PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO - ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO - ORGANIZAČNÍ INFORMACE"

Transkript

1 Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 7 PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO - ORGANIZAČNÍ INFORMACE Sestavili: Aleš Trojánek, Marcela Zralá ŠKOLNÍ ROK

2 Vydalo Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 7 v září 004 pro vnitřní potřebu.

3 Organizace školního roku 004/005 (hlavní data) Začátek školního roku středa Konec 1. pololetí pondělí Začátek. pololetí úterý Konec školního roku čtvrtek Prázdniny Podzimní středa a pátek Vánoční čtvrtek až neděle Pololetní pátek Jarní prázdniny pondělí 1.. až pátek Velikonoční čtvrtek a pátek Hlavní pátek až středa Přijímací zkoušky Čtyřleté studium: 1. termín pondělí termín čtvrtek Osmileté studium pondělí Maturitní zkoušky Písemná zkouška z ČJ středa Ústní zkoušky pondělí až pátek

4 Organizace školy ve školním roce 004/005 Ředitel Zástupkyně ředitele Výchovný poradce RNDr. Aleš Trojánek Mgr. Marcela Zralá PhDr. Dana Komárková Předsedové předmětových komisí a vedoucí oddělení Komise matematiky Oddělení deskriptivní geometrie Komise fyziky Komise chemie a zeměpisu Oddělení zeměpisu Komise biologie Komise informatiky a zákl. administrativy Oddělení zákl. administrativy Komise českého jazyka Komise anglického jazyka a ruského j. Oddělení ruského jazyka Komise německého jazyka Komise dějepisu, občanské výchovy, výtvarné vých., hudební vých. a latiny Oddělení dějepisu Oddělení občanské výchovy Oddělení VV Oddělení HV Oddělení latiny Komise tělesné výchovy RNDr. Petr Vrána Mgr. Marcela Zralá RNDr. Aleš Trojánek Mgr. Eva Holíková Mgr. Rudolf Janeček Mgr. Milada Pospíšilová Ing. Emilie Nováková Jiří Cejpek Mgr. Dagmar Navrátilová PhDr. Irena Bachrová Mgr. Eva Žáková Ing. Miriam Ševčíková Mgr. Ilona Pokorná Mgr. Jaroslava Šurdová Mgr. Ilona Pokorná PaedDr. Eva Kočí Valová Mgr. Marie Brabcová Mgr. Dagmar Navrátilová Jiří Cejpek Pověření správci sbírek, učeben a laboratoří Správci kabinetů Kabinet českého jazyka Kabinet anglického jazyka Kabinet německého jazyka Kabinet ruského jazyka Kabinet latiny Kabinet OV a ZSV Kabinet dějepisu PhDr. Dana Komárková PhDr. Irena Bachrová Ing. Miriam Ševčíková Mgr. Marie Kunderová Mgr. Dagmar Navrátilová Mgr. Ilona Pokorná Mgr. Jaroslava Šurdová 4

5 Kabinet zeměpisu Kabinet matematiky Kabinet deskriptivní geometrie Kabinet fyziky Kabinet chemie Kabinet biologie Kabinet informatiky a výp. tech. Kabinet hudební výchovy Kabinet výtvarné výchovy Kabinet tělesné výchovy Kabinet základů administrativy Mgr. Rudolf Janeček RNDr. Petr Vrána Mgr. Marcela Zralá RNDr. Aleš Trojánek RNDr. Jaroslav Fikr Mgr. Milada Pospíšilová Mgr. Richard Smutný Mgr. Marie Brabcová PaedDr. Eva Kočí Valová Mgr. Iva Doleželová Jiří Cejpek Správci odborných učeben OU F OU HV OU Ch OU D OU Bi OU N OU A OU IVT I, IVT II OU Z OU VV Tělocvična Posilovna RNDr. Aleš Trojánek Mgr. Marie Brabcová RNDr. Jaroslav Fikr Mgr. Jaroslava Šurdová Mgr. Milada Pospíšilová Ing. Miriam Ševčíková PhDr. Irena Bachrová Mgr. Richard Smutný Mgr. Rudolf Janeček PaedDr. Eva Kočí Valová Mgr. Iva Doleželová Jiří Cejpek Správci laboratoří L F L Ch RNDr. Aleš Trojánek RNDr. Jaroslav Fikr Správci knihoven a skladů Učitelská knihovna Žákovská knihovna Sklad učebnic Sborovna Sklad CO Temná komora Mgr. Ilona Pokorná Mgr. Dagmar Navrátilová Mgr. Bohumír Prokop Mgr. Eva Žáková Mgr. Rudolf Janeček Jiří Cejpek 5

6 Pracovníci pověření dalšími úkoly Školní kronika Styk s tiskem Bezpečnost práce Požární preventista Zdravotník Zapisovatel jednání ped. porad Garant SOČ Garant studentské rady Péče o květiny Zahran. styky v něm. jazyce Zahran. styky v angl. jazyce Tisk vysvědčení PhDr. Dana Komárková Mgr. Dagmar Navrátilová RNDr. Jaroslav Fikr Mgr. Rudolf Janeček Mgr. Jarmila Fryčová Mgr. Marie Kunderová Mgr. Eva Holíková Mgr. Ilona Pokorná Mgr. Iva Kašparová Ing. Miriam Ševčíková Mgr. Marie Kunderová Mgr. Jana Homolová 6

7 Pracovníci školy ve školním roce 004/005 Pedagogický sbor Jméno Aprobace, funkce Osobní číslo 1. PhDr. Irena Bachrová A, R, Pd Mgr. Marie Brabcová Č, HV Jiří Cejpek TV, BV, ZA Mgr. Iva Doleželová Bi, TV RNDr. Jaroslav Fikr F, Ch Mgr. Jarmila Fryčová A, R Mgr. Eva Holíková M, Ch Mgr. Jiří Hort M, TV Mgr. Jana Homolová M, Bi Mgr. Rudolf Janeček M, Z Mgr. Kateřina Káňová A, HV Mgr. Iva Kašparová M, Bi PaedDr. Eva Kočí Valová Č, VV PhDr. Dana Komárková A, Pd, Č, vých. poradce Mgr. Marie Kunderová N, R, A Jiří Lojda N, HV 17. Mgr. Dagmar Navrátilová Č, L Ing. Emilie Nováková Pr, IVT Mgr. Irena Plachá M, F Mgr. Ilona Pokorná Č, OV ZSV Mgr. Milada Pospíšilová Bi Mgr. Bohumír Prokop A, Pd, N Mgr. Richard Smutný F, IVT Ing. Miriam Ševčíková N Mgr. Ladislava Šteflová D Mgr. Jaroslava Šurdová Č, D RNDr. Aleš Trojánek M, F, ředitel školy RNDr. Petr Vrána M, F Mgr. Marcela Zralá M, Bi, zást. ředitele Mgr. Eva Žáková R, TV 790 7

8 Nepedagogičtí pracovníci 1. Marie Syslová ekonomka Mgr. Pavel Dvořák správce počítačové sítě František Dvořák školník, topič Lenka Dvořáková uklízečka Jarmila Dvořáková uklízečka Jarmila Dvořáková ml. uklízečka Drahomíra Havlíčková uklízečka Miluše Požárová uklízečka Poznámka: Vztahy mezi vedením školy a zaměstnanci se řídí zákoníkem práce, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy gymnázia. 8

9 Organizace školního roku 004/005 ZÁŘÍ středa Zahájení školního roku úterý Odjezd žáků do Polska čtvrtek Příjezd žáků z Polska úterý Příjezd německých studentů a učitelů ŘÍJEN sobota Odjezd německých studentů a učitelů úterý Generální zkouška SOČRu středa Podzimní prázdniny pátek Podzimní prázdniny LISTOPAD pondělí Odjezd žáků do Anglie sobota Příjezd žáků z Anglie středa Valná hromada Sdružení rodičů při GVM, třídní schůzky čtvrtek Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků v Galerii Synagoga, výstava potrvá do pátek Koncert dech. nástrojů Od baroka po dnešek pro všechny třídy středa Prezentace školy na Festivalu vzdělávání 004 ve Žďáře n. S čtvrtek Prezentace školy na Festivalu vzdělávání 004 ve Žďáře n. S pondělí exkurze tříd 6. A a. C do podniku ŠkodaAuto v Mladé Boleslavi středa Odpoledne otevřených dveří V průběhu listopadu a prosince bruslení tříd 1. A,. A a 3. A PROSINEC úterý Vánoční besídka. 1. středa Filmové představení pro třídy 5. A 4. C 9

10 LEDEN pondělí Zahájení výuky po vánočních prázdninách pátek Uzavření klasifikace a absencí za 1. pololetí pondělí Klasifikační porada pondělí Ukončení vyuč. v 1. pololetí, vydání vysvědčení V průběhu ledna lyžař. výcvikový kurz pro. A V průběhu ledna beseda AIDS, sex a vztahy mezi lidmi ÚNOR.. úterý Zahájení výuky ve. pololetí 3.. čtvrtek Komorní koncert pro žáky 5. A 3. C 4.. pátek Pololetní prázdniny 5.. sobota Ples gymnázia 7.. pondělí Zahájení 1. lyžař. výcvikového kurzu 14.. pondělí Ukončení 1. lyžař. výcvikového kurzu 14.. pondělí Zahájení. lyžař. výcvikového kurzu 1.. pondělí Ukončení. lyžař. výcvikového kurzu 1.. pondělí Zahájení jarních prázdnin 5.. pátek Konec jarních prázdnin BŘEZEN čtvrtek Velikonoční prázdniny pátek Velikonoční prázdniny pondělí Velikonoční pondělí DUBEN středa Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Filmové představení pro žáky tříd 3. A 3. C Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. A 4. C pondělí Přijímací zkoušky 1. termín Filmové představení pro žáky tříd 5. A 4. C pátek Ukončení výuky ve třídách 4. C, 8. A a 8. B 10

11 KVĚTEN pondělí Zahájení ústních maturitních zkoušek Filmové představení pro žáky tříd 1. A. C pátek Ukončení ústních maturitních zkoušek čtvrtek Přijímací zkoušky. termín ČERVEN neděle Zahájení student. výměnného pobytu v SRN sobota Ukončení student. výměnného pobytu v SRN pátek Uzavření klasifikace a absencí za. pololetí pondělí Klasifikační porada čtvrtek Ukončení školního roku, vydání vysvědčení Sportovně turistický kurz (jeden týden v červnu) SRPEN pondělí Předp. nástup pedagogů do školy (v 9 hodin) středa Konec hlavních prázdnin Poznámka: Termíny pedagogických porad budou jednotlivě oznamovány. Do plánu budou operativně zařazovány další akce. 11

12 Hlavní úkoly pro školní rok 004/005 Organizační úkoly: zpracovat plán práce školy na školní rok 004/005 projednat kolektivní smlouvu s ČMOS pracovníků školství na další období rozvíjet činnost předmětových komisí (evaluace, učebnice, maturitní témata) dbát na efektivní a rovnoměrné zapojení učitelů do dalšího vzdělávání s důrazem na znalosti a dovednosti v informatice rozvíjet koncepční práci a zvyšovat kvalitu výchovně vzdělávací činnosti provádět kontrolní (zejména hospitační) činnost propagovat školu na veřejnosti (přehlídky, www stránky, ) otevřít jednu třídu osmiletého studia otevřít alespoň jednu třídu čtyřletého studia vydat výroční zprávu za školní rok 004/005 Materiální zajištění provozu školy (některé úkoly se přesouvají z loňského školního roku): dokončit nátěry oken zlepšovat počítačové vybavení pro učitele projektově připravovat výstavbu areálu biologie a rekonstrukci učebny fyziky získávat sponzory a granty na částečné financování výloh spojených s vybavováním školy podle možností nakupovat nové učební pomůcky usilovat o dostavbu areálu školy (sportovní areál s halou a sportovišti, knihovna, šatny) postupně zlepšovat prostředí jednotlivých učeben a vybavovat je novým nábytkem a zařízením 1

13 Přehled tříd ve školním roce 004/005 Třída Tř. uč. / zást. Počet žáků Chlapci Dívky 1. A Sm/Ja A Hm/KV A Káň / No A Na / Ld A Dol / Br C Fr /Vr A Hr / Cj C Pp/Km A Hl / Šf C Pos / Šv A Žk / Šur B Kaš / Ku C Pok / Ba Škola celkem Průměrný počet žáků v jedné třídě 8,69 Osmileté studium 1. A,. A, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, 8. A, 8. B 50 žáků Čtyřleté studium 1. C,. C, 3. C, 4. C 13 žáků 13

14 Umístění tříd a přidělení šaten ve školním roce 004/005 třída kmenová učebna šatnové skříně 1. A A A A A. 17 c VV C Z A. 14 N C A. 17 a C D A a B Bi C 1. 8 HV

15 Učební plán jednotlivých tříd ve školním roce 004/005 Povinné předměty 1. A. A 3. A 4. A 5. A 1.C 6. A.C 7. A 3.C 4.C 8. A 8.B Č 5/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 A N OV ZS V D Z M 5/1 5/1 4/1 4/1 3/1 3/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 3/1 F 3/1 3/1 3/1 3/1 Ch 3/1 3/1 3/1 3/1 Bi 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 IVT 4x x1 x x HV VV TV d TV h

16 Volitelné předměty 1. A. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A.C 7. A 3.C 4.C 8. A 8.B ZA x x L Pr DG AK NK LS SvS DS ZS MS FS ChS BiS Nepovinné předměty 1. A. A 3. A 4. A 5. A 1.C 6. A.C 7. A 3.C 4.C 8. A 8.B R s5.a VV SHd SHh Celkový počet hodin v jednotlivých třídách (bez nepovinných předmětů) 1. A. A 3. A 4. A 5. A 1.C 6. A.C 7. A 3.C 4.C 8. A 8.B

17 Přehled výuky povinných, volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 004/005 Povinné předměty (počty hodin pro učitele) 1. A. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A. C 7. A 3. C 4. C 8. A 8.B Č 5/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 Šur Br Br Na Br Na Br Na Na Šur Pok Šur KV A 5+5 Km Ba 4+4 Pp Km 4+4 Káň Káň 3+3 Káň Ba 3+3 Ku Fr 3+3 Fr Fr 3+3 Káň Fr 3+3 Km Km 3+3 Pp Ba 3+3 Ba Káň 3+3 Ba Ku 3+3 Fr Fr 3+3 Km Káň N OV 1 Pok ZS V D Šur Z Ja M 5/1 Hl F Sm Ch Bi IVT HV VV TV d TV h Zr 1 Ld No 3 Dol 3 Hr 1 Dol Šf Ja 5/1 Hm Pl Fk Hm 1 Ld KV 3 Žk 3 Cj 1 Pos Šf Ja 4/1 Hr Fk Fk Hm 4x No 1 Káň KV 3 Dol 3+3 Ld Ld 1 Pok Šf Ja 4/1 Kaš Vr Hl Pos x1 Sm 1 Ld KV Žk Cj 3+3 Šv Šv 1 Pok Šf Ja 3/1 Kaš 3/1 Sm Hl 3/1 Dol x No Ld KV Dol Hr 3+3 Ku Ld 1 Pok Šur Ja 3/1 Vr 3/1 Vr Hl 3/1 Pos x No Br KV Žk 3+3 Ld Ku 3+3 Pp Pp 1 Pok 1 Pok Šf Šf Ja Ja 4/1 4/1 Hr Hm Sm Sm 3/1 3/1 Fk Fk Pos Zr Káň KV Dol Hr Br KV Žk Cj 3+3 Ku Ld Pok Šf 3+3 Šv Šv Pok Šf 4/1 Hl 4/1 Vr 3/1 3/1 Sm Tr 3/1 3/1 Hl Fk Hm Pos Žk Cj 3+3 Pp Ld Pok Šf Ja 3/1 Hm Sm 3/1 Pos Dol Žk Cj 3+3 Šv Pp Pok Šf Ja 3/1 Zr Vr 3/1 Pos Žk Hr 3+3 Ku Šv Pok Šf Ja 3/1 Kaš Vr 3/1 Kaš Žk Cj 17

18 Volitelné předměty (počty hodin pro učitele) ZA L 1. A. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A. C 7. A 3. C 4. C 8. A 8.B x x Cj Cj Na Pr No DG Zr AK Fr NK Ku LS Na SvS Ba Šv Šur Ba Pp Pok No Fr Šv Šur Pok DS Šf ZS Ja FS Vr ChS Hl MS BiS Pos Km Ku KV Kaš Kaš 18

19 Nepovinné předměty (počty hodin pro učitele) R VV SHd SHh 1. A. A 3. A 4. A 5. A 1.C 6. A.C 7. A 3.C 4.C 8. A 8.B Žk Žk s5.a KV Dol Hr Celkový počet hodin: 596 Průměr na třídu: 45, 85 Poznámky: 1. Na škole dále probíhá výuka nepovinného předmětu náboženství.. Studenti z maturitního ročníku mají možnost navíc navštěvovat i kterýkoliv z volitelných předmětů určených pro jejich ročník jako nepovinný předmět. 19

20 Přehled úvazků učitelů ve školním roce 004/ A. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A. C 7. A 3. C 4. C 8. A 8.B NP Ba A 5 A 3 Az 3 Ap 3 AK Ap 3 AK Br Č 5 Č 5 Č 4 HV Č 4 HV Cj TVh 3 TVh ZA 4 TVh TVh TVh TVh ZA 4 Dol TVd3 OV1 TVd3 Bi 4 TVd TVd SH TVd Fk Ch F Ch 4 Ch 4 Ch 4 Ch Fr A 3 Ap 3 Az 3 A 3 AK Ap3 Az 3 AK Hl M 6 Ch Ch Ch M 5 ChS Ch 4 Hm M 6 Bi M 5 Bi M 4 Bi Hr TVh3 M 5 TVh M 5 TVh SH TVh Ja Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Káň A 4 A 4 HV 1 A 3 A 3 HV ZS Az 3 Az 3 Kaš M 5 M 4 M 4 Bi 4 MS BiS KV VV VV VV VV VV VV VV Č 4 LS Km A 5 A 4 Ap 3 Az 3 Ap 3 AK Ku A 3 Np 3 N 3 Np 3 NK Az 3 Np 3 NK Ld HV 1 HV1 N 4 N 4 HV 1 HV Nz 3 Nz 3 Nz 3 Nz 3 Na Č 5 Č 4 Č 4 Č 4 LS L No VV IVT8 IVT4 IVT4 Pr Pr Pl F VV 0

21 1. A. A 3. A 4. A 5. A 1. C 6. A. C 7. A 3. C 4. C 8. A 8.B NP Pok OV 1 OV 1 ZSV1 ZSV1 ZSV1 ZSV1 ZSV ZSV ZSV ZSV ZSV Č 4 LS SvS Pos OV 1 Bi Bi 4 Bi Bi Bi 4 Bi 4 BiS Pp A 4 Np 3 Nz 3 Ap 3 Np 3 NK Nz 3 Sm F IVT F 4 F F F 4 F Šv N 3 N 3 Np 3 Np 3 Np 3 Nz 3 NK NK Šf D D D D D D D D D D D DS Šur Č 6 D D Č 4 LS Č 4 LS Tr F 4 Vr F M 4 F 4 M 5 F F FS Zr Bi Bi DG M 4 Žk TVd3 TVd TVd TVd TVd TVd TVd TVd R R 1

22 Celkový přehled úvazků ve školním roce 004/005 Zk zkratka učitele Vp vyučovací povinnost Ph počet hodin Pp počet přesčasů PP povinný předmět VP volitelný předmět NP nepovinný předmět Učitel Zk Vp Ph Pp PP VP NP 1 Irena Bachrová Ba Marie Brabcová Br Jiří Cejpek Cj Iva Doleželová Dol Jaroslav Fikr Fk Jarmila Fryčová Fr Eva Holíková Hl Jana Homolová Hm Jiří Hort Hr Rudolf Janeček Ja Kateřina Káňová Káň Iva Kašparová Kaš Eva Kočí Valová KV Dana Komárková Km Marie Kunderová Ku Jiří Lojda Ld Dagmar Navrátilová Na Emilie Nováková No Irena Plachá Pl Ilona Pokorná Pok Milada Pospíšilová Pos Bohumír Prokop Pp Richard Smutný Sm Miriam Ševčíková Šv Ladislava Šteflová Šf Jaroslava Šurdová Šur Aleš Trojánek Tr Petr Vrána Vr Marcela Zralá Zr Eva Žáková Žk

23 Plán práce předmětové komise MATEMATIKY Předseda komise: Petr Vrána Členové komise: Eva Holíková, Jana Homolová, Jiří Hort, Rudolf Janeček, Iva Kašparová, Irena Plachá, Aleš Trojánek, Marcela Zralá Termíny konání schůzek PK a jejich program : 1. 08/04 - aktualizace učebních plánů - určení používaných učebnic - odpovědné osoby za jednotlivé matematické soutěže - vnitřní evaluace - různé. 10/04 - kontrola dodržování učebních plánů - plán hospitací - MO - školení a semináře z matematiky - různé 3. 0/05 - kontrola dodržování učebních plánů - rozdělení příprav pro přijímací zkoušky - matematické soutěže - vnitřní evaluace - školení a semináře z matematiky 4. 04/05 - kontrola dodržování učebních plánů - přijímací zkoušky z matematiky - maturita z matematiky - příprava podkladů pro zpracování výroční zprávy 5. 06/05 - zhodnocení práce za uplynulý školní rok - vypracování výroční zprávy - různé Schůzky PK matematiky se budou konat v laboratoři fyziky. Termíny konání budou upřesněny. Předseda PK povede zvláštní složku se zápisy z jednání PK. Z každé schůzky bude vypracován zápis s podpisy zúčastněných. 3

24 Plán práce předmětové komise FYZIKY Předseda komise: Aleš Trojánek Členové komise: Jaroslav Fikr, Irena Plachá, Richard Smutný, Petr Vrána Hlavní úkoly: Aktualizace učebních plánů (do ) Vypracování seznamu používaných učebnic (do ) Plán fyzikálních exkurzí (do 0. 9.) Aktualizace a zveřejnění maturitních témat (do ) Uspořádání alespoň jedné přednášky s populárně fyzikální tematikou pro žáky a širší veřejnost (listopad) Rok 005 rok fyziky (připomenutí, ) Personální a materiální zajištění FO (průběžně) Vzájemné hospitace a kontrola plnění učebních plánů (průběžně) Účast na seminářích a školeních (průběžně podle finančních možností školy) Vnitřní evaluace (průběžně) Podle finančních možností zavedení experimentálních úloh, kde se bude při měření a zpracování výsledků používat počítač (do konce školního roku) Zvyšování odbornosti členů individuálním studiem, případně publikační činností (průběžně) Příprava maturitní zkoušky (do 9. 5.) Doplňování sbírky pomůckami a fyzikální knihovnu novými publikacemi (průběžně podle finančních možností školy) Vypracování podkladů pro výroční zprávu (do ) Schůze budou probíhat v ředitelně (minimálně 3 za školní rok) a jejich termíny budou jednotlivě oznamovány. 4

25 Plán práce předmětové komise CHEMIE A ZEMĚPISU Předseda komise: Eva Holíková Vedoucí oddělení zeměpisu: Rudolf Janeček Člen komise: Jaroslav Fikr Hlavní úkoly: září aktualizace učebních plánů - stav probraného učiva - informace o předávaných třídách - aktualizace a seznam používaných učebnic - rozdělení patronátu nad olympiádami - plán hospitací - plán exkurzí - plán účasti na vzdělávacích akcích - různé listopad kontrola dodržování učebních plánu - organizace ChO a ZO - různé leden 005 duben 005 červen kontrola dodržování učebních plánů - stav přípravy studentů k maturitě - zhodnocení vzájemných hospitací - různé - kontrola dodržování učebních plánů - hodnocení ChO a ZO - příprava podkladů pro výroční zprávu - zhodnocení práce za uplynulý školní rok - vypracování výroční zprávy - různé Schůze PK budou probíhat v kabinetě chemie nebo zeměpisu. Termíny konání schůzek budou upřesněny. 5

26 Plán práce předmětové komise BIOLOGIE Předsedkyně komise: Milada Pospíšilová Členky komise: Iva Doleželová, Jana Homolová, Iva Kašparová, Marcela Zralá Zápisy z předmětové komise vede předseda PK. Schůzky se uskuteční v kabinetě biologie nebo ve sborovně. Jejich termíny budou včas upřesněny. Program schůzek a jejich přibližné termíny: 1. (srpen) - používané učebnice - učební plány - informace o seminářích - organizace BiO - exkurze - doplnění preparačních souprav - budování nové učebny biologie - diskuze o maturitních otázkách. (prosinec) - kontrola učebních plánů - seminář (genetika) přihláška 3. (leden) - návrhy a diskuze k nové učebně - dodržování učebních plánů - srovnávání klasifikace - různé 4. (duben) - kontrola dodržování učebních plánů - příprava maturity z biologie - informace o BiO - informace ze seminářů 5. (červen) - vypracování výroční zprávy - zhodnocení činnosti PK - různé 6

27 Plán práce předmětové komise INFORMATIKY A TECHNIKY ADMINISTRATIVY Předsedkyně komise: Emilie Nováková Členové komise: Jiří Cejpek, Richard Smutný Termíny konání schůzek a jejich program: Srpen 04 Září 04 - učební plány - používané učebnice - stav učeben IVT I a IVT II - soutěže - různé - nový návrh učebních plánů - zhodnocení programového vybavení - zhodnocení výuky v nové učebně - plán hospitací Listopad 04 - kontrola plnění učebních plánů - soutěže v programování - různé Únor 05 Duben 05 Červen 05 - kontrola dodržování učebních plánů - soutěže v programování - zhodnocení stavu učeben - různé - kontrola dodržování učebních plánů - příprava pro výroční zprávu - zhodnocení práce za uplynulý školní rok - vypracování výroční zprávy - různé Schůzky PK se budou konat v kabinetě IVT, termíny konání schůzek budou upřesněny. Předseda PK povede složku se zápisy ze schůzek. Z každé schůzky bude vypracován zápis s podpisy zúčastněných a ten bude ve složce uložen. 7

28 Plán práce předmětové komise ČESKÉHO JAZYKA Předseda PK: Dagmar Navrátilová Členky PK: Marie Brabcová, Eva Kočí Valová, Ilona Pokorná, Jaroslava Šurdová, Dana Komárková Srpen - schůze členek PK dne s tímto programem: 1. Hodnocení školního roku 003/4, zapojení do oslav 105. výročí založení školy.. Učební plány na školní rok 004/5. 3. Učebnice. 4. Obecné plány kulturních akcí, jejich koordinace. 5. Obecné plány soutěží, požadavek systematické přípravy zájemců o účast v soutěžích. Září - zpracování učebních plánů, plánu práce předmětové komise, plánu exkurzí - doplnění učebních pomůcek u jednotlivých vyučujících - seznámení studentů s učebními plány, požadavky, způsobem klasifikace a používanými učebnicemi - seznámení nově nastupujících studentů s výpůjčním systémem v žákovské a učitelské knihovně Říjen - účast některých členek PK na seminářích k výuce českého jazyka a literatury Listopad - projednání organizace tradiční vánoční besídky - hospitace Prosinec - schůze členek PK s tímto programem: 1. Evaluace.. Stanovení termínů soutěží a jejich organizátorů. 3. Vánoční besídka program, zajištění organizace. 4. Aktuální problematika. Leden - recitační soutěž - účast na odborných seminářích olympiáda z českého jazyka 8

29 Únor - schůze členek PK s tímto programem: 1. Příprava přijímacích zkoušek z českého jazyka organizace, termín.. Evaluace. 3. Koordinace kulturních akcí. 4. Okrskové kolo recitační soutěže Březen - příprava témat pro písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka (p. Šurdová, p. Kočí Valová, p. Pokorná) - zpracování a uložení zadání přijímacích zkoušek z českého jazyka - okresní kolo olympiády z českého jazyka Duben Květen Červen - zpracování a uložení témat k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka (p. Šurdová, p. Kočí Valová, p. Pokorná) - evaluace - přednáška o současném divadle a filmu pro studenty 3. ročníků - přijímací zkoušky z českého jazyka - ústní maturitní zkoušky z českého jazyka třídy 8. A, 8. B a 4. C - schůze členek PK s tímto programem: 1. Zhodnocení činnosti PK.. Zpracování přehledu činnosti pro publikaci ve výroční zprávě. 3. Zpracování přehledu výsledků studentů v soutěžích. 4. Aktuální problematika. 5. Evaluace. Obecně: 1. Účast na odborných vzdělávacích akcích.. Organizace kulturních akcí, přednášek, besed, spolupráce se studentskou radou. 3. Spolupráce s městskou knihovnou. 4. Organizace tematických exkurzí. 5. Spolupráce na tvorbě webových stránek školy. 6. Mimořádné schůzky dle okolností a potřeby. 7. Doplňování pomůcek, knih do knihoven a učebnic pro výuku ČJ dle finančních možností. 9

30 Plán práce předmětové komise ANGLICKÉHO JAZYKA A RUSKÉHO JAZYKA Předsedkyně komise: Irena Bachrová, Členové komise: Jarmila Fryčová, Dana Komárková, Marie Kunderová, Bohumír Prokop, Kateřina Káňová, Eva Žáková V tomto školním roce bude opět probíhat výuka ruského jazyka jako nepovinného předmětu. Komise se sejde nejméně 3x, dále podle potřeby. ZÁŘÍ - odběr a ukládání časopisu Cizí jazyky, Bridge, Hello - vstupní testy pro 1. C s cílem srovnání úrovně studentů z 9. tříd (p. Fryčová) - nové pomůcky z grantu Socrates (p. Kunderová) - dokument PK - Pokyny ke klasifikaci v angličtině - pokyny k vypracování tematických plánů - projednání připomínek k plánu práce PK AJ ŘÍJEN - LISTOPAD - poznávací zájezd do Anglie (p. Bachrová - p. Prokop) - prezentace na Dni otevřených dveří - hodnocení 1. C - přechod na SŠ - výrazně nadaní nebo neprospívající studenti - informace o konverzační soutěži v anglickém jazyku LEDEN - uspořádání školních kol v anglické konverzaci ve třech soutěžních kategoriích - hodnocení pololetí, porada s ředitelem školy - kontrola plnění tematických plánů ÚNOR - BŘEZEN - srovnávací testy pro primu - 1. A (p. Bachrová - p. Komárková), přechod na SŠ - CERMAT úrovně V pro maturanty z 1. jazyka DUBEN - KVĚTEN - hodnocení připravenosti maturit (p. Bachrová, p. Fryčová, p. Komárková) - vyhodnocení testů CERMAT 30

31 ČERVEN - nové přírůstky v učitelské knihovně AJ - vyhodnocení zkušeností s používáním klasifikační stupnice - stanovení případných opravných zkoušek - hodnocení maturitních zkoušek a celého pololetí 31

32 Plán práce předmětové komise NĚMECKÉHO JAZYKA Předsedkyně komise: Miriam Ševčíková Členové komise: Marie Kunderová, Bohumír Prokop, Jiří Lojda Plán schůzek předmětové komise: srpen září Aktualizace tematických plánů Seznam používaných učebnic Klasifikační řád školy Příprava studentského výměnného pobytu Plán účasti vyučujících na seminářích NJ v 1. pololetí říjen Studentský výměnný pobyt ( ) prosinec únor duben květen červen Školní kolo konverzační soutěže Informace ze seminářů NJ Exkurze třídy 5. A do Vídně Vyhodnocení konverzační soutěže Zhodnocení výuky v 1. pololetí (plnění osnov, tempo výuky, výsledky srovnávacích testů mezi odpovídajícími skupinami) Plán účasti vyučujících na seminářích NJ ve. pololetí Projednání maturitních témat Příprava maturitní zkoušky Studentský výměnný pobyt ve Weilheimu i. OB Podklady pro výroční zprávu Zhodnocení výuky ve. pololetí Schůzky PK se budou konat podle potřeby, nejméně třikrát za školní rok. 3

33 Plán práce předmětové komise DĚJEPISU, OBČANSKÉ VÝCHOVY, VÝTVARNÉ VÝCHOVY, HUDEBNÍ VÝCHOVY A LATINY Předsedkyně komise: Ilona Pokorná Komise se skládá z pěti oddělení a jejími členkami jsou: Oddělení dějepisu: vedoucí oddělení Jaroslava Šurdová Ladislava Šteflová Oddělení hudební výchovy: vedoucí oddělení Marie Brabcová Kateřina Káňová Jiří Lojda Oddělení latiny: Dagmar Navrátilová Oddělení občanské výchovy a ZSV: Ilona Pokorná Oddělení výtvarné výchovy: Eva Kočí Valová V tomto školním roce se porad budou účastnit i Milada Pospíšilová a Iva Doleželová, které vyučují OV ve 3. A a ve. A a Emilie Nováková, která vyučuje VV ve třídě 1. A. Kromě zasedání všech oddělení předmětové komise budou uskutečněny i porady dílčích oddělení, a to podle aktuálních potřeb. 1. srpen 004: stanovení učebnic v jednotlivých předmětech vypracování tematických plánů jednotlivá oddělení mají za úkol sledovat průběžně školní akce (olympiády, soutěže apod.) a informovat o jejich konání a výsledcích předsedkyni komise předání učebnic a vyučovacích podkladů novému kolegovi Jiřímu Lojdovi (uvádějícím učitelem je Marie Brabcová) a vyučujícím OV Miladě Pospíšilové (3. A) a Ivě Pospíšilové (. A) 33

34 . září 004: rozpis exkurzí pro školní rok požadavky pro seminární práce, diskuse o jejich tématech stanovení požadavků na učební pomůcky spolupráce na programu německé výměny 3. říjen 004: informace o činnosti Studentské rady a školního časopisu diskuse o návštěvě seminářů pro učitele příprava Odpoledne otevřených dveří 4. prosinec 004: příprava vánoční besídky zhodnocení Odpoledne otevřených dveří 5. leden 005: hodnocení prospěchu studentů v prvním pololetí kontrola dodržování tematických plánů informace o probíhajících soutěžích (zejména D) 6. březen 005: příprava zadání přijímacích zkoušek ze všeobecných studijních předpokladů zpřesňování maturitních okruhů v jednotlivých předmětech prospěch studentů maturitních ročníků 7. květen 005: příprava učeben pro maturitní zkoušky příprava podkladů pro výroční zprávu diskuse o práci v jednotlivých třídách 8. červen 005: zpracování výroční zprávy 34

35 Plán práce předmětové komise TĚLESNÉ VÝCHOVY Předseda komise: Jiří Cejpek Členové komise: Iva Doleželová, Jiří Hort, Eva Žáková Září: Říjen: Směrnice o bezpečnosti práce v TV Zajištění pomůcek pro TV Úprava školního hřiště Rozpis a termíny středoškolských her Školní turnaj v kopané Zajištění LVK pro třídy 5. A, 1. C Účast na soutěžích středoškolských her - viz plán Listopad: Příprava školní lyžařské výstroje na LVK Zajištění sportovních soutěží Školní turnaj v odbíjené Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Informace o LVK pro žáky. A Zajištění účasti ve sportovních soutěžích Příprava školního družstva v odbíjené Inventarizace sbírek TV Dokončení inventarizace Objednávka potřebných pomůcek a materiálu Kritéria pro klasifikaci Bezpečnost na LVK Příprava školního družstva v odbíjené Školní turnaj v odbíjené Zajištění kapacity pro letní sportovní kurz Lyžařský kurz Školní turnaj ve stolním tenisu Zajištění účasti ve středoškolských soutěžích Příprava letního sportovního kurzu Lyžařský kurz Vyhodnocení a vyúčtování LVK Úprava školního hřiště Školní turnaj v košíkové Příprava školního družstva v lehké atletice Uspořádání okrskového kola v kopané 35

36 Květen: Červen: Účast na atletických soutěžích Zajištění účasti ve středoškolských soutěžích Sportovní kurz Inventarizace a oprava pomůcek Zhodnocení celoroční práce předmětové komise 36

37 Plán práce výchovného poradce Obecné úkoly: 1. Spolupráce s třídními učiteli a rodiči. Spolupráce s okresní pedagogicko-psychologickou poradnou 3. Navázání kontaktu s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání při ÚP Žďár nad Sázavou 4. Spolupráce se všemi vyučujícími na řešení výchovných a vzdělávacích problémů 5. Aktualizace nástěnek Nižší ročníky víceletého gymnázia: Prima 1. Beseda o metodách učení a způsobech překonávání neúspěchu. Beseda o problémech dospívání 3. Navázání spolupráce s rodiči na 1. třídní schůzce SR při GVM 4. Řešení problémů spojených s přechodem z 1. stupně ZŠ na SŠ Sekunda 1. Beseda o metodách učení. Stmelování kolektivu 3. Spolupráce s třídní uč. při řešení individuálních problémů potíže s výslovností Tercie 1. Překonávání puberty. Metody koncentrace Kvarta 1. Přechod na vyšší stupeň víceletého gymnázia. Možnost přechodu na jinou střední školu 1. a. ročník čtyřletého gymnázia, kvinta, sexta 1. Besedy o dospívání. Besedy o drogách a sexuálních chorobách 3. Společenské chování 4. Počátky profesionální orientace, volitelné předměty 37

38 3. ročník čtyřletého gymnázia, septima 1. Prohlubování profesionální orientace, postupné seznámení s možnostmi dalšího studia. Informace rodičům 3. Volitelné předměty, ujasnění maturitních předmětů 4. ročník čtyřletého gymnázia, oktáva 1. Beseda s absolventy o přípravě na maturitní zkoušky a o požadavcích u přijímacího řízení. Přihlášky na VŠ 3. Gaudeamus 4. Dny otevřených dveří a další informace o možnostech studia Dana Komárková, výchovná poradkyně 38

39 Plán exkurzí ve školním roce 004/005 Třída Předmět Cíl cesty Délka Kdy Zajistí Poč. Poč. žáků ped. 1.A Č,D,Z,Bi Kratochvíle - zámek 1 IV.-V. Sm 30 1.A ZSV Poznávání regionu 1 V.- VI. Pok, Sm 30.A Bi Budišov Hm 9.A D Kutná Hora 1 V.-VI. Hm, Šf 9.A CH Vodárna 1 IV.-V. Fk 9 3.A Bi Jihlava ZOO Hm 9 3.A Z Hadcová step, Třebíč 1 IV. Káň, Ja 9 4.A A Anglie 6 XI. Pp, Ba 4 4.A Bi,Č Moravské muzeum, ČRo - Brno 1 XI.-XII. Pos 9 4.A Č Praha 1 IV.-V. Na 9 4.A Hv Praha - GZ SOČRu Br 5.A A Anglie 6 XI. Pp, Ba 4 5.A Č Kralice, Mor. Krumlov, Náměšť 1 IV. Br 30 5.A+8.A N Vídeň 1 XII. Šv C Č,D,Vv Kralice, Mor. Krumlov, Náměšť 1 V. Na 30 5.A+1.C F Planetárium 1 III. Sm 60 5.A+1.C Bi CHKO - Žďárské vrchy 1 VI. Pos A+1.C Hv Praha - GZ SOČRu Br.C A Anglie 6 XI. Pp, Ba 6.A+.C F Automobilka Mladá Boleslav 1 XI. Vr A+.C Bi Jihlava ZOO 1 VI. Pos A+.C Hv Praha - GZ SOČRu Br 7.A Bi,Č Praha - ZOO, botanická zahrada, divadlo Hm, Na 7 7.A A Anglie 6 XI. Pp, Ba 9 7.A Č,ZSV,F Brno 1 IV.-V. Hl, Pok 7 3.C A Anglie 6 XI. Pp, Ba 6 3.C F JE Dukovany 1 IV.-V. Vr 3 3.C Č,D,Bi Brno 1 IV.-V. Šur, Pos 3 7.A+3.C Hv Praha - GZ SOČRu Br 7.A+3.C CH Lisovna plastů hod XII. Fk,Hl 59 7.A+3.C ZSV,D Kroměříž 1 V.-VI. Pok 59 8.A+8.B ZSV,D,Č, Polsko 3 Z,F 9. Žk, Kaš, Šur A ZSV Žďár nad Sázavou - soud 1 X.-XI. Pok 6 4.C Č,ZSV,D, Praha Z Pok, Hl 8 4.C ZSV Žďár nad Sázavou - soud 1 X.-IX. Pok 8 8.A,B+4C Hv Praha - GZ SOČRu Br 39

40 Seznam odebíraných časopisů ve školním roce 004/005 počet výtisků 1. Český jazyk a literatura 1. Česká literatura 1 3. Historický obzor 1 4. Dějiny a současnost 1 5. Čs. časopis pro fyziku 1 6. Psychologie dnes 1 7. Učitel matematiky 3 8. Rozhledy M-F 3 8. Matematika, fyzika, informatika 3 9. Školská fyzika Vesmír Biologie, chemie, zeměpis 3 1. Živa Geografické rozhledy Země světa Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova a sport mládeže Cizí jazyky Hello! 6 0. Friendship 1. Deutschland (zasíláno bezplatně) 5. Wiener Journal (zasíláno bezplatně) 1 3. Juma (zasíláno bezplatně) Freundschaft 4 5. Bridge 5 6. Učitelské noviny (hrazeno z FKSP) 7. Práce a mzda 1 8. Finanční zpravodaj 1 9. Věstník MŠMT ČR Sbírka zákonů ČR PC Magazine 1 3. Computer MF DNES (hrazeno z FKSP) Týdeník Školství (hrazeno z FKSP) 1 40

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 013/014 Sestavili: Aleš Trojánek, Marcela Zralá Vydalo Gymnázium Velké Meziříčí v říjnu 013 pro vnitřní potřebu. Návrh obálky: Jan Chmelíček Tisk

Více

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 014/015 Sestavili: Aleš Trojánek, Marcela Zralá Vydalo Gymnázium Velké Meziříčí v říjnu 014 pro vnitřní potřebu. Návrh obálky: Jan Chmelíček Tisk

Více

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 25. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2010-2011 V Kyjovicích

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 -----------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 ----------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 ----------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2010 / 2011 bude

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2015 podzim 3.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (15:30) 8.9. praktické maturitní zkoušky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Plán školy školní rok 2008/2009

Plán školy školní rok 2008/2009 1 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2008/2009 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI

PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI školní rok 2015 2016 Pro školní rok 2015/2016 byl pedagogický sbor Základní školy Partyzánská doplněn 3 pedagogickými pracovníky - Ing. B. Hlobeňová, Ing. P. Húska, J. Stožický

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

TŘÍDNÍ. Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava

TŘÍDNÍ. Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ UČEBNÍCH OBORŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1.ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 / 2017 Třída: 1.ZK Tř. učitelka: Mgr. Petra Plachá Třída:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2013/2014

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2013/2014 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Obsah Charakteristika školy... 3 Zaměstnanci... 3 Stanovené kompetence:... 4 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT... 5 Jednotlivé úkoly a činnosti...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. Plán práce na školní rok 2007/2008 strana 1 z 16

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. Plán práce na školní rok 2007/2008 strana 1 z 16 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Plán práce na školní rok 2007/2008 strana 1 z 16 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2006/2007 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012 Ředitelka školy (statutární orgán): Statutární zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250. Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim. Identifikátor školy: 600 011 879

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250. Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim. Identifikátor školy: 600 011 879 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250 Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim Identifikátor školy: 600 011 879 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Celoroční plán práce. Školní družina. ZŠ Bechyně, Školní 293

Celoroční plán práce. Školní družina. ZŠ Bechyně, Školní 293 Celoroční plán práce Školní družina ZŠ Bechyně, Školní 293 Školní rok 2014/ 2015 I. Úvod Školní družina navazuje na výchovně vzdělávací činnost ZŠ. Jsou výchovná zařízení, která rozvíjejí zájmy dětí a

Více

Návštěva gymnázia možná kdykoliv do 14.00 hodin

Návštěva gymnázia možná kdykoliv do 14.00 hodin G y m n á z i u m J a n a P i v e č k y a S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a S l a v i č í n n a b í z í k e s t u d i u p r o r o k 2 016-2017 - čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd 7941K41 gymnázium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Gymnázium, Most, Čs. armády 1530 Čs. armády 1530, 434 46 Most Identifikátor školy: 600 011 054 Termín konání orientační inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2015 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2014 Číslo jednací: SZŠ - 744/2015 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 144 81/99-011131 Signatura: bn4ws201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka 743

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod, Czech republic, tel.+fax 00420 321 622 347,

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod, Czech republic, tel.+fax 00420 321 622 347, GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod, Czech republic, tel.+fax 00420 321 622 347, e-mail gc_brod@iol.cz, URL. www.gcbrod.cz. Směrnice č. 63 V Českém Brodě dne: 6.3. 2015 Plán práce na školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel. 482 710 077, fax 485 103 880 e-mail: sekretariat@gfxs.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-816/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Studentská

Více

Plán práce na šk. rok 2015/2016

Plán práce na šk. rok 2015/2016 Plán práce na šk. rok 2015/2016 Motto: Jedině ten, kdo má z práce radost, dosahuje nejlepších výsledků; žák i učitel se mají do školy těšit. I. Učební dokumenty Školní vzdělávací program Škola - základ

Více

Střední škola automobilní Holice,

Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011-2012 V Holicích dne 31.8. 2011 vypracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

O r g a n i z a c e š k o l n í h o r o k u 2007-2008

O r g a n i z a c e š k o l n í h o r o k u 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Žerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace O r g a n i z a c e š k o l n í h o r o k u 2007-2008 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2007/2008 a

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu PROVOZNÍ ŘÁD školní tělocvičny v Okříškách Článek I. Základní ustanovení Školní tělocvična je součástí Základní školy Okříšky, která je současně provozovatelem a pronajímatelem. stanovuje pravidla pro

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.6 Program Brontosauří dětské oddíly

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.6 Program Brontosauří dětské oddíly Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.6 Program Brontosauří dětské oddíly 1 1. Vymezení programu 1.1. O co program usiluje hlavní cíl a poslání Program BRĎO se zaměřuje na koordinování a servisní činnost

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více