VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ČERVENEC 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI. 5,- Kč FARNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Vývoj a dějiny fondu Z údobí existence původní fary v Hořepníku se nedochovaly žádné písemnosti. V poměrně souvislé řadě existuje skoro vesměs od počátku 19. století veškerý spisový materiál, jen několik málo aktů mající vztah k dějinám farnosti zasahuje do 17. a 18. století. Pamětná kniha byla založena r farářem Janem Norbertem Moteliusem, avšak zápisy začínají rokem Ostatní úřední knihy jsou převážně z 18. a 19. století. Matriky začínají rokem 1673 a jsou vedeny v inventáři do roku 1836, neboť tato část matrik je uložena ve Státním archivu v Třeboni. Další matriky od r do současnosti se nacházejí v matričním středisku na MNV v Hořepníku. Všem písemnostem byla v minulosti věnována poměrně dobrá péče. Podací protokoly se zachovaly od r. 1861, všechny předchozí spisy byly řádně presentovány a číslovány. První soupis (inventář) farního archivu pochází z roku 1893 a zahrnuje archiválie od r Spisy byly původně přeložené do úzkých fasciklů, k nimž udělal teprve farář Šulc tematické štítky. Knihy byly na faře uloženy v polici, spisy v dřevěné truhle. Fond byl převzat dne 26. dubna 1963 archivním pracovníkem Karlem Poustkou do Okresního archivu v Červené Řečici a proveden k němu předávací soupis. K inventarizaci fondu došlo v měsíci březnu až dubnu Význam fondu je převážně omezen na obvod farnosti. V materiálech lze však vystopovat důležité prameny zejména k dějinám farnosti, v matričních věcech jsou cenná rodopisná data (rod Smrčků, Pivničků aj.) i data o židech, kteří v Hořepníku tvořili dosti četnou osadu. Jsou zde i prameny k dějinám rodin majitelů statku v Březině, výpisy z desek zemských a různé inventáře. Zvláště cenný je notový materiál, uložený ve 4 kartonech a sepsaný pracovníkem ČSAV s. Bužgou v r Inventář fondu sestavil a úvodem opatřil promovaný historik Karel Poustka v Okresním archivu v Červené Řečici v roce Fond obsahuje 4 listiny, 111 knih a 17 kartonů spisů; v celku je 149 inventárních jednotek. Časový rozsah fondu je od r do Po překrabicování a nepatrném vyskartování měří fond 4,15 běž. metrů. autor: prom. historik Karel Poustka (květen r. 1967) Pokračování příště Josef Kovář SLOVO HEJTMANA Doprava a silnice náš každodenní chleba Začalo léto doba příjemná pro všechny. Většinou příjemné teplo, dovolené, relaxace. Často také aktivní odpočinek spojený s turistikou, jízdou na kole nebo houbařením. Pro všechny takové aktivity máme na Vysočině mnoho možností. Ty ovšem souvisí s dopravou. Tato problematika patří mezi základní priority naší krajské samosprávy a máme s ní nemálo starostí. Jistě jste zaznamenali rušení některých vlakových spojů od půlky června. Změna znamená snížení pouze o 2 % vlakových kilometrů z celkového ročního objemu. Byla to reakce Českých drah na to, že jsme už nebyli schopni a ochotni hradit jejich vzrůstající nároky na financování ztrátových spojů. Bohužel skutečnost je taková, že některé sympatické vláčky jezdí skoro prázdné a jejich provozovatel to řeší pouze požadavky na dotace. Jen osm vlaků z těch dříve dotovaných jsou České dráhy ochotny na Vysočině provozovat v rámci svého rozpočtu. A za ty další ztrátové spoje bude kraj stále hradit 252,9 mil. Kč. Slíbili jsme, že budeme chybějící spoje nahrazovat levnějšími autobusovými. O rušení konkrétních vlakových spojů jsme se dozvěděli se zpožděním, což nebylo úplně fér. Přesto jsme hned zareagovali, připravili licence i pro nové dopravce, doplnili chybějící spojení. Není to na Vysočině s dopravou jednoduché máme tu 704 obcí většinou malých sídel rozptýlených na poměrně velkém území. Přesto jsou všechny obce dostupné buď autobusovou nebo drážní dopravou. A budou nadále i po omezení či rušení vlakových spojů. S dopravou souvisí i stav silnic a to je naše další velká starost. Kraje zdědily silnice v dost tristním stavu. A kdo chce vidět, ten si určitě všímá, že se jejich stav za poslední léta výrazně zlepšil. I za cenu nepopulárních častých objížděk. Ovšem nepříznivé klimatické podmínky a stále se zvyšující provoz mají své dopady. Střídání teplot okolo bodu mrazu, déšť se sněhem, sněžení, noční teploty pod bodem mrazu vedou k enormnímu počtu výtluků, poškození svislého dopravního značení a směrových sloupků. Pro zajímavost: v roce 2007 činily náklady na výtluky 59 mil. Kč, v roce 2008 už 68 mil. Kč. A škody po zimě v roce 2009 za období leden - březen nám byly vyčísleny na 150 mil. Kč. Přitom na souvislé opravy silnic máme v roce 2009 plánováno v celkovém objemu 275,7 mil. Kč. Nebudu vás už unavovat čísly snad jen ještě jedno na investiční stavby tedy na nové silnice a generálky stávajících chceme vydat v letošním roce obrovskou sumu přes dvě miliardy korun. A ani to nestačí našim představám. Navíc

2 silnice první třídy a dálnice obhospodařuje přímo stát. A ten chce prostředky na tuto oblast snižovat i oproti původně plánovanému objemu, mnohé stavby silnic nebo obchvatů měst a městeček odložit. S kolegy hejtmany proti tomu protestujeme, uvidíme, jak se nám podaří tyto záměry zvrátit. Chápeme, že stát musí hledat úspory. Ale silnice a doprava vůbec jsou každodenním chlebem většiny našich občanů. A proto na ně klademe takový důraz. Jsou věci, které si můžeme odpustit. Do práce však musíme skoro každý den. A málokdo má to štěstí, že do ní dojde pěšky. Pochopitelně by bylo lepší, kdyby dopravní spoje byly častější a nových krásných silnic přibývalo ještě rychleji. Leč i kraj musí hospodařit jako každá domácnost - s tím, na co má. Teď v létě nás čeká ve větší míře i to vítanější cestování za tím dovolenkovým odpočinkem a relaxací. Přeji vám, aby i ta cesta za příjemným trávením volného času byla alespoň snesitelně stráveným časem. Krásné léto na Vysočině! KLOBÁSA VYSOČINY Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny Tradiční Klobásy Vysočiny se 20. června 2009 zúčastnilo celkem 12. soutěžících a 19. soutěžních vzorků. Průběh hodnocení odbornou porotou: Jednotlivé soutěžní vzorky klobás byly před soutěží označeny pořadateli náhodně vylosovanými trojčíslími. Hodnocení přihlášených výrobků probíhalo anonymně jak z hlediska výrobců a výrobků, tak z hlediska porotců. Každý z pěti porotců u každého přihlášeného výrobku hodnotil: vzhled, nákroj, konzistenci, vůni, chuť a celkový pocit. Hodnoceny byly výrobky ve studeném i teplém stavu. K hodnocení měl hodnotitel k dispozici body od 1 do 5, kde 1 = nejhorší a 5 = nejlepší. Vyhrává výrobek s nejvyšším počtem bodů. Výsledky hodnocení odborné poroty: 1. místo: Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská... KLOBÁSA VYSOČINA 2. místo: Řeznictví a uzenářství Milan Sláma, Růžová 225, Velká Bíteš... KLOBÁSA SPIŠSKÁ 3. místo: Masný průmysl-jan Prantl, Obchodní odd. Komenského 60, Žirovnice... TOP KLOBÁSA Průběh hodnocení diváckou porotou: V divácké porotě byli zástupci obcí DSO Hořepnický region. Hodnocení přihlášených výrobků probíhalo anonymně jak z hlediska výrobců a výrobků, tak z hlediska porotců. Každý z pěti porotců u každého přihlášeného výrobku hodnotil: vzhled, nákroj, konzistenci, vůni, chuť a celkový pocit. Hodnoceny byly výrobky pouze ve studeném stavu. K hodnocení měl hodnotitel k dispozici body od 1 do 5, kde 1 = nejhorší a 5 = nejlepší. Vyhrává výrobek s nejvyšším počtem bodů. 2 Výsledky hodnocení divácké poroty: 1. místo: Řeznictví a uzenářství Milan Sláma, Růžová 225, Velká Bíteš... KLOBÁSA SPIŠSKÁ 2. místo: Školní statek Humpolec Nádražní 101 jatka, Humpolec... HUMPOLECKÁ ČABAJKA 3. místo: Masný průmysl-jan Prantl, Obchodní odd. Komenského 60, Žirovnice... TOP KLOBÁSA Závěr: Odborná i divácká porota měla nesnadný úkol posoudit 19 velice chutných výrobků. Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž, ve které hlavně rozhodují chuťové pohárky jednotlivých porotců a ne vteřiny, metry nebo jinak přesně měřitelné hodnoty, bylo rozhodnuto, po dohodě s pořadateli, nezveřejňovat další pořadí a umístění. Vladimír Kotýnek, předseda DSO Hořepnický region VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Výsledky hlasování ve volebním okrsku Hořepník ve dnech Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 482. Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 112. Počet odevzdaných úředních obálek: 112. Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 112. Účast voličů: 23,24 % Pořadí, název a počet hlasů: 1. Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Křesťan. demokrat. Unie Českosl. strana lidová Starostové a nezávislí Vaše alternativa Suverenita Libertas.cz Věci veřejné Sdružení pro republiku Republikán. strana českosl Humanistická strana Volte Pravý Blok Evropská demokratická strana SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Dělnická strana Nezávislí - 1 SPANÍ VE ŠKOLE Poslední školní týden, z pondělka na úterý, naše sedmá třída spala ve škole. Sešli jsme se s paní učitelkou v šest hodin před školou. Když všichni dorazili, pan učitel nám odemknul školu a mi jsme si šli odložit věci. Přinesli jsme si do třídy molitany, rozložili jsme si je, rozestlali jsme spacáky a utíkali jsme si dělat véču, protože jsme měli vééélikej hlad.

3 s některými výrobci osobních aut na území Čech a Moravy. Večeři nám dělal mistr kuchař P. Mojčák, ale trošku jsme mu pomohli. A co jsme měli dobrého?? Čínu s rýží. Připravili jsme si talíře, příbory a už jsme se do toho pustili! Bylo to vynikající, ještě nám upekl bábovku k snídani, trošku jsme ji připálili, ale byla dobrá. Když jsme se napapali, umyli jsme nádobí a šli jsme se vysprchovat. Potom jsme měli menší program, hráli jsme si různé hry, které nám připravili M. Soukupová, S. Berková a I. Plšková. Kolem půlnoci jsme zhasli a ulehli jsme. Někdo usnul okolo 1 hod a někdo i déle. Druhý den jsme vstávali už v 6 hod. Šli jsme se nasnídat a poklidili jsme naši noclehárnu ve třídě. No a pak jsme se normálně učili. Aneta Filipová PODĚKOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Hořepník děkuje firmě KOS servis s.r.o. za sponzorský dar ve výši 5 600, - Kč. Finanční obnos škola použije na zaplacení odměny vedoucím kroužků břišních tanců v základní škole, anglického jazyka a zobcové flétny v mateřské škole, které byly vedeny v letošním roce. ředitelství školy O HISTORII MOTORISMU V ČESKOSLOVENSKU-OSOBNÍ AUTOMOBILY Článek navazuje na minulé číslo Hořepnického zpravodaje, který uvedl článek o výrobcích motorek v Československu. V dnešním článku vás seznámím 3 František Křižík Praha. Plánický rodák Ing.Dr.h.c. František Křižík byl nadšeným propagátorem elektrifikace, mj. vynálezcem obloukové lampy. Zaváděl elektřinu nejen pro osvětlování, ale i k pohonu strojů v továrnách nebo kolejových vozidel. Proto nás nemůže překvapit, že zasáhl i do oblasti automobilů s elektrickým pohonem. Bylo nalezeno několik náčrtků, fotografií, patentní spisy a katalog firmy Křižík. Firma sídlila v pražském Karlíně. Křižík postavil postupně čtyři elektromobily. Ve svých pamětech František Křižík vzpomíná takto: První elektrické auto jsem postavil roku Elektromotor o 5k byl zavěšen u zadní osy, kterou poháněl planetárním soukolím v náhradu za nynější. Na předlohovém hřídeli byla pásová brzda. Motor i brzda byly řízeny pedály. Vůz měl už volant. Při třetí konstrukci jsem použil dvou elektromotorů, každý po 3k, takže každé z obou zadních kol bylo poháněno zvláštním elektromotorem. Vůz byl karosovaný jako čtyřmístný, kola měla již pneumatiky. Vůz byl postaven v letech Se všemi vozy jezdil nejen po Praze, ale konal s nimi i dosti dlouhé jízdy přespolní. Pro Křižíka šlo jen o krátkou epizodu, měl mnoho zakázek na výstavbu elektráren, osvětlení našich i zahraničních měst a kolejové dopravy. Nesseldorfer Waenbau Fabrik v Kopřivnici. V moravské Kopřivnici založil v roce 1850 vyučený sedlář Ignác Šustala dílnu na výrobu kočárů. Ta se později rozrostla na akciovou společnost a vyráběla zejména železniční vozy. V roce 1898 byl v Kopřivnici vyroben automobil se spalovacím motorem pojmenovaný President. Historie jeho vzniku je zajímavá. Na jejím začátku byl liberecký továrník Theodor Liebig, propagátor motorismu u nás i v zahraničí, který od roku 1893 vlastnil jeden z prvních automobilů Benz-Victoria. Liebig se znal s ředitelem Fischerem a v roce 1897 přemluvil Carla Benze, aby prodal do Kopřivnice jeden vůz Phaeton a také moderní dvouválcový motor. Motor byl k dispozici a zbývalo jen zkonstruovat celý automobil. Dělali to mladí konstruktéři, mezi nimi později známý Hans Ledvinka, tvůrce slavné tatrovácké koncepce. Při řešení byly využity zkušenosti z dosavadní produkce, a proto konstrukce vycházela z kočáru typu Mylord. Dvouválcový motor Benz o objemu 2750 cm 3 o výkonu 5k při 600 ot/min byl umístěn vzadu pod skříní. Motor se uváděl do chodu roztáčením setrvačníku. O další historii automobilky v Kopřivnici se dočtete v kapitole o značce Tatra, jejíž historie začíná rokem Laurin a Klement v Mladé Boleslavi. Václav Kliment, knihkupec z Mladé Boleslavi a Václav Laurin, strojní zámečník z Turnova, založili v roce 1895 firmu na výrobu jízdních kol, která od roku 1899 vyráběla i motocykly značky Slávia. Firma vzkvétala, s motocykly měla úspěchy a po pokusech s dvoustopým vozidlem na bázi motocyklu v roce 1901

4 postavila v roce 1905 svůj první automobil, Voiturettu typu A. Byl to první automobil Laurin a Klement. Motor byl čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený dvouválec objemu 1005 cm 3 o výkonu 7 k. Byl umístěn vpředu, třístupňová převodovka se zpětným chodem dole ve středu vozu, zadní osa hnaná spojovacím hřídelem. Řízení šnekové, brzda nožní na převody a ruční bubnová. Kola nesnímací drátová, s pneumatikami. Hmotnost kg, maximální rychlost 40 km/hod. Těchto automobilů bylo vyrobeno v letech celkem 42 kusů. Roku 1907 se továrna rozrostla na plochu m 2 a zaměstnávala asi 600 lidí. Firma se velmi brzo věnovala exportu a k tomu využívala svá zastoupení v cizině. Už v roce 1907 měla sklady, zastoupení a opravny ve Vídni, Londýně a Budapešti. V roce 1910 prodávala v Německu, Itálii, Rumunsku, Srbsku, Anglii a Francii, největším odběratelem bylo Rusko. Firma se angažovala i v užitkových vozech. Nejprve byly vyráběny nákladní vozy s užitečnou nosností 1500 kg na podvozcích osobních vozidel a v roce 1907 byl vyvinut zcela nový těžký užitkový automobil typu H s užitečnou hmotností až 4000 kg. Vůz poháněl téměř šestilitrový čtyřválec o výkonu 32 k, zadní dřevěná kola s dvojitými pryžovými obručemi byla ještě poháněna řetězy. Poštovní autobusy se vyráběly pro sedících cestujících, kteří nastupovali dveřmi v zadní stěně vozidla, podle bočních stěn byly lavice. Historie značky Laurin a Klement končí rokem 1925 po sloučení s koncernem Škoda v Plzni. Reichenberger Automobil Fabrik v Liberci. Zakladatelem továrny RAF v Liberci byl baron Theodor Liebig. V roce 1908 se představila firma RAF na pražské automobilové výstavbě automobilem se čtyřválcovým motorem, v dalších letech vystavili několik dalších modelů, až do roku 1913 nabízela celkem 9 typů osobních automobilů. Největší úspěch však měla s užitkovým vozem RAF FW 25 z roku 1909 s uzavřenou skříňovou karoserií. Poháněl ho čtyřválcový motor objemu 3053 cm 3 o výkonu 25 k. Karoserie byla dřevěná. Záměr konkurovat Firmě Laurin a Klement nebyl úspěšný. Její výrobky byly tehdy technicky dokonalé, takže měly v prodeji naprostou převahu. V roce 1913 zakoupila firmu RAF právě tato konkurenční firma a v Liberci byla výroba zastavena. Praga v Praze. Firma První Českomoravská továrna na stroje v Praze založila v roce 1907 automobilní oddělení. Pro výrobu byla v Libni postavena nová továrna dokončená v roce Zpočátku se tam kusově vyráběly licenční automobily a později vozy podle vlastního vývoje. Zpočátku byly vyráběny osobní vozy velké, první byl typ Praga Grand z roku 1912 a patřil mezi nejluxusnější vozidla naší tehdejší produkce. Dodával se jako otevřená nebo uzavřená limuzina. Měl čtyřválcový motor objemu 3824 cm 3 a výkonu 50 k a dosahoval rychlosti 100 km/hod. Ve třicátých letech 20. století vyvinula několik typů malých vozů, zejména úspěšný vůz Praga Baby, vyráběný v letech Vůz měl čtyřválcový motor objemu cm 3 a výkon 22 k. Jeho novinka páteřový rám umožňoval podstatně nižší stavbu celého vozu a tím i nižší polohu sedadel. Jen pro zajímavost, uzavřený vůz stál tehdy Kč. Již během prvního roku výroby se jich prodalo 100 kusů. O tom, že značka Praga byla v konkurenci velmi úspěšná, svědčí, že podle sčítání koncem roku 1933 byla v ČSR na prvním místě s celkovým počtem vozů, z toho osobních automobilů bylo Již od roku 1909 vyráběla Praga také užitkové nákladní vozy a od dvacátých let i autobusy. Druhá světová válka a německá okupace znamenaly konec továrny Praga jako automobilky. Výrobu automobilů Němci po roce 1939 postupně nahradili speciální vojenskou výrobou, například lehkými tanky Praga 38. Po válce se smontovalo ještě několik desítek vozů. Výroba osobních automobilů skončila v roce 1946, dále byly vyráběny jen vozy nákladní, z nichž nejúspěšnější byl Praga V3 S. Ten se vyráběl po mnoho let a po delimitaci ze závodu Praga ještě v závodě Avia v Letňanech a nakonec v Bratislavě. V roce 1964 byla výroba automobilů v továrně Praga ukončena a zůstala jen výroba autodílů. Za 60 let bylo vyrobeno celkem 165 tisíc vozů značky Praga. V současné době používá nezměněnou značku a emblém firma Praga Hostivař a.s., která vyrábí převodovky a hnací nápravy pro nákladní automobily. Walter v Praze Strojní zámečník Josef Walter si pronajal v roce 1898 v Praze na Smíchově malou dílnu, kde začal vyrábět velocipédy. V roce 1911 vytvořil společnost s ručením omezeným. Pokrok ovšem nelze zastavit a tak muselo zákonitě dojít i k pokusu o konstrukci automobilu. V roce 1913 byly vyvinuty hned tři typy se čtyřválcovými motory. Byly označeny W+,W2 a W3 a vyráběly se v desetikusových sériích. Ve 30. letech vyráběla firma Walter již jako akciová společnost devět typů automobilů, některé podle licence FIAT. V roce 1935 vzhledem hospodářské krizi byla výroba automobilů Walter ukončena. Tatra v Kopřivnici. Kopřivnickou automobilku pod značkou NW jsme opustili těsně po první světové válce. V roce 1921 byla firma přejmenována na Kopřivnickou vozovku a.s. K definitivnímu sjednocení došlo později, když byla Kopřivnická vozovka přejmenována na Závody Tatra a.s. První automobil vyvíjený jako Tatra byl typ 11 a vstoupil do dějin jako tatrovácká koncepce. Vytvořil ho konstruktér Hans Ledvinka. Jeho koncepce byla naprosto jednoduchá. Vzduchem chlazený dvouválcový motor s protilehlými válci o objemu 1056 cm 3 a výkonu 14k byl připojen vpředu přes spojku a převodovku na páteřovou nosnou troubu s rozvodovkou vzadu. Další předností byly kyvadlové zadní polonápravy a nezávislé odpružení kol. Přední kola byla na tuhé nápravě zavěšené na příčném listovém péru. Jeho konstrukce předstihla ve své době světový stav techniky o pěknou řádku let. Následoval typ 12 vyráběný od roku 1926, který měl výkonnější motor než typ 11. Bylo ho možné dodávat s různými karoseriemi. Další typy vozů Tatra vycházely

5 z úspěšné koncepce, ale byly osazovány většími čtyřválcovými motory. Automobil střední třídy již představovala Tatra 75 z roku Motor byl samozřejmě vzduchem chlazený o objemu 1690 cm 3 a výkonu 30 k. Další významný mezník v historii značky Tatra nastal v roce 1934, kdy 5. března předvedli v Kopřivnici odborníkům a novinářům další novinku - první aerodynamické vozidlo na světě vyráběné sériově s pontonovou karoserií a vzduchem chlazeným motorem umístěným vzadu. Vůz byl nazván T 77. Motor byl vidlicový vzduchem chlazený osmiválec OHC objemu 2973 cm 3 a výkonu 60 k. Proudnicové řešení šlo do nejmenších detailů. Aby se dosáhlo zcela hladké boční linie vozu, byly závěsy dveří plně zapuštěny a obě zadní kola byla kryta odnímacími výplněmi. Vůz dosahoval při hmotnosti 1700 kg a poměrně malém výkonu motoru rychlosti až 150km/hod. V této koncepci bylo vyvinuto několik typů v roce 1936 Tatra 87 a čtyřválec Tatra 97. Po válce ještě vyráběný vůz Tatra 87 proslavila dvojice cestovatelů ing. Hanzelka a ing. Zikmund. V roce 1947 to byl opět čtyřválec Tatra 600 Tatraplán. Známá reprezentační Tatra 603 s osmiválcovým motorem byla vyráběna od roku 1956 až do konce šedesátých let a v sedmdesátých letech se objevil typ Tatra 613. Výroba osobních automobilů Tatra byla ukončena v roce Tatra se postupně specializovala na nákladní vozidla. Kopřivnická Tatra vyvážela své výrobky už za první republiky do zemí čtyř kontinentů. Od poloviny šedesátých let do roku 1987 pak prodala v 57 zemích světa 133 tisíc nákladních vozů. Po neúspěšné privatizaci v devadesátých letech málem zkrachovala a nyní vyrábí zlomek tehdejších objemů, necelé dva tisíce vozů ročně. V současné době vyrábí Tatra dvě řady civilních nákladních vozů a dvě řady aut vojenských. Příště dokončení. Volně podle časopisu Filatelie. Jan Jelínek KINO V HOŘEPNÍKU, OD 20:00 3. Sněženky a machři po 25 letech, český film. 10. Líbáš jako bůh, česká komedie od Marie Poledňákové 17. Andělé a démoni, film USA 24. Bolt pes pro každý případ, film USA. 31. Růžový panter 2, film USA ZŠ A MŠ HOŘEPNÍK Končí školní rok 2008 / 2009 a než se zavřou dveře naší školy a všichni odejdeme na prázdniny, chceme obyvatele obce seznámit s úspěchy našich žáků hlavně v okresních soutěžích Soutěž v psaní na klávesnici - PE 2. místo - P. Dvořáková, 7. místo - Š. Razimová, celkově škola na 2. místě Florbal 8./ 9.tř. dívky 3. místo-š. Razimová, L. Zíková, V. Kotýnková, P. Jakubcová, E. Závůrková, L. Stejskalová, K. Marešová, S. Berková, A. Filipová, M. Mazouchová, M. Jandová Soutěž 9. tříd "Kdo 6. místo - M. Kaňková, hledá, ten najde!" na OA L. Soukupová, E. Závůrková - PE Fotbal 6./ 7. tř. chlapci - 5. místo M. Jelínek, J. Ježek, D. Molnár, P. Zíka, P. Mojčák, V. Král, O. Bíba, L. Zadražil Mlékonto ŠD 1. místo Fotbal 8./ 9. tř. chlapci - 4. místo P. Vesecký, V. Filip, A. Mazouch, D. Srňánek, R. Trojan, J. Mika, F. Matějka, J. Riederer Svět kolem nás - literár. 1. místo - Eva Závůrková soutěž Brno Matematická olympiáda 5. místo - T. Jelínek, místo - L. Zíková, Ocenění - SCIO 3. místo v kraji Vysočina - testování 6. tř. E. Lacinová Olympiáda v Aj - DDM M. Jandová, M. Soukupová - úspěšní řešitelé Obl. kolo v recit. 2. místo - V. Vaněčková Soutěž v Aj -jazyk. škola 3. místo-m. Jandová, 5. místo- M. Soukupová Fyzikální olympiáda - 2. místo - P. Dvořáková DDM - 8. tř Fyzikální olympiáda místo - L. Zíková DDM - 9. tř Matematická olympiáda místo - M. Jelínek, DDM - 6. tř. E. Lacinová Pythagoriáda - 6. tř místo - E. Lacinová ský zvonek 3. místo - D. Molnár, S. Berková Soutěž mladých zdravotníků 5. místo - M. Jandová, L. Stejskalová, L. Zíková, M. Petráková, M. Kaňková FOTBAL V HOŘEPNÍKU Žirovnice 16: FK Tábor 17: Mas Sez. Ústí B 17: Hořepník - Košetice 15:00 5

6 Dopravní soutěž 4. místo - L. Hanek, E. Koso-vá, V. Kuklová, M. Jelínek Dopravní soutěž 7. místo - P. Mojčák, S. Berková, J. Ježek, E. Lacinová Požární ochrana očima 3. místo - P. Dvořáková dětí - literární soutěž Požární ochrana očima 3. místo V. Kotýnková dětí výtvarná soutěž LAO - II.stupeň 6. místo - P. Mojčák Jak všichni dobře vidíte, úspěchů nebylo málo. V letošním školním roce jsme opět pořádali několik akcí. Nabízíme výčet některých z nich. září říjen listopad prosinec Opékání špekáčků a ukázka MŠ požár. útoku Návštěva požární zbrojnice MŠ - požární zbrojnice Zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. roč. - Pe Půldenní výlet do lesa - Hájku les Hájek Africká skupina - Zimbabwe MŠ - Mravenci a jejich přátelé budova MŠ Exkurze - Veletrh hraček - Praha tř. Králíci v klobouku MŠ - divadlo Zbraně a zbroje vrcholné gotiky tř. Exkurze - čistírna odpadních vod 8. tř. Skřítci lesů a vod - ekologický MŠ program Návštěva místní knihovny 3. roč. Halooween roč. - budova školy Divadelní představení - Čert a roč., káča Tábor Exkurze - DDL 9. tř., Lukavec Divadelní představení tř., Tábor Kde se vzaly Vánoce MŠ - divadlo Mikulášská besídka + čerti ZŠ a MŠ Tři pohádky na Vánoce MŠ - divadlo Ekologický program I. stupeň, 7. tř. Pohádkový betlém MŠ - divadlo Vánoční trh - Vánoce v různých ZŠ státech Vánoční program - děti MŠ místní kino Adventní koncert - kino ZŠ a MŠ Vánoční třídní besídky ZŠ Vánoční koncert - kostel ZŠ a MŠ leden LVVZ - Paseky nad Jizerou tř. únor Divadelní představení - Honza Nebojsa I. stupeň, Bubny celého světa MŠ Dětský karneval MŠ, ZŠ březen Úřad práce - 8. tř. 8:00 hod., Pe Kaťa a Škubánek kino Projektový den ke Dni učitelů 9. tř. duben Velikonoce, ekologický program střed.ek.vých. Velikonoce, ekologický program ZŠ roč. Zvířátka na dvorku - ekologický MŠ program Coca Cola - fotbalový turnaj Den Země 7. tř. - Pe Zájezd do Anglie Zlatovláska kino květen Jarní vystoupení MŠ místní kino MŠ Zakletá princezna MŠ - divadlo LAO - školní kolo Školní divadelní představení divadelní kroužek Školní výlet roč. Telč Školní výlet r. - Český ráj cyklostezka červen Den dětí Polární kraje, Vývoj ZŠ hudebních nástrojů, hry Den dětí -MŠ - výlet vlakem MŠ - Hořepník Exkurze ČHMU Košetice 7. tř. Školní akademie ZŠ Půldenní výlet do Bořetic MS SOMPO - Hrádek 7. tř. Rozloučení s předškoláky MŠ - OÚ Hořepník OÚ - rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ - OU Hořepník V současné době je těžké zabavit děti, ale sami vidíte, že kdo chtěl, měl možnost zapojit se do mnoha různých činností. Přejeme hezké prázdniny všem žákům, učitelům a rodičům dovolenou podle svých představ. Pěkně si odpočiňte a v září zase na viděnou. vedení školy Soutěžíme s Hořepnickým zpravodajem Zkuste štěstí a můžete vyhrát. Tentokrát nákup v hodnotě 300 Kč u pana Zenáhlíka ve Smíšeném zboží. Odpovězte správně na otázku, tento lístek odstřihněte a vhoďte do schránky, která bude umístěna v prodejně pana Zenáhlíka a pak už jen doufejte, že budete vylosováni. Otázka: Ve kterém roce otevřel pan Zenáhlík samoobsluhu v domě č.p. 86?... Jméno a příjmení: 6 kontakt (tel. nebo mail):

7 K A M E N I C T V Í - SEVERA KAREL Křemešnická Po-Pá: 6:30-15:30h tel.: Přijímáme zakázky na výrobu a montáž: Pomníků, rámů a krycích desek na hroby (z přírodních i umělých materiálů) Zhotovení základů pod pomníky, výrobu schodů, parapetů, obkladů Prodej hřbitovních doplňků (svítilny, vázy, křížky výběr dle katalogu), přípisy a opravy nápisů ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ P O HŘEBNÍ SLUŽBA L. ZRNO & M. PŘITASIL Kancelář :, Příkopy č.p. 209, tel.: , provozní doba: Pondělí - Pátek , Nám. Svobody č.p. 82, tel.: (ve dvoře pod Švadlenkou), provozní doba: Pondělí - Pátek 8-15 Smuteční obřadní síň hřbitov. O svátcích, v době pracovního klidu a volna, v případě nutnosti můžete kdykoliv přijet nebo volat na tyto čísla: tel.: , , mobil: , Nepřetržitá služba: Luboš Zrno: , Miroslav Přitasil: Provádíme a zajišťujeme kompletní služby, kompletní zařízení pohřbu s obřadem, bez obřadu, do hrobu a na kremaci Zhotovení parte a tisk na počkání - možno i s foto, převoz zesnulých po celé ČR i ze zahraničí Zajištění dechové hudby, varhaníka včetně zpěváků, řečníka, květinové vazby, věnce, stuhy Zakázkové kamenické práce, opravy a stavby nových pomníků, čištění, montáž krycích desek, provádíme renovace nápisových desek a písma ve zlatě, stříbře, VÝSEK NOVÝCH DAT Provádíme výkop hrobu, výzdobu a konečnou úpravu s odvozem zeminy a kamene v ceně výkopu Za projevenou důvěru Vám děkujeme! 7

8 KAM ZA KULTUROU V ČERVENCI KINO PACOV, VŽDY OD 19:30 1. Líbáš jako bůh, česká komedie od Marie Poledňákové. Příběh, který mohl prožít kdokoliv z nás. Nebo prožít ještě může. 3. El Paso, český film inspirovaný skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě. 8. X-Men origins: Wolvrine, americký akční film. Děj filmu se odehrává v 70. letech minulého století a vrací se k počátkům Wolverinovy hrdinské kariéry i tragickým událostem jeho života. 10. NA PUDĚ aneb KDO MÁ DNESKA NAROZENINY, Česká animovaná pohádka nejen pro děti. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky. Těší se na své každodenní rituály, hry a radosti, slaví narozeniny, v 18: NOC V MUZEU 2, americká komedie. V muzeu nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma. Přesto je v prázdném muzeu podivný šramot..., v 18: OBČAN HAVEL PŘIKULUJE, český dokument. Film ukazuje prostředí v pivovaru i spolupracovníky, kteří inspirovali Václava Havla k napsání Audience. 22. STAR TREK, americký sci-fi. Budoucnost začíná. Ve scénáři tohoto filmu se celá sága vrací na samotný začátek. 24. NA ODSTŘEL, americký thriller. Vše co řeknete, bude použito. Práce novinářů je vzrušující a přitažlivá. Někdy při ní může jít i o život. KULTURA V PACOVĚ Sraz a závody čtyřkolek v areálu Propad Festival ský poledník nádvoří 11. pacovského zámku. Dan Bárta & Illustratospheres, Longital, Beňa & Ptaszek, Ruchadze Band Amsterdam Beyond, Letouni soumraku, Nikola Brasko, Nezmaři & Arturo Fuerte, Model Bazaar, Hm, XindlX, Dekadentní divadlo Beruška, Limbo, Jam4U, S.O.I.L., Timudej. Viz KULTURA V PACOVĚ 11. Motokros na Propadě - Amater Cup Začátek v 8 hod. - celodenní akce kolo II. ligy mužů a žen skupiny B v lehké atletice na atletickém stadionu U sv. Anny. Začátek v 11 hodin. 12. Utkání starých gard FK Tábor od 9,30 hodin, Turnaj o Měděný pohár za účasti mužstev Bohemians 1905 (II. liga), Vysočina Jihlava (II. liga), MAS Sezimovo Ústí (ČFL) a Dynamo České Budějovice B od 12,30 hodin. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY RS Arneštovice Vás všechny srdečně zve na RYBÁŘSKOU SOUTĚŽ, která se uskuteční v sobotu od 13:00 v Arneštovicích na spodním rybníku. Od 12:00 do 12:30 probíhá prezentace a losování míst. Od 13:00 do 16:00 probíhá vlastní soutěž. Je povolen lov pouze na jeden prut a to nejvýše o dvou návazcích. Způsob lovu položená nebo plavaná. Soutěží se o nejdelší sečtenou míru ulovených ryb, největší a nejmenší chycenou rybu. Více najdete na plakátech nebo na telefonním čísle: ŽELIV 25. ŽeLIVE 004, "První hudební hotel (nejen) na Vysočině", vás zve do svého útulného zahradního areálu na čtvrtý ročník hudebního festivalu pod širým nebem. PROGRAM: Starej Pejr, Mňága a Žďorp, Los Čertos. ČERVENÁ ŘEČICE Kino 3. VY NÁM TAKY ŠÉFE, 20:00 5. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE, 10: CHYŤTE DOKTORA, 20: PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA, 10:00 4. VÍTÁNÍ LÉTA NA PLÁŽI, 2. ročník, viz od 13:00. H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne OÚ Hořepník, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8 Obsah Autoškola včera a dnes.................................................... 7 Jak získat řidičský průkaz................................................. 8 Výběr autoškoly...........................................................

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Putovní informační výstava k projektu Historická hasičská vozidla Čech, Moravy a Slezska a jejich vývoj do druhé svetové války.

Putovní informační výstava k projektu Historická hasičská vozidla Čech, Moravy a Slezska a jejich vývoj do druhé svetové války. Putovní informační výstava k projektu Historická hasičská vozidla Čech, Moravy a Slezska a jejich vývoj do druhé svetové války. Představovaný projekt je součástí širšího záměru Centra hasičského hnutí

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta HISTORIE DOPRAVY A SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ YSKL Část stavba pozemních komunikací Přednáška 1 ROZVOJ CEST - SILNIC Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

KA0114 22.10.2012 10:33 Stránka 53 Užitkové automo- bily Tatra 1945 1990

KA0114 22.10.2012 10:33 Stránka 53 Užitkové automo- bily Tatra 1945 1990 Užitkové automobily Tatra 1945 1990 TATRA NÁKLADNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA, AUTOBUSY A TROLEJBUSY Silniční doprava se v prvních poválečných letech opírala o zbytky původního parku nákladních automobilů domácích

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA

HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA Olga Kasnarová Karolína Hniková Škoda Auto největší český výrobce automobilů sídlo společnosti Mladá Boleslav další dva výrobní závody v Kvasinách a ve Vrchlabí odštěpný závod

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Historie československého a českého automobilového průmyslu Olomouc, červen 2011 Marek POBEŽAL Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1. Vývoj automobilového průmyslu 1.1. Objevitelé

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda Jan Tuč ek SUPERB chlouba znač ky Škoda o d r o k u 1 9 3 4 d o s o u č a s n o s t i Jan Tuček SUPERB chlouba značky Škoda grada publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

NABÍDKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU TECHNOTRASA FAJNE LÉTO 2014

NABÍDKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU TECHNOTRASA FAJNE LÉTO 2014 V Bohumíně dne 28.4.2014 NABÍDKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU TECHNOTRASA FAJNE LÉTO 2014 Copyright Občanské sdružení Vojenská technika IRONCLAD Všechna práva vyhrazena. Tento materiál, ani jeho část, nelze bez

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto

Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto Vývoj automobilového průmyslu Škoda Auto Jméno a příjmení: Jiří Pilař Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Jaroslava Sedláčková 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Na počátku bylo jízdní kolo. Motorové kolo ČZ 76 Motokolo ČZ 98

Na počátku bylo jízdní kolo. Motorové kolo ČZ 76 Motokolo ČZ 98 Na počátku bylo jízdní kolo Motorové kolo ČZ 76 Motokolo ČZ 98 Ktomu, aby mladá Československá republika mohla být opravdu suverénním státem zaručujícím občanům všechna práva, jak se na demokratickou společnost

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Přehled vývoje automobilů v Čechách

Přehled vývoje automobilů v Čechách 2. kapitola Přehled vývoje automobilů v Čechách V západní Evropě, i u nás v Čechách a na Moravě, vznikaly na počátku rozvoje motorismu kromě skutečných automobilů a jejich jednodušších verzí, tzv. voituret,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici.

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Zápis Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Přítomno 13 členů zastupitelstva: Hupka Milan, Petrák Aleš, Musil Jaroslav,

Více

HISTORICKÉ SKLÍZECÍ MLÁTIČKY POUŽÍVANÉ V ČESKOSLOVENSKU

HISTORICKÉ SKLÍZECÍ MLÁTIČKY POUŽÍVANÉ V ČESKOSLOVENSKU HISTORICKÉ SKLÍZECÍ MLÁTIČKY POUŽÍVANÉ V ČESKOSLOVENSKU V LÉTECH 1937-1989 http://www.kombajny.wz.cz David Janda, Michael Štelcl Claas MDB Historicky vůbec první sklízecí mlátičkou, která se u nás v letech

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

obchodní jméno na DAEWOO AVIA, a.s. V tomtéž roce se společnost stala i výhradním dovozcem a distributorem vozů DAEWOO pro českou republiku.

obchodní jméno na DAEWOO AVIA, a.s. V tomtéž roce se společnost stala i výhradním dovozcem a distributorem vozů DAEWOO pro českou republiku. 80. - 90. léta Národní podnik AVIA, k němuž patřily i pobočné závody v Brně, Ivančicích a Žilině, byl v roce 1986 začleněn do Oborové hospodářské jednotky společně s podniky Praga, BSS, Metaz a Kutná Hora.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více