1111 daň ze závislé ,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč"

Transkript

1 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé ,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO ,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok 2009 cca 95 tis. Kč rok 2010 cca 308 tis. Kč 1113 daň z příjmu FO ,33 Kč navýšení oproti roku 2010 o cca 8,5 tis. Kč 1121 daň z příjmu PO ,45 Kč skutečnost v porovnání s rokem 2010 o cca 267 tis. Kč nižší 1122 daň z příjmu PO za obce 0,00 Kč 1211 DPH ,00 Kč navýšení oproti roku 2010 cca o 155 tis. Kč vyšší 1334 odvody za odnětí ze zemědělské půdy 168,00 Kč 1335 odvody za odnětí lesní půdy 0,00 Kč na účet obce nebyla v roce 2011 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy 1337 poplatek za komunální odpad ,00 Kč pohledávka z roku 2010 v částce Kč byla uhrazena 1341 poplatek ze psů ,00 Kč příjem činil Kč 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 5.344,00 Kč jednalo se především o příjmy od prodejců pojízdné prodejny

2 správní poplatky ,00 Kč Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 ověřování Kč Kč trvalý pobyt Kč Kč Kč sňatek s cizincem Kč 0.- Kč Kč matrika-druhopisy Kč Kč Kč sňatky mimo stanovenou Kč Kč Kč místnost vysvědčení o práv. způsob. 0.- Kč 0.- Kč Kč k uzavření manželství výpis z rejstříku trestů Kč Kč Kč výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku Kč Kč Kč Kč Kč Kč nahlížení do matrik 0.- Kč 0.- Kč Kč nahlížení a výpisy ze sbírek 0.- Kč 0.- Kč 50.- Kč listin změna příjmení 0.- Kč 0.- Kč Kč hodnocení řidičů 0.- Kč 0.- Kč Kč celkem Kč Kč Kč

3 daň z nemovitosti ,71 Kč skutečnost v roce 2011 byla téměř ve stejné výši jako v roce 2010 ( ,87 Kč) 4111 dotace ze SR 3.405,00 Kč jedná se o dotaci na: sčítání lidu ve výši 3 405,00 Kč 4112 dotace ze SR ,00 Kč příspěvek na státní správu Kč /rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy příspěvek na školství Kč /rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ výpočet příspěvku je na základě počtu žáků uvedených ve výkazech na začátku školního roku (2010/ ,25 Kč na žáka/rok, 2009/ ,60 Kč na žáka/rok, 2008/ ,14 Kč na žáka/rok, 2007/ ,75 Kč na žáka/rok) ostatní neinvest. dotace průtoková dotace pro ZŠ ,60 Kč Obec Nemojany obdržela další (průtokovou) neinvestiční dotaci ve výši ,00 Kč, o kterou si požádala ZŠ PO Nemojany na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám. Dotace byla obratem přeposlána na účet školy. Projekt nebyl v roce 2011 ukončen dotace od obcí ,80 Kč školné úhrada neinvestičních nákladů ve školství obec Tučapy částka ,80 Kč obec Luleč NN náklady formou dohody ve výši ,00 Kč 4222 neinvestiční dotace od kraje ,00 Kč obci byla poskytnuta neinvestiční dotace od JMK v částce ,- Kč, která byla poskytnuta z PRV na opravu WC v budově obecního úřadu v Nemojanech. Dotace byla ke konci 2011 vyčerpána v plné výši stočné ,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené mezi občany a obcí knihovnický poplatek 430,00 Kč na knihovnických poplatcích bylo v roce 2011 vybráno celkem Kč

4 poplatek kabelová TV ,00 Kč počet účastníků kabel. televize 78 - poplatky za kabel TV Kč pojistná náhrada za škodu způsobenou cizím zaviněním Kč přijaté neinvestiční dary ,00 Kč Finanční dary od právnických a fyzických osob a občanů obce k výročí založení obce Nemojany nebytové hospodářství 1.500,00 Kč příjmy z pronájmu - pronájem zasedací místnosti OÚ veřejné osvětlení 3.868,00 Kč přeplatek při vyúčtování el. energie příjmy z pronájmu 4.711,00 Kč pronájem pozemků Rostěnice,a.s Kč pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov Kč pronájem pozemku FO Kč ASEKOL 850,00 Kč Příspěvek - elektroodpad přijaté neinvestiční dary ,00 Kč Finanční dar od RESPONA v důsledku jeho dobrých hospodářských výsledků příjmy z poskytování služeb 128,00 Kč příjmy z provádění kopírování pro občany příjmy z prodeje 7.814,00 Kč prodej brožur, pohledů a knih nekap. přísp. náhrady 428,00 Kč přeplatek Sbírky zákonů 2010 přeplatek plyn 614,99 Kč úroky ,83 Kč běžný účet vedený u KB (rok ,06 Kč, rok 2009 úroky ,54 Kč, rok 2008 úroky ,67 Kč)

5 dividendy ,00 Kč dividendy Česká spořitelna, a.s. částka Kč v roce 2010 dividendy Kč v roce 2009 dividendy mimořádně ,00 Kč, v roce 2008 dividendy Kč Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost : ,00 Kč ,03 Kč rozpočet 2011 schválený Kč rozpočet 2011 upravený Kč skutečnost k Kč % plnění rok 2010 porovnání skutečnost daňové příjmy , , ,74 92, ,00 Rok , nedaňové příjmy , , ,83 93, ,05 kapitálové příjmy dotace , , ,40 99, , , , ,97 93,64 Konsolidační položky Neinvestiční přijaté dotace od obcí Tučapy a Luleč ve výši Neinvestiční přijaté dotace od kraje ,80 Kč ,00 Kč Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce Kč

6 6 Výdaje komentář 1014 ozdravování 5.130,00 Kč deratizace v roce 2011 firma Pařez Brno provedeno 2 x ročně 2212 silnice ,80 Kč z toho OON ,00 Kč Opravy a udržování ,80 Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 Kč z toho: Opravy ,00 Kč Chodník 1.000,00 Kč 2221 dopravní obslužnost ,00 Kč IDS příspěvek ,00 Kč 2321 odvádění a čištění odpadních vod ,00 Kč z toho Služby ,60 Kč Opravy ,00 Kč Projektová dokumentace ČOV ,00 Kč 2333 drobné toky 3.000,00 Kč OON - odměna hráznému rybník Chobot 3113 základní škola ,40 Kč z toho dotace obcím Drnovice ,80 Kč Tučapy ,00 Kč příspěvek na provoz od obce ,00 Kč

7 7 služby ,00 Kč monitoring. kanal. sítě v ZŠ 1.488,00 Kč, energetický audit v ZŠ ,00 Kč oprava a udržování ,00 Kč oprava WC 6 515,00 Kč, oprava kanal. WC ,00 Kč, oprava vodoinstalace 5 448,00 Kč, oprava zvonku v ZŠ 2 148,00 Kč věcné dary 4.643,00 Kč Převod průtokové dotace z EU a z MŠMT na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám ve výši ,60 Kč. Z EU částka ze SR částka ,36 Kč ,24 Kč 3314 činnosti knihovnické ,40 Kč z toho: knihy a tisk 7.892,40 Kč chemický WC 5.240,00 Kč opravy stavební a instalatérské práce 5.024,00 Kč 3319 ostatní záležitosti kultury kronika 4.000,00 Kč Odměna kronikáři 4.000,- Kč Zachování a obnova hodnot 0 Kč Rozpočtovaná oprava sakrálních staveb nebyla provedena 3341 rozhlas a TV ,00 Kč z toho: opravy kabel TV - Procházka ,00 Kč oprava veřejného rozhlasu - Empemont 6.631,00 Kč 3399 záležitosti kultury ,50 Kč z toho: OON - vítání občánků, svatby,výročí obce ,00 Kč materiál ,00 Kč pronájem 9.330,00 Kč služby tisk brožur a novoročenek ,00 Kč pohoštění 9.471,50 Kč věcné dary 8.031,00 Kč

8 tělovýchovná činnost ,00 Kč z toho: Příspěvek na provoz místní sokolovny ,00 Kč dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod) 3.600,00 Kč 3429 ostatní zájmová činnost ,00 Kč neinvest. transfér Svaz invalidů 3.000,00 Kč neinvest. transfer Nemojáci, o.s ,00 Kč pohoštění pro občanská sdružení 3.654,00 Kč 3631 veřejné osvětlení ,60 Kč El. energie (rok ,00 Kč, rok ,80 Kč,rok ,00 Kč ) ,00 Kč Udržovací práce ,00 Kč ( rok ,24 Kč, rok ,00 Kč, rok ,20 Kč) Stavba VO v Brance ,60 Kč 3632 Pohřebnictví 7.524,00 Kč Příspěvek na pohřeb 7.524,00 Kč 3639 komunální služby ,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby,opravy a udržování. z toho výdaje: Neivest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina ,00 Kč pohonné hmoty ,00 Kč vlečka k traktoru ,00 Kč

9 9 ODPADY v roce sběr nebezpečných odpadů ,00 Kč (svoz 2x ročně) 3722 svoz a sběr KO ,00 Kč Svoz KO Rekapitulace odpad za rok 2011 skutečnost za daný rok jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2011 Obec zaplatila RESPONU za rok ,00 Kč ,00 Kč Náklady roku 2011 netříděný odpad tříděný odpad VOK ,00 Kč nebezpečný odpad 7.974,00 Kč svoz KO ,00 Kč plast ,00 Kč z toho: papír 9.676,00 Kč popelnice OÚ 1.028,00 Kč sklo bílé 297,00 Kč chataři ,00 Kč sklo barevné 297,00 Kč osoby ,00 Kč elektroodpad 4.644,00 Kč černá skládka 700,00 Kč Celkem: ,00 Kč ,00 Kč Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2011: ,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod.. Pro rok 2011 byl stanoven místní poplatek na Kč/osoba s TP/rok nebo Kč/rekreační objekt/rok.

10 veřejná zeleň ,00 Kč z toho Pohonné hmoty rok ,00 Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč 6.025,00 Kč Materiál 8.723,00 Kč Opravy a udržování - křovinořezy, sekačka 4.623,00 Kč Oplocení Kozí výběh ,00 Kč Služby kácení rizik. topolu ,00 Kč Úprava terénu 4.623,00 Kč 3749 zahrádkáři ,00 Kč Příspěvek na provoz ,00 Kč 4329 PAPRSEK 3.000,00 Kč Kč příspěvek postiženým dětem pečovatelská služba 870,00 Kč sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční tranasfér obci Drnovice 4399 Ostatní zál. soc. věcí pohřebné 9.000,00 Kč třem osobám vyplacen příspěvek ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb 5212 Ochrana obyvatelstva rozpočtovaná částka nebyla v roce 2011 použita 5512 požární ochrana ,00 Kč z toho: Materiál ,00 Kč el.energie 5.597,00 Kč neinvest. transfer SDH Nemojany ,00 Kč neinvestiční transfer obci Drnovice ,00 Kč rekonstrukce hasící zbrojnice projekt ,00 Kč 6112 zastupitelstvo ,76 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje: cestovné ,00 Kč pohoštění 3.638,00 Kč telefon. popl ,76Kč

11 sčítání lidu Dotaci, která byla poskytnutá na sčítání lidu, nebylo potřeba využít vnitřní správa ,99 Kč Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje: DDHM vitrína, PC,monitor,fotoaparát ,00 Kč Materiál ,20 Kč Plyn ,95 Kč El.energie ,00 Kč programové vybavení majetek EMA ,00 Kč služby ,20 Kč opravy a udržování oprava WC v budově OÚ ,00 Kč neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky 4.000,00 Kč 6310 fin.operace ,00 Kč Poplatky bance 6320 pojištění funkčně nespecifikované ,00 Kč 6402 Finanční vypořádání z minulých let ,00 Kč Vratka z dotace: sčítání lidu,volby do PS PČR a volby do ZO Výdaje rekapitulace Rozpočet schválený Rozpočet upravený ,00 Kč ,00 Kč V roce 2011 výdaje činily: Kč rozpočet schválený 2011 rozpočet upravený 2011 skutečnost čerpání v % Porovnání skutečnosti s rokem 2010 běžné výdaje , , ,85 86, ,01 kapitálové výdaje , , ,60 24, , , , ,45 73,56

12 12 Kapitálové výdaje: Návěs k traktoru ,00 Kč projekt. dokument. ČOV ,00 Kč projekt. dokument. Chodník - Krchůvek 1.000,00 Kč hasička projekt ,00 Kč rozšíření VO Branka ,60 Kč Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Příjmy celkem po konsolidaci: ,97 Kč ,03 Kč ,96 Kč ,54 Kč Výdaje celkem po konsolidaci: ,45 Kč ,01 Kč ,44 Kč ,28 Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: ,52 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze výkaz FIN 2-12 M. Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů jsou podrobně rozepsány v komentáři.

13 13 Závěrečný komentář k hospodaření obce Nemojany za rok 2011 a k finančnímu vypořádání za rok Příjmy: Schválený rozpočet: ,00 Kč Upravený rozpočet: ,00 Kč Výsledek od počátku roku: ,97 Kč Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2010 u daňových příjmů ze závislé, FO z kapit. výnosů a u DPH, pokles oproti roku 2010 byl u daně FO-SVČ a PO. Obec obdržela v roce 2011 neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci PRV ve výši 150 tis. Kč na opravu WC mužů a žen v budově OÚ Nemojany. Tato dotace byla k v plné výši vyčerpána. Dále obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 3.405,00 Kč na úhradu výdajů spojených se sčítáním lidu, domů a bytů v roce Vzhledem k tomu, že obci nevznikly výdaje související s touto dotací, nebyla dotace čerpána. Obec dále obdržela (průtokovou) zbývající část neinvestiční dotace ve výši ,60 Kč na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám. Dotace byla obratem přeposlána na účet ZŠ a MŠ Nemojany, PO. Projekt ještě nebyl ukončen. Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2010 mírně navýšeny. Navýšení zahrnovalo přijaté finanční dary od podnikatelů, PO a občanů k výročí obce Nemojany a finanční dar od RESPONa v důsledku jeho dobrých hospodářských výsledků. Kapitálové příjmy nebyly žádné. Výdaje: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet: Výsledek od počátku roku: ,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč Pořízení majetku: pokračování v projektu na ČOV,nákup zahradního domečku na zahradu školy,nákup chemického WC do místní knihovny,rozšíření veřejného osvětlení,vlečka za traktor,přestavba hasící zbrojnice,vitrína, PC,fotoaparát. V roce 2011 se mimo jiné byla provedena oprava: WC v ZŠ-PO Nemojany, oplocení v Kozím výběhu, oprava opěrné zdi u čp. 72,oprava WC v budově OÚ - na opravu byla poskytnutá dotace ve výši 150 tis. Kč od JMK v rámci PRV V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 20 tis. Kč Zahrádkáři 10 tis. Kč Asociace PAPRSEK 3 tis. Kč Svaz invalidů, MO Luleč 3 tis. Kč SDH Nemojany 15 tis. Kč Nemojáci, o.s. 15 tis. Kč K předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnuté dotace. Nebylo shledáno nedostatků. Čerpání mzdových prostředků a prostředků na OON bylo mírně navýšené v důsledku návratu pracovnice po mateřské dovolené. Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz SDH ve výši 20 tis. Kč.

14 14 Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2011 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši Kč. Celkové výdaje byly oproti roku 2010 nižší přibližně o 572 tis. Kč. Z plánovaných akcí nebyla provedena oprava studánky Bařina, nebyl dokončen projekt chodníku do Krchůvku, nebyla dokončena autobusová zastávka pod kopečkem a nebyl zakoupen mobilní sklad. Neinvestiční transfery za žáky docházející do základních škol: Neinvestiční transfer poskytnutý obcím Drnovice a Tučapy činil ,80 Kč, Obec Nemojany obdržela neinvestiční transfer od obce Luleč a Tučapy ve výši ,80 Kč. Stav bankovních účtů: K ,42 Kč K ,94 Kč V roce 2011 bylo saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,52 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2010 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2010 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši cca 76 tis. Kč. Obec Nemojany je rovněž zřizovatelem organizační složky obce Nemojany Obecní knihovny. Veškeré účtování této organizační složky se provádí přes obec Nemojany.

15 15 Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2011 UZ neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 3.405,00 Kč. Tato dotace byla v plné výši vrácena na účet JMK č /0100 dne Obec neměla výdaje, které by souvisely s touto dotací. UZ 617 neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč přidělená v rámci PRV na akci " oprava WC mužů a žen v budově obecního úřadu Nemojany čp.10 " dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ neinvestiční dotace ve výši ,60 Kč na realizaci projektu EU peníze školám. Příjemce dotace je Základní škola a Mateřská škola Nemojany, PO dotace protekla rozpočtem zřizovatele obcí Nemojany. Projekt byl započat v roce 2010, kdy protekla rozpočtem zřizovatele Obcí Nemojany, první částka dotace na realizaci projektu EU peníze školám ve výši ,40 Kč. Zbývající část ve výši ,60 Kč protekla rozpočtem zřizovatele v prosinci Předpokládané ukončení projektu má být v březnu Zpracovala: J: Pěčková

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

1111 daň ze závislé ,13Kč Navýšení oproti roku 2012 o cca 380 tis. Kč

1111 daň ze závislé ,13Kč Navýšení oproti roku 2012 o cca 380 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 1.264.823,13Kč Navýšení oproti roku 2012 o cca 380 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 159.077,08 Kč snížení oproti roku 2012 o cca 43 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč

Více

Závěrečný účet obce ROK 2012

Závěrečný účet obce ROK 2012 1 Závěrečný účet obce ROK 2012 NEMOJANY Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na úřední desce dne: 01.06.2013 Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z úřední desky dne: 17.06.2013 Návrh

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

1111 daň ze závislé ,68 Kč Navýšení oproti roku 2013 o cca 109 tis. Kč

1111 daň ze závislé ,68 Kč Navýšení oproti roku 2013 o cca 109 tis. Kč 1 I.Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 1.374.208,68 Kč Navýšení oproti roku 2013 o cca 109 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 44.094,20 Kč snížení oproti roku 2013 o cca 115 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis.

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

1111 daň ze závislé ,42 Kč Snížení oproti roku 2014 o cca 59 tis. Kč daň z příjmu FO ,13 Kč daň z příjmu FO 169.

1111 daň ze závislé ,42 Kč Snížení oproti roku 2014 o cca 59 tis. Kč daň z příjmu FO ,13 Kč daň z příjmu FO 169. I.Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 1.315.290,42 Kč Snížení oproti roku 2014 o cca 59 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 125.257,13 Kč zvýšení oproti roku 2014 o cca 81 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011

Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 údaje o hospodaření obce v roce 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) *1) Všeobecné

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Obec Semčice, 294 46 Semčice 10 Závěrečný účet obce za rok 2006 Razítko obce: Předseda fin. výboru: Petr Košťál Starostka: Jana Dlouhá Hospodářka: Hana Stará v Kč Druh Schvál. R 2006 Uprav. R 2006 Skut.

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBEC DOLNÍ KRUPÁ ROK 2015 KE SCHVÁLENÍ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE D. KRUPÁ DNE 21.06.2016 Starosta obce: Lukáš Nedvěd, DiS., v.r. Závěrečný účet vypracovala: Růžena Švermová, v.r. Razítko

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 Daň z příjmů fyzických osob 23,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35 Daň z příjmů

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 7.260,-Kč Zahrnuje platby za

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Schválený rozpočet na rok 2015 OBEC MOUŘÍNOV List číslo: 1 SU AU Paragraf Položka ZP ÚZ ORJ celkem Hodnota v Kč Příjmy 231 0100 0 1111 813 000 daň - záv. činnost 231 0100 0 1112 10 000 daň - výd. činnost

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2012 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, e-mail: info@obecbelec.

Závěrečný účet za rok 2012 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, e-mail: info@obecbelec. Zveřejněno na úřední desce dne 11. srpna 2013 Sejmuto dne. srpna 2013 Závěrečný účet za rok 2012 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, e-mail: info@obecbelec.cz

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění )

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2010 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Únor 2011 1 Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření Hospodaření

Více

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009 Popis RO: 1 Datum: 30.04.2009 Druh op.: 1 Rozpočtové opatření č.1/2009 231 10 00000 0000 00 0000 4112 000-0,08 oprava dotace 231 10 00000 0000 00 0000 4232 000 5,50 Grant EIB 231 10 00000 0000 00 3113

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Obec Podlesí Podlesí 81, 261 01 Příbram Návrh rozpočtu obce na rok 2014 PŘíJMY CELKEM 9403760,00 DANOVE PRIJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2000000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více