Školní zralost a příprava na školu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní zralost a příprava na školu"

Transkript

1 Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky

2 Jak poznáme, že dítě začíná být zralé na vstup do školy Realističtější náhled na svět - dítě hledá příčiny jevů, musí si vše vyzkoušet, rádo se ptá, jak věci fungují Odpoutává se od egocentrismu - chápe, že jsou také ostatní lidé, nemusí být stále středem pozornosti, začíná preferovat určité kamarády Zvyšuje se kapacita paměti - některé děti si lépe pamatují sluchové podněty, jiné zrakové či spojené s manipulací a vlastní zkušeností Začíná klasifikovat předměty podle různých pravidel např. podle barvy, tvaru, velikosti, chápe nadřazený pojem, opaky slov Začíná se orientovat v čase Pozornost dítěte vyzrává Zlepšuje se sluchové a zrakové vnímání i paměť - stává se přesnější, což umožňuje úspěšné čtení a psaní

3 Sledujeme emoční a sociální rozvoj U dítěte se začíná rodit svědomí vnitřní hlas, který umožňuje pociťovat vinu a korigovat vlastní jednání Začíná si uvědomovat některé sociální normy a přijímá je za své, což mu umožní přijmout roli žáka Stále je důležitá hra, prostřednictvím které se učí a rozvíjí Stává se stabilnější v emočních projevech při náročnějších situacích je ovšem stále ještě křehké a potřebuje podporu učitele a především rodičů Důležitý je rozvoj sociálních dovedností a komunikačních schopností, které umožní dítěti uspět v kolektivu

4 V jakých oblastech by mělo být dítě připravené Tělesná stránka - přiměřený vzrůst, somatický stav Rozumová oblast - dostatečná zralost CNS, tak aby dítě mělo dostatečně zralé vnímání, dostatečnou pozornost, paměť, vizuomotorické dovednosti, ovládnutí řeči, určité vědomosti, zájem o práci, racionální přístup ke skutečnosti Sociální stránka - schopno vydržet bez rodičů, navazovat kamarádské vztahy a postupně se orientovat v třídním kolektivu, umět si udržet kamarády, pomoci druhému, ubránit si svůj prostor, řešit drobné konflikty, spolupracovat s ostatními.

5 Připravujeme v oblasti zrakového vnímání Cvičíme: puzzle, pexeso, stavby ze stavebnic podle návodu, řazení odstínů barev, předmětů podle velikosti, podporujeme sledování předmětů na dálku, cvičíme levopravý pohyb očí V pracovních sešitech: hledání rozdílů ve dvou obrázcích, vyhledávání detailů na obrázcích, nalezení odlišného tvaru v řadě, obkreslování tvarů, vybarvování podle čísel

6 Připravujeme se v oblasti sluchového vnímání Cvičíme: rytmická říkadla, vytleskávání slabik, hry na rozeznávání první a poslední hlásky, krátké básničky zpaměti Učíme dítě vnímat přírodní zvuky, přijemné tóny i ticho Při společné činnosti eliminujeme další akustické podněty, především televizi a rádio Podporujeme hru na jednoduché hudební nástroje

7 Připravujeme se v oblasti řečové Správná výslovnost, artikulační obratnost, plynulost Porozumění řeči, dostatečná slovní zásoba - dítě smysluplně popíše, co je na obrázku, pozná a pojmenuje nesmysly, interpretuje pohádku, tvoří protiklady, nadřazené pojmy, slova podobného významu Dítě mluví v souvětích, používá všechny slovní druhy Navazování verbálního kontaktu, vede dialog přiměřený věku, ptá se, řekne jméno atd, používá oční kontakt Cvičíme: říkadla, písničky, čteme si s dítětem a povídáme.

8 Podporujeme vnímání prostoru Fixujeme levo-pravý pohyb očí důležité pro čtení a psaní. Postupně dítě učíme určité strategii při hledání předmětů na ploše, což zvyšuje rychlost a koncentraci. Dítě by mělo znát pojmy: Nahoře, dole Vpředu, vzadu Vpravo, vlevo Vpravo nahoře dvě kritéria První, poslední Uprostřed, prostřední, předposlední Hned před, hned za Cvičíme: venku, při manipulaci s předměty, na obrázcích, vyhledávání cesty v bludištích

9 Podporujeme vnímání času Seřadit obrázky podle posloupnosti děje - co se stalo nejdříve, později, naposled Orientace ve dnech v týdnu Přiřadit činnosti obvyklé pro roční období Cvičíme: upozorňujeme dítě na to, jaký den v týdnu je, kdy budou různé svátky, narozeniny, co budeme dělat v zimě, v létě. Učíme postupně orientaci na hodinách.

10 Uvolňujeme ruku a připravujeme se na psaní Rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku: skákání na jedné noze, skákání přes švihadlo, běhání do schodů, chození po čáře, jízda na kole, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, navlékání korálků, stavění z lega podle předlohy, modelování, chytání malého míčku, přesypávání, přelévání, psaní v písku, na velký papír, prstovými barvami. Poporujeme spontánní kresbu postava, dům Cvičíme prvky písma tečky, čárky, vlnky, kruhy Podporujeme správné návyky při kreslení správné držení tužky, postavení ruky, uvolnění ruky, adekvátní tlak na podložku, plynulost tahů Vizuomotorika spolupráce oka a ruky při kreslení a provádění činností, podporujeme vybarvování podle vzoru, kresba podle vzoru apod. Při vstupu do školy by mělo být upřesněno, zda je dítě levák či pravák

11 Podporujeme rozvoj početních představ Cvičíme následující pojmy: Porovnávání - stejně, méně X více, o jeden více, o jeden méně Řazení seřazení prvků podle velikosti, pojmenovat nejmenší, největší, prostřední Třídění co do skupiny nepatří, třídění podle kritérií Množství jmenování číselné řady Tvary kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník

12 Co má dítě umět k zápisu Znát své jméno, adresu, jména rodičů a sourozenců Tvary Barvy Číselná řada do 10ti Některá písmena Prostorové představy (nad, pod, vpravo, vlevo) Vnímání času (průběh dne, týden) Zpaměti básničku, písničku První a poslední hlásku ve slově Pojmy nadřazené (hračka míč, panenka,.) Protiklady (velký malý)

13 Co má dítě umět k zápisu Části těla Namalovat obrázek osoby Umět držet tužku Obkreslit vzor Vystřihovat Vytleskávat rytmus Popsat obrázek, krátký příběh Zvládat sebeobsluhu (oblékání, stolování, zavazování tkaniček)

14 Odklad školní docházky? Pouze v případě, kdy jsou k tomu důvody: Velké problémy s výslovností a řečovým projevem Narozeno v letních měsících /především u chlapců/ Nápadný strach ze sociálního kontaktu Výraznější zdravotní problémy Výraznější znaky nerozvinutého zrakového a sluchového vnímání Zjevná nezralost dítě je hodně hravé, nezajímá se ještě o to, zda půjde do školy, nechce dělat úkoly, celkově vnímáme, že potřebuje více času na přirozené dozrání

15 Vhodné pomůcky pro předškoláky Trojhranné psací potřeby podporující správný úchop tužky Kvalitní pracovní sešity: Jiřina Bednářová: Mezi námi předškoláky, Co si tužky povídaly, Rozvoj zrakového vnímání, Orientace v prostoru a v čase KuliFerda Rozvoj myšlení /Raabe/ či další sešity této řady Pro leváky používáme speciální nůžky a věnujeme zvýšenou pozornost správnému úchopu a sezení u kreslení

16 Vstup do školy jako významná změna 1. Systematické vzdělávací působení děti se mezi 6. a 7. rokem rychle rozvíjí a potřebují dostatečnou stimulaci rozumových schopností 2. Nové rytmy a strukturování času děti mohou být v první třídě více unavené, volíme méně kroužků, spíše aktivity pohybové a ty, které nevyžadují další domácí přípravu 3. Dítě je uvedeno do nového postavení, statusu a nové životní role, kterou však musí chápat, aby ji mohlo zvládnout 4. Vzniká tlak na výkon, porovnávání a pocit zodpovědnosti, což vyžaduje posilování zdravého sebevědomí 5. Nové zážitky posun k větší samostatnosti, nové prostředí a aktivity, které dítě opět vývojově stimuluje

17 Případné dotazy

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. Charakteristika přípravné třídy ZŠ jazyků Karlovy Vary zřídila přípravnou třídu, která je umístěna v budově 1.stupně.

Více

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? správně vyslovovat všechny hlásky vyřídit jednoduchý vzkaz vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit orientovat

Více

Před vstupem do školy

Před vstupem do školy Před vstupem do školy Nástup do školy je pro všechny děti velmi významným obdobím. Znamená totiž počátek nové životni fáze - ze světa her vstupují do světa povinností. Pro zvládnutí nových nároků spojených

Více

P Ř E D Š K O L Á K. Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky

P Ř E D Š K O L Á K. Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky P Ř E D Š K O L Á K OBSAH : Poradenství při výchově dětí 3 5 letých str. 2 Vyšetření školní zralosti Psychoterapie hrou Kurz grafomotoriky Péče o děti předškolního věku str. 3 Předškolní věk Desatero pro

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Co znamená pojem Lehké mozkové dysfunkce (LMD)?

Co znamená pojem Lehké mozkové dysfunkce (LMD)? Co znamená pojem Lehké mozkové dysfunkce (LMD)? Pojem Lehké mozkové dysfunkce (LMD) neříká nic jiného, než že jde o lehkou vrozenou nerovnoměrnost ve vývoji a výkonnosti jednotlivých duševních funkcích.

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté

Více

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP PV): AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA ŠVP PV vypracovali:

Více

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA

AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠVP PV): AŤ JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA ŠVP PV vypracovali:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Školní vzdělávací program ZŠS vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program ZŠS vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Školní vzdělávací program ZŠS vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Cíle vzdělávání Ve vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

Co mají umět děti v mateřské škole

Co mají umět děti v mateřské škole Co mají umět děti v mateřské škole Zpracováno podle knihy: J. Bednářová V. Šmardová Diagnostika předškolního věku Co má umět 3-4 leté dítě Sebeobsluha Hygiena Aktivně hlásí potřebu, po použití WC si umyje

Více

Předškolní kluby. pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Předškolní kluby. pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Předškolní kluby pro děti ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: Mgr. Naďa Máchová Kasuistikami přispěla: Mgr. Kateřina Fikarová Stejně jako celý projekt i samotná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Školní vzdělávací program Příílloha G: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele

Více

Co by měl umět předškolák

Co by měl umět předškolák Co by měl umět předškolák Chystá se váš potomek na podzim do školy? Anebo ho to čeká až příští rok? Přechod z mateřské do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i celé

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

a) Cvičení a hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, prostorové a pravolevé orientace

a) Cvičení a hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, prostorové a pravolevé orientace NÁMĚTY NA SPOLEČNÉ HRY RODIČŮ A DĚTÍ VHODNÝCH PRO PŘEDŠKOLÁKY Hry a cvičení vhodná pro předškoláky Hra dítěti zprostředkovává poznávání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování

Více