Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace"

Transkript

1 Výzkumný a zkušební letecký ústav along with industry Výzkum - Vývoj - Inovace

2 HISTORIE VZLÚ VZLÚ patří k nejstarším leteckým výzkumným a zkušebním institucím na světě VZLÚ byl založen v roce 1922 a od té doby prošlo jeho zkušebnami přes 80 různých typů převážně československých letadel. V předválečných letech se činnost zaměřovala především na aerodynamiku a pevnost letounů z továren Letov, Aero, Avia a Praga. Po válce byly ve VZLÚ soustředěny konstrukční práce z mnoha leteckých továren. VZLÚ stál u zrodu mnoha českých úspěšných letounů, jako byl například první proudový letoun L-29 Delfín, větroň L-13 Blaník, cvičný proudový letoun L-39 Albatros, dopravní letoun L-410 Turbolet a další. VZLÚ se také podílel na vývoji leteckých motorů, leteckých systémů a významnou roli hrál i při zavádění licenčních výrob sovětských letounů Il-10, MiG-15 a Il-14. Po roce 1989 musel VZLÚ v důsledku privatizace a útlumu českého leteckého průmyslu překonávat hospodářské potíže; nová politická situace ale umožnila, aby se více orientoval na novou mezinárodní spolupráci. V této době VZLÚ participoval na vývoji vojenského proudového letounu L-159 ALCA, dopravního regionálního letounu L-610G a turbovrtulového letounu Ae-270. Od roku 1993 se VZLÚ významnou měrou účastní národních i mezinárodních programů výzkumu, vývoje a inovací. V roce 2004 získal VZLÚ statut Výzkumné organizace, což přispělo k větší stabilizaci výzkumných týmů a dalšímu rozvoji výzkumných a vývojových aktivit. Od té doby činnosti VZLÚ přesahují národní rozměr. V posledních letech se VZLÚ účastnil zkušebních a vývojových prací na projektu dvoumotorového turbovrtulového letounu EV-55 vyvíjeného společností Evektor, vývoje dopravního letounu Corvus společnosti Wolfsberg Aircraft a projektu modernizace letounu L410 vyráběného společností Aircraft Industries. VZLÚ spolupracuje i s celou řadou renomovaných leteckých výrobců ze zahraničí. 2

3 VZLÚ - partner průmyslu Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ) je národním centrem pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice. Hlavním posláním VZLÚ je rozvíjet nové znalosti, transferovat je do průmyslové praxe a poskytovat svým partnerům maximální podporu při vývoji nových produktů. Jako multidisciplinární výzkumná organizace využívá VZLÚ synergických efektů a podporuje také rozvoj automobilového, kolejového, obranného, bezpečnostního a energetického průmyslu a stavebnictví. Mezi hlavní multioborové oblasti působení VZLÚ patří aerodynamika, pevnost a životnost konstrukcí, materiálové a korozní inženýrství, kompozitní materiály a technologie a akreditované zkušebnictví. Činnosti v oblasti produktového vývoje VZLÚ jsou zaměřeny na letecké vrtule, průmyslové ventilátory, letecké motory a vědecké přístroje pro použití v kosmu. VZLÚ úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi v Evropě a zajišťuje si tak zpětnou vazbu potřebnou pro svůj neustálý rozvoj. pozemní doprava obrana a bezpečnost energetika stavebnictví životní prostředí kosmonautika letectví 3

4 LETECTVÍ Fotografie: istockphoto.com

5 VZLÚ byl založen k podpoře letectví. Hlavní výzkumné a vývojové aktivity VZLÚ směřují k inovacím, které jsou využitelné zejména v leteckém průmyslu. Poskytované služby a nově vyvinuté technologie z VZLÚ nalézají uplatnění i v dalších oborech mimo letectví Pro letecký průmysl VZLÚ zajišťuje a rozvíjí celou řadu disciplín nezbytných pro vývoj letadel. Mezi ty nejdůležitější patří aerodynamika. Aktivity v této oblasti zahrnují aerodynamický návrh letadel, CFD výpočty a simulace proudění, mechaniku letu a komplexní zkoušky modelů letounů v aerodynamických tunelech. Významnou část prací tvoří optimalizace profilů křídel a vztlakové mechanizace včetně posuzování interakcí pohonné jednotky s ostatními částmi letounu. Další důležitou disciplínou je pevnost leteckých konstrukcí. VZLÚ provádí pevnostní analýzy, MKP výpočty, vývojové a certifikační pevnostní zkoušky celých draků letadel nebo jednotlivých částí letounů. Zkoušky konstrukcí zahrnují statické a únavové životnostní zkoušky. Součástí těchto prací je i posuzovaní dynamického chování leteckých konstrukcí. Jedná se zejména o aeroelastické analýzy a pozemní vibrační (modální) zkoušky. VZLÚ se zabývá vývojem nových technologií pro výrobu kompozitních leteckých dílů a konstrukcí za použití progresivních nákladově efektivních technologií, které nejsou závislé na použití autoklávu. VZLÚ využívá své znalosti z oborů aerodynamiky, materiálů a konstrukce při vývoji leteckých vrtulí, vývoji bezpilotních prostředků (UAV) a zajišťuje také široké spektrum výzkumných, vývojových a zkušebních prací pro výrobce leteckých turbínových motorů. Obrázky: 1 - Model letounu EV-55 společnosti Evektor, spol. s r.o., v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu VZLÚ; 2 - Pozemní vibrační zkoušky (modální analýza) letounu L 159 ALCA společnosti Aero Vodochody; 3 - Pevnostní (únavové) zkoušky letounu Ae 270 společnosti IBIS Aerospace Ltd.; 4 - VZLÚ podporuje vývojové práce na turbovrtulovém motoru TP100 vyvíjeném ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 5

6 KOSMONAUTIKA Fotografie: depositphotos.com

7 VZLÚ patří mezi průkopníky rozvoje kosmonautických aktivit v České republice. Vyvíjí speciální přístroje a zařízení určené pro experimenty a měření prováděná ve vesmíru. Od roku 2003 se VZLÚ zabývá vývojem a výrobou nové generace přesných mikroakcelerometrů pro měření velmi malých zrychlení v kosmu. Tato přesná zařízení umožňují měřit vliv negravitačních sil na parametry oběžné dráhy umělé družice Země; následně pak je možné zpracovat a upřesnit modely zemské termosféry. V úzké spolupráci se společností EADS Astrium se VZLÚ stal dodavatelem mikroakcelerometrů pro projekt SWARM. Mise projektu SWARM je zaměřena na výzkum magnetického pole Země s pomocí tří satelitů umístěných na polárních orbitech ve výškách mezi km. Prototyp přístroje byl již ověřen jako součást ruského satelitu Tatiana 2, který byl na oběžnou dráhu vynesen raketovým nosičem Sojuz v roce VZLÚ zajišťuje celou řadu odborných činností, které podporují vývoj prostředků určených pro použití v kosmu. Jedná se o různé typy engineeringových prací zahrnujících pevnostní analýzy, termodynamické simulace, teplotní analýzy, analýzy spolehlivosti, návrh a vývoj elektronických systémů atd. Vývojové práce zahrnují také některé typy kvalifikačních zkoušek se zaměřením na mechanickou a klimatickou odolnost. Zkušební vybavení zahrnuje vibrační zařízení, klimatické a termovakuové komory. Pracoviště disponuje čistými místnostmi (třídy ), které jsou nezbytné pro vývoj prostředků používaných v kosmu. VZLÚ poskytuje také poradenské služby v oblasti managementu a řízení projektů a zajišťování kvality (Product Assurance) v rozsahu ECSS standardů používaných ESA (European Space Agency). Obrázky: 1,2 - V rámci projektu SWARM, financovaného Evropskou vesmírnou agenturou, VZLÚ vyvinul nový mikroakcelemetr pro měření negravitačních sil na oběžné dráze Země; 3 - Pro montáž satelitní techniky se využívá speciálně upravených čistých místností; 4 - Odolnost kosmické techniky je ověřována řadou zkoušek. Na obrázku je vibrační zkouška českého satelitu Mimosa z Astronomického ústavu AV ČR. 7

8 POZEMNÍ DOPRAVA Fotografie: siemens.com

9 VZLÚ aktivně spolupracuje při vývoji pozemních dopravních prostředků jako jsou osobní a nákladní automobily, autobusy, vlaky nebo tramvaje, k jejichž technickému vývoji přispívá řadou specializovaných činností Znalosti a zkušenosti VZLÚ v oblasti aerodynamiky a pevnosti letadel jsou velmi dobře využitelné i při vývoji pozemních dopravních prostředků. Zákazníci z automobilového průmyslu a dalších segmentů pozemní dopravy hojně využívají i rozsáhlou zkušební infrastrukturu VZLÚ. Velká část teoretických i experimentálních prací VZLÚ je spojena se snižováním aerodynamického odporu karoserie a jejích jednotlivých prvků jako jsou spoilery, zrcátka, vstupy do chladicích a vzduchových systémů, interakce s vozovkou aj. Výpočty a simulace proudění jsou prováděny pomocí komerčních i vlastních (in-house) CFD kódů. Validace výpočtů a simulací je velmi často experimentálně ověřována na modelech v aerodynamických tunelech. Aerodynamické tunely ve VZLÚ slouží k měření modelů dopravních prostředků nebo k měření jednotlivých částí dopravních prostředků v reálném měřítku. Pro dodavatele pozemních dopravních prostředků zajišťuje VZLÚ také pevnostní analýzy a pevnostní zkoušky týkající se zejména životnosti podvozků a dalších extrémně namáhaných částí vozidel. Ve VZLÚ se provádějí i některé kvalifikační zkoušky pro vybrané systémy či komponenty dopravních prostředků. Jedná se především o zkoušky klimatické a mechanické (vibrační) odolnosti. Obrázky: 1 - CFD výpočty proudění pro vysokorychlostní vlaky; 2 - Vizualizace proudění vzduchu v přední části osobního automobilu v nízkorychlostním tunelu VZLÚ; 3 - Zkoušky automobilových palubních přístrojů na klimatickou odolnost; 4 - Pevnostní (únavové) zkoušky podvozku tramvaje na pevnostní zkušebně VZLÚ 9

10 OBRANA A BEZPEČNOST Fotografie:

11 VZLÚ spolupracuje s výrobci vojenské a bezpečnostní techniky, pro které zabezpečuje výzkumné a vývojové práce především v oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a použití pokročilých materiálů a technologií V aerodynamice, kromě standardních CFD výpočtů a experimentálních měření v aerodynamických tunelech, může VZLÚ například nabídnout výpočetní simulace a experimentální posouzení odhozu podvěsů z bojového letounu a celou řadu dalších vysoce specializovaných činností nutných pro vývoj letecké bojové techniky. V oblasti pevnosti konstrukcí jsou to statické a únavové zkoušky a pevnostní výpočty. VZLÚ provádí specializované zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí při střetu s rychle letícím předmětem. VZLÚ nabízí i různé druhy simulací průstřelu konstrukcí, crashové simulace poškození konstrukcí a široké spektrum mechanických a klimatických zkoušek pro posouzení odolnosti vojenské a bezpečnostní techniky. VZLÚ navrhuje a zavádí vhodné výrobní technologie pro speciální kompozitní konstrukce. Pro vojenskou oblast jsou požadovány například radioprůzračné kompozitní kryty používané pro různé druhy vojenských radiolokátorů. Aktivity v oblasti bezpečnostního výzkumu, tzv. Security Research, zahrnují vývoj bezpilotních létajících prostředků a systémů (UAV/UAS). VZLÚ se podílí na jejich vývoji zejména z hlediska aerodynamiky, pevnosti konstrukce s využitím kompozitních materiálů v konstrukci letounu. VZLÚ zajišťuje také vývoj vrtulí pro UAV. Další aktivitou z oblasti bezpečnostního výzkumu je fyzikální modelování šíření nebezpečných plynů při průmyslových haváriích či potencionálních teroristických útocích. Pro simulaci situací, při kterých by mohlo dojít k šíření nebezpečných látek ovzduším v městských aglomeracích či v jinak členitém terénu, se využívá aerodynamického tunelu mezní vrstvy (BLWT) a pokročilých výpočetních nástrojů. Obrázky: 1 - Zkoušky odhozu podvěsů letounu L159 ALCA vyráběného společností Aero Vodochody; 2 - Zkoušky odolnosti konstrukcí při střetu s rychle letícím předmětem (Bird Strike Test); 3 - Vývoj radioprůzračných kompozitních konstrukcí pro radomy a vývoj technologie jejich výroby; 4 - Bezpilotní prostředek Sojka III. společnosti LOM, s. p. s vrtulí vyvinutou ve VZLÚ 11

12 ENERGETIKA Fotografie: depositphotos.com

13 Výzkumné a vývojové práce pro energetický průmysl jsou orientovány zejména na výrobce plynových a parních turbín, kogeneračních jednotek a chladicích věží energetických komplexů Vývojové a zkušební aktivity VZLÚ jsou vždy navázány na konkrétního průmyslového partnera. Pro energetický průmysl VZLÚ zajišťuje specializované vědeckovýzkumné činnosti, které směřují ke zlepšování parametrů finálních produktů. Základním inovačním cílem je zvyšování účinnosti energetických zařízení, případně snižování jejich energetické náročnosti. V konečném důsledku jde o zajištění takového provozu energetických zařízení, který bude dostatečně ekonomický a zároveň šetrný k životnímu prostředí. VZLÚ se podílí na vývoji některých komponent plynových turbín, jako jsou spalovací komory, kompresory, turbínové lopatky aj. Výzkumné aktivity jsou zaměřovány zejména na oblast spalování a snižování emisí. Pro výzkumné a vývojové aktivity v oblasti turbomachinery jsou ve VZLÚ využívány rozsáhlé výpočetní a simulační kapacity na vysoce výkonných výpočetních klastrech. Pro turbíny používané v energetice se provádějí aerodynamická měření přímých lopatkových mříží a turbínových kol ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech VZLÚ. Pro výzkumné experimenty v oblasti spalování slouží motorové zkušebny. Část aktivit je zaměřena na vývoj kompozitních lopatek průmyslových ventilátorů a dalších zařízení pro chladicí věže energetických komplexů, včetně posuzování zatížení těchto vysokých staveb větrem. V oblasti inovací pro energetický průmysl spatřuje VZLÚ možnosti svého dalšího rozvoje. Obrázky: 1 - Experimentální zařízení pro zkoušky spalovacích komor ve VZLÚ; 2 - Ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech na pražské Palmovce VZLÚ provádí tlaková měření přímých lopatkových mříží (2D profilů) a turbínových statorových kol (3D proudění) včetně traverzování v kanálech; 3 - Součástí vývojových prací v oblasti spalování jsou i náročné výpočty a simulace pomocí pokročilých nástrojů CFD; 4 - Ventilátor chladící věže energetického komplexu vyvinutý VZLÚ 13

14 STAVEBNICTVÍ Fotografie: depositphotos.com

15 Rozsáhlé znalosti a zkušenosti VZLÚ v oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a aeroelasticity jsou využívány pro některé náročné úkoly ve stavebnictví Schopnosti VZLÚ v této oblasti jsou poměrně výjimečné a jejich uplatnění je poměrně nové, částečně vyvolané i v důsledku nové legislativy a zpřísňováním stavebních předpisů. Jedná se zejména o stavby, které mohou být značně zatěžovány větrem, např. některé typy mostů a výškové stavby či rozsáhlé komplexy budov, které mohou podstatně ovlivňovat větrné poměry v přízemních vrstvách. Mezi aktivity VZLÚ ve stavebnictví patří zejména statické a dynamické modelování zatížení stavebních konstrukcí větrem, predikce větrné pohody chodců u rozsáhlejších stavebních celků, návrhy protivětrných ochran, optimalizace ventilace budov, modelování větrných podmínek apod. U mostních konstrukcí se zjišťuje jejich chování při zatížení větrem. Pomocí moderních výpočetních nástrojů a experimentálního ověřování v aerodynamickém tunelu mezní vrstvy BLWT (Boundary Layer Wind Tunnel) se zkoumá dynamická odezva a modální frekvence mostních konstrukcí, resp. jejich modelů. Modely stavebních konstrukcí pro měření v aerodynamických tunelech jsou vyráběny ve VZLÚ nebo ve spolupráci s dalšími partnery. VZLÚ spolupracuje na vývoji nosných kompozitních konstrukcí používaných ve stavebnictví. Zaměřuje se zejména na zesilování železobetonových konstrukcí polymerními kompozitními materiály s uhlíkovými a skleněnými vlákny. Součástí těchto výzkumných a vývojových aktivit jsou materiálové analýzy a zátěžové zkoušky. Stejně jako v jiných oblastech i zde je hlavní přínos VZLÚ ve spojení analytických metod (výpočtů) s metodami experimentálními; izolovaná řešení pomocí pouze analytických metod přes veškeré pokroky ve vývoji specializovaných softwarů stále zůstávají bez experimentálního ověřování jen omezeně průkazná. Obrázky: 1 - Větrná studie dvojice výškových budov Jindřich Plaza v Ostravě v tunelu BLWT ve VZLÚ; 2 - Model lávky pro pěší přes nádraží v San Diegu v měřicím prostoru větrného tunelu se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou BLWT - Test Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR; 3 - Měření modelů výškových budov pro gruzínské Tbilisi; 4 - CFD vizualizace proudnic za budovou 15

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fotografie: depositphotos.com

17 VZLÚ se zabývá specializovanými činnostmi, které významnou měrou přispívají ke snižování negativního vlivu techniky na životní prostředí. Uplatňuje zde některé své znalosti z leteckých oborů a pro výzkum využívá speciální experimentální zařízení Své znalosti a infrastrukturu aerodynamického tunelu mezní vrstvy (BLWT) využívá VZLÚ pro modelování šíření průmyslových emisí a jiných škodlivých plynů v městských aglomeracích či v jinak členitém terénu. Výsledky získané z experimentálního ověřování v BLWT tunelu jsou využívány pro vývoj pokročilých softwarových nástrojů, které umožňují predikci šíření škodlivých látek a slouží také pro návrh preventivních opatření ke zlepšování životního prostředí. VZLÚ přispívá svými aktivitami v oblasti aeroakustiky ke snižování hlukových emisí letadel a pozemních dopravních prostředků. Dále se zabývá snižováním hluku a vibrací různých typů průmyslových aplikací a systémů, jako jsou například ventilátory, trysky, tryskové stavy, točivé stroje apod. Nabízené služby zahrnují analýzy hluku a vibrací, predikce hluku a výpočetní simulace prostřednictvím komerčního softwarového vybavení a vlastních in-house kódů. Za použití moderní měřicí techniky se provádějí hluková a vibrační měření jak v laboratorních podmínkách, tak i přímo v terénu. VZLÚ své výzkumné a vývojové kapacity zaměřuje také na snižování emisí CO 2 a NO x u různých typů turbínových strojů (plynové turbíny, letecké turbínové motory aj.). Aktivity zahrnují zejména výzkum spalování a vývoj nových typů spalovacích komor pro turbínové stroje. Experimentální práce jsou prováděny v laboratořích a zkušebnách v Praze-Letňanech. Významné infrastruktury VZLÚ (aerodynamický tunel mezní vrstvy, specializovaná zkušebna spalovacích komor, ) jsou unikátním základem pro experimentální ověřování výsledků získaných analyticky. Zároveň jsou v důsledku možností experimentu dále vyvíjeny analytické nástroje. Obrázky: 1 - Měřicí prostor větrného tunelu se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou (BLWT) - měření rozptylu znečištění v krajině (model údolí Vltavy Kloknerova ústavu ČVUT); 2 - Měření rozptylu emisí lokálních tepláren v městské zástavbě; 3 - Výsledek modelování rozptylu emisí ve větrném tunelu BLWT; 4 - Zkušební stav pro výzkum spalování v turbínových motorech 17

18 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VZLÚ

19 Akreditovaný Vědeckotechnický park VZLÚ (VTP) je umístěn v městské části Praha- Letňany v blízkosti stanice metra Letňany a Pražského výstavního areálu Letňany. Ve Vědeckotechnickém parku VZLÚ působí několik desítek inovačních firem Zakladatelem, majitelem a provozovatelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl. Inovační prostředí VTP je také vhodné pro společnosti se zaměřením na dopravní prostředky (automobily a kolejová vozidla), energetiku nebo stavebnictví. Skladba prostor vědeckotechnického parku umožňuje vyvíjet laboratorní, výrobní, skladové a administrativní aktivity. Vědeckotechnický park nabízí široké spektrum služeb potřebných pro vznik a provoz inovačních firem, např. právní, ekonomické a technické poradenství, poskytování informací o podpoře v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, spolupráce při transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, vzdělávání v oborech podporovaných Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, informační technologie, reprografie a další. K dispozici jsou konferenční místnosti s kapacitou až 60 míst plně vybavené prezentační technikou. Inovační podnikání je podporováno také formou odborných workshopů (např. aerodynamika, kompozity, pevnost a životnost), které jsou zaměřeny na transfer poznatků základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Obrázky: 1 - Hlavní vstup do areálu VTP je zajištěn přes moderní vrátnici, areál VTP VZLÚ je nepřetržitě střežen; 2 - Hlavní správní budova, kde sídlí management a správní útvary VZLÚ; 3,4 - Jak budovy VZLÚ, tak i objekty pronajaté firmám působícím v rámci VTP jsou kontinuálně renovovány, aby vyhovovaly požadavkům a potřebám VZLÚ a jejich nájemcům 19

20 VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PROJEKTY Hlavní část aktivit VZLÚ tvoří projekty aplikovaného výzkumu a vývoje, které jsou řešeny ve spolupráci s průmyslem Průmysl je zpravidla hlavním uživatelem výsledků těchto projektů. VZLÚ využívá programů podpory výzkumu a vývoje vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra atechnologické agentury ČR. Mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji rozvíjí VZLÚ zejména na bázi Rámcových programů Evropské Unie, kde se od roku 2001 postupně zapojil do více než tří desítek mezinárodních projektů v Rámcových programech EU. V letech 2006 až 2010 VZLÚ koordinoval integrovaný projekt CESAR s rozpočtem přes 33 milionů euro. Prakticky ve stejném období se s dalšími zahraničními partnery zapojil do budování sítě excellence EWA (European Windtunnel Association). Smyslem účasti v mezinárodních projektech je rozvoj spolupráce s evropským leteckým průmyslem a s předními evropskými výzkumnými centry. VZLÚ se od roku 2011 aktivně podílí na řešení a koordinaci projektu 7. RP EU kategorie Level 2, tentokrát z oblasti leteckých motorů a systémů pro menší letadla - ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft). Projekt má rozpočet přes 37 miliónů euro a účastní se ho 39 organizací z celé Evropy. V oblasti kosmonautiky se VZLÚ dlouhodobě zaměřuje na programy podporované Evropskou vesmírnou agenturou (ESA). VZLÚ se rovněž aktivně účastní projektů podpůrného charakteru, které pomáhají rozvíjet vybrané činnosti organizace s přesahem na celé odvětví. Za zmínku stojí především projekt Oborová kontaktní organizace pro letectví, který je zaměřen na informační a poradenské služby v oblasti Rámcových Programů EU (program EUPRO). 20

21 ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH VZLÚ své aktivity koordinuje a spojuje s podobně zaměřenými subjekty, prostřednictvím různých asociací V oblasti výzkumných aktivit je na národní úrovni nejdůležitější členství v Asociaci výzkumných organizací (AVO), která prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje ve vztahu k orgánům státní správy a poskytuje informace o aktuálním dění v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Od roku 2001 je VZLÚ členem Asociace národních leteckých výzkumných ústavů EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). EREA má v této chvíli devět řádných členů: DLR (Německo), CIRA (Itálie), ONERA (Francie), FOI (Švédsko), INTA (Španělsko), NLR (Nizozemí), VZLÚ (Česká republika), ILOT (Polsko) a INCAS (Rumunsko). Asociovaným členem EREA je VKI (Belgie). EREA je partnerem Evropské komise a jejich ředitelství při formování budoucích evropských programů zaměřených na letecký výzkum. Od roku 2008 je VZLÚ asociovaným členem mezinárodního výboru leteckých věd - ICAS (The International Council of the Aeronautical Sciences) a od roku 2011 je VZLÚ také členem fóra IFAR (International Forum for Aviation Research). VZLÚ jako dodavatel výzkumných, vývojových a zkušebních prací má velmi intenzivní spolupráci s českým leteckým průmyslem, a patří tedy mezi aktivní členy Asociace leteckých výrobců České republiky (ALV). Jejím prostřednictvím je VZLÚ umožněno pracovat i v Asociaci evropských leteckých výrobců (ASD - AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), která zastupuje zájmy leteckého, kosmického a obranného průmyslu s cílem podporovat konkurenční rozvoj tohoto sektoru. 21

22 Transfer znalostí VZLÚ zajišťuje přenos znalostí z laboratoří do průmyslové praxe a zároveň přispívá k výchově nové generace kvalitních inženýrů, výzkumných pracovníků a dalších technických odborníkú VZLÚ vytváří, koncentruje a organizuje nové znalosti v disciplínách, které jsou nezbytné pro rozvoj letecké i jiné techniky. Všechny tyto znalosti jsou nejrůznějšími formami šířeny nejen v rámci výzkumné, vývojové a univerzitní komunity, ale zvláštní důraz je kladen především na uplatnění těchto znalostí v nových nebo inovovaných výrobcích a službách. VZLÚ své výsledky publikuje prostřednictvím specificky zaměřených národních i zahraničních konferencí. VZLÚ se aktivně účastní vydávání časopisů Transfer a Czech Aerospace Proceedings, které jsou publikační platformou pro český výzkum, vývoj a inovace v letectví a kosmonautice. VZLÚ úzce spolupracuje s technickými univerzitami. Poskytuje prostor pro odborné praxe a stáže, zadává a vede bakalářské a diplomové práce a vytváří podmínky pro studenty doktorského studia. Špičkoví odborníci působí jako vyučující a napomáhají tak studentům v jejich přiblížení se praxi a získávání těch nejaktuálnějších znalostí a informací. PŘEHLED AKTIVIT Aerodynamika výzkum a vývoj v oblasti aplikované vnější a vnitřní aerodynamiky CFD výpočty proudění, návrh letounu, optimalizace, mechanika letu vývoj specializovaného CFD software pro vnitřní a vnější aerodynamiku vývoj simulačních nástrojů pro oblast aeroelasticity měření v nízkorychlostních a vysokorychlostních aerodynamických tunelech VZLÚ letectví, energetika, pozemní doprava, stavebnictví aj. zatížení staveb větrem, větrná pohoda chodců aj. simulace a měření šíření škodlivých látek v atmosféře návrh a výroba modelů, vývoj měřicích zařízení pro aerodynamické tunely Pevnost a životnost konstrukcí výzkum a vývoj v oblasti pevnosti a životnosti konstrukcí pevnostní analýzy, výpočetní a experimentální ověřování pevnostních charakteristik statické a únavové zkoušky pokročilých konstrukcí modální analýza, aeroelasticita, pozemní vibrační zkoušky GVT (Ground Vibration Testing). zkoušky materiálových vlastností a experimentální analýza napětí NDT (Non-Destructive Testing) vývoj nových postupů a softwarových aplikací pro pevnostní analýzy vývoj nových metodik pro různé typy pevnostních zkoušek a modálních analýz Materiály a technologie výzkum a vývoj v oblasti materiálů výzkum v oblasti povrchových ochran výzkum a vývoj efektivních metod výroby kompozitních konstrukcí infuzními metodami (RTM, VARTM, VIP aj.). 22

23 Zkušební laboratoře vývojové a kvalifikační zkoušky mechanické a klimatické odolnosti vývojové zkoušky elektrických systémů specializované zkušebnictví pro vesmírné aplikace Letecké turbíny a kompresory výzkum a vývoj spalovacích komor výzkum a vývoj v oblasti turbínových motorů a jejich komponent asistence při vývoji turbínových motorů a kompresorů Letecké vrtule a průmyslové ventilátory vývoj moderních leteckých vrtulí vývoj moderních průmyslových ventilátorů Kompozitní konstrukce výzkum a vývoj v oblasti pokročilých kompozitních konstrukcí vývoj kompozitních konstrukcí pro speciální účely (např. radioprůzračné) CERTIFIKÁTY A OPRÁVNĚNÍ Fungující systém řízení a kvalita produktů je rozhodujícím momentem konkurenceschopnosti, a tím i základní podmínkou úspěchu každé společnosti Nejinak tomu je v případě výzkumné organizace, která poskytuje výzkumné a vývojové služby pro široký okruh zájemců. Systém řízení jakosti je ve VZLÚ certifikován pole normy ISO 9001:2008. Zkušební a kalibrační laboratoře jsou držitelem osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC Pro činnosti v letectví má VZLÚ řadu oprávnění vydávaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Zkušební laboratoře mají i oprávnění Ministerstva obrany k posouzení a ověření shody vlastností výrobků vojenské letecké techniky. VZLÚ má povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného dle zákona č. 38/1994 Sb. VZLÚ je také oprávněn k nákupu, prodeji, půjčování, vývoji, výrobě, opravám, úpravám, uschování, skladování, přepravě, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu dle živnostenského zákona. Dodržování zavedeného systému je pravidelně ověřováno a přezkoumáváno interními a externími audity. kosmické aplikace vývoj mikroakcelerometrů a dalších vědeckých přístrojů pro vesmírné aplikace engineeringové a zkušební služby pro oblast kosmu 23

24 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Beranových 130, Praha - Letňany

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva

výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva výzkumný a zkušební letecký ústav a.s... partner průmyslu výroční zpráva 2012 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obsah 1 Úvodní slovo 2 Profil společnosti 4 Orgány společnosti a management 6 Lidské

Více

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL)

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) Ing Miloš Vališ-ALV říjen 2009 ČTPL- základní údaje Založena v září 2008( dotace schválena rozhodnutím MPO v lednu 2009) 19 členů-z z toho

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Prezentace Aircraft Industries, a. s. AREÁL SPOLEČNOSTI Z PTAČÍ PERSPEKTIVY KRÁTCE O SPOLEČNOSTI» Aircraft Industries, a.s. čerpá z více než 70ti leté historie letecké výroby» Dosud

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Inteligentní dopravní systémy (ITS) Zdroj: MD 17. května 2012 Trendy

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu 2011 Numerické simulace a zkušebnictví ve vývojovém cyklu automobilu Lázně Bělohrad, 10.11.2011 Únavové vibrační zkoušky ve SWELL Ing. Jaromír Kejval, Ph.D. SPEKTRUM

Více

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Milan Schuster Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 46, 301 00 Plzeň, e-mail: schuster@vzuplzen.cz Abstract: This paper deals with numerical simulations

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ Jiří Jedlička, Jiří Huzlík Obsah Informace o Centru Výzkumný program Doprava a životní prostředí Stávající a plánované přístrojové vybavení Řešené a připravované

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Systém inovačního podnikání v ČR

Systém inovačního podnikání v ČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR Systém inovačního podnikání v ČR Pavel Švejda Konference Přístup k financím - české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem v rámci projektu sítě Enterprise Europe

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Honeywell Česká republika Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Naše divize Obrat 35-36 miliard*usd, 50% mimo U.S.A. Bezmála 130,000 zaměstnanců ve 100 zemích Česká republika je pro

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

3.3 PROJEKTY VÝVOJE NOVÝCH LETADEL 3

3.3 PROJEKTY VÝVOJE NOVÝCH LETADEL 3 3.3 PROJEKTY VÝVOJE NOVÝCH LETADEL 3 Stejně jako u ostatních inženýrských děl je projektování letadel tvůrčí proces, jehož cílem je vytvoření nového nebo inovovaného letounu (nebo jeho části), který bude

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Ing. Lubomír KEIM, CSc.

Ing. Lubomír KEIM, CSc. Ing. Lubomír KEIM, CSc. Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. člen národní platformy SBToolCZ. Nezávislý certifikační NP SBToolCZ www.vups.cz 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552

VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 Měřicí klimatizované pracoviště L 1552 Pracoviště vibračních zkoušek Pracoviště komponentních zkoušek Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu Pracoviště

Více

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy Ing. Olga Krištof tofíková Doprava klíčový faktor národního hospodářství Doprava je jedním z klíčových faktorů podpory růstu v moderních ekonomikách

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Vědeckotechnické parky v ČR

Vědeckotechnické parky v ČR SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR Vědeckotechnické parky v ČR Pavel Švejda Rozvojové projekty Praha, a.s. Praha, 25. března 2015 1 Osnova: * Základní údaje o SVTP ČR, základní typy VTP * Národní síť

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl Regionální inovační centrum elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl Regionální inovační centrum elektrotechniky

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL

UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL PROGRAM KONFERENCE 8:30-9:15 Prezence, možnost prohlídky vystavených UAV BLOK I (70 min.) 9:15-9:20 Přivítání hostitele 9:20-9:30 Keynote doc. Ing. Jindřich

Více

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy rychlost

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více