OBRNĚNÁ TECHNIKA MALÁ ŘADA. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRNĚNÁ TECHNIKA MALÁ ŘADA. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE 1918 1950. Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE"

Transkript

1 OBRNĚNÁ TECHNIKA Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE MALÁ ŘADA Ivo Pejčoch ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE

2 ČESKOSLOVENSKÉ PÁSOVÉ DĚLOSTŘELECKÉ TAHAČE IVO PEJČOCH PRAHA 2007

3 Copyright 2007 by Ivo Pejčoch Copyright 2007 for Cover by Marek Přikryl All Rights Reserved ISBN

4 PŘEDMLUVA Čerstvě zrozená Československá republika se potýkala s moha ekonomickými i politickými problémy. V samých počátcích ohrožovala integritu státu německá menšina, snažící se odtrhnout čtyři pohraniční kraje a připojit je k Rakousku. Větším nebezpečím byly snahy Poláků ovládnout českou část Těšínska, největší hrozba však čekala za jižní hranicí Slovenska. Maďaři, kteří se nehodlali smířit se ztrátou Horních Uher, museli být vytlačeni vojensky a netrvalo dlouho a ohrožení se vrátilo v podobě bolševické Maďarské republiky rad. Jedním z prioritních úkolů tedy bylo vedle stabilizace měny, přechodu na mírové hospodářství po skončené první světové válce a zlepšení výbušné sociální situace i vybudování silné a bojeschopné armády. Jak se ukazovalo, jen dobře vybavená, kvalitně vycvičená a odhodlaná vojska byla argumentem, kterému porozuměli i nejagresivnější odpůrci Československa v jeho stávajících hranicích. Z bojišť světové války se vraceli muži s bohatými zkušenostmi z fronty. A to jak z rakouské armády, tak legionáři. V bývalých císařských posádkách zůstal válečný materiál, který se stal základním stavebním kamenem armády mladičké republiky, velkou výhodou však byla především rozvinutá průmyslová základna. Po stránce dělostřelecké výzbroje byla země více méně soběstačnou, neboť plzeňská Škoda fungovala jako přední dělovka bývalé monarchie a její kvalitní produkty měly ve světě patřičný zvuk. Palčivým problémem tedy nebyla absence kanonů a houfnic, které byla továrna schopna vyrobit podle konkrétních požadavků Ministerstva národní obrany, nezodpovězenou zůstávala spíše otázka, jak děla na frontu dopravit a zajistit jejich rychlý přesun podle okamžitých požadavků velitelů na bojišti. Nejrozšířenějším způsobem přepravy byla celosvětově hipomobilní trakce, lapidárně řečeno zapřažení tažných koní, která však s sebou nesla řadu nevýhod. Tažná zvířata neměla dostatečný výkon, byla snadno zranitelná, citlivá na nepřízeň počasí a slibovala jen velmi omezenou průchodivost terénem. Již léta prvního světového konfliktu jasně ukázala, že budoucnost má motor, v tomto případě tažné vozidlo s dostatečným výkonem, schopné přepravit těžké dělo i rozměklým nebo zasněženým terénem. Cesta k takovému terénnímu tahači, jen málo ovlivnitelnému změnami klimatu, však nebyla krátká ani jednoduchá. V letech právě skončené války se k tažení děl užívala nejrůznější vozidla, nákladní automobily, kolové traktory i již k tomu účelu navržené tahače. Vozidla, postavená na kolovém podvozku měla nepříliš komplikovanou konstrukci a jejich produkci zvládaly stávající automobilky, praxe však ukazovala, že podobná kon- 3

5 4 cepce má své limity. Kolové vozidlo se sice obstojně pohybovalo na silnicích, když však sjelo z vozovky a mělo se pohybovat po přírodním povrchu, nastaly potíže. Vozidla snadno zapadala do rozměklé půdy a jejich rychlost se neúnosně snižovala. Potíže vznikaly i při zdolávání nerovností nebo stoupání do kopců. Čtyři krvavá léta přitom naznačila možné řešení, během nich se osvědčil pásový podvozek, základ nové zbraně tanků. Tahač, postavený na takovém základě byl na jedné straně složitý, výrobně náročnější a dražší, mohl však přinést to, co jeho koloví souputníci zvládali jen stěží schopnost překonávat i náročné překážky, které před něj kladla příroda. Na využití pásového traktoru se pracovalo od dvacátých let dvacátého století v řadě zemí, zprvu se jednalo jen o modifikace běžných civilních strojů, během doby však začala vznikat specializovaná vozidla, plnící náročné úkoly. Dělostřelecký tahač na pásovém podvozku se vyvinul ve výkonné vozidlo, schopné probít se těžkými terénními nástrahami a přitom vléci i těžká polní děla. Podle zamýšleného použití vznikaly tažné traktory různých hmotnostních kategorií, od lehkých, táhnoucí za sebou protitanková nebo polní děla malých ráží, až po obry, schopné přepravit na místo určení i mnohatunové zbrojní komplety. Zrodily se i kuriózní konstrukce, například poháněné parním strojem, v letech druhé světové války a po jejím skončení se objevily dokonce tahače, chráněné pancéřováním. Podobně jako v případě tanků, také oblast pásových dělostřeleckých tahačů se stala jednou z těch, na které mohli být naši předkové pyšní. Především stroje se značkou Praga, produkované koncernem Českomoravská Kolben Daněk, se podílely nejen na motorizaci domácí armády, ale slavily velké úspěchy rovněž v zahraničí a byly exportovány v množstvích, jaká nám mohla zahraniční konkurence jen tiše závidět. Vývojové a výrobní kapacity našel tento druh vojenské techniky u tří významných firem, kromě zmíněné ČKD se jím zabýval i hlavní konkurent plzeňská Škoda a pokusy o rozšíření svého portfolia tímto směrem vykonala i kopřivnická Tatra. V první polovině dvacátých let do této oblasti výrazně zasáhla tradiční firma Breitfeld-Daněk, jež se ovšem roku 1927 sloučila s Českomoravskou. Za první republiky se vývoj soustředil jednak na snahu vybavit původními produkty vlastní armádu, jednak na pokusy o export. Právě tehdy vzniklo největší množství konstrukcí značného hmotnostního rozpětí, práce se však nezastavily ani s německým vpádem do země a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Na straně jedné dobíhaly podepsané zahraniční kontrakty, na straně druhé stoupala potřeba německé branné moci, která neměla podobných vozidel nikdy dostatek. Nejúspěšnější byly stavěny pro nové vládce země, Praga i Škoda se zároveň podílely na vývoji nových typů, zadaných německým velením. Po skončení druhé světové války obnovená československá armáda tahače moderní koncepce rovněž potřebovala, proto došlo k vývoji několika posledních vozidel, která však již zůstala v prototypech. Jimi také skončilo slavné období českých, respektive československých pásových tahačů, po roce 1948 byly firmy pověřovány jinými úlohami, o vlastní vývoj v této oblasti ztratilo vedení země zájem. Armáda pak používala k vlečení děl stroje sovětské provenience nebo těžké kolové

6 tahače Tatra. Roku 1949 se prodejem posledního prototypu z Českomoravské tato kapitola naší historie uzavřela. Po svém vzniku armáda disponovala kolovými tahači Daimler M 17, pocházejícími z let první světové války, dále 32 benzinoelektrickými vlaky BE stejného výrobce, což byly soupravy, určené k přepravě nejtěžších děl. Je zřejmé, že tyto stroje mohly jen s obtížemi pronikat složitějším terénem, což se týkalo i dalších kolových tahačů, vyrobených již na zakázku plzeňskou Škodou. V letech 1921 až 1923 armáda z jejích hal převzala 106 traktorů typu Z a 30 traktorů modelu U. Prvními pásovými traktory se tak stala vozidla Hanomag WD 25 a WD 50, zakoupená v Německu. První byl roku 1923 dodán v počtu dvou exemplářů (evidenčních čísel NIX 104 a NIX 105), druhý v letech v množství šesti vozidel ( NIX 32, 46, 102, 103, 131). Lze najít zmínky i o jednom traktoru Dinos (NIX 101) dodaném roku 1924 a stroji Orion, o kterém další údaje chybí. 1 Tato vozidla byla posledními stroji zahraničního typu v éře první republiky, pak již probíhal vlastní vývoj, respektive licenční výroba. Pro přehlednost jsem zvolil popis aktivit jednotlivých výrobců a jejich produkty zařadil do samostatných podkapitol. Tato práce vychází především ze studia dochovaných archivních pramenů, bohužel na některé z popisovaných typů jich do dnešních dnů zůstalo dochováno jen naprosto minimální množství, proto je objem textu u jednotlivých kapitol rozdílný. Za lektorování této publikace, cenné připomínky a zapůjčení fotografií z osobního archivu bych chtěl vyjádřit poděkování Vladimíru Francevovi (Vojenský historický ústav Praha). 5

7 6

8 BREITFELD DANĚK Továrna tradičního výrobce s kořeny v polovině devatenáctého století představovala jeden z nejstarších strojírenských podniků na našem území. Zrodila se postupným spojováním výrobců podobného zaměření, z nichž nejstarším byl Breitfeld and Evans, založený roku 1834, druhým strojírna Daněk, jež vznikla roku 1854, oba podniky se sloučily roku Později se s firmou sloučily i Strojírny v Blansku a firma Bolzano-Tedesco. Roku 1927 se spojila s Českomoravskou- Kolben a doplnila název na ČKD. V době samostatné existence měla ve svém portfoliu pásové a kolopásové dělostřelecké tahače, z nichž první tvořily významný příspěvek pokusům o motorizaci naší artilerie. BD 25, BD 30 V úvodu je zmíněn nákup omezeného množství německých pásových tahačů Hanomag WD-25, které pomohly zahájit motorizaci československé armády. Vzhledem k tomu, že vojsko nutně potřebovalo zvýšit množství podobných strojů a domácí továrny nebyly připraveny v dohledné době vyvinout a začít produkovat vlastní typ, řešila se situace zakoupením licence. Firma Breitfeld-Daněk získala povolení a výrobní podklady potřebné k zahájení stavby osvědčených traktorů Hanomag, které obdržely názvy BD 25 a BD 30, což byla verze se silnějším motorem. Přestože nejde o domácí konstrukci, stály na počátku dějin československých dělostřeleckých tahačů a zaslouží alespoň stručnou zmínku. Jejich pojetí bylo podobné, řešení pásů vycházelo z praxe první světové války, vozy měla pojezdová kola malého průměru, jež byla i s odpružením, kladkami a hnacími i napínacími koly zcela zakrytá bočními ochrannými plechy. V přední části se nalézal motorový prostor, pod jehož kapotou se skrýval benzinový čtyřválec, dávající v prvním případě maximální výkon 25 koňských sil a v druhém 30 koňských sil. V zadní části vozu byly namontovány sedačky řidiče a velitele. BD 25 vznikl roku 1925 v počtu šesti vozidel s identifikačními čísly NIX , BD 30 pak roku 1927 v množství dvanácti exemplářů s čísly NIX Než přišly modernější typy z domácích továren, představovaly nejpočetnější typ ve výzbroji armády. Větší stroj roku 1930 začala vyrábět v licenci i Škoda Plzeň, v tomto přípa- 7

9 8 Serie tahaë BD 25 p edan arm dï

10 9

11 Naho e vlevo: BD 25 Naho e vpravo a dole: BD 25 bïhem tov rnìch zkouöek 10

12 dě však výhradně na vývoz do Jugoslávie. Tehdy bylo smontováno dvanáct traktorů tohoto provedení pod označením VD-50, do země určení byly prodány především pro vlek těžkých moždířů Škoda ráže 305 milimetrů. Základní technické údaje BD 25 BD-30 hmotnost 2,4 tuny 2,8 tuny délka 3,30 metru 3,30 metru šířka 1,46 metru 1,46 metru výška 2,20 metru 2,20 metru motor ČKD/Hanomag ČKD/Hanomag obsah 4000 cm cm 3 výkon motoru 25 koňských sil 30 koňských sil rychlost 8 kilometrů za hodinu 8 kilometrů za hodinu výkon na háku 3 tuny 3 tuny Osádka 2 muži 2 muži Dole: BD 25 ËeskoslovenskÈ arm dy 11

13 12

14 Vlevo : Arm dnì zkouöky vleku polnìho dïla v terènu Naho e: BD 30 Dole: BD 30 v arm dnì kamufl ûi 13

15 Kolohousenky Jedny z prvních vojenských vozidel domácí konstrukce jsou spojeny se jménem ing. Josepha Vollmera, proslaveného z let první světové války. Tehdy působil ve funkci hlavního inženýra dopravně technické komise německého ministerstva války. Do dějin však vešel především jako šéfkonstruktér tanků císařské armády, těžkého A7V a lehkého LK, jehož upravenou verzi v dvacátých letech zařadili do služby ve Švédsku. Vollmer zpracoval i unikátní koncepci kolopásového podvozku, který měl kombinovat klady kolového i pásového vozidla. Vybavil šasi pásy pro pohyb v terénu a zároveň koly, na kterých měl stroj jezdit po silnicích jako nákladní automobil. Vollmer nasadil automobilová kola vně pásů, při vjezdu na silnici se sklopila a pásový podvozek zdvihl nad úroveň vozovky, pokud vůz sjížděl do terénu, použila osádka opačný postup. Myšlenka kolopásového podvozku se kupodivu ujala a ovlivnila řadu dalších konstruktérů v jiných zemích, ovšem je třeba říci, že naprostá většina vozidel tohoto typu vznikla jen v prototypech. Důvodem byla složitost kombinovaného podvozku, představující možný zdroj poruch a oproti jiným koncepcím vysoké výrobní náklady. Vlastně jediným vozem podobné konstrukce, který vznikl ve větší sérii, se stal rakouský Saurer RR-7, používaný v letech druhé světové války Wehrmachtem jako obrněný průzkumný vůz. 14

16 Naho e: KH-60 Vlevo dole: KH-60 Roku 1923 odkoupila československá vojenská správa od Vollmera práva na využití jeho patentu za korun. Vzhledem k tomu, že německý konstruktér použil jako základ traktor Hanomag, který licenčně stavěla firma Breitfeld- Daněk, byla u ní objednána stavba dvou zkušebních vozidel. Podíl na programu dostaly i továrny Ringhoffer-Tatra a Laurin a Klement. Armáda požadovala jednotný základ, ze kterého měly vzniknout dvě řady specializovaných vozidel. Prvním měl být dělostřelecký tahač, druhým stroj s pancéřovým trupem a otočnou bojovou věží, tedy lehký tank. Roku 1924 vznikly dva prototypy stroje, označovaného KH-50 (KH byla zkratkou slova kolohousenka). Původně oba vznikly v podobě dělostřeleckého tahače, později jeden z nich rekonstruovali na tank. KH-50 měl pásový podvozek, posazený na oboustranném rámu, který skrýval hnací a napínací kolo, deset pojezdových koleček a pět kladek. Kolovou část představovala čtyři plná ocelová kola s gumovou obručí bez pneumatiky. Přední kola byla řiditelná, zadní pak odpružená eliptickými pery. V přední části byla umístěna odkrytá kabina pro dva muže osádky, za jejich zády vznikl kapotovaný motorový prostor. Zde byl uložen benzinový vodou chlazený řadový čtyřválec WD-50 o obsahu 8229 cm 3 a výkonu 50 koňských sil při 850 otáčkách za minutu. Agregát měl rozvod typu SV. Startoval se pomocí kliky. Převodovka byla vybavena třemi stupni pro jízdu vpřed a jedním pro couvání. Při jízdě na kolech fungovalo řízení jako u automobilu, na pásech se používaly boční spojky. Zvedací systém podvozku byl mechanický a vyžadoval vystoupení osádky z kabiny. 2 Zkoušky obou tahačů probíhaly u dělostřeleckého pluku 305, avšak nenaplnily očekávání, která do nich vojáci vkládali. Koncepce vozů však slibovala vývojový potenciál, proto se přistoupilo ke konstrukčním úpravám, z nichž nejvýznamnější představovala výměna pohonné jednotky za silnější. V roce 1927 vznikl přestavbou jednoho vozu prototyp tahače, známý pod označením KH-60, tehdy však již dodavatelem byla nově vzniklá společnost ČKD, po fúzi Českomoravské-Kolben a Breitfeld-Daněk. 15

17 Naho e a uprost ed: KH-50 bïhem vojskov ch zkouöek Dole: KH-50 16

18 Pohonnou jednotkou se stal motor WD-60PS o výkonu 60 koňských sil při 950 otáčkách za minutu, jeho obsah činil 8099 cm 3. Jeho instalace si vyžádala konstrukční zásahy do motorového prostoru a montáž mohutného ventilátoru chlazení. Převodovka byla vybavena čtyřmi stupni pro jízdu vpřed a jedním reverzním. Kabina osádky zůstala otevřená, jen shora chráněná plachtou proti nepřízni počasí. Na vozidle se zkoušela i možnost uzavřít přepravní prostor na korbě a lépe tak chránit náklad proti vlhkosti nebo poškození. I od tohoto stroje vznikl přestavbou původního tahače prototyp, vybavený pancéřovým trupem s otočnou věží, tedy lehký tank. 3 Roku 1929 vznikl prototyp KH-70, představující technický vrchol této řady. Motor Škoda dával 70 koňských sil při 1700 otáčkách za minutu, obsah činil 9733 cm 3, zdokonalený zvedací mechanismus zkrátil přechod z kol na pásy z 20 minut na minut. Stroj vznikl v podobě obrněného vozidla s otočnou věží, verze dělostřeleckého tahače nebyla zřejmě postavena. Tímto modelem se uzavřela jedna z prvních kapitol vlastního domácího vývoje, která přinesla stroje sice zajímavé, ale výrobně i provozně zbytečně náročné, jež během let zdokonalování morálně značně zastaraly. Jejich velký význam však tkví ve zkušenostech, které jejich tvůrci získali a jež byly bohatě zúročeny v následujícím desetiletí. Podle dostupných informací byly dva tahače KH-60 prodány roku 1927 do Sovětského svazu. Objevuje se i tvrzení, že jeden stroj KH-70 byl roku 1930 dodán do Itálie, ovšem žádná z obsáhlých prací italských historiků tuto skutečnost ani nenaznačuje, takže se s velkou pravděpodobností jedná o omyl. Základní technické údaje KH-50 KH-60 hmotnost 6,0 tuny 6,5 tuny délka 4,50 metru 4,50 metru šířka 2,39 metru 2,39 metru výška na kolech 2,10 metru 2,10 metru výška na pásech 1,95 metru 1,95 metru motor WD-50 WD-60 obsah 8229 cm cm 3 výkon 50 koňských sil 60 koňských sil rychlost na kolech 35 kilometrů za hodinu 45 kilometrů za hodinu rychlost na pásech 15 kilometrů za hodinu 18 kilometrů za hodinu osádka 2 muži 2 muži 17

19 18

20 ČESKOMORAVSKÁ KOLBEN DANĚK Zárodkem budoucí slavné firmy se stala strojírna s názvem První českomoravská továrna na stroje, založená roku 1871 v Praze. Roku 1907 vznikla Pražská továrna na automobily, kterou jen o rok později překřtili výraznějším obchodním názvem Praga, od roku 1909 nedílná součást Českomoravské. Automobily, traktory i například tanky, stavěné v halách ČKD po celou dobu, nesly tento mezinárodně proslulý název, samozřejmě s výjimkou období německé okupace během druhé světové války. Dalším pilířem se stal výrobce elektrotechnických zařízení a celků Kolben a spol., vzniknuvší roku ČKD vznikala postupně spojováním podniků různého zaměření, roku 1921 vznikla Českomoravská Kolben, další fúze roku 1927 začlenila tradičního výrobce Breitfeld-Daněk a zrodila se Českomoravská Kolben Daněk, zkráceně ČKD. V letech druhé světové války se název direktivním zásahem a začleněním do struktury německého strojírenského průmyslu změnil na Böhmisch- Mährisch Maschinenfabrik, po osvobození se firma vrátila k tradičnímu názvu, pod kterým existuje dodnes. ČKD produkovala ohromné množství druhů výrobků, od elektrických mixerů přes automobily a vojenskou techniku až po cukrovary a zařízení elektráren. V třicátých letech dvacátého století se stala nejaktivnějším podnikem v první republice po stránce vývoje a výroby pásových dělostřeleckých tahačů. Koncern měl dostatek technických i intelektuálních kapacit, pevné místo na domácím trhu mu navíc zajistila kartelová smlouvu s nejurputnějším rivalem, plzeňskou Škodou. Dohoda byla vyvolána těžkými dopady hospodářské krize na počátku třicátých let a měla omezit plýtvání silami a finančními prostředky ve vzájemném boji o státní zakázky. Podle kartelové dohody z 20. listopadu došlo k rozdělení trhu a souvisela s ní řada dalších kartelových smluv, zaměřených na jednotlivé obory podnikání. Pro oba koncerny to byla velká úleva, neboť mohly lépe kalkulovat ceny s ohledem na skutečné výrobní náklady. 5 Základní dohoda se zabývala obory elektrotechnickým, strojním a slévárenským a platila na patnáct let od podpisu. Obchody v rámci oblasti vojenské techniky ošet- Vlevo: Skupina tahaë Praga III v tov rnìm dvo e 19

21 řila následná dohoda z 21. listopadu 1934, 6 na kterou pak navázala kartelová smlouva z 28. dubna Obě strany se dohodly na participaci na výrobě konkurence v poměru 1:1, pokud byl produkt prodán na území republiky. Dohoda se týkala zbrojních dodávek, zahrnujících tanky, vozidla od nich odvozená, pásové traktory, pomocné podvozky pro tanky a kolopásové traktory. V rámci smlouvy byla strana, jejíž produkt zvítězil v soutěži na státní zakázku, povinna druhé straně předat veškeré výrobní podklady, dílenské výkresy, technologické údaje o materiálu a popis pracovního postupu. Strana, jejíž typ by byl od MNO přijat, měla dostat od druhé smluvní strany licenční poplatek dvě procenta z fakturní ceny dodávek a náhradních dílů. Smlouva se nevztahovala na automobily, hospodářské traktory, vlečné traktory a speciální nástavby, např. pojízdné dílny nebo zubolékařské či veterinární automobily pro dopravu děl, když by byla schopna střelby z vozu, obě strany byly ochotny se případ od případu dohodnout kolové traktory přívěsné vozy k motorickým vozidlům dodávky polotovarů a součástek pro výrobky zbrojní a nástrojů pro zbrojní výrobu letadla a letecké motory Dále se dohoda nevztahovala na výrobky, obsažené v jiných kartelových smlouvách automobily na úpravu vozovek, podvozky pod děla, pancéřové vlaky, kopule a zvony pro opevnění, strojní a hutnické výrobky a lodní tělesa. Smlouva rovněž rozdělovala komodity, které směl produkovat jen jeden z výrobců. Škoda tak získala nadále výhradní právo na výrobu zbraní a munice jakékoliv ráže motorizovaných děl pokud podvozek tvořil součást lafetace zaměřovacích přístrojů včetně příslušenství cvičných a leteckých bomby speciálních dělových věží Českomoravská měla naproti tomu výhradní právo na výrobu říčních a protitankových min světlometů a jejich dálkového řízení, naslouchacích lokátorů a příslušenství pojízdných reflektorů pro osvětlování letišť s příslušenstvím navíjedel balonů s příslušenstvím 20 Smlouva rozebírala i kontrolní mechanismy, ustavovala rozhodčí orgán pro případ sporu a specifikovala finanční postih při jejím porušení. Až do uchvácení země hitlerovskými vojsky zásadním způsobem ovlivnila oblast těžké vojenské techniky, podobně jako jiné kartelové smlouvy uspořádaly vztahy v dalších oblastech podnikání. Platila pro území Československa a byla optimalizována pro dodávky MNO, ostatně jiný odběratel bojové techniky v zemi ani být nemohl. 8

22 První pokus postavit vlastní pásový dělostřelecký tahač se datuje už do poloviny dvacátých let, zlatý věk však přišel o několik let později. ČKD vyvinula širokou škálu dělostřeleckých tahačů, se kterými slavila úspěchy jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Je zajímavé, že do obecného povědomí vešly zejména tanky tohoto výrobce, a pásové tahače, vyrobené před válkou v několikanásobném množství, prakticky upadly v zapomnění. Následující kapitoly popisují jednotlivé typy od prvních prototypů až po poslední vozidla, vzniklá na sklonku čtyřicátých let. Na tomto místě je třeba zmínit způsob označování většiny tahačů Praga. Název se skládal z písmene T, značícího traktor, a pořadového čísla. To bylo buď římské, nebo arabské a podle starších publikací mělo odlišovat použití nízkootáčkového nebo vysokootáčkového motoru. Studiem archivních podkladů však docházíme k tomu, že se pohonné jednotky otáčkami výrazně nelišily, zato konstrukcí ano. Přestože se dobové nařízení ohledně označování traktorů nedochovalo, lze s velkou pravděpodobností dospět k závěru, že stroje s římskou číslicí měly čtyřválcové, zatímco s arabskou šestiválcové pohonné jednotky. V některých případech dokonce existovaly vozy se stejným číslem, ale v klasickém i arabském provedení šlo o tahače Praga III a T 3, kdy se jednalo o naprosto odlišné konstrukce, podobný případ představovaly i Praga V a T 5, tvořící výjimku, neboť šlo v obou případech o stroje, poháněné šestiválcem. Dobové materiály označují stroje s římským číslem většinou v tvaru Praga III či Praga IV, používalo se však i spojení s písmenem T, stejné vozy tedy firma uváděla i jako T III nebo T IV. Po obsazení zbytku českých zemí Němci 15. března 1939 došlo k ovládnutí českého průmyslu okupanty a využití jeho kapacit pro vojenské potřeby Německa. V té době ještě probíhala jednání s některými zahraničními zájemci, část postavených strojů však již byla zabavena Wehrmachtem a nasazena v jeho dělostřeleckých jednotkách na frontě. Během války pokračovala výstavba nejpočetnějšího tahače T 6, jak pro rumunského spojence, tak útvary Waffen SS. Když tisíciletá říše po šesti krvavých rocích zanikla, pokusila se Českomoravská navázat na slavnou předválečnou tradici a připravila řadu moderních dělostřeleckých tahačů tří kategorií. Domácí armáda však neprojevila zájem a nadějná jednání se Švýcarskem skončila prodejem jediného prototypu, pak se kapitola vlastního vývoje uzavřela. Praga MT Prvním pásovým dělostřeleckým tahačem československé konstrukce se stal nevelký stroj, jehož prototyp postavili již roku Tehdejší vedení Českomoravské se rozhodlo čelit konkurenci Breitfeld-Daněk a Škody vývojem vlastního dělostřeleckého traktoru. Jeho dva prototypy se podařilo zhotovit na jaře roku 1925 a 22. června oficiálně předat armádě. 21

23 Podvozek měl poměrně jednoduchou koncepci, odvozenou z francouzského tanku Renault FT, s hnacím a napínacím kolem velkého průměru, šesti malými pojezdovými kolečky a čtyřmi kladkami, podpírajícími vrchní část odkrytého pásu. Odpružení konstruktéři řešili nasazením vinutých pružin, většinu mechanismů a zavěšení chránil krycí plech. Pohonnou jednotkou byl řadový benzinový čtyřválec Praga MN s rozvodem SV a obsahem 2296 cm 3, dávající plný výkon 35 koňských sil. Nezatížený traktor dokázal na rovné silnici vyvinout nejvyšší rychlost 18 kilometrů v hodině. Poměrně krátký trup byl prodloužen konstrukcí na zádi, připomínající takzvaný chvost, montovanou na celou řadu francouzských lehkých a středních tanků. Na jeho zadní hraně byl umístěn naviják s tahem 3,5 tuny. Dvoučlenná osádka působila v přední části trupu, před pohonnou jednotkou, jejíž kapotáž vystupovala výrazně nad obrys pásů. Armáda přidělila prvnímu vozidlu evidenční číslo NIX 107 a odeslala ho k 51. dělostřeleckému pluku v Brandýse nad Labem. Sedmého července tohoto roku se k němu připojil druhý stroj NIX 108, jejich zkoušky pak probíhaly až do roku Poté oba vozy přemístili k tehdy jediné československé obrněné jednotce, Praporu útočné vozby v Milovicích. Zde je využívali zejména v roli školních pomůcek pro výcvik řidičů, až do roku Pak byly opotřebované traktory odstaveny a v únoru 1933 po ohodnocení komisí důstojníků nabídnuty civilnímu sektoru. 9 Po odprodeji dosloužily jako zemědělské nebo stavební traktory. Celý program skončil postaveným obou zkušebních vozidel, armáda v očekávání dokonalejších typů neměla o jejich rozšíření zájem. Praga typ nazývala MT (malý traktor) a měla s ním nemalé plány. Existoval totiž projekt přestavby traktoru na Praga MT v kamufl ûnìm n tïru 22

24 lehký tank, vzdáleně vycházející z koncepce francouzského Renaultu FT. Na podvozku by byl vyroben nový pancéřový trup, vybíhající výrazně dozadu, na jeho stropním pancíři se měla nalézat plně otočná věž, nesoucí kulomet nebo kanon Puteaux ráže 37 milimetrů. Ani o tento projekt neprojevilo vojsko zájem, proto skončil ve formě studie na papíře. Faktem je, že výsledkem by byl stroj příliš lehký a slabě chráněný, poháněný nevýkonným motorem, který by do budoucna nepřinášel vývojový potenciál. MT se nestal velkosériovým modelem, ale umožnil konstruktérům Českomoravské získat první zkušenosti s vývojem nové techniky, které triumfálně zúročili o necelých deset let později. Základní technické údaje hmotnost 2,9 délka 3,30 metru šířka 1,46 metru výška 1,55 metru motor Praga MN obsah 2849 cm 3 výkon 36 koňských sil rychlost 18 kilometrů za hodinu tah 3,5 tuny osádka 2 muži Praga III Prvním úspěšným dělostřeleckým tahačem, který vyjel z bran Českomoravské, se stal lehký typ s označením Praga III. Nevelký vůz kompaktního tvaru vycházel ze zkušeností s licenčními stroji Hanomag, ale i přípravou výroby tančíků Tč vzor 33 a lehkých tanků LT vzor 34. Vznikl malý pásový vůz jednoduchých tvarů, jehož základem byl svařený rám z ocelových profilů. Jeho podvozek byl na každém boku tvořen hnacím a napínacím kolem, čtyřmi dvojitými pojezdovými koly a třemi kladkami, podpírajícími vrchní část pásu. Pojezdová kola byla spojena po dvou do společných závěsů, odpružených listovými pery. Osy hnacích a napínacích kol i kladek byly spolu se závěsy pojezdových vozíků spojeny pevnostním ocelovým rámem na vnější straně, toto nepříliš estetické řešení zajišťovalo dostatečnou tuhost a odolnost podvozku. Podobné řešení firma aplikovala i u svých prvních tanků a dalších typů pásových tahačů. Pohonnou jednotkou se stal benzinový řadový čtyřválec Praga o obsahu 3820 cm 3, chlazený kapalinou. Agregát dával maximální výkon 27 koňských sil při 1300 otáčkách za minutu a umožňoval dosažení jen nízké rychlosti, pouhých 23

25 ÿada traktor Praga III na tov rnìm dvo e kilometrů v hodině. Na tažném háku mohl traktor vléci dělo nebo přívěs do hmotnosti tří tun, na malou ložnou plochu za řidičovými zády bylo možné umístit náklad o hmotnosti do 600 kilogramů. Tahač nebyl příliš výkonný, jeho slabý motor a nevelké rozměry ani nemohly nabídnout více. Před armádními důstojníky však stálo vozidlo, které bylo schopné nahradit nejstarší a nejopotřebovanější vozy, jež měla ve stavu, zároveň začít s tolik potřebnou motorizací dělostřelectva. Roku 1935 vznikla série 32 tahačů, které všechny odebrala československá armáda a zařadila k dělostřeleckým útvarům. Vozidla obdržela evidenční čísla Vozidla sloužila až do Mnichova, v kasárnách se nacházela ještě osudného 15. března Spolu s ostatním vojenským materiálem byly zabaveny okupačními jednotkami a převzaty Wehrmachtem. Stroje obdržely německý název Leichter Raupenschlepper T III(t), pro své nízké výkony a zastarávající konstrukci pravděpodobně dosloužily při pomocných úkolech. Tři z těchto traktorů byly přenechány vznikající armádě Slovenské republiky, která se tak stala jejich dalším uživatelem. V předválečném období se je firma neúspěšně pokoušela nabízet i do zahraničí, roku 1937 vytvořila kalkulaci pro finské ministerstvo války, ve kterém byly stroje nabízeny za Kč za kus při dvacetikusové sérii, Kč při padesátikusové a Kč při stokusové. 10 Seveřané však o typ neprojevili zájem.

26 Základní technické údaje hmotnost 3,12 tuny délka 3,17 metru šířka 1,53 metru výška 2,152 metru motor Praga obsah 3820 cm 3 výkon 27 koňských sil rychlost 10 kilometrů za hodinu výkon na háku 3 tuny dojezd 180 kilometrů osádka 2 muži rychlosti při převodových stupních 1. rychlost 2,17 kilometru za hodinu 2. rychlost 4,46 kilometru za hodinu 3. rychlost 6,17 kilometru za hodinu 4. rychlost 9,82 kilometru za hodinu zpátečka 2,17 kilometru za hodinu Praga T 3 Jeden z nejzajímavějších předválečných dělostřeleckých tahačů vznikl jako čistě exportní produkt, zaměřený na oblast Středního a Dálného východu. Konstrukční oddělení SPE připravovalo výkonný stroj lehčí kategorie s ohledem na odolnost v oblasti, kde nebylo možné zajistit pravidelnou údržbu, zároveň se vyznačující mimořádně náročnými přírodními i podmínkami. V zemích regionu mnohdy neexistovaly silnice evropského charakteru a nezpevněné cesty se v období dešťů měnily v močáliště. K tomu je třeba připočíst divokou vegetaci, vysokou vlhkost a přitom křivolaté cesty, vinoucí se strmými svahy vysokých pohoří. Inženýr Surin, vedoucí oddělení SPE, zabývajícího se vývojem speciální vojenské techniky, se svými podřízeným zvolili netradiční přístup. Základem vozu se neměl stát traktorový podvozek, podobně jako u ostatních modelů třicátých let, ale upravený podvozek lehkého tanku, dostatečně odolný po pevnostní stránce a dovolující vysokou průchodivost těžkým terénem. Surinův tým použil podvozkovou část tančíku AH IV, ovšem modifikovanou pro nový účel. Napínací kola zůstala, podvozek byl však prodloužen a osazen třemi kladkami, podpírajícími vrchní část pásu. Hnací a napínací kolo byly upraveného provedení. V přední části vozidla se nalézala kapota, skrývající pohonnou jednotku benzinový řadový šestiválec Praga RV o obsahu 3460 cm 3 a největším výkonu 60 koňských sil při 2600 otáčkách za minutu. Vozidlo na silnici dosahovalo rychlosti až 35 kilometrů v hodině, největší dojezd činil 220 kilometrů. 25

Československé tančíky CL-P a prototyp tančíku P-I

Československé tančíky CL-P a prototyp tančíku P-I Československé tančíky CL-P a prototyp tančíku P-I Jaroslav Špitálský Českoslovenští důstojníci sledovali světový vývoj obrněné techniky. V odborném tisku (jako byly například Vojenské rozhledy) vycházely

Více

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

Více

80 let dálkovy ch jízd Sˇkody Popular sveˇtem První Zdeneˇk Vacek populární odo sˇkodovka sˇk populár Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.

80 let dálkovy ch jízd Sˇkody Popular sveˇtem První Zdeneˇk Vacek populární odo sˇkodovka sˇk populár Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. Zdeněk Vacek První populární škodovka 80 let dálkových jízd Škody Popular světem SŠˇebelova Kalkata Procházkova hvězdice Elstnerova Amerika Čapkova Anglie 80 let dálkových jízd Škody Popular světem Zdeněk

Více

Jan Neumann. Autobus Škoda 706 RO. historie, vývoj, technika, jiné využití. Grada Publishing

Jan Neumann. Autobus Škoda 706 RO. historie, vývoj, technika, jiné využití. Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RO historie, vývoj, technika, jiné využití Grada Publishing Jan Neumann Autobus Škoda 706 RO Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Z laurinky se stala Škoda. Roadster Škoda 110 Škoda 120 Škoda-Hispano-Suiza Škoda 4R, 6R Škoda 422, 430 Škoda 645 Škoda 633 Škoda 637

Z laurinky se stala Škoda. Roadster Škoda 110 Škoda 120 Škoda-Hispano-Suiza Škoda 4R, 6R Škoda 422, 430 Škoda 645 Škoda 633 Škoda 637 Z laurinky se stala Škoda Roadster Škoda 110 Škoda 120 Škoda-Hispano-Suiza Škoda 4R, 6R Škoda 422, 430 Škoda 645 Škoda 633 Škoda 637 Vpolovině dvacátých let se zdálo, že firma Laurin & Klement je z nejhoršího

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY ZÁKLADY DOPRAVNÍ TECHNIKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Miroslav Tesař Petr Jílek Pardubice 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci

Více

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Diplomová

Více

Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981

Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981 ŠKODA 130RS Vítěz mistrovství EVROPY značek 1981 ING. MIRKO ČERVENÝ KAREL ŘEPA Vážení čtenáři, je mi ctí, že mě pan Řepa požádal, abych napsal úvod k této knize, která pojednává o úspěšném a slavném období

Více

Pistole vz. 24 byla československá standardní armádní pistole, používaná v meziválečném období

Pistole vz. 24 byla československá standardní armádní pistole, používaná v meziválečném období A VOJENSKÁ TECHNIKA Pistole vz. 24 byla československá standardní armádní pistole, používaná v meziválečném období Typ samonabíjecí pistole Ve službě Československo, Německo Používána 1925 druhá světová

Více

Vozidlový park letos vylepší posila za šest miliard

Vozidlový park letos vylepší posila za šest miliard Č í s l o 5 R o č n í k X X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 7. b ř e z n a 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek Evropská kvalita na návštěvě v Česku Ve čtvrtek 21. února jsem přivítal

Více

Sepsal Petr_P. Letecké náramkové hodinky Vzdušných sil AČR, část první. 1 Úvod

Sepsal Petr_P. Letecké náramkové hodinky Vzdušných sil AČR, část první. 1 Úvod Sepsal Petr_P Letecké náramkové hodinky Vzdušných sil AČR, část první 1 Úvod Obrázek 1-1 Součástí přípravy na každou letovou akci je i seřízení hodinek na jednotný čas. Výjimkou nebylo ani československé

Více

OBSAH. SERIÁL Historie speciálního zakládání staveb, 1. část 2 Ing. Jindřich Řičica, ADSZS

OBSAH. SERIÁL Historie speciálního zakládání staveb, 1. část 2 Ing. Jindřich Řičica, ADSZS OBSAH Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P.S. 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Fotbalovým králem Dopravního podniku se již podruhé stali učni Dramatické situace,

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Baťa- podnikatel a manager století Bata-the entrepreneur and manager of Century Filip Kubín UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

Lanová dráha na Ještěd

Lanová dráha na Ještěd Č í s l o 1 5 R o č n í k X X Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 5. č e r v e n c e 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek Lanová dráha na Ještěd dělá radost už osm desetiletí Výjimečná,

Více

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2009 Energie je již dnes strategická surovina, říkají společně generální ředitel Ing. Jan Musil, CSc., a přední expert ČKD GROUP na energetiku

Více

září 2000 ročník 5 číslo 9 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

září 2000 ročník 5 číslo 9 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti září 2000 ročník 5 číslo 9 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Další zákazníky přilákáme jen kvalitními službami V posledních srpnových dnech

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Oslavovali jsme čtvrtstoletí pražského metra vat se mohlo zdarma, k dispozici byly

Více

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma kontakt duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma Dopravní nehody v Dopravním podniku v minulém roce Rok 2002 byl z důvodu srpnových povodní zcela výjimečný nejen pro městskou hromadnou dopravu, ale i pro celou

Více

červen 2000 ročník 5 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červen 2000 ročník 5 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červen 2000 ročník 5 číslo 6 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Digitální on line informace na tramvajové zastávce Malostranská Stane se vám

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více