OBRNĚNÁ TECHNIKA MALÁ ŘADA. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRNĚNÁ TECHNIKA MALÁ ŘADA. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE 1918 1950. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE"

Transkript

1 OBRNĚNÁ TECHNIKA Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE MALÁ ŘADA Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE

2 ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE IVO PEJČOCH PRAHA 2007

3 Copyright 2007 by Ivo Pejčoch Copyright 2007 for Cover by Marek Přikryl All Rights Reserved ISBN

4 PŘEDMLUVA Čerstvě zrozená Československá republika se potýkala s moha ekonomickými i politickými problémy. V samých počátcích ohrožovala integritu státu německá menšina, snažící se odtrhnout čtyři pohraniční kraje a připojit je k Rakousku. Větším nebezpečím byly snahy Poláků ovládnout českou část Těšínska, největší hrozba však čekala za jižní hranicí Slovenska. Maďaři, kteří se nehodlali smířit se ztrátou Horních Uher, museli být vytlačeni vojensky a netrvalo dlouho a ohrožení se vrátilo v podobě bolševické Maďarské republiky rad. Jedním z prioritních úkolů tedy bylo vedle stabilizace měny, přechodu na mírové hospodářství po skončené první světové válce a zlepšení výbušné sociální situace i vybudování silné a bojeschopné armády. Jak se ukazovalo, jen dobře vybavená, kvalitně vycvičená a odhodlaná vojska byla argumentem, kterému porozuměli i nejagresivnější odpůrci Československa v jeho stávajících hranicích. Z bojišť světové války se vraceli muži s bohatými zkušenostmi z fronty. A to jak z rakouské armády, tak legionáři. V bývalých císařských posádkách zůstal válečný materiál, který se stal základním stavebním kamenem armády mladičké republiky, velkou výhodou však byla především rozvinutá průmyslová základna. Po stránce dělostřelecké výzbroje byla země více méně soběstačnou, neboť plzeňská Škoda fungovala jako přední dělovka bývalé monarchie a její kvalitní produkty měly ve světě patřičný zvuk. Palčivým problémem tedy nebyla absence kanonů a houfnic, které byla továrna schopna vyrobit podle konkrétních požadavků Ministerstva národní obrany, nezodpovězenou zůstávala spíše otázka, jak děla na frontu dopravit a zajistit jejich rychlý přesun podle okamžitých požadavků velitelů na bojišti. Nejrozšířenějším způsobem přepravy byla celosvětově hipomobilní trakce, lapidárně řečeno zapřažení tažných koní, která však s sebou nesla řadu nevýhod. Tažná zvířata neměla dostatečný výkon, byla snadno zranitelná, citlivá na nepřízeň počasí a slibovala jen velmi omezenou průchodivost terénem. Již léta prvního světového konfliktu jasně ukázala, že budoucnost má motor, v tomto případě tažné vozidlo s dostatečným výkonem, schopné přepravit těžké dělo i rozměklým nebo zasněženým terénem. Cesta k takovému terénnímu tahači, jen málo ovlivnitelnému změnami klimatu, však nebyla krátká ani jednoduchá. V letech právě skončené války se k tažení děl užívala nejrůznější vozidla, nákladní automobily, kolové traktory i již k tomu účelu navržené tahače. Vozidla, postavená na kolovém podvozku měla nepříliš komplikovanou konstrukci a jejich produkci zvládaly stávající automobilky, praxe však ukazovala, že podobná kon- 3

5 4 cepce má své limity. Kolové vozidlo se sice obstojně pohybovalo na silnicích, když však sjelo z vozovky a mělo se pohybovat po přírodním povrchu, nastaly potíže. Vozidla snadno zapadala do rozměklé půdy a jejich rychlost se neúnosně snižovala. Potíže vznikaly i při zdolávání nerovností nebo stoupání do kopců. Čtyři krvavá léta přitom naznačila možné řešení, během nich se osvědčil pásový podvozek, základ nové zbraně tanků. Tahač, postavený na takovém základě byl na jedné straně složitý, výrobně náročnější a dražší, mohl však přinést to, co jeho koloví souputníci zvládali jen stěží schopnost překonávat i náročné překážky, které před něj kladla příroda. Na využití pásového traktoru se pracovalo od dvacátých let dvacátého století v řadě zemí, zprvu se jednalo jen o modifikace běžných civilních strojů, během doby však začala vznikat specializovaná vozidla, plnící náročné úkoly. Dělostřelecký tahač na pásovém podvozku se vyvinul ve výkonné vozidlo, schopné probít se těžkými terénními nástrahami a přitom vléci i těžká polní děla. Podle zamýšleného použití vznikaly tažné traktory různých hmotnostních kategorií, od lehkých, táhnoucí za sebou protitanková nebo polní děla malých ráží, až po obry, schopné přepravit na místo určení i mnohatunové zbrojní komplety. Zrodily se i kuriózní konstrukce, například poháněné parním strojem, v letech druhé světové války a po jejím skončení se objevily dokonce tahače, chráněné pancéřováním. Podobně jako v případě tanků, také oblast pásových dělostřeleckých tahačů se stala jednou z těch, na které mohli být naši předkové pyšní. Především stroje se značkou Praga, produkované koncernem Českomoravská Kolben Daněk, se podílely nejen na motorizaci domácí armády, ale slavily velké úspěchy rovněž v zahraničí a byly exportovány v množstvích, jaká nám mohla zahraniční konkurence jen tiše závidět. Vývojové a výrobní kapacity našel tento druh vojenské techniky u tří významných firem, kromě zmíněné ČKD se jím zabýval i hlavní konkurent plzeňská Škoda a pokusy o rozšíření svého portfolia tímto směrem vykonala i kopřivnická Tatra. V první polovině dvacátých let do této oblasti výrazně zasáhla tradiční firma Breitfeld-Daněk, jež se ovšem roku 1927 sloučila s Českomoravskou. Za první republiky se vývoj soustředil jednak na snahu vybavit původními produkty vlastní armádu, jednak na pokusy o export. Právě tehdy vzniklo největší množství konstrukcí značného hmotnostního rozpětí, práce se však nezastavily ani s německým vpádem do země a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Na straně jedné dobíhaly podepsané zahraniční kontrakty, na straně druhé stoupala potřeba německé branné moci, která neměla podobných vozidel nikdy dostatek. Nejúspěšnější byly stavěny pro nové vládce země, Praga i Škoda se zároveň podílely na vývoji nových typů, zadaných německým velením. Po skončení druhé světové války obnovená československá armáda tahače moderní koncepce rovněž potřebovala, proto došlo k vývoji několika posledních vozidel, která však již zůstala v prototypech. Jimi také skončilo slavné období českých, respektive československých pásových tahačů, po roce 1948 byly firmy pověřovány jinými úlohami, o vlastní vývoj v této oblasti ztratilo vedení země zájem. Armáda pak používala k vlečení děl stroje sovětské provenience nebo těžké kolové

6 tahače Tatra. Roku 1949 se prodejem posledního prototypu z Českomoravské tato kapitola naší historie uzavřela. Po svém vzniku armáda disponovala kolovými tahači Daimler M 17, pocházejícími z let první světové války, dále 32 benzinoelektrickými vlaky BE stejného výrobce, což byly soupravy, určené k přepravě nejtěžších děl. Je zřejmé, že tyto stroje mohly jen s obtížemi pronikat složitějším terénem, což se týkalo i dalších kolových tahačů, vyrobených již na zakázku plzeňskou Škodou. V letech 1921 až 1923 armáda z jejích hal převzala 106 traktorů typu Z a 30 traktorů modelu U. Prvními pásovými traktory se tak stala vozidla Hanomag WD 25 a WD 50, zakoupená v Německu. První byl roku 1923 dodán v počtu dvou exemplářů (evidenčních čísel NIX 104 a NIX 105), druhý v letech v množství šesti vozidel ( NIX 32, 46, 102, 103, 131). Lze najít zmínky i o jednom traktoru Dinos (NIX 101) dodaném roku 1924 a stroji Orion, o kterém další údaje chybí. 1 Tato vozidla byla posledními stroji zahraničního typu v éře první republiky, pak již probíhal vlastní vývoj, respektive licenční výroba. Pro přehlednost jsem zvolil popis aktivit jednotlivých výrobců a jejich produkty zařadil do samostatných podkapitol. Tato práce vychází především ze studia dochovaných archivních pramenů, bohužel na některé z popisovaných typů jich do dnešních dnů zůstalo dochováno jen naprosto minimální množství, proto je objem textu u jednotlivých kapitol rozdílný. Za lektorování této publikace, cenné připomínky a zapůjčení fotografií z osobního archivu bych chtěl vyjádřit poděkování Vladimíru Francevovi (Vojenský historický ústav Praha). 5

7 6

8 BREITFELD DANĚK Továrna tradičního výrobce s kořeny v polovině devatenáctého století představovala jeden z nejstarších strojírenských podniků na našem území. Zrodila se postupným spojováním výrobců podobného zaměření, z nichž nejstarším byl Breitfeld and Evans, založený roku 1834, druhým strojírna Daněk, jež vznikla roku 1854, oba podniky se sloučily roku Později se s firmou sloučily i Strojírny v Blansku a firma Bolzano-Tedesco. Roku 1927 se spojila s Českomoravskou- Kolben a doplnila název na ČKD. V době samostatné existence měla ve svém portfoliu pásové a kolopásové dělostřelecké tahače, z nichž první tvořily významný příspěvek pokusům o motorizaci naší artilerie. BD 25, BD 30 V úvodu je zmíněn nákup omezeného množství německých pásových tahačů Hanomag WD-25, které pomohly zahájit motorizaci československé armády. Vzhledem k tomu, že vojsko nutně potřebovalo zvýšit množství podobných strojů a domácí továrny nebyly připraveny v dohledné době vyvinout a začít produkovat vlastní typ, řešila se situace zakoupením licence. Firma Breitfeld-Daněk získala povolení a výrobní podklady potřebné k zahájení stavby osvědčených traktorů Hanomag, které obdržely názvy BD 25 a BD 30, což byla verze se silnějším motorem. Přestože nejde o domácí konstrukci, stály na počátku dějin československých dělostřeleckých tahačů a zaslouží alespoň stručnou zmínku. Jejich pojetí bylo podobné, řešení pásů vycházelo z praxe první světové války, vozy měla pojezdová kola malého průměru, jež byla i s odpružením, kladkami a hnacími i napínacími koly zcela zakrytá bočními ochrannými plechy. V přední části se nalézal motorový prostor, pod jehož kapotou se skrýval benzinový čtyřválec, dávající v prvním případě maximální výkon 25 koňských sil a v druhém 30 koňských sil. V zadní části vozu byly namontovány sedačky řidiče a velitele. BD 25 vznikl roku 1925 v počtu šesti vozidel s identifikačními čísly NIX , BD 30 pak roku 1927 v množství dvanácti exemplářů s čísly NIX Než přišly modernější typy z domácích továren, představovaly nejpočetnější typ ve výzbroji armády. Větší stroj roku 1930 začala vyrábět v licenci i Škoda Plzeň, v tomto přípa- 7

9 8 Serie tahaë BD 25 p edan arm dï

10 9

11 Naho e vlevo: BD 25 Naho e vpravo a dole: BD 25 bïhem tov rnìch zkouöek 10

12 dě však výhradně na vývoz do Jugoslávie. Tehdy bylo smontováno dvanáct traktorů tohoto provedení pod označením VD-50, do země určení byly prodány především pro vlek těžkých moždířů Škoda ráže 305 milimetrů. Základní technické údaje BD 25 BD-30 hmotnost 2,4 tuny 2,8 tuny délka 3,30 metru 3,30 metru šířka 1,46 metru 1,46 metru výška 2,20 metru 2,20 metru motor ČKD/Hanomag ČKD/Hanomag obsah 4000 cm cm 3 výkon motoru 25 koňských sil 30 koňských sil rychlost 8 kilometrů za hodinu 8 kilometrů za hodinu výkon na háku 3 tuny 3 tuny Osádka 2 muži 2 muži Dole: BD 25 ËeskoslovenskÈ arm dy 11

13 12

14 Vlevo : Arm dnì zkouöky vleku polnìho dïla v terènu Naho e: BD 30 Dole: BD 30 v arm dnì kamufl ûi 13

15 Kolohousenky Jedny z prvních vojenských vozidel domácí konstrukce jsou spojeny se jménem ing. Josepha Vollmera, proslaveného z let první světové války. Tehdy působil ve funkci hlavního inženýra dopravně technické komise německého ministerstva války. Do dějin však vešel především jako šéfkonstruktér tanků císařské armády, těžkého A7V a lehkého LK, jehož upravenou verzi v dvacátých letech zařadili do služby ve Švédsku. Vollmer zpracoval i unikátní koncepci kolopásového podvozku, který měl kombinovat klady kolového i pásového vozidla. Vybavil šasi pásy pro pohyb v terénu a zároveň koly, na kterých měl stroj jezdit po silnicích jako nákladní automobil. Vollmer nasadil automobilová kola vně pásů, při vjezdu na silnici se sklopila a pásový podvozek zdvihl nad úroveň vozovky, pokud vůz sjížděl do terénu, použila osádka opačný postup. Myšlenka kolopásového podvozku se kupodivu ujala a ovlivnila řadu dalších konstruktérů v jiných zemích, ovšem je třeba říci, že naprostá většina vozidel tohoto typu vznikla jen v prototypech. Důvodem byla složitost kombinovaného podvozku, představující možný zdroj poruch a oproti jiným koncepcím vysoké výrobní náklady. Vlastně jediným vozem podobné konstrukce, který vznikl ve větší sérii, se stal rakouský Saurer RR-7, používaný v letech druhé světové války Wehrmachtem jako obrněný průzkumný vůz. 14

16 Naho e: KH-60 Vlevo dole: KH-60 Roku 1923 odkoupila československá vojenská správa od Vollmera práva na využití jeho patentu za korun. Vzhledem k tomu, že německý konstruktér použil jako základ traktor Hanomag, který licenčně stavěla firma Breitfeld- Daněk, byla u ní objednána stavba dvou zkušebních vozidel. Podíl na programu dostaly i továrny Ringhoffer-Tatra a Laurin a Klement. Armáda požadovala jednotný základ, ze kterého měly vzniknout dvě řady specializovaných vozidel. Prvním měl být dělostřelecký tahač, druhým stroj s pancéřovým trupem a otočnou bojovou věží, tedy lehký tank. Roku 1924 vznikly dva prototypy stroje, označovaného KH-50 (KH byla zkratkou slova kolohousenka). Původně oba vznikly v podobě dělostřeleckého tahače, později jeden z nich rekonstruovali na tank. KH-50 měl pásový podvozek, posazený na oboustranném rámu, který skrýval hnací a napínací kolo, deset pojezdových koleček a pět kladek. Kolovou část představovala čtyři plná ocelová kola s gumovou obručí bez pneumatiky. Přední kola byla řiditelná, zadní pak odpružená eliptickými pery. V přední části byla umístěna odkrytá kabina pro dva muže osádky, za jejich zády vznikl kapotovaný motorový prostor. Zde byl uložen benzinový vodou chlazený řadový čtyřválec WD-50 o obsahu 8229 cm 3 a výkonu 50 koňských sil při 850 otáčkách za minutu. Agregát měl rozvod typu SV. Startoval se pomocí kliky. Převodovka byla vybavena třemi stupni pro jízdu vpřed a jedním pro couvání. Při jízdě na kolech fungovalo řízení jako u automobilu, na pásech se používaly boční spojky. Zvedací systém podvozku byl mechanický a vyžadoval vystoupení osádky z kabiny. 2 Zkoušky obou tahačů probíhaly u dělostřeleckého pluku 305, avšak nenaplnily očekávání, která do nich vojáci vkládali. Koncepce vozů však slibovala vývojový potenciál, proto se přistoupilo ke konstrukčním úpravám, z nichž nejvýznamnější představovala výměna pohonné jednotky za silnější. V roce 1927 vznikl přestavbou jednoho vozu prototyp tahače, známý pod označením KH-60, tehdy však již dodavatelem byla nově vzniklá společnost ČKD, po fúzi Českomoravské-Kolben a Breitfeld-Daněk. 15

17 Naho e a uprost ed: KH-50 bïhem vojskov ch zkouöek Dole: KH-50 16

18 Pohonnou jednotkou se stal motor WD-60PS o výkonu 60 koňských sil při 950 otáčkách za minutu, jeho obsah činil 8099 cm 3. Jeho instalace si vyžádala konstrukční zásahy do motorového prostoru a montáž mohutného ventilátoru chlazení. Převodovka byla vybavena čtyřmi stupni pro jízdu vpřed a jedním reverzním. Kabina osádky zůstala otevřená, jen shora chráněná plachtou proti nepřízni počasí. Na vozidle se zkoušela i možnost uzavřít přepravní prostor na korbě a lépe tak chránit náklad proti vlhkosti nebo poškození. I od tohoto stroje vznikl přestavbou původního tahače prototyp, vybavený pancéřovým trupem s otočnou věží, tedy lehký tank. 3 Roku 1929 vznikl prototyp KH-70, představující technický vrchol této řady. Motor Škoda dával 70 koňských sil při 1700 otáčkách za minutu, obsah činil 9733 cm 3, zdokonalený zvedací mechanismus zkrátil přechod z kol na pásy z 20 minut na minut. Stroj vznikl v podobě obrněného vozidla s otočnou věží, verze dělostřeleckého tahače nebyla zřejmě postavena. Tímto modelem se uzavřela jedna z prvních kapitol vlastního domácího vývoje, která přinesla stroje sice zajímavé, ale výrobně i provozně zbytečně náročné, jež během let zdokonalování morálně značně zastaraly. Jejich velký význam však tkví ve zkušenostech, které jejich tvůrci získali a jež byly bohatě zúročeny v následujícím desetiletí. Podle dostupných informací byly dva tahače KH-60 prodány roku 1927 do Sovětského svazu. Objevuje se i tvrzení, že jeden stroj KH-70 byl roku 1930 dodán do Itálie, ovšem žádná z obsáhlých prací italských historiků tuto skutečnost ani nenaznačuje, takže se s velkou pravděpodobností jedná o omyl. Základní technické údaje KH-50 KH-60 hmotnost 6,0 tuny 6,5 tuny délka 4,50 metru 4,50 metru šířka 2,39 metru 2,39 metru výška na kolech 2,10 metru 2,10 metru výška na pásech 1,95 metru 1,95 metru motor WD-50 WD-60 obsah 8229 cm cm 3 výkon 50 koňských sil 60 koňských sil rychlost na kolech 35 kilometrů za hodinu 45 kilometrů za hodinu rychlost na pásech 15 kilometrů za hodinu 18 kilometrů za hodinu osádka 2 muži 2 muži 17

19 18

20 ČESKOMORAVSKÁ KOLBEN DANĚK Zárodkem budoucí slavné firmy se stala strojírna s názvem První českomoravská továrna na stroje, založená roku 1871 v Praze. Roku 1907 vznikla Pražská továrna na automobily, kterou jen o rok později překřtili výraznějším obchodním názvem Praga, od roku 1909 nedílná součást Českomoravské. Automobily, traktory i například tanky, stavěné v halách ČKD po celou dobu, nesly tento mezinárodně proslulý název, samozřejmě s výjimkou období německé okupace během druhé světové války. Dalším pilířem se stal výrobce elektrotechnických zařízení a celků Kolben a spol., vzniknuvší roku ČKD vznikala postupně spojováním podniků různého zaměření, roku 1921 vznikla Českomoravská Kolben, další fúze roku 1927 začlenila tradičního výrobce Breitfeld-Daněk a zrodila se Českomoravská Kolben Daněk, zkráceně ČKD. V letech druhé světové války se název direktivním zásahem a začleněním do struktury německého strojírenského průmyslu změnil na Böhmisch- Mährisch Maschinenfabrik, po osvobození se firma vrátila k tradičnímu názvu, pod kterým existuje dodnes. ČKD produkovala ohromné množství druhů výrobků, od elektrických mixerů přes automobily a vojenskou techniku až po cukrovary a zařízení elektráren. V třicátých letech dvacátého století se stala nejaktivnějším podnikem v první republice po stránce vývoje a výroby pásových dělostřeleckých tahačů. Koncern měl dostatek technických i intelektuálních kapacit, pevné místo na domácím trhu mu navíc zajistila kartelová smlouvu s nejurputnějším rivalem, plzeňskou Škodou. Dohoda byla vyvolána těžkými dopady hospodářské krize na počátku třicátých let a měla omezit plýtvání silami a finančními prostředky ve vzájemném boji o státní zakázky. Podle kartelové dohody z 20. listopadu došlo k rozdělení trhu a souvisela s ní řada dalších kartelových smluv, zaměřených na jednotlivé obory podnikání. Pro oba koncerny to byla velká úleva, neboť mohly lépe kalkulovat ceny s ohledem na skutečné výrobní náklady. 5 Základní dohoda se zabývala obory elektrotechnickým, strojním a slévárenským a platila na patnáct let od podpisu. Obchody v rámci oblasti vojenské techniky ošet- Vlevo: Skupina tahaë Praga III v tov rnìm dvo e 19

21 řila následná dohoda z 21. listopadu 1934, 6 na kterou pak navázala kartelová smlouva z 28. dubna Obě strany se dohodly na participaci na výrobě konkurence v poměru 1:1, pokud byl produkt prodán na území republiky. Dohoda se týkala zbrojních dodávek, zahrnujících tanky, vozidla od nich odvozená, pásové traktory, pomocné podvozky pro tanky a kolopásové traktory. V rámci smlouvy byla strana, jejíž produkt zvítězil v soutěži na státní zakázku, povinna druhé straně předat veškeré výrobní podklady, dílenské výkresy, technologické údaje o materiálu a popis pracovního postupu. Strana, jejíž typ by byl od MNO přijat, měla dostat od druhé smluvní strany licenční poplatek dvě procenta z fakturní ceny dodávek a náhradních dílů. Smlouva se nevztahovala na automobily, hospodářské traktory, vlečné traktory a speciální nástavby, např. pojízdné dílny nebo zubolékařské či veterinární automobily pro dopravu děl, když by byla schopna střelby z vozu, obě strany byly ochotny se případ od případu dohodnout kolové traktory přívěsné vozy k motorickým vozidlům dodávky polotovarů a součástek pro výrobky zbrojní a nástrojů pro zbrojní výrobu letadla a letecké motory Dále se dohoda nevztahovala na výrobky, obsažené v jiných kartelových smlouvách automobily na úpravu vozovek, podvozky pod děla, pancéřové vlaky, kopule a zvony pro opevnění, strojní a hutnické výrobky a lodní tělesa. Smlouva rovněž rozdělovala komodity, které směl produkovat jen jeden z výrobců. Škoda tak získala nadále výhradní právo na výrobu zbraní a munice jakékoliv ráže motorizovaných děl pokud podvozek tvořil součást lafetace zaměřovacích přístrojů včetně příslušenství cvičných a leteckých bomby speciálních dělových věží Českomoravská měla naproti tomu výhradní právo na výrobu říčních a protitankových min světlometů a jejich dálkového řízení, naslouchacích lokátorů a příslušenství pojízdných reflektorů pro osvětlování letišť s příslušenstvím navíjedel balonů s příslušenstvím 20 Smlouva rozebírala i kontrolní mechanismy, ustavovala rozhodčí orgán pro případ sporu a specifikovala finanční postih při jejím porušení. Až do uchvácení země hitlerovskými vojsky zásadním způsobem ovlivnila oblast těžké vojenské techniky, podobně jako jiné kartelové smlouvy uspořádaly vztahy v dalších oblastech podnikání. Platila pro území Československa a byla optimalizována pro dodávky MNO, ostatně jiný odběratel bojové techniky v zemi ani být nemohl. 8

22 První pokus postavit vlastní pásový dělostřelecký tahač se datuje už do poloviny dvacátých let, zlatý věk však přišel o několik let později. ČKD vyvinula širokou škálu dělostřeleckých tahačů, se kterými slavila úspěchy jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Je zajímavé, že do obecného povědomí vešly zejména tanky tohoto výrobce, a pásové tahače, vyrobené před válkou v několikanásobném množství, prakticky upadly v zapomnění. Následující kapitoly popisují jednotlivé typy od prvních prototypů až po poslední vozidla, vzniklá na sklonku čtyřicátých let. Na tomto místě je třeba zmínit způsob označování většiny tahačů Praga. Název se skládal z písmene T, značícího traktor, a pořadového čísla. To bylo buď římské, nebo arabské a podle starších publikací mělo odlišovat použití nízkootáčkového nebo vysokootáčkového motoru. Studiem archivních podkladů však docházíme k tomu, že se pohonné jednotky otáčkami výrazně nelišily, zato konstrukcí ano. Přestože se dobové nařízení ohledně označování traktorů nedochovalo, lze s velkou pravděpodobností dospět k závěru, že stroje s římskou číslicí měly čtyřválcové, zatímco s arabskou šestiválcové pohonné jednotky. V některých případech dokonce existovaly vozy se stejným číslem, ale v klasickém i arabském provedení šlo o tahače Praga III a T 3, kdy se jednalo o naprosto odlišné konstrukce, podobný případ představovaly i Praga V a T 5, tvořící výjimku, neboť šlo v obou případech o stroje, poháněné šestiválcem. Dobové materiály označují stroje s římským číslem většinou v tvaru Praga III či Praga IV, používalo se však i spojení s písmenem T, stejné vozy tedy firma uváděla i jako T III nebo T IV. Po obsazení zbytku českých zemí Němci 15. března 1939 došlo k ovládnutí českého průmyslu okupanty a využití jeho kapacit pro vojenské potřeby Německa. V té době ještě probíhala jednání s některými zahraničními zájemci, část postavených strojů však již byla zabavena Wehrmachtem a nasazena v jeho dělostřeleckých jednotkách na frontě. Během války pokračovala výstavba nejpočetnějšího tahače T 6, jak pro rumunského spojence, tak útvary Waffen SS. Když tisíciletá říše po šesti krvavých rocích zanikla, pokusila se Českomoravská navázat na slavnou předválečnou tradici a připravila řadu moderních dělostřeleckých tahačů tří kategorií. Domácí armáda však neprojevila zájem a nadějná jednání se Švýcarskem skončila prodejem jediného prototypu, pak se kapitola vlastního vývoje uzavřela. Praga MT Prvním pásovým dělostřeleckým tahačem československé konstrukce se stal nevelký stroj, jehož prototyp postavili již roku Tehdejší vedení Českomoravské se rozhodlo čelit konkurenci Breitfeld-Daněk a Škody vývojem vlastního dělostřeleckého traktoru. Jeho dva prototypy se podařilo zhotovit na jaře roku 1925 a 22. června oficiálně předat armádě. 21

23 Podvozek měl poměrně jednoduchou koncepci, odvozenou z francouzského tanku Renault FT, s hnacím a napínacím kolem velkého průměru, šesti malými pojezdovými kolečky a čtyřmi kladkami, podpírajícími vrchní část odkrytého pásu. Odpružení konstruktéři řešili nasazením vinutých pružin, většinu mechanismů a zavěšení chránil krycí plech. Pohonnou jednotkou byl řadový benzinový čtyřválec Praga MN s rozvodem SV a obsahem 2296 cm 3, dávající plný výkon 35 koňských sil. Nezatížený traktor dokázal na rovné silnici vyvinout nejvyšší rychlost 18 kilometrů v hodině. Poměrně krátký trup byl prodloužen konstrukcí na zádi, připomínající takzvaný chvost, montovanou na celou řadu francouzských lehkých a středních tanků. Na jeho zadní hraně byl umístěn naviják s tahem 3,5 tuny. Dvoučlenná osádka působila v přední části trupu, před pohonnou jednotkou, jejíž kapotáž vystupovala výrazně nad obrys pásů. Armáda přidělila prvnímu vozidlu evidenční číslo NIX 107 a odeslala ho k 51. dělostřeleckému pluku v Brandýse nad Labem. Sedmého července tohoto roku se k němu připojil druhý stroj NIX 108, jejich zkoušky pak probíhaly až do roku Poté oba vozy přemístili k tehdy jediné československé obrněné jednotce, Praporu útočné vozby v Milovicích. Zde je využívali zejména v roli školních pomůcek pro výcvik řidičů, až do roku Pak byly opotřebované traktory odstaveny a v únoru 1933 po ohodnocení komisí důstojníků nabídnuty civilnímu sektoru. 9 Po odprodeji dosloužily jako zemědělské nebo stavební traktory. Celý program skončil postaveným obou zkušebních vozidel, armáda v očekávání dokonalejších typů neměla o jejich rozšíření zájem. Praga typ nazývala MT (malý traktor) a měla s ním nemalé plány. Existoval totiž projekt přestavby traktoru na Praga MT v kamufl ûnìm n tïru 22

24 lehký tank, vzdáleně vycházející z koncepce francouzského Renaultu FT. Na podvozku by byl vyroben nový pancéřový trup, vybíhající výrazně dozadu, na jeho stropním pancíři se měla nalézat plně otočná věž, nesoucí kulomet nebo kanon Puteaux ráže 37 milimetrů. Ani o tento projekt neprojevilo vojsko zájem, proto skončil ve formě studie na papíře. Faktem je, že výsledkem by byl stroj příliš lehký a slabě chráněný, poháněný nevýkonným motorem, který by do budoucna nepřinášel vývojový potenciál. MT se nestal velkosériovým modelem, ale umožnil konstruktérům Českomoravské získat první zkušenosti s vývojem nové techniky, které triumfálně zúročili o necelých deset let později. Základní technické údaje hmotnost 2,9 délka 3,30 metru šířka 1,46 metru výška 1,55 metru motor Praga MN obsah 2849 cm 3 výkon 36 koňských sil rychlost 18 kilometrů za hodinu tah 3,5 tuny osádka 2 muži Praga III Prvním úspěšným dělostřeleckým tahačem, který vyjel z bran Českomoravské, se stal lehký typ s označením Praga III. Nevelký vůz kompaktního tvaru vycházel ze zkušeností s licenčními stroji Hanomag, ale i přípravou výroby tančíků Tč vzor 33 a lehkých tanků LT vzor 34. Vznikl malý pásový vůz jednoduchých tvarů, jehož základem byl svařený rám z ocelových profilů. Jeho podvozek byl na každém boku tvořen hnacím a napínacím kolem, čtyřmi dvojitými pojezdovými koly a třemi kladkami, podpírajícími vrchní část pásu. Pojezdová kola byla spojena po dvou do společných závěsů, odpružených listovými pery. Osy hnacích a napínacích kol i kladek byly spolu se závěsy pojezdových vozíků spojeny pevnostním ocelovým rámem na vnější straně, toto nepříliš estetické řešení zajišťovalo dostatečnou tuhost a odolnost podvozku. Podobné řešení firma aplikovala i u svých prvních tanků a dalších typů pásových tahačů. Pohonnou jednotkou se stal benzinový řadový čtyřválec Praga o obsahu 3820 cm 3, chlazený kapalinou. Agregát dával maximální výkon 27 koňských sil při 1300 otáčkách za minutu a umožňoval dosažení jen nízké rychlosti, pouhých 23

25 ÿada traktor Praga III na tov rnìm dvo e kilometrů v hodině. Na tažném háku mohl traktor vléci dělo nebo přívěs do hmotnosti tří tun, na malou ložnou plochu za řidičovými zády bylo možné umístit náklad o hmotnosti do 600 kilogramů. Tahač nebyl příliš výkonný, jeho slabý motor a nevelké rozměry ani nemohly nabídnout více. Před armádními důstojníky však stálo vozidlo, které bylo schopné nahradit nejstarší a nejopotřebovanější vozy, jež měla ve stavu, zároveň začít s tolik potřebnou motorizací dělostřelectva. Roku 1935 vznikla série 32 tahačů, které všechny odebrala československá armáda a zařadila k dělostřeleckým útvarům. Vozidla obdržela evidenční čísla Vozidla sloužila až do Mnichova, v kasárnách se nacházela ještě osudného 15. března Spolu s ostatním vojenským materiálem byly zabaveny okupačními jednotkami a převzaty Wehrmachtem. Stroje obdržely německý název Leichter Raupenschlepper T III(t), pro své nízké výkony a zastarávající konstrukci pravděpodobně dosloužily při pomocných úkolech. Tři z těchto traktorů byly přenechány vznikající armádě Slovenské republiky, která se tak stala jejich dalším uživatelem. V předválečném období se je firma neúspěšně pokoušela nabízet i do zahraničí, roku 1937 vytvořila kalkulaci pro finské ministerstvo války, ve kterém byly stroje nabízeny za Kč za kus při dvacetikusové sérii, Kč při padesátikusové a Kč při stokusové. 10 Seveřané však o typ neprojevili zájem.

26 Základní technické údaje hmotnost 3,12 tuny délka 3,17 metru šířka 1,53 metru výška 2,152 metru motor Praga obsah 3820 cm 3 výkon 27 koňských sil rychlost 10 kilometrů za hodinu výkon na háku 3 tuny dojezd 180 kilometrů osádka 2 muži rychlosti při převodových stupních 1. rychlost 2,17 kilometru za hodinu 2. rychlost 4,46 kilometru za hodinu 3. rychlost 6,17 kilometru za hodinu 4. rychlost 9,82 kilometru za hodinu zpátečka 2,17 kilometru za hodinu Praga T 3 Jeden z nejzajímavějších předválečných dělostřeleckých tahačů vznikl jako čistě exportní produkt, zaměřený na oblast Středního a Dálného východu. Konstrukční oddělení SPE připravovalo výkonný stroj lehčí kategorie s ohledem na odolnost v oblasti, kde nebylo možné zajistit pravidelnou údržbu, zároveň se vyznačující mimořádně náročnými přírodními i podmínkami. V zemích regionu mnohdy neexistovaly silnice evropského charakteru a nezpevněné cesty se v období dešťů měnily v močáliště. K tomu je třeba připočíst divokou vegetaci, vysokou vlhkost a přitom křivolaté cesty, vinoucí se strmými svahy vysokých pohoří. Inženýr Surin, vedoucí oddělení SPE, zabývajícího se vývojem speciální vojenské techniky, se svými podřízeným zvolili netradiční přístup. Základem vozu se neměl stát traktorový podvozek, podobně jako u ostatních modelů třicátých let, ale upravený podvozek lehkého tanku, dostatečně odolný po pevnostní stránce a dovolující vysokou průchodivost těžkým terénem. Surinův tým použil podvozkovou část tančíku AH IV, ovšem modifikovanou pro nový účel. Napínací kola zůstala, podvozek byl však prodloužen a osazen třemi kladkami, podpírajícími vrchní část pásu. Hnací a napínací kolo byly upraveného provedení. V přední části vozidla se nalézala kapota, skrývající pohonnou jednotku benzinový řadový šestiválec Praga RV o obsahu 3460 cm 3 a největším výkonu 60 koňských sil při 2600 otáčkách za minutu. Vozidlo na silnici dosahovalo rychlosti až 35 kilometrů v hodině, největší dojezd činil 220 kilometrů. 25

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37:

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Výzbroj kanon s kulometem ve věži kulomet mohl fungovat jako spřažený, nebo i samostatně. Druhý kulomet v levé přední části korby. Osádka velitel, řidič a radiotelegrafista.

Více

TATRA ARMAX. Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí.

TATRA ARMAX. Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí. TATRA ARMAX Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí. Koncepčně vycházejí vozidla této řady z úspěšných civilních terénních

Více

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace retro Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

Half-Ton MLW-2 džípy Mark Askew ( 2008)

Half-Ton MLW-2 džípy Mark Askew ( 2008) Half-Ton MLW-2 džípy Mark Askew ( 2008) Původní záměr výroby džípu mělo být lehké 4x4 vozidlo, ale návrháři od Willysu průběžně přicházejí s dalšími nápady na světově proslulém džípu. MT TUG 6x6, Half

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

OBRNĚNÁ TECHNIKA I. PEJČOCH FRANCIE 1919 1945 OBSAH. Úvod... 5

OBRNĚNÁ TECHNIKA I. PEJČOCH FRANCIE 1919 1945 OBSAH. Úvod... 5 I. PEJČOCH OBSAH OBRNĚNÁ TECHNIKA 7 FRANCIE 1919 1945 Úvod......................................................... 5 Organizace francouzských tankových sil (se Svatoplukem Spurným).... 9 První etapa:

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

- 561 Gama Goat kloubový náklaďák, 1 1/4 tuna, 6x6, bez něho

- 561 Gama Goat kloubový náklaďák, 1 1/4 tuna, 6x6, bez něho - 561 Gama Goat kloubový náklaďák, 1 1/4 tuna, 6x6, M561 s navijákem,nebo bez něho NSN 2320-00-873-5407. Vyráběn koncem r. 1960- až do začátku 1970- firmou Consolidated Diessel Electric Company, Vozidlo

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918

ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918 ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918 V rubrice Příběhy a události se budou autoři kromě aktuálních témat věnovat zbraním a munici, kterou používali naši dědové v řadách legionářů, ale i v rakousko uherské

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

TATRA T815-7. Konstrukce vozidel této řady umožňuje dodatečnou montáž přídavného pancéřování kabiny v několika stupních ochrany dle STANAG 4569.

TATRA T815-7. Konstrukce vozidel této řady umožňuje dodatečnou montáž přídavného pancéřování kabiny v několika stupních ochrany dle STANAG 4569. TATRA T815-7 Tato nová řada vozidel je určena pro provoz v extrémních terénních a klimatických podmínkách, plnění a podporu mírových misí a nasazení do bojových podmínek válečných konfliktů po celém světě.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ DM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 34 MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSY 34.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů); motory; instalace a montáže 34.10 Motorová vozidla (kromě motocyklů); motory; instalace

Více

obchodní jméno na DAEWOO AVIA, a.s. V tomtéž roce se společnost stala i výhradním dovozcem a distributorem vozů DAEWOO pro českou republiku.

obchodní jméno na DAEWOO AVIA, a.s. V tomtéž roce se společnost stala i výhradním dovozcem a distributorem vozů DAEWOO pro českou republiku. 80. - 90. léta Národní podnik AVIA, k němuž patřily i pobočné závody v Brně, Ivančicích a Žilině, byl v roce 1986 začleněn do Oborové hospodářské jednotky společně s podniky Praga, BSS, Metaz a Kutná Hora.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64

Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64 Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64 Barevné fotografie detailů a interiéru Tento krátký pohled do historie chci věnovat typu, který se nesmazatelně zapsal do historie naší armády. Jedná se

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách Název: Doplnění separace a svozu bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou ve vztahu k

Více

VOJENSKÁ VOZIDLA. Nákladní automobily Walter PN na dvoře automobilky. Ukořistěný nákladní Wikov 1,5 t

VOJENSKÁ VOZIDLA. Nákladní automobily Walter PN na dvoře automobilky. Ukořistěný nákladní Wikov 1,5 t VOJENSKÁ VOZIDLA Nákladní automobily Walter PN na dvoře automobilky v roce 1937 Ukořistěný nákladní Wikov 1,5 t 44 Nejstarší vojenská vozidla Valník Wikov 1,5 t z roku 1937 Dělostřelecké tahače Ještě před

Více

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Hugo van der Goeslaan 1 Postbus 90065 5600 PT Eindhoven Tel : +31 (0)40 214 21 04 Fax: +31 (0)40 214 43 17 Internet: www.daf.com Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá

Více

Užitkové automobily NW 1898 1918. První nákladní automobil a další pokusy

Užitkové automobily NW 1898 1918. První nákladní automobil a další pokusy Užitkové automobily NW 1898 1918 První nákladní automobil a další pokusy TATRA NÁKLADNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA, AUTOBUSY A TROLEJBUSY První nákladní automobil Rok po vzniku slavného Präsidenta továrnu opustil

Více

Spolupráce s ekonomickými diplomaty

Spolupráce s ekonomickými diplomaty TATRA TRUCKS a.s. Spolupráce s ekonomickými diplomaty TATRA TAKES YOU FURTHER tatratrucks.com Kdo jsme byli do roku 2012 1850 1897 1923 1942 1983 2011 2 Druhá nejstarší automobilka na světě s nepřerušenou

Více

Polní opevňovací objekty americké armády z období druhé světové války. Přílohy

Polní opevňovací objekty americké armády z období druhé světové války. Přílohy Polní opevňovací objekty americké armády z období druhé světové války Přílohy Příloha č. 1 Železobetonová kulometná pevnůstka 1. Základní informace V této příloze bude popsána kulometná pevnůstka čtvercového

Více

Rafael Urian 8.2.2013

Rafael Urian 8.2.2013 Ferrari je italská automobilová značka, která proslula především svými sportovními vozy a účastí v automobilových závodech (v počátcích především v závodech Formule 1). Firmu založil bývalý automobilový

Více

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA PRODUKTIVITA S nákladními vozidly TATRA budete produktivnější! Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bez žebřinového rámu mezi podvozkem a nástavbou

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Historický vývoj dělostřelectva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zbraně a technika spojenců za 2. světové války

Zbraně a technika spojenců za 2. světové války ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zbraně a technika spojenců za 2. světové války Patrik Šulc Vedoucí ročníkové práce: Zdeňka Holá Předmět: Dějepis Školní rok: 2010-2011 1 Prohlašuji,

Více

Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder.

Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder. Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder. Arocs Loader a Arocs Grounder. Pro zvláště vysokou užitečnou hmotnost a pro extrémní zatížení. S vozidly Arocs Loader a Arocs Grounder od nás získáváte stavební

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Co je za obchodním úspěchem

Co je za obchodním úspěchem Co je za obchodním úspěchem a jak jedno technické řešení může změnit zaměření celé firmy Třicátého července jsme v technickém zázemí Ředitelství silnic a dálnic předávali zaměstnancům této společnosti

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014 TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER Duben 2014 PŘEHLED MOTORŮ CITROËN JUMPER Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel ZÁKLADNÍ přímé přímé přímé přímé TECHNICKÉ vysokotlaké vysokotlaké vysokotlaké

Více

Titan UW. Výkony přesahující běžnou zkušenost

Titan UW. Výkony přesahující běžnou zkušenost Titan UW Výkony přesahující běžnou zkušenost MICHAEL HORSCH: Na rozdíl od dovozu z USA před 10 roky, je aktuální Titan 34 UW kompletně navržen a vyráběn našim týmem spolupracovníků a tím tak těžíme z našich

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství Vojenství v období první světové války BSS 102 Dějiny vojenství Základní charakteristika I. světové války Konflikt, do kterého se postupně zapojily všechny rozhodující mocnosti tehdejší doby ( Velká válka

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Dodávka kontejnerového nákladního automobilu vč. příslušenství pro zadavatele FERRY - cargo s.r.o. (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

Trend vývoje samohybného dělostřelectva je zřejmý a jasně

Trend vývoje samohybného dělostřelectva je zřejmý a jasně Samohybné dělostřelectvo Dělostřelecké systémy představují po letectvu druhý nejdůležitější prostředek palebné podpory pozemních jednotek pro ničení cílů na krátké a střední vzdálenosti. Jejich další vývoj

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Samojízdné postřikovače AKP - MAZZOTTI

Samojízdné postřikovače AKP - MAZZOTTI Samojízdné postřikovače AKP MAZZOTTI 300 L 500 LP 000 LP 00 PMAX 00 MMAX 500 LP 3000 LP 300 PMAX 300 MMAX 00 PMAX 00 MMAX 5500 PMAX 6500 PMAX Italská společnost MAZZOTTI má více než šedesátiletou zkušenost

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Díly karoserie pro autobusy

Díly karoserie pro autobusy www.europart.net Díly karoserie pro autobusy vhodné pro MAN vhodné pro Mercedes-Benz vhodné pro Setra vhodné pro Solaris Všechny díly karoserie* jsou za příplatek dodávány také v požadovaném barevném odstínu.

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL ALKE XT ALKE XT 320E a 320EL Vozidlo ALKE XT je moderní nákladní elektromobil, ve kterém je použita řada moderních technologií. Vozidlo je osazeno střídavým elektromotorem, který nevyžaduje žádnou údržbu.

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

M 151 A1 MUTT. www.veteranarmy.cz

M 151 A1 MUTT. www.veteranarmy.cz M 151 A1 MUTT Historie: V roce 1950 pozemní Army Command dal požadavek zbrojním službám pro nové 1/4 tunové vozidlo. Výzkum a vývoj začal ten rok v Ordnance Tank - Automotive Commandu. V březnu 1951 Fordova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Automobily musí splňovat

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE PROFIL PODNIKU HISTORIE SOUČASNOST NAŠE VIZE HISTORIE VOP CZ, s.p. je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby a speciální techniky. Historie podniku začíná v roce 1946,

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

Jednorotorové shrnovače. Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m

Jednorotorové shrnovače. Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m Jednorotorové shrnovače Pracovní záběr 2,90 m - 4,45 m R 365 DS Shrnovače JF-STOLL se spolehlivými rotory Shrnovače JF-STOLL jsou osazené robustními a spolehlivými převodovkami, a proto vyžadují pouze

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha Platnost od 1.4.2013 1. Všeobecné 1.1. Základy RC Truck Trialu Závody jsou primárně určeny pro vozidla, která by mohla jezdit truck trialové závody skutečných

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zpracovaná dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky Oprava

Více

Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ

Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ Tokio, 30. listopadu 2011: Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, oznámil světovou premiéru modelu SUBARU BRZ (výstavní model), která

Více

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22)

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22) STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY LEGIOVLAK U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila Československá obec legionářská v loňském roce dlouho připravovaný projekt Legie 100, který je realizován za

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j.: MV-17914-11/PO-PSM-2014 V Praze 14. srpna 2014 Počet listů:

Více

kapitola 86 - poznámky ke kapitole

kapitola 86 - poznámky ke kapitole KAPITOLA 86 ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY, KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Power für Profis! Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... Číslo 1. www.fliegl.com

Power für Profis! Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... Číslo 1. www.fliegl.com Power für Profis! Největší výrobce zemědělských přívěsů v Evropě Číslo 1 Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... www.fliegl.com CZ Agrartechnik Korbový sklápěč robusní, víceúčelový pro bezpečnou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

Uplynulo 122 let od rozvoje těžby hnědého uhlí v Novém Sedle

Uplynulo 122 let od rozvoje těžby hnědého uhlí v Novém Sedle Uplynulo 122 let od rozvoje těžby hnědého uhlí v Novém Sedle Koncem 19. století bylo v Novém Sedle založeno více moderních hlubinných dolů, např. v roce 1875 ve středu obce důl Union I, kolem roku 1880

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24 VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Pevnostní třída 24 Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24 1. ÚVOD Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24, jsou tradiční výrobky spojující dobrou užitnou hodnotu s

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více