Nase automobily a motocykly ve filatelii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nase automobily a motocykly ve filatelii"

Transkript

1 Nase automobily a motocykly ve filatelii Chcete se dozvedet, ktere nase automobily a motocykly jsou vyobrazeny na znamkach a jinych filatelistickych materialech? Chcete se soucasne poucito tematicke filatelii, ktera se touto zaiibou a odbornosti zabyva? Pak si precfete nasledujici clanek. Jak to zacalo Moje spoluprace s timto casopisem zacala zajimavym zpusobem. Ve vyborne knize Jana Kralika,,Kdyz zacal vonet benzin" jsem videl znamku Bosny a Hercegoviny z roku 1905 s popisem, ze se jedna o vojen[fsosnibmti1brze6owinar Je nesporne, ze mne k tomu pomaha i moje dfivejsi zaliba, nebot' moderni tematicka filatelie se bez hlubokych odbornych znalosti neobejde. O torn konecne svedci, ze mnoho techto filatelistu ma sva zazemi v konicku nebo i profesni cinnosti. Proto jsem uvftal moznost napsat tento clanek a pfedpokladam, ze ctenafe tohoto vysoce odborneho casopisu, ktery se vsemu kolem aut a motocyklu venuje, muze zajimat i ta filatelie z jejich oboru. V zadnem pfipade nejde o vycet vsech nasich vyrobcu, znacek a typu. Jsou uvedeny jen ty, pro ktere znamky a dalii filatelisticke materialy existuji a budete pfekvapeni, ze je jich dost. Rozdeleni do dalsich kapitol a podkapitol je jen orientacni, aby bylo mozno znacky nekam umistit. Neuvadim podrobnosti o znackach a typech, proste proto, ze clanek je v casopise, ktery ctou odbornici, a bylo by to tedy,,nosenim dfivi do lesa". Naproti tomu uvadim pro nefilatehsty vysvetleni nekterych pojmu kurzivou, a to vzdy, kdyz jsou poprve uvadeny, cimz se ctenafi mohou poucit o terminologii a vyuzivani alespon zakladnich filatelistickych materialu. Clanek je ilustrovan obrazky znamek, ktere jsou pravdepodobne skoro vsechny, ktere byly s nasimi znackami vydany. U dalsich filatelistickych materialu jsem musel vzhledem k mistu pfistoupit k vyberu, pfednost jsem dal materialum starsim, tzn. vzacnejsim a tern, ktere jsou svoji vypovidaci schopnosti pro danou znacku charakteristicke. U obalek prvniho dne a celin ukazuji vetsinou jen cast s obrazkem pouzitym k dokumentaci. Popisky pod obrazky zkracene charakterizuji, co na nich je. Co je tematicka filatelie 1. Rakousky vojensky postovm automobil. sky postovni vuz neidentifikovatelne znacky. Navic byl pouzit obrazek nespravne znamky (s pfetiskem, takze jde ve skutecnosti o prvni znamku Jugoslavie z pozdejsi doby). To vse mne pfimelo, abych autorovi napsal, poslal mu kopii spravne znamky (obr. 1) a pfedevsim mu vysvetlil, ze filateliste jiz davno tento automobil identifikovali, ze je to %yrobek rakoiiske pobocky Daimler ve Videnskem Novem Meste, ktery byl postaven v roce 1904 a po vyzkouseni nasazen do provozu v Bosne. Nasledovaly podrobne technicke lidaje o tomto automobilu. Nezakryte feceno, chtel jsem tim take dokumentovat, ze dnesni tematicti filateliste umeji neco vyzkoumat. Odpoved' pana Kralika byla pfekvapujici, nebot' mne jako redaktor casopisu Motor Journal vyzval, abych neco napsal o nasich autech a motocyklech na znamkach. Tim to tedy vsechno zacalo a clanek si muzete pfecist. Slusnost veh, abych se pfedstavil. V mladi jsem se intenzivne venoval motorismu jako jezdec na motocyklovych soutezich i jako,,bafuiiaf", napf. casomefic, sportovni komisaf, funkcionaf autoklubu, feditel sportovnich podniku aj. V pozdejsich letech jsem tuto zalibu pfenesl na tematickou filatelii, sbiram filatelisticke materialy na temata automobily a motocykly, mam vystavni exponaty a dosahuji i na mezinarodnim poli vyznamnych uspechu. 10 Nebudu vas pfilis zatezovat teorii. Tato filatelie je vyssim stupnem tzv. nametove filatelie, kde se sbiraji.znamky s urcitymi motivy. Ne tedy podle zemi vydani, ale podle toho, co na tech znamkach je, bez ohledu na to, kde byly vydany. V tematicke filatelii se sberatele jeste navic zajimaji o technicke podrobnosti motivu na znamkach, v naiem pfipade automobilu nebo motocyklu, a vie, co s tim souvisi, napf. vyroba pffslusenstvi, bezpecnost v deprave, autokluby aj. Aby to nebylo tak jednoduche, sbiraji se nejen znamky, ale soucasne i jine filatelisticke materialy na pfislusne tema. Hlavni zasadou ovsem je, aby to bylo neco, co souvisi s postovnim provozem, tzn. zhotovila to posta a jeji organizace. Zde nektere tyto materialy v pfikladech vidite. Vrcholem snazeni tematickeho filatelisty, podobne jako sberatele starych automobilii a motocyklu, je vystavit sve dilo na souteznich vystavach. V tematickem exponatu je urcite tema pomoci textu vysvetleno a filatelisticky dokumentovano. Je to tedy jakesi hterarni dflo s filatelistickou ilustraci, ktera ovsem znacne pfevazuje. Aby byla zarucena rovnost hodnoceni, jsou stanovena pfesna pravidla, co a jak ve vystavnich exponatech pouzivat; o necem z toho se take doctete. AUTOMOBILY Zacatky v ceskych zemich JOSEF BOZEK, ktery sestrojil na prazske polytechnice a v roce 1815 pfedvedl parni vuz sve konstrukce, muze byt dokumentovan znamkami s jeho portretem (obr. 2), s budovou i. i. -i (obr. i u 2.',Josef > BoZek. polytechniky 3) a s jeho vozem pfi pfedvadeni ve Stromovce (obr. 4). 3- Budova prazske polytechniky. Struktura clanku Ucelem clanku je pfedstavit filatelisticke materialy, kterymi Ize dokumentovat nase automobily a motocykly, vc. jejich znacek. 4. Botkii i parni vuz.

2 O&tt*HO/ SIEFRIED MARCUS byl rakousky prukopnik, ktery v roce 1889 vytvofil svuj benzinovy vuz. Jak se Ize dozvedet ze shor'a uvedene knihy J. Krahlca, byl vyroben na zakazku ve strojirne v Adamove u Brna, takze nesl stopy ceskych, resp. moravskych rukou, a proto sem patfi. Samozrejme, mame ten automobil na rakouske znamce vydane k vyroci autoklubu (obr. 5). KREPUBLIK SDSTERREICHT 5. Viiz Siegfrieda Marcuse. FRANTISEK KRIZIK, elektrotechnik a vynalezce obloukove lampy, sestrojil koncem 18. a zacatkem 19. stoleti ctyfi elektromobily. Krizikuv portret je na znamce a na prislusne FDC (obr. 6) je jeho druhy elektromobil, pfedvedeny mezi roky 1895 a Vysvetleni: FDC (z anglickeho First Day Cover) je obdlka prvriflio dne vyddmurcite zndmky. Pro filatelisticke ricelyjsou vyddvdny soucasne se zndmkami postovnimi sprdvami, v zahranicf tez soukromymi fiekarepubuka M STO KOPRIVNICE Zahumenni' Kopfivnice 9- President ve znaku Kopfivnice. Vysvetleni: Celistvostje vefilatetii obdlka nebo dopis nice, prosld postovmm provozem. Celistvosti se sbiraji, ale v souteznich tematickych expondtech nemuze byt adresaodesilatele a adresdta vyuzita k jejich filatelisticke dokumentaci, protozeje tarn nenapsala posta (takze je ani nelze v expondtupouzit). NW (Nesseldorfer Wagenfabrik) v Kopfivnici je pomerne bohate dokumentovana znamkami, nebot' jako pfedchudce znacky Tatra, ktera v minulosti exportovala, mela pfednost v edicnun planu znamek. Prasident z roku 1898, prvni cesky automobil s benzinovym motorem, je na znamce obr. 8, kde je uveden nespravny rok zhotoveni, a tez na vyplatnim otisku z Kopfivnice, kde je vyobrazen ve znaku mesta (obr. 9). Vysvetleni: Vyplatni otisk slouzi firme nebo organizaci k potvrzeni o vyplaceni postovneho. Jeho soucdstije obvykle ndzev drzitele otisku a dalsi reklama, pfip. tez obrdzek, a ty mohou slouzit k tematicke dokumentaci. 10. NW Meteor. 8. Automobil Prasident. Na dalsich znamkach je automobil nazvany Meteor z roku 1899 (obr. 10), zavodnf vuz z roku 1900 (obr. 11), typ B z roku 1902 (obr. 12) a typ E z roku 1905 (obr. 13). Na poslednich dvou znamkach je nespravne uvedeno, zfejme z propagacnich duvodu, ze jde o znacku Tatra, ackoliv ta byla pouzfvana az od roku Na znamce na obr. 14 jsou dva automobily NW typu B, s balda- PR. K R l 2 f K K 6. Fr.Kfiifk a jeho druh$ elektromobil. ' *, firmatni. Jsou plnohodnotnym filatelistickym materidlem, a proto obrdzky, ktere jsou na obdlce umisteny, mohou bytpouzity v tematickych expondtech k dokumentaci. To vsakplatijen tehdy, vydala-uje postovni sprdva (jako u nds). Kfizik mel v Praze elektrotechnickou firmu, jejiz firemni obalka tvofi celistvost f roku 1897, tedy z doby zhotoveni elektromobilu (obr. 7). 7. Obdlka KfiiOtovy firmy. 11

3 79*^, Jvuraial chynovou stfechou a ctyfsedadlove coupe, oba z roku Automobil NW typu J z roku 1906 s karoserii landaulet je na FDC na obr. 15. C E S K O S L O V E N s K A POSTA ICESKAREPUBUKA 16. Voituretta L&K typ A. ll.zdvodmvuznw. lwtot. I WO. Kcs 12.NWtypB. namestl. Vzhledem k tomu, ze je obklopen legionafi a bohate vyzdoben, nedaff se dosud jeho identifikace, ackoliv byl detailne prohlizen i natoceny film. V posledm dobe, tez zasluhou Petra Koziska z NTM, bylo zjisteno, ze llo o otevfeny phaeton Laurin & Klement, typ nelze definitivne potvrdit. Vysvetleni: Celina je dopisnice nebo obdlka s natistenou zndmkou (napf. tzv. korespondencnilistek), pfip. jiny postovni tiskopis pfedem vyplaceny. Nektere celiny maji obrdzky na adresni strane, pfipadne na rubu. Protozejsouvyddnypostou, muze byt vse, co je na nich natisteno, vyuzito k tematicke dokumentaci. Pozor ale na soukrome dodatecne pfitisky na dopisnicich! 17. Voituretta L&K typ B a phaeton typ E. CS.AUTOMOBILOVA DOPRAVA 13.NWtypE. CESKAREPUBLIKA 21. L&K typ Mh. 18. ZdvodmL&K typ FC. 14. NW typ B s baldachynovou stfechou a coupe. 19. L&K typ Sh. 22. Autobus.L&K, typ HOP a Skoda $M 16,5. Stitfu/lvptavapoitfuMh iiuunek CS, AUTOMOBIIOVA DOPRAVA 15. NW typj, s karoserii landaulet. LAURIN & KLEMENT, predchudce znacky Skoda, ma rovnez bohatou filatelistickou dokumentaci. Voituretta typ A z roku 1906 je na FDC (obr. 16) a typ B z roku 1907 nahofe na znamce (obr. 17), na stejne znamce je dole ctyfsedadlovy phaeton typ E z roku 1907 s americkou strechou. Zavodni vuz FC z roku 1908 je na znamce na obr. 18, na dalsi znamce je typ Sh z roku 1914 (obr. 19). Pro prezidenta Masaryka Omnibus L&K typ MS. 20. Otevf eny phaeton L&K. Ceskcslctenskc "THBp r^;. ~ pfi jeho pfijezdu do Prahy v prosinci 1918 byl pfistaven otevfeny automobil, ve kterem projel z nadrazi Prahou na brad. Celina (obr. 20) ukazuje vuz na Vaclavskem y^t 24. Postoimi f(tz L&K na podvozku typu 105.

4 Otftt/MlO/ Limusina typu Mh z roku 1920 je na FDC (obr. 21). Firma L&K vyrabela i uzitkove automobily. Prvni prazsky autobus typu HOP z roku 1907 vidirae nahof e na znamce (obr. 22). Omnibus postaveny na podvozku typu MS, z roku 1919, je na kuponu tiskoveho listu (obr. 23). Postovni vuz z roku 1924 na podvozku typu 105 je na znamce ze stejneho tiskoveho listu (obr. 24). Vysvetleni: Tiskovy list obsahuje nekolik stejnych zndmek a prostor mezi nimi je vyplnen kupony s jinymi motivy. Tiskove listy jsou obvykle vyddvdny u pfilezitosti napf. filatelistickych vystav. Dalsi postovni autobus na podvozku MS z roku 1921 je na FDC (obr. 25). Dobovou celistvost firmy L&K z roku 1919 vidime na obr. 26. Puvodni znacka L&K je na razitku prvniho dne (obr. 27). Vysvetleni: Razitko prvniho dneje navrzeno spolu s vyddnim zndmky apouzivdno na FDC. Firma muze byt dokumentovana tez zndmkou s perfinem z roku 1918 (obr. 28). Vysvetleni: Zndmka s perfinem (zkrdcene perfin) je prodirkovdna soustavou jehel, sestavenych zpravidla do podnikove znacky. Toto oznacenimelo zabrdnit zcizeni zndmek vefirmdch a pouzivdni k soukromym dcelum. V expondtech se perfin obvykle doprovdzi kopii zadni strany zndmky cerne podlozene, aby bylo prodirkovdni lepe viditelne. Zvldst'cenne jsouperfiny na celistvostech. FDC 27. Puvodni znacka L&K. FDC 30.RAFtypFW25. RAF (Reiclienberger Automobil Fabrik) v Liberci, pozdeji pfevzata firmou Skoda, je tez povazovana za pfedchudce firmy Liaz. Vyrobila mj. skrinovy automobil typu FW 25 z rdtiu 1909, ktery je na FDC (obr. 30). 28. Perfin firmy L&K. Zanikle znacky 29. Nesprdvny rok zalozeni L&K. Dalsi moznosti je dokumentace znacky.l&k strojovym razitkem (obr. 29), ve kterem je ovsem, zfejme z propagacnich duvodu, nespravny rok zalozeni firmy, spravny je Vysvetleni: Strojove razitko slouzi paste k mechanizovanemu znehodnocovdni zndmek a byvd casto vyuzivdno take k propagaci firem nebo uddlosti. Pf edevsim behem let svetove hospodaf ske krize zaniklo nekolik nasich vyrobcu automobilu. Jejich dokumentace je velmi obtizna, nebot' nebyly vydany znamky s jejich vozy a muze se provest skoro vyhradne Jen vyplatnimi otisky techto firem Vyplatnf otisk Walter. ~T WiCHTEiii1 KOVARIKA.S. 33. Vyplatnf otisk Wichterle a Kovaftk. 25. PoStovni autobus L&K typ MS. DOPISNICE. $ WALTER, ktery vyrabel v Praze motocykly a v letech tez automobily, mel v roce 1931 vyplatni otisk, kde jsou auta uvedena (obr. 31). WIKOW byla znacka firmy Wichterle & Kovafik v Prostejo've, ktera vyrabela automobily v letech 1925^ Firmu muzeme dokumentovat znamkou s perfinem z roku 1923 (obr. 32),. nebo tez vyplatnim otiskem z roku 1933 (obr. 33). Laiirin & Klemeni, altc. ispojciaost, tovarna nutoraobilfl v Ml*d* Baitalavi. 26. Dopisnice firmy L&K. 32. Perfin Wichterle a Kovafik. 13

5 f Journal SKODA440 >SPARTAK< D;D38 IQ5Q ESKOSLOVEN$KA PO&TA 42. Skoda 440 Spartak. 34. Vyplatni otisk Zbrojovka Brno. Z (ZETKA) byla znacka firmy Zbrojovka Brno, ktera vyrabela automobily v letech Jejf vyplatni otisk se znackou je na obr. 34. Zname znacky SKODA, nas nejvetsi vyrobce automobilu, poskytuje moznost bohate filatelisticke dokumentaoe. Znacka samotna je na vyplatnim otisku z roku 1927 (obr. 35). Skoda pouzivala behem let mnoho ruznych vyplatnich otisku, pro lisporu mista jsem vybral 39- Skoda 1101 Tudor a Tudor kabriolet. CESKOSLOVENSKO; jen dalsi dva, ktere charakterizuji vyvoj firmy, z roku 1933 (obr. 36) a 1992 (obr..37). Predvalecna produkce je zastoupena vozem Popular Monte Carlo z roku 1936 na FDC 43- Skoda Octavia. na obr. 38. Z povalecnych typu jsou na celine (obr. 39) dve provedeni Skody llol Tudor a kabriolet z roku Na znamce na obr. 40 je Skoda 1201 Sedan z roku a jeho provedeni jako dodavku pro posty mame na rumunske znamce (obr. 41). Na FDC na obr. 42 je typ 440 Spartak z roku Vuz Skoda Octavia z roku 1961 najdeme jako vedlejsi motiv 40. Skoda 1201 Sedan. 44. Skoda Octavia. 35. Vyplatni otisk Skoda. 41. Skoda 1201 postovni doddvka. 45. Skoda Vyplatni otisk Skoda-Volkswagen. A :U T p ASAP AKCIOVA SPOLE6NOS A U T O M O B I L O V Y PRClMYSL ML. B O L E S L A V 36. Vyplatni otisk Skoda-Asap. 38. Skoda Popular Monte Carlo Skoda 1000 MB. na znamce na obr. 43, nebo na celine z roku 1965 (obr. 44). Roadster Skoda 450 z roku je na dalsi znamce (obr. 45). Skoda 1000 MB z roku je na rumunske celine na obr. 46, Skoda 1100 MBX z roku na strojovem razitku (obr. 47). Coupe Skoda 110 R z roku 47 Skoda 1100 MBX

6 CESKOSLOVENSKO 48. Skoda 110 R. 53-Autobus Skoda 706 RO. AJUTOSKOLA (0361) Sfeodfl Favorit. 54. Autobus Skoda 706 RTO MEX. fakhmh f»*c**4»«" p»^kt»k '"'Q^--- = " tudlcs k POKROK IRAMKOH USS KIBSCHHIfS 50. Skoda Forman. Pl-JE.'-S-K t X I C V E N - S K-'Q, 55.Autokar Skoda 706RTO LUX. MIADA BOliSlAV t Rdzitko k vyroci 100 let zalozeni firmy, najdeme na znamce na obr. 48 jako vedlejsi motiv. Zadni pohled na Skodu Favorit z roku mame na vyplatnim otisku autoskoly (obr. 49) a vuz Forman z roku na firemnim vyplatnim otisku (obr. 50). Pfilezitostne razitko z Mlade Boleslavi (obr. 51) oslavuje 100 let zalozeni firmy, vc. L&K. Vysvetleni: Pfilezitostne razitko slouzi k znehodnocovdni zndmek, ale ma propagacnia vzponunkovy charakter ajehoplatnostje omezena. Pod znackou Skoda byly tez prodavany uzitkove automobily, zejmena autobusy, pficemz nektere z nich byly ve skutecnosti vyrabeny jinymi firmami, jmenovite Avia, Karosa a Liaz. Autobus Skoda 706 RO z roku 1952 je na celine na obr. 52. Je pravdepodobne, ze autobus tohoto typu uzpusobeny pro mestsky provoz je na znamce Sjednocene arabske republiky (obr. 53). 56. Skoda Sentinel. 57. Skoda 706RT. 58.Autoposta napodvozku Skoda 506 DN. Autobus Skoda 706 RTO MEX z roku 1959 je na kubanske znamce (obr. 54) a v provedem LUX na nasi (obr. 55), kloubovy autobus Skoda SM 16,5 z roku 1967 je dole na drive uvedenem obr. 22. Nakladni Skoda Sentinel s parnim pohonem byla vyrabena v roce 1923 ve Skode Plzen (obr. 56). Hasicsky vuz Skoda 706 RT z roku 1963, ktery vyrobil Liaz, je na znamce na obr. 57. Nakonec jsem si nechal specialitu, jsou to dva vozy autoposty z roku 1937 a 1938, postavene na podvbzku Skoda 506 DN (obr. 58). Ty jsou, mimo teto znamky, bohate filatelisticky dokumentovany, nebot' slouzily pfedevsim pro filatelisticke licely a posta v nich pouzivala zvlastni celiny a oranzova razitka s jejich obrazem (obr. 59). (Dovoluji si podotknout, ze jsem o techto autopostach napsal studijni pfirucku.) PRAGA. Jeji znacku a tradici ukazuje vyplatni otisk na obr. 60. Firmu Ize do urcite miry dokumentovat perfiny firem Kolben z roku 1909 (obr. 61) a Breitfeld-Danek 60. Vfplatni otisk Praga. P O Z K E I T E s v o j i VL'ASI - P B O P A G O J T E I E I &*,*-& AUTOIJOSTA O Z N E T T E S V O I I V I A S T - P H O P A O O I T 'E I E I t. K R A S Y P O S l O B 52.Autobus Skoda 706 RO 59- Celina a razitko autoposty z roku

7 66. Praga Super Piccolo. 62. Perfinfirmy Breitfeld-Danek. 71. Zavodni Tatra Targa Florio. 72. Tatra 12 Normandie. 67. Praga V3 S a Tatra 111. Jy^& Zajimavy je sportovni Praga Super Piccolo z roku 1934 na FDC (obr. 66). Daleko novejsi je nakladni vuz Praga V3S z roku 1956, stojici vpfedu v tibetske Lhase, kam dojel s Tatrou 111 (obr. 67). tceskarepublika 63- Praga Grand. 73. Tatra Znacka Tatra. 64. Praga typ L z roku 1926 (obr. 62), jejichz jmena se spojila v pozdejsi firme CKD, jejiz automobilm oddeleni vozy znacky Praga posleze vyrabelo, nej drive ovsem jako Prvmceskomoravska tovarna na strdje. Typ Grand z roku 1912, ktery se tez zucastnoval soutezi, je na znamce ze serie historickych zavodnich automobilu (obr. 63). Ze stejneho roku pochazi nakladni typ L, ktery je na FDC, obr. 64. Postovni autobus na podvozku typu AN se vyrabel od roku Znamka s nim, stejne jako nektere jine, byla vydana tez ve zndmkovem sesitku (obr. 65). Vysvetleni: Zndmkovy sesitek obsahuje nekolik stejnych zndmek; je proddvdnpro vypldceni postovneho. Na obaluje vpfedu vyobrazeni, pfip. vzadu popis zndmky. Sesitky jsou filatelistickym materidlem, majivsak mit uvnitf zndmky. TATRA ma znacku na razitku prvniho dne (obr, 68). Typ 11. z roku 1923 je na mongolske znamce, obr. 69, postoyni vuz upraveny z typu 12, z roku 1930, je na vyobrazeni v arsiku (obr. 70). Vysvetleni: Arsik je postovni cenina ve zvlastni uprave, vydand obvykle k filatelistickym ucelum. Je na nemjedna nebo vice zndmek a doprovodnd textovd a kresebnd vyzdoba. ' 75. Tatra typ 26/30 hasicsky. VIET NAM, 501 GOLIA-MOHfOn LUYWIAH 69. Tatra Tatra 815 SI. Svifood eystaiai postsstlch. mdmek Praga I9SS 70. Postovni Tatra Postovni autobus Praga AN Tatra 603. Zavodni automobil Tatra Targa Florio z roku 1925 jena FDC, obr. 71. Dodavkoyy Tatra 12 Normandie z roku 1929 vidime na znamce na obr. 72, dalsi osobni Tatra 75 z roku 1934 je na slovenskem razitku na obr. 73. Tatra 603 z roku 1956 je vyobrazena na znamce na obr. 74. Z uzitkovych automobilu mame na znamce na obr. 7.5 hasicsky vuz typu 26/30 z roku 1933, nakladni Tatra 111 z roku 1956 v Tibetu jiz byla ukazana na znamce v obr. 67 a dalsi nakladni typ 815 SI z roku 1982 je na vietnamske znamce na obr. 76. Zasluhou lispe-

8 LIAZ vyrabel uzitkove automobily, nektere jsme si jiz ukazali pod znackou Skoda. Pod svou znackou vsak jel vuz na soutezi do Dakaru a ten raame na znamkach obr. 81 a 82 z roku GESKOSLOUENSHO 77. Souteim ndkladni Tatra. 50h ">»1 81. Soutezni ndkladni Liaz. MOTOCYKLY Zanikie znacky LAURIN & KLEMENT v motocyklech ma stejnou dokumentaci znacky jako v automobilech. Typ A z roku 1899 je na znamce na obr. 85 a na bulharske znamce na obr. 86 je stroj z roku 1902, vyobrazeni vsak zcela neodpovfda, takze typ nelze spolehlive urcit. Vondfich po zavode v Dourdanu v roce 1905 se zavodnim dvouvalcem, upravenym z typu CCD, je na FDC (obr. 87). 78. Soutezni ndkladni Tatra. chu na soutezi Pariz-Dakar mame na dvou znamkach z roku 1989 soutezni nakladni automobil Tatra (obr. 77 a 78). AERO nema na rozdfl od pfedeslych znacek prills velkou filatelistickou dokumentaci. Aero 500 z roku 1929 je ponekud zjednodusene nakreslena na FDC (obr. 79). Na formuldfi telegramu z roku 1932 (obr. 80) je reklama na Aero 662 v provedeni jako dodavkovy automobil (zobrazena je jen cast s touto reklamou). Vysvetleni: Na nekterych fortnuldfich telegramu vpfedu i vzadu byly natisteny reklamy, cimz si postovni sprdvy vylepsovaly rozpocet. Protoze jde o postovni formulate, mohou takove telegramy slouzit pro tematickou dokumentaci. Ceskoslovenskez30. let 20. stoletijsoupomernevzdcne (je na nich i znacka Praga aj.). Mjggayfc i i fc awibitg". jagy ' HCS CESHOSLOUENSKO I - ESKQ5LOVEN5RQ 82. Soute ni ndkladni Liaz. 85.L&KtypA. AVIA je znacka, kterou je mozno dokumentovat jednou znamkou, kde je postovni provedeni nakladniho automobilu z roku 1974 (obr. 83) a strojovym razitkem (obr. 84). BWAPMfl i 86. L&K model z roku PoStovni vtizavia. 84. ZnadkaAvia. 87. Vondfich v Dourdanu na L&K. CESKOSLOVENSKA ORION, vyrabeny firmou Michl ve Slanem, typ 3 HP z roku 1903, je vyobrazen na znamce na obr Aero 500. ESK05LOVEN5KO 88. Orion typ 3 HP MALf, LEVNf DODAVKOVf VClZ ITAR, tuto znacku vyrabela firina Janatka v Praze a na znamce (obr. 89) je motocykl z roku DoddvkovjiAero 662 na telegramu. 17

9 PRAGA vyrabela motocykly v letech Znacku Ize dokumentovat stejne jako automobily (viz vyse), ale jeji motocykly bohuzel ne. ESK05LOVEN5KQ Zname znacky PREMIER byla znacka vyrabena v Chebu stejnojmennou firmou, ktera byla puvodne pobockou anglicke Hillman Herbert & Cooper. Firniulze dokumentovat perfinem z roku 1920 (obr. 90), kdy jeste vyrabela jen kola. Na celistvosti z roku 1923 (obr. 91) je jiz perfin z doby, kdy byly vyrabeny motocykly. Typ 500 SV z roku 1929 je na znamce (obr. 92). JAWA jako znacka je na vyplatnim otisku z roku 1945 (obr. 94). Z pfedvalecnych stroju mame na znamce typ 175 Viliers z roku 1932 (obr. 95) a 175 Special z roku 1935 (obr. 96). Znamy perak Jawa 250 z roku 1945 se dostal na znamku (obr. 97). Export techto stroju do Svycarska je motivem na celine z roku 1953 (obr. 98). Kyvacku Jawa 350/354 z roku 1954 mame na FDC obr. 99. Protoze Jawa slavila mnoho uspechu na sportovnim poli, najdeme 90. Perfin firmy Premier. 94. Vjrplatni otisk firmy Jawa. 89.1tarzroku Export stroju Jawa 250. soutezm Jawu 350 z roku 1956 na znamce vydane k Sestidenni v roce 1957 (9br. 100) Soutezm Jawa 350. PremierJoudriu} ueloeiped6 a sfpojfl ahe2_spol., ZaloSeno 1875 Cheb O 6eM4. Telefon: Us, 85 a e =, Adresa telegramfi: Premte Pan CELEM SV T 91. Celistvost s perfinem Premier. C E S K O S L O V E N S K A POSTA,* 99. Jawa 350/ Jawa 175 Viliers. 92. Premier 500 SV ESKA, znacka pouzivana tovarnou Kastrup a Swetlick v Chebu, je na znamce na obr. 93 reprezentovana motokolem Mofa 98 ccm z roku IICESROSLOVENSROI 96. Jawa 175 Special. E5K05LOVEN5KO 93-Eska -Mofa Jawa 250 Perdk Fr. Sfastny najawe 500 ccm. V dobe vydani byl jezdec vseobecne identifikovan jako Jaromir Cfzek. Frantiska St'astneho vidime s Jawou 500 ccm na celine z roku 1956 (obr. 101) a lidajne, s urcitou fantasii, s Jawou 350 ccm na znamce z roku 1961 (obr. 102). Jawa 350 UR SST 633 Bizon z roku 1970 je na znamce Burkina Faso (obr. 103) a Jawa 350/634 z roku 1974 na znamce Afganistanu (obr. 104).

10 CESKOSLOVENSKO obr Sportovni uspechy teto znacky reprezentuje Vaclav Parus s CZ 125 ccm (st. c. 11) na celine z roku 1956 (obr. 110). 20 hi CESKOSLOVEHSKl 102. Fr. Stastny najawa 350 ccm CZ 150. ESO, znacku plochodraznich a terennich stroju, Ize pravdepodobne dokumentovat mad'arskou znamkou (obr. Ill), jesthie je to opravdu plochodrazni ESO 500 DTz roku BURKINA FASO.SS, I50f CEHTENAtfiE DE L'IHVE«TION OE UC MOTOCYC(.ETTE 103Jawa 350 UR SST-633 Bizon CZ 125 Motocros * 111.ESO500DT, MANET, maly motocykl typu 90 z roku 1950 jena znamce na obr Skiitr Manet 100 z roku 1960 vidime na celine Publibel (obr. 113). Vysvetleni: Belgicke celiny Publibel jsou vyddvdny ve velikem mnozstvi s nejruznejsimi reklamami. Tyto dopisnice maji pro odesllatele vyhodu, ze jsou lacinejsi nez postovne, protoze cast hradi paste inzerenti. MOTOCYCLETTES 104. Jawa 350/634. CZ. Znacku mame na vyplatnim otisku z roku 1936 (obr. 105). Pfedvalecna CZ 500 z roku 1938 je na Laoske znamce (obr. 106) a v bflem provedeni pro papezskou gafdu ve 110.VParus na CZ 125 cm. Vatikanu na 0078 *5QO CESKA ZBROJOVKA STRAKOKICE. prilezitostnem razitku (obr. 107). Povalecna CZ 150 z roku 1951 je vyobrazena na znamce na obr; 108. Terenni CZ 125 Motocros z roku 1984 vidime na znamce na BURKINA FASO «.sr«80f CENTiNAIRE DE t'invention D LA MOTOCVCLETTE 112. Manet Vyplatni otisk se znackou 106.CZ500. AGENT : DEGAND - TINII6HY T. PUBUBEl CZ500Vatikdn. ET VIRTON T ' 113-Skutr Manet

11 f JouTuial JIRi HORAK - PRAHA MOTOCYKL V ZIVOTE CLOVEKA O motocyklu, vyuztti pro sport i praci, kladnych i zapornych vltvech na zivot lov ka. 1. CLOV^K VYNALEZL MOTOCYKL PRO SVO JE POHOOLf 1.01 Kolobytozakladem 1.02Vynalezci 1.03 Hledani optimalni koncepce 1.04Rozmachpo1.sv tov6valce 1.05 Zavody pomahaj i vyvoji 1.06 Move impulsy po 2. svetove valce MOTOCYKL SE STAL SPORTOVNfM MASTROJEM 2.01 Silnicni zavody Ploche drahy 2.03 Terenni zavody 2.04 Souleze 2.05 Cyklistika a motobal ' 2.06 Zavodni drahy' 2.07 ftizeni motocykloveho sportu MOTOCYKLOVA TECHNIKA 3.01 Cestovni motocykly 1 3J32 Sportowti motocykly 3.03Motocykioveznacky 3.04 Pfislusenstvi 3.05 Pohonne hmoty 3.06 Vystavy motocyklu 4. MOTOCYKL V PRACI CLOVSKA 4.01 Postovni provoz 4.02 Vojsko a policie 4.03 Vyroba a pnxtej motocytdij 4.04 Opravy motocymij 5.0MEZENIZAPORNYCH ". VLIVO MOTOCYKLU 5.01 Dopravni nehody 5.02 ftizeni sifnicniho provozu 5.03 Bezpecne siinice 5.04 Vychova mokxykiistu 5.05 chrana motocyklisty 5 06 Zpusoby spravne jizdy Typy pisma pouzife v exponat Na tomto miste bych chtel zduraznit, ze ne kazdy chee vystavovat, ale jen sbira znamky z nametu, ktery ho zajima. Takbvych je samozf ejme vetsina a jsou to filateliste, kterym dela toto sbirani potesenf. Tematictf filatehste se sdruzuji v odbornych sekcich Ceske nametove spolecnosti pfi Svazu ceskych filatelistu, v nasem pfipade v sekci Doprava (www.sweb.cz/doprava_ve_filatelii). Na mezinarodnim poh pusobf skupina,,motorova vozidla", ktera ma cca 200 clenu z mnoha statu sveta. Ta vydava trojjazycny zpravodaj Filamobil a v n«m se uvefejiiuji poznatky, i technicke, o znamkach a jinych materialech tohoto nametu. Skupina tez vydava katalogy a pof ada burzy. Omlouvam se, ze jsem vas temi znamkami zdrzel od ctenf jinych, zajimavejsfch clanku tohoto vyborneho casopisu. Snad jsem vas zaujal alespon vyctem filatehstickych materialu z oboru, ktery je vam blizky. Clovek ma znat co nejvice, a tak jste si mohli udelat spravny obraz o tematicke filatelii, ve ktere se.nase zaliby setkavaji. Mozna, ze se k ni nekdy take dostanete. A liplne nakonec: nikdo neni neomylny, a proto identifikace typu v textu a na obrazcich nemusi byt vzdy pfesna; uvitam s diky vase pfipomfnky, moje adresa je v redakci. JifiHordk 4.02 VOJSKO A POLICIE Motocykiy sbuzi ve vojsku pro sychle nasazeni. Ve 2. svetove valkce byly pouzivany i pasove motocykly. Ternaticke texty Poznamky k temasckemu vyzkumu Poznamkyk 114. tfvodnilist expondtu. ZMREM Tematicti filateliste sbirajf obvykle vie, co s jejich nametem alespon trochu souvisi. Tak ti, ktefi jsou zamefeni na automobily a motocykly, nepohrdnou znamkami a jinym materialem s motoristickym sportem, prislusenstnm, pohonnymi hmotami, autosalony, bezpecnosti silnicniho provozu, silnicemi, mosty, silnicnimi tunely aj. To vse mohou uplatnit v souteznim vystavnim exponatu. Jako pffklad si prohlednete livodni list exponatu o motocyklech (obr. 114). Dulezita je take graficka stranka listu v exponatu. Abyste si udelali pfedstavu, jak takovy list vypada, uvadim ukazku na obr Vystavni exponaty dospelych musi mit 80 listu, resp. 128, jestlize jiz dosahly vyznamneho lispechu na mezinarodni vystave. U mladeze je to podle veku, od 8 listu u zacmajicich. V posledni dobe je zavadena tzv. otevfena trida, kde nemusi byt zdaleka takovy rozsah, pohybuje se od 16 listu, a navic staci Jen polovina filatelistickeho materialu a ostatnf mohou byt fotografie, pohlednice, nalepky, telefonni karty, prospekty, proste vse, co se vztahuje k tematu, ktery si autor vybral. To dava moznosti i tern, kteff teprve zacinaji, ale majf i jiny nez filatelisticky material, ktery mohou ukazat. 20 ". uft uoitouuft cow ri.. ' '..is (VSTALE UMVTRfEUl ' y. : ;! l t ) f iuioml'i. CAR IE! ',' v;>,, - '-' '&. i v '' ": ~'": ' * Take v policejnich sluzbach ma motocyki jiz diouhou dobu nezastupitelne mlsto, predevsim diky sve pohyblivosti a rychtosti Motocykly pro policejni hlldkovou sluzbu jsou nynl vybaveny silnymi motoiy, pruhlednymi Stity, sohrankami pro silnicni pombo a vysilactemi Ukdzka listu exponatu.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA

HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA Olga Kasnarová Karolína Hniková Škoda Auto největší český výrobce automobilů sídlo společnosti Mladá Boleslav další dva výrobní závody v Kvasinách a ve Vrchlabí odštěpný závod

Více

1939 Škoda Popular 995 typ 937 nutnějším. Vůz s délkou 3800 mm vážil přibližně

1939 Škoda Popular 995 typ 937 nutnějším. Vůz s délkou 3800 mm vážil přibližně Škoda Popular 995 typ 937 z roku 1939 1939 Škoda Popular 995 typ 937 nutnějším. Vůz s délkou 3800 mm vážil přibližně Jednolitrový motor SV ze Škody 420 Popular byl použit i v lidovém voze Popular typ 937,

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ

20 π FILATELIE 6/2015 FILATELIE A PRÁVO FRANTIŠEK BENEŠ Některé z minule popsaných resp. vyobrazených materiálů jsou zveřej něny poprvé, jiné skutečnosti jsou naopak sběratelům dávno známy. Není divu, od té do - by uplynulo skoro čtyřicet let. Přesto se dodnes

Více

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY 1. Historie 2. Základní pojmy 3. Skupiny automobilů 4. Vlastnosti automobilů Elektrická soustava a elektronické řízení o Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel,

Více

XXII. ZOH A XI. ZIMNÍ PARALYMPIÁDA SOČI 2014

XXII. ZOH A XI. ZIMNÍ PARALYMPIÁDA SOČI 2014 XXII. ZOH A XI. ZIMNÍ PARALYMPIÁDA SOČI 2014 12. září 2012 vydala Ruská pošta celinovou dopisnici s natištěnou známkou s písmenem B a přítiskem, který připomíná, že do zimních olympijských her zbývá 500

Více

Nákladní automobily Tatra v meziválečném období... 19 Užitkové automobily Tatra... 21 Ledwinkova koncepce páteřového rámu... 23

Nákladní automobily Tatra v meziválečném období... 19 Užitkové automobily Tatra... 21 Ledwinkova koncepce páteřového rámu... 23 Obsah Úvodem........................................................................ 7 Počátky výroby automobilů..................................................... 8 Užitkové automobily NW 1898 1918..........................................

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace retro Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Historie československého a českého automobilového průmyslu Olomouc, červen 2011 Marek POBEŽAL Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1. Vývoj automobilového průmyslu 1.1. Objevitelé

Více

Jiří Mewald. retro. Škoda 1202. historie, vývoj, technika, sport

Jiří Mewald. retro. Škoda 1202. historie, vývoj, technika, sport Jiří Mewald Škoda 1202 retro historie, vývoj, technika, sport Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Mewald Škoda 1202 historie, vývoj, technika, sport Grada Publishing Upozornění

Více

Užitkové automobily NW 1898 1918. První nákladní automobil a další pokusy

Užitkové automobily NW 1898 1918. První nákladní automobil a další pokusy Užitkové automobily NW 1898 1918 První nákladní automobil a další pokusy TATRA NÁKLADNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA, AUTOBUSY A TROLEJBUSY První nákladní automobil Rok po vzniku slavného Präsidenta továrnu opustil

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obrazový průvodce. vývoje

Obrazový průvodce. vývoje TATRA 11 strana : T11,2,3-1 Obrazový průvodce TATRA 12 TATRA 13 vývoje www.veteranservice.cz TATRA 11 - obrazový průvodce vývoje : Chassis strana : T11,2,3-2 1923-1926 36 Tatra 11 : - v brzdovém bubnu

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

60 let od vzniku veřejného hasičstva z povolání ve Zlíně

60 let od vzniku veřejného hasičstva z povolání ve Zlíně 60 let od vzniku veřejného hasičstva z povolání ve Zlíně Dne 1. března 2011 si Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, stanice Zlín, připomíná 60. výročí vzniku Okresního veřejného požárního útvaru Gottwaldov

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta HISTORIE DOPRAVY A SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ YSKL Část stavba pozemních komunikací Přednáška 1 ROZVOJ CEST - SILNIC Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný

Více

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross 1.1 Definice V roce 2013 bude vypsán volný podnik demonstrační jízda v rallycrossu, kde mohou startovat rallycrossové speciály s výjimkou vozu Supercars a Super

Více

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda Jan Tuč ek SUPERB chlouba znač ky Škoda o d r o k u 1 9 3 4 d o s o u č a s n o s t i Jan Tuček SUPERB chlouba značky Škoda grada publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto

Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto Jméno a příjmení: Jiří Pilař Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Jaroslava Sedláčková 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou

Více

Autobus Škoda 706 RTO

Autobus Škoda 706 RTO Jan Neumann Autobus Škoda 706 RTO historie, vývoj, jiná provedení, modernizace Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RTO Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři,

Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři, Vážení přátelé motorismu, obchodní partneři, ve Zpravodaji březen 2011 jsem popisoval činnost, kterou jsme se zabývali v minulých měsících tj. zvýšené ceny pohonných hmot v návaznosti na samotnou asistenční

Více

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI

POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI POŠTOVNÍ HISTORIE JIČÍNA POŠTOVNÍ RAZÍTKA A CELISTVOSTI Nacistické symboly na jičínském náměstí PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA BÖHMEN UND MÄHREN 1939-1945 Dne 15.3. 1939 začala jedna z nejhorších kapitol historie

Více

Představení firmy. MOTOSCOOT a.s. její profil a aktivity od r. 1991

Představení firmy. MOTOSCOOT a.s. její profil a aktivity od r. 1991 Představení firmy MOTOSCOOT a.s. její profil a aktivity od r. 1991 Základní teze prezentace: Autoškola 1988 1993 zaměření na psychologii člověka zkušenosti z VŠ pořádání různých kulturních akci na kolejích

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Přehled vývoje automobilů v Čechách

Přehled vývoje automobilů v Čechách 2. kapitola Přehled vývoje automobilů v Čechách V západní Evropě, i u nás v Čechách a na Moravě, vznikaly na počátku rozvoje motorismu kromě skutečných automobilů a jejich jednodušších verzí, tzv. voituret,

Více

Chateau Loučeň Concours d Elegance 3. ročník 6. 7. 6. 2015. www.loucenconcourselegance.com www.zamekloucen.cz

Chateau Loučeň Concours d Elegance 3. ročník 6. 7. 6. 2015. www.loucenconcourselegance.com www.zamekloucen.cz Chateau Loučeň Concours d Elegance 3. ročník 6. 7. 6. 2015 www.loucenconcourselegance.com www.zamekloucen.cz Sobota 6. června 2015 10⁰⁰ Zahájení programu 10⁰⁰ 18⁰⁰ Výstava veteránů možnost hlasovat pro

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4)

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4) INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 14. 8. 2014 (str. 1 4) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Na svých zásilkách (obálky i dopisnice) při žádosti o doporučenou nálepku

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

.: +420 777 69 69 69 - : @.

.: +420 777 69 69 69 - : @. .: +420 777 69 69 69 - : @. Sídlo společnosti: Na Hrázi 91, 252 41 Dolní Břežany (Praha - západ) IČO: 26447096 Tel.: +420 777 696 969 E-mail: adus @ adus.cz Bankovní spojení: 0389792359 / 0800 DIČ: CZ26447096

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu Kdo jsme? Značka RallyeEvent představuje nejmladší dceřinou společnost agentury BPR, která má 19 let zkušeností na českém i zahraničním trhu. Ve spojení s týmem profesionálů z oblasti motoristického sportu

Více

XXX. OLYMPIJSKÉ HRY A XIV. PARALYMPIÁDA LONDON 2012 VE FILATELII BRITSKÉ POŠTY

XXX. OLYMPIJSKÉ HRY A XIV. PARALYMPIÁDA LONDON 2012 VE FILATELII BRITSKÉ POŠTY XXX. OLYMPIJSKÉ HRY A XIV. PARALYMPIÁDA LONDON 2012 VE FILATELII BRITSKÉ POŠTY UVÍTACÍ SERIE Uvítací série čtyř známek byla vydána v aršíkové úpravě v den zahájení her, tedy 27.7.2012. Pozornost byla věnována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Oldtimer Bohemia Rally 2016 FIVA Int.

Oldtimer Bohemia Rally 2016 FIVA Int. Organizace a pravida MLADÁ BOLESLAV 26.5. - 28.5. 2016 1. ORGANIZACE A POPIS 1.1 Jméno pořadatele 1.2 Adresa a spojení 1.3 Organizační výbor 1.4 Hlavní činovníci 1.5 Umístění sekretariátu 1.6 Oficiální

Více

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 19. 3. 2015 (str. 1 5)

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 19. 3. 2015 (str. 1 5) INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ Aktualizováno 19. 3. 2015 (str. 1 5) 16. 3. 21. 3. 2015, CN Apost, pošta 760 01 Zlín 1 u příležitosti 80. výročí založení klubu

Více

Hospodaření SPJF. hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp

Hospodaření SPJF. hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp Hospodaření SPJF hospodaření 2006 návrh rozpočtu 2007 hospodaření 2007 návrh rozpočtu 2008 Marek Polák Sharp Hospodaření SPJF v roce 2006 Příjmy v roce 2006 v Kč: členské příspěvky 132 595,00 účastnické

Více

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc. 2012 1 Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Základní rozdělení pojezdů je na: RÁMOVÉ a PODVOZKOVÉ. Chování

Více

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky:

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (zkr. ZSMV), Přípotoční 300, 101 01 Praha 10 Bytová správa Ministerstva vnitra (zkr. BSMV), Na Pankráci 72,

Více

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR VETERAN RALLYE OSTRAVA 2011 XIII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky Historická auta v rytmu swingu Sobota 28. května Vážení příznivci historických vozidel

Více

1. Autobusy. Praga NDO

1. Autobusy. Praga NDO 1. Autobusy Praga NDO Bydlel jsem na periferii Prahy, na konečné stanici autobusové linky č. 102 /Čimice Kobylisy/. Jeden z prvních autobusů, který si z ranného dětství pamatuji, byla tato Pragovka. Líbily

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

ŠkodaOctavia, Fabia, Superb Edition 100 SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia, Fabia, Superb Edition 100 SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia, Fabia, Superb Edition 100 SIMPLY CLEVER STO LET NA ČTYŘECH KOLECH Od chvíle, kdy vyjel z bran mladoboleslavské továrny první automobil, uběhlo neuvěřitelných sto let. Toto období, během něhož

Více

elektronická literatura

elektronická literatura Brno 1. 3. 2008 Seminář SČF: Současný vývoj a trendy ve filatelii elektronická literatura Břetislav Janík filatelistický on line magazín Japhila Mezinárodní virtuální filatelistická výstava EXPONET Včerejšek

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

P E N D O L I N O A V E T E R A N A R E N A MUZEUM HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ OLOMOUC

P E N D O L I N O A V E T E R A N A R E N A MUZEUM HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ OLOMOUC Pracovní list P E N D O L I N O A V E T E R A N A R E N A MUZEUM HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ OLOMOUC Metodické pokyny k pracovnímu listu Pracovní list PENDOLINO je určen žákům 5. ročníku základní školy. Využití

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ 2 PROJEKT MČR 2015 Po několika letech s vozy s předním pohonem bychom rádi opět usedli do čtyřkolky. Volba padla na vůz Škoda Fabia S2000, se kterou jsme v roce 2013 absolvovali

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel V období 1-6/2011 bylo v ČR registrováno celkem 88 284 nových osobních automobilů, 5 981 lehkých užitkových

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

MESTO RALSKO Kuřívody č. p. 701, 471 24 Ralsko. Výzva dodavatelům k podání nabídky "Dopravní opatření k. ú. Hradčany nad Ploučnicí-

MESTO RALSKO Kuřívody č. p. 701, 471 24 Ralsko. Výzva dodavatelům k podání nabídky Dopravní opatření k. ú. Hradčany nad Ploučnicí- ov MESTO RALSKO Kuřívody č. p. 701, 471 24 Ralsko Výzva dodavatelům k podání nabídky "Dopravní opatření k. ú. Hradčany nad Ploučnicí- Vyřizuje: Faltusová, Dokoupilová Tel: 487 898 121 V Ralsku, dne 29.5.2012

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ

VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ EV. Č. ZAŘAZENÍ VÝROBY VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ PŘEČÍSLOVÁNÍ VYŘAZENÍ TYP EV. Č. 1 I Praga N 1925 1936 2 I Praga N 1925 1935 3 I Praga NO 1927 1935 4 I Praga NO 1927 1935 5 I Škoda 505 1927 1939 6 I Škoda

Více

Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty

Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty Začátek budování sítě, současný stav, návrh rozvoje, problémy při stavbách dálnice, ekologické aspekty Daniel Klár, 9. B Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Školní rok 2014 2015 Absolventskou

Více

novinky 2016 Stránka 1

novinky 2016 Stránka 1 novinky 2016 adresář 1 adresář 2 název souboru.cdr typ, model popis výroba cca. 1 NEW 2016-02 Audi Q7 Q7 2009.cdr Audi Q7 osobní, kombi, SUV 2009-2015 2 NEW 2016-02 Q7 2009 V12 TDI.cdr Audi Q7 osobní,

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

I jízda na motocyklu může být bezpečná

I jízda na motocyklu může být bezpečná I jízda na motocyklu může být bezpečná EU27 - usmrceno o 43 % osob méně EU15 usmrceno o 47 % osob méně EU10 usmrceno o 38 % osob méně Změna počtu usmrcených v EU v letech 2001 2010 (v procentech) zdroj:

Více

Marcel Malypetr. retro. Skútr Čezeta. renovace, údržba, opravy, technika

Marcel Malypetr. retro. Skútr Čezeta. renovace, údržba, opravy, technika Marcel Malypetr Skútr Čezeta retro renovace, údržba, opravy, technika Marcel Malypetr Skútr Čezeta renovace, údržba, opravy, technika Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na

Více

Spartak, Octavia, Felicia

Spartak, Octavia, Felicia 0.5cm 1cm;font-size:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:normal;background:no Jan Tuček Spartak, Octavia,

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Přední nárazník a držák tabulky SPZ

Přední nárazník a držák tabulky SPZ Přední nárazník a držák tabulky SPZ 1 Přední nárazník a držák tabulky SPZ 1. 12-052-96103 Střední část nárazníku 1 110-720040 2. 12-095-98753 Postranní část nárazníku, levá 1 110-720050 3. 12-096-98753

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

- 561 Gama Goat kloubový náklaďák, 1 1/4 tuna, 6x6, bez něho

- 561 Gama Goat kloubový náklaďák, 1 1/4 tuna, 6x6, bez něho - 561 Gama Goat kloubový náklaďák, 1 1/4 tuna, 6x6, M561 s navijákem,nebo bez něho NSN 2320-00-873-5407. Vyráběn koncem r. 1960- až do začátku 1970- firmou Consolidated Diessel Electric Company, Vozidlo

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

adresář 1 adresář 2 název souboru.cdr typ, model popis výroba cca. 1 Alfa Romeo 147 147 2001 3d.cdr Alfa Romeo 147 osobní, třídveřový 2001-2 147 2001

adresář 1 adresář 2 název souboru.cdr typ, model popis výroba cca. 1 Alfa Romeo 147 147 2001 3d.cdr Alfa Romeo 147 osobní, třídveřový 2001-2 147 2001 adresář 1 adresář 2 název souboru.cdr typ, model popis výroba cca. 1 Alfa Romeo 147 147 2001 3d.cdr Alfa Romeo 147 osobní, třídveřový 2001-2 147 2001 5d.cdr Alfa Romeo 147 osobní, pětidveřový 2001-3 147

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

Verze katalogu: 10-2011

Verze katalogu: 10-2011 Verze katalogu: Zdeněk Kedroň, RONELT Výpusta 656, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11 Provozní doba: pondělí až čtvrtek 7.00-15.30 hod., pátek 7.00-15.00 hod. Email: ronelt@ronelt.cz, web: http://www.ronelt.cz

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce Vývoj automobilového průmyslu v Československu Antonín Karban

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Bakalářská práce Vývoj automobilového průmyslu v Československu Antonín Karban Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vývoj automobilového průmyslu v Československu Antonín Karban Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologických

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

K-L KASTILA KBM KLEVA KOHOUT KOCH KOCH, JAROSLAV FRANTIŠEK KONSTANTIA KR KRŇÁVEK LAMBDA LAURIN & KLEMENT LIEBISCH, ALBIN HUGO LINSER

K-L KASTILA KBM KLEVA KOHOUT KOCH KOCH, JAROSLAV FRANTIŠEK KONSTANTIA KR KRŇÁVEK LAMBDA LAURIN & KLEMENT LIEBISCH, ALBIN HUGO LINSER K-L KASTILA KBM KLEVA KOHOUT KOCH KOCH, JAROSLAV FRANTIŠEK KONSTANTIA KR KRŇÁVEK LAMBDA LAURIN & KLEMENT LIEBISCH, ALBIN HUGO LINSER ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH MOTOCYKLŮ Kastila Janeček, výroba kol, Kostelec

Více

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005 . c.j.: 700/2005 MESTSKA CAST PRAHA 3 Zastupitelstvo mestske casti USNESENI c.402 ze dne 20. 12. 2005 k revokaci usneseni Zastupitelstva mestske casti c. 318 ze dne 24. 3. 2005 k Zasadam postupu pfi prodeji

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více

Navazující magisterský studijní program AUTOMOBILNÍ A DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Navazující magisterský studijní program AUTOMOBILNÍ A DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ Navazující magisterský studijní program AUTOMOBILNÍ A DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ AUTOMOBILNÍ A DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ atraktivní a perspektivní obor vedoucího odvětví průmyslu vývoj a použití nejmodernějších technologií

Více

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_7 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

Prezentace. Divize Auto

Prezentace. Divize Auto Prezentace Divize Auto Historie ČZ a.s. 1919 Založena pod jménem Jihočeská zbrojovka 1923 Výroba malých zbraní 1930 Výroba jízdních kol 1931 Výroba řetězů 1934 Výroba nářadí 1935 Výroba motocyklů 1954

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více