KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64"

Transkript

1 NÁŠ ETICKÝ KODEX Tento kodex obsahuje přehled našich hodnot, interních pravidel a principů vyplývajících ze zákonů, které bychom všichni měli dodržovat.

2 2

3 3 PŘEDMLUVA DAVEA LEWISE, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SKUPINY 5 Co je etický kodex? 6 Sdílení obav 10 Jak se mohu ozvat? 11 Etický kodex a naše dovednosti lídra 12 PÉČE O NAŠE ZÁKAZNÍKY 14 Jasné ceny a marketing 16 Standardy potravin a výrobků 18 Ochrana osobních údajů zákazníků a zaměstnanců 20 SPOLUPRÁCE 22 Bezpečnost a ochrana zdraví 24 Rovné příležitosti, integrace a různorodost 26 Nepřijatelné chování 28 Lidská práva 30 POCTIVÉ OBCHODOVÁNÍ 32 Zákony na ochranu hospodářské soutěže 34 Obchodní omezení a sankce 36 Etické obchodování 38 Zákony chránící dodavatele 40 Ochranné známky a duševní vlastnictví 42 JAK CHRÁNÍME NAŠI POVĚST 44 Podvody 46 Úplatkářství 48 Dary a pozornosti 50 Střet zájmů 52 Zneužívání důvěrných interních informací 54 Politická činnost 56 Přesné účetnictví a praní špinavých peněz 58 Odpovědné používání informačních technologií 60 Sociální média a externí komunikace 62 KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64

4 4

5 5 PŘEDMLUVA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SKUPINY DAVEA LEWISE Cílem našeho Etického kodexu je zajistit vám pomoc a ochranu při každodenní práci pro společnost Tesco. Na silně konkurenčním, dynamickém a stále více regulovaném trhu je důležité, aby každý z nás rozuměl tomu, jaká pravidla je nutno dodržovat a jaké chování se od nás očekává, máme-li zákazníkům poskytovat kvalitní služby a společnosti Tesco pomoci hrát významnou roli ve společnosti. Kodex popisuje naše nejdůležitější povinnosti a zásady, kterými se musíme řídit. Jako zaměstnanci pak za dodržování Kodexu plně zodpovídáme. Bez ohledu na konkrétní místo našeho působení a na zastávanou roli je cílem Kodexu chránit nás i naše dobré jméno mezi zákazníky, kolegy, dodavateli, akcionáři a dalšími zainteresovanými subjekty. Nováčci i zaměstnanci, kteří již ve společnosti Tesco působí delší dobu, by proto měli pochopit, jaký konkrétní dopad má Kodex na jejich práci. Smyslem Kodexu není jen dodržovat právní předpisy, naše pravidla a zásady. Jde rovněž o to, aby naše chování a rozhodování vycházelo z našich hodnot a dovedností lídra, abychom své úkoly vykonávali vždy správně a abychom při plnění pracovních povinností jednali férově, otevřeně a čestně. Pokud si nebudete jistí, zda vaše chování nebo chování jiné osoby odpovídá interním pravidlům, je třeba se okamžitě obrátit na osobu, které důvěřujete, v prvé řadě na přímého nadřízeného. Další možností je kontaktovat příslušného personálního manažera nebo právní oddělení. Pokud si budete přát o dané otázce hovořit anonymně, můžete bez udání jména zavolat na linku ochrany zájmů. Chci, aby každý zaměstnanec společnosti Tesco byl na naši činnost a na naše úspěchy ve vztahu k zákazníkům i místnímu prostředí, jehož jsme vždy součástí, hrdý. Existuje řada způsobů, jak této hrdosti na společnost Tesco dosáhnout a jak posílit naši pozici na budoucím trhu, za všechny jmenujme tyto: znalost našich zásad, dobrý úsudek, upřímnost a odvaha vyjádřit svůj názor. Dave Lewis generální ředitel skupiny

6 6 CO JE ETICKÝ KODEX? Náš etický kodex stanoví naše minimální očekávání na všechny z nás bez ohledu na to, kde působíme a ve které části společnosti pracujeme. Tento kodex poskytuje návod na řešení klíčových otázek, které mohou vyvstat ve vaší roli, a uvádí, na koho byste se měli obrátit, pokud budete potřebovat pomoc nebo další informace. Aby bylo zajištěno, že budeme jednat podle zákona, vytvořili jsme interní zásady a pravidla dodržování pro všechny rizikové oblasti. Aby bylo zajištěno, že všichni budou vědět, jak se na ně daná pravidla vztahují, organizujeme potřebná školení, vedeme kolegy k jejich dodržování a poskytujeme jim podporu, pokud to potřebují. Náš kodex slučuje tři složky. Jádrem našeho kodexu je jednoduchý princip, že vždy dodržujeme zákony. Důvěra našich zákazníků závisí na naší pověsti jako bezúhonné firmy. Nad rámec zákona a našich zásad se musíme vždy řídit hodnotami společnosti Tesco. Naše hodnoty jsou dalším vodítkem v okamžiku, kdy činíme obtížná rozhodnutí. Pomáhají nám při rozhodování o tom, co je správné, i v případech, kdy zákon ani naše zásady nám návod nedávají. NAŠE HODNOTY Naše hodnoty nám poskytují vodítko, když musíme činit různá rozhodnutí. Při dodržování našich hodnot si můžeme být jisti, že děláme správnou věc. Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my Využíváme naší velikosti pro dobro věci

7 7 1. ZÁKONY Nikdy neporušujeme žádné zákony. To je základem důvěry zákazníků i zaměstnanců ve společnost Tesco. 2. NAŠE ZÁSADY A PRAVIDLA Naše zásady a interní předpisy zajišťují ochranu společnosti tím, že nám dávají návod a podporu, jak neporušit právní předpisy. 3. NAŠE HODNOTY Naše hodnoty by nám měly pomáhat určit, co je správné pro naše zákazníky, kolegy a pro naši komunitu často nad rámec pouhého dodržování zákonů a našich interních zásad a pravidel.

8 8 JAK POUŽÍVAT NÁŠ ETICKÝ KODEX? JAKO KOLEGA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI MUSÍTE: Znát důkladně etický kodex a vědět, kde ho dohledat. Dodržovat zákon a naše zásady a vědět, jak se etický kodex vztahuje na vaši roli. Účastnit se vždy školení v otázkách týkajících se kodexu. Používat naše hodnoty k tomu, abyste dělali to, co je správné. Ozvat se, když si myslíte, že byl jakkoli porušen etický kodex nebo zákon. Zeptat se, kdykoli si nejste jisti. A POKUD ŘÍDÍTE LIDI, MUSÍTE TAKÉ: Rozumět etickému kodexu a být schopni vysvětlit jeho klíčová sdělení. Zajistit, aby všichni začínající kolegové byli seznámeni s etickým kodexem, proškoleni a rozuměli mu. Jednat odpovědně, oznámí-li vám některý člen týmu, že si myslí, že byl etický kodex porušen. Ozvat se, když si myslíte, že jiní porušují naše zákony, zásady a pravidla nebo nepostupují v souladu s hodnotami společnosti Tesco.

9 9

10 10 SDÍLENÍ OBAV MYSLÍM, ŽE BYCH O TOM MĚLA NĚKOMU ŘÍCT MYSLÍM, ŽE TO NEMĚL DĚLAT NENÍ TO NEZÁKONNÉ? TO BY MOHLO BÝT NEBEZPEČNÉ TO NENÍ SPRÁVNÉ

11 11 JAK SE MOHU OZVAT? Domníváte-li se, že byl porušen etický kodex nebo zákon, musíte se ozvat. Na koho se mám obrátit? První osoba, se kterou byste o tom měli mluvit, je váš přímý nadřízený pokud není tím, koho podezíráte z porušení etického kodexu. Pokud nemůžete mluvit se svým nadřízeným, můžete se obrátit na personálního manažera. Můžete rovněž kontaktovat vedoucího právního oddělení nebo oddělení security. Pokud chcete sdělit své obavy zcela anonymně, můžete použít naši Linku ochrany zájmů. O naší Lince ochrany zájmů Linka ochrany zájmů (Protector Line) vám umožňuje sdělovat vaše obavy a znepokojení ohledně nepatřičného chování na pracovišti. Pokud se domníváte, že nemůžete mluvit se svým nadřízeným nebo personálním manažerem, můžete zavolat na Linku ochrany zájmů a tam: sdělit jakékoli obavy ohledně něčeho v práci, co považujete za nezákonné, co představuje porušení etického kodexu nebo je proti zásadám společnosti nahlásit vše, co podle vašeho názoru představuje nebezpečí pro kolegy, zákazníky nebo veřejnost sdělit jakékoli obavy v případě věcí, o nichž jsou informace záměrně utajovány Linka důvěry je zcela anonymní a její provoz pro Tesco zajišťuje nezávislá společnost. Nemusíte uvádět své jméno, když na linku zavoláte, ale když ho uvedete, bude vám operátor Linky schopen poskytovat aktuální informace o výsledcích jakýchkoli šetření a bude vás moci kontaktovat v případě potřeby dalších informací. Kontakty na Linky ochrany zájmů najdete na straně 64.

12 12 ETICKÝ KODEX A NAŠE DOVEDNOSTI V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ Naše dovednosti v oblasti vedení lidí nás podporují v tom, aby to, co děláme, bylo správné pro naše zákazníky, akcionáře, dodavatele a kolegy: Spolupracovat v rámci celé společnosti za účelem dosažení společného úspěchu. Díky spolupráci s našimi kolegy a dodavateli zajišťujeme pro naše zákazníky kvalitní zboží, které bylo odpovědně získané. Budovat pevné vztahy se zákazníky, kolegy a dodavateli. Pracujeme na budování pevných a trvalých vztahů s každým, s kým spolupracujeme, abychom tak získali to nejlepší pro naše zákazníky, dodavatele i naše kolegy. Mít oči otevřené. Neustále sledujeme, zda naši kolegové etickému kodexu rozumí a jednají v souladu s ním.

13 13 Znát vlastní zdroje energie a udržovat se v dobré kondici pro život. Rozumíme etickému kodexu a dbáme na to, abychom jej dodržovali, i pokud by to mělo přinášet těžkosti. Nebojíme se ozvat, pokud si myslíme, že kodex byl porušen. Být bystrý v uvažování, rozhodování a zvládání změn. Nasloucháme kolegům nebo dodavatelům, pokud nahlásí obavy ohledně porušení kodexu, a okamžitě jednáme.

14 14 PÉČE O NAŠE ZÁKAZNÍKY 1 Naše hodnota Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my je klíčem k našemu úspěchu a povzbuzuje nás v tom, abychom se snažili našim zákazníkům co nejlépe prozumět a poskytnout jim prvotřídní služby. Tato část etického kodexu řeší otázky související s komunikací cen a jiných sdělení našim zákazníkům a s ochranou jejich osobních údajů.

15 15

16 16 JASNÉ CENY A MARKETING Proč je to důležité? Reklama a marketing patří mezi nejúčinnější způsoby, jakými komunikujeme se zákazníky. Zákazníci nám říkají, že jasná komunikace o našich produktech a cenách je pro ně důležitá. Ať již komunikujeme prostřednictvím televizní reklamy, Clubcard zásilek, online sdělení nebo v prodejně, naše sdělení ovlivňují rozhodování našich zákazníků ohledně toho, kde, jak a proč u nás nakupovat. Opakovaně nesprávná nebo zavádějící sdělení poškozují důvěru, kterou k nám naši zákazníci chovají, vystavují nás také rizikům právních postihů ze strany dozorových orgánů a v neposlední řadě vedou k negativní publicitě, která má opět za následek pokles naší důvěryhodnosti. Pokud tedy cokoli prohlašujeme o našich produktech či službách, pak tato tvrzení musí být pravdivá a nesmí být zavádějící. Když říkáme, že nabízíme skvělou cenu, musí to tak opravdu být. Správná komunikace je pro důvěru, kterou k nám naši zákazníci chovají, mimořádně důležitá. Co to znamená pro mě? Pokud se podílíte na jakékoli marketingové činnosti, dbejte na to, aby všechna sdělení byla pravdivá, korektní, obsahovala pouze akceptovatelné, tzv. reklamní přehánění, nikoli klamavé, nepřesné nebo zavádějící informace. Dbejte na to, aby akční nabídky a ceny byly jednoduché a srozumitelné: Vyhněte se složitým akčním cenovým nabídkám a častým změnám cen. Dbejte na to, aby všechna sdělení byla etická. Žádného zákazníka by nikdy naše reklama neměla urážet. Při reklamě založené na srovnání našich cen nebo produktů s konkurenčními cenami a produkty používejte vždy přesná srovnání srovnávejte srovnatelné a dbejte na to, aby srovnání byla aktuální, případně také vázaná k určité lokalitě. Špatná srovnávací reklama může vést k obvinění z nekalé soutěže ze strany jiných subjektů. Dbejte na to, aby reklama odpovídala danému produktu ujistěte se, že všechna sdělení a vizuály jsou správné a týkají se komunikovaných produktů a že máte oprávnění fotografie, loga, značky apod. použít, pokud patří třetím stranám. Ujistěte se, že reklama je zákonná! Vezměte na vědomí, že některé produkty jsou právními předpisy z reklamní komunikace přímo vyloučeny (např. tabákové výrobky), u jiných je reklama omezena určitými podmínkami (např. alkohol). Také pro reklamu zaměřenou na určitou cílovou skupinu (zjm. děti a mladistvé) zákony stanoví zvláštní pravidla. V reklamě se vyhýbejte tvrzení o jakékoli třetí osobě jako např. o dodavateli či konkurentovi.

17 17 OTÁZKY A ODPOVĚDI Otázka: Plánuji akční nabídku na chilské víno a budu na plakáty používat obrázek vinice. V naší knihovně obrázků máme nádhernou fotografii jedné argentinské vinice, kterou jsme nikdy nepoužili. Mohu ji v mé kampani použít? Odpověď: Ano, ale u obrázku uveďte ilustrační foto. Nezapomeňte také, že obrázky jsou chráněny jako autorské dílo, i když jsou volně k dispozici na internetu. Otázka: Náš produkt je levnější než cena, za kterou ho prodává konkurence. Mohu tuto informaci dát do mého materiálu pro POS? Odpověď: Ano, můžete. Je ovšem velmi důležité, abyste si na podporu vašeho tvrzení zjistil přesná a aktuální data a v POS uvedli, ke kterému datu a které lokalitě se srovnání vztahuje. Nezapomeňte, že musíte monitorovat ceny konkurence a vaše POS materiály aktualizovat, aby odrážely případné změny v cenových rozdílech. Otázka: Jaká pravidla platí pro reklamu na webu? Odpověď: Stejná jako pro každou jinou reklamu. Sdělení musí být přesná, jasná a nesmí být zavádějící. Otázka: Všiml jsem si, že cena některých výrobků se zvyšovala těsně předtím, než byly zařazeny do akční nabídky a komunikována sleva. Je to dovoleno? Odpověď: Ne! Umělé krátkodobé navýšení ceny s cílem vzbudit následně zdání větší slevy není dovoleno. Existují přísná pravidla a pokyny, které je nutno dodržovat ve vztahu k cenám, za které se prodávají produkty v akci. Měl byste si promluvit se svým nadřízeným, zástupcem obchodně- -právního a technického oddělení (Trading Law) nebo právním oddělením. Otázka: Vedle školy, kam chodí moje dítě, je prodejna Express, kde vyvěsili plakát s reklamou na novou hru s násilnými bojovými sporty pro X-Box. Určitě není správné propagovat násilí tam, kde to uvidí spousta malých dětí. Odpověď: Nikdy bychom nechtěli umísťovat reklamu tam, kde by mohla působit pohoršení nebo kde by mohla být považována za škodlivou pro děti. Měl byste se ozvat a přednést tento problém svému nadřízenému, zástupci obchodně-právního a technického oddělení (Trading Law) nebo právnímu oddělení (Legal). Kde můžu získat další informace? Právní oddělení Marketing Obchodně-právní a technické oddělení

18 NURTURE 18 STANDARDY POTRAVIN A VÝROBKŮ Proč je to důležité? Naši zákazníci od nás očekávají, že budeme prodávat jen výrobky té nejvyšší kvality, a věří nám, že zajistíme, aby všechny naše výrobky byly bezpečné, nezávadné a splňovaly všechny požadavky podle platných zákonů a jiných předpisů. Jsme odhodláni zajistit bezpečnost, nezávadnost a kvalitu všech našich produktů od okamžiku přejímky zboží do okamžiku, kdy si je naši zákazníci koupí. Jsme odhodláni využívat naší velikosti pro dobro věci. Zjednodušili jsme náš dodavatelský řetězec, abychom mohli vybudovat lepší vztahy s našimi farmáři a dodavateli a zajistili, aby naše produkty, které nakupujeme, byly bezpečné, nezávadné, legální a splňovaly naše přísné standardy kvality. V našich prodejnách a distribučních centrech máme zavedený komplexní systém řízení bezpečnosti potravin. Každý den monitorujeme a kontrolujeme kvalitu a bezpečnost našich potravin, abychom zajistili plnění našich vysokých standardů. Tyto kontroly zahrnují kontrolu teploty našich výrobků, osobní hygieny pracovníků, čistoty našich prodejen a zařízení, ochranu potravin před kontaminací a zajištění rotace našich potravinových výrobků. Co to znamená pro mě? Dbejte na to, aby naši dodavatelé dodržovali naše standardy ohledně nezávadnosti a kvality produktů a naše pravidla pro zajištění nezávadnosti, kvality a zákonnosti výrobků. Oznamujte veškeré případy nebo podezření na podvod v rámci našeho dodavatelského řetězce. Chraňte naši pověst a důvěru našich zákazníků, ujistěte se, že naše produkty jsou bezpečné a odpovědně získané. Znejte dodavatele, od kterých nakupujeme. Pečlivě vyhodnocujte každý jednotlivý výrobek, který prodáváme, abychom si byli jisti, že naše produkty mohou být kompletně vysledovány v našem dodavatelském řetězci. Pokud pracujete v prodejně nebo distribučním centru, absolvujte komplexní úvodní a další školení o bezpečnosti potravin a hygieně. Granny Smith Smith Crisp with a sharp tangy Flavour. Ideal for sweet and savoury dishes Apples

19 19 OTÁZKY A ODPOVĚDI Otázka: Jak budujeme lepší vztahy s našimi farmáři a dodavateli? Odpověď: Budováním pevnějších partnerství a dlouhodobých smluv, které jim pomáhají růst a profitovat ze společné spolupráce. Otázka: Hodlám zařadit nového dodavatele pro nový výrobek vlastní značky. Jaké standardy musí naši dodavatelé splňovat ohledně kvality, nezávadnosti a legálnosti produktů, než nám mohou začít dodávat? Odpověď: Máme jasně definované výrobní a zásobovací standardy společnosti Tesco, které stanoví požadavky, podle kterých chceme, aby dodavatelé pracovali, když vyrábějí produkty pro značku Tesco. Před výrobou vše auditujeme, abychom se ujistili, že tyto standardy byly splněny. Otázka: Kde se mohu dozvědět více o našich procesech pro řízení kvality, bezpečnosti, nezávadnosti a legálnosti produktů? Odpověď: Pravidla společnosti Tesco pro zajištění kvality produktů (Tesco Product Quality Rules) představují základní návod týkající se principů, podle kterých se vyrábějí naše produkty. Tato pravidla můžete získat od týmu pro kvalitu v rámci skupiny Tesco (Group Quality) nebo vašeho technického manažera z obchodně-právního a technického oddělení (Trading Law and Technical). Otázka: Vyvíjím novou koncepci, která změní způsob, jakým manipulujeme nebo vystavujeme potraviny v prodejně. Na koho se mám obrátit? Odpověď: Měl byste již v počátcích kontaktovat obchodně-právní a technické oddělení (Trading Law and Technical) a požádat o radu, jak zapracovat vhodný bezpečnostní postup pro potraviny a způsoby dodržování právních předpisů. Kde můžu získat další informace? Manažer obchodu nebo distribučního centra Obchodně-právní a technické oddělení Quality tým skupiny Právní oddělení

20 20 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ Proč je to důležité? Osobní údaje jsou součástí naší obchodní činnosti. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pokaždé, když máme kontakt s našimi zákazníky. Například údaje o nákupních zvyklostech nám umožňují nabízet zákazníkům výhodné ceny produktů, které rádi nakupují. Rovněž vedeme a používáme informace o našich zaměstnancích, abychom ve vztahu k nim mohli plnit všechny závazky vyplývající z pracovně-právních vztahů. Bez ohledu na to, zda údaje, které vedeme, náleží našim zaměstnancům, zákazníkům, případně zaměstnancům našich smluvních partnerů, je nutné tyto údaje používat, tedy zpracovávat, obezřetně, v souladu s právem a v rozsahu, v jakém máme ke zpracování údajů oprávnění. Při zpracování osobních údajů našich zákazníků také vždy respektujeme jejich preference, včetně toho, zda zákazníci od nás chtějí dostávat reklamní sdělení. Takže pokaždé, když shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme osobní údaje, musíme vždy dodržovat naše Pravidla ochrany osobních údajů: Ochrana: Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, zachováváme mlčenlivost ve vztahu k údajům i bezpečnostním opatřením k jejich ochraně. Vhodnost: Údaje našich zákazníků používáme pouze způsobem, který zákazníci považují za vhodný a odpovědný a ke kterému nám dali souhlas. Otevřenost: Zákazníkům říkáme jednoznačně, jakým způsobem, za jakým účelem a jaká data o nich zpracováváme, a informujeme je o jejich právech ve vztahu ke zpracovávaným údajům. Možnost volby: Dáváme zákazníkům možnost vybrat si, v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakým účelem budeme jejich údaje zpracovávat. Výhody pro zákazníky: Dbáme na to, aby zákazníci měli co nejvíce výhod z toho, že používáme jejich údaje. Co to znamená pro mě? Pokud shromažďujete informace o našich zákaznících, zaměstnancích nebo třetích stranách, vždy jim jasně sdělte, co, jakým způsobem a za jakým účelem hodláte s informacemi dělat. Nikdy nesdělujte osobní údaje zákazníků nebo kolegů jiným lidem nebo společnostem, pokud vám k tomu nedá dotyčný zákazník nebo kolega písemný souhlas. Dbejte na to, aby zpracovávané osobní údaje byly vždy bezpečně uloženy a aby k nim měli přístup pouze proškolení pracovníci, kteří mají ke zpracování daných údajů oprávnění. Pokud máte odůvodněné pochybnosti o správnosti údajů, takové údaje nezpracovávejte do doby ověření jejich správnosti. Nikdy nepoužívejte údaje zákazníků ani kolegů k osobnímu prospěchu. Pokud se domníváte, že jakékoli údaje mohly být zneužity, ztraceny nebo neoprávněně zpřístupněny, musíte okamžitě informovat svého nadřízeného nebo právní oddělení.

21 21 OTÁZKY A ODPOVĚDI Odpověď: Jakékoli údaje týkající se našich zákazníků nebo jejich aktivit ve vztahu ke společnosti Tesco. Mohou sem patřit zejména jména, adresy a kontaktní informace, data z transakcí, faktury, záznamy mobilních telefonů, data mobilních aplikací, bankovní údaje, údaje v souvislosti s členstvím v Clubcard, korespondence zákazníků se společností a jiné. Otázka: Kde mohu přijít do styku s údaji zákazníků? Odpověď: V kanceláři, například při přijímání ů a dopisů, při organizaci marketingových soutěží, v prodejně, například při vyřizování reklamací na informační přepážce, v centru služeb zákazníkům, například při získávání kontaktních údajů po telefonu, při přípravě nebo doručování objednávek zákazníků využívajících službu Potravin online a v dalších podobných situacích. Otázka: Jsem nový mzdový účetní a myslel jsem si, že by bylo hezké, kdyby každý v týmu dostal v den narozenin přání. Mohu si zkopírovat tyto informace ze mzdového systému, abych vytvořil seznam narozenin? Odpověď: Ne. Nesmíte používat osobní údaje kolegů bez jejich souhlasu. To zahrnuje informace jako datum narození, jejich fotografie a cokoli dalšího, co by je mohlo individuálně identifikovat. Otázka: Pracuji na nové reklamní kampani v mé oblasti obchodní činnosti. Mohu kontaktovat zákazníky, kteří již udali své ové adresy? Odpověď: Pokud nám zákazník dal detaily svého elektronického kontaktu (tlf. číslo, ) v souvislosti s nákupem produktu nebo poskytnutím služby, je možné tyto údaje využít pro zasílání našich nabídek na obdobné produkty nebo služby. Pokud to zákazník odmítne, není možné mu nabídky nadále zasílat. Jde o obchodní sdělení se zvláštním právním režimem. Jakékoli jiné nabídky je možné zasílat pouze po výslovném předchozím souhlasu zákazníka, s respektem k jeho marketingovým preferencím. Kde můžu získat další informace? Etická stránka na intranetu obsahuje interní předpisy k ochraně při nakládání s osobními údaji: Pravidla ochrany osobních údajů (Data Protection Policy) Pravidla bezpečnosti informací Právní oddělení

22 22 SPOLUPRÁCE 2 Náš úspěch závisí na našich lidech. Tesco hodnota Chovejme se k ostatním tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám je zárukou toho, že budeme respektovat lidi kolem nás.

23 23

24 24 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Proč je to důležité? Všichni jsme odpovědní za to, aby společnost Tesco byla bezpečným pracovištěm a místem k nakupování. Všichni by měli mít možnost vykonávat svoji práci v bezpečném pracovním prostředí. Naši zákazníci oprávněně očekávají, že naše prodejny budou bezpečné, aby mohli u nás v klidu a s radostí nakupovat. Všechny země, ve kterých působíme, mají zákony a předpisy týkající se bezpečnosti, které dodržujeme, a naše vlastní standardy jsou někdy i nad rámec základních zákonných požadavků na zajištění toho, aby nikdo nebyl vystaven riziku újmy na zdraví nebo škody. Úrazy a zranění mohou zaměstnancům a zákazníkům způsobit nepříjemnosti a v některých případech mohou mít velmi vážné následky. Kromě dopadů do osobního života mohou nepříjemně dopadat i na společnost ve formě nákladů na vyšetřování nehody, léčbu a případných dalších náhrad. V neposlední řadě má úraz zaměstnance dopad i do provozu, když pracovník nemůže v důsledku své absence běžně fungovat. Pokud bychom nedostáli svým povinnostem, mohlo by to rovněž mít za následek soudní žalobu, poškození naší pověsti a důvěry našich zákazníků a zaměstnanců. Co to znamená pro mě? Dodržujte a znejte bezpečnostní pokyny a směrnice a rovněž zásady pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a postupy vztahující se k vaší roli. Pokud jste manažer, musíte být příkladem a vytvářet pracovní prostředí, kde lidé dělají to, co je bezpečné a správné. Dbejte na to, aby kolegové znali příslušná rizika a aby existovaly odpovídající plány na minimalizaci potenciálních škod vzniklých z těchto rizik. Bezpečnost je odpovědností každého pokud uvidíte něco, co podle vašeho názoru není bezpečné nebo by mohlo vést k úrazu, pokuste se to vyřešit nebo to oznamte odpovědné osobě. Pokud uvidíte, že nějaký kolega pracuje způsobem, který by mohl vést ke zranění jeho nebo druhých, upozorněte ho, že by měl pracovat v souladu s bezpečnostními zásadami. Nikdy nedělejte nic, pokud nemáte odpovídající znalosti nebo školení k tomu, abyste to mohli dělat bezpečně.

25 25 OTÁZKY & ODPOVĚDI Otázka: Právě jsem začal pracovat pro společnost Tesco a kolegové mi řekli, že školení v otázkách bezpečnosti trvá dlouho a jedná se pouze o zdravý selský rozum. Opravdu to školení musím absolvovat? Odpověď: Ano. Všichni noví zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními opatřeními platnými na jejich pracovišti a musí znát, co dělat v nouzové situaci. Ne všechna pracoviště jsou stejná a každý z nás má jinou míru zkušeností. Cílem školení je, abychom všichni spolupracovali na tom, aby byla napříč celou společností zachována bezpečnost. Otázka: Jeden z mých kolegů pracuje způsobem, který je podle mě nebezpečný, ale nikdo ho neupozornil, že dělá něco špatně. Co mám dělat? Odpověď: Ozvěte se! Všichni máme odpovědnost za své spolupracovníky a musíme jednat, když vidíme, že někdo něco dělá nesprávně. Musíme být všichni ostražití a pomáhat si navzájem pracovat bezpečně. Otázka: Kdo jsou naši specialisté na bezpečnost a ochranu zdraví? Odpověď: Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví řeší odborně způsobilé osoby v prevenci rizik zástupci obchodně-právního a technické oddělení. Tito pracovníci mají potřebnou kvalifikaci a zkušenosti a jsou kompetentní ve svém oboru. Informace o nich jsou uvedeny v help kartě a na intranetu. Otázka: Jaký je nejlepší způsob, jak důvěrně ohlásit podezření týkající se bezpečnosti? Odpověď: V první řadě si promluvte s vaším nadřízeným nebo personálním manažerem. Linka ochrany zájmů je rovněž určena pro oznamování bezpečnostních obav zaměstnanců. Lze ji použít zcela anonymně a každé oznámení je nezávisle prošetřeno. Otázka: Jak mohu sdělit nápady a připomínky, díky kterým by společnost Tesco byla bezpečnějším místem k práci a nakupování? Odpověď: Nápady zlepšující standardy jsou vždy vítány. Měl byste je probrat se svým nadřízeným, který posoudí, jak je lze realizovat. Kde můžu získat další informace? Specialista BOZP obchodně-právního a technického oddělení (Trading Law and Technical) Ředitel skupiny pro otázky bezpečnosti zaměstnanců Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví

26 26 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, INTEGRACE A RŮZNORODOST Proč je to důležité? Naším cílem je zaměstnávat lidi, kteří zosobňují rozmanitost společnosti. Ceníme si přínosu každého zaměstnance bez ohledu na věk, pohlaví, postižení, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženství, etnický původ nebo politické přesvědčení. V našich prodejnách, v našich distribučních centrech a v našich kancelářích činíme personální rozhodnutí výhradně na základě pracovních dovedností, úspěchů a výkonu podle jasně definovaných a spravedlivých kritérií. Také se snažíme a dbáme o to, aby všichni mohli pracovat tak, jak to vyhovuje jejich situaci podporujeme pružnou pracovní dobu, nabízíme i práci na částečný úvazek a podporujeme možnosti sdílení úvazků a výměnu směn, pokud je to možné. Co to znamená pro mě? Usilujeme o vytvoření prostředí rovnosti a vstřícnosti, kde víte, že váš přínos je ceněn, kde se s vámi zachází dobře a kde jste povzbuzováni k naplnění vašeho potenciálu. Všichni musíme: Projevovat respekt vůči svým kolegům a druhým, kteří s námi případně přijdou do styku, ať se jedná o zákazníky, dodavatele nebo jiné osoby, bez ohledu na jakékoli sociální, kulturní nebo jiné rozdíly. Vytvářet prostředí otevřenosti a spolupráce, kde můžeme čerpat z rozmanitosti, znalostí a zkušeností našich zaměstnanců. Vyjadřovat své názory vhodným způsobem tak, abyste byli slyšet a abychom všichni mohli společně pracovat na tom, aby společnost Tesco byla skvělým místem pro práci. Činit správná personální rozhodnutí, například najímat nové zaměstnance a hodnotit ty, kteří již ve vašem týmu pracují, pouze na základě zásluh a obchodních výsledků. Rozumět zákonům týkajícím se zaměstnávání a rovných příležitostí a místní kultuře, která může mít dopad na pracovní rozhodnutí a způsoby práce. Podporovat iniciativy na zlepšení pracovních úrovní a dovedností tam, kde je to třeba.

27 27 OTÁZKY & ODPOVĚDI Otázka: Jsem vedoucí prodejny a musím se rozhodnout mezi dvěma zaměstnanci, koho z nich povýším. Vzhledem k tomu, že jednomu z nich je 50 let a blíží se důchodovému věku a druhému pouze 30, měl bych povýšit toho mladšího, protože pro nás může pracovat ještě mnoho let? Odpověď: Ne. Personální rozhodnutí děláme pouze na základě pracovních dovedností, úspěchů a výkonu. Nikdy nečiníme rozhodnutí na základě věku ani jiných kritérií, které nesouvisí s prací. Otázka: Moje osobní situace se nedávno změnila. Mohu požadovat snížení počtu hodin práce v týdnu? Odpověď: Vždycky se budeme snažit vyhovět veškerým změnám, které byste ve vašem pracovním rozvrhu potřebovali. Nejprve vás požádáme, abyste promluvil se svým nadřízeným a personálním manažerem. Oni se budou snažit pochopit váš požadavek, dopad na vaši pracovní roli a projednat dostupné možnosti zajištění dané práce. Otázka: Jeden kolega přijímá nového člena týmu. Řekl řadu věcí, které podle mého názoru mohou být diskriminační vůči určitým uchazečům. Co mám dělat? Odpověď: Vždy byste měl o svých obavách mluvit způsobem, který vám nejvíce vyhovuje. Mohlo by to být důvěrně prostřednictvím vašeho nadřízeného nebo personálního manažera, případně prostřednictvím Linky ochrany zájmů. Kde můžu získat další informace? Pokud se domníváte, že jste se stali obětí diskriminace nebo máte jakékoli otázky týkající se našich zásad pro rovné příležitosti, obraťte se na svého: nadřízeného personálního manažera

28 28 NEPŘIJATELNÉ CHOVÁNÍ Proč je to důležité? Jsme hrdí, že pracujeme pro společnost, která si cení každého a jedná s každým spravedlivě. Netolerujeme šikanu ani nepřijatelné chování na pracovišti v jakékoli formě, ať již vůči zákazníkům, jiným zaměstnancům, dodavatelům nebo jiným osobám. Všichni sdílíme odpovědnost za to, aby společnost Tesco nabízela pro své zaměstnance bezpečné a vhodné prostředí. Měli bychom být vnímaví vůči postupu a chování, které může být přijatelné v jedné kultuře, ale není přijatelné v jiné. Některé z takovýchto chování může být dokonce považováno za nezákonné. Zaměstnanci, u nichž je zjištěno nepřijatelné chování, mohou čelit vážným důsledkům jako například disciplinárnímu řízení včetně propuštění a případně soudní žalobě. Co to znamená pro mě? Vytvářejte vstřícné pracovní prostředí a povzbuzujte k tomu i své spolupracovníky tím, že budete s každým jednat tak, jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi. Nepodílejte se na jednání, které by kdokoli v týmu mohl považovat za vytváření nepřátelského nebo zastrašujícího pracovního prostředí, včetně nevhodných vtipů nebo poznámek. Nerozšiřujte pomluvy, které by mohly být považovány za hanlivé, pomlouvačné, obtěžující či jinak pohoršlivé. Buďte odpovědní za svůj výkon tím, že nikdy nebudete konzumovat drogy nebo alkohol na pracovišti. Takováto konzumace je nelegální, nebezpečná pro vás a pro druhé a představuje riziko, které nebude tolerováno. Dbejte na to, abyste se mimo pracoviště chovali odpovědně. Uvědomte si, že společenské události jako například vánoční večírky, týmové akce a teambuildingy jsou akcemi firmními.

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD Směrnice DDD SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Vydání č.: 1 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Účinnost od: 01. 02. 2014. Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 1 Naše podnikání se neustále vyvíjí, ale požadavek chovat se za všech okolností eticky nezměníme nikdy. Povinností nás všech je jednat s úctou abezúhonně

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

www.pwc.com/ethics Etický kodex Základní hodnoty společnosti* Etický kodex

www.pwc.com/ethics Etický kodex Základní hodnoty společnosti* Etický kodex www.pwc.com/ethics Etický kodex Základní hodnoty společnosti* Etický kodex Jednáme profesionálně. Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno firmy i našich klientů. Respektujeme

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách Euromedic Česká republika, s. r. o. Politika o poskytování nepatřičných (nevhodných) výhod (zahrnující přístup k dárkům, pohoštění, kulturní zábavě a politické a charitativní příspěvky) 1 Prohlášení Společnost

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena.

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. ETICKÝ KODEX 2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva, ochranné známky a zapsané ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Logo a design loga Aramark a Starperson

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Etická dilemata Etická dilemata

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více