VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ČERVENEC 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI. 5,- Kč FARNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Vývoj a dějiny fondu Z údobí existence původní fary v Hořepníku se nedochovaly žádné písemnosti. V poměrně souvislé řadě existuje skoro vesměs od počátku 19. století veškerý spisový materiál, jen několik málo aktů mající vztah k dějinám farnosti zasahuje do 17. a 18. století. Pamětná kniha byla založena r farářem Janem Norbertem Moteliusem, avšak zápisy začínají rokem Ostatní úřední knihy jsou převážně z 18. a 19. století. Matriky začínají rokem 1673 a jsou vedeny v inventáři do roku 1836, neboť tato část matrik je uložena ve Státním archivu v Třeboni. Další matriky od r do současnosti se nacházejí v matričním středisku na MNV v Hořepníku. Všem písemnostem byla v minulosti věnována poměrně dobrá péče. Podací protokoly se zachovaly od r. 1861, všechny předchozí spisy byly řádně presentovány a číslovány. První soupis (inventář) farního archivu pochází z roku 1893 a zahrnuje archiválie od r Spisy byly původně přeložené do úzkých fasciklů, k nimž udělal teprve farář Šulc tematické štítky. Knihy byly na faře uloženy v polici, spisy v dřevěné truhle. Fond byl převzat dne 26. dubna 1963 archivním pracovníkem Karlem Poustkou do Okresního archivu v Červené Řečici a proveden k němu předávací soupis. K inventarizaci fondu došlo v měsíci březnu až dubnu Význam fondu je převážně omezen na obvod farnosti. V materiálech lze však vystopovat důležité prameny zejména k dějinám farnosti, v matričních věcech jsou cenná rodopisná data (rod Smrčků, Pivničků aj.) i data o židech, kteří v Hořepníku tvořili dosti četnou osadu. Jsou zde i prameny k dějinám rodin majitelů statku v Březině, výpisy z desek zemských a různé inventáře. Zvláště cenný je notový materiál, uložený ve 4 kartonech a sepsaný pracovníkem ČSAV s. Bužgou v r Inventář fondu sestavil a úvodem opatřil promovaný historik Karel Poustka v Okresním archivu v Červené Řečici v roce Fond obsahuje 4 listiny, 111 knih a 17 kartonů spisů; v celku je 149 inventárních jednotek. Časový rozsah fondu je od r do Po překrabicování a nepatrném vyskartování měří fond 4,15 běž. metrů. autor: prom. historik Karel Poustka (květen r. 1967) Pokračování příště Josef Kovář SLOVO HEJTMANA Doprava a silnice náš každodenní chleba Začalo léto doba příjemná pro všechny. Většinou příjemné teplo, dovolené, relaxace. Často také aktivní odpočinek spojený s turistikou, jízdou na kole nebo houbařením. Pro všechny takové aktivity máme na Vysočině mnoho možností. Ty ovšem souvisí s dopravou. Tato problematika patří mezi základní priority naší krajské samosprávy a máme s ní nemálo starostí. Jistě jste zaznamenali rušení některých vlakových spojů od půlky června. Změna znamená snížení pouze o 2 % vlakových kilometrů z celkového ročního objemu. Byla to reakce Českých drah na to, že jsme už nebyli schopni a ochotni hradit jejich vzrůstající nároky na financování ztrátových spojů. Bohužel skutečnost je taková, že některé sympatické vláčky jezdí skoro prázdné a jejich provozovatel to řeší pouze požadavky na dotace. Jen osm vlaků z těch dříve dotovaných jsou České dráhy ochotny na Vysočině provozovat v rámci svého rozpočtu. A za ty další ztrátové spoje bude kraj stále hradit 252,9 mil. Kč. Slíbili jsme, že budeme chybějící spoje nahrazovat levnějšími autobusovými. O rušení konkrétních vlakových spojů jsme se dozvěděli se zpožděním, což nebylo úplně fér. Přesto jsme hned zareagovali, připravili licence i pro nové dopravce, doplnili chybějící spojení. Není to na Vysočině s dopravou jednoduché máme tu 704 obcí většinou malých sídel rozptýlených na poměrně velkém území. Přesto jsou všechny obce dostupné buď autobusovou nebo drážní dopravou. A budou nadále i po omezení či rušení vlakových spojů. S dopravou souvisí i stav silnic a to je naše další velká starost. Kraje zdědily silnice v dost tristním stavu. A kdo chce vidět, ten si určitě všímá, že se jejich stav za poslední léta výrazně zlepšil. I za cenu nepopulárních častých objížděk. Ovšem nepříznivé klimatické podmínky a stále se zvyšující provoz mají své dopady. Střídání teplot okolo bodu mrazu, déšť se sněhem, sněžení, noční teploty pod bodem mrazu vedou k enormnímu počtu výtluků, poškození svislého dopravního značení a směrových sloupků. Pro zajímavost: v roce 2007 činily náklady na výtluky 59 mil. Kč, v roce 2008 už 68 mil. Kč. A škody po zimě v roce 2009 za období leden - březen nám byly vyčísleny na 150 mil. Kč. Přitom na souvislé opravy silnic máme v roce 2009 plánováno v celkovém objemu 275,7 mil. Kč. Nebudu vás už unavovat čísly snad jen ještě jedno na investiční stavby tedy na nové silnice a generálky stávajících chceme vydat v letošním roce obrovskou sumu přes dvě miliardy korun. A ani to nestačí našim představám. Navíc

2 silnice první třídy a dálnice obhospodařuje přímo stát. A ten chce prostředky na tuto oblast snižovat i oproti původně plánovanému objemu, mnohé stavby silnic nebo obchvatů měst a městeček odložit. S kolegy hejtmany proti tomu protestujeme, uvidíme, jak se nám podaří tyto záměry zvrátit. Chápeme, že stát musí hledat úspory. Ale silnice a doprava vůbec jsou každodenním chlebem většiny našich občanů. A proto na ně klademe takový důraz. Jsou věci, které si můžeme odpustit. Do práce však musíme skoro každý den. A málokdo má to štěstí, že do ní dojde pěšky. Pochopitelně by bylo lepší, kdyby dopravní spoje byly častější a nových krásných silnic přibývalo ještě rychleji. Leč i kraj musí hospodařit jako každá domácnost - s tím, na co má. Teď v létě nás čeká ve větší míře i to vítanější cestování za tím dovolenkovým odpočinkem a relaxací. Přeji vám, aby i ta cesta za příjemným trávením volného času byla alespoň snesitelně stráveným časem. Krásné léto na Vysočině! KLOBÁSA VYSOČINY Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny Tradiční Klobásy Vysočiny se 20. června 2009 zúčastnilo celkem 12. soutěžících a 19. soutěžních vzorků. Průběh hodnocení odbornou porotou: Jednotlivé soutěžní vzorky klobás byly před soutěží označeny pořadateli náhodně vylosovanými trojčíslími. Hodnocení přihlášených výrobků probíhalo anonymně jak z hlediska výrobců a výrobků, tak z hlediska porotců. Každý z pěti porotců u každého přihlášeného výrobku hodnotil: vzhled, nákroj, konzistenci, vůni, chuť a celkový pocit. Hodnoceny byly výrobky ve studeném i teplém stavu. K hodnocení měl hodnotitel k dispozici body od 1 do 5, kde 1 = nejhorší a 5 = nejlepší. Vyhrává výrobek s nejvyšším počtem bodů. Výsledky hodnocení odborné poroty: 1. místo: Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská... KLOBÁSA VYSOČINA 2. místo: Řeznictví a uzenářství Milan Sláma, Růžová 225, Velká Bíteš... KLOBÁSA SPIŠSKÁ 3. místo: Masný průmysl-jan Prantl, Obchodní odd. Komenského 60, Žirovnice... TOP KLOBÁSA Průběh hodnocení diváckou porotou: V divácké porotě byli zástupci obcí DSO Hořepnický region. Hodnocení přihlášených výrobků probíhalo anonymně jak z hlediska výrobců a výrobků, tak z hlediska porotců. Každý z pěti porotců u každého přihlášeného výrobku hodnotil: vzhled, nákroj, konzistenci, vůni, chuť a celkový pocit. Hodnoceny byly výrobky pouze ve studeném stavu. K hodnocení měl hodnotitel k dispozici body od 1 do 5, kde 1 = nejhorší a 5 = nejlepší. Vyhrává výrobek s nejvyšším počtem bodů. 2 Výsledky hodnocení divácké poroty: 1. místo: Řeznictví a uzenářství Milan Sláma, Růžová 225, Velká Bíteš... KLOBÁSA SPIŠSKÁ 2. místo: Školní statek Humpolec Nádražní 101 jatka, Humpolec... HUMPOLECKÁ ČABAJKA 3. místo: Masný průmysl-jan Prantl, Obchodní odd. Komenského 60, Žirovnice... TOP KLOBÁSA Závěr: Odborná i divácká porota měla nesnadný úkol posoudit 19 velice chutných výrobků. Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž, ve které hlavně rozhodují chuťové pohárky jednotlivých porotců a ne vteřiny, metry nebo jinak přesně měřitelné hodnoty, bylo rozhodnuto, po dohodě s pořadateli, nezveřejňovat další pořadí a umístění. Vladimír Kotýnek, předseda DSO Hořepnický region VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Výsledky hlasování ve volebním okrsku Hořepník ve dnech Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 482. Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 112. Počet odevzdaných úředních obálek: 112. Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 112. Účast voličů: 23,24 % Pořadí, název a počet hlasů: 1. Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Křesťan. demokrat. Unie Českosl. strana lidová Starostové a nezávislí Vaše alternativa Suverenita Libertas.cz Věci veřejné Sdružení pro republiku Republikán. strana českosl Humanistická strana Volte Pravý Blok Evropská demokratická strana SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Dělnická strana Nezávislí - 1 SPANÍ VE ŠKOLE Poslední školní týden, z pondělka na úterý, naše sedmá třída spala ve škole. Sešli jsme se s paní učitelkou v šest hodin před školou. Když všichni dorazili, pan učitel nám odemknul školu a mi jsme si šli odložit věci. Přinesli jsme si do třídy molitany, rozložili jsme si je, rozestlali jsme spacáky a utíkali jsme si dělat véču, protože jsme měli vééélikej hlad.

3 s některými výrobci osobních aut na území Čech a Moravy. Večeři nám dělal mistr kuchař P. Mojčák, ale trošku jsme mu pomohli. A co jsme měli dobrého?? Čínu s rýží. Připravili jsme si talíře, příbory a už jsme se do toho pustili! Bylo to vynikající, ještě nám upekl bábovku k snídani, trošku jsme ji připálili, ale byla dobrá. Když jsme se napapali, umyli jsme nádobí a šli jsme se vysprchovat. Potom jsme měli menší program, hráli jsme si různé hry, které nám připravili M. Soukupová, S. Berková a I. Plšková. Kolem půlnoci jsme zhasli a ulehli jsme. Někdo usnul okolo 1 hod a někdo i déle. Druhý den jsme vstávali už v 6 hod. Šli jsme se nasnídat a poklidili jsme naši noclehárnu ve třídě. No a pak jsme se normálně učili. Aneta Filipová PODĚKOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Hořepník děkuje firmě KOS servis s.r.o. za sponzorský dar ve výši 5 600, - Kč. Finanční obnos škola použije na zaplacení odměny vedoucím kroužků břišních tanců v základní škole, anglického jazyka a zobcové flétny v mateřské škole, které byly vedeny v letošním roce. ředitelství školy O HISTORII MOTORISMU V ČESKOSLOVENSKU-OSOBNÍ AUTOMOBILY Článek navazuje na minulé číslo Hořepnického zpravodaje, který uvedl článek o výrobcích motorek v Československu. V dnešním článku vás seznámím 3 František Křižík Praha. Plánický rodák Ing.Dr.h.c. František Křižík byl nadšeným propagátorem elektrifikace, mj. vynálezcem obloukové lampy. Zaváděl elektřinu nejen pro osvětlování, ale i k pohonu strojů v továrnách nebo kolejových vozidel. Proto nás nemůže překvapit, že zasáhl i do oblasti automobilů s elektrickým pohonem. Bylo nalezeno několik náčrtků, fotografií, patentní spisy a katalog firmy Křižík. Firma sídlila v pražském Karlíně. Křižík postavil postupně čtyři elektromobily. Ve svých pamětech František Křižík vzpomíná takto: První elektrické auto jsem postavil roku Elektromotor o 5k byl zavěšen u zadní osy, kterou poháněl planetárním soukolím v náhradu za nynější. Na předlohovém hřídeli byla pásová brzda. Motor i brzda byly řízeny pedály. Vůz měl už volant. Při třetí konstrukci jsem použil dvou elektromotorů, každý po 3k, takže každé z obou zadních kol bylo poháněno zvláštním elektromotorem. Vůz byl karosovaný jako čtyřmístný, kola měla již pneumatiky. Vůz byl postaven v letech Se všemi vozy jezdil nejen po Praze, ale konal s nimi i dosti dlouhé jízdy přespolní. Pro Křižíka šlo jen o krátkou epizodu, měl mnoho zakázek na výstavbu elektráren, osvětlení našich i zahraničních měst a kolejové dopravy. Nesseldorfer Waenbau Fabrik v Kopřivnici. V moravské Kopřivnici založil v roce 1850 vyučený sedlář Ignác Šustala dílnu na výrobu kočárů. Ta se později rozrostla na akciovou společnost a vyráběla zejména železniční vozy. V roce 1898 byl v Kopřivnici vyroben automobil se spalovacím motorem pojmenovaný President. Historie jeho vzniku je zajímavá. Na jejím začátku byl liberecký továrník Theodor Liebig, propagátor motorismu u nás i v zahraničí, který od roku 1893 vlastnil jeden z prvních automobilů Benz-Victoria. Liebig se znal s ředitelem Fischerem a v roce 1897 přemluvil Carla Benze, aby prodal do Kopřivnice jeden vůz Phaeton a také moderní dvouválcový motor. Motor byl k dispozici a zbývalo jen zkonstruovat celý automobil. Dělali to mladí konstruktéři, mezi nimi později známý Hans Ledvinka, tvůrce slavné tatrovácké koncepce. Při řešení byly využity zkušenosti z dosavadní produkce, a proto konstrukce vycházela z kočáru typu Mylord. Dvouválcový motor Benz o objemu 2750 cm 3 o výkonu 5k při 600 ot/min byl umístěn vzadu pod skříní. Motor se uváděl do chodu roztáčením setrvačníku. O další historii automobilky v Kopřivnici se dočtete v kapitole o značce Tatra, jejíž historie začíná rokem Laurin a Klement v Mladé Boleslavi. Václav Kliment, knihkupec z Mladé Boleslavi a Václav Laurin, strojní zámečník z Turnova, založili v roce 1895 firmu na výrobu jízdních kol, která od roku 1899 vyráběla i motocykly značky Slávia. Firma vzkvétala, s motocykly měla úspěchy a po pokusech s dvoustopým vozidlem na bázi motocyklu v roce 1901

4 postavila v roce 1905 svůj první automobil, Voiturettu typu A. Byl to první automobil Laurin a Klement. Motor byl čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený dvouválec objemu 1005 cm 3 o výkonu 7 k. Byl umístěn vpředu, třístupňová převodovka se zpětným chodem dole ve středu vozu, zadní osa hnaná spojovacím hřídelem. Řízení šnekové, brzda nožní na převody a ruční bubnová. Kola nesnímací drátová, s pneumatikami. Hmotnost kg, maximální rychlost 40 km/hod. Těchto automobilů bylo vyrobeno v letech celkem 42 kusů. Roku 1907 se továrna rozrostla na plochu m 2 a zaměstnávala asi 600 lidí. Firma se velmi brzo věnovala exportu a k tomu využívala svá zastoupení v cizině. Už v roce 1907 měla sklady, zastoupení a opravny ve Vídni, Londýně a Budapešti. V roce 1910 prodávala v Německu, Itálii, Rumunsku, Srbsku, Anglii a Francii, největším odběratelem bylo Rusko. Firma se angažovala i v užitkových vozech. Nejprve byly vyráběny nákladní vozy s užitečnou nosností 1500 kg na podvozcích osobních vozidel a v roce 1907 byl vyvinut zcela nový těžký užitkový automobil typu H s užitečnou hmotností až 4000 kg. Vůz poháněl téměř šestilitrový čtyřválec o výkonu 32 k, zadní dřevěná kola s dvojitými pryžovými obručemi byla ještě poháněna řetězy. Poštovní autobusy se vyráběly pro sedících cestujících, kteří nastupovali dveřmi v zadní stěně vozidla, podle bočních stěn byly lavice. Historie značky Laurin a Klement končí rokem 1925 po sloučení s koncernem Škoda v Plzni. Reichenberger Automobil Fabrik v Liberci. Zakladatelem továrny RAF v Liberci byl baron Theodor Liebig. V roce 1908 se představila firma RAF na pražské automobilové výstavbě automobilem se čtyřválcovým motorem, v dalších letech vystavili několik dalších modelů, až do roku 1913 nabízela celkem 9 typů osobních automobilů. Největší úspěch však měla s užitkovým vozem RAF FW 25 z roku 1909 s uzavřenou skříňovou karoserií. Poháněl ho čtyřválcový motor objemu 3053 cm 3 o výkonu 25 k. Karoserie byla dřevěná. Záměr konkurovat Firmě Laurin a Klement nebyl úspěšný. Její výrobky byly tehdy technicky dokonalé, takže měly v prodeji naprostou převahu. V roce 1913 zakoupila firmu RAF právě tato konkurenční firma a v Liberci byla výroba zastavena. Praga v Praze. Firma První Českomoravská továrna na stroje v Praze založila v roce 1907 automobilní oddělení. Pro výrobu byla v Libni postavena nová továrna dokončená v roce Zpočátku se tam kusově vyráběly licenční automobily a později vozy podle vlastního vývoje. Zpočátku byly vyráběny osobní vozy velké, první byl typ Praga Grand z roku 1912 a patřil mezi nejluxusnější vozidla naší tehdejší produkce. Dodával se jako otevřená nebo uzavřená limuzina. Měl čtyřválcový motor objemu 3824 cm 3 a výkonu 50 k a dosahoval rychlosti 100 km/hod. Ve třicátých letech 20. století vyvinula několik typů malých vozů, zejména úspěšný vůz Praga Baby, vyráběný v letech Vůz měl čtyřválcový motor objemu cm 3 a výkon 22 k. Jeho novinka páteřový rám umožňoval podstatně nižší stavbu celého vozu a tím i nižší polohu sedadel. Jen pro zajímavost, uzavřený vůz stál tehdy Kč. Již během prvního roku výroby se jich prodalo 100 kusů. O tom, že značka Praga byla v konkurenci velmi úspěšná, svědčí, že podle sčítání koncem roku 1933 byla v ČSR na prvním místě s celkovým počtem vozů, z toho osobních automobilů bylo Již od roku 1909 vyráběla Praga také užitkové nákladní vozy a od dvacátých let i autobusy. Druhá světová válka a německá okupace znamenaly konec továrny Praga jako automobilky. Výrobu automobilů Němci po roce 1939 postupně nahradili speciální vojenskou výrobou, například lehkými tanky Praga 38. Po válce se smontovalo ještě několik desítek vozů. Výroba osobních automobilů skončila v roce 1946, dále byly vyráběny jen vozy nákladní, z nichž nejúspěšnější byl Praga V3 S. Ten se vyráběl po mnoho let a po delimitaci ze závodu Praga ještě v závodě Avia v Letňanech a nakonec v Bratislavě. V roce 1964 byla výroba automobilů v továrně Praga ukončena a zůstala jen výroba autodílů. Za 60 let bylo vyrobeno celkem 165 tisíc vozů značky Praga. V současné době používá nezměněnou značku a emblém firma Praga Hostivař a.s., která vyrábí převodovky a hnací nápravy pro nákladní automobily. Walter v Praze Strojní zámečník Josef Walter si pronajal v roce 1898 v Praze na Smíchově malou dílnu, kde začal vyrábět velocipédy. V roce 1911 vytvořil společnost s ručením omezeným. Pokrok ovšem nelze zastavit a tak muselo zákonitě dojít i k pokusu o konstrukci automobilu. V roce 1913 byly vyvinuty hned tři typy se čtyřválcovými motory. Byly označeny W+,W2 a W3 a vyráběly se v desetikusových sériích. Ve 30. letech vyráběla firma Walter již jako akciová společnost devět typů automobilů, některé podle licence FIAT. V roce 1935 vzhledem hospodářské krizi byla výroba automobilů Walter ukončena. Tatra v Kopřivnici. Kopřivnickou automobilku pod značkou NW jsme opustili těsně po první světové válce. V roce 1921 byla firma přejmenována na Kopřivnickou vozovku a.s. K definitivnímu sjednocení došlo později, když byla Kopřivnická vozovka přejmenována na Závody Tatra a.s. První automobil vyvíjený jako Tatra byl typ 11 a vstoupil do dějin jako tatrovácká koncepce. Vytvořil ho konstruktér Hans Ledvinka. Jeho koncepce byla naprosto jednoduchá. Vzduchem chlazený dvouválcový motor s protilehlými válci o objemu 1056 cm 3 a výkonu 14k byl připojen vpředu přes spojku a převodovku na páteřovou nosnou troubu s rozvodovkou vzadu. Další předností byly kyvadlové zadní polonápravy a nezávislé odpružení kol. Přední kola byla na tuhé nápravě zavěšené na příčném listovém péru. Jeho konstrukce předstihla ve své době světový stav techniky o pěknou řádku let. Následoval typ 12 vyráběný od roku 1926, který měl výkonnější motor než typ 11. Bylo ho možné dodávat s různými karoseriemi. Další typy vozů Tatra vycházely

5 z úspěšné koncepce, ale byly osazovány většími čtyřválcovými motory. Automobil střední třídy již představovala Tatra 75 z roku Motor byl samozřejmě vzduchem chlazený o objemu 1690 cm 3 a výkonu 30 k. Další významný mezník v historii značky Tatra nastal v roce 1934, kdy 5. března předvedli v Kopřivnici odborníkům a novinářům další novinku - první aerodynamické vozidlo na světě vyráběné sériově s pontonovou karoserií a vzduchem chlazeným motorem umístěným vzadu. Vůz byl nazván T 77. Motor byl vidlicový vzduchem chlazený osmiválec OHC objemu 2973 cm 3 a výkonu 60 k. Proudnicové řešení šlo do nejmenších detailů. Aby se dosáhlo zcela hladké boční linie vozu, byly závěsy dveří plně zapuštěny a obě zadní kola byla kryta odnímacími výplněmi. Vůz dosahoval při hmotnosti 1700 kg a poměrně malém výkonu motoru rychlosti až 150km/hod. V této koncepci bylo vyvinuto několik typů v roce 1936 Tatra 87 a čtyřválec Tatra 97. Po válce ještě vyráběný vůz Tatra 87 proslavila dvojice cestovatelů ing. Hanzelka a ing. Zikmund. V roce 1947 to byl opět čtyřválec Tatra 600 Tatraplán. Známá reprezentační Tatra 603 s osmiválcovým motorem byla vyráběna od roku 1956 až do konce šedesátých let a v sedmdesátých letech se objevil typ Tatra 613. Výroba osobních automobilů Tatra byla ukončena v roce Tatra se postupně specializovala na nákladní vozidla. Kopřivnická Tatra vyvážela své výrobky už za první republiky do zemí čtyř kontinentů. Od poloviny šedesátých let do roku 1987 pak prodala v 57 zemích světa 133 tisíc nákladních vozů. Po neúspěšné privatizaci v devadesátých letech málem zkrachovala a nyní vyrábí zlomek tehdejších objemů, necelé dva tisíce vozů ročně. V současné době vyrábí Tatra dvě řady civilních nákladních vozů a dvě řady aut vojenských. Příště dokončení. Volně podle časopisu Filatelie. Jan Jelínek KINO V HOŘEPNÍKU, OD 20:00 3. Sněženky a machři po 25 letech, český film. 10. Líbáš jako bůh, česká komedie od Marie Poledňákové 17. Andělé a démoni, film USA 24. Bolt pes pro každý případ, film USA. 31. Růžový panter 2, film USA ZŠ A MŠ HOŘEPNÍK Končí školní rok 2008 / 2009 a než se zavřou dveře naší školy a všichni odejdeme na prázdniny, chceme obyvatele obce seznámit s úspěchy našich žáků hlavně v okresních soutěžích Soutěž v psaní na klávesnici - PE 2. místo - P. Dvořáková, 7. místo - Š. Razimová, celkově škola na 2. místě Florbal 8./ 9.tř. dívky 3. místo-š. Razimová, L. Zíková, V. Kotýnková, P. Jakubcová, E. Závůrková, L. Stejskalová, K. Marešová, S. Berková, A. Filipová, M. Mazouchová, M. Jandová Soutěž 9. tříd "Kdo 6. místo - M. Kaňková, hledá, ten najde!" na OA L. Soukupová, E. Závůrková - PE Fotbal 6./ 7. tř. chlapci - 5. místo M. Jelínek, J. Ježek, D. Molnár, P. Zíka, P. Mojčák, V. Král, O. Bíba, L. Zadražil Mlékonto ŠD 1. místo Fotbal 8./ 9. tř. chlapci - 4. místo P. Vesecký, V. Filip, A. Mazouch, D. Srňánek, R. Trojan, J. Mika, F. Matějka, J. Riederer Svět kolem nás - literár. 1. místo - Eva Závůrková soutěž Brno Matematická olympiáda 5. místo - T. Jelínek, místo - L. Zíková, Ocenění - SCIO 3. místo v kraji Vysočina - testování 6. tř. E. Lacinová Olympiáda v Aj - DDM M. Jandová, M. Soukupová - úspěšní řešitelé Obl. kolo v recit. 2. místo - V. Vaněčková Soutěž v Aj -jazyk. škola 3. místo-m. Jandová, 5. místo- M. Soukupová Fyzikální olympiáda - 2. místo - P. Dvořáková DDM - 8. tř Fyzikální olympiáda místo - L. Zíková DDM - 9. tř Matematická olympiáda místo - M. Jelínek, DDM - 6. tř. E. Lacinová Pythagoriáda - 6. tř místo - E. Lacinová ský zvonek 3. místo - D. Molnár, S. Berková Soutěž mladých zdravotníků 5. místo - M. Jandová, L. Stejskalová, L. Zíková, M. Petráková, M. Kaňková FOTBAL V HOŘEPNÍKU Žirovnice 16: FK Tábor 17: Mas Sez. Ústí B 17: Hořepník - Košetice 15:00 5

6 Dopravní soutěž 4. místo - L. Hanek, E. Koso-vá, V. Kuklová, M. Jelínek Dopravní soutěž 7. místo - P. Mojčák, S. Berková, J. Ježek, E. Lacinová Požární ochrana očima 3. místo - P. Dvořáková dětí - literární soutěž Požární ochrana očima 3. místo V. Kotýnková dětí výtvarná soutěž LAO - II.stupeň 6. místo - P. Mojčák Jak všichni dobře vidíte, úspěchů nebylo málo. V letošním školním roce jsme opět pořádali několik akcí. Nabízíme výčet některých z nich. září říjen listopad prosinec Opékání špekáčků a ukázka MŠ požár. útoku Návštěva požární zbrojnice MŠ - požární zbrojnice Zahájení plaveckého výcviku 3. a 4. roč. - Pe Půldenní výlet do lesa - Hájku les Hájek Africká skupina - Zimbabwe MŠ - Mravenci a jejich přátelé budova MŠ Exkurze - Veletrh hraček - Praha tř. Králíci v klobouku MŠ - divadlo Zbraně a zbroje vrcholné gotiky tř. Exkurze - čistírna odpadních vod 8. tř. Skřítci lesů a vod - ekologický MŠ program Návštěva místní knihovny 3. roč. Halooween roč. - budova školy Divadelní představení - Čert a roč., káča Tábor Exkurze - DDL 9. tř., Lukavec Divadelní představení tř., Tábor Kde se vzaly Vánoce MŠ - divadlo Mikulášská besídka + čerti ZŠ a MŠ Tři pohádky na Vánoce MŠ - divadlo Ekologický program I. stupeň, 7. tř. Pohádkový betlém MŠ - divadlo Vánoční trh - Vánoce v různých ZŠ státech Vánoční program - děti MŠ místní kino Adventní koncert - kino ZŠ a MŠ Vánoční třídní besídky ZŠ Vánoční koncert - kostel ZŠ a MŠ leden LVVZ - Paseky nad Jizerou tř. únor Divadelní představení - Honza Nebojsa I. stupeň, Bubny celého světa MŠ Dětský karneval MŠ, ZŠ březen Úřad práce - 8. tř. 8:00 hod., Pe Kaťa a Škubánek kino Projektový den ke Dni učitelů 9. tř. duben Velikonoce, ekologický program střed.ek.vých. Velikonoce, ekologický program ZŠ roč. Zvířátka na dvorku - ekologický MŠ program Coca Cola - fotbalový turnaj Den Země 7. tř. - Pe Zájezd do Anglie Zlatovláska kino květen Jarní vystoupení MŠ místní kino MŠ Zakletá princezna MŠ - divadlo LAO - školní kolo Školní divadelní představení divadelní kroužek Školní výlet roč. Telč Školní výlet r. - Český ráj cyklostezka červen Den dětí Polární kraje, Vývoj ZŠ hudebních nástrojů, hry Den dětí -MŠ - výlet vlakem MŠ - Hořepník Exkurze ČHMU Košetice 7. tř. Školní akademie ZŠ Půldenní výlet do Bořetic MS SOMPO - Hrádek 7. tř. Rozloučení s předškoláky MŠ - OÚ Hořepník OÚ - rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ - OU Hořepník V současné době je těžké zabavit děti, ale sami vidíte, že kdo chtěl, měl možnost zapojit se do mnoha různých činností. Přejeme hezké prázdniny všem žákům, učitelům a rodičům dovolenou podle svých představ. Pěkně si odpočiňte a v září zase na viděnou. vedení školy Soutěžíme s Hořepnickým zpravodajem Zkuste štěstí a můžete vyhrát. Tentokrát nákup v hodnotě 300 Kč u pana Zenáhlíka ve Smíšeném zboží. Odpovězte správně na otázku, tento lístek odstřihněte a vhoďte do schránky, která bude umístěna v prodejně pana Zenáhlíka a pak už jen doufejte, že budete vylosováni. Otázka: Ve kterém roce otevřel pan Zenáhlík samoobsluhu v domě č.p. 86?... Jméno a příjmení: 6 kontakt (tel. nebo mail):

7 K A M E N I C T V Í - SEVERA KAREL Křemešnická Po-Pá: 6:30-15:30h tel.: Přijímáme zakázky na výrobu a montáž: Pomníků, rámů a krycích desek na hroby (z přírodních i umělých materiálů) Zhotovení základů pod pomníky, výrobu schodů, parapetů, obkladů Prodej hřbitovních doplňků (svítilny, vázy, křížky výběr dle katalogu), přípisy a opravy nápisů ZAVOLEJTE, ZAKÁZKU PŘIJEDEME SJEDNAT OSOBNĚ P O HŘEBNÍ SLUŽBA L. ZRNO & M. PŘITASIL Kancelář :, Příkopy č.p. 209, tel.: , provozní doba: Pondělí - Pátek , Nám. Svobody č.p. 82, tel.: (ve dvoře pod Švadlenkou), provozní doba: Pondělí - Pátek 8-15 Smuteční obřadní síň hřbitov. O svátcích, v době pracovního klidu a volna, v případě nutnosti můžete kdykoliv přijet nebo volat na tyto čísla: tel.: , , mobil: , Nepřetržitá služba: Luboš Zrno: , Miroslav Přitasil: Provádíme a zajišťujeme kompletní služby, kompletní zařízení pohřbu s obřadem, bez obřadu, do hrobu a na kremaci Zhotovení parte a tisk na počkání - možno i s foto, převoz zesnulých po celé ČR i ze zahraničí Zajištění dechové hudby, varhaníka včetně zpěváků, řečníka, květinové vazby, věnce, stuhy Zakázkové kamenické práce, opravy a stavby nových pomníků, čištění, montáž krycích desek, provádíme renovace nápisových desek a písma ve zlatě, stříbře, VÝSEK NOVÝCH DAT Provádíme výkop hrobu, výzdobu a konečnou úpravu s odvozem zeminy a kamene v ceně výkopu Za projevenou důvěru Vám děkujeme! 7

8 KAM ZA KULTUROU V ČERVENCI KINO PACOV, VŽDY OD 19:30 1. Líbáš jako bůh, česká komedie od Marie Poledňákové. Příběh, který mohl prožít kdokoliv z nás. Nebo prožít ještě může. 3. El Paso, český film inspirovaný skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě. 8. X-Men origins: Wolvrine, americký akční film. Děj filmu se odehrává v 70. letech minulého století a vrací se k počátkům Wolverinovy hrdinské kariéry i tragickým událostem jeho života. 10. NA PUDĚ aneb KDO MÁ DNESKA NAROZENINY, Česká animovaná pohádka nejen pro děti. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky. Těší se na své každodenní rituály, hry a radosti, slaví narozeniny, v 18: NOC V MUZEU 2, americká komedie. V muzeu nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma. Přesto je v prázdném muzeu podivný šramot..., v 18: OBČAN HAVEL PŘIKULUJE, český dokument. Film ukazuje prostředí v pivovaru i spolupracovníky, kteří inspirovali Václava Havla k napsání Audience. 22. STAR TREK, americký sci-fi. Budoucnost začíná. Ve scénáři tohoto filmu se celá sága vrací na samotný začátek. 24. NA ODSTŘEL, americký thriller. Vše co řeknete, bude použito. Práce novinářů je vzrušující a přitažlivá. Někdy při ní může jít i o život. KULTURA V PACOVĚ Sraz a závody čtyřkolek v areálu Propad Festival ský poledník nádvoří 11. pacovského zámku. Dan Bárta & Illustratospheres, Longital, Beňa & Ptaszek, Ruchadze Band Amsterdam Beyond, Letouni soumraku, Nikola Brasko, Nezmaři & Arturo Fuerte, Model Bazaar, Hm, XindlX, Dekadentní divadlo Beruška, Limbo, Jam4U, S.O.I.L., Timudej. Viz KULTURA V PACOVĚ 11. Motokros na Propadě - Amater Cup Začátek v 8 hod. - celodenní akce kolo II. ligy mužů a žen skupiny B v lehké atletice na atletickém stadionu U sv. Anny. Začátek v 11 hodin. 12. Utkání starých gard FK Tábor od 9,30 hodin, Turnaj o Měděný pohár za účasti mužstev Bohemians 1905 (II. liga), Vysočina Jihlava (II. liga), MAS Sezimovo Ústí (ČFL) a Dynamo České Budějovice B od 12,30 hodin. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY RS Arneštovice Vás všechny srdečně zve na RYBÁŘSKOU SOUTĚŽ, která se uskuteční v sobotu od 13:00 v Arneštovicích na spodním rybníku. Od 12:00 do 12:30 probíhá prezentace a losování míst. Od 13:00 do 16:00 probíhá vlastní soutěž. Je povolen lov pouze na jeden prut a to nejvýše o dvou návazcích. Způsob lovu položená nebo plavaná. Soutěží se o nejdelší sečtenou míru ulovených ryb, největší a nejmenší chycenou rybu. Více najdete na plakátech nebo na telefonním čísle: ŽELIV 25. ŽeLIVE 004, "První hudební hotel (nejen) na Vysočině", vás zve do svého útulného zahradního areálu na čtvrtý ročník hudebního festivalu pod širým nebem. PROGRAM: Starej Pejr, Mňága a Žďorp, Los Čertos. ČERVENÁ ŘEČICE Kino 3. VY NÁM TAKY ŠÉFE, 20:00 5. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE, 10: CHYŤTE DOKTORA, 20: PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA, 10:00 4. VÍTÁNÍ LÉTA NA PLÁŽI, 2. ročník, viz od 13:00. H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne OÚ Hořepník, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J

H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J ČERVENEC 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XII. 5,- Kč ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Třicáté čtvrté zasedání zastupitelů obce zahájil a řídil starosta obce. Přivítal přítomné a konstatoval,

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004

Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004 Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004 2) 2004 Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Bytový dům v Pitrově ulici Nový ředitel základní školy Návštěva ministra Ve čtvrtek 5. února navštívil naše město ministr

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Sladké stoleté oslavy

Sladké stoleté oslavy Zpravodaj Města Litomyšle 2 3. února 2006 Ročník XVI. Sladké stoleté oslavy Hana Švehelková s asistentem Davidem vyprávěli během Medového večera, vážně - nevážně, o včelách a jejich životě. Zatímco včely

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech

Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech V sobotu 6. 6. 2009 proběhla v celém regionu propagační akce prachatické knihovny Na kolech po knihovnách regionu, jejímž cílem byla propagace a zviditelnění knihoven

Více

Zpravodaj městyse Švábenice Vydává Městys Švábenice číslo 1/2009

Zpravodaj městyse Švábenice Vydává Městys Švábenice číslo 1/2009 MĚSTYS ZNAK Zpravodaj městyse Vydává Městys číslo 1/2009 Z obsahu: Cesta domů-marie Skácelová Slovo úvodem Usnesení zastupitelstva městyse Příjmy + Výdaje 2009 Občanská rubrika Den matek Dar dobré vůle

Více

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná 2014 leden pf 2014 Vážení občané, díky vánočním svátkům jsme si mohli odpočinout od shonu běžných dnů a v klidu zhodnotit předsevzetí, která jsme si na počátku roku dali. Čas běží rychle, ale určitě se

Více

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun Založeno roku 1919 10. března 2010 Ročník XXI. číslo 10 Cena: 12 Kč DNES Poradna České obchodní inspekce (ČOI) Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala jednou za čtrnáct dní ve

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 12 ročník: 29 cena: 7 Kč 8. prosince 2005 V tomto čísle na jde te: Policie informuje str. 5 Učiliště Horky str. 6-7 Vánoční nabídka str. 8-9 Zprávy z kopané str. 21 Hezké prožití

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Starostka přivítala do života kroměřížská trojčátka

Starostka přivítala do života kroměřížská trojčátka Rozhovor nejen o nové úpravně vody...čtěte na str. 4 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Pozvánka do Podzámecké zahrady na humanitární běh pro Gambii...čtěte na str. 10 2013

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Stavba budovy Základní umělecké školy Holice

Stavba budovy Základní umělecké školy Holice Holické listy ZPRAVODAJ MĚSTA HOLIC IX. ROČNÍK listopad 2013 SLOVO STAROSTY Aktuality Aktuality Aktuality Aktuality Aktuality Vážení spoluobčané, při psaní listopadového sloupku máme krásné babí léto.

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více