SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH"

Transkript

1 140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH ZALOŽENO 1867

2 - 2 -

3 ÚVODNÍ SLOVO Zdeněk Mráz starosta Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích Vážení spoluobčané, hasiči Uplynulo už mnoho let od vzniku našeho sboru, který byl založen před 140 lety v roce 1867, a je jeden z nejstarších v republice. Od počátků jeho založení bylo základním posláním chránit životy, zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech a při živelných pohromách. Během let se členové sboru podíleli i na kulturním vyžití hraním divadla, pořádáním bálů a zábav. Také nebylo zapomenuto na děti, které si sbor vychovává dodnes jako svoje nástupce. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší činnosti. A samozřejmě chci poděkovat všem hasičům minulým i současným za jejich odvedenou práci, která nebývá lehká a také za to, že věnují veškerý svůj volný čas činnosti pro nás všechny. Historický prapor hasičské župy přeštické z roku

4 Sbor ve dvoře radnice v roce

5 OD HISTORIE PO SOUČASNOST Počátky hasičstva ve světě a u nás Odjakživa byl boj člověka s přírodou a jejími ničivými živly velice nerovný. Živelné pohromy byly nezvladatelné a zvláště oheň si často vybíral svou krutou daň. Sice byl významným pomocníkem člověka při mýcení lesů a ochráncem před dravou zvěří, ale jakmile se ze sluhy stal pán, bylo lidem těžko. Počátkem minulého století měla lidská obydlí doškové střechy a stěny ze dřeva. Svítilo se loučemi, svíčkami nebo pochodněmi, a tak často docházelo k ničivým požárům. Proto panovníci vydávali různá nařízení, jak se při požáru chovat. Jedním z nich byla císařovna Marie Terezie, která roku 1755 vydala Řád hašení ohně. V roce 1875 byl vydán Řád policie požárové, který mimo jiné nařizoval starostům obcí usilovat o zřízení hasičských sborů nebo zavedení služby ponocného. Hlavní zásady tohoto řádu platily až do roku V dávném středověku to nebyl jen oheň, čeho se lid obával. Naším územím se prohnala vojska turecká, švédská, francouzská, německá, husitská a různé hordy žoldnéřů. Ti všichni pálili a drancovali město i okolí tak, že zmizely četné tvrze, kostely a vesnice. Zničeny byly hrady Skála a Roupov, tvrz Pohořko, z vesnic pak Zámosty, Vícov, Střížov, Jesenice, Jircháře, Radlice, Bijávly, Háj, Maškrov, Horůšany, Hůrka, Loupensko, Kočlověves, Lhota u Řeneč, Lomy, Luh, Mstice, Nechy, Tužany, Pohoří, Střítěž, Tunleky, Uhoří, Zádeň a Záhorsko. Jak dokládá historie, ani samotným Přešticím se tažení nevyhnula. Ale konkrétní zprávy se nedochovaly. Podrobnější informace máme až o následujících nejdůležitějších požárech : Tohoto roku byl učiněn první záznam o drancování a vypalování, při němž byli upáleni někteří kněží a měšťané Vypálili husité kladrubský klášter a pobili mnichy. Dále vypálili a pobořili Přeštice a Vícov. Jen majitel Roupova se husitům upsal a tím zachránil sebe i svůj majetek Naše město i hrad Skála byli opět vypáleny a zpustošeny července zuřil ve městě požár, který zničil klášter benediktýnů, radnici, církevní i světský archiv, špitál, část starého kostela a věž se zvony. Požár založily hordy Turků, kteří drancovali a pálili v Písku, Prachaticích, Rakovníku, Žatci, Strašecí a jinde Sotva se město vzpamatovalo z předešlého požáru, hořelo znovu. Naštěstí bylo bezvětří, a tak shořelo jen 12 domů. Aby se město zase vzpamatovalo, povolil císař Rudolf II. městu pořádat čtyři celotýdenní jarmarky a další výhody května vznikl požár v domě Václava Naxery a kvůli větru shořelo 56 domů února hořelo u Františka Hofmaistra na náměstí a shořelo 7 domů července vyhořelo 20 domů, město zchudlo a spělo k úplné zkáze. Přičiněním benediktýnů a okolní šlechty z Příchovic a Chlumčan se město začalo pomalu vzpamatovávat července ve tři hodiny vypukl požár, který se vlivem větru rozšířil během dvou hodin po celém městě a zasáhl i osadu Pohořko Po celý rok hořelo často, ale oheň se naštěstí nikdy nerozšířil září řádil jeden z největších požárů, při němž shořela většina domů i s radnicí. Ještě dlouho se vybíralo na vyhořelé, kteří se sotva zachránili října zaznamenalo město jeden z největších požárů. Oheň vzplanul u Čermáků a vyhořelo 86 domů, 16 stodol, radnice, pivovar a panský dvůr. Situace využil hrabě Schönborn a dvůr od města levně koupil. Peníze však městu nestačily ani na stavbu nové radnice, a tak tu mnoho let chyběla prosince hořelo u Lautnerů. Oheň se přenesl jen na blízká stavení a čtyři stodoly

6 května zachvátily plameny dům žida Marka Trauera (Žerovická ulice čp. 70). Velmi silný vítr a zmatek umožnily ohni rozšířit se na část náměstí a Pohořko. Celkem shořelo 31 domů ve městě a dalších 25 na Pohořku. Z Trauerova domu se podařilo zachránit služku, která vypověděla, že si žid zapálil stavení sám a ji zavřel do komory. Za to chtěl rozlícený dav žida upálit, čemuž zabránil přítomný hejtman Šédlbauer. Aby žid unikl pomstě lidí, vydával se nějaký čas za blázna Shořely 4 domy května vznikl požár na náměstí. Dobrovolní hasiči však odešli i s hudbou a s většinou občanů města na výlet na Černou skálu. Když byli nad Příchovicemi, uviděli dým a rychle se vrátili se, proto shořely jen 2 domy a stodola Vyhořely 3 domy Hořelo u Wiererů na Pohořku Vyhořela 3 stavení v Třebízského ulici července v devět hodin večer uhodil blesk do věžičky kostela (sanktus), od čehož vzplála celá střecha. Ve městě vypukla velká panika a zděšení. Tehdejší děkan E. V. Řičák sám zvonil na poplach malým zvonkem v hořící věžičce. Hrozila zkáza celému kostelu, avšak 22letý tesař Matěj Volák s nasazením vlastního života zabránil rozšíření ohně na věže se zvony. Samozřejmě byl brzy následován dalšími odvážlivci. Požár musel být vidět široko daleko, protože se k němu ve velmi krátké době sjelo celkem 22 hasičských sborů z okolí Klatov a Plzně a přivoláni byli vojáci z plzeňské posádky. Kolem půlnoci oheň ustával, ale krovy byly zničené. Volák za svůj hrdinský čin dostal od přítomného hraběte Schönborna 200 zlatých Vyhořel přízemní dům V. Staňkovského ve Veleslavínově ulici Za první světové války vyhořely sklady a dílny ve městě, válcový mlýn pana Hřícha včetně zásob obilí a mouky Vyhořel patrový dům M. Jílka. Dále hořelo u Brože a Brčka na Pohořku a u žida na sladovně Hořelo na pile pana Hrubého Hořelo v městském velkostatku. Shořela 1 stodola, 3 mlaty a 2 kůlny. I přes zásah hasičů ze 7 sborů vznikla škoda 300 tisíc. Založení Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích Událost v roce 1866, kdy 21. května začalo hořet u žida Marka Trauera v Žerovické ulici čp. 70, pobouřila celé město, a tak městští radní poslali žádost o zřízení hasičského sboru k c. k. úřadům do Vídně. Žádost byla podpořena vlivnými osobami, jako byl hrabě Schönborn a architekt Josef Hlávka, a mnoha církevními hodnostáři. Bylo v ní poukazováno na časté požáry a na úspěchy hasičského sboru ve Velvarech. K žádosti byly také přiloženy stanovy, kterými se měl sbor řídit. V roce 1867 konečně obdrželi městští radní povolení c. k. místodržitelství založit ve městě hasičský sbor na ochranu majetku civilního, církevního a k ochraně proti dalším pohromám. Ihned byla zakoupena ruční stříkačka od firmy J. Lamr z Prahy za 750 zlatých. Firma ji však dodala až , kdy byla slavnostně vysvěcena. Tato stříkačka neměla ještě sání a voda se do ní nalévala plátěnými vědry. Výhodou však bylo, že měla hadice, které vodu dopravily až do bezprostřední blízkosti ohně. Na získání potřebné částky na zakoupení stříkačky se podíleli protektoři sboru, kterými byli jmenováni právě hrabě Karel Schönborn, architekt a stavitel Josef Hlávka a zemský rada Dr. Bedřich Laube, dále město Přeštice a majitelé realit ve městě. K úřednímu schválení stanov sboru došlo díky liknavosti c. k. úřadů až v roce

7 Prvním náčelníkem sboru se stal měšťanosta František Hofmeister, velitelem poštmistr Václav Steidl, jednatelem městský tajemník Gustav Bárta, pokladníkem obchodník Jan Hájek, dohližitelem strojů a nářadí kovář Jan Krásný. Celkem měl sbor při založení 50 členů činných a 15 přispívajících. Na výcviku členů se významně podílel cvičitel Hynek Kámen z Plzně, který byl za svou činnost odměněn stříbrným pohárem. Založením sboru požáry sice neustaly, ale již nikdy se nerozšířily po celém městě díky dobře organizovaným hasebním pracím. Sbor ve službách monarchie ( ) Podmínky pro svoji činnost neměl sbor ve svých počátcích zrovna ideální. Stejně jako ostatní české spolky museli i naši funkcionáři řešit neustálé potíže s c. k. vládou, neboť ministři Bach, Hrbst a pražský místodržící Kotler české hasičské spolky brzdili jak mohli a stále prosazovali důslednou germanizaci. V největším útisku Rakouska - Uherska si přeštičtí hasiči vyhlásili heslo Jeden za všechny, všichni za jednoho. Začali pořádat vycházky s hudbou po okolí, taneční zábavy a jiné akce. Propagovali češství a vlastenectví, nechyběli na žádné oslavě českých buditelů, přispěli na výstavbu Národního divadla. Učitel Rebec skládal a režíroval divadelní představení. Mezi občany v širokém okolí byly tyto hry velmi oblíbené. Dne 5. října 1874 byla na návrh velitele sboru Václava Steidla provedena změna stanov. Na 9. valné hromadě, konané 12. července 1875 se konečně upřesnila činnost hasičů. Došlo k vytištění nových a doplněných stanov, které se dochovaly dodnes. Tyto stanovy mají 33 bodů a podrobně určují práva a povinnosti členů sboru. Přeštičtí hasiči se téhož roku v červenci zúčastnili sjezdu hasičů v Klatovech a o rok později v srpnu též sjezdu v Praze. Sbor se stále potýkal s finančními potížemi i přesto, že sbor získal podporu 300 zlatých od majitele zemského velkostatku v Červeném Poříčí a 100 zlatých od Josefa Hlávky. Dne 26. prosince 1876 bylo přeštickými hasiči sehráno divadelní představení Všichni za jednoho, jeden za všechny, jehož autorem byl opět řídící učitel Josef Rebec. Výdělek této akce činil 52 zlatých a 81 krejcarů. Na 10. valné hromadě byl doplněn výbor o následující funkcionáře: nadlezec a dohližitel náčiní Jan Krásný jmenován vedoucím odboru vodařů, Jan Pacolt pověřen hájením zachráněných věcí, Jan Trázník, Jakub Braun a Josef Rebec zvoleni jako revizoři. V roce 1877 vešel v platnost nový hasičský slib. Po dlouhých diskuzích a průtazích bylo schváleno, aby se sbor stal členem Hasičské jednoty v Praze. V tomto roce se sbor účastnil hašení 4 požárů. Na mimořádné valné hromadě počátkem roku 1879 byl zvolen novým velitelem František Velkoborský ml. Velký význam našemu sboru přinesl den 14. září Tehdy se v Klatovech na radnici sešli zástupci hasičských sborů z Janovic nad Úhlavou, Klatov a Měčína se zástupci sborů: Plánice, Přeštice, Strážov, Žinkovy a Švihov. Výsledkem této porady bylo založení okresní hasičské jednoty (OHJ) Klatovsko-Přeštické (župa č. 5). 30. května 1880 byl zvolen na 1. župní valné hromadě výbor: starosta - Václav Kohl (Klatovy), místopředseda - Václav Steidl (Přeštice), jednatel - Karel Hostaš (Klatovy), členi výboru - Max Čermák (Klatovy), Jan Ambler (Nepomuk) a jiní. Druhá župní valná hromada se konala 18. září 1881 v Přešticích za účasti sedmi zakládajících sborů. V odpoledních hodinách předvedli hasiči požární útok na budovu dnešní radnice. 27. listopadu 1881 se konala 20. valná hromada přeštického sboru. K tomuto datu čítal sbor 102 členů, z toho 2 protektory, 51 přispívajících a 49 činných členů. Sbor vlastnil 2 stříkačky (druhou dostal sbor darem od pojišťovny banky Slávie v Praze), divadelní soubor a hudební těleso. Městská rada uvolnila 400 zlatých na úpravu prostor pro hasičské nářadí. 8. ledna 1882 se konal tradiční hasičský ples a 18. května valná hromada, k jejímuž datu - 7 -

8 činil inventární majetek sboru zlatých. Protektorství po svém zemřelém otci převzal mladý hrabě Karel Schönborn. Sboru bylo poukázáno 100 zlatých za projevení soustrasti na pohřbu manželky Josefa Hlávky. V tomto roce provedl náš sbor veřejné cvičení a zúčastnil se sjezdu ve Švihově. Podílel se také na likvidaci požáru u Růžičků na Drahách, kde vyhořely 3 domy. V roce 1883 sdružovala Klatovsko - Přeštická OHJ osm sborů s 341 členy. V roce 1884 sbor vlastnil již 3 stříkačky a proto jednu starší prodal v dražbě obci Dnešice za 151 zlatých. Za utržené peníze byly zakoupeny 2 voznice na vodu, které sbor nutně potřeboval. (Voznice byl vůz s velkým sudem, sloužící k přepravě vody k místu požáru.) Na žádost široké veřejnosti bylo na valné hromadě 26. dubna 1885 rozhodnuto po čtyřleté přestávce opět uspořádat ples. Ten se konal v lednu Velký zájem přinesl značný výdělek, takže tradice plesů byla obnovena. Dochované stanovy sboru z roku 1875 František SEDLÁČEK zasl. člen a starosta sboru Čeněk LANDOVSKÝ zasl. člen a velitel sboru Josef FODERMAJER jeden ze zakládajících členů

9 1. května 1887 se konala valná hromada, na které bylo usneseno založit ve městě Sokolskou jednotu. František Laštovička spolu s dalšími členy výboru je pověřen náborem cvičenců z řad občanů města a hlavně členů sboru. V roce 1887 měl hasičský sbor 40 činných a 54 přispívajících členů a zúčastnil se likvidace 5 menších požárů. V období však docházelo k velkému úbytku členů sboru, proto byly na valné hromadě dne jmenováni členi, kteří prováděli nábor po městě. 23. června 1889 byl projednán návrh na ustanovení hasičské župy Přeštické byla v Přešticích župa ustanovena. Měla 11 sborů, tedy o tři více než měla župa Klatovsko - Přeštická. Výbor župy Přeštické (č. 58): předseda - Václav Seidl (Přeštice), jednatel - Václav Vrabčík (Lužany), pokladník - Jan Bůžek (Merklín). Při veřejném cvičení 11. července 1889 na budově staré školy pod kostelem spadl z druhého patra zakládající člen sboru Jan Krásný. Při pádu si přerazil obě nohy, zlomil žebra a poranil se na hlavě. Po tomto úrazu nemohl pracovat a proto mu až do jeho smrti (roku 1921) hasičská župa vyplácela úrazovou podporu. V roce 1890 sdružovala župa Přeštická 16 sborů se 774 členy a v roce 1935 měla již 43 hasičských sborů. V roce 1892 byl zakoupen od firmy Smekal z Prahy čtyřkolový hydrofor s 6 metry savic a 150 metry hadic za 1000 zlatých. Při silné bouři dne kolem 21. hodiny udeřil blesk do věže kostela, která okamžitě vzplála. K hašení požáru se ve velmi krátké době sjelo 22 sborů z dalekého okolí včetně vojenské posádky z Plzně. Shořela celá střecha kostela a škoda podle odhadu činila zlatých, ale díky hasičům nepotkala kostel větší zkáza. V tomto roce dále vyhořely 3 domky s doškovými a šindelovými střechami v dnešní Třebízského ulici a stodoly u náměstí. Na 40. valné hromadě v roce 1894 bylo rozhodnuto zakoupit nové stejnokroje francouzského vzoru. Ve dvoře radnice byla dokončena cvičná věž jako leziště pro členy. Sjezdy župy Přeštické se konaly téměř každoročně a to roku 1893 v Pteníně, v Čečovicích (1894), v Letinech, v Roupově, v Oplotě, ve Vřeskovicích, v Otěšicích (18. sjezd), v Přešticích, v Partolticích (1911), v Lužanech a v Újezdě (26. župní sjezd). Na slavnostní valné hromadě byly 11 členům předány pamětní diplomy u příležitosti 30. výročí založení. V roce 1898 se sešli v Nepomuku zástupci sborů z Nepomucka a rozhodli se, že vystoupí z župy Přeštické a založí svoji župu Nepomuckou. Tak se i stalo a na ustanovujícím sjezdu 30. července 1899 byly schváleny stanovy. V roce 1900 dochází k rozporům mezi církevními hodnostáři a sborem a proto valná hromada rozhodla, že se přestane sbor zúčastňovat všech církevních průvodů. V roce 1903 vydala Zemská hasičská jednota nové hasičské stanovy a zavádí jednotný druh stejnokrojů. Ve sboru byla založena pohřební pokladna, do které každý člen musel přispět jednou ročně částkou 2 koruny. Byla také založena sborová knihovna zakoupením Babičky od Boženy Němcové

10 Od roku 1907 dostává sbor na vlastní žádost podporu od Zemské hasičské jednoty na nákup hadic, výzbroje a údržbu strojů a bylo sjednáno pojištění přípřeže u Moravské pojišťovny za roční poplatek 100 korun za jeden pár koní na valné hromadě bylo rozhodnuto zakoupit 60 m látky na ušití nových vycházkových stejnokrojů. Při sboru byl založen hasičský dorost, převážně z dětí členů je zakoupena nová ruční stříkačka se slevou 300 korun jako protihodnotou za jednu starou stříkačku. Na 55. valné hromadě byl zvolen výbor ve složení: starosta F. Velkoborský, náměstek Č. Landovský, pokladník J. Fikrle, velitel M. Homan, jednatel F. Šafařík, dozorce náčiní F. Laštovička, členové výboru : F. Sedláček, A. Špongr, F. Königsmark, V. Mašek, J.Kusenbach, F. Polka, J. Fremr, K. Bultas a F. Kneizl. V roce 1910 vyhořel jednopatrový dům na náměstí u obchodníka Jílka, v roce 1913 hořelo na Pohořku a sbor vyjížděl k požárům i do Oplota a Jína. V roce 1914 mnoho členů sboru rukovalo na vojnu a ostatní hasiči museli dopravovat z nádraží zraněné vojáky do školy, kde byla z rozhodnutí vojenských úřadů zřízena provizorní vojenská nemocnice. Kromě toho sbor zasahoval u požárů v Oplotě a Kucínech. V následujícím roce hasiči likvidovali požár bývalého židovského kostela ve Dnešicích a rozsáhlý požár mlýna p. Hřícha v Přešticích. Od roku 1916 museli hasiči stavět noční bezpečnostní hlídky. Od vzniku Československa ( ) V předvečer 28. října 1919 zapalují hasiči slavnostní vatru a pořádají vlastenecké přednášky pro občany města. V následujícím roce se v Přešticích uskutečnilo župní hasičské školení za obrovského zájmu hasičů ze širokého okolí. V roce 1922 byla zřízena samaritská služba, která poté vyjížděla ke každému požáru sbor obdržel zmotorizovanou stříkačku, kterou předtím objednal u firmy Štěpánek z Kostelce nad Labem za Kč. Na koupi věnoval Sokol 1197,60 Kč, to však nestačilo a proto uspořádal velkou sokolskou slavnost s výdělkem 3600 Kč. I přes peníze od Sokola a některých jednotlivců se sbor na dlouhou dobu značně zadlužil. Pro snížení dluhu jsou zvýšeny členské příspěvky a velitel sboru Č. Landovský sám věnoval ze svého 700 Kč. Na valné hromadě v roce 1922 bylo odsouhlaseno oslovení členů bratře a sestro místo dosavadního oslovení příteli. V roce 1923 byl zakoupen u firmy Partl a Frolík z Č. Budějovic 13ti metrový vysouvací dvoukolový žebřík. Také bylo dohodnuto, že sbor bude zdarma stavět hlídky při promítání a Sokol zdarma propůjčí sál sboru o pouti a posvícení. Sbor zasahoval při požáru na pile p. Hrubého. V roce 1925 byl zvolen nový výbor a funkci velitele převzal E. Pelikán a náměstka A. Kasl. Od roku 1927 je několikrát projednáváno prodat motorizovaný hydrofor a zakoupit automobilovou stříkačku. Nakonec byl návrh přijat a stříkačka byla objednána. Dne 4. listopadu 1928 byla našemu sboru předána starostou města S. Svatošem a ředitelem okresní správní komise panem J. Hodanem nová automobilová stříkačka zakoupená od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě za cenu Kč. I když byla na protiúčet prodána zmotorizovaná ruční stříkačka za Kč a starý hydrofor za 400 Kč, přesto se sbor touto koupí velice zadlužil. Určení zástupci poté chodili vybírat po městě. Bylo vybráno 4408,90 Kč. V roce 1928 se také přestaly používat šavle a začaly se používat hasičské sekerky. V březnu 1929 bylo sboru přiděleno sanitní auto a tak od té doby začal sbor plnit i funkci rychlé zdravotní pomoci se sbor zúčastnil slavnostního otevření sokolovny. Sbor vyjížděl k 6 požárům a pomáhal kropit při asfaltování silnice Plzeň-Klatovy. Dále byl na nádvoří radnice postaven nový sušák na hadice a zaveden vodovod. Při soutěži hasičských stříkaček v Klatovech

11 Slavnostní převzetí nové automobilové stříkačky v Přešticích v roce 1928 sbor s novou automobilovou stříkačkou v silné konkurenci suverénně zvítězil. Dále byl zvolen nový výbor ve složení: starosta F. Svatoš, náměstek A. Kasl, pokladník V. Mašek, velitel E. Pelikán, jednatel A. Krásný, dozorce náčiní Š. Hrudička, revizoři C. Homan, J. Louda a A. Špongr, samaritáni J. Chmel, K. Freml a E. Tumpach. Pořízením automobilové stříkačky se výrazně zvýšila akceschopnost sboru a například v roce 1930 vyjížděl k 9 požárům v Týnci u Chotěšova, Vlčí, Lužanech, Kucínech, Dnešicích, Radochovech, Dlouhé Louce a v Přešticích je pořízen župní prapor a je uložen ve spolkové místnosti. Ve spolupráci s plzeňským aeroklubem byl uspořádán letecký den. Od Spořitelny města Přeštic jsme v roce 1933 dostali dva cenné papíry v hodnotě Kč, za dobrou práci proti ohni a pro ochranu majetku spoluobčanů. V roce 1934 sbor uspořádal přednášku pro občany města na téma obrana měst proti útokům letadel. Obec začíná přidělovat sboru pravidelnou roční podporu na pohonné hmoty ve výši Kč. Deseti členům, kteří nejčastěji jezdili k požárům, bylo sjednáno úrazové pojištění. Valnou hromadou bylo odhlasováno upsání půjčky ze sborové pokladny na obranu státu ve výši Kč a o tři roky později dalších Kč. V roce 1935 vyjížděl sbor ke 4 požárům, přičemž dva největší požáry vznikly v Žerovicích. Při obou hořely stodoly a obytné domy a při jednom byl náš člen zraněn. Od září roku 1936 byly pod hrozbou válečného konfliktu stavěny hasičské hlídky na okraji města i na věži kostela. Bylo vyhlášeno několik cvičných poplachů a ve městě začala pracovat Civilní protiletecká obrana. V únoru roku 1938 byla na valné hromadě zrušena hasičská župa a vznikla Okresní hasičská jednota. Sbor si pořídil 16 nových pracovních stejnokrojů. Po městě byla uspořádána sbírka na obranu státu, která vynesla Kč. V září uspořádal sbor velký letecký den nad městem se Šumavským aeroklubem. Na valné hromadě je zvolen výbor ve složení : starosta V. Mašek, náměstek C. Homan, velitel E. Pelikán, zástupce velitele A. Kasl, jednatel K. Roček, pokladník J. Kellner, vzdělavatel J. Hodan, zbrojmistr V. Hejl a Š Hrudička, samaritán J. Šobr, revizoři A. Špongr, A. Česal a K. Jílek

12 Po okupaci Německem byly zaváděny nové normy ve výzbroji, výstroji i při výcviku. Bylo nařízeno provádět výcvik v bojových podmínkách na obranu města před nálety, ale bylo zakázáno provádět jakékoliv schůze. Poslední valná hromada se konala 3. března 1940 pod dohledem okupačních úřadů a bez zápisu. Jednatel sboru rezignoval a okupačními úřady byl jmenován jednatelem městský tajemník J. Bakule v časných ranních hodinách bylo 11 členů s velitelem povoláno na přímý rozkaz starosty města Dr. Čermáka do Dobřan, které byly značně poničeny náletem. Jednotka byla uvolněna až po 3 dnech, kdy byli zasahující členové již značně vyčerpáni. Při tomto mylném bombardování Škodových závodů zemřelo v Dobřanech, tehdy přejmenovaných na Wiesengrund, celkem 195 lidí a bylo poškozeno nebo úplně zničeno 550 domů. Během války jsme vyjížděli celkem k 8 požárům, dále bylo vyhlášeno celkem 234 leteckých poplachů, proběhlo 198 praktických cvičení a 124 technických a teoretických porad. Dále sbor zasahoval u zřícených vojenských letounů u Štíhlova a za řekou u Přeštic. V noci byli velitel sboru E. Pelikán a jeho zástupce A. Kasl zatčeni gestapem a odvezeni do Klatov a odtud byli oba převezeni do koncentračního tábora v Terezíně, odkud se vrátili až po osvobození. Poválečné období ( ) První poválečná schůze se uskutečnila 18. září 1945, na které byla převzata trofejní přenosná motorová stříkačka. Svých funkcí se znovu ujali starosta V. Mašek, velitel E. Pelikán a jeho zástupce A. Kasl, cvičitel J. Šobr, pokladník J. Kellner, zbrojmistr J. Paleček a jednatelem byl zvolen nový člen J. Zdvořák. V roce 1946 jsme vyjížděli k požáru skladiště vodáků v Brance, stohu u Dlouhé Louky a k rozsáhlému požáru budov v Červeném Poříčí, kde jsme kromě vlastního zásahu přispěli pohořelým částkou 1000 Kč z pokladny sboru. Národní výbor nám dal k dispozici volné prostory na radnici, které byly upraveny na šatnu. Od Americké armády jsme dostali darem 2 přenosné stříkačky. Sbor byl rozšířen o 23 nových mladých členů, z toho 8 žen. Na výroční valné hromadě v roce 1947 byl do výboru doplněn F. Mareš jako zástupce starosty. Toho roku bylo zřízeno družstvo žen a dorostu. Sbor během roku vyjížděl celkem k 8 požárům (les na Vysoké a u Vlčí, stoh na Bořích, továrna Singer v Klatovech, sklep u p.šefka, aj.). Sbor se také zúčastnil okrskových cvičení v Oplotě, Strýčkovicích, v Otěšicích a v Nepomuku. V době od postihly město veliké povodně a tak byly drženy nepřetržité služby, v nichž se vystřídalo celkem 51 členů, kteří odpracovali při záchranných pracích 210 hodin. Čerpala se voda ze zatopených sklepů, studní a různých nádrží. V roce 1948 čítal sbor 94 mužů a 8 žen. Sbor měl k dispozici: automobilovou stříkačku Škoda 505, dopravní vozidlo HORCH, které nám v předchozím roce přidělil fond Národní obnovy, dvě přenosné stříkačky PS 8 (od Americké armády), ruční stříkačku, berlovku pro strážní službu, posunovací žebřík 14 m, 7 žebříků hákových, 1 opěrací a m hadic B-C. V únoru 1949 byl zvolen za předsedu sboru F. Mareš, který již celý minulý rok zastupoval V. Maška. Zástupcem předsedy byl zvolen J. Štych, velitelem A. Kasl, zástupcem velitele J. Šobr, jednatelem J. Polka, pokladníkem J. Kellner, vzdělavatel E. Pelikán, zbrojmistr Š. Hrudička a zpravodajem samarity J. Zdvořák. Během roku převzal funkci velitele J. Šobr, protože A. Kasl se stal velitelem I. obvodu. Během roku 1950 vyjížděl sbor k 6 požárům (např. 3 x obilí u Lužan, požár lesa u Kucín). Dále sbor provedl 4 zájezdy: do Blovic, do Klatov, do Horšic, do Prahy. Novým zástupcem velitele zvolen byl J. Ziegler, zapisovatelem J. Šlais

13 Na počátku padesátých let jsme byli v rámci reorganizace hasičstva přejmenováni na požární sbor. Novým zákonem 60/1950 Sb. byly stanoveny nové povinnosti pro členy a také tresty za jejich nesplnění. Do funkce velitele byl v roce 1951 jmenován J. Brada. V roce 1952 byl velitel kvůli špatnému stavu výzbroje a zejména dopravního vozu Horch osobně žádat v Praze na Ministerstvu o nový automobil, za což byl vedením města odvolán. Jeho funkci převzal K. Königsmark. V tomto roce byl veškerý samaritský materiál převeden Červenému kříži. V následujícím roce zemřel prezident republiky K. Gottwald a na jeho pohřeb v Praze byla z našeho sboru vyslána delegace s věncem. Dále bylo započato s budováním požárních hlídek ve městě. Na konci roku byla sboru konečně přidělena nová automobilová stříkačka AS 16 Praga RN. V roce 1954 byla provedena částečná změna ve výboru: místopředseda J. Šobr, zástupce J. Paleček, jednatel J. Ziegler, pokladník F. Štych a organizační referent J. Štych. 11. a 12. července 1954 postihla naše město velká povodeň a naši členové se po dva dny účastnili záchranných prací. Na podzim nám byla Národním výborem přislíbena parcela pro výstavbu nové zbrojnice V druhé polovině padesátých let byla stále intenzivněji projednávána výstavba nové zbrojnice v prostoru pod Hotelem, avšak stále bezvýsledně. Rovněž výstavba tolik potřebné požární nádrže v části průmyslových závodů za tratí byla zatím v nedohlednu. V roce 1957 byly do výboru zvoleni tito funkcionáři: předseda F. Mareš, velitel J. Ziegler, osvětář J. Šobr, hospodář F. Štych, jednatel J. Stehlík, výcvikář K. Königsmark zbrojmistr a preventista J. Štych. Dopravní vůz Horch byl rozebrán a odprodán. Místo něj jsme obdrželi nový dopravní automobil DVS 8 Tatra 805 s přívěsnou stříkačkou DS 16, která byla v majetku CO. Výjezdové vozy byly vybaveny kyslíkovými dýchacími přístroji. Sbor se zúčastnil soutěže okresního kola v Dobřanech a okrskového cvičení v Horní Lukavici. V roce 1958 se stále více projevoval Automobilová stříkačka AS 16 PRAGA RN Dopravní automobil DVS 8 TATRA 805 nedostatek řidičů požárních vozidel, zejména v pracovní době. Na výroční valné hromadě se jako řidiči v případě nouze přihlásili i předseda a tajemník Národního výboru. Během roku jsme vyjížděli ke 3 požárům. O rok později byl po předchozí kritice za nečinnost odvolán velitel J. Ziegler a jeho funkci znovu převzal K. Königsmark. Výroční valná hromada byla přerušena zvukem

14 sirény, která nás volala k úmyslně založenému požáru do Borov. Tam jsme potom vyjížděli ještě dvakrát k sobotním úmyslně založeným požárům. V roce 1960 se konal v Praze II. celostátní sjezd ČSPO, kterého se zúčastnil i náš člen J. Zdvořák. Sbor měl v tomto roce celkem 91 členů a za celý rok zasahoval pouze u 1 požáru v Přešticích V roce 1961 odstoupil z funkce dlouholetý předseda F. Mareš a jeho funkci převzal J. Šobr. Od léta byla poplachová siréna spouštěna z telefonní ústředny na poště, což zkrátilo dobu výjezdu a tím zvýšilo akceschopnost sboru. Zároveň byla siréna vyměněna za výkonnější. Během roku jsme vyjížděli k několika menším požárům v okolí; mimo jiné také v prosinci k požáru stohu státního statku v Přešticích za 24 C mrazu, kde došlo k zamrznutí dopravního vedení. Na výroční valné hromadě byl zvolen výbor ve složení: předseda J. Šobr, velitel K. Königsmark, jednatel J. Zdvořák, hospodář J. Černý st., preventista J. Paleček, vedoucí mládeže J. Stehlík, mat. technický referent V. Freisleben a strojníci V. Šlajs a V. Hejl. V roce 1962 sbor pomáhal při likvidaci požáru lesního porostu u Ptenína a Radkovic a obilí u Lužan a Žerovic. V červenci 1964 jsme konečně převzali od vojáků z Líní starší cisternu ASC 16 Praga RN. Ta byla velmi poruchová a vzhledem k nedostatečnému vytápění garáží z ní musela být přes zimu vypuštěna voda. Během tohoto roku jsme vyjížděli ke 13 vesměs menším požárům. Na konci roku měl sbor 86 mužů a 5 žen. Na valné hromadě převzal funkci mater. technického referenta J. Zdvořák a do funkce jednatele byl zvolen J. Urban. V roce 1965 bylo 17 členů zbaveno členství ve sboru pro nezájem o práci. K výstavbě nové Cisternová automobilová stříkačka ASC 16 PRAGA RN zbrojnice stále nedošlo, což na výroční valné hromadě kritizovali i přítomní zástupci podniků a závodů v Přešticích, kteří ochotně nabízeli pomoc při výstavbě. Kromě toho byli zástupci města kritizováni za blokování jediného výjezdu ze zbrojnice ve dvoře radnice svými soukromými i služebními vozy a složeným stavebním materiálem. Během roku jsme vyjížděli pouze k jednomu čerpání vody, požár nebyl žádný. Na výroční valné hromadě převzal funkci preventisty J. Brada. V roce 1966 byla v areálu STS konečně vybudována velkokapacitní požární nádrž, která bude v případě požáru sloužit pro všechny průmyslové podniky v části města za tratí. V srpnu prezentoval předseda Národního výboru plán na výstavbu nové zbrojnice v Mlýnské ulici. Na výroční valné hromadě byl zvolen výbor ve složení: předseda J. Šobr, velitel K. Königsmark, preventista J. Kasl, jednatel J. Brunát, materiálně-technický referent J. Zdvořák, hospodář J. Černý st., referent CO M. Půta, vedoucí mládeže J. Stehlík, organizační referent V. Šlajs, kulturní referent J. Spolwind, vedoucí strojníků J. Krs. Sbor v tomto roce zasahoval u 3 požárů (2x pole u Žerovic a rodinný dům v Přešticích) Rok byl ve znamení oslav 100. výročí založení sboru. Vlastní oslavy proběhly v červnu a byly zahájeny ojedinělým divadelním představením hry Lucerna, které bylo poté pro velký zájem veřejnosti 2x opakováno. Po slavnostní schůzi došlo k dlouho očekávanému předání nové

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

SDH Česká Třebová. Údaje o stříkačce

SDH Česká Třebová. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Česká Třebová Českou Třebovou navštívil červený kohout několikrát. V roce 1636 vyhořelo 57 domů (zůstalo jen 30) a v roce 1745 zůstalo z celého náměstí jen 6 domů. V roce 1872 vyhořely

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina Obecní úřad Březina vydává požární řád jako obecně závaznou vyhlášku podle 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č.410/1992 Sb. Obecní

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči ští ští profesionální hasiči hasiči ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči v druhé v druhé polovině polovině 70. let 70. let ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY Z KRONIKY VELKÉ LHOTY 1894 Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě. Věc Nejprve předloženy byly vzorky na

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Sestry a bratři, vážení hosté, S blížícím se koncem roku, ve kterém náš sbor slaví 115 let od svého založení, jsme se sešli, abychom vyhodnotili naši práci

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010 Vzor dokumentů (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH) k zajištění výročních valných hromad u SDH

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 2. 12. 2011 v Hradišti

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 2. 12. 2011 v Hradišti Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 2. 12. 2011 v Hradišti Hosté: Ing. Jandečka starosta obce, p. Dolejš starosta okrsku Program: Zahájení Zpráva starosty Zpráva velitele Zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou schválilo na svém zasedání dne 29.4.2003 podle ustanovení 84 odst. 2

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1

Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1 Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1 Vážení příznivci hasičství, dostává se k Vám zcela první číslo zpravodaje zachycujícího výraznější momenty z činnosti našeho sboru

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města (Jj) fhiaoif M f S T O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města Zastupitelstvo města Opočno se na svém zasedání konaném dne 22. 6. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice. V podvečer 3. ledna 1934 se na dole

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Povinnosti funkcionářů SDH

Povinnosti funkcionářů SDH Povinnosti funkcionářů SDH Rozdělení práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů. Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém II. řádným

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/21 Zastupitelstvo obce Srní se na svém zasedání dne 31. května 21 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003 obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce Ostrožská Nová Ves Obecní zastupitelstvo v Ostrožské Nové Vsi se na svém zasedání dne 14.10.2003 usneslo vydat

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

č. 2/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD, kterou se vydává Požární řád města Letohrad

č. 2/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD, kterou se vydává Požární řád města Letohrad OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD, č. 2/2008 kterou se vydává Požární řád města Letohrad Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. 3. 2008 usnesením č. 218/2008 usneslo vydat na základě

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

OBEC Dubenec. Obecně závazná vyhláška č 4/2013

OBEC Dubenec. Obecně závazná vyhláška č 4/2013 OBEC Dubec Obecně závazná vyhláška č 4/2013 Obec Dubec na základě ussení zastupitelstva obce č. 368/2013-37. ZO ze d 12.12.2013 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 3. 1. 2015 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2014. K dnešnímu dni má náš

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŠUMPERKA č. 3/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŠUMPERKA č. 3/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ze dne 18.11.2004 usnesením č. 1000/04 vydává na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více