Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe"

Transkript

1 Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu a M udrzbe W V V ING.JAN BATĚK NADAS

2 Ing. Jan Batěk AUTOBUSY KAROSA ŠM 11 v provozu a údržbě i Nakladatelství dopravy a spojů Praha

3 Ing. Jan Batěk

4 1. ÚVOD Autobus KAROSA ŠM 11 nahrazuje postupně v stále větších počtech v parku podniků městské hromadné dopravy zastaralý typ ŠKODA 706 RTO. Na obsluze a údržbě nového typu autobusu se u uživatelů podílí stále širší okruh řidičů, údržbářů, opravářů, techniků a vedoucích pracovníků. Úkolem všech těchto pracovníků je zajišťovat spolehlivý a hospodárný provoz velkých počtů autobusů v obtížných podmínkách náročného provozu městské hromadné dopravy. Přitom ne všude jsou ještě dostatečné zkušenosti s obsluhou a údržbou autobusů KAROSA ŠM 11. Výrobní závod i jeho subdodavatelé sice vydali řadu příruček, návodů a instrukcí; tyto publikace se však vydávají v omezených počtech a nejsou v běžném prodeji. Účelem této publikace je zpřístupnit širokému okruhu pracovníků dopravních podniků a ostatním uživatelům autobusů informace a údaje potřebné pro správnou a kvalitní obsluhu a údržbu autobusů KAROSA ŠM 11. Má vhodně doplnit základní informace obsažené v Návodu k obsluze" a popularizovat postupy a předpisy, které nejsou všeobecně v přehledné formě dostupné, protože byly publikovány zatím pouze v dokumentaci vydané různými podniky podílejícími se na výrobě autobusu KAROSA ŠM 11. Tato knížka neobsahuje zdaleka všechny informace a postupy uváděné v dokumentaci výrobců. Není možné reprodukovat všechny publikované návody, postupy a doporučení, protože rozsah knížky by byl neúměrně velký, což by bylo na úkor přehlednosti. V jednotlivých kapitolách je tato publikace zaměřena zejména na nové prvky aplikované u autobusu KAROSA ŠM 11, s kterými nejsou z provozu dřívějších typů dostatečné zkušenosti. Velký důraz se klade na vysvětlení funkce, popis konstrukce a zásady správné obsluhy a údržby jednotlivých skupin vozidla. V úvodu kapitol jsou názvy a stručný obsah publikací vydaných jednotlivými výrobci. Předpokládá se, že pracovníci, kteří potřebují podrobnější informace (zejména opraváři), se podle své specializace seznámí i s touto literaturou. Kniha přihlíží ke zkušenostem z praktického provozu a provozních zkoušek autobusů KAROSA ŠM 11. Plně respektuje platné předpisy,'zejména vyhlášku č. 90/75 federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Forma a rozsah této knihy umožňuje její využití jako učebnice pro pravidelná školení řidičů a pracovníků dílen včetně technického personálu. Při zpracování této publikace se použilo technické dokumentace vydané n. p. KAROSA, LIAZ, PRAGA, TECHNOMETRA, JURANOVY ZÁVODY 3

5 a AUTOBRZDY. Jmenovaným podnikům patří také dík za zapůjčení podkladů k některým obrázkům. 1.1 Vývoj autobusu KAROSA ŠM 11 V období od zahájení prací na konstrukci, přípravě výroby i během let sériové výroby prošel autobus KAROSA ŠM 11 poměrně složitým vývojem, který probíhal za působení rozličných objektivních i subjektivních vlivů a omezení. Specifické podmínky zadání a vlastního vývoje se do značné míry odrážejí ve výsledných provozně technických vlastnostech autobusu (provozní spolehlivosti, udržovatelnosti, opravitelnosti a}.). Při posuzování provozně technických parametrů autobusu KAROSA ŠM 11 je třeba si uvědomit, že počátky jeho vývoje sahají do konce padesátých a začátku šedesátých let. Na podkladě rozborů tehdejší situace v městské dopravě, zejména srovnání situace v autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravě, s ohledem na další rozvoj nároků na kapacitu dopravy, byla tehdy postupně vydána řada vládních usnesení, která ukládala vyvinout nový autobus pro městskou hromadnou dopravu. Měl to být velkokapacitní autobus řešený s ohledem na zvýšení kvality přepravy. Požadované parametry bylo možné dodržet jedině novým konstrukčním řešením celého vozidla. Řešením úkolu byl pověřen n. p. KAROSA Vysoké Mýto. Zadávací hmotnostní parametry, požadovaná obsaditelnost a rozměrové omezení bylo možno splnit jedině koncepcí samonosné karosérie. Převisu před přední nápravou bylo využito pro nástupní dveře, protože byla vyžadována úprava umožňující prodej jízdenek řidičem. Široké 2. a 3. dveře umožnily výstup, popř. nástup cestujících dvěma proudy. Požadované manévrovací schopnosti autobusu byly dosaženy volbou poměrně krátkého rozvoru a novou dělenou přední nápravou. Usnadnění nástupu a výstupu cestujících bylo v zadání respektováno malou hodnotou výsky podlahy nad vozovkou. Přitom požadovaná obsaditelnost si vynucovala maximální využití půdorysné plochy pro místa k stání. Hnací agregáty bylo proto nutno umístit pod podlahu v souladu s tehdejším stavem ve světovém vývoji autobusů. Malou výškou podlahy nad vozovkou, umístěním agregátů pod podlahou a velkými převisy vpředu i vzadu bylo dáno omezení funkčního zdvihu pérování. Za těchto podmínek již nemohlo vyhovět pérování listovými péry a bylo rozhodnuto aplikovat pokrokové vzduchové pérování, které splňuje požadavek udržování stálé výšky nad vozovkou při výborné pohodě jízdy při všech režimech zatížení (poměr hmotnosti 4

6 nezatíženého a plně obsazeného vozidla je zde přibližně 1:2). Vzduchové pérování ovšem potřebuje výkonné teleskopické tlumiče. Pro autobus se musely vyvíjet i pneumatiky se zvýšenou únosností. Řešitel si byl vědom, že hustota a intenzita městského provozu bude enormně vzrůstat. Použil proto automatickou převodovku, aby řidič nebyl nadměrně zatěžován ručním řazením převodů. Práci řidiče podstatně usnadňuje také hydraulické servořízení. Zdroj tlakového oleje pro servořízení byl využit i pro pohon větráku chladiče. Při konstrukci autobusu počítal řešitel s využitím podvozkových skupin z nové řady nákladních automobilů vyvíjené n. p. LIAZ. V průběhu vývoje a výroby autobusu se projevilo negativně relativní zpoždění vývoje podvozkových skupin. Podvozkové skupiny doznaly během vývoje zásadní změny a do autobusů byly postupně montovány např. 3 typy motorů (ML 630, P100, ML , ML 634). Výkon motorů řešených hlavně pro těžké nákladní automobily stále narůstal, zvětšovaly se zastavovací rozměry a hmotnost motorů. Montovalo se několik provedení zadních náprav, změněny byly servořízení, převodovka aj. Většina změn podvozkových skupin znamenala větší či menší změny v konstrukci vozu. Výrobce autobusu n. p. KAROSA v průběhu výroby rovněž uskutečnil změny k odstranění některých nedostatků, které se projevily v provozu. Z nich nejvýznamnější bylo např. zavedení samočinného centrálního mazání podvozku, pružinové zajišťovací brzdy, rovného celistvého cplechování boků karosérie, výkonnějšího nezávislého topení atd. V rozsahu této knížky se nelze zabývat všemi vývojovými variantami jednotlivých částí autobusu. Vzhledem k tomu, že knížka je určena především těm uživatelům, kteří s autobusem KAROSA ŠM 11 přicházejí nově do styku, je zachycen stav autobusu jak byl sériově vyráběn v r Lze předpokládat, že provozovatelé autobusů dřívějších ročníků výroby mají již z praxe dostatečné vlastní zkušenosti a dokáží aplikovat informace z této knížky i na své podmínky. Samozřejmě nebylo možno uvádět změny, které výrobce realizoval na autobusech v době výrobní lhůty této publikace tj. veškeré změny realizované později než v březnu 1975.

7 Celková délka Šířka Výška Rozvor náprav 1.2. Hlavní technické údaje mm mm mm (ventilace otevřeny) mm Převis vpředu vzadu mm mm Vnější obrysový průměr zatáčení vlevo vpravo Nájezdový úhel vpředu vzadu Světlá výška Výška nárazníků nad vozovkou Výška podlahy od vozovky Výška schodu od vozovky Výška 2. a 3. schodu Šířka otevřených dveří předních středních a zadních Vnitřní výška Podlahová plocha pro stojící cestující Obsaditelnost celková (maximální] sedících (bez řidiče) stojících Pohotovostní hmotnost Užitečná hmotnost Hmotnost obsluhy Celková hmotnost Maximální rychlost Trvalá rychlost mm mm 0,192 rad (11 ) 0,140 rad (8 ) 170 mm 600 mm (střed) 885 mm 345 mm 270 mm 830 mm 1085 mm 2015 mm 8,38 m2 96 osob 29 osob 67 osob 8750 kg ± 5 % 6720 kg 80 kg kg 65 km/h 58,5 km/h 6

8 Obr. 1 Hlavní rozměry A mm; R = 2500 mm; C. = 3120 mm; D = 2015 mm; E = 345 mm; F = 885 mm; G1t G2 = 1085 mm; 0 3 = 830 mm; H = 600 mm; J = 3265 mm; K = 5500 mm; r. *= 2220 mm; M mm; N = 3340 mm; P = 270 mm; R = 270 mm; s, = 250 mm; S2 = 200 mm; T = 500 mm; II = fl20 mm; v + w = 920 mm.

9 2. SAMONOSNÁ KAROSÉRIE 2.1 Všeobecné informace Výrobce: KAROSA, n. p., Vysoké Mýto Adresa: Poštovní přihrádka 3, Vysoké Mýto, PSČ Dokumentace vydaná výrobcem: Dílenská příručka ŠM 11 Obsahuje návod k demontáži a montáži karosérie, návod k montáži a demontáži agregátů a některého příslušenství do vozidla včetně postupů seřízení. Dílenská příručka má několik vydání; různá vydání obsahují i návody k opravám vybraných agregátů. Katalog náhradních dílů ŠM 11 Kromě seznamu náhradních dílů karosérie obsahuje seznamy náhradních dílů agregátů a příslušenství. Nezahrnuje náhradní díly pro motor a převodovku (katalogy vydány zvlášť). Uvádí se čísla výrobní i obchodní čísla n. p. Mototechna. 2.2 Popis Samonosná karosérie se skládá ze šesti základních dílů (panelů). Jednotlivé základní panely se vyrábějí, lakují a kompletují samostatně každý zvlášť. Jejich sestavením při konečné montáži vzniká celek samonosné karosérie. Základem karosérie je panel č. 1, tzv. nosný rošt. V nosném roštu jsou uloženy všechny podvozkové agregáty a příslušenství. K nosnému roštu jsou přišroubovány levý a pravý bok samonosné karosérie (každý 97 ks šroubů M8 ). Přední a zadní panel jsou k celku přinýtovány (každý 70 ks nýtů 4X15) a přišroubovány 4 šrouby M8. Panel střechy je k celku přišroubován (52 ks šroubů M8 ). Spoje jsou zakryty okrasnými lištami. Samonosná karosérie tvoří z hlediska pevnostního jednotný celek. Zatížení od vnějších sil působících na samonosnou karosérii vzdoruje karosérie jako celek, tzn., že kromě nosného roštu pomáhají přenášet příslušnou část zatížení i boční a čelní panely a střešní panel. Jednotlivé panely a jejich vzájemné spoje jsou konstrukčně řešeny tak, aby napětí v nosných dílcích všech panelů bylo rozloženo pokud možno rovnoměrně a nedocházelo za provozu v některých místech k nadměrné koncentraci napětí. Tím se dosahuje v porovnání s klasickou rámovou karosérií velké únosnosti a tuhosti karosérie při značné úspoře hmoty.

10 Do sestaveného celku samonosné karosérie jsou zamontovány dveře s ovládacím a vodicím mechanismem, podlaha, kanály rozvodu topení, sedadla, větrání a vytápění, stěrači souprava, vybavení pracoviště řidiče a další vnitřní výbava. Elektrická instalace je provedena svazky vodičů. Hlavní svazek elektrické instalace ke stropnímu panelu a ovládání dveří je veden pod ozdobnou lištou kryjící spoj střechy a pravého bočního panelu. V místech spojů jednotlivých panelů je elektrická instalace napojena ve svorkovnicích s nožovými spoji (vpravo přístupná dvířky v příčné stěně a vlevo pod přístrojovou deskou). 2.3 Hlavní zásady obsluhy, údržby a oprav Předepsané intervaly kontrolních a údržbářských úkonů jsou v přehledu v kapitole 16. V tomto odstavci jsou upozornění na některé hlavní zásady správné péče o karosérii Nosný rošt U nového vozidla je nutno věnovat péči řádnému dotažení všech šroubových spojů na podvozku, včetně spojů všech potrubí. Dotažení je třeba provést opravdu svědomitě, alespoň 2krát (po prvních asi 800 kilometrech a 7500 kilometrech). 8 Obr. 2 Exponovaná místa nosného roštu Během provozu je nutno kontrolovat nosný rošt, zejména z hlediska zjišťování trhlin a prasklin v exponovaných místech (obr. 2). Před započetím kontroly musí být celý rošt řádně omyt teplou tlakovou vodou. Kontrolují se zejména: 1. držák servořízení; 2. příčka s držákem předlohové páky řízení; 3. podélníky roštu (hlavně u přední nápravy); 9

11 4. svary svislých profilů s podélníky roštu; 5. nosníky přední nápravy, držáky agregátů, hlavně svislé profily a příčky, na kterých jsou držáky upevněny. Přitom se kontroluje i stav pružných pouzder v držácích. 6. kořeny postranních příček roštu (hlavně za přední nápravou); 7. střední příčky roštu (hlavně před motorem); 8. držáky tlumičů pérování a držáky vzduchových per. Opravy trhlin na nosném roštu má provádět jen kvalifikovaný svářeč. Trhlina se očistí a upraví pro vytvoření kvalitního svaru. Svary se provádějí elektrodou č. E podle ČSN , průměr 2,5 a 3. Opravované místo se vyztuží pásnicemi ze svařitelné oceli o síle 3 mm. Svary napříč profilů se neprovádějí. Pokud je prasklina v koutovém svaru dvou uzavřených profilů, je výhodné použít trojúhelníkovou výztuhu vyrobenou odříznutím části obdélníkového uzavřeného profilu stejného průřezu. Přidané výztuhy nesmějí tvořit kapsu, ve které by se shromažďovala voda a nečistoty. Po opravě je nutno svary očistit a natřít základní a krycí barvou. Výrobce karosérie vydal řadu instrukcí k opravě exponovaných míst nosného roštu a havarijních míst na karosériích staršího data výroby. Při opravách zvlášť exponovaných míst se musí zásadně postupovat podle těchto instrukcí Boční a čelní panely Trvanlivost vnějšího olakování prodlouží pravidelné ošetření laku některým z doporučovaných autokosmetických přípravků. Při opravách bočního oplechování poškozeného při havárii se s výhodou používá dutých protahovacích nýtů a příslušné nýtovačky. Instrukce pno opravy je v Dílenské příručce. Drobná poškození lze výhodně opravit dvousložkovým tmelem Eprozín. Při odstraňování následků havárií je nutno řádně opravit i poškození nosné kostry panelů (svislé a diagonální profily a uzlové body) Okna Skla čelních a zadních oken jsou vyráběna v jisté toleranci rozměrů; v krajních případech může dojít k vysmeknutí skla z pryžového rámu. V těchto případech se osvědčuje použití pryžového rámu nového, tzv. dvouklínkového provedení. V nouzi je možno okna upevnit plechovými příložkami přišroubovanými ke karosérii. Nedoporučuje se vjíždět do mycího rámu s okny nadměrně zahřátými dlouhým vytápěním vozu na místě. 10

12 Dveře Pro správnou funkci dveří je nutno pravidelně čistit a mazat jejich spodní mechanismus. Občas je dobře demontovat spodní krycí plech a zkontrolovat stav ložisek křídel dveří, vadná ložiska a čepy vyměnit a opravit utěsnění ložisek (plstěné prachovky). Tato práce by měla být provedena vždy při závadě některého ložiska. Obvykle nejdřív dochází k poruše ložisek krajních křídel dveří (zavěšených na krátkých pákách) v důsledku vnikání vody a nečistot vadným těsněním do prostoru ložiska. U horního mechanismu dveří se doporučuje kontrolovat dotažení úhlových čepů v pákách dveří. V pákách dveří je vytvořen závit, do kterého je nutno úhlové čepy, na nichž jsou připojena táhla, řádně dotáhnout (zbroušeným klíčem). Matice M 10 na úhlových čepech slouží k pojištění spoje. Současně se kontroluje seřízení táhel a dotažení pojišťovacích matic na táhlech. Přístup k úhlovým čepům a táhlům horního mechanismu je zespodu, po demontáži plechového krytu (šrouby M3 za přídržnou tyčí) Vnitřní výbava Podlaha vozu se nesmí mýt proudem vody z hadice. Pravidelně je třeba kontrolovat dotažení šroubových spojů uvnitř karosérie, zejména upevnění přídržných tyčí, přepážky za řidičem, krytu rozvodu topení, krytů podběhů kol a upevnění sedadel. Pozor! Přední sedadla u podběhů předních kol jsou v podlaze upevněna do závitu vytvořeného přímo v horním podélníku nosného roštu. Oprava poškozeného závitu je možná jedině proříznutím závitu na větší průměr nebo přemístěním nohy sedadla do jiného místa (vpřed nebo vzad). Umakartové výplně se demontují vyjmutím PVC profilů a ozdobných lišt. Je zakázáno vrtat do umakartových výplní otvory (zejména ve stropě) hrozí nebezpečí navrtání elektrické instalace v panelech. 11

13 3. MOTOR ŠKODA ML Všeobecné informace Výrobce: Liberecké automobilové závody, n. p., Jablonec nad Nisou Dokumentace vydaná výrobcem: Dílenská příručka pro motory Obsahuje přehled vyráběných motorů, seznam servisního nářadí pro opravy motoru, popis montáže a demontáže všech hlavních částí motoru se seřizovacími údaji, předepsanými montážními vůlemi, přesahy a utahovacími momenty. Dílenská příručka pro vstřikovací zařízení Obsahuje pokyny pro údržbu, demontáž a montáž vstřikovacího zařízení, přehled druhu a seřízení vstřikovacích čerpadel, návod k odstranění nejběžnějších poruch a mezní rozměry opotřebení součástí. Katalog náhradních dílů motorů ML 634 {provedení pro autobusy KAROSA) Zahrnuje i seznam náhradních dílů vstřikovacího zařízení, alternátoru a spouštěče. Kromě výrobních čísel obsahuje i obchodní čísla n. p. Mototechna. Katalog servisního nářadí Obsahuje popis a vyobrazení servisního nářadí pro automobily ŠKO DA 706 MT4 a MT5, dodávaného výrobcem. Katalog zahrnuje servisní nářadí pro motor M 634, které lze použít i pro opravy motoru ML 634. Číslo motoru Je vyznačeno shora na bloku válců, na nálitku u roviny pro těsnění hlav válců, poblíž hlavy kompresoru. V čísle motoru je zaklíčováno provedení motoru a rok a měsíc výroby (obr. 3). Vi Obr. 3 Význam čísla m otoru mřsíc výroby (říjen) typové řislo (udává provedení motoru ležatý, alternátor 1500 W tříbodové ulolení, převodovka 2M 70) poslední říslice roku výroby (1972) pořadové číslo motoru 12

14 Typové označení Vrtání Zdvih Objem válců Kompresní poměr Jmenovitý výkon Největší krouticí moment 3.2. Hlavní Maximální otáčky přeběhové Otáčky běhu naprázdno Startovací otáčky Hmotnost suchého motoru Pořadí vstřiku Počátek dodávky paliva Vůle ventilů (studeného motoru) Časování ventilů Výkon olejového čerpadla při 2000 ot/min motoru přečerpávací tlakové Tlak mazacího oleje při volnoběhu Objem náplně oleje Objem náplně chladicí kapaliny (celkem) Termostat otevírá plně otevřen Vstřikovací tlak technické údaje ML 634 typ č mm 150 mm 11, :16,2 148,5 kw 10 % (202 k) při 2000 ot/min 795 N. m 10 % (81 kpm) při 1300 ot/min 2200 ot/min ± 2 % 600 až 650 ot/min 120 až 150 ot/min 825 kg ± 5 % ,506 rad (29 ) před HÚ 0,3 mm sací otevírá 0,052 rad (3 ) před HÚ sací zavírá 0,715 rad (41 ) po DÚ výfukový otevírá 0,925 rad (53 ) před DÚ výfukový zavírá 0,122 rad (7 ) po HÚ 112 l/min 90 l/min 0,44 MPa (4,5 kp/cm2) 0,20 MPa (2 kp/cm2) 29 1 suchý motor 20 1 při výměně cca až 352 K (74 až 79 C) 361 až 363 K (88 až 90 C) 17,2 MPa (175 kp/cm2) 13

15 3,3 Popis Motor ML 634 je čtyřdobý, vznětový, kapalinou chlazený, šestiválec s přímým vstřikem, s válci uspořádanými v řadě. Motor je ležatý, hlavy válců vpravo ve směru jízdy. Smysl točení motoru, při pohledu zpředu, je pravotočivý. Motor je zavěšen ve třech bodech v závěsech s pružnými lůžky z umělé hmoty VULCOLAN. Konzoly dvou zadních závěsů jsou upevněny na zadním (litinovém) víku motoru. Přední závěs je na víku čela motoru.* Blok válců je odlitý ze šedé litiny, má vložené válce (mokré vložky) utěsněné u hlav válců lemovaným azbestovým těsněním s kovovou vložkou, dole dvěma těsnicími kroužky ze silikonové pryže. Kovaný celistvý klikový hřídel s povrchově kalenými čepy je uložen v 7 hlavních ložiskách s dvoudílnými tenkostěnnými pánvemi. Pánve stejného druhu jsou i v dělené hlavě kované ojnicemi. V oku ojnice je celistvé pouzdro pro pístní čep. Píst ze slitiny hliníku a křemíku má 3 těsnicí a 1 stírací kroužek. Ve dně pístu je vytvořen kompresní prostor. Vačkový hřídel je uložen v komoře, odlité v bloku válců, velmi blízko roviny pro těsnění hlavy válců. Zdvihátka ventilů mají vedení již v hlavách válců. Pohon vačkového hřídele je zajišťován pěti ozubenými koly se šikmými zuby: 1. na předním konci klikového hřídele zubů 2. vložené kolo rozvodu zubů 3. kolo pomocného pohonu (kompresor, hydročerpadlo) zubů 4. kolo pohonu vstřikovacího čerpadla zubů 5. kolo vačkového hřídele zubů S vloženým kolem je v záběru 6. kolo pohonu olejového čerpadla s 29 zuby. Na předním konci klikového hřídele je tlumič torzních kmitů; jeho odpružený věnec tvoří současně řemenici s třemi drážkami (1 řemen pohonu vodního čerpadla, 2 pro alternátor). Prostoru v náboji torzního tlumiče je využito jako odstředivého čističe oleje. Šrouby víka odstředivého čističe upevňují svody statické elektřiny. Hlavy válců jsou tři, každá pro dva válce, a jsou vzájemně záměnné. Vodní prostor v hlavách je spojitý, v dělicích rovinách hlav a předního a zadního víka hlav je těsněn těsnicími kroužky ze silikonové pryže. *Dříve vyráběné motory typ č. 011 byly zavěšeny ve dvou bodech, vpředu a vzadu. Zadní víko motoru bylo z lehké slitiny a na spodní straně bloku motoru byla uchycena vzpěra, zachycující boční reakci. 14

16 Ventily jsou kolmé k rovině těsnění hlav válců, a každý ventil má dvě soustředné pružiny. Chladicí soustava pracuje s nuceným oběhem. Vodní odstředivé čerpadlo poháněné klínovým řemenem s napínací kladkou od řemenice na klikovém hřídeli vhání chladicí kapalinu ze spodní větve chladicího okruhu do bloku válců. Termostat je v předním víku hlav válců. V komoře termostatu je zašroubována kapilára teploměru chladicí kapaliny a teplotní čidlo spojené s kontrolkou na přístrojové desce. Z komory termostatu jde chladicí kapalina do horní větve okruhu chlazení. Část chladicí kapaliny prochází z bloku kolínkem do hlavy kompresoru a dál trubkou do expanzní nádoby nad chladičem. Tato trubka uzavírá okruh při zavřeném termostatu a slouží současně i k odvzdušnění chladicí soustavy; je propojena s komorou termostatu, výměníkem tepla převodovky, popř. radiátorem teplovodního topení. Obr. 4 Schéma mazání m otoru ŠKODA ML 634 Mazání motoru (viz obr. 4) zajišťuje dvojité zubové čerpadlo. Zadní přečerpávací čerpadlo (2 ), o větším výkonu, přečerpává olej z klikové skříně (1) do nádrže vytvořené ve spodním víku motoru. Přední díl čerpadla (4) saje olej z nádrže sacím košem (3) a vytlačuje olej do dvou větví okruhu: 15

17 1. k šoupátkovému ventilu (16); tento ventil je pod zátkou umístěnou nahoře vpředu vlevo na motoru. Šoupátkový ventil udržuje v mazacím okruhu (za plnoprůtočivým čističem a výměníkem) stálý tlak 0,44 MPa (4,5 kp/cm2); přebytečný olej šoupátkový ventil odpouští do klikové skříně motoru. Za šoupátkovým ventilem přichází olej k plnoprůtočnému (sítovému) čističi (7) a potom k mazání motoru (viz dále). 2. do odstředivého čističe, jehož rotor (11) se roztáčí reakcí protékajícího oleje. Pročištěný olej odtéká do klikové skříně motoru. Odstředivý čistič je tedy zapojen v obtoku; prochází jím jen ta část oleje, která není nutná k mazání motoru. Ventil odstředivého čističe (15) uzavře přívod oleje do odstředivého čističe, jakmile tlak za čerpadlem poklesne pod asi 0,3 MPa (3 kp/cm2). Plnoprůtočný čistič (7) zařazený v 1. větvi okruhu za šoupátkovým ventilem je chráněn pojišťovacím (obtokovým) ventilem (8 ) před stoupnutím tlaku v případě studeného startu nebo ucpání sítové vložky. jakmile tlakový spád (rozdíl tlaku před a za vložkou) přestoupí hodnotu 0,17 ± 0,02 MPa (1,7 + 0,2 kp/cm2), otevře se pojišťovací ventil a propouští nečištěný olej přímo do motoru. Za čističem jde olej do výměníku tepla (9) uloženého v bloku v prostoru chladicí kapaliny. Tlakový spád ve výměníku 0,2 ± ^ MPa (2 ± 0^3 kp/cm2) pojišťuje obtokový ventil výměníku (6 ). Z místa za výměníkem tepla je veden tlakový olej k manometru a k šoupátkovému ventilu (16). Velikostí tlaku se řídí funkce šoupátkového ventilu. K zamezení tlakové špičky při studeném startu je v šoupátku destičkový ventil (5), který při zvýšení tlaku v samotném šoupátkovém ventilu nad asi 1,2 MPa (12 kp/cm2) zařídí regulaci tlaku přímo v šoupátkovém ventilu. Za výměníkem se olej dělí do dvou okruhů: a) přes olejovou komoru a odstředivý čistič oleje (10) do vývrtu v klikovém hřídeli k hlavním a ojničním ložiskům. Ze zadního hlavního ložiska klikového hřídele pokračuje olej kanálem k zadnímu ložisku vačkového hřídele. Vývrtem ve vačkovém hřídeli jsou mazána ložiska vačkového hřídele (kromě předního]. Od ložisek vačkového hřídele jsou pulsačně mazána vahadla a odstřikem ventily a zdvihátka. b) k prvnímu ložisku vačkového hřídele, k pouzdru pohonu vstřikovacího čerpadla a pulsačně k rozvodovým kolům. Prostor klikové skříně je uzavřen a odvětrání klikové skříně je zavedeno z hrdla plnicího otvoru oleje (12) trubkou (13) do sběrného sacího potrubí motoru. 16

18 Vypouštěcí zátky na bloku motoru jsou dvě; jedna slouží k vypouštění oleje z nádrže (vany) ve spodním víku (14), a druhá z prostoru klikové skříně (18). Další vypouštěcí zátka je na víku plnoprůtočného čističe. 3.4 Údržba motoru Předepsané lhůty a úkony údržby jsou uvedeny v kapitole 16. V tomto odstavci upozorňujeme jen na některé úkony vyznačující se odchylkami od běžné praxe údržby dříve vyráběných motorů Kontrola a doplňování hladiny oleje Měrka pro kontrolu hladiny oleje zasahuje do nádrže (vany) vytvořené ve spodním víku motoru. U ležatého motoru je třeba kontrolovat hladinu oleje krátce po zastavení motoru, který předtím běžel alespoň 2 min. v otáčkách běhu naprázdno. Přečerpávací čerpadlo, které odsává olej z prostoru klikové skříně do nádrže, má větší výkon než tlakové čerpadlo. Po chvíli běhu motoru je tedy zajištěno, že všechen olej je přečerpán do nádrže. Později, za klidu motoru, může vlivem netěsností dojít k úniku oleje z nádrže do prostoru klikové skříně. Pokud by se hladina kontrolovala za tohoto stavu, došlo by k přeplnění motoru olejem a hrozilo by nebezpečí poškození motoru. Při doplňování oleje do motoru nesmí dojít k zahlcení nalévacího hrdla. V takovém případě obvykle olej proteče trubkou odvzdušnění klikové skříně do sacího potrubí; po spuštění motoru je pak olej nasát do válců a hrozí nebezpečí poškození motoru.* Olej M 6 AD předepsaný pro motor ML 634 je olej třídy SAE 30 a používá se celoročně. Olej obsahuje přísady (aditivy) zlepšující jeho vlastnosti. Jsou to: přísady proti okysličování (antioxidanty), prodlužující životnost oleje; přísady detergentní, rozptylující nečistoty a produkty nespáleného paliva, rozpouštějící úsady v motoru a zabraňující zanášení stíracího kroužku a vzniku objemných úsad ucpávajících olejový čistič; *Za dobu výroby motorů existuje několik provedení spodního víka motoru a měrky různých délek (stojatý, šikmý a ležatý motor). Doporučuje se u nově dodaného motoru a motorů z opravy změřit objem náplně oleje při výměně a zkontrolovat výšku hladiny na měrce. Pokud výška hladiny nesouhlasí se značkou na měrce, je třeba tuto skutečnost reklamovat u výrobce nebo v opravně a uvést vše do pořádku. Za provozu a při opravách je třeba zabránit záměně měrky z různých motorů (popř. měrku označit číslem motoru). 17

19 přísady dispergentní, které brání vzniku objemných, tzv. studených kalů zanášejících čistič oleje. Na jejich tvorbě se při nízké teplotě motoru účastní voda zkondenzovaná v klikové skříni motoru a za nízké teploty motoru se jen pomalu odpařující; přísady proti korozi (antikorodanty) zabraňují povrchové korozi, zejména materiálu kluzných ložisek. Životnost oleje v motoru je ovlivněna hlavně teplotním režimem motoru za provozu, jakostí spalování paliva a účinností filtrace. Předepsaná lhůta výměny náplně oleje v motoru po ujetí 7500 km je stanovena pro průměrné provozní podmínky. Při provozu v zimním období na krátké vzdálenosti, když se nedaří zajistit správnou provozní teplotu motoru, by měla být lhůta výměn zkrácena. i Všeobecně platí, že účinné přísady v oleji se svým působením vyčerpávají. Pokud není motor správně obsluhován a udržován, např. je-li trvale provozován za nízké teploty (s vadným termostatem, bez clony chladiče), s nesprávným seřízením vstřikovačů, s nesprávně fungující filtrací atd., zhoršují se vlastnosti oleje mnohem rychleji, než by odpovídalo průměrným podmínkám, pro které byla stanovena lhůta výměny náplně. V takovém případě lze obvykle pozorovat při výměně oleje nadměrné množství úsad na vložce plnoprůtočného čističe oleje, popř. v odstředivém čističi. Měla by být ihned provedena kontrola technického stavu a seřízení motoru. Zjištěné závady by se měly ihned odstranit, aby se zabránilo předčasnému znehodnocování oleje. Provoz se znehodnoceným olejem vede k rychlejšímu opotřebování a zkrácení životnosti motoru. Olej M 6 A nelze v motoru ML 634 používat. Neobsahuje přísady nutné pro správnou funkci mazání motoru a při jeho použití dochází k zanášení pístních kroužků a ucpávání čističů oleje. 3. 4, 2 Výměna oleje v motoru Před výměnou musí být olej prohřát na provozní teplotu. Olej z motoru se vypustí dvěma vypouštěcími otvory (na bloku svislý otvor, na spodním víku horizontální otvor) s magnetickými zátkami M 30 X 1,5. Magnety zátek se prohlédnou a vyčistí. Demontuje se plnoprůtočný čistič oleje (vyšroubovat středový svorník), kryt odstředivého čističe oleje a vyjme rotor. Plnoprůtočný čistič. Vyjme se vložka a vypere se v benzínu. Použít neopotřebený štětec, kterým lze řádně vymýt celý průřez vložky. Pokud je vložka zanesena úsadami nerozpustnými v benzínu (obvykle asi po

20 6. výměně), odstranit úsady ponořením vložky na 24 hodin do přípravku DEKARBON, popř. namontovat vložku novou. U čističe s papírovou vložkou montovat novou vložku při každé výměně. Při montáži čističe překontrolovat neporušenost vložky, plstěných kroužků (2 a 2 na každé straně), pryžové průchodky ve spodním víku vložky a pryžových těsnicích kroužků horního víka. Porušené součásti vyměnit za nové. Zkontrolovat, zda je horní víko správně zaklesnuté za osazení svorníku a zda je volně pohyblivé směrem dolů proti tlaku pružiny kontrolovat v několika polohách při otáčení ve víku (nádobě) čističe. Pružina musí zajistit spolehlivé přitlačení těsnicího kroužku horního víka na skříň čističe, proto musí být sestava vložky volně pohyblivá. Při montáži plnoprůtočného čističe na motor dbát, aby nedošlo k poškození závitu svorníku nebo závitu ve skříni čističe. Případné úlomky závitu se nacházejí již za čisticí vložkou a vnikly by přímo do ložisek motorul Odstředivý čistič oleje Přesvědčit se, zda je označena vzájemná poloha obou částí rotoru. Povolit matici rotoru a oddělit oba jeho díly. Vyčistit nečistoty na stěně rotoru, profouknout trysky stlačeným vzduchem, propláchnout v benzínu a vyfoukat sítko. Očistit dosedací plochy pro těsnění a těsnicí kroužek. Smontovat obě poloviny rotoru podle značek označujících vzájemnou polohu (vyvážení). Při nasazování rotoru namazat trn rotoru, neopomenout nahoru na rotor nasadit distanční kroužek a přesvědčit se, zda se rotor volně otáčí. Namontovat kryt. Správnou funkci (doběh) odstředivého čističe lze kontrolovat sluchem po zastavení motoru. Pro snazší čištění lze do rotoru vložit stočený pás tužšího papíru. Papír nedovolí, aby nečistoty přilnuly ke stěně rotoru. Při čištění rotoru se vyjme papír i s úsadami Dotahování šroubových spojů Šrouby hlav válců Dotahování šroubů hlav válců je třeba provádět obzvlášť pečlivě a přesně v intervalech daných v plánu údržby, zejména na novém motoru, nebo po každé opravě, kdy došlo k výměně těsnění hlav válců. Při každé opravě je třeba nejprve postupně rovnoměrně dotáhnout momentem N. m (4,2 + 0,3 kpm) šrouby s maticemi M 10 spojující vzájemně hlavy válců, aby se zajistilo správné sevření těsnicích kroužků mezi hlavami válců (viz odts ). Šrouby hlav válců se dotahují postupně a rovnoměrně, zásadně momentovým klíčem utahovacím momentem N. m. (23+20 kpm). Jako první se utahuje šroub 19

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX l NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele... 2 II. Výběr těsnění hlav válců... 3 III. Utahování šroubů

Více

TEDOM a.s. divize MOTORY

TEDOM a.s. divize MOTORY 6 1 61-0-0274 POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: INDEX o NÁZEV: BRZDNÝ PŘEDPIS PRO PLYNOVÉ MOTORY TEDOM OBSAH. list č. 1. Úvod... 2 2. Práce před spuštěním... 2 3 3. Záběh... 3 4 4. Práce po záběhu...

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1 DĚLENÁ ČERPADLA PRO POPIS Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla. V normálním

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY. Opravárenství a diagnostika. Kontrola, údržba, oprava závad mazací soustavy

CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY. Opravárenství a diagnostika. Kontrola, údržba, oprava závad mazací soustavy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF POUŽITÍ Mazací přístroje ACF jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

zadního krytu ozubeného řemene.

zadního krytu ozubeného řemene. Olejové čerpadlo vymontovat a namontovat Vymontovat, odmontovat Zadní kryt ozubeného řemenu viz pracovní postup "Zadní kryt ozubeného řemenu odmontovat a namontovat". Přidržovací kozlík přídavných agregátů

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S

NABÍDKA NOVÝCH ND PV3S 1 102794820 TĚSNĚNÍ DVEŘÍ DELŠÍ ks 105 Kč 2 102922000 SVĚTLO SMĚROVÉ ORANŽOVÉ ks 80 Kč 3 111920200 SKLO SVĚTLOMETU KRYCÍ 9170 ks 100 Kč 4 193913000 SKŘÍŇKA SPÍNACÍ ks 130 Kč 5 193922085 PŘERUŠOVAČ MAGNETICKÝ

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST ZUS ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!!

www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! www.saab-servis.cz info@saab-servis.cz tel/fax: 474 332 302 s.r.o.!!! výprodej skladových zásob!!! ceny platí do vyprodání skladových zásob kulový čep 8993339 85.301 260 102 rejdový čep 7372170 85.624

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POUŽITÍ Postřikové mazací systémy jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání směsí maziva a vzduchu pro ozubené převody různých strojů, strojních technologií a zařízení. Pomocí

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 SAMOČINNÉ VODÁRNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 214, fax: 581 661 361

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU BENZINOVÉ MOTORY BENZINOVÉ MOTORY TU XU EW Skupina motorů 1 3 5 10 JP JP4 J2U J4 1.1i 1.4i 1 6i 16V 2.0i 20.i 16V Ident. štítek motoru HFX KFW NFU RFL RFN Berlingo X X X Jumpy X Jumper X 114 Skupina motorů KONTROLA A NASTAVENÍ

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více