Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA"

Transkript

1 Písmo Rozlišování tiskových písem Tiskové písmo je v současné době ze základního písma upravovat tzv. modifikací písma. Může se zmenšovat a zvětšovat na výšku a ještě se může zužovat nebo rozšiřovat na šířku. Hodnota modifikace v InD je %. U písma rozlišujeme: 1. Původ (latinka, azbuka, řecké písmo, arabské, hebrejské atd.). 2. Obraz. a) podle charakteristických kresebných znaků (klasifikačních skupin), b) podle kresebné verze (řezu) základní a vyznačovací (např. kurzíva, polotučné písmo, kapitálky atd. písmová rodina), c) písmena velké abecedy (verzálky majuskule) a malé abecedy (minusky minuskule). 3. Velikost (v typografických bodech nebo milimetrech). ČITELNOST PÍSMA Základní funkcí písma je jeho čitelnost. Na dobré čitelnosti se podílí mnoho činitelů, které ovlivňují čtenáře. Snahou je, aby čtení neunavovalo a písmo i celková úprava působily esteticky, doplňovaly a zvýrazňovaly obsah tiskoviny. Hlavní činitelé ovlivňující čitelnost a rozlišitelnost písma: podobnost a odlišnost tvarů znaků (písmen), velikost písma, proložení (volný prostor mezi řádkami), základní proklad v InD 10/12 (př. u velikosti desetibodového písma je proklad o dva body větší, vnitřní a vnější prosvětlení písma, rozdíl v tloušťce vertikálních a horizontálních tahů (duktus písma), délka horních a dolních dotahů, šířková proporce písma, mezislovní mezery se udávají v 1/3 velikosti písma (př. 12 bodové písmo bude mít mezislovní mezeru 4 body, sklon kurzívy, mezislovní mezery u titulků se udávají v 1/2 velikosti písma (př. 12 bodové titulkové písmo bude mít mezislovní mezeru 6 bodů), což je půlčtverčík zkratka v InD je shift + ctrl + N (Text Prázdné místo Krátká mezera), délka řádky, diakritická znaménka a ozdobné prvky, zabarvení a jakost povrchu papíru (spolu se schopností odrážet světlo), barevný tón (pestrost) tiskové barvy, intenzita osvětlení výrobku a irádiace (tj. zdánlivé zvětšení nepotištěných míst). Čitelnost písma u latinky určuje horní polovina obrazu. Lze se o tom přesvědčit zakrytím poloviny střední výšky písma. To znamená, že tvary horních partií písmových znaků se více podílejí na čitelnosti a rozlišitelnosti písma.

2 Základní proklad v InD 10/12 Velikost písma se udává v bodech (zde nastavíme velikost 10 bodů) Proklad o dva body větší (zde nastavíme proklad ve velikosti 12 bodů) Správný proklad mezi řádky 10/12 Základní funkcí písma je jeho čitelnost. Na dobré čitelnosti se podílí mnoho činitelů, které ovlivňují čtenáře. Snahou je, aby čtení neunavovalo a písmo i celková úprava působily esteticky, doplňovaly a zvýrazňovaly obsah tiskoviny. Špatný proklad mezi řádky 10/8 zadání menšího prokladu než je písmo Základní funkcí písma je jeho čitelnost. Na dobré čitelnosti se podílí mnoho činitelů, které ovlivňují čtenáře. Snahou je, aby čtení neunavovalo a písmo i celková úprava působily esteticky, doplňovaly a zvýrazňovaly obsah tiskoviny. Základní funkcí písma je jeho čitelnost. Na dobré čitelnosti se podílí mnoho činitelů, které ovlivňují čtenáře. Snahou je, aby čtení neunavovalo a písmo i celková úprava působily esteticky, doplňovaly a zvýrazňovaly obsah tiskoviny. čitelnost. Na i celková úprava

3 Základní velikost písma 60/70 Písmo Ukázka modifikace písma na výšku 50 %, 150 % Zde zadáme 50 % Písmo Zde zadáme 150 % Písmo

4 Základní velikost písma 60/70 Písmo Ukázka modifikace písma na šířku 50 %, 150 % Zde zadáme 50 % Písmo Písmo Zde zadáme 150 %

5 KONSTRUKCE PÍSMA Při tvorbě tiskového písma se vychází z písmové osnovy, kterou upřesnila oborová norma Písmo, písmařství, písmolijectví. Pro abecedy nakreslené českými písmaři je charakteristické, že verzálky jsou nižší než horní dotahy u minusek, aby rozlišovací (diakritická) znaménka (akcenty) nepřesahovala přes kuželku písma. akcentová dotažnice střední výška písma spodní dotažnice Šípek horní dotažnice střední dotažnice střední dotažnice (účaří) Názvy konstrukčních částí písmene Účaří základna písmové osnovy, na níž jsou postaveny obrazy písmových znaků. Aby písmové znaky byly opticky stejné, přesahují oblá písmena účaří. Tomuto tahu se říká přetah. Duktus výraznost kresby písma vyjádřená tloušťkou tahů písmen v poměru k jejich výšce. Stínování zesilování částí nebo celých tahů písmena, zvláště u dříků a oblouků; kolmé stínování je typické pro písma statická, šikmé (diagonální) proti směru hodinových ručiček pro písma dynamická. Tah písma kresebný prvek písmového znaku; např. dřík, oblouk, náběh, výběh atd.; podle tvaru se rozlišuje oblý, přímý a stínovaný tah. Dřík písmena hlavní svislý př. šikmý, nikoli však oblý tah písmena. Serif (patka) příčné zakončení tahu písmena (vodorovné, svislé nebo šikmé). Tvar serifů je jednotný v kresbě daného písma a pomáhá utvářet jeho charakter.

6 VÝZNAM PÍSMOVÝCH POJMŮ Klasifikační skupina rozsáhlá skupina písem s charakteristickými, kresebně příbuznými znaky. Rodina souhrn písem téhož druhu (např. Empiriana, Gill) ve všech řezech (obyčejné, kurzíva, polotučné, případně i další) a ve všech stupních. Soubor písmo téže rodiny ve všech stupních, avšak pouze jednoho řezu (jen obyčejné, nebo jen kurzíva atd.). Sada naložení jedné písmovky (úplná abeceda velkých i malých písmen jednoho stupně). Antikva základní forma latinkového tiskového písma; její abecední znaky jsou odvozeny z římských majuskulí a karolínských minuskulí. Rozlišuje se dynamická (renesanční), přechodová (barokní) a statická (klasicistická) antikva. Minusky (minuskule) písmena malé abecedy. Verzálky (majuskule) písmena velké abecedy. Kapitálky písmena velké abecedy ve velikosti střední výšky písma; používají se k vyznačování. Číslice (cifry) značky vyjadřující počet. Mohou být arabské nebo římské. Arabské bývají verzálkové (vysoké) pro číslicovou sazbu nebo minuskové (skákavé); římské číslice se zpravidla sázejí verzálkami latinkového písma. Kresebná verze charakter písma daný tvarovými prvky jeho kresby (základní, polotučný, nakloněný atd.). Základní písmo (obyčejné) stojaté písmo středního duktu; z jeho kresby se odvozují vyznačovací písma. Polotučné písmo vyznačovací písmo výrazného duktu. Tučné písmo vyznačovací písmo zvlášť výrazného duktu. Kurzíva vyznačovací písmo s kresbou skloněnou doprava (verze základního písma). Italika původní pravosklonné písmo, které není odvozeno od stojatého základního písma. Druh písma určité písmo pojmenované vlastním názvem (např. Empiriana, Public, Pražské kamenné, Palatino, Times, Ariel, Helvetika atd.). Knižní písmo (dílové, běžné) písmo vyvážené kresby středního duktu, dobře čitelné. Novinové písmo písmo obvykle šerifové; má zpravidla zvětšenou střední výšku a širší (otevřenou) kresbu písmových znaků, aby bylo i v nejmenších stupních dobře čitelné. Časopisecké písmo - dobře čitelné písmo středního duktu s kresebnými a vyznačovacími verzemi. Chlebové písmo staré označení pro základní písmo většinou menšího stupně, jehož ručním sázením si sazeči vydělávali na chléb. Vyznačovací písmo pro zvýraznění nebo odlišení části textu. Titulkové písmo písmo výrazného duktu zpravidla vyššího stupně. Iniciály původně bohatě kreslené litery používané na začátku kapitol nebo odstavců. Dnes první písmeno kapitoly, sázené alespoň o dva stupně větším písmem než běžný text. Akcidenční písmo písmo pro sazbu příležitostných tiskovin, inzerátů, titulků v novinové, časopisecké a dílové sazbě. Psané písmo (skript) písmo, jehož znaky jsou kaligraficky psané; mohou vycházet z historického nebo soudobého rukopisu. Kaligrafické písmo kultivované písmo s ustálenou formou psané ručně kaligrafickým nástrojem (plochým perem, štětcem). Konturové písmo písmo, jehož obraz je nakreslen pouze v obrysu.

7 Zdobené písmo akcidenční písmo se znaky vyzdobenými uvnitř nebo vně kontur ozdobnými prvky. Písmo psacího stroje písmo charakteristické kresby se stejnou šířkou písmových znaků. Unciála písmo oblých tvarů, v jehož abecedě se nerozlišují znaky malé a velké abecedy. Plakátové písmo dříve písmo odlévané z písmoviny i litiny, ryté do dřeva, plastiku, linolea a jiných hmot ve velikosti od 8 cicer výše. Zvlášť široké nebo úzké písmo písmo, jehož průměrná šířka přesahuje (nedosahuje) šířku standardního písma alespoň o polovinu. Dnes možno vytvořit v PC velikost písma až do bodů. A dále ještě znodifikovat do % na výšku i šířku.

8 Klasifikace tiskových písem Tisková písma bývají pečlivě propracovanými grafickými díly. Vycházejí z historických a vývojových skutečností a jsou odrazem současného stavu typografie. Každý stát má vlastní klasifikaci tiskových písem, která vychází z jeho vlastního, specifického vývoje. Třídění je mnohdy velmi rozdílné. Z podnětu Mezinárodního typografického svazu (Association Typographique Internationale ATYPI) se tisková písma třídí do deseti skupin, z toho je 9 skupin latinkových písem a poslední skupina písem nelatinkových. Toto mezinárodní rozdělení má být podkladem pro klasifikaci písem každého státu. MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE ATYPI 1. Renesanční antikva 2. Barokní antikva 3. Klasicistická antikva 4. Tučná antikva 5. Egyptienka 6. Bezserifová písma 7. Skripty (připomínající psaná písma) 8. Zdobená písma 9. Lomená písma 10. Nelatinková písma (řecká, azbuka, arabská, hebrejská KLASIFIKACE TYPOGRAFICKÝCH PÍSEM Všechna používaná typografická písma dělí do čtyř tříd: latinková písma, nelatinková písma pravosměrná (slovanská a řecká), nelatinkovaná písma levosměrná (orientální), ostatní písma (exotická). Způsob třídění latinkových písem je vyjádřen čtyřmístným číselným kódem ( ). První číslo označuje klasifikační skupinu. Těchto skupin je jedenáct: 1. Dynamická antikva (dříve renesanční) 2. Přechodová antikva (dříve barokní) 3. Statická antikva (dříve klasicistická) 4. Lineární písmo šerifové (dříve egyptienky) 5. Lineární bezserifové statické písmo (dříve grotesky) 6. Lineární bezserifové konstruované písmo (dříve grotesky) 7. Lineární bezserifové dynamické písmo (dříve grotesky) 8. Lineární antikva (dříve groteskantikvy) 9. Kaligrafická písma (dříve psaná) 10. Volně psaná písma (dříve psaná) 11. Písma lomená Druhé číslo označuje první podskupinu základní řezy sem jsou zařazována stojatá písma jemného, základního, středního a polotučného duktu. Počet variant základního řezu není ve všech klasifikačních skupinách stejný. Třetí číslo označuje druhou podskupinu vyznačovací nakloněné řezy pro nakloněná písma jemného, základního, středního a polotučného duktu. Existují tři varianty: dynamická (dříve renesanční italika), přechodová (dříve přechodová a klasicistická italika), statická (dříve nakloněné antikvy kurzívy).

9 Čtvrté číslo označuje třetí podskupinu zdobené varianty navazují na základní a vyznačovací nakloněné řezy všech klasifikačních skupin. Používají se jako titulková písma. Patří sem také písma tučného i velmi tučného duktu jak základního, tak vyznačovacího nakloněného řezu. Podle způsobu zdobení se dělí do šesti variant: 1. Zdobená proměnou duktu a proporce 2. Zdobená proměnou siluety písmového znaku 3. Zdobená dekorováním siluety znaku 4. Zdobená přičleňováním prostorových prvků 5. Volné plošné modifikace 6. Prostorové modifikace

10 KLASIFIKACE TYPOGRAFICKÝCH PÍSEM LATINKOVÝCH Dynamická antikva písma vytvořená od druhé poloviny 15. století do první poloviny 18. století (renesanční antikvy) a jejich novodobé modifikace. V písmech převládá dynamický (kaligrafický) charakter kresby. Charakteristické prvky kresby: Šířková proporce je diferencovaná. Osa stínu u oblých tahů je šikmá, natočená doleva. Rozdíly v tloušťce mezi hlavními a spojovacími tahy jsou většinou malé. Šerify mají prohnutý klínový náběh ke dříku, jednostranné horní šerify minusek jsou vždy šikmé. Dynamická antikva benátská příčka u e je šikmá. Typická písma: Jenson, Roman, Centaur, Menhartova antikva. Dynamická antikva pozdně renesanční zvětšená střední výška písma, větší kontrasty v tloušťce hlavních a spojovacích tahů. Typická písma: Plantin, Caslon, Academia. Přechodová antikva písma vytvořená v druhé polovině 18. století (barokní antikvy) a jejich novodobé modifikace. U těchto písem se ve stejném poměru uplatňuje jak dynamický (rukopisný), tak statický (kresebný) princip. Charakteristické prvky kresby: Šířková proporce není jednotná. Osa stínování u oblých tahů je téměř nebo úplně svislá. Rozdíly v tloušťce hlavních a spojovacích tahů jsou výraznější. Šerify jsou jednodušší s méně prohnutým náběhem, jednostranné horní šerify u minusek nejsou tak šikmé jako u dynamické antikvy. Typická písma: Fournier, Baskerville, Menhartova romana, Kolektiv, Týfova antikva. Statická antikva písma vytvořená v druhé polovině 18. století a začátkem 19. století (klasicistické antikvy) a jejich novodobé modifikace. U těchto písem dominuje statický (kresebný) princip. Charakteristické prvky kresby: Šířková proporce není diferencovaná. Osa stínování u oblých tahů je vždy svislá. Velké rozdíly v tloušťce hlavních a spojovacích tahů. Šerify jsou vodorovné, tenké. Statická antikva didotovská šerify jsou bez náběhů. Typická písma: Didot, Bodoni, Walbaum, Empiriana, Teimerova antikva. Statická antikva anglická šerify u verzálek přecházejí do tenkých tahů prohnutými náběhy. Typická písma: Modem 20. Lineární písmo serifové písma vycházející z egyptienek 19. století a jejich současné modifikace. Slučují se zde prvky antikvových a lineárních písem. Charakteristické prvky kresby: Šířková proporce není diferencována. Stínování nevýrazné, osa u oblých tahů je vždy svislá; výrazné šerify. Lineární písmo serifové tloušťka hlavních a spojovacích tahů je mírně diferencovaná; šerify čtyřhranné, vodorovně nasazené, do hlavních tahů přecházejí prohnutými náběhy. Typická písma: Clarendon, Egizio, Volta, Neutra, Public. Lineární písmo serifové s trojúhelníkovými serify tloušťka hlavních a spojovacích tahů je mírně diferencovaná, výrazné klínové šerify vodorovně nasazené, s různým úhlem seříznutí. Typické písmo: Latin. Lineární písmo serifové s rovnými serify, egyptienka hlavní a spojovací tahy se jen nepatrně liší v tloušťce nebo jsou monolineární; šerify čtyřhranné, vodorovně nasazené, bez náběhů; střední výška písma je zvětšená. Typická písma: Beton, Memphis, Rockwell, Šerifa. Lineární písmo bezserifové statické grotesky 19. století a jejich novodobé modifikace. Východiskem pro tato písma bylo statické (kresební) schéma klasicistické antikvy. Charakteristické prvky kresby: Šířková proporce není diferencována. Osa stínování je málo výrazná, vždy svislá.

11 Lineární písmo bezserifové statické, grotesk má šikmo zakončené otevřené tahy u minusek a, c, e a s; minuska g je obvykle jednobříšková. Typické písmo: Akzidenz Grotesk. Lineární písmo bezserifové statické, neogrotesk novodobá modifikace; zakončení otevřených tahů je důsledně vodorovné; střední výška písma je zvětšená. Typická písma: Univers, Helvetice, Folio. Lineární písmo bezserifové konstruované písma vycházející z konstruktivismu dvacátých let našeho století. Charakteristické prvky kresby: většinou monolineární písma koncipovaná do geometrického tvaru nebo z něj odvozovaná. Odvozené ze čtyřúhelníku šířková proporce není diferencovaná. Typické písmo: Eurostile. Písmo odvozené z kruhu šířková proporce je diferencovaná. Typická písma: Futura, Avant Garde, Superbuchgrotesk. Písmo odvozené z jiného geometrického tvaru šířková proporce není jednotná. Typické písmo: Barell. Lineární písmo bezserifové dynamické písma, jejichž konstrukce navazuje na dynamickou (rukopisnou) antikvu. Charakteristické prvky kresby: Šířková proporce je diferencovaná. Mírné rozdíly v toušťce tahů. Písmo s kolmou osou šířkové proporce nejsou příliš výrazné. Typická písma: Antique Olivě, Frutiger, Vega. Písmo s nakloněnou osou výrazná diferenciace v šířkových proporcích; písmové znaky jsou vyvažovány podle doleva nakloněné osy. Typická písma: Gill, Syntax, Maršův grotesk. Lineární antikva do této skupiny jsou zařazena písma, v nichž se slučují rysy jak antikvových, tak lineárních písem. Charakteristické prvky kresby: Šířková proporce není jednotná. Rozdíly v toušťce tahů jsou patrné, jen v ojedinělých případech jsou monolineární. Konce tahů jsou mírně rozšířené (skryté serify) nebo ukončené malými serify. Lineární antikva s jemnými serify malé, jemné rovné serify bez náběhů, ukončující monolineární tahy, kresbu znaků jen opticky uzavírají. Typické písmo: Copperplate, Jusignia, Epigraf. Lineární antikva se skrytými serify tahy s malými rozdíly v tloušťce jsou zakončeny výrazným rozšířením (skryté serify). Typické písmo; Friz Quadrata, Quorum, Eras. Lineární antikva s rozšířenými koncovými tahy značně kontrastní tahy jsou zakončeny viditelným rozšířením, které však nedosahuje velikosti skrytých serifů. Typická písma: Optima, Pascal, Cantoria. Kaligrafická písma vycházejí z kultivovaných kaligrafických skriptů s velmi výraznými rozdíly v tloušťce tahů. Dynamické navazuje na kaligrafická písma 16. a 17. století; jeho forma je odvozena z kaligrafie plochým perem, postaveným šikmo k účaří. Typické písmo: El Greco. Přechodové navazuje na kaligrafická písma z konce 17. a začátku 18. století; je odvozeno z kaligrafie plochým perem, postaveným rovnoběžně s účařím. Typické písmo: Arabella. Statické navazuje na skripty z konce 18. a začátku 19. století; vychází z kaligrafie ostře seříznutým perem, kdy rozdílů v tloušťce tahů se dosahuje změnou tlaku na pružinu pera. Typické písmo: Bank Script.

12 Volně kaligrafované je odvozeno z reklamních skriptů Bank Script 20. století; vychází z kaligrafie kreslené štětcem. Typické písmo: Impuls. Volně psaná písma vycházejí ze současných rukopisných skriptů. U většiny těchto písem jsou v tloušťce nepatrné rozdíly. Jsou psána kulatým a tupým nástrojem. Typická písma: Fiesta, Marianna Black, Signál, Time Script. Lomená písma písma, která se vyvíjela od období gotiky až do 19. století. Typická písma: Textura, Rotunda, Švabach, Fraktura, Česká bastarda a moderní Gotikoantikva, v níž jsou sloučeny prvky jak antikvy, tak lomených písem. Time-Script Charakteristické prvky kresby: Šířková proporce není diferencována. Osa stínování je málo výrazná, vždy svislá.

13 Měření písma typografickým pravítkem písmo měříme bez spodní dotažnice Šípek písmo měříme bez akcentové dotažnice písmo měříme od horní dotažnice ke střední dotažnici (účaří) okénko na typografickém pravítku Šípek 70 b 18,56 měříme v bodech (TMS) Písmo měříme ve velikosti verzálek bez akcentové a bez spodní dotažnice. Pokud v písmu jsou pouze minusky měříme podle souhlásek k l d f atd. zde zadáme naměřenou velikost písma (70 bodů) zde zadáme proklad písma (84 bodů)

Všechna písma se řadí do čtyř tříd:

Všechna písma se řadí do čtyř tříd: KLASIFIKACE PÍSMA Od vynálezu knihtisku vzniklo velké množství tiskových písem, v digitální podobě jich v současnosti existuje několik desítek tisíc. Pro orientaci při nakupovní nebo používání písma bylo

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

smíšená forma dynamická forma přechodová forma statická forma smíšená forma

smíšená forma dynamická forma přechodová forma statická forma smíšená forma smíšená forma dynamická forma přechodová forma statická forma smíšená forma kaligrafické písmo dynamická antikva přechodová antikva volně psané písmo lineární antikva lineární serifové písmo lineární bezserifové

Více

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby Literatura Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Oldřich Hlavsa: Typographia I, II, III František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky Martin T. Pecina: Knihy a typografie Jiří Rybička: LaTeX

Více

Písmo. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Písmo. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie písma Historie písma je prostředkem pro záznam myšlenek/skutečností. Vývoj písma: předchůdci písma kresby, piktogramy, ideogramy (symboly)

Více

16. Klasifi kace tiskových písem. Typografie

16. Klasifi kace tiskových písem. Typografie 16. Klasifi kace tiskových písem www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 8. 2. 2013 Strana: 1/13 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6. Písma

Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6. Písma Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6 Písma Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás ale zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak ale mluvíme o písmu. Písmo vzniklo jako potřeba zaznamenávat

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Písmo

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Písmo DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Písmo Petr Lobaz, 21. 2. 2007 Historie písma PRVOPOČÁTEK mnemogramy pomůcka pro zapamatování (počet, směr) piktogram obrazový přepis sdělení, rébus ideogram

Více

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma DTP - Typografie písma Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma Rukopis a zásady jeho tvorby Zásady pro rozumnou komunikaci

Více

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo Počítačová typografie úvod Aplikační software na PC Počítačová typografie původní verze Mgr. Lucie Pelikánová úpravy a rozšíření RNDr. Jan Preclík! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat! dobře čitelná!

Více

Užitá kaligrafie. Výukový modul. Iva Rohanová

Užitá kaligrafie. Výukový modul. Iva Rohanová Užitá kaligrafie Výukový modul Iva Rohanová Stránka 1 Předmluva: Písmo je činnost, která má v různých kulturách různé vlastnosti. Přesto představuje jednu oblast s určitými společnými znaky. Jednotlivé

Více

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů T Y P O G R A F I E Tvorba textových dokumentů Počítačová typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat typus = znak, grafó = píši současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku každý může

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Rekonstrukce Karolínské minuskule Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. Petr Procházka Brno 2011 Na tomto místě bych chtěl

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Písmo, popis, popisky a text na mapách. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Písmo, popis, popisky a text na mapách. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Písmo, popis, popisky a text na mapách Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 11. 12. 2007 Poslední aktualizace: 9. 12. 2011 Popisná a

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Je na pomezí mezi řemeslem a uměním.

Více

České vysoké učení technické. Typografie písma

České vysoké učení technické. Typografie písma České vysoké učení technické vpraze Technická2-Dejvice,16627 Fakulta elektrotechnická Katedra matematiky Typografie písma Červen 2005 Zpracoval: Dalibor Barri Obsah 1 Úvod 1 1.1 Historiepísmatrochujinak...

Více

Typografie. 8. Serifová písma. Typografie. Vytvořil: Mgr. Milan Heroudek. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 8 Serifová písma Strana: 1

Typografie. 8. Serifová písma. Typografie. Vytvořil: Mgr. Milan Heroudek. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 8 Serifová písma Strana: 1 8. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Mgr. Milan Heroudek Strana: 1 Škola Ročník 1. a 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG Brno Číslo projektu Číslo a název

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

ZÁKLADY TYPOGRAFIE PRO POČ ÍTAČ OVOU GRAFIKU

ZÁKLADY TYPOGRAFIE PRO POČ ÍTAČ OVOU GRAFIKU OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY TYPOGRAFIE PRO POČ ÍTAČ OVOU GRAFIKU PAVEL NOGA OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: PhDr.

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Pravidla jednotného vizuálního stylu

Pravidla jednotného vizuálního stylu Pravidla jednotného vizuálního stylu l i s t o p a d 2 0 0 9 K o n s t a n t y f i r e m n í h o d e s i g n u Základním prvkem jednotného firemního designu Penzijního fondu České pojišťovny jsou jeho

Více

Typografické názvosloví upravuje norma č. 88 0111 Písmo, písmařství, písmolijectví

Typografické názvosloví upravuje norma č. 88 0111 Písmo, písmařství, písmolijectví Typografické názvosloví upravuje norma č. 88 0111 Písmo, písmařství, písmolijectví Iniciálka (větší počáteční písmeno) Kaligrafie (krasopis nebo způsob tvorby písma) Kuželka písma (stupeň velikosti písma

Více

18. Kniha technologická příprava. Typografie

18. Kniha technologická příprava. Typografie 18. Kniha technologická www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 5. 3. 2013 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Typografie. Tiskovina má vypadat tak, aby byla dobře čitelná snadno se v ní orientovalo působila esteticky

Typografie. Tiskovina má vypadat tak, aby byla dobře čitelná snadno se v ní orientovalo působila esteticky Základy typografie Typografie Tiskovina má vypadat tak, aby byla dobře čitelná snadno se v ní orientovalo působila esteticky Typografie jako řemeslo poklidný vývoj od vynálezu knihtisku až do doby všeobecného

Více

Strana 1 (celkem 10)

Strana 1 (celkem 10) Knihtisk - Johann Gensfleisch zván Guttenberg 15. století. Ofset- polygrafická technologii tisku z plochy (tisknoucí i netisknoucí místa jsou ve stejné výšce a samotný tisk je umožněn díky vzájemné odpudivosti

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

2/ Písmo (terminologie). Nauka o písmu. Latinka.

2/ Písmo (terminologie). Nauka o písmu. Latinka. 2/ Písmo (terminologie). Nauka o písmu. Latinka. Nauka o písmu Latinka. Ze všech písem, která se v historickém vývoje vyprofilovala, nás zajímá především latinka, protože žijeme v regionu, kde se tradičně

Více

Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století.

Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století. Gotické písmo - Majuskulová písma nápisová /gotická majuskule, románsko-gotická majuskule aj. kaligrafické formy/ - Formální písma knižní /gotická knižní minuskule, textura, rotunda/ - Běžná písma kursivní

Více

Typografie. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Typografie. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Typografie Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Dějiny typografie Rukopisy Vynález knih3sku Inkunábule (prvo3sky) Mistři typografie v období

Více

Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století.

Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století. Gotické písmo - Majuskulová písma nápisová /gotická majuskule, románsko-gotická majuskule aj. kaligrafické formy/ - Formální písma knižní /gotická knižní minuskule, textura, rotunda/ - Běžná písma kursivní

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Vznik a vývoj písma. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Vznik a vývoj písma. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Vznik a vývoj písma Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Počátky vizuální komunikace Historie písma (petroglyfy, geoglyfy,...) Vznik písma

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-202

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-202 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

stupeň písma je výška kuželky písma udávaná v bodech. Pojem kuželka označuje v kovové sazbě hranol s reliéfem píemene.

stupeň písma je výška kuželky písma udávaná v bodech. Pojem kuželka označuje v kovové sazbě hranol s reliéfem píemene. Velikost písma Velikost písma je třeba volit s ohledem na typ čtenáře (děti, dospělí, starší a hůře vidící lidé). Velikost písma je také dobré přizpůsobit velikosti formátu a šířce sloupce. Kombinace velkého

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Technické kreslení. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L ZS 2009

Technické kreslení. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L ZS 2009 ZS 2009 technické kreslení - souhrnný název pro všechny druhy grafického vyjadřování v různých vědních, technických a výrobních oborech úkolem technického kreslení je zobrazení trojrozměrných předmětů

Více

ZÁKLADY TYPOGRAFIE. Ing. Daniel Velek SPŠ a VOŠ, Kladno

ZÁKLADY TYPOGRAFIE. Ing. Daniel Velek SPŠ a VOŠ, Kladno ZÁKLADY TYPOGRAFIE Ing. Daniel Velek SPŠ a VOŠ, Kladno Obsah: Úvod do typografie... 5 Typografie:... 5 1 Úloha dokumentu dnes... 6 1.1 Má dvojí formu:... 6 1.2 Pro tvorbu a využití dokumentu se využívají

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah o manuálu 1. obchodní značka 1 1 obchodní značka 1 2 barva značky a dodatkové barvy 1 3 inverzní barevné provedení 1 4 černobílé provedení značky 1 5 dodatkový

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Kreslení strojírenských výkresů. Ing. Eva Veličková VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Kreslení strojírenských výkresů Ing. Eva Veličková Obsah: 1. Strojírenské výkresy... 2 2. Pravoúhlé promítání, pohledy... 7 3. Zobrazování na strojírenském

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

4 další užití 4.1 e-mail 4.2 průkaz kontrolora. 2 písmo 13 2.1 základní písmo 14 2.2.1 doplňkové písmo 1 15 2.2.2 doplňkové písmo 2 16

4 další užití 4.1 e-mail 4.2 průkaz kontrolora. 2 písmo 13 2.1 základní písmo 14 2.2.1 doplňkové písmo 1 15 2.2.2 doplňkové písmo 2 16 Manuál loga OSA OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. manuál loga obsah 1 1 logotyp 2 1.1 logo 3 1.2 ochranná zóna loga 4 1.3 konstrukce loga 5 1.4 základní barevné provedení loga

Více

Základy práce s textem

Základy práce s textem Základy práce s textem Historicky: Obrázky zjednodušené obrázky (piktogramy) písmo kde znak nahrazuje slovo, písmo-klínové, egyptské, fénické, židovské. Z řeckého písma se vyvinula azbuka i latinka. Vynález

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

CENTRUM DIGITÁLNÍCH SLUŽEB MINO

CENTRUM DIGITÁLNÍCH SLUŽEB MINO Obsah Základní pravidla sazby a typografie...- 2 - Základní pravidla hladké sazby...- 2 - Pravidla sazby jednotlivých sazebních prvků a značek...- 2 - Dělení slov...- 5 - Úprava sazby do odstavců...- 6

Více

Klasicistní statická. Charakteristika písma: Osobnosti statické antikvy:

Klasicistní statická. Charakteristika písma: Osobnosti statické antikvy: Období klasicismu Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. století za vlády "krále

Více

DESIGN MANUÁL. co všechno by měl obsahovat design manuál

DESIGN MANUÁL. co všechno by měl obsahovat design manuál DESIGN MANUÁL co všechno by měl obsahovat design manuál 1 Základní kritéria Design manuálu: přehledná struktůra. Příkladem přehlednosti je zařazení Obsahu na úvod celého manuálu. Obsah je (soupiska všech

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5 Typografie Typografie je vědní obor zabývající se sázením textu, hlavně jeho grafickou stránkou. S příchodem počítačů máme k dispozici různé DTP programy (DeskTop

Více

MĚSTO FRÁGHA JE POSTAVENO Z KAMENE A Z VÁPNA. CHCEM

MĚSTO FRÁGHA JE POSTAVENO Z KAMENE A Z VÁPNA. CHCEM MĚSTO FRÁGH JE POSTVENO Z KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu ENÉ UČENÍ V NŠEM METROPOLITNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M RŽSKÉM JEDNOHO DNE ŠEL JSEM POZDĚ K ŠERU, PRH YL EŽ ŘÍM JDEŠ PRHOU JKO VINORNÍM

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU verze 01, 12/2014

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU verze 01, 12/2014 MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU verze 01, 12/2014 ÚVOD Úkolem jednotného vizuálního stylu je vytvoření jednotné charakteristické firemní kultury a prezentace společnosti. Základními prvky koordinovaného

Více

Typografie - teorie a základní aplikace

Typografie - teorie a základní aplikace Typografie - teorie a základní aplikace Typografie dříve mimo jiné souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném

Více

Zásady tvorby obchodního katalogu hudebnin

Zásady tvorby obchodního katalogu hudebnin Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zásady tvorby obchodního katalogu hudebnin Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph.D. Jitka Francová Brno 2010 2 Chtěla bych touto cestou

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Kaligrafie.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Kaligrafie. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Kaligrafie semestrální práce Karel Mastný Jiří Roub V Praze dne 26. 4. 2011 Kartografická

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Informační a komunikační technologie

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Informační a komunikační technologie Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Alois Kužela

Více

LOGO MANUAL Definice základního používání loga BIKE COMPANY

LOGO MANUAL Definice základního používání loga BIKE COMPANY LOGO MANUAL Definice základního používání loga ÚVOD KELLYS Logo Manuál je dokument stanovující základní pravidla používání grafických prvků loga a logotypu společnosti Kellys Bicycles k zachování jednotného

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

stručně popsat historii grafiky a grafického designu definovat základní pojmy z oblasti grafiky

stručně popsat historii grafiky a grafického designu definovat základní pojmy z oblasti grafiky 1 ÚVOD Grafika je jedním z druhů výtvarného umění. Vymezení pojmu je poměrně složité. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží

Více

Tento výukový materiál vznikl za podpory: Rok: 2012 2013 Ing. Suchý Milan

Tento výukový materiál vznikl za podpory: Rok: 2012 2013 Ing. Suchý Milan Tento výukový materiál vznikl za podpory: Rok: 2012 2013 Ing. Suchý Milan SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Technické kreslení Kótování Ing. Suchý Milan 7.5.2012 Základní princip kótování, prvky kót, soustavy kót,

Více

Osmičetné rozety. a některé konstrukční principy

Osmičetné rozety. a některé konstrukční principy Osmičetné rozety a některé konstrukční principy Převládajícím znakem islámských geometrických vzorů je charakteristická geometrická rozeta, jejíž okvětní lístky jsou uspořádány kolem ústřední hvězdy jako

Více

Trochu historie. Písmo je když. Vladimír Kopecký Jr. VERZÁLKY, MAJUSKULE, UPPER CASE minusky, minuskule, lower case

Trochu historie. Písmo je když. Vladimír Kopecký Jr. VERZÁLKY, MAJUSKULE, UPPER CASE minusky, minuskule, lower case Jemný úvod do počítačové typografie aneb průvodce světem dokumentů Vladimír Kopecký Jr. Fyzikální ústav MFF UK kopecky@karlov.mff.cuni.cz Trochu historie 9 století Korejci tisknou z dřevěných předloh knihy

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1 2 3 1. 1 TUL úvodní slovo 2. 1 LOGO TUL možné varianty 2. 2 LOGO TUL barevné provedení 2. 3 LOGO TUL černobílé provedení 2. 4 LOGO TUL

Více

Dodatek k ŠVP výuka Comenia Script v 1.ročníku ZŠ

Dodatek k ŠVP výuka Comenia Script v 1.ročníku ZŠ Dodatek k ŠVP výuka Comenia Script v 1.ročníku ZŠ Dodatek k ŠVP byl projednán v pedagogické radě dne 10.9.2015 Dokument byl schválen ředitelem školy dne 10.9.2015 1 OBSAH strana 1. Identifikační údaje

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Tvorba technické dokumentace Fáze projektové dokumentace z hlediska stavebního řízení Průběh stavebního řízení

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 5. Vizitky I. www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne: 12. 9. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století.

Gotické písmo. Gotické písmo se plně rozšířilo po Evropě ve 13. a 14. století. Gotické písmo Majuskulová písma nápisová /gotická majuskule, románsko gotická majuskule aj. kaligrafické formy/ Formální písma knižní /gotická knižní minuskule, textura, rotunda/ Běžná písma kursivní /gotická

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PRAVIDLA PRO KÓTOVÁNÍ SOUČÁSTÍ

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Formáty papíru řady A, B, C m v íru p a ry ě o R

Formáty papíru řady A, B, C m v íru p a ry ě o R Formát knihy Formát knihy Formát knihy musí být zvolen adekvátně obsahu knihy a pohodlí čtenáře. Detektivku formátu A4 si člověk většinou do tramvaje nevezme................... Rozsáhlou obrazovou publikaci

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Uživatelem definované požadavky a parametry systému

Uživatelem definované požadavky a parametry systému Uživatelem definované požadavky a parametry systému J. Rybička, J. Přichystal, P. Talandová Koncepce parametrů Obecný model procesu zpracování dokumentu počítačem předpokládá, že uživatel pokud možno co

Více

ONDŘ EJ Š MERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma S Š OGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘ EJ Š MERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma S Š OGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘ EJ Š MERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i S Š OGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Tato učebnice vznikla za přispění operačního programu Investice do rozvoje vzdělávání. Copyright Ondřej

Více

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. manuál loga obsah. 1 logotyp 2

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. manuál loga obsah. 1 logotyp 2 Manuál loga OSA OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. manuál loga obsah 1 1 logotyp 2 1.1 logo 3 1.2 ochranná zóna loga 4 1.3 konstrukce loga 5 1.4 základní barevné provedení loga

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

Moravská jantarová stezka

Moravská jantarová stezka Moravská jantarová stezka Moravská jantarová stezka Z Á K LA D N Í M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U - logotyp 2007 Logotyp - použití Tento manuál určuje a stanovuje základní

Více

4. Řádkový proklad, stránkový a řádkový rejstřík. Typografie

4. Řádkový proklad, stránkový a řádkový rejstřík. Typografie 4. Řádkový proklad, www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 14. 9. 2012 Strana: 1/7 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více