Vilém Heckel. KATALOG VÝSTAVY EXHIBITION CATALOG AUSSTELLUNGSKATALOG. Škoda očima Viléma Heckela. ŠKODA Muzeum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vilém Heckel. www.vilemheckel.cz KATALOG VÝSTAVY EXHIBITION CATALOG AUSSTELLUNGSKATALOG. Škoda očima Viléma Heckela. ŠKODA Muzeum"

Transkript

1 Vilém Heckel KATALOG VÝSTAVY EXHIBITION CATALOG AUSSTELLUNGSKATALOG

2 Vilém Heckel Legenda české fotografie Je - li v české fotografii člověk, který se nesmazatelně zapsal svým specifickým dílem do české a světové fotografie, je to právě Vïlém Heckel. Jeho bytostná láska k přírodě a sportu mu dala celoživotní téma hory. Vilém Heckel fotograf hor, fotograf velehor. Hory se mu staly také osudem. Narodil se v roce 1918 v Plzni v rodině Adolfa Heckela jeřábníka plzeňské Škodovky, vášnivého turisty a fotografa, který netušil, že svému synovi předurčil životní dráhu. V roce 1936 se Vilém Heckel vyučil v Plzni živnostenským fotografem - portrétistou a začal pracovat v malých fotografických ateliérech. Po té přešel k průmyslové fotografii ve Zbrojovce Brno a Československé obchodní komory v Praze. Věnoval se také reklamní fotografii, v jeho díle dosud nedoceněné a často neznámé. Fotografoval auta, motocykly, elektro apod. V roce 1949 byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců fotografické sekce. V padesátých letech se začíná aktivně věnovat horolezectví. Absolvuje první výstupy a se svými aparáty zachycuje a objevuje mohutnost živé přírody, majestát hor a člověka, který fotografiím dává příběh. V roce 1956 odchází ze zaměstnání a stává se volným fotografem. Konečně se může plně a svobodně věnovat horám a cestování, jezdit na tůry, expedice a výpravy. Vydává první publikaci Naše hory. V roce 1960 poprvé vystavuje soubor fotografií z Kavkazu v Praze. V šedesátých letech následují tituly - Cesty k vrcholům, Království slunce a ledu, Expedice Kavkaz, Hindúkuš, Schody pod vesmír a další. 23. dubna 1970 odjíždí na expedici do Peru, kde se svými kamarády horolezci 31. května umírá v horolezeckém táboře zavalen lavinou bahna a kamení při zemětřesení pod horou Huascarán. Středem zájmu Viléma Heckela nebyly jen hory. Vytvořil celou řadu vynikajících portrétů, zachytil architekturu, atmosféru měst, křivolakých ulic, intimních chvil, okamžiků, struktur krajiny. V Trentu získal nejvyšší ocenění, v soutěži Vitorio Sella za horolezeckou fotografii. Během svého života vydal 10 publikací, z nichž řada byla přeložena. Fotografie Viléma Heckela nadále vycházejí knižně in memoriam, což svědčí o jeho neustálé aktuálnosti. Se svou ženou Miladou a dcerami Evou a Helenou žil v Černošicích u Prahy. Mezi jeho blízké přátele patřili spisovatelé Ota Pavel, Arnošt Lustig, Arnošt Černík; sportovci Emil Zátopek, František Šťastný; scénárista a režisér František Pojdl; horolezci Radan Kuchař, Bohumil Svatoš, Jan Červinka. Cit, technická dokonalost a svědomitost, píle, odvaha a výlučnost, zařadily Viléma Heckela mezi přední české a světové fotografy. Helena Heckelová

3 Vilém Heckel A Legend of Czech Photography If there ever was an individual whose work has irrevocably made an historical, unique and permanent contribution not only to photography in the Czech context, but also on an international level, the man is Vilém Heckel. His fundamental and passionate love of nature, sports and especially the high mountains provided him with a lifetime passion for mountaineering photography. Ironically, his love for photographing mountains and monumental mountain ranges in particular, has unfortunately also spelled out his doom. Vilém Heckel was born in 1918 in Pilsen into the family of Adolf Heckel, a crane operator for Skoda Plzen, who himself was a devout tourist and passionate photographer with no idea that he would predestine the career of his son. In 1936, Vilém Heckel studied in Pilsen as a trade photographer specialising in portraits, and began working in small photography studios. After that he became the trade photographer for Zbrojovka Brno and the Czechoslovak Chamber of Commerce in Prague. He also devoted his time to commercial photography, concentrating on cars, motorcycles, electronics, etc., yet this body of his work is largely unknown and unrecognised. In 1949, he was admitted to the photographic section of the Association of Czechoslovak Creative Artists. In the Fifties, he began to actively commit himself to mountain climbing. He successfully completed his first major ascents and, along with his cameras, discovered and captured the power of primordial nature, the magical majesty of the mountains, and also the gift of his personal touch which gives these photographs a story and human relevance. In 1956, he left his day job and fully devoted himself to freelance photography. Finally, he could fully and freely devote himself to his beloved mountains and travels on local and world-wide expeditions and trips. He published his first publication, Our mountains. In 1960 he held his first public exhibition in Prague of a collection of photographs from the Caucasus. In the Sixties, he published a series of monographs with the following titles - Journeys to the High Peaks, Kingdom of the Sun and Ice Expedition Caucasus, Hindu Kush, The Stairs of the Universe, and others. On April 23, 1970, he departed on an expedition to Peru to climb the mountain range surrounding Huascaran. Tragically, on May 31, he and his friends and expedition climbing partners died in a mountaineering camp avalanche of mud and rocks during an earthquake under the mountain of Huascaran. The focus and themes of Vilém Heckel s work were not only mountains. He created a monumental body of work encompassing excellent portraits and images of unparalleled architecture, the urban atmosphere, winding streets, intimate moments and those magical yet sometimes fleeting moments that landscapes provide. In Trento, in the competition of Vitorio Sella, he won the top award for mountaineering photography. During his lifetime he published 10 books, many of which have been translated into numerous languages. The photographs of Vilém Heckel continue to be posthumously published in memorial books as well as other publications, which confirm the ongoing relevance, importance and context of his work. He and his wife Milada and daughters Eva and Helena lived in Cernosice near Prague. Among his close friends were the writers Ota Pavel, Arnošt Lustig, Arnošt Černík; the world-renowned athlete Emil Zátopek, František Štastný, the screenwriter and director František Pojdl; and world class mountaineers Radan Kuchař, Bohumil Svatoš, Jan Červinka. His artistic and human sensitivity, technical excellence, diligence, hard work, courage and exclusivity, have ranked Vilém Heckel among the leading Czech and international photographers for generations to come. Helena Heckelová

4 Vilém Heckel Legende der tschechischen Fotografie Gibt es in der tschechischen Fotografie einen Menschen, der sich durch sein spezifisches Werk in die Geschichte der tschechischen und internationalen Fotografie eingeschrieben hat, ist dies eben Vilém Heckel. Seine tiefe Liebe zur Natur und zum Sport hat ihm sein Lebensthema - die Berge - gegeben. Vilém Heckel Fotograf der Berge, Fotograf der Hochgebirge. Die Berge sind auch sein Schicksal geworden. Er wurde 1918 in Pilsen in der Familie des Adolf Heckel, Kranführer bei Škoda Pilsen, eines leidenschaftlichen Touristen und Fotografen geboren, der nicht ahnen konnte, dass er die Lebenslaufbahn seines Sohnes vorherbestimmt hat schloss Vilém Heckel in Pilsen die Ausbildung zum gewerblichen Fotografen - Porträtfotografen ab und nahm die Arbeit in kleinen Fotoateliers auf. Danach wechselte er zur industriellen Fotografie in der Waffenfabrik Zbrojovka Brno sowie bei der Tschechoslowakischen Handelskammer in Prag. Er widmete sich auch der Werbefotografie, die in seinem Werk noch nicht genug geschätzt wird und häufig unbekannt ist. Er fotografierte Autos, Motorräder, Elektrogeräte u.ä wurde er in den Verband der tschechoslowakischen bildenden Künstler Sektion Fotografie - aufgenommen. In den fünfziger Jahren beginnt er aktiv mit dem Bergsteigen. Er machte sich an die ersten Besteigungen und erfasste und entdeckte mit seinen Fotoapparaten die Mächtigkeit der lebendigen Natur, die Majestät der Berge und des Menschen, der den Fotografien ihre Geschichte einhaucht scheidet er aus dem Arbeitsverhältnis aus und wird zum freiberuflichen Fotografen. Endlich kann er sich völlig und frei den Bergen und dem Reisen widmen und Bergtouren sowie Expeditionen unternehmen. Er gibt sein erstes Buch Unsere Berge - heraus stellte er in Prag zum ersten Mal seine Fotografien aus Kaukasus aus. In den sechziger Jahren folgten weitere Buchtitel - Gipfelstürmer, Sonnige Bergwelt, Als Bergsteiger in Kaukasus, Hindukusch und andere. Am 23. April 1970 nahm er an einer Expedition nach Peru teil, wo er mit seinen Freunden Bergsteigern am 31. Mai im Bergsteigerlager unter dem Berg Huascaran starb, verschüttet mit einer Schlammund Steinlawine nach einem Erdbeben. Das Interesse von Vilém Heckel galt nicht nur den Bergen. Er schuf eine ganze Reihe von ausgezeichneten Portraits, er hielt die Architektur und Atmosphäre der Städte, winkeliger Gassen, intimer Momente, Augenblicke, Landschaftsstrukturen fest. In Trento erlangte im Bergsteigerfotografie-Wettbewerb Vitorio Sella den Hauptpreis. Während seines Lebens hat er 10 Bücher herausgegeben, von denen die meisten übersetzt wurden. Die Fotografien von Vilém Heckel erscheinen auch postum, was von ihrer ständigen Aktualität zeugt. Mit seiner Ehefrau Milada und den Töchtern Eva und Helena lebte er in Černošice bei Prag. Zu seinen nächsten Freunden gehörten Schriftsteller Ota Pavel, Arnošt Lustig, Arnošt Černík; Sportler Emil Zátopek, František Šťastný; Drehbuchautor und Regisseur František Pojdl; Bergsteiger Radan Kuchař, Bohumil Svatoš, Jan Červinka. Dank seinem Gefühl, technischer Perfektion und Gewissenhaftigkeit, Fleiß, Mut und Einzigartigkeit zählt Vilém Heckel zu den führenden tschechischen sowie internationalen Fotografen. Helena Heckelová

5

6 VHE1001 Škoda 1201 Sedan (1955). Škoda 1201 Sedan (1955). Škoda 1201 Sedan (1955).

7 VHE1002 Škoda 1201, sanitní provedení (cca 1956). Škoda 1201, ambulance (around 1956). Škoda 1201, Sanitäterausführung (ca. 1956).

8 VHE1003 Škoda 445 a 450 (asi 1958). Renesanční Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Od roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Škoda 445 and 450 (around 1958). Renaissance Square of Zachariáš of Hradec in Telč. A UNESCO World Heritage Site since Škoda 445 und 450 (möglicherweise 1958). Renaissanceplatz Zacharias von Hradec in Telč. Seit 1992 auf der Liste des Weltkultur- und Naturerbes der UNESCO.

9 VHE1004 Škoda 450 (1957). Miss USA 1957 Charlotte Sheffield byla po své korunovaci vyslána do Československa, aby nafotila reklamní fotografie s vozy Škoda. Fotografie sklidily úspěch, dokonce takový, že výrobní kapacity podniku poptávce nestačily. Zájem o nový kabriolet mělo Američanů, dodáno bylo však pouze 408. Foceno před Pražským hradem. Škoda 450 (1957). Following her coronation as Miss USA 1957, Charlotte Sheffield travelled to Czechoslovakia for an advertisement photo-shoot with Škoda cars. The photos were so successful that the plant s production capacities were unable to meet the demand. The new convertible was requested by 15,000 Americans, yet only 408 cars were delivered. The photo was taken in front of Prague Castle. Škoda 450 (1957). Miss USA 1957, Charlotte Sheffield, wurde nach ihrer Krönung in die Tschechoslowakei entsandt, um Werbefotos mit Škoda-Fahrzeugen zu schießen. Die Fotos waren derart erfolgreich, dass die Produktionskapazitäten der Nachfrage nicht genügten Amerikaner hatten Interesse am neuen Cabrio, es wurden aber nur 408 Fahrzeuge geliefert. Das Foto entstand vor der Prager Burg.

10 VHE1005 Škoda Felicia (1959). Karlův most v Praze spojující Staré město a Malou Stranu, která každoročně magicky přitahuje statisíce turistů z celého světa. Kamenný most přes řeku Vltavu byl založen Karlem IV., jeho stavba započala roku 1357 a dnes je nejstarším stojícím mostem v Praze. V pozadí socha Sv. Jana Nepomuckého a Pražský hrad. Škoda Felicia (1959). Charles Bridge in Prague connecting the Old Town and the Lesser Town, whose magic attracts hundreds of thousands of tourists from all over the world. The stone bridge across the Vltava River was built by Charles IV. Construction began in 1357 and today it is the oldest standing bridge in Prague. St. John of Nempomuk and Prague Castle at the background. Škoda Felicia (1959). Karlsbrücke in Prag verbindet die Altstadt mit der Kleinseite. Sie zieht alljährlich auf magische Weise hunderttausende Touristen aus der ganzen Welt an. Die Steinbrücke über die Moldau wurde von Karl IV. gegründet. Der Bau begann 1357 und heute ist die Brücke die älteste noch stehende Brücke in Prag. Im Hintergrund Statue des Hl. Johannes von Nepomuk und die Prager Burg.

11 VHE1006 Škoda Felicia (1959). Praha, v pozadí Karlův most se Staroměstskou mosteckou věží, vlevo kupole křižovnického kostela svatého Františka z Assisi. Škoda Felicia (1959). Prague, Charles Bridge and the Old Town bridge tower in the background, the dome of the Knight s Church of St. Francis of Assisi on the left. Škoda Felicia (1959). Prag, im Hintergrund Karlsbrücke mit dem Altstädter Brückenturm, links Kuppel der Kreuzherrenkirche des Hl. Franziskus von Assisi.

12 VHE1007 Škoda Felicia (1961). Od tohoto roku byl vůz vybaven tzv. křidélky, ploutvičkami u zadních svítilen. Škoda Felicia (1961). Since 1961 the car has been fitted with so called wings; fins at the rear lights. Škoda Felicia (1961). Ab diesem Jahr war der Wagen mit sog. Flügeln, Flossen an den Rückscheinwerfern ausgestattet.

13 VHE1008 Škoda Octavia Combi (asi 1961), vůz s velkým a velmi prakticky řešeným zavazadlovým prostorem. Doksy Máchovo jezero. Škoda Octavia Estate (around 1961), a car with spacious and practical luggage compartment. At Doksy Máchovo jezero lake. Škoda Octavia Combi (möglicherweise 1961), Fahrzeug mit großem und praktisch gestaltetem Kofferraum. In Doksy Mácha-See.

14 VHE1009 Škoda Felicia (1961) před bývalým pavilonem Expo 58, který byl přestěhován do východní části Letenských sadů po skončení Světové výstavy v Bruselu, kde návštěvníkům přibližoval československou gastronomii. Škoda Felicia (1961) in front of the former EXPO 58 pavilion which had been moved to the Eastern part of the Letenské sady following the World Fair in Brussels, where Czechoslovak cuisine was presented to the visitors. Škoda Felicia (1961) vor dem ehemaligen Pavillon der Expo 58, der nach der Beendigung der Weltausstellung in Brüssel im östlichen Teil der Gartenanlage Letenské sady erneut errichtet wurde, wo den Gästen die tschechoslowakische Gastronomie näher gebracht werden sollte.

15 VHE1010 Vozy Škoda 440 Spartak ( ) připravené k expedici. Škoda 440 Spartak cars ( ) ready for dispatch. Škoda 440 Spartak ( ) - zur Auslieferung bereit.

16 VHE1011 Škoda 1201 (1956). Vůz se měl dočkat modernějších tvarů karoserie a silnějšího motoru o objemu 1500 ccm. Ani označení Rapid export tedy záminka, že by stát mohl získat prodejem v zahraničí více devizových prostředků nepomohly a k sériové výrobě nedošlo. V pozadí impozantní průčelí Trojského zámku. Škoda 1201 (1956). This car was expected to receive a more modern shape of bodywork and a more powerful 1500cc engine. However, not even the Rapid export label (suggesting that the state could receive more foreign exchange means) helped and the series production did not take off. Škoda 1201 (1956). Der Wagen sollte eine moderne Karosserieform und einen stärkeren Motor mit einem Hubraum von 1500 ccm bekommen. Doch auch die Bezeichnung Rapid export - d.h. der Vorwand, dass der Staat durch den Verkauf im Ausland mehr Devisen in die Kassen bekommen könnte - half nichts und die Serienproduktion wurde nicht aufgenommen. Im Hintergrund die imposante Fassade des Schlosses von Troja.

17 VHE1012 Škoda 440 Spartak prototyp (asi 1955). Před Staroměstským orlojem v Praze, v pozadí věže Týnského chrámu. Škoda 440 Spartak prototype (around 1955). In front of the Old Town s Astronomical Clock, towers of the Týnský dome in the background. Škoda 440 Spartak Prototyp (möglicherweise 1955). Vor der astronomischen Uhr auf dem Prager Altstädter Ring, im Hintergrund die Türme der Teyn-Kirche.

18 VHE1013 Škoda 440 Spartak ( ). Zimní scenerie. Škoda 440 Spartak ( ). Winter scene. Škoda 440 Spartak ( ). Winterszenerie.

19 VHE1014 Vozy Škoda 440 Spartak ( ) barevně ladí s krajinou světlý se sněhem, tmavý se stromy v pozadí. Škoda 440 Spartak cars ( ) are colour-coordinated with the landscape, the light one with the snow, the dark one with the trees in the background. Die Fahrzeuge Škoda 440 Spartak ( ) harmonieren farblich mit der Landschaft der helle mit dem Schnee, der dunkle mit den Bäumen im Hintergrund.

20 VHE1015 Škoda 440 Spartak ( ) a Milena Dvorská. Podhůří Vysokých Tater. Škoda 440 Spartak ( ) and Milena Dvorská. Foothills of Vysoké Tatry. Škoda 440 Spartak ( ) und Milena Dvorská. Vorgebirgsland der Hohen Tatra.

21 VHE1016 Škoda 440 Spartak ( ). Na exportní verzi lze usuzovat nejen podle provedení masky (s níž se dal vůz pořídit i na tuzemském trhu). Obyvatele kontinentální Evropy spíše praští do oka podivně umístěný volant. Cesta na zámek Buchlovice. Škoda 440 Spartak ( ). The export version is recognizable from the design of the mask (which was also available at the local market). Citizens of continental Europe were probably taken aback by the strangely located steering-wheel. On the way to Buchlovice Castle. Škoda 440 Spartak ( ). Auf die Exportversion lässt sich nicht nur aufgrund der Ausführung des Grills schließen (damit konnte man den Wagen auch auf dem hiesigen Markt erwerben). Den Bewohnern aus Kontinentaleuropa sticht wohl eher die merkwürdige Platzierung des Lenkrades ins Auge. Fahrt auf das Schloss Buchlovice.

22 VHE1017 Škoda 445, silnější verze k modelu 440 Spartak (cca 1957). Škoda 445, a more powerful version of the 440 model (approx. 1957). Škoda 445, stärkere Version des Modells 440 Spartak (ca. 1957).

23 VHE1018 Škoda 450 (1957). Miss USA 1957 Charlotte Sheffield pózuje před Matyášovou bránou Pražského hradu. Škoda 450 (1957). Miss USA 1957, Charlotte Sheffield, striking a pose in front of Matthias Gate at Prague Castle. Škoda 450 (1957). Miss USA 1957, Charlotte Sheffield, posiert vor dem Matthias-Tor auf der Prager Burg.

24 VHE1019 Škoda 450 (1957), předchůdce slavné Felicie. Do sériového provedení vůz prošel ještě drobnými úpravami. Škoda 450 (1957), predecessor to the famous Felicia. The car had gone through some minor modifications before the final design was released into series production. Škoda 450 (1957), Vorgänger des berühmten Felicia. Bis zur Serienausführung erfuhr der Wagen noch einige geringfügige Änderungen.

25 VHE1020 Škoda 445 (cca 1957), silnější verze modelu 440 Spartak. Motiv vodní plochy a pohodového pikniku byl v té době velmi oblíben. Škoda 445 (around 1957), more powerful version of the 440 Spartak model. The motif of water scenes and relaxed picnics was very popular at the time. Škoda 445 (ca. 1957), stärkere Version des Modells 440 Spartak. Das Motiv eines Gewässers mit einer bequemen Picknickszene war in jener Zeit sehr beliebt.

26 VHE1021 Škoda 445 (cca 1957), silnější verze k modelu 440 Spartak. Škoda 445 (around 1957), more powerful version of the 440 Spartak model. Škoda 445 (ca. 1957), stärkere Version des Modells 440 Spartak.

27 VHE1022 Škoda 450 (1957). Miss USA 1957 Charlotte Sheffield nafotila pro podnik zahraničního obchodu Motokov sérii reklamních fotografií. Škoda 450 (1957). Miss USA 1957, Charlotte Sheffield, shot a series of advertising photos for the Motokov Unitary Enterprise. Škoda 450 (1957). Miss USA 1957, Charlotte Sheffield, machte für das Außenhandelsunternehmen Motokov eine ganze Serie von Werbefotos.

28 VHE1023 Škoda Felicia (1961). Roadster-kabriolet mohl být vybaven nejen stahovací plátěnou střechou, ale i pevnou laminátovou hard-top střechou. Škoda Felicia (1961). The Roadster-convertible came with a folding textile roof or a solid hard-top roof. Škoda Felicia (1961). Das Roadster-Cabrio konnte nicht nur mit einem Leinenfaltdach, sondern auch mit meinem festen hard-top Laminatdach ausgestattet werden.

29 VHE1024 Cítíte tu atmosféru? Horko, jasno, slunce pálí, jen jen se smočit ve vlažné vodě. A k ní nás dovezou Felicia a Octavia, modely z roku Přehrada na Vltavě. Can you feel the atmosphere? Scorching heat, clear skies, the sun shining Go ahead and take a dip in the water. It is to this place that the Felicia and Octavia, 1961 models are going to take us. A dam on the Vltava River. Spüren Sie die Atmosphäre? Hitze, blauer Himmel, die Sonne brennt - da will man sich nur im kühlen Wasser erfrischen. Der Felicia und Octavia, Modelle aus dem Jahre 1961, bringen uns gerade dorthin. Moldau-Talsperre.

malá monografie města

malá monografie města malá monografie města a small portrait of the town eine kleine stadtmonographie 2 0 0 9 současný pohled na město očima berounských fotografů cont ntem empo rary ry tow own thro roug ugh the eyes es of

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

GREENWAYS PRAHA - WIEN

GREENWAYS PRAHA - WIEN GREENWAYS PRAHA - WIEN Greenways Praha Vídeň spojuje sítí cyklistických i pěších tras a stezek dvě hlavní města ve středu Evropy. Na kole či pěšky, objevte s námi historická města a vesničky, navštivte

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue

Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue Gymnázium Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové je považováno za pokračovatele hradeckých

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

Elegantní přístavba hotelu Absolutum

Elegantní přístavba hotelu Absolutum Bulletin 06-2014 12 Elegantní přístavba hotelu Absolutum Pro svoji variabilitu, tiché, 8 nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. An elegant annex to the Absolutum Hotel 8 Due to its

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

Pf 2011. Pupp Journal

Pf 2011. Pupp Journal Pište s námi příběh Grandhotelu Pupp i v roce 2011! Schreiben Sie mit uns die Geschichte des Grandhotels Pupp auch im Jahre 2011! Write the Story of the Grandhotel Pupp with us again in 2011! Pf 2011 Pupp

Více

Historická města roku. Klášterec nad Ohří Kutná Hora. Jindřichův Hradec. Spálené Poříčí Františkovy Lázně Česká Kamenice. Kroměříž.

Historická města roku. Klášterec nad Ohří Kutná Hora. Jindřichův Hradec. Spálené Poříčí Františkovy Lázně Česká Kamenice. Kroměříž. eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nov olná C Prachatice G S Kutná ra oříčí D Svitavy C Šternb eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Explore

Více

May might bring heart fires

May might bring heart fires FREE OF CHARGE Tourist Magazine No.2, May 2008 www.kampocesku.cz May might bring heart fires There Is Something to Golf How about Chodsko? Sand Festival in Písek Dear readers, I don t know what your perceptions

Více

LIBEREC PO STOPÁCH LIEBIEGŮ JELENÍ HORA / JELENIA GÓRA PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA

LIBEREC PO STOPÁCH LIEBIEGŮ JELENÍ HORA / JELENIA GÓRA PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA LIBEREC PO STOPÁCH LIEBIEGŮ JELENÍ HORA / JELENIA GÓRA PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA LIBEREC ŚLADAMI RODZINY LIEBIEGÓW, JELENIA GÓRA ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA LIBEREC NACH DEN SPUREN VON LIEBIEG, JELENIA GÓRA

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

Informační rozcestník pro snadné putování Prahou

Informační rozcestník pro snadné putování Prahou Informační rozcestník pro snadné putování Prahou Informational directory for easy wandering around Prague Ein Informationswegweiser zum einfachen Wandern durch Prag OBSAH / CONTENTS / INHALT PŘES BARIÉRY

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times

Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times On the occasion of his 100th birthday, the outstanding physicist and philosopher

Více

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825)

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy 111 Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Stanislav Bohadlo Prvním veřejným vystoupením čtrnáctiletého George Thomase Smarta 1 bylo

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

Vítejte na Železnorudsku

Vítejte na Železnorudsku Vítejte na Železnorudsku Waldmünchen Rötz Bodenwöhr Furth im Wald Nittenau Roding Cham REGEN 40 km NATURPARK OBERER BAYER. WALD Viechtach Kötzting Teisnach Železná Ruda Bayer. Eisenstein Bodenmais Železná

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku barevné linoryty, kresby Galerie umění

Více

ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ HORY, MÁ PANENKO HORY SHORA

ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ HORY, MÁ PANENKO HORY SHORA ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ V Ý S T A V A F O T O G R A F I Í P H O T O G R A P H Y E X H I B I T I O N OSMITISÍCOVKY / EIGHT-THOUSANDERS FOTOGRAFIE - PHOTOGRAPHY: RADEK JAROŠ PŘEKLAD - TRANSLATION: PETRA HOMOLOVÁ

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

ROČENKA. cestovního ruchu Moravskoslezského kraje

ROČENKA. cestovního ruchu Moravskoslezského kraje ROČENKA cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2010 1 Vážení příznivci cestovního ruchu, dostává se Vám do rukou vůbec 1. vydání ročenky cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, kterou bychom rádi každoročně

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více