Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007"

Transkript

1 Občasník zpráv, informací, nápadů a postřehů členů zasupitelstva, složek obce, ale i příspěvků Vás - občanů. Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007 Protože zastupitelé obce chtějí být vstřícní a blízce spolupracovat s občany, se spolky, sdruženími a organizacemi, které v naší obci fungují, prosíme touto cestou, aby se zúčastňovali jednání obecního zastupitelstva a připravovali si náměty, žádosti o pomoc při jejich činnosti. Obecní zastupitelstvo si velmi cení aktivity všech spolků, ale i jednotlivých občanů a byli bychom moc spokojeni, kdyby u nás zůstala pradávná soudružnost a ochota si navzájem kdykoliv pomoci. Jak by se nám všem dobře v naši vesnici žilo, kdybychom se na sebe usmívali, nezáviděli si a věřte tomu byli bychom určitě šťastnější. Vždyť jedno moudré přísloví říká: Když člověk rozdává dobro kolem sebe, nedává radost jen obdarovaným, ale i on sám velké štěstí prožívá. Vodovod Po mnoha telefonátech na VaK Pardubice, Krajský úřad Pardubice, se po rozhovoru s ing. Páralovou, která navštívila naši obec, snad protrhly ledy. Je již vyvolané jednání mezi obcí a VaKem s tím, že by se mělo začít v květnu konkrétně jednat o postupu prací. Nezoufejme, že to tak dlouho trvá. Důležité je, že se vůbec letos začne a plně doufáme, že i úspěšně dokončí. Takže milí občané nezapomeňte, kdo jste podepsali závaznou žádost o zhotovení vodovodní přípojky, že spoluúčast Vás občanů, byla stanovena paušální částkou 5.500,- Kč. Jakým způsobem a kdy bude muset být částka zaplacena Vás budeme informovat včas. Nyní si všichni přejeme: Hlavně už začněme. Územní plán Dle nových platných stavebních zákonů má obec povinnost vypracovat územní plán. Tento nebyl nikdy v naši obci vypracován, byla pouze tak zvaná studie, která od ledna letošního roku neplatí. Na vypracování územního plánu se ze zákona podílí Pardubický kraj. Dne 16. dubna 2007 proběhla první schůzka se zástupci stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic. Obec má vytipované lokality pro výstavbu rodinných domků, záleží však na urbanistickém návrhu celé obce, kde se projeví, která část obce bude podnikatelskou zónou, kde budeme plánovat sportoviště a kde nové bydlení pro naše občany. Na zasedání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno podání žádosti o vypracování územního rozhodnutí. Další podrobnější informace Vám budeme podávat postupně na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva. Sekání trávy na soukromých pozemcích Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne schválilo sekání trávy pro zájemce na jejich soukromých pozemcích. Cena za 1 hodinu práce sečení Kč.300,- se skládá ze 3 položek a to: spotřeba pohonných hmot, cena práce a opotřebení techniky. Ti, kteří budou mít zájem o posečení trávy, si tuto službu objednají u kteréhokoliv zastupitele obce, nebo přímo u pana Patrase, který určuje termín výkonu práce. Upozorňujeme, že vždy budou upřednostňovány práce pro obec. Zaměstnanci obecního úřadu V současné době má stálý pracovní poměr u obce p. Miroslav Patras, který má funkci účetního a rozpočtáře obce, zároveň řeší běžné provozní záležitosti obce, protože funkce starosty i místostarosty je neuvolněná. Dále řídí a dle časových možností spolupracuje s pracovníky na veřejně prospěšných pracích. Pro letošní rok nám úřad práce platí minimální mzdu a základní odvody z ní pro 3 zaměstnance, kteří však musí být držiteli ZPS. Také si odpracovává 1 místní občan trest na veřejně prospěšných pracích a to ve výši 200 hodin. Informace ČEZu Jak byli již občané informováni na zastupitelstvu obce zástupcem ČEZu panem Štumpfem, v roce 2008 připravuje tato firma položení veškerého elektrického vedení do země. Z proběhlé diskuze vyplynula žádost, aby občané byli vstřícní a nápomocni pracovníkům ČEZu, kteří v letošním roce celou akci připravují. V současné době navštěvuje projektant pan Štumpf jednotlivé domy a projednává s majiteli, kudy povede nové připojení. K danému problému se ještě na některém zastupitelstvu koncem roku s pracovníky ČEZu setkáme a oni nám podají bližší informace.

2 Organizační záležitosti Chceme touto cestou poprosit všechny občany, aby nepohazovali různé papírky od cukrovinek, krabičky a nedopalky od cigaret po silnici. Umístíme další odpadkové koše a doufáme, že se stav pořádku v obci zlepší. Vzkaz pro chovatele psů a psíků. Víme, že platíte poplatky ze psů, ale těch Kč. 50,- za psa Vám nedává právo, že Váš pes, kdykoliv s ním jdete na procházku, udělá svou potřebu na chodníku nebo trávníku, který sekáme. Jestliže se situace (dost kritická) nezmění, Obecní úřad bude muset přijmout vyhlášku, ve které se zvednou poplatky ze psů až do výše Kč. 1500,- za psa, abychom mohli nakoupit odpadní koše a hygienické sáčky a pořádek udržovat sami. Náklady však zaplatí majitelé všech psů. Nadále platí zákaz volného pobíhání psů dle obecní vyhlášky přijaté již před deseti roky. Obecní zastupitelstvo prosí touto cestou občany, kteří se již starají (udržují obecní pozemky mají na nich malé zahrádky) o pozemky před domem, aby se domluvili přímo na obci nebo s panem Patrasem o údržbě těchto pozemků, kterou si budou provádět sami, pokud to je v jejich silách. Každý má jinou představu o tom, jak by to mělo před jeho domem vypadat, a tak necháme na inspiraci občanů jak hezké budou obecní pozemky před jejich domem. Dohoda a domluva je možná vždy. Dále prosíme ty, kteří jezdí na kolech, nebo chodí na procházku, dívejte se pozorně, kdo nám za vsí znečišťuje příkopy, remízky a podobně. Víme, že místní občané to nejsou, ale není důvod proč by nám toto zde beztrestně dělali cizí lidé. Jako další výstrahu: upozorňujeme sběratele staronového železa, že v současné době je v nabídce kamerový systém za velmi výhodné ceny, který je a bude i nadále jak v obci, tak různých podnikatelských subjektech instalován a kamera se spouští, jestliže v nočních hodinách dojde k pohybu osob na jejich pozemku. Tento materiál bude dán k dispozici městské polici, která jej bude každý měsíc vyhodnocovat. Existuje i další ochranný systém jak svůj majetek ochránit proti škůdcům. Bude-li mít někdo z občanů zájem, o tento ochranný systém obraťte se o radu na obecním úřadě. Všichni dobře víme, kteří lidé nám toto trápení způsobují, takže by bylo dobré spojit své nápady a síly a snad i s tímto problémem si společně dokážeme poradit. Nu a vy nezvaní chňapkové pozor začíná Vám v naší obci velký problém. Ještě se k našemu sluchu donesl další problém. Byli jsme upozorněni pracovníky ČD, že některé děti a mladiství z naší obce chodí do Jiříčka k přejezdu a různě zkouší, co vydrží automatické závory. Byli jsme poučeni, že závory jsou řízeny přes počítač a jakýkoliv zásah jako je zdvíhání, houpání na nich a další hlouposti, které tam naše děti dělají, způsobují zaměstnancům drah velký problém, a to nejen projíždějícím vlakům, ale i na centrálních stanicích na počítačích, které tyto závory řídí. Upozorňujeme rodiče, aby děti napomenuli, protože důsledky poškození počítačového systému řízení závor mohou být obrovských rozměrů a budou to právě rodiče, kteří budou muset náklady spojené s poruchou závor hradit. České dráhy si již instalovaly kameru, takže zjistit viníka nebude žádný problém. Staronový problém Prosíme o pomoc při snižování nákladů na odpadové hospodářství obce. Pamatujte, že jsou to Vaše peníze z Vašich daní! Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, kteří využívají odpadových kontejnerů, aby plasty donesené v igelitových taškách, pytlích nebo jiných obalech vysypali do příslušného kontejneru. Rovněž Vás žádáme, abyste zmenšovali objem plastových láhví alespoň jejich sešlápnutím. Za Váš pozitivní přístup v otázce plastů Vám předem děkujeme. Jaká řemesla a služby fungují v naší obci? Chtěli bychom v příštím vydání našich novinek z OÚ seznámit občany s přehledem řemeslníků, podnikatelů, služeb, pěstitelů a chovatelů v naší obci. Tak tedy vy, kteří máte zájem o jednoduchou prezentaci svých služeb přineste podklady na Obecní úřad a my Vám je rádi zveřejníme. Ještě víme, že u nás existuje takzvaná sousedská výpomoc něco opravit, uvařit, upéci, vypěstovat, zkrátka můžete v našem příštím vydání své přebytky nebo služby po sousedsku (to znamená bez zisku) nabídnout ostatním občanům, jako sousedskou výpomoc. Místní knihovna informuje Provozní doba místní knihovny je stejná: každá středa od do hodin. V knihovně se neustále obměňují knihy se střediskovou knihovnou v Dašicích. Jsou k dispozici i různé aktuální časopisy, jako: zajímavosti, Katka, Dovolená, Dům a zahrada a podobně. Takže si myslíme, že si každý kdo přijde vybere. Zároveň upozorňuji, že v knihovně je umístěn počítač s funkčním internetem, který je určen pro širokou veřejnost. Byli bychom rádi, kdyby místní občané více tento internet využívali. Kolik má naše obec obyvatel? V současný stav obyvatel je 443 osob. Byli bychom rádi, kdy se tento stav zvýšil, protože kolik budeme mít v naši obci obyvatel, tolik budeme dostávat financí z odevzdaných daní. V současné době se daně rozdělují dle počtu obyvatel, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v naší obci.

3 Informace z mateřské školky Dne 17. dubna ráno svítilo krásně sluníčko. Tak jako každý rok, i letos se děti s babou Zimnicí vydaly k řece Loučné rozloučit se se zimou. Zimnici hodily do vody a přivítaly jako zpívánkami. Baba Zimnice pěkně plula. Po břehu ji děti vyprovodily a vyprávěly si, jak jí bude v Severním moři dobře. Už víme, kudy a kam teče voda ze slepotického rybníka a až pojedeme na výlet, podíváme se, kde se vlévá Loučná do Labe. Cestičku řeky děti hledaly i na mapě. Pozorovaly rybáře, se zajíčkem si hrály na schovávanou. Výhled na Slepotice byl kouzelný. Šipky a značky nás vrátily zpátky do školky. Děti měly hlad jako vlci a spaly jako když je do vody hodí. Pozvání do knihovny Děti z mateřské školky navštívily knihovnu ve Slepoticích. Knihovnice paní Sochorová nás již čekala. Připravila nám výstavu dětských knížek. Děti si prohlížely, povídaly si o nich, učily se říkadla, dostaly hádanku, zahrály si na knihovnu. Dvě knížky si vybraly na čtení do školky. Už víme, jak a kde si můžeme vypůjčit knížku stačí přijít ve středu od do hodin do místní knihovny. Děkujeme paní knihovnici za pěkné dopoledne. Příspěvek poskytla paní Jelínková ředitelka mateřské školky Informace o činnosti svazu žen a Českého červeného kříže Český červený kříž a Český svaz žen mají v naší obci dlouholetou tradici. Před lety pracovala každá složka samostatně, ale po roce 1989 jsme se začaly scházet společně. Většinu akcí jsme organizovaly také společně, a to z jednoho prostého důvodu, protože většina žen byla organizována v obou složkách. Spolupracujeme s OÚ, kulturní komisí a ostatními složkami v obci, na společné akce finančně přispíváme. Každá složka (ČČK a ČSŽ) si vede svůj pokladní deník a vybírá členské příspěvky. Červený kříž má 41 členek a Svaz žen 45 členek. V letošním roce jsme uspořádaly nebo se podílely na těchto akcích: dětský maškarní karneval přednáška pana Zamazala Význam medu a jeho produktu na naše zdraví v místní knihovně byl zahájen kurz pro začátečníky práce s počítačem, připojení k Internetu kurz vedl pan Miroslav Patras na podzim budeme pokračovat návštěva výstavy v Pardubicích Dům a zahrada návštěva solné jeskyně v Pardubicích účastnilo se 17 občanů účast a pomoc našich členek při zajištění akce Vítání jara návštěva prodejní velikonoční výstavy v Senior centrum Moravany návštěva koncertu dechové hudby Živaňanka též v Senior centru lampiónový průvod a pálení čarodějnic Ještě máme v plánu tyto akce: Beseda o historii naší obce Přednáška na téma Vliv měsíce na naše zdraví Beseda o Číně a Mexiku Beseda s knihovnicí Výlet do Písečné Připravujeme výlet do Beskyd Návštěva Pizzerie v Hrochově Týnci Pro děti s ostatními složkami, dětský den, oslava začátku prázdnin Příspěvek poskytly: paní Eva Štěpánková a Marcela Šrámková Společenská rubrika Už jsme tady, vítejte nás Dne 26. listopadu loňského roku se nám narodila Nátálie Veselá. V letošním roce jsme zatím přivítali jednoho nového občánka a to Theu Kakrdovou, narozenou Vítáme naše malé princezničky a přejeme jim zdraví, štěstí, protože bez něho to nejde, a přání aby se jim v naši vsi dobře žilo. Životní jubilea: V první polovině letošního roku oslavují tito občané krásná životní jubilea: pan Eduard Křížek pan Jiří Tančin paní Irena Benešová paní Stanislava Teplá paní Ludmila Kaplanová paní Libuše Felcmanová paní Marie Bryčková paní Jiřina Jožáková paní Marie Šťastná paní Marie Žemličková Nejstarší občan v naší obci pan Jaromír Kučera, který oslaví letos v červnu krásných 96 let. Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojený život plný rozzářeného sluníčka.

4 Oslava Mezinárodního dne žen Oslava probíhala v pátek v místním kulturním domě. Pozvání přijalo více než 50 žen, přišli se pobavit i další občané. Jsme rádi, že cestu do Slepotic našli i občané z přilehlých osad Lipce, N.Holešovic a Bělešovic. V příjemném prostředí sálu společenského domu jsme strávili velmi hezký podvečer. Roztomilé vystoupení našich nejmenších z místní mateřské školky vystřídaly děti ze základní školy Dašice a také děti z Kostěnic. Mile překvapení připravil nájemce KD pan Vávra, který měl pro každou ženu připravenu nejen květinu, ale i kávu se zákusky. Vítání jara 2007 ve Slepoticích V sobotu dne 31. března 2007 se v naší obci uskutečnila celodenní akce Vítání jara. Zúčastnilo se na 500 až 600 postupně se střídajících hostů, mezi kterými byla i poslankyně Parlamentu České republiky ing. Alena Páralová, pan Josef Ulrych předseda Svazku obcí Loučná, obec Moravany zastoupila místostarostka obce paní Lada Louženská, ZŠ Dolní Roveň ředitel pan Břetislav Zahálka a další občané z naší i okolních obcí. Celou tuto akci nám pak radami a pomocí zaštítila paní Kamila Skopová historička a spisovatelka, z Oldřetic nedaleké Vysočiny. Obci, ve spolupráci s místní mateřskou školkou, hasiči, Sokoly, červeným křížem, svazem žen, s ostatními občany a nájemcem KD panem Vávrou, se podařilo připravit a vyzdobit sál kulturního domu. Místní ženy napekly asi 15 druhů cukroví, které ochutnali nejen účinkující, děti a všichni stánkaři, ale pohostili jsme i starší návštěvníky. Děti z mateřské školky pod vedením paní ředitelky Jelínkové a Schejbalové nejprve připravily krásnou jarní výstavu svých prací, která upoutala návštěvníky hned při vstupu do sálu. I jejich kulturní vystoupení bylo velmi dobře ohodnoceno všemi přítomnými diváky. Bylo pozváno 16 stánků jak prodejních, tak řemeslných a všem se u nás moc líbilo. Velké poděkování patří všem členkám kulturní komise, zvláště pak paní Věře Kňavové, která nejen zajistila spoustu pěkných dekorací, ale i organizačně připravila celou akci. Mladé maminky, které zastupovaly TJ Sokol a hasiče, měly připravený pro děti program před kulturním domem, takže o děti bylo postaráno a dospělí se mohli bavit. Přálo nám počasí, a tak po vystoupení mateřské školky, jsme vyšli s kapelou pana Jaroše, která nám všem hrála do kroku vyhnat zimu z naší vesnice. Za Ročkovými jsme Moranu utopili, vyzvedli lítečko a vrátili se zpět do KD, kde na nás se svým představením čekal pan Machač s dětským pěveckým souborem Poupata a dechovou kapelou, dále pak folklorní soubor Radost s doprovodnou kapelou Šmidlata z Pardubic. Celý program trval do 16 hodin. Obchodníci prodali i rozdali co měli, kolem 17 hodiny sbalili zbytky a s úsměvem, poděkováním a příslibem za rok nashledanou odjížděli. To, že se nám akce vydařila, potvrdilo i uznání návštěvníků, které vyjádřili zápisem v naší knize nazvané Nostalgie. Přece se však tato akce neobešla bez kritiky. Mnozí, kteří počítali, že je čeká v naši restauraci pohostinnost se zmýlili. Návštěvu tolika lidí nikdo nečekal, a tak malér byl hned na světě. Mnozí návštěvníci odcházeli nespokojeni, že jim nebylo umožněno se najíst a napít, kdy oni žádali. A to víte, jsme český národ, který má rád pohodu, dobré jídlo a pití. Doufáme však, že jídlo a pití nebylo to nejdůležitější, za čím lidé přišli do Slepotic. Těšíme se, že se společně za rok opět setkáme a pobavíme. Vždyť Slepotice vždy byly, jsou a nadále budou kulturní obcí. Velikonoční zvyklosti Jako každý rok, a věřte nebo nevěřte v obcí není pamětníka, který by si pamatoval, kdy tento velikonoční zvyk začal, nebo zda byl některý rok vynechán. Na Zelený čtvrtek před Velikonocemi začnou v pozdních odpoledních hodinách chlapci školou povinní po vsi klapat a vrzat. Dle pradávných zvyků klapou chlapci ráno, poledne a večer, to namísto zvonů, které odlétly do Říma. Celou přípravu má na starosti nejstarší z chlapců, kterému říkají pán. Vše má svá pravidla, jako například že u každého křížku a kostela musí všichni chlapci kleknout a modlí se Otče náš, pán ubírá chlapcům body za nekázeň, nepřítomnost a to vše se pak projeví při rozdělování koledy. Na Bílou sobotu pak ustrojí Jidáše, omotají jej senem nebo slámou a vozí jej v ozdobeném vozíku. U každého domu pak přeříkávají prastaré říkadlo: Ty Jidáši nevěrný, cos to učinil, že jsi svého mistra židům prozradil. Za to musíš v pekle sloužiti, s luciferem ďáblem tam býti. My školáci chodíme a Jidáše vodíme. Na konec říkadla začnou všichni chlapci kla pat, vrzat klapačkami a vrzáky a přitom volají: Páni, páni, dejte něco od klapání. Z každého domu pak klapáky obdarovávají vajíčky, sladkostmi a penězi. Když chlapci obejdou celou ves a osady, jidáše symbolicky pálí (posílají ho do pekel) Pak pán rozdělí koledu podle prastarých pravidel a zároveň mezi sebou určí pána pro příští velikonoce. Chlapci jsme rádi, že ctíte a dodržujete tradice v naši obci. Děkujeme

5 Připravované společenské akce Rozloučení s dětmi z mateřské školky, kteří se stanou po prázdninách prvňáčky základní školy ve velké zasedací místnosti KD Oslava dětského dne připravuje se výlet s dětmi školního věku, pro děti z mateřské školky bude řešeno po domluvě s paní ředitelkou Oslava začátku velkých prázdnin diskotéka, opékání buřtů, sportovní soutěže na hřišti Dne velká oslava 110 let založení SDH na koupališti soutěž požárního sportu, na kterou je přihlášeno zatím 30 družstev. TJ Sokol informuje Sokol Slepotice pořádá každý týden cvičení, pro různé věkové kategorie. A kdy cvičíme: pondělí od hodin nejmladší děti na zahradě mateřské školy nebo v zasedací místnosti obce. Pro případné další zájemce ráda podá informace paní Táňa Chmelíková. Také v pondělí od hodin cvičí starší ženy a to zdravotní tělocvik. V úterý od se koná cvičení na velkých míčích. Na tyto cvičení zveme všechny, kdo má rád pohyb a chce se odreagovat. Přijďte, rády Vás uvítáme. Chtěli jsme realizovat cvičení pro školní děti, ale nebyl zájem, kdyby jste se chtěli připojit určitě něco vymyslíme. Proto se obraťte na paní Venclovou, která by cvičení vedla. Naše úsilí je odměněno výsledky ze závodů. Zúčastnili jsme se zimního čtyřboje, kde Martin Melichárek a Lukáš Chyba obsadili ve svých kategoriích 1. místa. A nejmladší děti byly úspěšné na soutěži ve sportovní gymnastice, kde jsme dosáhli hezkých výsledků. Honzík Roček 1. místo Kubík Flíger a Maruška Ročková 2. místo Matýsek Chmelík 4. místo Vojtíšek Felcman 7. místo Martinek Flíger 14. místo Držte nám pěsti v dalších soutěžích nebo se přidejte k nám. Těšíme se na Vás. A zde je ještě spousta místa pro Vaše příspěvky.

6 Co už možná víte Obec zakoupila v měsíci dubnu minibus Ford Tranzit. Tento minibus bude sloužit všem spolkům, organizacím, sdružením a také občanům z obce a přilehlých osad. Minibus je pro 8 dospělých + řidič. První jízda byla určena ČČK a ČSŽ návštěvou Pizzerie v Hrochově Týnci. Všechny ženy si cestu moc pochvalovaly a již plánovaly další případné výlety. Jakým způsobem bude minibus přidělován, to ukáže čas, zatím kdo potřebuje, napíše si žádost na Obecní úřad tak, jak již učinili SDH. Pracovníci Obecního úřadu se pustili do těžké práce a zkulturnili pozemek hřiště, které je v majetku TJ Sokol. Ještě něco práce chybí, ale potom již bude hřiště hezké a děti si opět mají kde hrát. Jen doufáme, protože tam byl opravdu všelijaký nepořádek, že ten, kdo bude hřiště Sokolů užívat, je zanechá v takovém pořádku, jaké bylo když tam přišel a také doufáme, až vyhlásí Sokol brigádu, že bude hřiště plné ochotných rukou pomoci. A co určitě nevíte Určitě neví, že zastupitelstvo obce chystá vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Slepotice. Občanovi, který úmyslně či z nedbalosti poruší vyhlášku hrozí pokuta až do výše ,- Kč. Touto vyhláškou budeme řešit znečišťování obce exkrementy od psů. Od května již bude v obcích Mikroregionu fungovat Městská policie Dašice, která zatím bude bezplatně a zkušebně preventivně projíždět všechny obce, které jsou ve Svazku obcí Loučná. Jinak na zavolání starosty nebo místostarosty obce. Dopravní situaci v obci včetně měření rychlosti si Městská policie bude řešit sama na vlastní náklady, ovšem vybrané pokuty budou putovat ke zřizovatelům policie. A co na závěr, tohoto prvního vydání? Snad jen poděkování občanům za zájem o dění v naší obci a za trochu trpělivosti při čtení těchto řádků. Tento zpravodaj je bezplatný (i když něco stojí, jako dnes vše) a proto děkujeme že si výtisk berete skutečně ke čtení a ne na podpal. Ten, koho Slepotický zpravodaj zaujme se může zúčastnit anonymní ankety tím, že vhodí symbolickou jednu korunu do vystavené kasičky v prodejně u Kličků. A krátký aforismus či moudro: Náš největší úspěch není v tom, že neupadneme, ale v tom, že po pádu vždy znovu vstaneme.

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Přítomno: 9 členů zastupitelstva Omluven: Roman Veselka Hosté: Václav Matoušek, Tkáčová - občané Program jednání 1) Zahájení

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 14.1.2008

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 14.1.2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 14.1.2008-1. sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s p. Lubošem Boržíkem na odprodej části pozemku p.č.798/1 v k.ú.leštinka v ceně Kč 50,- za m2, podle

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 9.12. 2009 Přítomni : Ing. Mikeš, Ing. Valenta, sl. Kučerová, pí Kinská, p.matěcha, Ing. Salaba p. Šilhán Hosté : p. Řehák, sl. Pajkrtová Návrhová komise :

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady ZPRAVODAJ 2/2015 PLATBY POPLATKŮ za odpad a ze psů v roce 2015. Poplatky za odpad a ze psů je možno uhradit: - v hotovosti na Obecním úřadě u paní Valoškové (telefon 558404550), čís.dveří 202, a to pouze

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více