Nase automobily a motocykly ve filatelii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nase automobily a motocykly ve filatelii"

Transkript

1 Nase automobily a motocykly ve filatelii Chcete se dozvedet, ktere nase automobily a motocykly jsou vyobrazeny na znamkach a jinych filatelistickych materialech? Chcete se soucasne poucito tematicke filatelii, ktera se touto zaiibou a odbornosti zabyva? Pak si precfete nasledujici clanek. Jak to zacalo Moje spoluprace s timto casopisem zacala zajimavym zpusobem. Ve vyborne knize Jana Kralika,,Kdyz zacal vonet benzin" jsem videl znamku Bosny a Hercegoviny z roku 1905 s popisem, ze se jedna o vojen[fsosnibmti1brze6owinar Je nesporne, ze mne k tomu pomaha i moje dfivejsi zaliba, nebot' moderni tematicka filatelie se bez hlubokych odbornych znalosti neobejde. O torn konecne svedci, ze mnoho techto filatelistu ma sva zazemi v konicku nebo i profesni cinnosti. Proto jsem uvftal moznost napsat tento clanek a pfedpokladam, ze ctenafe tohoto vysoce odborneho casopisu, ktery se vsemu kolem aut a motocyklu venuje, muze zajimat i ta filatelie z jejich oboru. V zadnem pfipade nejde o vycet vsech nasich vyrobcu, znacek a typu. Jsou uvedeny jen ty, pro ktere znamky a dalii filatelisticke materialy existuji a budete pfekvapeni, ze je jich dost. Rozdeleni do dalsich kapitol a podkapitol je jen orientacni, aby bylo mozno znacky nekam umistit. Neuvadim podrobnosti o znackach a typech, proste proto, ze clanek je v casopise, ktery ctou odbornici, a bylo by to tedy,,nosenim dfivi do lesa". Naproti tomu uvadim pro nefilatehsty vysvetleni nekterych pojmu kurzivou, a to vzdy, kdyz jsou poprve uvadeny, cimz se ctenafi mohou poucit o terminologii a vyuzivani alespon zakladnich filatelistickych materialu. Clanek je ilustrovan obrazky znamek, ktere jsou pravdepodobne skoro vsechny, ktere byly s nasimi znackami vydany. U dalsich filatelistickych materialu jsem musel vzhledem k mistu pfistoupit k vyberu, pfednost jsem dal materialum starsim, tzn. vzacnejsim a tern, ktere jsou svoji vypovidaci schopnosti pro danou znacku charakteristicke. U obalek prvniho dne a celin ukazuji vetsinou jen cast s obrazkem pouzitym k dokumentaci. Popisky pod obrazky zkracene charakterizuji, co na nich je. Co je tematicka filatelie 1. Rakousky vojensky postovm automobil. sky postovni vuz neidentifikovatelne znacky. Navic byl pouzit obrazek nespravne znamky (s pfetiskem, takze jde ve skutecnosti o prvni znamku Jugoslavie z pozdejsi doby). To vse mne pfimelo, abych autorovi napsal, poslal mu kopii spravne znamky (obr. 1) a pfedevsim mu vysvetlil, ze filateliste jiz davno tento automobil identifikovali, ze je to %yrobek rakoiiske pobocky Daimler ve Videnskem Novem Meste, ktery byl postaven v roce 1904 a po vyzkouseni nasazen do provozu v Bosne. Nasledovaly podrobne technicke lidaje o tomto automobilu. Nezakryte feceno, chtel jsem tim take dokumentovat, ze dnesni tematicti filateliste umeji neco vyzkoumat. Odpoved' pana Kralika byla pfekvapujici, nebot' mne jako redaktor casopisu Motor Journal vyzval, abych neco napsal o nasich autech a motocyklech na znamkach. Tim to tedy vsechno zacalo a clanek si muzete pfecist. Slusnost veh, abych se pfedstavil. V mladi jsem se intenzivne venoval motorismu jako jezdec na motocyklovych soutezich i jako,,bafuiiaf", napf. casomefic, sportovni komisaf, funkcionaf autoklubu, feditel sportovnich podniku aj. V pozdejsich letech jsem tuto zalibu pfenesl na tematickou filatelii, sbiram filatelisticke materialy na temata automobily a motocykly, mam vystavni exponaty a dosahuji i na mezinarodnim poli vyznamnych uspechu. 10 Nebudu vas pfilis zatezovat teorii. Tato filatelie je vyssim stupnem tzv. nametove filatelie, kde se sbiraji.znamky s urcitymi motivy. Ne tedy podle zemi vydani, ale podle toho, co na tech znamkach je, bez ohledu na to, kde byly vydany. V tematicke filatelii se sberatele jeste navic zajimaji o technicke podrobnosti motivu na znamkach, v naiem pfipade automobilu nebo motocyklu, a vie, co s tim souvisi, napf. vyroba pffslusenstvi, bezpecnost v deprave, autokluby aj. Aby to nebylo tak jednoduche, sbiraji se nejen znamky, ale soucasne i jine filatelisticke materialy na pfislusne tema. Hlavni zasadou ovsem je, aby to bylo neco, co souvisi s postovnim provozem, tzn. zhotovila to posta a jeji organizace. Zde nektere tyto materialy v pfikladech vidite. Vrcholem snazeni tematickeho filatelisty, podobne jako sberatele starych automobilii a motocyklu, je vystavit sve dilo na souteznich vystavach. V tematickem exponatu je urcite tema pomoci textu vysvetleno a filatelisticky dokumentovano. Je to tedy jakesi hterarni dflo s filatelistickou ilustraci, ktera ovsem znacne pfevazuje. Aby byla zarucena rovnost hodnoceni, jsou stanovena pfesna pravidla, co a jak ve vystavnich exponatech pouzivat; o necem z toho se take doctete. AUTOMOBILY Zacatky v ceskych zemich JOSEF BOZEK, ktery sestrojil na prazske polytechnice a v roce 1815 pfedvedl parni vuz sve konstrukce, muze byt dokumentovan znamkami s jeho portretem (obr. 2), s budovou i. i. -i (obr. i u 2.',Josef > BoZek. polytechniky 3) a s jeho vozem pfi pfedvadeni ve Stromovce (obr. 4). 3- Budova prazske polytechniky. Struktura clanku Ucelem clanku je pfedstavit filatelisticke materialy, kterymi Ize dokumentovat nase automobily a motocykly, vc. jejich znacek. 4. Botkii i parni vuz.

2 O&tt*HO/ SIEFRIED MARCUS byl rakousky prukopnik, ktery v roce 1889 vytvofil svuj benzinovy vuz. Jak se Ize dozvedet ze shor'a uvedene knihy J. Krahlca, byl vyroben na zakazku ve strojirne v Adamove u Brna, takze nesl stopy ceskych, resp. moravskych rukou, a proto sem patfi. Samozrejme, mame ten automobil na rakouske znamce vydane k vyroci autoklubu (obr. 5). KREPUBLIK SDSTERREICHT 5. Viiz Siegfrieda Marcuse. FRANTISEK KRIZIK, elektrotechnik a vynalezce obloukove lampy, sestrojil koncem 18. a zacatkem 19. stoleti ctyfi elektromobily. Krizikuv portret je na znamce a na prislusne FDC (obr. 6) je jeho druhy elektromobil, pfedvedeny mezi roky 1895 a Vysvetleni: FDC (z anglickeho First Day Cover) je obdlka prvriflio dne vyddmurcite zndmky. Pro filatelisticke ricelyjsou vyddvdny soucasne se zndmkami postovnimi sprdvami, v zahranicf tez soukromymi fiekarepubuka M STO KOPRIVNICE Zahumenni' Kopfivnice 9- President ve znaku Kopfivnice. Vysvetleni: Celistvostje vefilatetii obdlka nebo dopis nice, prosld postovmm provozem. Celistvosti se sbiraji, ale v souteznich tematickych expondtech nemuze byt adresaodesilatele a adresdta vyuzita k jejich filatelisticke dokumentaci, protozeje tarn nenapsala posta (takze je ani nelze v expondtupouzit). NW (Nesseldorfer Wagenfabrik) v Kopfivnici je pomerne bohate dokumentovana znamkami, nebot' jako pfedchudce znacky Tatra, ktera v minulosti exportovala, mela pfednost v edicnun planu znamek. Prasident z roku 1898, prvni cesky automobil s benzinovym motorem, je na znamce obr. 8, kde je uveden nespravny rok zhotoveni, a tez na vyplatnim otisku z Kopfivnice, kde je vyobrazen ve znaku mesta (obr. 9). Vysvetleni: Vyplatni otisk slouzi firme nebo organizaci k potvrzeni o vyplaceni postovneho. Jeho soucdstije obvykle ndzev drzitele otisku a dalsi reklama, pfip. tez obrdzek, a ty mohou slouzit k tematicke dokumentaci. 10. NW Meteor. 8. Automobil Prasident. Na dalsich znamkach je automobil nazvany Meteor z roku 1899 (obr. 10), zavodnf vuz z roku 1900 (obr. 11), typ B z roku 1902 (obr. 12) a typ E z roku 1905 (obr. 13). Na poslednich dvou znamkach je nespravne uvedeno, zfejme z propagacnich duvodu, ze jde o znacku Tatra, ackoliv ta byla pouzfvana az od roku Na znamce na obr. 14 jsou dva automobily NW typu B, s balda- PR. K R l 2 f K K 6. Fr.Kfiifk a jeho druh$ elektromobil. ' *, firmatni. Jsou plnohodnotnym filatelistickym materidlem, a proto obrdzky, ktere jsou na obdlce umisteny, mohou bytpouzity v tematickych expondtech k dokumentaci. To vsakplatijen tehdy, vydala-uje postovni sprdva (jako u nds). Kfizik mel v Praze elektrotechnickou firmu, jejiz firemni obalka tvofi celistvost f roku 1897, tedy z doby zhotoveni elektromobilu (obr. 7). 7. Obdlka KfiiOtovy firmy. 11

3 79*^, Jvuraial chynovou stfechou a ctyfsedadlove coupe, oba z roku Automobil NW typu J z roku 1906 s karoserii landaulet je na FDC na obr. 15. C E S K O S L O V E N s K A POSTA ICESKAREPUBUKA 16. Voituretta L&K typ A. ll.zdvodmvuznw. lwtot. I WO. Kcs 12.NWtypB. namestl. Vzhledem k tomu, ze je obklopen legionafi a bohate vyzdoben, nedaff se dosud jeho identifikace, ackoliv byl detailne prohlizen i natoceny film. V posledm dobe, tez zasluhou Petra Koziska z NTM, bylo zjisteno, ze llo o otevfeny phaeton Laurin & Klement, typ nelze definitivne potvrdit. Vysvetleni: Celina je dopisnice nebo obdlka s natistenou zndmkou (napf. tzv. korespondencnilistek), pfip. jiny postovni tiskopis pfedem vyplaceny. Nektere celiny maji obrdzky na adresni strane, pfipadne na rubu. Protozejsouvyddnypostou, muze byt vse, co je na nich natisteno, vyuzito k tematicke dokumentaci. Pozor ale na soukrome dodatecne pfitisky na dopisnicich! 17. Voituretta L&K typ B a phaeton typ E. CS.AUTOMOBILOVA DOPRAVA 13.NWtypE. CESKAREPUBLIKA 21. L&K typ Mh. 18. ZdvodmL&K typ FC. 14. NW typ B s baldachynovou stfechou a coupe. 19. L&K typ Sh. 22. Autobus.L&K, typ HOP a Skoda $M 16,5. Stitfu/lvptavapoitfuMh iiuunek CS, AUTOMOBIIOVA DOPRAVA 15. NW typj, s karoserii landaulet. LAURIN & KLEMENT, predchudce znacky Skoda, ma rovnez bohatou filatelistickou dokumentaci. Voituretta typ A z roku 1906 je na FDC (obr. 16) a typ B z roku 1907 nahofe na znamce (obr. 17), na stejne znamce je dole ctyfsedadlovy phaeton typ E z roku 1907 s americkou strechou. Zavodni vuz FC z roku 1908 je na znamce na obr. 18, na dalsi znamce je typ Sh z roku 1914 (obr. 19). Pro prezidenta Masaryka Omnibus L&K typ MS. 20. Otevf eny phaeton L&K. Ceskcslctenskc "THBp r^;. ~ pfi jeho pfijezdu do Prahy v prosinci 1918 byl pfistaven otevfeny automobil, ve kterem projel z nadrazi Prahou na brad. Celina (obr. 20) ukazuje vuz na Vaclavskem y^t 24. Postoimi f(tz L&K na podvozku typu 105.

4 Otftt/MlO/ Limusina typu Mh z roku 1920 je na FDC (obr. 21). Firma L&K vyrabela i uzitkove automobily. Prvni prazsky autobus typu HOP z roku 1907 vidirae nahof e na znamce (obr. 22). Omnibus postaveny na podvozku typu MS, z roku 1919, je na kuponu tiskoveho listu (obr. 23). Postovni vuz z roku 1924 na podvozku typu 105 je na znamce ze stejneho tiskoveho listu (obr. 24). Vysvetleni: Tiskovy list obsahuje nekolik stejnych zndmek a prostor mezi nimi je vyplnen kupony s jinymi motivy. Tiskove listy jsou obvykle vyddvdny u pfilezitosti napf. filatelistickych vystav. Dalsi postovni autobus na podvozku MS z roku 1921 je na FDC (obr. 25). Dobovou celistvost firmy L&K z roku 1919 vidime na obr. 26. Puvodni znacka L&K je na razitku prvniho dne (obr. 27). Vysvetleni: Razitko prvniho dneje navrzeno spolu s vyddnim zndmky apouzivdno na FDC. Firma muze byt dokumentovana tez zndmkou s perfinem z roku 1918 (obr. 28). Vysvetleni: Zndmka s perfinem (zkrdcene perfin) je prodirkovdna soustavou jehel, sestavenych zpravidla do podnikove znacky. Toto oznacenimelo zabrdnit zcizeni zndmek vefirmdch a pouzivdni k soukromym dcelum. V expondtech se perfin obvykle doprovdzi kopii zadni strany zndmky cerne podlozene, aby bylo prodirkovdni lepe viditelne. Zvldst'cenne jsouperfiny na celistvostech. FDC 27. Puvodni znacka L&K. FDC 30.RAFtypFW25. RAF (Reiclienberger Automobil Fabrik) v Liberci, pozdeji pfevzata firmou Skoda, je tez povazovana za pfedchudce firmy Liaz. Vyrobila mj. skrinovy automobil typu FW 25 z rdtiu 1909, ktery je na FDC (obr. 30). 28. Perfin firmy L&K. Zanikle znacky 29. Nesprdvny rok zalozeni L&K. Dalsi moznosti je dokumentace znacky.l&k strojovym razitkem (obr. 29), ve kterem je ovsem, zfejme z propagacnich duvodu, nespravny rok zalozeni firmy, spravny je Vysvetleni: Strojove razitko slouzi paste k mechanizovanemu znehodnocovdni zndmek a byvd casto vyuzivdno take k propagaci firem nebo uddlosti. Pf edevsim behem let svetove hospodaf ske krize zaniklo nekolik nasich vyrobcu automobilu. Jejich dokumentace je velmi obtizna, nebot' nebyly vydany znamky s jejich vozy a muze se provest skoro vyhradne Jen vyplatnimi otisky techto firem Vyplatnf otisk Walter. ~T WiCHTEiii1 KOVARIKA.S. 33. Vyplatnf otisk Wichterle a Kovaftk. 25. PoStovni autobus L&K typ MS. DOPISNICE. $ WALTER, ktery vyrabel v Praze motocykly a v letech tez automobily, mel v roce 1931 vyplatni otisk, kde jsou auta uvedena (obr. 31). WIKOW byla znacka firmy Wichterle & Kovafik v Prostejo've, ktera vyrabela automobily v letech 1925^ Firmu muzeme dokumentovat znamkou s perfinem z roku 1923 (obr. 32),. nebo tez vyplatnim otiskem z roku 1933 (obr. 33). Laiirin & Klemeni, altc. ispojciaost, tovarna nutoraobilfl v Ml*d* Baitalavi. 26. Dopisnice firmy L&K. 32. Perfin Wichterle a Kovafik. 13

5 f Journal SKODA440 >SPARTAK< D;D38 IQ5Q ESKOSLOVEN$KA PO&TA 42. Skoda 440 Spartak. 34. Vyplatni otisk Zbrojovka Brno. Z (ZETKA) byla znacka firmy Zbrojovka Brno, ktera vyrabela automobily v letech Jejf vyplatni otisk se znackou je na obr. 34. Zname znacky SKODA, nas nejvetsi vyrobce automobilu, poskytuje moznost bohate filatelisticke dokumentaoe. Znacka samotna je na vyplatnim otisku z roku 1927 (obr. 35). Skoda pouzivala behem let mnoho ruznych vyplatnich otisku, pro lisporu mista jsem vybral 39- Skoda 1101 Tudor a Tudor kabriolet. CESKOSLOVENSKO; jen dalsi dva, ktere charakterizuji vyvoj firmy, z roku 1933 (obr. 36) a 1992 (obr..37). Predvalecna produkce je zastoupena vozem Popular Monte Carlo z roku 1936 na FDC 43- Skoda Octavia. na obr. 38. Z povalecnych typu jsou na celine (obr. 39) dve provedeni Skody llol Tudor a kabriolet z roku Na znamce na obr. 40 je Skoda 1201 Sedan z roku a jeho provedeni jako dodavku pro posty mame na rumunske znamce (obr. 41). Na FDC na obr. 42 je typ 440 Spartak z roku Vuz Skoda Octavia z roku 1961 najdeme jako vedlejsi motiv 40. Skoda 1201 Sedan. 44. Skoda Octavia. 35. Vyplatni otisk Skoda. 41. Skoda 1201 postovni doddvka. 45. Skoda Vyplatni otisk Skoda-Volkswagen. A :U T p ASAP AKCIOVA SPOLE6NOS A U T O M O B I L O V Y PRClMYSL ML. B O L E S L A V 36. Vyplatni otisk Skoda-Asap. 38. Skoda Popular Monte Carlo Skoda 1000 MB. na znamce na obr. 43, nebo na celine z roku 1965 (obr. 44). Roadster Skoda 450 z roku je na dalsi znamce (obr. 45). Skoda 1000 MB z roku je na rumunske celine na obr. 46, Skoda 1100 MBX z roku na strojovem razitku (obr. 47). Coupe Skoda 110 R z roku 47 Skoda 1100 MBX

6 CESKOSLOVENSKO 48. Skoda 110 R. 53-Autobus Skoda 706 RO. AJUTOSKOLA (0361) Sfeodfl Favorit. 54. Autobus Skoda 706 RTO MEX. fakhmh f»*c**4»«" p»^kt»k '"'Q^--- = " tudlcs k POKROK IRAMKOH USS KIBSCHHIfS 50. Skoda Forman. Pl-JE.'-S-K t X I C V E N - S K-'Q, 55.Autokar Skoda 706RTO LUX. MIADA BOliSlAV t Rdzitko k vyroci 100 let zalozeni firmy, najdeme na znamce na obr. 48 jako vedlejsi motiv. Zadni pohled na Skodu Favorit z roku mame na vyplatnim otisku autoskoly (obr. 49) a vuz Forman z roku na firemnim vyplatnim otisku (obr. 50). Pfilezitostne razitko z Mlade Boleslavi (obr. 51) oslavuje 100 let zalozeni firmy, vc. L&K. Vysvetleni: Pfilezitostne razitko slouzi k znehodnocovdni zndmek, ale ma propagacnia vzponunkovy charakter ajehoplatnostje omezena. Pod znackou Skoda byly tez prodavany uzitkove automobily, zejmena autobusy, pficemz nektere z nich byly ve skutecnosti vyrabeny jinymi firmami, jmenovite Avia, Karosa a Liaz. Autobus Skoda 706 RO z roku 1952 je na celine na obr. 52. Je pravdepodobne, ze autobus tohoto typu uzpusobeny pro mestsky provoz je na znamce Sjednocene arabske republiky (obr. 53). 56. Skoda Sentinel. 57. Skoda 706RT. 58.Autoposta napodvozku Skoda 506 DN. Autobus Skoda 706 RTO MEX z roku 1959 je na kubanske znamce (obr. 54) a v provedem LUX na nasi (obr. 55), kloubovy autobus Skoda SM 16,5 z roku 1967 je dole na drive uvedenem obr. 22. Nakladni Skoda Sentinel s parnim pohonem byla vyrabena v roce 1923 ve Skode Plzen (obr. 56). Hasicsky vuz Skoda 706 RT z roku 1963, ktery vyrobil Liaz, je na znamce na obr. 57. Nakonec jsem si nechal specialitu, jsou to dva vozy autoposty z roku 1937 a 1938, postavene na podvbzku Skoda 506 DN (obr. 58). Ty jsou, mimo teto znamky, bohate filatelisticky dokumentovany, nebot' slouzily pfedevsim pro filatelisticke licely a posta v nich pouzivala zvlastni celiny a oranzova razitka s jejich obrazem (obr. 59). (Dovoluji si podotknout, ze jsem o techto autopostach napsal studijni pfirucku.) PRAGA. Jeji znacku a tradici ukazuje vyplatni otisk na obr. 60. Firmu Ize do urcite miry dokumentovat perfiny firem Kolben z roku 1909 (obr. 61) a Breitfeld-Danek 60. Vfplatni otisk Praga. P O Z K E I T E s v o j i VL'ASI - P B O P A G O J T E I E I &*,*-& AUTOIJOSTA O Z N E T T E S V O I I V I A S T - P H O P A O O I T 'E I E I t. K R A S Y P O S l O B 52.Autobus Skoda 706 RO 59- Celina a razitko autoposty z roku

7 66. Praga Super Piccolo. 62. Perfinfirmy Breitfeld-Danek. 71. Zavodni Tatra Targa Florio. 72. Tatra 12 Normandie. 67. Praga V3 S a Tatra 111. Jy^& Zajimavy je sportovni Praga Super Piccolo z roku 1934 na FDC (obr. 66). Daleko novejsi je nakladni vuz Praga V3S z roku 1956, stojici vpfedu v tibetske Lhase, kam dojel s Tatrou 111 (obr. 67). tceskarepublika 63- Praga Grand. 73. Tatra Znacka Tatra. 64. Praga typ L z roku 1926 (obr. 62), jejichz jmena se spojila v pozdejsi firme CKD, jejiz automobilm oddeleni vozy znacky Praga posleze vyrabelo, nej drive ovsem jako Prvmceskomoravska tovarna na strdje. Typ Grand z roku 1912, ktery se tez zucastnoval soutezi, je na znamce ze serie historickych zavodnich automobilu (obr. 63). Ze stejneho roku pochazi nakladni typ L, ktery je na FDC, obr. 64. Postovni autobus na podvozku typu AN se vyrabel od roku Znamka s nim, stejne jako nektere jine, byla vydana tez ve zndmkovem sesitku (obr. 65). Vysvetleni: Zndmkovy sesitek obsahuje nekolik stejnych zndmek; je proddvdnpro vypldceni postovneho. Na obaluje vpfedu vyobrazeni, pfip. vzadu popis zndmky. Sesitky jsou filatelistickym materidlem, majivsak mit uvnitf zndmky. TATRA ma znacku na razitku prvniho dne (obr, 68). Typ 11. z roku 1923 je na mongolske znamce, obr. 69, postoyni vuz upraveny z typu 12, z roku 1930, je na vyobrazeni v arsiku (obr. 70). Vysvetleni: Arsik je postovni cenina ve zvlastni uprave, vydand obvykle k filatelistickym ucelum. Je na nemjedna nebo vice zndmek a doprovodnd textovd a kresebnd vyzdoba. ' 75. Tatra typ 26/30 hasicsky. VIET NAM, 501 GOLIA-MOHfOn LUYWIAH 69. Tatra Tatra 815 SI. Svifood eystaiai postsstlch. mdmek Praga I9SS 70. Postovni Tatra Postovni autobus Praga AN Tatra 603. Zavodni automobil Tatra Targa Florio z roku 1925 jena FDC, obr. 71. Dodavkoyy Tatra 12 Normandie z roku 1929 vidime na znamce na obr. 72, dalsi osobni Tatra 75 z roku 1934 je na slovenskem razitku na obr. 73. Tatra 603 z roku 1956 je vyobrazena na znamce na obr. 74. Z uzitkovych automobilu mame na znamce na obr. 7.5 hasicsky vuz typu 26/30 z roku 1933, nakladni Tatra 111 z roku 1956 v Tibetu jiz byla ukazana na znamce v obr. 67 a dalsi nakladni typ 815 SI z roku 1982 je na vietnamske znamce na obr. 76. Zasluhou lispe-

8 LIAZ vyrabel uzitkove automobily, nektere jsme si jiz ukazali pod znackou Skoda. Pod svou znackou vsak jel vuz na soutezi do Dakaru a ten raame na znamkach obr. 81 a 82 z roku GESKOSLOUENSHO 77. Souteim ndkladni Tatra. 50h ">»1 81. Soutezni ndkladni Liaz. MOTOCYKLY Zanikie znacky LAURIN & KLEMENT v motocyklech ma stejnou dokumentaci znacky jako v automobilech. Typ A z roku 1899 je na znamce na obr. 85 a na bulharske znamce na obr. 86 je stroj z roku 1902, vyobrazeni vsak zcela neodpovfda, takze typ nelze spolehlive urcit. Vondfich po zavode v Dourdanu v roce 1905 se zavodnim dvouvalcem, upravenym z typu CCD, je na FDC (obr. 87). 78. Soutezni ndkladni Tatra. chu na soutezi Pariz-Dakar mame na dvou znamkach z roku 1989 soutezni nakladni automobil Tatra (obr. 77 a 78). AERO nema na rozdfl od pfedeslych znacek prills velkou filatelistickou dokumentaci. Aero 500 z roku 1929 je ponekud zjednodusene nakreslena na FDC (obr. 79). Na formuldfi telegramu z roku 1932 (obr. 80) je reklama na Aero 662 v provedeni jako dodavkovy automobil (zobrazena je jen cast s touto reklamou). Vysvetleni: Na nekterych fortnuldfich telegramu vpfedu i vzadu byly natisteny reklamy, cimz si postovni sprdvy vylepsovaly rozpocet. Protoze jde o postovni formulate, mohou takove telegramy slouzit pro tematickou dokumentaci. Ceskoslovenskez30. let 20. stoletijsoupomernevzdcne (je na nich i znacka Praga aj.). Mjggayfc i i fc awibitg". jagy ' HCS CESHOSLOUENSKO I - ESKQ5LOVEN5RQ 82. Soute ni ndkladni Liaz. 85.L&KtypA. AVIA je znacka, kterou je mozno dokumentovat jednou znamkou, kde je postovni provedeni nakladniho automobilu z roku 1974 (obr. 83) a strojovym razitkem (obr. 84). BWAPMfl i 86. L&K model z roku PoStovni vtizavia. 84. ZnadkaAvia. 87. Vondfich v Dourdanu na L&K. CESKOSLOVENSKA ORION, vyrabeny firmou Michl ve Slanem, typ 3 HP z roku 1903, je vyobrazen na znamce na obr Aero 500. ESK05LOVEN5KO 88. Orion typ 3 HP MALf, LEVNf DODAVKOVf VClZ ITAR, tuto znacku vyrabela firina Janatka v Praze a na znamce (obr. 89) je motocykl z roku DoddvkovjiAero 662 na telegramu. 17

9 PRAGA vyrabela motocykly v letech Znacku Ize dokumentovat stejne jako automobily (viz vyse), ale jeji motocykly bohuzel ne. ESK05LOVEN5KQ Zname znacky PREMIER byla znacka vyrabena v Chebu stejnojmennou firmou, ktera byla puvodne pobockou anglicke Hillman Herbert & Cooper. Firniulze dokumentovat perfinem z roku 1920 (obr. 90), kdy jeste vyrabela jen kola. Na celistvosti z roku 1923 (obr. 91) je jiz perfin z doby, kdy byly vyrabeny motocykly. Typ 500 SV z roku 1929 je na znamce (obr. 92). JAWA jako znacka je na vyplatnim otisku z roku 1945 (obr. 94). Z pfedvalecnych stroju mame na znamce typ 175 Viliers z roku 1932 (obr. 95) a 175 Special z roku 1935 (obr. 96). Znamy perak Jawa 250 z roku 1945 se dostal na znamku (obr. 97). Export techto stroju do Svycarska je motivem na celine z roku 1953 (obr. 98). Kyvacku Jawa 350/354 z roku 1954 mame na FDC obr. 99. Protoze Jawa slavila mnoho uspechu na sportovnim poli, najdeme 90. Perfin firmy Premier. 94. Vjrplatni otisk firmy Jawa. 89.1tarzroku Export stroju Jawa 250. soutezm Jawu 350 z roku 1956 na znamce vydane k Sestidenni v roce 1957 (9br. 100) Soutezm Jawa 350. PremierJoudriu} ueloeiped6 a sfpojfl ahe2_spol., ZaloSeno 1875 Cheb O 6eM4. Telefon: Us, 85 a e =, Adresa telegramfi: Premte Pan CELEM SV T 91. Celistvost s perfinem Premier. C E S K O S L O V E N S K A POSTA,* 99. Jawa 350/ Jawa 175 Viliers. 92. Premier 500 SV ESKA, znacka pouzivana tovarnou Kastrup a Swetlick v Chebu, je na znamce na obr. 93 reprezentovana motokolem Mofa 98 ccm z roku IICESROSLOVENSROI 96. Jawa 175 Special. E5K05LOVEN5KO 93-Eska -Mofa Jawa 250 Perdk Fr. Sfastny najawe 500 ccm. V dobe vydani byl jezdec vseobecne identifikovan jako Jaromir Cfzek. Frantiska St'astneho vidime s Jawou 500 ccm na celine z roku 1956 (obr. 101) a lidajne, s urcitou fantasii, s Jawou 350 ccm na znamce z roku 1961 (obr. 102). Jawa 350 UR SST 633 Bizon z roku 1970 je na znamce Burkina Faso (obr. 103) a Jawa 350/634 z roku 1974 na znamce Afganistanu (obr. 104).

10 CESKOSLOVENSKO obr Sportovni uspechy teto znacky reprezentuje Vaclav Parus s CZ 125 ccm (st. c. 11) na celine z roku 1956 (obr. 110). 20 hi CESKOSLOVEHSKl 102. Fr. Stastny najawa 350 ccm CZ 150. ESO, znacku plochodraznich a terennich stroju, Ize pravdepodobne dokumentovat mad'arskou znamkou (obr. Ill), jesthie je to opravdu plochodrazni ESO 500 DTz roku BURKINA FASO.SS, I50f CEHTENAtfiE DE L'IHVE«TION OE UC MOTOCYC(.ETTE 103Jawa 350 UR SST-633 Bizon CZ 125 Motocros * 111.ESO500DT, MANET, maly motocykl typu 90 z roku 1950 jena znamce na obr Skiitr Manet 100 z roku 1960 vidime na celine Publibel (obr. 113). Vysvetleni: Belgicke celiny Publibel jsou vyddvdny ve velikem mnozstvi s nejruznejsimi reklamami. Tyto dopisnice maji pro odesllatele vyhodu, ze jsou lacinejsi nez postovne, protoze cast hradi paste inzerenti. MOTOCYCLETTES 104. Jawa 350/634. CZ. Znacku mame na vyplatnim otisku z roku 1936 (obr. 105). Pfedvalecna CZ 500 z roku 1938 je na Laoske znamce (obr. 106) a v bflem provedeni pro papezskou gafdu ve 110.VParus na CZ 125 cm. Vatikanu na 0078 *5QO CESKA ZBROJOVKA STRAKOKICE. prilezitostnem razitku (obr. 107). Povalecna CZ 150 z roku 1951 je vyobrazena na znamce na obr; 108. Terenni CZ 125 Motocros z roku 1984 vidime na znamce na BURKINA FASO «.sr«80f CENTiNAIRE DE t'invention D LA MOTOCVCLETTE 112. Manet Vyplatni otisk se znackou 106.CZ500. AGENT : DEGAND - TINII6HY T. PUBUBEl CZ500Vatikdn. ET VIRTON T ' 113-Skutr Manet

11 f JouTuial JIRi HORAK - PRAHA MOTOCYKL V ZIVOTE CLOVEKA O motocyklu, vyuztti pro sport i praci, kladnych i zapornych vltvech na zivot lov ka. 1. CLOV^K VYNALEZL MOTOCYKL PRO SVO JE POHOOLf 1.01 Kolobytozakladem 1.02Vynalezci 1.03 Hledani optimalni koncepce 1.04Rozmachpo1.sv tov6valce 1.05 Zavody pomahaj i vyvoji 1.06 Move impulsy po 2. svetove valce MOTOCYKL SE STAL SPORTOVNfM MASTROJEM 2.01 Silnicni zavody Ploche drahy 2.03 Terenni zavody 2.04 Souleze 2.05 Cyklistika a motobal ' 2.06 Zavodni drahy' 2.07 ftizeni motocykloveho sportu MOTOCYKLOVA TECHNIKA 3.01 Cestovni motocykly 1 3J32 Sportowti motocykly 3.03Motocykioveznacky 3.04 Pfislusenstvi 3.05 Pohonne hmoty 3.06 Vystavy motocyklu 4. MOTOCYKL V PRACI CLOVSKA 4.01 Postovni provoz 4.02 Vojsko a policie 4.03 Vyroba a pnxtej motocytdij 4.04 Opravy motocymij 5.0MEZENIZAPORNYCH ". VLIVO MOTOCYKLU 5.01 Dopravni nehody 5.02 ftizeni sifnicniho provozu 5.03 Bezpecne siinice 5.04 Vychova mokxykiistu 5.05 chrana motocyklisty 5 06 Zpusoby spravne jizdy Typy pisma pouzife v exponat Na tomto miste bych chtel zduraznit, ze ne kazdy chee vystavovat, ale jen sbira znamky z nametu, ktery ho zajima. Takbvych je samozf ejme vetsina a jsou to filateliste, kterym dela toto sbirani potesenf. Tematictf filatehste se sdruzuji v odbornych sekcich Ceske nametove spolecnosti pfi Svazu ceskych filatelistu, v nasem pfipade v sekci Doprava (www.sweb.cz/doprava_ve_filatelii). Na mezinarodnim poh pusobf skupina,,motorova vozidla", ktera ma cca 200 clenu z mnoha statu sveta. Ta vydava trojjazycny zpravodaj Filamobil a v n«m se uvefejiiuji poznatky, i technicke, o znamkach a jinych materialech tohoto nametu. Skupina tez vydava katalogy a pof ada burzy. Omlouvam se, ze jsem vas temi znamkami zdrzel od ctenf jinych, zajimavejsfch clanku tohoto vyborneho casopisu. Snad jsem vas zaujal alespon vyctem filatehstickych materialu z oboru, ktery je vam blizky. Clovek ma znat co nejvice, a tak jste si mohli udelat spravny obraz o tematicke filatelii, ve ktere se.nase zaliby setkavaji. Mozna, ze se k ni nekdy take dostanete. A liplne nakonec: nikdo neni neomylny, a proto identifikace typu v textu a na obrazcich nemusi byt vzdy pfesna; uvitam s diky vase pfipomfnky, moje adresa je v redakci. JifiHordk 4.02 VOJSKO A POLICIE Motocykiy sbuzi ve vojsku pro sychle nasazeni. Ve 2. svetove valkce byly pouzivany i pasove motocykly. Ternaticke texty Poznamky k temasckemu vyzkumu Poznamkyk 114. tfvodnilist expondtu. ZMREM Tematicti filateliste sbirajf obvykle vie, co s jejich nametem alespon trochu souvisi. Tak ti, ktefi jsou zamefeni na automobily a motocykly, nepohrdnou znamkami a jinym materialem s motoristickym sportem, prislusenstnm, pohonnymi hmotami, autosalony, bezpecnosti silnicniho provozu, silnicemi, mosty, silnicnimi tunely aj. To vse mohou uplatnit v souteznim vystavnim exponatu. Jako pffklad si prohlednete livodni list exponatu o motocyklech (obr. 114). Dulezita je take graficka stranka listu v exponatu. Abyste si udelali pfedstavu, jak takovy list vypada, uvadim ukazku na obr Vystavni exponaty dospelych musi mit 80 listu, resp. 128, jestlize jiz dosahly vyznamneho lispechu na mezinarodni vystave. U mladeze je to podle veku, od 8 listu u zacmajicich. V posledni dobe je zavadena tzv. otevfena trida, kde nemusi byt zdaleka takovy rozsah, pohybuje se od 16 listu, a navic staci Jen polovina filatelistickeho materialu a ostatnf mohou byt fotografie, pohlednice, nalepky, telefonni karty, prospekty, proste vse, co se vztahuje k tematu, ktery si autor vybral. To dava moznosti i tern, kteff teprve zacinaji, ale majf i jiny nez filatelisticky material, ktery mohou ukazat. 20 ". uft uoitouuft cow ri.. ' '..is (VSTALE UMVTRfEUl ' y. : ;! l t ) f iuioml'i. CAR IE! ',' v;>,, - '-' '&. i v '' ": ~'": ' * Take v policejnich sluzbach ma motocyki jiz diouhou dobu nezastupitelne mlsto, predevsim diky sve pohyblivosti a rychtosti Motocykly pro policejni hlldkovou sluzbu jsou nynl vybaveny silnymi motoiy, pruhlednymi Stity, sohrankami pro silnicni pombo a vysilactemi Ukdzka listu exponatu.

HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA

HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA Olga Kasnarová Karolína Hniková Škoda Auto největší český výrobce automobilů sídlo společnosti Mladá Boleslav další dva výrobní závody v Kvasinách a ve Vrchlabí odštěpný závod

Více

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta HISTORIE DOPRAVY A SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ YSKL Část stavba pozemních komunikací Přednáška 1 ROZVOJ CEST - SILNIC Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Historie československého a českého automobilového průmyslu Olomouc, červen 2011 Marek POBEŽAL Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1. Vývoj automobilového průmyslu 1.1. Objevitelé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto

Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto Jméno a příjmení: Jiří Pilař Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Jaroslava Sedláčková 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Přehled vývoje automobilů v Čechách

Přehled vývoje automobilů v Čechách 2. kapitola Přehled vývoje automobilů v Čechách V západní Evropě, i u nás v Čechách a na Moravě, vznikaly na počátku rozvoje motorismu kromě skutečných automobilů a jejich jednodušších verzí, tzv. voituret,

Více

Chateau Loučeň Concours d Elegance 3. ročník 6. 7. 6. 2015. www.loucenconcourselegance.com www.zamekloucen.cz

Chateau Loučeň Concours d Elegance 3. ročník 6. 7. 6. 2015. www.loucenconcourselegance.com www.zamekloucen.cz Chateau Loučeň Concours d Elegance 3. ročník 6. 7. 6. 2015 www.loucenconcourselegance.com www.zamekloucen.cz Sobota 6. června 2015 10⁰⁰ Zahájení programu 10⁰⁰ 18⁰⁰ Výstava veteránů možnost hlasovat pro

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky:

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (zkr. ZSMV), Přípotoční 300, 101 01 Praha 10 Bytová správa Ministerstva vnitra (zkr. BSMV), Na Pankráci 72,

Více

ř ž ř š ř ů ř ž ř ř ž ž ř Č Ú Č Ř Ě Ř É Á ř ř ž ř ř ř ř ž Č ú ž Č ř š ř Č ž ř ň ř ž ř ů Ů ř ž ž ú ř š ř úř ř ř ň ř ů ů ř ř ž ů Č ž ř š ř ň ů ú ů ž ů ů š ž ř ů ů š ó š ů ů ř š ů ů ř ů ř ž š ř ú ůč Ú š ú

Více

VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ

VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ EV. Č. ZAŘAZENÍ VÝROBY VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ PŘEČÍSLOVÁNÍ VYŘAZENÍ TYP EV. Č. 1 I Praga N 1925 1936 2 I Praga N 1925 1935 3 I Praga NO 1927 1935 4 I Praga NO 1927 1935 5 I Škoda 505 1927 1939 6 I Škoda

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

1. Autobusy. Praga NDO

1. Autobusy. Praga NDO 1. Autobusy Praga NDO Bydlel jsem na periferii Prahy, na konečné stanici autobusové linky č. 102 /Čimice Kobylisy/. Jeden z prvních autobusů, který si z ranného dětství pamatuji, byla tato Pragovka. Líbily

Více

Škoda 110 R pod lupou

Škoda 110 R pod lupou 1. kapitola Škoda 110 R pod lupou Počátkem roku 1966 byly zahájeny zkoušky dvoudveřových prototypů prozatím s továrním označením Škoda 717 T, odvozených od čtyřdveřových sedanů připravované řady Škoda

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

SIMPLY CLEVER Lidé jsou budoucnost...

SIMPLY CLEVER Lidé jsou budoucnost... Lidé jsou budoucnost... ŠKODA AUTO a.s. ŠkodaAuto - Současnost největší průmyslový podnik v ČR zaměstnává 3% pracovních sil ČR (ocenění Zaměstnavatel roku) součást koncernu, který patří mezi největší automobilky

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014:

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Ve dnech 5. až 9. 11. 2014 jsem vykonal cestu do Budapešti v Maďarsku s cílem zúčastnit se výročního jednání FIVA

Více

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu Kdo jsme? Značka RallyeEvent představuje nejmladší dceřinou společnost agentury BPR, která má 19 let zkušeností na českém i zahraničním trhu. Ve spojení s týmem profesionálů z oblasti motoristického sportu

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda Jan Tuč ek SUPERB chlouba znač ky Škoda o d r o k u 1 9 3 4 d o s o u č a s n o s t i Jan Tuček SUPERB chlouba značky Škoda grada publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Ceny zemědělských traktorů... 18 Statistika výroby... 18

Ceny zemědělských traktorů... 18 Statistika výroby... 18 Obsah Poděkování..................................................................... 9 Historie výroby traktorů........................................................ 10 Lokomobily nastupují...........................................................

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Putovní informační výstava k projektu Historická hasičská vozidla Čech, Moravy a Slezska a jejich vývoj do druhé svetové války.

Putovní informační výstava k projektu Historická hasičská vozidla Čech, Moravy a Slezska a jejich vývoj do druhé svetové války. Putovní informační výstava k projektu Historická hasičská vozidla Čech, Moravy a Slezska a jejich vývoj do druhé svetové války. Představovaný projekt je součástí širšího záměru Centra hasičského hnutí

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

běsnění 2008 Jindřichov ve Slezsku, II. ročník Pořadí v kategorii A1 - automobily do roku výroby 1945

běsnění 2008 Jindřichov ve Slezsku, II. ročník Pořadí v kategorii A1 - automobily do roku výroby 1945 Pořadí A1 Pořadí v kategorii A1 - automobily do roku výroby 1945 1 38 Gerold Matschin CZ 1.8.1940 Aero 30 Roadster 1935 63 2 34 Ladislav Stuchlík CZ 12.6.1951 VVC Opava Tatra 30 1928 57 3 33 David Hertel

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

XX. ZOH TURÍN 2006 ROK POTÉ

XX. ZOH TURÍN 2006 ROK POTÉ XX. ZOH TURÍN 2006 ROK POTÉ Již více než rok uplynulo od konání XX. ZOH v Turíně 2006. Ve Zpravodaji č. 1/2006 bylo na stranách 13-21 zmapováno, co bylo do té doby vydáno k XX. ZOH na poli filatelie mimo

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce Vývoj automobilového průmyslu v Československu Antonín Karban

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce Vývoj automobilového průmyslu v Československu Antonín Karban Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vývoj automobilového průmyslu v Československu Antonín Karban Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologických

Více

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8 Obsah Autoškola včera a dnes.................................................... 7 Jak získat řidičský průkaz................................................. 8 Výběr autoškoly...........................................................

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

Historie, výroba a vývoj

Historie, výroba a vývoj PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL COMENIUS 2011 2013 Prezentace k moduluč.1: Präsentation Modul 1: kladních vozidel na územíčeské republiky Geschichte, Produktion und Entwicklung der PKWs und LKWs in der Tschechischen

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

Představení firmy. MOTOSCOOT a.s. její profil a aktivity od r. 1991

Představení firmy. MOTOSCOOT a.s. její profil a aktivity od r. 1991 Představení firmy MOTOSCOOT a.s. její profil a aktivity od r. 1991 Základní teze prezentace: Autoškola 1988 1993 zaměření na psychologii člověka zkušenosti z VŠ pořádání různých kulturních akci na kolejích

Více

Obsah. Úvodem 10 Poděkování 11

Obsah. Úvodem 10 Poděkování 11 Úvodem 10 Poděkování 11 Přehled vývoje osobní dopravy 12 České a slovenské autobusy 17 Avia 18 Letecké závody Avia, n. p., Praha-Letňany (1947 1951) 18 Ekobus 21 Ekobus, a. s., Česká Lípa (od roku 2001

Více

CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel

CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel 10. České dopravní fórum, Praha, 31.10.2013, Ministerstvo dopravy ČR CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel Ing. Václav Chrz, CSc předseda výboru pro LNG ČPS Chart Ferox, a.s., Děčín Úvodem stručně

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více

obchodní jméno na DAEWOO AVIA, a.s. V tomtéž roce se společnost stala i výhradním dovozcem a distributorem vozů DAEWOO pro českou republiku.

obchodní jméno na DAEWOO AVIA, a.s. V tomtéž roce se společnost stala i výhradním dovozcem a distributorem vozů DAEWOO pro českou republiku. 80. - 90. léta Národní podnik AVIA, k němuž patřily i pobočné závody v Brně, Ivančicích a Žilině, byl v roce 1986 začleněn do Oborové hospodářské jednotky společně s podniky Praga, BSS, Metaz a Kutná Hora.

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

USNESENI. ve veci. proti

USNESENI. ve veci. proti c.j. 108 EX 12093/06 eislo navrhu S-VS-VZP-12-00320684-A931 USNESENI Soudni exekutor JUDr. Zdenek Zitka, Exekutorsky urad Plzen - mesto, se sidlem Palackeho nam. 28, 301 00 Plzen, povereny provedenim exekuce

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Automobilové závody, n. p., Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice. Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice

Automobilové závody, n. p., Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice. Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice posledních dnech druhé světové války němečtí vojáci V připravovali zničení závodu. Postup sovětské armády však byl tak rychlý, že svůj záměr nemohli uskutečnit, díky čemuž podnik přežil okupaci bez větší

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov záliba investice Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Prezentace. Divize Auto

Prezentace. Divize Auto Prezentace Divize Auto Historie ČZ a.s. 1919 Založena pod jménem Jihočeská zbrojovka 1923 Výroba malých zbraní 1930 Výroba jízdních kol 1931 Výroba řetězů 1934 Výroba nářadí 1935 Výroba motocyklů 1954

Více

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ!

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! ZARUČENÁ KVALITA VÝROBKU EVROPSKY Nové pneumatiky Sebring jsou vyráběny v továrně na výrobu pneumatik v Evropě jedním z předních světových výrobců pneumatik. KVALITNĚ Zajištění

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11

Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 1/2015 LEDEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Změny v cestovních náhradách 4 Novinka nový vzhled stromu vozidel 7 Novinka vylepšené nastavení v oznamování zpráv 10 Soutěž 11 Redakce Adresa redakce: HI Software

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Mobilita dnes a zítra ŠKODA AUTO a.s., Bc. Martin Feller, Vedoucí prodeje ČR 26. dubna 2012

Mobilita dnes a zítra ŠKODA AUTO a.s., Bc. Martin Feller, Vedoucí prodeje ČR 26. dubna 2012 Mobilita dnes a zítra ŠKODA AUTO a.s., Bc. Martin Feller, Vedoucí prodeje ČR 26. dubna 2012 Historické milníky 1895 založení továrny Laurin&Klement (výroba jízdních kol) 1905 výroba prvního automobilu

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Michálkovický kopec 2012

Michálkovický kopec 2012 Michálkovický kopec 0 Ostrava - Michálovice..0 Délka trati 000 m : Automobily - Vojtasínová Automobily - Drahomíra Škoda spartak Automobily - modre Mucha Automobily - Jeep Willys Michálková Overland Automobily

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

elektronická literatura

elektronická literatura Brno 1. 3. 2008 Seminář SČF: Současný vývoj a trendy ve filatelii elektronická literatura Břetislav Janík filatelistický on line magazín Japhila Mezinárodní virtuální filatelistická výstava EXPONET Včerejšek

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

č ý ž ř č č š č ž č úč úř š č úč Č ř č š ň ů č ř š ý ř Ž č Ž Ž č Ž úř ř č č Ž ď ř ý č ý č š ř ý ř š ó č ý ř č ý Ž Ž ď č ř č Ž Ž č ý č ř č Ž ř č ů ž š ů ř Ž š ý ň ů ů ř š ž š ý ř ý ř ž č č Ž ř ýš ř č č

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Alois Pavlůsek. Století automobilů Škoda

Alois Pavlůsek. Století automobilů Škoda Alois Pavlůsek Století automobilů Škoda CPress Brno 2013 Století automobilů Škoda Alois Pavlůsek Odborná korektura: Jan Tulis Fotografie: archiv autora, archiv ŠKODA AUTO a. s., archiv vydavatelství CPress

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

Prezentace serveru Motorkáři.cz

Prezentace serveru Motorkáři.cz Prezentace serveru Motorkáři.cz 14 nejnavštěvovanější server o motorkách Internet v jedné stopě Motocyklový internet to jsou Motorkáři.cz! Náš portál je již čtrnáctým rokem dominantním motocyklovým webem

Více

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů Přes

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod

DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1 Uvod Domovni rad vychazi ze Stanov Spolecenstvi vlastniku, dale jen..spolecenstvi", a vymezuje obecna pravidia chovani v dome, prava a povinnosti

Více

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory 3 Enertgetická účinnost na cestách. Vzduchové kompresory Voith V místě s historií výroby vozidel Zschopau, Sasko, vyvíjí a vyrábí firma Voith

Více