ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz

2 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Podmínky podpory zdravého životního stylu Personální obsazení Organizační podmínky Spolupráce s rodiči Charakteristika školního vzdělávacího programu Úkoly předškolního vzdělávání Specifika, metody a formy práce předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací obsah : Dítě a jeho tělo : Dítě a jeho psychika : Dítě a ten druhý : Dítě a společnost : Dítě a svět Vzdělávací oblasti Sebehodnocení školy

3 1. Identifikační údaje Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. ledna 2012 Název programu: Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Název školy: Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Adresa školy: MŠ a ZŠ při dětské léčebně, Křetín 12, Křetín Ředitel školy: Mgr. Hana Najbrová Kontakty: telefon web IČO: REDIZO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno Č.j.: 5/2012 3

4 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Třída mateřské školy je součástí základní školy při dětské léčebně Křetín. Byla zřízena v září Od července 2007 mateřská škola využívá společně se základní školou nově zrekonstruovanou budovu, která je umístěna v areálu DL. Budova se nachází v krásném parku. Prostory MŠ jsou v přízemí. Tvoří je prostorná třída, rozdělená na dvě části. Jedna slouží jako herna s kuchyňkou a koutkem pro chlapce, kteří tu mají k dispozici auta a nářadí. Druhá část je určena k převážně řízeným činnostem. Je tu hrací koberec, volně přístupné hračky, televizor, a DVD přehrávač. Pro společné práce využíváme stoleček, magnetickou tabuli a stůl k svačině. Z herny je přímý vstup na terasu a do zahrady. V letním období využíváme terasu k malování a různým činnostem. Zakoupili jsme plastové židle a stolky pro práci dětí v tomto prostoru. Sociální zařízení navazuje přímo na hernu MŠ. Dětem jsou k dispozici toalety, umývadla a sprcha. Mateřská škola je polodenní, její provoz je od 7.30 do hod a kapacita maximálně 15 dětí. Vzhledem k tomu, že se děti střídají ve 4 týdenních pobytech, nedá se přesný počet dětí předem stanovit Vybavení školy Vybavení třídy MŠ je nové. Jak nábytek, který odpovídá normám, tak hračky určené pro předškolní výchovu. Děti mají vše velmi dobře dostupné, na otevřených místech. Samy si vybírají podle vlastní volby. Venku u budovy je nově vybudované pískoviště a hřiště s houpačkami a průlezkami. Nad celým prostorem je velká pergola, která v letních dnech příjemně stíní. Je tu i pěkné posezení pro maminky, které tu s dětmi v DL tráví léčebný pobyt. Dále se v areálu nachází bazén s vyhřívanou vodou. Nedávno byla vybudovaná tzv. stezka zdraví/dřevěné průlezky s tabulkami a úkoly pro jednotlivá stanoviště. / 4

5 2.3. Podmínky podpory zdravého životního stylu Děti mají snídani, oběd a další jídlo zajištěno v DL. Strava je vyvážená, v jídelníčku jsou obsaženy všechny prvky zdravé výživy. Pitný režim je zajištěn nápojem v konvici nebo termosce, které mají děti po celou dobu k dispozici. Můžou se podle potřeby obsloužit, nebo jim p. učitelka pomůže. Podle způsobilosti dětí si mohou samy nachystat svačinu, popřípadě pomoci při mytí a úklidu nádobí. Strava dětí je diferencovaná podle diety, kterou určí dětská lékařka. Nutriční terapeutka vypracuje jídelníček pro obézní děti s přesně určeným počtem kalorií na den, rozdělený do 5 dávek. Obézním dětem říkáme sluníčka, ostatním hvězdičky, aby se předešlo nevhodnému oslovení a děti se necítily méněcenné. Staniční sestra provádí každodenně rehabilitační a dechové cvičení v mateřské škole. Každé dítě má vypracovaný individuální zdravotní plán, podle kterého má cvičení zařazeno. Po obědě nastává polední klid. Paní učitelka se stará o děti, které jsou na pobytu samy. Ty pomáhá zdravotním sestrám uložit do postýlky a snaží se děti zabavit klidovými činnostmi, nejčastěji čtením pohádek či prohlížením knížek. Děti, které tu mají rodiče či rodinné zástupce, jsou po obědě předány a o odpolední klid se starají již oni. Preferujeme práci a pobyt v přírodě. Děti mají k dispozici venkovní terasu. Mohou tu pracovat u stolečků, kreslit na chodník, nebo se pohybovat po zahradě. Pro další poznatky a rozvíjení pracujeme s odborným materiálem např: CD Dítě a zdraví, tématické pracovní sešity (Hrajeme si od jara do zimy, Zdravá školka, Barevné kamínky, Pyramidáček), výukové videoprogramy - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho svět. Paní učitelka podporuje zdraví: - svým životním stylem - působí jako vzor - obohacuje děti o pozitivní příklady - získává nové poznatky v pedagogice, psychologii, zdravotnictví - předává zásady zdravého života způsobem odpovídajícím věku dětí 5

6 2.4. Personální obsazení Jelikož je mateřská škola jednotřídní, zajišťuje vzdělávání 1 paní učitelka. Jedná se u nás o polodenní provoz, proto je stanoven úvazek na 0,90. Mimo provozní dobu mateřské školy jsou děti v péči zdravotnického personálu dětské léčebny. Povinnosti učitelky mateřské školy jsou vymezeny v pracovní náplni. Další informace a náměty pro práci v mateřské škole jsou získávány formou dalšího vzdělávání pedagogů Organizační podmínky Organizace dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, podněty a nabídku činností z formálního třídního kurikula. Nabízí dětem vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Uspořádání dne: 7:30 příprava na odchod do MŠ 8:00 9:00 spontánní hry dětí, práce s předškoláky 9:00 9:30 rehabilitační a dechové cvičení 9:30 10:00 svačina 10:00 10:30 činnosti řízené učitelkou 10:30 11:30 pobyt venku 11:30 inhalace, oběd 12:15 předání dětí rodičům, příprava na odpočinek 13:00 předání dětí zdravotnickému personálu Děti jsou do MŠ přijímány na základě rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 6

7 Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči začíná v příjezdový den do léčebny. Jsou podány základní informace o provozu mateřské školy. Je jim předložen k vyplnění krátký dotazník, který nám napomáhá orientovat se ve zdravotním stavu dítěte,současném vývojovém stupni dítěte, v rodinném prostředí ve kterém žije, zda navštěvuje v místě bydliště MŠ, zajímáme se o jeho oblíbené hračky a činnosti apod. Současně si s rodiči sdělujeme další důležité informace a oni mají možnost zeptat se na vše, co je zajímá. Děti jsou na léčebném pobytu buď samotné, nebo v doprovodu rodičů či zákonných zástupců. S nimi spolupracujeme i nadále během celého jejich pobytu. Rádi uvítáme, mají-li zájem a chuť zapojovat se do projektů. Po dohodě s učitelkou mohou téměř kdykoli mateřskou školu navštívit, prohlédnout si nejenom prostory, ale i výukový materiál. Snažíme se společně s rodiči dětem usnadnit pobyt v mateřské škole, neboť jsme si vědomí, že jsou tu krátkodobě. Rodiče mají po dohodě s paní učitelkou možnost zapůjčit si knihy z dětské knihovny na svůj pokoj. Spolupráce a kontakt s rodiči je nedílnou a velmi důležitou součástí příjemného pobytu v naší škole. Na závěr pobytu pořádáme jedno dopoledne s rodiči, kde společně něco vyrábíme, zpíváme, nebo cvičíme. Je tu prostor pohovořit a zhodnotit průběh docházky dětí do MŠ. K zhodnocení nám napomáhá výstupní dotazník, kterým zjišťujeme, jak se v mateřské škole líbilo prostředí, režim, zda byly děti spokojeny a chodily do MŠ rády či naopak. Využíváme tyto informace při hodnocení činnosti mateřské školy a jako podněty ke zkvalitnění naší další práce. 7

8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Myšlenkou naší školy je vést děti k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj, učení, život a vzdělání. Dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit a na prožitkové učení. Věnujeme se dětem, aby měly dostatek pohybu, zpívání a nových poznatků. Kolektiv dětí je nesourodý, často se mění. My jim chceme tuto situaci co nejvíce ulehčit, stát se jejich kamarády a docílit toho, aby se děti po dobu pobytu u nás cítily šťastně a svobodně. Naše práce se přizpůsobuje cvičením a procedurám, které děti absolvují v dětské léčebně Úkoly předškolního vzdělávání - navazovat a doplňovat na výchovu v rodině a v kmenové mateřské škole - zajistit dostatek věkově přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení - obohacovat denní program dětí za účelem radosti z osobních prožitků - poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého dítěte - připravovat podmínky pro děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami - rozvíjet osobnost každého dítěte a jeho individuální schopnosti a možnosti - podporovat tělesný rozvoj a zdraví, osobní pohodu a spokojenost dětí - napomáhat v chápání okolního světa - motivovat k dalšímu poznání a učení - připravovat děti pro zdárný vstup do prvního ročníku ZŠ - učit děti žít ve společnosti ostatních - přibližovat dětem normy a hodnoty uznávané naší společností 8

9 3.2. Specifika, metody a formy práce předškolního vzdělávání Předškolní vzdělávání by se mělo maximálně přizpůsobit vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Předškolní vzdělávání by mělo nabízet dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, v němž se děti cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a kde se může projevovat přirozeným dětským způsobem. Vzdělávání má být důsledně vázáno k individuálním potřebám a možnostem dětí takovéto pojetí pak umožní vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich schopnosti a učební předpoklady. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce: - prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích, podporují přirozenou zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti - situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, aby dítě lépe chápalo jejich smysl - spontánní sociální učení, které je v průběhu dne v MŠ založené na principu přirozené nápodoby, poskytuje dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné Uplatňujeme tyto metody a formy: - diskuze - rozhovor - pozorování - vlastní vyprávění - manipulační činnosti - samostatná i kolektivní práce - projekty Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů, poskytovat dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány, a proto by měly být aktivity spontánní a řízené vzájemně provázané a vyvážené. Je též třeba uplatňovat integrovaný přístup vzdělávání by mělo probíhat na základě integrovaných bloků. Zařazujeme tématické projekty, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah by měl pak vycházet ze života dětí, být pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Např.: 9

10 - Malý ochránce přírody společný úklid okolních prostor MŠ, péče o rostliny - Ve zdravém těle zdravý duch beseda se zdravotní sestrou, základy správné výživy - Zvířátka na statku návštěva ranče, kolektivní výtvarná práce 3.3. Cíle předškolního vzdělávání Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání - zajistit dostatek informačních zdrojů - propojit informace se skutečným životem - pracovat v motivujícím prostředí - preferovat převahu kladného hodnocení - uplatňovat netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost -vytvářet atmosféru demokracie a přátelství - dodržovat stanovená pravidla - utvářet ohleduplný a citlivý vtah k lidem - poznávat a chránit přírodu - pochopit význam pomoci v nouzi Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - vhodně organizovat denní režim - zajistit bezpečnost, estetičnost a čistotu prostředí a pečovat o ně - utvářet a upevňovat hygienické a stravovací návyky - preventivně působit v oblasti šikany a násilí - učit děti relaxovat - respektovat individuální zvláštnosti a potřeby - osvojovat základních pracovních dovedností - integrovat žáky vyžadující zvláštní péči - rozvíjet schopnosti empatie - učit ohleduplnosti k slabším a handicapovaným, učit pomoci starým a nemocným 10

11 3.4. Klíčové kompetence Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV a které tvoří jeho základní strategii. Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů při ukončení předškolního vzdělávání. Kompetence k učení - objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi; aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit 11

12 - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Kompetence komunikativní - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní, a aktivní je výhodou - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atd.) - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Kompetence sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnuté a pochopená pravidla, přizpůsobí se - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 12

13 - je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem - chápe, že nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí a ubližování jiného dítěte Kompetence činnostní a občanské - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale, za svá rozhodnutí také odpovídá - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. 13

14 4. Vzdělávací obsah Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu. Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a představují určitou vývojovou posloupnost. 4.1 : Dítě a jeho tělo Záměrem vzdělávacího úsilí je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností a vést je ke zdravým životním návykům. Dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby. 4.2 : Dítě a jeho psychika Záměrem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoje jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření. Stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností. Povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení. Dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, je schopno se na určitou dobu soustředit. 4.3 : Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno bez zábran komunikovat, umí naslouchat. 4.4 : Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsilí je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění. Pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty. Dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role. 14

15 4.5 : Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsilí je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. O vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj. 15

16 5. Vzdělávací oblasti Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Tématické části Společně vítáme podzim Plody podzimu Změny kolem nás Adventní posezení Záměr: rozvíjí svůj kladný vztah k přírodě a k životu v ní - Léto končí - Babí léto - Odlet ptáčků - Barvy podzimu Záměr: má představu o jednotlivých druzích ovoce a zeleniny - Na naší zahradě - Na poli - V lese Záměr: chápe jevy kolem sebe, chrání přírodu - Pouštíme draky - Co umí vítr - Mlhy, déšť a sníh - První mrazík Záměr: chápe podstatu vánoc a jejich tradice - Těšíme se na Mikuláše - Vánoce přicházejí Pohádková zima Zdraví a nemoc Příroda se probouzí Jaro už je tu Záměr: poznává charakteristické znaky zimního období - Radovánky na sněhu - Zimní hry a sporty - Kouzlo pohádek - Rej masek Záměr: ví jak chránit své zdraví, zná své tělo a jeho funkce - Moje tělo - Oblékání - Nemoc - Potraviny Záměr: pozná rozdíl mezi ročním obdobím, chápe co na jaře děje - Sluníčko vykukuje - První jarní květy - Dvůr plný zvířátek - Zoologická zahrada Záměr: seznamuje se s lidovými tradicemi a zvyky - Aprílové počasí - Oslava Velikonoc - Stromy kolem nás - Čarodějnice Moje rodina Na louce Cestování Nebojíme se vody Záměr: chápe různé úlohy v rodině, respektuje a pomáhá - Mám rád mámu a tátu - Moje maminka - Pomáhám doma - Povolání Záměr: upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou - Den dětí - Hry venku - Barevné květy - Zvířátka na louce Záměr:vytvářet představu o dopravních prostředcích - Dopravní prostředky - Vlak - Dopravní značky - Bezpečnost na ulici Záměr: seznamuje se s vodou - Voda všude kolem - Sladká voda (rybníky, řeky) - Slaná voda (moře) - Život ve vodě 16

17 SPOLEČNĚ VÍTÁME PODZIM Doba plnění: 4 týdny Věková skupina: 3-6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Vědět o správném držení těla - Zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky - Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti - Záměrně vnímat a znát názvy věcí a jevů - Vytvářet bohatou slovní zásobu - Posilovat zvídavost, radost z objevování - Rozvíjet schopnost sebeovládání - Znát dohodnutá pravidla soužití ve skupině - Akceptovat kompetentní autoritu - Rozvíjet kooperativní dovednosti - Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě - Vytvářet povědomí o morálních hodnotách - Pozorovat přítomné děje kolem sebe, a jejich změny, zjišťovat příčiny změn - Vědět, že se vše časem vyvíjí a proměňuje - Seznamovat se s prostředím, ve kterém žije Vzdělávací nabídka: - Psychomotorické a pohybové hry - Výtvarné a pracovní činnosti (stříhání, lepení, kreslení, malování) - Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti úklidu, úpravy prostředí 17

18 - Vyhledávání informací v knihách podle obrázků - Vedení diskuze a rozhovorů na určité téma - Záměrné pozorování objektů a pojmenovávání vlastností (barva, tvar, velikost) - Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání - Řešení konfliktů podle pravidel soužití - Kooperativní činnosti ve skupině nebo ve dvojicích - Aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda, upřímnost) - Námětové hry - Vycházky do přírody - Kladení otázek a hledání odpovědí - Přirozené pozorování blízkého prostředí a okolní přírody Očekávané výstupy: : - Je-li upozorněno, zaujme správný postoj, sed - Stříhá, lepí různé druhy materiálů - Zvládá jednoduchou obsluhu (postarat se o hračky, uklidit po sobě, udržovat pořádek) : - Správně určuje a pojmenovává věci ve svém okolí - Aktivně používá bohatý slovník - Odhaluje charakteristické rysy předmětů nebo jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi - Přijímá pozitivní ocenění a případný neúspěch a vyrovnává se s ním - Neporušuje pravidla soužití, upozorňuje ostatní na jejich porušení - Nechá si poradit, přijme navrhované rozhodnutí - Spolupracuje s ostatními 18

19 - Vytvoří si základní dětskou představu o společenských normách, co je v souladu s nimi, co proti nim a podle toho se chová - Pomáhá druhým v tom, v čem potřebují - Vyhledá logickou souvislost pomocí otázek - Ví, jak se mění počasí a příroda - Osvojí si elementární poznatky o okolním prostředí PLODY PODZIMU Doba plnění: 4 týdny Věková skupina: 3-6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Rozvíjet a užívat smysly - Pečlivě provádět jednotlivé pohyby a cviky - Znát původ základních potravin a způsoby jejich uchovávání - Skládat části do celku a rozdělit celek na část - Záměrně se soustředit na určitou dobu - Chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých - Rozvíjet tvořivost - Vytvářet prosociální postoje (rozvíjet toleranci, respekt, přizpůsobivost) - Vědět, že je více možností řešení konfliktu - Všímat si změn a dění v obci, hovořit o nich - Rozvíjet estetický vkus - Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti přírodou 19

20 Vzdělávací nabídka: - Smyslové a psychomotorické hry - Hry a manipulace s náčiním - Třídění a přiřazování potravin - Hry s mozaikami a doplňovačkami - Konstruování ze stavebnic a přírodních materiálů - Vyjadřování pocitů slovem, hrou, pohybem, malbou - Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - Hry a přirozené modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - Řešení konfliktů v přirozených situacích - Tématické vycházky - Tvůrčí činnosti podněcující nápaditost dítěte a estetické vnímání - Přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, změn v přírodě a jejich rozmanitostí Očekávané výstupy: - Vnímá a rozlišuje pomocí smyslů - Dovede hodit a chytit míč - Zná původ ovoce a zeleniny - Skládá puzzle, mozaiky - Dokáže zvolit činnost a soustředit se na ni - Nebojí se dát najevo své pocity - Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, dramatických) - Respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky a pomůcky 20

21 - Řeší konflikt v mezích dohodnutých pravidel - Komentuje změny v obci - Zachycuje skutečnosti ze svého okolí, vyjadřuje ji pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, modelovat, tvořit) - Vnímá, že svět má svůj řád, že svět přírody je nekonečný, pestrý a rozmanitý ZMĚNY KOLEM NÁS Doba plnění: 4 týdny Věková skupina : 3 6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Uspokojit potřebu pohybu - Samostatně uspokojovat tělesné potřeby podle individuálně pociťované potřeby společensky přijatelnou formou - Zvažovat situaci z hlediska bezpečí - Rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost - Přistupovat tvořivě ke skutečnosti - Kontrolovat extrémní projevy svých nálad a emocí - Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, pozorování) - Uznávat práva druhých - Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou - Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte s druhým dítětem - Poznávání pravidel společného soužití v rámci přirozeného sociokulturního prostředí - Pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny, zjišťovat příčiny těchto změn - Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 21

22 Vzdělávací nabídka: - Pohyb s hudbou, rytmizace, pohybové hry - Každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů sebeobsluhy, nácvik konkrétních dovedností na konkrétních předmětech - Hledání odpovědí na otázky typu Co by se stalo, kdyby - Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, relaxační) - Výtvarné činnosti (hra s barvou) - Rozlišování emočních stavů podle tělesných projevů - Poslech čtených pohádek a příběhů - Řešení modelových situací - Komunitní kruh, kooperativní hry - Aktivity podporující sbližování dětí - Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory chování a vztahů mezi lidmi - Práce s literárními texty a obrázky, pozorování dějů, vycházky - Sledování změn v přírodě, jejich rozmanitostí (přírodní jevy, stav počasí, ovzduší, roční období) Očekávané výstupy: - Je zvyklé samo organizovat a účastnit se pohybových aktivit - Svléká se či obléká podle pocitu tepla - Dodržuje dohodnutá pravidla chování - Má povědomí o významu aktivního pohybu - Tvoří originální výtvory - Dovede vyjádřit svoje city a prožitky přijatelnými způsoby - Porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj, dokáže ho zopakovat) 22

23 - Neposmívá se jiným - Vyvíjí snahu o dokončené společného úkolu - Přirozeně a bez zábran komunikuje s jiným dítětem, navazuje a udržuje dětská přátelství - Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi (zdravit, loučit se, poprosit, poděkovat ) - Ví, jak se mění počasí a příroda - Rozumí, že změny jsou samozřejmé a přirozené (vše se mění, vyvíjí, proměňuje), umí se přizpůsobovat proměnlivým okolnostem ADVENTNÍ POSEZENÍ Doba plnění: 2 týdny Věková skupina: 3 6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Zdokonalovat koordinaci jemné a hrubé motoriky - Pečlivě provádět jednoduché pohyby - Mít bohatě rozvinutou fantazii - Pochopit a zapamatovat si krátký literární text - Rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání - Hodnotit své chování i chování druhých - Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální - Vědět o tradicích a zvycích - Rozvíjet schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí - Vytvořit pozitivní vztah k prostředí 23

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více