robust architects muzeum českého karosářství expozice a interiér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "robust architects muzeum českého karosářství expozice a interiér"

Transkript

1 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 1

2 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a textová část a.1 identifikační údaje a název stavby a investor a architekt a záměr a konzultace a memorandum a.2 průvodní text a architektonický koncept a.3 rozpočet a rámcový odhad nákladů b obrazová část b.1 fotodokumentace b fotografická dokumentace stávajícího stavu b.2 výkresová dokumentace b půdorys 1np 1:250 b půdorys 2np 1:250 b řezy 1:250 b řez 1:250 b.3 vizualizace prostoru b perspektiva 1np b perspektiva 2np b b.3.9 vizualizace nové přístavby b.4 výkresová dokumentace / vizualizace b b.4.16 jednotlivé prostory stávajícího vězení 1np a 2np b.5 schémata b b.5.2 schémata soklu a výstavních stěn b.6 inspirace b b.6.2 inspirační zdroje pro 1np a 2np obsah 1

3 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a textová část 2

4 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.1.1 název stavby název stavby: muzea českého karosářství stupeń: studie v rámci akce rekonstrukce budov bývalé staré radnice /soudu/ a vězení ve vysokém mýtě, a to v části prostor vyčleněných pro, tedy v budově spojovací přístavby a vězení a.1.2 investor / objednatel město vysoké mýto b. smetany 95 vysoké mýto - město vysoké mýto zastoupen ing. miloslav soušek - starosta města a.1 identifikační údaje ing. františek eliáš - vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje phdr. pavel chalupa - ředitel městské galerie vysoké mýto a.1.3 architekt malátova praha ing. arch. ondřej busta ing. arch. robert damec ing. arch helena busta, čka

5 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.1.4 záměr záměrem expozice je představení bohaté historie českého karosářství s odkazem na jednoho z čelných představitelů tohoto oboru - vysokomýtské firmy na výrobu automobilových karosérií sodomka. a.1 identifikační údaje a.1.5 záznam o povinných konzultacích behěm zpracování studie dne proběhla konzultace se starostou města ing. miloslavem souškem, vedoucím odboru územního plánování a regionálního rozvoje ing. františkem eliášem a ředitelem městské galerie phdr. pavlem chalupou v kanceláři starosty na radnici ve vysokém mýtě. zde byl odsouhlasen architektoincký koncept a upřesněn přístup k designu expozice dle prúvodní zprávy textové části této studie - viz str. č 4 dne proběhla konzultace s ředitelem městské galerie phdr. pavlem chalupou, ředitelem regionálního muzea ve vysokém mýtě mgr. jiřím junkem a předsedou společnosti přátel caroserií sodomka ing. janem černým mladším v budově regionálního muzea. zde byl představen výše nastínený koncept a proběhla debata o monosti zápůjček historických vozidel s karosériemi sodomka jak od soukromých sběratelů tak od regionálního muzea. vzhledem k ještě neuzavřené smlouvě o zápůjčkách a spolupráci nemohl být poskytnut seznam moných exponátů - viz níe. a.1.5a memorandum k datu odevzdání této studie nebylo ještě memorandum k záměru vybudování expozice mezi hlavními participanty podepsáno. z tohoto důvodu její autoří nedisponovali přesným seznamem exponátů a návrh tak pouze předpokládá jejich moné umístění. studie samotná je flexibilní co se týče formy umístění a počtu exponátů, proto by se její finální podoba od této studie neměla významně lišit. respektive memorandum můe ovlivnit kvalitu faktografického obsahu expozice, ne formu. 4

6 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.2.1 architektonický koncept budova soudu, která slouží jako městské kulturní informační centrum bude též sloužit jako kasa a informační centrum k expozici muzea českého karosářství. tzn. že v muzeu samotném /přístavba a vězení/ nebude žádný prodejní pult. princip volně průchozího přízemí včetně možnosti průchodu do a z šemberovy ulice je zachován. přístup do nadzemního patra muzea v přístavbě a vězení bude umožněn po zaplacení vstupného v informačním centru. nová přístavba - přízemí VOLNÁ EXPOZICE jediná volně přístupná část ze 4 tematických i objemově odlišených bloků - viz diagram. koncept předpokládá expozici složenou pouze z historických automobilů a projekce. automobily nebudou stát volně vzhledem k jejich bezpečnosti, ale na podkosených soklech - viz obrazová příloha. tato expozice předpokládá vzhledem k nejsnadnějšímu přístupu pro výměnu automobilů kusy ze zápůjčky od soukromých sběratelů a institucí. její koncepce je naprosto volná a přizpůsobuje se momentální nabídce/ poptávce možnosti zápůjček. prostor pro mozné umístění trenažéru. historická budova vězení - přízemí HISTORIE VÝROBY 8 místností = 8 samostatných expozic představující historii karosářství v běhu dějin od prvního kočáru až po současnou výrobu a způsob designování. základ expozice tvoří 5 místností, kde je na řezech auta z vrcholného období českého karosářství, tj. 30. let v měřítku 1:1 předveden proces výroby - výkresy, chasis, rám, kastle, čalounění... toto patro je vybaveno exponáty z různých karosářských dílen, které mají přímou vazbu na výše uvedené části procesu a zároveň na nich návštěvník získá představu o velikosti karosářské scény v čechách na časové přímce. v poslední místnosti by se měla objevit reálná ukázka současné robotické výroby a stůl s jílem, kde si návštěvník sám může osahat jeden ze způsobů designování, který v některých automobilkách přetrval dodnes... a.2 průvodní text nová přístavba - patro STÁLÁ EXPOZICE highlitghts automobily jako je dynamik a kočár vedle sebe, to nejcennější na co bude stát za to si koupit vstupenku... instalace automobilů opět na soklech - ty budou stejné jako v přízemí. obměna v této části expozice se předpokládá minimální. projekce jako prostorové doplnění expozice. historická budova vězení - patro HISTORIE ZNAČKY SODOMKA vlastní historie firmy sodomka od prvního kočáru sodomky seniora přes nejslavnější 30. léta, 1. a 2. světovou válku, vlastenectví, rodinné zázemí, znárodnění, stalinův dar, komunistický zmar, smrt sodomky juniora, karosa, renault, iveco... 8 místností takto chronologicky za sebou představí výše uvedený obsah formou fotografií, dochovaných dokumentů a menších kusů artefaktů. které projdou dveřmi /dětské auto, gondola větroně, modely.../ doplněno obrazovkami, zvukovými záznamy, dotykovými monitory, projekcí a interaktivními prvky... 5

7 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.3 rozpočet a.3.1 rámcový odhad nákladů stavební díl č. název MJ cena kč / MJ mnoství celkem kč 1 deska MDF - výstavní stěny, stoly - FUNDUS m nátěr výstavních stěn - FUNDUS m interaktivní úpravy stěny, šuplíky, otočné mapy atd - FUNDUS m automobilové sokly kce MDF desek / nosnost 16000kg / - FUNDUS ks nátěr automobilové sokly / nosnost 16000kg / - FUNDUS m ocelová nosná kce soklů - FUNDUS ks FUNDUS model rozříznutého automobilu 1:1 - MODELY ks demonstrační modely k výrobě karosérií - MODELY ks MODELY * info terminály, pc s, monitory, přehrávače, proijektory - AV MÉDIA kpl AV MÉDIA * animace, slide, filmy - FILM kpl animace, slide, filmy - FILM * www stránky, infosystém, tisk fotografií, popisek - GRAFIKA kpl graciké řešení expozice / projekt - GRAFIKA kpl graciké řešení expozice / projekt - GRAFIKA * LED diodové pásy podsvícení soklů - 30m na 1 sokl - OSVĚTLENÍ m W trafa - 1 trafo na 10m pásky - OSVĚTLENÍ ks OSVĚTLENÍ CELKEM (bez DPH) *cena vychází z odhadu nákladů expozice zpracovaných studiem projektil architekti dne

8 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b obrazová část 7

9 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.1 fotodokumentace stávající stav 8

10 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace volně přístupný výstavní sál - nová přístavba schodiště - začátek placené zóny chodba - expozice mapa čech - představení karosářů kancelář - stěna s katalogy, výkresy, skicy kreslírna - výkres na stěně 1: truhlářská dílna klempířská dílna čalounická dílna modelovna - jílový model volně k dispozici 129-3d modelovna - pc, monitor, katya b2.1 půdorys 1np 1: 250

11 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 10 b.2 výkresová dokumentace výstavní sál - nová přístavba - aero 50 dynamik, kočár sodomky seniora schodiště - přístup z 1np placené zóny chodba - expozice představení sodomky seniora - kočárová výroba přerod firmy na automobilovou výrobu, nástup sodomky juniuora zlatá třicátá vedlejší výroba - kluzáky a společenský ivot - šesopo druhá světová válka poválečné roky, znárodnění, nový výrobní program komunismus - úpadek firmy a smrt sodomky juniora novodobí nástupci karosy - renault, iveco b.2.2 půdorys 2np 1: 250

12 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace b.2.3 podélný / příčný řez novou přístavbou 1:

13 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace b.2.4 podélný řez historickou budovou vězení 1:

14 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace vězení 1np - představení procesu výroby karosérie v první polovině 20. století - 1/ významní čeští karosáři - mapa, 2/ firemní salón, 3/ projekční kancelář, 4/ truhlářská dílna, 5/ klempířská dílna, 6/ čalounická dílna, 7/ modelovací ateliér s jílovými modely, 8/ 3d modelování v počítačovém softwaru katya přístavba 1np - vstup volný, automobily v jednou za čas se obměňující expozici /zápůjčky/ auta umístěna na levitujících soklech... představen automobil praga 1128 piccolo ve dvou variantách - 1. kompletní výstavní exponát a 2. jako rozpůlený model v měřítku 1:1, do jeho kompletní části si bude moci návštěvník posadit a v druhé půlce uvidí skladbu karosérie a její technické řešení perspektiva 1np 13

15 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace vězení 2np - představení vlastní historie firmy sodomka od prvního kočáru sodomky seniora přes nejslavnější 30. léta, válku, znárodnění, stalinův dar, komunistický zmar až po smrt sodomky juniora... modely, dětská auta, letadlo - 3d exponáty konkrétně se vážící k sodomkovi a rodině... časová linie napříč všemi místnostmi - 1. místnost založení firmy místnost závěr sodomkova života, pokračování podniku / formou fotografií, dokumentů/ přístavba 2np - od prvních kočárů po highlights automobily jako je dynamik perspektiva 2np 14

16 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od hlavního vstupu z budovy soudu 15

17 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od hlavního vstupu na schody do 2np, podsvícené levitující sokly, grafika na stěnách, projekce 16

18 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od vstupu ze dvorku od šemberovy ulice automobily na dvojsoklu v centrální části této volně přístupné expozice se předpokládají stejného typu praga 1128 piccolo, jeden ze sbírky pana jana černého, druhý proveden jako rozříznutý v polovině na dél, s moností se posadit do zakrytované poloviny 17

19 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled od vstupu, projekce, grafika na stěnách 18

20 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled směrem ke dvorku do šemberovy ulice 19

21 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled směrem k budově soudu 20

22 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 122 místnost č mapa čech - představení karosářů stůl 3 x1,5 x 0,9 m - mdf konstrukce lakovaná podsvícená historická mapa čech s vyznačeným počtem a polohou největších karosáren, šuplíky z boku obsahují detaily nejvýznamějších karosáren - při vytaení šuplíku se rozsvítí poloha konkrétní karosárny na stěnách lepená grafika se seznamem všech karosáren b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

23 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č kancelář - firemní salón stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná místnost ve které má navštěvník šanci na nástěnné tabuli (1) nahlédnout do dobových katalogů a pochopit způsob a systém zadávání výroby karosérií v první polovině 20. století, stěna s katalogy, výkresy, skicy b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

24 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č projekční kancelář - ateliér stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na stěně umístěn výkres bokorysu automobilu (1) v měřítku 1:1 pod výkresem popis a případně další skicy - nezaplňovat střed místnosti = musí být umožněn odstup od velké kresby umístěné na pomyslných vratech - výstavní stěně, tak jako tomu bylo ve skutečnosti b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

25 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č truhlářská dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části rámů karosérií atd... místnost vyplněna zvukem - rachotem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

26 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č klempířská dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části oplechování karosérií, blatníky atd... místnost vyplněna zvukem - rachotem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

27 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č čalounická dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části čalounění, v místnosti příklad čalounické práce - sedačky k vyzkoušení návštěvníky... místnost vyplněna zvukem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

28 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č modelovna 128 stůl 2,8 x 0,9 x 0,9 m - mdf konstrukce lakovaná na stole (1) umístěny hliněné modely a jíl, na kterých si návštěvník může sám vyzkoušet jak se tvořil design automobilu v průběhu historie a jak se ještě tvoří i v dnešních dnech, ukázání toho, že před lidskou rukou je i technika zatím pozadu... v místnosti umístěno umyvadlo (2) s jeho přípojkou je počítáno v prováděcím projektu rekonstrukce stavby 1 2 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

29 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č.129-3d modelovna 129 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná pomocí skutečného modelovacího softwaru z oblasti průmyslového designu: katya, maya si návštěvník bude moci vytvořit pomocí zjednodušených příkazů vlastní část automobilu... uprostřed potemnělé místnosti stůl, židle, myš + ovládací panel (1) a obrazovka nebo projekce (2) na stěně 1 2 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

30 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 219 místnost č sodomka senior - kočáry a počátky rodinného podnikání do 20. let 20. století 1x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná model kočáru (1) na výstavní stěně s popisem jeho historického vývoje a názvosloví ivotopis sodomky seniora, popis prvopočátků vývoje firmy 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

31 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 220 místnost č nástup sodomky juniora - přechod k výrobě automobilových karoseérií x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěna s popisem (1) prvních vyráběných typů karosérií a podstata spolupráce s jednotlivými automobilkami, ve stěně vitríny s modely ivotopis sodomky juniora, popis nové strategie firmy 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

32 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č zlatá éra sodomkových karosérií léta 20. století x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) pojednávající o vrcholném období firmy sodomka, výkresy, fotografie, drobné předměty, medaile pro zaměstnance, auta pro slavné osobnosti atd... v místnosti stojí na stativu historický fotoaparát (2) se zabudovaným elektronikcým displejem, kde se promítají sodomkovy automobily focené před kostelem sv. vavřince 2 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

33 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č vedlejší produkty výroby - kluzáky, dětská auta, rarity x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) pojednávající o vedlejších zájmech sodomka juniora, výkresy, fotografie, drobné předměty, medaile pro zaměstnance atd... projekce na jednu ze stěn - slideshow b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

34 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 223 místnost č druhá světová válka - nucená změna orientace výroby 1x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) válečné fotografie, zabudovaný monitor s filmovou smyčkou, poslechová sluchátka - dobové zprávy, rozhlas šuplíky s doplňkovými informacemi, prostor pro spekulativní materiály a jejich vyvrácení - kauza plynových vozů apod. 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

35 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 224 místnost č poválečné roky, nástup komunismu, znárodnění, směry a vývoj výroby v novém režimu 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) válečné fotografie, zabudovaný monitor s filmovou smyčkou - dobové zprávy,, budovatelské týdeníky šuplíky s doplňkovými informacemi, prostor pro spekulativní a nepodloené materiály - sjednocení všech karosáren a přerozdělění výroby dle sodomkova vlastního plánu, soud - vztah se zaměstnanci apod. 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

36 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 225 místnost č morální a materiální úpadek výroby, smrt sodomky juniora, závěr života v komunismu, jeho rodina, dědici... stěna 13,5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěna s grafikou (1) řešena jako jedna lemující celou zatemněnou místnost, dobové fotografie, zabudovaný monitor, interaktivní touchscreen na prohlíení fotografií 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

37 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 226 místnost č nástupci firmy a současní karosáři - karosa - renault - iveco promítací stěna 3 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná posezení (2) řešeno jako sedací boxy vyrobené z mdf, nebo nábytkem b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

38 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.5 schémata sokl - ocelová rámová konstrukce na rektifikačních podložkách opláštěna laminovanou MDF. přesahující okraj soklu je ze spodní hrany opatřen po obvodu LED diodovým páskem prostorové schéma soklu příklady autorských realizací podsvíceni soklů zespodu 37

39 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 sluchátka, police šuplík a vitrína výstavní stěna, mdf desky na laťové opěrné/nosné konstrukci na rubové straně, v líci s vestavěnými vitrínami, šuplaty, monitorem, kukátkovým dioramatem otočné destičky b.5 schémata otočné válce moná prostorová schémata řešení stěn 38

40 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.5 detaily autorské příklady realizací řešených detailů 39

41 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 40 b.6 inspirace pro 1np

42 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 41 b.6 inspirace pro 2np

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY. PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY. PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Brně, červen 2015 z.č. 13 / 08-1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 NÁVRHU ŘEŠENÍ INTERIÉRU KANCELÁŘSKÝCH PROSTORŮ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13,

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 06/2012-08/2013 Pardubický kraj Projekt zahrnuje rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, který bude nově sloužit potřebám

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Ateliér Gabriela Goldová

Ateliér Gabriela Goldová Dětský pokoj, výroba nábytku na míru, Želešice termín nacenění: 26.8.2011 Legenda: sestava 1 1) postel s nočním stolkem 2) zasklené skříňky nad postelí-2ks sestava 2 1) psací stůl s komodou 2) kontejner

Více

POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ

POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ Tramvaj T3 přední a, pes apod.) Tramvaj KT8 přední a, 2 ks levý a 2 ks pravý bok 2 ks levý a 2 ks pravý bok karosérie u dveří (nástup, výstup, kočárek, pes apod.) okno u dveří Tramvaj

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výběrové

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

PRODEJNA BRNO - PODKLAD PRO REALIZACI. zpracováno: 8. 8. 2013

PRODEJNA BRNO - PODKLAD PRO REALIZACI. zpracováno: 8. 8. 2013 PRODEJNA BRNO - PODKLAD PRO REALIZACI zpracováno: 8. 8. 2013 OBSAH: - POČTY VYVZOROVANÝCH DVEŘÍ - DESIGN PRODEJNY (barvy, materiály, logo) - PŮDORYS PŮVODNÍHO STAVU - PŮDORYS PRODEJNY S ROZMÍSTĚNÍM PRVKŮ

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

Specifikace poptávky

Specifikace poptávky Specifikace poptávky 1. Předmět poptávky Zajištění realizace výstavní expozice (výstavba stánku) České agentury na podporu obchodu/czechtrade (dále zadavatel ) na veletrhu SPS/IPC DRIVES 2015 v Německu,

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet 28.2.2013 Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet DENNÍ VZHLED REKLAMNÍHO NÁPISU 900 DÁLKOVÉ OZNAČENÍ STANICE SAMOSTANÝMI PÍSMENY (DLE FIREMNÍHO MANUÁLU A.S., ČÁST A1 VNĚJŠÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM)

Více

KATALOG. Židle, stoly, křesla. www.expocs.cz. EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. Příkop 4 604 45 Brno

KATALOG. Židle, stoly, křesla. www.expocs.cz. EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. Příkop 4 604 45 Brno KATALOG Židle, stoly, křesla ŽIDLE Cena za pronájem 1ks: 250,- Kč + DPH Židle AGNES sedák černý plast Židle DESIGN sedák bílá lak Židle WOOD sedák dřevěný dýha Židle ORANGE sedák oranžový čalouněný konstrukce

Více

Vyřizování klientských změn (KZ)

Vyřizování klientských změn (KZ) Strana 1 (celkem 5) Vyřizování klientských změn (KZ) 1. TERMINOLOGIE Investor projektu: SALOMONKA s.r.o., Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto Architekt : C.A.I.S architekti s.r.o. & ORANGE MACHINE, Františka

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

mc design ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 512 SPŠEIT BRNO Martina Císařová SPŠEIT - návrh interiérů nadstavby celkem včetně DPH cena za/kus včetně DPH

mc design ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 512 SPŠEIT BRNO Martina Císařová SPŠEIT - návrh interiérů nadstavby celkem včetně DPH cena za/kus včetně DPH ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 52 SPŠEIT BRNO ks DPH skříň skříň LTD 8mm barva světle šedá U708 a kovově modrá U539 200/2050/600 ÚNOR 205 ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 50 SPŠEIT BRNO maximální ks DPH ks

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

Tabule a tabulové systémy

Tabule a tabulové systémy Strana katalogu Alura - produktová řada 4 Bílé tabule 16 Dělicí zástěny 5 Flipcharty 30 Grafické tabule 4 Kabinety 28 Kombinované tabule 24 Kopírovací tabule 40 Křídlové tabule 20 Křídové tabule 1 Lektorské

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Dispoziční řešení počítačové učebny

Dispoziční řešení počítačové učebny Dispoziční řešení počítačové učebny Obecné požadavky Jak bylo napsáno dříve, podle vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Elišky Krásnohorské 10 Praha 1 tel 224818283, fax 224818284. Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7 tel 233 325 799, fax 220 412 185, www.projektil.

Elišky Krásnohorské 10 Praha 1 tel 224818283, fax 224818284. Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7 tel 233 325 799, fax 220 412 185, www.projektil. INVESTOR: ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: DATUM: 12.01.2009 KAPITOLA: VÝKRESOVÁ ČÁST KAPITOLA: B Ctiradova VSTUP DO NEBYTOVÉ JEDNOTKY VSTUP DO BYTŮ VJEZD

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

VARIANTA D ŘEZ A-A M 1: 200

VARIANTA D ŘEZ A-A M 1: 200 ŘEZ A-A M 1: 200 + 10,500 + 8,700 + 1,600 + 2,600 ± 0, 000-0, 600 3 000-2,400 ŘEZ A-A 1: 200 D.3. D.7. D.6. PERSPEKTIVY PERSPEKTIVY D.5. POHLEDY POHLED SEVERNÍ POHLED VÝCHODNÍ POHLEDY D.4. PŮDORYS 1 NP

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE / POLYFUNKČNÍ BUDOVA NA KOLLÁROVĚ NÁMĚSTÍ V BRATISLAVĚ

DIPLOMOVÁ PRÁCE / POLYFUNKČNÍ BUDOVA NA KOLLÁROVĚ NÁMĚSTÍ V BRATISLAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE / DOKUMENTACE A3 AUTOR: VOJTĚCH PÁNEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF.ING.ARCH.AKAD.ARCH. JIŘÍ SUCHOMEL Mýtna LINIE PUVODNÍ FASÁDY BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLAŽBY DĚLENÍ POVRCHU DLAŽBY 3 SITUACE ŠIRŠÍCH

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších

Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších prostor Projekce z videa a počítačů Audio-video záznamy

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

1 Škrábání stáv. výmaleb - stěny m 2 5 0

1 Škrábání stáv. výmaleb - stěny m 2 5 0 ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 - Řepy Výmalby a nátěry místností v pavilonu A, B1, B2, B3 objekt Socháňova č. p. Popis položky m. j. množství cena za mj cena celkem Výmalby a nátěry

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Seznam techniky k pronájmu

Seznam techniky k pronájmu Seznam techniky k pronájmu Dataprojektory s nativním rozlišením XGA (1024 x 768 px) SANYO svítivost až 1500 ANSI Lm, hmotnost 2,4 kg 1.300,- Kč SANYO svítivost 2000 ANSI Lm, hmotnost 3,9 kg 2.000,- Kč

Více

více než 1000 zrealizovaných projektů za 14 let

více než 1000 zrealizovaných projektů za 14 let Ve zkratce o historii a základních rysech firmy: Filosofie a poslání firmy je poskytovat a vytvářet pro naše zákazníky dobré nápady, návrhy, realizace a tím pro ně přispět k zabezpečení stálého postavení

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Specifikace poptávky

Specifikace poptávky Specifikace poptávky 1. Předmět poptávky Zajištění realizace výstavní expozice (výstavba stánku) České agentury na podporu obchodu/czechtrade (dále zadavatel ) na veletrhu FAKUMA 2015 v Německu, Friedrichshafen.

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení pro výuku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení pro výuku Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu plnění TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení

Více

Freemont. www.fiat.cz. Razítko smluvního prodejce

Freemont. www.fiat.cz. Razítko smluvního prodejce www.fiat.cz Freemont Razítko smluvního prodejce Ilustrace a popisy v tomto katalogu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez předchozího ohlášení jakékoli změny konstrukčního

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz

nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz Společnost ZÁPŮJČKA.CZ nabízí nejširší výběr vybavení k pronájmu. Základními artikly jsou stoly, židle a prezentační panely. Dále sedací

Více

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody: ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE. www.reflecta.cz

PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE. www.reflecta.cz PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE ZÁKLADNÍ INFORMACE Praha - Velká Chuchle Počet obyvatel městské části: Spádová oblast: 1680 obyvatel cca 3000 obyvatel Projekt VILY CHUCHLE Investor: Majitel:

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

PROVÁDĚ CÍ PROJEKT INTERIÉRU / UMÍSTĚ NÍ NOVÉ KNIHOVNY DO KC 101010

PROVÁDĚ CÍ PROJEKT INTERIÉRU / UMÍSTĚ NÍ NOVÉ KNIHOVNY DO KC 101010 PROVÁDĚ CÍ PROJEKT INTERIÉRU / UMÍSTĚ NÍ NOVÉ KNIHOVNY DO KC 101010 HLAVNÍ ARCHITEKT/PROJEKTANT: PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o. ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT/PROJEKTANT: ING. ARCH. PETR STOLÍN INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

II. výzva k podání nabídky

II. výzva k podání nabídky V Praze dne 27. července 2012 Čj.: 2012/2681/NM II. výzva k podání nabídky Národní muzeum, příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem kultury ČR zřizovací listina čj. 17461/2000 se sídlem Václavské

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství

www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství Kia Soul osvoboďte svoji mysl Městský crossover Kia Soul je dalším výrazem revolučního rozšiřování produktové řady osobních automobilů značky Kia. Jako

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

CENÍK PEVNÝCH STÁNKŮ PRO PŘÍPRAVU A PRODEJ JÍDEL Bez výbavy Se základní výbavou APP-3000 APP-6000 APP-9000 APP-3000 APP-6000 APP-9000 Celkové rozměry (mm) 3000x3000x2800 6000x3000x2800 9000x3000x2800 Rozměry

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY

AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY Ars Fabrica, s.r.o. Na Dolinách 8/30 147 00 Praha 4 e-mail: info@arsfabrica.com www.arsfabrica.com AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY _ VENKOV Základní body řešení: - invence - interakce - simulace

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST SEZNAM PŘÍLOH TEXTOVÁ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje o stavbě 2. Vlastní zadání 3. Architektonické a konstrukční řešení 4. Dispoziční řešení 5. Materiálové řešení 6. Číselné údaje o stavbě

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více