Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe"

Transkript

1 Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu a M udrzbe W V V ING.JAN BATĚK NADAS

2 Ing. Jan Batěk AUTOBUSY KAROSA ŠM 11 v provozu a údržbě i Nakladatelství dopravy a spojů Praha

3 Ing. Jan Batěk

4 1. ÚVOD Autobus KAROSA ŠM 11 nahrazuje postupně v stále větších počtech v parku podniků městské hromadné dopravy zastaralý typ ŠKODA 706 RTO. Na obsluze a údržbě nového typu autobusu se u uživatelů podílí stále širší okruh řidičů, údržbářů, opravářů, techniků a vedoucích pracovníků. Úkolem všech těchto pracovníků je zajišťovat spolehlivý a hospodárný provoz velkých počtů autobusů v obtížných podmínkách náročného provozu městské hromadné dopravy. Přitom ne všude jsou ještě dostatečné zkušenosti s obsluhou a údržbou autobusů KAROSA ŠM 11. Výrobní závod i jeho subdodavatelé sice vydali řadu příruček, návodů a instrukcí; tyto publikace se však vydávají v omezených počtech a nejsou v běžném prodeji. Účelem této publikace je zpřístupnit širokému okruhu pracovníků dopravních podniků a ostatním uživatelům autobusů informace a údaje potřebné pro správnou a kvalitní obsluhu a údržbu autobusů KAROSA ŠM 11. Má vhodně doplnit základní informace obsažené v Návodu k obsluze" a popularizovat postupy a předpisy, které nejsou všeobecně v přehledné formě dostupné, protože byly publikovány zatím pouze v dokumentaci vydané různými podniky podílejícími se na výrobě autobusu KAROSA ŠM 11. Tato knížka neobsahuje zdaleka všechny informace a postupy uváděné v dokumentaci výrobců. Není možné reprodukovat všechny publikované návody, postupy a doporučení, protože rozsah knížky by byl neúměrně velký, což by bylo na úkor přehlednosti. V jednotlivých kapitolách je tato publikace zaměřena zejména na nové prvky aplikované u autobusu KAROSA ŠM 11, s kterými nejsou z provozu dřívějších typů dostatečné zkušenosti. Velký důraz se klade na vysvětlení funkce, popis konstrukce a zásady správné obsluhy a údržby jednotlivých skupin vozidla. V úvodu kapitol jsou názvy a stručný obsah publikací vydaných jednotlivými výrobci. Předpokládá se, že pracovníci, kteří potřebují podrobnější informace (zejména opraváři), se podle své specializace seznámí i s touto literaturou. Kniha přihlíží ke zkušenostem z praktického provozu a provozních zkoušek autobusů KAROSA ŠM 11. Plně respektuje platné předpisy,'zejména vyhlášku č. 90/75 federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Forma a rozsah této knihy umožňuje její využití jako učebnice pro pravidelná školení řidičů a pracovníků dílen včetně technického personálu. Při zpracování této publikace se použilo technické dokumentace vydané n. p. KAROSA, LIAZ, PRAGA, TECHNOMETRA, JURANOVY ZÁVODY 3

5 a AUTOBRZDY. Jmenovaným podnikům patří také dík za zapůjčení podkladů k některým obrázkům. 1.1 Vývoj autobusu KAROSA ŠM 11 V období od zahájení prací na konstrukci, přípravě výroby i během let sériové výroby prošel autobus KAROSA ŠM 11 poměrně složitým vývojem, který probíhal za působení rozličných objektivních i subjektivních vlivů a omezení. Specifické podmínky zadání a vlastního vývoje se do značné míry odrážejí ve výsledných provozně technických vlastnostech autobusu (provozní spolehlivosti, udržovatelnosti, opravitelnosti a}.). Při posuzování provozně technických parametrů autobusu KAROSA ŠM 11 je třeba si uvědomit, že počátky jeho vývoje sahají do konce padesátých a začátku šedesátých let. Na podkladě rozborů tehdejší situace v městské dopravě, zejména srovnání situace v autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravě, s ohledem na další rozvoj nároků na kapacitu dopravy, byla tehdy postupně vydána řada vládních usnesení, která ukládala vyvinout nový autobus pro městskou hromadnou dopravu. Měl to být velkokapacitní autobus řešený s ohledem na zvýšení kvality přepravy. Požadované parametry bylo možné dodržet jedině novým konstrukčním řešením celého vozidla. Řešením úkolu byl pověřen n. p. KAROSA Vysoké Mýto. Zadávací hmotnostní parametry, požadovaná obsaditelnost a rozměrové omezení bylo možno splnit jedině koncepcí samonosné karosérie. Převisu před přední nápravou bylo využito pro nástupní dveře, protože byla vyžadována úprava umožňující prodej jízdenek řidičem. Široké 2. a 3. dveře umožnily výstup, popř. nástup cestujících dvěma proudy. Požadované manévrovací schopnosti autobusu byly dosaženy volbou poměrně krátkého rozvoru a novou dělenou přední nápravou. Usnadnění nástupu a výstupu cestujících bylo v zadání respektováno malou hodnotou výsky podlahy nad vozovkou. Přitom požadovaná obsaditelnost si vynucovala maximální využití půdorysné plochy pro místa k stání. Hnací agregáty bylo proto nutno umístit pod podlahu v souladu s tehdejším stavem ve světovém vývoji autobusů. Malou výškou podlahy nad vozovkou, umístěním agregátů pod podlahou a velkými převisy vpředu i vzadu bylo dáno omezení funkčního zdvihu pérování. Za těchto podmínek již nemohlo vyhovět pérování listovými péry a bylo rozhodnuto aplikovat pokrokové vzduchové pérování, které splňuje požadavek udržování stálé výšky nad vozovkou při výborné pohodě jízdy při všech režimech zatížení (poměr hmotnosti 4

6 nezatíženého a plně obsazeného vozidla je zde přibližně 1:2). Vzduchové pérování ovšem potřebuje výkonné teleskopické tlumiče. Pro autobus se musely vyvíjet i pneumatiky se zvýšenou únosností. Řešitel si byl vědom, že hustota a intenzita městského provozu bude enormně vzrůstat. Použil proto automatickou převodovku, aby řidič nebyl nadměrně zatěžován ručním řazením převodů. Práci řidiče podstatně usnadňuje také hydraulické servořízení. Zdroj tlakového oleje pro servořízení byl využit i pro pohon větráku chladiče. Při konstrukci autobusu počítal řešitel s využitím podvozkových skupin z nové řady nákladních automobilů vyvíjené n. p. LIAZ. V průběhu vývoje a výroby autobusu se projevilo negativně relativní zpoždění vývoje podvozkových skupin. Podvozkové skupiny doznaly během vývoje zásadní změny a do autobusů byly postupně montovány např. 3 typy motorů (ML 630, P100, ML , ML 634). Výkon motorů řešených hlavně pro těžké nákladní automobily stále narůstal, zvětšovaly se zastavovací rozměry a hmotnost motorů. Montovalo se několik provedení zadních náprav, změněny byly servořízení, převodovka aj. Většina změn podvozkových skupin znamenala větší či menší změny v konstrukci vozu. Výrobce autobusu n. p. KAROSA v průběhu výroby rovněž uskutečnil změny k odstranění některých nedostatků, které se projevily v provozu. Z nich nejvýznamnější bylo např. zavedení samočinného centrálního mazání podvozku, pružinové zajišťovací brzdy, rovného celistvého cplechování boků karosérie, výkonnějšího nezávislého topení atd. V rozsahu této knížky se nelze zabývat všemi vývojovými variantami jednotlivých částí autobusu. Vzhledem k tomu, že knížka je určena především těm uživatelům, kteří s autobusem KAROSA ŠM 11 přicházejí nově do styku, je zachycen stav autobusu jak byl sériově vyráběn v r Lze předpokládat, že provozovatelé autobusů dřívějších ročníků výroby mají již z praxe dostatečné vlastní zkušenosti a dokáží aplikovat informace z této knížky i na své podmínky. Samozřejmě nebylo možno uvádět změny, které výrobce realizoval na autobusech v době výrobní lhůty této publikace tj. veškeré změny realizované později než v březnu 1975.

7 Celková délka Šířka Výška Rozvor náprav 1.2. Hlavní technické údaje mm mm mm (ventilace otevřeny) mm Převis vpředu vzadu mm mm Vnější obrysový průměr zatáčení vlevo vpravo Nájezdový úhel vpředu vzadu Světlá výška Výška nárazníků nad vozovkou Výška podlahy od vozovky Výška schodu od vozovky Výška 2. a 3. schodu Šířka otevřených dveří předních středních a zadních Vnitřní výška Podlahová plocha pro stojící cestující Obsaditelnost celková (maximální] sedících (bez řidiče) stojících Pohotovostní hmotnost Užitečná hmotnost Hmotnost obsluhy Celková hmotnost Maximální rychlost Trvalá rychlost mm mm 0,192 rad (11 ) 0,140 rad (8 ) 170 mm 600 mm (střed) 885 mm 345 mm 270 mm 830 mm 1085 mm 2015 mm 8,38 m2 96 osob 29 osob 67 osob 8750 kg ± 5 % 6720 kg 80 kg kg 65 km/h 58,5 km/h 6

8 Obr. 1 Hlavní rozměry A mm; R = 2500 mm; C. = 3120 mm; D = 2015 mm; E = 345 mm; F = 885 mm; G1t G2 = 1085 mm; 0 3 = 830 mm; H = 600 mm; J = 3265 mm; K = 5500 mm; r. *= 2220 mm; M mm; N = 3340 mm; P = 270 mm; R = 270 mm; s, = 250 mm; S2 = 200 mm; T = 500 mm; II = fl20 mm; v + w = 920 mm.

9 2. SAMONOSNÁ KAROSÉRIE 2.1 Všeobecné informace Výrobce: KAROSA, n. p., Vysoké Mýto Adresa: Poštovní přihrádka 3, Vysoké Mýto, PSČ Dokumentace vydaná výrobcem: Dílenská příručka ŠM 11 Obsahuje návod k demontáži a montáži karosérie, návod k montáži a demontáži agregátů a některého příslušenství do vozidla včetně postupů seřízení. Dílenská příručka má několik vydání; různá vydání obsahují i návody k opravám vybraných agregátů. Katalog náhradních dílů ŠM 11 Kromě seznamu náhradních dílů karosérie obsahuje seznamy náhradních dílů agregátů a příslušenství. Nezahrnuje náhradní díly pro motor a převodovku (katalogy vydány zvlášť). Uvádí se čísla výrobní i obchodní čísla n. p. Mototechna. 2.2 Popis Samonosná karosérie se skládá ze šesti základních dílů (panelů). Jednotlivé základní panely se vyrábějí, lakují a kompletují samostatně každý zvlášť. Jejich sestavením při konečné montáži vzniká celek samonosné karosérie. Základem karosérie je panel č. 1, tzv. nosný rošt. V nosném roštu jsou uloženy všechny podvozkové agregáty a příslušenství. K nosnému roštu jsou přišroubovány levý a pravý bok samonosné karosérie (každý 97 ks šroubů M8 ). Přední a zadní panel jsou k celku přinýtovány (každý 70 ks nýtů 4X15) a přišroubovány 4 šrouby M8. Panel střechy je k celku přišroubován (52 ks šroubů M8 ). Spoje jsou zakryty okrasnými lištami. Samonosná karosérie tvoří z hlediska pevnostního jednotný celek. Zatížení od vnějších sil působících na samonosnou karosérii vzdoruje karosérie jako celek, tzn., že kromě nosného roštu pomáhají přenášet příslušnou část zatížení i boční a čelní panely a střešní panel. Jednotlivé panely a jejich vzájemné spoje jsou konstrukčně řešeny tak, aby napětí v nosných dílcích všech panelů bylo rozloženo pokud možno rovnoměrně a nedocházelo za provozu v některých místech k nadměrné koncentraci napětí. Tím se dosahuje v porovnání s klasickou rámovou karosérií velké únosnosti a tuhosti karosérie při značné úspoře hmoty.

10 Do sestaveného celku samonosné karosérie jsou zamontovány dveře s ovládacím a vodicím mechanismem, podlaha, kanály rozvodu topení, sedadla, větrání a vytápění, stěrači souprava, vybavení pracoviště řidiče a další vnitřní výbava. Elektrická instalace je provedena svazky vodičů. Hlavní svazek elektrické instalace ke stropnímu panelu a ovládání dveří je veden pod ozdobnou lištou kryjící spoj střechy a pravého bočního panelu. V místech spojů jednotlivých panelů je elektrická instalace napojena ve svorkovnicích s nožovými spoji (vpravo přístupná dvířky v příčné stěně a vlevo pod přístrojovou deskou). 2.3 Hlavní zásady obsluhy, údržby a oprav Předepsané intervaly kontrolních a údržbářských úkonů jsou v přehledu v kapitole 16. V tomto odstavci jsou upozornění na některé hlavní zásady správné péče o karosérii Nosný rošt U nového vozidla je nutno věnovat péči řádnému dotažení všech šroubových spojů na podvozku, včetně spojů všech potrubí. Dotažení je třeba provést opravdu svědomitě, alespoň 2krát (po prvních asi 800 kilometrech a 7500 kilometrech). 8 Obr. 2 Exponovaná místa nosného roštu Během provozu je nutno kontrolovat nosný rošt, zejména z hlediska zjišťování trhlin a prasklin v exponovaných místech (obr. 2). Před započetím kontroly musí být celý rošt řádně omyt teplou tlakovou vodou. Kontrolují se zejména: 1. držák servořízení; 2. příčka s držákem předlohové páky řízení; 3. podélníky roštu (hlavně u přední nápravy); 9

11 4. svary svislých profilů s podélníky roštu; 5. nosníky přední nápravy, držáky agregátů, hlavně svislé profily a příčky, na kterých jsou držáky upevněny. Přitom se kontroluje i stav pružných pouzder v držácích. 6. kořeny postranních příček roštu (hlavně za přední nápravou); 7. střední příčky roštu (hlavně před motorem); 8. držáky tlumičů pérování a držáky vzduchových per. Opravy trhlin na nosném roštu má provádět jen kvalifikovaný svářeč. Trhlina se očistí a upraví pro vytvoření kvalitního svaru. Svary se provádějí elektrodou č. E podle ČSN , průměr 2,5 a 3. Opravované místo se vyztuží pásnicemi ze svařitelné oceli o síle 3 mm. Svary napříč profilů se neprovádějí. Pokud je prasklina v koutovém svaru dvou uzavřených profilů, je výhodné použít trojúhelníkovou výztuhu vyrobenou odříznutím části obdélníkového uzavřeného profilu stejného průřezu. Přidané výztuhy nesmějí tvořit kapsu, ve které by se shromažďovala voda a nečistoty. Po opravě je nutno svary očistit a natřít základní a krycí barvou. Výrobce karosérie vydal řadu instrukcí k opravě exponovaných míst nosného roštu a havarijních míst na karosériích staršího data výroby. Při opravách zvlášť exponovaných míst se musí zásadně postupovat podle těchto instrukcí Boční a čelní panely Trvanlivost vnějšího olakování prodlouží pravidelné ošetření laku některým z doporučovaných autokosmetických přípravků. Při opravách bočního oplechování poškozeného při havárii se s výhodou používá dutých protahovacích nýtů a příslušné nýtovačky. Instrukce pno opravy je v Dílenské příručce. Drobná poškození lze výhodně opravit dvousložkovým tmelem Eprozín. Při odstraňování následků havárií je nutno řádně opravit i poškození nosné kostry panelů (svislé a diagonální profily a uzlové body) Okna Skla čelních a zadních oken jsou vyráběna v jisté toleranci rozměrů; v krajních případech může dojít k vysmeknutí skla z pryžového rámu. V těchto případech se osvědčuje použití pryžového rámu nového, tzv. dvouklínkového provedení. V nouzi je možno okna upevnit plechovými příložkami přišroubovanými ke karosérii. Nedoporučuje se vjíždět do mycího rámu s okny nadměrně zahřátými dlouhým vytápěním vozu na místě. 10

12 Dveře Pro správnou funkci dveří je nutno pravidelně čistit a mazat jejich spodní mechanismus. Občas je dobře demontovat spodní krycí plech a zkontrolovat stav ložisek křídel dveří, vadná ložiska a čepy vyměnit a opravit utěsnění ložisek (plstěné prachovky). Tato práce by měla být provedena vždy při závadě některého ložiska. Obvykle nejdřív dochází k poruše ložisek krajních křídel dveří (zavěšených na krátkých pákách) v důsledku vnikání vody a nečistot vadným těsněním do prostoru ložiska. U horního mechanismu dveří se doporučuje kontrolovat dotažení úhlových čepů v pákách dveří. V pákách dveří je vytvořen závit, do kterého je nutno úhlové čepy, na nichž jsou připojena táhla, řádně dotáhnout (zbroušeným klíčem). Matice M 10 na úhlových čepech slouží k pojištění spoje. Současně se kontroluje seřízení táhel a dotažení pojišťovacích matic na táhlech. Přístup k úhlovým čepům a táhlům horního mechanismu je zespodu, po demontáži plechového krytu (šrouby M3 za přídržnou tyčí) Vnitřní výbava Podlaha vozu se nesmí mýt proudem vody z hadice. Pravidelně je třeba kontrolovat dotažení šroubových spojů uvnitř karosérie, zejména upevnění přídržných tyčí, přepážky za řidičem, krytu rozvodu topení, krytů podběhů kol a upevnění sedadel. Pozor! Přední sedadla u podběhů předních kol jsou v podlaze upevněna do závitu vytvořeného přímo v horním podélníku nosného roštu. Oprava poškozeného závitu je možná jedině proříznutím závitu na větší průměr nebo přemístěním nohy sedadla do jiného místa (vpřed nebo vzad). Umakartové výplně se demontují vyjmutím PVC profilů a ozdobných lišt. Je zakázáno vrtat do umakartových výplní otvory (zejména ve stropě) hrozí nebezpečí navrtání elektrické instalace v panelech. 11

13 3. MOTOR ŠKODA ML Všeobecné informace Výrobce: Liberecké automobilové závody, n. p., Jablonec nad Nisou Dokumentace vydaná výrobcem: Dílenská příručka pro motory Obsahuje přehled vyráběných motorů, seznam servisního nářadí pro opravy motoru, popis montáže a demontáže všech hlavních částí motoru se seřizovacími údaji, předepsanými montážními vůlemi, přesahy a utahovacími momenty. Dílenská příručka pro vstřikovací zařízení Obsahuje pokyny pro údržbu, demontáž a montáž vstřikovacího zařízení, přehled druhu a seřízení vstřikovacích čerpadel, návod k odstranění nejběžnějších poruch a mezní rozměry opotřebení součástí. Katalog náhradních dílů motorů ML 634 {provedení pro autobusy KAROSA) Zahrnuje i seznam náhradních dílů vstřikovacího zařízení, alternátoru a spouštěče. Kromě výrobních čísel obsahuje i obchodní čísla n. p. Mototechna. Katalog servisního nářadí Obsahuje popis a vyobrazení servisního nářadí pro automobily ŠKO DA 706 MT4 a MT5, dodávaného výrobcem. Katalog zahrnuje servisní nářadí pro motor M 634, které lze použít i pro opravy motoru ML 634. Číslo motoru Je vyznačeno shora na bloku válců, na nálitku u roviny pro těsnění hlav válců, poblíž hlavy kompresoru. V čísle motoru je zaklíčováno provedení motoru a rok a měsíc výroby (obr. 3). Vi Obr. 3 Význam čísla m otoru mřsíc výroby (říjen) typové řislo (udává provedení motoru ležatý, alternátor 1500 W tříbodové ulolení, převodovka 2M 70) poslední říslice roku výroby (1972) pořadové číslo motoru 12

14 Typové označení Vrtání Zdvih Objem válců Kompresní poměr Jmenovitý výkon Největší krouticí moment 3.2. Hlavní Maximální otáčky přeběhové Otáčky běhu naprázdno Startovací otáčky Hmotnost suchého motoru Pořadí vstřiku Počátek dodávky paliva Vůle ventilů (studeného motoru) Časování ventilů Výkon olejového čerpadla při 2000 ot/min motoru přečerpávací tlakové Tlak mazacího oleje při volnoběhu Objem náplně oleje Objem náplně chladicí kapaliny (celkem) Termostat otevírá plně otevřen Vstřikovací tlak technické údaje ML 634 typ č mm 150 mm 11, :16,2 148,5 kw 10 % (202 k) při 2000 ot/min 795 N. m 10 % (81 kpm) při 1300 ot/min 2200 ot/min ± 2 % 600 až 650 ot/min 120 až 150 ot/min 825 kg ± 5 % ,506 rad (29 ) před HÚ 0,3 mm sací otevírá 0,052 rad (3 ) před HÚ sací zavírá 0,715 rad (41 ) po DÚ výfukový otevírá 0,925 rad (53 ) před DÚ výfukový zavírá 0,122 rad (7 ) po HÚ 112 l/min 90 l/min 0,44 MPa (4,5 kp/cm2) 0,20 MPa (2 kp/cm2) 29 1 suchý motor 20 1 při výměně cca až 352 K (74 až 79 C) 361 až 363 K (88 až 90 C) 17,2 MPa (175 kp/cm2) 13

15 3,3 Popis Motor ML 634 je čtyřdobý, vznětový, kapalinou chlazený, šestiválec s přímým vstřikem, s válci uspořádanými v řadě. Motor je ležatý, hlavy válců vpravo ve směru jízdy. Smysl točení motoru, při pohledu zpředu, je pravotočivý. Motor je zavěšen ve třech bodech v závěsech s pružnými lůžky z umělé hmoty VULCOLAN. Konzoly dvou zadních závěsů jsou upevněny na zadním (litinovém) víku motoru. Přední závěs je na víku čela motoru.* Blok válců je odlitý ze šedé litiny, má vložené válce (mokré vložky) utěsněné u hlav válců lemovaným azbestovým těsněním s kovovou vložkou, dole dvěma těsnicími kroužky ze silikonové pryže. Kovaný celistvý klikový hřídel s povrchově kalenými čepy je uložen v 7 hlavních ložiskách s dvoudílnými tenkostěnnými pánvemi. Pánve stejného druhu jsou i v dělené hlavě kované ojnicemi. V oku ojnice je celistvé pouzdro pro pístní čep. Píst ze slitiny hliníku a křemíku má 3 těsnicí a 1 stírací kroužek. Ve dně pístu je vytvořen kompresní prostor. Vačkový hřídel je uložen v komoře, odlité v bloku válců, velmi blízko roviny pro těsnění hlavy válců. Zdvihátka ventilů mají vedení již v hlavách válců. Pohon vačkového hřídele je zajišťován pěti ozubenými koly se šikmými zuby: 1. na předním konci klikového hřídele zubů 2. vložené kolo rozvodu zubů 3. kolo pomocného pohonu (kompresor, hydročerpadlo) zubů 4. kolo pohonu vstřikovacího čerpadla zubů 5. kolo vačkového hřídele zubů S vloženým kolem je v záběru 6. kolo pohonu olejového čerpadla s 29 zuby. Na předním konci klikového hřídele je tlumič torzních kmitů; jeho odpružený věnec tvoří současně řemenici s třemi drážkami (1 řemen pohonu vodního čerpadla, 2 pro alternátor). Prostoru v náboji torzního tlumiče je využito jako odstředivého čističe oleje. Šrouby víka odstředivého čističe upevňují svody statické elektřiny. Hlavy válců jsou tři, každá pro dva válce, a jsou vzájemně záměnné. Vodní prostor v hlavách je spojitý, v dělicích rovinách hlav a předního a zadního víka hlav je těsněn těsnicími kroužky ze silikonové pryže. *Dříve vyráběné motory typ č. 011 byly zavěšeny ve dvou bodech, vpředu a vzadu. Zadní víko motoru bylo z lehké slitiny a na spodní straně bloku motoru byla uchycena vzpěra, zachycující boční reakci. 14

16 Ventily jsou kolmé k rovině těsnění hlav válců, a každý ventil má dvě soustředné pružiny. Chladicí soustava pracuje s nuceným oběhem. Vodní odstředivé čerpadlo poháněné klínovým řemenem s napínací kladkou od řemenice na klikovém hřídeli vhání chladicí kapalinu ze spodní větve chladicího okruhu do bloku válců. Termostat je v předním víku hlav válců. V komoře termostatu je zašroubována kapilára teploměru chladicí kapaliny a teplotní čidlo spojené s kontrolkou na přístrojové desce. Z komory termostatu jde chladicí kapalina do horní větve okruhu chlazení. Část chladicí kapaliny prochází z bloku kolínkem do hlavy kompresoru a dál trubkou do expanzní nádoby nad chladičem. Tato trubka uzavírá okruh při zavřeném termostatu a slouží současně i k odvzdušnění chladicí soustavy; je propojena s komorou termostatu, výměníkem tepla převodovky, popř. radiátorem teplovodního topení. Obr. 4 Schéma mazání m otoru ŠKODA ML 634 Mazání motoru (viz obr. 4) zajišťuje dvojité zubové čerpadlo. Zadní přečerpávací čerpadlo (2 ), o větším výkonu, přečerpává olej z klikové skříně (1) do nádrže vytvořené ve spodním víku motoru. Přední díl čerpadla (4) saje olej z nádrže sacím košem (3) a vytlačuje olej do dvou větví okruhu: 15

17 1. k šoupátkovému ventilu (16); tento ventil je pod zátkou umístěnou nahoře vpředu vlevo na motoru. Šoupátkový ventil udržuje v mazacím okruhu (za plnoprůtočivým čističem a výměníkem) stálý tlak 0,44 MPa (4,5 kp/cm2); přebytečný olej šoupátkový ventil odpouští do klikové skříně motoru. Za šoupátkovým ventilem přichází olej k plnoprůtočnému (sítovému) čističi (7) a potom k mazání motoru (viz dále). 2. do odstředivého čističe, jehož rotor (11) se roztáčí reakcí protékajícího oleje. Pročištěný olej odtéká do klikové skříně motoru. Odstředivý čistič je tedy zapojen v obtoku; prochází jím jen ta část oleje, která není nutná k mazání motoru. Ventil odstředivého čističe (15) uzavře přívod oleje do odstředivého čističe, jakmile tlak za čerpadlem poklesne pod asi 0,3 MPa (3 kp/cm2). Plnoprůtočný čistič (7) zařazený v 1. větvi okruhu za šoupátkovým ventilem je chráněn pojišťovacím (obtokovým) ventilem (8 ) před stoupnutím tlaku v případě studeného startu nebo ucpání sítové vložky. jakmile tlakový spád (rozdíl tlaku před a za vložkou) přestoupí hodnotu 0,17 ± 0,02 MPa (1,7 + 0,2 kp/cm2), otevře se pojišťovací ventil a propouští nečištěný olej přímo do motoru. Za čističem jde olej do výměníku tepla (9) uloženého v bloku v prostoru chladicí kapaliny. Tlakový spád ve výměníku 0,2 ± ^ MPa (2 ± 0^3 kp/cm2) pojišťuje obtokový ventil výměníku (6 ). Z místa za výměníkem tepla je veden tlakový olej k manometru a k šoupátkovému ventilu (16). Velikostí tlaku se řídí funkce šoupátkového ventilu. K zamezení tlakové špičky při studeném startu je v šoupátku destičkový ventil (5), který při zvýšení tlaku v samotném šoupátkovém ventilu nad asi 1,2 MPa (12 kp/cm2) zařídí regulaci tlaku přímo v šoupátkovém ventilu. Za výměníkem se olej dělí do dvou okruhů: a) přes olejovou komoru a odstředivý čistič oleje (10) do vývrtu v klikovém hřídeli k hlavním a ojničním ložiskům. Ze zadního hlavního ložiska klikového hřídele pokračuje olej kanálem k zadnímu ložisku vačkového hřídele. Vývrtem ve vačkovém hřídeli jsou mazána ložiska vačkového hřídele (kromě předního]. Od ložisek vačkového hřídele jsou pulsačně mazána vahadla a odstřikem ventily a zdvihátka. b) k prvnímu ložisku vačkového hřídele, k pouzdru pohonu vstřikovacího čerpadla a pulsačně k rozvodovým kolům. Prostor klikové skříně je uzavřen a odvětrání klikové skříně je zavedeno z hrdla plnicího otvoru oleje (12) trubkou (13) do sběrného sacího potrubí motoru. 16

18 Vypouštěcí zátky na bloku motoru jsou dvě; jedna slouží k vypouštění oleje z nádrže (vany) ve spodním víku (14), a druhá z prostoru klikové skříně (18). Další vypouštěcí zátka je na víku plnoprůtočného čističe. 3.4 Údržba motoru Předepsané lhůty a úkony údržby jsou uvedeny v kapitole 16. V tomto odstavci upozorňujeme jen na některé úkony vyznačující se odchylkami od běžné praxe údržby dříve vyráběných motorů Kontrola a doplňování hladiny oleje Měrka pro kontrolu hladiny oleje zasahuje do nádrže (vany) vytvořené ve spodním víku motoru. U ležatého motoru je třeba kontrolovat hladinu oleje krátce po zastavení motoru, který předtím běžel alespoň 2 min. v otáčkách běhu naprázdno. Přečerpávací čerpadlo, které odsává olej z prostoru klikové skříně do nádrže, má větší výkon než tlakové čerpadlo. Po chvíli běhu motoru je tedy zajištěno, že všechen olej je přečerpán do nádrže. Později, za klidu motoru, může vlivem netěsností dojít k úniku oleje z nádrže do prostoru klikové skříně. Pokud by se hladina kontrolovala za tohoto stavu, došlo by k přeplnění motoru olejem a hrozilo by nebezpečí poškození motoru. Při doplňování oleje do motoru nesmí dojít k zahlcení nalévacího hrdla. V takovém případě obvykle olej proteče trubkou odvzdušnění klikové skříně do sacího potrubí; po spuštění motoru je pak olej nasát do válců a hrozí nebezpečí poškození motoru.* Olej M 6 AD předepsaný pro motor ML 634 je olej třídy SAE 30 a používá se celoročně. Olej obsahuje přísady (aditivy) zlepšující jeho vlastnosti. Jsou to: přísady proti okysličování (antioxidanty), prodlužující životnost oleje; přísady detergentní, rozptylující nečistoty a produkty nespáleného paliva, rozpouštějící úsady v motoru a zabraňující zanášení stíracího kroužku a vzniku objemných úsad ucpávajících olejový čistič; *Za dobu výroby motorů existuje několik provedení spodního víka motoru a měrky různých délek (stojatý, šikmý a ležatý motor). Doporučuje se u nově dodaného motoru a motorů z opravy změřit objem náplně oleje při výměně a zkontrolovat výšku hladiny na měrce. Pokud výška hladiny nesouhlasí se značkou na měrce, je třeba tuto skutečnost reklamovat u výrobce nebo v opravně a uvést vše do pořádku. Za provozu a při opravách je třeba zabránit záměně měrky z různých motorů (popř. měrku označit číslem motoru). 17

19 přísady dispergentní, které brání vzniku objemných, tzv. studených kalů zanášejících čistič oleje. Na jejich tvorbě se při nízké teplotě motoru účastní voda zkondenzovaná v klikové skříni motoru a za nízké teploty motoru se jen pomalu odpařující; přísady proti korozi (antikorodanty) zabraňují povrchové korozi, zejména materiálu kluzných ložisek. Životnost oleje v motoru je ovlivněna hlavně teplotním režimem motoru za provozu, jakostí spalování paliva a účinností filtrace. Předepsaná lhůta výměny náplně oleje v motoru po ujetí 7500 km je stanovena pro průměrné provozní podmínky. Při provozu v zimním období na krátké vzdálenosti, když se nedaří zajistit správnou provozní teplotu motoru, by měla být lhůta výměn zkrácena. i Všeobecně platí, že účinné přísady v oleji se svým působením vyčerpávají. Pokud není motor správně obsluhován a udržován, např. je-li trvale provozován za nízké teploty (s vadným termostatem, bez clony chladiče), s nesprávným seřízením vstřikovačů, s nesprávně fungující filtrací atd., zhoršují se vlastnosti oleje mnohem rychleji, než by odpovídalo průměrným podmínkám, pro které byla stanovena lhůta výměny náplně. V takovém případě lze obvykle pozorovat při výměně oleje nadměrné množství úsad na vložce plnoprůtočného čističe oleje, popř. v odstředivém čističi. Měla by být ihned provedena kontrola technického stavu a seřízení motoru. Zjištěné závady by se měly ihned odstranit, aby se zabránilo předčasnému znehodnocování oleje. Provoz se znehodnoceným olejem vede k rychlejšímu opotřebování a zkrácení životnosti motoru. Olej M 6 A nelze v motoru ML 634 používat. Neobsahuje přísady nutné pro správnou funkci mazání motoru a při jeho použití dochází k zanášení pístních kroužků a ucpávání čističů oleje. 3. 4, 2 Výměna oleje v motoru Před výměnou musí být olej prohřát na provozní teplotu. Olej z motoru se vypustí dvěma vypouštěcími otvory (na bloku svislý otvor, na spodním víku horizontální otvor) s magnetickými zátkami M 30 X 1,5. Magnety zátek se prohlédnou a vyčistí. Demontuje se plnoprůtočný čistič oleje (vyšroubovat středový svorník), kryt odstředivého čističe oleje a vyjme rotor. Plnoprůtočný čistič. Vyjme se vložka a vypere se v benzínu. Použít neopotřebený štětec, kterým lze řádně vymýt celý průřez vložky. Pokud je vložka zanesena úsadami nerozpustnými v benzínu (obvykle asi po

20 6. výměně), odstranit úsady ponořením vložky na 24 hodin do přípravku DEKARBON, popř. namontovat vložku novou. U čističe s papírovou vložkou montovat novou vložku při každé výměně. Při montáži čističe překontrolovat neporušenost vložky, plstěných kroužků (2 a 2 na každé straně), pryžové průchodky ve spodním víku vložky a pryžových těsnicích kroužků horního víka. Porušené součásti vyměnit za nové. Zkontrolovat, zda je horní víko správně zaklesnuté za osazení svorníku a zda je volně pohyblivé směrem dolů proti tlaku pružiny kontrolovat v několika polohách při otáčení ve víku (nádobě) čističe. Pružina musí zajistit spolehlivé přitlačení těsnicího kroužku horního víka na skříň čističe, proto musí být sestava vložky volně pohyblivá. Při montáži plnoprůtočného čističe na motor dbát, aby nedošlo k poškození závitu svorníku nebo závitu ve skříni čističe. Případné úlomky závitu se nacházejí již za čisticí vložkou a vnikly by přímo do ložisek motorul Odstředivý čistič oleje Přesvědčit se, zda je označena vzájemná poloha obou částí rotoru. Povolit matici rotoru a oddělit oba jeho díly. Vyčistit nečistoty na stěně rotoru, profouknout trysky stlačeným vzduchem, propláchnout v benzínu a vyfoukat sítko. Očistit dosedací plochy pro těsnění a těsnicí kroužek. Smontovat obě poloviny rotoru podle značek označujících vzájemnou polohu (vyvážení). Při nasazování rotoru namazat trn rotoru, neopomenout nahoru na rotor nasadit distanční kroužek a přesvědčit se, zda se rotor volně otáčí. Namontovat kryt. Správnou funkci (doběh) odstředivého čističe lze kontrolovat sluchem po zastavení motoru. Pro snazší čištění lze do rotoru vložit stočený pás tužšího papíru. Papír nedovolí, aby nečistoty přilnuly ke stěně rotoru. Při čištění rotoru se vyjme papír i s úsadami Dotahování šroubových spojů Šrouby hlav válců Dotahování šroubů hlav válců je třeba provádět obzvlášť pečlivě a přesně v intervalech daných v plánu údržby, zejména na novém motoru, nebo po každé opravě, kdy došlo k výměně těsnění hlav válců. Při každé opravě je třeba nejprve postupně rovnoměrně dotáhnout momentem N. m (4,2 + 0,3 kpm) šrouby s maticemi M 10 spojující vzájemně hlavy válců, aby se zajistilo správné sevření těsnicích kroužků mezi hlavami válců (viz odts ). Šrouby hlav válců se dotahují postupně a rovnoměrně, zásadně momentovým klíčem utahovacím momentem N. m. (23+20 kpm). Jako první se utahuje šroub 19

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Vibrace předních kotoučových brzd vozů Škoda Octavia I roků výroby 1997 až 2006 Technická informace výrobců brzdových kotoučů značek Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Týká se brzdových kotoučů následných katalogových

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

1. Účel a určení. 2. Hlavní části

1. Účel a určení. 2. Hlavní části Obsah 1. Účel a určení... 1 2. Hlavní část... 1 3. Technická data... 2 4. Rozměry a hmotnosti... 2 5. Mazání... 5 5.1. Kontrola stavu oleje... 5 5.2. Lhůty výměn oleje... 5 5.3. Výměna oleje... 6 5.4.

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ

Servis 5. Dílenská příručka FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace AUA AUB BBY BBZ Servis 5 Dílenská příručka FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru AUA AUB BBY BBZ Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5306.00.15 5 Servis Toto

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více