Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace"

Transkript

1 Výzkumný a zkušební letecký ústav along with industry Výzkum - Vývoj - Inovace

2 HISTORIE VZLÚ VZLÚ patří k nejstarším leteckým výzkumným a zkušebním institucím na světě VZLÚ byl založen v roce 1922 a od té doby prošlo jeho zkušebnami přes 80 různých typů převážně československých letadel. V předválečných letech se činnost zaměřovala především na aerodynamiku a pevnost letounů z továren Letov, Aero, Avia a Praga. Po válce byly ve VZLÚ soustředěny konstrukční práce z mnoha leteckých továren. VZLÚ stál u zrodu mnoha českých úspěšných letounů, jako byl například první proudový letoun L-29 Delfín, větroň L-13 Blaník, cvičný proudový letoun L-39 Albatros, dopravní letoun L-410 Turbolet a další. VZLÚ se také podílel na vývoji leteckých motorů, leteckých systémů a významnou roli hrál i při zavádění licenčních výrob sovětských letounů Il-10, MiG-15 a Il-14. Po roce 1989 musel VZLÚ v důsledku privatizace a útlumu českého leteckého průmyslu překonávat hospodářské potíže; nová politická situace ale umožnila, aby se více orientoval na novou mezinárodní spolupráci. V této době VZLÚ participoval na vývoji vojenského proudového letounu L-159 ALCA, dopravního regionálního letounu L-610G a turbovrtulového letounu Ae-270. Od roku 1993 se VZLÚ významnou měrou účastní národních i mezinárodních programů výzkumu, vývoje a inovací. V roce 2004 získal VZLÚ statut Výzkumné organizace, což přispělo k větší stabilizaci výzkumných týmů a dalšímu rozvoji výzkumných a vývojových aktivit. Od té doby činnosti VZLÚ přesahují národní rozměr. V posledních letech se VZLÚ účastnil zkušebních a vývojových prací na projektu dvoumotorového turbovrtulového letounu EV-55 vyvíjeného společností Evektor, vývoje dopravního letounu Corvus společnosti Wolfsberg Aircraft a projektu modernizace letounu L410 vyráběného společností Aircraft Industries. VZLÚ spolupracuje i s celou řadou renomovaných leteckých výrobců ze zahraničí. 2

3 VZLÚ - partner průmyslu Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ) je národním centrem pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice. Hlavním posláním VZLÚ je rozvíjet nové znalosti, transferovat je do průmyslové praxe a poskytovat svým partnerům maximální podporu při vývoji nových produktů. Jako multidisciplinární výzkumná organizace využívá VZLÚ synergických efektů a podporuje také rozvoj automobilového, kolejového, obranného, bezpečnostního a energetického průmyslu a stavebnictví. Mezi hlavní multioborové oblasti působení VZLÚ patří aerodynamika, pevnost a životnost konstrukcí, materiálové a korozní inženýrství, kompozitní materiály a technologie a akreditované zkušebnictví. Činnosti v oblasti produktového vývoje VZLÚ jsou zaměřeny na letecké vrtule, průmyslové ventilátory, letecké motory a vědecké přístroje pro použití v kosmu. VZLÚ úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi v Evropě a zajišťuje si tak zpětnou vazbu potřebnou pro svůj neustálý rozvoj. pozemní doprava obrana a bezpečnost energetika stavebnictví životní prostředí kosmonautika letectví 3

4 LETECTVÍ Fotografie: istockphoto.com

5 VZLÚ byl založen k podpoře letectví. Hlavní výzkumné a vývojové aktivity VZLÚ směřují k inovacím, které jsou využitelné zejména v leteckém průmyslu. Poskytované služby a nově vyvinuté technologie z VZLÚ nalézají uplatnění i v dalších oborech mimo letectví Pro letecký průmysl VZLÚ zajišťuje a rozvíjí celou řadu disciplín nezbytných pro vývoj letadel. Mezi ty nejdůležitější patří aerodynamika. Aktivity v této oblasti zahrnují aerodynamický návrh letadel, CFD výpočty a simulace proudění, mechaniku letu a komplexní zkoušky modelů letounů v aerodynamických tunelech. Významnou část prací tvoří optimalizace profilů křídel a vztlakové mechanizace včetně posuzování interakcí pohonné jednotky s ostatními částmi letounu. Další důležitou disciplínou je pevnost leteckých konstrukcí. VZLÚ provádí pevnostní analýzy, MKP výpočty, vývojové a certifikační pevnostní zkoušky celých draků letadel nebo jednotlivých částí letounů. Zkoušky konstrukcí zahrnují statické a únavové životnostní zkoušky. Součástí těchto prací je i posuzovaní dynamického chování leteckých konstrukcí. Jedná se zejména o aeroelastické analýzy a pozemní vibrační (modální) zkoušky. VZLÚ se zabývá vývojem nových technologií pro výrobu kompozitních leteckých dílů a konstrukcí za použití progresivních nákladově efektivních technologií, které nejsou závislé na použití autoklávu. VZLÚ využívá své znalosti z oborů aerodynamiky, materiálů a konstrukce při vývoji leteckých vrtulí, vývoji bezpilotních prostředků (UAV) a zajišťuje také široké spektrum výzkumných, vývojových a zkušebních prací pro výrobce leteckých turbínových motorů. Obrázky: 1 - Model letounu EV-55 společnosti Evektor, spol. s r.o., v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu VZLÚ; 2 - Pozemní vibrační zkoušky (modální analýza) letounu L 159 ALCA společnosti Aero Vodochody; 3 - Pevnostní (únavové) zkoušky letounu Ae 270 společnosti IBIS Aerospace Ltd.; 4 - VZLÚ podporuje vývojové práce na turbovrtulovém motoru TP100 vyvíjeném ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 5

6 KOSMONAUTIKA Fotografie: depositphotos.com

7 VZLÚ patří mezi průkopníky rozvoje kosmonautických aktivit v České republice. Vyvíjí speciální přístroje a zařízení určené pro experimenty a měření prováděná ve vesmíru. Od roku 2003 se VZLÚ zabývá vývojem a výrobou nové generace přesných mikroakcelerometrů pro měření velmi malých zrychlení v kosmu. Tato přesná zařízení umožňují měřit vliv negravitačních sil na parametry oběžné dráhy umělé družice Země; následně pak je možné zpracovat a upřesnit modely zemské termosféry. V úzké spolupráci se společností EADS Astrium se VZLÚ stal dodavatelem mikroakcelerometrů pro projekt SWARM. Mise projektu SWARM je zaměřena na výzkum magnetického pole Země s pomocí tří satelitů umístěných na polárních orbitech ve výškách mezi km. Prototyp přístroje byl již ověřen jako součást ruského satelitu Tatiana 2, který byl na oběžnou dráhu vynesen raketovým nosičem Sojuz v roce VZLÚ zajišťuje celou řadu odborných činností, které podporují vývoj prostředků určených pro použití v kosmu. Jedná se o různé typy engineeringových prací zahrnujících pevnostní analýzy, termodynamické simulace, teplotní analýzy, analýzy spolehlivosti, návrh a vývoj elektronických systémů atd. Vývojové práce zahrnují také některé typy kvalifikačních zkoušek se zaměřením na mechanickou a klimatickou odolnost. Zkušební vybavení zahrnuje vibrační zařízení, klimatické a termovakuové komory. Pracoviště disponuje čistými místnostmi (třídy ), které jsou nezbytné pro vývoj prostředků používaných v kosmu. VZLÚ poskytuje také poradenské služby v oblasti managementu a řízení projektů a zajišťování kvality (Product Assurance) v rozsahu ECSS standardů používaných ESA (European Space Agency). Obrázky: 1,2 - V rámci projektu SWARM, financovaného Evropskou vesmírnou agenturou, VZLÚ vyvinul nový mikroakcelemetr pro měření negravitačních sil na oběžné dráze Země; 3 - Pro montáž satelitní techniky se využívá speciálně upravených čistých místností; 4 - Odolnost kosmické techniky je ověřována řadou zkoušek. Na obrázku je vibrační zkouška českého satelitu Mimosa z Astronomického ústavu AV ČR. 7

8 POZEMNÍ DOPRAVA Fotografie: siemens.com

9 VZLÚ aktivně spolupracuje při vývoji pozemních dopravních prostředků jako jsou osobní a nákladní automobily, autobusy, vlaky nebo tramvaje, k jejichž technickému vývoji přispívá řadou specializovaných činností Znalosti a zkušenosti VZLÚ v oblasti aerodynamiky a pevnosti letadel jsou velmi dobře využitelné i při vývoji pozemních dopravních prostředků. Zákazníci z automobilového průmyslu a dalších segmentů pozemní dopravy hojně využívají i rozsáhlou zkušební infrastrukturu VZLÚ. Velká část teoretických i experimentálních prací VZLÚ je spojena se snižováním aerodynamického odporu karoserie a jejích jednotlivých prvků jako jsou spoilery, zrcátka, vstupy do chladicích a vzduchových systémů, interakce s vozovkou aj. Výpočty a simulace proudění jsou prováděny pomocí komerčních i vlastních (in-house) CFD kódů. Validace výpočtů a simulací je velmi často experimentálně ověřována na modelech v aerodynamických tunelech. Aerodynamické tunely ve VZLÚ slouží k měření modelů dopravních prostředků nebo k měření jednotlivých částí dopravních prostředků v reálném měřítku. Pro dodavatele pozemních dopravních prostředků zajišťuje VZLÚ také pevnostní analýzy a pevnostní zkoušky týkající se zejména životnosti podvozků a dalších extrémně namáhaných částí vozidel. Ve VZLÚ se provádějí i některé kvalifikační zkoušky pro vybrané systémy či komponenty dopravních prostředků. Jedná se především o zkoušky klimatické a mechanické (vibrační) odolnosti. Obrázky: 1 - CFD výpočty proudění pro vysokorychlostní vlaky; 2 - Vizualizace proudění vzduchu v přední části osobního automobilu v nízkorychlostním tunelu VZLÚ; 3 - Zkoušky automobilových palubních přístrojů na klimatickou odolnost; 4 - Pevnostní (únavové) zkoušky podvozku tramvaje na pevnostní zkušebně VZLÚ 9

10 OBRANA A BEZPEČNOST Fotografie:

11 VZLÚ spolupracuje s výrobci vojenské a bezpečnostní techniky, pro které zabezpečuje výzkumné a vývojové práce především v oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a použití pokročilých materiálů a technologií V aerodynamice, kromě standardních CFD výpočtů a experimentálních měření v aerodynamických tunelech, může VZLÚ například nabídnout výpočetní simulace a experimentální posouzení odhozu podvěsů z bojového letounu a celou řadu dalších vysoce specializovaných činností nutných pro vývoj letecké bojové techniky. V oblasti pevnosti konstrukcí jsou to statické a únavové zkoušky a pevnostní výpočty. VZLÚ provádí specializované zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí při střetu s rychle letícím předmětem. VZLÚ nabízí i různé druhy simulací průstřelu konstrukcí, crashové simulace poškození konstrukcí a široké spektrum mechanických a klimatických zkoušek pro posouzení odolnosti vojenské a bezpečnostní techniky. VZLÚ navrhuje a zavádí vhodné výrobní technologie pro speciální kompozitní konstrukce. Pro vojenskou oblast jsou požadovány například radioprůzračné kompozitní kryty používané pro různé druhy vojenských radiolokátorů. Aktivity v oblasti bezpečnostního výzkumu, tzv. Security Research, zahrnují vývoj bezpilotních létajících prostředků a systémů (UAV/UAS). VZLÚ se podílí na jejich vývoji zejména z hlediska aerodynamiky, pevnosti konstrukce s využitím kompozitních materiálů v konstrukci letounu. VZLÚ zajišťuje také vývoj vrtulí pro UAV. Další aktivitou z oblasti bezpečnostního výzkumu je fyzikální modelování šíření nebezpečných plynů při průmyslových haváriích či potencionálních teroristických útocích. Pro simulaci situací, při kterých by mohlo dojít k šíření nebezpečných látek ovzduším v městských aglomeracích či v jinak členitém terénu, se využívá aerodynamického tunelu mezní vrstvy (BLWT) a pokročilých výpočetních nástrojů. Obrázky: 1 - Zkoušky odhozu podvěsů letounu L159 ALCA vyráběného společností Aero Vodochody; 2 - Zkoušky odolnosti konstrukcí při střetu s rychle letícím předmětem (Bird Strike Test); 3 - Vývoj radioprůzračných kompozitních konstrukcí pro radomy a vývoj technologie jejich výroby; 4 - Bezpilotní prostředek Sojka III. společnosti LOM, s. p. s vrtulí vyvinutou ve VZLÚ 11

12 ENERGETIKA Fotografie: depositphotos.com

13 Výzkumné a vývojové práce pro energetický průmysl jsou orientovány zejména na výrobce plynových a parních turbín, kogeneračních jednotek a chladicích věží energetických komplexů Vývojové a zkušební aktivity VZLÚ jsou vždy navázány na konkrétního průmyslového partnera. Pro energetický průmysl VZLÚ zajišťuje specializované vědeckovýzkumné činnosti, které směřují ke zlepšování parametrů finálních produktů. Základním inovačním cílem je zvyšování účinnosti energetických zařízení, případně snižování jejich energetické náročnosti. V konečném důsledku jde o zajištění takového provozu energetických zařízení, který bude dostatečně ekonomický a zároveň šetrný k životnímu prostředí. VZLÚ se podílí na vývoji některých komponent plynových turbín, jako jsou spalovací komory, kompresory, turbínové lopatky aj. Výzkumné aktivity jsou zaměřovány zejména na oblast spalování a snižování emisí. Pro výzkumné a vývojové aktivity v oblasti turbomachinery jsou ve VZLÚ využívány rozsáhlé výpočetní a simulační kapacity na vysoce výkonných výpočetních klastrech. Pro turbíny používané v energetice se provádějí aerodynamická měření přímých lopatkových mříží a turbínových kol ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech VZLÚ. Pro výzkumné experimenty v oblasti spalování slouží motorové zkušebny. Část aktivit je zaměřena na vývoj kompozitních lopatek průmyslových ventilátorů a dalších zařízení pro chladicí věže energetických komplexů, včetně posuzování zatížení těchto vysokých staveb větrem. V oblasti inovací pro energetický průmysl spatřuje VZLÚ možnosti svého dalšího rozvoje. Obrázky: 1 - Experimentální zařízení pro zkoušky spalovacích komor ve VZLÚ; 2 - Ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech na pražské Palmovce VZLÚ provádí tlaková měření přímých lopatkových mříží (2D profilů) a turbínových statorových kol (3D proudění) včetně traverzování v kanálech; 3 - Součástí vývojových prací v oblasti spalování jsou i náročné výpočty a simulace pomocí pokročilých nástrojů CFD; 4 - Ventilátor chladící věže energetického komplexu vyvinutý VZLÚ 13

14 STAVEBNICTVÍ Fotografie: depositphotos.com

15 Rozsáhlé znalosti a zkušenosti VZLÚ v oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a aeroelasticity jsou využívány pro některé náročné úkoly ve stavebnictví Schopnosti VZLÚ v této oblasti jsou poměrně výjimečné a jejich uplatnění je poměrně nové, částečně vyvolané i v důsledku nové legislativy a zpřísňováním stavebních předpisů. Jedná se zejména o stavby, které mohou být značně zatěžovány větrem, např. některé typy mostů a výškové stavby či rozsáhlé komplexy budov, které mohou podstatně ovlivňovat větrné poměry v přízemních vrstvách. Mezi aktivity VZLÚ ve stavebnictví patří zejména statické a dynamické modelování zatížení stavebních konstrukcí větrem, predikce větrné pohody chodců u rozsáhlejších stavebních celků, návrhy protivětrných ochran, optimalizace ventilace budov, modelování větrných podmínek apod. U mostních konstrukcí se zjišťuje jejich chování při zatížení větrem. Pomocí moderních výpočetních nástrojů a experimentálního ověřování v aerodynamickém tunelu mezní vrstvy BLWT (Boundary Layer Wind Tunnel) se zkoumá dynamická odezva a modální frekvence mostních konstrukcí, resp. jejich modelů. Modely stavebních konstrukcí pro měření v aerodynamických tunelech jsou vyráběny ve VZLÚ nebo ve spolupráci s dalšími partnery. VZLÚ spolupracuje na vývoji nosných kompozitních konstrukcí používaných ve stavebnictví. Zaměřuje se zejména na zesilování železobetonových konstrukcí polymerními kompozitními materiály s uhlíkovými a skleněnými vlákny. Součástí těchto výzkumných a vývojových aktivit jsou materiálové analýzy a zátěžové zkoušky. Stejně jako v jiných oblastech i zde je hlavní přínos VZLÚ ve spojení analytických metod (výpočtů) s metodami experimentálními; izolovaná řešení pomocí pouze analytických metod přes veškeré pokroky ve vývoji specializovaných softwarů stále zůstávají bez experimentálního ověřování jen omezeně průkazná. Obrázky: 1 - Větrná studie dvojice výškových budov Jindřich Plaza v Ostravě v tunelu BLWT ve VZLÚ; 2 - Model lávky pro pěší přes nádraží v San Diegu v měřicím prostoru větrného tunelu se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou BLWT - Test Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR; 3 - Měření modelů výškových budov pro gruzínské Tbilisi; 4 - CFD vizualizace proudnic za budovou 15

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fotografie: depositphotos.com

17 VZLÚ se zabývá specializovanými činnostmi, které významnou měrou přispívají ke snižování negativního vlivu techniky na životní prostředí. Uplatňuje zde některé své znalosti z leteckých oborů a pro výzkum využívá speciální experimentální zařízení Své znalosti a infrastrukturu aerodynamického tunelu mezní vrstvy (BLWT) využívá VZLÚ pro modelování šíření průmyslových emisí a jiných škodlivých plynů v městských aglomeracích či v jinak členitém terénu. Výsledky získané z experimentálního ověřování v BLWT tunelu jsou využívány pro vývoj pokročilých softwarových nástrojů, které umožňují predikci šíření škodlivých látek a slouží také pro návrh preventivních opatření ke zlepšování životního prostředí. VZLÚ přispívá svými aktivitami v oblasti aeroakustiky ke snižování hlukových emisí letadel a pozemních dopravních prostředků. Dále se zabývá snižováním hluku a vibrací různých typů průmyslových aplikací a systémů, jako jsou například ventilátory, trysky, tryskové stavy, točivé stroje apod. Nabízené služby zahrnují analýzy hluku a vibrací, predikce hluku a výpočetní simulace prostřednictvím komerčního softwarového vybavení a vlastních in-house kódů. Za použití moderní měřicí techniky se provádějí hluková a vibrační měření jak v laboratorních podmínkách, tak i přímo v terénu. VZLÚ své výzkumné a vývojové kapacity zaměřuje také na snižování emisí CO 2 a NO x u různých typů turbínových strojů (plynové turbíny, letecké turbínové motory aj.). Aktivity zahrnují zejména výzkum spalování a vývoj nových typů spalovacích komor pro turbínové stroje. Experimentální práce jsou prováděny v laboratořích a zkušebnách v Praze-Letňanech. Významné infrastruktury VZLÚ (aerodynamický tunel mezní vrstvy, specializovaná zkušebna spalovacích komor, ) jsou unikátním základem pro experimentální ověřování výsledků získaných analyticky. Zároveň jsou v důsledku možností experimentu dále vyvíjeny analytické nástroje. Obrázky: 1 - Měřicí prostor větrného tunelu se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou (BLWT) - měření rozptylu znečištění v krajině (model údolí Vltavy Kloknerova ústavu ČVUT); 2 - Měření rozptylu emisí lokálních tepláren v městské zástavbě; 3 - Výsledek modelování rozptylu emisí ve větrném tunelu BLWT; 4 - Zkušební stav pro výzkum spalování v turbínových motorech 17

18 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK VZLÚ

19 Akreditovaný Vědeckotechnický park VZLÚ (VTP) je umístěn v městské části Praha- Letňany v blízkosti stanice metra Letňany a Pražského výstavního areálu Letňany. Ve Vědeckotechnickém parku VZLÚ působí několik desítek inovačních firem Zakladatelem, majitelem a provozovatelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl. Inovační prostředí VTP je také vhodné pro společnosti se zaměřením na dopravní prostředky (automobily a kolejová vozidla), energetiku nebo stavebnictví. Skladba prostor vědeckotechnického parku umožňuje vyvíjet laboratorní, výrobní, skladové a administrativní aktivity. Vědeckotechnický park nabízí široké spektrum služeb potřebných pro vznik a provoz inovačních firem, např. právní, ekonomické a technické poradenství, poskytování informací o podpoře v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, spolupráce při transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, vzdělávání v oborech podporovaných Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, informační technologie, reprografie a další. K dispozici jsou konferenční místnosti s kapacitou až 60 míst plně vybavené prezentační technikou. Inovační podnikání je podporováno také formou odborných workshopů (např. aerodynamika, kompozity, pevnost a životnost), které jsou zaměřeny na transfer poznatků základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Obrázky: 1 - Hlavní vstup do areálu VTP je zajištěn přes moderní vrátnici, areál VTP VZLÚ je nepřetržitě střežen; 2 - Hlavní správní budova, kde sídlí management a správní útvary VZLÚ; 3,4 - Jak budovy VZLÚ, tak i objekty pronajaté firmám působícím v rámci VTP jsou kontinuálně renovovány, aby vyhovovaly požadavkům a potřebám VZLÚ a jejich nájemcům 19

20 VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PROJEKTY Hlavní část aktivit VZLÚ tvoří projekty aplikovaného výzkumu a vývoje, které jsou řešeny ve spolupráci s průmyslem Průmysl je zpravidla hlavním uživatelem výsledků těchto projektů. VZLÚ využívá programů podpory výzkumu a vývoje vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra atechnologické agentury ČR. Mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji rozvíjí VZLÚ zejména na bázi Rámcových programů Evropské Unie, kde se od roku 2001 postupně zapojil do více než tří desítek mezinárodních projektů v Rámcových programech EU. V letech 2006 až 2010 VZLÚ koordinoval integrovaný projekt CESAR s rozpočtem přes 33 milionů euro. Prakticky ve stejném období se s dalšími zahraničními partnery zapojil do budování sítě excellence EWA (European Windtunnel Association). Smyslem účasti v mezinárodních projektech je rozvoj spolupráce s evropským leteckým průmyslem a s předními evropskými výzkumnými centry. VZLÚ se od roku 2011 aktivně podílí na řešení a koordinaci projektu 7. RP EU kategorie Level 2, tentokrát z oblasti leteckých motorů a systémů pro menší letadla - ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft). Projekt má rozpočet přes 37 miliónů euro a účastní se ho 39 organizací z celé Evropy. V oblasti kosmonautiky se VZLÚ dlouhodobě zaměřuje na programy podporované Evropskou vesmírnou agenturou (ESA). VZLÚ se rovněž aktivně účastní projektů podpůrného charakteru, které pomáhají rozvíjet vybrané činnosti organizace s přesahem na celé odvětví. Za zmínku stojí především projekt Oborová kontaktní organizace pro letectví, který je zaměřen na informační a poradenské služby v oblasti Rámcových Programů EU (program EUPRO). 20

21 ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH VZLÚ své aktivity koordinuje a spojuje s podobně zaměřenými subjekty, prostřednictvím různých asociací V oblasti výzkumných aktivit je na národní úrovni nejdůležitější členství v Asociaci výzkumných organizací (AVO), která prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje ve vztahu k orgánům státní správy a poskytuje informace o aktuálním dění v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Od roku 2001 je VZLÚ členem Asociace národních leteckých výzkumných ústavů EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). EREA má v této chvíli devět řádných členů: DLR (Německo), CIRA (Itálie), ONERA (Francie), FOI (Švédsko), INTA (Španělsko), NLR (Nizozemí), VZLÚ (Česká republika), ILOT (Polsko) a INCAS (Rumunsko). Asociovaným členem EREA je VKI (Belgie). EREA je partnerem Evropské komise a jejich ředitelství při formování budoucích evropských programů zaměřených na letecký výzkum. Od roku 2008 je VZLÚ asociovaným členem mezinárodního výboru leteckých věd - ICAS (The International Council of the Aeronautical Sciences) a od roku 2011 je VZLÚ také členem fóra IFAR (International Forum for Aviation Research). VZLÚ jako dodavatel výzkumných, vývojových a zkušebních prací má velmi intenzivní spolupráci s českým leteckým průmyslem, a patří tedy mezi aktivní členy Asociace leteckých výrobců České republiky (ALV). Jejím prostřednictvím je VZLÚ umožněno pracovat i v Asociaci evropských leteckých výrobců (ASD - AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), která zastupuje zájmy leteckého, kosmického a obranného průmyslu s cílem podporovat konkurenční rozvoj tohoto sektoru. 21

22 Transfer znalostí VZLÚ zajišťuje přenos znalostí z laboratoří do průmyslové praxe a zároveň přispívá k výchově nové generace kvalitních inženýrů, výzkumných pracovníků a dalších technických odborníkú VZLÚ vytváří, koncentruje a organizuje nové znalosti v disciplínách, které jsou nezbytné pro rozvoj letecké i jiné techniky. Všechny tyto znalosti jsou nejrůznějšími formami šířeny nejen v rámci výzkumné, vývojové a univerzitní komunity, ale zvláštní důraz je kladen především na uplatnění těchto znalostí v nových nebo inovovaných výrobcích a službách. VZLÚ své výsledky publikuje prostřednictvím specificky zaměřených národních i zahraničních konferencí. VZLÚ se aktivně účastní vydávání časopisů Transfer a Czech Aerospace Proceedings, které jsou publikační platformou pro český výzkum, vývoj a inovace v letectví a kosmonautice. VZLÚ úzce spolupracuje s technickými univerzitami. Poskytuje prostor pro odborné praxe a stáže, zadává a vede bakalářské a diplomové práce a vytváří podmínky pro studenty doktorského studia. Špičkoví odborníci působí jako vyučující a napomáhají tak studentům v jejich přiblížení se praxi a získávání těch nejaktuálnějších znalostí a informací. PŘEHLED AKTIVIT Aerodynamika výzkum a vývoj v oblasti aplikované vnější a vnitřní aerodynamiky CFD výpočty proudění, návrh letounu, optimalizace, mechanika letu vývoj specializovaného CFD software pro vnitřní a vnější aerodynamiku vývoj simulačních nástrojů pro oblast aeroelasticity měření v nízkorychlostních a vysokorychlostních aerodynamických tunelech VZLÚ letectví, energetika, pozemní doprava, stavebnictví aj. zatížení staveb větrem, větrná pohoda chodců aj. simulace a měření šíření škodlivých látek v atmosféře návrh a výroba modelů, vývoj měřicích zařízení pro aerodynamické tunely Pevnost a životnost konstrukcí výzkum a vývoj v oblasti pevnosti a životnosti konstrukcí pevnostní analýzy, výpočetní a experimentální ověřování pevnostních charakteristik statické a únavové zkoušky pokročilých konstrukcí modální analýza, aeroelasticita, pozemní vibrační zkoušky GVT (Ground Vibration Testing). zkoušky materiálových vlastností a experimentální analýza napětí NDT (Non-Destructive Testing) vývoj nových postupů a softwarových aplikací pro pevnostní analýzy vývoj nových metodik pro různé typy pevnostních zkoušek a modálních analýz Materiály a technologie výzkum a vývoj v oblasti materiálů výzkum v oblasti povrchových ochran výzkum a vývoj efektivních metod výroby kompozitních konstrukcí infuzními metodami (RTM, VARTM, VIP aj.). 22

23 Zkušební laboratoře vývojové a kvalifikační zkoušky mechanické a klimatické odolnosti vývojové zkoušky elektrických systémů specializované zkušebnictví pro vesmírné aplikace Letecké turbíny a kompresory výzkum a vývoj spalovacích komor výzkum a vývoj v oblasti turbínových motorů a jejich komponent asistence při vývoji turbínových motorů a kompresorů Letecké vrtule a průmyslové ventilátory vývoj moderních leteckých vrtulí vývoj moderních průmyslových ventilátorů Kompozitní konstrukce výzkum a vývoj v oblasti pokročilých kompozitních konstrukcí vývoj kompozitních konstrukcí pro speciální účely (např. radioprůzračné) CERTIFIKÁTY A OPRÁVNĚNÍ Fungující systém řízení a kvalita produktů je rozhodujícím momentem konkurenceschopnosti, a tím i základní podmínkou úspěchu každé společnosti Nejinak tomu je v případě výzkumné organizace, která poskytuje výzkumné a vývojové služby pro široký okruh zájemců. Systém řízení jakosti je ve VZLÚ certifikován pole normy ISO 9001:2008. Zkušební a kalibrační laboratoře jsou držitelem osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC Pro činnosti v letectví má VZLÚ řadu oprávnění vydávaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Zkušební laboratoře mají i oprávnění Ministerstva obrany k posouzení a ověření shody vlastností výrobků vojenské letecké techniky. VZLÚ má povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného dle zákona č. 38/1994 Sb. VZLÚ je také oprávněn k nákupu, prodeji, půjčování, vývoji, výrobě, opravám, úpravám, uschování, skladování, přepravě, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu dle živnostenského zákona. Dodržování zavedeného systému je pravidelně ověřováno a přezkoumáváno interními a externími audity. kosmické aplikace vývoj mikroakcelerometrů a dalších vědeckých přístrojů pro vesmírné aplikace engineeringové a zkušební služby pro oblast kosmu 23

24 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Beranových 130, Praha - Letňany

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obsah 1 Úvodní slovo

Více

STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025

STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025 Èeská technologická platforma pro letectví a kosmonautiku STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025 ZÁØÍ ASOCIACE LETECKÝCH VÝROBCÙ ÈESKÉ REPUBLIKY BERANOVÝCH 130

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 1 Podnikatelský projekt roku 2010 Cílem Podnikatelského

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Schvaluji: Předseda Správní rady Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. Praha Srpen 2011 Obsah: ZKRATKY:... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY Adresář členských subjektů ČSZE Praktický přehled dodavatelů pro energetiku Firemní prezentace výrobců a dodavatelů KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bc. Michael Trombik Ostrava 2012 Učební text byl vytvořen

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2009 TÜV SÜD Journal Česká republika Strojírenský speciál Funkční bezpečnost - bezpečnost procesů a systémů 10-11 Bezpečnost strojních zařízení 12-13 Termografie pomáhá zajistit bezpečnost lanovek 14-15

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více