0, ,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická"

Transkript

1 Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové výstupy předmětu Taneční přípravka dodržuje správné držení těla na místě i v pohybu umí reagovat na hudební doprovod při pohybovém vyjádření dovede zopakovat jednoduchý rytmus rozpozná základní části těla orientuje se v základních přízemních polohách zná jednoduché taneční dětské lidové písně a říkadla používá náčiní v jednoduché formě zná pojmy-řada, kruh, dopředu, dozadu Učební plán pro základní studium 1. stupně Předmět I. Stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. Taneční 1 1 průprava Taneční 1 0, praxe Současný 0, ,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická taneční technika celkem

2 Ročníkové výstupy předmětu Taneční průprava: 1. ročník v pohybu z místa využívá běhu, chůze, cvalu, poskočného kroku ovládá základní svalové oblasti má správné postavení ramen, zaoblení a prohnutí páteře umí cval bočně a vpřed, otáčky na místě předvede základní kroky lidového tance samostatně i ve dvojici 1. ročník je schopen reagovat na tempo a jeho změny ovládá základní pohybové a taneční hry i s využitím náčiní ovládá kroky v základních taktech je schopen pohybově vyjádřit vlastní náměty (pohádkové postavy, příroda, zvířátka) orientuje se v prostoru Taneční průprava: ovládá chůzi, běh, poskočný skok, cvaly, výskoky, skoky, jednoduché otáčky a obraty samostatně i v krátkých kombinacích umí: o pracovat s tanečním náčiním samostatně i ve skupině o reagovat na tempo a jeho změny o kruhové švihy dolních končetin (čelní i boční) o otáčky na koberci o propnutí a flexe chodidel a vnímá jednotlivé svalové oblasti v rámci improvizace nebo tanečních her dovede využít kruh, míček, šátek. ovládá zaoblení paží, rotace, úklony, pružnost, zvyšování rozsahu dolních končetin. zvládá jednoduchou choreografii je schopen veřejně vystoupit 2

3 ovládá: správné držení těla na místě i v pohybu, správné použití dechu rotaci páteře, různé vlny trupu, kyvadlový a hrudní švih využití kontaktní improvizace ve skupině. reakci na tempo a jeho změny. Lidový tanec: umí: cvaly bočně a vpřed, otáčky na místě, dvojposkočný krok spolupracovat s ostatními žáky v kolektivu dupy a tlesky v doprovodu lidových písní se zpěvy dovede udržet pravidelné tempo 3-4. ročník je schopen pohybově vyjádřit náladu skladby spolupracuje v rámci kolektivu zvládá improvizovat na zadané téma dovede udržet pravidelné tempo ročník je schopen korigovat držení těla při provádění jednotlivých cviků na zemi i ve stoji ovládá chůzi a běh vpřed a vzad, přirozenou chůzi zvládá rolování páteře, postupnou vlnu trupu, kyvadlový a kruhový švih paží ovládá v pohybu z místa chůzi dostředivou a bočně, dostředivý běh, dálkové skoky orientuje se v prostoru a jev schopen provádět pohyb v různých prostorových dráhách (lomené, přímé, vlnovka) 3

4 Ročník Lidový tanec: zvládá pérování nohou ve dvoudobém a třídobém taktu je schopen správného provedení základních kroků lidového tance dovede spolupracovat ve dvojici a ve vázaném kruhu ovládá polkový krok i v natáčení a otáčení po diagonále Ročník zná základy klasického tance zná práci na zemi a u tyče zaměřenou na procvičování pozic a prvků klasického tance základní skoky klasického tance umí základní pozice horních a dolních končetin je schopen správného postavení u tyče a ovládá základní prvky u tyče a na volnosti Ročník spolupracuje v rámci kolektivu dovede v improvizaci uplatnit pohybové dovednosti získané v jiných předmětech je schopen pohybově vyjádřit náladu skladby, orientuje se v různých rytmech, umí zrychlovat a zpomalovat pohyb spolupracuje s ostatními žáky a utváří krátké choreografie 1.STUPEŇ Ročník pracuje s dynamikou a uvolněním celého těla umí zopakovat krátké vazby pohybu pánve, trupu a páteře zvládá obtížnější kombinaci prvků na zemi a v prostoru využívá různé vlny trupu a horních končetin zná různé typy převalů, průpravná cvičení pro pády využívá tanec s partnerem a kontaktní improvizaci 4

5 Ročník Lidový tanec: zvládá základní prvky obtížnějších lidových tanců a držení paží v lidovém tanci dovede kombinovat základní kroky lidového tance s podupy a potlesky umí do tance zapojit rekvizitu (šátek, stuhu), zvukový projev (zpěv, juchání) spolupracuje s ostatními žáky a utváří krátké choreografie, kde se snaží uplatňuje osvojené taneční kroky v lidových tanečních hrách a tancích, pro něž jsou tyto kroky charakteristické Ročník zná práci u tyče zaměřenou na procvičování pozic klasického tance, citlivosti nártů, dolních končetin, trupu a celkového držení těla čelem a bokem k tyči zvládá menší i větší skoky klasického tance umí použít v základní formě herecké pojetí v taneční etudě zvládá práci horních končetin v pohybu (pordebra) obtížnější kombinace prvků na volnosti umí skokové variace po diagonále a různé vazby točení dle svých možností zvládá základy práce špičkové techniky 7. ročník je si vědom, že nejen taneční kroky, ale i odpovídající výraz je nedílnou součástí taneční skladby umí vytvořit vlastní krátkou choreografii samostatně, nebo ve spolupráci s druhými. zvládá náročnější obraty a skoky v kombinaci na volnosti, uvědomuje si své vlastní pohybové možnosti. aktivně se podílí na přípravě choreografií 5

6 7. ročník ovládá vědomou práci s vlastním tělem a možnou variabilitu v rámci současného tance dovede tanečně ztvárnit vhodné hudební skladby využívá možnosti kontaktní improvizace se pohybuje v prostoru ve skokových variacích a v převalech a to v různých vazbách ovládá kvalitu prováděných pohybů ve skupině i jednotlivě. 7. ročník užívá základního odborného názvosloví v rámci tanečních technik orientuje se v základních pózách par tere klasické taneční techniky poznává emocionální a hereckou složku tanečního umění má možnosti sólové interpretace dle technické vyspělosti - i na špičkách je schopen náročnějších skoků, obratů i kroků na volnosti dovede v etudách na hudbu i bez hudby řešit přiměřené prostorové, rytmické a výrazové úkoly Učební plán pro základní studium 2. Stupně Předmět II. Stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Taneční praxe Současný tanec Klasická taneční technika celkem Ročníkové výstupy předmětu Taneční praxe 1. - formou improvizace uplatňuje svoji vlastní tvořivost je schopen kontaktní improvizace ve skupině čistota a kvalita prováděných pohybů ve všech tanečních technikách a zvolené specializaci dovede pracovat se základními principy současných tanečních technik (Graham, Limon) 6

7 1- rozlišuje dynamickou stupnici pohybu a pohyb aktivní a pasivní rozumí vztahu pohybu a času (tempo, pauza, plynulost) dbá na čistotu provedení tanečního čísla je schopen diskuze s učitelem a ostatními žáky při přípravě choreografie uplatňuje vlastní tvořivost v krátké choreografii 1. - provádí u tyče složitější vazby v rychlejším tempu na relevais ovládá základní skoky středního a velkého allegra dovede slovně vyjádřit základní principy správného držení těla v klasickém tanci utužuje si pohybovou kázeň, vytrvalost a vůli dle svých individuálních schopností ovládá techniku na špičkách u tyče Ročníkové výstupy předmětu Taneční praxe ročník dovede tanec vnímat v širších souvislostech (anatomie, filozofie) dbá na čistotu provedení tanečního čísla je schopen vytvářet vztahy mezi myšlením, emocí a pohybem orientuje se v různých oblastech tanečního umění ročník zvládá rychlé střídání dynamiky (moment napětí spontální uvolnění těla) dovede vnímat vnější a vnitřní prostor svého těla je iniciativní při scénické tvorbě tanečních choreografií (návrhy a tvorba kostýmů, rekvizit) 2.STUPEŇ ročník zvládá delší kombinace klasických tanečních prvků je schopen provádět jednotlivé prvky u tyče i na volnosti orientuje se v pózách I IV. Arabesques par terre chápe základní principy obratů fouetté zná příslušné francouzské názvosloví 7

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice

Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova. ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Hudební výchova ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník. V charakteristice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Recenzenti: Mgr. Alena Skotáková, PhD. Mgr. Brigita Stloukalová, PhD. Autoři: Viléma

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Příloha č. 1 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Přílohy: Etická výchova Taneční a pohybová výchova Filmová a audiovizuální

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více