KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64"

Transkript

1 NÁŠ ETICKÝ KODEX Tento kodex obsahuje přehled našich hodnot, interních pravidel a principů vyplývajících ze zákonů, které bychom všichni měli dodržovat.

2 2

3 3 PŘEDMLUVA DAVEA LEWISE, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SKUPINY 5 Co je etický kodex? 6 Sdílení obav 10 Jak se mohu ozvat? 11 Etický kodex a naše dovednosti lídra 12 PÉČE O NAŠE ZÁKAZNÍKY 14 Jasné ceny a marketing 16 Standardy potravin a výrobků 18 Ochrana osobních údajů zákazníků a zaměstnanců 20 SPOLUPRÁCE 22 Bezpečnost a ochrana zdraví 24 Rovné příležitosti, integrace a různorodost 26 Nepřijatelné chování 28 Lidská práva 30 POCTIVÉ OBCHODOVÁNÍ 32 Zákony na ochranu hospodářské soutěže 34 Obchodní omezení a sankce 36 Etické obchodování 38 Zákony chránící dodavatele 40 Ochranné známky a duševní vlastnictví 42 JAK CHRÁNÍME NAŠI POVĚST 44 Podvody 46 Úplatkářství 48 Dary a pozornosti 50 Střet zájmů 52 Zneužívání důvěrných interních informací 54 Politická činnost 56 Přesné účetnictví a praní špinavých peněz 58 Odpovědné používání informačních technologií 60 Sociální média a externí komunikace 62 KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64

4 4

5 5 PŘEDMLUVA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SKUPINY DAVEA LEWISE Cílem našeho Etického kodexu je zajistit vám pomoc a ochranu při každodenní práci pro společnost Tesco. Na silně konkurenčním, dynamickém a stále více regulovaném trhu je důležité, aby každý z nás rozuměl tomu, jaká pravidla je nutno dodržovat a jaké chování se od nás očekává, máme-li zákazníkům poskytovat kvalitní služby a společnosti Tesco pomoci hrát významnou roli ve společnosti. Kodex popisuje naše nejdůležitější povinnosti a zásady, kterými se musíme řídit. Jako zaměstnanci pak za dodržování Kodexu plně zodpovídáme. Bez ohledu na konkrétní místo našeho působení a na zastávanou roli je cílem Kodexu chránit nás i naše dobré jméno mezi zákazníky, kolegy, dodavateli, akcionáři a dalšími zainteresovanými subjekty. Nováčci i zaměstnanci, kteří již ve společnosti Tesco působí delší dobu, by proto měli pochopit, jaký konkrétní dopad má Kodex na jejich práci. Smyslem Kodexu není jen dodržovat právní předpisy, naše pravidla a zásady. Jde rovněž o to, aby naše chování a rozhodování vycházelo z našich hodnot a dovedností lídra, abychom své úkoly vykonávali vždy správně a abychom při plnění pracovních povinností jednali férově, otevřeně a čestně. Pokud si nebudete jistí, zda vaše chování nebo chování jiné osoby odpovídá interním pravidlům, je třeba se okamžitě obrátit na osobu, které důvěřujete, v prvé řadě na přímého nadřízeného. Další možností je kontaktovat příslušného personálního manažera nebo právní oddělení. Pokud si budete přát o dané otázce hovořit anonymně, můžete bez udání jména zavolat na linku ochrany zájmů. Chci, aby každý zaměstnanec společnosti Tesco byl na naši činnost a na naše úspěchy ve vztahu k zákazníkům i místnímu prostředí, jehož jsme vždy součástí, hrdý. Existuje řada způsobů, jak této hrdosti na společnost Tesco dosáhnout a jak posílit naši pozici na budoucím trhu, za všechny jmenujme tyto: znalost našich zásad, dobrý úsudek, upřímnost a odvaha vyjádřit svůj názor. Dave Lewis generální ředitel skupiny

6 6 CO JE ETICKÝ KODEX? Náš etický kodex stanoví naše minimální očekávání na všechny z nás bez ohledu na to, kde působíme a ve které části společnosti pracujeme. Tento kodex poskytuje návod na řešení klíčových otázek, které mohou vyvstat ve vaší roli, a uvádí, na koho byste se měli obrátit, pokud budete potřebovat pomoc nebo další informace. Aby bylo zajištěno, že budeme jednat podle zákona, vytvořili jsme interní zásady a pravidla dodržování pro všechny rizikové oblasti. Aby bylo zajištěno, že všichni budou vědět, jak se na ně daná pravidla vztahují, organizujeme potřebná školení, vedeme kolegy k jejich dodržování a poskytujeme jim podporu, pokud to potřebují. Náš kodex slučuje tři složky. Jádrem našeho kodexu je jednoduchý princip, že vždy dodržujeme zákony. Důvěra našich zákazníků závisí na naší pověsti jako bezúhonné firmy. Nad rámec zákona a našich zásad se musíme vždy řídit hodnotami společnosti Tesco. Naše hodnoty jsou dalším vodítkem v okamžiku, kdy činíme obtížná rozhodnutí. Pomáhají nám při rozhodování o tom, co je správné, i v případech, kdy zákon ani naše zásady nám návod nedávají. NAŠE HODNOTY Naše hodnoty nám poskytují vodítko, když musíme činit různá rozhodnutí. Při dodržování našich hodnot si můžeme být jisti, že děláme správnou věc. Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my Využíváme naší velikosti pro dobro věci

7 7 1. ZÁKONY Nikdy neporušujeme žádné zákony. To je základem důvěry zákazníků i zaměstnanců ve společnost Tesco. 2. NAŠE ZÁSADY A PRAVIDLA Naše zásady a interní předpisy zajišťují ochranu společnosti tím, že nám dávají návod a podporu, jak neporušit právní předpisy. 3. NAŠE HODNOTY Naše hodnoty by nám měly pomáhat určit, co je správné pro naše zákazníky, kolegy a pro naši komunitu často nad rámec pouhého dodržování zákonů a našich interních zásad a pravidel.

8 8 JAK POUŽÍVAT NÁŠ ETICKÝ KODEX? JAKO KOLEGA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI MUSÍTE: Znát důkladně etický kodex a vědět, kde ho dohledat. Dodržovat zákon a naše zásady a vědět, jak se etický kodex vztahuje na vaši roli. Účastnit se vždy školení v otázkách týkajících se kodexu. Používat naše hodnoty k tomu, abyste dělali to, co je správné. Ozvat se, když si myslíte, že byl jakkoli porušen etický kodex nebo zákon. Zeptat se, kdykoli si nejste jisti. A POKUD ŘÍDÍTE LIDI, MUSÍTE TAKÉ: Rozumět etickému kodexu a být schopni vysvětlit jeho klíčová sdělení. Zajistit, aby všichni začínající kolegové byli seznámeni s etickým kodexem, proškoleni a rozuměli mu. Jednat odpovědně, oznámí-li vám některý člen týmu, že si myslí, že byl etický kodex porušen. Ozvat se, když si myslíte, že jiní porušují naše zákony, zásady a pravidla nebo nepostupují v souladu s hodnotami společnosti Tesco.

9 9

10 10 SDÍLENÍ OBAV MYSLÍM, ŽE BYCH O TOM MĚLA NĚKOMU ŘÍCT MYSLÍM, ŽE TO NEMĚL DĚLAT NENÍ TO NEZÁKONNÉ? TO BY MOHLO BÝT NEBEZPEČNÉ TO NENÍ SPRÁVNÉ

11 11 JAK SE MOHU OZVAT? Domníváte-li se, že byl porušen etický kodex nebo zákon, musíte se ozvat. Na koho se mám obrátit? První osoba, se kterou byste o tom měli mluvit, je váš přímý nadřízený pokud není tím, koho podezíráte z porušení etického kodexu. Pokud nemůžete mluvit se svým nadřízeným, můžete se obrátit na personálního manažera. Můžete rovněž kontaktovat vedoucího právního oddělení nebo oddělení security. Pokud chcete sdělit své obavy zcela anonymně, můžete použít naši Linku ochrany zájmů. O naší Lince ochrany zájmů Linka ochrany zájmů (Protector Line) vám umožňuje sdělovat vaše obavy a znepokojení ohledně nepatřičného chování na pracovišti. Pokud se domníváte, že nemůžete mluvit se svým nadřízeným nebo personálním manažerem, můžete zavolat na Linku ochrany zájmů a tam: sdělit jakékoli obavy ohledně něčeho v práci, co považujete za nezákonné, co představuje porušení etického kodexu nebo je proti zásadám společnosti nahlásit vše, co podle vašeho názoru představuje nebezpečí pro kolegy, zákazníky nebo veřejnost sdělit jakékoli obavy v případě věcí, o nichž jsou informace záměrně utajovány Linka důvěry je zcela anonymní a její provoz pro Tesco zajišťuje nezávislá společnost. Nemusíte uvádět své jméno, když na linku zavoláte, ale když ho uvedete, bude vám operátor Linky schopen poskytovat aktuální informace o výsledcích jakýchkoli šetření a bude vás moci kontaktovat v případě potřeby dalších informací. Kontakty na Linky ochrany zájmů najdete na straně 64.

12 12 ETICKÝ KODEX A NAŠE DOVEDNOSTI V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ Naše dovednosti v oblasti vedení lidí nás podporují v tom, aby to, co děláme, bylo správné pro naše zákazníky, akcionáře, dodavatele a kolegy: Spolupracovat v rámci celé společnosti za účelem dosažení společného úspěchu. Díky spolupráci s našimi kolegy a dodavateli zajišťujeme pro naše zákazníky kvalitní zboží, které bylo odpovědně získané. Budovat pevné vztahy se zákazníky, kolegy a dodavateli. Pracujeme na budování pevných a trvalých vztahů s každým, s kým spolupracujeme, abychom tak získali to nejlepší pro naše zákazníky, dodavatele i naše kolegy. Mít oči otevřené. Neustále sledujeme, zda naši kolegové etickému kodexu rozumí a jednají v souladu s ním.

13 13 Znát vlastní zdroje energie a udržovat se v dobré kondici pro život. Rozumíme etickému kodexu a dbáme na to, abychom jej dodržovali, i pokud by to mělo přinášet těžkosti. Nebojíme se ozvat, pokud si myslíme, že kodex byl porušen. Být bystrý v uvažování, rozhodování a zvládání změn. Nasloucháme kolegům nebo dodavatelům, pokud nahlásí obavy ohledně porušení kodexu, a okamžitě jednáme.

14 14 PÉČE O NAŠE ZÁKAZNÍKY 1 Naše hodnota Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my je klíčem k našemu úspěchu a povzbuzuje nás v tom, abychom se snažili našim zákazníkům co nejlépe prozumět a poskytnout jim prvotřídní služby. Tato část etického kodexu řeší otázky související s komunikací cen a jiných sdělení našim zákazníkům a s ochranou jejich osobních údajů.

15 15

16 16 JASNÉ CENY A MARKETING Proč je to důležité? Reklama a marketing patří mezi nejúčinnější způsoby, jakými komunikujeme se zákazníky. Zákazníci nám říkají, že jasná komunikace o našich produktech a cenách je pro ně důležitá. Ať již komunikujeme prostřednictvím televizní reklamy, Clubcard zásilek, online sdělení nebo v prodejně, naše sdělení ovlivňují rozhodování našich zákazníků ohledně toho, kde, jak a proč u nás nakupovat. Opakovaně nesprávná nebo zavádějící sdělení poškozují důvěru, kterou k nám naši zákazníci chovají, vystavují nás také rizikům právních postihů ze strany dozorových orgánů a v neposlední řadě vedou k negativní publicitě, která má opět za následek pokles naší důvěryhodnosti. Pokud tedy cokoli prohlašujeme o našich produktech či službách, pak tato tvrzení musí být pravdivá a nesmí být zavádějící. Když říkáme, že nabízíme skvělou cenu, musí to tak opravdu být. Správná komunikace je pro důvěru, kterou k nám naši zákazníci chovají, mimořádně důležitá. Co to znamená pro mě? Pokud se podílíte na jakékoli marketingové činnosti, dbejte na to, aby všechna sdělení byla pravdivá, korektní, obsahovala pouze akceptovatelné, tzv. reklamní přehánění, nikoli klamavé, nepřesné nebo zavádějící informace. Dbejte na to, aby akční nabídky a ceny byly jednoduché a srozumitelné: Vyhněte se složitým akčním cenovým nabídkám a častým změnám cen. Dbejte na to, aby všechna sdělení byla etická. Žádného zákazníka by nikdy naše reklama neměla urážet. Při reklamě založené na srovnání našich cen nebo produktů s konkurenčními cenami a produkty používejte vždy přesná srovnání srovnávejte srovnatelné a dbejte na to, aby srovnání byla aktuální, případně také vázaná k určité lokalitě. Špatná srovnávací reklama může vést k obvinění z nekalé soutěže ze strany jiných subjektů. Dbejte na to, aby reklama odpovídala danému produktu ujistěte se, že všechna sdělení a vizuály jsou správné a týkají se komunikovaných produktů a že máte oprávnění fotografie, loga, značky apod. použít, pokud patří třetím stranám. Ujistěte se, že reklama je zákonná! Vezměte na vědomí, že některé produkty jsou právními předpisy z reklamní komunikace přímo vyloučeny (např. tabákové výrobky), u jiných je reklama omezena určitými podmínkami (např. alkohol). Také pro reklamu zaměřenou na určitou cílovou skupinu (zjm. děti a mladistvé) zákony stanoví zvláštní pravidla. V reklamě se vyhýbejte tvrzení o jakékoli třetí osobě jako např. o dodavateli či konkurentovi.

17 17 OTÁZKY A ODPOVĚDI Otázka: Plánuji akční nabídku na chilské víno a budu na plakáty používat obrázek vinice. V naší knihovně obrázků máme nádhernou fotografii jedné argentinské vinice, kterou jsme nikdy nepoužili. Mohu ji v mé kampani použít? Odpověď: Ano, ale u obrázku uveďte ilustrační foto. Nezapomeňte také, že obrázky jsou chráněny jako autorské dílo, i když jsou volně k dispozici na internetu. Otázka: Náš produkt je levnější než cena, za kterou ho prodává konkurence. Mohu tuto informaci dát do mého materiálu pro POS? Odpověď: Ano, můžete. Je ovšem velmi důležité, abyste si na podporu vašeho tvrzení zjistil přesná a aktuální data a v POS uvedli, ke kterému datu a které lokalitě se srovnání vztahuje. Nezapomeňte, že musíte monitorovat ceny konkurence a vaše POS materiály aktualizovat, aby odrážely případné změny v cenových rozdílech. Otázka: Jaká pravidla platí pro reklamu na webu? Odpověď: Stejná jako pro každou jinou reklamu. Sdělení musí být přesná, jasná a nesmí být zavádějící. Otázka: Všiml jsem si, že cena některých výrobků se zvyšovala těsně předtím, než byly zařazeny do akční nabídky a komunikována sleva. Je to dovoleno? Odpověď: Ne! Umělé krátkodobé navýšení ceny s cílem vzbudit následně zdání větší slevy není dovoleno. Existují přísná pravidla a pokyny, které je nutno dodržovat ve vztahu k cenám, za které se prodávají produkty v akci. Měl byste si promluvit se svým nadřízeným, zástupcem obchodně- -právního a technického oddělení (Trading Law) nebo právním oddělením. Otázka: Vedle školy, kam chodí moje dítě, je prodejna Express, kde vyvěsili plakát s reklamou na novou hru s násilnými bojovými sporty pro X-Box. Určitě není správné propagovat násilí tam, kde to uvidí spousta malých dětí. Odpověď: Nikdy bychom nechtěli umísťovat reklamu tam, kde by mohla působit pohoršení nebo kde by mohla být považována za škodlivou pro děti. Měl byste se ozvat a přednést tento problém svému nadřízenému, zástupci obchodně-právního a technického oddělení (Trading Law) nebo právnímu oddělení (Legal). Kde můžu získat další informace? Právní oddělení Marketing Obchodně-právní a technické oddělení

18 NURTURE 18 STANDARDY POTRAVIN A VÝROBKŮ Proč je to důležité? Naši zákazníci od nás očekávají, že budeme prodávat jen výrobky té nejvyšší kvality, a věří nám, že zajistíme, aby všechny naše výrobky byly bezpečné, nezávadné a splňovaly všechny požadavky podle platných zákonů a jiných předpisů. Jsme odhodláni zajistit bezpečnost, nezávadnost a kvalitu všech našich produktů od okamžiku přejímky zboží do okamžiku, kdy si je naši zákazníci koupí. Jsme odhodláni využívat naší velikosti pro dobro věci. Zjednodušili jsme náš dodavatelský řetězec, abychom mohli vybudovat lepší vztahy s našimi farmáři a dodavateli a zajistili, aby naše produkty, které nakupujeme, byly bezpečné, nezávadné, legální a splňovaly naše přísné standardy kvality. V našich prodejnách a distribučních centrech máme zavedený komplexní systém řízení bezpečnosti potravin. Každý den monitorujeme a kontrolujeme kvalitu a bezpečnost našich potravin, abychom zajistili plnění našich vysokých standardů. Tyto kontroly zahrnují kontrolu teploty našich výrobků, osobní hygieny pracovníků, čistoty našich prodejen a zařízení, ochranu potravin před kontaminací a zajištění rotace našich potravinových výrobků. Co to znamená pro mě? Dbejte na to, aby naši dodavatelé dodržovali naše standardy ohledně nezávadnosti a kvality produktů a naše pravidla pro zajištění nezávadnosti, kvality a zákonnosti výrobků. Oznamujte veškeré případy nebo podezření na podvod v rámci našeho dodavatelského řetězce. Chraňte naši pověst a důvěru našich zákazníků, ujistěte se, že naše produkty jsou bezpečné a odpovědně získané. Znejte dodavatele, od kterých nakupujeme. Pečlivě vyhodnocujte každý jednotlivý výrobek, který prodáváme, abychom si byli jisti, že naše produkty mohou být kompletně vysledovány v našem dodavatelském řetězci. Pokud pracujete v prodejně nebo distribučním centru, absolvujte komplexní úvodní a další školení o bezpečnosti potravin a hygieně. Granny Smith Smith Crisp with a sharp tangy Flavour. Ideal for sweet and savoury dishes Apples

19 19 OTÁZKY A ODPOVĚDI Otázka: Jak budujeme lepší vztahy s našimi farmáři a dodavateli? Odpověď: Budováním pevnějších partnerství a dlouhodobých smluv, které jim pomáhají růst a profitovat ze společné spolupráce. Otázka: Hodlám zařadit nového dodavatele pro nový výrobek vlastní značky. Jaké standardy musí naši dodavatelé splňovat ohledně kvality, nezávadnosti a legálnosti produktů, než nám mohou začít dodávat? Odpověď: Máme jasně definované výrobní a zásobovací standardy společnosti Tesco, které stanoví požadavky, podle kterých chceme, aby dodavatelé pracovali, když vyrábějí produkty pro značku Tesco. Před výrobou vše auditujeme, abychom se ujistili, že tyto standardy byly splněny. Otázka: Kde se mohu dozvědět více o našich procesech pro řízení kvality, bezpečnosti, nezávadnosti a legálnosti produktů? Odpověď: Pravidla společnosti Tesco pro zajištění kvality produktů (Tesco Product Quality Rules) představují základní návod týkající se principů, podle kterých se vyrábějí naše produkty. Tato pravidla můžete získat od týmu pro kvalitu v rámci skupiny Tesco (Group Quality) nebo vašeho technického manažera z obchodně-právního a technického oddělení (Trading Law and Technical). Otázka: Vyvíjím novou koncepci, která změní způsob, jakým manipulujeme nebo vystavujeme potraviny v prodejně. Na koho se mám obrátit? Odpověď: Měl byste již v počátcích kontaktovat obchodně-právní a technické oddělení (Trading Law and Technical) a požádat o radu, jak zapracovat vhodný bezpečnostní postup pro potraviny a způsoby dodržování právních předpisů. Kde můžu získat další informace? Manažer obchodu nebo distribučního centra Obchodně-právní a technické oddělení Quality tým skupiny Právní oddělení

20 20 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ Proč je to důležité? Osobní údaje jsou součástí naší obchodní činnosti. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pokaždé, když máme kontakt s našimi zákazníky. Například údaje o nákupních zvyklostech nám umožňují nabízet zákazníkům výhodné ceny produktů, které rádi nakupují. Rovněž vedeme a používáme informace o našich zaměstnancích, abychom ve vztahu k nim mohli plnit všechny závazky vyplývající z pracovně-právních vztahů. Bez ohledu na to, zda údaje, které vedeme, náleží našim zaměstnancům, zákazníkům, případně zaměstnancům našich smluvních partnerů, je nutné tyto údaje používat, tedy zpracovávat, obezřetně, v souladu s právem a v rozsahu, v jakém máme ke zpracování údajů oprávnění. Při zpracování osobních údajů našich zákazníků také vždy respektujeme jejich preference, včetně toho, zda zákazníci od nás chtějí dostávat reklamní sdělení. Takže pokaždé, když shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme osobní údaje, musíme vždy dodržovat naše Pravidla ochrany osobních údajů: Ochrana: Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, zachováváme mlčenlivost ve vztahu k údajům i bezpečnostním opatřením k jejich ochraně. Vhodnost: Údaje našich zákazníků používáme pouze způsobem, který zákazníci považují za vhodný a odpovědný a ke kterému nám dali souhlas. Otevřenost: Zákazníkům říkáme jednoznačně, jakým způsobem, za jakým účelem a jaká data o nich zpracováváme, a informujeme je o jejich právech ve vztahu ke zpracovávaným údajům. Možnost volby: Dáváme zákazníkům možnost vybrat si, v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakým účelem budeme jejich údaje zpracovávat. Výhody pro zákazníky: Dbáme na to, aby zákazníci měli co nejvíce výhod z toho, že používáme jejich údaje. Co to znamená pro mě? Pokud shromažďujete informace o našich zákaznících, zaměstnancích nebo třetích stranách, vždy jim jasně sdělte, co, jakým způsobem a za jakým účelem hodláte s informacemi dělat. Nikdy nesdělujte osobní údaje zákazníků nebo kolegů jiným lidem nebo společnostem, pokud vám k tomu nedá dotyčný zákazník nebo kolega písemný souhlas. Dbejte na to, aby zpracovávané osobní údaje byly vždy bezpečně uloženy a aby k nim měli přístup pouze proškolení pracovníci, kteří mají ke zpracování daných údajů oprávnění. Pokud máte odůvodněné pochybnosti o správnosti údajů, takové údaje nezpracovávejte do doby ověření jejich správnosti. Nikdy nepoužívejte údaje zákazníků ani kolegů k osobnímu prospěchu. Pokud se domníváte, že jakékoli údaje mohly být zneužity, ztraceny nebo neoprávněně zpřístupněny, musíte okamžitě informovat svého nadřízeného nebo právní oddělení.

21 21 OTÁZKY A ODPOVĚDI Odpověď: Jakékoli údaje týkající se našich zákazníků nebo jejich aktivit ve vztahu ke společnosti Tesco. Mohou sem patřit zejména jména, adresy a kontaktní informace, data z transakcí, faktury, záznamy mobilních telefonů, data mobilních aplikací, bankovní údaje, údaje v souvislosti s členstvím v Clubcard, korespondence zákazníků se společností a jiné. Otázka: Kde mohu přijít do styku s údaji zákazníků? Odpověď: V kanceláři, například při přijímání ů a dopisů, při organizaci marketingových soutěží, v prodejně, například při vyřizování reklamací na informační přepážce, v centru služeb zákazníkům, například při získávání kontaktních údajů po telefonu, při přípravě nebo doručování objednávek zákazníků využívajících službu Potravin online a v dalších podobných situacích. Otázka: Jsem nový mzdový účetní a myslel jsem si, že by bylo hezké, kdyby každý v týmu dostal v den narozenin přání. Mohu si zkopírovat tyto informace ze mzdového systému, abych vytvořil seznam narozenin? Odpověď: Ne. Nesmíte používat osobní údaje kolegů bez jejich souhlasu. To zahrnuje informace jako datum narození, jejich fotografie a cokoli dalšího, co by je mohlo individuálně identifikovat. Otázka: Pracuji na nové reklamní kampani v mé oblasti obchodní činnosti. Mohu kontaktovat zákazníky, kteří již udali své ové adresy? Odpověď: Pokud nám zákazník dal detaily svého elektronického kontaktu (tlf. číslo, ) v souvislosti s nákupem produktu nebo poskytnutím služby, je možné tyto údaje využít pro zasílání našich nabídek na obdobné produkty nebo služby. Pokud to zákazník odmítne, není možné mu nabídky nadále zasílat. Jde o obchodní sdělení se zvláštním právním režimem. Jakékoli jiné nabídky je možné zasílat pouze po výslovném předchozím souhlasu zákazníka, s respektem k jeho marketingovým preferencím. Kde můžu získat další informace? Etická stránka na intranetu obsahuje interní předpisy k ochraně při nakládání s osobními údaji: Pravidla ochrany osobních údajů (Data Protection Policy) Pravidla bezpečnosti informací Právní oddělení

22 22 SPOLUPRÁCE 2 Náš úspěch závisí na našich lidech. Tesco hodnota Chovejme se k ostatním tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám je zárukou toho, že budeme respektovat lidi kolem nás.

23 23

24 24 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Proč je to důležité? Všichni jsme odpovědní za to, aby společnost Tesco byla bezpečným pracovištěm a místem k nakupování. Všichni by měli mít možnost vykonávat svoji práci v bezpečném pracovním prostředí. Naši zákazníci oprávněně očekávají, že naše prodejny budou bezpečné, aby mohli u nás v klidu a s radostí nakupovat. Všechny země, ve kterých působíme, mají zákony a předpisy týkající se bezpečnosti, které dodržujeme, a naše vlastní standardy jsou někdy i nad rámec základních zákonných požadavků na zajištění toho, aby nikdo nebyl vystaven riziku újmy na zdraví nebo škody. Úrazy a zranění mohou zaměstnancům a zákazníkům způsobit nepříjemnosti a v některých případech mohou mít velmi vážné následky. Kromě dopadů do osobního života mohou nepříjemně dopadat i na společnost ve formě nákladů na vyšetřování nehody, léčbu a případných dalších náhrad. V neposlední řadě má úraz zaměstnance dopad i do provozu, když pracovník nemůže v důsledku své absence běžně fungovat. Pokud bychom nedostáli svým povinnostem, mohlo by to rovněž mít za následek soudní žalobu, poškození naší pověsti a důvěry našich zákazníků a zaměstnanců. Co to znamená pro mě? Dodržujte a znejte bezpečnostní pokyny a směrnice a rovněž zásady pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a postupy vztahující se k vaší roli. Pokud jste manažer, musíte být příkladem a vytvářet pracovní prostředí, kde lidé dělají to, co je bezpečné a správné. Dbejte na to, aby kolegové znali příslušná rizika a aby existovaly odpovídající plány na minimalizaci potenciálních škod vzniklých z těchto rizik. Bezpečnost je odpovědností každého pokud uvidíte něco, co podle vašeho názoru není bezpečné nebo by mohlo vést k úrazu, pokuste se to vyřešit nebo to oznamte odpovědné osobě. Pokud uvidíte, že nějaký kolega pracuje způsobem, který by mohl vést ke zranění jeho nebo druhých, upozorněte ho, že by měl pracovat v souladu s bezpečnostními zásadami. Nikdy nedělejte nic, pokud nemáte odpovídající znalosti nebo školení k tomu, abyste to mohli dělat bezpečně.

25 25 OTÁZKY & ODPOVĚDI Otázka: Právě jsem začal pracovat pro společnost Tesco a kolegové mi řekli, že školení v otázkách bezpečnosti trvá dlouho a jedná se pouze o zdravý selský rozum. Opravdu to školení musím absolvovat? Odpověď: Ano. Všichni noví zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními opatřeními platnými na jejich pracovišti a musí znát, co dělat v nouzové situaci. Ne všechna pracoviště jsou stejná a každý z nás má jinou míru zkušeností. Cílem školení je, abychom všichni spolupracovali na tom, aby byla napříč celou společností zachována bezpečnost. Otázka: Jeden z mých kolegů pracuje způsobem, který je podle mě nebezpečný, ale nikdo ho neupozornil, že dělá něco špatně. Co mám dělat? Odpověď: Ozvěte se! Všichni máme odpovědnost za své spolupracovníky a musíme jednat, když vidíme, že někdo něco dělá nesprávně. Musíme být všichni ostražití a pomáhat si navzájem pracovat bezpečně. Otázka: Kdo jsou naši specialisté na bezpečnost a ochranu zdraví? Odpověď: Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví řeší odborně způsobilé osoby v prevenci rizik zástupci obchodně-právního a technické oddělení. Tito pracovníci mají potřebnou kvalifikaci a zkušenosti a jsou kompetentní ve svém oboru. Informace o nich jsou uvedeny v help kartě a na intranetu. Otázka: Jaký je nejlepší způsob, jak důvěrně ohlásit podezření týkající se bezpečnosti? Odpověď: V první řadě si promluvte s vaším nadřízeným nebo personálním manažerem. Linka ochrany zájmů je rovněž určena pro oznamování bezpečnostních obav zaměstnanců. Lze ji použít zcela anonymně a každé oznámení je nezávisle prošetřeno. Otázka: Jak mohu sdělit nápady a připomínky, díky kterým by společnost Tesco byla bezpečnějším místem k práci a nakupování? Odpověď: Nápady zlepšující standardy jsou vždy vítány. Měl byste je probrat se svým nadřízeným, který posoudí, jak je lze realizovat. Kde můžu získat další informace? Specialista BOZP obchodně-právního a technického oddělení (Trading Law and Technical) Ředitel skupiny pro otázky bezpečnosti zaměstnanců Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví

26 26 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, INTEGRACE A RŮZNORODOST Proč je to důležité? Naším cílem je zaměstnávat lidi, kteří zosobňují rozmanitost společnosti. Ceníme si přínosu každého zaměstnance bez ohledu na věk, pohlaví, postižení, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženství, etnický původ nebo politické přesvědčení. V našich prodejnách, v našich distribučních centrech a v našich kancelářích činíme personální rozhodnutí výhradně na základě pracovních dovedností, úspěchů a výkonu podle jasně definovaných a spravedlivých kritérií. Také se snažíme a dbáme o to, aby všichni mohli pracovat tak, jak to vyhovuje jejich situaci podporujeme pružnou pracovní dobu, nabízíme i práci na částečný úvazek a podporujeme možnosti sdílení úvazků a výměnu směn, pokud je to možné. Co to znamená pro mě? Usilujeme o vytvoření prostředí rovnosti a vstřícnosti, kde víte, že váš přínos je ceněn, kde se s vámi zachází dobře a kde jste povzbuzováni k naplnění vašeho potenciálu. Všichni musíme: Projevovat respekt vůči svým kolegům a druhým, kteří s námi případně přijdou do styku, ať se jedná o zákazníky, dodavatele nebo jiné osoby, bez ohledu na jakékoli sociální, kulturní nebo jiné rozdíly. Vytvářet prostředí otevřenosti a spolupráce, kde můžeme čerpat z rozmanitosti, znalostí a zkušeností našich zaměstnanců. Vyjadřovat své názory vhodným způsobem tak, abyste byli slyšet a abychom všichni mohli společně pracovat na tom, aby společnost Tesco byla skvělým místem pro práci. Činit správná personální rozhodnutí, například najímat nové zaměstnance a hodnotit ty, kteří již ve vašem týmu pracují, pouze na základě zásluh a obchodních výsledků. Rozumět zákonům týkajícím se zaměstnávání a rovných příležitostí a místní kultuře, která může mít dopad na pracovní rozhodnutí a způsoby práce. Podporovat iniciativy na zlepšení pracovních úrovní a dovedností tam, kde je to třeba.

27 27 OTÁZKY & ODPOVĚDI Otázka: Jsem vedoucí prodejny a musím se rozhodnout mezi dvěma zaměstnanci, koho z nich povýším. Vzhledem k tomu, že jednomu z nich je 50 let a blíží se důchodovému věku a druhému pouze 30, měl bych povýšit toho mladšího, protože pro nás může pracovat ještě mnoho let? Odpověď: Ne. Personální rozhodnutí děláme pouze na základě pracovních dovedností, úspěchů a výkonu. Nikdy nečiníme rozhodnutí na základě věku ani jiných kritérií, které nesouvisí s prací. Otázka: Moje osobní situace se nedávno změnila. Mohu požadovat snížení počtu hodin práce v týdnu? Odpověď: Vždycky se budeme snažit vyhovět veškerým změnám, které byste ve vašem pracovním rozvrhu potřebovali. Nejprve vás požádáme, abyste promluvil se svým nadřízeným a personálním manažerem. Oni se budou snažit pochopit váš požadavek, dopad na vaši pracovní roli a projednat dostupné možnosti zajištění dané práce. Otázka: Jeden kolega přijímá nového člena týmu. Řekl řadu věcí, které podle mého názoru mohou být diskriminační vůči určitým uchazečům. Co mám dělat? Odpověď: Vždy byste měl o svých obavách mluvit způsobem, který vám nejvíce vyhovuje. Mohlo by to být důvěrně prostřednictvím vašeho nadřízeného nebo personálního manažera, případně prostřednictvím Linky ochrany zájmů. Kde můžu získat další informace? Pokud se domníváte, že jste se stali obětí diskriminace nebo máte jakékoli otázky týkající se našich zásad pro rovné příležitosti, obraťte se na svého: nadřízeného personálního manažera

28 28 NEPŘIJATELNÉ CHOVÁNÍ Proč je to důležité? Jsme hrdí, že pracujeme pro společnost, která si cení každého a jedná s každým spravedlivě. Netolerujeme šikanu ani nepřijatelné chování na pracovišti v jakékoli formě, ať již vůči zákazníkům, jiným zaměstnancům, dodavatelům nebo jiným osobám. Všichni sdílíme odpovědnost za to, aby společnost Tesco nabízela pro své zaměstnance bezpečné a vhodné prostředí. Měli bychom být vnímaví vůči postupu a chování, které může být přijatelné v jedné kultuře, ale není přijatelné v jiné. Některé z takovýchto chování může být dokonce považováno za nezákonné. Zaměstnanci, u nichž je zjištěno nepřijatelné chování, mohou čelit vážným důsledkům jako například disciplinárnímu řízení včetně propuštění a případně soudní žalobě. Co to znamená pro mě? Vytvářejte vstřícné pracovní prostředí a povzbuzujte k tomu i své spolupracovníky tím, že budete s každým jednat tak, jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi. Nepodílejte se na jednání, které by kdokoli v týmu mohl považovat za vytváření nepřátelského nebo zastrašujícího pracovního prostředí, včetně nevhodných vtipů nebo poznámek. Nerozšiřujte pomluvy, které by mohly být považovány za hanlivé, pomlouvačné, obtěžující či jinak pohoršlivé. Buďte odpovědní za svůj výkon tím, že nikdy nebudete konzumovat drogy nebo alkohol na pracovišti. Takováto konzumace je nelegální, nebezpečná pro vás a pro druhé a představuje riziko, které nebude tolerováno. Dbejte na to, abyste se mimo pracoviště chovali odpovědně. Uvědomte si, že společenské události jako například vánoční večírky, týmové akce a teambuildingy jsou akcemi firmními.

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA LEDEN 2015 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva SPOLANA a.s. 7 III Firemní hodnoty a Etický kodex

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více