pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková"

Transkript

1 pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková 1

2 Obsah 1. Charakteristika pobočky: Materiální podmínky: Personální podmínky: Cíle pobočky: Formy zájm. vzdělávání:... 9 a. Pravidelná zájmová činnost: kroužky a kurzy... 9 b. Příležitostná zájmová činnost: c. Táborová činnost: d. Spontánní činnost: e. Výukové programy: Hodnotící kritéria: a. Pravidelná zájmová činnost b. Příležitostná zájmová činnost: c. Táborová činnost: d. Spontánní činnost e. Výukové programy Statistika výkonů: Rozpočet: Obsah činnosti: a. Pravidelná zájmová činnost b. Příležitostná zájmová činnost: c. Táborová činnost: d. Spontánní činnost: e. Výukové programy:

3 1. Charakteristika pobočky: CVČ Linka je otevřeno široké veřejnosti a dětem i dospělým nabízí celoročně možnost aktivního využívání volného času v kroužcích, kurzech, dílnách, na táborech a příležitostných tematických akcích. Naše aktivity jsou zaměřeny převážně na estetickou a pohybovou výchovu a jejich nabídku doplňujeme podle aktuálních požadavků veřejnosti. Působíme zejména ve Starém Lískovci a jeho okolí. - V celé naší činnosti nabízíme estetické, pohybové, výtvarné a obecně tvořivé činnosti vůbec s prvotním cílem sdílet lidské společenství v bezpečném a přívětivém prostředí, podílet se individuálně i společně na procesu tvoření a vzniku ať už hmotného díla, pohybu nebo myšlenky. - V málo podnětném prostředí sídliště nabízíme oázu tvůrčí činnosti přístupnou všem těm, které oslovuje činnost orientovaná především na prožitek, tvůrčí proces, na vytváření inspirativních příležitostí, na respektování odlišností a úctu k bytí druhého člověka. - Vzhledem k tomu, že jsme zařízení určené primárně dětem, je na ně zaměřen největší díl našich aktivit. Dětem ve všech činnostech vytváříme podmínky, pomáháme, povzbuzujeme je a respektujeme se současným stanovením pravidel a hranic, podporujeme hravost, všestranný rozvoj, vnímání světa všemi smysly, sociální cítění a kamarádství. - Každé dítě dostává v našich aktivitách příležitost prožít si svůj osobní úspěch na své úrovni, nevyzdvihujeme soutěživost na úkor spolupráce a vzájemné pomoci. - Podporujeme aktivity pro celou rodinu, kroužky a dílny pro rodiče s dětmi předškolního i školního věku. - Dětem ze sídliště umožňujeme již několikátý rok na příměstských táborech Zvěřinec i v celoroční činnosti kontakt se zvířaty, která většinou nemohou mít doma. - Ve výukových programech se zaměřením na adventní, vánoční, postní a velikonoční zvyky umožňujeme dětem zejména prostřednictvím rukodělné činnosti poznání tradiční lidové hmotné kultury s odkazem na regionální specifika lidových tradic okolí Brna. - Ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí od založení brněnského Klokánku v lednu 2007 pravidelně pracujeme s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. - Dospělým nabízíme relaxační pohybovou a tvořivou činnost v nabídce pohybových aktivit a dílen. 3

4 - Nejpočetnější skupinou klientů jsou v současnosti děti školního věku, dále pak předškoláci, rodiče s dětmi a dospělí. 2. Materiální podmínky: Centrum volného času LINKA působí ve Starém Lískovci a jeho spádových oblastech, daných především dostupností hromadnou dopravou. Nachází se v dvoupodlažní budově Kosmonautů 4 v sídlištní zástavbě. Budova má bezbariérový přístup i do druhého nadzemního podlaží po nájezdové rampě ke vchodu do Family pointu. Budova, ve které probíhá naše činnost, je majetkem ÚMČ Starý Lískovec. Prostory pro volnočasové aktivity byly vytvořeny vnitřní přestavbou části objektu bývalých jeslí. Využíváme větší část budovy, spolu s námi ji užívá i Klub důchodců, v samostatné části jsou ordinace dětských lékařek. V suterénu jsou sklady, které částečně využívá ÚMČ. ÚMČ Starý Lískovec nám budovu pronajímá, z našeho rozpočtu hradíme část provozních nákladů. Prostory, užívané CVČ Linka: Sál - víceúčelový sálek vybavený zrcadly, jednoduchým ozvučením, variabilními dřevěnými bednami a vestavěnými skříněmi na materiál. Místnost má kapacitu osob, podle druhu činnosti. Probíhají zde pohybové aktivity, výukové programy, akce pro veřejnost, spontánní činnost pro rodiče s dětmi. Výtvarka vybavená výtvarná dílna stoly, ukládání materiálu, malířské stojany, grafický lis. Místnost má kapacitu do 20 osob, probíhají zde kroužky, část výukových programů, kurzy a dílny pro veřejnost. Kulička místnost hlídacího koutku, vybavená dětským nábytkem a herními prvky. Místnost má kapacitu 10 dětí, probíhá zde hlídací koutek Kulička. Šipkárna klubovna vybavená jednoduchým nábytkem, jsou zde umístěny i klece a terária s drobnými zvířaty. Kapacita místnosti je 15 osob, konají se zde schůzky turistického oddílu a chovatelského kroužku. Family point místnost vybavená zařízením MMB, pro maminky s malými dětmi. Má bezbariérový samostatný vstup po nájezdové rampě. Keramika keramická dílna s místností pro vypalovací pece. Je vybavena novým společným stolem pro starší děti a pracovní plochou s malými židličkami pro předškoláky. Kapacita keramické dílny je 10 starších dětí nebo 18 předškoláků. 4

5 Zázemí vstupní hala, sklady v obou nadzemních podlažích a suterénu, kanceláře, šatna, sociální zařízení, bezbariérové sociální zařízení v přízemí. Zahrada - u objektu je majetkem MMB, spravuje ji ÚMČ Starý Lískovec a využíváme ji k činnosti našich kroužků a pořádání akcí. Zahrada je vybavena novými lavičkami a pískovištěm - z prostředků ÚMČ Starý Lískovec. Materiální a technické vybavení: k naší činnosti využíváme stávající vybavení, které je majetkem Lužánek střediska volného času. Vybavení udržujeme, opravujeme a postupně obnovujeme. Ve vybavení kanceláří jsou počítače s připojením na internet a kopírka. Vybavení Family Pointu je majetkem MMB. K činnosti využíváme i materiální základnu 52. PS Slunovrat. 3. Personální podmínky: Mgr. Zdena Sitarčíková pedagog Vedoucí pracoviště Vedení CVČ Dílny s výtvarným zaměřením pro děti a dospělé, pro rodiče s dětmi Táborová činnost a pobytové akce, příměstské tábory Kontakt s ÚMČ Práce s externisty Spolupráce se školami Výukové programy pro ZŠ a MŠ Vedení kroužků a dalších aktivit - keramika, výtvarka, táborový klub, Barvínek Spolupráce s FOD Klokánek Brno Pracovní úvazek 1 Pracovníkem CVČ od roku 1987 Odborné zaměření výtvarná výchova. Dosažené vzdělání: PdF UK, výtvarná výchova Další absolvované kurzy a školení: Zdravotník zotavovacích akcí Akreditované kurzy zaměřené na výtvarnou výchovu a tvořivé dílny Další vzdělávání akreditované kurzy zaměřené na výtvarnou výchovu Kristýna Marková pedagog Vedení kroužků Mazlíci, Šipky, keramické a výtvarné kroužky Táborová činnost a pobytové akce, příměstské tábory Příležitostné akce pro rodiče s dětmi Dílny s výtvarným zaměřením pro děti a dospělé Hlídací koutek Kulička organizace, program, práce s externisty 5

6 Práce s externisty celého CVČ Linka získávání nových spolupracovníků a dobrovolníků, časové koordinování všech činností v budově PR propagace činnosti CVČ, spolupráce s místními školami Spolupráce s FOD Klokánek Brno Spolupráce s 52.PS Slunovrat Pracovní úvazek 1 Pracovníkem CVČ od 2007, předtím praxe jako externí pedagog CVČ, vedení oddílu a táborová činnost v Pionýru Odborné zaměření výtvarná výchova. Dosažené vzdělání: Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium, obor výchovná a humanitární činnost, v současnosti studuje 3.ročník PdF MU, specializace v pedagogice, obor český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Další absolvované kurzy a školení: Zdravotník zotavovacích akcí Kvalifikace oddílového vedoucího a HVLT (Pionýr) Akreditované kurzy zaměřené na výtvarnou výchovu a tvořivé dílny Plán vzdělávání: pokračování ve studiu na PdF MU, akreditované kurzy zaměřené na výtvarnou výchovu Kateřina Opluštilová pedagog Vedení kroužků v Podolí tanečky, hip-hop, fotbal Táborová činnost, pobytové akce, příměstské tábory Dílny a příležitostné akce pro rodiče s dětmi Spolupráce s CRA Bublinka Pracovní úvazek 0, 25 Pracovníkem CVČ od roku 1995, předtím praxe jako externí pedagog CVČ Dosažené vzdělání: SOŠ zahradnická Pedagogické minimum Další absolvované kurzy a školení: Zdravotník zotavovacích akcí, HVLT Akreditované kurzy cvičení rodičů s dětmi Management NNO Jak psát projekty Plán vzdělávání: kurzy zaměřené na aktivity pro rodiče s dětmi Martina Sedláková provozní pracovník Pracovní úvazek 0, 5 Denní úklid budovy a okolí budovy 6

7 Údržba a drobné opravy vybavení, nákup materiálu, pomoc při pořádání větších akcí CVČ. Mgr. Martina Altrichterová, pedagog Pracovníkem CVČ od roku 1998, předtím praxe jako externí pedagog CVČ, vedení kroužků a výukových programů, tvorba propagačních materiálů a pracovních listů pro akce, kroužky a výukové programy Dosažené vzdělání: PdF MU, pedagogika volného času výtvarná výchova V současnosti na MD, pomáhá nám s přípravou a organizací příležitostných akcí pro rodiče s dětmi. Externí zaměstnanci a dobrovolníci: Jméno aktivita Vzdělání, kvalifikace Lucie Hrušková dílny pro dospělé, výtvarný kroužek Tereza Lenhartová Kulička hlídací koutek SŠUŘ, studentka PdF MU studentka speciální pedagogiky PdF MU zaměření Výtvarné aktivity předškoláci Bc. Zuzana Hájková Kulička hlídací koutek studentka FSpS MU Předškoláci, pohybové aktivity pro děti Martina Hájková Barvínek- studentka FSpS MU Předškoláci, pohybové aktivity pro děti Mgr. Šárka Krupičková tábory, PA postgraduální studium FF MU Keramika, turistika a pobyt v přírodě Dalibor Sláma tábory, PA student VUT turistika a pobyt v přírodě Lucie Valová Ing. Petr Vrbík Marek Vrbík tábory, dílny pro dospělé Karate, dobrovolné vedení kroužku Karate, dobrovolné vedení kroužku JAMU VUT, 4 semestrální doplňkové pedag. studium, trenér karate 2.třídy, předseda komise karate při ČAUS Student PřF MU, trenér karate 3. stupně Výtvarné aktivity, dramatická výchova Karate Karate Ing. Veronika Marková Šipky, dobrovolné vedení kroužku MZLU Turistický oddíl Miroslav Tumpach Šipky dobrovolné vedení kroužku Střední kola informačních technologií a sociálních služeb Turistický oddíl Zuzana Aligerová Šipky, keramika studentka VUT Turistický oddíl, keramika, výtvarné aktivity Jan Hanuš Kroužek FOD Klokánek Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium, obor výchovná a humanitární činnost, 7 Výtvarné aktivity

8 student FF MU - český jazyk a literatura Šárka Blahutová PT Střední zdravotnická škola, VOŠ zdravotní Turistika, pobyt v přírodě Bc. Markéta Irské tance Studentka PdF MU angličtina, tanec Plocková speciální pedagogika Lenka Zavadilová Irské tance Studentka PdF MU všeobecné tanec lékařství Jarka Staňková Irské tance Studentka PřF MU tanec matematická biologie Míša Růženecká Irské tance Studentka PdF MU. sociální tanec pedagogika a volný čas Katka Fryčová Angličtina Studentka FF MU anglický jazyk angličtina a literatura předškoláci Pavlína Vargová Tanečky Studentka FF MU sociální tanec pedagogika a poradenství Alžběta Ryndová Orientální tanec Studentka PrF MU tanec Jakub Tesařík Breakdance Student obchodní akademie tanec Mgr. Kateřina Veselá Cvičení na míčích, Bodystyling PdF MU, cvičitelské kurzy Dana Konečná Kalanetika VŠ vzdělání, cvičitelský kurz 3.stupně Eliška Studénková Flétna Jana Vavličová tanec Andrea Březinová Mgr.Jana Kudělková Flétna Studentka PdF MU učitelství pro 1. stupeň Studentka FF MU Teorie a dějiny divadla, francouzština Pohybové aktivity pro dospělé Pohybové aktivity pro dospělé Hudební aktivity Hudební aktivity Moderní tanec, metodické vedení programu SOU obchodní tanec taiči, kung fu FF MU, obecná jaz ykověda Pohybové aktivity pro dospělé Věra Matoušková Taneční kroužek cvičitelka gymnastiky II.stupně Pohybové aktivity pro děti Pavel Trochta Florbal FVTS, student trenérství sport Mgr. Margit Kučerová PT, akce pro veřejnost Hudební konzervatoř, PdF MU, němčina, hudební výchova předškoláci Regina Onderková PT, akce pro veřejnost PdF Mu, výtvarná výchova, kurzy práce s předškoláky předškoláci 4. Cíle pobočky: Dlouhodobá koncepce Nabízet v místě našeho působní širokou nabídku kvalitních aktivit zájmového vzdělávání pro děti, dospělé a rodiče s dětmi Stát se přívětivým zázemím pro uskutečňování těchto aktivit Být místem setkávání se zajímavou činností, lidmi a nápady Veškerou činnost s dětmi směřovat k tvořivé činnosti a prožitku Kroky k naplnění lužánecké vize Pracovat na sjednocení pobočky s firmou Spolupráce s ostatními pobočkami, zejména s L50 Být vidět v místě našeho působení Nabízet kvalitní činnost s kvalifikovanými lektory 8

9 Reagovat na poptávku veřejnosti nabídkou nových aktivit Spolupracovat se ZŠ, MŠ, zájmovými seskupeními v místě působení Úkoly pedagogické, provozní Pedagogické: Nabízet kvalitní cenově dostupné aktivity Mít kvalifikované vedoucí a dobrovolníky provozní: Zvýšit počty dětí v normativních kroužcích o 20% Zvýšit počty dětí na PT o 25% Hledat cesty, jak skloubit činnost pro normativní klienty se získáváním finančních prostředků z této činnosti. Udržet si stálé klienty, kteří se vrací. Vytvářet celoročně a opakovaně nabídku pro klienty, které získáme na PT a LČ, přeliv do kroužků. Prezentace činnosti směrem k rodičům klientů - vánoční vystoupení kroužků, výstava prací s vystoupením na konci školního roku Propagace a prezentace činnosti v místních zpravodajích Pokračovat v úpravách prostor CVČ, vytvářet další možnosti pro vystavování dětských prací Pracovat na propagaci a fotodokumentaci činnosti. 5. Formy zájm. vzdělávání: a. Pravidelná zájmová činnost: kroužky a kurzy Místo realizace pravidelné zájmové činnosti: CVČ Linka, mimo CVČ Linka uvedeno u konkrétních aktivit o Kroužky: - taneční a pohybové kroužky - výtvarné a keramické kroužky - pobyt v přírodě, chovatelství - sportovní kroužky Pravidelná zájmová činnost pro dětské klienty převážně z nejbližšího okolí SVČ, kterou se každoročně snažíme přizpůsobovat poptávce ze strany rodičů Pracujeme se všemi dětmi, které projeví zájem o činnost v kroužku, vedeme je tak, aby si i méně nadané dítě mělo možnost prožít svůj úspěch a radost, i aby se do skupiny začlenily a byly ostatními přijaty děti jakkoli znevýhodněné. Naše činnost směřuje také k tomu, aby děti získaly základní orientaci v možnostech trávení volného času a uměly odmítnout nevhodné nabídky na jeho využití. Dlouhodobým cílem v oblasti pravidelné zájmové činnosti pro děti je získat co nejvyšší počet klientů, oslovit nabídkou co nejvíce dětí a rodičů z naší lokality, současné klienty si dlouhodobě udržet kvalitní prací a pestrou nabídkou činností nad rámec konkrétního kroužku, dosáhnout přelivu rodičů dětí do skupiny našich dospělých klientů, příp. externistů a dobrovolníků. Cíl pedagogický: Umožnit dětem získat základní orientaci v možnostech 9

10 hodnotného trávení volného času, naučit se umět si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic a své zájmy rozvíjet o Kurzy: - Pohybové kurzy pro dospělé Cíl pedagogický: pohybové aktivity pro zlepšení kondice i jako relaxace - Rukodělné kurzy pro dospělé a mládež Cíl pedagogický: relaxační tvoření, seznámení se s novými technikami b. Příležitostná zájmová činnost: Místo realizace příležitostné zájmové činnosti: CVČ Linka o výtvarné a rukodělné dílny pro veřejnost i pro školy o tematické akce pro děti a rodiče s dětmi o prezentační akce pro rodiče s ukázkami z činnosti Cíl pedagogický: nabízet dětem, a to i dětem školního věku, aktivity, kterých se mohou zúčastnit společně s rodiči, aktivity, při nichž mohou spolupracovat a sdílet společné zážitky. Společná účast rodičů s dětmi je možná i na výtvarných dílnách.. o Hlídací koutek Kulička Cíl pedagogický: dětem nabídnout kontakt a společnou hru s vrstevníky, vedení k samostatnosti a postupné zvykání dětí na odloučení od rodičů, příprava na školku v menším kolektivu. c. Táborová činnost: Místo realizace táborové činnosti: Tábory o jarních a letních prázdninách a pobytové akce: mimo Brno Příměstské tábory: CVČ Linka a okolí Brna o Tábory o jarních a letních prázdninách o Příměstské tábory - se zaměřením na turistiku a vlastivědu - cestování za zvířaty - se zaměřením na výtvarnou a rukodělnou činnost 10

11 o Pobytové akce Cíl pedagogický: veškerá táborová činnost směřuje k získávání samostatnosti, osvojení schopnosti spolupráce, sebeovládání, překonávání překážek, k umění naslouchat a pomáhat druhému, k získání vztahu k přírodě a posílení sociálních dovedností dítěte U příměstských táborů s výtvarným a rukodělným zaměřením je cílem proces tvoření, radost z práce, rozvoj fantazie. d. Spontánní činnost: Tyto aktivity jsou nabízeny v stálých termínech po celý školní rok, klienti je mohou navštěvovat zcela nepravidelně podle svých časových možností.. Místo realizace: CVČ Linka o Aktivity pro rodiče s dětmi Barvínek Cíl pedagogický: dětem umožnit kontakt a společný pohyb a hru s vrstevníky s bezpečím rodičovské blízkosti, nabídnout společné tvoření rodičů a dětí s důrazem na proces tvoření, vedení rodičů k respektování a porozumění specifikům dětského výtvarného projevu v předškolním věku. o Pohybové aktivity pro dospělé: Cvičení na míčích Bodystyling Kalanetika Cíl pedagogický: pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu klientů, příležitost setkat se s lidmi se stejným zájmem e. Výukové programy: o VP se zaměřením na lidové tradice a stará řemesla - vánoční a velikonoční dílny Cíl pedagogický: seznámení se s lidovými tradicemi uvedených ročních období, s činnostmi, které se k nim v zemědělském roce našich předků vázaly, se zdůrazněním místních zvyků na Brněnsku Ostatní výukové programy probíhají příležitostně, podle zájmu škol. 6. Hodnotící kritéria: a. Pravidelná zájmová činnost 11

12 o Kroužky: Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednictvím dotazníku pro rodiče a děti Kvantitativní hodnocení: - počet účastníků ve srovnání se stejným kroužkem loňském roce - naplněnost kroužku ve srovnání s plánem - vyrovnaný rozpočet nebo zisk - počet získaných normativů o Kurzy: Pohybové kurzy pro dospělé: Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednicvím dotazníku pro účastníky Kvantitativní hodnocení: - vyrovnaný rozpočet nebo zisk b. Příležitostná zájmová činnost: o výtvarné a rukodělné dílny o tematické akce pro děti a rodiče s dětmi o prezentační akce pro rodiče s ukázkami z činnosti Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednicvím dotazníku z jednotlivých akcí Kvantitativní hodnocení: - počet účastníků ve srovnání s obdobnou akcí v loňském roce - srovnání počtu účastníků mezi akcemi stejného zaměření v tomto roce (vyplývá z toho vhodnost zvolení termínu, úspěšnost lektora, dobrá nebo špatná propagace) - vyrovnaný rozpočet nebo zisk o Tábory o jarních a letních prázdninách o Příměstské tábory c. Táborová činnost: - se zaměřením na výtvarnou a rukodělnou činnost - se zaměřením na turistiku a vlastivědu - cestování za zvířaty o Pobytové akce Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednicvím dotazníku z jednotlivých táborů a akcí společný 12

13 dotazník pro rodiče a děti - hravá forma zpětné vazby od dětí prostřednictvím táborové pošty přímo na akci Kvantitativní hodnocení: - počet účastníků ve srovnání s obdobnou akcí v loňském roce - u PT a LČ srovnání počtu a jmen účastníků na jednotlivých táborech v časové posloupnosti zjištění, zda se po účasti na jednom táboře přihlásili na další - vyrovnaný rozpočet PT, LČ a PA - počet získaných normativů o Aktivity pro rodiče s dětmi d. Spontánní činnost Barvínek, Blešky Kvalitativní hodnocení: - zpětná vazba prostřednicvím dotazníku pro rodiče Kvantitativní hodnocení: - počet účastníků ve srovnání s návštěvností v loňském roce - opakovaná účast na programech - rozpočet vyrovnaný nebo zisk e. Výukové programy o VP se zaměřením na lidové tradice a stará řemesla - vánoční a velikonoční dílny, ostatní VP Kvalitativní hodnocení: zpětná vazba prostřednicvím dotazníku pro učitele Kvantitativní hodnocení: opakovaná účast třídy na výukových programech rozpočet vyrovnaný nebo zisk 7. Statistika výkonů: Pravidelná činnost - kroužky 280 Pobytové akce 100 Příměstské tábory 110 Letní činnost 240 Zabezpečení normativu v roce

14 8. Rozpočet: Viz příloha 1 9. Obsah činnosti: a. Pravidelná zájmová činnost 1. název projektu: Mazlíci garant: Kristýna Marková 3. místo realizace: Linka, Šipkárna 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: děti 6 15 let 6. cíl: a) pedagogický: Přímým kontaktem se zvířaty vštípit ohleduplné chování k živým tvorům, přírodě a rozvíjet pozitivní vztah k nim. Prostřednictvím přírodovědných her a činností prohlubovat vědomosti o naší i světové fauně. Metody a formy práce: metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění), metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické, didaktické hry, učení v životních situacích. 7. anotace: Přírodovědný kroužek zaměřený na chovatelské dovednosti. praktické chovatelské dovednosti a návyky - ukázka úklidu příbytků zvířat, nácvik, vhodné a odpovědné chování a nakládání s živými tvory (správný úchop apod.) hry a soutěže zaměřené na zvýšení vědomostí o přírodě a živočiších, vštěpující zásady ekologického chování návštěva odborných pracovišť (chovatelská stanice, veterinární stanice ). orientuje se v problematice chovu drobných zvířat, výživě, stavbě těla živočichů zvládá živého tvora zaopatřit (nakrmit, vyčistit ubikaci apod.) chápe potřebu vlastní pohody zvířete (vhodný úchop, prostor), dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při manipulaci se zvířaty má základní přehled o naší i exotické zvířeně, ochraně životního prostředí, živočichů a rostlin. 1. název projektu: Šipky I garant: Kristýna Marková 3. místo realizace: Linka, Šipkárna 4. doba realizace: po celý rok 5. cílová skupina: děti 6 15 let 6. cíl: a) pedagogický: 14

15 tvořivě rozvíjet osobnost dětí a mladých lidí pro stránce etické, duchovní, sociální a fyzické a přispívat tak k výchově samostatného, čestného a činorodého jedince s kladným vztahem k přírodě, prospěšného společnosti 21. století. Podpora prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Metody a formy práce: kooperativní vyučování, brainstorming, metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění, práce s textem), metoda řešení problémových otázek a úkolů, metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické, didaktické hry, diskusní metody (rozhovor, diskuze) učení v životních situacích, metoda černé skříňky, metody inscenační a situační, relaxačně aktivizační metody. b) provozní: normativní klienti, klienti pro pobytovou a letní činnost, výchova budoucích externistů 7. anotace: Turistický oddíl zaměřený na tábornické dovednosti, pobyt v přírodě a celkové posílení duševního i tělesného zdraví. setkávání na schůzkách během roku, jednodenních a vícedenních výpravách, podzimních, pololetních, jarních a letních prázdninách Oddílový kalendář 2011/ Jednodnák pro nováčky Podzimky ve Vyškově Setkání oddílů Oddílové Vánoce Jarňáky v Praze Jednodeňák Aprílová výprava Jednodeňák výprava pod stany Závěrečná výprava Tábor v Meziboří získávání tábornických dovedností prostřednictvím her rozdělání ohně, orientace v mapě, šifry,ale i praktickým nácvikem v přírodě herní a zábavná činnost formující svobodnou osobnost s pozitivním a kreativním přístupem k práci a povinnostem a ohleduplným chováním k přírodě aktivity zaměřené na soudržnost jedince ve skupině, umění tolerance a schopnost kompromisu celoroční hra Velká kniha rekordů oddílu Šipky 2010 směřující k pokořování dosavadních světových rekordů v Guinessově knize po splnění náležitých podmínek se dítě stává plnohodnotným členem oddílu, složí Slib oddílu Šipky a obdrží Oddílovou placku. aktivní jedinec schopný samostatné i skupinové práce, pomáhající slabším a mladším s ohledem ke svému věku ovládá různé stupně tábornických dovedností šifry (morseovka, další šifry ), vázání uzlů (základní, další uzly ), 15

16 orientace v mapě, ve městě, znalost lesní moudrosti, rozdělání ohně, vaření v přírodě, stavba stanu, balení batohu zná pravidla různých her a sportů a umí je sám vysvětlit, popř. zorganizovat, ctí pravidla fair play dodržuje tzv. pochodové zvyky starší dítě se snaží svým chováním být vzorem pro mladší a přispívat k utváření hodnot jako je spravedlnost, solidarita, tolerance a odpovědnost zná a dodržuje pravidla ohleduplného pohybu v přírodě. 1. název projektu: Tanečky Tanečky Podolí garant: Kristýna Marková, Kateřina Opluštilová 3. místo realizace:linka sál, sportovní hala Podolí 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: děti 4 8 let 6. cíl: a) pedagogický: Pohybový kroužek s taneční, hudební a jazykovou průpravou. Celkové zdokonalování pohybového projevu a kordinace u předškoláků. Základy a estetika tance. Metody a formy práce: metody dovednostně praktické (napodobování), názorně demonstrační metoda (pozorování, předvádění), metody slovní (vysvětlování, popis), didaktické hry. 7. anotace: Pohybový kroužek s taneční, hudební a jazykovou průpravou. základní prvky, kroky jednotlivých tanců a jejich spojování do tanečních variací, tanec Macarena, mazurka, country tanec taneční a pohybové hry, strečink, protahovací cviky, relaxační cvičení hry s jazykem a hudbou říkanky, básničky, primitivní jazykolamy, nácvik rytmu za pomoci jednoduchých hudebních nástrojů (tamburína, ozvučná dřívka ) koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu naučit se správnému držení těla ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem umět napodobit a zapamatovat si jednoduchou taneční choreografii, taneční průprava k tancům Macarena, mazurka, country tanec znalost některých básniček a říkadel spojených s pohybem 16

17 1. název projektu: Výtarné hry garant: Zdena Sitarčíková 3. místo realizace: Linka, výtvarka 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: děti 4 7 let 6. cíl: a) pedagogický: rozvíjet dovednosti dítěte individuálně podle jeho možností a věku, prohlubovat smyslové a estetické vnímání, tříbit cit pro materiál a jeho užití, vést k dokončení práce, k osvojování pracovních návyků, seznamovat s novými výtvarnými technikami a postupy. Metody a formy práce: názorně demonstrační metoda, metoda samostatné práce, metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické (napodobování), didaktické hry, projektová metoda. 7. anotace: základy výtvarných technik, snažíme se rozvíjet schopnosti dítěte podle jeho možností, respektujeme jeho výtvarný názor. Není důležité, aby dítě umělo namalovat vše, co vidí, důležité je, aby mělo dostatek nadšení a fantazie. výtvarný kroužek nabízí dětem seznámení s výtvarným procesem jako zajímavou formou hry, komunikace a seberealizace. Děti si vyzkouší kresbu, malbu, grafiku, kombinované techniky, práci s netradičními formáty, společné práce a prostorovou tvorbu z různých materiálů. Učí se zpracovat výtvarný námět na základě vlastních zkušeností. Výtvarný projev je veden a podporován tak, aby se dítě nebálo a jeho práce byla spontánní a kreativní, důraz je kladen na prožitek dítěte. Práce v kroužku je organizována formou krátkodobých výtvarných projektů. Dítě se nebojí kreslit a malovat, umí pracovat se štětcem, s nůžkami, lepidlem, umí používat barvy, tuš, pastel, dokáže kombinovat nabízené techniky a materiály, spolupracuje s ostatními při kolektivní práci, udrží pozornost, na práci se soustředí, umí si zorganizovat si pracovní plochu a po práci uklidit, dokáže uplatnit své vlastní nápady, pracuje samostatně na zadaných úkolech a práci dokončí. 1. název projektu: Flétnička garant: Zdena Sitarčíková 3. místo realizace: Linka, herna 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: děti 5 13 let 6. cíl: a) pedagogický: Seznámit se správnou technikou hraní na sopránovou zobcovou flétnu. Dodržovat pravidla správné respirace a dbát na správný postoj při hře na flétnu. Rozvíjet cítění pro melodii a rytmus. 17

18 Metody a formy práce: metody slovní (vysvětlování, popis), metody názorně demonstrační (pozorování, předvádění), metoda samostatné práce, metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické, didaktické hry. 7. anotace: Základy hry na flétnu pro začátečníky a mírně pokročilé. Snažíme se rozvíjet umělecké schopnosti dle individuálních možností. Dbáme na dodržování správné hrací techniky. Individuální výuka. Během školního roku se děti naučí poznávat nové noty a nové rytmické prvky v hudbě. Budeme procvičovat rytmizaci. Budeme dbát na správné dýchání při hře na flétnu a také na dodržování správného postoje pro vhodnou respiraci. Děti se naučí postupně jednoduché lidové písně a podle individuálních možností také hru dvojhlasně. Také budeme procvičovat hudební sluch díky krátkým notovým hádankám, které budou děti dohrávat podle vlastního sluchu. Děti využívají základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem). Používají základní technické prvky hry (nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón). Orientují se v notovém zápisu jednotlivých skladeb. Zahrají podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Vnímají náladu skladby a tuto náladu vyjádří základními výrazovými prostředky. Zahrají jednoduché melodie podle sluchu. 1. název projektu: KERAMICKÉ KROUŽKY Keramika ŠD Labská Keramika ŠD Bosonožská Keramika dospělí 2. garant: Zdena Sitarčíková, Kristýna Marková 3. místo realizace: Linka, keramika 4. doba realizace: po celý rok mimo školní prázdniny 5. cílová skupina: školáci 6-12 let 6. cíl: a) pedagogický: seznamovat s technikami a postupy zpracování hlíny a dekorování keramiky. Rozvíjet dovednosti dítěte individuálně podle jeho možností a věku, prohlubování smyslového a estetického vnímání. Vést k dokončení práce, k osvojování pracovních návyků. Metody a formy práce: názorně demonstrační metoda, metoda samostatné práce, metody slovní (vysvětlování, popis), metody dovednostně praktické (napodobování), didaktické hry, projektová metoda. 7. anotace: základy keramiky, snažíme se rozvíjet schopnosti dítěte podle jeho možností, respektujeme jeho výtvarný názor, vedeme je k porozumění materiálu. během roku se děti seznámí se základními způsoby zpracování hlíny od modelování 18

19 z ruky, lepení z hádků, zpracování plátů (válení, vykrajování, lepení), modelování větších tvarů. Naučí se respektovat vlastnosti hlíny, používat různé druhy hlíny (šamotová s jemným a hrubým ostřivem, točířská hlína). Po celý rok budeme pracovat s náměty z příběhů, pohádek, s tématy vycházejícími z přírody, proměn ročních dob a světa kolem nás. dítě se orientuje v možnostech osvojených způsobů zpracování a dekorování hlíny, dokáže je kombinovat, umí používat a čistit pomůcky, dokáže uplatnit své vlastní nápady, zorganizuje si práci a pracovní místo, po práci uklidí, pracuje samostatně na zadaných úkolech a práci dokončí. 1. název projektu: Angličtina pro předškoláky garant: Kristýna Marková 3. místo realizace: Linka, sál 4. doba realizace: celý rok mimo školních prázdnin 5. cílová skupina: děti 4 6 let 6. cíl: a) pedagogický: cílem je naučit základům anglického jazyka primární slovní zásobě, tvoření jednoduchých vět, správné výslovnosti a budování kladného vztahu k cizímu jazyku a kultuře. 7. anotace: základy anglického jazyka pro předškolní děti rozvoj produktivních řečových dovedností bez znalosti písma. Metody a formy práce: kooperativní vyučování, metody slovní (vysvětlování, popis), didaktické hry, diskusní metody (rozhovor, diskuze). výuka je rozdělena do tematických celků, každému je věnován přibližně 1 měsíc (podle potřeb účastníků). Gramatika a fráze jsou probírány v průběhu celého roku. Okruhy: colours - barvy, numbers čísla, family members rodina, domestic animals - domácí zvířata, body tělo, fruit ovoce, exotic animals - exotická zvířat, hobbies koníčky, toys hračky. Gramatika: zdvořilostní fráze, časování sloves to be a to have, základní slovesa a adjektiva děti budou disponovat základní slovní zásobou (barvy, zvířata, čísla, ovoce ), kterou vyslovují foneticky správně s tolerancí menších nepřesností. budou schopny použít základní fráze (pozdrav, poděkování, představení ) a vytvořit krátkou větu se slovesy to be a to have vyjadřující jejich náladu nebo činnost, kterou zrovna vykonávají. 19

20 získají povědomí o podobě svátků v anglicky mluvících zemích (Halloween, Vánoce, Velikonoce). znají zpaměti několik krátkých anglických říkanek a písní. budou rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a umět reagovat na jednoduchá sdělení nebo je samy iniciovat (pokud se týkají známých a základních potřeb každodenního života). 1. název projektu: MODERNÍ TANEČNÍ STYLY Moderní tanec pro začátečníky a mírně pokročilé Hip Hop Podolí Break dance garant:kristýna Marková, Kateřina Opluštilová 3. místo realizace: Linka, sál; sportovní hala Podolí 4. doba realizace: po celý rok 5. cílová skupina: školáci 6 12 let 6. cíl: a) pedagogický: prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní, učení dovednostem, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách. Metody a formy práce: názorně demonstrační metoda (pozorování, předvádění), dovednostně praktické (napodobování), metody slovní (vysvětlování, popis), didaktické hry. 7. anotace: základy moderních tanečních stylů (hip hop, funky, house, MTV dance, R N B, jazz dance, show dance atd.). základní prvky, kroky jednotlivých tanců a jejich spojování do tanečních variací zlepšování pohybové paměti a koordinace izolaci pohybů jednotlivých částí těla umění taneční improvizace jako prostředku k osobitého vyjádření tvorbě konkrétní taneční choreografie. vědomě aplikuje zásady a zákonitosti optimálního postavení těla a jeho jednotlivých částí pasivně i aktivně se orientuje v moderních tanečních stylech - hip hop, funky, break, house, MTV dance, R N B umí se podílet na tvorbě taneční kompozice provádí pohybové úkoly s větší technickou a obsahovou náročnosti v různých oblastech uvědomuje si principy prováděného pohybu a uplatňuje je ve svém pohybovém vyjádření rozumí základnímu odbornému názvosloví 20

Obsah. c. Táborová činnost:... 29

Obsah. c. Táborová činnost:... 29 PROJEKT 2016 Obsah 1. Charakteristika pracoviště:...3 2. Materiální podmínky:... 4 3. Personální podmínky:... 5 4. Cíle pracoviště:... 7 5. Formy zájm. vzdělávání:... 8 a. Pravidelná zájmová činnost: kroužky

Více

pracoviště LINKA PROJEKT 2013 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková

pracoviště LINKA PROJEKT 2013 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková pracoviště LINKA PROJEKT 2013 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková 1 Obsah 1. Charakteristika pobočky:... 3 2. Materiální podmínky:... 4 3. Personální podmínky:... 5 4. Cíle pobočky:... 8 5. Formy zájm.

Více

Obsah Chyba! Záložka není definována.

Obsah Chyba! Záložka není definována. PROJEKT 2015 Obsah 1. Charakteristika pobočky:...3 2. Materiální podmínky:...4 3. Personální podmínky:...5 4. Cíle pobočky:...6 5. Formy zájm. vzdělávání:...7 a. Pravidelná zájmová činnost: kroužky a kurzy...7

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla tréninků podpora zdravé soutěživosti zlepšování kondice, schopností

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pohybová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vyjádření

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více