pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková"

Transkript

1 pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková 1

2 Obsah 1. Charakteristika pobočky: Materiální podmínky: Personální podmínky: Cíle pobočky: Formy zájm. vzdělávání:... 9 a. Pravidelná zájmová činnost: kroužky a kurzy... 9 b. Příležitostná zájmová činnost: c. Táborová činnost: d. Spontánní činnost: e. Výukové programy: Hodnotící kritéria: a. Pravidelná zájmová činnost b. Příležitostná zájmová činnost: c. Táborová činnost: d. Spontánní činnost e. Výukové programy Statistika výkonů: Rozpočet: Obsah činnosti: a. Pravidelná zájmová činnost b. Příležitostná zájmová činnost: c. Táborová činnost: d. Spontánní činnost: e. Výukové programy:

3 1. Charakteristika pobočky: CVČ Linka je otevřeno široké veřejnosti a dětem i dospělým nabízí celoročně možnost aktivního využívání volného času v kroužcích, kurzech, dílnách, na táborech a příležitostných tematických akcích. Naše aktivity jsou zaměřeny převážně na estetickou a pohybovou výchovu a jejich nabídku doplňujeme podle aktuálních požadavků veřejnosti. Působíme zejména ve Starém Lískovci a jeho okolí. - V celé naší činnosti nabízíme estetické, pohybové, výtvarné a obecně tvořivé činnosti vůbec s prvotním cílem sdílet lidské společenství v bezpečném a přívětivém prostředí, podílet se individuálně i společně na procesu tvoření a vzniku ať už hmotného díla, pohybu nebo myšlenky. - V málo podnětném prostředí sídliště nabízíme oázu tvůrčí činnosti přístupnou všem těm, které oslovuje činnost orientovaná především na prožitek, tvůrčí proces, na vytváření inspirativních příležitostí, na respektování odlišností a úctu k bytí druhého člověka. - Vzhledem k tomu, že jsme zařízení určené primárně dětem, je na ně zaměřen největší díl našich aktivit. Dětem ve všech činnostech vytváříme podmínky, pomáháme, povzbuzujeme je a respektujeme se současným stanovením pravidel a hranic, podporujeme hravost, všestranný rozvoj, vnímání světa všemi smysly, sociální cítění a kamarádství. - Každé dítě dostává v našich aktivitách příležitost prožít si svůj osobní úspěch na své úrovni, nevyzdvihujeme soutěživost na úkor spolupráce a vzájemné pomoci. - Podporujeme aktivity pro celou rodinu, kroužky a dílny pro rodiče s dětmi předškolního i školního věku. - Dětem ze sídliště umožňujeme již několikátý rok na příměstských táborech Zvěřinec i v celoroční činnosti kontakt se zvířaty, která většinou nemohou mít doma. - Ve výukových programech se zaměřením na adventní, vánoční, postní a velikonoční zvyky umožňujeme dětem zejména prostřednictvím rukodělné činnosti poznání tradiční lidové hmotné kultury s odkazem na regionální specifika lidových tradic okolí Brna. - Ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí od založení brněnského Klokánku v lednu 2007 pravidelně pracujeme s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. - Dospělým nabízíme relaxační pohybovou a tvořivou činnost v nabídce pohybových aktivit a dílen. 3

4 - Nejpočetnější skupinou klientů jsou v současnosti děti školního věku, dále pak předškoláci, rodiče s dětmi a dospělí. 2. Materiální podmínky: Centrum volného času LINKA působí ve Starém Lískovci a jeho spádových oblastech, daných především dostupností hromadnou dopravou. Nachází se v dvoupodlažní budově Kosmonautů 4 v sídlištní zástavbě. Budova má bezbariérový přístup i do druhého nadzemního podlaží po nájezdové rampě ke vchodu do Family pointu. Budova, ve které probíhá naše činnost, je majetkem ÚMČ Starý Lískovec. Prostory pro volnočasové aktivity byly vytvořeny vnitřní přestavbou části objektu bývalých jeslí. Využíváme větší část budovy, spolu s námi ji užívá i Klub důchodců, v samostatné části jsou ordinace dětských lékařek. V suterénu jsou sklady, které částečně využívá ÚMČ. ÚMČ Starý Lískovec nám budovu pronajímá, z našeho rozpočtu hradíme část provozních nákladů. Prostory, užívané CVČ Linka: Sál - víceúčelový sálek vybavený zrcadly, jednoduchým ozvučením, variabilními dřevěnými bednami a vestavěnými skříněmi na materiál. Místnost má kapacitu osob, podle druhu činnosti. Probíhají zde pohybové aktivity, výukové programy, akce pro veřejnost, spontánní činnost pro rodiče s dětmi. Výtvarka vybavená výtvarná dílna stoly, ukládání materiálu, malířské stojany, grafický lis. Místnost má kapacitu do 20 osob, probíhají zde kroužky, část výukových programů, kurzy a dílny pro veřejnost. Kulička místnost hlídacího koutku, vybavená dětským nábytkem a herními prvky. Místnost má kapacitu 10 dětí, probíhá zde hlídací koutek Kulička. Šipkárna klubovna vybavená jednoduchým nábytkem, jsou zde umístěny i klece a terária s drobnými zvířaty. Kapacita místnosti je 15 osob, konají se zde schůzky turistického oddílu a chovatelského kroužku. Family point místnost vybavená zařízením MMB, pro maminky s malými dětmi. Má bezbariérový samostatný vstup po nájezdové rampě. Keramika keramická dílna s místností pro vypalovací pece. Je vybavena novým společným stolem pro starší děti a pracovní plochou s malými židličkami pro předškoláky. Kapacita keramické dílny je 10 starších dětí nebo 18 předškoláků. 4

5 Zázemí vstupní hala, sklady v obou nadzemních podlažích a suterénu, kanceláře, šatna, sociální zařízení, bezbariérové sociální zařízení v přízemí. Zahrada - u objektu je majetkem MMB, spravuje ji ÚMČ Starý Lískovec a využíváme ji k činnosti našich kroužků a pořádání akcí. Zahrada je vybavena novými lavičkami a pískovištěm - z prostředků ÚMČ Starý Lískovec. Materiální a technické vybavení: k naší činnosti využíváme stávající vybavení, které je majetkem Lužánek střediska volného času. Vybavení udržujeme, opravujeme a postupně obnovujeme. Ve vybavení kanceláří jsou počítače s připojením na internet a kopírka. Vybavení Family Pointu je majetkem MMB. K činnosti využíváme i materiální základnu 52. PS Slunovrat. 3. Personální podmínky: Mgr. Zdena Sitarčíková pedagog Vedoucí pracoviště Vedení CVČ Dílny s výtvarným zaměřením pro děti a dospělé, pro rodiče s dětmi Táborová činnost a pobytové akce, příměstské tábory Kontakt s ÚMČ Práce s externisty Spolupráce se školami Výukové programy pro ZŠ a MŠ Vedení kroužků a dalších aktivit - keramika, výtvarka, táborový klub, Barvínek Spolupráce s FOD Klokánek Brno Pracovní úvazek 1 Pracovníkem CVČ od roku 1987 Odborné zaměření výtvarná výchova. Dosažené vzdělání: PdF UK, výtvarná výchova Další absolvované kurzy a školení: Zdravotník zotavovacích akcí Akreditované kurzy zaměřené na výtvarnou výchovu a tvořivé dílny Další vzdělávání akreditované kurzy zaměřené na výtvarnou výchovu Kristýna Marková pedagog Vedení kroužků Mazlíci, Šipky, keramické a výtvarné kroužky Táborová činnost a pobytové akce, příměstské tábory Příležitostné akce pro rodiče s dětmi Dílny s výtvarným zaměřením pro děti a dospělé Hlídací koutek Kulička organizace, program, práce s externisty 5

6 Práce s externisty celého CVČ Linka získávání nových spolupracovníků a dobrovolníků, časové koordinování všech činností v budově PR propagace činnosti CVČ, spolupráce s místními školami Spolupráce s FOD Klokánek Brno Spolupráce s 52.PS Slunovrat Pracovní úvazek 1 Pracovníkem CVČ od 2007, předtím praxe jako externí pedagog CVČ, vedení oddílu a táborová činnost v Pionýru Odborné zaměření výtvarná výchova. Dosažené vzdělání: Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium, obor výchovná a humanitární činnost, v současnosti studuje 3.ročník PdF MU, specializace v pedagogice, obor český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Další absolvované kurzy a školení: Zdravotník zotavovacích akcí Kvalifikace oddílového vedoucího a HVLT (Pionýr) Akreditované kurzy zaměřené na výtvarnou výchovu a tvořivé dílny Plán vzdělávání: pokračování ve studiu na PdF MU, akreditované kurzy zaměřené na výtvarnou výchovu Kateřina Opluštilová pedagog Vedení kroužků v Podolí tanečky, hip-hop, fotbal Táborová činnost, pobytové akce, příměstské tábory Dílny a příležitostné akce pro rodiče s dětmi Spolupráce s CRA Bublinka Pracovní úvazek 0, 25 Pracovníkem CVČ od roku 1995, předtím praxe jako externí pedagog CVČ Dosažené vzdělání: SOŠ zahradnická Pedagogické minimum Další absolvované kurzy a školení: Zdravotník zotavovacích akcí, HVLT Akreditované kurzy cvičení rodičů s dětmi Management NNO Jak psát projekty Plán vzdělávání: kurzy zaměřené na aktivity pro rodiče s dětmi Martina Sedláková provozní pracovník Pracovní úvazek 0, 5 Denní úklid budovy a okolí budovy 6

7 Údržba a drobné opravy vybavení, nákup materiálu, pomoc při pořádání větších akcí CVČ. Mgr. Martina Altrichterová, pedagog Pracovníkem CVČ od roku 1998, předtím praxe jako externí pedagog CVČ, vedení kroužků a výukových programů, tvorba propagačních materiálů a pracovních listů pro akce, kroužky a výukové programy Dosažené vzdělání: PdF MU, pedagogika volného času výtvarná výchova V současnosti na MD, pomáhá nám s přípravou a organizací příležitostných akcí pro rodiče s dětmi. Externí zaměstnanci a dobrovolníci: Jméno aktivita Vzdělání, kvalifikace Lucie Hrušková dílny pro dospělé, výtvarný kroužek Tereza Lenhartová Kulička hlídací koutek SŠUŘ, studentka PdF MU studentka speciální pedagogiky PdF MU zaměření Výtvarné aktivity předškoláci Bc. Zuzana Hájková Kulička hlídací koutek studentka FSpS MU Předškoláci, pohybové aktivity pro děti Martina Hájková Barvínek- studentka FSpS MU Předškoláci, pohybové aktivity pro děti Mgr. Šárka Krupičková tábory, PA postgraduální studium FF MU Keramika, turistika a pobyt v přírodě Dalibor Sláma tábory, PA student VUT turistika a pobyt v přírodě Lucie Valová Ing. Petr Vrbík Marek Vrbík tábory, dílny pro dospělé Karate, dobrovolné vedení kroužku Karate, dobrovolné vedení kroužku JAMU VUT, 4 semestrální doplňkové pedag. studium, trenér karate 2.třídy, předseda komise karate při ČAUS Student PřF MU, trenér karate 3. stupně Výtvarné aktivity, dramatická výchova Karate Karate Ing. Veronika Marková Šipky, dobrovolné vedení kroužku MZLU Turistický oddíl Miroslav Tumpach Šipky dobrovolné vedení kroužku Střední kola informačních technologií a sociálních služeb Turistický oddíl Zuzana Aligerová Šipky, keramika studentka VUT Turistický oddíl, keramika, výtvarné aktivity Jan Hanuš Kroužek FOD Klokánek Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium, obor výchovná a humanitární činnost, 7 Výtvarné aktivity

8 student FF MU - český jazyk a literatura Šárka Blahutová PT Střední zdravotnická škola, VOŠ zdravotní Turistika, pobyt v přírodě Bc. Markéta Irské tance Studentka PdF MU angličtina, tanec Plocková speciální pedagogika Lenka Zavadilová Irské tance Studentka PdF MU všeobecné tanec lékařství Jarka Staňková Irské tance Studentka PřF MU tanec matematická biologie Míša Růženecká Irské tance Studentka PdF MU. sociální tanec pedagogika a volný čas Katka Fryčová Angličtina Studentka FF MU anglický jazyk angličtina a literatura předškoláci Pavlína Vargová Tanečky Studentka FF MU sociální tanec pedagogika a poradenství Alžběta Ryndová Orientální tanec Studentka PrF MU tanec Jakub Tesařík Breakdance Student obchodní akademie tanec Mgr. Kateřina Veselá Cvičení na míčích, Bodystyling PdF MU, cvičitelské kurzy Dana Konečná Kalanetika VŠ vzdělání, cvičitelský kurz 3.stupně Eliška Studénková Flétna Jana Vavličová tanec Andrea Březinová Mgr.Jana Kudělková Flétna Studentka PdF MU učitelství pro 1. stupeň Studentka FF MU Teorie a dějiny divadla, francouzština Pohybové aktivity pro dospělé Pohybové aktivity pro dospělé Hudební aktivity Hudební aktivity Moderní tanec, metodické vedení programu SOU obchodní tanec taiči, kung fu FF MU, obecná jaz ykověda Pohybové aktivity pro dospělé Věra Matoušková Taneční kroužek cvičitelka gymnastiky II.stupně Pohybové aktivity pro děti Pavel Trochta Florbal FVTS, student trenérství sport Mgr. Margit Kučerová PT, akce pro veřejnost Hudební konzervatoř, PdF MU, němčina, hudební výchova předškoláci Regina Onderková PT, akce pro veřejnost PdF Mu, výtvarná výchova, kurzy práce s předškoláky předškoláci 4. Cíle pobočky: Dlouhodobá koncepce Nabízet v místě našeho působní širokou nabídku kvalitních aktivit zájmového vzdělávání pro děti, dospělé a rodiče s dětmi Stát se přívětivým zázemím pro uskutečňování těchto aktivit Být místem setkávání se zajímavou činností, lidmi a nápady Veškerou činnost s dětmi směřovat k tvořivé činnosti a prožitku Kroky k naplnění lužánecké vize Pracovat na sjednocení pobočky s firmou Spolupráce s ostatními pobočkami, zejména s L50 Být vidět v místě našeho působení Nabízet kvalitní činnost s kvalifikovanými lektory 8

9 Reagovat na poptávku veřejnosti nabídkou nových aktivit Spolupracovat se ZŠ, MŠ, zájmovými seskupeními v místě působení Úkoly pedagogické, provozní Pedagogické: Nabízet kvalitní cenově dostupné aktivity Mít kvalifikované vedoucí a dobrovolníky provozní: Zvýšit počty dětí v normativních kroužcích o 20% Zvýšit počty dětí na PT o 25% Hledat cesty, jak skloubit činnost pro normativní klienty se získáváním finančních prostředků z této činnosti. Udržet si stálé klienty, kteří se vrací. Vytvářet celoročně a opakovaně nabídku pro klienty, které získáme na PT a LČ, přeliv do kroužků. Prezentace činnosti směrem k rodičům klientů - vánoční vystoupení kroužků, výstava prací s vystoupením na konci školního roku Propagace a prezentace činnosti v místních zpravodajích Pokračovat v úpravách prostor CVČ, vytvářet další možnosti pro vystavování dětských prací Pracovat na propagaci a fotodokumentaci činnosti. 5. Formy zájm. vzdělávání: a. Pravidelná zájmová činnost: kroužky a kurzy Místo realizace pravidelné zájmové činnosti: CVČ Linka, mimo CVČ Linka uvedeno u konkrétních aktivit o Kroužky: - taneční a pohybové kroužky - výtvarné a keramické kroužky - pobyt v přírodě, chovatelství - sportovní kroužky Pravidelná zájmová činnost pro dětské klienty převážně z nejbližšího okolí SVČ, kterou se každoročně snažíme přizpůsobovat poptávce ze strany rodičů Pracujeme se všemi dětmi, které projeví zájem o činnost v kroužku, vedeme je tak, aby si i méně nadané dítě mělo možnost prožít svůj úspěch a radost, i aby se do skupiny začlenily a byly ostatními přijaty děti jakkoli znevýhodněné. Naše činnost směřuje také k tomu, aby děti získaly základní orientaci v možnostech trávení volného času a uměly odmítnout nevhodné nabídky na jeho využití. Dlouhodobým cílem v oblasti pravidelné zájmové činnosti pro děti je získat co nejvyšší počet klientů, oslovit nabídkou co nejvíce dětí a rodičů z naší lokality, současné klienty si dlouhodobě udržet kvalitní prací a pestrou nabídkou činností nad rámec konkrétního kroužku, dosáhnout přelivu rodičů dětí do skupiny našich dospělých klientů, příp. externistů a dobrovolníků. Cíl pedagogický: Umožnit dětem získat základní orientaci v možnostech 9

10 hodnotného trávení volného času, naučit se umět si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic a své zájmy rozvíjet o Kurzy: - Pohybové kurzy pro dospělé Cíl pedagogický: pohybové aktivity pro zlepšení kondice i jako relaxace - Rukodělné kurzy pro dospělé a mládež Cíl pedagogický: relaxační tvoření, seznámení se s novými technikami b. Příležitostná zájmová činnost: Místo realizace příležitostné zájmové činnosti: CVČ Linka o výtvarné a rukodělné dílny pro veřejnost i pro školy o tematické akce pro děti a rodiče s dětmi o prezentační akce pro rodiče s ukázkami z činnosti Cíl pedagogický: nabízet dětem, a to i dětem školního věku, aktivity, kterých se mohou zúčastnit společně s rodiči, aktivity, při nichž mohou spolupracovat a sdílet společné zážitky. Společná účast rodičů s dětmi je možná i na výtvarných dílnách.. o Hlídací koutek Kulička Cíl pedagogický: dětem nabídnout kontakt a společnou hru s vrstevníky, vedení k samostatnosti a postupné zvykání dětí na odloučení od rodičů, příprava na školku v menším kolektivu. c. Táborová činnost: Místo realizace táborové činnosti: Tábory o jarních a letních prázdninách a pobytové akce: mimo Brno Příměstské tábory: CVČ Linka a okolí Brna o Tábory o jarních a letních prázdninách o Příměstské tábory - se zaměřením na turistiku a vlastivědu - cestování za zvířaty - se zaměřením na výtvarnou a rukodělnou činnost 10

11 o Pobytové akce Cíl pedagogický: veškerá táborová činnost směřuje k získávání samostatnosti, osvojení schopnosti spolupráce, sebeovládání, překonávání překážek, k umění naslouchat a pomáhat druhému, k získání vztahu k přírodě a posílení sociálních dovedností dítěte U příměstských táborů s výtvarným a rukodělným zaměřením je cílem proces tvoření, radost z práce, rozvoj fantazie. d. Spontánní činnost: Tyto aktivity jsou nabízeny v stálých termínech po celý školní rok, klienti je mohou navštěvovat zcela nepravidelně podle svých časových možností.. Místo realizace: CVČ Linka o Aktivity pro rodiče s dětmi Barvínek Cíl pedagogický: dětem umožnit kontakt a společný pohyb a hru s vrstevníky s bezpečím rodičovské blízkosti, nabídnout společné tvoření rodičů a dětí s důrazem na proces tvoření, vedení rodičů k respektování a porozumění specifikům dětského výtvarného projevu v předškolním věku. o Pohybové aktivity pro dospělé: Cvičení na míčích Bodystyling Kalanetika Cíl pedagogický: pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu klientů, příležitost setkat se s lidmi se stejným zájmem e. Výukové programy: o VP se zaměřením na lidové tradice a stará řemesla - vánoční a velikonoční dílny Cíl pedagogický: seznámení se s lidovými tradicemi uvedených ročních období, s činnostmi, které se k nim v zemědělském roce našich předků vázaly, se zdůrazněním místních zvyků na Brněnsku Ostatní výukové programy probíhají příležitostně, podle zájmu škol. 6. Hodnotící kritéria: a. Pravidelná zájmová činnost 11

12 o Kroužky: Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednictvím dotazníku pro rodiče a děti Kvantitativní hodnocení: - počet účastníků ve srovnání se stejným kroužkem loňském roce - naplněnost kroužku ve srovnání s plánem - vyrovnaný rozpočet nebo zisk - počet získaných normativů o Kurzy: Pohybové kurzy pro dospělé: Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednicvím dotazníku pro účastníky Kvantitativní hodnocení: - vyrovnaný rozpočet nebo zisk b. Příležitostná zájmová činnost: o výtvarné a rukodělné dílny o tematické akce pro děti a rodiče s dětmi o prezentační akce pro rodiče s ukázkami z činnosti Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednicvím dotazníku z jednotlivých akcí Kvantitativní hodnocení: - počet účastníků ve srovnání s obdobnou akcí v loňském roce - srovnání počtu účastníků mezi akcemi stejného zaměření v tomto roce (vyplývá z toho vhodnost zvolení termínu, úspěšnost lektora, dobrá nebo špatná propagace) - vyrovnaný rozpočet nebo zisk o Tábory o jarních a letních prázdninách o Příměstské tábory c. Táborová činnost: - se zaměřením na výtvarnou a rukodělnou činnost - se zaměřením na turistiku a vlastivědu - cestování za zvířaty o Pobytové akce Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednicvím dotazníku z jednotlivých táborů a akcí společný 12

13 dotazník pro rodiče a děti - hravá forma zpětné vazby od dětí prostřednictvím táborové pošty přímo na akci Kvantitativní hodnocení: - počet účastníků ve srovnání s obdobnou akcí v loňském roce - u PT a LČ srovnání počtu a jmen účastníků na jednotlivých táborech v časové posloupnosti zjištění, zda se po účasti na jednom táboře přihlásili na další - vyrovnaný rozpočet PT, LČ a PA - počet získaných normativů o Aktivity pro rodiče s dětmi d. Spontánní činnost Barvínek, Blešky Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednicvím dotazníku pro rodiče Kvantitativní hodnocení: - počet účastníků ve srovnání s návštěvností v loňském roce - opakovaná účast na programech - rozpočet vyrovnaný nebo zisk e. Výukové programy o VP se zaměřením na lidové tradice a stará řemesla - vánoční a velikonoční dílny, ostatní VP Kvalitativní hodnocení: zpětná vazba prostřednicvím dotazníku pro učitele Kvantitativní hodnocení: opakovaná účast třídy na výukových programech rozpočet vyrovnaný nebo zisk 7. Statistika výkonů: Pravidelná činnost - kroužky 280 Pobytové akce 100 Příměstské tábory 110 Letní činnost 240 Zabezpečení normativu v roce

14 8. Rozpočet: Viz příloha 1 9. Obsah činnosti: a. Pravidelná zájmová činnost 1. název projektu: Mazlíci garant: Kristýna Marková 3. místo realizace: Linka, Šipkárna 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: děti 6 15 let 6. cíl: a) pedagogický: Přímým kontaktem se zvířaty vštípit ohleduplné chování k živým tvorům, přírodě a rozvíjet pozitivní vztah k nim. Prostřednictvím přírodovědných her a činností prohlubovat vědomosti o naší i světové fauně. Metody a formy práce: metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění), metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické, didaktické hry, učení v životních situacích. 7. anotace: Přírodovědný kroužek zaměřený na chovatelské dovednosti. praktické chovatelské dovednosti a návyky - ukázka úklidu příbytků zvířat, nácvik, vhodné a odpovědné chování a nakládání s živými tvory (správný úchop apod.) hry a soutěže zaměřené na zvýšení vědomostí o přírodě a živočiších, vštěpující zásady ekologického chování návštěva odborných pracovišť (chovatelská stanice, veterinární stanice ). orientuje se v problematice chovu drobných zvířat, výživě, stavbě těla živočichů zvládá živého tvora zaopatřit (nakrmit, vyčistit ubikaci apod.) chápe potřebu vlastní pohody zvířete (vhodný úchop, prostor), dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při manipulaci se zvířaty má základní přehled o naší i exotické zvířeně, ochraně životního prostředí, živočichů a rostlin. 1. název projektu: Šipky I garant: Kristýna Marková 3. místo realizace: Linka, Šipkárna 4. doba realizace: po celý rok 5. cílová skupina: děti 6 15 let 6. cíl: a) pedagogický: 14

15 tvořivě rozvíjet osobnost dětí a mladých lidí pro stránce etické, duchovní, sociální a fyzické a přispívat tak k výchově samostatného, čestného a činorodého jedince s kladným vztahem k přírodě, prospěšného společnosti 21. století. Podpora prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Metody a formy práce: kooperativní vyučování, brainstorming, metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění, práce s textem), metoda řešení problémových otázek a úkolů, metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické, didaktické hry, diskusní metody (rozhovor, diskuze) učení v životních situacích, metoda černé skříňky, metody inscenační a situační, relaxačně aktivizační metody. b) provozní: normativní klienti, klienti pro pobytovou a letní činnost, výchova budoucích externistů 7. anotace: Turistický oddíl zaměřený na tábornické dovednosti, pobyt v přírodě a celkové posílení duševního i tělesného zdraví. setkávání na schůzkách během roku, jednodenních a vícedenních výpravách, podzimních, pololetních, jarních a letních prázdninách Oddílový kalendář 2011/ Jednodnák pro nováčky Podzimky ve Vyškově Setkání oddílů Oddílové Vánoce Jarňáky v Praze Jednodeňák Aprílová výprava Jednodeňák výprava pod stany Závěrečná výprava Tábor v Meziboří získávání tábornických dovedností prostřednictvím her rozdělání ohně, orientace v mapě, šifry,ale i praktickým nácvikem v přírodě herní a zábavná činnost formující svobodnou osobnost s pozitivním a kreativním přístupem k práci a povinnostem a ohleduplným chováním k přírodě aktivity zaměřené na soudržnost jedince ve skupině, umění tolerance a schopnost kompromisu celoroční hra Velká kniha rekordů oddílu Šipky 2010 směřující k pokořování dosavadních světových rekordů v Guinessově knize po splnění náležitých podmínek se dítě stává plnohodnotným členem oddílu, složí Slib oddílu Šipky a obdrží Oddílovou placku. aktivní jedinec schopný samostatné i skupinové práce, pomáhající slabším a mladším s ohledem ke svému věku ovládá různé stupně tábornických dovedností šifry (morseovka, další šifry ), vázání uzlů (základní, další uzly ), 15

16 orientace v mapě, ve městě, znalost lesní moudrosti, rozdělání ohně, vaření v přírodě, stavba stanu, balení batohu zná pravidla různých her a sportů a umí je sám vysvětlit, popř. zorganizovat, ctí pravidla fair play dodržuje tzv. pochodové zvyky starší dítě se snaží svým chováním být vzorem pro mladší a přispívat k utváření hodnot jako je spravedlnost, solidarita, tolerance a odpovědnost zná a dodržuje pravidla ohleduplného pohybu v přírodě. 1. název projektu: Tanečky Tanečky Podolí garant: Kristýna Marková, Kateřina Opluštilová 3. místo realizace:linka sál, sportovní hala Podolí 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: děti 4 8 let 6. cíl: a) pedagogický: Pohybový kroužek s taneční, hudební a jazykovou průpravou. Celkové zdokonalování pohybového projevu a kordinace u předškoláků. Základy a estetika tance. Metody a formy práce: metody dovednostně praktické (napodobování), názorně demonstrační metoda (pozorování, předvádění), metody slovní (vysvětlování, popis), didaktické hry. 7. anotace: Pohybový kroužek s taneční, hudební a jazykovou průpravou. základní prvky, kroky jednotlivých tanců a jejich spojování do tanečních variací, tanec Macarena, mazurka, country tanec taneční a pohybové hry, strečink, protahovací cviky, relaxační cvičení hry s jazykem a hudbou říkanky, básničky, primitivní jazykolamy, nácvik rytmu za pomoci jednoduchých hudebních nástrojů (tamburína, ozvučná dřívka ) koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu naučit se správnému držení těla ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem umět napodobit a zapamatovat si jednoduchou taneční choreografii, taneční průprava k tancům Macarena, mazurka, country tanec znalost některých básniček a říkadel spojených s pohybem 16

17 1. název projektu: Výtarné hry garant: Zdena Sitarčíková 3. místo realizace: Linka, výtvarka 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: děti 4 7 let 6. cíl: a) pedagogický: rozvíjet dovednosti dítěte individuálně podle jeho možností a věku, prohlubovat smyslové a estetické vnímání, tříbit cit pro materiál a jeho užití, vést k dokončení práce, k osvojování pracovních návyků, seznamovat s novými výtvarnými technikami a postupy. Metody a formy práce: názorně demonstrační metoda, metoda samostatné práce, metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické (napodobování), didaktické hry, projektová metoda. 7. anotace: základy výtvarných technik, snažíme se rozvíjet schopnosti dítěte podle jeho možností, respektujeme jeho výtvarný názor. Není důležité, aby dítě umělo namalovat vše, co vidí, důležité je, aby mělo dostatek nadšení a fantazie. výtvarný kroužek nabízí dětem seznámení s výtvarným procesem jako zajímavou formou hry, komunikace a seberealizace. Děti si vyzkouší kresbu, malbu, grafiku, kombinované techniky, práci s netradičními formáty, společné práce a prostorovou tvorbu z různých materiálů. Učí se zpracovat výtvarný námět na základě vlastních zkušeností. Výtvarný projev je veden a podporován tak, aby se dítě nebálo a jeho práce byla spontánní a kreativní, důraz je kladen na prožitek dítěte. Práce v kroužku je organizována formou krátkodobých výtvarných projektů. Dítě se nebojí kreslit a malovat, umí pracovat se štětcem, s nůžkami, lepidlem, umí používat barvy, tuš, pastel, dokáže kombinovat nabízené techniky a materiály, spolupracuje s ostatními při kolektivní práci, udrží pozornost, na práci se soustředí, umí si zorganizovat si pracovní plochu a po práci uklidit, dokáže uplatnit své vlastní nápady, pracuje samostatně na zadaných úkolech a práci dokončí. 1. název projektu: Flétnička garant: Zdena Sitarčíková 3. místo realizace: Linka, herna 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: děti 5 13 let 6. cíl: a) pedagogický: Seznámit se správnou technikou hraní na sopránovou zobcovou flétnu. Dodržovat pravidla správné respirace a dbát na správný postoj při hře na flétnu. Rozvíjet cítění pro melodii a rytmus. 17

18 Metody a formy práce: metody slovní (vysvětlování, popis), metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění), metoda samostatné práce, metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické, didaktické hry. 7. anotace: Základy hry na flétnu pro začátečníky a mírně pokročilé. Snažíme se rozvíjet umělecké schopnosti dle individuálních možností. Dbáme na dodržování správné hrací techniky. Individuální výuka. Během školního roku se děti naučí poznávat nové noty a nové rytmické prvky v hudbě. Budeme procvičovat rytmizaci. Budeme dbát na správné dýchání při hře na flétnu a také na dodržování správného postoje pro vhodnou respiraci. Děti se naučí postupně jednoduché lidové písně a podle individuálních možností také hru dvojhlasně. Také budeme procvičovat hudební sluch díky krátkým notovým hádankám, které budou děti dohrávat podle vlastního sluchu. Děti využívají základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem). Používají základní technické prvky hry (nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón). Orientují se v notovém zápisu jednotlivých skladeb. Zahrají podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Vnímají náladu skladby a tuto náladu vyjádří základními výrazovými prostředky. Zahrají jednoduché melodie podle sluchu. 1. název projektu: KERAMICKÉ KROUŽKY Keramika ŠD Labská Keramika ŠD Bosonožská Keramika dospělí 2. garant: Zdena Sitarčíková, Kristýna Marková 3. místo realizace: Linka, keramika 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: školáci 6-12 let 6. cíl: a) pedagogický: seznamovat s technikami a postupy zpracování hlíny a dekorování keramiky. Rozvíjet dovednosti dítěte individuálně podle jeho možností a věku, prohlubování smyslového a estetického vnímání. Vést k dokončení práce, k osvojování pracovních návyků. Metody a formy práce: názorně demonstrační metoda, metoda samostatné práce, metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické (napodobování), didaktické hry, projektová metoda. 7. anotace: základy keramiky, snažíme se rozvíjet schopnosti dítěte podle jeho možností, respektujeme jeho výtvarný názor, vedeme je k porozumění materiálu. během roku se děti seznámí se základními způsoby zpracování hlíny od modelování 18

19 z ruky, lepení z hádků, zpracování plátů (válení, vykrajování, lepení), modelování větších tvarů. Naučí se respektovat vlastnosti hlíny, používat různé druhy hlíny (šamotová s jemným a hrubým ostřivem, točířská hlína). Po celý rok budeme pracovat s náměty z příběhů, pohádek, s tématy vycházejícími z přírody, proměn ročních dob a světa kolem nás. dítě se orientuje v možnostech osvojených způsobů zpracování a dekorování hlíny, dokáže je kombinovat, umí používat a čistit pomůcky, dokáže uplatnit své vlastní nápady, zorganizuje si práci a pracovní místo, po práci uklidí, pracuje samostatně na zadaných úkolech a práci dokončí. 1. název projektu: Angličtina pro předškoláky garant: Kristýna Marková 3. místo realizace: Linka, sál 4. doba realizace: celý rok mimo školních prázdnin 5. cílová skupina: děti 4 6 let 6. cíl: a) pedagogický: cílem je naučit základům anglického jazyka primární slovní zásobě, tvoření jednoduchých vět, správné výslovnosti a budování kladného vztahu k cizímu jazyku a kultuře. 7. anotace: základy anglického jazyka pro předškolní děti rozvoj produktivních řečových dovedností bez znalosti písma. Metody a formy práce: kooperativní vyučování, metody slovní (vysvětlování, popis), didaktické hry, diskusní metody (rozhovor, diskuze). výuka je rozdělena do tematických celků, každému je věnován přibližně 1 měsíc (podle potřeb účastníků). Gramatika a fráze jsou probírány v průběhu celého roku. Okruhy: colours - barvy, numbers čísla, family members rodina, domestic animals - domácí zvířata, body tělo, fruit ovoce, exotic animals - exotická zvířat, hobbies koníčky, toys hračky. Gramatika: zdvořilostní fráze, časování sloves to be a to have, základní slovesa a adjektiva děti budou disponovat základní slovní zásobou (barvy, zvířata, čísla, ovoce ), kterou vyslovují foneticky správně s tolerancí menších nepřesností. budou schopny použít základní fráze (pozdrav, poděkování, představení ) a vytvořit krátkou větu se slovesy to be a to have vyjadřující jejich náladu nebo činnost, kterou zrovna vykonávají. 19

20 získají povědomí o podobě svátků v anglicky mluvících zemích (Halloween, Vánoce, Velikonoce). znají zpaměti několik krátkých anglických říkanek a písní. budou rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a umět reagovat na jednoduchá sdělení nebo je samy iniciovat (pokud se týkají známých a základních potřeb každodenního života). 1. název projektu: MODERNÍ TANEČNÍ STYLY Moderní tanec pro začátečníky a mírně pokročilé Hip Hop Podolí Break dance garant:kristýna Marková, Kateřina Opluštilová 3. místo realizace: Linka, sál; sportovní hala Podolí 4. doba realizace: po celý rok 5. cílová skupina: školáci 6 12 let 6. cíl: a) pedagogický: prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní, učení dovednostem, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách. Metody a formy práce: názorně demonstrační metoda (pozorování, předvádění), dovednostně praktické (napodobování), metody slovní (vysvětlování, popis), didaktické hry. 7. anotace: základy moderních tanečních stylů (hip hop, funky, house, MTV dance, R N B, jazz dance, show dance atd.). základní prvky, kroky jednotlivých tanců a jejich spojování do tanečních variací zlepšování pohybové paměti a koordinace izolaci pohybů jednotlivých částí těla umění taneční improvizace jako prostředku k osobitého vyjádření tvorbě konkrétní taneční choreografie. vědomě aplikuje zásady a zákonitosti optimálního postavení těla a jeho jednotlivých částí pasivně i aktivně se orientuje v moderních tanečních stylech - hip hop, funky, break, house, MTV dance, R N B umí se podílet na tvorbě taneční kompozice provádí pohybové úkoly s větší technickou a obsahovou náročnosti v různých oblastech uvědomuje si principy prováděného pohybu a uplatňuje je ve svém pohybovém vyjádření rozumí základnímu odbornému názvosloví 20

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013 1 MgA. Petra Košťálová Vedoucí pracoviště Lány CHARAKTERISTIK A ZAŘÍZENÍ Pracoviště Lány působí v Brně Bohunicích a vzniklo v roce 1995 jako druhé pracoviště Lužánek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více