Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007"

Transkript

1 Občasník zpráv, informací, nápadů a postřehů členů zasupitelstva, složek obce, ale i příspěvků Vás - občanů. Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007 Protože zastupitelé obce chtějí být vstřícní a blízce spolupracovat s občany, se spolky, sdruženími a organizacemi, které v naší obci fungují, prosíme touto cestou, aby se zúčastňovali jednání obecního zastupitelstva a připravovali si náměty, žádosti o pomoc při jejich činnosti. Obecní zastupitelstvo si velmi cení aktivity všech spolků, ale i jednotlivých občanů a byli bychom moc spokojeni, kdyby u nás zůstala pradávná soudružnost a ochota si navzájem kdykoliv pomoci. Jak by se nám všem dobře v naši vesnici žilo, kdybychom se na sebe usmívali, nezáviděli si a věřte tomu byli bychom určitě šťastnější. Vždyť jedno moudré přísloví říká: Když člověk rozdává dobro kolem sebe, nedává radost jen obdarovaným, ale i on sám velké štěstí prožívá. Vodovod Po mnoha telefonátech na VaK Pardubice, Krajský úřad Pardubice, se po rozhovoru s ing. Páralovou, která navštívila naši obec, snad protrhly ledy. Je již vyvolané jednání mezi obcí a VaKem s tím, že by se mělo začít v květnu konkrétně jednat o postupu prací. Nezoufejme, že to tak dlouho trvá. Důležité je, že se vůbec letos začne a plně doufáme, že i úspěšně dokončí. Takže milí občané nezapomeňte, kdo jste podepsali závaznou žádost o zhotovení vodovodní přípojky, že spoluúčast Vás občanů, byla stanovena paušální částkou 5.500,- Kč. Jakým způsobem a kdy bude muset být částka zaplacena Vás budeme informovat včas. Nyní si všichni přejeme: Hlavně už začněme. Územní plán Dle nových platných stavebních zákonů má obec povinnost vypracovat územní plán. Tento nebyl nikdy v naši obci vypracován, byla pouze tak zvaná studie, která od ledna letošního roku neplatí. Na vypracování územního plánu se ze zákona podílí Pardubický kraj. Dne 16. dubna 2007 proběhla první schůzka se zástupci stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic. Obec má vytipované lokality pro výstavbu rodinných domků, záleží však na urbanistickém návrhu celé obce, kde se projeví, která část obce bude podnikatelskou zónou, kde budeme plánovat sportoviště a kde nové bydlení pro naše občany. Na zasedání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno podání žádosti o vypracování územního rozhodnutí. Další podrobnější informace Vám budeme podávat postupně na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva. Sekání trávy na soukromých pozemcích Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne schválilo sekání trávy pro zájemce na jejich soukromých pozemcích. Cena za 1 hodinu práce sečení Kč.300,- se skládá ze 3 položek a to: spotřeba pohonných hmot, cena práce a opotřebení techniky. Ti, kteří budou mít zájem o posečení trávy, si tuto službu objednají u kteréhokoliv zastupitele obce, nebo přímo u pana Patrase, který určuje termín výkonu práce. Upozorňujeme, že vždy budou upřednostňovány práce pro obec. Zaměstnanci obecního úřadu V současné době má stálý pracovní poměr u obce p. Miroslav Patras, který má funkci účetního a rozpočtáře obce, zároveň řeší běžné provozní záležitosti obce, protože funkce starosty i místostarosty je neuvolněná. Dále řídí a dle časových možností spolupracuje s pracovníky na veřejně prospěšných pracích. Pro letošní rok nám úřad práce platí minimální mzdu a základní odvody z ní pro 3 zaměstnance, kteří však musí být držiteli ZPS. Také si odpracovává 1 místní občan trest na veřejně prospěšných pracích a to ve výši 200 hodin. Informace ČEZu Jak byli již občané informováni na zastupitelstvu obce zástupcem ČEZu panem Štumpfem, v roce 2008 připravuje tato firma položení veškerého elektrického vedení do země. Z proběhlé diskuze vyplynula žádost, aby občané byli vstřícní a nápomocni pracovníkům ČEZu, kteří v letošním roce celou akci připravují. V současné době navštěvuje projektant pan Štumpf jednotlivé domy a projednává s majiteli, kudy povede nové připojení. K danému problému se ještě na některém zastupitelstvu koncem roku s pracovníky ČEZu setkáme a oni nám podají bližší informace.

2 Organizační záležitosti Chceme touto cestou poprosit všechny občany, aby nepohazovali různé papírky od cukrovinek, krabičky a nedopalky od cigaret po silnici. Umístíme další odpadkové koše a doufáme, že se stav pořádku v obci zlepší. Vzkaz pro chovatele psů a psíků. Víme, že platíte poplatky ze psů, ale těch Kč. 50,- za psa Vám nedává právo, že Váš pes, kdykoliv s ním jdete na procházku, udělá svou potřebu na chodníku nebo trávníku, který sekáme. Jestliže se situace (dost kritická) nezmění, Obecní úřad bude muset přijmout vyhlášku, ve které se zvednou poplatky ze psů až do výše Kč. 1500,- za psa, abychom mohli nakoupit odpadní koše a hygienické sáčky a pořádek udržovat sami. Náklady však zaplatí majitelé všech psů. Nadále platí zákaz volného pobíhání psů dle obecní vyhlášky přijaté již před deseti roky. Obecní zastupitelstvo prosí touto cestou občany, kteří se již starají (udržují obecní pozemky mají na nich malé zahrádky) o pozemky před domem, aby se domluvili přímo na obci nebo s panem Patrasem o údržbě těchto pozemků, kterou si budou provádět sami, pokud to je v jejich silách. Každý má jinou představu o tom, jak by to mělo před jeho domem vypadat, a tak necháme na inspiraci občanů jak hezké budou obecní pozemky před jejich domem. Dohoda a domluva je možná vždy. Dále prosíme ty, kteří jezdí na kolech, nebo chodí na procházku, dívejte se pozorně, kdo nám za vsí znečišťuje příkopy, remízky a podobně. Víme, že místní občané to nejsou, ale není důvod proč by nám toto zde beztrestně dělali cizí lidé. Jako další výstrahu: upozorňujeme sběratele staronového železa, že v současné době je v nabídce kamerový systém za velmi výhodné ceny, který je a bude i nadále jak v obci, tak různých podnikatelských subjektech instalován a kamera se spouští, jestliže v nočních hodinách dojde k pohybu osob na jejich pozemku. Tento materiál bude dán k dispozici městské polici, která jej bude každý měsíc vyhodnocovat. Existuje i další ochranný systém jak svůj majetek ochránit proti škůdcům. Bude-li mít někdo z občanů zájem, o tento ochranný systém obraťte se o radu na obecním úřadě. Všichni dobře víme, kteří lidé nám toto trápení způsobují, takže by bylo dobré spojit své nápady a síly a snad i s tímto problémem si společně dokážeme poradit. Nu a vy nezvaní chňapkové pozor začíná Vám v naší obci velký problém. Ještě se k našemu sluchu donesl další problém. Byli jsme upozorněni pracovníky ČD, že některé děti a mladiství z naší obce chodí do Jiříčka k přejezdu a různě zkouší, co vydrží automatické závory. Byli jsme poučeni, že závory jsou řízeny přes počítač a jakýkoliv zásah jako je zdvíhání, houpání na nich a další hlouposti, které tam naše děti dělají, způsobují zaměstnancům drah velký problém, a to nejen projíždějícím vlakům, ale i na centrálních stanicích na počítačích, které tyto závory řídí. Upozorňujeme rodiče, aby děti napomenuli, protože důsledky poškození počítačového systému řízení závor mohou být obrovských rozměrů a budou to právě rodiče, kteří budou muset náklady spojené s poruchou závor hradit. České dráhy si již instalovaly kameru, takže zjistit viníka nebude žádný problém. Staronový problém Prosíme o pomoc při snižování nákladů na odpadové hospodářství obce. Pamatujte, že jsou to Vaše peníze z Vašich daní! Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, kteří využívají odpadových kontejnerů, aby plasty donesené v igelitových taškách, pytlích nebo jiných obalech vysypali do příslušného kontejneru. Rovněž Vás žádáme, abyste zmenšovali objem plastových láhví alespoň jejich sešlápnutím. Za Váš pozitivní přístup v otázce plastů Vám předem děkujeme. Jaká řemesla a služby fungují v naší obci? Chtěli bychom v příštím vydání našich novinek z OÚ seznámit občany s přehledem řemeslníků, podnikatelů, služeb, pěstitelů a chovatelů v naší obci. Tak tedy vy, kteří máte zájem o jednoduchou prezentaci svých služeb přineste podklady na Obecní úřad a my Vám je rádi zveřejníme. Ještě víme, že u nás existuje takzvaná sousedská výpomoc něco opravit, uvařit, upéci, vypěstovat, zkrátka můžete v našem příštím vydání své přebytky nebo služby po sousedsku (to znamená bez zisku) nabídnout ostatním občanům, jako sousedskou výpomoc. Místní knihovna informuje Provozní doba místní knihovny je stejná: každá středa od do hodin. V knihovně se neustále obměňují knihy se střediskovou knihovnou v Dašicích. Jsou k dispozici i různé aktuální časopisy, jako: zajímavosti, Katka, Dovolená, Dům a zahrada a podobně. Takže si myslíme, že si každý kdo přijde vybere. Zároveň upozorňuji, že v knihovně je umístěn počítač s funkčním internetem, který je určen pro širokou veřejnost. Byli bychom rádi, kdyby místní občané více tento internet využívali. Kolik má naše obec obyvatel? V současný stav obyvatel je 443 osob. Byli bychom rádi, kdy se tento stav zvýšil, protože kolik budeme mít v naši obci obyvatel, tolik budeme dostávat financí z odevzdaných daní. V současné době se daně rozdělují dle počtu obyvatel, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v naší obci.

3 Informace z mateřské školky Dne 17. dubna ráno svítilo krásně sluníčko. Tak jako každý rok, i letos se děti s babou Zimnicí vydaly k řece Loučné rozloučit se se zimou. Zimnici hodily do vody a přivítaly jako zpívánkami. Baba Zimnice pěkně plula. Po břehu ji děti vyprovodily a vyprávěly si, jak jí bude v Severním moři dobře. Už víme, kudy a kam teče voda ze slepotického rybníka a až pojedeme na výlet, podíváme se, kde se vlévá Loučná do Labe. Cestičku řeky děti hledaly i na mapě. Pozorovaly rybáře, se zajíčkem si hrály na schovávanou. Výhled na Slepotice byl kouzelný. Šipky a značky nás vrátily zpátky do školky. Děti měly hlad jako vlci a spaly jako když je do vody hodí. Pozvání do knihovny Děti z mateřské školky navštívily knihovnu ve Slepoticích. Knihovnice paní Sochorová nás již čekala. Připravila nám výstavu dětských knížek. Děti si prohlížely, povídaly si o nich, učily se říkadla, dostaly hádanku, zahrály si na knihovnu. Dvě knížky si vybraly na čtení do školky. Už víme, jak a kde si můžeme vypůjčit knížku stačí přijít ve středu od do hodin do místní knihovny. Děkujeme paní knihovnici za pěkné dopoledne. Příspěvek poskytla paní Jelínková ředitelka mateřské školky Informace o činnosti svazu žen a Českého červeného kříže Český červený kříž a Český svaz žen mají v naší obci dlouholetou tradici. Před lety pracovala každá složka samostatně, ale po roce 1989 jsme se začaly scházet společně. Většinu akcí jsme organizovaly také společně, a to z jednoho prostého důvodu, protože většina žen byla organizována v obou složkách. Spolupracujeme s OÚ, kulturní komisí a ostatními složkami v obci, na společné akce finančně přispíváme. Každá složka (ČČK a ČSŽ) si vede svůj pokladní deník a vybírá členské příspěvky. Červený kříž má 41 členek a Svaz žen 45 členek. V letošním roce jsme uspořádaly nebo se podílely na těchto akcích: dětský maškarní karneval přednáška pana Zamazala Význam medu a jeho produktu na naše zdraví v místní knihovně byl zahájen kurz pro začátečníky práce s počítačem, připojení k Internetu kurz vedl pan Miroslav Patras na podzim budeme pokračovat návštěva výstavy v Pardubicích Dům a zahrada návštěva solné jeskyně v Pardubicích účastnilo se 17 občanů účast a pomoc našich členek při zajištění akce Vítání jara návštěva prodejní velikonoční výstavy v Senior centrum Moravany návštěva koncertu dechové hudby Živaňanka též v Senior centru lampiónový průvod a pálení čarodějnic Ještě máme v plánu tyto akce: Beseda o historii naší obce Přednáška na téma Vliv měsíce na naše zdraví Beseda o Číně a Mexiku Beseda s knihovnicí Výlet do Písečné Připravujeme výlet do Beskyd Návštěva Pizzerie v Hrochově Týnci Pro děti s ostatními složkami, dětský den, oslava začátku prázdnin Příspěvek poskytly: paní Eva Štěpánková a Marcela Šrámková Společenská rubrika Už jsme tady, vítejte nás Dne 26. listopadu loňského roku se nám narodila Nátálie Veselá. V letošním roce jsme zatím přivítali jednoho nového občánka a to Theu Kakrdovou, narozenou Vítáme naše malé princezničky a přejeme jim zdraví, štěstí, protože bez něho to nejde, a přání aby se jim v naši vsi dobře žilo. Životní jubilea: V první polovině letošního roku oslavují tito občané krásná životní jubilea: pan Eduard Křížek pan Jiří Tančin paní Irena Benešová paní Stanislava Teplá paní Ludmila Kaplanová paní Libuše Felcmanová paní Marie Bryčková paní Jiřina Jožáková paní Marie Šťastná paní Marie Žemličková Nejstarší občan v naší obci pan Jaromír Kučera, který oslaví letos v červnu krásných 96 let. Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojený život plný rozzářeného sluníčka.

4 Oslava Mezinárodního dne žen Oslava probíhala v pátek v místním kulturním domě. Pozvání přijalo více než 50 žen, přišli se pobavit i další občané. Jsme rádi, že cestu do Slepotic našli i občané z přilehlých osad Lipce, N.Holešovic a Bělešovic. V příjemném prostředí sálu společenského domu jsme strávili velmi hezký podvečer. Roztomilé vystoupení našich nejmenších z místní mateřské školky vystřídaly děti ze základní školy Dašice a také děti z Kostěnic. Mile překvapení připravil nájemce KD pan Vávra, který měl pro každou ženu připravenu nejen květinu, ale i kávu se zákusky. Vítání jara 2007 ve Slepoticích V sobotu dne 31. března 2007 se v naší obci uskutečnila celodenní akce Vítání jara. Zúčastnilo se na 500 až 600 postupně se střídajících hostů, mezi kterými byla i poslankyně Parlamentu České republiky ing. Alena Páralová, pan Josef Ulrych předseda Svazku obcí Loučná, obec Moravany zastoupila místostarostka obce paní Lada Louženská, ZŠ Dolní Roveň ředitel pan Břetislav Zahálka a další občané z naší i okolních obcí. Celou tuto akci nám pak radami a pomocí zaštítila paní Kamila Skopová historička a spisovatelka, z Oldřetic nedaleké Vysočiny. Obci, ve spolupráci s místní mateřskou školkou, hasiči, Sokoly, červeným křížem, svazem žen, s ostatními občany a nájemcem KD panem Vávrou, se podařilo připravit a vyzdobit sál kulturního domu. Místní ženy napekly asi 15 druhů cukroví, které ochutnali nejen účinkující, děti a všichni stánkaři, ale pohostili jsme i starší návštěvníky. Děti z mateřské školky pod vedením paní ředitelky Jelínkové a Schejbalové nejprve připravily krásnou jarní výstavu svých prací, která upoutala návštěvníky hned při vstupu do sálu. I jejich kulturní vystoupení bylo velmi dobře ohodnoceno všemi přítomnými diváky. Bylo pozváno 16 stánků jak prodejních, tak řemeslných a všem se u nás moc líbilo. Velké poděkování patří všem členkám kulturní komise, zvláště pak paní Věře Kňavové, která nejen zajistila spoustu pěkných dekorací, ale i organizačně připravila celou akci. Mladé maminky, které zastupovaly TJ Sokol a hasiče, měly připravený pro děti program před kulturním domem, takže o děti bylo postaráno a dospělí se mohli bavit. Přálo nám počasí, a tak po vystoupení mateřské školky, jsme vyšli s kapelou pana Jaroše, která nám všem hrála do kroku vyhnat zimu z naší vesnice. Za Ročkovými jsme Moranu utopili, vyzvedli lítečko a vrátili se zpět do KD, kde na nás se svým představením čekal pan Machač s dětským pěveckým souborem Poupata a dechovou kapelou, dále pak folklorní soubor Radost s doprovodnou kapelou Šmidlata z Pardubic. Celý program trval do 16 hodin. Obchodníci prodali i rozdali co měli, kolem 17 hodiny sbalili zbytky a s úsměvem, poděkováním a příslibem za rok nashledanou odjížděli. To, že se nám akce vydařila, potvrdilo i uznání návštěvníků, které vyjádřili zápisem v naší knize nazvané Nostalgie. Přece se však tato akce neobešla bez kritiky. Mnozí, kteří počítali, že je čeká v naši restauraci pohostinnost se zmýlili. Návštěvu tolika lidí nikdo nečekal, a tak malér byl hned na světě. Mnozí návštěvníci odcházeli nespokojeni, že jim nebylo umožněno se najíst a napít, kdy oni žádali. A to víte, jsme český národ, který má rád pohodu, dobré jídlo a pití. Doufáme však, že jídlo a pití nebylo to nejdůležitější, za čím lidé přišli do Slepotic. Těšíme se, že se společně za rok opět setkáme a pobavíme. Vždyť Slepotice vždy byly, jsou a nadále budou kulturní obcí. Velikonoční zvyklosti Jako každý rok, a věřte nebo nevěřte v obcí není pamětníka, který by si pamatoval, kdy tento velikonoční zvyk začal, nebo zda byl některý rok vynechán. Na Zelený čtvrtek před Velikonocemi začnou v pozdních odpoledních hodinách chlapci školou povinní po vsi klapat a vrzat. Dle pradávných zvyků klapou chlapci ráno, poledne a večer, to namísto zvonů, které odlétly do Říma. Celou přípravu má na starosti nejstarší z chlapců, kterému říkají pán. Vše má svá pravidla, jako například že u každého křížku a kostela musí všichni chlapci kleknout a modlí se Otče náš, pán ubírá chlapcům body za nekázeň, nepřítomnost a to vše se pak projeví při rozdělování koledy. Na Bílou sobotu pak ustrojí Jidáše, omotají jej senem nebo slámou a vozí jej v ozdobeném vozíku. U každého domu pak přeříkávají prastaré říkadlo: Ty Jidáši nevěrný, cos to učinil, že jsi svého mistra židům prozradil. Za to musíš v pekle sloužiti, s luciferem ďáblem tam býti. My školáci chodíme a Jidáše vodíme. Na konec říkadla začnou všichni chlapci kla pat, vrzat klapačkami a vrzáky a přitom volají: Páni, páni, dejte něco od klapání. Z každého domu pak klapáky obdarovávají vajíčky, sladkostmi a penězi. Když chlapci obejdou celou ves a osady, jidáše symbolicky pálí (posílají ho do pekel) Pak pán rozdělí koledu podle prastarých pravidel a zároveň mezi sebou určí pána pro příští velikonoce. Chlapci jsme rádi, že ctíte a dodržujete tradice v naši obci. Děkujeme

5 Připravované společenské akce Rozloučení s dětmi z mateřské školky, kteří se stanou po prázdninách prvňáčky základní školy ve velké zasedací místnosti KD Oslava dětského dne připravuje se výlet s dětmi školního věku, pro děti z mateřské školky bude řešeno po domluvě s paní ředitelkou Oslava začátku velkých prázdnin diskotéka, opékání buřtů, sportovní soutěže na hřišti Dne velká oslava 110 let založení SDH na koupališti soutěž požárního sportu, na kterou je přihlášeno zatím 30 družstev. TJ Sokol informuje Sokol Slepotice pořádá každý týden cvičení, pro různé věkové kategorie. A kdy cvičíme: pondělí od hodin nejmladší děti na zahradě mateřské školy nebo v zasedací místnosti obce. Pro případné další zájemce ráda podá informace paní Táňa Chmelíková. Také v pondělí od hodin cvičí starší ženy a to zdravotní tělocvik. V úterý od se koná cvičení na velkých míčích. Na tyto cvičení zveme všechny, kdo má rád pohyb a chce se odreagovat. Přijďte, rády Vás uvítáme. Chtěli jsme realizovat cvičení pro školní děti, ale nebyl zájem, kdyby jste se chtěli připojit určitě něco vymyslíme. Proto se obraťte na paní Venclovou, která by cvičení vedla. Naše úsilí je odměněno výsledky ze závodů. Zúčastnili jsme se zimního čtyřboje, kde Martin Melichárek a Lukáš Chyba obsadili ve svých kategoriích 1. místa. A nejmladší děti byly úspěšné na soutěži ve sportovní gymnastice, kde jsme dosáhli hezkých výsledků. Honzík Roček 1. místo Kubík Flíger a Maruška Ročková 2. místo Matýsek Chmelík 4. místo Vojtíšek Felcman 7. místo Martinek Flíger 14. místo Držte nám pěsti v dalších soutěžích nebo se přidejte k nám. Těšíme se na Vás. A zde je ještě spousta místa pro Vaše příspěvky.

6 Co už možná víte Obec zakoupila v měsíci dubnu minibus Ford Tranzit. Tento minibus bude sloužit všem spolkům, organizacím, sdružením a také občanům z obce a přilehlých osad. Minibus je pro 8 dospělých + řidič. První jízda byla určena ČČK a ČSŽ návštěvou Pizzerie v Hrochově Týnci. Všechny ženy si cestu moc pochvalovaly a již plánovaly další případné výlety. Jakým způsobem bude minibus přidělován, to ukáže čas, zatím kdo potřebuje, napíše si žádost na Obecní úřad tak, jak již učinili SDH. Pracovníci Obecního úřadu se pustili do těžké práce a zkulturnili pozemek hřiště, které je v majetku TJ Sokol. Ještě něco práce chybí, ale potom již bude hřiště hezké a děti si opět mají kde hrát. Jen doufáme, protože tam byl opravdu všelijaký nepořádek, že ten, kdo bude hřiště Sokolů užívat, je zanechá v takovém pořádku, jaké bylo když tam přišel a také doufáme, až vyhlásí Sokol brigádu, že bude hřiště plné ochotných rukou pomoci. A co určitě nevíte Určitě neví, že zastupitelstvo obce chystá vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Slepotice. Občanovi, který úmyslně či z nedbalosti poruší vyhlášku hrozí pokuta až do výše ,- Kč. Touto vyhláškou budeme řešit znečišťování obce exkrementy od psů. Od května již bude v obcích Mikroregionu fungovat Městská policie Dašice, která zatím bude bezplatně a zkušebně preventivně projíždět všechny obce, které jsou ve Svazku obcí Loučná. Jinak na zavolání starosty nebo místostarosty obce. Dopravní situaci v obci včetně měření rychlosti si Městská policie bude řešit sama na vlastní náklady, ovšem vybrané pokuty budou putovat ke zřizovatelům policie. A co na závěr, tohoto prvního vydání? Snad jen poděkování občanům za zájem o dění v naší obci a za trochu trpělivosti při čtení těchto řádků. Tento zpravodaj je bezplatný (i když něco stojí, jako dnes vše) a proto děkujeme že si výtisk berete skutečně ke čtení a ne na podpal. Ten, koho Slepotický zpravodaj zaujme se může zúčastnit anonymní ankety tím, že vhodí symbolickou jednu korunu do vystavené kasičky v prodejně u Kličků. A krátký aforismus či moudro: Náš největší úspěch není v tom, že neupadneme, ale v tom, že po pádu vždy znovu vstaneme.

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 23. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 23. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 23 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 22.11.2016 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Křovina Jiří Vacek Jiří Místo jednání: Obecní

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍVĚTICE KONANÉHO DNE OD 17:30 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍVĚTICE KONANÉHO DNE OD 17:30 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍVĚTICE KONANÉHO DNE 6.6. 2011 OD 17:30 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU 1) Zahájení provedla starostka obce Ing. Marcela Judlová, konstatovala přítomnost většiny členek ZO

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015

01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015 01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015 Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 17. 12. 2014 Zastupitelstvo obce schválilo: - Rozpočet na rok 2015. - Návrh rozpočtového opatření č. 3/2014. - Směrnice k cestovním náhradám.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2013

V Ř E S K O V Á K listopad 2013 V Ř E S K O V Á K listopad 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci se již dostaly opravdu ke svému konci, nyní nás ještě čeká papírová bitva. Bohužel musím oznámit, že spuštění proběhne

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Obecní úřad Rozsochatec. V období od 1.1. 2011 do 31. 3. 2011 se dožívají významného životního jubilea:

Obecní úřad Rozsochatec. V období od 1.1. 2011 do 31. 3. 2011 se dožívají významného životního jubilea: Obecní úřad Rozsochatec Jubilanti V období od 1.1. 2011 do 31. 3. 2011 se dožívají významného životního jubilea: Zadinová Bohumila Opršal Jaroslav Kaiserová Eva Kaiser Miroslav Jubilantům blahopřejeme

Více

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 8. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Zpravodaj Cotkytle rvenec, srpen, září, 3/2003 če Chaloupka v Herborticích Máme tady léto, nejteplejší a jedno z nejhezčích

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Infozpravodaj ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI. Slezské Pavlovice

Infozpravodaj ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI. Slezské Pavlovice Z I Infozpravodaj Slezské Pavlovice Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 č. VI./04/2016 MK ČR E 22256 ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI OČEKÁVANÁ OPRAVA CENTRÁLNÍ CESTY V

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Přehled událostí za rok 2010 v Přeborově:

Přehled událostí za rok 2010 v Přeborově: Prosinec 2010 Zdarma Přehled událostí za rok 2010 v Přeborově: Z evidence obyvatel : Počet obyvatel k 1.1.2010 je v obci 127 a 70 domů s číslem popisným. Odhlášeni v roce 2010: 2 osoby Přihlášeni v roce

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 6. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 6. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.04.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Místo jednání: Obecní

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Přítomno: 9 členů zastupitelstva Omluven: Roman Veselka Hosté: Václav Matoušek, Tkáčová - občané Program jednání 1) Zahájení

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního úřadu. Najdete v něm také zajímavosti z historie obce a okolí. Dočtete se o práci společenských

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více