robust architects muzeum českého karosářství expozice a interiér

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "robust architects muzeum českého karosářství expozice a interiér"

Transkript

1 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 1

2 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a textová část a.1 identifikační údaje a název stavby a investor a architekt a záměr a konzultace a memorandum a.2 průvodní text a architektonický koncept a.3 rozpočet a rámcový odhad nákladů b obrazová část b.1 fotodokumentace b fotografická dokumentace stávajícího stavu b.2 výkresová dokumentace b půdorys 1np 1:250 b půdorys 2np 1:250 b řezy 1:250 b řez 1:250 b.3 vizualizace prostoru b perspektiva 1np b perspektiva 2np b b.3.9 vizualizace nové přístavby b.4 výkresová dokumentace / vizualizace b b.4.16 jednotlivé prostory stávajícího vězení 1np a 2np b.5 schémata b b.5.2 schémata soklu a výstavních stěn b.6 inspirace b b.6.2 inspirační zdroje pro 1np a 2np obsah 1

3 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a textová část 2

4 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.1.1 název stavby název stavby: muzea českého karosářství stupeń: studie v rámci akce rekonstrukce budov bývalé staré radnice /soudu/ a vězení ve vysokém mýtě, a to v části prostor vyčleněných pro, tedy v budově spojovací přístavby a vězení a.1.2 investor / objednatel město vysoké mýto b. smetany 95 vysoké mýto - město vysoké mýto zastoupen ing. miloslav soušek - starosta města a.1 identifikační údaje ing. františek eliáš - vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje phdr. pavel chalupa - ředitel městské galerie vysoké mýto a.1.3 architekt malátova praha ing. arch. ondřej busta ing. arch. robert damec ing. arch helena busta, čka

5 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.1.4 záměr záměrem expozice je představení bohaté historie českého karosářství s odkazem na jednoho z čelných představitelů tohoto oboru - vysokomýtské firmy na výrobu automobilových karosérií sodomka. a.1 identifikační údaje a.1.5 záznam o povinných konzultacích behěm zpracování studie dne proběhla konzultace se starostou města ing. miloslavem souškem, vedoucím odboru územního plánování a regionálního rozvoje ing. františkem eliášem a ředitelem městské galerie phdr. pavlem chalupou v kanceláři starosty na radnici ve vysokém mýtě. zde byl odsouhlasen architektoincký koncept a upřesněn přístup k designu expozice dle prúvodní zprávy textové části této studie - viz str. č 4 dne proběhla konzultace s ředitelem městské galerie phdr. pavlem chalupou, ředitelem regionálního muzea ve vysokém mýtě mgr. jiřím junkem a předsedou společnosti přátel caroserií sodomka ing. janem černým mladším v budově regionálního muzea. zde byl představen výše nastínený koncept a proběhla debata o monosti zápůjček historických vozidel s karosériemi sodomka jak od soukromých sběratelů tak od regionálního muzea. vzhledem k ještě neuzavřené smlouvě o zápůjčkách a spolupráci nemohl být poskytnut seznam moných exponátů - viz níe. a.1.5a memorandum k datu odevzdání této studie nebylo ještě memorandum k záměru vybudování expozice mezi hlavními participanty podepsáno. z tohoto důvodu její autoří nedisponovali přesným seznamem exponátů a návrh tak pouze předpokládá jejich moné umístění. studie samotná je flexibilní co se týče formy umístění a počtu exponátů, proto by se její finální podoba od této studie neměla významně lišit. respektive memorandum můe ovlivnit kvalitu faktografického obsahu expozice, ne formu. 4

6 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.2.1 architektonický koncept budova soudu, která slouží jako městské kulturní informační centrum bude též sloužit jako kasa a informační centrum k expozici muzea českého karosářství. tzn. že v muzeu samotném /přístavba a vězení/ nebude žádný prodejní pult. princip volně průchozího přízemí včetně možnosti průchodu do a z šemberovy ulice je zachován. přístup do nadzemního patra muzea v přístavbě a vězení bude umožněn po zaplacení vstupného v informačním centru. nová přístavba - přízemí VOLNÁ EXPOZICE jediná volně přístupná část ze 4 tematických i objemově odlišených bloků - viz diagram. koncept předpokládá expozici složenou pouze z historických automobilů a projekce. automobily nebudou stát volně vzhledem k jejich bezpečnosti, ale na podkosených soklech - viz obrazová příloha. tato expozice předpokládá vzhledem k nejsnadnějšímu přístupu pro výměnu automobilů kusy ze zápůjčky od soukromých sběratelů a institucí. její koncepce je naprosto volná a přizpůsobuje se momentální nabídce/ poptávce možnosti zápůjček. prostor pro mozné umístění trenažéru. historická budova vězení - přízemí HISTORIE VÝROBY 8 místností = 8 samostatných expozic představující historii karosářství v běhu dějin od prvního kočáru až po současnou výrobu a způsob designování. základ expozice tvoří 5 místností, kde je na řezech auta z vrcholného období českého karosářství, tj. 30. let v měřítku 1:1 předveden proces výroby - výkresy, chasis, rám, kastle, čalounění... toto patro je vybaveno exponáty z různých karosářských dílen, které mají přímou vazbu na výše uvedené části procesu a zároveň na nich návštěvník získá představu o velikosti karosářské scény v čechách na časové přímce. v poslední místnosti by se měla objevit reálná ukázka současné robotické výroby a stůl s jílem, kde si návštěvník sám může osahat jeden ze způsobů designování, který v některých automobilkách přetrval dodnes... a.2 průvodní text nová přístavba - patro STÁLÁ EXPOZICE highlitghts automobily jako je dynamik a kočár vedle sebe, to nejcennější na co bude stát za to si koupit vstupenku... instalace automobilů opět na soklech - ty budou stejné jako v přízemí. obměna v této části expozice se předpokládá minimální. projekce jako prostorové doplnění expozice. historická budova vězení - patro HISTORIE ZNAČKY SODOMKA vlastní historie firmy sodomka od prvního kočáru sodomky seniora přes nejslavnější 30. léta, 1. a 2. světovou válku, vlastenectví, rodinné zázemí, znárodnění, stalinův dar, komunistický zmar, smrt sodomky juniora, karosa, renault, iveco... 8 místností takto chronologicky za sebou představí výše uvedený obsah formou fotografií, dochovaných dokumentů a menších kusů artefaktů. které projdou dveřmi /dětské auto, gondola větroně, modely.../ doplněno obrazovkami, zvukovými záznamy, dotykovými monitory, projekcí a interaktivními prvky... 5

7 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.3 rozpočet a.3.1 rámcový odhad nákladů stavební díl č. název MJ cena kč / MJ mnoství celkem kč 1 deska MDF - výstavní stěny, stoly - FUNDUS m nátěr výstavních stěn - FUNDUS m interaktivní úpravy stěny, šuplíky, otočné mapy atd - FUNDUS m automobilové sokly kce MDF desek / nosnost 16000kg / - FUNDUS ks nátěr automobilové sokly / nosnost 16000kg / - FUNDUS m ocelová nosná kce soklů - FUNDUS ks FUNDUS model rozříznutého automobilu 1:1 - MODELY ks demonstrační modely k výrobě karosérií - MODELY ks MODELY * info terminály, pc s, monitory, přehrávače, proijektory - AV MÉDIA kpl AV MÉDIA * animace, slide, filmy - FILM kpl animace, slide, filmy - FILM * www stránky, infosystém, tisk fotografií, popisek - GRAFIKA kpl graciké řešení expozice / projekt - GRAFIKA kpl graciké řešení expozice / projekt - GRAFIKA * LED diodové pásy podsvícení soklů - 30m na 1 sokl - OSVĚTLENÍ m W trafa - 1 trafo na 10m pásky - OSVĚTLENÍ ks OSVĚTLENÍ CELKEM (bez DPH) *cena vychází z odhadu nákladů expozice zpracovaných studiem projektil architekti dne

8 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b obrazová část 7

9 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.1 fotodokumentace stávající stav 8

10 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace volně přístupný výstavní sál - nová přístavba schodiště - začátek placené zóny chodba - expozice mapa čech - představení karosářů kancelář - stěna s katalogy, výkresy, skicy kreslírna - výkres na stěně 1: truhlářská dílna klempířská dílna čalounická dílna modelovna - jílový model volně k dispozici 129-3d modelovna - pc, monitor, katya b2.1 půdorys 1np 1: 250

11 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 10 b.2 výkresová dokumentace výstavní sál - nová přístavba - aero 50 dynamik, kočár sodomky seniora schodiště - přístup z 1np placené zóny chodba - expozice představení sodomky seniora - kočárová výroba přerod firmy na automobilovou výrobu, nástup sodomky juniuora zlatá třicátá vedlejší výroba - kluzáky a společenský ivot - šesopo druhá světová válka poválečné roky, znárodnění, nový výrobní program komunismus - úpadek firmy a smrt sodomky juniora novodobí nástupci karosy - renault, iveco b.2.2 půdorys 2np 1: 250

12 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace b.2.3 podélný / příčný řez novou přístavbou 1:

13 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace b.2.4 podélný řez historickou budovou vězení 1:

14 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace vězení 1np - představení procesu výroby karosérie v první polovině 20. století - 1/ významní čeští karosáři - mapa, 2/ firemní salón, 3/ projekční kancelář, 4/ truhlářská dílna, 5/ klempířská dílna, 6/ čalounická dílna, 7/ modelovací ateliér s jílovými modely, 8/ 3d modelování v počítačovém softwaru katya přístavba 1np - vstup volný, automobily v jednou za čas se obměňující expozici /zápůjčky/ auta umístěna na levitujících soklech... představen automobil praga 1128 piccolo ve dvou variantách - 1. kompletní výstavní exponát a 2. jako rozpůlený model v měřítku 1:1, do jeho kompletní části si bude moci návštěvník posadit a v druhé půlce uvidí skladbu karosérie a její technické řešení perspektiva 1np 13

15 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace vězení 2np - představení vlastní historie firmy sodomka od prvního kočáru sodomky seniora přes nejslavnější 30. léta, válku, znárodnění, stalinův dar, komunistický zmar až po smrt sodomky juniora... modely, dětská auta, letadlo - 3d exponáty konkrétně se vážící k sodomkovi a rodině... časová linie napříč všemi místnostmi - 1. místnost založení firmy místnost závěr sodomkova života, pokračování podniku / formou fotografií, dokumentů/ přístavba 2np - od prvních kočárů po highlights automobily jako je dynamik perspektiva 2np 14

16 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od hlavního vstupu z budovy soudu 15

17 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od hlavního vstupu na schody do 2np, podsvícené levitující sokly, grafika na stěnách, projekce 16

18 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od vstupu ze dvorku od šemberovy ulice automobily na dvojsoklu v centrální části této volně přístupné expozice se předpokládají stejného typu praga 1128 piccolo, jeden ze sbírky pana jana černého, druhý proveden jako rozříznutý v polovině na dél, s moností se posadit do zakrytované poloviny 17

19 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled od vstupu, projekce, grafika na stěnách 18

20 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled směrem ke dvorku do šemberovy ulice 19

21 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled směrem k budově soudu 20

22 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 122 místnost č mapa čech - představení karosářů stůl 3 x1,5 x 0,9 m - mdf konstrukce lakovaná podsvícená historická mapa čech s vyznačeným počtem a polohou největších karosáren, šuplíky z boku obsahují detaily nejvýznamějších karosáren - při vytaení šuplíku se rozsvítí poloha konkrétní karosárny na stěnách lepená grafika se seznamem všech karosáren b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

23 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č kancelář - firemní salón stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná místnost ve které má navštěvník šanci na nástěnné tabuli (1) nahlédnout do dobových katalogů a pochopit způsob a systém zadávání výroby karosérií v první polovině 20. století, stěna s katalogy, výkresy, skicy b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

24 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č projekční kancelář - ateliér stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na stěně umístěn výkres bokorysu automobilu (1) v měřítku 1:1 pod výkresem popis a případně další skicy - nezaplňovat střed místnosti = musí být umožněn odstup od velké kresby umístěné na pomyslných vratech - výstavní stěně, tak jako tomu bylo ve skutečnosti b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

25 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č truhlářská dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části rámů karosérií atd... místnost vyplněna zvukem - rachotem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

26 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č klempířská dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části oplechování karosérií, blatníky atd... místnost vyplněna zvukem - rachotem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

27 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č čalounická dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části čalounění, v místnosti příklad čalounické práce - sedačky k vyzkoušení návštěvníky... místnost vyplněna zvukem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

28 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č modelovna 128 stůl 2,8 x 0,9 x 0,9 m - mdf konstrukce lakovaná na stole (1) umístěny hliněné modely a jíl, na kterých si návštěvník může sám vyzkoušet jak se tvořil design automobilu v průběhu historie a jak se ještě tvoří i v dnešních dnech, ukázání toho, že před lidskou rukou je i technika zatím pozadu... v místnosti umístěno umyvadlo (2) s jeho přípojkou je počítáno v prováděcím projektu rekonstrukce stavby 1 2 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

29 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č.129-3d modelovna 129 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná pomocí skutečného modelovacího softwaru z oblasti průmyslového designu: katya, maya si návštěvník bude moci vytvořit pomocí zjednodušených příkazů vlastní část automobilu... uprostřed potemnělé místnosti stůl, židle, myš + ovládací panel (1) a obrazovka nebo projekce (2) na stěně 1 2 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

30 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 219 místnost č sodomka senior - kočáry a počátky rodinného podnikání do 20. let 20. století 1x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná model kočáru (1) na výstavní stěně s popisem jeho historického vývoje a názvosloví ivotopis sodomky seniora, popis prvopočátků vývoje firmy 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

31 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 220 místnost č nástup sodomky juniora - přechod k výrobě automobilových karoseérií x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěna s popisem (1) prvních vyráběných typů karosérií a podstata spolupráce s jednotlivými automobilkami, ve stěně vitríny s modely ivotopis sodomky juniora, popis nové strategie firmy 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

32 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č zlatá éra sodomkových karosérií léta 20. století x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) pojednávající o vrcholném období firmy sodomka, výkresy, fotografie, drobné předměty, medaile pro zaměstnance, auta pro slavné osobnosti atd... v místnosti stojí na stativu historický fotoaparát (2) se zabudovaným elektronikcým displejem, kde se promítají sodomkovy automobily focené před kostelem sv. vavřince 2 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

33 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č vedlejší produkty výroby - kluzáky, dětská auta, rarity x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) pojednávající o vedlejších zájmech sodomka juniora, výkresy, fotografie, drobné předměty, medaile pro zaměstnance atd... projekce na jednu ze stěn - slideshow b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

34 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 223 místnost č druhá světová válka - nucená změna orientace výroby 1x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) válečné fotografie, zabudovaný monitor s filmovou smyčkou, poslechová sluchátka - dobové zprávy, rozhlas šuplíky s doplňkovými informacemi, prostor pro spekulativní materiály a jejich vyvrácení - kauza plynových vozů apod. 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

35 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 224 místnost č poválečné roky, nástup komunismu, znárodnění, směry a vývoj výroby v novém režimu 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) válečné fotografie, zabudovaný monitor s filmovou smyčkou - dobové zprávy,, budovatelské týdeníky šuplíky s doplňkovými informacemi, prostor pro spekulativní a nepodloené materiály - sjednocení všech karosáren a přerozdělění výroby dle sodomkova vlastního plánu, soud - vztah se zaměstnanci apod. 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

36 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 225 místnost č morální a materiální úpadek výroby, smrt sodomky juniora, závěr života v komunismu, jeho rodina, dědici... stěna 13,5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěna s grafikou (1) řešena jako jedna lemující celou zatemněnou místnost, dobové fotografie, zabudovaný monitor, interaktivní touchscreen na prohlíení fotografií 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

37 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 226 místnost č nástupci firmy a současní karosáři - karosa - renault - iveco promítací stěna 3 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná posezení (2) řešeno jako sedací boxy vyrobené z mdf, nebo nábytkem b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

38 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.5 schémata sokl - ocelová rámová konstrukce na rektifikačních podložkách opláštěna laminovanou MDF. přesahující okraj soklu je ze spodní hrany opatřen po obvodu LED diodovým páskem prostorové schéma soklu příklady autorských realizací podsvíceni soklů zespodu 37

39 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 sluchátka, police šuplík a vitrína výstavní stěna, mdf desky na laťové opěrné/nosné konstrukci na rubové straně, v líci s vestavěnými vitrínami, šuplaty, monitorem, kukátkovým dioramatem otočné destičky b.5 schémata otočné válce moná prostorová schémata řešení stěn 38

40 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.5 detaily autorské příklady realizací řešených detailů 39

41 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 40 b.6 inspirace pro 1np

42 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 41 b.6 inspirace pro 2np

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení, Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Ing. Robert Václavík, architekt Prosinec 2013 Obsah Stadion na Kounicově ulici Textová

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV Ve světle znovuzrození staveb Ve světle znovuzrození staveb Venkovní a vnitřní osvětlení historických budov Vyspělost kultury dané země se pozná mimo jiné

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více