robust architects muzeum českého karosářství expozice a interiér

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "robust architects muzeum českého karosářství expozice a interiér"

Transkript

1 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 1

2 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a textová část a.1 identifikační údaje a název stavby a investor a architekt a záměr a konzultace a memorandum a.2 průvodní text a architektonický koncept a.3 rozpočet a rámcový odhad nákladů b obrazová část b.1 fotodokumentace b fotografická dokumentace stávajícího stavu b.2 výkresová dokumentace b půdorys 1np 1:250 b půdorys 2np 1:250 b řezy 1:250 b řez 1:250 b.3 vizualizace prostoru b perspektiva 1np b perspektiva 2np b b.3.9 vizualizace nové přístavby b.4 výkresová dokumentace / vizualizace b b.4.16 jednotlivé prostory stávajícího vězení 1np a 2np b.5 schémata b b.5.2 schémata soklu a výstavních stěn b.6 inspirace b b.6.2 inspirační zdroje pro 1np a 2np obsah 1

3 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a textová část 2

4 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.1.1 název stavby název stavby: muzea českého karosářství stupeń: studie v rámci akce rekonstrukce budov bývalé staré radnice /soudu/ a vězení ve vysokém mýtě, a to v části prostor vyčleněných pro, tedy v budově spojovací přístavby a vězení a.1.2 investor / objednatel město vysoké mýto b. smetany 95 vysoké mýto - město vysoké mýto zastoupen ing. miloslav soušek - starosta města a.1 identifikační údaje ing. františek eliáš - vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje phdr. pavel chalupa - ředitel městské galerie vysoké mýto a.1.3 architekt malátova praha ing. arch. ondřej busta ing. arch. robert damec ing. arch helena busta, čka

5 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.1.4 záměr záměrem expozice je představení bohaté historie českého karosářství s odkazem na jednoho z čelných představitelů tohoto oboru - vysokomýtské firmy na výrobu automobilových karosérií sodomka. a.1 identifikační údaje a.1.5 záznam o povinných konzultacích behěm zpracování studie dne proběhla konzultace se starostou města ing. miloslavem souškem, vedoucím odboru územního plánování a regionálního rozvoje ing. františkem eliášem a ředitelem městské galerie phdr. pavlem chalupou v kanceláři starosty na radnici ve vysokém mýtě. zde byl odsouhlasen architektoincký koncept a upřesněn přístup k designu expozice dle prúvodní zprávy textové části této studie - viz str. č 4 dne proběhla konzultace s ředitelem městské galerie phdr. pavlem chalupou, ředitelem regionálního muzea ve vysokém mýtě mgr. jiřím junkem a předsedou společnosti přátel caroserií sodomka ing. janem černým mladším v budově regionálního muzea. zde byl představen výše nastínený koncept a proběhla debata o monosti zápůjček historických vozidel s karosériemi sodomka jak od soukromých sběratelů tak od regionálního muzea. vzhledem k ještě neuzavřené smlouvě o zápůjčkách a spolupráci nemohl být poskytnut seznam moných exponátů - viz níe. a.1.5a memorandum k datu odevzdání této studie nebylo ještě memorandum k záměru vybudování expozice mezi hlavními participanty podepsáno. z tohoto důvodu její autoří nedisponovali přesným seznamem exponátů a návrh tak pouze předpokládá jejich moné umístění. studie samotná je flexibilní co se týče formy umístění a počtu exponátů, proto by se její finální podoba od této studie neměla významně lišit. respektive memorandum můe ovlivnit kvalitu faktografického obsahu expozice, ne formu. 4

6 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.2.1 architektonický koncept budova soudu, která slouží jako městské kulturní informační centrum bude též sloužit jako kasa a informační centrum k expozici muzea českého karosářství. tzn. že v muzeu samotném /přístavba a vězení/ nebude žádný prodejní pult. princip volně průchozího přízemí včetně možnosti průchodu do a z šemberovy ulice je zachován. přístup do nadzemního patra muzea v přístavbě a vězení bude umožněn po zaplacení vstupného v informačním centru. nová přístavba - přízemí VOLNÁ EXPOZICE jediná volně přístupná část ze 4 tematických i objemově odlišených bloků - viz diagram. koncept předpokládá expozici složenou pouze z historických automobilů a projekce. automobily nebudou stát volně vzhledem k jejich bezpečnosti, ale na podkosených soklech - viz obrazová příloha. tato expozice předpokládá vzhledem k nejsnadnějšímu přístupu pro výměnu automobilů kusy ze zápůjčky od soukromých sběratelů a institucí. její koncepce je naprosto volná a přizpůsobuje se momentální nabídce/ poptávce možnosti zápůjček. prostor pro mozné umístění trenažéru. historická budova vězení - přízemí HISTORIE VÝROBY 8 místností = 8 samostatných expozic představující historii karosářství v běhu dějin od prvního kočáru až po současnou výrobu a způsob designování. základ expozice tvoří 5 místností, kde je na řezech auta z vrcholného období českého karosářství, tj. 30. let v měřítku 1:1 předveden proces výroby - výkresy, chasis, rám, kastle, čalounění... toto patro je vybaveno exponáty z různých karosářských dílen, které mají přímou vazbu na výše uvedené části procesu a zároveň na nich návštěvník získá představu o velikosti karosářské scény v čechách na časové přímce. v poslední místnosti by se měla objevit reálná ukázka současné robotické výroby a stůl s jílem, kde si návštěvník sám může osahat jeden ze způsobů designování, který v některých automobilkách přetrval dodnes... a.2 průvodní text nová přístavba - patro STÁLÁ EXPOZICE highlitghts automobily jako je dynamik a kočár vedle sebe, to nejcennější na co bude stát za to si koupit vstupenku... instalace automobilů opět na soklech - ty budou stejné jako v přízemí. obměna v této části expozice se předpokládá minimální. projekce jako prostorové doplnění expozice. historická budova vězení - patro HISTORIE ZNAČKY SODOMKA vlastní historie firmy sodomka od prvního kočáru sodomky seniora přes nejslavnější 30. léta, 1. a 2. světovou válku, vlastenectví, rodinné zázemí, znárodnění, stalinův dar, komunistický zmar, smrt sodomky juniora, karosa, renault, iveco... 8 místností takto chronologicky za sebou představí výše uvedený obsah formou fotografií, dochovaných dokumentů a menších kusů artefaktů. které projdou dveřmi /dětské auto, gondola větroně, modely.../ doplněno obrazovkami, zvukovými záznamy, dotykovými monitory, projekcí a interaktivními prvky... 5

7 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 a.3 rozpočet a.3.1 rámcový odhad nákladů stavební díl č. název MJ cena kč / MJ mnoství celkem kč 1 deska MDF - výstavní stěny, stoly - FUNDUS m nátěr výstavních stěn - FUNDUS m interaktivní úpravy stěny, šuplíky, otočné mapy atd - FUNDUS m automobilové sokly kce MDF desek / nosnost 16000kg / - FUNDUS ks nátěr automobilové sokly / nosnost 16000kg / - FUNDUS m ocelová nosná kce soklů - FUNDUS ks FUNDUS model rozříznutého automobilu 1:1 - MODELY ks demonstrační modely k výrobě karosérií - MODELY ks MODELY * info terminály, pc s, monitory, přehrávače, proijektory - AV MÉDIA kpl AV MÉDIA * animace, slide, filmy - FILM kpl animace, slide, filmy - FILM * www stránky, infosystém, tisk fotografií, popisek - GRAFIKA kpl graciké řešení expozice / projekt - GRAFIKA kpl graciké řešení expozice / projekt - GRAFIKA * LED diodové pásy podsvícení soklů - 30m na 1 sokl - OSVĚTLENÍ m W trafa - 1 trafo na 10m pásky - OSVĚTLENÍ ks OSVĚTLENÍ CELKEM (bez DPH) *cena vychází z odhadu nákladů expozice zpracovaných studiem projektil architekti dne

8 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b obrazová část 7

9 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.1 fotodokumentace stávající stav 8

10 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace volně přístupný výstavní sál - nová přístavba schodiště - začátek placené zóny chodba - expozice mapa čech - představení karosářů kancelář - stěna s katalogy, výkresy, skicy kreslírna - výkres na stěně 1: truhlářská dílna klempířská dílna čalounická dílna modelovna - jílový model volně k dispozici 129-3d modelovna - pc, monitor, katya b2.1 půdorys 1np 1: 250

11 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 10 b.2 výkresová dokumentace výstavní sál - nová přístavba - aero 50 dynamik, kočár sodomky seniora schodiště - přístup z 1np placené zóny chodba - expozice představení sodomky seniora - kočárová výroba přerod firmy na automobilovou výrobu, nástup sodomky juniuora zlatá třicátá vedlejší výroba - kluzáky a společenský ivot - šesopo druhá světová válka poválečné roky, znárodnění, nový výrobní program komunismus - úpadek firmy a smrt sodomky juniora novodobí nástupci karosy - renault, iveco b.2.2 půdorys 2np 1: 250

12 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace b.2.3 podélný / příčný řez novou přístavbou 1:

13 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.2 výkresová dokumentace b.2.4 podélný řez historickou budovou vězení 1:

14 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace vězení 1np - představení procesu výroby karosérie v první polovině 20. století - 1/ významní čeští karosáři - mapa, 2/ firemní salón, 3/ projekční kancelář, 4/ truhlářská dílna, 5/ klempířská dílna, 6/ čalounická dílna, 7/ modelovací ateliér s jílovými modely, 8/ 3d modelování v počítačovém softwaru katya přístavba 1np - vstup volný, automobily v jednou za čas se obměňující expozici /zápůjčky/ auta umístěna na levitujících soklech... představen automobil praga 1128 piccolo ve dvou variantách - 1. kompletní výstavní exponát a 2. jako rozpůlený model v měřítku 1:1, do jeho kompletní části si bude moci návštěvník posadit a v druhé půlce uvidí skladbu karosérie a její technické řešení perspektiva 1np 13

15 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace vězení 2np - představení vlastní historie firmy sodomka od prvního kočáru sodomky seniora přes nejslavnější 30. léta, válku, znárodnění, stalinův dar, komunistický zmar až po smrt sodomky juniora... modely, dětská auta, letadlo - 3d exponáty konkrétně se vážící k sodomkovi a rodině... časová linie napříč všemi místnostmi - 1. místnost založení firmy místnost závěr sodomkova života, pokračování podniku / formou fotografií, dokumentů/ přístavba 2np - od prvních kočárů po highlights automobily jako je dynamik perspektiva 2np 14

16 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od hlavního vstupu z budovy soudu 15

17 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od hlavního vstupu na schody do 2np, podsvícené levitující sokly, grafika na stěnách, projekce 16

18 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 1np pohled od vstupu ze dvorku od šemberovy ulice automobily na dvojsoklu v centrální části této volně přístupné expozice se předpokládají stejného typu praga 1128 piccolo, jeden ze sbírky pana jana černého, druhý proveden jako rozříznutý v polovině na dél, s moností se posadit do zakrytované poloviny 17

19 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled od vstupu, projekce, grafika na stěnách 18

20 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled směrem ke dvorku do šemberovy ulice 19

21 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.3 vizualizace perspektiva 2np pohled směrem k budově soudu 20

22 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 122 místnost č mapa čech - představení karosářů stůl 3 x1,5 x 0,9 m - mdf konstrukce lakovaná podsvícená historická mapa čech s vyznačeným počtem a polohou největších karosáren, šuplíky z boku obsahují detaily nejvýznamějších karosáren - při vytaení šuplíku se rozsvítí poloha konkrétní karosárny na stěnách lepená grafika se seznamem všech karosáren b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

23 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č kancelář - firemní salón stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná místnost ve které má navštěvník šanci na nástěnné tabuli (1) nahlédnout do dobových katalogů a pochopit způsob a systém zadávání výroby karosérií v první polovině 20. století, stěna s katalogy, výkresy, skicy b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

24 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č projekční kancelář - ateliér stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na stěně umístěn výkres bokorysu automobilu (1) v měřítku 1:1 pod výkresem popis a případně další skicy - nezaplňovat střed místnosti = musí být umožněn odstup od velké kresby umístěné na pomyslných vratech - výstavní stěně, tak jako tomu bylo ve skutečnosti b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

25 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č truhlářská dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části rámů karosérií atd... místnost vyplněna zvukem - rachotem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

26 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č klempířská dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části oplechování karosérií, blatníky atd... místnost vyplněna zvukem - rachotem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

27 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č čalounická dílna 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná na protilehlých stěnách (1, 2) umístěny fotografie, texty a skutečné prvky jako jsou nářadí, části čalounění, v místnosti příklad čalounické práce - sedačky k vyzkoušení návštěvníky... místnost vyplněna zvukem dílny z reproduktorů umístěných za stěnou mimo zorný úhel návštěvníka b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

28 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č modelovna 128 stůl 2,8 x 0,9 x 0,9 m - mdf konstrukce lakovaná na stole (1) umístěny hliněné modely a jíl, na kterých si návštěvník může sám vyzkoušet jak se tvořil design automobilu v průběhu historie a jak se ještě tvoří i v dnešních dnech, ukázání toho, že před lidskou rukou je i technika zatím pozadu... v místnosti umístěno umyvadlo (2) s jeho přípojkou je počítáno v prováděcím projektu rekonstrukce stavby 1 2 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

29 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č.129-3d modelovna 129 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná pomocí skutečného modelovacího softwaru z oblasti průmyslového designu: katya, maya si návštěvník bude moci vytvořit pomocí zjednodušených příkazů vlastní část automobilu... uprostřed potemnělé místnosti stůl, židle, myš + ovládací panel (1) a obrazovka nebo projekce (2) na stěně 1 2 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 1np detail místnosti

30 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 219 místnost č sodomka senior - kočáry a počátky rodinného podnikání do 20. let 20. století 1x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná model kočáru (1) na výstavní stěně s popisem jeho historického vývoje a názvosloví ivotopis sodomky seniora, popis prvopočátků vývoje firmy 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

31 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 220 místnost č nástup sodomky juniora - přechod k výrobě automobilových karoseérií x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěna s popisem (1) prvních vyráběných typů karosérií a podstata spolupráce s jednotlivými automobilkami, ve stěně vitríny s modely ivotopis sodomky juniora, popis nové strategie firmy 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

32 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A místnost č zlatá éra sodomkových karosérií léta 20. století x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) pojednávající o vrcholném období firmy sodomka, výkresy, fotografie, drobné předměty, medaile pro zaměstnance, auta pro slavné osobnosti atd... v místnosti stojí na stativu historický fotoaparát (2) se zabudovaným elektronikcým displejem, kde se promítají sodomkovy automobily focené před kostelem sv. vavřince 2 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

33 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 místnost č vedlejší produkty výroby - kluzáky, dětská auta, rarity x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) pojednávající o vedlejších zájmech sodomka juniora, výkresy, fotografie, drobné předměty, medaile pro zaměstnance atd... projekce na jednu ze stěn - slideshow b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

34 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 223 místnost č druhá světová válka - nucená změna orientace výroby 1x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) válečné fotografie, zabudovaný monitor s filmovou smyčkou, poslechová sluchátka - dobové zprávy, rozhlas šuplíky s doplňkovými informacemi, prostor pro spekulativní materiály a jejich vyvrácení - kauza plynových vozů apod. 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

35 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 224 místnost č poválečné roky, nástup komunismu, znárodnění, směry a vývoj výroby v novém režimu 2x stěna 5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěny s grafikou (1) válečné fotografie, zabudovaný monitor s filmovou smyčkou - dobové zprávy,, budovatelské týdeníky šuplíky s doplňkovými informacemi, prostor pro spekulativní a nepodloené materiály - sjednocení všech karosáren a přerozdělění výroby dle sodomkova vlastního plánu, soud - vztah se zaměstnanci apod. 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

36 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 225 místnost č morální a materiální úpadek výroby, smrt sodomky juniora, závěr života v komunismu, jeho rodina, dědici... stěna 13,5 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná výstavní stěna s grafikou (1) řešena jako jedna lemující celou zatemněnou místnost, dobové fotografie, zabudovaný monitor, interaktivní touchscreen na prohlíení fotografií 1 b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

37 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 226 místnost č nástupci firmy a současní karosáři - karosa - renault - iveco promítací stěna 3 x 2,4 m - mdf konstrukce lakovaná posezení (2) řešeno jako sedací boxy vyrobené z mdf, nebo nábytkem b.4 výkresová dokumentace / vizualizace půdorys 2np detail místnosti

38 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.5 schémata sokl - ocelová rámová konstrukce na rektifikačních podložkách opláštěna laminovanou MDF. přesahující okraj soklu je ze spodní hrany opatřen po obvodu LED diodovým páskem prostorové schéma soklu příklady autorských realizací podsvíceni soklů zespodu 37

39 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 sluchátka, police šuplík a vitrína výstavní stěna, mdf desky na laťové opěrné/nosné konstrukci na rubové straně, v líci s vestavěnými vitrínami, šuplaty, monitorem, kukátkovým dioramatem otočné destičky b.5 schémata otočné válce moná prostorová schémata řešení stěn 38

40 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 b.5 detaily autorské příklady realizací řešených detailů 39

41 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 40 b.6 inspirace pro 1np

42 všechna práva vyhrazena:, malátova 13, Praha 5, tel: , / TISKOVÝ FORMÁT = A3 41 b.6 inspirace pro 2np

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY. PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY. PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM STAVEBNÍCH ŘEMESEL JM KRAJE BRNO BOSONOHY PRAŽSKÁ 38b, 642 00 BRNO-BOSONOHY PROJEKT VNITŘNÍHO VYBAVENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Brně, červen 2015 z.č. 13 / 08-1 - 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa

2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Myslejovice lesní správa 2. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Myslejovice lesní správa TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty VLS

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

2. PP 1. PP. -Doc. Miroslav Melena 2.22. Doc. Miroslav Melena Petr Brůža. SITUACE 02/2005 Č. zak.: 0001/05 Ref. ozn.: Ozn. det.

2. PP 1. PP. -Doc. Miroslav Melena 2.22. Doc. Miroslav Melena Petr Brůža. SITUACE 02/2005 Č. zak.: 0001/05 Ref. ozn.: Ozn. det. . PP 2. PP 8 8 7 6 2.20.8 7x85/270 5 6 Z 3 VZT VZT VZT 2.3.0 7x85/270 3 Z 4 2. 30 7 6.6a 5x80/270.8 5.0 5x80/270 6 30 5 4 2.22 2.9. 2.4 0.2 2.5 2.2 2.23 2. 5 4.6.7. - 7,200 0.2.9.7 S0-B VÁLEC OPONY S0-A

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 NÁVRHU ŘEŠENÍ INTERIÉRU KANCELÁŘSKÝCH PROSTORŮ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13,

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Ceník nábytkového programu

Ceník nábytkového programu DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÍ CENY PLATNÉ K 1. 5. 2011 Ceník nábytkového programu Jan Vrba SALIX- NÁBYTEK Firma Jan Vrba- Salix nábytek je výrobní společnost s moderním produkčním zázemím a flexibilním konstrukčním

Více

Firma P e š k a ž i d l e a k ř e s l a s.r.o. vznikla v roce 1995. Motto :

Firma P e š k a ž i d l e a k ř e s l a s.r.o. vznikla v roce 1995. Motto : Firma P e š k a ž i d l e a k ř e s l a s.r.o. vznikla v roce 1995. Hlavní směr firmy je výroba a prodej kancelářských židlí, křesel a čalounění atypického sezení a boxů do restaurací, kaváren, apod. Dodáváme

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výběrové

Více

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize . část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Žárovice - ředitelství divize TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

javor buk rustikal olše impulz třešeň calvados DEKORY CC 211 CC 212 CC 213 CC 214 stůl psací 75 cm, plné boky stůl psací 120 cm, plné boky stůl psací 150 cm, plné boky stůl psací rohový 180 cm, plné boky

Více

DEKORY. calvados / černá. Kancelářský nábytek výrobní řada EXTRA

DEKORY. calvados / černá. Kancelářský nábytek výrobní řada EXTRA calvados / černá DEKORY EM ST-01 stůl pracovní 75 cm Stůl EM ST-01 je vyráběn v šířích: EM ST-02 stůl pracovní pod PC s výsuvem 75 x 75 x 75 3090,- 75 cm - EM ST-01-75 - 3 090,- 100 cm - EM ST-01-100 -

Více

Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace

Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace NÁBYTEK A INTERIEROVÉ DOPLŇKY V RÁMCI IOP.NP a 2. NP Pol.č. odkaz na výkres Název položky Popis požadovaného plnění ks m.č. 0A ZÁDVEŘÍ 54 VENKOVNÍ POUTAČ S NÁPISEM

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

Kovová podnož s "U" profilem pro vedení kabeláže, RAL 9006, 1x průchodka, deska tl.25mm, 1 1_6161 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Kovová podnož s U profilem pro vedení kabeláže, RAL 9006, 1x průchodka, deska tl.25mm, 1 1_6161 0 Kč 0 Kč 0 Kč Pořadové číslo Číslo místnosti 5 106 6 106 Název položky rozměr popis počet kusůoznačení pracovní rohový, pravý 180x160/80x75 Cena bez DPH/ks Cena bez DPH/cel kem Cena celkem včetně DPH kabeláže, RAL 9006,

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH

Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH P ř í l o h a č. 4 s m l o u v y o d í l o Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH ČÍSLO NÁZEV VÝKRESU A01a PŮDORYS - VARIANTA 01 1:50 A01b PŮDORYS - VARIANTA 02 1:50 A02 ZASKLENÍ OTVORŮ 1:50 A03 NÁVRH LETTERBOXŮ

Více

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE CB ČESKÝ TĚŠÍN - CB ČESKÝ TĚŠÍN 01 SEZNAM DOKUMENTACE: 01 SEZNAM DOKUMENTACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 CELKOVÝ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU M 1:100 04 CELKOVÝ VÝKRES NAVRHOVANÉHO STAVU M 1:100 VARIANTA A 05,06

Více

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta č.j.: 35/14 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná vyzývá k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na zpracování

Více

Projektová dokumentace 2. část VZ - Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly. Obsah:

Projektová dokumentace 2. část VZ - Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly. Obsah: Projektová dokumentace 2. část VZ - Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly Obsah: 1. Úvodní specifikace 2. Půdorys 1 3. Půdorys 2 4. Půdorys 3 5. Kancelářská židle Z1, konferenční židle Z2

Více

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 06/2012-08/2013 Pardubický kraj Projekt zahrnuje rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, který bude nově sloužit potřebám

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Veselý bufet / 2015 / 07 / studie

Veselý bufet / 2015 / 07 / studie Veselý bufet / 2015 / 07 / studie 177 23 177 62 177 58 177 60 177 64 177 65 177 177 68 62 177 70 177 63 178 01 19 1334 177 69 177 69 177 68 177 68 S P O R T 177 71 Bednáøská 177 23 177 58 176 97 177 02

Více

RECEPCE. RECEPCE představení řady

RECEPCE. RECEPCE představení řady RECEPCE TŘEŠEŇ MERANO BŘÍZA OLŠE BUK MATERIÁL / POPIS... horní desky (pláty) recepčních pultů - dřevotřísková deska laminovaná v tl. 18 a 25 mm.. desén / tloušťka / hrana ABS MERANO 18 mm / 1 mm MERANO

Více

konstrukce parapetu koncept

konstrukce parapetu koncept felcafé konstrukce parapetu konstrukce parapetu konstrukce parapetu koncept konstrukce parapetu vizualizace konstrukce parapetu individuální studium studijní prostor skupinové studium vstup kavárna seminární

Více

Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších

Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších prostor Projekce z videa a počítačů Audio-video záznamy

Více

A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - STOLY

A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - STOLY A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - STOLY číslo 01L 01P rozměr (cm) šxhlxv + obrázek a) 200x80(110) b) 80x80 c) 80x80 v = 70-80 Pozn.: viz výkres D.1.8 - Pracoviště A 1a a) 200x80(110) b) 80x80 1c 1b popis Stolová

Více

et-office Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

et-office Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Dezén - javor Dezén - calvados 2 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Dezén - olše Dezén - šedá Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 3 Kartotéka Kontejner s tužkovníkem a přepážkou KOVOVÁ PODNOŽ Podnož černá Podnož

Více

Ateliér Petra Hájka a Jana Šépky ČVUT FA letní semestr 2009. AKTUALIZACE PRO WORKSHOP Blok a silnice

Ateliér Petra Hájka a Jana Šépky ČVUT FA letní semestr 2009. AKTUALIZACE PRO WORKSHOP Blok a silnice Ateliér Petra Hájka a Jana Šépky ČVUT FA letní semestr 2009 AKTUALIZACE PRO WORKSHOP Blok a silnice Ateliér Petra Hájka a Jana Šépky vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Petr Hájek 737 239 672 Ing. akad.

Více

informační centrum plánování prahy

informační centrum plánování prahy informační centrum plánování prahy Tisková konfererence u příležitosti zatlučení základního vyměřovacího hřebu 2013-06-18 / 18:00 půdorys 1np m 1:1 Tisková zpráva k prezentaci nově vznikajícího Informačního

Více

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE projekt: Zateplení a renovace objektu Bobřík ve Špindlerově Mlýně investor: společenstvo vlastníků objektu Bobřík

Více

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - "NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY" - PD STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY - PD STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - "NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY" - PD INVESTOR - PROJEKČNÍ ATELIÉR AUTORSKÝ TÝM STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE ATELIÉR A91 HK s.r.o. ČESKOSLOVENSKÉ

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

NÁVRH INTERIÉRU. Dětský pokoj pro dva kluky Brno, Medlánky

NÁVRH INTERIÉRU. Dětský pokoj pro dva kluky Brno, Medlánky NÁVRH INTERIÉRU Dětský pokoj pro dva kluky Brno, Medlánky Zpracovala: Ing. arch. Lucie Matulová - Aretti CZ, s.r.o Aretti CZ, s.r.o., Kulkova Kulkova 8, Brno 8, Brno - Židenice - Židenice Tel: +420 Návrh

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Př. č. 5 ZD. Př. č. 5 Projektová dokumentace 1. část. Seznam výkresů nábytek. Označení výkresu

Př. č. 5 ZD. Př. č. 5 Projektová dokumentace 1. část. Seznam výkresů nábytek. Označení výkresu Př. č. 5 Projektová dokumentace 1. část Př. č. 5 ZD Seznam výkresů nábytek Označení výkresu Název prvku V1 x Aula - 132 - půdorys V2 x Kinosál - 131 - půdorys V3 x 208 půdorys V4 L-1 LAVICE PŘEDSEDNICKÁ

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku - 2. výzva

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku - 2. výzva Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku - 2. výzva Název projektu: Přírodní vědy moderně Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01592 Zadavatel: Základní

Více

Ateliér Gabriela Goldová

Ateliér Gabriela Goldová Dětský pokoj, výroba nábytku na míru, Želešice termín nacenění: 26.8.2011 Legenda: sestava 1 1) postel s nočním stolkem 2) zasklené skříňky nad postelí-2ks sestava 2 1) psací stůl s komodou 2) kontejner

Více

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15 ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová Program výuky předmětu Základy architektonického navrhování Vedoucí atelieru: Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing.akad.arch.Dana Fenclová Vyučující asistent: Ing.arch.

Více

NÁVRH INTERIÉRU. NÁVRH: Bc. KAREL STŘÍBRNÝ DATUM: ZÁŘÍ 1999 INVESTOR: BOHUMILA ODEHNALOVÁ MÍSTO: BOSKOVICE PRODEJNA LÁTEK

NÁVRH INTERIÉRU. NÁVRH: Bc. KAREL STŘÍBRNÝ DATUM: ZÁŘÍ 1999 INVESTOR: BOHUMILA ODEHNALOVÁ MÍSTO: BOSKOVICE PRODEJNA LÁTEK NÁVRH INTERIÉRU NÁVRH: Bc. KAREL STŘÍBRNÝ DATUM: ZÁŘÍ 1999 INVESTOR: BOHUMILA ODEHNALOVÁ MÍSTO: BOSKOVICE PRODEJNA LÁTEK INTERIÉR Interiér prodejny byl navržen jako nestandardní, inovační co do barevnosti

Více

navrhnout úsporná opatření s ohledem na zimní provoz

navrhnout úsporná opatření s ohledem na zimní provoz EXPOZICE HUSITÉ - HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR SEZNAM PRVKŮ - EXPOZICE: část A - STAVBA A TECHNIKA PRVEK KÓD TÉMA - OBSAH - POZNÁMKY KS ROZMĚR POZNÁMKA CENA 1 CENA 2 0 0 PRAMENY STĚNY špinavě šedá (jako např.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

výkaz výměr, dětský pokoj, manž. Žďárský vyplnit název firmy a logo, kontaktní osoba: UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že specifikace nemohou obsáhnout všechny detaily a náročnost provádění stavby, je podmínkovu

Více

PŮDORYS - finální verze

PŮDORYS - finální verze PŮDORYS - finální verze 4990 810 1600 2580 Návrh zohledňuje výraznou barevnost oken a dveří, pracuje s jemnými tóny bílé a šedé. Bíle je řešen nábytek a TV stěna + krb = centrum prostoru. Prostor oživují

Více

NÁVRH INTERIÉRU. pan Klapal - Praha Byt v pasivním domě OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM

NÁVRH INTERIÉRU. pan Klapal - Praha Byt v pasivním domě OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM NÁVRH INTERIÉRU pan Klapal - Praha Byt v pasivním domě OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM Zpracovala: Ing. arch. Lucie Matulová - Aretti CZ, s.r.o Aretti CZ, s.r.o., Kulkova Kulkova 8, Brno 8, - Brno Židenice

Více

90/1 87 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 279/4 94

90/1 87 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 279/4 94 SITUACE 89 88 90/1 87 P N 279/1 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 92/3 279/4 94 121/4 1:500 SITUACE 1. PŮDORYS 1 NP NÁVRH- DETAIL PŮDORYS 2 NP - DETAIL PŮDORYS 2 NP STÁVAJÍCÍ NÁVRH- DETAIL 730 1 420 (310)

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

Dispoziční řešení počítačové učebny

Dispoziční řešení počítačové učebny Dispoziční řešení počítačové učebny Obecné požadavky Jak bylo napsáno dříve, podle vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání

Více

Projektová dokumentace 1. část VZ - nábytek. Obsah:

Projektová dokumentace 1. část VZ - nábytek. Obsah: Projektová dokumentace 1. část VZ - nábytek Obsah: 1. Úvodní specifikace 2. Půdorys 1 3. Půdorys 2 4. Půdorys 3 5. Pracovní stůl 6. Sklopný stůl 7. Stůl T3 8. Skříně na spisy S1A a S1B 9. Skříň na aty

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

PRODEJNA BRNO - PODKLAD PRO REALIZACI. zpracováno: 8. 8. 2013

PRODEJNA BRNO - PODKLAD PRO REALIZACI. zpracováno: 8. 8. 2013 PRODEJNA BRNO - PODKLAD PRO REALIZACI zpracováno: 8. 8. 2013 OBSAH: - POČTY VYVZOROVANÝCH DVEŘÍ - DESIGN PRODEJNY (barvy, materiály, logo) - PŮDORYS PŮVODNÍHO STAVU - PŮDORYS PRODEJNY S ROZMÍSTĚNÍM PRVKŮ

Více

NÁVRH INTERIÉRU. Pokoj pro středoškolačku Brno, Líšeň. Zpracoval: Aretti CZ, s.r.o

NÁVRH INTERIÉRU. Pokoj pro středoškolačku Brno, Líšeň. Zpracoval: Aretti CZ, s.r.o NÁVRH INTERIÉRU Pokoj pro středoškolačku Brno, Líšeň Zpracoval: Aretti CZ, s.r.o Aretti CZ, s.r.o., Kulkova Kulkova 8, Brno 8, Brno - Židenice - Židenice Tel: +420 Návrh 724 interiéru 209 441, e-mail:

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku Název projektu: Výuka fyziky a chemie v novém kabátě

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku Název projektu: Výuka fyziky a chemie v novém kabátě Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka nábytku Název projektu: Výuka fyziky a chemie v novém kabátě Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01589 Zadavatel: Základní

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha Technická specifikace Plánek veletržního areálu Teplice VSTUP A Bervých Tupolevova HALA VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA VSTUPNÍ HALA I. HALA HALA D HALA HALA HALA HALA VSTUPNÍ HALA II. VSTUP OD METRA VSTUP B

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Jednací místnosti pro státní správu a jejich vybavení audiovizuální technikou pro efektivní sdílení informací. 2. 3. dubna 2007

Jednací místnosti pro státní správu a jejich vybavení audiovizuální technikou pro efektivní sdílení informací. 2. 3. dubna 2007 Jednací místnosti pro státní správu a jejich vybavení audiovizuální technikou pro efektivní sdílení informací. 2. 3. dubna 2007 Obsah jednotlivé prvky místnosti přední x zadní projekce místnosti pro ministerstva

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

Centrum podpory humanitních věd CARLA

Centrum podpory humanitních věd CARLA Centrum podpory humanitních věd CARLA Projektová dokumentace vizuální techniky ve stupni pro výběr dodavatele Seznam prvků dle místností Zadavatel: Masarykova univerzita Se sídlem: Žerotínovo náměstí 9,

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

59,- Zrcadlo. vyprodání zásob!

59,- Zrcadlo. vyprodání zásob! -54 % 21.873,-* 9.999,- 2dílná sada, cena za 3místnou a 2místnou pohovku Mnoho výstavního nábytku, jednotlivých kusů, speciálních položek a přebytečných skladových zásob MUSÍ PRYČ! -70% na zboží ve výprodeji

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny. Výstava BETON. 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové

Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny. Výstava BETON. 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny 2014 a Výstava BETON 2014 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové DRUHY FIREMNÍ PREZENTACE Partner konference Popis,

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

formát A3 technické výkresy

formát A3 technické výkresy formát A3 technické výkresy - sádrokartonová předstěna - sádrokartonový sloup - pracoviště prodavače - výsuvný stojan - kancelář project managera - kuchyňka PREZENTACE DVEŘÍ V SÁDROKARTONU PŮDORYS A PŮDORYS

Více

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a cíle

Více

VARIANTA D ŘEZ A-A M 1: 200

VARIANTA D ŘEZ A-A M 1: 200 ŘEZ A-A M 1: 200 + 10,500 + 8,700 + 1,600 + 2,600 ± 0, 000-0, 600 3 000-2,400 ŘEZ A-A 1: 200 D.3. D.7. D.6. PERSPEKTIVY PERSPEKTIVY D.5. POHLEDY POHLED SEVERNÍ POHLED VÝCHODNÍ POHLEDY D.4. PŮDORYS 1 NP

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE / POLYFUNKČNÍ BUDOVA NA KOLLÁROVĚ NÁMĚSTÍ V BRATISLAVĚ

DIPLOMOVÁ PRÁCE / POLYFUNKČNÍ BUDOVA NA KOLLÁROVĚ NÁMĚSTÍ V BRATISLAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE / DOKUMENTACE A3 AUTOR: VOJTĚCH PÁNEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF.ING.ARCH.AKAD.ARCH. JIŘÍ SUCHOMEL Mýtna LINIE PUVODNÍ FASÁDY BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLAŽBY DĚLENÍ POVRCHU DLAŽBY 3 SITUACE ŠIRŠÍCH

Více

Praha - Úvaly. Zpracovala: Ing. arch. Agata Vančó Kiszka - Aretti CZ, s.r.o

Praha - Úvaly. Zpracovala: Ing. arch. Agata Vančó Kiszka - Aretti CZ, s.r.o BYDLENÍ PRO MLADÝ PÁR NÁVRH INTERIÉRU OBÝVACÍHO POKOJE Praha - Úvaly Zpracovala: Ing. arch. Agata Vančó Kiszka - Aretti CZ, s.r.o Aretti CZ, s.r.o., Kulkova Kulkova 8, Brno 8, Brno - Židenice - Židenice

Více

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY ATELIER ŠENBERGER-PUSTĚJOVSKÝ Atelier ATKS _ letní semestr 2014/2015 _úterý 14.00 19.50_D-A3 Tomáš Šenberger, 603 460 888, tomas.senberger@fsv.cvut.cz Jan Pustějovský, 775 137 881, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Více

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST

OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B) POPIS ŘEŠENÍ C) POUŽITÉ PODKLADY - VÝKRESOVÁ ČÁST MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE U ŘÍČAN OBSAH - TEXTOVÁ ČÁST A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 Území A.2 Investor A.3 Zpracovatel dokumentace A.4 Autorský kolektiv B) POPIS ŘEŠENÍ B.1 Lokalizace záměru B.2 Funkční řešení

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Západní Město pro 10 000 obyvatel Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 /10

Západní Město pro 10 000 obyvatel Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 /10 Západní Město pro 10 000 obyvatel Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 /10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov.

SNACK BAR BUFET se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) bloku 1, v areálu kolejí Strahov. Prostor přístupný* SNACK BAR - BUFET KOLEJE STRAHOV (blok 1) Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 Tel.: 234 678 388 Web: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/snack-bar---bufet GPS: 50.0798025N, 14.3904339E SNACK BAR

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

více než 1000 zrealizovaných projektů za 14 let

více než 1000 zrealizovaných projektů za 14 let Ve zkratce o historii a základních rysech firmy: Filosofie a poslání firmy je poskytovat a vytvářet pro naše zákazníky dobré nápady, návrhy, realizace a tím pro ně přispět k zabezpečení stálého postavení

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

Množství Cena jednotková Cena celkem bez DPH KÓDY celkem 1 2 3 4 5 6 7. m2 84 6 000,00 504 000,00 povrchová úprava, kotvení

Množství Cena jednotková Cena celkem bez DPH KÓDY celkem 1 2 3 4 5 6 7. m2 84 6 000,00 504 000,00 povrchová úprava, kotvení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba v Holicích INTERIÉRY A EXPOZICE Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7 Datum : únor 2009 P.Č. Množství Popis MJ Cena jednotková Cena celkem

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

DEKORY. bílá / modrá. bílá / buk. bílá / zelená. výrobní řada LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK

DEKORY. bílá / modrá. bílá / buk. bílá / zelená. výrobní řada LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK bílá / buk bílá / vanilka bílá / modrá bílá / zelená bílá / oceán javor / modrá javor / zelená javor / oceán DEKORY LEK R-45 LEK R-90 LEK R-45-N LEK R-90-N registratura úzká 45 cm registratura široká 90

Více