Etický kodex profesionálního jednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etický kodex profesionálního jednání"

Transkript

1 Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com

2 Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno za udržování nejvyšších standardů profesního jednání a etiky a jsme hrdí na to, že společnost Freescale v posledních šesti letech obdržela řadu ocenění kvality našich programů zaměřených na etiku a dodržování předpisů. Naše pověstná poctivost a čestnost nám poskytují podstatnou konkurenční výhodu a pomohly nám vybudovat důvěru našich obchodních partnerů, zákazníků, vlád a společenství. Naše poctivost je jedním z našich nejcennějších deviz a je naprosto nezbytné, abychom pracovali v souladu se zákony a etikou při každé naší činnosti všude, kde působíme. (kodex) společnosti Freescale řídí činnost všech zaměstnanců, protože se snažíme vystupovat čestně, otevřeně a poctivě komunikovat a jednat s každým s respektem a úctou. Tímto kodexem se musí řídit všichni zaměstnanci společnosti na všech úrovních a na všech místech, aby všechny naše pracovní činnosti a rozhodnutí odrážely náš závazek Snahy o dokonalost v etice. Každý den pracujeme v globálním prostředí složitých a někdy kolidujících zákonů, předpisů, priorit a odlišných pracovních zvyklostí. Žádná příručka nemůže pokrýt všechny situace, které mohou vytvořit etický problém ve vašich každodenních pracovních povinnostech. Pokud si nejste jisti, jak postupovat v určité situaci, nebo chcete-li upozornit na problém nebo ohlásit problematické jednání, máte k dispozici řadu různých možností, které vám pomohou: promluvte si se svým vedoucím nebo jiným členem vedení, promluvte si s pracovníkem vašeho personálního oddělení nebo důvěrně kontaktujte etickou linku telefonem nebo em. Osoby, které podají smysluplná a čestná upozornění na nezákonné nebo neetické jednání, se nemusí obávat žádných odvetných opatření. Odvetná opatření nejsou ve společnosti Freescale v žádném případě tolerována. Jste cenným členem týmu Freescale a vaše znalost a dodržování hodnot a očekávání v rámci našeho kodexu nám pomáhají učinit z Freescale společnost, která dosahuje úspěchu s hrdostí a se ctí. Děkujeme vám, Gregg Lowe Prezident a výkonný ředitel Click image to review Gregg Lowe s biography 2

3 Obsah Codul de conduită şi etică în afaceri Obsah Zpráva od Gregga Lowe, CEO 2 Úvod do našeho etického kodexu 4 Účel naše Snaha o dokonalost v etice platí pro všechny 4 Platnost 4 Kam se obrátit s dotazy a stížnostmi 6 Upozornění na problém 6 Vyšetřování hlášení 6 Zákaz odvetných opatření ve společnosti Freescale 7 Naše odpovědnost vůči našim spolupracovníkům 8 Respekt, rozmanitost a zapojení 8 Zákaz obtěžování 9 Zdravé a bezpečné pracoviště bez násilí 9 Osobní údaje 9 Naše odpovědnost vůči našim třetím stranám 11 Rovné jednání 11 Naše povinnosti vůči společnosti Freescale 16 Střety zájmů 16 Členství v radách 16 Investice 17 Oznámení vztahů 17 Obchodní příležitosti 18 Firemní majetek a informace 18 Zneužívání interních informací při obchodování 18 Finanční evidence 19 Naše odpovědnost vůči našim společenstvím 21 Dodržování obchodních pravidel 21 Obchod s lidmi 22 Ochrana životního prostředí 22 Politická a charitativní činnost 22 Vnější dotazy 23 Výjimky 24 Informace o třetích stranách 11 Korektní soutěž 11 Boj proti korupci 11 Dary a pohoštění 11 Státní zákazníci 12

4 Introduction Úvod do našeho etického kodexu Toto je úvod do etického kodexu profesionálního jednání společnosti Freescale (náš kodex ). Než si přečtete obsah tohoto kodexu, seznamte se krátce s tímto stručným přehledem. Vysvětluje účel našeho kodexu a také rozsah jeho použitelnosti. Rovněž shrnuje obecná očekávání od zaměstnanců, manažerů a ředitelů společnosti Freescale. Pokud se při čtení setkáte s otázkou, na kterou není odpověď v tomto firemním kodexu, mohou vám pomoci zdroje uvedené v následujících oddílech. Účel naše Snaha o dokonalost v etice platí pro všechny Ve společnosti Freescale se neustále snažíme o zdokonalování v oblasti etiky znamená to, že plníme potřeby našich zákazníků, našich spolupracovníků a našich společenství udržováním nejvyšších standardů profesního jednání a etiky. Náš kodex představuje vodítko, které nám pomáhá plnit toto očekávání. Obsahuje souhrn mnoha zákonů, kterými se řídí naše činnost jakožto společnosti a také způsoby jednání, které jsou od nás očekávány jako od jednotlivců pracujících pro společnost Freescale. Náš kodex neuvádí pouze minimální právní požadavky. Rovněž popisuje etické hodnoty, které sdílíme jako zaměstnanci společnosti Freescale, a nabízí vysoké morální vodítko v nepřehledných oblastech práva. Tento kodex není smlouva a nepokrývá všechny situace, se kterými se můžeme při každodenní práci setkat. Je to užitečný zdroj, který zdůrazňuje klíčové otázky a vyjmenovává zdroje, které nám pomohou jednat správně. Porozuměním a dodržováním našeho kodexu přijímáme rozhodnutí, která zajistí úspěch naší společnosti a zachování naší poctivosti v globálním společenství. Platnost Náš kodex platí pro všechny zaměstnance, manažery a ředitele společnosti Freescale. Dodržování kodexu není dobrovolné a jeho pravidla a zásady se nemění podle pracovního zařazení nebo pozice. Kromě předpisů našeho kodexu a pravidel společnosti musíme znát a dodržovat zákony a předpisy, které platí pro práci, kterou vykonáváme, a to v zemích, ve kterých působíme. Požadujeme, aby naši dodavatelé, zástupci, obchodní partneři, poradci a nabyvatelé licencí dodržovali stejné principy. Snaha o dokonalost v etice Všichni víme, že musíme dodržovat standard Snahy o dokonalost v etice. Ale co termín Snaha o dokonalost v etice znamená pro naše zaměstnance, manažery a ředitele společnosti Freescale? Co znamená pro naše vedoucí pracovníky Freescale? Jako zaměstnanci, manažeři a ředitelé musíme dodržovat náš kodex, musíme vystupovat čestně, otevřeně a poctivě komunikovat a jednat s každým s respektem a úctou. Nejdeme přímočaře za našimi cíli ani neměříme náš závazek jedná se o trvalou součást kultury společnosti Freescale. Dodržujeme všechny platné zákony na místech, na kterých působíme. Kromě toho přijímáme správná etická rozhodnutí, která nejsou výhodná pouze pro naši společnost, ale také pro naše zákazníky, obchodní partnery, spolupracovníky a společenství, na která se soustředíme. Zejména od vedoucích pracovníků společnosti Freescale se očekává, že budou vytvářet prostředí, které tyto hodnoty podporuje. Pokud jste na pozici vedoucího pracovníka, 4

5 Introduction musíte jít příkladem, dodržovat Snahu o dokonalost v etice, ať děláte cokoliv. Kromě toho máte následující povinnosti: Podporovat otevřenou a čestnou obousměrnou komunikaci Jednat pozitivně a aktivně a být příkladem správného jednání Prokazovat respekt a uznání všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům; a Aktivně bránit skutečnému nebo možnému neetickému nebo nezákonnému jednání Máte-li jako vedoucí pracovník obavu z neetické nebo nezákonné činnosti, promluvte si o dané situaci se svým vedoucím, personálním nebo právním oddělením. Chcete-li, můžete rovněž podat hlášení prostřednictvím etické linky. Potom proveďte odpovídající kroky k nápravě situace. Vedoucí pracovníci nesmí provádět žádná odvetná opatření ani tolerovat odvetná opatření vůči zaměstnanci, který v dobré vůli nahlásil obavu. Bez ohledu na naše postavení ve společnosti Freescale je každý z nás osobně povinen přečíst si a dodržovat tento kodex a zákony, které se vztahují na naši práci. Pokud máte dotaz nebo obavu, zda je nějaký čin nezákonný nebo neetický, promluvte si se svým vedoucím nebo jiným zdrojem uvedeným v části Kam se obrátit s dotazy a stížnostmi. Nedodržování tohoto kodexu nebo zákona povede k disciplinárnímu opatření, které může v krajním případě znamenat ukončení pracovního poměru. Nezapomeňte: jednat správně je součástí kultury Freescale a očekává se od každého z nás. Žádný dokument nemůže zaručit etické jednání pouze my sami. Snaha o dokonalost v etice je standard, který ve společnosti Freescale dodržujeme a požadujeme od ostatních. 5

6 Kam se obrátit s dotazy a stížnostmi Kam se obrátit s dotazy a stížnostmi Upozornění na problém Diskutování o problémech a hlášení přestupků pomáhá posílit naši organizaci. Usnadňuje společnosti Freescale včas identifikovat problémy a vytvářet trvalá řešení každopádně taková, která vedou k našemu trvalému úspěchu. Proto chcete-li si stěžovat na známý nebo domnělý přestupek, společnost Freescale se spoléhá na to, že se ozvete. S otázkami ohledně kodexu se obvykle nejdříve obrátíte na svého nadřízeného. Pokud se vám o problému špatně hovoří s vaším vedoucím, můžete se obrátit na jiného člena vedení, personální oddělení, právní oddělení nebo etickou linku společnosti Freescale. Etická linka společnosti Freescale je k dispozici všem zaměstnancům na celém světě. Provozuje ji oddělení pro pracovní jednání a etiku společnosti Freescale. Můžete ji použít k podání vašich stížností přímo a důvěrně nebo k získání odpovědí na vaše otázky ohledně tohoto kodexu, firemních předpisů nebo zákonů. Mezi příklady stížností, které lze ohlašovat prostřednictvím etické linky, patří jakékoli nestandardní účetní metody nebo audity, podezřelé praktiky finančního výkaznictví, přestupky proti zákonům o cenných papírech a protikorupčním zákonům (například zákon Sarbanes-Oxley, Dodd-Frank a zákon o boji proti zahraniční korupci), možné přestupky proti daňovým zákonům a jakékoli jiné činnosti, které mohou být nezákonné. Etická linka rovněž umožňuje zaměstnancům a třetím stranám hlásit stížnosti ohledně účetnictví společnosti Freescale, vnitřních kontrol nebo záležitostí auditů Radě pro audit a zákony v rámci správní rady. Jak používat etickou linku: Telefonicky: (+1) (kde země umožňují bezplatné volání do USA) nebo em: nebo interně prostřednictvím oddělení pro pracovní jednání a nejvyšší úrovně stránky Summit Ethics pomocí webového formuláře pro anonymní hlášení. Etická linka není určena pouze pro případy nouze. Ozvěte se, máte-li podezření, že někdo jedná nezákonně, neeticky nebo proti našemu závazku Dokonalosti v etice, jak je stanoveno v tomto kodexu. Na etickou linku se můžete obrátit s jakoukoli otázkou, stížností nebo problémem. Oddělení pro pracovní jednání a etiku usiluje o to, aby byly všechny dotazy nebo stížnosti zpracovány spravedlivě, diskrétně, důkladně a včas. Na oddělení pro pracovní jednání a etiku společnosti Freescale dohlíží Rada pro audit správní rady. Společnost Freescale má rovněž vedoucího oddělení pro dodržování předpisů, ředitele oddělení, které se zabývá etikou a dodržováním předpisů, a etické výbory, které se skládají z vedoucích pracovníků, kteří jsou odpovědni zajistit, že tento program sleduje závazek Snahy o dokonalost v etice společnosti Freescale. Vyšetřování hlášení Společnost Freescale veškerá hlášení neprodleně a důkladně vyšetří v souladu s platnými zákony. Bez ohledu na to, jak malou důležitost může oznamovatel svému hlášení přikládat, jsou všechny stížnosti považovány za závažné a je jim věnována odpovídající pozornost. Je-li zjištěn přestupek, bude přijato nápravné opatření tzn. vhodné disciplinární opatření pro zúčastněné jednotlivce a úpravy nebo vylepšení našich předpisů, kontrol a pracovišť podle potřeby a nezbytnosti. Očekává se, že budeme všichni dodržovat všechny platné zákony a předpisy všude tam, kde na světě působíme. Není přijatelné porušit zákon v důsledku pracovních podmínek nebo vnímaného tlaku ze strany vedení. Máte-li dotaz nebo stížnost na zákonné jednání, jste povinni pohovořit si s vedením, právním oddělením nebo použít etickou linku. 6

7 Kam se obrátit s dotazy a stížnostmi Zákaz odvetných opatření ve společnosti Freescale Společnost Freescale dodržuje přísný zákaz odvetných opatření vůči osobám, které podají hlášení; je zakázáno propustit, převést na méně důležité místo, suspendovat, diskriminovat nebo obtěžovat osobu za stížnost podanou v dobré vůli. Znamená to, že naše společnost nebude tolerovat odvetná opatření vůči osobě, která podá stížnost v dobré vůli. Chcete-li podat stížnost v dobré vůli, musíte být čestně a rozumně přesvědčeni, že ohlašujete možné neetické nebo nezákonné jednání. Neznamená to, že musíte mít pravdu. Každý, kdo v dobré vůli vznese dotaz nebo stížnost na nějaký problém, včetně podezřelého účetnictví, auditů, vnitřních kontrol, daňových předpisů nebo porušení zákonů o cenných papírech, může tak učinit beze strachu z odvetných opatření. Nicméně záměrně podané falešné hlášení je porušením standardu Snahy o dokonalost v etice a bude disciplinárně potrestáno. Představte si Každý den přijímáme pracovní rozhodnutí jako zástupci společnosti Freescale. Pracovní rozhodování často zahrnuje nepřehledné oblasti, ve kterých může být správný postup obtížný nebo nejasný. Pokud se ocitnete v takové situaci, nezapomeňte na závazek společnosti Freescale pracovat v souladu se Snahou o dokonalost v etice. Zeptejte se sami sebe: Odráží vaše jednání základní závazky společnosti Freescale ohledně čestného vystupování, otevřené a poctivé komunikace a jednání s respektem a úctou s každou osobou? Pokud by se vaše činy měly objevit zítra na internetu nebo v novinách, byli byste hrdí? Pokud ne, nemůže to být správné jednání. 7

8 Naše odpovědnost vůči našim spolupracovníkům Naše odpovědnost vůči našim spolupracovníkům Snaha o dokonalost v etice znamená, že vždy jednáme s ostatními s respektem a úctou tak, jak chceme, aby jednali s námi. Oceňujeme rozmanitost a zapojení a respektujeme kulturu a zvyklosti našich spolupracovníků, obchodních partnerů a zákazníků na celém světě. Respekt, rozmanitost a zapojení Snaha o dokonalost v etice začíná u každého zaměstnance společnosti Freescale způsob, jakým jednáme s ostatními a jak se chováme na pracovišti, určuje standard naší interakce s našimi zákazníky, obchodními partnery a společenstvími. Když pracujeme společně, ceníme si jedinečných zkušeností, vzdělání, rozmanitých kultur a myšlenek druhého. Na pracovišti netolerujeme nezákonnou diskriminaci nebo obtěžování. Nezákonná diskriminace znamená odlišné jednání s ostatními nebo přijímání rozhodnutí o zaměstnání na základě zákonem chráněné charakteristiky. Společnost Freescale zásadně nezaměstnává, nepropouští, nepovyšuje, nepřesouvá ani nepřijímá jiná rozhodnutí o zaměstnání na základě následujících charakteristik jedince: Rasa Barva pleti Náboženství Pohlaví Věk Duševní nebo fyzické postižení Status veterána Národnostní původ Sexuální orientace Jakékoli jiné charakteristiky chráněné platným zákonem 8

9 Naše odpovědnost vůči našim spolupracovníkům V rámci závazku naší společnosti ohledně práv zaměstnanců společnost Freescale po nikom nevyžaduje, aby pracoval déle, než je maximální denní pracovní doba stanovená místním zákonem. Všichni zaměstnanci společnosti Freescale dostávají minimální nebo vyšší než zákonnou minimální mzdu; na místech, na kterých neexistuje zákon o mzdě, dostávají standardní místní oborovou mzdu. Kromě toho mají zaměstnanci společnosti Freescale právo vstupovat do spolků podle vlastního výběru. Rovněž je nesmíme odrazovat od vstupu do spolků v souladu s místním zákonem. Můžeme s vedením vyjednávat podmínky našeho zaměstnání beze strachu z odvetných opatření. Postupy při přijímání zaměstnanců Postupy při přijímání zaměstnanců společnosti Freescale rovněž vyhovují konvencím Mezinárodní organizace práce ohledně minimálního věku a dětské práce. Kromě toho společnost Freescale zaručuje dobrovolné podmínky zaměstnávání, nevyužívá nucenou pracovní sílu, neuplatňuje nátlak na zaměstnance ani nepoužívá praktiky, které by mohly podporovat obchod s lidmi. Podobně neobchodujeme se třetími stranami, které tak činí. Zaměstnanci mohou svobodně opustit práci nebo ukončit zaměstnanecký poměr s přiměřeným oznámením. Společnost Freescale neudržuje obchodní vztahy s organizacemi, které se tímto neřídí. Konečně společnost Freescale zaměstnancům neodebírá průkazy totožnosti, pasy nebo pracovní povolení jako podmínku zaměstnání. Zákaz obtěžování Obtěžování je forma diskriminace, která vytváří ostatním urážlivé, zastrašující nebo nepřátelské prostředí, a nemá ve společnosti Freescale místo. Obtěžování může být ústní, fyzické nebo vizuální a může zahrnovat hanlivé vtipy nebo poznámky o zákonem chráněných charakteristikách osob. Obtěžování může mít rovněž sexuální povahu, včetně nežádoucích návrhů, nevhodného dotýkání nebo sexuálně sugestivních poznámek. Výhrůžky, násilí a zastrašování jsou ve společnosti Freescale rovněž zakázány. Tento typ jednání vytváří nepříjemné, neetické a potenciálně nebezpečné pracovní prostředí, ve kterém nelze dosahovat nejlepších výsledků. Z tohoto důvodu se musíme ozvat, když se nám nebo ostatním nelíbí chování našeho spolupracovníka, a hlásit případy obtěžování. Doporučujeme upozorňovat na problémy a žádný zaměstnanec společnosti Freescale se nemusí obávat odvetných opatření za ohlášení obtěžování v dobré víře. Zdravé a bezpečné pracoviště bez násilí Společnost Freescale je zavázána udržovat naše pracoviště zdravé, produktivní a bez nebezpečí. Všichni jsme povinni udržovat bezpečnost na pracovišti dodržováním bezpečnostních a zdravotních předpisů platných v našich lokalitách. Jsme povinni ihned hlásit nehody nebo zranění a také nebezpečné vybavení, postupy nebo podmínky nadřízenému nebo jinému zdroji. 9

10 Naše odpovědnost vůči našim spolupracovníkům Musíme všichni aktivně hlásit jakoukoli podezřelou nebezpečnou situaci, včetně potenciálních hrozeb od našich spolupracovníků nebo třetích stran. Pomáháme tím lokalizovat problémy, jakmile nastanou, a předcházíme budoucím problémům. Pro zajištění bezpečnosti nesmí nikdo z nás pracovat pod vlivem látek, které by nám mohly zabraňovat v pracovní činnosti. Z tohoto důvodu nesmíme pracovat pod vlivem alkoholu, nezákonných drog, přípravků získaných na falešný lékařský předpis nebo podpultových látek. To platí bez ohledu na to, zda k užívání dochází v pracovní době nebo v prostorách společnosti. Kromě toho nesmíme používat, vlastnit, přenášet nebo prodávat zakázané látky v pracovní době nebo v prostorách společnosti Freescale. Existují omezené výjimky z tohoto pravidla, například umírněná konzumace alkoholu na schválených akcích společnosti podle firemních pravidel. Očekává se od nás, že budeme jednat vhodně a profesionálně a nebudeme ohrožovat ostatní. Aby bylo zachováno pohodlí a bezpečnost všech, jsou přísně zakázány výhrůžky, násilí, ponižování nebo zneužívání. V souladu s místním zákonem společnost Freescale nedovoluje zbraně na pracovišti. Pokud víte o násilí nebo výhrůžkách na pracovišti, ponižování nebo zneužívání, případně na ně máte podezření, ihned ohlaste své obavy svému nadřízenému nebo personálnímu oddělení. Pokud jste přesvědčeni, že se někdo nachází v bezprostředním nebezpečí, před ohlášením záležitosti v rámci společnosti kontaktujte příslušné místní orgány. Osobní údaje Věříme, že společnost Freescale chrání naše osobní údaje údaje, které poskytujeme naší společnosti v rámci našeho zaměstnání. Tyto údaje jsou známé jako osobně identifikovatelné informace (Personally Identifiable Information,PII) a zahrnují vaše jméno, adresu, průkaz zaměstnance nebo průkaz totožnosti, fotografie a jakoukoli jinou kombinaci dat použitých k naší identifikaci. Ti z nás, kteří používají, shromažďují, získávají, sdílejí PII nebo k nim mají přístup, při tom musí dodržovat předpisy společnosti a platné zákony. Pokud se při práci dostáváte do kontaktu s PII, chraňte soukromí svých spolupracovníků a neposkytujte tyto informace uvnitř nebo vně společnosti Freescale bez legitimní pracovní potřeby a příslušného oprávnění. 10

11 Naše odpovědnost vůči našim třetím stranám Naše odpovědnost vůči našim třetím stranám Ve společnosti Freescale je důvěra a věrnost našich zákazníků a obchodních partnerů základním předpokladem našeho úspěchu. Dokonalost etiky znamená, že jsme povinni ve vztahu k všem našim třetím stranám provádět obchodní činnost v souladu se zákonem a etikou a nesmíme se snížit k nepoctivým nebo nečestným praktikám pro dosažení našeho úspěchu. Rovné jednání Naši obchodní partneři nám poskytují zboží a služby, které potřebujeme, abychom splnili požadavky našich zákazníků. Naše odpovědnost vůči těmto partnerům znamená, že s nimi všemi posilujeme vztahy vzájemné důvěry a respektu. S našimi obchodními partnery jednáme poctivě a při výběru organizací, se kterými chceme spolupracovat, přihlížíme k jejich předpokladům a dobré pověsti. Pracujeme čestně a nepodílíme se na nečestných obchodních praktikách včetně podplácení. Znamená to, že nesmíme dát úplatek, odměnu nebo všimné aktuálnímu nebo potenciálnímu zákazníkovi, dodavateli nebo jinému obchodnímu partnerovi. Patří sem rovněž nepřímé platby zástupcům těchto třetích stran a jejich rodinným příslušníkům. Společnost Freescale neakceptuje žádnou zakázku, která byla získána nebo udržena za použití úplatku nebo jiných nevhodných nebo nezákonných prostředků. Podobně nespolupracujeme s těmi, kteří záměrně porušují zákony, včetně místních zákonů na ochranu životního prostředí, zákonů o zaměstnání nebo bezpečnostní nebo protikorupční předpisy. Veškeré dohody s třetími stranami musí splňovat pravidla naší společnosti a zákony. Nikdy nezneužijeme třetí strany k páchání činů, které zakazuje zákon nebo tento kodex. Zástupci a poradci Věříme ve spravedlivou odměnu pro naše zástupce a poradce. Provize a poplatky placené prodejcům, distributorům, zástupcům, zprostředkovatelům obchodních transakcí nebo poradcům musí odpovídat hodnotě skutečného produktu nebo skutečně odvedené práce. Neplatíme provize ani platby, u kterých máme jakýkoli důvod předpokládat, že by se mohly stát úplatky. Subdodavatelé Subdodavatelé hrají důležitou roli při realizaci mnoha našich firemních činností. V některých případech jsou naši subdodavatelé zcela viditelní ve vztahu k našim zákazníkům. Z tohoto důvodu je pro nás velmi důležité vybírat subdodavatele, kteří sdílejí náš závazek nejvyšších standardů profesionálního jednání a etiky. Nákupní postupy Naše rozhodování o nákupech musí vycházet výhradně z nejlepších zájmů naší společnosti. Dodavatelé získávají zakázky od společnosti Freescale na základě toho, jak dobře jejich výrobky nebo služby vyhovují našim potřebám a také podle jejich závazků ohledně ceny, dodání a kvality. Je pro nás důležité dokumentovat veškeré dohody o nákupu a jasně identifikovat: Poskytované služby nebo produkty Základ k obdržení platby Platný tarif nebo poplatek Budujeme si s našimi zákazníky dlouhodobé vztahy demonstrováním a udržováním nejvyšších standardů čestnosti a poctivosti. Naše marketingové a reklamní praktiky jsou přesné a pravdivé. Záměrně zavádějící zprávy, vynechání důležitých faktů nebo falešná prohlášení o nabídkách našich konkurentů jsou nepřijatelná. Získáváme zakázky pouze legálně a eticky. Úplatky nebo všimné jsou nepřijatelné. Informace o třetích stranách Ceníme si našich zákazníků, kteří nám důvěřují s ohledem na své soukromé informace. Jsme povinni chránit citlivé, soukromé nebo důvěrné informace zákazníků stejně pečlivě, jako chráníme vlastní. K důvěrným informacím zákazníků smí mít přístup pouze ti, kteří mají oprávněný pracovní důvod tyto informace znát. Znamená to, že nesmíme prozrazovat důvěrné informace, které nám byly svěřeny zákazníky, dodavateli, prodejci nebo jinými obchodními partnery společnosti Freescale s výjimkou případů, kdy je zveřejnění povoleno právním oddělením nebo je vyžadováno zákony nebo předpisy. Důvěrné informace, kterým se budeme v kodexu později věnovat, zahrnují veškeré neveřejné informace, které mohou být v případě prozrazení užitečné pro konkurenty a škodlivé pro společnost Freescale nebo její obchodní partnery. Otázka: Jeff je nadšený z projektu, který se ve společnosti Freescale dokončuje. Podílel se na vývoji nového mikroprocesoru, který způsobí převrat ve výrobcích, které nabízí jeden klient z automobilového průmyslu. Jeho švagr Russell pracuje jako generální ředitel prodejce automobilů, který se specializuje na značku auta, které se bude novinka týkat. Jeff ví, jak by Russell velmi ocenil nové inovace. Přemýšlí, že by mu tu novinu sdělil příští týden u rodinné večeře. Russell se to stejně dříve nebo později dozví a bylo by opravdu zajímavé vidět reakce někoho z automobilového průmyslu. Co by měl Jeff udělat? 11

12 Naše odpovědnost vůči našim třetím stranám Odpověď: Jeff nesmí s Russellem hovořit o připravovaných inovacích ani o žádných důvěrných informacích společnosti Freescale. Ačkoli je Jeff oprávněně pyšný na svou práci a společnost, zásadně nelze sdílet důvěrné informace s osobami, které nebyly schváleny nebo oprávněny společností Freescale. Na prvním místě je ochrana důvěrných informací zákazníků, prodejců, dodavatelů a obchodních partnerů. Každý zaměstnanec musí při disponování s našimi důvěrnými informacemi nebo s informacemi třetích stran postupovat bezúhonným způsobem. Korektní soutěž Naše společnost má na trhu dobré jméno díky kvalitě, bezúhonnosti a etice. Abychom si toto dobré jméno udrželi, musíme dodržovat naše procesy kvality a bezpečnostní požadavky. Kromě toho konkurujeme výhodami produktů a služeb, které nabízíme. Dodávky výrobků a poskytování služeb, které nesplňují vysoké výkonové standardy společnosti Freescale, poškozují naše dobré jméno a snižují důvěru našich zákazníků a veřejnosti. Vzhledem k tomu, že společnost Freescale udržuje takové vysoké standardy pro nabídku našich výrobků a pro naši obchodní bezúhonnost, nemáme potřebu a nebudeme snižovat naše konkurenty. Snažíme se dodržovat veškeré zákony o hospodářské soutěži a protimonopolní zákony mnoha zemí, ve kterých působíme. Existují zákony, které zajišťují, aby organizace hrály podle stejných pravidel a aby naši zákazníci měli možnost nakupovat kvalitní zboží a služby za přijatelné ceny. Ačkoli jsou zákony o hospodářské soutěži složité a v jednotlivých zemích se liší, obecně zakazují: Dohody s konkurenty, které poškozují zákazníka, včetně stanovování cen a rozdělování zákazníků nebo přidělování kontraktů Dohody, které omezují schopnost zákazníka prodávat výrobek, včetně vytváření cen pro další prodej výrobku nebo služby nebo podmiňování prodeje výrobků dohodou o nákupu dalších produktů a služeb společnosti Freescale Pokusy o monopolizaci trhu, včetně snižování ceny zboží pod jeho hodnotu za účelem omezení konkurence Nezákonné dohody s našimi konkurenty nemusí být formálně zdokumentovány, aby porušovaly zákon. Dohody mohou být písemné nebo ústní a formální nebo neformální. Podobně jako u mnohých jiných zákonů, kterými se řídíme při každodenní práci, záleží na podobě. I zjevná dohoda s konkurentem může být považována na porušení zákonů o hospodářské soutěži a může mít závažné důsledky pro společnost Freescale a zúčastněné. Dohody s konkurenty musí mít neobvyklý a nepravidelný charakter a každá taková dohoda musí být pečlivě zkontrolována vedením a právním oddělením, aby bylo zajištěno dodržení všech zákonů a našeho kodexu. Kromě toho nesmíme používat žádné nezákonné nebo neetické metody shromažďování konkurenčních informací. Patří sem zneužívání důvěrných informací nebo obchodního tajemství, lhaní nebo úmyslné podvádění našich konkurentů za účelem získání informací, které by nám za normálních okolností neposkytli, nebo získávání konkurenčních informací od minulých nebo současných zaměstnanců konkurenčních společností. Pokud se omylem setkáte s informacemi o některém konkurentovi nebo pokud máte podezření, že byly informace o konkurenci získány nezákonným nebo neetickým způsobem, ihned kontaktujte vedení, oddělení pro pracovní jednání a etiku nebo právní oddělení. S veškerými dotazy ohledně zákonů o hospodářské soutěži a jednání, která je mohou porušovat, se obracejte přímo na právní oddělení. Otázka: Jean pracuje s procesory a spolupracuje s kolegy na projektu, který by mohl změnit budoucnost bezdrátových sítí. Zdá se, že projekt v poslední době vázne a i jí samotné došly nové nápady. Dozvěděla se, že jeden nový zaměstnanec společnosti Freescale kamarádil na škole s konkurentem, který také vyvíjí nové produkty pro bezdrátové sítě. Možná by si měla znovu popovídat s tímto novým zaměstnancem. Malý přátelský rozhovor může být přesně to, co Jean potřebuje k nastartování své tvořivosti. Může být něco škodlivého na neoficiální debatě? Odpověď: Jean se nesmí nového zaměstnance ptát na jeho předchozí zaměstnání u konkurenta neformálně ani jinak. Ani ústní porušení našich standardů férové konkurence není přijatelné. Zaměstnanec společnosti Freescale nesmí vyvolávat dojem, že se pokouší získat nečestnou výhodu před našimi zákazníky pomocí falešných prostředků. Najímáme chytré a schopné pracovníky a nemáme důvod pokoušet se omezovat nebo nečestně snižovat kapitál konkurence. Naše výrobky a nápady stojí na vlastních nohách. Boj proti korupci Mnohé zákony, kterými se řídíme při našich každodenních pracovních činnostech, mají podporovat poctivost a čestnost na trhu. Protikorupční zákony se v tomto neliší. 12

13 Naše odpovědnost vůči našim třetím stranám Spoléhat se na získávání zakázek korupčními praktikami a úplatky nemá smysl a není poctivé pro žádnou zúčastněnou stranu. Z tohoto důvodu jsme se zavázali dodržovat veškeré protikorupční zákony v zemích, ve kterých působíme, včetně amerického zákona pro boj proti zahraniční korupci a britského zákona proti úplatkům. Podle těchto a dalších mezinárodních zákonů a konvencí je pro společnosti nezákonné podplácet zahraniční státní úředníky nebo podle širší specifikace britského zákona proti úplatkům kohokoli, kdo má učinit obchodní rozhodnutí za účelem získání nebo udržení zakázky nebo jiné nedovolené výhody. Aby se předešlo nejasnostem, mezi zahraniční státní úředníci patří zaměstnanci federálních, státních, provinčních nebo místních vlád a samospráv, kandidáti na politické funkce a dokonce i zaměstnanci podniků, které vlastní zahraniční vláda. Zjednodušeně řečeno, úplatek je cokoli hodnotného peníze, dary, výhody, nabídky požitků atd. co je poskytováno ve snaze ovlivnit kroky nebo rozhodnutí daného činitele nebo jeho ochotu uskutečnit obchod. Nabízet přímo nebo nepřímo nebo dát úplatek státnímu úředníkovi, včetně zaměstnanců státních podniků, je porušením našeho kodexu a globálních protikorupčních zákonů. Stejně tak nesmíme nabízet ani přijímat všimné, nebo vrácení částky, která již byla zaplacena (nebo má být zaplacena), jako odměna za přípravu nebo podporu obchodních záležitostí. A v neposlední řadě nenabízíme pomocné platby, což jsou malé částky obvykle v hotovosti, které mají usnadnit běžný úřední postup, například vydání víza, zajištění vývozních nebo dovozních privilegií nebo spojovacích služeb. Vzhledem k riziku, že by takové mohly být chybně považovány za úplatky (a protože je mnoho zemí zakazuje), nepovolujeme takové platby v naší činnosti až na velmi řídké a pečlivě omezené výjimky. Tyto požadavky platí jak pro zaměstnance společnosti Freescale, tak pro naše dodavatele, subdodavatele a zástupce bez ohledu na to, kde ve světě působíme. Máteli oprávnění najmout zástupce pro zajištění činnosti pro společnost Freescale, musíte se ujistit, že má dobrou pověst. Zástupce musí rovněž písemně souhlasit s protikorupčními požadavky společnosti Freescale. Nikdy nesmíme najímat zástupce, aby místo nás podplácel. Praní špinavých peněz V maximálním možném rozsahu se společnost Freescale zavázala zjišťovat a zabraňovat praní špinavých peněz a financování terorizmu. V rámci tohoto závazku obchodujeme pouze s jednotlivci, kteří obchodují legitimně, legálně a jejichž identitu jsme si ověřili. Musíme dodržovat veškeré platné zákony proti praní špinavých peněz na celém světě a hlásit podezřelé aktivity nadřízenému nebo právnímu oddělení, jakmile se o nich dozvíme. Problematika praní špinavých peněz je složitá a nesmíte se snažit vyřešit ji sami. Pokud se setkáte s transakcí, která vzbuzuje podezření nebo varovné signály o podezřelé nezákonné činnosti, musíte to ihned ohlásit právnímu oddělení nebo oddělení pro pracovní jednání a etiku. Otázka: Marc byl nedávno povýšen na vedoucí pozici v cizí zemi. Po příjezdu zjistil, že přístavba k provozovně společnosti Freescale se schvaluje již rok a půl. Je rozladěn, že získání stavebního povolení a dozoru může trvat tak dlouho. Rozhodne se kontaktovat několik klíčových státních úředníků a pozvat je na opulentní a drahou večeři včetně nákladných nápojů a zábavy. Nebylo by špatné se s těmito úředníky skamarádit, že? Nikdo to nemusí vědět.. Odpověď: Zaměstnanci společnosti Freescale reprezentují etiku naší společnosti všude ve světě, kam jsou vysláni. Na každého z nás se vztahuje zákon FCPA a veškeré protikorupční zákony a musíme se jimi řídit. Marc musí rovněž dodržovat veškeré místní zákony proti uplácení. Opulentní a drahé pohoštění pro státní úředníky, od kterých by rád získal laskavost, by mohlo být v mnoha zemích světa považováno za úplatek Konfliktní minerály Společnost Freescale považuje problém konfliktních minerálů za velmi závažný. Společnost Freescale podporuje globální opatření proti zneužívání lidských práv, ke kterým dochází v konfliktních oblastech v Demokratické republice Kongo (Democratic Republic of Congo, DRC) a v jejím okolí. Naše společnost k tomu přispívá tím, že se snaží nepoužívat ve svých výrobcích zlato, cín, tantal a wolfram, které jsou získávány v konfliktních dolech nebo vysokých pecích. V rámci našeho závazku bezkonfliktních výrobků společnost Freescale rovněž dodržuje zásady a postupy, které vyžadují, aby dodavatelé potvrzovali, že materiály, které dodávají pro použití v našich výrobcích, neobsahují tyto minerály. Otázka: Shelley udržuje vztahy s řadou dodavatelů společnosti Freescale. Zástupce jedné společnosti, která dodává společnosti Freescale materiál na výrobu výrobků, se s ní spojil a nabídl jí komponenty stejné kvality za podstatně nižší cenu. Shelley je ohromena společnost Freescale by tak mohla dlouhodobě ušetřit pěkné peníze. Když ovšem dodavatele požádala, aby potvrdil, že jsou materiály vyrobeny z nekonfliktních materiálů, nedostala přímou odpověď. Měla by pokračovat v jednání? 13

14 Naše odpovědnost vůči našim třetím stranám Odpověď: Shelley se musí nejdříve se skupinou pro dodržování předpisů nebo s oddělením pro dodržování pravidel a etiku poradit, zda může společnost Freescale obchodovat s tímto dodavatelem. Ačkoli snižování nákladů může být pro naši společnost vítané, porušení naší bezúhonnosti vítané není a záměrem společnosti Freescale jsou bezkonfliktní materiály a výrobky. Dary a pohoštění Při každodenní práci ve společnosti Freescale si vyměňujeme pozornosti s našimi zákazníky, obchodními partnery a dalšími osobami, se kterými spolupracujeme nebo chceme spolupracovat. Naše společnost v tom není jediná. Ve skutečnosti je na dnešním trhu zcela běžné používat dárky, jídlo, zábavu a další obchodní pozornosti jako prostředek k posílení dobré vůle mezi společnostmi nebo jednotlivci. Když je tak činěno vhodným, etickým a zákonným způsobem, pomáhá to budovat dlouhodobé vztahy s ostatními. V platnosti jsou následující zásady, které nám pomáhají rozlišovat mezi přijatelnými dary a dary, které porušují náš kodex, firemní předpisy a zákon. Dary Za dary je považováno cokoli hodnotného, co poskytujeme nebo přijímáme od ostatních. Dary nejsou vždy fyzické předměty může se rovněž jednat o služby, laskavosti nebo jiné hodnotné položky. Zvyklosti v oblasti poskytování darů se v různých světových kulturách liší a v některých oblastech jsou přehnané dary považovány za běžné. Nicméně my dodržujeme stejné standardy poskytování a přijímání darů bez ohledu na to, kde pracujeme. Dary poskytované zaměstnancům/ zaměstnanci společnosti Freescale Zásadně od nikoho nepřijímáme všimné, přehnané dary nebo pozornosti. Můžeme přijmout předměty nominální hodnoty, například trička, hrníčky, pera nebo jiné malé propagační předměty s logem společnosti. Nesmíme přijmout cokoli, co by mohlo vyvolávat dojem ovlivňování našeho nezávislého úsudku. Pokud jste přesvědčeni, že by odmítnutí nebo vrácení daru vyšší než nominální hodnoty nebylo praktické nebo taktní, poraďte se o dané situaci s oddělením pro dodržování pravidel a etiku, které vám pomůže najít nejlepší postup. Dary, které nabízíme ostatním, musí být zákonné, přiměřené a předem písemně schválené naším místním vedením. Jak je uvedeno v části Boj proti korupci tohoto kodexu, nedáváme úplatky státním úředníkům ani jiným třetím stranám. Kromě toho nenabízíme dary, které jsou zakázány zákonem nebo předpisy organizace příjemce. Zábava Pro společnost Freescale zahrnuje pojem zábava jídlo, divadelní, hudební, umělecké nebo sportovní akce, které se konají mimo kancelář. Podle předpisů naší společnosti legitimní zábava vyžaduje, aby se akce zúčastnil jak zaměstnanec společnosti Freescale, tak zástupce současného nebo potenciálního obchodního partnera. Zábava zaměstnanců společnosti Freescale nebo zábava jimi poskytovaná Přiměřená zábava, která posiluje zájmy společnosti Freescale, je všeobecně přijatelná. Například doprovod obchodního zástupce na místní kulturní nebo sportovní akci nebo na jídlo je běžná praxe, pokud se vedou pracovní rozhovory. Nicméně přehnaná nebo častá zábava může vyvolávat dojem ovlivňování našeho nezávislého úsudku. Před poskytnutím nebo přijetím zábavy, která se může zdát nevhodná z důvodu ceny nebo povahy, musíme nejdříve získat schválení našeho vedení. Finanční prostředky společnosti Freescale nelze používat na žádnou zábavu, která by mohla v případě zveřejnění zpochybnit nebo poškodit společnost Freescale. Při nabízení nebo přijímání jakékoli formy zábavy se očekává, že se budeme řídit zdravým úsudkem. Pokud nevíte, zda je určitá forma zábavy vhodná, nejdříve se poraďte s vedením. Nezapomeňte, že poskytování zábavy státním úředníkům může být porušením místních protikorupčních zákonů. Cesty Můžeme přijmout dopravu a ubytování od dodavatele společnosti Freescale nebo jiné třetí strany, pokud cesta splňuje následující podmínky: Jedná se o služební cestu Nebude vyvolávat dojem ovlivňování našeho nezávislého úsudku jakožto zástupců společnosti Freescale Byla předem schválena vedením 14

15 Naše odpovědnost vůči našim třetím stranám Veškeré přijaté cestovní výlohy musí být přesně zapsány v naší evidenci cestovních nákladů. Společnost Freescale může zaplatit za dopravu a ubytování našich zákazníků, zástupců nebo dodavatelů v souvislosti s návštěvou provozovny společnosti Freescale nebo instalací výrobku, pokud to není zakázáno zákonem nebo předpisy organizace příjemce. Takové návštěvy musí mít legitimní obchodní důvod. Za platné důvody by mohla být považována například kontrola zařízení na místě, jednání o smlouvě nebo školení. Veškeré cesty státních úředníků sponzorované nebo placené společností Freescale musí předem schválit zástupce ředitele společnosti Freescale a oddělení pro dodržování pravidel a etiku společnosti Freescale. Další informace viz část Boj proti korupci tohoto kodexu. Otázka: Obchodní zástupkyně Alicia se již několik měsíců dvoří jednomu mezinárodnímu klientovi. Klient konečně souhlasil, že vyšle do Austinu zástupce, který projedná konkrétní výrobní řešení, která může společnost Freescale nabídnout. Když se Alicia spojí se zástupcem, aby naplánovala cestu, zástupce navrhne, že by cesta mohla být zpříjemněna vstupenkami na fotbalový zápas. Chtěl by vidět americký sport a ví, že sledovat tým Longhorns texaské univerzity je zábava. Vlastně by chtěl přijet a navštívit fotbalový zápas se svou rodinou. Měla by Alicia zařídit tuto malou výhodu? V každém případě by tím vyjádřila, jak moc jí na tomto klientovi a zakázce záleží. Odpověď: Ačkoli je běžné poskytnout dopravu a ubytování zákazníkovi, který zvažuje uzavření smlouvy, veškeré náklady musí být spojeny s legitimními služebními účely. Není dovoleno poskytovat dodatečnou nepřiměřenou zábavu nebo dary. Poskytnutí dodatečného cestovného a ubytování pro členy klientovy rodiny přesahuje normální služební náklady, stejně jako zajištění vstupenek na fotbal pro osobní účely klienta. Bylo by to v zájmu společnosti Freescale, pouze pokud by návštěva akce umožnila více času pro jednání o aktuální zakázce. Státní zákazníci Jak jsme se již dozvěděli, pro naše jednání s místními a zahraničními vládami platí zvláštní pravidla a předpisy. Kromě protikorupčních zákonů a zákonů proti úplatkářství musíme při práci s vládami věnovat zvláštní pozornost všem právním a smluvním povinnostem. V USA musí všechny smlouvy s federální vládou splňovat federální předpisy pro přidělování zakázek (FAR). Národní a místní vlády na celém světě mají specifické a rozmanité zákony a předpisy pro přidělování zakázek, které mají chránit veřejný zájem. Tyto zákony obecně zakazují nebo přísně omezují dary, zábavu a cestovné nabízené státním úředníkům. Často se vztahují na najímání současných nebo nedávno penzionovaných úředníků a jejich rodinných příslušníků a na jakékoli jednání, které by mohlo být vnímáno jako nevhodné ovlivňování objektivního rozhodování. Řada dalších zákonů přísně stanovuje účetní a fakturační postupy při plnění státních zakázek a subdodávek. Tyto zákony platí pro každého z nás na celém světě. Když naše společnost využívá dodavatele a subdodavatele pro plnění zakázek pro státní zákazníky, pravděpodobně máme povinnost jim tyto jedinečné státní požadavky sdělit. Pokud jednáte se státními úředníky o zakázkách, jste povinni znát a dodržovat platné zákony a předpisy. S veškerými dotazy ohledně platných zákonů se obracejte na právní oddělení. 15

16 Naše povinnosti vůči společnosti Freescale Naše povinnosti vůči společnosti Freescale Jako zaměstnanci, manažeři a ředitelé společnosti Freescale děláme pro naši společnost to nejlepší. Díky Snaze o dokonalost v etice je společnost Freescale skvělým zaměstnavatelem a umožňuje nám dosahovat úspěch na trhu. Střety zájmů Naše etické závazky vyžadují, aby veškerá pracovní rozhodnutí a jednání vycházela z nejlepších zájmů společnosti Freescale. Nemohou být motivovány našimi osobními zájmy nebo vztahy. Pokud se tak stane, dochází ke střetu zájmů což je situace, ve které by naše aktivity a investice mohly oslabovat nejlepší zájmy naší společnosti. Setkáte-li se se střetem zájmů, vždy kontaktujte svého nadřízeného nebo právní oddělení a poraďte se o správném postupu. Střet zájmů může vzniknout mnoha způsoby. V následující části je uvedeno několik obecných zásad, které nám pomohou lépe pochopit nejběžnější případy. Externí zaměstnání Se schválením od nadřízeného mohou mít zaměstnanci společnosti Freescale další zaměstnání mimo společnost Freescale, ovšem platí zde určitá omezení a upozornění. Aby mohli zaměstnanci společnosti Freescale odevzdávat maximální pracovní výkony pro společnost a pracovat nezaujatě, nemohou pracovat pro žádného konkurenta, zákazníka, distributora nebo dodavatele společnosti Freescale, nebo od něj přijímat platby za služby. Jakékoli vedlejší zaměstnání musí být přísně odděleno od naší práce ve společnosti Freescale a nesmí kolidovat s naší schopností věnovat plný čas a pozornost výkonu našeho zaměstnání. Dovednosti, které se naučíme a používáme ve společnosti Freescale, nelze využívat způsobem, který by poškozoval obchodní činnost naší společnosti. Nesmíme využívat čas, zdroje, finanční nebo jiné prostředky společnosti k vykonávání jakékoli vedlejší práce, včetně práce pro sebe. Pamatujte, že zaměstnanci společnosti Freescale nesmí spolupracovat přímo s organizací, která spolupracuje se společností Freescale nebo jí konkuruje, aby nedošlo ke střetu zájmů. Jakýkoli komerční nebo peněžní vztah s potenciálními nebo stávajícími dodavateli, smluvními partnery, zákazníky, konkurenty nebo kompetentními orgány může ovlivnit nezávislý a zdravý úsudek v zastoupení společnosti Freescale a musí být ihned zveřejněn. Otázka: Frederick řídí skupinu konstruktérů pro společnost Freescale a v jeho týmu jsou rovněž smluvní partneři vázaní dlouhodobou smlouvou. Frederick má vlastní vedlejší podnikání, které je částečně odvozeno z odbornosti, kterou získal při práci a na školení společnosti Freescale. Nabízí svému týmu příležitost pracovat pro společnost o víkendech a nevidí v tom problém, protože svůj tým platí přímo ze své kapsy. Odpověď: Frederic v mnoha ohledech nepostupuje správně, včetně toho, že má další, pravděpodobně konkurující podnikání spojené se svým zaměstnáním ve společnosti Freescale včetně důvěrných informací, které získal od společnosti. Jakékoli vedlejší zaměstnání musí být schváleno vedením, zejména pokud by se mohlo jednat o střet zájmů. Frederick rovněž nemůže kompromitovat členy svého týmu nabídkami na konkurenční práci, i když je to o víkendech a placeno přímo Frederickem. 16

17 Naše povinnosti vůči společnosti Freescale Členství v radách Členství ve správní radě nebo podobném orgánu externí společnosti, v radě pro technické poradenství nebo ve vládní organizaci během zaměstnání u společnosti Freescale může rozdělovat naši loajalitu mezi Freescale a ostatní organizace. Z tohoto důvodu musí manažeři a zaměstnanci společnosti Freescale získat předběžné schválení místního vedení a oddělení pro dodržování pravidel a etiku před přijetím pozice ve správní radě externí veřejně obchodované nebo výdělečné organizaci. Kromě toho musí generální ředitel společnosti Freescale (a všichni manažeři podle Oddílu 16 zákona o burze cenných papírů z roku 1934) nejdříve získat svolení Výboru pro kompenzace a vedení správní rady před přijetím jakékoli takové pozice. Podporujeme pomoc našim společenstvím prostřednictvím členství v komunitních radách nebo charitativních organizacích, které nemají žádné obchodní vztahy se společností Freescale tyto aktivity nevyžadují předběžný souhlas. Investice Způsob výběru investic našich prostředků se často zdá být soukromou záležitostí a mělo by to tak být ale některé investice mohou způsobit skutečný nebo zdánlivý střet. Je důležité zabránit, aby naše osobní finanční investice ovlivňovaly nebo vyvolávaly dojem ovlivňování našeho nezávislého úsudku jakožto zástupců společnosti Freescale. Mohlo by k tomu dojít mnoha způsoby, ale dojem střetu nejpravděpodobněji vzniká, když investujeme do společnosti konkurenta, dodavatele, zákazníka nebo distributora. Pokud nevíte, jak by určitá investice mohla být vnímána, poraďte se s vedením. Otázka: Detrick si časem vydělal pěknou sumu sledováním trhu a chytrým investováním. Dosud nebyl důvod hlásit své nákupy vedení společnosti Freescale, protože si velmi pečlivě vybíral společnosti, se kterými není společnost Freescale nijak spojena. Nedávno byl ale pozván ke komisi, která hodnotí smlouvy s aktuálními a potenciálními dodavateli. Jedním s potenciálních nových dodavatelů je společnost, jejích akcie vlastní. Měl by informovat vedení o tomto střetu, nebo bude stačit, když se nebude podílet na příslušné diskuzi? Odpověď: Střety zájmů v jakékoli formě musí být sděleny vedení rychle a v plném rozsahu. Investice mimo společnost, které by mohly ovlivňovat Detrickovo rozhodování, představují pádnou obavu. Jeho hlavní prioritou musí být to nejlepší rozhodnutí pro společnost Freescale a jeho osobní finanční zájmy by toto rozhodnutí mohly ovlivnit. Oznámení vztahů Ke střetu zájmů může rovněž dojít, když schvalujeme platby, zodpovídáme se nebo rozhodujeme o přijetí, povýšení nebo odměňování člena naší nejbližší rodiny nebo jiné osoby, ke které máme vztah. Pro účely tohoto kodexu termín vztah zahrnuje bez omezení případy společného bydlení, romantického vztahu, zákonné závislosti, obchodního partnerství nebo jednání zahrnující finanční zájem. Pokud řídíme nebo jsme podřízeni osobám, se kterými máme takové osobní vztahy, riskujeme, že vznikne dojem ovlivňování a protekce. Pokud řídíte nebo jste podřízeni rodinnému příslušníkovi, známému, externímu obchodnímu partnerovi nebo někomu jinému, ke kterému máte rovněž osobní vztah, ihned na to upozorněte svého nadřízeného nebo personální oddělení. 17

18 Naše povinnosti vůči společnosti Freescale Obchodní příležitosti Jestliže utajíme příležitosti, které objevíme při používání firemního majetku, informací nebo naší pozice ve společnosti Freescale, oslabí se úspěch naší společnosti. Z tohoto důvodu nesmí ředitelé, manažeři ani zaměstnanci používat tyto prostředky nebo výhody k získání nepřiměřené osobní výhody. Kromě toho nikdo z nás nesmí přímo ani nepřímo konkurovat společnosti Freescale. V největším možném rozsahu jsme primárně odpovědni společnosti Freescale a musíme podporovat zájmy naší společnosti. Nesmíme si přímo ani nepřímo přisvojovat práva na žádný majetek ani materiál, pokud víme, že společnost Freescale může mít rovněž zájem o využití takové příležitosti. Firemní majetek a informace Pro plnění našich povinností ve společnosti Freescale nám naše společnost poskytuje prostředky nezbytné k naší práci. Patří sem fyzický majetek, jako jsou finanční prostředky, výrobky, počítače a telefony a také provozovny a další majetek společnosti. Zaměstnanci, manažeři a ředitelé jsou povinni chránit majetek, který jim byl svěřen, před ztrátou, poškozením, zneužitím nebo krádeží. Aktiva společnosti Freescale používáme pouze k pracovním účelům. Vedení nám může rovněž schválit příležitostné osobní používání, pokud to nekoliduje s naší prací. Je zakázáno používat majetek společnosti Freescale k účelům, které porušují náš kodex, firemní pravidla nebo zákony. Důvěrné informace Důvěrné informace jsou jedním z nejdůležitějších deviz společnosti. Jsme povinni chránit veškeré důvěrné informace řádným označováním, uchováváním v bezpečném a omezeném přístupu pro ty, kteří tyto informace potřebují pro vykonávání své pracovní činnosti. Zaměstnanci, manažeři a ředitelé musí zachovávat důvěrnost informací, které jim byly svěřeny, s výjimkou případů, kdy je poskytnutí informací oprávněné nebo požadované zákonem. Důvěrné informace zahrnují veškeré informace, které nejsou veřejně známé a které by v případě zveřejnění mohly být škodlivé pro společnost Freescale nebo přínosné pro naše konkurenty. Mezi běžné příklady důvěrných informací patří finanční údaje, informace o cenách, marketingové strategie, ceny, technické údaje, postupy, umístění a konstrukce zařízení a strojů, informační systémy a počítačový software. Zahrnují informace sdělované v písemných i elektronických dokumentech a také ve formálních a neformálních rozhovorech. Jak je uvedeno v oddílu Informace třetích stran tohoto kodexu, rovněž sem patří důvěrné informace, které nám svěřili naši spolupracovníci, dodavatelé, zákazníci a další osoby. Naše povinnost chránit důvěrné informace pokračuje i po ukončení našeho vztahu se společností Freescale. Firemní počítačové systémy Počítačové systémy společnosti Freescale a také naše firemní síť musí být používány eticky a v souladu se zákonem. Není-li to místním zákonem zakázáno, vyhrazuje si naše společnost právo kdykoli sledovat využívání těchto systémů. Znamená to, že všechny informace a komunikace, které přenášíme a přijímáme nebo uchováváme na podnikových účtech elektronické pošty a hlasových zpráv, musí mít zákonnou, oprávněnou a profesionální povahu. I při příležitostném osobním použití firemních počítačů, 18

19 Naše povinnosti vůči společnosti Freescale elektronické pošty a hlasových zpráv se musíme řídit zdravým úsudkem. Nikdy nesmíme přistupovat, stahovat, uchovávat ani vytvářet návrhy komunikací nebo materiálů, které jsou urážlivé, sexuálně explicitní nebo nezákonné. To se vztahuje na jakékoli elektronické dokumenty, které uchováváme ve firemních noteboocích nebo jiných mobilních zařízeních. Otázka: Andre, zaměstnanec společnosti Freescale, má již čtyři měsíce milostný poměr. Ačkoli se cítí provinile, je rovněž velmi potěšen, že se do něho zakoukala mladší dívka. Jeho manželka Eilene by se zhroutila, kdyby se to dozvěděla. Naštěstí Andre komunikuje se svou přítelkyní pouze prostřednictvím firemní elektronické pošty. Protože nepoužívá svoji domácí ovou adresu, jeho manželka se nedostane ke vzkazům a pikantním obrázkům, které mu jeho dívka posílá. Andre se nenechává vyrušovat z práce, protože odpovídá pouze během pauzy na oběd. Uvědomuje si, že je to trochu směšné, a nikdo jiný by se o to neměl starat. Odpověď: Ačkoli je výběr Andreho vztahu čistě privátní, jeho používání firemních počítačových systémů privátní není. Zaměstnanci se musí při používání firemního vybavení řídit zdravým úsudkem. Příležitostné soukromé použití firemní elektronické pošty a hlasových zpráv je dovoleno, ale obsah, který je urážlivý, explicitní nebo nezákonný, není dovolen. Společnost Freescale může sledovat používání počítače zaměstnance a všechny dokumenty a y, které jsou přenášeny a ukládány ve firemním počítači, musí být etické a musí souviset s prací. Sociální média Většina z nás sociální média dobře zná. Používáme je v soukromém životě, když se aktivně zapojujeme na sociálních sítích, sdílíme naše fotografie a videa online nebo čteme blogy a záznamy ve Wikipedii, které vytvořili jiní lidé. Někdy je můžeme rovněž používat k pracovním účelům například k diskusi s jinými odborníky v oboru nebo k získávání veřejně dostupných informací o trhu. Možnosti nabízené sociálními médii jsou nekonečné. Z tohoto důvodu je důležité, abychom vždy sdělili svou totožnost a příslušnost ke společnosti Freescale, kdykoli diskutujeme o tématech týkajících se společnosti Freescale a našeho oboru, zejména při kontaktu se zákazníky. Když se identifikujeme online jako zaměstnanci společnosti Freescale, přijímáme odpovědnost za to, že se budeme vyjadřovat profesionálně, aby bylo zřejmé, že jsou naše názory čistě osobní a nereprezentují názory společnosti Freescale. Nesmíme používat sociální média ke znevažování nebo obtěžování společnosti Freescale, našich spolupracovníků, zákazníků, konkurentů nebo obchodních partnerů. Rovněž musíme respektovat a chránit duševní vlastnictví a důvěrné informace, které patří naší společnosti nebo jiným, se kterými spolupracujeme i když provedeme přísná nastavení soukromí na našich facebookových a jiných sociálních účtech. Zneužívání interních informací při obchodování Jak je uvedeno v oddílu Firemní majetek a informace našeho kodexu, často máme přístup k důvěrným informacím údajům, které nejsou přístupné veřejnosti. Když jsou tyto údaje zásadní, což znamená, že by je zkušený investor mohl považovat za důležité při rozhodování o obchodování s akciemi, jsou považovány za důvěrné informace. Důvěrné informace mohou být relevantní pro společnost Freescale nebo pro jinou společnost, se kterou spolupracujeme. Mohou zahrnovat mimo jiné finanční informace nebo prognózy, změny ve vedení společnosti, informace o důležitém vývoji výrobků nebo zprávy o fúzích nebo akvizicích. Nesmíme obchodovat s akciemi nebo jiným typem majetku na základě důvěrných informací, se kterými se můžeme při práci setkat. Podílet se na obchodování na základě důvěrných informací nebo poskytovat ostatním tipy na obchody s akciemi odporuje zákonům mnoha zemí včetně USA. Někteří z nás v konkrétních pozicích jsou vystaveni výpadkům, během kterých nemohou obchodovat s akciemi společnosti Freescale. Finanční evidence Všechny naše pracovní záznamy a komunikace písemné i ústní musí být jasné, pravdivé a přesné. Spoléháme se na poctivou a přesnou evidenci a vykazování informací, abychom mohli přijímat odpovědná pracovní rozhodnutí. Podobně nám naši zákazníci, obchodní partneři a veřejnost důvěřují, že poskytujeme tyto informace pro vytvoření přesného obrazu finanční situace společnosti Freescale. Patří sem takové údaje, jako je kvalita, bezpečnost, personální záznamy a také finanční evidence. Všechny účetní knihy, záznamy a účty musí přesně odrážet transakce a události a musí vyhovovat požadovaným účetním zásadám a systému vnitřních kontrol a předpisů společnosti Freescale. Nikdy nesmíme vytvářet falešné nebo umělé účetní položky v opačném případě se jedná o medvědí službu vůči naší společnosti, vůči nám samotným a vůči našim investorům a může to být nezákonné podle zákonů USA a dalších zemí. Platbu lze provést pouze pro zákonný a řádně zdokumentovaný pracovní účel. 19

20 Naše povinnosti vůči společnosti Freescale Uchovávání záznamů Záznamy by měly být vždy uchovávány a likvidovány v souladu s předpisy pro správu záznamů společnosti Freescale. Nicméně je zakázáno likvidovat jakékoli záznamy, na které se vztahuje povinnost zachování pro případ právního sporu. Zachování pro případ soudního sporu je směrnice právního oddělení, která vyžaduje zachování určitých záznamů, které se vztahují (nebo by se mohly vztahovat) na probíhající právní spor. Nelikvidujte, neupravujte ani jinak neměňte dokumenty, na které se vztahuje povinnost zachování pro případ právního sporu a než s těmito záznamy něco uděláte, vždy počkejte, než bude povinnost zachování oficiálně zrušena. 20

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group

Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Vydavatel: Raben Group Autor: Etická komise společnosti Raben Tým: Marketingový tým společnosti Raben Cílová skupina: Dodavatelé společnosti

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE:

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE: DOKUMENTACE QMS Etický kodex QM 04 VERZE: 01 KATEGORIE: QMS OBLAST: Společnost AH ZADAVATEL: Helena Lappyová AUTOR: Petra Nováková SCHVALOVATEL: Jiří Vaněk, Jan Rohrbacher SKUPINY UŽIVATELŮ: all_ah PLATNOST

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. Etický kodex společnosti Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. stanovuje normy, jejichž cílem je zajistit, že pracovní podmínky

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

Zásady obchodního chování

Zásady obchodního chování Zásady obchodního chování Schválené správní radou dne 7.12.2010 Informace k dokumentu Krátká charakteristika: Tyto zásady obchodního chování jsou vypracovány za účelem lepšího porozumění našich etických

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc.

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc. I. Úvod USA přijaly v roce 1977 Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), aby americkým firmám, jejich dceřiným společnostem a zaměstnancům na celém světě zabránily provádět uplácení vládních

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE Příloha č. 2 Pracovního řádu R 01/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec města Horní Slavkov ctít a vytvářet tak základ pro budování

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Etický kodex. Čestné jednání a odpovědný přístup jako standard

Etický kodex. Čestné jednání a odpovědný přístup jako standard Etický kodex Čestné jednání a odpovědný přístup jako standard Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Čestné jednání, odpovědný přístup a Etický kodex společnosti FedEx 3 Dodržování zákonů a etických

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Naše obchodní filozofie, která má hluboké kořeny v pěti principech společnosti Mars, vyžaduje, abychom pracovali pouze s dodavateli,

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více