TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červenec 2011 Číslo 7 Ročník XXI Muzeum je umístěno ve velké hale za bývalou pilou na výjezdu k Novým Hradům. Je tu i velká parkovací plocha pro osobní auta a autobusy. Už jste byli v muzeu? NÁŠ ROZHOVOR s panem Jiřím Hlachem, majitelem sbírky užitkových vozidel a provozovatelem nového automobilového muzea v Trhových Svinech. 1/ Co všechno spadá do kategorie užitkových vozidel? Podle mě všechno, čím se dají přemístit věci z místa na místo třeba trakař, koňský potah a samozřejmě nákladní a autobusové samohyby. 2/ Sbírání velkých automobilů není zrovna častý koníček. Co vás k němu přivedlo? Ani nevím, přišlo to tak nějak samo. Začal jsem s osobními auty, a když jich bylo už dost, přidal jsem i nákladní. Po čase jsem se osobních vozů postupně začal zbavovat a věnoval se už jen náklaďákům. Od začátku jsem se svým koníčkem nebyl sám, stejnému hobby propadl i můj mladší bratr. 3/ Proč jste si pro své muzeum vybral právě Trhové Sviny? Jelikož mi nevyšel záměr postavit muzeum v místě bydliště, v Plavu u Českých Budějovic, sháněl jsem jiné vyhovující prostory. Z možností, které se naskýtaly, byla hala v Trhových Svinech nejvhodnější, i když musím přiznat, že do vašeho města se mi zrovna moc nechtělo. Dnes už to vidím jinak. 4/ Mohl byste nám svou sbírku blíže představit? Současná sbírka čítá asi 65 vozidel a převažují v ní značky Tatra, Praga, MB, Garant a další. 5/ Kde všude a jakým způsobem jste svá auta sháněl? Jelikož jsem jako řidič z povolání jezdil po celé republice, občas jsem někde zahlédl stát zajímavé vozidlo hlavně na podzim a v zimě, když spadne listí ze stromů, nastane ideální doba pro podobné objevy. Protože dříve nešlo nákladní auto běžně koupit, sháněl jsem je např. od provozovatelů kolotočů, stavebních bytových družstev apod. Nejsnazší pro mne bylo kupovat již odhlášená auta. 6/ Jak dlouho vám vytvoření takovéto sbírky trvalo? V 17 letech jsem si koupil motorku značky Indian a vstoupil do VCC (Veteran Car Club pozn. redakce) České Budějovice. Během vojny jsem si sehnal své první auto značky Mercedes a pak následovaly další vozy této oblíbené značky. Později už to byly jen Tatry. Tu první, nákladní T805 jsem si pořídil kvůli přestavbě domu v roce Následovaly vozy T111, T128 a postupně další. 7/ Které z vašich exponátů jsou sběratelsky nejzajímavější? Z pohledu sběratelů osobních automobilů, motocyklů, ale i jiných, nebudou některá vozidla až tak zajímavá, avšak z pohledu znalců nákladních aut je tu pár kousků, které jsou doslova unikátní, neboť existují jen v jednom či dvou exemplářích. 8/ Máte nějaké vysněné vozidlo, které byste časem do své sbírky také rád získal? Z mého pohledu jsou zajímavé vozy, které byly vyrobeny v malých počtech, nebo se jich dochovalo jen velmi málo kusů. Samozřejmě jsou vozidla, která bych rád získal, ale člověk nemůže mít všechno. Také se rád zajedu podívat k jinému sběrateli nebo do muzea, kde mají zase něco jiného. 9/ Jak obtížné a časově náročné je restaurování velkých aut? Restaurování náklaďáků je obtížné hlavně proto, že potřebujete k demontáži a pak i k montáži jeřáb. Čím je auto větší, tím více času potřebujete na opravu a času je stále málo. Vše je náročné i na spotřební díly, materiály, barvy apod. 10/ Zatím máte otevřeno od čtvrtka do neděle. Neuvažujete během turistické sezóny o rozšíření otevírací doby? Letošní rok považujeme za zkušební, musíme si udělat obrázek, jaký bude zájem při stávající otevírací době (červenec, srpen: ČT NE 10:00 17:00; září, říjen: PÁ NE 10:00 17:00 VSTUPNÉ: dospělí 60,- Kč, důchodci, studenti, ZTP 30,- Kč, děti do 6 let zdarma). Zatím ji měnit nebudeme. Myslíme si, že užitková vozidla osloví hlavně pamětníky a automobilové fandy. 11/ Máte v úmyslu ponechat zde své muzeum natrvalo? Jestliže se nám podaří dořešit záležitosti týkající se objektu, zůstane muzeum definitivně v Trhových Svinech a sbírku budeme dále rozšiřovat, aby se k nám návštěvníci opět a rádi vraceli. Za rozhovor děkují Mgr. F. Slípka a Mgr. H. Halešová, foto Mgr. F.Slípka Majitel sbírky pan Jiří Hlach stojí před legendární stojedenáctkou, sklápěčem Tatra 111, používaným v 50. a 60. letech minulého století. Auto na fotografii je lakováno ve stejném provedení jako Tatra, vystavená v roce 1958 na výstavě EXPO v Bruselu. Auto se využívalo na stavbách přehrad a bylo i ve výbavě armády. 1

2 Autobus Tatra 500HB vyrobený v roce 1955 byl určen pro přepravu osob v horských oblastech, proto měl poháněné obě zadní nápravy. Vzadu měl vzduchem chlazený osmiválcový motor. Tento typ se tehdy používal i v provozovně ČSAD v Trhových Svinech. Byl to první autobus u nás se samonosnou karoserií. Pravděpodobně jediná dochovaná Tatra 115 v Čechách je z roku Vyrobeno bylo pouze přes 500 kusů. Na korbě je možné vidět novou výdřevu kabiny Tatry 111. V popředí je pětitunový valník Praga S5T Super vyráběný v 70. letech minulého století. Vlevo za ním stojí východoněmecký valník Garant 30K z roku 1958, osazený nástavbou pro hasiče. Historická Tatra 12 z roku 1928 sloužila drobným živnostníkům k přepravě menších nákladů. Ve sbírce je k vidění i řada motorů. Na obrázku je řez osmiválcovým motorem, používaným ve vozech Tatra 138. Další informace najdete na 2

3 Investice do vodohospodářské infrastruktury jsou investice, které patrně nejvíce zatěžují obecní rozpočty. Postupné změny v oblasti legislativy a příslušných norem, spolu se stárnutím vodohospodářských zařízení, vyžadují nemalé finanční prostředky, které musí většina municipalit v České republice každoročně vynakládat ze svých obecních rozpočtů. Bez investic do vodohospodářské infrastruktury, by byl prakticky nemožný dlouhodobější územní rozvoj řady měst a obcí. Město Trhové Sviny, stejně jako celá řada okolních obcí, získalo v polovině 90. let do majetku vodohospodářskou infrastrukturu, v rámci transformace státního podniku JIVAK na akciovou společnost VaK Jižní Čechy. Jednou z prvních investic města byla realizace kanalizačního sběrače INFORMACE Z RADNICE Investice do vodohospodářského majetku Města Trhové Sviny v letech ,,B a intenzifikace ČOV. Pořizovací cena těchto vodohospodářských zařízení byla ,- Kč. Město tehdy získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši ,- Kč. Vybudováním kanalizačního sběrače,,b, byly podchyceny a přepojeny kanalizační řady ústící do Farského potoka. Bez intenzifikace čistírny odpadních vod by byla ve městě zkomplikována individuální výstavba a patrně by se zastavil i hospodářsko-průmyslový rozvoj města. Ve stejné době byly vybudovány vodovodní řady napojené na centrální zdroj pitné vody ÚV Otěvěk. Zasíťovány byly místní části Rankov, Otěvěk a Rejta. Pořizovací cena uvedených vodovodních řadů činila ,- Kč. V polovině roku 1997 bylo v Trhových Svinech vybudováno druhé tlakové pásmo, což mělo zásadní vliv na stabilizaci tlakových poměrů v rozvodné síti na území města. Tato změna tlakových poměrů byla nejznatelnější v okrajových, výše položených částech Trhových Svinů. Mohla tak být odstavena i hydroforová stanice na Sídlišti, která přes dvacet let zásobovala pitnou vodou horní patra sousedních, bytových domů. Zároveň bylo realizováno propojení vrtů u Lhotky. Výše těchto investic dosáhla ,- Kč. V roce 2004, po téměř patnáctiletém provozu, došlo ke zborcení vrtu HV1. Následující rok byl vybudován a zprovozněn nový vrt HV3, o celkových nákladech ,- Kč. Z ministerstva financí byla městu na vrt HV3 poskytnuta účelová dotace ve výši ,- Kč. V roce 2009 byl zřízen další záložní vrt s označením HV4. Pořizovací cena tohoto vrtu byla ,- Kč a 90% nákladů pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí. V současné době je surová voda z vrtů HV2 a HV3 dopravována na úpravnu vody Otěvěk, kde je průtokem přes technologické zařízení upravena na pitnou vodu. Svou kvalitou je pitná voda v Trhových Svinech více než,,konkurenční mnohým baleným vodám. Pravidelné rozbory vzorků pitné vody splňují požadavky vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. ve všech oblastech. MAS Sdružení Růže připravuje 7. výzvu a školení pro zájemce o dotaci Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje další výzvu k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Dotace je vyhrazena na investiční projekty (rekonstrukce budov a ploch, nákup vybavení a technologií) ve výši 50 tis Kč. Žadatelé mohou získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu. V této výzvě budou podpořena tato opatření: Infrastruktura pro předškolní výchovu Podmínky pro kultivaci životního prostředí (veřejná prostranství, místa setkávání) Podmínky pro rozvoj základních služeb v obci (obnova místních prodejen, hasičáren, poštoven) Infrastruktura pro předškolní výchovu Opatření je zaměřeno nevytváření lepších materiálních a prostorových podmínek pro předškolní výchovu v MŠ i v mateřských centrech. V této fichi bylo podpořeno vybavení mateřského centra v Borovanech, dětského hřiště u mateřského centra v Trhových Svinech a u MŠ v Borovanech i Ledenicích, dále MŠ v Trhových Svinech, Benešově nad Černou a Svatém Janu n./malší Podmínky pro kultivaci životního prostředí Opatření je zaměřeno na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich využití pro společenské, kulturní a spolkové aktivity, včetně dětských hřišť. Do přípravy i realizace projektu se předpokládá zapojení veřejnosti. Zde bylo podpořeno 6 projektů (např. obec Horní Stropnice - Revitalizace veřejného prostranství Světví, Město Nové Hrady - Revitalizace veřejných prostranství města Nové Hrady). Zemní vodojem o objemu 300 m 3 Úpravna vody Otěvěk Čistírna odpadních vod T. Sviny Do vodohospodářských investic je rovněž nutno zahrnout prodloužení vodovodních a kanalizačních řadů, propojování septiků a opravy nad rámec provozovatelské smlouvy. Výše těchto investic byla za poslední dvě desetiletí ,- Kč. Celkem tak investovalo město Trhové Sviny do vodohospodářské infrastruktury za posledních dvacet let přes ,- Kč. Je třeba si uvědomit, že investice do vodohospodářských zařízení jsou jedny z nejnákladnějších a prakticky jsou nejméně,,viditelné. Avšak komfort, který vodohospodářské služby přinášejí současnosti, je brán jako samozřejmost a málokdo si dnes patrně představí, že by tyto služby nebyly dostupné déle, než je běžné odstranění havárie. Zdroj: Odbor EKO Trhové Sviny, Čevak a.s. Č. Budějovice, OSÚMM T. Sviny Vedoucí odboru OSÚMM Bc. František Kolář Foto: J. Čajan 3 Podmínky pro rozvoj základních služeb v obci (obnova místních prodejen, hasičských zbrojnic, poštoven) Toto opatření je zcela nové. Je zaměřeno především na stavební obnovu, částečně na modernizaci vybavení (ne u hasičských zbrojnic) O dotaci je možno žádat na projekty s rozpočtem Kč. Platné znění výzvy a formulář pro vyplnění žádosti budou zveřejněny nejpozději 15.července prostřednictvím webových stránek MAS (http://mas.sdruzeniruze.cz/ a kde je možno už v současné době se seznámit s předběžným obsahem uvedených opatření (Fichí). Příjem žádostí bude probíhat do 10. září 2011 v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Borovany). V červenci proběhne školení pro zájemce o dotaci (26.7. v sídle MAS Borovanech od 14.00). Cílem školení je seznámit účastníky se vším, co je spojeno s přípravou žádostí o dotaci a následně s úspěšnou realizací plánovaných a podpořených projektů. Účastníci semináře získají CD s kompletní dokumentací potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti. Uvítáme, když nám Vaši účast na semináři předem nahlásíte. Kontaktní osobou pro organizaci semináře a evidenci účastníků je Olga Černá ). V případě zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny ( , , V sídle MAS (přístavba borovanské radnice) poskytujeme také konzultace k Vašim záměrům. Zuzana Guthová MAS Sdružení Růže

4 STÁRNEME S ÚSMĚVĚM NEBO BEZ? EVROPSKÝ PROJEKT SHARE PRO LIDI 50+ V EVROPĚ Možná právě Vaše rodina obdržela v uplynulých týdnech dopis od společnosti SC&C s informacemi a žádostí o rozhovor pro tento výzkum, neboť Trhové Sviny byly statisticky náhodně vybrány do prestižního evropského projektu SHARE (The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě). SHARE je nejvýznamnějším a nejkomplexnějším výzkumným projektem svého druhu v historii Evropy, který se snaží najít odpovědi na budoucí potřeby naší populace. Evropská populace stárne a tato studie si klade ambiciózní cíl: připravit starý kontinent na situaci, která v historii lidstva ještě nikdy nenastala, a sice že nejpočetnější skupinou se stanou lidé v pozdně produktivním či postproduktivním věku, senioři. Nyní nejpočetnější skupinu v Evropě tvoří lidé v nejlepším produktivním věku, kteří vydělávají jak na starší, tak na mladší. Okolo roku 2050 zde bude nejvíce lidí okolo šedesátky a výrazně naroste počet seniorů ve věku 60 až 80 let. Z toho vyplývá nutnost zodpovědné přípravy na změny ve struktuře potřeb společnosti v oblasti zdravotnictví, sociální péče a ekonomiky a dalších oblastech provázejících naše stárnutí. Výzkum je vytvářen a koordinován na univerzitě v německém Mannheimu od roku 2004, financován je především Evropskou komisí. Česká republika se ho účastní od roku 2006 a právě probíhá další vlna sběru dat. Šetření probíhá každé 2 roky se stejnými či novými účastníky. Až doposud tvořil vzorek výzkumu 2000 lidí, letos se vzhledem k aktuálnosti témat zvýšil počet respondentů na Mezi nově oslovené patří možná právě i Vaše rodina. Unikátnost spočívá především v komplexnosti informací. Mezi hlavní témata studie patří demografické informace, rodina a vztahy, vzdělání, zdraví a zdravotní péče, zaměstnání a důchod, vzájemná pomoc, finance, bydlení a spotřeba domácnosti, kvalita života, aktivity, spokojenost a očekávání do budoucnosti. Každá země používá stejné otázky a měření, takže výsledky jsou velmi dobře porovnatelné v časové posloupnosti, ale i mezi zeměmi navzájem. Mezi další zajímavé výsledky SHARE patří např. i to, že Češi spolu se Švédy pracují na důchod nejdelší dobu v Evropě (34 let), naopak nejméně Hasičská soutěž v Trhových Svinech dne Rok se s rokem sešel a prostor trhovosvinenské tržnice díky SDH Trhové Sviny opět ožil. Již několik let se sem sjíždí blízké i vzdálené sbory dobrovolných hasičů, aby porovnaly své síly v boji s časem a zvítězily. Letos měla být soutěž o to zajímavější a lákavější - SDH Trhové Sviny totiž právě oslavil 130 let své existence. Nápadů, jak výročí důstojně oslavit a lidí, které je zrealizují, bylo spoustu. Bylo ale bohužel i dost těch, kteří napomohli chtíc nechtíc tomu, že se žádné velkolepé oslavy nekonaly. A tak se nakonec soutěž od ostatních, "nevýročních", příliš nelišila. Soutěž začala už v 9:00, a to výstavou požární techniky, kterou nám pomohli zorganizovat profesionální hasiči jak z Trhových Svinů, tak z Českých Budějovic. Za to jim patří velké díky. Než začal samotný boj o překrásné poháry a lahve šampaňského, předvedli svou hbitost a přesnost mladí hasiči vedení panem Milanem Krajčiříkem, panem Václavem Tůmou a manželi Jandovými. Moc jim děkujeme za trpělivost a čas, který těmto dětem věnují. Celého klání se zúčastnilo celkem 13 hasičských sborů. Jmenovitě: SDH Trhové Sviny, SDH Besednice, SDH Kamenná, SDH Slavče, SDH Olešnice, SDH Řídeč (až od Olomouce), SDH Ostrolovský Újezd, SDH Zaliny, SDH Staré Hodějovice, SDH Rankov, SDH Římov, SDH Žár a SDH Radostice. V kategorii mužů obsadil první místo SDH Řídeč, na místě druhém byl sbor z Besednice a třetí místo neuniklo SDH Staré Hodějovice. V kategorii žen se na prvním místě umístil SDH Římov, druhé místo patřilo domácímu družstvu žen a třetí vybojoval sbor z Olešnice. O dodržení všech pravidel se postaral hlavní rozhodčí pan Václav Tůma, časoměřič AKTUÁLNĚ 4 odpracovaných let mají Irové (22 let), Řekové (24), Italové (25 let) a Španělé (28 let). 62% Evropanů je spokojeno s prací, Češi v 54%. Ve vlastním domě bydlí nejvíce Řeků, nejvíce v nájmu bydlí Holanďané a Němci. Průměrná délka manželství Evropana je 42 let a řada dalších velmi zajímavých výsledků. Během rozhovoru probíhá i měření síly stisku ruky na dynamometru, je to nejoblíbenější část rozhovoru, kdy respondent zjistí a porovná, jakou má sílu. Díky tomuto měření se dozvíme, jak jsou v evropské populaci zastoupeni praváci a leváci. Drtivá většina evropských seniorů má dominantní pravou ruku (93%), v Česku je to 94%. Toto měření například ukazuje i tendence k převýchově leváků. Celkově je v síle stisku ruky Česká republika na 4. místě v Evropě za Dány, Němci a Holanďany. Nejslabší stisk mají Italové, Francouzi a Španělé. Průměrný stisk u mužů je 39,5 kg a u žen 23,8 kg. Čeští muži mají 40,0 kg a ženy jsou v tomto ohledu bezkonkurenčně nejsilnější v Evropě s 25,7 kg! Se všemi informacemi, které respondenti poskytnou, je přirozeně nakládáno jako s informacemi přísně důvěrnými, odpovědi jsou zcela dobrovolné, identita účastníků zůstává v anonymitě, nebude předána ani úřadům, ani nikomu jinému. Naopak výsledky studie jsou velmi zajímavé a zdarma přístupné široké veřejnosti, ovšem pod podmínkou, že budou požity výhradně pro vědecké účely. Ochota lidí účastnit se výzkumu je dosud veliká, lidé nejsou zvyklí ani připraveni na to, že se o ně někdo zajímá, a jsou překvapeni, že byli osloveni právě oni. Výběr respondentů je skutečně otázkou statistické náhody, předem se neví, kdo a jak starý na adrese bydlí. Nyní možnost padla i na 70 domácností na Trhovosvinensku, příští výsledky studie budou vypovídat i o Vás. Za ochotu a čas strávený při dotazování jsme velice vděční, odměna je symbolická a účast má přínos i pro domácnost samotnou. Díky komplexnosti rozhovoru si rodina vytvoří osobní přehled v tématech dotazování, navíc má možnost se projektu opět účastnit v další vlně a mít přehled ve změnách v rodině. Vážíme si Vaší účasti, neboť právě Vy jste nyní ti důležití, předáváte jakési poselství budoucím generacím, pomáháte pochopit minulost, poznat současnost a připravit se na budoucnost. Další informace o projektu naleznete na oficiálních stránkách SHARE v České republice iweb.cerge-ei.cz/share/

5 pan Pavel Studený a dále pánové Jan Husa, Jaroslav Lukeš, Lukáš Peml a Zdeněk Rosenzweig. Tímto jim děkujeme. Celou akci pečlivě dokumentovala objektivem svého fotoaparátu Julie Jandová a hezkou vzpomínkou nám bude také videozáznam pana Nýdla. Děkujeme. Každá správná soutěž má být zakončena tradiční večerní zábavou. Bohužel, jak už bylo na začátku řečeno, našemu sboru osud příliš nepřál a tak jsme museli z původního plánu, uspořádání zábavy na stadionu v Trhových Svinech, ustoupit a přijmout alespoň kompromis v podobě polovičního vstupného pro hasiče na zábavu pořádanou Spartakem Trhové Sviny shodou okolností ve stejný den. Přesto, že letošní soutěž provázela řada nepříjemností a problémů a je nám velice líto, že tak významné výročí 130 let založení SDH Trhové Sviny nevyvolalo zájem zástupců města Trhové Sviny, můžeme říci, že se nakonec vše podařilo a všichni jsme si ji s našimi kolegy z ostatních sborů užili. Bc. Dita Steinbauerová, Dis., foto J. Jandová 5 Hamr byl opět plný dětí, MDD zde oslavily desítky rodin Možná právě tradiční pohled přilákal v sobotu 4.června 2011 na Buškův hamr desítky rodin, které se zde rozhodly oslavit Mezinárodní den dětí. Bez jinde obvyklých pouťových atrakcí zde malí a velcí nahlédli do časů, kdy vše na hamru řídila voda, oheň a fortel hamerníků. Pozvání na bezplatnou kostýmovanou prohlídku neodmítlo tolik lidí, že se do kovárny téměř nevešli. Zájemci zde viděli hamr v chodu a mohli obdivovat sílu vody, která dokázala rozhýbat ohromný buchar kobylu, poslechli si i vyprávění o těžké práci hamerníků, zahlédli místního vodníka i mlsného čerta a v obytné části pro ně měla paní Bušková kromě vyprávění o životě v dávných dobách také čerstvě napečené koláčky. V čase internetu, počítačů a mobilů si pak děti při soutěžích vyhrály s obyčejnými chůdami, provazem na přetahování, hledaly březového skřítka, kreslily hamr, skákaly v pytlích. Moc nás jejich zájem těší, shodly se provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová, které také poděkovaly za pomoc svým kolegům ochotníkům z trhovosvinenského Divadla Otty Schwarzmüllera, kteří jim s realizací MDD pomohli. P. Vicková, foto P. Vicková

6 Všichni gymnazisté úspěšně odmaturovali V pondělí 20. června 2011 obdrželi studenti oktávy svinenského gymnázia svá maturitní vysvědčení. Na radnici je předali starosta města Ing. R. Bušek a třídní učitelka Mgr. L. Nováková. Letošní podivný experiment zvaný státní maturita zvládli úspěšně všichni gymnazisté, patnáct z nich s vyznamenáním. Přejme absolventům hodně síly a vytrvalosti do dalšího vysokoškolského studia. Text i foto: Mgr. F.Slípka Co víte o Evropské unii? Také vás v červnu přepadla skupinka žáků ZŠ s žádostí o vyplnění ankety? Pokud ano, pak by vás obzvláště mohly zajímat výsledky tohoto průzkumu mezi občany města. Jednalo se o anketu na téma Co víte o Evropské unii a připravili ji ti žáci 7. ročníku, kteří si v právě uplynulém školním roce 2010/11 jako jeden z volitelných předmětů vybrali zeměpisný seminář zaměřený na problematiku a státy EU. Otázky nebyly právě nejlehčí, jak ostatně sami níže můžete zjistit, část z nich alespoň dávala na výběr z několika odpovědí. Žáci úspěšně vyzpovídali 113 občanů různého věku (pravda, někteří před anketou prchali ihned, jiní po zjištění tématu ankety a někteří po položení prvních otázek); z toho 48 mužů a 65 žen, a to s těmito výsledky: Muži nejlépe odpovídali na otázku č. 10 ( 65 % správných odpovědí), č. 5 a 8 (o obou 58 %). Ženy si nejúspěšněji vedly u otázky č. 12 (55 %), č. 10 a 11 (u obou 54 %). Pro obě pohlaví byla nejtěžší otázka č. 4, respektive její druhá část hymnu EU správně uvedlo pouze 18 % mužů a 8 % žen. V celkovém součtu byli muži úspěšní na 44,3 % a ženy na 32,2 %. Pouze jediný respondent (muž z věkové kategorie nad 60 let) zodpověděl správně všechny otázky. V poslední, procentuelně nehodnocené otázce, se muži i ženy vzácně shodli na tom, že by ze zemí EU nejraději navštívili Francii. Ať už jedete o dovolené kamkoliv, přejeme vám krásné zážitky i počasí. Pokud bude pršet a hrozila vám nuda, můžete si zkusit zodpovědět naše otázky. Žáci 7. ročníku ZŠ a Mgr. Hana Halešová CO VÍTE O EVROPSKÉ UNII? 1) Kolik členských států má EU? 2) Ve kterém roce vstoupila do EU Česká republika? 3) Víte, který stát EU je nejlidnatější? 4) Má EU svou hymnu? Pokud ano, víte jakou? 5) Jaký stát má vstoupit do EU r. 2013? 6) Eurem se platí v: a) 10 státech EU; b) 13 státech EU; c) 17 státech EU 7) Vyjmenujte alespoň 5 z nich: 8) Který stát (stejně jako V. Británie) v referendu odmítl přijmout euro? a) Švédsko; b) Maďarsko; c) Lucembursko 9) Součástí EU je také v Indickém oceánu ležící ostrov Réunion, protože je zámořským územím a) V. Británie; b) Francie; c) Portugalska 10) Socha čurajícího chlapečka je jedním ze symbolů hlavního města a) Dánska; b) Rakouska; c) Belgie 11) Kolik žlutých hvězd tvoří kruh na vlajce EU? a) 12 b) 18 c) 24 12) Volby do Evropského parlamentu se konají vždy po: a) čtyřech b) pěti c) šesti letech Kterou ze zemí Evropské unie byste navštívil(a) ze všech nejraději? (správné odpovědi najdete na str. 8) 6

7 ZUŠ Trhové Sviny opět skvěle reprezentovala školu a město v dalších soutěžích. Blahopřejeme účastníkům i učitelům, kteří se na přípravě žáků podíleli. Zlivská kytara Kategorie A I. Anna Lepschy / 1. místo - MgA. Klára Ferenczi Jan Menšík / 1. místo - Josef Menšík Kategorie A III. Johanka Paťhová / 2. místo - MgA. Klára Ferenczi Jan Adam / 3. místo - Mgr. Irina Segizbaeva Kategorie A IV. Petr Tlapa / 1. místo - MgA. Klára Ferenczi Petr Vobejda / 3. místo - Mgr. Libor Petřvalský Kategorie A V. Barbora Hosensseidlová / 2. místo - MgA. Klára Ferenczi Kategorie A VI. Kristina Kopáčková / 3. místo - Mgr. Irina Segizbaeva Kategorie A XII. Marek Švepeš / 1. místo - Mgr. Irina Segizbaeva Kategorie B III. duo Barbora Kubíková, ZUŠ ČB - Pavel Steffal Marek Švepeš, ZUŠ TS - Mgr. Irina Segizbaeva Toto duo získalo titul Absolutní vítěz XV. ročníku soutěže Zlivská kytara Národní kolo soutěže ZUŠ - Praha Kytara sólo kat. VIII. Marek Švepeš / 1. místo - Mgr. Irina Segizbaeva Kytara komorní hra kat. B1) 1. místo II. Duo Barbora Kubíková, ZUŠ ČB - P. Steffal Marek Švepeš, ZUŠ TS - Mgr. Irina Segizbaeva Výtvarný obor Znaky měst a obcí z recyklovatelných materiálů Ocenění získaly znaky Nových Hradů, Trhových Svinů a Sv. Jana nad Malší s žáky připravila MgrA. Dana Vilímová Taneční obor Mládí a Bohuslav Martinů Polička celostátní soutěžní přehlídka Soubor PAVOUCI / Stříbrné pásmo a Cena diváků - L. Korbelová Soubor FONTÁNA / Stříbrné pásmo - Jindřiška Müllerová Báta Kučerová / Stříbrné pásmo - Blanka Dašková KULTURA 7 HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ Mešní kaple v Rankově Mariánská kaple v Rankově, vybudovaná z dobročinných darů a za pomoci obce, byla vysvěcena u příležitosti 20. výročí vzniku Československé republiky 3. července Posvěcení vykonal s povolením biskupské konsistoře čestný kanovník, senátor, ledenický farář František J. Kroiher a kapli postavil Jakub Troup, zednický mistr ze Slavče, podle svého projektu z roku Slavnost začala v 10 hodin dopoledne mší svatou a projevy u pomníku padlých. Odpoledne se konala zábava s hudbou v zahradě pana Jandy, večer pak probíhal věneček v hostinci U Zíků. Oslavy byl přítomen i svinenský děkan Jan Dobrodinský. Obec Rankov v čele se starostou Šalkem se musela před posvěcením zaručit, že kapli přejímá do své správy, a že bude věnována výhradně pobožnostem církve římskokatolické. Dále se musela zavázat, že bude na své náklady kapli opravovat a udržovat v dobrém stavu, zajišťovat povoz knězi při poutní mši a poskytovat mu přiměřenou odměnu za vykonání poutní pobožnosti. Zvon byl zavěšen do věže 19. května Slavnost začala v půl deváté ráno koncertem na návsi, v 9 hodin se odebral průvod ke kapli, kde byla celebrována mše svatá s kázáním. Lidová veselice pokračovala na zahradě u Jandů a věnečkem u pana Zíky. K oběma slavnostem byly vytištěny papírové pamětní medaile. Jiří Čajan, foto autor B. Kubíková a M. Švepeš, Absolutní vítězové XV.ročníku soutěže Zlivská kytara Foto: V. Kuthanová

8 Kdo má rád na Martinském mlýně Na Martinském mlýně v obci Hrádek se 11. června 2011 uskutečnil 1. ročník Dětského dne a benefičního koncertu "Kdo má rád...". Dětský den začal ve 13:00 hodin a po celém mlýně a v jeho okolí bylo vidět spoustu pohádkových bytostí, které dětem pomáhaly na jednotlivých stanovištích plnit úkoly. Po splnění všech úkolů Sněhurka dětem vydávala mlýnské diplomy a děti si odnášely spoustu dárků. Asi 200 dětí využilo také možnosti zaskákat si na trampolíně a nafukovacím hradu. Program na Martinském mlýně pak pokračoval benefičním koncertem, který zahajovala náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, starosta města Trhové Sviny Ing. Radislav Bušek a starosta města Prachatice Ing. Martin Malý, kteří symbolicky vypustili do vzduchu 20 holubů na odstartování koncertu. Celý koncert moderovala Markéta Mayerová, ze které sálala dobrá nálada a přenášela se i do publika. Spolu s Martinem Francem, kterého Markéta označovala za muže, který za všechno může si na začátku posteskli nad klacky, které jim padaly do cesty a to i ze zcela nečekaných stran, ale náladu koncertu to nijak nepoznamenalo. Kromě Martina Franceho pak vystoupily všechny hvězdy, které sliboval. Radek Saliee, který se zhostil nelehkého úkolu vystoupit jako první, Martina Pártlová téměř domácí zpěvačka, jíž Markéta Mayerová připomněla, kolik smsek ji stálo Martinino účinkování v X-factoru, David Deyl, který potěšil nejen své fanynky svými největšími hity, Marcela Březinová, která prozradila, že letos slaví neuvěřitelné 30. a 50. výročí, Martin Maxa, který se představil nejen jako zpěvák, ale i jako kytarista a autor písniček a všechny překvapil novou bluesovou písní, Leona Machálková, která prozradila, že mezi dětmi, na které se pod pódiem snášela bublifuková oblaka, je i její syn, Sámer Issa, který nejen zazpíval, ale i zatančil, Heidi Janků, která se předvedla jak sama řekla - jednou písní jako zpěvačka a písní Když se načančám jako trdlo a Jitka Zelenková, která na mlýn přijela z třeboňských procedur a ukázala energii i pohodu, kterou tam načerpala. Dobrou náladu přinesla nejen vystoupení zpěváků, ale i Naděždy Krupské, která předvedla celou řadu proměn včetně proměny v Halinu Pawlovskou. Všichni účinkující byli k divákům velmi vstřícní, a tak si mnoho fanoušků odneslo nejen podpis svého oblíbence, ale i společnou fotografii. Závěr koncertu přinesl nečekaně dobrou zprávu pro dětské a novorozenecké oddělení prachatické nemocnice. Pořadatelé koncertu předali jejímu panu řediteli šek na korun, ke kterým přímo na pódiu slíbil Sámer Issa přidat dalších 10 tisíc korun. Tyto peníze budou použity na nákup pulzního oxymetru, tedy přístroje, který bude pomáhat při resuscitaci a časné péči o novorozence v prachatické nemocnici. O skutečně hvězdné finále se postarala Sisa Sklovska, která předvedla své pěvecké umění přímo mezi diváky a která nejen roztleskala a zvedla diváky ze sedaček, ale dokázala je i rozezpívat a roztančit. Závěrečná píseň Oh Happy day, ve které sbor vytvořili nejen diváci, ale i všichni účinkující, dokonale završila program, který si nedovolil pokazit ani déšť, který raději padal všude v okolí, ale šťastnému Martinskému mlýnu se vyhnul. Mgr. Věra Korčaková, foto A. Vernerová Co víte o EU SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1) 27, 2) 2004, 3) Německo, 4) ano, Ódu na radost (čtvrtá, poslední část 9. symfonie L. van Beethovena), 5) Chorvatsko, 6)c, 7) např. Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Itálie, Francie, 8)a, 9)b, 10)c, 11)a, 12)b 8

9 9

10 Třetí ročník Kovářských dnů na hamru bude vrcholem sezóny Ve dnech 13. a 14. srpna tohoto roku Buškův hamr ožije třetím ročníkem Kovářských dnů s ukázkami nejen kovářského řemesla. Program obou dnů bude více než bohatý, pozornost násvtěvníků zřejmě přitáhne jarmark, divadla pro děti, šermířské, folklórní či rozmanitá hudební vystoupení. Čerpaly jsme zkušenosti z uplynulých dvou ročníků, rozhodly jsme se oslovit mnoho zajímavých lidí, aby se v těchto dnech podíleli na oživení hamru. Věříme, že si v naší programové nabídce vybere opravdu každý. Je také nutné s poděkováním připomenout, že tuto akci dotačně podpořil Jihočeský kraj. Nezbývá než si přát, aby se alespoň trochu povedlo počasí, abychom si vše v krásném prostředí hamru společně užili, doufají provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová. P. Vicková NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY - II. pololetí středa od hod. ZUZANA MICHNOVÁ OSKAR PETR & PETR KALANDRA MEMORY BAND Po několikaleté pauze se zpěvačka a autorka písní ZUZANA MICHNOVÁ rozhodla k návratu na hudební pódia. Spolu se zpěvákem a skladatelem OSKAREM PETREM, který se před krátkou dobou stal hostem kapely PETR KALANDRA MEMORY BAND. Tím se oba v této sestavě rozhodli navázat na tradici legendárních MARSYAS a oživit tím českou hudební scénu. Připomene osobnost předčasně zesnulého PETRA KALANDRY (*1950 až +1995). Na koncertech zazní průřez tvorbou a hudebním materiálem všech tří zakládajících protagonistů MARSYAS. SKUPINA A; B Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč úterý od hod. Divadlo METRO / DOSTANU TĚ NA JAHODY Humorný pohled ženy autorky na lidské vlastnosti, které si většinou nepřiznáme. Jedná se o opravdu dobrou komedii, a protože autorkou je žena, je její pohled sice lehce ironický, ale dokáže v každé situaci najít také laskavý humor. Osoby a obsazení: Karin Hansonová - Michaela Dolinová, Max Leonhard - Ivan Vyskočil, Charlotta - Zuza Durdinová nebo Kateřina Urbanová, Irina Basano - Yvetta Tannenbergerová, Karel Eichhorn - Matěj Merunka nebo Michal Slaný SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč středa od hod. Divadlo Rubín / BLONĎATÁ BESTIE Scénické čtení inspirované skandálním audiozáznamem politického tlachání poslankyně VV Kristýny Kočí, které vzniklo jako aktuální reakce na politické dění při zkoušení inscenace Med. Pro název kusu jsme nakonec zvolili citaci z nahrávky "Blonďatá bestie". Hrají: Ondřej Pavelka, Barbora Poláková, Lukáš Příkazký, Filip Kaňkovský nebo Miki Jelínek Režie: Tomáš Svoboda SKUPINA A; B; C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč sobota od hod. Divadlo Palace / LÍBÁNKY aneb LÁSKA AŤ JDE K ČERTU Divadelní hra Líbánky aneb Láska ať jde k čertu patří k nejúspěšnějším komediím Noela Cowarda. Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími partnery... Osoby a obsazení: Sibyla Chaseová - Ivana Jirešová nebo Klára Issová; Elyot Chase - Jiří Langmajer; Viktor Prynn - Jan Teplý mladší nebo Kryštov Rimský nebo Michal Slaný; Amanda Prynneová - Kristina Frejová nebo Jitka Čvančarová Překlad: J. Z. Novák, Režie Petr Hruška SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč neděle od hod. Agentura Hot Jazz Praha / ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS Písně krásné až k nesnešení Krásnými až k nesnešení mohou být chápany dvě kategorie písní: ty, které jsou po všech stránkách dokonalé hudebním nápadem, brilantním aranžmá a navíc tím, že byly nahrány našimi americkými předchůdci, jejichž hráčské výkony jsou nedostižné, a tudíž nám poslech těchto skladeb způsobuje nesnesitelnou radost a neovladatelnou euforii. Ach, to bude krásné... SKUPINA A; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč středa od hod. Divadelní společnost HáTa / Neil Simon: JAKEOVY ŽENY Jde o inteligentní komedii o partnerských vztazích, o citových vazbách, o důvěře a nevěře, o fantazii. Neobvyklé obsazení (jeden muž, šest žen) na nápaditém půdorysu prolínajících se dialogů reálných i vysněných... Osoby a obsazení: Jake spisovatel - Libor Hruška / Zbyšek Pantůček; Maggie, jeho manželka - Adéla Gondíková; Julie, zesnulá manželka - Ivana Andrlová / Veronika Jeníková; Molly, její dcera - Jana Birgusová / Hana Kusnjerová; Edith psychiatrička - Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová; Karen Jakeova sestra - Olga Želenská; Sheila Jakeova milenka - Pavla Vojáčková / Jana Zenáhlíková SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč čtvrtek od hod. Agentura Dana Dobešová / KAREL PLÍHAL Plíhal to je silná, pozitivní energie sbalená ne do cukru, nýbrž do zpěvu, recitování a hry. Valčíky, blues, latinskoamerické rytmy, swing i jeho typické náladovky, hrané nezaměnitelnými zvětšenými a zmenšenými durovými akordy vše zvládá s lehkostí a bravurou. SKUPINA A; B Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 882,- Kč = 30% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 816,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 744,- Kč = 20% SLEVA Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 2. září 2011 Naše spojení: tel./fax , Adresa: Městské kulturní středisko Sídliště 710, Trhové Sviny Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 10

11 PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DD pondělí ve hod. - Premiéra Český barevný dokumentární film Jany Počtové 77 min. GENERACE SINGLES Jste sami? Nejste v tom sami! Vstupné: 80,- Kč úterý ve hod. - Premiéra středa ve hod. Americké barevné romantické drama 138 min. STROM ŽIVOTA Hvězdně obsazený snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem nás. Strom života získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, pro nejlepší film. Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Joanna Going a další Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. - Repríza pátek v hod. Americká 3D barevná animovaná komedie v č. znění Vstupné: 80,- Kč 96 min. RIO Po třech mimořádně úspěšných filmech z mrazivé Doby ledové přichází tvůrci s novým 3D dobrodružstvím pro celou rodinu čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Americké barevné romantické drama Vstupné: 130,- Kč 115 min. JANA EYROVÁ Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po celém světě. Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi Dench a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americký 3D barevný akční sci-fi Vstupné: 80,- Kč CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVANGER Akční, špionážní dobrodružství Hrají: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Stanley Tucci a další pondělí ve hod. - Repríza úterý ve hod. Česká barevná tragikomedie Ondřeje Trojana 113 min. Vstupné: 130,- Kč 137 min. OBČANSKÝ PRŮKAZ Hořká komedie o tom, jací jsme byli v sedmdesátých létech minulého století. Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová, Martin Myšička a další Vstupné: 70,- Kč středa v hod.!!! a ve hod. - Repríza čtvrtek v hod.!!! a ve hod. Americký 3D barevný rodinný dobrodružný film č. znění 130 min. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2. Tady všechno končí. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další pátek ve hod. - Premiéra sobota ve hod. Americká barevná širokoúhlá komedie Vstupné: 120,- Kč 125 min. ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ Jak se zbavit svých nadřízených...navždy. Hrají: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey, Jamie Fox a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká 3D barevná anim. rodinná komedie v č. znění 110 min. AUTA 2 Hrdinové filmu Auta 2 společností Pixar Animation Studios a Walt Disney Studios se vydávají na závodní okruhy. Vstupné: 155,- Kč neděle ve hod. - Repríza pondělí ve hod. Americký 3D barevný akční sci-fi thriller v č. znění 154 min. TRANSFORMERS 3 - Naše poslední útočiště Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson a další Vstupné: 130,- Kč úterý ve hod. - Premiéra středa ve hod. Americká barevná komedie 92 min. ZKAŽENÁ ÚČA - Sežer mě! Hrají: Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Americký barevný dobrodružný film v českém znění 126 min. ZROZENÍ PLANETY OPIC - Další zpracování Planety opic Hrají: James Franco, Tom Felton, Freida Pinto, Brian Cox a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč sobota v hod. - Repríza neděle v hod. Americká 3D barevná animovaná komedie v č. znění 96 min. KUNG FU PANDA 2 - Dvojnásobně pandastické sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americký 3D barevný širokoúhlý akční sci-fi thriller Vstupné: 130,- Kč 92 min. GREEN LANTERN Hrají: Ryan Reynolds, Blake Lively, Tim Robbins a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 130,- Kč pondělí ve hod. - Premiéra Český barevný dokumentární film 95 min. DIVADLO SVOBODA - Dokument o životě a díle světoznámého scénografa Josefa Svobody. Vstupné: 65,- Kč úterý ve hod. - Premiéra středa ve hod. Slovensko-český barevný thriller 110 min. VIDITELNÝ SVĚT - Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč čtvrtek ve hod. - Premiéra pátek ve hod. Americký 3D barevný širokoúhlý akční sci-fi thriller 110 min. BARBAR CONAN Osudy barbara Conana při jeho cestě napříč Hyborií, aby pomstil smrt svého otce a vyvraždění své rodné vesnice. Hrají: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowen a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 130,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká 3D barevná anim. rodinná komedie v č. znění 102 min. ŠMOULOVÉ Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film. Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara a další sobota ve hod. - Premiéra neděle ve hod. Americký barevný akční sci-fi thriller v č. znění Vstupné: 155,- Kč 102 min. KOVBOJOVÉ A VETŘELCI - Mimozemšťané na Divokém západě Hrají: Olivia Wilde, Daniel Craig, Harrison Ford, Noah Ringer a další Vstupné: 80,- Kč pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Německý barevný milostný příběh 119 min. 3 - Jedna láska nestačí. Milostný trojúhelník pohledem režiséra Toma Tykwera /Lola beží o život, Nebe, Parfém: příběh vraha/. Hrají: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč

12 DIVADLO pátek od hod. BUŠKŮV HAMR T. Sviny sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí pohádku podle bratří Grimmů SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Pohádka je určena všem dětem do 99-ti let. Vstupné: 50,- Kč Předprodej: Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Květinářství Papoušková T. Sviny tel Kulturní dům T. Sviny tel SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY pátek od hod. BUŠKŮV HAMR T. Sviny COUNTRY BÁL K tanci a poslechu hraje skupina CHULIMANGA Předtančení TANEČNÍ SKUPINA OSM A PŮL OPICE Vstupné: 100,- Kč sobota od hod. BUŠKŮV HAMR T. Sviny POHÁDKOVÁ LESNÍ STEZKA Trasa pohádkové stezky vede z Trhových Svinů přes Svatou Trojici a Valchu na Buškův Hamr po naučné stezce. Pořádá pro děti Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny na ukončení prázdnin. Vstupné: zdarma PLACENÁ INZERCE 12

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2013 Lidl podpoří sportovní vyžití dětí Na konci srpna společnost Lidl Česká republika otevře v Trhových Svinech nový obchod s potravinami. Společnost Lidl působí po celé Evropě a je známá svým odpovědným přístupem ke svému okolí jak k lidem, tak k přírodě. U příležitosti slavnostního otevření nové prodejny se společnost Lidl rozhodla podpořit sportovní aktivity dětí základní školy v Trhových Svinech. První den otevření prodejny dá společnost Lidl 50 Kč z každého nákupu nad 200 Kč na pořízení sportovního vybavení pro pohybový rozvoj místních dětí v ZŠ Trhové Sviny. Přijďte podpořit tento záměr i vy! FOTBALOVÝ TURNAJ LEGEND V HORNÍ STROPNICI Trhovosvinenská 35 se zúčastnila Turnaje legend v Horní Stropnici. Při kvalitně obsazeném turnaji s mezinárodní účastí si mužstvo Spartaku Trhové Sviny odvezlo trofej nejvyšší. Navázalo tím na lednový úspěch v zimním turnaji v Kaplici. Fotbalového klání se zúčastnila tato mužstva: 1. Horní Stropnice Legendy; 2. Harbach; 3. Kamenná 4. Rejta; 5. Horní Stropnice - 35; 6. Trhové Sviny - 35 Za výbornou reprezentaci našeho města a fotbalu pod vedením trenéra Jaroslava Beneše a kapitána Josefa Kuraliho děkujeme těmto hráčům: Zbyněk Veselý, René Janoušek, Roman Jelínek, Jiří Apfelthaler, Radek Ježek, František Valter, Zdeněk Šperger, Josef Hruška, Josef Kurali, David Beneš, Petr Fiala. Sportu zdar, fotbalu zvlášť! Zbyněk Veselý a Josef Kurali Foto J. Haňur SPORT ročník Trhovosvinenského turnaje v kuželkách Ve dnech se uskutečnil 1. ročník Trhovosvinenského turnaje v kuželkách, který pořádal oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny. Soutěžilo se v kategorii jednotlivců (registrovaní hráči) na 100 hodů sdružených. Celkem se turnaje zúčastnilo 55 hráčů a hráček i z okolních kuželen (např. Soběnov, České Velenice, Nová Ves a další), aby poměřili své síly v mimosoutěžním kuželkářském období. Hodnoceni byly první tři nejlepší hráči, dále kategorie nejlepší žena a nejlepší dorážka. 1. místo obsadil a putovní pohár obdržel domácí hráč Marek Rojdl (TJ Spartak Trhové Sviny) s celkovým náhozem 453 kuželek, 2. místo a také kategorii nejlepší žena vyhrála Jaroslava Kulhanová (TJ Soběnov) s celkovým náhozem 447 kuželek a třetí místo obsadil další domácí hráč Jiří Malovaný (TJ Spartak Trhové Sviny) s celkovým náhozem 433 kuželek. Kategorii nejlepší dorážka vyhrál rovněž Marek Rojdl s náhozem 149 kuželek. Velké poděkování patří sponzorům turnaje: ELEKTRU STRÁSKÝ a TRUST- TS, spol. s r.o., kteří věnovali hodnotné ceny a Městu Trhové Sviny, které sponzorovalo putovní pohár pro vítěze. Rovněž velký dík patří také pořadatelům a dalším členům oddílu kuželek za organizaci a bezproblémový průběh turnaje a poděkování rovněž patří všem zúčastněným hráčům a hráčkám za jejich sportovní výkony. Závěrem lze konstatovat, že se 1. ročník Trhovosvinenského turnaje vydařil, putovní pohár pro vítěze zůstal pro tento rok na pořadatelské kuželně a nezbývá než se těšit na další ročník. Hodu zdar! Na fotografii je vítěz turnaje M. Rojdl Josef Svoboda, za oddíl kuželek T. Sviny

14 Cardio fitness nejen v posilovně Cvičení probíhá při hudbě. Cardio-Fitness cvičení je určeno pro cvičence bez omezení věku a pohlaví. Je to soubor cvičení, při kterých je cílem zaměřit se na zpevnění a posílení problematických partií, břicho, boky a dolní partie. Cvičení se skládá z pětiminutového protáhnutí a rozcvičení, poté následuje dvaceti - minutový blok, který se skládá z kombinace aerobních cviků a cviků na výdrž a stabilitu. Následuje další 20 minutový posilovací blok na podložkách, který se zaměřuje na problematické partie. A nakonec závěrečný blok strečinku a zdravotních protahovacích cviků. Součástí cvičení je muzika, která vhodně doplňuje uvedené bloky. Cvičení probíhá vždy v čase v tělocvičně ZŠ v Trhových Svinech. Pokud chcete posílit svalstvo a poradit s výživou, je možnost si jít zacvičit do FitnessClubu Brožek, kde na Vás kromě odborného dohledu Pavla Brožka čekají i moderní stroje a příjemné prostředí. P. Brožek a H. Halešová CVIČÍME I V LÉTĚ hýždě. Zumba vznikla v polovině 90. let v Kolumbii v Jižní Americe, kdy si Alberto Perez alias Beto zapomněl hudbu na svou hodinu aerobicu. Jediné, co měl u sebe, byly kazety s latinsko-americkou hudbou. Celou hodinu improvizoval v rytmu salsy a merengue. Hodina s novými tanečními prvky měla velký úspěch a tak se zrodil nový fitness program. Po velkém úspěchu v Kolumbii, představil Beto v roce 1999 zumbu v USA. Zde se k němu přidali dva podnikatelé, Alberto Perlman a Alberto Aghion, a společně založili společnost 'Zumba Fitness, LLC' jejímž cílem bylo představit zumbu po celém světě. Od té doby se stala zumba nejrozšířenějším fitness programem nejen v USA. V současné době je víc jak v 30 zemích vyškoleno přes instruktorů, přes lidí navštěvuje pravidelně hodiny zumby a do dneška se prodalo přes 3 miliony DVD. Co znamená zumba pro mne Natálii Bustovou? Je to sport, který mne po dlouhé době donutil k pravidelnosti. Chodím na ni s nadšením, absolvuji zumba maratony v blízkém okolí, na každou hodinu se velmi těším, s úspěchem tvaruji své tělo a můžu neskromně říci, že i díky zumbě mám po porodu lepší postavu než v 18 letech. HOLKY, FAKT TO POMÁHÁ! Zumba mne zajímá natolik, že jsem se začala zabývat také prodejem oblečení na tento úžasný sport. Oblečení je možné si u mne objednat na tel.: , facebooku Natálie Bustová, mailu Nebojte se mne kontaktovat, určitě se domluvíme a ráda vám poradím, objednám. TEDY AŤ ŽIJE ZUMBA, přijďte ji rozhodně vyzkoušet a uvidíte, že vás to chytne. Natálie Bustová Dvouhodinovka cardia fitness a zumby na zimním stadionu Foto M. Marková Zumba sport, který rozhýbal i Trhové Sviny Myslím, že ve Svinech není člověk, který by neslyšel o novém sportu od září roku 2010 provozovaném v Trhových Svinech tím sportem je zumba. Zumbu u nás ve Svinech cvičí dva instruktoři; jako první k nám začala jezdit Eva Compel ová, cvičí každé úterý od 20 hodin, v neděli bývalo cvičení s Jakubem Maříkem (vždy v tělocvičně ZŠ), ten ještě teď aktuálně přes prázdniny cvičí každou středu od hod. na Vráži (za každého počasí). Cena lekce zumby se v Trhových Svinech pohybuje od 50 do 70 Kč. Hodiny zumby jsou doslova narvané, obsazenost kolem 80 žen v tělocvičně, to v našem malém městě jen málokterý sport kdy zažil. Ti, kdo si myslí, že zájem časem opadl, se mýlí. Zájem se stále drží, jezdí k nám cvičit i slečny a paní z širokého okolí. Velmi si tedy zaslouží díky nás všech moje kamarádka Mirka Pečenková, která byla iniciátorkou a ona zařídila, že můžeme každý týden rozhýbat svá těla v rytmu moderních tónů. Dle oficiálních webových stránek je ZUMBA fitness program v rytmu latinsko-americké hudby, který kombinuje prvky aerobicu a tance. Ve španělském slangu slovo zumbare znamená rychle se hýbat, bavit se, nebo pozvat někoho na party. A přesně taková je filosofie zumby - nepřipadáte si jako v tělocvičně, nepočítáte, kolik ještě kterého cviku musíte udělat a dokonce si můžete přidávat i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si užíváte na taneční party. Přitom však velmi účinně cvičíte a spalujete spousty kalorií. V hodinách zumby se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy. Zapojíte celý svalový korpus, především pak nohy, břicho a 14

15 Ultramaratón - cesta do jiné dimenze Na žádost redakce Trhovosvinenských listů se chci s vámi, čtenáři, podělit o jeden nevšední zážitek, účast na běžeckém Ultramaratónu Silva Nortica (85 km! pozn. redakce). Snažil jsem se popsat tento závod netradičně, a to z pohledu závodníka v průběhu závodu. Na počátku mého rozhodnutí absolvovat ultramaratón přes Novohradské hory stála moje účast v minulém roce na maratónské trati. V euforii po dobrém zvládnutí závodu začala se mi na mysl vkládat hříšná, o to však neústupnější myšlenka, což takhle zkusit celý ultramaratón? Z balancování mezi pochybnostmi o rozumnosti tohoto počinu a svůdnými myšlenkami na neortodoxní zážitek jsem byl na tu správnou šikmou plochu vychýlen heslem Co tě nezabije, to tě posílí. Musím přiznat, že pohled na některé doběhnuvší ultramaratónce nebyl pěkný, několik projíždějících sanitek také klidu nepřidalo, ale byl jsem v duchu rozhodnut. Úderem šesté hodiny, , je to tu. Stojím na startu na bývalém hraničním přechodu Nové Hrady společně s dalšími devadesáti stejně bláznivými jedinci. Čeká nás závod dlouhý 85 km a s 2400 m převýšením po Novohradských horách. Po nočním dešti se mraky ještě válejí v údolí a vykukují pouze vrcholky Vysoké a Kraví hory. Je okolo 14 C, na běh ideálně. Taktika zní jasně běžet své tempo s rezervou, hlavně ze začátku nezávodit. První část vedená z hraničního přechodu na Veveří a pak dále do Nových Hradů probíhá klidně. Startovní pole se postupně trhá na samostatné závodníky, běží se mi dobře cca na 10. místě, předstartovní napětí a žaludeční nevolnost je pryč. Z Nových Hradů běžíme přes Terčino údolí, kolem vodopádu a tvrze Cuknštejn, idylku trochu kazí mokré a rozbahněné cesty po noční pršce. Kochám se krásným ránem, po proběhnutí jedné z kaluží cítím vlhko v pravé botě a vzápětí chvilka nepozornosti a mám drobné podvrtnutí levého kotníku. Po kilometru již nevím, že se něco stalo, to ještě netuším, jak tyto banální záležitosti ovlivní průběh závodu. Každých pět kilometrů jsou vzorné občerstvovací stanice, na každé pravidelně přejdu do chůze a občerstvím se vodou nebo iontovým nápojem, popřípadě banánem s pomerančem. Pravidelné doplňování energie každých třicet minut je v tomto závodě obzvláště důležité. Po proběhnutí Horní Stropnice začínáme stoupat ke kostelu na Dobrou Vodu a pak dále na Hojnou Vodu. Teplota je již letní, takže někteří závodníci svlékají trika a běží do půl těla. Celé stoupání v délce 5 km běžím a jsem překvapen rychlým časem na metě půlmaratónu. Udržuji pravidelné tempo a opět ve stoupání na Huťský rybník se snažím i do kopce stále běžet, bolest v břišní části mi hlásí, že není něco v pořádku. Sáhnu pod mokré triko a zjistím, že jsem zmrzlý jako led, přeci jenom do lesa ještě moc sluníčka od rána nenakouklo. Začnu s masáží postižené části, za chvilku je po bolesti a těším se na slunnou paseku, kde se snad trochu prohřeji. Již nikoho ze soupeřů za sebou a ani před sebou nevidím. Euforie běhu v nejkrásnější části Novohradských hor zapříčiňuje rychlejší tempo a doběhnutí závodníka ze Slovenska. Společně dobíháme k občerstvovací stanici na kozí farmě u Pohorské Vsi, kde jsou k dispozici domácí kozí sýry - chvilku bojuji, ale ani neochutnám, čeká mne ještě 50 km. Vbíhám na silnici vedoucí na Pohoří na Šumavě a za chvilku budu protínat metu maratónu. Začínám cítit lehčí krizi, takže pomalu vyhlížím občerstvovací stanici k pořádnému doplnění energie, někde tu již musí být. Z kraje silnice na mě z auta volá mladý kluk, jestli nechci něco k pití, v duchu nadávám, že si ty občerstvovačky tady pěkně zjednodušili, ani z auta stoleček nevyndají. Po nabídnutí lahvového piva nejmenované značky zjišťuji, jaký omyl zde probíhá, v autě se koná teenegrovská smíšená párty. Ihned odmítám a ani na chvilku si nepohrávám s myšlenkou dát si menší pauzu a pokračuji dále. U penzionu Baronův most si dopřeji pořádné občerstvení, ale co nejdříve se zase rozbíhám, již to nejde tak snadno, nohy tuhnou. Dlouhé pozvolné stoupání na Pohoří na Šumavě a dále na vrchol rakouského kopce Eichelberg prokládám protahovacím cvičením. Při výstupu mě chytá první křeč do svalu nad kotníkem, na místě kde jsem snad potíže nikdy neměl. Ihned si vzpomenu na lehké podvrtnutí na začátku závodu. Snažím se o uvolnění a přejdu do chůze. Předbíhají mě první závodníci, ale soustředím se pouze na sebe. Polknu pár pilulek proti křečím. Na značce ukazující, kolik zbývá do cíle, je 35 km, probíhám okolo sjezdovky v Karlstiftu a vzpomínám na zimní radovánky. Je přibližně 25 C a leju na sebe při občerstvení několik kelímků s vodou. Dalších 10 km do města Harmanschlag je převážně z kopce, snažím se prodloužit a uvolnit krok a tím trochu odlehčit nohám.. Při výběhu z tohoto kouzelného městečka mne bere další křeč, ale to již do zadní části stehna a dosti razantně. Zastavuji, po pěti minutách protahování se rozbíhám, ale nohy mě upozorňují, že se musím vyvarovat rychlejších pohybů. Běžím již sedm hodin, podle časového rozpisu bych měl být již u lázní v Harbachu, kde na mě čeká rodinná občerstvovací stanice, ale jsem zatím na protějším kopci zvaný Nebelstein. Začíná sílit i divácká podpora, okolo lázní probíhají současně další sportovní akce pro děti. Povzbuzování pomáhá, nabírám druhý dech a mířím do lázeňského městečka Moorbad Harbach. Endorfiny, také nazývány jako hormony štěstí, v mém těle pracují na plné obrátky. Již zdálky vidím rodinný podpůrný tým, nebýt křečí, cítím se skvěle a zbývá pouze 11 km. Prohodíme pár slov, ani si již na konec nechci brát výživový sacharidový gel, to již přece nějak doběhnu. Rozloučíme se a za chvilku ahoj v cíli. Stoupání na poslední kopec v délce 4 km se zdá býti nekonečné. Těsně před vrcholem mě přepadá druhá krize. Točení hlavy, malátnost a zjištění, jak se může situace rychle změnit. Rychle soukám do sebe vnucený sacharidový gel a na občerstvovačce vypiji všechnu colu. Rakouští hasiči zajišťující občerstvení na rakouské straně mlčky přihlížejí mému počínání, dnes pro ně bude den ještě dlouhý, za mnou běží ještě okolo šedesáti závodníků. Celý závod si v duchu říkám, že si nesmím za žádnou cenu při občerstvení sednout na připravené lavice, ale neodolám. Vzniklé puchýře na pravé noze z mokrých bot se zvětšily na velikost, že jim je již bota malá. Mírně povoluji tkaničku, chci se rozběhnout, ale předpoklad se naplnil - nejde to. Skoro kilometr rozbíhám ztvrdlé nohy, ještě že je to z kopce. Posledních 6 km se pouze soustředím na linii okraje silnice, na každý krok, každé napnutí jednotlivého svalu, každý nádech. Zbývá poslední kilometr, ve stoupání sbírám všechny své poslední síly. Povzbuzující diváci a euforie z cílové rovinky mi dodává novou sílu. Slyším komentátora Miloše Škorpila vítajícího každého závodníka. Jsem v cíli, všechna únava je v tomto okamžiku pryč, absolutní uvolnění, obrovské štěstí a nadhled. Dokázal jsem to. Prožívám něco, co se dá jenom těžko popsat, to se musí prožít. Nová dimenze prožitku. Všichni, kteří ještě sbíráte odvahu postavit se na běžeckou 5, 10 km, nebo maratónskou trať, jděte do toho, stojí to za to. Pevné zdraví a klid v duši přeje Martin Brožka foto: Petr Hnilička 15

16 Trenér sezony je ze Svinů! Trhovosvinenský Marek Neužil byl na losovacím aktivu OFS vyhlášen Nejlepším trenérem sezony. Ve Spartaku, který každý rok pořádá oblíbený Erima cup, šéfuje mládeži (zdroj: Českobudějovický deník ) Při této úžasné příležitosti jsme p. Neužila poprosili o zodpovězení několika otázek: Marku, celá redakce TSL Ti srdečně gratuluje a je na Tebe pyšná. I když v našem městě nebude moc lidí, kteří by tě neznali, přesto bychom si dovolili Tě blíže představit a trochu vyzpovídat. Do TS jsi se přiženil a zapojil se do dění v místním Spartaku. Jaká ale byla Tvá fotbalová minulost v době předsvinenské? V 6 letech mne přivedl otec do přípravky českobudějovické Škody kde jsem strávil celou svou fotbalovou kariéru. V té době patřil tento oddíl ke špičce v krajských soutěžích mládeže i mužů. V žákovské a dorostenecké kategorii jsem střídavě dle věku hrál krajský přebor a ligu žáků a divizi dorostu. Potom přišel přechod do mužů a v prvním přípravném utkání přišlo osudové zranění, které ukončilo mou aktivní fotbalovou kariéru. Nesl jsem to těžce, fotbal byl pro mne vším a v jeden okamžik ztratíte veškeré iluze, plány a cíle. Trénování mládeže jsi zvolil sám nebo na Tebe tak nějak vyšlo? Fotbal mi strašně chyběl - když hrajete od 6 let a najednou přijde zranění a ostatní okolnosti vás vyřadí z aktivního fotbalového života, je těžké se s tím vyrovnat. Najednou přišla doba, kdy můj syn Marek dosáhl věku 5 let a přišla myšlenka společně s mým kamarádem a vynikajícím fotbalistou Davidem Štojdlem začít trénovat přípravku zde v Trhových Svinech. Dlouho jsem nepřemýšlel byla to výzva a začal jsem aktivně pracovat s mládeží. Jak dlouho už tedy ve Spartaku působíš a co Tě v něm za tu dobu fotbalově nejvíc potěšilo a zklamalo? Do oddílu jsem přišel v roce 2007 jako trenér ml.přípravky a začal jsem pracovat s fotbalisty ročník narození 2000 a Celkem zde působím tedy 4 celé soutěžní sezony. Určitě mne těší, jak se za poslední roky zlepšily podmínky pro práci s mládeží. O naše fotbalisty je v kraji zájem, a to musí potěšit každého trenéra a funkcionáře oddílu. Jsem moc rád, že jsme v našem malém městečku nadále schopni pořádat takový turnaj jako je Erima Cup, o kterém se vypráví ve fotbalových kuloárech po celé republice. V posledních měsících musel všechny fotbalové nadšence v T.Svinech potěšit postup jak žáků, tak i přípravek do krajských přeborů. Zklamání? Oddíl funguje, jen pro letošní sezonu se nám trochu zúžil trenérský kolektiv a hledáme kvalitní trenéry do žákovských kategorií. Takže v oddíle spokojenost? Vždy se najdou nějaké problémy, ale musíme je řešit! V současné době je největším problémem tréninková plocha a zázemí oddílu. Jedna travnatá plocha pro takový počet aktivních fotbalistů je hodně málo. Musíme každé 3 roky investovat nemalou částku na kompletní regeneraci hlavního hřiště. Co se týká horního veřejného hřiště, není pro trénink mládeže vůbec vyhovující. Disponujeme třemi kabinami a v součastné době máme 7 mužstev, takže skloubit tréninkové časy je velmi těžké. Naším cílem je do budoucna za podpory sponzorů a města Trhové Sviny vybudovat kvalitní sportovní areál, který by vyhovoval jak oddílu, tak veřejnosti a mohli bychom pořádat více kvalitních sportovních akcí. Co Tvému trenérskému vytížení říká rodina a jak moc Ti práce trenéra zasahuje do pracovních a dalších povinností? Jak už jsem říkal, v mužstvu mám také svého 9letého syna Marka a tato skutečnost je vždy pro trenéra mládeže polehčující okolnost při plánování tréninků, zápasů a ostatních akcí. Začátky byly těžké - starat se o fotbalovou mládež neobnáší pouze strávit 2 hodiny na tréninku, ale i plno hodin příprav, plánování a také vyjednávání přestupů,hostování atd. V současné době mám plnou podporu jak rodiny, tak především manželky, která je velmi tolerantní a chtěl bych jí touto cestou poděkovat. Samozřejmě, že pracovní a trenérské povinnosti se občas střetnou a v tu chvíli přenechávám veškeré pravomoci mému trenérskému kolegovi Michalu Vrábkovi, se kterým se skvěle doplňujem. Jako trenér nepůsobíš jen ve Spartaku, ale také na Okresním fotbalovém svazu. Jak to zvládáš? Ano, jsem členem komise mládeže OFS ČB a zároveň trenérem výběru okresu U-10. Tento výběr se skládá z fotbalových nadějí celého okresu a hráči jsou vybíráni během celého soutěžního ročníku. Časově to tak náročné není, zápasy mezi okresy hrajeme vždy v týdnu v dopoledních hodinách a to se klukům samozřejmě líbí nemusí do školy. Tréninky tento výběr nemá, jen vždy během sezony 5 denní kemp. Hráče sledujeme během roku a hodně komunikujeme s trenéry ostatních oddílů při vyhledávání talentů. Prozradíš nám svůj oblíbený tým české, případně zahraniční ligy? Co se týká domácí fotbalové scény, tak jsem příznivcem SK Slavie Praha, i když první ligový zápas jsem sledoval na Julisce a můj strýc říkával, že musím být Duklák jako celá naše rodina z maminčiny strany. Bohužel. Ze zahraničních klubů mám v oblibě AC Milán a současného vítěze Ligy mistrů FC Barcelonu. O situaci v českém fotbalu se mluví neustále. Jak ji vidíš Ty co Tě těší, co trápí, co štve Tak určitě každého fotbalového příznivce současná situace neuspokojuje a musíme si přiznat, že český fotbal trochu usnul na vavřínech. Ale věřím, že se vše změní a v budoucnosti bude český fotbal patřit opět ke špičce v Evropě. Konečně fotbalová generalita zjistila, že budoucnost je v mládeži a dochází k reorganizaci mládežnických soutěží. Jestli to bude to pravé, se teprve ukáže. Zbývá Ti čas, chuť a energie ještě na nějaký jiný sport než fotbal? Toho času je opravdu málo, ale život není jen o fotbale. Diky manželce jsem před 10 lety propadl lyžování. Vždy, když se nějaký ten volný den v zimě najde, vyrážíme celá rodina do Alp. V době, kdy je fotbalová dovolená, hodně vyjíždíme na kole do okolní krásné krajiny, kde si vyčistím hlavu od denních starostí a problémů. Děkuji za rozhovor a Tobě, Tvým svěřencům a celému Spartaku přeji za celou redakci do nadcházející nové fotbalové sezony hodně úspěchů. Mgr. Hana Halešová Foto: P. Žoha Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: , podatelna - tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

S nordic walking holí vydej se do okolí

S nordic walking holí vydej se do okolí Název akce EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2013 Projekt spolupráce 12/017/4210a/672/000048 Datum a 28.9.2013, Bystřice pod Hostýnem - Lázně místo Partnerské MAS KMAS: MAS Podhostýnska, o. s. PMAS: O. s.

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

NEJVĚTŠÍ FILMOVÉ HITY KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ VEČER, CELÉ LÉTO VSTUP ZDARMA NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ PROJEKT PARDUBICKÉHO KRAJE CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST

NEJVĚTŠÍ FILMOVÉ HITY KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ VEČER, CELÉ LÉTO VSTUP ZDARMA NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ PROJEKT PARDUBICKÉHO KRAJE CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST NEJVĚTŠÍ FILMOVÉ HITY KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ VEČER, CELÉ LÉTO VSTUP ZDARMA NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ PROJEKT PARDUBICKÉHO KRAJE CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST PŘES 400.000 DIVÁKŮ WWW.LETNI-KINO.CZ LETNÍ KINO JE FENOMÉN,

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

23. ročník ZENTIVA CUP U15 MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE. 6.-8.6.2008 Český Krumlov

23. ročník ZENTIVA CUP U15 MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE. 6.-8.6.2008 Český Krumlov 23. ročník MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE ZENTIVA CUP U15 6.-8.6.2008 Český Krumlov Vážení účastníci, Červen se stal již po třiadvacáté měsícem mezinárodního turnaje družstev žáků, který v posledních letech

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Zpracovala: M. Daňhelová, provozní pracovnice dílny OBSAH 1. PRÁVNÍ STAV VÝTVARNÉ DÍLNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A VÝVOJ VÝTVARNÉ DÍLNY 3. PROVOZ

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY SOBOTA 31. května TENTO PROGRAM JE SLOSOVATELNÝ SOUPEŘ SK KAZÍN 4. TÝM SOUTĚŽE Okres Praha západ - III. třída skupina B Novinky z našeho klub najdete na HTTP://TJSOKOLVELKEPRILEPY.SKLUB.CZ

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016 6. obecní ples NOVOVESKÉ listy INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016 V pátek 20. 1. 2016 se uskutečnil Obecní ples šestý v pořadí. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát byl

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R VI. ročník Mezinárodní veřejný plavecký závod Český pohár v dálkovém plavaní 31.7. - 1. 8. 2010, od 13.00 hod Lipenská nádrž DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory: programů Evropské územní

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 37/2011 Naše aktivity: Nezapomeňte na prázdninovou soutěž!!! Na vaše příspěvky se těšíme a v říjnu vyhodnotíme s porotou ty nejlepší! Aktualizace komunitního plánování sociálních

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE POJEĎ S NÁMI - KICK WITH US

KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE POJEĎ S NÁMI - KICK WITH US KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE POJEĎ S NÁMI - KICK WITH US www.kickfrance2013.com Je to tady jedete s námi? Oslava cyklistiky v podobě stého ročníku Tour de France je na dosah.

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více