JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb když si s námi budeš hrát, naučíš se život znát Školní vzdělávací program vypracovala Jindra Janská po konzultaci s ostatními pedagogickými pracovnicemi ZS MSZ/219 /2013 Platnost dokumentu 3 roky ( )

2 Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP pro PV...str Název a sídlo školy...str Jméno ředitele...str Zřizovatel...str Platnost dokumentu...str Obecná charakteristika školy 2.1. Charakter budovy, okolí školy...str Velikost školy, počty tříd...str Podmínky předškolního vzdělávání 3.1. Věcné podmínky...str Životospráva...str Psychosociální podmínky...str Organizace chodu MŠ...str Řízení mateřské školy...str Personální a pedagogické zajištění...str Spolupráce s rodiči...str Organizace vzdělávání 4.1. Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd...str Charakteristika jednotlivých tříd...str Charakteristika vzdělávacího programu 5.1. Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy...str Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů...str Vzdělávací obsah...str Evaluační systém...str Přílohy ŠVP Veřejné přílohy 1. Školní řád 2. Pokyn ke stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 3. Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 4. Vnitřní řád školní jídelny 5. Seznam plánovaných akcí pořádaných MŠ Interní přílohy MŠ 1. Stanovení kompetencí učitelek MŠ 2. Plán DVPP 3. Pracovní doba a náplň práce učitelek MŠ (tyto přílohy jsou uloženy v kanceláři vedoucí učitelky MŠ)

3 Základní škola a Mateřská škola Komenského 250, Nýrsko Základní škola Komenského ul. 250, Nýrsko (tel , ) Mateřská škola ul. Práce 686, Nýrsko (tel ) IČO: Název ŠVP: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb když si s námi budeš hrát, naučíš se život znát Identifikační údaje Sídlo mateřské školy: MŠ ulice Práce 686, Nýrsko Telefonní spojení: Zřizovatel: Město Nýrsko IČO: Ředitel školy: Mgr. Ivan Pavlík Zástupce ředitele pověřený vedením mateřské školy: Jindra Janská Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Platnost dokumentu: 3 roky ( ) Projednáno a schváleno na pedagogické radě: 29. srpna 2013 Školní vzdělávací program vychází ze zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a MŠMT. Zákon č. 561 / 2004 Sb., Zákon č. 563 / 2004 Sb. Vyhláška č.14/2005 Sb. ve znění novely vyhláškou 43/2006 Sb. a novelizace vyhlášky 214/2012 Sb. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád Zákon č. 104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je základním dokumentem a řídí se jím veškerá vzdělávací a výchovná činnost v MŠ Věstník MŠMT Další důležité vyhlášky a ustanovení ve znění pozdějších předpisů 3

4 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola je od roku 2006 součástí školy základní v Komenského ulici. Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti centra města Nýrska, které se pyšní nejen historickým jádrem, ale i moderním stále se rozšiřujícím obchodním i sociálním zázemím Charakter budovy, okolí školy Mateřská škola je rozdělena do dvou budov - jednopatrové se dvěma samostatnými vchody, ve které jsou z každé strany budovy umístěny dvě třídy a přízemní, kde je umístěna kancelář vedoucí učitelky, vedoucí školní kuchyně a kuchyně. V roce 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hospodářské budovy i budovy mateřské školy. Výměnou oken, celkovým zateplením i fasádními úpravami získaly obě budovy nový moderní vzhled. Vybudování nových přístupových cest i zastřešeného prostoru mezi kuchyní a mateřskou školou je nejen vkusné, ale i praktické. Mateřskou školu obklopuje prostorná školní zahrada vybavená dřevěnými prolézačkami, skluzavkou, dřevěnými domečky a přístřeškem s pískovištěm, třemi samostatnými pískovišti, dětskou košíkovou a pružinovými houpačkami. Po celé délce budovy mateřské školy na východní části je prostorná venkovní terasa, která je využívána pro hravé činnosti vyžadující rovný zpevněný povrch. Děti mají na zahradě možnost dostatečného volného pohybu v dopoledních hodinách i v čase před odchodem z MŠ domů Velikost školy, počty tříd Vnitřní uspořádání školy se odvíjí od prostorových podmínek. Děti v MŠ jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. V každé třídě je zachován prostor pro společné aktivity dětí, i tématicky vytvořené hrací části, hygienické zázemí a šatna. Kapacita tříd je, vzhledem k povolené výjimce stanovené MěÚ Nýrsko, 28 dětí. V MŠ je ke zapsáno 109 dětí chlapců, dívek 4

5 3. Podmínky předškolního vzdělávání Základní podmínky, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami Věcné podmínky mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení, jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. o estetický vzhled školy pečují paní učitelky prostorná zahrada navazující na budovu školy umožňuje dětem provádět rozmanité pohybové aktivity, je vybavena třemi pískovišti, dřevěnými domečky, průlezkami, lavičkami, houpadly, kreslicí tabulí, dětskou venkovní košíkovou, kopcem na bobování všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů ve třídách byly vyměněny kryty na topení, opraveny skříně na lehátka a lůžkoviny, aby odpovídaly hygienickým normám. Výhledově období 3-5 let by bylo potřebné vyměnit stávající kryty na radiátorech na chodbách, provést nátěr radiátorů, rekonstruovat hygienické zázemí pro děti. Bude nutné vyměnit i oplocení, které je na mnohých místech poškozené a hrozí i nebezpečí úrazu dětí Životospráva stravování je zajištěno vlastní školní kuchyní, která je součástí areálu MŠ dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, děti samostatně využívají možnosti kdykoli se napít z připravených nádob 5

6 skladba jídelníčku zahrnuje hlavní jídlo s polévkou, dopolední a odpolední svačinu každý den je dětem podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a postupně si zvykaly na školní stravu. je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám i aktuální situaci děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku ven chodíme denně téměř za každého počasí, pouze fouká-li silný vítr, prší, jsou-li teploty pod -10 C, je-li nepříznivá smogová situace, nahrazujeme pobyt venku činnostmi v budově MŠ děti po obědě odpočívají na lehátku, při menší potřebě spánku dítěte lze individuálně řešit zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování v rámci dané situace, poskytují dětem správný přirozený vzor zdravého životního stylu děti jsou zatěžovány přiměřeně, v rámci jejich možností Psychosociální podmínky všichni zaměstnanci vytváří příjemné prostředí, aby se děti cítily spokojeně, bezpečně a jistě je uplatňován individuální adaptační režim všechny děti mají v MŠ stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí osobní volnost a svoboda je respektována do určitých mezí, vyplývajících z dodržování potřebného řádu chování a norem, které máme v mateřské škole stanoveny učitelky se snaží o nenásilnou, dítěti příjemnou komunikaci, která navozuje vzájemnou důvěru a spolupráci děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru učitelka děti včas upozorňuje, že bude třeba hru ukončit, např. na smluvený signál děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny děti bez obav sdělují, že něco chtějí nebo potřebují 6

7 děti jsou oslovovány křestním jménem snažíme se postupně vyřazovat nezdravé soutěžení dětí, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala podporujeme pracovitost, samostatnost, nebojácnost a zdravé sebevědomí dětí je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, zařazujeme prvky prožitkového učení děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby vznikal kolektiv dobrých kamarádů učitelky věnují pozornost vztahům dětí ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany) 3.4. Organizace chodu MŠ provoz mateřské školy od pondělí do pátku je od 6.00 hod do hod děti se na každém pavilonu ráno scházejí v jedné třídě od 6.00 hod, do svých tříd se rozcházejí v 6.30 hod. Odpolední vyzvedávání je řešeno na pavilonech tak, že do hod je provoz ve všech třídách, od hod je provoz vždy v jedné třídě na každém pavilonu. děti se scházejí do 8.00 hod, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Dítě lze dovést po dohodě s učitelkou i později. v případě potřeby si rodiče mohou vyzvednout kdykoliv během dne, ale opět po dohodě s učitelkou pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do hod, příslušný pedagogický pracovník se pokusí pověřenou osobu kontaktovat telefonicky, v případě nouze se obrátí na Policii ČR denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování 7

8 pokud to děti potřebují, mají možnost neúčastnit se společných činností plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky Časový harmonogram MŠ scházení dětí - hry a činnosti dle výběru a zájmu dětí, individuální práce - relaxační chvilky - svačina, upevňování hygienických návyků - uspokojování pohybových aktivit (ranní cvičení) - nabídka výchovně vzdělávací činnosti formou individuálních, skupinových a frontálních činností - ovocná (zeleninová) přesnídávka - upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti příprava na pobyt venku - pobyt venku, vycházky do okolí, poznávání přírody, pohybové aktivity na zahradě MŠ - návrat do herny - hygiena podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi převlékání - literární chvilka, DVD pohádka, poslech pohádky na CD, poslech relaxační hudby - odpolední odpočinek, dle možnosti nabídka klidné činnosti pro děti s nižší potřebou spánku převlékání, podpora samostatnosti - podávání odpolední svačiny, - hygiena, sebeobslužné činnosti hry dětí dle vlastního zájmu - opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky - individuální činnosti Harmonogram lze přizpůsobit vzniklé situaci. 8

9 3. 5. Řízení mateřské školy organizační řád, náplň práce směrnice MŠMT vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny (pracovní náplně zaměstnanců) velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenost a přátelství MŠ řídí ředitel, vedením MŠ je pověřena vedoucí učitelka pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pedagogické porady jsou respektovány a konzultovány názory všech pracovníků všechny učitelky spolupracují a snaží se ke spolupráci přivést i rodiče na spolupráci s rodiči se podílejí všichni zaměstnanci dle potřeb školy a plánovaných akcí vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu z výsledků kontrolních a evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další chod a práci MŠ je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak i navenek (plakáty, nástěnky, informační tabule, webové stránky, informovanost rodičů prostřednictvím učitelek jednotlivých tříd) mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, spolupracuje se základními školami ve městě, s PPP v Klatovech, LS Královský Hvozd, SDH Nýrsko 3.6. Personální a pedagogické zajištění v mateřské škole pracuje 8 pedagogických pracovnic s odbornou kvalifikací v každé třídě pečují o děti dvě učitelky pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel učitelky vypracovávají na třídách TVP, které vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV pedagogové se vzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče 9

10 pedagogové jednají a pracují profesionálním způsobem specializované služby, jako je logopedie, ke které předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky k MŠ náleží provozní zaměstnanci vedoucí školní jídelny, kuchařka, pomocná kuchařka, 2 uklízečky Pedagogické pracovnice a jejich funkce: Zástupce ředitele pověřený vedením mateřské školy: Učitelky: Provozní zaměstnanci: Vedoucí školní jídelny: Kuchařka: Pomocná kuchařka: Uklízečky: 3.7. Spolupráce s rodiči Jindra Janská Ing. Miroslava Irlbeková Bc. Petra Šlehoferová Bc. Marie Nešetřilová Věra Pokorná Pavlína Sládková Lenka Kolářová, DiS. Zdeňka Kiewegová Jana Hrdličková Blanka Šašková Martina Londová Renáta Švehlová Jana Žáková Důležitou součástí práce školy je otevřená komunikace s rodičovskou veřejností a spolupráce s ní, která ne vždy je samozřejmostí. Snažíme se předcházet neshodám, které se mohou objevit z důvodu rozdílnosti v chápání, co od sebe obě strany očekávají. Snažíme se o dohodu vzájemných očekávání ze strany učitele a rodičů. Ze strany učitele: usilujeme o vytváření dobrých vztahů mezi školou a rodinou na základě partnerství, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu, oboustranné důvěry 10

11 chráníme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost v jejích svěřených záležitostech, jednáme s vědomím, že pracujeme s důvěryhodnými informacemi, nezasahujeme do života a soukromí rodiny a neposkytujeme nevyžádané rady jednáme s každým dítětem i jeho rodinou individuálně jsme k dispozici dítěti i rodičům při ranním příchodu a odpoledním vyzvedávání dítěte z MŠ informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, o individuálních pokrocích v rozvoji i učení nabízíme poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí domlouváme se s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte podporujeme rodinnou výchovu informujeme rodiče o připravovaných akcích, nabízíme možnost aktivní spolupráce snažíme se dělat maximum, aby se rodiče a děti cítili v naší škole vítáni Ze strany rodičů: na začátku šk. roku se seznámí se školním řádem a řídí se jím doprovází ráno dítě do školy a předávají ho přímo učitelce poskytují informace o zdravotním stavu dítěte v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávají čtou informace umístěné na nástěnkách a informační tabuli účastní se akcí pořádaných školou dbají o zdraví, čistotu a péči svého dítěte zajímají se o dění v MŠ a prospěch dítěte 4. Organizace vzdělávání do mateřské školy jsou přijímány děti po dovršení tří let věku zápis dětí do mateřské školy vyhlašuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a koná se zpravidla v měsíci dubnu příslušného roku. Přesný datum bývá zveřejněn na budově školy, plakáty v blízkém okolí, v Nýrských novinách a je vyhlášen místním rozhlasem. do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti poslední rok před vstupem do základní školy 11

12 pokud zájem o zapsání dětí do mateřské školy přesahuje počet volných míst, řídí se přijímání dětí danými kriterii pro přijetí, se kterými jsou rodiče seznámeni v den zápisu dětí do mateřské školy. Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy je k dispozici v kanceláři vedoucí učitelky a na nástěnkách ve vestibulech mateřské školy i v hospodářské budově Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd 1. třída 27 dětí třídní učitelka: Ing. M. Irlbeková, J. Janská 2. třída 28 dětí třídní učitelka: Z. Kiewegová, L. Kolářová, DiS. 3. třída 27 dětí třídní učitelka: Bc. P. Šlehoferová, Bc. Marie Nešetřilová 4. třída 27 dětí třídní učitelka: V. Pokorná, P. Sládková Ve školním roce 2013/2014 je k předškolnímu vzdělávání přijato 109 dětí, které jsou rozděleny do věkově smíšených tříd. V MŠ nejsou žádné děti doporučené k integraci PPPP v Plzni, 13 dětí má odklad školní docházky o jeden rok Charakteristika jednotlivých tříd 1. třída Motýlci Třída je umístěna v prvním patře budovy, vchod ze spodní části školní zahrady. Do třídy je k zapsáno 27 dětí ve věku 3 7 let. Dětí, které by v září 2014 měly nastoupit do školy je celkem 8, z toho jsou 3 děti s odkladem školní docházky. Děvčat 17, chlapců 10. Třída má zpracovaný vlastní TVP. 2. třída Mravenečci Třída je umístěna v přízemí budovy, vchod ze spodní části školní zahrady. Do třídy je k zapsáno celkem 28 dětí ve věku 3 7 let. Dětí, které by v září 2014 měly nastoupit do školy je celkem 11, z toho jsou 4 děti s odkladem školní docházky. Děvčat 12, chlapců 16. Třída má zpracovaný vlastní TVP. 3. třída Včelky Třída je umístěna v přízemí pavilonu, vchod z ulice Práce. Do třídy je k zapsáno celkem 27 dětí ve věku 3 7 let. Dětí, které by v září 2014 měly nastoupit do školy je celkem 11, z toho jsou 3 děti s odkladem školní docházky. Děvčat 12, chlapců 15. Třída má zpracovaný vlastní TVP. 4. třída Berušky Třída je umístěna v 1. patře budovy vchod z ulice Práce. Do třídy je k zapsáno celkem 27 dětí ve věku 3 7 let. Dětí, které by v září 2014 měly nastoupit do školy je celkem 7, z toho jsou 3 děti s odkladem školní docházky. Děvčat 17, chlapců 10. Třída má zpracovaný vlastní TVP. 12

13 5. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima, aneb když si s námi budeš hrát, naučíš se život znát umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho barevnosti a pestrosti. Je zpracován do 5 integrovaných tematických bloků. U každého bloku je uvedena orientační doba jeho trvání, dílčí cíle, okruhy činností, které mohou učitelky dětem nabízet a hlavní výstupy na konci každého bloku. Téma učitelky volí dle ŠVP, na jehož základě zpracovávají TVP. Učitelky se při plánování inspirují různými metodickými a didaktickými materiály (Barevné kamínky, Informatorium, CD, webové stránky, pracovní listy, odborná literatura, semináře). Zpracování tématu na jednotlivých třídách, volby podtémat dále záleží jen na jejich kreativitě, tvořivosti a momentální situaci ve třídě. ŠVP vychází z potřeb dětí, výsledků evaluace předchozího školního roku, předchozího ŠVP, z analýz absolvovaných vzdělávacích seminářů, studií odborné literatury a postupně získávaných vlastních zkušeností. Je přizpůsoben možnostem a podmínkám školy. Pro školu je vypracován také Plán enviromentální výchovy, který je každoročně aktuálně doplňován. Učitelky mají také možnost čerpat z programu prevence rizikového chování zaměřeného proti vzniku a rozvoji kuřáctví a kouření Já kouřit nebudu a vím proč. Pojetí předškolního vzdělávání doplňuje a navazuje na výchovu v rodině umožňuje kontakt s vrstevníky i dospělými, což postupně vede k sociální zralosti respektuje věkové a individuální možnosti dětí usnadňuje přechod dětí z rodinné péče do dětského kolektivu stanovuje pravidla společného soužití, která je potřeba respektovat a nést odpovědnost za své chování vede děti k úspěšnému vstupu do ZŠ 5.1. Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Cíle mateřské školy zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte obohacovat denní program dítěte v předškolním věku a poskytovat odborný přístup na základě každodenního dlouhodobého styku s dítětem i jeho rodiči poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči dětem, které to potřebují a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance rozvíjet osobnost dítěte, jeho originalitu, jedinečné vlastnosti, rozvíjet talent dítěte podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví 13

14 podporovat osobní spokojenost a pohodu podněcovat ve zvídavosti poskytovat pomoc při získávání nových poznatků a zkušeností zvyšovat podíl rodičů na výchově v otevřené spolupráci se školou vytvářet vztah k péči o ekologické prostředí a vztahu k regionu Zaměření školy Filosofií vzdělávacího programu je naučit děti vidět vše krásné kolem nás, umět se radovat z krásné přírody a hezkých mezilidských vztahů. Pěstovat v dětech lásku ke své rodině, rodné vlasti, mateřskému jazyku, přírodě a zvířatům. Zároveň podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho osobnostní rozvoj a základy pro další vzdělání. Vzdělávací cíle Dítě předškolního věku by se mělo v naší mateřské škole vzdělávat prostřednictvím her a různých činností v těchto oblastech: rozvoje pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, uvědomit si vlastní identitu, získat sebedůvěru a zdravé sebevědomí rozvoje tvorby citových vztahů k okolí, životnímu prostředí, kamarádům a personálu naší MŠ rozvoje schopnosti a dovednosti vyjádřit své dojmy, pocity a prožitky rozvoje schopnosti řídit své chování vůlí a tím ovlivňovat vlastní chování rozvoje dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k jiným osobám ochrany osobního soukromí rozvoje základních kulturně společenských návyků a dovedností rozvoje povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách rozvoje prosociálního chování rozvoje schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, umět se přizpůsobit, spolupracovat s někým, přijímat pravidla a řídit se podle nich osvojení dovedností souvisejících s ochranou zdraví, s osobní pohodou, s vytvářením zdravých životních návyků 14

15 5.2. Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Specifické cílové oblasti školního vzdělávání, metody a formy Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, která je založena na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice pedagogem vedeno, ale nemělo by cítit toto vedení jako tlak. Mělo by se cítit samostatné a svobodné. Cílové oblasti: I.oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO oblast biologická Podporovat a stmulovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, zlepšovat fyzickou zdatnost, rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit se sebeobsluze a vést děti ke zdravému životnímu stylu a postoji. II.oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA oblast psychologická Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, rozvoj emoční stability, citů a vůle. Stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností, sebeuplatnění, kreativity a povzbuzovat dítě v dalším rozvoji, poznání a učení. III.oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ oblast interpersonální Podporovat utváření vztahů dítěte k vrstevníkům či dospělému. Kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. IV.oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST oblast sociálně kulturní Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, pravidel soužití s ostatními, do světa kultury a umění. Přijmout základní všeobecně uznávané, morální a etické hodnoty a aktivně se podílet na utváření společenských hodnot. V.oblast DÍTĚ A SVĚT oblast environmentální Založit povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na jeho přeměnách a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 15

16 Metody a formy: Vzdělávání přizpůsobujeme sociálním a emocionálním potřebám dětí. Respektujeme vývojová specifika, individuální potřeby a možnosti dítěte. Vzdělávací působení pedagoga vychází z pozorování jedince a respektování jeho potřeb a zájmů. Dítě tak může dosahovat optimálních pokroků vzhledem k jeho možnostem. Využíváme metody prožitkového učení. Hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dětí. Podporou zvídavosti vedeme děti k zájmu poznávat nové. Podněcujeme radost z učení a z ovládání dalších dovedností. Uplatňujeme situační učení. Dítě se učí poznatkům a dovednostem v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe si je zapamatuje. Forma spontánního a didakticky zacíleného učení se uplatňuje většinou individuálně v menší skupině. Vzdělávání je založeno většinou na principu nabídky a individuální volby. Uplatňujeme individuální přístup na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah. Dítě získává skutečné činnostní výstupy klíčové kompetence. kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a interpersonální kompetence činnostní a občanské Úroveň kompetencí bývá u dětí různá. Většina dětí bývá otevřená, dychtivá po poznatcích, o vše se zajímá. Některé děti tuto schopnost nemají a jsou více zaměřeni na pohyb a praktický život. K naplňování všech vytýčených cílů jsou pro nás důležité prostředky, prostřednictvím kterých bychom chtěli dosáhnout očekávané kompetence. Jsou to například: variabilní pohádkové aktivity hry na téma rodiny hry a činnosti, které umožňují dětem samostatné vystupování cvičení organizačních činností dostatek kladných příkladů a vzorů prosociálního chování přiměřené činnosti, kde by dítě mělo možnost dosáhnout úspěchu sebeobslužné činnosti všeho druhu činnosti vyvolávající u dětí radost, spokojenost a pohodu vstřícná a citlivá komunikace s dítětem hry a činnosti vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání hry sociální a interaktivní hry s danými pravidly 16

17 činnosti, kde učitelka dostatečně ocení snahu a úsilí dítěte hry a činnosti, kde má dítě možnost si uvědomit vlastní síly, schopnosti a úspěch chování kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinách akce, kdy dítě naslouchá druhému, společná setkávání hry a činnosti, kde se dítě setkává s modelovými situacemi, kdy se učí respektovat druhého hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti, potlačují sobectví a lakotu, kde je dítě schopno řešit jednoduchý spor poskytování dětem kladného vzoru v jednání, pracovitosti jiných lidí, úcta k jejich práci činnosti a situace, kde se dítě podílí na přípravě společenských zábav a slavností příležitosti, kde poznávají mravní hodnoty lidí, hodnoty věcí hry a činnosti, kde má dítě dostatek prostoru k sebevyjádření a k sebeuplatnění situace, kdy má dítě možnost všímat si maličkostí (kladných i záporných) aktivity, kde má možnost projevit vlastní city, prožitky a hovořit o nich vyvarovat se situacím, kdy dítě prožívá pocit selhání, zklamání vyvarovat se situacím vedoucích k nezdravému soutěžení Vzdělávací strategie: vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, pomoci a spolupráce společně s dětmi vytvářet pravidla slušného chování a dbát na jejich dodržování budovat dobrou pověst školy prezentací výsledků (internetové stránky, veřejná účast) Plánování: Tématické bloky jsou charakteristické v obecné rovině z hlediska hlavních cílů a obsahu. Pedagog konkretizuje cíle a obsah, navrhuje konkrétní nabídku činností a prostředků k jejich realizaci. Každý blok uzavře pedagog evaluační činností na úrovni třídy, jejíž výsledky vedou pedagoga k plánování dalších činností. Cílem vzdělávání je získat dovednosti v oblasti psychické, sociální, tělesné, estetické, pracovní a rozumové. Pravidla plánování tematických bloků: témata dětem blízká, vycházet z jejich prožitků rozmanitá činnost, plánovat i pobyt venku pružně reagovat na podněty a situace vyváženost řízených a spontánních činností prolínání oblastí RVP PV dbát na rozvoj osobnosti dítěte 17

18 Seznam integrovaných bloků 2013/16 Školní rok 2013 / Podej mi ruku 2. Podzim přišel pomaličku, listí padá na travičku 3. Zima ta všem pěkně sluší, tak otevřu oči, uši 4. Kokodák, kokodák, přišlo jaro, je to tak 5. Světem letí novina, že nám léto začíná Školní rok 2014 / Usměj se a pojď si hrát, budeš s námi kamarád 2. Podzim právě přišel k nám, všechny barvy namíchal 3. Paní Zima čaruje, bílou barvou maluje 4. Když otevřeš slastně víčka, najdeš poklad, co jaro hýčká 5. Sluníčko už vykukuje, na léto se připravuje Školní rok 2015 / Ve školce se rádi máme, na sebe se usmíváme 2. Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře 3. Padá bílé nadělení, byl tu podzim a už není 4. Jaro už je v plné kráse, tráva roste, zelená se 5. Barvy světa 18

19 IB č. 1 Podej mi ruku doba trvání 3 týdny Přínos tématu z hlediska plnění koncepce školy: První integrovaný blok je určený pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, seznamovat se a orientovat se v novém prostředí, hledat pravidla vzájemného soužití. Děti se budou učit znát jména svých kamarádů, zdvořilostním návykům, kdo se o ně stará, komu mohou důvěřovat. Adaptaci dětem usnadní otevřenost třídy rodičům, nebo třeba jen plyšáček z domova. Budeme vědět, že já chodím do školky, taťka s mamkou do práce, sestra do školy a každý máme své úkoly. Pomáháme si, společně si hrajeme, radujeme se, věříme si a těšíme se na sebe. Starším dětem necháme zažít pocit zkušených, hodných kamarádů, kteří mladším dětem mohou být vzorem, mohou jim poradit, seznámit je s pravidly chování a života v MŠ (uvědomit si, že nyní, když už patří mezi ty zkušenější, mám větší odpovědnost za jejich dodržování a zároveň za své jednání) a vlídně nové kamarády přijmout mezi sebe. Poskytneme dětem dostatečný prostor pro své sebevyjádření, aktivní účast na spolurozhodování o činnostech během dne. Vhodnou motivací budeme děti vést k přirozené zvídavosti a zájmu získávat nové poznatky a dovednosti. Budeme usilovat o to, aby si děti začaly vytvářet povědomí o řešení běžných problémů, používaly základní společenské návyky vzhledem k dospělému i kamarádovi. V závěru tohoto období by měly děti znát prostředí MŠ a nejbližší okolí. Dílčí cíle: seznamování s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami, zaměstnanci seznamování s prostorem, orientací v prostoru vytváření prosocionálních postojů přizpůsobování se seznámení s pravidly slušného chování a společenského soužití využívání přirozených poznávacích pocitů zvídavosti poznávání morálních hodnot platných v novém prostředí využívání dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností rozvíjení řečových schopností podporování vzniku přátelských vztahů 19

20 Okruhy činností: exkurze do kuchyně a dalších prostor školky individuální i skupinové konverzace tvoření společných pravidel třídy lokomoční pohybové aktivity- chůze, běh, lezení kontaktní hry překonání ostychu, sblížení, důvěra společné verbální i neverbální komunikační aktivity přirozené pozorování prostředí v budově i na zahradě MŠ jednoduché sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání Hlavní výstupy: utvořit si základní představu o tom, co je dobré a co je špatné, co se smí a nesmí orientovat se v prostorách MŠ a blízkém okolí poslouchat a plnit smysluplné pokyny, respektovat daná pravidla uplatňovat základní společenské návyky, pochopit role v rodině, ve škole, mezi dětmi uplatňovat své potřeby a přání s ohledem na druhé, řešit konflikty dohodou navazovat kontakty s druhými, zorganizovat hru zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony prožívat radost a uspokojení ze zvládnutého a poznaného být aktivní i bez opory v rodičích pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno odloučit se od rodičů a blízkých na určitou dobu naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit komunikovat s vrstevníky a navazovat přátelství ovládat koordinaci ruky a oka V souladu s tímto integrovaným blokem jsou zpracovávány učitelkami podtémata pro přímou vzdělávací práci. 20

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

KROK ZA KROKEM JDEME ROKEM

KROK ZA KROKEM JDEME ROKEM Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce KROK ZA KROKEM JDEME ROKEM Školní vzdělávací program vypracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více