ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení"

Transkript

1 ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable

2 Informace o projektu ZŠ Černošice

3 Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy Černošice ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor realizovalo v květnu výzkum formou samovyplňovacího dotazníku zaměřený na zjištění spokojenosti se ZŠ Černošice. Hlavní cíle výzkumu: zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života žáci, rodiče a učitelé, co se jim ve škole líbí a co ne, co by chtěli případně změnit či vylepšit. ZŠ Černošice

4 Metodologie KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Metoda Cílová skupina a Velikost vzorku Nástroj výzkumu Poznámka ke grafickému zpracování Samovyplňovací dotazník Rodiče (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (=) Pozn.: Rozdíl oproti celkovému počtu tvoří lidí, kteří neuvedli konkrétní školu. Učitelé (n=). stupeň (n=). stupeň (n=) Pozn.: Rozdíl oproti celkovému počtu tvoří učitelů, kteří neuvedli, na jakém stupni učí. Kvantitativní strukturovaný dotazník v délce minut (Rodiče) a minut (Učitelé) TOP = Rozhodně souhlasí + Spíše souhlasí (respektive Rozhodně se líbí + Spíše líbí) Mean = Průměrné hodnocení ZŠ Černošice

5 Názory učitelů ZŠ Černošice

6 Hlavní závěry názory učitelů (I.) Silné stránky ZŠ Černošice z pohledu učitelů: vedení (ředitel), dobrý kolektiv, profesionalita učitelů. Slabé stránky ZŠ Černošice z pohledů učitelů: tělocvična, sportovním hřiště, vybavení šaten (malé skříňky). Dvě třetiny učitelů jsou spokojeny s pořádkem v bezprostředním okolí školy. Nespokojena jsou pouze % učitelů a jako hlavní důvody nespokojenosti zmiňují: nedostatek odpadkových košů, nepořádek v okolí košů, chybí koš se sáčky na psí exkrementy. S čistotou všech částí školy je spokojena nadpoloviční většina učitelů. Nejvyšší spokojenost je s čistotou ve školní jídelně. Naopak nejméně jsou učitelé spokojeni s čistotou tříd. Mezi učiteli převládá také pozitivní hodnocení vybavenosti WC. Mírné nedostatky jsou spatřovány v dostatku papírových ručníků. Automaty na jogurty i nápoje jsou přijímány učiteli velmi pozitivně a rozhodně by měly ve škole zůstat. Záporný názor mají na automaty se sladkostmi. ZŠ Černošice

7 Hlavní závěry - názory učitelů (II.) Kvalita i nabídka jídel ve školní jídelně je hodnocena pozitivně. Pokud by učitelé něco měnili, uvítali by zejména více čerstvé zeleniny a ovoce, více salátů. Čistota jídelny obecně, nádobí a příborů je považována za výbornou. Velikost (kapacita) jídelny je vnímána jako spíše dostatečná. Největší problémy spatřují učitelé v míře hluku v jídelně. Aktivity školy hodnotí učitelé jako zcela vyhovující. Stejně tak i využití interaktivních pomůcek při výuce je považováno za dostačující. Polovina učitelů uvedla, že jakékoliv problematické situace, které ve škole nastanou, jsou ihned řešeny. Občas se vyskytnou problémy typu - spolužáci seberou (rozbijí) jinému spolužákovi nějakou věc či některé dítě se stane terčem posměchu. Značná část učitelů nedokáže posoudit využití pedagogických asistentů. Pokud se k otázce vyjádřili, považují využití i přístup asistentů za dostatečný. Spolupráce s ředitelem školy i ostatními pedagogy je hodnocena jako výborná. Spolupráce rodičů v oblasti kázeňských přestupků a výuky je považována učiteli za intenzivní. ZŠ Černošice 7

8 Celková spokojenost Názory učitelů Celková spokojenost učitelů na ZŠ Černošice je velmi vysoká. Polovina dotázaných učitelů považuje za nejsilnější stránku této školy její vedení (ředitele), dále dobrý kolektiv a profesionalitu učitelů. Nedostatky spatřují v tělocvičně, sportovním hřišti a vybavení šaten (malé skříňky). Q. Jak jste celkově spokojen/a na ZŠ Černošice? (Data v %, n=) Q. Co považujete za nejsilnější stránku ZŠ Černošice? (Data v %, n=, v grafu jsou uvedeny odpovědi s četností více jak %) Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Dobré, profesionální vedení, ředitel Dobrý kolektiv, spolupráce Profesionalita učitelů Přátelská atmosféra, prostředí Kvalita výuky Vstřícnost, důvěra Q. A v čem by se naopak podle Vás měla ZŠ Černošice nejvíce zlepšit? (Data v %, v grafu jsou uvedeny odpovědi s četností více jak % ) Tělocvična, sportovní hřiště, zázemí 7 Neuvedeno Šatny - chybí, špatné, malé skříňky ZŠ Černošice

9 Prostředí školy Názory učitelů Dvě třetiny učitelů jsou spokojeny s pořádkem v bezprostředním okolí školy. Nespokojena jsou pouze % učitelů a jako hlavní důvod nespokojenosti uvádí, že by mělo být více odpadkových košů, kolem nichž by se mělo také více uklízet a chybí koš se sáčky na psí exkrementy. Q. Do jaké míry jste spokojen/a s úrovní pořádku v bezprostředním okolí školy? (Data v %, n=) Q. Co by se podle Vás mělo v oblasti pořádku v okolí školy zlepšit? (Data v %, n=, odpovídají pouze učitelé, kteří uvedli, že jsou nespokojeni s úrovní pořádku v bezprostředním okolí školy, v grafu jsou uvedeny odpovědi s četností více jak %) Velmi spokojen/a Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Mělo by být více odpadkových košů Koš se sáčky na psí exkrementy v blízkosti školy Kolem odpadkových košů by mělo být lépe uklizeno ZŠ Černošice

10 Čistota jednotlivých částí školy Názory učitelů S čistotou všech sledovaných částí školy (jídelna, chodby, WC, šatny, třídy) je spokojena nadpoloviční většina učitelů. Nejvyšší spokojenost je s čistotou ve školní jídelně. Naopak nejméně jsou učitelé spokojeni s čistotou tříd (průměrné hodnocení, = učitelé jsou spíše spokojeni). Q. Jak jste spokojen/a s úrovní čistoty jednotlivých částí školy? (Data v %, celkem n=) 7,,,,,, Top Velmi spokojen/a 7,, Spíše spokojen/a Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Školní jídelna Chodby WC Šatny Třídy, Spíše nespokojen/a Mean ZŠ Černošice

11 Hodnocení vybavení WC Názory učitelů Mezi učiteli převládá také pozitivní hodnocení vybavenosti WC. Mírné nedostatky jsou spatřovány v dostatku papírových ručníků. Q7. Pokud byste měl/a zhodnotit úroveň vybavení WC ve škole v jednotlivých oblastech, jak byste ji ohodnotil/a? (Data v %, celkem n=) 7,,,7, Top - Zcela vyhovující 7 7,, Toaletní papír Mýdlo Papírové ručníky, - Zcela nevyhovující Mean ZŠ Černošice

12 Hodnocení automatů Názory učitelů Automaty na jogurty i nápoje jsou přijímány učiteli velmi pozitivně a rozhodně by měly ve škole zůstat. Spíše negativní postoj je vzhledem k automatům na sladkosti zhruba polovina učitelů se domnívá, že by se měly zrušit. Q. Ve škole jsou umístěny automaty. Jaký je Váš názor na ně? (Data v %, n=) Rozhodně by měly zůstat 7 Spíše by měly zůstat Nemám jednoznačný názor, zda by měly zůstat nebo by se měly Spíše by se měly zrušit Automaty na jogurty Automaty na nápoje Automaty na sladkosti Rozhodně by se měly zrušit ZŠ Černošice

13 Spokojenost se školní jídelnou Názory učitelů Nabídka jídel ve školní jídelně je hodnocena velmi pozitivně (dvě třetiny učitelů jsou velmi spokojeni). Stejně tak kvalita je považována za dobrou ( % je velmi spokojeno a % je spíše spokojeno). Pokud učitelé uváděli, že by uvítali nějakou změnu, ocenili by zejména více čerstvé zeleniny a ovoce, více salátů. Q. Jak jste spokojen/a s kvalitou a šíří nabídky jídel (jídelna nabízí dvě různá jídla) ve školní jídelně? (Data v %, n=) Q. Měla by se podle Vás nabídka jídel ve školní jídelně nějak změnit? (Data v %, n=, v grafu jsou uvedeny odpovědi s četností více jak %) - Velmi spokojen/a Není nutné, aby se něco měnilo Více čerstvé zeleniny, ovoce, salátů Větší různorodost jídel, obměňovat nabídku jídel Nabídka jídel (dvě různá jídla) Kvalita jídel - Ani spokojen/a ani nespokojen/a Méně sladkostí Ano, jídelna by měla nabízet vegetariánské jídlo ZŠ Černošice

14 Hodnocení prostředí školní jídelny a systému čipů Názory učitelů Čistota jídelny obecně, nádobí a příborů je považována za výbornou. Velikost (kapacita) jídelny je pak hodnocena jako spíše dostatečná a největší problémy spatřují učitelé v míře hluku v jídelně. Se systémem čipů je naprostá většina učitelů spokojena. Q. Jaká je podle Vás úroveň prostředí školní jídelny v následujících oblastech? (Data v %, celkem n=) Q. Jídla se ve školní jídelně objednávají prostřednictvím systému čipů. Do jaké míry jste s tímto systémem spokojen/a? (Data v %, n=) 7,, Top Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a, Ani spokojen/a ani nespokojen/a - Výborná 7,,,,, - Nedostatečná Mean Čistota jídelny obecně Čistota nádobí a příborů Velikost Míra hluku v (kapacita) jídelně jídelny 7 ZŠ Černošice

15 Hodnocení aktivit školy Názory učitelů Všechny sledované aktivity školy (od nejrůznějších výletů, přes exkurze až po sportovní aktivity) hodnotí učitelé jako zcela vyhovující. Q. Jaká je podle Vás nabídka školy v oblasti následujících aktivit? (Data v %, celkem n=) Top - Naprosto dostačující Školní výlety Bruslení Návštěvy kulturních událostí (výstavy, divadla, koncerty ) Plavání Výlety do Prahy Škola v přírodě Vycházky do přírody v rámci výuky Exkurze Přednášky - Zcela nevyhovující ZŠ Černošice

16 Využívání interaktivních pomůcek Názory učitelů Zhruba polovina učitelů uvádí, že využívání interaktivních pomůcek je dostatečné a pomáhá zlepšit kvalitu výuky. Pětina učitelů sice považuje využití pomůcek za dostatečné, ale podle jejich názoru nemají příliš vliv na kvalitu výuky. % učitelů si myslí, že jsou pomůcky využívány málo a mělo by se jejich využívání zvýšit. Q. Jaký je Váš názor na využívání interaktivních pomůcek při výuce (například interaktivní tabule? (Data v %, n=) Jsou využívány dostatečně a pomáhají zlepšit kvalitu výuky Jsou využívány málo, mělo by se jich využívat více Nevím Jsou využívány dostatečně, ale na kvalitě výuky se to příliš neodrazí Jsou využívány málo, ale výuku by jejich větší využívání nezlepšilo ZŠ Černošice

17 Problematické situace týkající se žáků Názory učitelů Polovina učitelů uvedla, že jakékoliv problematické situace, které ve škole nastanou, jsou ihned řešeny. Mezi nejčastější problémy pak uvádí, že spolužáci seberou (rozbijí) jinému spolužákovi nějakou věc či, že některé dítě se stane terčem posměchu. Etnické problémy se řeší jen minimálně a případ drog se ve škole zatím neřešil. Q. Prosím, přečtěte si následující seznam situací, do kterých by se mohlo dítě ve škole dostat a označte všechny ty, o kterých víte, že se do nich nějaké dítě na Vaší škole skutečně dostalo? (Data v %, n=, v grafu jsou uvedeny odpovědi s četností více jak %) Q. Víte o tom, že by dětem ve škole nebo jejím nejbližším okolí někdo nabízel drogy? (Data v %, n=) Tyto situace, pokud se vyskytnou, jsou ihned řešeny Nikdo z dotázaných učitelů se nesetkal se situací, že by dětem ve škole či v okolí školy někdo nabízel drogy. Spolužáci mu sebrali (rozbili) nějakou věc Stalo se terčem posměchu některých spolužáků Q7. Víte o tom, že by ve škole s nějakým dítětem jednali spolužáci odlišně kvůli jeho etnické, národnostní, nebo náboženské příslušnosti? (Data v %, n=) Neuvedeno Ano Ne Nebylo přijato do kolektivu Bylo vystaveno násilí ze strany některých spolužáků Bylo ostatními z kolektivu vyloučeno Spolužáci mu sebrali peníze ZŠ Černošice 7

18 Využití a přístup pedagogických asistentů Názory učitelů Poměrně značná část učitelů nedokáže posoudit využití pedagogických asistentů (pravděpodobně s tím nemají vlastní zkušenosti). Pokud se k otázce vyjádřili, považují využití i přístup těchto asistentů za dostatečný. Q. Do jaké míry podle Vás škola využívá pedagogických asistentů pro děti s různými speciálními potřebami? (Data v %, celkem n=) Q. Jaký je podle Vás přístup asistentů k dětem s různými speciálními potřebami? (Data v %, celkem n=),,,,, Top - Zcela dostatečně,,,,, Top - Velmi proaktivní 7,,, - Zcela nedostatečně Nedokáži posoudit,,, - Zcela nedostatečný Nedokáži posoudit Autisté Zdravotně postižené děti Dyslektici Hyperaktivní děti Mean Autisté Dyslektici Hyperaktivní děti Zdravotně postižené děti Mean ZŠ Černošice

19 Spolupráce s ředitelem školy a ostatními učiteli Názory učitelů Spolupráce s ředitelem školy i ostatními pedagogy je hodnocena jako výborná, a to ve všech oblastech. Q. Jak hodnotíte Vaši spolupráci s ředitelem školy? (Data v %, n=) Hodnocení na škále - - Nejlepší hodnocení Q. Ve které oblasti je podle Vás spolupráce s ředitelem školy nejlepší? (Data v %, v grafu jsou uvedeny odpovědi s četností více jak %) Ve všech oblastech Neuvedeno Ochota, laskavost Komunikace 7 Profesionalita Q. Jak hodnotíte Vaši spolupráci s ostatními učiteli? Hodnocení na škále - (Data v %, n=) - Bezproblém ová Seriozní, vstřícné jednání Řešení problémů, kázeňských přestupků Q. A ve které naopak nejhorší? (Data v %) Nikdo z učitelů nenašel žádnou oblast spolupráce s ředitelem školy, kterou by považoval za nejhorší nebo ji alespoň neuvedl. 7 ZŠ Černošice

20 Zapojení rodičů Názory učitelů Spolupráce rodičů s učiteli v oblasti kázeňských přestupků a v oblasti výuky je považována učiteli za intenzivní. Zapojení rodičů do dění ve škole je také hodnoceno pozitivně, ale v porovnání s předešlými oblastmi spolupráce je zde podle názoru učitelů patrný nižší zájem. Q. Jak byste ohodnotil/a míru zapojení rodičů do dění ve škole a spolupráci rodičů s učiteli? (Data v %, celkem n=),7,7,, Top - Velmi intenzivní,, - Neexistující, Nedokáži posoudit Mean Spolupráce rodičů s učiteli v oblasti kázeňských otázek Spolupráce rodičů s učiteli v oblasti výuky Zapojení rodičů do dění ve škole ZŠ Černošice

21 ZŠ Černošice

22 Hlavní závěry názory rodičů (I.) Rodiče jsou se ZŠ Černošice spokojeni. Nespokojeno je pouze % rodičů. Za silnou stránku považují: učitelský sbor, lokalitu a dostupnost školy. Nedostatky spatřují rodiče: v tělocvičně, sportovním hřišti, školní jídelně / stravování. S komunikací se školou jsou rodiče velmi spokojeni. Nejspokojenější jsou rodiče s komunikací s třídním učitelem / učitelkou. Učitelé. stupně jsou hodnoceni o něco lépe než učitelé. stupně, celkově panuje mezi rodiči spokojenost. Rodiče hodnotí průměrnou známkou úroveň pořádku v bezprostředním okolí školy. Uvádí, že by se měla lépe udržovat zeleň v okolí školy, měly by být lépe uklizeny chodníky (zejména v zimním období) a mělo by zde být více odpadkových košů. Více přístupových vchodů do školy vnímají rodiče rozporuplně. Pokud se rodiče přiklonili k negativnímu názoru, jako hlavní důvod nespokojenosti uvádí zmatky při vyzvedání dětí a špatnou kontrolu přístupu do školy (možnost vniknutí cizích osob). Zřízení centrálního vchodu se zvonkem, hlasovým komunikátorem a přístřeškem by uvítala polovina rodičů. ZŠ Černošice

23 Hlavní závěry - názory rodičů (II.) Čistota školy je vnímána rodiči spíše pozitivně. Nejlépe hodnotí třídy a školní jídelnu. Naopak nejhorší hodnocení je v případě čistoty WC. Automaty na jogurty a nápoje by podle rodičů měly ve škole zůstat. Naopak negativně se rodiče přiklání k automatům se sladkostmi. Polovina rodičů využívá školní družinu, a to každý den či několikrát týdně. Spokojenost s družinou je velmi vysoká. Přesun dětí do jiné třídy (když přechází do družiny) a jiný kolektiv dětí považují rodiče za naprosto bezproblémový. 7 % rodičů dává svoje dítě také do ranní družiny a dalších % o tom uvažuje. Dvě pětiny rodičů by uvítaly, kdyby družina fungovala i pro žáky vyšších tříd. Školní jídelnu využívají téměř všechny děti. S šíří nabídky jídel jsou rodiče spíše spokojeni, spokojenost s kvalitou jídel je však jen průměrná. Čistota jídelny, kvalita učitelského dozoru i čistota nádobí a příborů je považována za dostatečnou. Nejhůře je hodnocena míra hluku v jídelně. Většinu školních aktivit považují rodiče za dostačující. Za méně dostačující považují exkurze, školu v přírodě a vycházky do přírody v rámci výuky. Rozchod dětí během výletu do Prahy vadí dvěma pětinám rodičům, protože mají strach o bezpečí svých dětí. Kvalita výuky je hodnocena velmi pozitivně. Nespokojeno je jen % rodičů. Využití interaktivní pomůcek při výuce by však podle jejich názoru mohlo být častější. Většina dětí se na škole učí angličtinu. Zájem by byl také o výuku němčiny, francouzštiny a španělštiny. Z dalších předmětů pak o dílny, domácí práce a pozemky. ZŠ Černošice

24 Hlavní závěry - názory rodičů (III.) Podle čtvrtiny rodičů se jejich dítě někdy stalo terčem posměchu spolužáků. Jedna pětina rodičů také uvádí, že jejich dítěti spolužáci sebrali či rozbili nějakou věc. Naprostá většina rodičů se domnívá, že se jejich děti či jejich spolužáci nesetkali s nabídkou drog ve škole či jejím blízkém okolí. Stejně tak nezaznamenali rasistické narážky. Většina rodičů bohužel nedokáže posoudit míru využití ani přístup pedagogických asistentů. Školní autobus využívá pětina dětí. Více jak polovina rodičů by uvítala také zřízení okružních minibusů, které by rozvážely děti na odpolední aktivity. Začátek vyučování od hodin považuje za nejvhodnější naprostá většina rodičů. Necelá polovina rodičů uvádí, že by občas s něčím ve škole pomohla například se školními akcemi či výlety. ZŠ Černošice

25 Celková spokojenost Rodiče jsou se ZŠ Černošice spíše spokojeni. Nespokojeno je pouze % rodičů. Za silnou stránku je považován zejména učitelský sbor, lokalita a dostupnost školy. Nedostatky spatřují rodiče zejména v tělocvičně, sportovním hřišti, školní jídelně / stravování. Q. Jak jste celkově spokojen/a se ZŠ Černošice? (Data v %) 7 7,, Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=), ZŠ Komenského (n=),,,, Top Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Mean Q. Co považujete za nejsilnější stránku ZŠ Černošice? (Data v %, uvedeny odpovědi s četností více jak %) Učitelé, družinářky, pedagogický sbor Dostupnost, umístění školy, lokalita Kvalita výuky Ředitel, vedení Vztah, přístup k dětem, rodičům Komunikace, zapojení rodičů 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Q. A v čem by se naopak podle Vás měla ZŠ Černošice nejvíce zlepšit? (Data v %, uvedeny odpovědi s četností více jak %) Tělocvična, sportovní hřiště Školní jídelna, stravování Výuka cizích jazyků Učitelé - málo, nekvalitní WC, sociální zařízení Pořádek v budově, v okolí školy Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) ZŠ Černošice

26 Spokojenost s komunikací Rodiče jsou obecně s komunikací se školou velmi spokojeni. Nejspokojenější jsou rodiče s komunikací s třídním učitelem / učitelkou ( % je velmi spokojeno a % spíše spokojeno). Qa. Jak jste celkově spokojen/a s komunikací se školou, v zastoupení s? (Data v %, celkem n=) 7,,,,, Top Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Třídním učitelem Družinou Webovými stránkami školy Vedením školy 7,,, Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Nedokáži posoudit Mean ZŠ Černošice

27 Hodnocení ředitele a učitelů Nejlépe jsou hodnoceni učitelé. stupně, učitelé. stupně jsou hodnoceni spíše dobře. Qb. Jak byste ohodnotil/a ředitele školy a učitele obecně z hlediska jejich práce ve škole? (Data v %, celkem n=), 7,,, Top - Nejlepší hodnocení,, - Nejhorší hodnocení Nedokáži posoudit 7, Mean Učitelé. stupně Ředitel školy Učitelé. stupně Rodiče, jejichž děti navštěvují. stupeň ZŠ Černošice 7

28 7 Prostředí školy Rodiče nejsou ani spokojeni ani nespokojeni s úrovní pořádku v bezprostředním okolí školy (průměrné hodnocení,). Porovnáme-li mezi sebou ZŠ Mokropsy a Komenského, horší hodnocení je v případě ZŠ Mokropsy. Rodiče uvádí, že by se měla lépe udržovat zeleň v okolí školy, měly by být lépe uklizeny chodníky (zejména v zimním období) a mělo by zde být více odpadkových košů. Q. Do jaké míry jste spokojen/a s úrovní pořádku v bezprostředním okolí školy? (Data v %) 7,, Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) 7, ZŠ Komenského (n=),,,, Top Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Mean Q. Co by se podle Vás mělo v oblasti pořádku v okolí školy zlepšit? (Data v %, uvedeny odpovědi s četností více jak %) Měla by se lépe udržovat zeleň v okolí školy Měly by být lépe uklizeny chodníky v zimním období Mělo by být více odpadkových košů Kolem odpadkových košů by mělo být lépe uklizeno Měly by být lépe uklizeny chodníky v letním období Přístupová cesta Zapojit děti do úklidu Okolí školy - nedokončená úprava cest, chodníků Sportovní areál, školní hřiště, tělocvična 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) ZŠ Černošice

29 Hodnocení přístupových vchodů Více přístupových vchodů do školy vnímají rodiče nejčastěji ani pozitivně ani negativně. Pokud se rodiče přiklonili k negativnímu názoru, jako hlavní důvod nespokojenosti uvádí zmatky při vyzvedání dětí a špatnou kontrolu přístupu do školy (možnost vniknutí cizích osob). Zřízení centrálního vchodu se zvonkem, hlasovým komunikátorem a přístřeškem by uvítala polovina rodičů. Q7. Jak vnímáte, že má škola více přístupových vchodů? (Data v %) Cekem (n=),, ZŠ Mokropsy (n=), ZŠ Komenského (n=) Top Velmi pozitivně Spíše pozitivně Ani pozitivně, ani negativně Spíše negativně Velmi negativně Mean Q. Z jakého důvodu vám vadí, že má škola více přístupových vchodů? (Data v %, n=) Q. Uvítal/a byste, kdyby škola zřídila jeden centrální vchod se zvonkem, hlasovým komunikátorem a přístřeškem, kde by mohli rodiče na své děti počkat v případě špatného počasí? (Data v %) 7 7 Cekem (n=),, ZŠ Mokropsy (n=), ZŠ Komenského (n=) Top Rozhodně ano Spíše ano Nemám na to jednoznačný názor Spíše ne Rozhodně ne Mean Nepřehlednost, zmatky při vyzvedání dětí Špatná kontrola přístupu cizích osob Přezouvání ztrácí smysl Neprůchodnost školy Není řešen čístý a špinavý provoz Zvyk na jeden centrální vchod Chybí centrální šatny Nemožnost správně zaparkovat Nemožnost se dozvonit, dobouchat ZŠ Černošice

30 Čistota jednotlivých částí školy Čistota školy je vnímána rodiči spíše pozitivně. Nejlépe jsou podle nich hodnoceny třídy a školní jídelna. Naopak nejhorší hodnocení je v případě čistoty WC zde převažuje nespokojenost. Q. Jak jste spokojen/a s úrovní čistoty jednotlivých částí školy? (Data v %, celkem n=) 7 Top,,, 7, Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a,7 7, Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Třídy Školní jídelna Chodby Šatny WC,,, Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Nedokáži posoudit Mean ZŠ Černošice

31 Hodnocení vybavení WC Vybavenost WC základními hygienickými prostředky je hodnocena průměrně. Q. Pokud byste měl/a zhodnotit úroveň vybavení WC ve škole v jednotlivých oblastech, jak byste ji ohodnotil/a? (Data v %, celkem n=) 7,7,, 7 7,,, Top - Zcela vyhovující - Zcela nevyhovující Nedokáži posoudit, Mean Mýdlo Papírové ručníky Toaletní papír ZŠ Černošice

32 Hodnocení automatů Automaty na jogurty a nápoje by podle rodičů měly ve škole zůstat. Naopak negativně se rodiče přiklání k automatům se sladkostmi. Ty by se měly podle jejich názoru ze školy odstranit. Q. Ve škole jsou umístěny automaty. Jaký je Váš názor na ně? Automaty na nápoje Automaty na sladkosti Automaty na jogurty ZŠ Komenského (n=) 7 7 ZŠ Mokropsy (n=) 7 7 Cekem (n=) 7 % % % % % % % % % % % % % % % % % % Rozhodně by se měly zrušit Nemám na to jednoznačný názor Spíše by se měly zrušit Spíše by měly zůstat Rozhodně by měly zůstat ZŠ Černošice

33 Hodnocení školní družiny I. Polovina rodičů dává své dítě do družiny, a to ve většině případů na každý den či několikrát týdně. Spokojenost s družinou je pak velmi vysoká. Q. Využívá Vaše dítě/děti školní družinu? (Data v %) Q. Jak často navštěvuje Vaše dítě/děti školní družinu? Stačí nám Váš odhad. (Data v %, odpovídají pouze ti rodiče, jejichž dítě navštěvuje družinu) Ano 77 7 Každý den Několikrát týdně Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) ZŠ Černošice Ne Q. Jak jste celkově s družinou spokojen/a? (Data v %, odpovídají pouze ti rodiče, jejichž dítě navštěvuje družinu) 7 7 7,,7, Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Cekem (n=) Top ZŠ Mokropsy (n=) Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Ani spokojen/a ani nespokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Mean ZŠ Komenského (n=) Jednou týdně Jednou za dva týdny Jednou za měsíc Méně často

34 Hodnocení školní družiny II. Rodiče zmínili, že by děti měly oproti dnešku více času trávit venku a méně často se také dívat na filmy. Přesun dětí do jiné třídy (když přechází do družiny) a jiný kolektiv dětí považují rodiče za naprosto bezproblémový. Děti by měly oproti dnešku více času trávit venku 7,, Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) Q. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? (Data v %), ZŠ Komenského (n=) Top - Rozhodně souhlasím - Rozhodně nesouhlasím Nedokáži posoudit Mean Děti by se měly oproti dnešku dívat méně často na filmy Top 7 7, 7 Cekem (n=), ZŠ Mokropsy (n=),7 ZŠ Komenského (n=) - Rozhodně souhlasím - Rozhodně nesouhlasím Nedokáži posoudit Q7. Družina není vždy ve stejné třídě, ve které mají děti vyučování a děti se tak musejí mezi třídami přesunout. Skupina dětí ve družině také není zcela totožná s kolektivem (třídou), ve kterém tráví děti vyučování. Jak tyto dvě věci vnímáte? (Data v %) Družina je v jiné třídě, do které se děti musejí přesunout Top,,, 7 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) - Není to vůbec problém - Je to vážný problém Nedokáži posoudit Mean Mean Ve družině je jiný kolektiv dětí, než během vyučování Top 7 7,,, 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) - Není to vůbec problém - Je to vážný problém Nedokáži posoudit Mean ZŠ Černošice

35 Ranní družina 7 % rodičů dává svoje dítě do ranní družiny, dalších % o tom uvažuje. Q. Víte, že ve škole existuje možnost využívat ranní družinu od sedmi hodin? (Data v %) Q. Jak často navštěvuje Vaše dítě/děti ranní družinu? Stačí nám Váš odhad. 7 7 Ano a využíváme ji Deset lidí uvedlo, že využívá ranní družinu. Z toho z nich využívají ranní školu pro svoje dítě méně často než jednou za měsíc. Ano, ale nevyužíváme ji, ale uvažujeme o tom Ano, ale nevyužíváme, ani o tom neuvažujeme Ne, ani o využívání nemáme zájem Q. Jaký je Váš názor na ranní družinu? Devět lidí z deseti nemá k ranní školce žádné výhrady. Pouze jeden člověk uvedl, že se zde jeho dítě nudí. 7 Ne, ale nyní, když o tom vím, budeme o tom uvažovat Neuvedeno Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=7) ZŠ Černošice

36 Názory na družinu pro žáky. třídy Dvě pětiny rodičů by uvítaly, kdyby ranní družina fungovala i pro žáky vyšších tříd. Q. V současné době funguje družina pouze pro žáky první až třetí třídy. Uvítal/a byste rozšíření družiny i pro žáky čtvrté třídy? (Data v %) , Cekem (n=77), ZŠ Mokropsy (n=), ZŠ Komenského (n=),,,, Top Rozhodně ano Spíše ano Ani ano ani ne (neutrální postoj) Spíše ne Rozhodně ne Neuvedeno Mean Q. Pro žáky čtvrtých a vyšších tříd družina není určena. Pokud by se ve škole pro tyto žáky zřídila nějaká její alternativa, tedy družina pro velké bez konkrétního programu, kde by starší děti mohly trávit čas mezi vyučováním a zájmovými kroužky (např. na počítači, s knihou, dělaly by si úkoly atd.), navštěvovalo by Vaše dítě / děti takovou družinu (případně i v budoucnu, až postoupí do vyšší třídy)? (Data v %),, Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=), ZŠ Komenského (n=),,,, Top Rozhodně ano Spíše ano Ani ano ani ne (neutrální postoj) Spíše ne Rozhodně ne Neuvedeno Mean ZŠ Černošice

37 Spokojenost se školní jídelnou Většina dětí využívá školní jídelnu. S šíří nabídky jídel jsou rodiče spíše spokojeni. Spokojenost s kvalitou jídel je průměrná (ani spokojeni, ani nespokojeni). Q. Využívá Vaše dítě/děti školní jídelnu? (Data v %) Ano ZŠ Černošice 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Q. Jak jste spokojen/a s šíří nabídky (jídelna nabízí dvě různá jídla) jídel ve Q. Jak jste spokojen/a s kvalitou jídel ve školní jídelně? školní jídelně? (Data v %, odpovídají pouze ti rodiče, jejichž dítě chodí do školní (Data v %, odpovídají pouze ti rodiče, jejichž dítě chodí do školní jídelny) jídelny) Top 7 7 Top 7 Velmi spokojen/a,,, 7 Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a 7, Spíše spokojen/a,, Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 7 Spíše nespokojen/a Ani spokojen/a ani nespokojen/a Rozhodně Spíše nespokojen/a nespokojen/a 7 Nedokáži posoudit Velmi nespokojen/a Cekem (n=) ZŠ Mokropsy ZŠ Komenského Mean Cekem (n=) ZŠ Mokropsy ZŠ Komenského (n=7) (n=) Mean (n=7) (n=) Ne

38 Nabídka jídel Q. Měla by se podle Vás nabídka jídel ve školní jídelně nějak změnit? (Data v %, odpovídají pouze ti rodiče, jejichž dítě chodí do školní jídelny, v grafu jsou uvedeny odpovědi s četností více jak %) Není nutné, aby se něco měnilo Ano, jídelna by měla nabízet vegetariánské jídlo Ano, jídelna by měla nabízet dietní jídlo (např. dia, bezlepkové ) Ano, mělo by se zavést i bio jídlo (jako jedna z možností výběru, samozřejmě za vyšší cenu) Zlepšit kvalitu jídel Větší různorodost jídel, obměňovat nabídku jídel Neuvedeno Více čerstvé zeleniny, ovoce, salátů Méně solit polévky Libové, kvalitní maso 7 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=7) ZŠ Komenského (n=) ZŠ Černošice

39 Prostředí školní jídelny Čistota jídelny, kvalita učitelského dozoru i čistota nádobí a příborů je považována za dostatečnou. Nejhůře je hodnocena míra hluku v jídelně. Q7. Jaká je podle Vás úroveň prostředí školní jídelny v následujících oblastech? (Data v %, celkem n=, odpovídají pouze ti rodiče, jejichž dítě chodí do školní jídelny) 7,,, 7 7,7,,,,, Top - Výborná - Nedostatečná Nedokáži posoudit Mean Čistota jídelny Kvalita učitelského dozoru Čistota nádobí a příborů Velikost (kapacita) jídelny Míra hluku v jídelně ZŠ Černošice

40 Hodnocení systému čipů Systém čipů je hodnocen rodiči pozitivně. Q. Děti si ve školní jídelně objednávají jídla prostřednictvím systému čipů. Do jaké míry jste s tímto systémem spokojen/a? (Data v %, odpovídají pouze ti rodiče, jejichž dítě chodí do školní jídelny),,,7, Top Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a 7,, Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Spíše nespokojen/a Rozhodně nespokojen/a Nedokáži posoudit 7 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=7) ZŠ Komenského (n=), Mean ZŠ Černošice

41 Aktivity školy Většinu školních aktivit považují rodiče za dostačující. Za méně dostačující jsou považovány exkurze, škola v přírodě a vycházky do přírody v rámci výuky. Q. Jaká je podle Vás nabídka školy v oblasti následujících aktivit? (Data v %, celkem n=) 77 7 Top,7,7,,,,, Naprosto dostačující Spíše dostačující Návštěvy kulturních událostí Bruslení Výlety do Prahy ,, Plavání Školní výlety Přednášky Exkurze Škola v přírodě, Vycházky do přírody v rámci výuky,,, Ani dostačující ani nedostatečná Spíše nedostatečná Zcela nedostatečná Neví, neodpověděl/a Mean ZŠ Černošice

42 Výlety Rozchod dětí během výletu do Prahy vadí % rodičům zejména mají strach o bezpečí svých dětí. Q. Jaký máte názor na "rozchod" dětí během výletu do Prahy, tzn. na volno bez dozoru učitelů? (Data v %) Q. Uvítal/a byste možnost, aby Vaše dítě bylo po celou dobu pod dozorem učitele, tj. v případě, že by ostatní děti dostaly rozchod, Vaše dítě by mohlo trávit tento čas s učitelem a jinými dětmi, jejichž rodiče nesouhlasí s rozchodem? (Data v %) 7 Nevadí mi to Ano Nevím o tom 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Vadí mi to Neuvedeno Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Ne Neuvedeno ZŠ Černošice

43 Spokojenost s výukou S kvalitou výuky jsou rodiče spokojeni. Nespokojeno je jen % rodičů. Q. Do jaké míry jste spokojen/a s kvalitou výuky na škole? (Data v %) Q. V čem by se měla výuka konkrétně zlepšit? (Data v %, uvedeny odpovědi s četností více jak %) Top Neuvedeno,, 7,,,, Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Ani spokojen/a, ani nespokojen/a Spíše nespokojen/a Není potřeba něco měnit Výuka zábavnou formou, interaktivní výuka Přístup k dětem Cekem (n=), Velmi nespokojen/a Mean Jazyky 7 ZŠ Mokropsy (n=) Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Lepší, kvalitnější výklad, výuka - lepší učitelé, nechybějící učitelé ZŠ Komenského (n=) ZŠ Černošice

44 Využívání interaktivních pomůcek Třetina rodičů se domnívá, že učitelé málo využívají interaktivní pomůcky při své výuce a měli by je využívat častěji. Q. Jaký je Váš názor na využívání interaktivních pomůcek při výuce (například interaktivní tabule)? (Data v %) Jsou využívány dostatečně a pomáhají zlepšit kvalitu výuky 7 Jsou využívány dostatečně, ale na kvalitě výuky se to příliš neodráží 7 Jsou využívány málo, mělo by se jich využívat více Jsou využívány málo, ale výuku by jejich větší využívání nezlepšilo 7 Jsou využívány příliš často, mělo by se jich využívat méně Nevím Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) ZŠ Černošice

45 Výuka cizích jazyků Většina dětí se na škole učí angličtinu. Případný zájem by byl nejčastěji o němčinu, francouzštinu a španělštinu. Třetina rodičů o další jazyk nejeví zájem. Q7. Učí se Vaše dítě ve škole nějaký cizí jazyk? Jaký? (Data v %) Angličtinu Němčinu Francouzštinu Neučí se žádný cizí jazyk Ruštinu Španělštinu Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Q. Od jaké třídy by se měl tento jazyk (jazyky) podle Vás vyučovat? (Data v %, odpovídají ti rodiče, kteří by měli zájem o výuku cizích jazyků) Od první třídy Od druhé třídy Od třetí třídy Od čtvrté třídy Od páté třídy Od šesté třídy Od sedmé třídy Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Q. Měl/a byste zájem o to, aby se Vaše dítě / děti učilo ve škole nějaký další cizí jazyk? Jaký? (Data v %) Němčinu Nemám zájem Francouzštinu Španělštinu Ruštinu Italština Latina Švédština Angličtinu Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) ZŠ Černošice

46 Výuka jiných předmětů Největší zájem by byl o dílny, domácí práce a pozemky. Q. Který z následujících předmětů byste měl/a zájem, aby Vaše dítě/děti navštěvovalo? (Data v %, v grafu jsou uvedeny odpovědi s četností více jak %) Dílny Domácí práce (vaření, šití, vyšívání ) Pozemky 7 7 Rodinná výchova Cekem (n=) Nemám zájem ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Náboženství ZŠ Černošice

47 Problematické situace I. % rodičů uvedlo, že jejich dítě se někdy stalo terčem posměchu spolužáků, dále % uvádí, že mu spolužáci sebrali či rozbili nějakou věc. A v % případů bylo jejich dítě vystaveno násilí ze strany některých spolužáků. Q. Prosím, přečtěte si následující seznam situací, do kterých by se mohlo dítě ve škole dostat a označte všechny ty, do kterých se Vaše dítě (děti) skutečně dostalo: (Data v %) 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Moje dítě (žádné z mých dětí) se do podobných situací nedostalo Spolužáci mu sebrali (rozbili) nějakou věc Nebylo přijato do kolektivu Neuvedeno Všechny uvedené možnosti Stalo se terčem posměchu některých spolužáků Bylo vystaveno násilí ze strany některých spolužáků Bylo ostatními z kolektivu vyloučeno Spolužáci mu sebrali peníze ZŠ Černošice 7

48 Problematické situace II. Pokud se rodiče dozvěděli o nějakém problému ve škole, nejčastěji se jednalo o situaci, kdy se spolužák jejich dětí stal terčem posměchu. Q. Prosím, přečtěte si následující seznam situací, do kterých by se mohlo dítě ve škole dostat a označte všechny ty, o kterých Vaše dítě slyšelo (nebo bylo svědkem), že se staly ve škole jinému dítěti: (Data v %) Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Stalo se terčem posměchu některých spolužáků Spolužáci mu sebrali (rozbili) nějakou věc Nebylo přijato do kolektivu Neuvedeno O ničem podobném jsem neslyšel/a Bylo vystaveno násilí ze strany některých spolužáků Bylo ostatními z kolektivu vyloučeno Spolužáci mu sebrali peníze ZŠ Černošice

49 Problematické situace III. Naprostá většina rodičů se domnívá, že se jejich děti či jejich spolužáci nesetkali s nabídkou drog ve škole či jejím blízkém okolí. Stejně tak nezaznamenali rasistické narážky. Q. Setkalo se Vaše dítě/děti ve škole nebo jejím nejbližším okolí s tím, že by mu někdo nabízel drogy? (Data v %) Ano, přímo ve škole Q. Setkali se jeho spolužáci ve škole nebo jejím nejbližším okolí s tím, že by jim někdo nabízel drogy? (Data v %) Ano, přímo ve škole Ano, v nejbližším okolí školy 7 Ano, v nejbližším okolí školy Ne Ne Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Neuvedeno Q. Setkalo se Vaše dítě/děti ve škole se situací, kdy by s ním jednali spolužáci odlišně kvůli jeho etnické, národnostní, nebo náboženské příslušnosti? (Data v %) Ano Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Neuvedeno Q. A setkali se jeho spolužáci ve škole se situací, kdy by s nimi jednali spolužáci odlišně kvůli jeho etnické, národnostní, nebo náboženské příslušnosti? (Data v %) Ano Ne Ne Cekem (n=) 7 ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Neuvedeno 7 Cekem (n=) 7 ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Neuvedeno ZŠ Černošice

50 Využití a přístup pedagogických asistentů Většina rodičů bohužel nedokáže posoudit míru využití ani přístup pedagogických asistentů. Q. Do jaké míry podle Vás škola využívá pedagogických asistentů pro děti s různými speciálními potřebami? (Data v %, celkem n=) Q. Jaký je podle Vás přístup asistentů k dětem s různými speciálními potřebami? (Data v %, celkem n=) 7 Top - Zcela dostatečně Top - Velmi proaktivní 77 - Zcela nedostatečně - Zcela nedostatečný Autisté Dyslektici Hyperaktivní děti Zdravotně postižené děti Nedokáži posoudit Autisté Dyslektici Hyperaktivní děti Zdravotně postižené děti Nedokáži posoudit ZŠ Černošice

51 Doprava do školy Školní autobus využívá pětina dětí. Využití autobusu je pak velmi pravidelné. Zřízení okružních minibusů, které by rozvážely děti na odpolední aktivity, by uvítala více jak polovina rodičů. Q7. Využívá Vaše dítě/děti školní autobus? (Data v %) Ano 7 7 Ne Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Q. Jak často Vaše dítě tento autobus využívá? Stačí nám váš odhad. (Data v %, odpovídají pouze ti rodiče, jejichž dítě využívá školní autobus) Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=7) ZŠ Komenského (n=) Každý den Několikrát týdně Jednou týdně Jednou za dva týdny Jednou za měsíc Méně často Nevím Q. Měl/a byste zájem o to, aby byly zřízeny okružní minibusy, které by děti pravidelných intervalech rozvážely na odpolední aktivity? (Data v %) 7, Cekem (n=),, ZŠ Mokropsy (n=7) ZŠ Komenského (n=) Top Rozhodně ano Spíše ano Ani ano ani ne Spíše ne Rozhodně ne Mean ZŠ Černošice

52 Začátek vyučování Většina rodičů je se začátkem vyučování (od hodin) naprosto spokojena. Q. Od kolika hodin by mělo dle vašeho názoru začínat vyučování? (Data v %) Od h, tak jak je tomu teď Od h, ale jen pokud by fungovala ranní družina Od h, ale jen pokud by fungovala ranní družina Od h, ale jen v zimním období a pokud by fungovala ranní družina Od : hod. Od : hod.bez družiny Od : hod.bez družiny Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Neuvedeno ZŠ Černošice

53 Zapojení do rodičů do dění ve škole % rodičů uvedlo, že by občas s něčím ve škole pomohlo například se školními akcemi či výlety. Q. Do jaké míry byste chtěl/a být zapojen/a do dění ve škole? (Data v %) Q. Existuje více způsobů jak být zapojen/a do dění ve škole. V následující nabídce jsou uvedeny některé ze způsobů. Vyberte, prosím, ty oblasti, ve kterých byste se rád/a angažoval/a? (Data v %, odpovídají ti rodiče, kteří by chtěli být zapojeni do dění ve škole a ještě nejsou zapojeni.) Co možná nejvíce Občas bych s něčím pomohl/a Jenom zřídka bych s něčím pomohl/a Podpora školních akcí Školní výlety 7 7 Cekem (n=) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) Již jsem zapojen/a Vůbec ne Neuvedeno Pomoc při výuce / čtení se žákem Neuvedeno Publikace pro rodiče / webové stránky Cekem (n=7) ZŠ Mokropsy (n=) ZŠ Komenského (n=) ZŠ Černošice

54 Kontakty ZŠ Černošice

55 Kontakty Tatiana Wartuschová Account Director Public Affairs GSM: + 7 Radek Jalůvka General Manager ČR a SR GSM: + Ipsos Tambor, Národní, Praha, tel.: +, Ipsos Tambor SR, Kolárska, Bratislava, tel.:+ ZŠ Černošice

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 0% 1% 1. Chodíš rád/a do školy? 5. Jsi hrdý/á na svou školu?

2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 0% 1% 1. Chodíš rád/a do školy? 5. Jsi hrdý/á na svou školu? Výsledky dotazníku spokojenosti se školou - otázky pro žáky 1. Chodíš rád/a do školy? 2. Jsi spokojen/a se svým třídním učitelem? 73% 1 3. Jsi spokojen/a s ostatními učiteli/učitelkami, které tě učí? 4.

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje všech žáků školy. Tento průzkum se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ

Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ Zpráva pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 13. leden 2010 Fakta na dosah 1 Jedná se o studii technické pomoci hrazené

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Stále více Čechům vadí kouření v restauracích. Jeho zákaz si přeje 78 % populace

Stále více Čechům vadí kouření v restauracích. Jeho zákaz si přeje 78 % populace TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 19. května 201 Stále více Čechům vadí kouření v restauracích. Jeho zákaz si přeje 78 % populace 2 % Čechů vadí kouření v restauracích, hospodách, kavárnách a barech, ukázal aktuální

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

DOTAZNÍK. Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace

DOTAZNÍK. Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace Příloha VIII Dotazníky pro žáky SOŠ a studenty VOŠ a) DOTAZNÍK Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace Tento dotazník se zaměřuje na atmosféru, která panuje na naší škole a to i během

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Pracovní podklad na PS 13.1.2016 šetření NNO PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Úvod Pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Opočna je nezbytné získat názory, podněty a připomínky všech aktérů, subjektů

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119

Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119 Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119 Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění dotazníků, který se nám stal cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Jsme rádi, že hodně

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Překážky a nedostatky

Překážky a nedostatky Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

Hodnocení ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1, Brno

Hodnocení ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1, Brno Hodnocení ZŠ a MŠ Brno, Horníkova, Brno I letos jsme oslovili rodiče dětí, aby nám vyplněním dotazníku pomohli zjistit, jak hodnotí ZŠ a MŠ Brno, s čím byli v mateřských školkách nebo na základní škole

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010 Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010 Pravidelný prŧzkum mezi řediteli nemocnic a ZP Květen 2010 Nobody s Unpredictable Obsah Marketingové pozadí a cíle výzkumu 3 Metodologie 4

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6 ÚVOD Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1

ANALYTICKÁ ZPRÁVA. Mapa školy leden a únor 2015. kód školy: EISU1 ANALYTICKÁ ZPRÁVA Mapa školy leden a únor 2015 kód školy: EISU1 typ školy: 1. 9. ročník Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 19. ledna

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY Výsledky ankety mezi obyvateli MČ Praha Zbraslav zpracováno pro březen 2009 Zpracovatel: Tomáš Soukup Šmeralova 4, 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781, TEL: +420 739

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

SUMA SUMÁRUM Díl 3: Pojištěné vklady

SUMA SUMÁRUM Díl 3: Pojištěné vklady SUMA SUMÁRUM Díl 3: Pojištěné vklady Výsledky exkluzivního průzkumu pro pořad Suma sumárum Nobody s Unpredictable Informace o metodologii výzkumu KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Metoda sběru dat Online výzkum Cílová

Více

Vyhodnocení dotazníků žáků

Vyhodnocení dotazníků žáků Vyhodnocení dotazníků žáků Dotazníkového šetření se zúčastnilo 94 žáků 1. stupně a 335 žáků 2. stupně školy. V tabulkce nad každým grafem je zaznamenána četnost odpovědí na každou otázku a počet respondentů,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016 Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče březen 2016 Shrnutí 2 Parametry ankety Zájem o gymnázia Zájem o předměty Ankety se zúčastnilo: 78 žáků 5. tříd 119 rodičů žáků 83 rodičů 5. tříd 9 rodičů 4.

Více

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Město Touškov rok 2016

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Město Touškov rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Město Touškov rok

Více

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013)

MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) MAPA ŠKOLY rodičovský dotazník (171 respondentů 100+71 /56013) I. CÍLE ŠKOLY 1) Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? náš 1. stupeň náš 2. stupeň všechny ZŠ Naučit se slušně chovat 10% 14% 10% Získat

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Dotazník č. 2. DOTAZNÍK č. 2. Cílová skupina: rodiny s dětmi. Počet vyplněných dotazníků: 209

Dotazník č. 2. DOTAZNÍK č. 2. Cílová skupina: rodiny s dětmi. Počet vyplněných dotazníků: 209 Dotazník č. DOTAZNÍK č. Cílová skupina: rodiny s dětmi Počet vyplněných dotazníků: 9 Dotazníky byly občanům distribuovány prostřednictvím: Základní školy K. H. Máchy, Základní školy a Mateřské školy Doksy

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Výzkumy volebních preferencí

Výzkumy volebních preferencí Výzkumy volebních preferencí Tomáš Lebeda Tomas.Lebeda@upol.cz Volební preference nejenže sociální realitu měří, ale ony ji do jisté míry spoluutvářejí. *** Chybná interpretace v médiích může mít dopad

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy

MAPA ŠKOLY. pro základní školy MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo od 24. ledna do 27. února 2011. Každá škola, která se šetření zúčastnila,

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Výsledky dotazníkového šetření: Hodnocení mateřské školy Husinec pohledem rodičů. - školní rok 2014/2015. 1. Chodí Vaše dítě do MŠ:

Výsledky dotazníkového šetření: Hodnocení mateřské školy Husinec pohledem rodičů. - školní rok 2014/2015. 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: Výsledky dotazníkového šetření: Hodnocení mateřské školy Husinec pohledem rodičů - školní rok 2014/2015 Jako jeden z hlavních cílů své práce si vytyčila naše Mateřská škola vytváření tzv. pozitivního klimatu.

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vztah populace k své práci a ke svému zaměstnavateli

Vztah populace k své práci a ke svému zaměstnavateli Vztah populace k své práci a ke svému zaměstnavateli Exkluzivní výzkum Ipsos pro Svaz průmyslu a dopravy ČR Duben 2012 Hlavní zjištění Spokojenost ve firmě Více než 80% ekonomicky aktivních obyvatel pracuje

Více

Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Vnitřní režim školy

Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Vnitřní režim školy Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Vnitřní režim školy 1) Vstup do školy Žáci přicházejí do školy zadním vchodem. Při vstupu do školy si řádně očistí obuv. Škola

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 1.a 2.třída - ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří TVRZENÍ ANO E ANO E NE NE 1. Do školy chodím rád/a. 27 11 2 0 2. Ve třídě mám kamarády. 33 6 1 0 3. Ve třídě si navzájem pomáháme.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ. Počet odevzdaných dotazníků: 40

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ. Počet odevzdaných dotazníků: 40 VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ Počet odevzdaných dotazníků: 40 VYHODNOCENÍ - PEDAGOGOVÉ 30 25 20 Hodnocení pedagogů Kladné body Záporné body 15 10 5 0-5 -10-15 JEDNOTLIVÉ OTÁZKY, GRAFY.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Informovanost a participace mládeže

Informovanost a participace mládeže Informovanost a participace mládeže Realizátoři: NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE A IPSOS TAMBOR Realizace: 0/009 0/009 Pozadí projektu Tento výzkum je součástí projektu Klíče pro život, který se zabývá

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti strávníka

Výsledky průzkumu spokojenosti strávníka Výsledky průzkumu spokojenosti strávníka Průzkum realizovala ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 reklamní a marketingová agentura NEXOS, SE Průzkum byl realizován ve 4Q/2015 formou písemných dotazníků

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Závěrečná zpráva z výzkumu, 5. května 2016 Nadace Proměny Karla Komárka Obsah závěrečné zprávy Představení výzkumu 3 7 Klíčová zjištění

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách

Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách Setkání pracovní skupiny na téma Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách Cíl setkání: Popsat a zhodnotit práci speciálních pedagogů, logopedů

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Sladění pracovního a rodinného života

Sladění pracovního a rodinného života Sladění pracovního a rodinného života Kvantitativní výzkum červen 2009 Nobody s Unpredictable Marketingové pozadí a cíle výzkumu Gender Studies o.p.s. se již delší dobou zabývá problematikou slaďování

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 tel., fax: 384 495 122 e-mail: vedouci@ddbudiskovice.cz mob.: 728 728 122, tel.: 384 496 477 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

ČESKÉ ŠKOLY POD LUPOU:

ČESKÉ ŠKOLY POD LUPOU: ČESKÉ ŠKOLY POD LUPOU: CELOREPUBLIKOVÝ VÝZKUM HOMOFOBIE A TRANSFOBIE NA ŠKOLÁCH V ČÍSLECH A GRAFECH Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z. s. Dotazník byl určen pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 004/99 1032 Signatura: vc5as105 Oblastní pracoviště č.3 Praha východ Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Struhařov Mnichovická179

Více

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ PERLIČKA

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ PERLIČKA VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ PERLIČKA ČÍSLO JEDNACÍ: 038 /2015 PLATNOST: 1.9.2015 ZPRACOVALY: Mgr. Martina Schejbalová, MUDr. Darina Gurutidu OBSAH: 1. JAKÁ MÁM PRÁVA JAKO ŽÁK NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU

Více

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření 2009 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření Cílem šetření bylo zmapovat názory a postoje obyvatel Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi vytváření Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi metodický průvodce Colin Newton a Derek Wilson Inclusive Solutions Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením Rytmus.

Více

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání

Více

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá Vyplněných dotazníků bylo navráceno celkem 56,

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019)

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Cíle: Naším hlavním zájmem je, aby se každý rok hlásilo do naší školy co nejvíce dětí z Dubče a Dubečku a aby tyto děti strávily v naší škole

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Názory MSP na daňovou reformu

Názory MSP na daňovou reformu Názory MSP na daňovou reformu Závěrečná zpráva z výzkumu pro AMSP ČR Zvýšení minimální mzdy Zrušení daňové podpory stravenek a podpory podnikového stravování Zrušení daňové výhody při zaměstnávání zdravotně

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí Technické parametry

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Co nám říká životní prostředí

Co nám říká životní prostředí Co nám říká životní prostředí Miluše Rezková Zde prezentované výsledky vycházejí zejména z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění provedeného v rámci projektu Naše společnost 2004 v březnu tohoto roku

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013 Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013 Milí spolupracovníci, nejprve mi dovolte, abych Vám poděkovala za vyplnění dotazníku vypovídajícím o Vaší spokojenosti v zaměstnání.

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

PŘÍLOHA P III: VÝSLEDKY ODPOVĚDÍ V DOTAZNÍKU I. STUPEŇ

PŘÍLOHA P III: VÝSLEDKY ODPOVĚDÍ V DOTAZNÍKU I. STUPEŇ PŘÍLOHA P III: VÝSLEDKY ODPOVĚDÍ V DOTAZNÍKU I. STUPEŇ Dotazníkové položky 1 9 Tabulka 17: Kategorie Celkový vztah ke škole a. Naše škola se mi líbí Chodím rád do této školy Jsem pyšný na naši školu Raději

Více

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky 1. Evaluace projektu Cílem evaluace projektu bylo analyzovat a zhodnotit dopad projektu na účastníky žáky a vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky umožňovaly porovnat

Více

2. Jak Vám vyhovuje množství stravy - velikost porce?

2. Jak Vám vyhovuje množství stravy - velikost porce? ANKETA - STRAVOVÁNÍ V DS LIDICKÁ ZAMĚSTNANCI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, AZYLOVÉHO DOMU A DENNÍHO STACIONÁŘE Dobrý den, zasílám Vám vyhodnocení ankety o stravování, které bylo určeno zaměstnancům MěÚSS resp.

Více