VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ČERVENEC 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI. 5,- Kč FARNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Vývoj a dějiny fondu Z údobí existence původní fary v Hořepníku se nedochovaly žádné písemnosti. V poměrně souvislé řadě existuje skoro vesměs od počátku 19. století veškerý spisový materiál, jen několik málo aktů mající vztah k dějinám farnosti zasahuje do 17. a 18. století. Pamětná kniha byla založena r farářem Janem Norbertem Moteliusem, avšak zápisy začínají rokem Ostatní úřední knihy jsou převážně z 18. a 19. století. Matriky začínají rokem 1673 a jsou vedeny v inventáři do roku 1836, neboť tato část matrik je uložena ve Státním archivu v Třeboni. Další matriky od r do současnosti se nacházejí v matričním středisku na MNV v Hořepníku. Všem písemnostem byla v minulosti věnována poměrně dobrá péče. Podací protokoly se zachovaly od r. 1861, všechny předchozí spisy byly řádně presentovány a číslovány. První soupis (inventář) farního archivu pochází z roku 1893 a zahrnuje archiválie od r Spisy byly původně přeložené do úzkých fasciklů, k nimž udělal teprve farář Šulc tematické štítky. Knihy byly na faře uloženy v polici, spisy v dřevěné truhle. Fond byl převzat dne 26. dubna 1963 archivním pracovníkem Karlem Poustkou do Okresního archivu v Červené Řečici a proveden k němu předávací soupis. K inventarizaci fondu došlo v měsíci březnu až dubnu Význam fondu je převážně omezen na obvod farnosti. V materiálech lze však vystopovat důležité prameny zejména k dějinám farnosti, v matričních věcech jsou cenná rodopisná data (rod Smrčků, Pivničků aj.) i data o židech, kteří v Hořepníku tvořili dosti četnou osadu. Jsou zde i prameny k dějinám rodin majitelů statku v Březině, výpisy z desek zemských a různé inventáře. Zvláště cenný je notový materiál, uložený ve 4 kartonech a sepsaný pracovníkem ČSAV s. Bužgou v r Inventář fondu sestavil a úvodem opatřil promovaný historik Karel Poustka v Okresním archivu v Červené Řečici v roce Fond obsahuje 4 listiny, 111 knih a 17 kartonů spisů; v celku je 149 inventárních jednotek. Časový rozsah fondu je od r do Po překrabicování a nepatrném vyskartování měří fond 4,15 běž. metrů. autor: prom. historik Karel Poustka (květen r. 1967) Pokračování příště Josef Kovář SLOVO HEJTMANA Doprava a silnice náš každodenní chleba Začalo léto doba příjemná pro všechny. Většinou příjemné teplo, dovolené, relaxace. Často také aktivní odpočinek spojený s turistikou, jízdou na kole nebo houbařením. Pro všechny takové aktivity máme na Vysočině mnoho možností. Ty ovšem souvisí s dopravou. Tato problematika patří mezi základní priority naší krajské samosprávy a máme s ní nemálo starostí. Jistě jste zaznamenali rušení některých vlakových spojů od půlky června. Změna znamená snížení pouze o 2 % vlakových kilometrů z celkového ročního objemu. Byla to reakce Českých drah na to, že jsme už nebyli schopni a ochotni hradit jejich vzrůstající nároky na financování ztrátových spojů. Bohužel skutečnost je taková, že některé sympatické vláčky jezdí skoro prázdné a jejich provozovatel to řeší pouze požadavky na dotace. Jen osm vlaků z těch dříve dotovaných jsou České dráhy ochotny na Vysočině provozovat v rámci svého rozpočtu. A za ty další ztrátové spoje bude kraj stále hradit 252,9 mil. Kč. Slíbili jsme, že budeme chybějící spoje nahrazovat levnějšími autobusovými. O rušení konkrétních vlakových spojů jsme se dozvěděli se zpožděním, což nebylo úplně fér. Přesto jsme hned zareagovali, připravili licence i pro nové dopravce, doplnili chybějící spojení. Není to na Vysočině s dopravou jednoduché máme tu 704 obcí většinou malých sídel rozptýlených na poměrně velkém území. Přesto jsou všechny obce dostupné buď autobusovou nebo drážní dopravou. A budou nadále i po omezení či rušení vlakových spojů. S dopravou souvisí i stav silnic a to je naše další velká starost. Kraje zdědily silnice v dost tristním stavu. A kdo chce vidět, ten si určitě všímá, že se jejich stav za poslední léta výrazně zlepšil. I za cenu nepopulárních častých objížděk. Ovšem nepříznivé klimatické podmínky a stále se zvyšující provoz mají své dopady. Střídání teplot okolo bodu mrazu, déšť se sněhem, sněžení, noční teploty pod bodem mrazu vedou k enormnímu počtu výtluků, poškození svislého dopravního značení a směrových sloupků. Pro zajímavost: v roce 2007 činily náklady na výtluky 59 mil. Kč, v roce 2008 už 68 mil. Kč. A škody po zimě v roce 2009 za období leden - březen nám byly vyčísleny na 150 mil. Kč. Přitom na souvislé opravy silnic máme v roce 2009 plánováno v celkovém objemu 275,7 mil. Kč. Nebudu vás už unavovat čísly snad jen ještě jedno na investiční stavby tedy na nové silnice a generálky stávajících chceme vydat v letošním roce obrovskou sumu přes dvě miliardy korun. A ani to nestačí našim představám. Navíc

2 silnice první třídy a dálnice obhospodařuje přímo stát. A ten chce prostředky na tuto oblast snižovat i oproti původně plánovanému objemu, mnohé stavby silnic nebo obchvatů měst a městeček odložit. S kolegy hejtmany proti tomu protestujeme, uvidíme, jak se nám podaří tyto záměry zvrátit. Chápeme, že stát musí hledat úspory. Ale silnice a doprava vůbec jsou každodenním chlebem většiny našich občanů. A proto na ně klademe takový důraz. Jsou věci, které si můžeme odpustit. Do práce však musíme skoro každý den. A málokdo má to štěstí, že do ní dojde pěšky. Pochopitelně by bylo lepší, kdyby dopravní spoje byly častější a nových krásných silnic přibývalo ještě rychleji. Leč i kraj musí hospodařit jako každá domácnost - s tím, na co má. Teď v létě nás čeká ve větší míře i to vítanější cestování za tím dovolenkovým odpočinkem a relaxací. Přeji vám, aby i ta cesta za příjemným trávením volného času byla alespoň snesitelně stráveným časem. Krásné léto na Vysočině! KLOBÁSA VYSOČINY Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny Tradiční Klobásy Vysočiny se 20. června 2009 zúčastnilo celkem 12. soutěžících a 19. soutěžních vzorků. Průběh hodnocení odbornou porotou: Jednotlivé soutěžní vzorky klobás byly před soutěží označeny pořadateli náhodně vylosovanými trojčíslími. Hodnocení přihlášených výrobků probíhalo anonymně jak z hlediska výrobců a výrobků, tak z hlediska porotců. Každý z pěti porotců u každého přihlášeného výrobku hodnotil: vzhled, nákroj, konzistenci, vůni, chuť a celkový pocit. Hodnoceny byly výrobky ve studeném i teplém stavu. K hodnocení měl hodnotitel k dispozici body od 1 do 5, kde 1 = nejhorší a 5 = nejlepší. Vyhrává výrobek s nejvyšším počtem bodů. Výsledky hodnocení odborné poroty: 1. místo: Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská... KLOBÁSA VYSOČINA 2. místo: Řeznictví a uzenářství Milan Sláma, Růžová 225, Velká Bíteš... KLOBÁSA SPIŠSKÁ 3. místo: Masný průmysl-jan Prantl, Obchodní odd. Komenského 60, Žirovnice... TOP KLOBÁSA Průběh hodnocení diváckou porotou: V divácké porotě byli zástupci obcí DSO Hořepnický region. Hodnocení přihlášených výrobků probíhalo anonymně jak z hlediska výrobců a výrobků, tak z hlediska porotců. Každý z pěti porotců u každého přihlášeného výrobku hodnotil: vzhled, nákroj, konzistenci, vůni, chuť a celkový pocit. Hodnoceny byly výrobky pouze ve studeném stavu. K hodnocení měl hodnotitel k dispozici body od 1 do 5, kde 1 = nejhorší a 5 = nejlepší. Vyhrává výrobek s nejvyšším počtem bodů. 2 Výsledky hodnocení divácké poroty: 1. místo: Řeznictví a uzenářství Milan Sláma, Růžová 225, Velká Bíteš... KLOBÁSA SPIŠSKÁ 2. místo: Školní statek Humpolec Nádražní 101 jatka, Humpolec... HUMPOLECKÁ ČABAJKA 3. místo: Masný průmysl-jan Prantl, Obchodní odd. Komenského 60, Žirovnice... TOP KLOBÁSA Závěr: Odborná i divácká porota měla nesnadný úkol posoudit 19 velice chutných výrobků. Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž, ve které hlavně rozhodují chuťové pohárky jednotlivých porotců a ne vteřiny, metry nebo jinak přesně měřitelné hodnoty, bylo rozhodnuto, po dohodě s pořadateli, nezveřejňovat další pořadí a umístění. Vladimír Kotýnek, předseda DSO Hořepnický region VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Výsledky hlasování ve volebním okrsku Hořepník ve dnech Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 482. Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 112. Počet odevzdaných úředních obálek: 112. Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 112. Účast voličů: 23,24 % Pořadí, název a počet hlasů: 1. Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Křesťan. demokrat. Unie Českosl. strana lidová Starostové a nezávislí Vaše alternativa Suverenita Libertas.cz Věci veřejné Sdružení pro republiku Republikán. strana českosl Humanistická strana Volte Pravý Blok Evropská demokratická strana SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Dělnická strana Nezávislí - 1 SPANÍ VE ŠKOLE Poslední školní týden, z pondělka na úterý, naše sedmá třída spala ve škole. Sešli jsme se s paní učitelkou v šest hodin před školou. Když všichni dorazili, pan učitel nám odemknul školu a mi jsme si šli odložit věci. Přinesli jsme si do třídy molitany, rozložili jsme si je, rozestlali jsme spacáky a utíkali jsme si dělat véču, protože jsme měli vééélikej hlad.

3 s některými výrobci osobních aut na území Čech a Moravy. Večeři nám dělal mistr kuchař P. Mojčák, ale trošku jsme mu pomohli. A co jsme měli dobrého?? Čínu s rýží. Připravili jsme si talíře, příbory a už jsme se do toho pustili! Bylo to vynikající, ještě nám upekl bábovku k snídani, trošku jsme ji připálili, ale byla dobrá. Když jsme se napapali, umyli jsme nádobí a šli jsme se vysprchovat. Potom jsme měli menší program, hráli jsme si různé hry, které nám připravili M. Soukupová, S. Berková a I. Plšková. Kolem půlnoci jsme zhasli a ulehli jsme. Někdo usnul okolo 1 hod a někdo i déle. Druhý den jsme vstávali už v 6 hod. Šli jsme se nasnídat a poklidili jsme naši noclehárnu ve třídě. No a pak jsme se normálně učili. Aneta Filipová PODĚKOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Hořepník děkuje firmě KOS servis s.r.o. za sponzorský dar ve výši 5 600, - Kč. Finanční obnos škola použije na zaplacení odměny vedoucím kroužků břišních tanců v základní škole, anglického jazyka a zobcové flétny v mateřské škole, které byly vedeny v letošním roce. ředitelství školy O HISTORII MOTORISMU V ČESKOSLOVENSKU-OSOBNÍ AUTOMOBILY Článek navazuje na minulé číslo Hořepnického zpravodaje, který uvedl článek o výrobcích motorek v Československu. V dnešním článku vás seznámím 3 František Křižík Praha. Plánický rodák Ing.Dr.h.c. František Křižík byl nadšeným propagátorem elektrifikace, mj. vynálezcem obloukové lampy. Zaváděl elektřinu nejen pro osvětlování, ale i k pohonu strojů v továrnách nebo kolejových vozidel. Proto nás nemůže překvapit, že zasáhl i do oblasti automobilů s elektrickým pohonem. Bylo nalezeno několik náčrtků, fotografií, patentní spisy a katalog firmy Křižík. Firma sídlila v pražském Karlíně. Křižík postavil postupně čtyři elektromobily. Ve svých pamětech František Křižík vzpomíná takto: První elektrické auto jsem postavil roku Elektromotor o 5k byl zavěšen u zadní osy, kterou poháněl planetárním soukolím v náhradu za nynější. Na předlohovém hřídeli byla pásová brzda. Motor i brzda byly řízeny pedály. Vůz měl už volant. Při třetí konstrukci jsem použil dvou elektromotorů, každý po 3k, takže každé z obou zadních kol bylo poháněno zvláštním elektromotorem. Vůz byl karosovaný jako čtyřmístný, kola měla již pneumatiky. Vůz byl postaven v letech Se všemi vozy jezdil nejen po Praze, ale konal s nimi i dosti dlouhé jízdy přespolní. Pro Křižíka šlo jen o krátkou epizodu, měl mnoho zakázek na výstavbu elektráren, osvětlení našich i zahraničních měst a kolejové dopravy. Nesseldorfer Waenbau Fabrik v Kopřivnici. V moravské Kopřivnici založil v roce 1850 vyučený sedlář Ignác Šustala dílnu na výrobu kočárů. Ta se později rozrostla na akciovou společnost a vyráběla zejména železniční vozy. V roce 1898 byl v Kopřivnici vyroben automobil se spalovacím motorem pojmenovaný President. Historie jeho vzniku je zajímavá. Na jejím začátku byl liberecký továrník Theodor Liebig, propagátor motorismu u nás i v zahraničí, který od roku 1893 vlastnil jeden z prvních automobilů Benz-Victoria. Liebig se znal s ředitelem Fischerem a v roce 1897 přemluvil Carla Benze, aby prodal do Kopřivnice jeden vůz Phaeton a také moderní dvouválcový motor. Motor byl k dispozici a zbývalo jen zkonstruovat celý automobil. Dělali to mladí konstruktéři, mezi nimi později známý Hans Ledvinka, tvůrce slavné tatrovácké koncepce. Při řešení byly využity zkušenosti z dosavadní produkce, a proto konstrukce vycházela z kočáru typu Mylord. Dvouválcový motor Benz o objemu 2750 cm 3 o výkonu 5k při 600 ot/min byl umístěn vzadu pod skříní. Motor se uváděl do chodu roztáčením setrvačníku. O další historii automobilky v Kopřivnici se dočtete v kapitole o značce Tatra, jejíž historie začíná rokem Laurin a Klement v Mladé Boleslavi. Václav Kliment, knihkupec z Mladé Boleslavi a Václav Laurin, strojní zámečník z Turnova, založili v roce 1895 firmu na výrobu jízdních kol, která od roku 1899 vyráběla i motocykly značky Slávia. Firma vzkvétala, s motocykly měla úspěchy a po pokusech s dvoustopým vozidlem na bázi motocyklu v roce 1901

4 postavila v roce 1905 svůj první automobil, Voiturettu typu A. Byl to první automobil Laurin a Klement. Motor byl čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený dvouválec objemu 1005 cm 3 o výkonu 7 k. Byl umístěn vpředu, třístupňová převodovka se zpětným chodem dole ve středu vozu, zadní osa hnaná spojovacím hřídelem. Řízení šnekové, brzda nožní na převody a ruční bubnová. Kola nesnímací drátová, s pneumatikami. Hmotnost kg, maximální rychlost 40 km/hod. Těchto automobilů bylo vyrobeno v letech celkem 42 kusů. Roku 1907 se továrna rozrostla na plochu m 2 a zaměstnávala asi 600 lidí. Firma se velmi brzo věnovala exportu a k tomu využívala svá zastoupení v cizině. Už v roce 1907 měla sklady, zastoupení a opravny ve Vídni, Londýně a Budapešti. V roce 1910 prodávala v Německu, Itálii, Rumunsku, Srbsku, Anglii a Francii, největším odběratelem bylo Rusko. Firma se angažovala i v užitkových vozech. Nejprve byly vyráběny nákladní vozy s užitečnou nosností 1500 kg na podvozcích osobních vozidel a v roce 1907 byl vyvinut zcela nový těžký užitkový automobil typu H s užitečnou hmotností až 4000 kg. Vůz poháněl téměř šestilitrový čtyřválec o výkonu 32 k, zadní dřevěná kola s dvojitými pryžovými obručemi byla ještě poháněna řetězy. Poštovní autobusy se vyráběly pro sedících cestujících, kteří nastupovali dveřmi v zadní stěně vozidla, podle bočních stěn byly lavice. Historie značky Laurin a Klement končí rokem 1925 po sloučení s koncernem Škoda v Plzni. Reichenberger Automobil Fabrik v Liberci. Zakladatelem továrny RAF v Liberci byl baron Theodor Liebig. V roce 1908 se představila firma RAF na pražské automobilové výstavbě automobilem se čtyřválcovým motorem, v dalších letech vystavili několik dalších modelů, až do roku 1913 nabízela celkem 9 typů osobních automobilů. Největší úspěch však měla s užitkovým vozem RAF FW 25 z roku 1909 s uzavřenou skříňovou karoserií. Poháněl ho čtyřválcový motor objemu 3053 cm 3 o výkonu 25 k. Karoserie byla dřevěná. Záměr konkurovat Firmě Laurin a Klement nebyl úspěšný. Její výrobky byly tehdy technicky dokonalé, takže měly v prodeji naprostou převahu. V roce 1913 zakoupila firmu RAF právě tato konkurenční firma a v Liberci byla výroba zastavena. Praga v Praze. Firma První Českomoravská továrna na stroje v Praze založila v roce 1907 automobilní oddělení. Pro výrobu byla v Libni postavena nová továrna dokončená v roce Zpočátku se tam kusově vyráběly licenční automobily a později vozy podle vlastního vývoje. Zpočátku byly vyráběny osobní vozy velké, první byl typ Praga Grand z roku 1912 a patřil mezi nejluxusnější vozidla naší tehdejší produkce. Dodával se jako otevřená nebo uzavřená limuzina. Měl čtyřválcový motor objemu 3824 cm 3 a výkonu 50 k a dosahoval rychlosti 100 km/hod. Ve třicátých letech 20. století vyvinula několik typů malých vozů, zejména úspěšný vůz Praga Baby, vyráběný v letech Vůz měl čtyřválcový motor objemu cm 3 a výkon 22 k. Jeho novinka páteřový rám umožňoval podstatně nižší stavbu celého vozu a tím i nižší polohu sedadel. Jen pro zajímavost, uzavřený vůz stál tehdy Kč. Již během prvního roku výroby se jich prodalo 100 kusů. O tom, že značka Praga byla v konkurenci velmi úspěšná, svědčí, že podle sčítání koncem roku 1933 byla v ČSR na prvním místě s celkovým počtem vozů, z toho osobních automobilů bylo Již od roku 1909 vyráběla Praga také užitkové nákladní vozy a od dvacátých let i autobusy. Druhá světová válka a německá okupace znamenaly konec továrny Praga jako automobilky. Výrobu automobilů Němci po roce 1939 postupně nahradili speciální vojenskou výrobou, například lehkými tanky Praga 38. Po válce se smontovalo ještě několik desítek vozů. Výroba osobních automobilů skončila v roce 1946, dále byly vyráběny jen vozy nákladní, z nichž nejúspěšnější byl Praga V3 S. Ten se vyráběl po mnoho let a po delimitaci ze závodu Praga ještě v závodě Avia v Letňanech a nakonec v Bratislavě. V roce 1964 byla výroba automobilů v továrně Praga ukončena a zůstala jen výroba autodílů. Za 60 let bylo vyrobeno celkem 165 tisíc vozů značky Praga. V současné době používá nezměněnou značku a emblém firma Praga Hostivař a.s., která vyrábí převodovky a hnací nápravy pro nákladní automobily. Walter v Praze Strojní zámečník Josef Walter si pronajal v roce 1898 v Praze na Smíchově malou dílnu, kde začal vyrábět velocipédy. V roce 1911 vytvořil společnost s ručením omezeným. Pokrok ovšem nelze zastavit a tak muselo zákonitě dojít i k pokusu o konstrukci automobilu. V roce 1913 byly vyvinuty hned tři typy se čtyřválcovými motory. Byly označeny W+,W2 a W3 a vyráběly se v desetikusových sériích. Ve 30. letech vyráběla firma Walter již jako akciová společnost devět typů automobilů, některé podle licence FIAT. V roce 1935 vzhledem hospodářské krizi byla výroba automobilů Walter ukončena. Tatra v Kopřivnici. Kopřivnickou automobilku pod značkou NW jsme opustili těsně po první světové válce. V roce 1921 byla firma přejmenována na Kopřivnickou vozovku a.s. K definitivnímu sjednocení došlo později, když byla Kopřivnická vozovka přejmenována na Závody Tatra a.s. První automobil vyvíjený jako Tatra byl typ 11 a vstoupil do dějin jako tatrovácká koncepce. Vytvořil ho konstruktér Hans Ledvinka. Jeho koncepce byla naprosto jednoduchá. Vzduchem chlazený dvouválcový motor s protilehlými válci o objemu 1056 cm 3 a výkonu 14k byl připojen vpředu přes spojku a převodovku na páteřovou nosnou troubu s rozvodovkou vzadu. Další předností byly kyvadlové zadní polonápravy a nezávislé odpružení kol. Přední kola byla na tuhé nápravě zavěšené na příčném listovém péru. Jeho konstrukce předstihla ve své době světový stav techniky o pěknou řádku let. Následoval typ 12 vyráběný od roku 1926, který měl výkonnější motor než typ 11. Bylo ho možné dodávat s různými karoseriemi. Další typy vozů Tatra vycházely

5 z úspěšné koncepce, ale byly osazovány většími čtyřválcovými motory. Automobil střední třídy již představovala Tatra 75 z roku Motor byl samozřejmě vzduchem chlazený o objemu 1690 cm 3 a výkonu 30 k. Další významný mezník v historii značky Tatra nastal v roce 1934, kdy 5. března předvedli v Kopřivnici odborníkům a novinářům další novinku - první aerodynamické vozidlo na světě vyráběné sériově s pontonovou karoserií a vzduchem chlazeným motorem umístěným vzadu. Vůz byl nazván T 77. Motor byl vidlicový vzduchem chlazený osmiválec OHC objemu 2973 cm 3 a výkonu 60 k. Proudnicové řešení šlo do nejmenších detailů. Aby se dosáhlo zcela hladké boční linie vozu, byly závěsy dveří plně zapuštěny a obě zadní kola byla kryta odnímacími výplněmi. Vůz dosahoval při hmotnosti 1700 kg a poměrně malém výkonu motoru rychlosti až 150km/hod. V této koncepci bylo vyvinuto několik typů v roce 1936 Tatra 87 a čtyřválec Tatra 97. Po válce ještě vyráběný vůz Tatra 87 proslavila dvojice cestovatelů ing. Hanzelka a ing. Zikmund. V roce 1947 to byl opět čtyřválec Tatra 600 Tatraplán. Známá reprezentační Tatra 603 s osmiválcovým motorem byla vyráběna od roku 1956 až do konce šedesátých let a v sedmdesátých letech se objevil typ Tatra 613. Výroba osobních automobilů Tatra byla ukončena v roce Tatra se postupně specializovala na nákladní vozidla. Kopřivnická Tatra vyvážela své výrobky už za první republiky do zemí čtyř kontinentů. Od poloviny šedesátých let do roku 1987 pak prodala v 57 zemích světa 133 tisíc nákladních vozů. Po neúspěšné privatizaci v devadesátých letech málem zkrachovala a nyní vyrábí zlomek tehdejších objemů, necelé dva tisíce vozů ročně. V současné době vyrábí Tatra dvě řady civilních nákladních vozů a dvě řady aut vojenských. Příště dokončení. Volně podle časopisu Filatelie. Jan Jelínek KINO V HOŘEPNÍKU, OD 20:00 3. Sněženky a machři po 25 letech, český film. 10. Líbáš jako bůh, česká komedie od Marie Poledňákové 17. Andělé a démoni, film USA 24. Bolt pes pro každý případ, film USA. 31. Růžový panter 2, film USA ZŠ A MŠ HOŘEPNÍK Končí školní rok 2008 / 2009 a než se zavřou dveře naší školy a všichni odejdeme na prázdniny, chceme obyvatele obce seznámit s úspěchy našich žáků hlavně v okresních soutěžích Soutěž v psaní na klávesnici - PE 2. místo - P. Dvořáková, 7. místo - Š. Razimová, celkově škola na 2. místě Florbal 8./ 9.tř. dívky 3. místo-š. Razimová, L. Zíková, V. Kotýnková, P. Jakubcová, E. Závůrková, L. Stejskalová, K. Marešová, S. Berková, A. Filipová, M. Mazouchová, M. Jandová Soutěž 9. tříd "Kdo 6. místo - M. Kaňková, hledá, ten najde!" na OA L. Soukupová, E. Závůrková - PE Fotbal 6./ 7. tř. chlapci - 5. místo M. Jelínek, J. Ježek, D. Molnár, P. Zíka, P. Mojčák, V. Král, O. Bíba, L. Zadražil Mlékonto ŠD 1. místo Fotbal 8./ 9. tř. chlapci - 4. místo P. Vesecký, V. Filip, A. Mazouch, D. Srňánek, R. Trojan, J. Mika, F. Matějka, J. Riederer Svět kolem nás - literár. 1. místo - Eva Závůrková soutěž Brno Matematická olympiáda 5. místo - T. Jelínek, místo - L. Zíková, Ocenění - SCIO 3. místo v kraji Vysočina - testování 6. tř. E. Lacinová Olympiáda v Aj - DDM M. Jandová, M. Soukupová - úspěšní řešitelé Obl. kolo v recit. 2. místo - V. Vaněčková Soutěž v Aj -jazyk. škola 3. místo-m. Jandová, 5. místo- M. Soukupová Fyzikální olympiáda - 2. místo - P. Dvořáková DDM - 8. tř Fyzikální olympiáda místo - L. Zíková DDM - 9. tř Matematická olympiáda místo - M. Jelínek, DDM - 6. tř. E. Lacinová Pythagoriáda - 6. tř místo - E. Lacinová ský zvonek 3. místo - D. Molnár, S. Berková Soutěž mladých zdravotníků 5. místo - M. Jandová, L. Stejskalová, L. Zíková, M. Petráková, M. Kaňková FOTBAL V HOŘEPNÍKU Žirovnice 16: FK Tábor 17: Mas Sez. Ústí B 17: Hořepník - Košetice 15:00 5

6 Dopravní soutěž 4. místo - L. Hanek, E. Koso-vá, V. Kuklová, M. Jelínek Dopravní soutěž 7. místo - P. Mojčák, S. Berková, J. Ježek, E. Lacinová Požární ochrana očima 3. místo - P. Dvořáková dětí - literární soutěž Požární ochrana očima 3. místo V. Kotýnková dětí výtvarná soutěž LAO - II.stupeň 6. místo - P. Mojčák Jak všichni dobře vidíte, úspěchů nebylo málo. V letošním školním roce jsme opět pořádali několik akcí. Nabízíme výčet některých z nich. září říjen listopad prosinec Opékání špekáčků a ukázka MŠ požár. útoku Návštěva požární zbrojnice MŠ - požární zbrojnice Zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. roč. - Pe Půldenní výlet do lesa - Hájku les Hájek Africká skupina - Zimbabwe MŠ - Mravenci a jejich přátelé budova MŠ Exkurze - Veletrh hraček - Praha tř. Králíci v klobouku MŠ - divadlo Zbraně a zbroje vrcholné gotiky tř. Exkurze - čistírna odpadních vod 8. tř. Skřítci lesů a vod - ekologický MŠ program Návštěva místní knihovny 3. roč. Halooween roč. - budova školy Divadelní představení - Čert a roč., káča Tábor Exkurze - DDL 9. tř., Lukavec Divadelní představení tř., Tábor Kde se vzaly Vánoce MŠ - divadlo Mikulášská besídka + čerti ZŠ a MŠ Tři pohádky na Vánoce MŠ - divadlo Ekologický program I. stupeň, 7. tř. Pohádkový betlém MŠ - divadlo Vánoční trh - Vánoce v různých ZŠ státech Vánoční program - děti MŠ místní kino Adventní koncert - kino ZŠ a MŠ Vánoční třídní besídky ZŠ Vánoční koncert - kostel ZŠ a MŠ leden LVVZ - Paseky nad Jizerou tř. únor Divadelní představení - Honza Nebojsa I. stupeň, Bubny celého světa MŠ Dětský karneval MŠ, ZŠ březen Úřad práce - 8. tř. 8:00 hod., Pe Kaťa a Škubánek kino Projektový den ke Dni učitelů 9. tř. duben Velikonoce, ekologický program střed.ek.vých. Velikonoce, ekologický program ZŠ roč. Zvířátka na dvorku - ekologický MŠ program Coca Cola - fotbalový turnaj Den Země 7. tř. - Pe Zájezd do Anglie Zlatovláska kino květen Jarní vystoupení MŠ místní kino MŠ Zakletá princezna MŠ - divadlo LAO - školní kolo Školní divadelní představení divadelní kroužek Školní výlet roč. Telč Školní výlet r. - Český ráj cyklostezka červen Den dětí Polární kraje, Vývoj ZŠ hudebních nástrojů, hry Den dětí -MŠ - výlet vlakem MŠ - Hořepník Exkurze ČHMU Košetice 7. tř. Školní akademie ZŠ Půldenní výlet do Bořetic MS SOMPO - Hrádek 7. tř. Rozloučení s předškoláky MŠ - OÚ Hořepník OÚ - rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ - OU Hořepník V současné době je těžké zabavit děti, ale sami vidíte, že kdo chtěl, měl možnost zapojit se do mnoha různých činností. Přejeme hezké prázdniny všem žákům, učitelům a rodičům dovolenou podle svých představ. Pěkně si odpočiňte a v září zase na viděnou. vedení školy Soutěžíme s Hořepnickým zpravodajem Zkuste štěstí a můžete vyhrát. Tentokrát nákup v hodnotě 300 Kč u pana Zenáhlíka ve Smíšeném zboží. Odpovězte správně na otázku, tento lístek odstřihněte a vhoďte do schránky, která bude umístěna v prodejně pana Zenáhlíka a pak už jen doufejte, že budete vylosováni. Otázka: Ve kterém roce otevřel pan Zenáhlík samoobsluhu v domě č.p. 86?... Jméno a příjmení: 6 kontakt (tel. nebo mail):

7 K A M E N I C T V Í - SEVERA KAREL Křemešnická Po-Pá: 6:30-15:30h tel.: Přijímáme zakázky na výrobu a montáž: Pomníků, rámů a krycích desek na hroby (z přírodních i umělých materiálů) Zhotovení základů pod pomníky, výrobu schodů, parapetů, obkladů Prodej hřbitovních doplňků (svítilny, vázy, křížky výběr dle katalogu), přípisy a opravy nápisů ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ P O HŘEBNÍ SLUŽBA L. ZRNO & M. PŘITASIL Kancelář :, Příkopy č.p. 209, tel.: , provozní doba: Pondělí - Pátek , Nám. Svobody č.p. 82, tel.: (ve dvoře pod Švadlenkou), provozní doba: Pondělí - Pátek 8-15 Smuteční obřadní síň hřbitov. O svátcích, v době pracovního klidu a volna, v případě nutnosti můžete kdykoliv přijet nebo volat na tyto čísla: tel.: , , mobil: , Nepřetržitá služba: Luboš Zrno: , Miroslav Přitasil: Provádíme a zajišťujeme kompletní služby, kompletní zařízení pohřbu s obřadem, bez obřadu, do hrobu a na kremaci Zhotovení parte a tisk na počkání - možno i s foto, převoz zesnulých po celé ČR i ze zahraničí Zajištění dechové hudby, varhaníka včetně zpěváků, řečníka, květinové vazby, věnce, stuhy Zakázkové kamenické práce, opravy a stavby nových pomníků, čištění, montáž krycích desek, provádíme renovace nápisových desek a písma ve zlatě, stříbře, VÝSEK NOVÝCH DAT Provádíme výkop hrobu, výzdobu a konečnou úpravu s odvozem zeminy a kamene v ceně výkopu Za projevenou důvěru Vám děkujeme! 7

8 KAM ZA KULTUROU V ČERVENCI KINO PACOV, VŽDY OD 19:30 1. Líbáš jako bůh, česká komedie od Marie Poledňákové. Příběh, který mohl prožít kdokoliv z nás. Nebo prožít ještě může. 3. El Paso, český film inspirovaný skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě. 8. X-Men origins: Wolvrine, americký akční film. Děj filmu se odehrává v 70. letech minulého století a vrací se k počátkům Wolverinovy hrdinské kariéry i tragickým událostem jeho života. 10. NA PUDĚ aneb KDO MÁ DNESKA NAROZENINY, Česká animovaná pohádka nejen pro děti. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky. Těší se na své každodenní rituály, hry a radosti, slaví narozeniny, v 18: NOC V MUZEU 2, americká komedie. V muzeu nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma. Přesto je v prázdném muzeu podivný šramot..., v 18: OBČAN HAVEL PŘIKULUJE, český dokument. Film ukazuje prostředí v pivovaru i spolupracovníky, kteří inspirovali Václava Havla k napsání Audience. 22. STAR TREK, americký sci-fi. Budoucnost začíná. Ve scénáři tohoto filmu se celá sága vrací na samotný začátek. 24. NA ODSTŘEL, americký thriller. Vše co řeknete, bude použito. Práce novinářů je vzrušující a přitažlivá. Někdy při ní může jít i o život. KULTURA V PACOVĚ Sraz a závody čtyřkolek v areálu Propad Festival ský poledník nádvoří 11. pacovského zámku. Dan Bárta & Illustratospheres, Longital, Beňa & Ptaszek, Ruchadze Band Amsterdam Beyond, Letouni soumraku, Nikola Brasko, Nezmaři & Arturo Fuerte, Model Bazaar, Hm, XindlX, Dekadentní divadlo Beruška, Limbo, Jam4U, S.O.I.L., Timudej. Viz KULTURA V PACOVĚ 11. Motokros na Propadě - Amater Cup Začátek v 8 hod. - celodenní akce kolo II. ligy mužů a žen skupiny B v lehké atletice na atletickém stadionu U sv. Anny. Začátek v 11 hodin. 12. Utkání starých gard FK Tábor od 9,30 hodin, Turnaj o Měděný pohár za účasti mužstev Bohemians 1905 (II. liga), Vysočina Jihlava (II. liga), MAS Sezimovo Ústí (ČFL) a Dynamo České Budějovice B od 12,30 hodin. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY RS Arneštovice Vás všechny srdečně zve na RYBÁŘSKOU SOUTĚŽ, která se uskuteční v sobotu od 13:00 v Arneštovicích na spodním rybníku. Od 12:00 do 12:30 probíhá prezentace a losování míst. Od 13:00 do 16:00 probíhá vlastní soutěž. Je povolen lov pouze na jeden prut a to nejvýše o dvou návazcích. Způsob lovu položená nebo plavaná. Soutěží se o nejdelší sečtenou míru ulovených ryb, největší a nejmenší chycenou rybu. Více najdete na plakátech nebo na telefonním čísle: ŽELIV 25. ŽeLIVE 004, "První hudební hotel (nejen) na Vysočině", vás zve do svého útulného zahradního areálu na čtvrtý ročník hudebního festivalu pod širým nebem. PROGRAM: Starej Pejr, Mňága a Žďorp, Los Čertos. ČERVENÁ ŘEČICE Kino 3. VY NÁM TAKY ŠÉFE, 20:00 5. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE, 10: CHYŤTE DOKTORA, 20: PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA, 10:00 4. VÍTÁNÍ LÉTA NA PLÁŽI, 2. ročník, viz od 13:00. H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne OÚ Hořepník, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

Nákladní automobily Tatra v meziválečném období... 19 Užitkové automobily Tatra... 21 Ledwinkova koncepce páteřového rámu... 23

Nákladní automobily Tatra v meziválečném období... 19 Užitkové automobily Tatra... 21 Ledwinkova koncepce páteřového rámu... 23 Obsah Úvodem........................................................................ 7 Počátky výroby automobilů..................................................... 8 Užitkové automobily NW 1898 1918..........................................

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Užitkové automobily NW 1898 1918. První nákladní automobil a další pokusy

Užitkové automobily NW 1898 1918. První nákladní automobil a další pokusy Užitkové automobily NW 1898 1918 První nákladní automobil a další pokusy TATRA NÁKLADNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA, AUTOBUSY A TROLEJBUSY První nákladní automobil Rok po vzniku slavného Präsidenta továrnu opustil

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8 Obsah Autoškola včera a dnes.................................................... 7 Jak získat řidičský průkaz................................................. 8 Výběr autoškoly...........................................................

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Rafael Urian 8.2.2013

Rafael Urian 8.2.2013 Ferrari je italská automobilová značka, která proslula především svými sportovními vozy a účastí v automobilových závodech (v počátcích především v závodech Formule 1). Firmu založil bývalý automobilový

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Oslavte s námi 175 let. s plnou náručí skvělých dárků! JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012

Oslavte s námi 175 let. s plnou náručí skvělých dárků! JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012 Oslavte s námi 175 let s plnou náručí skvělých dárků! Akce prodloužena do 31.7.2012 JUBILEJNÍ NABÍDKA JARO 2012 2 JUBILEJNÍ NABÍDKA Dárky ke kompaktním traktorům John Deere řady 20 JARO 2012 3 Pořídíte-li

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Obsah. Úvodem... 7 Předchůdci Tatry 603... 8. Přijíždí Tatra 603... 17

Obsah. Úvodem... 7 Předchůdci Tatry 603... 8. Přijíždí Tatra 603... 17 Obsah Úvodem....................................................... 7 Předchůdci Tatry 603........................................... 8 Typové označování............................................. 10

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Nejsme, ani nechceme být klasickou obchodní společností, nýbrž opravdovou službou, která nejen zařídí a vykoná vše potřebné, mnohdy i nad rámec smluvených služeb, a udělá všechno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Zpravodaj 2 09/2011. www.skolachotyne.cz. Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.: 482 723 191 mail: skolachotyne@seznam.

Zpravodaj 2 09/2011. www.skolachotyne.cz. Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.: 482 723 191 mail: skolachotyne@seznam. Zpravodaj 2 09/2011 Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou www.skolachotyne.cz Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků?

Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků? Co Vám nabízíme jako rozříření a zpestření kroužků? - výlety pro Vás, žáky základní školy, kteří se zapojíte do kroužků, spojené s návštěvou historických památek a muzeí - vše zorganizujeme, naplánujeme,

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.9.2012 Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Náprava vozidla je část automobilu, jehož prostřednictvím jsou dvě protější vozidlová

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více