SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY"

Transkript

1 Vážení rodiče, potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. RNDr. Miroslav Janoušek ředitel školy PSYCHICKÉ PŘEDPOKLADY umí hovořit o zážitku s určitým stupněm plynulosti je schopné poslouchat bez přílišných projevů neklidu rozezná barvy a zná jejich názvy zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky zapojí se do her, jedná podle instrukcí CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE Základní školu navštěvuje 391 žáků, má 19 tříd, 3 oddělení školní družiny a školní klub. Ve škole pracuje 30 pedagogických pracovníků a 7 pracovníků provozních. Škola bude vyučovat v 1. až 3. ročníku a v 6. až 8. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Rohovín. Výchovně vzdělávací koncepce školy vychází ze základní úvahy: jako základní škola chceme poskytovat žákům základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Žáci mohou rozvíjet svůj zájem a talent v nepovinných předmětech nebo v povinně volitelných předmětech podle vlastní volby. Organizujeme pro žáky velké množství výletů, škol v přírodě a lyžařských kurzů. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY jednotný přístup rodiny a školy každodenní rozhovor o školní práci důsledná kontrola pomůcek dohled při psaní domácích úkolů pravidelné návštěvy třídních schůzek jakékoli problémy ihned řešit s třídním učitelem, popřípadě školním psychologem 1 6

2 JE VAŠE DÍTĚ PŘIPRAVENO NA ŠKOLU? Chceme připomenout několik věcí, které ulehčí vašemu dítěti vstup do školy. SPOLEČENSKÉ PŘEDPOKLADY má kamarádský postoj k ostatním je schopné plnit jednoduché úkoly umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí a osušení rukou pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky, svoje místo a věci udržuje v pořádku FYZICKÉ PŘEDPOKLADY umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami umí stříhat nůžkami umí chytit a hodit velký míč má rádo pohyb Ve škole pracuje školní družina a školní klub. Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci první třídy (někteří žáci chodí se školní družinou pouze na obědy do školní jídelny), starší žáci potom navštěvují školní klub, který vedle své hlavní činnosti dozor nad dětmi organizuje i řadu dalších zábavných činností. Se školou pravidelně spolupracuje i školní psycholog PaedDr. Anna Chaloupková. Pracovní doba školní družiny a školního klubu je od 6.30 do 16 hodin Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 1. září 2009 u vychovatelky školní družiny. UČEBNÍ PLÁN 1.TŘÍDY Český jazyk 9 hodin Matematika 4 hodiny Prvouka 2 hodiny Hudební výchova 1 hodina Výtvarná výchova 1 hodina Praktické činnosti 1 hodina Tělesná výchova 2 hodiny V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších časových celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. Vyučování v 1.třídě začíná v 7.55 a končí zpravidla v hodin. 5 2

3 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 V ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH Období školního vyučování začne na všech základních, středních a speciálních školách v úterý 1. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 1. do 7. února VYBAVENÍ ŽÁKA Z DOMOVA AKTOVKA, PENÁL, 2 x tužku č. 2, guma, ořezávátko, šest základních pastelek, DESKY NA SEŠITY, ZÁSOBNÍK NA ČÍSLICE A PÍSMENA, DESKA MAJA CVIČEBNÍ ÚBOR na ven a do tělocvičny a sáček na cvičební úbor. BAČKORY, SÁČEK NA BAČKORY, RUČNÍK. VODOVÉ A TEMPEROVÉ BARVY, ŠTĚTCE č.12 (plochý), 8 a 3 (kulatý), VOSKOVKY, PLASTELÍNA, NŮŽKY, KELÍMEK NA VODU, LEPIDLO (vysouvací tuba), IGELIT NA STŮL, TVRDÉ DESKY A PRACOVNÍ KOŠILE (na výtvarnou výchovu). Vše podepsané. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. a pátek 2. dubna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září POMŮCKY POSKYTOVANÉ ŠKOLOU Žákům prvních ročníků jsou bezplatně poskytovány UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY, PÍSMENKA, ČÍSLICE, PÍSANKY, SEŠITY, ČTVRTKY A KAPSÁŘ NA POMŮCKY. 3 4

4 Pondělí ROZVRH HODIN Úterý Středa Čtvrtek Pátek

5 Uložím věci do lavice, tašky, skříňky, zásuvky, na věšák, ramínko. CO VŠECHNO UŽ UMÍM Jsem obratný a pohybově zdatný Zvládnu dobře lézt, chodit, běhat a skákat i přes překážky a v různém terénu; orientuji se v prostoru. Při chůzi a běhu mám krok pravidelný a rytmický, v optimální stopě s doprovodem paží. Skáču vpřed i vzad, do dálky, poskakuji v dřepu, umím i na jedné noze, umím skákat panáka; snažím se skákat přes švihadlo. Umím se plazit po břiše na rovné i šikmé podložce. Mám správný postoj při hodu míčkem, házím vrchem i spodem. Znám různé polohy těla, umím své tělo ovládnout, udržím i rovnováhu. Ovládám, zkoumám, zkouším manipulaci s různými pomůckami - kutálím, vyhazuji, chytám, kopu, i trochu dribluji, posiluji koordinaci svého těla - stoj na jedné noze. Zvládnu rozsvítit i zhasnout; umím otevřít i zavřít dveře. Poznám si své věci a dovedu je uložit na své místo. Umím se o sebe postarat: zvládnu se sám svléknout a obléknout, obout i zout; dovedu zapnout, knoflík, zip, druk, pásek; umím zavázat kličku; umím si vyčistit zuby, umím se učesat; umím si správně umýt ruce i obličej. Umím stolovat, zvládnu správně držet příbor. Budu se učit psát Umím napsat psaníčko zleva doprava; při grafických a výtvarných činnostech; využívám celou plochu papíru, neboprostoru. Dovedu nakreslit dům, strom, postavu, auto; dovedu vybarvit omalovánky; zvládnu čáru plynulou ; umím dokreslovat, obkreslovat, umím graficky napodobit jednoduchý tvar; o dovedu čárat zuby, pilu nebo šneka, klubko Umím ovládat svou sílu při pohybu. Vydržím delší dobu se pohybovat (běhat, skákat), ale umím i odpočívat. Vím, co je tělu prospěšné a co mu škodí ( pohyb, správná životospráva). Jsem šikovný a samostatný Umím si hrát s kamarády. Dodržuji pravidla. Umím prohrávat i vyhrávat. Vydržím u hry i práce. Umím překonávat přiměřené překážky. Umím odpovídat na otázky. Umím naslouchat jiným. Pamatuji si uloženou povinnost. Rád se zapojuji do činností. Už dovedu či zvládnu, nebo už umím: úchop špetkou, modelovat kouli, hada, placku, válec a jiné tvary; mačkat, trhat, vytrhávat, skládat, lepit, stříhat papír; vyhledávat vhodný tvar; sestavovat vzorce podle předlohy; namotávat provázek na cívku; manipulovat s malými a velkými tvary - sestavovat a stavět, vkládat a vyndat, navlékat, šroubovat, aj. o zvládnu držet směr čar Zvládnu kreslit, malovat, modelovat,.roztírat pastel, barvu, aj. Umím správně držet tužku. Budu se učit číst Umím rozlišit první hlásku ve slově, podobně znějící slova, slova ve větě. Mám zájem o písmena, znám písmena svého jména. Umím pozorně poslechnout čtenou pohádku, vyprávění. Zvládnu dramatizovat; reprodukovat říkadla písničky; dovedu zpaměti říkadlo, rozpočítadlo, básničku, písničku; umím vyprávět

6 krátký příběh nebo pohádku, srozumitelně se umím vyjádřit ve větách; vyprávím podle obrázků; zvládnu popsat nejen svoji kresbu, ale i obrázek. Dovedu pracovat s knihou, tzn. otevírat knížku, listovat, vyhledávat obrázky, "číst" obrázky zleva doprava, shora dolů. Umím rytmickým vytleskáním rozdělit slovo na slabiky. Budu se učit počítat Vím, co znamená: více, méně, stejně; vím kam je vpravo a kam vlevo; vím kde je nad, pod, vedle, před, za, uvnitř a vně. Dovedu počítat po jedné a vím, že poslední označené číslo určuje počet prvků. Poznám shodu, odlišnost i změnu; doplňuji do celku a skládám celek z částí; řadím předměty dle pokynu zleva. Třídím, uspořádám a porovnávám různé předměty, věci podle velikosti, tvaru, vlastnosti, barvy. Zvládnu třídit a uspořádat drobné předměty - do přihrádky, krabice, nádoby, sáčku, aj. Poznám čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník. Znám a orientuji se ve svém okolí (mateřská škola, bydliště, význačné budovy); znám cestu do MŠ. Účastním se oslav svátků během roku a podílím se na přípravách. Znám některé problémy životního prostředí - pečuji o své okolí a prostředí, třídím odpady, zacházím správně s potravinami. Co vím o sobě a o lidech Co vím o lidech - znám některé jejich činnosti a zaměstnání; vím, že pracují, sportují, odpočívají; vím, že jsou odlišní, různě mluví, žijí, mají různé zvyky. Co vím o sobě - znám své tělo, jeho části, umím o něj pečovat, chránit ho, ale i ho živit, umím popsat jak se cítím. Vím, kdo je má rodina (rodiče, příbuzní); co kdo doma dělá. Umím využít svých smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť). Znám základní barvy, i některé jejich odstíny. Znám své jméno, popř. adresu; znám jména dětí ve třídě i jména učitelek. Rozumím slovům: krátký a dlouhý; kratší, delší; vpředu, vzadu; první, poslední; mezi, uprostřed. Vím, co je nahoře a dole, velký a malý, stejný a jiný. Co už vím o světě Vím něco o věcech a jejich vlastnostech - předměty denní potřeby, hračky, nádobí, nářadí, nábytek, potraviny. Znám dopravní prostředky - dovedu se správně chovat na silnici. Vím něco o přírodě; o ročních obdobích a o počasí (teplo, zima, déšť, sníh, aj.), o přírodních jevech (duha, aj.), o zvířatech (ptáci, ryby, hmyz) domácích, hospodářských, volně žijících u nás, v ZOO, exotických a o jejich mláďatech; o rostlinách (květiny, stromy, keře, ovoce, zelenina). Vím něco o čase - den a noc; částech dne - ráno, dopoledne; včera, dnes, zítra

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Školní vzdělávací program byl zpracovaný podle RVP PV OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 1.1 PŘEDKLADATEL...4

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické poradě 27. srpna 2014. Sestavila ředitelka MŠ Mrákov Jitka Poláková.

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické poradě 27. srpna 2014. Sestavila ředitelka MŠ Mrákov Jitka Poláková. Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické poradě 27. srpna 2014. Sestavila ředitelka MŠ Mrákov Jitka Poláková. Školní vzdělávací program má platnost od 1.9.2014 do 31. 8. 2017 a navazuje na

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky

Více

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Materiál popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče před vstupem dítěte do první třídy. Vstup do první třídy základní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. Charakteristika přípravné třídy ZŠ jazyků Karlovy Vary zřídila přípravnou třídu, která je umístěna v budově 1.stupně.

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více