ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz

2 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Podmínky podpory zdravého životního stylu Personální obsazení Organizační podmínky Spolupráce s rodiči Charakteristika školního vzdělávacího programu Úkoly předškolního vzdělávání Specifika, metody a formy práce předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací obsah : Dítě a jeho tělo : Dítě a jeho psychika : Dítě a ten druhý : Dítě a společnost : Dítě a svět Vzdělávací oblasti Sebehodnocení školy

3 1. Identifikační údaje Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. ledna 2012 Název programu: Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Název školy: Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Adresa školy: MŠ a ZŠ při dětské léčebně, Křetín 12, Křetín Ředitel školy: Mgr. Hana Najbrová Kontakty: telefon web IČO: REDIZO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno Č.j.: 5/2012 3

4 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Třída mateřské školy je součástí základní školy při dětské léčebně Křetín. Byla zřízena v září Od července 2007 mateřská škola využívá společně se základní školou nově zrekonstruovanou budovu, která je umístěna v areálu DL. Budova se nachází v krásném parku. Prostory MŠ jsou v přízemí. Tvoří je prostorná třída, rozdělená na dvě části. Jedna slouží jako herna s kuchyňkou a koutkem pro chlapce, kteří tu mají k dispozici auta a nářadí. Druhá část je určena k převážně řízeným činnostem. Je tu hrací koberec, volně přístupné hračky, televizor, a DVD přehrávač. Pro společné práce využíváme stoleček, magnetickou tabuli a stůl k svačině. Z herny je přímý vstup na terasu a do zahrady. V letním období využíváme terasu k malování a různým činnostem. Zakoupili jsme plastové židle a stolky pro práci dětí v tomto prostoru. Sociální zařízení navazuje přímo na hernu MŠ. Dětem jsou k dispozici toalety, umývadla a sprcha. Mateřská škola je polodenní, její provoz je od 7.30 do hod a kapacita maximálně 15 dětí. Vzhledem k tomu, že se děti střídají ve 4 týdenních pobytech, nedá se přesný počet dětí předem stanovit Vybavení školy Vybavení třídy MŠ je nové. Jak nábytek, který odpovídá normám, tak hračky určené pro předškolní výchovu. Děti mají vše velmi dobře dostupné, na otevřených místech. Samy si vybírají podle vlastní volby. Venku u budovy je nově vybudované pískoviště a hřiště s houpačkami a průlezkami. Nad celým prostorem je velká pergola, která v letních dnech příjemně stíní. Je tu i pěkné posezení pro maminky, které tu s dětmi v DL tráví léčebný pobyt. Dále se v areálu nachází bazén s vyhřívanou vodou. Nedávno byla vybudovaná tzv. stezka zdraví/dřevěné průlezky s tabulkami a úkoly pro jednotlivá stanoviště. / 4

5 2.3. Podmínky podpory zdravého životního stylu Děti mají snídani, oběd a další jídlo zajištěno v DL. Strava je vyvážená, v jídelníčku jsou obsaženy všechny prvky zdravé výživy. Pitný režim je zajištěn nápojem v konvici nebo termosce, které mají děti po celou dobu k dispozici. Můžou se podle potřeby obsloužit, nebo jim p. učitelka pomůže. Podle způsobilosti dětí si mohou samy nachystat svačinu, popřípadě pomoci při mytí a úklidu nádobí. Strava dětí je diferencovaná podle diety, kterou určí dětská lékařka. Nutriční terapeutka vypracuje jídelníček pro obézní děti s přesně určeným počtem kalorií na den, rozdělený do 5 dávek. Obézním dětem říkáme sluníčka, ostatním hvězdičky, aby se předešlo nevhodnému oslovení a děti se necítily méněcenné. Staniční sestra provádí každodenně rehabilitační a dechové cvičení v mateřské škole. Každé dítě má vypracovaný individuální zdravotní plán, podle kterého má cvičení zařazeno. Po obědě nastává polední klid. Paní učitelka se stará o děti, které jsou na pobytu samy. Ty pomáhá zdravotním sestrám uložit do postýlky a snaží se děti zabavit klidovými činnostmi, nejčastěji čtením pohádek či prohlížením knížek. Děti, které tu mají rodiče či rodinné zástupce, jsou po obědě předány a o odpolední klid se starají již oni. Preferujeme práci a pobyt v přírodě. Děti mají k dispozici venkovní terasu. Mohou tu pracovat u stolečků, kreslit na chodník, nebo se pohybovat po zahradě. Pro další poznatky a rozvíjení pracujeme s odborným materiálem např: CD Dítě a zdraví, tématické pracovní sešity (Hrajeme si od jara do zimy, Zdravá školka, Barevné kamínky, Pyramidáček), výukové videoprogramy - Rozmanitost přírody, Člověk a jeho svět. Paní učitelka podporuje zdraví: - svým životním stylem - působí jako vzor - obohacuje děti o pozitivní příklady - získává nové poznatky v pedagogice, psychologii, zdravotnictví - předává zásady zdravého života způsobem odpovídajícím věku dětí 5

6 2.4. Personální obsazení Jelikož je mateřská škola jednotřídní, zajišťuje vzdělávání 1 paní učitelka. Jedná se u nás o polodenní provoz, proto je stanoven úvazek na 0,90. Mimo provozní dobu mateřské školy jsou děti v péči zdravotnického personálu dětské léčebny. Povinnosti učitelky mateřské školy jsou vymezeny v pracovní náplni. Další informace a náměty pro práci v mateřské škole jsou získávány formou dalšího vzdělávání pedagogů Organizační podmínky Organizace dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, podněty a nabídku činností z formálního třídního kurikula. Nabízí dětem vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Uspořádání dne: 7:30 příprava na odchod do MŠ 8:00 9:00 spontánní hry dětí, práce s předškoláky 9:00 9:30 rehabilitační a dechové cvičení 9:30 10:00 svačina 10:00 10:30 činnosti řízené učitelkou 10:30 11:30 pobyt venku 11:30 inhalace, oběd 12:15 předání dětí rodičům, příprava na odpočinek 13:00 předání dětí zdravotnickému personálu Děti jsou do MŠ přijímány na základě rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 6

7 Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči začíná v příjezdový den do léčebny. Jsou podány základní informace o provozu mateřské školy. Je jim předložen k vyplnění krátký dotazník, který nám napomáhá orientovat se ve zdravotním stavu dítěte,současném vývojovém stupni dítěte, v rodinném prostředí ve kterém žije, zda navštěvuje v místě bydliště MŠ, zajímáme se o jeho oblíbené hračky a činnosti apod. Současně si s rodiči sdělujeme další důležité informace a oni mají možnost zeptat se na vše, co je zajímá. Děti jsou na léčebném pobytu buď samotné, nebo v doprovodu rodičů či zákonných zástupců. S nimi spolupracujeme i nadále během celého jejich pobytu. Rádi uvítáme, mají-li zájem a chuť zapojovat se do projektů. Po dohodě s učitelkou mohou téměř kdykoli mateřskou školu navštívit, prohlédnout si nejenom prostory, ale i výukový materiál. Snažíme se společně s rodiči dětem usnadnit pobyt v mateřské škole, neboť jsme si vědomí, že jsou tu krátkodobě. Rodiče mají po dohodě s paní učitelkou možnost zapůjčit si knihy z dětské knihovny na svůj pokoj. Spolupráce a kontakt s rodiči je nedílnou a velmi důležitou součástí příjemného pobytu v naší škole. Na závěr pobytu pořádáme jedno dopoledne s rodiči, kde společně něco vyrábíme, zpíváme, nebo cvičíme. Je tu prostor pohovořit a zhodnotit průběh docházky dětí do MŠ. K zhodnocení nám napomáhá výstupní dotazník, kterým zjišťujeme, jak se v mateřské škole líbilo prostředí, režim, zda byly děti spokojeny a chodily do MŠ rády či naopak. Využíváme tyto informace při hodnocení činnosti mateřské školy a jako podněty ke zkvalitnění naší další práce. 7

8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Myšlenkou naší školy je vést děti k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj, učení, život a vzdělání. Dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit a na prožitkové učení. Věnujeme se dětem, aby měly dostatek pohybu, zpívání a nových poznatků. Kolektiv dětí je nesourodý, často se mění. My jim chceme tuto situaci co nejvíce ulehčit, stát se jejich kamarády a docílit toho, aby se děti po dobu pobytu u nás cítily šťastně a svobodně. Naše práce se přizpůsobuje cvičením a procedurám, které děti absolvují v dětské léčebně Úkoly předškolního vzdělávání - navazovat a doplňovat na výchovu v rodině a v kmenové mateřské škole - zajistit dostatek věkově přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení - obohacovat denní program dětí za účelem radosti z osobních prožitků - poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého dítěte - připravovat podmínky pro děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami - rozvíjet osobnost každého dítěte a jeho individuální schopnosti a možnosti - podporovat tělesný rozvoj a zdraví, osobní pohodu a spokojenost dětí - napomáhat v chápání okolního světa - motivovat k dalšímu poznání a učení - připravovat děti pro zdárný vstup do prvního ročníku ZŠ - učit děti žít ve společnosti ostatních - přibližovat dětem normy a hodnoty uznávané naší společností 8

9 3.2. Specifika, metody a formy práce předškolního vzdělávání Předškolní vzdělávání by se mělo maximálně přizpůsobit vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Předškolní vzdělávání by mělo nabízet dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, v němž se děti cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a kde se může projevovat přirozeným dětským způsobem. Vzdělávání má být důsledně vázáno k individuálním potřebám a možnostem dětí takovéto pojetí pak umožní vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich schopnosti a učební předpoklady. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce: - prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích, podporují přirozenou zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti - situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, aby dítě lépe chápalo jejich smysl - spontánní sociální učení, které je v průběhu dne v MŠ založené na principu přirozené nápodoby, poskytuje dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné Uplatňujeme tyto metody a formy: - diskuze - rozhovor - pozorování - vlastní vyprávění - manipulační činnosti - samostatná i kolektivní práce - projekty Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů, poskytovat dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány, a proto by měly být aktivity spontánní a řízené vzájemně provázané a vyvážené. Je též třeba uplatňovat integrovaný přístup vzdělávání by mělo probíhat na základě integrovaných bloků. Zařazujeme tématické projekty, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah by měl pak vycházet ze života dětí, být pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Např.: 9

10 - Malý ochránce přírody společný úklid okolních prostor MŠ, péče o rostliny - Ve zdravém těle zdravý duch beseda se zdravotní sestrou, základy správné výživy - Zvířátka na statku návštěva ranče, kolektivní výtvarná práce 3.3. Cíle předškolního vzdělávání Rozvoj dítěte, jeho učení a poznání - zajistit dostatek informačních zdrojů - propojit informace se skutečným životem - pracovat v motivujícím prostředí - preferovat převahu kladného hodnocení - uplatňovat netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost -vytvářet atmosféru demokracie a přátelství - dodržovat stanovená pravidla - utvářet ohleduplný a citlivý vtah k lidem - poznávat a chránit přírodu - pochopit význam pomoci v nouzi Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - vhodně organizovat denní režim - zajistit bezpečnost, estetičnost a čistotu prostředí a pečovat o ně - utvářet a upevňovat hygienické a stravovací návyky - preventivně působit v oblasti šikany a násilí - učit děti relaxovat - respektovat individuální zvláštnosti a potřeby - osvojovat základních pracovních dovedností - integrovat žáky vyžadující zvláštní péči - rozvíjet schopnosti empatie - učit ohleduplnosti k slabším a handicapovaným, učit pomoci starým a nemocným 10

11 3.4. Klíčové kompetence Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV a které tvoří jeho základní strategii. Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů při ukončení předškolního vzdělávání. Kompetence k učení - objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi; aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit 11

12 - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Kompetence komunikativní - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní, a aktivní je výhodou - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atd.) - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Kompetence sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnuté a pochopená pravidla, přizpůsobí se - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 12

13 - je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem - chápe, že nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí a ubližování jiného dítěte Kompetence činnostní a občanské - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale, za svá rozhodnutí také odpovídá - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. 13

14 4. Vzdělávací obsah Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu. Tyto oblasti jsou vzájemně propojeny a představují určitou vývojovou posloupnost. 4.1 : Dítě a jeho tělo Záměrem vzdělávacího úsilí je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností a vést je ke zdravým životním návykům. Dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby. 4.2 : Dítě a jeho psychika Záměrem vzdělávacího úsilí je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoje jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření. Stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností. Povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení. Dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, je schopno se na určitou dobu soustředit. 4.3 : Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno bez zábran komunikovat, umí naslouchat. 4.4 : Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsilí je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění. Pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty. Dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role. 14

15 4.5 : Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsilí je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. O vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj. 15

16 5. Vzdělávací oblasti Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Tématické části Společně vítáme podzim Plody podzimu Změny kolem nás Adventní posezení Záměr: rozvíjí svůj kladný vztah k přírodě a k životu v ní - Léto končí - Babí léto - Odlet ptáčků - Barvy podzimu Záměr: má představu o jednotlivých druzích ovoce a zeleniny - Na naší zahradě - Na poli - V lese Záměr: chápe jevy kolem sebe, chrání přírodu - Pouštíme draky - Co umí vítr - Mlhy, déšť a sníh - První mrazík Záměr: chápe podstatu vánoc a jejich tradice - Těšíme se na Mikuláše - Vánoce přicházejí Pohádková zima Zdraví a nemoc Příroda se probouzí Jaro už je tu Záměr: poznává charakteristické znaky zimního období - Radovánky na sněhu - Zimní hry a sporty - Kouzlo pohádek - Rej masek Záměr: ví jak chránit své zdraví, zná své tělo a jeho funkce - Moje tělo - Oblékání - Nemoc - Potraviny Záměr: pozná rozdíl mezi ročním obdobím, chápe co na jaře děje - Sluníčko vykukuje - První jarní květy - Dvůr plný zvířátek - Zoologická zahrada Záměr: seznamuje se s lidovými tradicemi a zvyky - Aprílové počasí - Oslava Velikonoc - Stromy kolem nás - Čarodějnice Moje rodina Na louce Cestování Nebojíme se vody Záměr: chápe různé úlohy v rodině, respektuje a pomáhá - Mám rád mámu a tátu - Moje maminka - Pomáhám doma - Povolání Záměr: upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou - Den dětí - Hry venku - Barevné květy - Zvířátka na louce Záměr:vytvářet představu o dopravních prostředcích - Dopravní prostředky - Vlak - Dopravní značky - Bezpečnost na ulici Záměr: seznamuje se s vodou - Voda všude kolem - Sladká voda (rybníky, řeky) - Slaná voda (moře) - Život ve vodě 16

17 SPOLEČNĚ VÍTÁME PODZIM Doba plnění: 4 týdny Věková skupina: 3-6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Vědět o správném držení těla - Zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky - Osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti - Záměrně vnímat a znát názvy věcí a jevů - Vytvářet bohatou slovní zásobu - Posilovat zvídavost, radost z objevování - Rozvíjet schopnost sebeovládání - Znát dohodnutá pravidla soužití ve skupině - Akceptovat kompetentní autoritu - Rozvíjet kooperativní dovednosti - Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě - Vytvářet povědomí o morálních hodnotách - Pozorovat přítomné děje kolem sebe, a jejich změny, zjišťovat příčiny změn - Vědět, že se vše časem vyvíjí a proměňuje - Seznamovat se s prostředím, ve kterém žije Vzdělávací nabídka: - Psychomotorické a pohybové hry - Výtvarné a pracovní činnosti (stříhání, lepení, kreslení, malování) - Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti úklidu, úpravy prostředí 17

18 - Vyhledávání informací v knihách podle obrázků - Vedení diskuze a rozhovorů na určité téma - Záměrné pozorování objektů a pojmenovávání vlastností (barva, tvar, velikost) - Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání - Řešení konfliktů podle pravidel soužití - Kooperativní činnosti ve skupině nebo ve dvojicích - Aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda, upřímnost) - Námětové hry - Vycházky do přírody - Kladení otázek a hledání odpovědí - Přirozené pozorování blízkého prostředí a okolní přírody Očekávané výstupy: : - Je-li upozorněno, zaujme správný postoj, sed - Stříhá, lepí různé druhy materiálů - Zvládá jednoduchou obsluhu (postarat se o hračky, uklidit po sobě, udržovat pořádek) : - Správně určuje a pojmenovává věci ve svém okolí - Aktivně používá bohatý slovník - Odhaluje charakteristické rysy předmětů nebo jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi - Přijímá pozitivní ocenění a případný neúspěch a vyrovnává se s ním - Neporušuje pravidla soužití, upozorňuje ostatní na jejich porušení - Nechá si poradit, přijme navrhované rozhodnutí - Spolupracuje s ostatními 18

19 - Vytvoří si základní dětskou představu o společenských normách, co je v souladu s nimi, co proti nim a podle toho se chová - Pomáhá druhým v tom, v čem potřebují - Vyhledá logickou souvislost pomocí otázek - Ví, jak se mění počasí a příroda - Osvojí si elementární poznatky o okolním prostředí PLODY PODZIMU Doba plnění: 4 týdny Věková skupina: 3-6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Rozvíjet a užívat smysly - Pečlivě provádět jednotlivé pohyby a cviky - Znát původ základních potravin a způsoby jejich uchovávání - Skládat části do celku a rozdělit celek na část - Záměrně se soustředit na určitou dobu - Chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých - Rozvíjet tvořivost - Vytvářet prosociální postoje (rozvíjet toleranci, respekt, přizpůsobivost) - Vědět, že je více možností řešení konfliktu - Všímat si změn a dění v obci, hovořit o nich - Rozvíjet estetický vkus - Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti přírodou 19

20 Vzdělávací nabídka: - Smyslové a psychomotorické hry - Hry a manipulace s náčiním - Třídění a přiřazování potravin - Hry s mozaikami a doplňovačkami - Konstruování ze stavebnic a přírodních materiálů - Vyjadřování pocitů slovem, hrou, pohybem, malbou - Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - Hry a přirozené modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - Řešení konfliktů v přirozených situacích - Tématické vycházky - Tvůrčí činnosti podněcující nápaditost dítěte a estetické vnímání - Přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, změn v přírodě a jejich rozmanitostí Očekávané výstupy: - Vnímá a rozlišuje pomocí smyslů - Dovede hodit a chytit míč - Zná původ ovoce a zeleniny - Skládá puzzle, mozaiky - Dokáže zvolit činnost a soustředit se na ni - Nebojí se dát najevo své pocity - Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, dramatických) - Respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky a pomůcky 20

21 - Řeší konflikt v mezích dohodnutých pravidel - Komentuje změny v obci - Zachycuje skutečnosti ze svého okolí, vyjadřuje ji pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, modelovat, tvořit) - Vnímá, že svět má svůj řád, že svět přírody je nekonečný, pestrý a rozmanitý ZMĚNY KOLEM NÁS Doba plnění: 4 týdny Věková skupina : 3 6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Uspokojit potřebu pohybu - Samostatně uspokojovat tělesné potřeby podle individuálně pociťované potřeby společensky přijatelnou formou - Zvažovat situaci z hlediska bezpečí - Rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost - Přistupovat tvořivě ke skutečnosti - Kontrolovat extrémní projevy svých nálad a emocí - Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, pozorování) - Uznávat práva druhých - Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou - Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte s druhým dítětem - Poznávání pravidel společného soužití v rámci přirozeného sociokulturního prostředí - Pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny, zjišťovat příčiny těchto změn - Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 21

22 Vzdělávací nabídka: - Pohyb s hudbou, rytmizace, pohybové hry - Každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů sebeobsluhy, nácvik konkrétních dovedností na konkrétních předmětech - Hledání odpovědí na otázky typu Co by se stalo, kdyby - Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, relaxační) - Výtvarné činnosti (hra s barvou) - Rozlišování emočních stavů podle tělesných projevů - Poslech čtených pohádek a příběhů - Řešení modelových situací - Komunitní kruh, kooperativní hry - Aktivity podporující sbližování dětí - Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory chování a vztahů mezi lidmi - Práce s literárními texty a obrázky, pozorování dějů, vycházky - Sledování změn v přírodě, jejich rozmanitostí (přírodní jevy, stav počasí, ovzduší, roční období) Očekávané výstupy: - Je zvyklé samo organizovat a účastnit se pohybových aktivit - Svléká se či obléká podle pocitu tepla - Dodržuje dohodnutá pravidla chování - Má povědomí o významu aktivního pohybu - Tvoří originální výtvory - Dovede vyjádřit svoje city a prožitky přijatelnými způsoby - Porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj, dokáže ho zopakovat) 22

23 - Neposmívá se jiným - Vyvíjí snahu o dokončené společného úkolu - Přirozeně a bez zábran komunikuje s jiným dítětem, navazuje a udržuje dětská přátelství - Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi (zdravit, loučit se, poprosit, poděkovat ) - Ví, jak se mění počasí a příroda - Rozumí, že změny jsou samozřejmé a přirozené (vše se mění, vyvíjí, proměňuje), umí se přizpůsobovat proměnlivým okolnostem ADVENTNÍ POSEZENÍ Doba plnění: 2 týdny Věková skupina: 3 6/7 let Dílčí vzdělávací cíle: - Zdokonalovat koordinaci jemné a hrubé motoriky - Pečlivě provádět jednoduché pohyby - Mít bohatě rozvinutou fantazii - Pochopit a zapamatovat si krátký literární text - Rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání - Hodnotit své chování i chování druhých - Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální - Vědět o tradicích a zvycích - Rozvíjet schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí - Vytvořit pozitivní vztah k prostředí 23

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více