět. Při své procházce parkem budeme totiž moci obdivovat zcela novou, mistrně vyvedenou stavbu stejně jako Rožnované a lázeňští hosté v 80. letech 19. století, kdy altán v parku vyrostl poprvé. V době jeho zbudování přitom v Rožnově samotném nebyl první stavbou svého druhu. Již od roku 1871 zdobil náměstí pavilon, v němž se odbývaly pravidelné hudební produkce. Až s odstupem několika let k němu přibyl i dřevěný altán nedaleko Lázeňského domu. Městský park Hájnice se tehdy nazýval Parkem císaře Františka Josefa v rodině živnostníka, v rodině úzce spřátelené s knězem a spisovatelem Jakubem Demlem. Studovala sice hru na klavír, hudbě se však pro onemocnění nemohla věnovat. Pracovala v různých profesích, také jako překladatelka. Možná se jednou bude uvažovat o opožděné generaci reprezentované právě autory, jimž totalitní režim bránil ve vydávání. Čekala jsem od knih Pellarové jakýsi řekněme ublížený příběh prokládaný literaturou faktu. Má daleko k sentimentu, daleko k ukřivděnosti. Kdo by čekal jména osob a míst třeba i těch týkajících se etapy života v Rožnově, I. a císařovny Alžběty a rožnovské lázeňství prožívalo v těchto letech nebývalý rozkvět. Autorem projektu byl stavitel Anton Skalda. Nejednalo se tedy o Dušana Jurkoviče, jak se mnohdy nesprávně tvrdí. Ten teprve v těchto letech dokončoval svá studia a ke vsetínskému staviteli Urbánkovi nastoupil jako mladý asistent až v roce Nic to byl by zklamán. Ty, kteří brali, nazývá Pellarová jen ONI, z obraných ještě udělali ONI obviněné a nakonec nežádoucí a vyloučili je ze společenství MY. Tolik jen střípek z textu. Já zklamaná nebyla, naopak jsem užasla, neboť tato autorka je pro mne velikým literárním objevem. V Zrcadlech vede dialog se svými dívčími léty. Otec, matka, mladá dcera i bratr před nás předstupují spíše s úvahami než s uceleným vyprávěním. Knihu provází ilustrace podobizny krásné dívky malíře Karla Svolinského z archivu autorky. V druhé knize mezi to Nechtění, to Neptaní a to Nezbytí vložila ovšem nemění na zajímavosti stavby, která díky pravidelně pořádaným koncertům lázeňské hudby náležela k pomyslnému centru městského parku. Původní objekt sice díky plynoucímu času i nezájmu odpovědných míst zanikl, ve vzpomínkách mnoha Rožnovanů na doby minulé však zůstával zachován. Pro mnohé z nich byl natolik silně spjat s oddíly Slova do rvačky dobře promyšlený postup překlenující minulost a přítomnost rožnovští pamětníci, třeba paní Věra Klasová, která patřila do rožnovské Zeniny společnosti, tu možná ledascos uhodnou. Knihy jsou psány básnivým jazykem. Líbí se mi krédo autorky: Když už, člověče, musíš vykročit směrem, kterým jsi původně nechtěl, je lépe, vykročíš-li s úsměvem a nadějí. Víc neprozradím, přečtěte si sami. Snad jen přidám informaci, že rožnovská knihovna zakoupila i knihu stejného názvu jako výstava Slavné vily Zlínského kraje. J. Mikulášková Návštěvnost Valašského muzea v přírodě Po nepříliš vydařeném červenci obdrželo muzeum několik dobrých zpráv a podle všeho se současná ekonomická krize na jeho návštěvnosti příliš nepodepsala. První z dobrých zpráv byla čísla agentury Czech Tourism, která vydala seznam nejnavštěvovanějších turistických cílů České republiky za rok Z památek Zlínského kraje se muzeum umístilo, se svými téměř 271 tisíci návštěvníky, na skvělém druhém místě za zoologickou zahradou Lešná, čímž je potvrzen současný trend vysoké návštěvnosti zoologických zahrad. Jen pro informaci, do Lešné loni dorazilo téměř půl milionu lidí. Co se potom týče umístění Valašského muzea mezi muzei a galeriemi získalo skvělé páté místo, když se před něj dostala pouze pražská muzea a památník v Terezíně. Druhou dobrou zprávou bylo zlepšení statistik návštěvnosti v srpnu. V červenci navštívilo muzeum 53,5 tisíce lidí, což je Na úplný závěr prázdninové sezony se představil Čerkeský soubor Tipsa z Izraele. Foto: P. Jakubík pokles oproti roku 2008 o šest tisíc. Srpen už byl ale téměř shodný s loňským rokem, když do muzea přišlo 63 tisíc turistů. Některé programy si dokonce oproti loňskému roku polepšily. Starodávný jarmark doznal zlepšení o dva tisíce lidí. V červenci se na návštěvnosti podepsaly povodně v našem a sousedním okrese, vysvětlila Jana Dohnalová ze sekretariátu muzea. Nadějně vypadá i vyhlídka do budoucna. V měsíci září navštíví každoročně VMP minimálně 20 tisíc návštěvníků, v prosinci očekáváme na programy Vánoce na Valašsku, Vánoční jarmark, 2. září byla na nosnou konstrukci připevněna střecha. Foto: L. Perutka Živý Betlém a Štěpánskou koledu přibližně 30 tisíc návštěvníků, uvedla Jana Dohnalová. Pokud by vyšel odhad pracovníků muzea, na jeho návštěvnosti by se současná ekonomická krize příliš nepodepsala, protože by dorazilo přes 260 tisíc lidí. Podle statistik agentury Czech Tourism a vlády České republiky totiž došlo v prvním pololetí roku 2009 k poklesu počtu tuzemských i zahraničních turistů v ubytovacích zařízeních v České republice oproti stejnému období loňského roku. A to, v případě tuzemské klientely o 6,9 % a v případě té zahraniční o 10,1 %. Navíc Zlínský kraj je na tom o něco hůře, pokles činí 8,2 % u domácích turistů a dokonce 19,3 % u zahraničních návštěvníků. Pokud by se tak muzeu podařil udržet podobný počet návštěvníků jako loni, jednalo by se o úspěch. Prognózy potom dávají naději na zlepšení stavu českého cestovního ruchu v roce lup- Rožnovská házená oslavila 90 let své existence 5. září se na hřišti u ZŠ Pod Skalkou sešli současní i bývalí hráči a činovníci rožnovské házené, aby společně oslavili významné jubileum. O slavnostní zahájení se po druhé hodině postaral starosta města Jaroslav Kubín, který popřál rožnovské házené mnoho zdaru i do budoucna. Chvíli po něm došlo k jednomu z hlavních bodů programu, utkání Staré gardy Rožnov proti zuberské Lesaně. Čest slavnostnímu rozhozu připadla místostarostce Blinkové, rožnovským to ale štěstí nepřineslo a bohužel prohráli 14:10. Prohráli jsme hlavně tím, že jsme se viděli s mnohýma klukama po dvaceti letech tady. Ke konci jsme je začali stahovat, ale bylo to prostě strašně krátké, první poločas jsme se sehrávali, velké problémy nám dělal balon, ale druhá půlka už byla lepší, zhodnotil prohru hráč domácích M. Frydrych. Sportovní program pokračoval exhibičním vystoupením na trampolínách a následně utkáním mezi současným kádrem rožnovské házené a třicátníky Rožnov, mužstvu složeném ze starších hráčů. Na závěr dejme ještě jednou slovo M. Frydrychovi, který shrnul své dojmy z výročí následujícím Stará garda Rožnov. způsobem: Úžasná, úžasná akce, je to super, prostě 90 let házené je fantastické a jsem strašně potěšený, že se tady sešla spousta lidí z historie rožnovské házené a zároveň ta tradice pokračuje, jak tady vidíte ty malé poskakovat. Počasí vyšlo, nedošlo k žádnému zranění v tom utkání těch starých gard, takže je to bezvadné. -lup- Foto: naším městem, že již v 90. letech vyvstala snaha o jeho znovuobnovení. Muselo však uplynout ještě několik let, aby se prvotní myšlenka na obnovu hudebního altánu podařila zdárně završit. Věřme, že novou stavbu dle původní předlohy čeká nejen podobně pestrá historie, ale že jí osud dopřeje delšího trvání než jejímu předchůdci. To vše jí jistě můžeme všichni popřát i během zahajovacího koncertu Junior Beskydské muziky, která svou hudební produkcí pomyslně vdechne novému altánu život. D. Drápala Město Rožnov pod Radhoštěm zve občany k slavnostnímu otevření obnoveného hudebního altánu, které se bude konat v sobotu 19. září v hodin v městském parku u Společenského domu. Akce se osobně zúčastní i rožnovský rodák Ivo Valenta, který je zakladatelem Nadace Děti-kultura-sport, jež na stavbu přispěla částkou 2,1 milionu korun. (Pokračování ze str. 1) Každý žalovaný má mít svoje vlastní řízení, protože, každý má jiné argumenty a jiný příběh. Celá koncepce řízení je chybná. Už to, že mnozí žalovaní již nejsou domnělými vlastníky a naopak mnozí lidé zapsání v katastru (nemovitostí pozn. red.) nejsou účastníky řízení. Po devíti letech PIRÁTI NA VLNÁCH V kině Panorama od čtvrtku 17. do neděle 20. září ve hodin Britové jsou národem, který je velice pyšný na svou historii populární hudby. Dokázal to například úspěch Nonstop párty, která mapovala manchesterskou hudební scénu 70. a 80. let. Už tady byla naťuknuta nechvalně proslulá politika britských rádií, která nedávala prostor alternativní hudbě. V 70. letech pánům politikům vadil punk, v novém díle Richarda Curtise je to potom pop music, která se drala k moci v 60. letech. Piráti na vlnách tak nejsou dobrodružným filmem snažícím se těžit z popularity Pirátů z Karibiku, ale vyprávějí o pravdivé události z dekády, kterou hudebně navždy proslavili Beatles. Konzervativní politici se rozhodli povolit rádiím na území Británie hrát pop music pouze dvě hodiny týdně. Na to ale nehodlala přistoupit skupinka mladých lidí, kteří našli skulinku v zákonech a zřídili svou rádiovou stanici, rádio Rock, na lodi v Severním moři. Jejich vysílání tehdy poslouchala polovina obyvatel Británie a jejich radosti a strasti, stejně jako všudypřítomný boj s politiky, se nám rozhodl představit režisér oscarové Lásky nebeské Richard Curtis. Placená inzerce SPEKTRUM ROŽNOVSKA 18/2009 Aktuální vývoj kauzy SVAS Předmět nové žaloby IPR, budova T klubu. 76 % Foto: L. Perutka čekání a protichůdných rozhodnutí musím opravdu dát soudcům takovéto velmi špatné vysvědčení, zůstává skeptický David Zapletal, člen výboru občanského sdružení Rožnovské byty. Podle něj by ale mohl krajský soud rozhodnout do konce tohoto roku, na což by podle všeho reagoval také soud okresní. -lup- Curtis je i autorem scénáře a jeho umění doznalo jistého posunu od doby jeho, na můj vkus až příliš přeslazeného, debutu. Bohužel nedokázal zaplnit dvouhodinovou stopáž silným příběhem, takže se tu hojně vyskytují hluchá místa. Tyto trhliny ve scénáři naštěstí vynahrazuje skvělá hudba, ale na stranu druhou ji od takového filmu jednoduše očekáváte. Velikým kladem snímku je herecké obsazení, podobně jako v jeho prvotině se režisérovi podařilo dát dohromady pozoruhodnou skupinku herců, kteří si své role očividně užívali. Kapitánem celého ansámblu je, na první pohled pomatený, Bill Nighy a za mikrofonem spatříte známé tváře Phillipa Seymore Hoffmana a Rhyse Ifanse. Pozornému divákovi neunikne ani Kenneth Branagh v roli nenáviděníhodného ministra. Všichni tito pak byli doplněni poměrně známými herci z nejrůznějších britcomů. Můžete se těšit například na Nicka Frosta ze seriálu Spaced, Chrise O Dowda a Katherine Parkinson ze seriálu IT Crowd a Rhyse Darbyho z novozelándského The Flight of the Conchords. Až na scénář jde o, po všech stránkách, výborný film, ale taková jízda, jakou představila Nonstop párty se bohužel nekoná. Hodnocení: 80 % Lukáš Perutka 85 %

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 18/2009 NÁZORY, INZERCE STRANA 3 Moje osobní vzpomínka na T. G. Masaryka Pocházím z Těšínska z obce Dolní Tošanovice, která je zmíněna v Bezručových Slezských písních, pod původním názvem Tošonovice. Počátkem července 1930, kdy mi bylo necelých 10 let, navštívil Těšínské Slezsko i náš první prezident Tomáš Garigue Masaryk. Původně nebyla plánována jeho zastávka v naší obci, ale prezidentův automobil při projíždění Tošanovicemi najednou zastavil a jeho doprovod se informoval, zda je v obci připraveno nějaké občerstvení. To bylo připraveno a tak pan prezident vystoupil z auta a má devítiletá sestra Anežka mu přednesla krátký uvítací projev, který jí připravil tehdejší pan řídící učitel Štěpán Bijok. Pan prezident, po uvítání dalšími funkcionáři obce a občerstvení, pohovořil krátce s námi dětmi a podepsal se do obecní pamětní knihy. Naše obec měla pro každý případ připravenou slavnostní výzdobu i občerstvení a to se nakonec vyplatilo. Po této krátké zastávce odjel vzácný host do sousední obce Hnojník, kde přenocoval v barokním zámku barona Besse, kterého znal ze svých studií na Filozofické fakultě vídeňské univerzity. Druhý den pak pokračoval pan prezident v cestě do Třince, Českého Těšína a na Karvinsko. Za pět let po této vzácné návštěvě jsme četli v tisku o jeho abdikaci ze zdravotních důvodů a 14. září 1937 o jeho smrti. To již pomalu nastával soumrak prvé Československé republiky. I když žiji již přes půl století v Rožnově pod Radhoštěm, vzpomínky na dětství a na rodné Těšínsko z paměti nevymizely. F. Pěcha Dvacítka: oslava kulatých narozenin V sobotu v devět hodin jsme se celá rodina vydali na oslavu dvacetin malé školičky Na Zahradách. Ona dnes vlastně ani malá není a nikdy nebyla. Nebyla, protože duch, který v ní stále vládne, se řídí obyčejnými věcmi, řídí se spokojeností dětí a následně pak rodičů. Když začínaly (samé ženské), tak ostatní školky ani netušily (dnes jsou všechny výborné), co lze vše uskutečnit, aby den strávený bez maminky a tatínka, byl zajímavý a bezprostředně poučný. Neumím popsat množství práce, které bez nároku na odměny paní učitelky udělaly. Jen vím, že to dělají, protože chtějí, i když do školství jdou velmi malé prostředky. Suplují neschopnou Zapomenuté výročí Pan učitel Jan Zůbek vzpomíná v čísle 10/09 SPEKTRA ROŽ- NOVSKA na krásný diplom, kterým uznává Ministerstvo zemědělství Československé republiky vynikající výsledky na pastvinách v části Tylovic nazvané Balkán. Proč Balkán u Rožnova p. R.? Manželé Bradáčovi prodávají v roce 1913 své hospodářství, selský grunt č. 5., Zemědělské radě markrabství Moravského /českému odboru/ v Brně. Nechávají si pozemky, par. č i s hnojem, kromě 6 fůr, které patří výminkářce. Ke gruntu patří i les. Půda je na svahu a silně podmáčená, obrácena k severu. Meliorace, které začaly pomáhat zemědělcům k získání půdy, nových polí, byla velmi drahá. Prodávající je absolventem nově vybudované Zemědělské školy. Ředitelem je Emanuel Vencl, který má velké plány jak pomáhat Valašsku a jeho zemědělcům. Vybudovat zde rekreaci pro mladý skot, býčky a jalovičky z krajů, kde mají dostatek orné půdy, ale málo pastvin. Od myšlenky nebylo daleko k činu a po vyměření pastvin a přikoupení dalších polí se začaly kopat příkopy pro odvodňovací trubky. Celá plocha se začala vyrovnávat a měnit a říkalo se zde, že je to tady jako na BALKÁNĚ, kde v té době byla krutá válka, a to přirovnání již zůstalo. Práce pro dělníky zde bylo hodně a později se přistavily i dlouhé chlévy a stodoly, vybudovalo se oplocení a cesty. Správcem se stává bývalý majitel Jan Bradáč, který zde začíná organizovat také spolek Selskou jízdu. Byl také starostou Tylovic, členem divadelního spolku a členem spolku absolventů Zemědělské školy v Rožnově. Po odchodu do důchodu bydlel na Hutisku. I ve válečné době se na jaře přivážel mladý dobytek z okolních krajů. Z vagonů se z nádraží převedl v ohradách na kolečkách taženými koňmi a po roztřídění zůstával na pastvině až do podzimu. To se opakovalo až do roku 1948, kdy správce p. T. je zbaven místa a zástupci N.V. Tylovice přebírají dozor nad prosperujícím Balkánem a jeho sláva končí. Zakládají se JZD. I. Drápalová - Kulišťáková Političtí komentátoři se vesměs shodují, že volby do poslanecké sněmovny, které nás čekají začátkem října, budou nejdůležitější volbou za celé období, které uplynulo od listopadu Proč by tomu tak mělo být? Téměř po celé dvacetiletí, co u nás funguje obnovený parlamentní systém, je občan před volbami vystaven agresivní kampani, jejímž cílem je přesvědčit voliče o tom, že systém dvou stran je tím ideálním stavem společnosti a hlas pro malou stranu s nepatrnou pravděpodobností získat křeslo ve sněmovně, je hlasem ztraceným. Příklady zemí s dlouhou parlamentní tradicí mají být toho dokladem. K tomu je ovšem nutno podotknouti, že ve zmíněných zemích k systému dvou stran došli dlouhým vývojem, což však není náš případ. Tak jako v minulém režimu se u nás vládlo podle sovětského vzoru, tak nyní naše dvě dominantní strany spějí v duchu vzájemného porozumění k oligarchickému způsobu vládnutí podle vzoru ruského. Obě velké strany ODS a ČSSD poskytují chudáku voličovi pramálo potěšení při předvolebním rozhodovaní, což má za následek, že rok od roku volební účast klesá. V době tíživého dopadu hospodářské recese na českého občana nám pravicová ODS předkládá ideál úspěšného politika jako poživačného alfa samce. U nás v Rožnově nemáme s touto stranou dobré zkušenosti ani na komunální úrovni. Po bombastické vítězné kampani s několika billboardy dokázali vládnout jen do poloviny svého funkčního období. Pak se rozpadli a vedením této strany byla jen jedna z následnických skupin prohlášena za tu autentickou. Rožnovské veřejnosti však důvod tohoto rozhodnutí nebyl přes několikeré urgence v tisku nikdy vysvětlen. Další to projev arogance moci. Pokud jde o ČSSD, zde bych vzhledem k její dávné historii a účelu, za kterým v 19. století byla založena, nejméně očekával, že bude poskytovat příležitost lidem, kteří vstup do politiky berou jako podnikatelský záměr a výhodnou investici. Mám samozřejmě na mysli boxera a mediálního mága Jaromíra Soukupa, který v době, kdy se chystal sám kandidovat do sněmovny za Demokratickou stranu zelených, otevřeně prohlásil, že je ochoten do své kampaně investovat sto milionů Kč. Nyní slevil, nebude kandidovat sám, na volitelné místo kandidátky ČSSD prosadil svou chráněnkyni, pozoruhodnou političku Olgu Zubovou, a do její kampaně vloží deset milionů Kč. Tuto částku můžeme oprávněně považovat za investici úspěšného podnikatele a případné voliče ČSSD tak vyzývám k politickou garnituru, která vždy před volbami bere do svých úst prioritu školství. Po volbách však okamžitě ztrácí paměť. Proto si dovolím jako bývalý rodič a dnešní zastupitel popřát k dvacetinám úžasné děti, rozumné a pracovité rodiče, kopec trpělivosti, množství nápadů a děkuji Vám. L. Rousová Úvaha zamyšlení, zda považují za pravděpodobné, že Jaromíru Soukupovi bude k zajištění návratnosti této investice stačit podíl z poslaneckého platu Olgy Zubové. Obě velké strany pak svorně budí dojem, že jejich vláda je poznamenána klientelismem, nepotismem a naprosto nezřízeným vlivem lobbistů, které nikdo nevolil a veřejnost se o nich nikdy nic nedozví. Dokladem toho je záliba politiků obou stran ve společenských stycích s podnikateli a manažery angažovanými ve firmách, které jsou závislé na podpoře státu. Nejsem si vůbec jistý, zda pravolevý politický systém je pro nás optimální. Člověk si totiž nemůže být jistý, která z našich dvou velkých stran je pravicová a která levicová. Navíc jsme, patrně zásluhou neblahého vlivu opoziční smlouvy, dosáhli nedobrého stavu, kdy při zachování základních občanských svobod (právo na svobodu projevu, právo volební) tato práva de facto už ztratili. Strany nám předkládají kandidátky s pořadím, do kterého už máme jako voliči jen malou možnost nějak zasáhnout. Zbývá nám jen právo na dva preferenční hlasy, což už je jen ubohý zbytek práva na čtyři preference, kterého jsme byli zbaveni v období výše zmíněné opoziční smlouvy. A pokud jde o tisk i další informační Placená inzerce Příští číslo čtrnáctideníku Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 24. září 2009! I když se město Rožnov p. Radhoštěm stalo mým domovem až v posledních letech mého života od r. 1988, je velmi sympatické pozorovat, jak zvláště třetí tisíciletí odstartovalo snahu některých orgánů podchytit tvář starého města, jednotlivých zákoutí ulice, struha, lázeňské objekty, drobné sakrální stavby, vánoční zvyky, významné historické události r apod. Vždyť již Čeněk Kramoliš pro paměť budoucích pokolení pečlivě ve svých literárních dílech zaznamenal boje hrdých Valachů s panskou zlovůlí. Tato ohlédnutí, písemná podchycování jistě každý, kdo má o toto dění zájem, musí kladně hodnotit (zvláště snahu p. Sobotky). Ale co tváře? Vidět celou osobnost? Tu vždy nepodchytí fotografie, a časem se znehodnotí nebo ztratí. Co pro to udělat, aby statisíce návštěvníků, kteří každým rokem navštíví nejpřitažlivější část našeho města Valašské muzeum v přírodě měli příležitost se setkat s hlavními postavami historicky významných osob vztahujících se k městu, kraji, jejichž význam byl podtržen již tím, že jejich poslední ostatky jsou na Valašském Slavíně VMP. Valašsko samo zasluhuje, aby spisovatelé, malíři, výtvarníci, folklorní pracovníci byli nesmrtelní nejen svými díly, ale také, aby návštěvník měl možnost se s nimi setkat osobně. A jak? Což tak vybudovat postupně panoptikum expozici figurín významných osobností města Rožnova p. R. Valašské muzeum se rozrůstá svými objekty, snad by tito zasloužilí, pro nás nesmrtelní, našli místo, kde by se jistě rádi setkali s dnešní generací. Věřím, že se v městě najde orgán např. knihovna, která návrh seniora briskně neodmítne, ale zauvažuje nad ním, byť se zdá zpočátku nesplnitelným (finance). M. Holubová Volit Losnu, nebo Mažňáka? Ne, to už raději Bahňáka média, tak jejich svoboda se zdá být skutečně dostatečná, jenže si z nich nikdo nic moc nedělá. To by ve sněmovně museli být poslanci, kteří budou v kritizovaných kauzách důsledně interpelovat a žádat exekutivu o nápravu. Od současného složení sněmovny to však očekávat nemůžeme a nebudeme to moci očekávat ani od budoucí sněmovny, pokud se přístup voličů nezmění. Myslím si, že současný politický marasmus můžeme jako voliči řešit jen tak, že budeme k volbám přistupovat odpovědně s pocitem, že právě náš hlas je ten rozhodující. Navrhuji proto, abychom dilema Vontů z bájných Stínadel, zda volit Losnu, nebo Mažňáka, neřešili s ležérnosti Rychlých šípů ( ale třeba Bahňáka ), nýbrž si svého Bahňáka pokusili najít v záplavě frází a floskulí, které nás asi v nejbližších dnech v rámci předvolební kampaně čekají. Sledujme zodpovědně, která z volebních stran, a který z jejich kandidátů, se chovají uměřeně, zodpovědně a s minimem politické demagogie a populismu. Neřešme přitom, zda se tato strana do parlamentu dostane, či ne, a zda naše hlasy budou ztracené. Pokud svou účastí a přístupem vrátíme volbám jejich původní smysl, snad se na nějakém slušném kandidátovi shodneme. V. Čich Placená inzerce *Publikované názory na této straně jsou nevyžádané a nevyjadřují stanovisko redakce. Jestliže bylo uveřejněno sdělení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Dobré zprávy pro majitele rožnovských bytů

Dobré zprávy pro majitele rožnovských bytů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 12 ROČNÍK XXI 9. ČERVNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Fenomenální sólistka Martina Janková v Rožnově pod Radhoštěm - strana 3 Valašský soubor písní a tanců a jeho bohaté aktivity,

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou. Čtěte na straně 4

Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou. Čtěte na straně 4 Aktualizace SEK Zástupci města a okolí protestovali v Praze Čtěte na straně 2 Lenka Filipová v Rožnově Rozhovor s kytaristkou a zpěvačkou Čtěte na straně 4 Koncert Lucie Redlové a skupiny Garde Dalibor

Více

Rožnov umí získat evropské dotace

Rožnov umí získat evropské dotace V lokalitě Balkán se může stavět Ministerstvo zrušilo rozhodnutí ČIŽP Čtěte na straně 2 Předvolební rozhovory podruhé Ptali jsme se lídrů jednotlivých kandidátek Čtěte na straně 4!!!! Odhalení reliéfu

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Valašské muzeum hostilo mezinárodní konferenci strana 2 Valašský orienťák přilákal sto padesát bikerů strana 6 S jakými

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

Třicet studentů architektury z celé České republiky se sjelo na workshop s názvem Letní škola architektury do Rožnova pod Radhoštěm.

Třicet studentů architektury z celé České republiky se sjelo na workshop s názvem Letní škola architektury do Rožnova pod Radhoštěm. ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 19 ROČNÍK XXII 27. ZÁŘÍ 2012 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Rožnovka slaví 120 let strana 4 Senioři navštívili lázně Piešťany strana 5 Pozvánka na charitativní koncert strana 7 Do

Více

Občané změnili podobu víceúčelového kulturního centra

Občané změnili podobu víceúčelového kulturního centra Lepší parkování v centru Město získalo dotaci na nové parkoviště v ulici Sokolská Čtěte na straně 2 Prague Games 2008 Rožnovští florbalisté potrápili favority turnaje Čtěte na straně 12!!!! Dvanáctý ročník

Více

Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou

Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou MŠ Koryčanské Paseky zaniká Čtěte na straně 3 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 7 ZDARMA Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou Dobrá zpráva nejen pro řidiče, kteří často projíždí po nerovném povrchu

Více

Legendu českého swingu a popu ! KULTURA

Legendu českého swingu a popu ! KULTURA ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXII 30. SRPNA 2012 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Na handbiku objel za měsíc sám celou republiku strana 2 Dožínky na kolibě Pod Horů se konaly již poosmé strana 5 Lullymore

Více

Arcibiskup Graubner požehnal nové varhany

Arcibiskup Graubner požehnal nové varhany Z běhu Terryho Foxe Tradiční společenskosportovní akce ve fotografiích Čtěte na straně 3 Prázdniny za dveřmi Aneb jak se umí děti radovat z blížících se volných dnů Čtěte na straně 9! Přívalové deště zaplavily

Více

Zastupitelé dnes jednají o budoucí podobě domova pro seniory

Zastupitelé dnes jednají o budoucí podobě domova pro seniory Dnes v čísle: Kopřivnice oslaví Den Země akcemi pro děti i dospělé (str. 2) Městské divadlo Brno dnes přiveze známou komedii (str. 4) Házenkaři získali body v zápase s Přerovem (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

ZUBERŠTÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ.

ZUBERŠTÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ. ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 13 I ROČNÍK XXIV I 26. ČERVNA 2014 Řidiči, kteří jezdí městem, narážejí v posledních týdnech na uzavírky a objížďky. Ty souvisí se stavbou kanalizace a rekonstrukcí

Více

Opozice se v září pokusí odvolat vedení města

Opozice se v září pokusí odvolat vedení města Drogově závislí jsou opředeni spoustou mýtů a stereotypů Čtěte na straně 14 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK I / ČÍSLO 2 ZDARMA Opozice se v září pokusí odvolat vedení města S jasnou vizí, jak zlepšit fungování

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Jelínek se kvůli dotaci obrací na papeže

Jelínek se kvůli dotaci obrací na papeže Hamplová má zpoždění Čtěte na straně 6 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 12 prosinec II ZDARMA Jelínek se kvůli dotaci obrací na papeže Zastupitelé schvalovali rozpočet, bavili se jen o farnosti Zastupitelstvo

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Kauflandu dali zelenou

Kauflandu dali zelenou ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 5 ROČNÍK XXII 8. BŘEZNA 2012 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Obuli sněžnice a běžky. Sčítali velké šelmy strana 2 Vítězství na třetím ročníku Želva cupu obhájili hráči z Hluboké strana

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

Mistrovství republiky v házené Rožnov se stal dějištěm významné sportovní události Čtěte na straně 3

Mistrovství republiky v házené Rožnov se stal dějištěm významné sportovní události Čtěte na straně 3 Rožnov získal peníze z EU Projekt ke zkvalitnění řízení škol Čtěte na straně 2 Mistrovství republiky v házené Rožnov se stal dějištěm významné sportovní události Čtěte na straně 3!!!! Rekonstrukce charitního

Více