Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007"

Transkript

1 Občasník zpráv, informací, nápadů a postřehů členů zasupitelstva, složek obce, ale i příspěvků Vás - občanů. Slepotický zpravodaj Informace Obecního úřadu Květen 2007 Protože zastupitelé obce chtějí být vstřícní a blízce spolupracovat s občany, se spolky, sdruženími a organizacemi, které v naší obci fungují, prosíme touto cestou, aby se zúčastňovali jednání obecního zastupitelstva a připravovali si náměty, žádosti o pomoc při jejich činnosti. Obecní zastupitelstvo si velmi cení aktivity všech spolků, ale i jednotlivých občanů a byli bychom moc spokojeni, kdyby u nás zůstala pradávná soudružnost a ochota si navzájem kdykoliv pomoci. Jak by se nám všem dobře v naši vesnici žilo, kdybychom se na sebe usmívali, nezáviděli si a věřte tomu byli bychom určitě šťastnější. Vždyť jedno moudré přísloví říká: Když člověk rozdává dobro kolem sebe, nedává radost jen obdarovaným, ale i on sám velké štěstí prožívá. Vodovod Po mnoha telefonátech na VaK Pardubice, Krajský úřad Pardubice, se po rozhovoru s ing. Páralovou, která navštívila naši obec, snad protrhly ledy. Je již vyvolané jednání mezi obcí a VaKem s tím, že by se mělo začít v květnu konkrétně jednat o postupu prací. Nezoufejme, že to tak dlouho trvá. Důležité je, že se vůbec letos začne a plně doufáme, že i úspěšně dokončí. Takže milí občané nezapomeňte, kdo jste podepsali závaznou žádost o zhotovení vodovodní přípojky, že spoluúčast Vás občanů, byla stanovena paušální částkou 5.500,- Kč. Jakým způsobem a kdy bude muset být částka zaplacena Vás budeme informovat včas. Nyní si všichni přejeme: Hlavně už začněme. Územní plán Dle nových platných stavebních zákonů má obec povinnost vypracovat územní plán. Tento nebyl nikdy v naši obci vypracován, byla pouze tak zvaná studie, která od ledna letošního roku neplatí. Na vypracování územního plánu se ze zákona podílí Pardubický kraj. Dne 16. dubna 2007 proběhla první schůzka se zástupci stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic. Obec má vytipované lokality pro výstavbu rodinných domků, záleží však na urbanistickém návrhu celé obce, kde se projeví, která část obce bude podnikatelskou zónou, kde budeme plánovat sportoviště a kde nové bydlení pro naše občany. Na zasedání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno podání žádosti o vypracování územního rozhodnutí. Další podrobnější informace Vám budeme podávat postupně na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva. Sekání trávy na soukromých pozemcích Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne schválilo sekání trávy pro zájemce na jejich soukromých pozemcích. Cena za 1 hodinu práce sečení Kč.300,- se skládá ze 3 položek a to: spotřeba pohonných hmot, cena práce a opotřebení techniky. Ti, kteří budou mít zájem o posečení trávy, si tuto službu objednají u kteréhokoliv zastupitele obce, nebo přímo u pana Patrase, který určuje termín výkonu práce. Upozorňujeme, že vždy budou upřednostňovány práce pro obec. Zaměstnanci obecního úřadu V současné době má stálý pracovní poměr u obce p. Miroslav Patras, který má funkci účetního a rozpočtáře obce, zároveň řeší běžné provozní záležitosti obce, protože funkce starosty i místostarosty je neuvolněná. Dále řídí a dle časových možností spolupracuje s pracovníky na veřejně prospěšných pracích. Pro letošní rok nám úřad práce platí minimální mzdu a základní odvody z ní pro 3 zaměstnance, kteří však musí být držiteli ZPS. Také si odpracovává 1 místní občan trest na veřejně prospěšných pracích a to ve výši 200 hodin. Informace ČEZu Jak byli již občané informováni na zastupitelstvu obce zástupcem ČEZu panem Štumpfem, v roce 2008 připravuje tato firma položení veškerého elektrického vedení do země. Z proběhlé diskuze vyplynula žádost, aby občané byli vstřícní a nápomocni pracovníkům ČEZu, kteří v letošním roce celou akci připravují. V současné době navštěvuje projektant pan Štumpf jednotlivé domy a projednává s majiteli, kudy povede nové připojení. K danému problému se ještě na některém zastupitelstvu koncem roku s pracovníky ČEZu setkáme a oni nám podají bližší informace.

2 Organizační záležitosti Chceme touto cestou poprosit všechny občany, aby nepohazovali různé papírky od cukrovinek, krabičky a nedopalky od cigaret po silnici. Umístíme další odpadkové koše a doufáme, že se stav pořádku v obci zlepší. Vzkaz pro chovatele psů a psíků. Víme, že platíte poplatky ze psů, ale těch Kč. 50,- za psa Vám nedává právo, že Váš pes, kdykoliv s ním jdete na procházku, udělá svou potřebu na chodníku nebo trávníku, který sekáme. Jestliže se situace (dost kritická) nezmění, Obecní úřad bude muset přijmout vyhlášku, ve které se zvednou poplatky ze psů až do výše Kč. 1500,- za psa, abychom mohli nakoupit odpadní koše a hygienické sáčky a pořádek udržovat sami. Náklady však zaplatí majitelé všech psů. Nadále platí zákaz volného pobíhání psů dle obecní vyhlášky přijaté již před deseti roky. Obecní zastupitelstvo prosí touto cestou občany, kteří se již starají (udržují obecní pozemky mají na nich malé zahrádky) o pozemky před domem, aby se domluvili přímo na obci nebo s panem Patrasem o údržbě těchto pozemků, kterou si budou provádět sami, pokud to je v jejich silách. Každý má jinou představu o tom, jak by to mělo před jeho domem vypadat, a tak necháme na inspiraci občanů jak hezké budou obecní pozemky před jejich domem. Dohoda a domluva je možná vždy. Dále prosíme ty, kteří jezdí na kolech, nebo chodí na procházku, dívejte se pozorně, kdo nám za vsí znečišťuje příkopy, remízky a podobně. Víme, že místní občané to nejsou, ale není důvod proč by nám toto zde beztrestně dělali cizí lidé. Jako další výstrahu: upozorňujeme sběratele staronového železa, že v současné době je v nabídce kamerový systém za velmi výhodné ceny, který je a bude i nadále jak v obci, tak různých podnikatelských subjektech instalován a kamera se spouští, jestliže v nočních hodinách dojde k pohybu osob na jejich pozemku. Tento materiál bude dán k dispozici městské polici, která jej bude každý měsíc vyhodnocovat. Existuje i další ochranný systém jak svůj majetek ochránit proti škůdcům. Bude-li mít někdo z občanů zájem, o tento ochranný systém obraťte se o radu na obecním úřadě. Všichni dobře víme, kteří lidé nám toto trápení způsobují, takže by bylo dobré spojit své nápady a síly a snad i s tímto problémem si společně dokážeme poradit. Nu a vy nezvaní chňapkové pozor začíná Vám v naší obci velký problém. Ještě se k našemu sluchu donesl další problém. Byli jsme upozorněni pracovníky ČD, že některé děti a mladiství z naší obce chodí do Jiříčka k přejezdu a různě zkouší, co vydrží automatické závory. Byli jsme poučeni, že závory jsou řízeny přes počítač a jakýkoliv zásah jako je zdvíhání, houpání na nich a další hlouposti, které tam naše děti dělají, způsobují zaměstnancům drah velký problém, a to nejen projíždějícím vlakům, ale i na centrálních stanicích na počítačích, které tyto závory řídí. Upozorňujeme rodiče, aby děti napomenuli, protože důsledky poškození počítačového systému řízení závor mohou být obrovských rozměrů a budou to právě rodiče, kteří budou muset náklady spojené s poruchou závor hradit. České dráhy si již instalovaly kameru, takže zjistit viníka nebude žádný problém. Staronový problém Prosíme o pomoc při snižování nákladů na odpadové hospodářství obce. Pamatujte, že jsou to Vaše peníze z Vašich daní! Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, kteří využívají odpadových kontejnerů, aby plasty donesené v igelitových taškách, pytlích nebo jiných obalech vysypali do příslušného kontejneru. Rovněž Vás žádáme, abyste zmenšovali objem plastových láhví alespoň jejich sešlápnutím. Za Váš pozitivní přístup v otázce plastů Vám předem děkujeme. Jaká řemesla a služby fungují v naší obci? Chtěli bychom v příštím vydání našich novinek z OÚ seznámit občany s přehledem řemeslníků, podnikatelů, služeb, pěstitelů a chovatelů v naší obci. Tak tedy vy, kteří máte zájem o jednoduchou prezentaci svých služeb přineste podklady na Obecní úřad a my Vám je rádi zveřejníme. Ještě víme, že u nás existuje takzvaná sousedská výpomoc něco opravit, uvařit, upéci, vypěstovat, zkrátka můžete v našem příštím vydání své přebytky nebo služby po sousedsku (to znamená bez zisku) nabídnout ostatním občanům, jako sousedskou výpomoc. Místní knihovna informuje Provozní doba místní knihovny je stejná: každá středa od do hodin. V knihovně se neustále obměňují knihy se střediskovou knihovnou v Dašicích. Jsou k dispozici i různé aktuální časopisy, jako: zajímavosti, Katka, Dovolená, Dům a zahrada a podobně. Takže si myslíme, že si každý kdo přijde vybere. Zároveň upozorňuji, že v knihovně je umístěn počítač s funkčním internetem, který je určen pro širokou veřejnost. Byli bychom rádi, kdyby místní občané více tento internet využívali. Kolik má naše obec obyvatel? V současný stav obyvatel je 443 osob. Byli bychom rádi, kdy se tento stav zvýšil, protože kolik budeme mít v naši obci obyvatel, tolik budeme dostávat financí z odevzdaných daní. V současné době se daně rozdělují dle počtu obyvatel, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v naší obci.

3 Informace z mateřské školky Dne 17. dubna ráno svítilo krásně sluníčko. Tak jako každý rok, i letos se děti s babou Zimnicí vydaly k řece Loučné rozloučit se se zimou. Zimnici hodily do vody a přivítaly jako zpívánkami. Baba Zimnice pěkně plula. Po břehu ji děti vyprovodily a vyprávěly si, jak jí bude v Severním moři dobře. Už víme, kudy a kam teče voda ze slepotického rybníka a až pojedeme na výlet, podíváme se, kde se vlévá Loučná do Labe. Cestičku řeky děti hledaly i na mapě. Pozorovaly rybáře, se zajíčkem si hrály na schovávanou. Výhled na Slepotice byl kouzelný. Šipky a značky nás vrátily zpátky do školky. Děti měly hlad jako vlci a spaly jako když je do vody hodí. Pozvání do knihovny Děti z mateřské školky navštívily knihovnu ve Slepoticích. Knihovnice paní Sochorová nás již čekala. Připravila nám výstavu dětských knížek. Děti si prohlížely, povídaly si o nich, učily se říkadla, dostaly hádanku, zahrály si na knihovnu. Dvě knížky si vybraly na čtení do školky. Už víme, jak a kde si můžeme vypůjčit knížku stačí přijít ve středu od do hodin do místní knihovny. Děkujeme paní knihovnici za pěkné dopoledne. Příspěvek poskytla paní Jelínková ředitelka mateřské školky Informace o činnosti svazu žen a Českého červeného kříže Český červený kříž a Český svaz žen mají v naší obci dlouholetou tradici. Před lety pracovala každá složka samostatně, ale po roce 1989 jsme se začaly scházet společně. Většinu akcí jsme organizovaly také společně, a to z jednoho prostého důvodu, protože většina žen byla organizována v obou složkách. Spolupracujeme s OÚ, kulturní komisí a ostatními složkami v obci, na společné akce finančně přispíváme. Každá složka (ČČK a ČSŽ) si vede svůj pokladní deník a vybírá členské příspěvky. Červený kříž má 41 členek a Svaz žen 45 členek. V letošním roce jsme uspořádaly nebo se podílely na těchto akcích: dětský maškarní karneval přednáška pana Zamazala Význam medu a jeho produktu na naše zdraví v místní knihovně byl zahájen kurz pro začátečníky práce s počítačem, připojení k Internetu kurz vedl pan Miroslav Patras na podzim budeme pokračovat návštěva výstavy v Pardubicích Dům a zahrada návštěva solné jeskyně v Pardubicích účastnilo se 17 občanů účast a pomoc našich členek při zajištění akce Vítání jara návštěva prodejní velikonoční výstavy v Senior centrum Moravany návštěva koncertu dechové hudby Živaňanka též v Senior centru lampiónový průvod a pálení čarodějnic Ještě máme v plánu tyto akce: Beseda o historii naší obce Přednáška na téma Vliv měsíce na naše zdraví Beseda o Číně a Mexiku Beseda s knihovnicí Výlet do Písečné Připravujeme výlet do Beskyd Návštěva Pizzerie v Hrochově Týnci Pro děti s ostatními složkami, dětský den, oslava začátku prázdnin Příspěvek poskytly: paní Eva Štěpánková a Marcela Šrámková Společenská rubrika Už jsme tady, vítejte nás Dne 26. listopadu loňského roku se nám narodila Nátálie Veselá. V letošním roce jsme zatím přivítali jednoho nového občánka a to Theu Kakrdovou, narozenou Vítáme naše malé princezničky a přejeme jim zdraví, štěstí, protože bez něho to nejde, a přání aby se jim v naši vsi dobře žilo. Životní jubilea: V první polovině letošního roku oslavují tito občané krásná životní jubilea: pan Eduard Křížek pan Jiří Tančin paní Irena Benešová paní Stanislava Teplá paní Ludmila Kaplanová paní Libuše Felcmanová paní Marie Bryčková paní Jiřina Jožáková paní Marie Šťastná paní Marie Žemličková Nejstarší občan v naší obci pan Jaromír Kučera, který oslaví letos v červnu krásných 96 let. Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojený život plný rozzářeného sluníčka.

4 Oslava Mezinárodního dne žen Oslava probíhala v pátek v místním kulturním domě. Pozvání přijalo více než 50 žen, přišli se pobavit i další občané. Jsme rádi, že cestu do Slepotic našli i občané z přilehlých osad Lipce, N.Holešovic a Bělešovic. V příjemném prostředí sálu společenského domu jsme strávili velmi hezký podvečer. Roztomilé vystoupení našich nejmenších z místní mateřské školky vystřídaly děti ze základní školy Dašice a také děti z Kostěnic. Mile překvapení připravil nájemce KD pan Vávra, který měl pro každou ženu připravenu nejen květinu, ale i kávu se zákusky. Vítání jara 2007 ve Slepoticích V sobotu dne 31. března 2007 se v naší obci uskutečnila celodenní akce Vítání jara. Zúčastnilo se na 500 až 600 postupně se střídajících hostů, mezi kterými byla i poslankyně Parlamentu České republiky ing. Alena Páralová, pan Josef Ulrych předseda Svazku obcí Loučná, obec Moravany zastoupila místostarostka obce paní Lada Louženská, ZŠ Dolní Roveň ředitel pan Břetislav Zahálka a další občané z naší i okolních obcí. Celou tuto akci nám pak radami a pomocí zaštítila paní Kamila Skopová historička a spisovatelka, z Oldřetic nedaleké Vysočiny. Obci, ve spolupráci s místní mateřskou školkou, hasiči, Sokoly, červeným křížem, svazem žen, s ostatními občany a nájemcem KD panem Vávrou, se podařilo připravit a vyzdobit sál kulturního domu. Místní ženy napekly asi 15 druhů cukroví, které ochutnali nejen účinkující, děti a všichni stánkaři, ale pohostili jsme i starší návštěvníky. Děti z mateřské školky pod vedením paní ředitelky Jelínkové a Schejbalové nejprve připravily krásnou jarní výstavu svých prací, která upoutala návštěvníky hned při vstupu do sálu. I jejich kulturní vystoupení bylo velmi dobře ohodnoceno všemi přítomnými diváky. Bylo pozváno 16 stánků jak prodejních, tak řemeslných a všem se u nás moc líbilo. Velké poděkování patří všem členkám kulturní komise, zvláště pak paní Věře Kňavové, která nejen zajistila spoustu pěkných dekorací, ale i organizačně připravila celou akci. Mladé maminky, které zastupovaly TJ Sokol a hasiče, měly připravený pro děti program před kulturním domem, takže o děti bylo postaráno a dospělí se mohli bavit. Přálo nám počasí, a tak po vystoupení mateřské školky, jsme vyšli s kapelou pana Jaroše, která nám všem hrála do kroku vyhnat zimu z naší vesnice. Za Ročkovými jsme Moranu utopili, vyzvedli lítečko a vrátili se zpět do KD, kde na nás se svým představením čekal pan Machač s dětským pěveckým souborem Poupata a dechovou kapelou, dále pak folklorní soubor Radost s doprovodnou kapelou Šmidlata z Pardubic. Celý program trval do 16 hodin. Obchodníci prodali i rozdali co měli, kolem 17 hodiny sbalili zbytky a s úsměvem, poděkováním a příslibem za rok nashledanou odjížděli. To, že se nám akce vydařila, potvrdilo i uznání návštěvníků, které vyjádřili zápisem v naší knize nazvané Nostalgie. Přece se však tato akce neobešla bez kritiky. Mnozí, kteří počítali, že je čeká v naši restauraci pohostinnost se zmýlili. Návštěvu tolika lidí nikdo nečekal, a tak malér byl hned na světě. Mnozí návštěvníci odcházeli nespokojeni, že jim nebylo umožněno se najíst a napít, kdy oni žádali. A to víte, jsme český národ, který má rád pohodu, dobré jídlo a pití. Doufáme však, že jídlo a pití nebylo to nejdůležitější, za čím lidé přišli do Slepotic. Těšíme se, že se společně za rok opět setkáme a pobavíme. Vždyť Slepotice vždy byly, jsou a nadále budou kulturní obcí. Velikonoční zvyklosti Jako každý rok, a věřte nebo nevěřte v obcí není pamětníka, který by si pamatoval, kdy tento velikonoční zvyk začal, nebo zda byl některý rok vynechán. Na Zelený čtvrtek před Velikonocemi začnou v pozdních odpoledních hodinách chlapci školou povinní po vsi klapat a vrzat. Dle pradávných zvyků klapou chlapci ráno, poledne a večer, to namísto zvonů, které odlétly do Říma. Celou přípravu má na starosti nejstarší z chlapců, kterému říkají pán. Vše má svá pravidla, jako například že u každého křížku a kostela musí všichni chlapci kleknout a modlí se Otče náš, pán ubírá chlapcům body za nekázeň, nepřítomnost a to vše se pak projeví při rozdělování koledy. Na Bílou sobotu pak ustrojí Jidáše, omotají jej senem nebo slámou a vozí jej v ozdobeném vozíku. U každého domu pak přeříkávají prastaré říkadlo: Ty Jidáši nevěrný, cos to učinil, že jsi svého mistra židům prozradil. Za to musíš v pekle sloužiti, s luciferem ďáblem tam býti. My školáci chodíme a Jidáše vodíme. Na konec říkadla začnou všichni chlapci kla pat, vrzat klapačkami a vrzáky a přitom volají: Páni, páni, dejte něco od klapání. Z každého domu pak klapáky obdarovávají vajíčky, sladkostmi a penězi. Když chlapci obejdou celou ves a osady, jidáše symbolicky pálí (posílají ho do pekel) Pak pán rozdělí koledu podle prastarých pravidel a zároveň mezi sebou určí pána pro příští velikonoce. Chlapci jsme rádi, že ctíte a dodržujete tradice v naši obci. Děkujeme

5 Připravované společenské akce Rozloučení s dětmi z mateřské školky, kteří se stanou po prázdninách prvňáčky základní školy ve velké zasedací místnosti KD Oslava dětského dne připravuje se výlet s dětmi školního věku, pro děti z mateřské školky bude řešeno po domluvě s paní ředitelkou Oslava začátku velkých prázdnin diskotéka, opékání buřtů, sportovní soutěže na hřišti Dne velká oslava 110 let založení SDH na koupališti soutěž požárního sportu, na kterou je přihlášeno zatím 30 družstev. TJ Sokol informuje Sokol Slepotice pořádá každý týden cvičení, pro různé věkové kategorie. A kdy cvičíme: pondělí od hodin nejmladší děti na zahradě mateřské školy nebo v zasedací místnosti obce. Pro případné další zájemce ráda podá informace paní Táňa Chmelíková. Také v pondělí od hodin cvičí starší ženy a to zdravotní tělocvik. V úterý od se koná cvičení na velkých míčích. Na tyto cvičení zveme všechny, kdo má rád pohyb a chce se odreagovat. Přijďte, rády Vás uvítáme. Chtěli jsme realizovat cvičení pro školní děti, ale nebyl zájem, kdyby jste se chtěli připojit určitě něco vymyslíme. Proto se obraťte na paní Venclovou, která by cvičení vedla. Naše úsilí je odměněno výsledky ze závodů. Zúčastnili jsme se zimního čtyřboje, kde Martin Melichárek a Lukáš Chyba obsadili ve svých kategoriích 1. místa. A nejmladší děti byly úspěšné na soutěži ve sportovní gymnastice, kde jsme dosáhli hezkých výsledků. Honzík Roček 1. místo Kubík Flíger a Maruška Ročková 2. místo Matýsek Chmelík 4. místo Vojtíšek Felcman 7. místo Martinek Flíger 14. místo Držte nám pěsti v dalších soutěžích nebo se přidejte k nám. Těšíme se na Vás. A zde je ještě spousta místa pro Vaše příspěvky.

6 Co už možná víte Obec zakoupila v měsíci dubnu minibus Ford Tranzit. Tento minibus bude sloužit všem spolkům, organizacím, sdružením a také občanům z obce a přilehlých osad. Minibus je pro 8 dospělých + řidič. První jízda byla určena ČČK a ČSŽ návštěvou Pizzerie v Hrochově Týnci. Všechny ženy si cestu moc pochvalovaly a již plánovaly další případné výlety. Jakým způsobem bude minibus přidělován, to ukáže čas, zatím kdo potřebuje, napíše si žádost na Obecní úřad tak, jak již učinili SDH. Pracovníci Obecního úřadu se pustili do těžké práce a zkulturnili pozemek hřiště, které je v majetku TJ Sokol. Ještě něco práce chybí, ale potom již bude hřiště hezké a děti si opět mají kde hrát. Jen doufáme, protože tam byl opravdu všelijaký nepořádek, že ten, kdo bude hřiště Sokolů užívat, je zanechá v takovém pořádku, jaké bylo když tam přišel a také doufáme, až vyhlásí Sokol brigádu, že bude hřiště plné ochotných rukou pomoci. A co určitě nevíte Určitě neví, že zastupitelstvo obce chystá vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Slepotice. Občanovi, který úmyslně či z nedbalosti poruší vyhlášku hrozí pokuta až do výše ,- Kč. Touto vyhláškou budeme řešit znečišťování obce exkrementy od psů. Od května již bude v obcích Mikroregionu fungovat Městská policie Dašice, která zatím bude bezplatně a zkušebně preventivně projíždět všechny obce, které jsou ve Svazku obcí Loučná. Jinak na zavolání starosty nebo místostarosty obce. Dopravní situaci v obci včetně měření rychlosti si Městská policie bude řešit sama na vlastní náklady, ovšem vybrané pokuty budou putovat ke zřizovatelům policie. A co na závěr, tohoto prvního vydání? Snad jen poděkování občanům za zájem o dění v naší obci a za trochu trpělivosti při čtení těchto řádků. Tento zpravodaj je bezplatný (i když něco stojí, jako dnes vše) a proto děkujeme že si výtisk berete skutečně ke čtení a ne na podpal. Ten, koho Slepotický zpravodaj zaujme se může zúčastnit anonymní ankety tím, že vhodí symbolickou jednu korunu do vystavené kasičky v prodejně u Kličků. A krátký aforismus či moudro: Náš největší úspěch není v tom, že neupadneme, ale v tom, že po pádu vždy znovu vstaneme.

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 Čarodějnice 2010 se vydařily Krásné počasí a bohatý program přilákaly poslední dubnový den do sportovního areálu rekordní množství asi

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák České přísloví měsíce: PEČENÍ HOLUBI DO HUBY NELÉTAJÍ. ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2011 Číslo 203 Povídání o knize Jiřího Jezerského V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Měření

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

Blučinský zpravodaj 1/2014

Blučinský zpravodaj 1/2014 1/2014 Blučinský zpravodaj Vážení občané, není to tak dlouho, co jsem Vám přál krásné svátky Vánoční a už je tu jaro a za pár dní budou Velikonoční svátky. Přeji Vám hezké prožití těchto svátků. S příchodem

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 1 2008 Klidné a spokojené Velikonoce přeje redakční rada, obecní úřad a všichni, kteří přispívají do našich novin. Vážení občané. Celkem bez větších problémů jsme prožili

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Úvodník. Motýlková školička 1/2013

Úvodník. Motýlková školička 1/2013 Úvodník Vážení občané, jarní dny se nezadržitelně blíží a většina z nás čeká na slunečné jaro. Ale vrátím se ještě k zimnímu období. Na obecní úřad přišel dopis, v němž se poukazuje na nedostatečnou zimní

Více