ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (IČ )

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 Materiální podmínky... 5 Životospráva... 5 Psychosociální podmínky... 5 Organizace mateřské školy... 6 Personální zajištění... 6 Řízení mateřské školy... 7 Spoluúčast rodičů na životě školy a komunikace s nimi... 7 Partneři školy... 7 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ... 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 9 Metody a formy práce Vzdělávání v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBSAH Můj svět je náhle větší a já si na něj zvykám Můj svět je protkán tajemstvím a úžasem Můj svět je plný dobrodružství a příležitostí EVALUAČNÍ SYSTÉM Stránka 2/20

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV A ZPRACOVATELÉ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Oficiální název: Motivační název: Zpracovatelé: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Děti zvládnou úžasné věci, když... Ludmila Hénková Mária Tarábková Richard Jurečka MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřskou školu provozuje: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. IZO ředitelství: IZO mateřské školy: Adresa mateřské školy: Mlýnská 44, Brno Webové stránky školy: Ředitel školy: Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. Kontaktní údaje: ZŘIZOVATEL Název: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. Adresa: Mlýnská 44, Brno IČ: Statutární orgán: Mgr. Mária Tarábková (jednatel), Pavol Tarábek (jednatel) Kontaktní údaje: Datum účinnosti: 1. září 2014 Školní vzdělávací program vydal... Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. ředitel školy Stránka 3/20

4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Didaktis zahájila svou činnost 1. září 2014 v prostorách Základní školy a mateřské školy Didaktis na ulici Mlýnská 44 v Brně. Sídlí v centru Brna a je dobře dostupná autem i městskou hromadnou dopravou. Mateřská škola sestává z jedné třídy, v níž jsou společně vzdělávány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let pod vedením dvou učitelek. Její prostory se nacházejí ve 2. NP a jsou tvořeny velkou, prostornou a prosvětlenou místností s moderním a nadstandardním vybavením, šatnou a sociálními zařízeními. Ve vnitrobloku se nachází zahrada určená pro venkovní pobyt dětí. Název školy Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. se ne náhodou shoduje s názvem nakladatelství DIDAKTIS, které již řadu let vyvíjí vzdělávací materiály, pokrývající celky předškolního, základního i středního vzdělávání. Tyto materiály jsou vytvořeny na základě spolupráce nejen s učiteli mateřských a základních škol, ale i s univerzitními odborníky, psychology a dalšími experty v oblasti vzdělávání. Vznikly tak desítky učebních textů, opatřených schvalovací doložkou MŠMT, v nichž je skloubena odborná stránka s promyšleným pedagogickým přístupem, založeným na principech vzdělávání pro 21. století. Základní a mateřská škola Didaktis vznikla jako projekt, který realizuje moderní přístupy ve vzdělávání a v plné míře při tom využívá vzdělávacích materiálů a výukových metod vyvinutých nakladatelstvím DIDAKTIS a prověřených stovkami učitelů mateřských a základních škol. Nakladatelství DIDAKTIS je hlavním partnerem naší školy, který jí jako jediné škole v České republice poskytl svou záštitu a současně právo uvádět ve svém názvu jméno Didaktis. Zaměření Mateřské školy Didaktis je do značné míry určeno klíčovým partnerstvím s nakladatelstvím DIDAKTIS a jeho vizí vzdělávání, která formuje koncepci a celkové pojetí mateřské školy. Koncepce školy je proto postavena na těchto prioritách: 1. Individuální rozvoj dětí třída je naplňována do maximálního počtu 15 dětí, aby škola dokázala rozpoznat jejich individuální vzdělávací potřeby a rozvíjet je. 2. Bezpečné prostředí pedagogický tým vytváří vstřícné, podnětné a pečující prostředí, nově přihlášené děti provádí adaptačním programem a s rodiči pravidelně konzultuje potřeby jejich dětí. 3. Rozvoj intelektově nadaných dětí dětem v předškolním věku jsou určeny některé vzdělávací materiály nakladatelství DIDAKTIS, se kterými mohou pracovat během dne v blocích k tomu vyhrazených. Děti nejen intelektově nadané se mohou rovněž účastnit Klubu nadaných dětí, pořádaných na základě partnerství s MENSOU ČR, a programu edukativně-stimulačních kroužků, organizovaných Základní školou Didaktis. 4. Komunikace v angličtině do režimu dne jsou zařazeny bloky, ve kterých se děti s ohledem na svůj věk učí nenásilnou metodou komunikovat v angličtině. Stránka 4/20

5 Materiální podmínky PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní místnost určená pro pobyt dětí Mateřské školy Didaktis je rozčleněna do zón, které umožňují prostorově oddělit činnosti vzdělávací, relaxační a stravovací a rovněž vyčleňují prostor určený pedagogickým pracovníkům. V rámci těchto zón jsou situovány a průběžně obměňovány koutky, jež umožňují, aby se děti orientovaly v prostoře školy a v souladu s denním režimem si vybíraly aktivity podle momentálních potřeb. Prostory školy dotvářejí také děti samotné, jejichž výtvarné a rukodělné práce jsou součástí výzdoby některých koutků či zón. Hlavní místnost je vybavena řadou viditelně umístěných a pro děti snadno dostupných herních prvků a hraček, dále stoly, židlemi a postelemi určenými pro věkovou kategorii dětí mateřské školy, interaktivní tabulí, katedrou vybavenou notebookem s připojením na internet a CD přehrávačem a skříněmi určenými pro úschovu věcí administrativní a osobní povahy. Na zahradě mateřské školy jsou umístěny další herní prvky, které jsou podle ročního období a potřeb dětí průběžně obměňovány. Na hlavní místnost navazuje místnost se sociálními zařízeními, přizpůsobenými věkové kategorii dětí v mateřské škole. Je nově a moderně vybavená a dětem přístupná po celý den. Její prostorová situovanost současně umožňuje, aby učitelky měly neustále přehled o dětech, které se zde pohybují. Vstup do školy je zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. Vnitřní vstupní dveře jsou zamknuté a návštěvy se hlásí domácím telefonem přímo učitelkám mateřské školy, které jim na dálku mohou dveře otevřít. Životospráva V budově se nachází rovněž školní jídelna výdejna, která zajišťuje celodenní stravování dětí mateřské školy (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) a pitný režim. Jídlo dodává školské stravovací zařízení Školní jídelna Horní (Horní 16, Brno) dětem je tak připravována plnohodnotná a vyvážená strava. Nápoje dovážené ze Školní jídelny Horní doplňujeme vlastním nákupem balené pitné vody a šťáv. Děti mají po celý den možnost doplňovat tekutiny. Psychosociální podmínky Snahou pedagogického kolektivu je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být jako taková respektována. Škola proto považuje za klíčové rozvíjet samostatnost dětí v prostředí plném tolerance, důvěry, přátelství a empatie, a tím je připravit na celoživotní vzdělávání. Třída Mateřské školy Didaktis se naplňuje nejvýše do počtu 15 dětí. Díky nízkému počtu dětí ve skupině s nimi dokážou pedagogičtí pracovníci individuálně pracovat a rozvíjet je v souladu s jejich potřebami a nadáním. Starší děti tráví část dne odděleně od svých mladších kamarádů, aby se pod vedením jedné z učitelek mohly rozvíjet v oblastech odpovídajících jejich zralosti. Stránka 5/20

6 Pro děti, které přicházejí do mateřské školy poprvé, je připravený adaptační program, během něhož jim (i jejich rodičům) věnují učitelky zvláštní péči, aby se maximálně snížil stres a obavy z nového prostředí. Organizace mateřské školy Denní režim v Mateřské škole Didaktis je sestaven tak, aby odpovídal tělesným i duševním potřebám dětí předškolního věku. Dbáme na dodržení přiměřených intervalů mezi jídlem, na pitný režim i na potřebu odpočinku a relaxace dětí. Současně se pružně přizpůsobujeme potřebám dětí a jsme otevření podnětům či připomínkám rodičů. Den strávený dětmi v Mateřské škole Didaktis bývá zpravidla tvořen těmito aktivitami: Příchod dětí, volná hra dětí podle vlastního výběru Úklid hraček, přivítání v kruhu, naplňování denního programu a jeho cílů (povídání písničky a říkadla, rytmická cvičení a další aktivity) Hygiena, svačina Řízená činnost, doplněná blokem výuky angličtiny Pobyt venku Hygiena, oběd Příprava na odpočinek, případné vyzvedávání dětí Pohádka, odpolední odpočinek, klidové aktivity; starší děti se v čase od do účastní předškolní přípravy (blok může být doplněn výukou angličtiny) Hygiena, svačina Odpolední zájmové činnosti, podle počasí pobyt venku, rozcházení dětí Zhruba jednou týdně je pořádán školní výlet denní režim je v takových případech uzpůsoben aktuálním okolnostem. Personální zajištění O děti ve třídě mateřské školy pečují dvě učitelky, z nichž jedná má postavení hlavní učitelky. Jejich pracovní směny jsou rozloženy tak, aby v době klíčových vzdělávacích a organizačně náročnějších činností byly s dětmi přítomny obě. Zahájení a ukončení denních činností v mateřské škole tak zajišťuje vždy jen jedna z nich v závislosti na stanovené pracovní směně. Na pracovní pozici učitele mateřské školy je vždy přijímán jen takový zájemce, který splňuje kvalifikační požadavky nebo který si je průběžně doplňuje. Obě učitelky, které jsou zaměstnány v Mateřské škole Didaktis, si potřebnou kvalifikaci doplňují vedení školy reflektuje potřebu kvalifikovaného pedagogického sboru a doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků považuje za svou prioritu. Pro pedagogický tým je připraven dlouhodobý vzdělávací program, který rozvíjí výchovně-vzdělávací kompetence učitelů a je tvořen těmito programy nebo vzdělávacími aktivitami: 1. Spolu a jinak program postavený na principech individuální psychologie, který škola realizuje ve spolupráci se svým partnerem MANSIO. 2. NTC metoda školení, jež umožňuje učiteli aplikovat systém učení dětského mozku, vedoucí ke zvýšení efektivity mozku. Účast na tomto školení vychází z partnerství školy s MENSOU ČR. Stránka 6/20

7 3. Výuka angličtiny individuálně přizpůsobené kurzy angličtiny, organizované školou. Řízení mateřské školy Řízení mateřské školy je založeno na partnerském přístupu vedení školy k zaměstnancům, díky němuž vzniká otevřené a podnětné prostředí, vyznačující se synergií schopností, dovedností a nadání jednotlivých členů školního týmu. Členové školního týmu mají k dispozici organizační řád, který je uvádí do základních procesů fungování školy. Na provozních poradách, které se konají jednou týdně, se vzájemně informují o aktuálním dění, řeší provozní i koncepční otázky a přebírají od vedení delegované úkoly. Spoluúčast rodičů na životě školy a komunikace s nimi Předpokladem pro úspěšné zapojení rodičů do života školy je jejich informovanost. Učitelky mateřské školy proto s rodiči každodenně komunikují ráno při příchodu dítěte od nich zjišťují aktuální informace o dítěti (jako např. míru psychické a zdravotní pohody, zda má dítě potřebné vybavení na daný den apod.) a informují ho o denním programu. Odpoledne, když rodič dítě vyzvedává, ho informují o pokrocích, rozvoji a chování dítěte, o realizovaném denním programu a o případných organizačně-provozních změnách. Na začátku každého týdne dostávají rodiče s podrobnými informacemi o náplni připravovaného týdne. Na konci školního roku dostávají rodiče portfolio svého dítěte, jehož obsah tvoří shrnující popis vývoje dítěte za uplynulý školní rok, který je doložen výtvory dítěte. Díky tomuto informačnímu servisu se mohou rodiče podle svých možností úspěšně zapojit do života školy. Mohou např. strávit část dne ve škole spolu se svým dítětem, pomoci učitelům mateřské školy s identifikací případných problémů dítěte, zúčastnit se školních výletů nebo jakkoli jinak přispět k provozu školy. Partneři školy Mateřská škola Didaktis úzce spolupracuje s těmito klíčovými partnery: 1. Základní škola Didaktis učitelé mateřské školy spolupracují s učiteli základní školy při sestavování programu pro předškolní děti tak, aby je efektivně rozvíjely v jednotlivých oblastech předškolní zralosti. Rovněž rodiče dětí docházejících do mateřské školy mohou konzultovat psychomotorickou zralost svého dítěte s odborníky v Základní škole Didaktis a využít programu edukativně-stimulačních kroužků, jež základní škola pořádá. 2. Nakladatelství DIDAKTIS učitelé mateřské školy využívají pracovních listů a dalších vzdělávacích materiálů nakladatelství, určených pro děti v předškolním věku, a to s možností konzultovat způsob jejich metodicky správného využití s redaktory těchto materiálů. 3. Mensa ČR učitelé mateřské školy postupně procházejí kurzy NTC metody, aby využili tuto metodu jako jeden z prostředků intelektového rozvoje dětí. Zejména starší děti mateřské školy jsou zvány na Klub nadaných dětí, který se v prostorách Základní školy Didaktis a pod záštitou Mensy ČR koná dvakrát za měsíc. Stránka 7/20

8 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Didaktis je tvořena jednou třídou, v níž jsou společně vzdělávány děti ve věku zpravidla od 3 do 6. Maximální velikost skupiny je vedením školy stanovena (pod rejstříkovou kapacitou) na 15 dětí. Přijímací řízení se řídí těmito kritérii: 1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 2. Pokud je dítě mladší 3 let, je hygienicky samostatné. 3. Dítě nezačalo plnit povinnou školní docházku. V současnosti jsou do třídy umístěny dvou- až tříleté děti. Jakmile bude třída doplněna o starší děti, zejména děti předškolního věku, budou tyto skupiny po část dne od sebe odděleny, aby se každá zvlášť vždy pod vedením jedné učitelky věnovala vzdělávání přiměřenému věku dětí dané skupiny. To se týká zejména předškoláků, kteří potřebují ke své přípravě na základní vzdělávání klid a soustředění. Toto opatření nebrání tomu, aby se v jiných částech dne děti navzájem sdílely, pomáhaly si a vedly se. Stránka 8/20

9 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní přístup Mateřské školy Didaktis je založen na tom, že každé dítě je za předpokladu citlivého vedení, podpory, rovnoprávného přístupu a pomoci na jedné straně a efektivních vzdělávacích přístupů a metod, případně vhodných stimulů na straně druhé, schopno dosáhnout maxima svých možností a využít svého nadání, talentu a kreativity. Vzdělávací program klade důraz na posílení vědomí vlastní důstojnosti dítěte, jeho vnímavosti k druhému člověku, rozvoji osobité tvořivosti a fantazie a schopnosti reflektovat a pojmenovávat vlastní postoje a prožívání. K tomu je ovšem zapotřebí nejen zkušený tým pedagogů, ale i odpovídající vybavení didaktickými pomůckami; rovněž prostředí, ve kterém se dítě cítí bezpečně a jistě; místo, kde má možnost se projevovat bez obav a hrát si s radostí. Mateřská škola Didaktis aspiruje na splnění těchto náročných kritérií a klade si jako svůj cíl podporu rozvoje schopností a talentu svěřených dětí. Využívá k jeho dosažení všech možných dostupných prostředků včetně výuky anglického jazyka a spolupráce s partnery. Nezastupitelné místo má ovšem spolupráce s rodinou (rodiče jsou proto přijímáni jako partneři), samozřejmostí je neustálé vzdělávání pedagogů a prohlubování znalostí ve všech výchovných oblastech, týkajících se výuky předškolních dětí. Vzdělávací program se zaměřuje primárně na psychosociální vývoj dítěte (rovněž s ohledem na klíčové partnerství s nakladatelstvím DIDAKTIS a jeho vzdělávací přístupy). Respektuje individualitu dítěte a podporuje jeho přirozený vývoj při využívání nejefektivnějších metod s cílem dosáhnout nejvyššího možného potenciálu při zachování přirozenosti, hravosti a radosti z učení a bytí. Za tím účelem rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikační, sociální a personální, činnostní a občanské. Vzdělávací program je rozvržen do těchto vzdělávacích oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. Jednotlivé klíčové kompetence a vzdělávací oblasti jsou rozvíjeny v těchto integrovaných blocích: Můj svět je náhle větší a já si na něj zvykám (září až listopad). Můj svět je protkán tajemstvím a úžasem (prosinec až únor). Můj svět je plný dobrodružství a příležitostí (březen až červen). Stránka 9/20

10 Metody a formy práce Při realizaci školního vzdělávacího programu jsou aplikovány následující metody a jim odpovídající formy práce: Metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Učební aktivity proto probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl. Spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Pedagog se tak stává průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, který v něm probouzí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání v anglickém jazyce Důležitou okolností, charakterizující zaměření vzdělávacího programu, je důraz na komunikaci v angličtině. Vedení i učitelé Mateřské školy Didaktis si uvědomují, jakou významnou roli hraje mateřská škola při rozvoji mateřského jazyka a v žádném případě ji nechtějí opomíjet. Současně však nechtějí ignorovat skutečnost, že ovládání anglického jazyka je stále důležitějším požadavkem pracovního trhu, který je nutno rozvíjet již od dětství. Výuce angličtiny, přiměřené věkové kategorii dětí mateřské školy, jsou proto věnovány časové bloky během dne, během kterých učitelé hovoří na děti anglicky. Ty se tak v průběhu této zpočátku jednostranné konverzace učí nenásilnou formou rozumět komunikaci v cizím jazyce a posléze jsou schopny samy anglicky konverzovat. Kromě odpovídající slovní zásoby a správné výslovnosti tak získávají do svého života vynikající vklad: ztrácejí ostych hovořit v cizím jazyce, který se pro ně (bez znalosti gramatických konstrukcí) stává přirozenou formou vyjadřování. Na rozšířenou výuku angličtiny navazuje svým vzdělávacím programem Základní škola Didaktis, do níž mohou děti z naší mateřské školy přednostně nastoupit. Stránka 10/20

11 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Integrovaný blok: Můj svět je náhle větší a já si na něj zvykám (září až listopad) Charakteristika integrovaného bloku V průběhu tohoto bloku se děti seznámí s prostředím mateřské školy, s učiteli, spolužáky a s režimem školy. Pozornost je zaměřena na jejich adaptaci, na to, aby zvládnuly základní hygienické návyky, společně vytvořily prosociální atmosféru třídy, přijaly pravidla a dokázaly je respektovat a dodržovat. Mladší děti se naučí odpoutat se na určitou dobu od rodiny, určité emoční stabilitě, sebeobsluze, základním pravidlům chování u stolu, dokáží se orientovat ve třídě, uklidit po sobě, porovnat oblečení, s dopomocí se obout a obléknout před a po vycházce. Udržet po určitou dobu pozornost, poslechnout jednoduchý povel učitele, ztišit se, sledovat příběh, dokázat vyjádřit vlastními slovy své přání, očekávání a umět se prosadit. Dokáží rozlišit barvy, namalovat jednoduchý obrázek a pojmenovat jej. Starší děti kromě těchto dovedností začínají chápat spojení rytmu a tance, hru a pravidla, snaží se zachovávat řád ve třídě a umějí pomoci mladším dětem při úklidu a oblékání. Chápou nutnost vzájemné ohleduplnosti a dokáží rozpoznat, co je a co není správné, rozumějí nutnosti domluvy a tolerance. Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo: Rozvoj a užívání všech smyslů Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů správného životního stylu Dítě a jeho psychika: Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Očekávané výstupy pro děti ve věku 3 4 let Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej pokynu učitele Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči Domluvit se slovy i gesty, pro děti ve věku 5 6 let (předškolní příprava) Podle pokynů zvládnout pohyb, tanec, chápat hru Zvládnout osobní hygienu, převlékání, pomáhat mladším dětem Uklidit svoje věci i hračky ve třídě na své místo, zachovávat řád Umět spojit rytmický pohyb se zpěvem, hudebním nástrojem Vyjádřit libost či nelibost v různých situacích Popsat skutečnost Stránka 11/20

12 Rozvoj tvořivosti a tvořivého myšlení Řešení problémů, učení sebevyjádření Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) Získání relativní citové samostatnosti a stálosti Rozvoj schopnosti sebeovládání Dítě a ten druhý: Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Posilování sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních improvizovat Sledovat příběh, pohádku Popsat situaci Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci Vnímat, co je zajímavé, poznávat nové věci, využívat zkušeností k učení Postupovat a učit se podle pokynů a nápodoby Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady Vyjadřovat svoji představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla Uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky (soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání) Rozlišovat citové projevy v důvěrném i cizím prostředí Navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným způsobem Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat rovná práva ostatním Respektovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti Umět se bránit projevům násilí pantomimou Udržet pozornost při vyprávění příběhu, dokázat si jej vybavit a posléze vyprávět sám Přijmout a akceptovat pravidla ve třídě a dokázat je dodržovat Umět se vžít do situace kamaráda, dokázat vyjádřit citové projevy beze studu, omluvit se Vyjádřit radosti i smutek a popsat, co k nim vedlo, přemýšlet o těchto věcech a najít řešení při konfliktu Najít své místo ve třídě a akceptovat místo jiných Pomáhat dětem, které jsou mladší, všímat si jejich potřeb Chápat stejnou hodnotu lidí v okolí bez ohledu na jejich jinakost Odsoudit násilí, umět nalézt smírné řešení Stránka 12/20

13 Dítě a společnost: Poznávání pravidel společenského soužití Porozumění základním projevům neverbální komunikace Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní společenské hodnoty Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností Umět se přizpůsobovat společenskému prostředí Dítě a svět: Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Vytváření pozitivního vztahu a povědomí k přírodnímu, kulturnímu a technickému prostředí, jeho rozmanitosti a vývoji u sebe i u jiných Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat). Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat je Zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy, mít ohled na pravidla jednání a řídit se jimi, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu Umět vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) Orientovat se bezpečně ve známém prostředí (doma, v budově mateřské školy i v blízkém okolí) Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené v praktických situacích Respektovat rozmanitost přírody Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Dokázat si vzít slovo, když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, umět slušně odmítnout Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knihami, věcmi denní potřeby Přijmout role ostatních ve společnosti a akceptovat je Naučit se název ulice, kde se nacházíme, dokázat si poradit a poprosit o pomoc v nouzi Chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) Vnímat řád a rozmanitost světa, mít základní povědomí o různosti národů, ras, kultur, Zemi, vesmíru apod. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole Stránka 13/20

14 Integrovaný blok: Můj svět je protkán tajemstvím a úžasem (prosinec až únor) Charakteristika integrovaného bloku Rodina, domov, vztahy k nejbližším, přátelství a jeho hodnota, radost z tajemného, obdarovávání a přijímání darů a otázky co je v životě hodnotné to jsou hlavní nosná témata tohoto období. Mladší děti zvládnou zkoordinovat rytmiku a dýchání a dokáží pojmenovat části svého těla. Naučí se nová slova a rozpoznají, kdy je používat. Formulují správným způsobem otázky a vedou rozhovor. Ve styku s dospělými pozdraví, umí říct své jméno a vyjádřit přání či obavy. Starší děti nadto volí správná popisná slova, umí reprodukovat pohádku či příběh, nevstupují do hovoru, učí se jednoduchým písním a říkadlům. Jednoduchým způsobem popíší svoji rodinu, příbuzné a kamarády. Rozpoznají kromě částí svého těla i některé orgány a dovedou popsat jejich funkci. Mají základní povědomí o zdravém životním stylu. Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo: Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich významu a kvalitě Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody okolí a prostředí Dítě a jeho psychika: Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o poznávání, další formy sdělení verbální i neverbální Posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření Očekávané výstupy pro děti ve věku 3 4 let Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Ovládat koordinaci jednotlivých částí těla, zvládat jemnou motoriku Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy, užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc Vést rozhovor Porozumět slyšenému Formulovat otázky, odpovídat, slovně hodnotit situace Učit se nová slova a aktivně je používat Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) Chápat slovní vtip a humor Utvořit jednoduchý rým Projevovat zájem o knihy, pro děti ve věku 5 6 let (předškolní příprava) Koordinace pohybu, správné pochopení rytmiky doprovázené zpěvem Schopnost popsat části těla a orgány, znát jejich funkci Mít povědomí o zdravém způsobu života, umět se vyjádřit k tématu Rozlišit bezpečí a ohrožení, dokázat si poradit v případě nouze Dokázat vyjádřit svůj názor k tématu, umět jej obhájit, volit správná popisná slova Pozorně poslouchat příběh či vyprávění, umět reprodukovat základní obsah sděleného Umět naslouchat ostatním, nevstupovat do hovoru jiných, nebát se sdělit odlišný postoj Naučit se jednoduchá říkadla Stránka 14/20

15 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech (abeceda, čísla) Vytváření základů pro práci s informacemi Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání soustředěně poslouchat četbu, hudbu, dramatizaci Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a sdělovat, o čem přemýšlí a uvažuje Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, částečně se orientovat v čase Vyjádřit souhlas i nesouhlas, dokázat říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. a písně Najít své místo v prostoru a čase a popsat je Dokázat pomoci slabšímu a menšímu kamarádovi Popsat, co cítí, vnímá a jak přemýšlí Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat Uvědomovat si svoji samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je Rozhodovat o svých činnostech Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení Dítě a ten druhý: Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností, důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým Vytváření prosociálních postojů Ochrana osobního soukromí a bezpečí vztazích s druhými dětmi i dospělými Dítě a společnost: Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Rozvoj společenského i estetického vkusu Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. V případě potřeby požádat druhého o pomoc pro sebe i pro jiné dítě) Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé Pochopit, že nejsem na světě sám, že potřebuji druhé a oni potřebují mne Postarat se o kamaráda v tísni, nabídnout pomoc a skutečně ji poskytnout Popsat, co si myslí, dokázat se vcítit do myšlení druhého Umět přiznat chybu a napravit ji. Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých Odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům Stránka 15/20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více