OBRNĚNÁ TECHNIKA MALÁ ŘADA. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRNĚNÁ TECHNIKA MALÁ ŘADA. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE 1918 1950. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE"

Transkript

1 OBRNĚNÁ TECHNIKA Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE MALÁ ŘADA Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE

2 ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE IVO PEJČOCH PRAHA 2007

3 Copyright 2007 by Ivo Pejčoch Copyright 2007 for Cover by Marek Přikryl All Rights Reserved ISBN

4 PŘEDMLUVA Čerstvě zrozená Československá republika se potýkala s moha ekonomickými i politickými problémy. V samých počátcích ohrožovala integritu státu německá menšina, snažící se odtrhnout čtyři pohraniční kraje a připojit je k Rakousku. Větším nebezpečím byly snahy Poláků ovládnout českou část Těšínska, největší hrozba však čekala za jižní hranicí Slovenska. Maďaři, kteří se nehodlali smířit se ztrátou Horních Uher, museli být vytlačeni vojensky a netrvalo dlouho a ohrožení se vrátilo v podobě bolševické Maďarské republiky rad. Jedním z prioritních úkolů tedy bylo vedle stabilizace měny, přechodu na mírové hospodářství po skončené první světové válce a zlepšení výbušné sociální situace i vybudování silné a bojeschopné armády. Jak se ukazovalo, jen dobře vybavená, kvalitně vycvičená a odhodlaná vojska byla argumentem, kterému porozuměli i nejagresivnější odpůrci Československa v jeho stávajících hranicích. Z bojišť světové války se vraceli muži s bohatými zkušenostmi z fronty. A to jak z rakouské armády, tak legionáři. V bývalých císařských posádkách zůstal válečný materiál, který se stal základním stavebním kamenem armády mladičké republiky, velkou výhodou však byla především rozvinutá průmyslová základna. Po stránce dělostřelecké výzbroje byla země více méně soběstačnou, neboť plzeňská Škoda fungovala jako přední dělovka bývalé monarchie a její kvalitní produkty měly ve světě patřičný zvuk. Palčivým problémem tedy nebyla absence kanonů a houfnic, které byla továrna schopna vyrobit podle konkrétních požadavků Ministerstva národní obrany, nezodpovězenou zůstávala spíše otázka, jak děla na frontu dopravit a zajistit jejich rychlý přesun podle okamžitých požadavků velitelů na bojišti. Nejrozšířenějším způsobem přepravy byla celosvětově hipomobilní trakce, lapidárně řečeno zapřažení tažných koní, která však s sebou nesla řadu nevýhod. Tažná zvířata neměla dostatečný výkon, byla snadno zranitelná, citlivá na nepřízeň počasí a slibovala jen velmi omezenou průchodivost terénem. Již léta prvního světového konfliktu jasně ukázala, že budoucnost má motor, v tomto případě tažné vozidlo s dostatečným výkonem, schopné přepravit těžké dělo i rozměklým nebo zasněženým terénem. Cesta k takovému terénnímu tahači, jen málo ovlivnitelnému změnami klimatu, však nebyla krátká ani jednoduchá. V letech právě skončené války se k tažení děl užívala nejrůznější vozidla, nákladní automobily, kolové traktory i již k tomu účelu navržené tahače. Vozidla, postavená na kolovém podvozku měla nepříliš komplikovanou konstrukci a jejich produkci zvládaly stávající automobilky, praxe však ukazovala, že podobná kon- 3

5 4 cepce má své limity. Kolové vozidlo se sice obstojně pohybovalo na silnicích, když však sjelo z vozovky a mělo se pohybovat po přírodním povrchu, nastaly potíže. Vozidla snadno zapadala do rozměklé půdy a jejich rychlost se neúnosně snižovala. Potíže vznikaly i při zdolávání nerovností nebo stoupání do kopců. Čtyři krvavá léta přitom naznačila možné řešení, během nich se osvědčil pásový podvozek, základ nové zbraně tanků. Tahač, postavený na takovém základě byl na jedné straně složitý, výrobně náročnější a dražší, mohl však přinést to, co jeho koloví souputníci zvládali jen stěží schopnost překonávat i náročné překážky, které před něj kladla příroda. Na využití pásového traktoru se pracovalo od dvacátých let dvacátého století v řadě zemí, zprvu se jednalo jen o modifikace běžných civilních strojů, během doby však začala vznikat specializovaná vozidla, plnící náročné úkoly. Dělostřelecký tahač na pásovém podvozku se vyvinul ve výkonné vozidlo, schopné probít se těžkými terénními nástrahami a přitom vléci i těžká polní děla. Podle zamýšleného použití vznikaly tažné traktory různých hmotnostních kategorií, od lehkých, táhnoucí za sebou protitanková nebo polní děla malých ráží, až po obry, schopné přepravit na místo určení i mnohatunové zbrojní komplety. Zrodily se i kuriózní konstrukce, například poháněné parním strojem, v letech druhé světové války a po jejím skončení se objevily dokonce tahače, chráněné pancéřováním. Podobně jako v případě tanků, také oblast pásových dělostřeleckých tahačů se stala jednou z těch, na které mohli být naši předkové pyšní. Především stroje se značkou Praga, produkované koncernem Českomoravská Kolben Daněk, se podílely nejen na motorizaci domácí armády, ale slavily velké úspěchy rovněž v zahraničí a byly exportovány v množstvích, jaká nám mohla zahraniční konkurence jen tiše závidět. Vývojové a výrobní kapacity našel tento druh vojenské techniky u tří významných firem, kromě zmíněné ČKD se jím zabýval i hlavní konkurent plzeňská Škoda a pokusy o rozšíření svého portfolia tímto směrem vykonala i kopřivnická Tatra. V první polovině dvacátých let do této oblasti výrazně zasáhla tradiční firma Breitfeld-Daněk, jež se ovšem roku 1927 sloučila s Českomoravskou. Za první republiky se vývoj soustředil jednak na snahu vybavit původními produkty vlastní armádu, jednak na pokusy o export. Právě tehdy vzniklo největší množství konstrukcí značného hmotnostního rozpětí, práce se však nezastavily ani s německým vpádem do země a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Na straně jedné dobíhaly podepsané zahraniční kontrakty, na straně druhé stoupala potřeba německé branné moci, která neměla podobných vozidel nikdy dostatek. Nejúspěšnější byly stavěny pro nové vládce země, Praga i Škoda se zároveň podílely na vývoji nových typů, zadaných německým velením. Po skončení druhé světové války obnovená československá armáda tahače moderní koncepce rovněž potřebovala, proto došlo k vývoji několika posledních vozidel, která však již zůstala v prototypech. Jimi také skončilo slavné období českých, respektive československých pásových tahačů, po roce 1948 byly firmy pověřovány jinými úlohami, o vlastní vývoj v této oblasti ztratilo vedení země zájem. Armáda pak používala k vlečení děl stroje sovětské provenience nebo těžké kolové

6 tahače Tatra. Roku 1949 se prodejem posledního prototypu z Českomoravské tato kapitola naší historie uzavřela. Po svém vzniku armáda disponovala kolovými tahači Daimler M 17, pocházejícími z let první světové války, dále 32 benzinoelektrickými vlaky BE stejného výrobce, což byly soupravy, určené k přepravě nejtěžších děl. Je zřejmé, že tyto stroje mohly jen s obtížemi pronikat složitějším terénem, což se týkalo i dalších kolových tahačů, vyrobených již na zakázku plzeňskou Škodou. V letech 1921 až 1923 armáda z jejích hal převzala 106 traktorů typu Z a 30 traktorů modelu U. Prvními pásovými traktory se tak stala vozidla Hanomag WD 25 a WD 50, zakoupená v Německu. První byl roku 1923 dodán v počtu dvou exemplářů (evidenčních čísel NIX 104 a NIX 105), druhý v letech v množství šesti vozidel ( NIX 32, 46, 102, 103, 131). Lze najít zmínky i o jednom traktoru Dinos (NIX 101) dodaném roku 1924 a stroji Orion, o kterém další údaje chybí. 1 Tato vozidla byla posledními stroji zahraničního typu v éře první republiky, pak již probíhal vlastní vývoj, respektive licenční výroba. Pro přehlednost jsem zvolil popis aktivit jednotlivých výrobců a jejich produkty zařadil do samostatných podkapitol. Tato práce vychází především ze studia dochovaných archivních pramenů, bohužel na některé z popisovaných typů jich do dnešních dnů zůstalo dochováno jen naprosto minimální množství, proto je objem textu u jednotlivých kapitol rozdílný. Za lektorování této publikace, cenné připomínky a zapůjčení fotografií z osobního archivu bych chtěl vyjádřit poděkování Vladimíru Francevovi (Vojenský historický ústav Praha). 5

7 6

8 BREITFELD DANĚK Továrna tradičního výrobce s kořeny v polovině devatenáctého století představovala jeden z nejstarších strojírenských podniků na našem území. Zrodila se postupným spojováním výrobců podobného zaměření, z nichž nejstarším byl Breitfeld and Evans, založený roku 1834, druhým strojírna Daněk, jež vznikla roku 1854, oba podniky se sloučily roku Později se s firmou sloučily i Strojírny v Blansku a firma Bolzano-Tedesco. Roku 1927 se spojila s Českomoravskou- Kolben a doplnila název na ČKD. V době samostatné existence měla ve svém portfoliu pásové a kolopásové dělostřelecké tahače, z nichž první tvořily významný příspěvek pokusům o motorizaci naší artilerie. BD 25, BD 30 V úvodu je zmíněn nákup omezeného množství německých pásových tahačů Hanomag WD-25, které pomohly zahájit motorizaci československé armády. Vzhledem k tomu, že vojsko nutně potřebovalo zvýšit množství podobných strojů a domácí továrny nebyly připraveny v dohledné době vyvinout a začít produkovat vlastní typ, řešila se situace zakoupením licence. Firma Breitfeld-Daněk získala povolení a výrobní podklady potřebné k zahájení stavby osvědčených traktorů Hanomag, které obdržely názvy BD 25 a BD 30, což byla verze se silnějším motorem. Přestože nejde o domácí konstrukci, stály na počátku dějin československých dělostřeleckých tahačů a zaslouží alespoň stručnou zmínku. Jejich pojetí bylo podobné, řešení pásů vycházelo z praxe první světové války, vozy měla pojezdová kola malého průměru, jež byla i s odpružením, kladkami a hnacími i napínacími koly zcela zakrytá bočními ochrannými plechy. V přední části se nalézal motorový prostor, pod jehož kapotou se skrýval benzinový čtyřválec, dávající v prvním případě maximální výkon 25 koňských sil a v druhém 30 koňských sil. V zadní části vozu byly namontovány sedačky řidiče a velitele. BD 25 vznikl roku 1925 v počtu šesti vozidel s identifikačními čísly NIX , BD 30 pak roku 1927 v množství dvanácti exemplářů s čísly NIX Než přišly modernější typy z domácích továren, představovaly nejpočetnější typ ve výzbroji armády. Větší stroj roku 1930 začala vyrábět v licenci i Škoda Plzeň, v tomto přípa- 7

9 8 Serie tahaë BD 25 p edan arm dï

10 9

11 Naho e vlevo: BD 25 Naho e vpravo a dole: BD 25 bïhem tov rnìch zkouöek 10

12 dě však výhradně na vývoz do Jugoslávie. Tehdy bylo smontováno dvanáct traktorů tohoto provedení pod označením VD-50, do země určení byly prodány především pro vlek těžkých moždířů Škoda ráže 305 milimetrů. Základní technické údaje BD 25 BD-30 hmotnost 2,4 tuny 2,8 tuny délka 3,30 metru 3,30 metru šířka 1,46 metru 1,46 metru výška 2,20 metru 2,20 metru motor ČKD/Hanomag ČKD/Hanomag obsah 4000 cm cm 3 výkon motoru 25 koňských sil 30 koňských sil rychlost 8 kilometrů za hodinu 8 kilometrů za hodinu výkon na háku 3 tuny 3 tuny Osádka 2 muži 2 muži Dole: BD 25 ËeskoslovenskÈ arm dy 11

13 12

14 Vlevo : Arm dnì zkouöky vleku polnìho dïla v terènu Naho e: BD 30 Dole: BD 30 v arm dnì kamufl ûi 13

15 Kolohousenky Jedny z prvních vojenských vozidel domácí konstrukce jsou spojeny se jménem ing. Josepha Vollmera, proslaveného z let první světové války. Tehdy působil ve funkci hlavního inženýra dopravně technické komise německého ministerstva války. Do dějin však vešel především jako šéfkonstruktér tanků císařské armády, těžkého A7V a lehkého LK, jehož upravenou verzi v dvacátých letech zařadili do služby ve Švédsku. Vollmer zpracoval i unikátní koncepci kolopásového podvozku, který měl kombinovat klady kolového i pásového vozidla. Vybavil šasi pásy pro pohyb v terénu a zároveň koly, na kterých měl stroj jezdit po silnicích jako nákladní automobil. Vollmer nasadil automobilová kola vně pásů, při vjezdu na silnici se sklopila a pásový podvozek zdvihl nad úroveň vozovky, pokud vůz sjížděl do terénu, použila osádka opačný postup. Myšlenka kolopásového podvozku se kupodivu ujala a ovlivnila řadu dalších konstruktérů v jiných zemích, ovšem je třeba říci, že naprostá většina vozidel tohoto typu vznikla jen v prototypech. Důvodem byla složitost kombinovaného podvozku, představující možný zdroj poruch a oproti jiným koncepcím vysoké výrobní náklady. Vlastně jediným vozem podobné konstrukce, který vznikl ve větší sérii, se stal rakouský Saurer RR-7, používaný v letech druhé světové války Wehrmachtem jako obrněný průzkumný vůz. 14

16 Naho e: KH-60 Vlevo dole: KH-60 Roku 1923 odkoupila československá vojenská správa od Vollmera práva na využití jeho patentu za korun. Vzhledem k tomu, že německý konstruktér použil jako základ traktor Hanomag, který licenčně stavěla firma Breitfeld- Daněk, byla u ní objednána stavba dvou zkušebních vozidel. Podíl na programu dostaly i továrny Ringhoffer-Tatra a Laurin a Klement. Armáda požadovala jednotný základ, ze kterého měly vzniknout dvě řady specializovaných vozidel. Prvním měl být dělostřelecký tahač, druhým stroj s pancéřovým trupem a otočnou bojovou věží, tedy lehký tank. Roku 1924 vznikly dva prototypy stroje, označovaného KH-50 (KH byla zkratkou slova kolohousenka). Původně oba vznikly v podobě dělostřeleckého tahače, později jeden z nich rekonstruovali na tank. KH-50 měl pásový podvozek, posazený na oboustranném rámu, který skrýval hnací a napínací kolo, deset pojezdových koleček a pět kladek. Kolovou část představovala čtyři plná ocelová kola s gumovou obručí bez pneumatiky. Přední kola byla řiditelná, zadní pak odpružená eliptickými pery. V přední části byla umístěna odkrytá kabina pro dva muže osádky, za jejich zády vznikl kapotovaný motorový prostor. Zde byl uložen benzinový vodou chlazený řadový čtyřválec WD-50 o obsahu 8229 cm 3 a výkonu 50 koňských sil při 850 otáčkách za minutu. Agregát měl rozvod typu SV. Startoval se pomocí kliky. Převodovka byla vybavena třemi stupni pro jízdu vpřed a jedním pro couvání. Při jízdě na kolech fungovalo řízení jako u automobilu, na pásech se používaly boční spojky. Zvedací systém podvozku byl mechanický a vyžadoval vystoupení osádky z kabiny. 2 Zkoušky obou tahačů probíhaly u dělostřeleckého pluku 305, avšak nenaplnily očekávání, která do nich vojáci vkládali. Koncepce vozů však slibovala vývojový potenciál, proto se přistoupilo ke konstrukčním úpravám, z nichž nejvýznamnější představovala výměna pohonné jednotky za silnější. V roce 1927 vznikl přestavbou jednoho vozu prototyp tahače, známý pod označením KH-60, tehdy však již dodavatelem byla nově vzniklá společnost ČKD, po fúzi Českomoravské-Kolben a Breitfeld-Daněk. 15

17 Naho e a uprost ed: KH-50 bïhem vojskov ch zkouöek Dole: KH-50 16

18 Pohonnou jednotkou se stal motor WD-60PS o výkonu 60 koňských sil při 950 otáčkách za minutu, jeho obsah činil 8099 cm 3. Jeho instalace si vyžádala konstrukční zásahy do motorového prostoru a montáž mohutného ventilátoru chlazení. Převodovka byla vybavena čtyřmi stupni pro jízdu vpřed a jedním reverzním. Kabina osádky zůstala otevřená, jen shora chráněná plachtou proti nepřízni počasí. Na vozidle se zkoušela i možnost uzavřít přepravní prostor na korbě a lépe tak chránit náklad proti vlhkosti nebo poškození. I od tohoto stroje vznikl přestavbou původního tahače prototyp, vybavený pancéřovým trupem s otočnou věží, tedy lehký tank. 3 Roku 1929 vznikl prototyp KH-70, představující technický vrchol této řady. Motor Škoda dával 70 koňských sil při 1700 otáčkách za minutu, obsah činil 9733 cm 3, zdokonalený zvedací mechanismus zkrátil přechod z kol na pásy z 20 minut na minut. Stroj vznikl v podobě obrněného vozidla s otočnou věží, verze dělostřeleckého tahače nebyla zřejmě postavena. Tímto modelem se uzavřela jedna z prvních kapitol vlastního domácího vývoje, která přinesla stroje sice zajímavé, ale výrobně i provozně zbytečně náročné, jež během let zdokonalování morálně značně zastaraly. Jejich velký význam však tkví ve zkušenostech, které jejich tvůrci získali a jež byly bohatě zúročeny v následujícím desetiletí. Podle dostupných informací byly dva tahače KH-60 prodány roku 1927 do Sovětského svazu. Objevuje se i tvrzení, že jeden stroj KH-70 byl roku 1930 dodán do Itálie, ovšem žádná z obsáhlých prací italských historiků tuto skutečnost ani nenaznačuje, takže se s velkou pravděpodobností jedná o omyl. Základní technické údaje KH-50 KH-60 hmotnost 6,0 tuny 6,5 tuny délka 4,50 metru 4,50 metru šířka 2,39 metru 2,39 metru výška na kolech 2,10 metru 2,10 metru výška na pásech 1,95 metru 1,95 metru motor WD-50 WD-60 obsah 8229 cm cm 3 výkon 50 koňských sil 60 koňských sil rychlost na kolech 35 kilometrů za hodinu 45 kilometrů za hodinu rychlost na pásech 15 kilometrů za hodinu 18 kilometrů za hodinu osádka 2 muži 2 muži 17

19 18

20 ČESKOMORAVSKÁ KOLBEN DANĚK Zárodkem budoucí slavné firmy se stala strojírna s názvem První českomoravská továrna na stroje, založená roku 1871 v Praze. Roku 1907 vznikla Pražská továrna na automobily, kterou jen o rok později překřtili výraznějším obchodním názvem Praga, od roku 1909 nedílná součást Českomoravské. Automobily, traktory i například tanky, stavěné v halách ČKD po celou dobu, nesly tento mezinárodně proslulý název, samozřejmě s výjimkou období německé okupace během druhé světové války. Dalším pilířem se stal výrobce elektrotechnických zařízení a celků Kolben a spol., vzniknuvší roku ČKD vznikala postupně spojováním podniků různého zaměření, roku 1921 vznikla Českomoravská Kolben, další fúze roku 1927 začlenila tradičního výrobce Breitfeld-Daněk a zrodila se Českomoravská Kolben Daněk, zkráceně ČKD. V letech druhé světové války se název direktivním zásahem a začleněním do struktury německého strojírenského průmyslu změnil na Böhmisch- Mährisch Maschinenfabrik, po osvobození se firma vrátila k tradičnímu názvu, pod kterým existuje dodnes. ČKD produkovala ohromné množství druhů výrobků, od elektrických mixerů přes automobily a vojenskou techniku až po cukrovary a zařízení elektráren. V třicátých letech dvacátého století se stala nejaktivnějším podnikem v první republice po stránce vývoje a výroby pásových dělostřeleckých tahačů. Koncern měl dostatek technických i intelektuálních kapacit, pevné místo na domácím trhu mu navíc zajistila kartelová smlouvu s nejurputnějším rivalem, plzeňskou Škodou. Dohoda byla vyvolána těžkými dopady hospodářské krize na počátku třicátých let a měla omezit plýtvání silami a finančními prostředky ve vzájemném boji o státní zakázky. Podle kartelové dohody z 20. listopadu došlo k rozdělení trhu a souvisela s ní řada dalších kartelových smluv, zaměřených na jednotlivé obory podnikání. Pro oba koncerny to byla velká úleva, neboť mohly lépe kalkulovat ceny s ohledem na skutečné výrobní náklady. 5 Základní dohoda se zabývala obory elektrotechnickým, strojním a slévárenským a platila na patnáct let od podpisu. Obchody v rámci oblasti vojenské techniky ošet- Vlevo: Skupina tahaë Praga III v tov rnìm dvo e 19

21 řila následná dohoda z 21. listopadu 1934, 6 na kterou pak navázala kartelová smlouva z 28. dubna Obě strany se dohodly na participaci na výrobě konkurence v poměru 1:1, pokud byl produkt prodán na území republiky. Dohoda se týkala zbrojních dodávek, zahrnujících tanky, vozidla od nich odvozená, pásové traktory, pomocné podvozky pro tanky a kolopásové traktory. V rámci smlouvy byla strana, jejíž produkt zvítězil v soutěži na státní zakázku, povinna druhé straně předat veškeré výrobní podklady, dílenské výkresy, technologické údaje o materiálu a popis pracovního postupu. Strana, jejíž typ by byl od MNO přijat, měla dostat od druhé smluvní strany licenční poplatek dvě procenta z fakturní ceny dodávek a náhradních dílů. Smlouva se nevztahovala na automobily, hospodářské traktory, vlečné traktory a speciální nástavby, např. pojízdné dílny nebo zubolékařské či veterinární automobily pro dopravu děl, když by byla schopna střelby z vozu, obě strany byly ochotny se případ od případu dohodnout kolové traktory přívěsné vozy k motorickým vozidlům dodávky polotovarů a součástek pro výrobky zbrojní a nástrojů pro zbrojní výrobu letadla a letecké motory Dále se dohoda nevztahovala na výrobky, obsažené v jiných kartelových smlouvách automobily na úpravu vozovek, podvozky pod děla, pancéřové vlaky, kopule a zvony pro opevnění, strojní a hutnické výrobky a lodní tělesa. Smlouva rovněž rozdělovala komodity, které směl produkovat jen jeden z výrobců. Škoda tak získala nadále výhradní právo na výrobu zbraní a munice jakékoliv ráže motorizovaných děl pokud podvozek tvořil součást lafetace zaměřovacích přístrojů včetně příslušenství cvičných a leteckých bomby speciálních dělových věží Českomoravská měla naproti tomu výhradní právo na výrobu říčních a protitankových min světlometů a jejich dálkového řízení, naslouchacích lokátorů a příslušenství pojízdných reflektorů pro osvětlování letišť s příslušenstvím navíjedel balonů s příslušenstvím 20 Smlouva rozebírala i kontrolní mechanismy, ustavovala rozhodčí orgán pro případ sporu a specifikovala finanční postih při jejím porušení. Až do uchvácení země hitlerovskými vojsky zásadním způsobem ovlivnila oblast těžké vojenské techniky, podobně jako jiné kartelové smlouvy uspořádaly vztahy v dalších oblastech podnikání. Platila pro území Československa a byla optimalizována pro dodávky MNO, ostatně jiný odběratel bojové techniky v zemi ani být nemohl. 8

22 První pokus postavit vlastní pásový dělostřelecký tahač se datuje už do poloviny dvacátých let, zlatý věk však přišel o několik let později. ČKD vyvinula širokou škálu dělostřeleckých tahačů, se kterými slavila úspěchy jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Je zajímavé, že do obecného povědomí vešly zejména tanky tohoto výrobce, a pásové tahače, vyrobené před válkou v několikanásobném množství, prakticky upadly v zapomnění. Následující kapitoly popisují jednotlivé typy od prvních prototypů až po poslední vozidla, vzniklá na sklonku čtyřicátých let. Na tomto místě je třeba zmínit způsob označování většiny tahačů Praga. Název se skládal z písmene T, značícího traktor, a pořadového čísla. To bylo buď římské, nebo arabské a podle starších publikací mělo odlišovat použití nízkootáčkového nebo vysokootáčkového motoru. Studiem archivních podkladů však docházíme k tomu, že se pohonné jednotky otáčkami výrazně nelišily, zato konstrukcí ano. Přestože se dobové nařízení ohledně označování traktorů nedochovalo, lze s velkou pravděpodobností dospět k závěru, že stroje s římskou číslicí měly čtyřválcové, zatímco s arabskou šestiválcové pohonné jednotky. V některých případech dokonce existovaly vozy se stejným číslem, ale v klasickém i arabském provedení šlo o tahače Praga III a T 3, kdy se jednalo o naprosto odlišné konstrukce, podobný případ představovaly i Praga V a T 5, tvořící výjimku, neboť šlo v obou případech o stroje, poháněné šestiválcem. Dobové materiály označují stroje s římským číslem většinou v tvaru Praga III či Praga IV, používalo se však i spojení s písmenem T, stejné vozy tedy firma uváděla i jako T III nebo T IV. Po obsazení zbytku českých zemí Němci 15. března 1939 došlo k ovládnutí českého průmyslu okupanty a využití jeho kapacit pro vojenské potřeby Německa. V té době ještě probíhala jednání s některými zahraničními zájemci, část postavených strojů však již byla zabavena Wehrmachtem a nasazena v jeho dělostřeleckých jednotkách na frontě. Během války pokračovala výstavba nejpočetnějšího tahače T 6, jak pro rumunského spojence, tak útvary Waffen SS. Když tisíciletá říše po šesti krvavých rocích zanikla, pokusila se Českomoravská navázat na slavnou předválečnou tradici a připravila řadu moderních dělostřeleckých tahačů tří kategorií. Domácí armáda však neprojevila zájem a nadějná jednání se Švýcarskem skončila prodejem jediného prototypu, pak se kapitola vlastního vývoje uzavřela. Praga MT Prvním pásovým dělostřeleckým tahačem československé konstrukce se stal nevelký stroj, jehož prototyp postavili již roku Tehdejší vedení Českomoravské se rozhodlo čelit konkurenci Breitfeld-Daněk a Škody vývojem vlastního dělostřeleckého traktoru. Jeho dva prototypy se podařilo zhotovit na jaře roku 1925 a 22. června oficiálně předat armádě. 21

23 Podvozek měl poměrně jednoduchou koncepci, odvozenou z francouzského tanku Renault FT, s hnacím a napínacím kolem velkého průměru, šesti malými pojezdovými kolečky a čtyřmi kladkami, podpírajícími vrchní část odkrytého pásu. Odpružení konstruktéři řešili nasazením vinutých pružin, většinu mechanismů a zavěšení chránil krycí plech. Pohonnou jednotkou byl řadový benzinový čtyřválec Praga MN s rozvodem SV a obsahem 2296 cm 3, dávající plný výkon 35 koňských sil. Nezatížený traktor dokázal na rovné silnici vyvinout nejvyšší rychlost 18 kilometrů v hodině. Poměrně krátký trup byl prodloužen konstrukcí na zádi, připomínající takzvaný chvost, montovanou na celou řadu francouzských lehkých a středních tanků. Na jeho zadní hraně byl umístěn naviják s tahem 3,5 tuny. Dvoučlenná osádka působila v přední části trupu, před pohonnou jednotkou, jejíž kapotáž vystupovala výrazně nad obrys pásů. Armáda přidělila prvnímu vozidlu evidenční číslo NIX 107 a odeslala ho k 51. dělostřeleckému pluku v Brandýse nad Labem. Sedmého července tohoto roku se k němu připojil druhý stroj NIX 108, jejich zkoušky pak probíhaly až do roku Poté oba vozy přemístili k tehdy jediné československé obrněné jednotce, Praporu útočné vozby v Milovicích. Zde je využívali zejména v roli školních pomůcek pro výcvik řidičů, až do roku Pak byly opotřebované traktory odstaveny a v únoru 1933 po ohodnocení komisí důstojníků nabídnuty civilnímu sektoru. 9 Po odprodeji dosloužily jako zemědělské nebo stavební traktory. Celý program skončil postaveným obou zkušebních vozidel, armáda v očekávání dokonalejších typů neměla o jejich rozšíření zájem. Praga typ nazývala MT (malý traktor) a měla s ním nemalé plány. Existoval totiž projekt přestavby traktoru na Praga MT v kamufl ûnìm n tïru 22

24 lehký tank, vzdáleně vycházející z koncepce francouzského Renaultu FT. Na podvozku by byl vyroben nový pancéřový trup, vybíhající výrazně dozadu, na jeho stropním pancíři se měla nalézat plně otočná věž, nesoucí kulomet nebo kanon Puteaux ráže 37 milimetrů. Ani o tento projekt neprojevilo vojsko zájem, proto skončil ve formě studie na papíře. Faktem je, že výsledkem by byl stroj příliš lehký a slabě chráněný, poháněný nevýkonným motorem, který by do budoucna nepřinášel vývojový potenciál. MT se nestal velkosériovým modelem, ale umožnil konstruktérům Českomoravské získat první zkušenosti s vývojem nové techniky, které triumfálně zúročili o necelých deset let později. Základní technické údaje hmotnost 2,9 délka 3,30 metru šířka 1,46 metru výška 1,55 metru motor Praga MN obsah 2849 cm 3 výkon 36 koňských sil rychlost 18 kilometrů za hodinu tah 3,5 tuny osádka 2 muži Praga III Prvním úspěšným dělostřeleckým tahačem, který vyjel z bran Českomoravské, se stal lehký typ s označením Praga III. Nevelký vůz kompaktního tvaru vycházel ze zkušeností s licenčními stroji Hanomag, ale i přípravou výroby tančíků Tč vzor 33 a lehkých tanků LT vzor 34. Vznikl malý pásový vůz jednoduchých tvarů, jehož základem byl svařený rám z ocelových profilů. Jeho podvozek byl na každém boku tvořen hnacím a napínacím kolem, čtyřmi dvojitými pojezdovými koly a třemi kladkami, podpírajícími vrchní část pásu. Pojezdová kola byla spojena po dvou do společných závěsů, odpružených listovými pery. Osy hnacích a napínacích kol i kladek byly spolu se závěsy pojezdových vozíků spojeny pevnostním ocelovým rámem na vnější straně, toto nepříliš estetické řešení zajišťovalo dostatečnou tuhost a odolnost podvozku. Podobné řešení firma aplikovala i u svých prvních tanků a dalších typů pásových tahačů. Pohonnou jednotkou se stal benzinový řadový čtyřválec Praga o obsahu 3820 cm 3, chlazený kapalinou. Agregát dával maximální výkon 27 koňských sil při 1300 otáčkách za minutu a umožňoval dosažení jen nízké rychlosti, pouhých 23

25 ÿada traktor Praga III na tov rnìm dvo e kilometrů v hodině. Na tažném háku mohl traktor vléci dělo nebo přívěs do hmotnosti tří tun, na malou ložnou plochu za řidičovými zády bylo možné umístit náklad o hmotnosti do 600 kilogramů. Tahač nebyl příliš výkonný, jeho slabý motor a nevelké rozměry ani nemohly nabídnout více. Před armádními důstojníky však stálo vozidlo, které bylo schopné nahradit nejstarší a nejopotřebovanější vozy, jež měla ve stavu, zároveň začít s tolik potřebnou motorizací dělostřelectva. Roku 1935 vznikla série 32 tahačů, které všechny odebrala československá armáda a zařadila k dělostřeleckým útvarům. Vozidla obdržela evidenční čísla Vozidla sloužila až do Mnichova, v kasárnách se nacházela ještě osudného 15. března Spolu s ostatním vojenským materiálem byly zabaveny okupačními jednotkami a převzaty Wehrmachtem. Stroje obdržely německý název Leichter Raupenschlepper T III(t), pro své nízké výkony a zastarávající konstrukci pravděpodobně dosloužily při pomocných úkolech. Tři z těchto traktorů byly přenechány vznikající armádě Slovenské republiky, která se tak stala jejich dalším uživatelem. V předválečném období se je firma neúspěšně pokoušela nabízet i do zahraničí, roku 1937 vytvořila kalkulaci pro finské ministerstvo války, ve kterém byly stroje nabízeny za Kč za kus při dvacetikusové sérii, Kč při padesátikusové a Kč při stokusové. 10 Seveřané však o typ neprojevili zájem.

26 Základní technické údaje hmotnost 3,12 tuny délka 3,17 metru šířka 1,53 metru výška 2,152 metru motor Praga obsah 3820 cm 3 výkon 27 koňských sil rychlost 10 kilometrů za hodinu výkon na háku 3 tuny dojezd 180 kilometrů osádka 2 muži rychlosti při převodových stupních 1. rychlost 2,17 kilometru za hodinu 2. rychlost 4,46 kilometru za hodinu 3. rychlost 6,17 kilometru za hodinu 4. rychlost 9,82 kilometru za hodinu zpátečka 2,17 kilometru za hodinu Praga T 3 Jeden z nejzajímavějších předválečných dělostřeleckých tahačů vznikl jako čistě exportní produkt, zaměřený na oblast Středního a Dálného východu. Konstrukční oddělení SPE připravovalo výkonný stroj lehčí kategorie s ohledem na odolnost v oblasti, kde nebylo možné zajistit pravidelnou údržbu, zároveň se vyznačující mimořádně náročnými přírodními i podmínkami. V zemích regionu mnohdy neexistovaly silnice evropského charakteru a nezpevněné cesty se v období dešťů měnily v močáliště. K tomu je třeba připočíst divokou vegetaci, vysokou vlhkost a přitom křivolaté cesty, vinoucí se strmými svahy vysokých pohoří. Inženýr Surin, vedoucí oddělení SPE, zabývajícího se vývojem speciální vojenské techniky, se svými podřízeným zvolili netradiční přístup. Základem vozu se neměl stát traktorový podvozek, podobně jako u ostatních modelů třicátých let, ale upravený podvozek lehkého tanku, dostatečně odolný po pevnostní stránce a dovolující vysokou průchodivost těžkým terénem. Surinův tým použil podvozkovou část tančíku AH IV, ovšem modifikovanou pro nový účel. Napínací kola zůstala, podvozek byl však prodloužen a osazen třemi kladkami, podpírajícími vrchní část pásu. Hnací a napínací kolo byly upraveného provedení. V přední části vozidla se nalézala kapota, skrývající pohonnou jednotku benzinový řadový šestiválec Praga RV o obsahu 3460 cm 3 a největším výkonu 60 koňských sil při 2600 otáčkách za minutu. Vozidlo na silnici dosahovalo rychlosti až 35 kilometrů v hodině, největší dojezd činil 220 kilometrů. 25

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37:

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Výzbroj kanon s kulometem ve věži kulomet mohl fungovat jako spřažený, nebo i samostatně. Druhý kulomet v levé přední části korby. Osádka velitel, řidič a radiotelegrafista.

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

obchodní jméno na DAEWOO AVIA, a.s. V tomtéž roce se společnost stala i výhradním dovozcem a distributorem vozů DAEWOO pro českou republiku.

obchodní jméno na DAEWOO AVIA, a.s. V tomtéž roce se společnost stala i výhradním dovozcem a distributorem vozů DAEWOO pro českou republiku. 80. - 90. léta Národní podnik AVIA, k němuž patřily i pobočné závody v Brně, Ivančicích a Žilině, byl v roce 1986 začleněn do Oborové hospodářské jednotky společně s podniky Praga, BSS, Metaz a Kutná Hora.

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Hugo van der Goeslaan 1 Postbus 90065 5600 PT Eindhoven Tel : +31 (0)40 214 21 04 Fax: +31 (0)40 214 43 17 Internet: www.daf.com Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

VOJENSKÁ VOZIDLA. Nákladní automobily Walter PN na dvoře automobilky. Ukořistěný nákladní Wikov 1,5 t

VOJENSKÁ VOZIDLA. Nákladní automobily Walter PN na dvoře automobilky. Ukořistěný nákladní Wikov 1,5 t VOJENSKÁ VOZIDLA Nákladní automobily Walter PN na dvoře automobilky v roce 1937 Ukořistěný nákladní Wikov 1,5 t 44 Nejstarší vojenská vozidla Valník Wikov 1,5 t z roku 1937 Dělostřelecké tahače Ještě před

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Historie československého a českého automobilového průmyslu ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Historie československého a českého automobilového průmyslu Olomouc, červen 2011 Marek POBEŽAL Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1. Vývoj automobilového průmyslu 1.1. Objevitelé

Více

NABÍDKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU TECHNOTRASA FAJNE LÉTO 2014

NABÍDKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU TECHNOTRASA FAJNE LÉTO 2014 V Bohumíně dne 28.4.2014 NABÍDKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU TECHNOTRASA FAJNE LÉTO 2014 Copyright Občanské sdružení Vojenská technika IRONCLAD Všechna práva vyhrazena. Tento materiál, ani jeho část, nelze bez

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8 Obsah Autoškola včera a dnes.................................................... 7 Jak získat řidičský průkaz................................................. 8 Výběr autoškoly...........................................................

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

HISTORICKÉ SKLÍZECÍ MLÁTIČKY POUŽÍVANÉ V ČESKOSLOVENSKU

HISTORICKÉ SKLÍZECÍ MLÁTIČKY POUŽÍVANÉ V ČESKOSLOVENSKU HISTORICKÉ SKLÍZECÍ MLÁTIČKY POUŽÍVANÉ V ČESKOSLOVENSKU V LÉTECH 1937-1989 http://www.kombajny.wz.cz David Janda, Michael Štelcl Claas MDB Historicky vůbec první sklízecí mlátičkou, která se u nás v letech

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE PROFIL PODNIKU HISTORIE SOUČASNOST NAŠE VIZE HISTORIE VOP CZ, s.p. je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby a speciální techniky. Historie podniku začíná v roce 1946,

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA Petr Březina středisko 04 NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA speciální podvalníky Scheuerle - STZ VH 3+5 Flooradapter a) Modulární systém Spojení modulů těžkých os Vložené bagrové lože Nasazené točnice Vložené

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A

S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A Pro hodnocení plastikových modelů na soutěžích pořádaných sdružením modelářských klubů Sdružení modelářských klubů Army park, Divnice 123, 763 21 Slavičín 1. BODOVACÍ SYSTÉM

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA STARÁ AEROVKA HISTORIE... ... A BUDOUCNOST

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA STARÁ AEROVKA HISTORIE... ... A BUDOUCNOST STARÁ AEROVKA HISTORIE...... A BUDOUCNOST DRUHOU NEJSTARŠÍ ČESKOU LETECKOU TOVÁRNU ZALOŽIL V LEDNU 1919 VLADIMÍR KABEŠ Továrna Aero v Holešovicích v r. 1920 Historie objektu Stará Aerovka První roky po

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO 6 dobrých důvodů pro zakoupení shrnovače Tonutti Nízké náklady na údržbu jednoduchá konstrukce žádný hnací hřídel žádné mechanické převody Vysoká

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 Návesná rozmetadla rady K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prumyslových K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prum. K105 s pneu 800/65 x 32, nástavcem

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Přívěsy na přepravu vozidel

Přívěsy na přepravu vozidel Přívěsy na přepravu vozidel 02 Produktová nabídka Přívěsy na přepravu vozidel Spektrum přívěsů na přepravu vozidel značky Pongratz se pohybuje v rozmezí od nebrzděných přívěsů na přepravu motocyklů až

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jan Neumann. Praga V3S. retro. historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace

Jan Neumann. Praga V3S. retro. historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace Jan Neumann Praga V3S retro historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jan Neumann Praga V3S historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I.

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. První část naší cesty vede k traktorům řady T6000 Delta. Tyto modely traktorů nabízí zákazníkům sníženou výšku kabiny, kterou zejména ocení ti, kteří podnikají v živočišné

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů PONDUS Technická specifikace VIMEK 610 Vimek 610 Powered by Cat and bosch rexroth Motor: CAT C 2,2T, 44kW/ 2700 ot/min Rychlost 0-20 km/h Pojezdová soustava:

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

Pistole vz. 24 byla československá standardní armádní pistole, používaná v meziválečném období

Pistole vz. 24 byla československá standardní armádní pistole, používaná v meziválečném období A VOJENSKÁ TECHNIKA Pistole vz. 24 byla československá standardní armádní pistole, používaná v meziválečném období Typ samonabíjecí pistole Ve službě Československo, Německo Používána 1925 druhá světová

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008 Geotrac řady 3 + 4 Přehled modelů pro rok 2008 Od S 14 po Geotrac 60 let traktorů Lindner (1948 2008) Rakouský rodinný podnik Lindner vyrábí traktory a transportéry určené k nasazení v horských oblastech,

Více

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM PŘÍLOHA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČÁST C PRŮBĚH

Více

6.790,- Štípače horizontální. Nastavení štípací délky AGAMA JT 6T520 7.490,- včetně pracovního stolu. www.strojeagama.cz

6.790,- Štípače horizontální. Nastavení štípací délky AGAMA JT 6T520 7.490,- včetně pracovního stolu. www.strojeagama.cz Katalog zahradní techniky 2014 Štípače horizontální JT6T520 230V/50Hz 2200 W štípačka elektrická horizontální 6 t 520 mm max. 300 mm 270x470x960 2,9 l 47 kg včetně pracovního stolu! AGAMA JT 6T520 7.490,-

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

TATRA TERRN O 1. Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším. výrobkem akciové společnosti TATRA jsou. bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1,

TATRA TERRN O 1. Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším. výrobkem akciové společnosti TATRA jsou. bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1, TATRA TERRN O 1 Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším výrobkem akciové společnosti TATRA jsou bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1, která jsou základním pilířem výrobního programu společnosti.

Více

Lamborghini Úvod Italská společnost Automobili Lamborghini S.p.A. známá jen jako Lamborghini, je výrobcem vysoce výkonných supersportovních automobilů. V současnosti je dceřinou společností Audi. Sídlí

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Citace: 341/2014 Sb.

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Dopravně provozní řád Dopravně provozní řád, platný pro VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského

Více

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Hard top, Utility Top Plus Nízká verze, s předním posuvným oknem, zatmavenými bočními vyklápěcími okny a zatmaveným zadním oknem. Zadní dveře se stylovým

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : 341. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta

Přednáška 1. Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný rychlý přenos informací - pošta HISTORIE DOPRAVY A SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ YSKL Část stavba pozemních komunikací Přednáška 1 ROZVOJ CEST - SILNIC Rozvoj obchodu Politické a vojenské výboje Nutný rychlý přesun vojenských jednotek Nutný

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda Jan Tuč ek SUPERB chlouba znač ky Škoda o d r o k u 1 9 3 4 d o s o u č a s n o s t i Jan Tuček SUPERB chlouba značky Škoda grada publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY

NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Nový model CF Construction je ideálním vozidlem například pro stavebnictví, obor vyžadující

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Wohlmuth Jawa 50 Pionýr historie, vývoj, technika, sport Grada Publishing (elektronická (tištěná SBN Grada 978-80-247-6926-4 Publishing, verze

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více