ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (IČ )

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 Materiální podmínky... 5 Životospráva... 5 Psychosociální podmínky... 5 Organizace mateřské školy... 6 Personální zajištění... 6 Řízení mateřské školy... 7 Spoluúčast rodičů na životě školy a komunikace s nimi... 7 Partneři školy... 7 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ... 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 9 Metody a formy práce Vzdělávání v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBSAH Můj svět je náhle větší a já si na něj zvykám Můj svět je protkán tajemstvím a úžasem Můj svět je plný dobrodružství a příležitostí EVALUAČNÍ SYSTÉM Stránka 2/20

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV A ZPRACOVATELÉ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Oficiální název: Motivační název: Zpracovatelé: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Děti zvládnou úžasné věci, když... Ludmila Hénková Mária Tarábková Richard Jurečka MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřskou školu provozuje: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. IZO ředitelství: IZO mateřské školy: Adresa mateřské školy: Mlýnská 44, Brno Webové stránky školy: Ředitel školy: Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. Kontaktní údaje: ZŘIZOVATEL Název: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. Adresa: Mlýnská 44, Brno IČ: Statutární orgán: Mgr. Mária Tarábková (jednatel), Pavol Tarábek (jednatel) Kontaktní údaje: Datum účinnosti: 1. září 2014 Školní vzdělávací program vydal... Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. ředitel školy Stránka 3/20

4 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Didaktis zahájila svou činnost 1. září 2014 v prostorách Základní školy a mateřské školy Didaktis na ulici Mlýnská 44 v Brně. Sídlí v centru Brna a je dobře dostupná autem i městskou hromadnou dopravou. Mateřská škola sestává z jedné třídy, v níž jsou společně vzdělávány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let pod vedením dvou učitelek. Její prostory se nacházejí ve 2. NP a jsou tvořeny velkou, prostornou a prosvětlenou místností s moderním a nadstandardním vybavením, šatnou a sociálními zařízeními. Ve vnitrobloku se nachází zahrada určená pro venkovní pobyt dětí. Název školy Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. se ne náhodou shoduje s názvem nakladatelství DIDAKTIS, které již řadu let vyvíjí vzdělávací materiály, pokrývající celky předškolního, základního i středního vzdělávání. Tyto materiály jsou vytvořeny na základě spolupráce nejen s učiteli mateřských a základních škol, ale i s univerzitními odborníky, psychology a dalšími experty v oblasti vzdělávání. Vznikly tak desítky učebních textů, opatřených schvalovací doložkou MŠMT, v nichž je skloubena odborná stránka s promyšleným pedagogickým přístupem, založeným na principech vzdělávání pro 21. století. Základní a mateřská škola Didaktis vznikla jako projekt, který realizuje moderní přístupy ve vzdělávání a v plné míře při tom využívá vzdělávacích materiálů a výukových metod vyvinutých nakladatelstvím DIDAKTIS a prověřených stovkami učitelů mateřských a základních škol. Nakladatelství DIDAKTIS je hlavním partnerem naší školy, který jí jako jediné škole v České republice poskytl svou záštitu a současně právo uvádět ve svém názvu jméno Didaktis. Zaměření Mateřské školy Didaktis je do značné míry určeno klíčovým partnerstvím s nakladatelstvím DIDAKTIS a jeho vizí vzdělávání, která formuje koncepci a celkové pojetí mateřské školy. Koncepce školy je proto postavena na těchto prioritách: 1. Individuální rozvoj dětí třída je naplňována do maximálního počtu 15 dětí, aby škola dokázala rozpoznat jejich individuální vzdělávací potřeby a rozvíjet je. 2. Bezpečné prostředí pedagogický tým vytváří vstřícné, podnětné a pečující prostředí, nově přihlášené děti provádí adaptačním programem a s rodiči pravidelně konzultuje potřeby jejich dětí. 3. Rozvoj intelektově nadaných dětí dětem v předškolním věku jsou určeny některé vzdělávací materiály nakladatelství DIDAKTIS, se kterými mohou pracovat během dne v blocích k tomu vyhrazených. Děti nejen intelektově nadané se mohou rovněž účastnit Klubu nadaných dětí, pořádaných na základě partnerství s MENSOU ČR, a programu edukativně-stimulačních kroužků, organizovaných Základní školou Didaktis. 4. Komunikace v angličtině do režimu dne jsou zařazeny bloky, ve kterých se děti s ohledem na svůj věk učí nenásilnou metodou komunikovat v angličtině. Stránka 4/20

5 Materiální podmínky PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní místnost určená pro pobyt dětí Mateřské školy Didaktis je rozčleněna do zón, které umožňují prostorově oddělit činnosti vzdělávací, relaxační a stravovací a rovněž vyčleňují prostor určený pedagogickým pracovníkům. V rámci těchto zón jsou situovány a průběžně obměňovány koutky, jež umožňují, aby se děti orientovaly v prostoře školy a v souladu s denním režimem si vybíraly aktivity podle momentálních potřeb. Prostory školy dotvářejí také děti samotné, jejichž výtvarné a rukodělné práce jsou součástí výzdoby některých koutků či zón. Hlavní místnost je vybavena řadou viditelně umístěných a pro děti snadno dostupných herních prvků a hraček, dále stoly, židlemi a postelemi určenými pro věkovou kategorii dětí mateřské školy, interaktivní tabulí, katedrou vybavenou notebookem s připojením na internet a CD přehrávačem a skříněmi určenými pro úschovu věcí administrativní a osobní povahy. Na zahradě mateřské školy jsou umístěny další herní prvky, které jsou podle ročního období a potřeb dětí průběžně obměňovány. Na hlavní místnost navazuje místnost se sociálními zařízeními, přizpůsobenými věkové kategorii dětí v mateřské škole. Je nově a moderně vybavená a dětem přístupná po celý den. Její prostorová situovanost současně umožňuje, aby učitelky měly neustále přehled o dětech, které se zde pohybují. Vstup do školy je zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. Vnitřní vstupní dveře jsou zamknuté a návštěvy se hlásí domácím telefonem přímo učitelkám mateřské školy, které jim na dálku mohou dveře otevřít. Životospráva V budově se nachází rovněž školní jídelna výdejna, která zajišťuje celodenní stravování dětí mateřské školy (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) a pitný režim. Jídlo dodává školské stravovací zařízení Školní jídelna Horní (Horní 16, Brno) dětem je tak připravována plnohodnotná a vyvážená strava. Nápoje dovážené ze Školní jídelny Horní doplňujeme vlastním nákupem balené pitné vody a šťáv. Děti mají po celý den možnost doplňovat tekutiny. Psychosociální podmínky Snahou pedagogického kolektivu je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být jako taková respektována. Škola proto považuje za klíčové rozvíjet samostatnost dětí v prostředí plném tolerance, důvěry, přátelství a empatie, a tím je připravit na celoživotní vzdělávání. Třída Mateřské školy Didaktis se naplňuje nejvýše do počtu 15 dětí. Díky nízkému počtu dětí ve skupině s nimi dokážou pedagogičtí pracovníci individuálně pracovat a rozvíjet je v souladu s jejich potřebami a nadáním. Starší děti tráví část dne odděleně od svých mladších kamarádů, aby se pod vedením jedné z učitelek mohly rozvíjet v oblastech odpovídajících jejich zralosti. Stránka 5/20

6 Pro děti, které přicházejí do mateřské školy poprvé, je připravený adaptační program, během něhož jim (i jejich rodičům) věnují učitelky zvláštní péči, aby se maximálně snížil stres a obavy z nového prostředí. Organizace mateřské školy Denní režim v Mateřské škole Didaktis je sestaven tak, aby odpovídal tělesným i duševním potřebám dětí předškolního věku. Dbáme na dodržení přiměřených intervalů mezi jídlem, na pitný režim i na potřebu odpočinku a relaxace dětí. Současně se pružně přizpůsobujeme potřebám dětí a jsme otevření podnětům či připomínkám rodičů. Den strávený dětmi v Mateřské škole Didaktis bývá zpravidla tvořen těmito aktivitami: Příchod dětí, volná hra dětí podle vlastního výběru Úklid hraček, přivítání v kruhu, naplňování denního programu a jeho cílů (povídání písničky a říkadla, rytmická cvičení a další aktivity) Hygiena, svačina Řízená činnost, doplněná blokem výuky angličtiny Pobyt venku Hygiena, oběd Příprava na odpočinek, případné vyzvedávání dětí Pohádka, odpolední odpočinek, klidové aktivity; starší děti se v čase od do účastní předškolní přípravy (blok může být doplněn výukou angličtiny) Hygiena, svačina Odpolední zájmové činnosti, podle počasí pobyt venku, rozcházení dětí Zhruba jednou týdně je pořádán školní výlet denní režim je v takových případech uzpůsoben aktuálním okolnostem. Personální zajištění O děti ve třídě mateřské školy pečují dvě učitelky, z nichž jedná má postavení hlavní učitelky. Jejich pracovní směny jsou rozloženy tak, aby v době klíčových vzdělávacích a organizačně náročnějších činností byly s dětmi přítomny obě. Zahájení a ukončení denních činností v mateřské škole tak zajišťuje vždy jen jedna z nich v závislosti na stanovené pracovní směně. Na pracovní pozici učitele mateřské školy je vždy přijímán jen takový zájemce, který splňuje kvalifikační požadavky nebo který si je průběžně doplňuje. Obě učitelky, které jsou zaměstnány v Mateřské škole Didaktis, si potřebnou kvalifikaci doplňují vedení školy reflektuje potřebu kvalifikovaného pedagogického sboru a doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků považuje za svou prioritu. Pro pedagogický tým je připraven dlouhodobý vzdělávací program, který rozvíjí výchovně-vzdělávací kompetence učitelů a je tvořen těmito programy nebo vzdělávacími aktivitami: 1. Spolu a jinak program postavený na principech individuální psychologie, který škola realizuje ve spolupráci se svým partnerem MANSIO. 2. NTC metoda školení, jež umožňuje učiteli aplikovat systém učení dětského mozku, vedoucí ke zvýšení efektivity mozku. Účast na tomto školení vychází z partnerství školy s MENSOU ČR. Stránka 6/20

7 3. Výuka angličtiny individuálně přizpůsobené kurzy angličtiny, organizované školou. Řízení mateřské školy Řízení mateřské školy je založeno na partnerském přístupu vedení školy k zaměstnancům, díky němuž vzniká otevřené a podnětné prostředí, vyznačující se synergií schopností, dovedností a nadání jednotlivých členů školního týmu. Členové školního týmu mají k dispozici organizační řád, který je uvádí do základních procesů fungování školy. Na provozních poradách, které se konají jednou týdně, se vzájemně informují o aktuálním dění, řeší provozní i koncepční otázky a přebírají od vedení delegované úkoly. Spoluúčast rodičů na životě školy a komunikace s nimi Předpokladem pro úspěšné zapojení rodičů do života školy je jejich informovanost. Učitelky mateřské školy proto s rodiči každodenně komunikují ráno při příchodu dítěte od nich zjišťují aktuální informace o dítěti (jako např. míru psychické a zdravotní pohody, zda má dítě potřebné vybavení na daný den apod.) a informují ho o denním programu. Odpoledne, když rodič dítě vyzvedává, ho informují o pokrocích, rozvoji a chování dítěte, o realizovaném denním programu a o případných organizačně-provozních změnách. Na začátku každého týdne dostávají rodiče s podrobnými informacemi o náplni připravovaného týdne. Na konci školního roku dostávají rodiče portfolio svého dítěte, jehož obsah tvoří shrnující popis vývoje dítěte za uplynulý školní rok, který je doložen výtvory dítěte. Díky tomuto informačnímu servisu se mohou rodiče podle svých možností úspěšně zapojit do života školy. Mohou např. strávit část dne ve škole spolu se svým dítětem, pomoci učitelům mateřské školy s identifikací případných problémů dítěte, zúčastnit se školních výletů nebo jakkoli jinak přispět k provozu školy. Partneři školy Mateřská škola Didaktis úzce spolupracuje s těmito klíčovými partnery: 1. Základní škola Didaktis učitelé mateřské školy spolupracují s učiteli základní školy při sestavování programu pro předškolní děti tak, aby je efektivně rozvíjely v jednotlivých oblastech předškolní zralosti. Rovněž rodiče dětí docházejících do mateřské školy mohou konzultovat psychomotorickou zralost svého dítěte s odborníky v Základní škole Didaktis a využít programu edukativně-stimulačních kroužků, jež základní škola pořádá. 2. Nakladatelství DIDAKTIS učitelé mateřské školy využívají pracovních listů a dalších vzdělávacích materiálů nakladatelství, určených pro děti v předškolním věku, a to s možností konzultovat způsob jejich metodicky správného využití s redaktory těchto materiálů. 3. Mensa ČR učitelé mateřské školy postupně procházejí kurzy NTC metody, aby využili tuto metodu jako jeden z prostředků intelektového rozvoje dětí. Zejména starší děti mateřské školy jsou zvány na Klub nadaných dětí, který se v prostorách Základní školy Didaktis a pod záštitou Mensy ČR koná dvakrát za měsíc. Stránka 7/20

8 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Didaktis je tvořena jednou třídou, v níž jsou společně vzdělávány děti ve věku zpravidla od 3 do 6. Maximální velikost skupiny je vedením školy stanovena (pod rejstříkovou kapacitou) na 15 dětí. Přijímací řízení se řídí těmito kritérii: 1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 2. Pokud je dítě mladší 3 let, je hygienicky samostatné. 3. Dítě nezačalo plnit povinnou školní docházku. V současnosti jsou do třídy umístěny dvou- až tříleté děti. Jakmile bude třída doplněna o starší děti, zejména děti předškolního věku, budou tyto skupiny po část dne od sebe odděleny, aby se každá zvlášť vždy pod vedením jedné učitelky věnovala vzdělávání přiměřenému věku dětí dané skupiny. To se týká zejména předškoláků, kteří potřebují ke své přípravě na základní vzdělávání klid a soustředění. Toto opatření nebrání tomu, aby se v jiných částech dne děti navzájem sdílely, pomáhaly si a vedly se. Stránka 8/20

9 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní přístup Mateřské školy Didaktis je založen na tom, že každé dítě je za předpokladu citlivého vedení, podpory, rovnoprávného přístupu a pomoci na jedné straně a efektivních vzdělávacích přístupů a metod, případně vhodných stimulů na straně druhé, schopno dosáhnout maxima svých možností a využít svého nadání, talentu a kreativity. Vzdělávací program klade důraz na posílení vědomí vlastní důstojnosti dítěte, jeho vnímavosti k druhému člověku, rozvoji osobité tvořivosti a fantazie a schopnosti reflektovat a pojmenovávat vlastní postoje a prožívání. K tomu je ovšem zapotřebí nejen zkušený tým pedagogů, ale i odpovídající vybavení didaktickými pomůckami; rovněž prostředí, ve kterém se dítě cítí bezpečně a jistě; místo, kde má možnost se projevovat bez obav a hrát si s radostí. Mateřská škola Didaktis aspiruje na splnění těchto náročných kritérií a klade si jako svůj cíl podporu rozvoje schopností a talentu svěřených dětí. Využívá k jeho dosažení všech možných dostupných prostředků včetně výuky anglického jazyka a spolupráce s partnery. Nezastupitelné místo má ovšem spolupráce s rodinou (rodiče jsou proto přijímáni jako partneři), samozřejmostí je neustálé vzdělávání pedagogů a prohlubování znalostí ve všech výchovných oblastech, týkajících se výuky předškolních dětí. Vzdělávací program se zaměřuje primárně na psychosociální vývoj dítěte (rovněž s ohledem na klíčové partnerství s nakladatelstvím DIDAKTIS a jeho vzdělávací přístupy). Respektuje individualitu dítěte a podporuje jeho přirozený vývoj při využívání nejefektivnějších metod s cílem dosáhnout nejvyššího možného potenciálu při zachování přirozenosti, hravosti a radosti z učení a bytí. Za tím účelem rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikační, sociální a personální, činnostní a občanské. Vzdělávací program je rozvržen do těchto vzdělávacích oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. Jednotlivé klíčové kompetence a vzdělávací oblasti jsou rozvíjeny v těchto integrovaných blocích: Můj svět je náhle větší a já si na něj zvykám (září až listopad). Můj svět je protkán tajemstvím a úžasem (prosinec až únor). Můj svět je plný dobrodružství a příležitostí (březen až červen). Stránka 9/20

10 Metody a formy práce Při realizaci školního vzdělávacího programu jsou aplikovány následující metody a jim odpovídající formy práce: Metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Učební aktivity proto probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl. Spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Pedagog se tak stává průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, který v něm probouzí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání v anglickém jazyce Důležitou okolností, charakterizující zaměření vzdělávacího programu, je důraz na komunikaci v angličtině. Vedení i učitelé Mateřské školy Didaktis si uvědomují, jakou významnou roli hraje mateřská škola při rozvoji mateřského jazyka a v žádném případě ji nechtějí opomíjet. Současně však nechtějí ignorovat skutečnost, že ovládání anglického jazyka je stále důležitějším požadavkem pracovního trhu, který je nutno rozvíjet již od dětství. Výuce angličtiny, přiměřené věkové kategorii dětí mateřské školy, jsou proto věnovány časové bloky během dne, během kterých učitelé hovoří na děti anglicky. Ty se tak v průběhu této zpočátku jednostranné konverzace učí nenásilnou formou rozumět komunikaci v cizím jazyce a posléze jsou schopny samy anglicky konverzovat. Kromě odpovídající slovní zásoby a správné výslovnosti tak získávají do svého života vynikající vklad: ztrácejí ostych hovořit v cizím jazyce, který se pro ně (bez znalosti gramatických konstrukcí) stává přirozenou formou vyjadřování. Na rozšířenou výuku angličtiny navazuje svým vzdělávacím programem Základní škola Didaktis, do níž mohou děti z naší mateřské školy přednostně nastoupit. Stránka 10/20

11 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Integrovaný blok: Můj svět je náhle větší a já si na něj zvykám (září až listopad) Charakteristika integrovaného bloku V průběhu tohoto bloku se děti seznámí s prostředím mateřské školy, s učiteli, spolužáky a s režimem školy. Pozornost je zaměřena na jejich adaptaci, na to, aby zvládnuly základní hygienické návyky, společně vytvořily prosociální atmosféru třídy, přijaly pravidla a dokázaly je respektovat a dodržovat. Mladší děti se naučí odpoutat se na určitou dobu od rodiny, určité emoční stabilitě, sebeobsluze, základním pravidlům chování u stolu, dokáží se orientovat ve třídě, uklidit po sobě, porovnat oblečení, s dopomocí se obout a obléknout před a po vycházce. Udržet po určitou dobu pozornost, poslechnout jednoduchý povel učitele, ztišit se, sledovat příběh, dokázat vyjádřit vlastními slovy své přání, očekávání a umět se prosadit. Dokáží rozlišit barvy, namalovat jednoduchý obrázek a pojmenovat jej. Starší děti kromě těchto dovedností začínají chápat spojení rytmu a tance, hru a pravidla, snaží se zachovávat řád ve třídě a umějí pomoci mladším dětem při úklidu a oblékání. Chápou nutnost vzájemné ohleduplnosti a dokáží rozpoznat, co je a co není správné, rozumějí nutnosti domluvy a tolerance. Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo: Rozvoj a užívání všech smyslů Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů správného životního stylu Dítě a jeho psychika: Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Očekávané výstupy pro děti ve věku 3 4 let Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej pokynu učitele Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči Domluvit se slovy i gesty, pro děti ve věku 5 6 let (předškolní příprava) Podle pokynů zvládnout pohyb, tanec, chápat hru Zvládnout osobní hygienu, převlékání, pomáhat mladším dětem Uklidit svoje věci i hračky ve třídě na své místo, zachovávat řád Umět spojit rytmický pohyb se zpěvem, hudebním nástrojem Vyjádřit libost či nelibost v různých situacích Popsat skutečnost Stránka 11/20

12 Rozvoj tvořivosti a tvořivého myšlení Řešení problémů, učení sebevyjádření Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) Získání relativní citové samostatnosti a stálosti Rozvoj schopnosti sebeovládání Dítě a ten druhý: Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Posilování sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních improvizovat Sledovat příběh, pohádku Popsat situaci Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci Vnímat, co je zajímavé, poznávat nové věci, využívat zkušeností k učení Postupovat a učit se podle pokynů a nápodoby Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady Vyjadřovat svoji představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla Uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky (soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání) Rozlišovat citové projevy v důvěrném i cizím prostředí Navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným způsobem Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat rovná práva ostatním Respektovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti Umět se bránit projevům násilí pantomimou Udržet pozornost při vyprávění příběhu, dokázat si jej vybavit a posléze vyprávět sám Přijmout a akceptovat pravidla ve třídě a dokázat je dodržovat Umět se vžít do situace kamaráda, dokázat vyjádřit citové projevy beze studu, omluvit se Vyjádřit radosti i smutek a popsat, co k nim vedlo, přemýšlet o těchto věcech a najít řešení při konfliktu Najít své místo ve třídě a akceptovat místo jiných Pomáhat dětem, které jsou mladší, všímat si jejich potřeb Chápat stejnou hodnotu lidí v okolí bez ohledu na jejich jinakost Odsoudit násilí, umět nalézt smírné řešení Stránka 12/20

13 Dítě a společnost: Poznávání pravidel společenského soužití Porozumění základním projevům neverbální komunikace Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní společenské hodnoty Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností Umět se přizpůsobovat společenskému prostředí Dítě a svět: Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Vytváření pozitivního vztahu a povědomí k přírodnímu, kulturnímu a technickému prostředí, jeho rozmanitosti a vývoji u sebe i u jiných Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat). Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat je Zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy, mít ohled na pravidla jednání a řídit se jimi, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu Umět vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) Orientovat se bezpečně ve známém prostředí (doma, v budově mateřské školy i v blízkém okolí) Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené v praktických situacích Respektovat rozmanitost přírody Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Dokázat si vzít slovo, když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, umět slušně odmítnout Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knihami, věcmi denní potřeby Přijmout role ostatních ve společnosti a akceptovat je Naučit se název ulice, kde se nacházíme, dokázat si poradit a poprosit o pomoc v nouzi Chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) Vnímat řád a rozmanitost světa, mít základní povědomí o různosti národů, ras, kultur, Zemi, vesmíru apod. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole Stránka 13/20

14 Integrovaný blok: Můj svět je protkán tajemstvím a úžasem (prosinec až únor) Charakteristika integrovaného bloku Rodina, domov, vztahy k nejbližším, přátelství a jeho hodnota, radost z tajemného, obdarovávání a přijímání darů a otázky co je v životě hodnotné to jsou hlavní nosná témata tohoto období. Mladší děti zvládnou zkoordinovat rytmiku a dýchání a dokáží pojmenovat části svého těla. Naučí se nová slova a rozpoznají, kdy je používat. Formulují správným způsobem otázky a vedou rozhovor. Ve styku s dospělými pozdraví, umí říct své jméno a vyjádřit přání či obavy. Starší děti nadto volí správná popisná slova, umí reprodukovat pohádku či příběh, nevstupují do hovoru, učí se jednoduchým písním a říkadlům. Jednoduchým způsobem popíší svoji rodinu, příbuzné a kamarády. Rozpoznají kromě částí svého těla i některé orgány a dovedou popsat jejich funkci. Mají základní povědomí o zdravém životním stylu. Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo: Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich významu a kvalitě Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody okolí a prostředí Dítě a jeho psychika: Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o poznávání, další formy sdělení verbální i neverbální Posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření Očekávané výstupy pro děti ve věku 3 4 let Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Ovládat koordinaci jednotlivých částí těla, zvládat jemnou motoriku Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy, užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc Vést rozhovor Porozumět slyšenému Formulovat otázky, odpovídat, slovně hodnotit situace Učit se nová slova a aktivně je používat Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) Chápat slovní vtip a humor Utvořit jednoduchý rým Projevovat zájem o knihy, pro děti ve věku 5 6 let (předškolní příprava) Koordinace pohybu, správné pochopení rytmiky doprovázené zpěvem Schopnost popsat části těla a orgány, znát jejich funkci Mít povědomí o zdravém způsobu života, umět se vyjádřit k tématu Rozlišit bezpečí a ohrožení, dokázat si poradit v případě nouze Dokázat vyjádřit svůj názor k tématu, umět jej obhájit, volit správná popisná slova Pozorně poslouchat příběh či vyprávění, umět reprodukovat základní obsah sděleného Umět naslouchat ostatním, nevstupovat do hovoru jiných, nebát se sdělit odlišný postoj Naučit se jednoduchá říkadla Stránka 14/20

15 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech (abeceda, čísla) Vytváření základů pro práci s informacemi Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání soustředěně poslouchat četbu, hudbu, dramatizaci Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a sdělovat, o čem přemýšlí a uvažuje Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, částečně se orientovat v čase Vyjádřit souhlas i nesouhlas, dokázat říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. a písně Najít své místo v prostoru a čase a popsat je Dokázat pomoci slabšímu a menšímu kamarádovi Popsat, co cítí, vnímá a jak přemýšlí Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat Uvědomovat si svoji samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je Rozhodovat o svých činnostech Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení Dítě a ten druhý: Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností, důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým Vytváření prosociálních postojů Ochrana osobního soukromí a bezpečí vztazích s druhými dětmi i dospělými Dítě a společnost: Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Rozvoj společenského i estetického vkusu Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. V případě potřeby požádat druhého o pomoc pro sebe i pro jiné dítě) Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé Pochopit, že nejsem na světě sám, že potřebuji druhé a oni potřebují mne Postarat se o kamaráda v tísni, nabídnout pomoc a skutečně ji poskytnout Popsat, co si myslí, dokázat se vcítit do myšlení druhého Umět přiznat chybu a napravit ji. Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých Odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům Stránka 15/20

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Ukázka je převzata ze Základní školy praktické Mladá Boleslav (zpracovala dr. Holotová). Škola nejprve zdůraznila specifika KK žáků, které vzdělává.

Ukázka je převzata ze Základní školy praktické Mladá Boleslav (zpracovala dr. Holotová). Škola nejprve zdůraznila specifika KK žáků, které vzdělává. Ukázka je převzata ze Základní školy praktické Mladá Boleslav (zpracovala dr. Holotová). Škola nejprve zdůraznila specifika KK žáků, které vzdělává. Dále rozpracovala KK, kterých by žáci měli dosáhnout

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Cestování duhou (2014-2017)

Cestování duhou (2014-2017) Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52, telefon 544223131, 544223073, e-mail zs.krenovice@volny.cz Č.j. 56/2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více