Nase automobily a motocykly ve filatelii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nase automobily a motocykly ve filatelii"

Transkript

1 Nase automobily a motocykly ve filatelii Chcete se dozvedet, ktere nase automobily a motocykly jsou vyobrazeny na znamkach a jinych filatelistickych materialech? Chcete se soucasne poucito tematicke filatelii, ktera se touto zaiibou a odbornosti zabyva? Pak si precfete nasledujici clanek. Jak to zacalo Moje spoluprace s timto casopisem zacala zajimavym zpusobem. Ve vyborne knize Jana Kralika,,Kdyz zacal vonet benzin" jsem videl znamku Bosny a Hercegoviny z roku 1905 s popisem, ze se jedna o vojen[fsosnibmti1brze6owinar Je nesporne, ze mne k tomu pomaha i moje dfivejsi zaliba, nebot' moderni tematicka filatelie se bez hlubokych odbornych znalosti neobejde. O torn konecne svedci, ze mnoho techto filatelistu ma sva zazemi v konicku nebo i profesni cinnosti. Proto jsem uvftal moznost napsat tento clanek a pfedpokladam, ze ctenafe tohoto vysoce odborneho casopisu, ktery se vsemu kolem aut a motocyklu venuje, muze zajimat i ta filatelie z jejich oboru. V zadnem pfipade nejde o vycet vsech nasich vyrobcu, znacek a typu. Jsou uvedeny jen ty, pro ktere znamky a dalii filatelisticke materialy existuji a budete pfekvapeni, ze je jich dost. Rozdeleni do dalsich kapitol a podkapitol je jen orientacni, aby bylo mozno znacky nekam umistit. Neuvadim podrobnosti o znackach a typech, proste proto, ze clanek je v casopise, ktery ctou odbornici, a bylo by to tedy,,nosenim dfivi do lesa". Naproti tomu uvadim pro nefilatehsty vysvetleni nekterych pojmu kurzivou, a to vzdy, kdyz jsou poprve uvadeny, cimz se ctenafi mohou poucit o terminologii a vyuzivani alespon zakladnich filatelistickych materialu. Clanek je ilustrovan obrazky znamek, ktere jsou pravdepodobne skoro vsechny, ktere byly s nasimi znackami vydany. U dalsich filatelistickych materialu jsem musel vzhledem k mistu pfistoupit k vyberu, pfednost jsem dal materialum starsim, tzn. vzacnejsim a tern, ktere jsou svoji vypovidaci schopnosti pro danou znacku charakteristicke. U obalek prvniho dne a celin ukazuji vetsinou jen cast s obrazkem pouzitym k dokumentaci. Popisky pod obrazky zkracene charakterizuji, co na nich je. Co je tematicka filatelie 1. Rakousky vojensky postovm automobil. sky postovni vuz neidentifikovatelne znacky. Navic byl pouzit obrazek nespravne znamky (s pfetiskem, takze jde ve skutecnosti o prvni znamku Jugoslavie z pozdejsi doby). To vse mne pfimelo, abych autorovi napsal, poslal mu kopii spravne znamky (obr. 1) a pfedevsim mu vysvetlil, ze filateliste jiz davno tento automobil identifikovali, ze je to %yrobek rakoiiske pobocky Daimler ve Videnskem Novem Meste, ktery byl postaven v roce 1904 a po vyzkouseni nasazen do provozu v Bosne. Nasledovaly podrobne technicke lidaje o tomto automobilu. Nezakryte feceno, chtel jsem tim take dokumentovat, ze dnesni tematicti filateliste umeji neco vyzkoumat. Odpoved' pana Kralika byla pfekvapujici, nebot' mne jako redaktor casopisu Motor Journal vyzval, abych neco napsal o nasich autech a motocyklech na znamkach. Tim to tedy vsechno zacalo a clanek si muzete pfecist. Slusnost veh, abych se pfedstavil. V mladi jsem se intenzivne venoval motorismu jako jezdec na motocyklovych soutezich i jako,,bafuiiaf", napf. casomefic, sportovni komisaf, funkcionaf autoklubu, feditel sportovnich podniku aj. V pozdejsich letech jsem tuto zalibu pfenesl na tematickou filatelii, sbiram filatelisticke materialy na temata automobily a motocykly, mam vystavni exponaty a dosahuji i na mezinarodnim poli vyznamnych uspechu. 10 Nebudu vas pfilis zatezovat teorii. Tato filatelie je vyssim stupnem tzv. nametove filatelie, kde se sbiraji.znamky s urcitymi motivy. Ne tedy podle zemi vydani, ale podle toho, co na tech znamkach je, bez ohledu na to, kde byly vydany. V tematicke filatelii se sberatele jeste navic zajimaji o technicke podrobnosti motivu na znamkach, v naiem pfipade automobilu nebo motocyklu, a vie, co s tim souvisi, napf. vyroba pffslusenstvi, bezpecnost v deprave, autokluby aj. Aby to nebylo tak jednoduche, sbiraji se nejen znamky, ale soucasne i jine filatelisticke materialy na pfislusne tema. Hlavni zasadou ovsem je, aby to bylo neco, co souvisi s postovnim provozem, tzn. zhotovila to posta a jeji organizace. Zde nektere tyto materialy v pfikladech vidite. Vrcholem snazeni tematickeho filatelisty, podobne jako sberatele starych automobilii a motocyklu, je vystavit sve dilo na souteznich vystavach. V tematickem exponatu je urcite tema pomoci textu vysvetleno a filatelisticky dokumentovano. Je to tedy jakesi hterarni dflo s filatelistickou ilustraci, ktera ovsem znacne pfevazuje. Aby byla zarucena rovnost hodnoceni, jsou stanovena pfesna pravidla, co a jak ve vystavnich exponatech pouzivat; o necem z toho se take doctete. AUTOMOBILY Zacatky v ceskych zemich JOSEF BOZEK, ktery sestrojil na prazske polytechnice a v roce 1815 pfedvedl parni vuz sve konstrukce, muze byt dokumentovan znamkami s jeho portretem (obr. 2), s budovou i. i. -i (obr. i u 2.',Josef > BoZek. polytechniky 3) a s jeho vozem pfi pfedvadeni ve Stromovce (obr. 4). 3- Budova prazske polytechniky. Struktura clanku Ucelem clanku je pfedstavit filatelisticke materialy, kterymi Ize dokumentovat nase automobily a motocykly, vc. jejich znacek. 4. Botkii i parni vuz.

2 O&tt*HO/ SIEFRIED MARCUS byl rakousky prukopnik, ktery v roce 1889 vytvofil svuj benzinovy vuz. Jak se Ize dozvedet ze shor'a uvedene knihy J. Krahlca, byl vyroben na zakazku ve strojirne v Adamove u Brna, takze nesl stopy ceskych, resp. moravskych rukou, a proto sem patfi. Samozrejme, mame ten automobil na rakouske znamce vydane k vyroci autoklubu (obr. 5). KREPUBLIK SDSTERREICHT 5. Viiz Siegfrieda Marcuse. FRANTISEK KRIZIK, elektrotechnik a vynalezce obloukove lampy, sestrojil koncem 18. a zacatkem 19. stoleti ctyfi elektromobily. Krizikuv portret je na znamce a na prislusne FDC (obr. 6) je jeho druhy elektromobil, pfedvedeny mezi roky 1895 a Vysvetleni: FDC (z anglickeho First Day Cover) je obdlka prvriflio dne vyddmurcite zndmky. Pro filatelisticke ricelyjsou vyddvdny soucasne se zndmkami postovnimi sprdvami, v zahranicf tez soukromymi fiekarepubuka M STO KOPRIVNICE Zahumenni' Kopfivnice 9- President ve znaku Kopfivnice. Vysvetleni: Celistvostje vefilatetii obdlka nebo dopis nice, prosld postovmm provozem. Celistvosti se sbiraji, ale v souteznich tematickych expondtech nemuze byt adresaodesilatele a adresdta vyuzita k jejich filatelisticke dokumentaci, protozeje tarn nenapsala posta (takze je ani nelze v expondtupouzit). NW (Nesseldorfer Wagenfabrik) v Kopfivnici je pomerne bohate dokumentovana znamkami, nebot' jako pfedchudce znacky Tatra, ktera v minulosti exportovala, mela pfednost v edicnun planu znamek. Prasident z roku 1898, prvni cesky automobil s benzinovym motorem, je na znamce obr. 8, kde je uveden nespravny rok zhotoveni, a tez na vyplatnim otisku z Kopfivnice, kde je vyobrazen ve znaku mesta (obr. 9). Vysvetleni: Vyplatni otisk slouzi firme nebo organizaci k potvrzeni o vyplaceni postovneho. Jeho soucdstije obvykle ndzev drzitele otisku a dalsi reklama, pfip. tez obrdzek, a ty mohou slouzit k tematicke dokumentaci. 10. NW Meteor. 8. Automobil Prasident. Na dalsich znamkach je automobil nazvany Meteor z roku 1899 (obr. 10), zavodnf vuz z roku 1900 (obr. 11), typ B z roku 1902 (obr. 12) a typ E z roku 1905 (obr. 13). Na poslednich dvou znamkach je nespravne uvedeno, zfejme z propagacnich duvodu, ze jde o znacku Tatra, ackoliv ta byla pouzfvana az od roku Na znamce na obr. 14 jsou dva automobily NW typu B, s balda- PR. K R l 2 f K K 6. Fr.Kfiifk a jeho druh$ elektromobil. ' *, firmatni. Jsou plnohodnotnym filatelistickym materidlem, a proto obrdzky, ktere jsou na obdlce umisteny, mohou bytpouzity v tematickych expondtech k dokumentaci. To vsakplatijen tehdy, vydala-uje postovni sprdva (jako u nds). Kfizik mel v Praze elektrotechnickou firmu, jejiz firemni obalka tvofi celistvost f roku 1897, tedy z doby zhotoveni elektromobilu (obr. 7). 7. Obdlka KfiiOtovy firmy. 11

3 79*^, Jvuraial chynovou stfechou a ctyfsedadlove coupe, oba z roku Automobil NW typu J z roku 1906 s karoserii landaulet je na FDC na obr. 15. C E S K O S L O V E N s K A POSTA ICESKAREPUBUKA 16. Voituretta L&K typ A. ll.zdvodmvuznw. lwtot. I WO. Kcs 12.NWtypB. namestl. Vzhledem k tomu, ze je obklopen legionafi a bohate vyzdoben, nedaff se dosud jeho identifikace, ackoliv byl detailne prohlizen i natoceny film. V posledm dobe, tez zasluhou Petra Koziska z NTM, bylo zjisteno, ze llo o otevfeny phaeton Laurin & Klement, typ nelze definitivne potvrdit. Vysvetleni: Celina je dopisnice nebo obdlka s natistenou zndmkou (napf. tzv. korespondencnilistek), pfip. jiny postovni tiskopis pfedem vyplaceny. Nektere celiny maji obrdzky na adresni strane, pfipadne na rubu. Protozejsouvyddnypostou, muze byt vse, co je na nich natisteno, vyuzito k tematicke dokumentaci. Pozor ale na soukrome dodatecne pfitisky na dopisnicich! 17. Voituretta L&K typ B a phaeton typ E. CS.AUTOMOBILOVA DOPRAVA 13.NWtypE. CESKAREPUBLIKA 21. L&K typ Mh. 18. ZdvodmL&K typ FC. 14. NW typ B s baldachynovou stfechou a coupe. 19. L&K typ Sh. 22. Autobus.L&K, typ HOP a Skoda $M 16,5. Stitfu/lvptavapoitfuMh iiuunek CS, AUTOMOBIIOVA DOPRAVA 15. NW typj, s karoserii landaulet. LAURIN & KLEMENT, predchudce znacky Skoda, ma rovnez bohatou filatelistickou dokumentaci. Voituretta typ A z roku 1906 je na FDC (obr. 16) a typ B z roku 1907 nahofe na znamce (obr. 17), na stejne znamce je dole ctyfsedadlovy phaeton typ E z roku 1907 s americkou strechou. Zavodni vuz FC z roku 1908 je na znamce na obr. 18, na dalsi znamce je typ Sh z roku 1914 (obr. 19). Pro prezidenta Masaryka Omnibus L&K typ MS. 20. Otevf eny phaeton L&K. Ceskcslctenskc "THBp r^;. ~ pfi jeho pfijezdu do Prahy v prosinci 1918 byl pfistaven otevfeny automobil, ve kterem projel z nadrazi Prahou na brad. Celina (obr. 20) ukazuje vuz na Vaclavskem y^t 24. Postoimi f(tz L&K na podvozku typu 105.

4 Otftt/MlO/ Limusina typu Mh z roku 1920 je na FDC (obr. 21). Firma L&K vyrabela i uzitkove automobily. Prvni prazsky autobus typu HOP z roku 1907 vidirae nahof e na znamce (obr. 22). Omnibus postaveny na podvozku typu MS, z roku 1919, je na kuponu tiskoveho listu (obr. 23). Postovni vuz z roku 1924 na podvozku typu 105 je na znamce ze stejneho tiskoveho listu (obr. 24). Vysvetleni: Tiskovy list obsahuje nekolik stejnych zndmek a prostor mezi nimi je vyplnen kupony s jinymi motivy. Tiskove listy jsou obvykle vyddvdny u pfilezitosti napf. filatelistickych vystav. Dalsi postovni autobus na podvozku MS z roku 1921 je na FDC (obr. 25). Dobovou celistvost firmy L&K z roku 1919 vidime na obr. 26. Puvodni znacka L&K je na razitku prvniho dne (obr. 27). Vysvetleni: Razitko prvniho dneje navrzeno spolu s vyddnim zndmky apouzivdno na FDC. Firma muze byt dokumentovana tez zndmkou s perfinem z roku 1918 (obr. 28). Vysvetleni: Zndmka s perfinem (zkrdcene perfin) je prodirkovdna soustavou jehel, sestavenych zpravidla do podnikove znacky. Toto oznacenimelo zabrdnit zcizeni zndmek vefirmdch a pouzivdni k soukromym dcelum. V expondtech se perfin obvykle doprovdzi kopii zadni strany zndmky cerne podlozene, aby bylo prodirkovdni lepe viditelne. Zvldst'cenne jsouperfiny na celistvostech. FDC 27. Puvodni znacka L&K. FDC 30.RAFtypFW25. RAF (Reiclienberger Automobil Fabrik) v Liberci, pozdeji pfevzata firmou Skoda, je tez povazovana za pfedchudce firmy Liaz. Vyrobila mj. skrinovy automobil typu FW 25 z rdtiu 1909, ktery je na FDC (obr. 30). 28. Perfin firmy L&K. Zanikle znacky 29. Nesprdvny rok zalozeni L&K. Dalsi moznosti je dokumentace znacky.l&k strojovym razitkem (obr. 29), ve kterem je ovsem, zfejme z propagacnich duvodu, nespravny rok zalozeni firmy, spravny je Vysvetleni: Strojove razitko slouzi paste k mechanizovanemu znehodnocovdni zndmek a byvd casto vyuzivdno take k propagaci firem nebo uddlosti. Pf edevsim behem let svetove hospodaf ske krize zaniklo nekolik nasich vyrobcu automobilu. Jejich dokumentace je velmi obtizna, nebot' nebyly vydany znamky s jejich vozy a muze se provest skoro vyhradne Jen vyplatnimi otisky techto firem Vyplatnf otisk Walter. ~T WiCHTEiii1 KOVARIKA.S. 33. Vyplatnf otisk Wichterle a Kovaftk. 25. PoStovni autobus L&K typ MS. DOPISNICE. $ WALTER, ktery vyrabel v Praze motocykly a v letech tez automobily, mel v roce 1931 vyplatni otisk, kde jsou auta uvedena (obr. 31). WIKOW byla znacka firmy Wichterle & Kovafik v Prostejo've, ktera vyrabela automobily v letech 1925^ Firmu muzeme dokumentovat znamkou s perfinem z roku 1923 (obr. 32),. nebo tez vyplatnim otiskem z roku 1933 (obr. 33). Laiirin & Klemeni, altc. ispojciaost, tovarna nutoraobilfl v Ml*d* Baitalavi. 26. Dopisnice firmy L&K. 32. Perfin Wichterle a Kovafik. 13

5 f Journal SKODA440 >SPARTAK< D;D38 IQ5Q ESKOSLOVEN$KA PO&TA 42. Skoda 440 Spartak. 34. Vyplatni otisk Zbrojovka Brno. Z (ZETKA) byla znacka firmy Zbrojovka Brno, ktera vyrabela automobily v letech Jejf vyplatni otisk se znackou je na obr. 34. Zname znacky SKODA, nas nejvetsi vyrobce automobilu, poskytuje moznost bohate filatelisticke dokumentaoe. Znacka samotna je na vyplatnim otisku z roku 1927 (obr. 35). Skoda pouzivala behem let mnoho ruznych vyplatnich otisku, pro lisporu mista jsem vybral 39- Skoda 1101 Tudor a Tudor kabriolet. CESKOSLOVENSKO; jen dalsi dva, ktere charakterizuji vyvoj firmy, z roku 1933 (obr. 36) a 1992 (obr..37). Predvalecna produkce je zastoupena vozem Popular Monte Carlo z roku 1936 na FDC 43- Skoda Octavia. na obr. 38. Z povalecnych typu jsou na celine (obr. 39) dve provedeni Skody llol Tudor a kabriolet z roku Na znamce na obr. 40 je Skoda 1201 Sedan z roku a jeho provedeni jako dodavku pro posty mame na rumunske znamce (obr. 41). Na FDC na obr. 42 je typ 440 Spartak z roku Vuz Skoda Octavia z roku 1961 najdeme jako vedlejsi motiv 40. Skoda 1201 Sedan. 44. Skoda Octavia. 35. Vyplatni otisk Skoda. 41. Skoda 1201 postovni doddvka. 45. Skoda Vyplatni otisk Skoda-Volkswagen. A :U T p ASAP AKCIOVA SPOLE6NOS A U T O M O B I L O V Y PRClMYSL ML. B O L E S L A V 36. Vyplatni otisk Skoda-Asap. 38. Skoda Popular Monte Carlo Skoda 1000 MB. na znamce na obr. 43, nebo na celine z roku 1965 (obr. 44). Roadster Skoda 450 z roku je na dalsi znamce (obr. 45). Skoda 1000 MB z roku je na rumunske celine na obr. 46, Skoda 1100 MBX z roku na strojovem razitku (obr. 47). Coupe Skoda 110 R z roku 47 Skoda 1100 MBX

6 CESKOSLOVENSKO 48. Skoda 110 R. 53-Autobus Skoda 706 RO. AJUTOSKOLA (0361) Sfeodfl Favorit. 54. Autobus Skoda 706 RTO MEX. fakhmh f»*c**4»«" p»^kt»k '"'Q^--- = " tudlcs k POKROK IRAMKOH USS KIBSCHHIfS 50. Skoda Forman. Pl-JE.'-S-K t X I C V E N - S K-'Q, 55.Autokar Skoda 706RTO LUX. MIADA BOliSlAV t Rdzitko k vyroci 100 let zalozeni firmy, najdeme na znamce na obr. 48 jako vedlejsi motiv. Zadni pohled na Skodu Favorit z roku mame na vyplatnim otisku autoskoly (obr. 49) a vuz Forman z roku na firemnim vyplatnim otisku (obr. 50). Pfilezitostne razitko z Mlade Boleslavi (obr. 51) oslavuje 100 let zalozeni firmy, vc. L&K. Vysvetleni: Pfilezitostne razitko slouzi k znehodnocovdni zndmek, ale ma propagacnia vzponunkovy charakter ajehoplatnostje omezena. Pod znackou Skoda byly tez prodavany uzitkove automobily, zejmena autobusy, pficemz nektere z nich byly ve skutecnosti vyrabeny jinymi firmami, jmenovite Avia, Karosa a Liaz. Autobus Skoda 706 RO z roku 1952 je na celine na obr. 52. Je pravdepodobne, ze autobus tohoto typu uzpusobeny pro mestsky provoz je na znamce Sjednocene arabske republiky (obr. 53). 56. Skoda Sentinel. 57. Skoda 706RT. 58.Autoposta napodvozku Skoda 506 DN. Autobus Skoda 706 RTO MEX z roku 1959 je na kubanske znamce (obr. 54) a v provedem LUX na nasi (obr. 55), kloubovy autobus Skoda SM 16,5 z roku 1967 je dole na drive uvedenem obr. 22. Nakladni Skoda Sentinel s parnim pohonem byla vyrabena v roce 1923 ve Skode Plzen (obr. 56). Hasicsky vuz Skoda 706 RT z roku 1963, ktery vyrobil Liaz, je na znamce na obr. 57. Nakonec jsem si nechal specialitu, jsou to dva vozy autoposty z roku 1937 a 1938, postavene na podvbzku Skoda 506 DN (obr. 58). Ty jsou, mimo teto znamky, bohate filatelisticky dokumentovany, nebot' slouzily pfedevsim pro filatelisticke licely a posta v nich pouzivala zvlastni celiny a oranzova razitka s jejich obrazem (obr. 59). (Dovoluji si podotknout, ze jsem o techto autopostach napsal studijni pfirucku.) PRAGA. Jeji znacku a tradici ukazuje vyplatni otisk na obr. 60. Firmu Ize do urcite miry dokumentovat perfiny firem Kolben z roku 1909 (obr. 61) a Breitfeld-Danek 60. Vfplatni otisk Praga. P O Z K E I T E s v o j i VL'ASI - P B O P A G O J T E I E I &*,*-& AUTOIJOSTA O Z N E T T E S V O I I V I A S T - P H O P A O O I T 'E I E I t. K R A S Y P O S l O B 52.Autobus Skoda 706 RO 59- Celina a razitko autoposty z roku

7 66. Praga Super Piccolo. 62. Perfinfirmy Breitfeld-Danek. 71. Zavodni Tatra Targa Florio. 72. Tatra 12 Normandie. 67. Praga V3 S a Tatra 111. Jy^& Zajimavy je sportovni Praga Super Piccolo z roku 1934 na FDC (obr. 66). Daleko novejsi je nakladni vuz Praga V3S z roku 1956, stojici vpfedu v tibetske Lhase, kam dojel s Tatrou 111 (obr. 67). tceskarepublika 63- Praga Grand. 73. Tatra Znacka Tatra. 64. Praga typ L z roku 1926 (obr. 62), jejichz jmena se spojila v pozdejsi firme CKD, jejiz automobilm oddeleni vozy znacky Praga posleze vyrabelo, nej drive ovsem jako Prvmceskomoravska tovarna na strdje. Typ Grand z roku 1912, ktery se tez zucastnoval soutezi, je na znamce ze serie historickych zavodnich automobilu (obr. 63). Ze stejneho roku pochazi nakladni typ L, ktery je na FDC, obr. 64. Postovni autobus na podvozku typu AN se vyrabel od roku Znamka s nim, stejne jako nektere jine, byla vydana tez ve zndmkovem sesitku (obr. 65). Vysvetleni: Zndmkovy sesitek obsahuje nekolik stejnych zndmek; je proddvdnpro vypldceni postovneho. Na obaluje vpfedu vyobrazeni, pfip. vzadu popis zndmky. Sesitky jsou filatelistickym materidlem, majivsak mit uvnitf zndmky. TATRA ma znacku na razitku prvniho dne (obr, 68). Typ 11. z roku 1923 je na mongolske znamce, obr. 69, postoyni vuz upraveny z typu 12, z roku 1930, je na vyobrazeni v arsiku (obr. 70). Vysvetleni: Arsik je postovni cenina ve zvlastni uprave, vydand obvykle k filatelistickym ucelum. Je na nemjedna nebo vice zndmek a doprovodnd textovd a kresebnd vyzdoba. ' 75. Tatra typ 26/30 hasicsky. VIET NAM, 501 GOLIA-MOHfOn LUYWIAH 69. Tatra Tatra 815 SI. Svifood eystaiai postsstlch. mdmek Praga I9SS 70. Postovni Tatra Postovni autobus Praga AN Tatra 603. Zavodni automobil Tatra Targa Florio z roku 1925 jena FDC, obr. 71. Dodavkoyy Tatra 12 Normandie z roku 1929 vidime na znamce na obr. 72, dalsi osobni Tatra 75 z roku 1934 je na slovenskem razitku na obr. 73. Tatra 603 z roku 1956 je vyobrazena na znamce na obr. 74. Z uzitkovych automobilu mame na znamce na obr. 7.5 hasicsky vuz typu 26/30 z roku 1933, nakladni Tatra 111 z roku 1956 v Tibetu jiz byla ukazana na znamce v obr. 67 a dalsi nakladni typ 815 SI z roku 1982 je na vietnamske znamce na obr. 76. Zasluhou lispe-

8 LIAZ vyrabel uzitkove automobily, nektere jsme si jiz ukazali pod znackou Skoda. Pod svou znackou vsak jel vuz na soutezi do Dakaru a ten raame na znamkach obr. 81 a 82 z roku GESKOSLOUENSHO 77. Souteim ndkladni Tatra. 50h ">»1 81. Soutezni ndkladni Liaz. MOTOCYKLY Zanikie znacky LAURIN & KLEMENT v motocyklech ma stejnou dokumentaci znacky jako v automobilech. Typ A z roku 1899 je na znamce na obr. 85 a na bulharske znamce na obr. 86 je stroj z roku 1902, vyobrazeni vsak zcela neodpovfda, takze typ nelze spolehlive urcit. Vondfich po zavode v Dourdanu v roce 1905 se zavodnim dvouvalcem, upravenym z typu CCD, je na FDC (obr. 87). 78. Soutezni ndkladni Tatra. chu na soutezi Pariz-Dakar mame na dvou znamkach z roku 1989 soutezni nakladni automobil Tatra (obr. 77 a 78). AERO nema na rozdfl od pfedeslych znacek prills velkou filatelistickou dokumentaci. Aero 500 z roku 1929 je ponekud zjednodusene nakreslena na FDC (obr. 79). Na formuldfi telegramu z roku 1932 (obr. 80) je reklama na Aero 662 v provedeni jako dodavkovy automobil (zobrazena je jen cast s touto reklamou). Vysvetleni: Na nekterych fortnuldfich telegramu vpfedu i vzadu byly natisteny reklamy, cimz si postovni sprdvy vylepsovaly rozpocet. Protoze jde o postovni formulate, mohou takove telegramy slouzit pro tematickou dokumentaci. Ceskoslovenskez30. let 20. stoletijsoupomernevzdcne (je na nich i znacka Praga aj.). Mjggayfc i i fc awibitg". jagy ' HCS CESHOSLOUENSKO I - ESKQ5LOVEN5RQ 82. Soute ni ndkladni Liaz. 85.L&KtypA. AVIA je znacka, kterou je mozno dokumentovat jednou znamkou, kde je postovni provedeni nakladniho automobilu z roku 1974 (obr. 83) a strojovym razitkem (obr. 84). BWAPMfl i 86. L&K model z roku PoStovni vtizavia. 84. ZnadkaAvia. 87. Vondfich v Dourdanu na L&K. CESKOSLOVENSKA ORION, vyrabeny firmou Michl ve Slanem, typ 3 HP z roku 1903, je vyobrazen na znamce na obr Aero 500. ESK05LOVEN5KO 88. Orion typ 3 HP MALf, LEVNf DODAVKOVf VClZ ITAR, tuto znacku vyrabela firina Janatka v Praze a na znamce (obr. 89) je motocykl z roku DoddvkovjiAero 662 na telegramu. 17

9 PRAGA vyrabela motocykly v letech Znacku Ize dokumentovat stejne jako automobily (viz vyse), ale jeji motocykly bohuzel ne. ESK05LOVEN5KQ Zname znacky PREMIER byla znacka vyrabena v Chebu stejnojmennou firmou, ktera byla puvodne pobockou anglicke Hillman Herbert & Cooper. Firniulze dokumentovat perfinem z roku 1920 (obr. 90), kdy jeste vyrabela jen kola. Na celistvosti z roku 1923 (obr. 91) je jiz perfin z doby, kdy byly vyrabeny motocykly. Typ 500 SV z roku 1929 je na znamce (obr. 92). JAWA jako znacka je na vyplatnim otisku z roku 1945 (obr. 94). Z pfedvalecnych stroju mame na znamce typ 175 Viliers z roku 1932 (obr. 95) a 175 Special z roku 1935 (obr. 96). Znamy perak Jawa 250 z roku 1945 se dostal na znamku (obr. 97). Export techto stroju do Svycarska je motivem na celine z roku 1953 (obr. 98). Kyvacku Jawa 350/354 z roku 1954 mame na FDC obr. 99. Protoze Jawa slavila mnoho uspechu na sportovnim poli, najdeme 90. Perfin firmy Premier. 94. Vjrplatni otisk firmy Jawa. 89.1tarzroku Export stroju Jawa 250. soutezm Jawu 350 z roku 1956 na znamce vydane k Sestidenni v roce 1957 (9br. 100) Soutezm Jawa 350. PremierJoudriu} ueloeiped6 a sfpojfl ahe2_spol., ZaloSeno 1875 Cheb O 6eM4. Telefon: Us, 85 a e =, Adresa telegramfi: Premte Pan CELEM SV T 91. Celistvost s perfinem Premier. C E S K O S L O V E N S K A POSTA,* 99. Jawa 350/ Jawa 175 Viliers. 92. Premier 500 SV ESKA, znacka pouzivana tovarnou Kastrup a Swetlick v Chebu, je na znamce na obr. 93 reprezentovana motokolem Mofa 98 ccm z roku IICESROSLOVENSROI 96. Jawa 175 Special. E5K05LOVEN5KO 93-Eska -Mofa Jawa 250 Perdk Fr. Sfastny najawe 500 ccm. V dobe vydani byl jezdec vseobecne identifikovan jako Jaromir Cfzek. Frantiska St'astneho vidime s Jawou 500 ccm na celine z roku 1956 (obr. 101) a lidajne, s urcitou fantasii, s Jawou 350 ccm na znamce z roku 1961 (obr. 102). Jawa 350 UR SST 633 Bizon z roku 1970 je na znamce Burkina Faso (obr. 103) a Jawa 350/634 z roku 1974 na znamce Afganistanu (obr. 104).

10 CESKOSLOVENSKO obr Sportovni uspechy teto znacky reprezentuje Vaclav Parus s CZ 125 ccm (st. c. 11) na celine z roku 1956 (obr. 110). 20 hi CESKOSLOVEHSKl 102. Fr. Stastny najawa 350 ccm CZ 150. ESO, znacku plochodraznich a terennich stroju, Ize pravdepodobne dokumentovat mad'arskou znamkou (obr. Ill), jesthie je to opravdu plochodrazni ESO 500 DTz roku BURKINA FASO.SS, I50f CEHTENAtfiE DE L'IHVE«TION OE UC MOTOCYC(.ETTE 103Jawa 350 UR SST-633 Bizon CZ 125 Motocros * 111.ESO500DT, MANET, maly motocykl typu 90 z roku 1950 jena znamce na obr Skiitr Manet 100 z roku 1960 vidime na celine Publibel (obr. 113). Vysvetleni: Belgicke celiny Publibel jsou vyddvdny ve velikem mnozstvi s nejruznejsimi reklamami. Tyto dopisnice maji pro odesllatele vyhodu, ze jsou lacinejsi nez postovne, protoze cast hradi paste inzerenti. MOTOCYCLETTES 104. Jawa 350/634. CZ. Znacku mame na vyplatnim otisku z roku 1936 (obr. 105). Pfedvalecna CZ 500 z roku 1938 je na Laoske znamce (obr. 106) a v bflem provedeni pro papezskou gafdu ve 110.VParus na CZ 125 cm. Vatikanu na 0078 *5QO CESKA ZBROJOVKA STRAKOKICE. prilezitostnem razitku (obr. 107). Povalecna CZ 150 z roku 1951 je vyobrazena na znamce na obr; 108. Terenni CZ 125 Motocros z roku 1984 vidime na znamce na BURKINA FASO «.sr«80f CENTiNAIRE DE t'invention D LA MOTOCVCLETTE 112. Manet Vyplatni otisk se znackou 106.CZ500. AGENT : DEGAND - TINII6HY T. PUBUBEl CZ500Vatikdn. ET VIRTON T ' 113-Skutr Manet

11 f JouTuial JIRi HORAK - PRAHA MOTOCYKL V ZIVOTE CLOVEKA O motocyklu, vyuztti pro sport i praci, kladnych i zapornych vltvech na zivot lov ka. 1. CLOV^K VYNALEZL MOTOCYKL PRO SVO JE POHOOLf 1.01 Kolobytozakladem 1.02Vynalezci 1.03 Hledani optimalni koncepce 1.04Rozmachpo1.sv tov6valce 1.05 Zavody pomahaj i vyvoji 1.06 Move impulsy po 2. svetove valce MOTOCYKL SE STAL SPORTOVNfM MASTROJEM 2.01 Silnicni zavody Ploche drahy 2.03 Terenni zavody 2.04 Souleze 2.05 Cyklistika a motobal ' 2.06 Zavodni drahy' 2.07 ftizeni motocykloveho sportu MOTOCYKLOVA TECHNIKA 3.01 Cestovni motocykly 1 3J32 Sportowti motocykly 3.03Motocykioveznacky 3.04 Pfislusenstvi 3.05 Pohonne hmoty 3.06 Vystavy motocyklu 4. MOTOCYKL V PRACI CLOVSKA 4.01 Postovni provoz 4.02 Vojsko a policie 4.03 Vyroba a pnxtej motocytdij 4.04 Opravy motocymij 5.0MEZENIZAPORNYCH ". VLIVO MOTOCYKLU 5.01 Dopravni nehody 5.02 ftizeni sifnicniho provozu 5.03 Bezpecne siinice 5.04 Vychova mokxykiistu 5.05 chrana motocyklisty 5 06 Zpusoby spravne jizdy Typy pisma pouzife v exponat Na tomto miste bych chtel zduraznit, ze ne kazdy chee vystavovat, ale jen sbira znamky z nametu, ktery ho zajima. Takbvych je samozf ejme vetsina a jsou to filateliste, kterym dela toto sbirani potesenf. Tematictf filatehste se sdruzuji v odbornych sekcich Ceske nametove spolecnosti pfi Svazu ceskych filatelistu, v nasem pfipade v sekci Doprava (www.sweb.cz/doprava_ve_filatelii). Na mezinarodnim poh pusobf skupina,,motorova vozidla", ktera ma cca 200 clenu z mnoha statu sveta. Ta vydava trojjazycny zpravodaj Filamobil a v n«m se uvefejiiuji poznatky, i technicke, o znamkach a jinych materialech tohoto nametu. Skupina tez vydava katalogy a pof ada burzy. Omlouvam se, ze jsem vas temi znamkami zdrzel od ctenf jinych, zajimavejsfch clanku tohoto vyborneho casopisu. Snad jsem vas zaujal alespon vyctem filatehstickych materialu z oboru, ktery je vam blizky. Clovek ma znat co nejvice, a tak jste si mohli udelat spravny obraz o tematicke filatelii, ve ktere se.nase zaliby setkavaji. Mozna, ze se k ni nekdy take dostanete. A liplne nakonec: nikdo neni neomylny, a proto identifikace typu v textu a na obrazcich nemusi byt vzdy pfesna; uvitam s diky vase pfipomfnky, moje adresa je v redakci. JifiHordk 4.02 VOJSKO A POLICIE Motocykiy sbuzi ve vojsku pro sychle nasazeni. Ve 2. svetove valkce byly pouzivany i pasove motocykly. Ternaticke texty Poznamky k temasckemu vyzkumu Poznamkyk 114. tfvodnilist expondtu. ZMREM Tematicti filateliste sbirajf obvykle vie, co s jejich nametem alespon trochu souvisi. Tak ti, ktefi jsou zamefeni na automobily a motocykly, nepohrdnou znamkami a jinym materialem s motoristickym sportem, prislusenstnm, pohonnymi hmotami, autosalony, bezpecnosti silnicniho provozu, silnicemi, mosty, silnicnimi tunely aj. To vse mohou uplatnit v souteznim vystavnim exponatu. Jako pffklad si prohlednete livodni list exponatu o motocyklech (obr. 114). Dulezita je take graficka stranka listu v exponatu. Abyste si udelali pfedstavu, jak takovy list vypada, uvadim ukazku na obr Vystavni exponaty dospelych musi mit 80 listu, resp. 128, jestlize jiz dosahly vyznamneho lispechu na mezinarodni vystave. U mladeze je to podle veku, od 8 listu u zacmajicich. V posledni dobe je zavadena tzv. otevfena trida, kde nemusi byt zdaleka takovy rozsah, pohybuje se od 16 listu, a navic staci Jen polovina filatelistickeho materialu a ostatnf mohou byt fotografie, pohlednice, nalepky, telefonni karty, prospekty, proste vse, co se vztahuje k tematu, ktery si autor vybral. To dava moznosti i tern, kteff teprve zacinaji, ale majf i jiny nez filatelisticky material, ktery mohou ukazat. 20 ". uft uoitouuft cow ri.. ' '..is (VSTALE UMVTRfEUl ' y. : ;! l t ) f iuioml'i. CAR IE! ',' v;>,, - '-' '&. i v '' ": ~'": ' * Take v policejnich sluzbach ma motocyki jiz diouhou dobu nezastupitelne mlsto, predevsim diky sve pohyblivosti a rychtosti Motocykly pro policejni hlldkovou sluzbu jsou nynl vybaveny silnymi motoiy, pruhlednymi Stity, sohrankami pro silnicni pombo a vysilactemi Ukdzka listu exponatu.

100 let NTM. Zpravodaj Národního technického muzea [1] 2008

100 let NTM. Zpravodaj Národního technického muzea [1] 2008 100 let NTM Zpravodaj Národního technického muzea [1] 2008 [Obsah] slovo úvodem Editorial 1 ke stoletému výročí Národní technické muzeum před sto lety 2 Technické unikáty na poštovních známkách 4 Pamětní

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Miroslav Tesař Petr Jílek Pardubice 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci

Více

Jan Neumann. Autobus Škoda 706 RO. historie, vývoj, technika, jiné využití. Grada Publishing

Jan Neumann. Autobus Škoda 706 RO. historie, vývoj, technika, jiné využití. Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RO historie, vývoj, technika, jiné využití Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RO Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

80 let dálkovy ch jízd Sˇkody Popular sveˇtem První Zdeneˇk Vacek populární odo sˇkodovka sˇk populár Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.

80 let dálkovy ch jízd Sˇkody Popular sveˇtem První Zdeneˇk Vacek populární odo sˇkodovka sˇk populár Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. Zdeněk Vacek První populární škodovka 80 let dálkových jízd Škody Popular světem SŠˇebelova Kalkata Procházkova hvězdice Elstnerova Amerika Čapkova Anglie 80 let dálkových jízd Škody Popular světem Zdeněk

Více

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Diplomová

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Historie československého a českého automobilového průmyslu Olomouc, červen 2011 Marek POBEŽAL Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1. Vývoj automobilového průmyslu 1.1. Objevitelé

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

Veteran. kaleidoskop 1/2011 1 1/2011. nový elektronický magazín zdarma na www.autokaleidoskop.cz. Veteran kaledoskop je šetrný k životnímu prostředí

Veteran. kaleidoskop 1/2011 1 1/2011. nový elektronický magazín zdarma na www.autokaleidoskop.cz. Veteran kaledoskop je šetrný k životnímu prostředí Veteran kaleidoskop 1/2011 Veteran kaledoskop je šetrný k životnímu prostředí 1 1/2011 nový elektronický magazín zdarma na www.autokaleidoskop.cz editorial obsah 1/2011 Vážení čtenáři, příznivci veteránů,

Více

zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele

zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele 02/2005 ARAL KLUB zpravodaj firmy Aral ČR pro partnery, spolupracovníky a přátele N O V Ý D E S I G N O L E J Ů, O R I G I N Á L N Í P R É M I E P R O C E L O U R O D I N U O B S A H 03 aktualita Nový

Více

DEJINY MESTA. Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006

DEJINY MESTA. Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006 DEJINY MESTA Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006 Vydavatelstvi Baron Zimni 1580, 253 01 Hostivice e-mail: pohlednice.baron@sezfiam.cz Tel: +420 603 551 948, +420 603 107 656 rext: Informacni centrum

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981

Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981 ŠKODA 130RS Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981 ING. MIRKO ČERVENÝ KAREL ŘEPA Vážení čtenáři, je mi ctí, že mě pan Řepa požádal, abych napsal úvod k této knize, která pojednává o úspěšném a slavném období

Více

Simply clever. ŠKODA Výroční zpráva 2011. ŠKODA AUTO a.s.

Simply clever. ŠKODA Výroční zpráva 2011. ŠKODA AUTO a.s. Simply clever ŠKODA Výroční zpráva 2011 ŠKODA AUTO a.s. Skupina ŠKODA AUTO dodávky zákazníkům 2011 2010 + 15,3 % 762 600 879 184 Skupina ŠKODA AUTO tržby celkem (mil. Kč) 2011 2010 + 15,1 % 252,562 562

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů 01 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Jak jsme obstáli v roce 2014? Podle předběžných výsledků, které byly v době psaní tohoto sloupku k dispozici, přepravilo ČD Cargo v roce 2014 celkem

Více

» Vážení klienti a obchodní partneři,

» Vážení klienti a obchodní partneři, » Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2003, který sice není první rok nového tisíciletí, je pro naši společnost přesto velmi významný a něčím zvláštní. Je to rok, ve kterém slaví D.A.S. své 75. výročí.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Martin Petr Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta ekonomiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Martin Petr Rozbor vybraných marketingových materiálů nejprodávanějších vozů nižší střední

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, končí rok 2005 a s ním desáté výročí od začátku působení D.A.S. v České republice. Naše společnost je průkopníkem pojištění

Více

Obcasnik zeleznicniho spolku Lokdlka Group v Rokycanech

Obcasnik zeleznicniho spolku Lokdlka Group v Rokycanech Obcasnik zeleznicniho spolku Lokdlka Group v Rokycanech Cislo 11 Vychazi 24. eervna 1996 Cena 3,Mill zeleznicnf pfatele, schazime se spolecne v dobe, kdy se vzpamatovavame z "mistrovskych" kouskii, ktere

Více

vítejte obsah Vklad LET Historie automobilky v letech 1895 2015 Cesta 120 lety historie ŠKODA AUTO a představení provozů přístupných během

vítejte obsah Vklad LET Historie automobilky v letech 1895 2015 Cesta 120 lety historie ŠKODA AUTO a představení provozů přístupných během vítejte LET obsah Milé kolegyně, milí kolegové, v letošním roce si připomínáme 120. výročí založení naší firmy, která je tak jednou z nejstarších dosud vyrábějících automobilek světa. Jsme velice hrdí

Více

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové,  Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, dnes mám pro Vás dvě zprávy; jednu dobrou a jednu špatnou. Začnu tou příznivou: - Dobrá věc se podařila, budeme mít prémii! Každý člen Svazu českých filatelistů obdrží

Více

ROČENKA 2008 TRAMVAJÍ V PRAZE

ROČENKA 2008 TRAMVAJÍ V PRAZE ROČENKA 2008 TRAMVAJÍ V PRAZE Jakub Hradil Tomáš Máca Václav Brejška Spolupráce: Antonín Stejskal, Radim Bösser 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Obsah Obsah 2 Předmluva 3 Vozy 4 Modernizace

Více

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy TrZHOVOJVINtNJKE LLfT,( ZPMVODAJ OBV1N O MtfTA TRHOWC H JVINO I~ OKOLr Duben 1993 CIslo 1 Rocnik TII. Slrucni hospodaren' misla 0 Jaro je pravidelne pro samospravu obce, tedy meslskou radu a mestske zastupltel

Více

ŠKODABIKE je tu! Témata

ŠKODABIKE je tu! Témata VI. ročník 1/2010 Oblíbený BIKE je tu! Témata diplomových prací vyberte si! Praxe ve firmě přináší náskok Trainee program nastartuje kariéru 2 Milé studentky, milí studenti, další číslo časopisu, který

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Oslavovali jsme čtvrtstoletí pražského metra vat se mohlo zdarma, k dispozici byly

Více