Číslo ročník XIV, březen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo ročník XIV, březen 2009 LOSINSKÉ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT NOVÉHO MAJITELE Zastupitelstvo obce Velké Losiny na svém 14. zasedání dne schválilo m.j. také prodej všech pozemků v areálu lázní ve Velkých Losinách vlastněných obcí a areálu koupaliště novému majiteli lázní, společnosti BENT HOLDING a. s. Zlín. K tomuto rozhodnutí zastupitelé dospěli po několikaměsíčním jednání s novými majiteli lázní a po mnohaletých neblahých zkušenostech a jednáních s vlastníky předchozími a jejich reprezentanty. Losinské termální koupaliště bylo vybudováno na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století v akci Z a dosud spolehlivě plnilo svoji funkci. Nové předpisy však stanovily pro provoz veřejných koupališť nové technické podmínky, na základě kterých obec nechala před čtyřmi lety vypracovat novou dokumentaci pro územní řízení rekonstrukce koupaliště. Jelikož se však v důsledku minulých rozhodnutí oba bazény nacházely na pozemcích České pojišťovny a.s., patřící do skupiny PPF, tento majitel nebyl ochoten se s obcí na pozemkovém vypořádání jakkoli dohodnout a územní řízení, stejně jako rekonstrukci koupaliště trvale blokoval. Neblahý stav při provozu koupaliště byl navíc každo-

2 ročně komplikován obstrukcemi spojenými s dodávkami termální vody do bazénu. Připravovaná rekonstrukce koupaliště měla obec přijít na zhruba 20 mil. Kč S příchodem nového majitele lázní na podzim loňského roku, reprezentovaného jednak společností BENT HOLDING a.s. a provozní společností Lázně Velké Losiny s.r.o., vlastněnou také společností VALDING s.r.o. Luhačovice, došlo ihned k obnovení jednání s obcí o provozování termálního koupaliště a dodávkách termální vody. Noví majitelé lázní jednak projevili zájem o sjednocení roztříštěné struktury pozemků obce v areálu lázní, a jednak o odkoupení areálu koupaliště. Na dalším jednání v Ostrožské Nové Vsi a v Luhačovicích dne pak došlo k dohodě o konečných podmínkách takového převodu, které lze stručně charakterizovat takto: Obec prodá pozemky v areálu lázní a areál koupaliště se všemi stavbami za souhrnnou cenu , Kč, noví majitelé jsou povinni zajistit každoročně nepřerušený provoz koupaliště počínaje letošní sezónou a nejpozději do 5 let na vlastní náklady provést celkovou rekonstrukci areálu koupaliště. Noví majitelé jsou dále povinni po dobu čtyř let přispívat do rozpočtu obce každoročně na tělovýchovnou a sportovní činnost a při rekonstrukci zachovat podmínky veřejně prospěšné stavby dle schváleného územního plánu obce. K uvedenému rozhodnutí zastupitelstva obce přispěla i návštěva starosty obce a zaměstnanců OÚ v lázeňských provozovnách uvedených firem v Ostrožské Nové Vsi a Luhačovicích, které jsou velmi profesionálně provozovány a všechny objekty a jejich vybavení jsou v dokonalém technickém stavu. Zastupitelstvo obce Velké Losiny ve schválení prodeje pozemků a objektů koupaliště novým majitelům lázní spatřuje zahájení nové etapy perspektivní spolupráce mezi lázeňskou obcí a lázněmi. -MK- ZASTUPITELÉ PAMATUJÍ TAKÉ NA občany POSTIŽENÉ ŽIVELNOU POHROMOU Na svém zasedání dne zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo podmínky pro poskytnutí finanční podpory občanům postižených živelnou událostí (požár, povodeň apod.). Podmínky pro poskytnutí této pomoci jsou následující: Příspěvek se týká občanů s trvalým bydlištěm ve Velkých Losinách. Příspěvek může činit nejvýše ,- Kč na jeden případ události za splnění těchto dalších podmínek: 2

3 příspěvek může být použit pouze na úhradu nákladů spojených s likvidací škody na nemovitosti pro bydlení nebo její součásti (kotel, topení, rozvody elektro), které jsou ve vlastnictví postiženého, a do výše odpovídající původnímu stavu před událostí, příspěvek bude poskytnut až po nápravě škody způsobené požárem nebo živelnou pohromou (ŽP), požár nebo ŽP nebyl způsoben úmyslně majitelem nemovitosti nebo na jeho objednávku, náklady spojené s odstraněním škody budou doloženy fakturami, příspěvek nelze použít jako náhradu za pracovní sílu vlastníka, v případě výplaty pojistného lze příspěvek použít jen do výše prokazatelných nákladů neuhrazených pojišťovnou nebo na krytí spoluúčasti postiženého majitele nemovitosti, poskytuje se jen jeden příspěvek na událost. Zastupitelstvo obce zmocnilo k posouzení jednotlivých případů, oprávněnosti vyplacení příspěvků a k rozhodnutí o skutečné výši vyplacené finanční podpory Radu obce. -MK- VÝŇATEK Z USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ LOSINY, KONANÉHO DNE Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 14/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) rozpočtová opatření na rok 2009 v podobě změn příjmů a výdajů takto: položka rozpočtová skladba částka komentář výdaje provoz silniční dopravy kanalizace projekty cest. ruch apod příprava a poradenství modernizace ČOV a úpravy komunikací 3

4 rezervní účet rezervní účet C e l k e m výdaje narovnání zůstatku na BÚ r Financování narovnání zůstatku BÚ r d) ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. d) Odkup pozemku p. č. 315/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 62 m 2, v k. ú. Žárová ve vlastnictví P. a M. R. za cenu 30,- Kč/m 2. e) Odkup pozemku p. č. 1246/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 41 m 2, v k. ú. Velké Losiny ve vlastnictví M. K, Velké Losiny za cenu 50,- Kč/m 2. f) Odkup pozemku p.č. 216/4, ostatní plocha, silnice o výměře 12 m 2 v k.ú. Žárová od vlastníka P. H., a to za cenu 30,- Kč/m 2. g) Odkup pozemku p. č.1423/8, ostatní plocha, silnice o výměře 169 m 2 v k. ú. Velké Losiny od vlastníka A. P., a to za cenu 30,- Kč/m 2. h) Odkup pozemku p. č.781/13, ostatní plocha, silnice o výměře 143 m 2 v k. ú. Žárová od vlastníka R. C., a to za cenu 50,- Kč/m 2. i) V návaznosti na rozhodnutí ZO obce Rapotín odkup pozemků v k. ú. Velké Losiny od obce Rapotín za celkovou kupní cenu 1,- Kč (jednakorunačeská) do vlastnictví obce Velké Losiny. Celkem 8 parcel o celkové výměře 8144 m 2 : p. č. 2753, ost.plocha, jiná plocha, výměra 133 m 2 p. č. 2761/1, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 445 m 2 p. č. 2762/1, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 5228 m 2 p. č. 2762/6, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 384 m 2 p. č. 2769/1, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 339 m 2 p. č. 2769/2, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 526 m 2 p. č. 2844/3, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 27 m 2 p. č. 2844/4, ost. plocha, ostatní komunikace, výměra 1062 m 2 Náklady spojené s převodem hradí kupující obec Velké Losiny. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi v Ludvíkově, vedoucí až do polí. 4

5 j) Odkoupení pozemku p. č. 259/1 o výměře 246 m 2 v k. ú. Velké Losiny do majetku obce od ÚPZSVVM Šumperk. Pozemek se nachází pod budovou kotelny a garáží hasičů, za cenu dle znaleckého posudku, náklady spojené s převodem hradí kupující. k) Odkoupení pozemků od majitelů V.M, V.Z., L.V., V.J., Jedná se o pozemky p.č. 2554/2, lesní pozemek o výměře 135 m 2, p. č. 2555/2, ost. plocha o výměře 242 m 2, p. č. 2547/3, lesní pozemek o výměře 336 m 2 a p. č. 2556/2, ost. plocha o výměře 140 m 2 v k. ú. Velké Losiny, za cenu dle znaleckého posudku. l) Prodej pozemků a staveb v areálu lázní a místního termálního koupaliště majitelům lázní, firmě BENT HOLDING, a.s. se sídlem Zlín, tř. T. Bati 3910, PSČ 76001, IČ: , za následujících podmínek: Celková kupní cena za nemovitosti bez DPH činí = , Kč. Další podmínky byly předmětem vypsaného záměru obce. m) V návaznosti na dopis ÚPZSVVM ze dne nabytí pozemků do vlastnictví obce bezúplatným převodem ve smyslu tohoto dopisu, a to pozemků pod komunikacemi - p. č. 2769/3 o výměře 204 m 2 v k. ú. Velké Losiny (Ludvíkov), - p. č. 216/1, ost. plocha o výměře 7 m 2 v k. ú. Žárová - p. č. 344, ost. plocha o výměře 539 m 2 v k. ú. Žárová a dále pozemků do vlastnictví majetku obce: k. ú. Žárová p. č. 333, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 371 m 2 p. č. 591, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3520 m 2 k. ú. Prameny u Žárové p. č. 164/6, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 132 m 2 k. ú. Maršíkov p. č. 147/2, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 319 m 2 p. č. 280/3, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 108 m 2 p. č. 805/10, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 222 m 2 p. č. 816, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2203 m 2 k. ú. Bukovice p. č. 361/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 85 m 2 p. č. 384/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 284 m 2 k. ú. Velké Losiny p. č. 1254/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 217 m 2 p. č. 1917, ost. plocha, ost. komunikace o výměře m 2 5

6 p. č. 1947/12, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 912 m 2 p. č. 2036/3, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 705 m 2 p. č. 2296/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 33 m 2 p. č. 2296/5, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3191 m 2 p. č. 2296/6, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 269 m 2 p. č. 2296/7, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 169 m 2 p. č. 2569/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5974 m 2 n) Smlouvu o podmínkách bezúplatného převodu na obec Velké Losiny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město obsažené ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku p. č. 2567/2, o výměře m 2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Velké Losiny. o) Prodloužení pravidel pro poskytnutí dotace v částce do ,- Kč na opatření související se zajištěním pitné vody k nemovitostem, realizovaná v období od do ve znění dle usnesení 3. ZO ze dne čl. 3/1 e). p) Záměr na vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí k projektu elektrizace tratě ŽD pro SOUD. q) Dodatek smlouvy s Městem Šumperk na projednávání přestupků o dodatek č. 1. rozšiřující činnost na přestupky v oblasti zákona o odpadovém hospodářství. r) Zahájení příprav a provedení odkoupení domu a pozemků od manželů Šenkových (vedle VÚZ) pro další záměry obce na základě znaleckého posudku. s) Poskytnutí příspěvku občanům s trvalým bydlištěm ve Velkých Losinách, postižených požárem nebo živelnou pohromou (ŽP) ve výši do ,- Kč na jeden případ za splnění stanovených podmínek. t) Finanční příspěvek ve výši do 90 tis. Kč na zájezd velkolosinských seniorů do Chorvatska v září 2009 u) Nedočerpání úvěru od České spořitelny na kanalizaci ve výši 4 mil. Kč w) Provedení rekonstrukce čistírny odpadních vod Velké Losiny a související finanční limity pro jednotlivé etapy přípravy dle dokladu doloženého k žádosti o dotaci (Kumulativní propočet celkových nákladů ze dne ). z) Podání Žádosti o udělení dotace a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: Typový projekt Czech POINT Kontaktní místo (Upgrade) z Integrovaného operačního programu za těchto podmínek: Celkové náklady: cca ,- Kč (100 %) Dotace ze strukturálního fondu ERDF: cca ,- Kč (85 %) Vlastní zdroje obecní rozpočet: cca ,- Kč (15 %) 6

7 y) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. II. 14/2. bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. Zprávu starosty obce o plnění úkolů z posledního zasedání ZO konaného dne bez výhrad. 3. Bez výhrad informace starosty obce. III.14/3. ukládá: Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. LETEM světem o dalších událostech ve Velkých Losinách v Obec obdržela ze státního rozpočtu dotaci 1 mil. Kč na opravy ZŠ. v Obec má za sebou další úspěšné přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, provedeného KÚ Olomouc, pracovištěm Šumperk ve dnech 25. a s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. v Na základě zprovoznění nové obecní kanalizace v horní části obce a Bukovicích došlo po četných jednáních ke zvýšení ročního nájemného z ČOV o cca 300 tis. Kč, tj. na částku 645,406.- tis. Kč/rok, k dalšímu zvýšení nájemného dojde dodatkem ke smlouvě o provozování koncem března z titulu připojení Maršíkova. Uvedené změny se přitom nedotknou výše stočného, nýbrž souvisejí s rozšířením počtu připojených osob. v Obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV na parametry stanovené EU. Celková rekonstrukce vyjde na cca 25 mil. Kč a bude financována převážně z prostředků EU. v Obec připravuje podklady pro zajištění finančních prostředků z dotačních titulů na rekonstrukci centra obce a výstavbu areálu zdraví v prostoru vedle zámku. v Obec obdržela dotaci ve výši 1,6 mil. Kč na vybudování naučné stezky v horní části obce. -redakce- 7

8 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE VELKÉ LOSINY V ROCE 2008 Počet obyvatel celkem Vel. Losiny a Ludvíkov Bukovice Maršíkov Žárová k 1. lednu VÝVOJ POČTU OBYVATEL V PRŮBĚHU ROKU 2008 Počet narozených Počet zemřelých Počet přistěhovaných Počet odstěhovaných V rámci obce včetně místních částí došlo ke změně trvalého pobytu u 49 občanů. Počet obyvatel k je následující: Ve Velkých Losinách V Ludvíkově 17 V Bukovicích 75 V Maršíkově 186 V Žárové 154 CELKEM K žije v obci Velké Losiny celkem občanů přihlášených k trvalému pobytu. Dospělých je 2 414, z toho mužů a žen. Dětí do 15-ti let je 385, z toho 195 chlapců a 190 dívek. Průměrný věk občana naší obce činí necelých 42 let, přičemž nejnižší věkový průměr má nyní Maršíkov (40 let), následují Žárová a Bukovice (necelých 41 let), Velké Losiny (necelých 42 let) a Ludvíkov (necelých 50 let). V porovnání s předcházejícím rokem přibylo v obci 18 občanů. Po několika letech, kdy se počet obyvatel neustále snižoval, jsme tedy konečně zaznamenali nárůst. Na loňském příznivém vývoji počtu obyvatel se podílel vyšší počet narozených dětí než zemřelých občanů a také vyšší počet občanů, kteří se přistěhovali, než těch, kteří se odstěhovali. V obci žije 98 občanů vě věkové kategorii let, 6 občanů je nad touto věkovou hranicí. Nejstarší obyvatelka obce se narodila v roce 1913, nejstarší muž je o 3 roky mladší, tj. roč

9 Z celkového počtu zemřelých bylo 14 žen a 7 mužů. Narodilo se 12 děvčátek a 13 chlapců. Občané Velkých Losin uzavřeli 15 sňatků, z toho v 7 případech byli oba snoubenci z naší obce, v ostatních případech jen jeden ze snoubenců. (Pro dokreslení je třeba uvést, že u matričního úřadu Velké Losiny bylo v loňském roce uzavřeno celkem 86 sňatků.) Zpracovala: M. Jedelská Nově opravený dopravní záliv a Zastávka U hřbitova Začátkem nového roku se podařilo dokončit opravu místní komunikace dopravního zálivu s autobusovou zastávkou U Hřbitova ve směru na Šumperk. Celková hodnota dokončeného díla je ,- Kč. Kromě zlepšení vzhledu této části obce se zvýší bezpečnost cestujících i pohodlí při čekání v nové kryté zastávce. V rámci této akce byly také na základě připomínek občanů upraveny přístupy na přechod přes státní silnici a příjezd k zastávce ve směru na Jeseník. Naším záměrem je pokračovat ve zlepšování dopravní bezpečnosti občanů, především žáků základní školy, vybudováním nového chodníku od této zastávky směrem ke škole. Proto se připravuje projekt rekonstrukce ul. Osvobození od ul. Rudé armády až k mostu přes Losinku, jejíž součástí bude i zmíněný chodník. (foto L. Kopal) Upozornění na úhradu nájemného za pozemky Upozorňujeme nájemce pozemků, které jsou ve vlastnictví Obce Velké Losiny, že termín úhrady je do Vyzýváme všechny nájemce, kteří úhradu dosud neprovedli, aby tak učinili co nejdříve, nejlépe v hotovosti na pokladně obecního úřadu. (informace o výši platby Vám podá pan V. Kopal) 9

10 další UPOZORNĚNÍ Obecní úřad upozorňuje občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu byl splatný do konce února a poplatek za psa je splatný do konce měsíce března. Žádáme také všechny majitele psů, aby podle Obecně závazné vyhlášky Obce Velké Losiny č. 1/2003 splnili oznamovací povinnost vzniku i zániku poplatkové povinnosti držení psa. Vznik a zánik poplatkové povinnosti je majitel psa povinen nahlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Občané, kteří poplatek neuhradí v termínu, budou v nejbližší době upozorněni na dlužnou částku upomínkou. Pokud nedojde k úhradě, bude agenda dlužníků předána k dalšímu řízení právní službě obce. -JR- Oznámení Obec Velké Losiny přijme pracovníky (starší 18-ti let) na obsluhu placeného parkoviště v letní sezoně Provoz parkoviště bude probíhat: květen pouze soboty, neděle a svátky, červen, červenec, srpen od úterý do neděle, září pouze soboty a neděle (v případě provozu termálního koupaliště) Písemné přihlášky doručte na Obecní úřad Velké Losiny do 20. dubna Bližší informace vám poskytne p. Emil Kapusta (tel: ). Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 28. března 2009 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, zářivky, elektronický odpad, rozhlasové a televizní přijímače a pneumatiky. 10

11 Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice autobus. zastávka točna 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní 167 (býv. Válkovo) 11:20-11:30 Velké Losiny škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí), a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Děkujeme za pochopení. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů Pátek 27. března pondělí 30. března 2009 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice prodejna potravin Maršíkov prodejna potravin Pondělí 30. března středa 1. dubna 2009 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek Mráz) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností ( opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, nebezpečné odpady, kovový odpad apod. -EK- 11

12 Zájezd do Chorvatska Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny pořádá pro seniory naší obce pobytový zájezd do Chorvatska. Navazujeme na úspěšnou akci uskutečněnou v loňském roce. Letovisko Crikvenica je jedno z největších center cestovního ruchu na severním Kvarneru. V lázeňských domech se léčí lidé s onemocněním dýchacího ústrojí pomocí tzv. talasoterapií slaného mořského vzduchu a mořské vody. Máte tedy jedinečnou příležitost udělat krom odpočinku i něco pro své zdraví procházky v časných ranních hodinách podél moře (uvolňuje se nejvíce látek příznivých pro lidský organismus). Podél pobřeží vede promenáda, po které jezdí vláček spojující Kačjak a Selce, kterým se pohodlně dostanete na pláže po celém pobřeží. V centru Crikvenice se nachází Akvárium s faunou a florou z jižních moří. Je zde také spousta kaváren, cukráren, obchůdků, obchodů s potravinami a tržnice s ovocem a zeleninou. Ubytování Hotelové pavilony AD TURRES jsou umístěny v borovicovém lese ve svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném pavilonu (cca 150 m od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Stravování je v hotelové restauraci formou polopenze snídaně i večeře bufet včetně nápojů. K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, taneční terasa s barem a pohledem na moře, restaurace. Sportovní možnosti tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. Každý pokoj má sociální zařízení (WC, sprcha, umyvadlo s pitnou vodou) a balkon. 2 pokoje jsou bez balkonu francouzské okno. Povlečení a ručníky jsou v ceně. Vzdálenost od centra Crikvenice je asi 2000 m. Tak jako v loňském roce, obec Velké Losiny uhradí dopravu, a tak cena zájezdu bude jen 6000,- Kč na osobu. Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí (švédské stoly) včetně nápojů, služby delegáta, pojištění CK, komplexní pojištění a pobytovou taxu 300 Kč na osobu. Pro ty, kteří nechtějí pobývat jen na pláži, je připraven další program: PULA antická i současná, ROVINJ procházka historickým centrem, POREČ Eufraziova bazilika a další, polodenní výlet lodí na ostrov Krk Vrbnik, procházka historickým centrem, ochutnávka vína, TERST historické centrum, přístav a zámek Miramare, zastávka ve světoznámém hřebčinci LIPICA, jeskyně ŠKOCJAN. Při zpáteční cestě JULSKÉ ALPY Bledské a Bohinjské jezero, vodopád Savica. 12

13 Přihlášky přijímá paní Jana Kocmanová do konce dubna na tel. čísle Platbu zájezdu ve výši 6000 Kč je nutno provést složenkou, kterou si vyzvednete u p. Jany Kocmanové, případně na OÚ Velké Losiny u p. Jedelské. Úhrada částky musí být provedena do konce května. Na krásnou dovolenou s Vámi se těší Komise pro občanské záležitosti Rady Obce Velké Losiny Zde odstřihněte Přihláška na zájezd seniorů do Chorvatska ve dnech Pan, paní... Bydliště... Podpis... Vyplněnou přihlášku předejte p. Janě Kocmanové, Osvobození 288, Velké Losiny nejpozději do Senioři Moravské divadlo Olomouc Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny zve seniory na taneční muzikál TANČÍRNA v Moravském divadle Olomouc 21. dubna Autobus bude odjíždět v hod. z Bukovic, hod. z Maršíkova a asi hod. ze zastávky u hotelu Praděd. Vstupenku v ceně 150 Kč zaplatíte v autobusu. Dopravu hradí Obec Velké Losiny. Přihlášky přijímá osobně nebo na tel. čísle paní Jana Kocmanová 13

14 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY S rodinou v Mateřské škole Sluníčko V měsíci lednu 2009 nás provázelo téma Já a moje rodina. Další z námětů z dílny projektu Comenius jsme přivítali s nadšením, neboť tato oblast je dětem přirozeně nejbližší. Sounáležitost s rodinou děti vyjadřovaly ve svých malbách, kresbách i kolážích. Překvapilo nás, že mnohdy dávaly těmto činnostem přednost před hraním si ve třídě. Své výtvory doplňovaly barvitým vyprávěním o tom, kde a s kým bydlí, jak s rodinnými příslušníky tráví volný čas, jak se s nimi cítí. Výsledkem byly velmi zdařilé výtvarné práce zachycující jejich obydlí, portréty nejbližších osob, volnočasové aktivity a rodinné oslavy. Prostřednictvím vhodných rozhovorů si děti uvědomovaly, že nemáme rodiče jen k tomu, aby nám obstarali materiální zajištění, ale především nás obdarovávali láskyplnou péčí a starostlivostí. Děti uváděly příklady, jak rodičům na oplátku pomáhají a čím jim dělají radost. K rozvíjení komunikačních dovedností jsme využívali interaktivních, prosociálních a tvořivých her. Také jsme si připomněli, že milující rodina není samozřejmost, že po světě chodí děti, které nikdy nepoznaly maminčino pohlazení. Těmto dětem jsme s láskou a neskrývaným soucitem posílali na dálku naše nejoblíbenější básničky a písničky. Tentokrát se děti do keramické dílny obzvláště těšily, protože tušily, jaký úkol na ně čeká. Měly z hlíny vyrobit své maminky. Práce jim šla od ruky a za chvíli se na ně Cvičení jemné motoriky při modelování šneků. (foto Jana Šmídová) Můj dům můj hrad. (foto Jana Šmídová) 14 usmívaly tváře jejich nejmilejších bytostí.

15 Pobyty venku jsme si maximálně užívali. Zasněžená zahrada se rázem proměnila ve velkou kuchyň originálních nápadů. Děti ze sněhu vařily, pekly, prodávaly sněhové výrobky, stavěly sněhuláky, domečky a různé postavičky, které zdobily přírodninami. Každý čtvrtek starší děti odjížděly na plavecký výcvik do Šumperka. Pokaždé se naučily něco nového, jako např. splývání pod vodou, odvážné skoky do vody a plavání s pomocí různých pomůcek. Pod vedením nápadité paní instruktorky děti udělaly opravdu velký pokrok. Ivona Johnová, učitelka MŠ Sluníčko Za pohádkou do Mateřské školy Sluníčko A opravdu přišla skutečná, krásná, bílá zima - pravý čas na pohádky. Děti poslouchaly četbu klasických pohádek českých autorů. Zhlédly filmové pohádky v místním kině (Rézi a Brok, Krtkova pohádková dobrodružství). Pohádková bytost Vodník zhodnotila též plavecké dovednosti dětí při ukončení předplaveckého kurzu. Přijímání pohádek touto formou není pro děti nic neobvyklého. Zajímavější byla vlastnoruční výroba plošné loutky z kousků hadříků. Velkým dobrodružstvím se stalo malování na plátno - malování kulis pro divadlo. Vyvrcholením byla skutečná dramatizace nastudované pohádky nebo příběhu pro kamarády. Při těchto činnostech jsme dětem umožnili rozvíjet fantazii, manuální dovednosti, seznámit je se způsobem hry za paravánem, zdokonalit se v samostatném slovním projevu. Výroba plošných loutek z hadříků. (foto Jana Šmídová) Děti hrají dětem. (foto Jana Šmídová) 15

16 Do světa pohádek a příběhů s dětským i zvířecím hrdinou zavedla děti knihovnice Hana Nyklíčková. V místní knihovně probudila v dětech zvědavost dozvědět se něco nového. Určitě i touhu navštívit knihovnu opakovaně i s rodiči. Silným zážitkem pro děti byla návštěva M. Zichové a I. Chomiszakové, učitelek 1. a 2. třídy základní školy. Děti předvedly činnosti, které vyplňují jejich dobu pobytu v zařízení. S paními učitelkami se setkaly ještě jednou, a to při zápisu do první třídy. Než se stanou žáky základní školy, zažijí ještě spoustu dobrodružství, ale o tom zase až příště. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Zápis do Mateřské školy Sluníčko Zápis do Mateřské školy Sluníčko, Revoluční 197, Velké Losiny pro školní rok 2009/2010 dětí 2 až 6 letých se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2009 v době od 9.00 do hodin v budově mateřské školy. S sebou přineste prosím rodný list dítěte. Zimní putování v Mateřské škole Veverka Putování v měsíci lednu 2009 byla rozmanitá. Školní putování. Pro předškoláky a jejich rodiče to bylo období zápisu do základní školy. Děti si ve školce v různých hrách opakovaly své znalosti poznávání barev, rozlišování geometrických tvarů, procvičování paměti, poznávání číslic a orientovat se v číselné řadě, soustředit se na činnosti a kontrolovat je, dokončit, co započato, vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky a úsudky ve vhodně zformulovaných větách. Ve slovních hříčkách a popisech situací a věcí procvičovaly sluchové rozlišování začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Zvládly i vyprávět klasické pohádky a co je těžké, vyvodit z ní mravní ponaučení. Nesměli jsme zapomenout ani na své tělo. Zvlád- Před kostelem sv. Jana Křtitele. (foto Jana Stará) 16

17 nutí pohybových dovedností a prostorovou orientaci procvičujeme v mateřské škole denně v ranním cvičení a také jedenkrát za čtrnáct dnů v tělocvičně základní školy. Na návštěvu tělocvičny se děti velice těší. A aby se děti uměly orientovat ve škole, navštívili jsme žáky v nynější první třídě. Paní učitelka Na svazích Přemyslova. (foto Jana Stará) I. Chomiszaková posadila předškoláky společně s prvňáčky do lavic a zapojila je do hodiny. Plnili společně zadané úkoly. Putování zimní přírodou. Pozorovali jsme změny v zimní přírodě a prohlubovali si znalosti o přírodě všechno se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje. Děti se učí vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Toto poznávání je pro nás velice důležité, jelikož je naše školka již jedenáctým rokem členem MRKVIČKY - celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou (environmentální) výchovu. Osvědčení nám vystavilo Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA. Děti tedy pozorovaly u krmítka ptactvo, vyhledávaly v encyklopediích neznámé druhy, sypaly do krmítka na okně školky. Ptáky jsme vystřihovali, malovali, modelovali v keramické dílně. Dalším zimním úkolem bylo zjistit, která zvířata v zimě odpočívají. Opět jsme je výtvarně ztvárnili. Putování za sportem. Přihlášené děti se zúčastnily lyžařského výcviku na Přemyslově. Překonali jsme počáteční problémy a konečný výsledek byl úžasný. Děti jezdily na lyžařských vlecích a sjížděly mírný kopec. Byly šikovné. A závěrečný karneval v maskách, které jim připravili rodiče (jsou také šikovní), byl pěknou tečkou. Poslední den se na nás přijeli podívat mamky, tatínci i babičky. Velice mě těší, že to, co se děti naučily ve výcviku, rodiče s nimi dále procvičují. Jezdí s nimi na lyže. Sportu zdar! Jana Stará, vedoucí MŠ Veverka Bílý únor v Mateřské škole Veverka Tento zimní měsíc patřil volně žijícím zvířátkům a pohádkám o nich. Prostřednictvím rozhovorů o jejich životě a o tom, proč je musíme chránit, si děti upevňo- 17

18 valy kladný vztah k živým tvorům. Zvláštní pozornost jsme věnovali zvířectvu, které nás obklopuje v našich lesích. Protože v zimním období mají zvířátka omezený přístup k potravě, chodili jsme pravidelně ke krmelci a plnili ho lesními plody, ovocem a zeleninou. Ve čtvrtek 5. února 2009 jsme zašli do keramické dílny základní školy, kde si děti vykouzlily krásné ptáčky. Opravdu Při spřádání lnu ve Vile Doris. (foto Jana Stará) si daly záležet, protože zpěváčci vypadali jako živí. V ilustrovaných knihách a encyklopediích děti vyhledávaly obrázky zvířat, a vytvářely si tak předpoklad pro pozdější práci s informacemi. Samozřejmě jsme nezapomněli na knížky s klasickými pohádkami o zvířátkách, díky kterým se děti učily chápat jednání zvířecích postav a z toho plynoucí ponaučení. Největší potěšení dětem činilo, když si mohly pohádky samy zahrát. V pondělí 16. února 2009 jsme mimořádně navštívili místní kino a zhlédli populární zvířecí pohádku Madagaskar II. V úterý 17. února 2009 se starší děti rozjely do Šumperka. Ve Vile Doris na ně čekal ekologický program pod názvem Jak krtek ke kalhotkám přišel. Transparentní formou se zde seznámily s výrobní technologií tkanin. Žasly nad tím, jak dlouhá cesta vede ke zmíněným kalhotkám a kolik řemesel je k tomu potřeba. V úterý 24. února 2009 se děti s Krtkem ještě jednou setkaly v našem kině, kde se zájmem sledovaly jeho další dobrodružství. Týž den odpoledne jsme využili příhodných zasněžených přírodních podmínek a sešli jsme se s rodiči a dětmi na školní zahradě. Tam jsme pro všechny zúčastněné připravili různé zimní Účastníci zimních radovánek na zahradě školky. (foto Jana Stará) 18

19 hry a disciplíny, které měly prověřit jejich fyzickou zdatnost. I když sportovní klání probíhalo v zábavném duchu, děti i rodiče se snažili nezklamat a získat co nejvíce bodů. Na konci příjemně stráveného odpoledne se děti dočkaly sladké odměny. Ivona Johnová, učitelka MŠ Veverka Zápis do Mateřské školy Veverka Zápis do Mateřské školy Veverka, Lázeňská 237, Velké Losiny pro školní rok 2009/2010 dětí 2 až 6 letých se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2009 v době od 8.30 do hodin v budově Mateřské školy Veverka. S sebou přineste prosím rodný list dítěte. Protidrogová prevence v základní škole Ve středu 14. a v pondělí 19. ledna 2009 navštívili naši školu zástupci organizace Rachot, což je nízkoprahový klub pro děti a mládež organizace Pontis se základnou v Šumperku. V rámci Komplexního primárně preventivního programu vedli besedu se žáky páté, sedmé a deváté třídy. Téma v 5. třídě znělo Učíme se odmítat. Přednáška byla zaměřena zejména na oddálení prvních kontaktů s návykovou látkou, hlavně cigaret a alkoholu. Byla doplněna také o dramatické hry, improvizace a interaktivní hry, které jsou přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny zejména na rizika spojená s užíváním drog a odmítnutí nabízené látky. Pro 7. třídu bylo připraveno téma Vlastní orientace ve světě. Zaměřilo se na vymezení pojmu závislost, resp. závislost jako nemoci. Mluvilo se opět o alkoholu a drogách, o propagaci těchto výrobků, o školních předpisech vztahujících se k tomuto tématu. I o tom, jak je důležité umět ovládat své pocity a emoce, obhájit vlastní postoje a názory. V 9. třídě znělo téma Nebezpečí a rizika drog. Obsahově přednáška apelovala na zvýšení veřejného povědomí o rizicích návykových látek. Zaměřovala se na problémy spojené s užíváním návykových látek, modely léčby závislostí, otázkami legislativy, specifikou první pomoci u návykových látek, apod. Cílem těchto přednášek či besed je, aby mládež získala znalosti a dovednosti podporující zdravý životní styl a aby tyto informace byla schopna využívat i v budoucnu. Miroslava Podzimková Šplhnuli si u nás Sportovní rok 2009 jsme začali velmi úspěšně. Zaplněná tělocvična naší školy sledovala urputné boje nejmladší závodnické generace ve šplhu. Děti druhé až páté 19

20 třídy ze základních škol Loučná n/d, Svazková škola Údolí Desné a Velké Losiny zápolily v okrskovém kole této soutěže o postup do okresního finále. Nejhodnotnějším výkonem celé soutěže byl čas Lukáše Zugara (5. třída) - 3,2 s. V Šumperku 18. února 2009 náš okrsek reprezentovaly děti druhé, čtvrté a páté třídy z Velkých Losin a třeťáci z Loučné n/d. Mgr. František Diviš Přišli jsme recitovat Silné děti v akci. (foto Petra Kociánová) Celkem 42 žáků, prvňáčků až deváťáků, si přišlo změřit své síly v recitaci i přednesu prózy ve školním kole recitační soutěže, jež se uskutečnilo v ZŠ Velké Losiny ve středu 4. února Posluchači mohli slyšet tvorbu především českých autorů. Soutěžící byli tradičně rozděleni do pěti kategorií. Samostatnou kategorii tvořili ti nejmladší, žáci 1. třídy. Výsledková listina: 0. kategorie (1. třída): 1. místo - Martin Berka, 2. místo - Lukáš Skoumal, 3. místo - David Jonák. 1. kategorie (2. a 3. třída): 1. místo - Barbora Vaculíková (2. třída), 2. místo - Nikola Jančálková (3. třída), 3. místo - Tomáš Kubíček (3. třída). 2. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo - Dominika Krůželová (4. třída), 2. místo - Lukáš Loun (5. třída), 3. místo - Lucie Večeřová (4. třída). 3. kategorie (6. a 7. třída): Porota se rozhodla tuto kategorii nehodnotit. 20 Předávání cen nejlepším recitátorům. (foto František Diviš)

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz OBEC BERNARTICE č. 60, 790 57 ; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014 UZO 1/1/2014 Ověření mandátů zvolených

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více