NABÍDKA DÍLEN A SEMINÁŘŮ 81. JIRÁSKOVA HRONOVA SRPNA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA DÍLEN A SEMINÁŘŮ 81. JIRÁSKOVA HRONOVA 4. 13. SRPNA 2011"

Transkript

1 NABÍDKA DÍLEN A SEMINÁŘŮ 81. JIRÁSKOVA HRONOVA SRPNA 2011 A jako ABECEDA DIVADLA LUDĚK HORKÝ Seminář je určen především začínajícím divadelníkům. Seznámíte se v něm takříkajíc na vlastním těle a na konkrétním materiálu divadelních představení, která skýtá program JH, se základy divadelní práce. Prostředkem k tomu budou různá cvičení, hry a povídání o jednotlivých inscenacích. Zvláštní pozornost bude věnována základním divadelním principům, stavebním kamenům inscenace, a užití výrazových scénických a hereckých prostředků. Seminář bude pracovat jako uzavřená skupina. Lektor: Luděk Horký, absolvent divadelní vědy na FF UK, lektor, režisér, dramaturg. Je zaměstnán jako dramaturg Centra tvorby pro děti a mládež v České televizi. Od roku 1992 působí v pražském divadle Radar, vedl zde postupně několik dramatických kroužků, byl zakládajícím členem Divadelního shluku Dovejvrtky. Od r pracuje v souboru Ty-já-tr, dodnes je jeho dramaturgem. V současnosti stojí v čele souborů Hrobeso a Načerno. AD jako ATELIÉR DRAMATURGIE JE DIALOG RADVAN PÁCL Společná setkávání během 81. ročníku Jiráskova Hronova otevírají příležitost seznámit se a rozšířit si obsah pojmu dramaturgie v konkrétních podmínkách mezidruhového festivalu amatérského divadla. Jde svým způsobem o určitý druh scénování události, kterou festival je, na podkladě výsledků roční dobrovolné neprofesionální divadelní aktivity. V jednotlivých seminářích budeme reflektovat denní program přehlídky jako společný základ hledání divadelních a ostatních uměleckých i mimouměleckých souvislostí, budeme se snažit pojmenovat vnímaný obraz z pozice chování a jednání člověka formou dialogu, v němž má své přirozené místo slovo. Toto východisko nám otevře prostor pro názornou práci dramaturga s dramatickým textem i k osvětlení úlohy dramaturga v procesu tvorby s režisérem a hercem. Budeme se společně snažit i vymezit si činnost dramaturga ve vztahu k veřejnosti, jak formou propagace tak i z pohledu možné oprávněnosti k získání respektu ze strany zastupitelů lokality, kde soubor působí. Cílem Ateliéru Dramaturgie je dialog je poznat dramaturgii jako divadelní disciplínu, která, je-li dobře pochopena, může být aktivně prospěšná neprofesionálním divadelním aktivitám i kulturnímu dialogu. Lektor: Radvan Pácl se během své divadelní kariéry setkal prostřednictvím zaměstnání jako kulisák, zvukař, asistent režie v bratislavském Štúdiu Novej scény s osobnostmi zrušeného Divadla na korze. V roce 1979 se stal zaměstnancem scény Státního divadelního studia Činoherního klubu. Vystřídal divadelní profese: kulisák, rekvizitář, zvukař, asistent propagace, inspicient. V roce 1989 vystudoval obor dramaturgie na DAMU. V letech byl dramaturgem a vedoucím propagace Paláce Akropolis. V roce 1999 se vrátil do Činoherního klubu na pozici tajemníka uměleckého provozu. Po transformaci Činoherního klubu na o.p.s. se stal dramaturgem s odpovědností za projekt Činoherní klub uvádí:. Je redaktorem měsíčníku Činoherní čtení, pracuje v archivu Činoherního klubu a společně s dramaturgem ČK Romanem Císařem a Petrou Honsovou připravil knihu k čtyřicátému výročí Činoherního klubu Činoherní klub

2 DV jako DIVADLO JAKO VÝPOVĚĎ RENATA VORDOVÁ Téma: my, scénář: naše zážitky a zkušenosti, prostředky: jakékoli, které nám umožní sdělení, které budeme chtít. Amatérské divadlo má tu výhodu, že se nemusí řídit žádným dramaturgickým plánem, ani nutností dělat takové inscenace, které zaručeně osloví co nejvíce diváků a tím zajistí svým členům obživu. Může tedy fungovat také jako prostředek k výpovědi skupiny tvůrců a zároveň interpretů. Seminář je určen všem, které zajímá takovýto způsob tvorby, tedy divadlo spíše autorské než interpretační, založené na otevřené výpovědi a nalezení takových prostředků, které ke sdělení pomohou. Pro vedoucí divadelních souborů od studentů po seniory, pro všechny aktivní divadelníky od studentů po seniory, pro ty, kdo se nebojí jít se svou kůží na jeviště a chtějí si vyzkoušet celou cestu vzniku takovéto inscenace. Lektor: Renata Vordová, režisérka divadla poezie, lektorka kurzů komunikace, interpretace textu a jiné tvůrčí práce, odborná asistentka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, certifikátní studium dramatické výchovy. H jako HUDBA V DIVADELNÍ INSCENACI JAN MATÁSEK Seminář je příležitostí k získání poznatků a dovedností využitelných při tvorbě hudební a zvukové složky divadelní inscenace. Je určen především těm, kdo se tvorbou této složky inscenace zabývají včetně režisérů. Půjde o praktický seminář, v němž není na účastnících požadováno předchozí hudební vzdělání ani praxe. Jeho hlavní náplní bude uchopení každodenní zvukově-hudební zkušenosti a její převedení do interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení. Frekventanti se mohou seznámit se základními teoretickými znalostmi, počínaje hudebním názvoslovím, možnostmi hudebních zápisů, jejich přednostmi a nedostatky. Budou mít možnost zapsat myšlenku do grafické partitury s následnou analýzou. Dále prostřednictvím praktických hudebních ukázek nahlédneme rozdíly hudebních tradic některých národů. Objevíme základní orientaci v notovém zápisu, práce s dechem a hlasem, zamyšlení nad působením zvuků a hudby na psychiku a organizmus. Vyrobíme si i jednoduchý nástroj. Hlavní tematické okruhy semináře: Hudba doprovází pohyb Zvuk doprovází pohyb Zvuk součástí hudby Scénická hudba Atmosféra, Prostředí Hudební idea Autorská tvorba Hlas, zvuk a hudba v prostoru a čase Interpretace. Lektor: Jan Matásek, hudebník a hudební skladatel, autor hudby k mnoha inscenacím Divadla Minor Praha, Alfa Plzeň, Naivního divadla v Liberci, Divadla Aqualung na divadelní lodi Tajemství Divadla bratří Formanů, Národního divadla v Brně aj. Je absolventem konzervatoře v oboru snižcový pozoun. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze vystudoval obor skladba populární a jazzové hudby pod vedením prof. Víta Clara. HP jako HERECKÁ PRÁCE 45+ HANA FRANKOVÁ Dílna je určena pro kategorii zralého věku, spodní hranice je limitována dosažením 45 let, horní hranice limitována věkem není. Fyzické potíže nejsou překážkou. Hole vítány. Nabízím společné uvažování nad hereckou tvorbou a příležitost ke vzájemnému inspirování při způsobu práce na roli, když už mě neposlouchá tělo, když mě nikdy neposlouchalo, když

3 mám problém s textací, když mi režisér neumí pomoct s výkladem postavy, když a když. Budete potřebovat pohodlné oblečení, uzavřenou obuv s pevnou podrážkou a krátký monolog. Můžete použít text z vašich předchozích rolí. Nevolte si text ze hry, kterou ještě hrajete. Věkové výjimky je možno udělovat jen po konzultaci. Lektor: Hana Franková, zubní laborantka (Blovice, ve Varech nebylo místo, v Blovicích zase nebyl divadelní soubor, škoda, dneska bych byla za vodou), vychovatelka (spojařské učiliště K. Vary), metodik kulturního střediska (Cheb), herečka (Divadelní studio D3, Divadlo V. Nezvala, posléze Městské divadlo K. Vary), středoškolský (osobnostní a dramatická výchova, literárnějazykové praktikum pedagogická škola Karlovy Vary) a vysokoškolský pedagog (herecká průprava DAMU Praha), a to nejpodstatnější nakonec 3x máma (Jan, Magdaléna, František). KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE DANIELA FISCHEROVÁ Čtvrté soustředění posluchačů dlouhodobého vzdělávacího projektu, který byl zahájen v říjnu 2008 v Městském divadle v Děčíně. Kurz je pro nové zájemce uzavřený. Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci. Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Lektor: Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka, pedagožka nonverbální komunikace. L jako LOUTKA PRO DOSPĚLÉ (DIVÁKY) MAREK BEČKA Dílna pro každého, kdo by se rád zkusil vyjádřit skrze hmotu, předmět, loutku. Pomocí jednoduchých etud zkusíme nejdřív zajít za hranice vašich představ a posléze s pomocí vašich témat pokoříme i moji zkušenost. Takže si, prosím, přivezte zajímavá témata, pokud chcete, i nějaký základní materiál na výrobu jednoduchých loutek. Ale vězte, nebudeme se věnovat scénografii, a tak budeme spíš kombinovat zajímavé věci, přírodniny nebo nálezy. Hlavně nás budou zajímat výrazové možnosti, které v sobě loutka skrývá. Lektor: Marek Bečka v letech absolvoval loutkářskou katedru DAMU v oboru loutkoherectví, v roce 2006 se na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU habilitoval a je tedy docent. V roce 1991 založil s několika spolužáky v Chebu Buchty a loutky a s tímto nezávislým divadlem za uplynulých devatenáct let nazkoušel přes čtyřicet repertoárových premiér pro děti i dospělé diváky. Působí tu jako ředitel, herec, režisér, manažer, technik a mluvčí. Kromě toho působí jako nezávislý režisér (Minor, Lampion Kladno, Miniteatr Lublaň). Od roku 1997 spolupracoval s KALD DAMU jako externista, od září 2001 pracuje na KALD DAMU interně. Dále spolupracuje s mnoha domácími i zahraničními divadelními tvůrci formou dílen, workshopů. Od HongKongu, přes Kolín až do Kanady. Z této spolupráce těží jak studenti, tak Buchty a loutky. Je ženatý a má tři děti.

4 N jako NEVERBÁLNO PRO POKROČILÉ MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ Tato dílna je určena pouze pro frekventanty, kteří již mají základy pantomimy a neverbálního divadla zvládnuté. Nejlépe studentům, kteří se v minulých letech zúčastnili dílny Michala Hechta. Na této dílně se účastníci seznámí s dalšími kroky potřebnými k realizaci neverbálního představení. Kromě opakování techniky a etudování budeme hledat a poté rozvíjet vlastní téma. Všichni si vyzkouší proces od nápadu k představení. Hlavním zdrojem inspirace bude hudba. Proto prosíme všechny účastníky, aby s sebou přivezli co nejvíce hudebního materiálu. Aby se mohli podívat na to, co rádi poslouchají. Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zoji Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Učil externě na DAMU. Nyní hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově. Organizuje mezinárodní divadelní dílny TIP. R jako REŽIE MILAN SCHEJBAL Účastníci semináře se seznámí se základními postupy divadelní režie, jako je tvorba mizanscény, pohyb a postavení v prostoru, vzájemný postoj a rozmístění a především dramatická situace a jednání, v neposlední řadě také interpretace. To vše si vyzkouší sami frekventanti na praktických ukázkách, ve kterých nebude opomenuta ani práce režiséra s hercem. Podle časových možností bude v průběhu výuky také inscenován krátký jevištní tvar. Seminář je určen režisérům (ať již pokročilým nebo začínajícím) a všem, kteří se o režijní tvorbu zajímají a chtějí se o ní dozvědět více. Lektor: Milan Schejbal, absolvent DAMU v Praze (obor režie a dramaturgie). V letech působil jako režisér a umělecký šéf Divadla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je režisérem a uměleckým šéfem Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Jako režisér spolupracoval s mnoha profesionálními divadly (Městské divadlo v Mostě, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Horácké divadlo Jihlava, Theater der Altstadt Stuttgart, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Divadlo F.X. Šaldy v Liberci a další). Od roku 1996 je pedagogem režie a vedoucím ročníku na pražské DAMU (katedra činoherního divadla). Do studia na DAMU byl režisérem a hercem pražského amatérského souboru ANEBDIVADLO. Pracuje jako lektor a porotce mnoha amatérských divadelních přehlídek a seminářů. ST JAKO SVĚTLO A TMA MARTIN ŠPETLÍK Účastníci této dílny budou představeni fenoménům světla a tmy a poté zasvěceni do jejich využití ať už v divadle či kdekoli jinde. Dílna bude určena nejen začínajícím osvětlovačům, ale i scénografům, režisérům či hercům zkrátka všem, kteří si již všimli, jak důležitá a zásadní je v divadle práce se světlem. Nepůjde zdaleka jen o technický seminář, tématem dílny bude především světlo jako nástroj výtvarníka. Budeme se zabývat intenzitou, úhlem či barvou světla, vytvářet statické obrazy a poté experimentovat s dynamikou světelných změn. Na řadu přijde i práce se zdrojem světla na jevišti, se světlem a stínem jako objektem.

5 Kdo si uvědomí principy, na kterých světlo funguje, kdo pozná nekonečné možnosti jeho využití, jedině ten nakonec dokáže "myslet světlem". Lektor: Martin Špetlík, light designer. Živil se jako osvětlovač například v Dejvickém divadle nebo Paláci Akropolis v Praze, v letech jako šéf scénického svícení Švandova divadla na Smíchově. Od roku 2007 je na volné noze. Vvytvořil světelné designy pro divadelní soubory jako Teatr Novogo Fronta, Divadlo Continuo, Krepsko, Tantehorse, Spitfire Company nebo holandské Silo Theatre. Vedl workshopy světelného designu mimo jiné na berlínské Die Etage nebo v indiánské rezervaci Wikwemikong v Ontariu. SMS JAKO SLOVA, MYŠLENKY A SYMBOLY FUNGUJÍ EVA SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ Jak pracuje naše tělo: Biolaboratoř = Jací jsme bioroboti a jak jsme vlastně zkonstruovaní. Jak způsob našeho myšlení ovlivňuje naši realitu, komunikaci, náš pocit jistoty na jevišti i v životě. Systémy přesvědčení a vzorce chování ve vztahu k držení těla a k dechu. Strach a tréma jako zbytečné osobní brzdy. Hardwarové klouby pohybového aparátu energetické bloky a stresové uzly v tělovém systému. Elastické tělové napětí. Zvuková hlavologie = Cesta za hlasem, který je slyšet. Tvorba hlasu a artikulace. Normativní podoba hlásek. Samohlásky jako nosiče emocí, souhlásky jako nosná kostra mluvy. Jazyk jako hudba a jazyk, kterým sdělujeme obsah. Propojení pohybu těla a řeči. Detektivní pátrání po myšlenkách a vztazích schovaných v textu. Cesta k výrazu být ve spojení s hereckým partnerem. Myšlenka před a pod textem. Jak se textem tkají vztahy. Hrát si s textem, hrát text, hrát, nebo hrát si..? A všechno další, na co přijde řeč Lektor: Eva Spoustová-Málková vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK v Hradci Králové, podstatnou část života strávila před mikrofonem převážně se věnovala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka), 5 let na DAMU učí předmět Jevištní mluva. Hereckou práci vnímá především jako práci s energií. Zvládnutí optimální techniky řeči vnímá jako nutný základní řemeslný předpoklad herce. Za nejpodstatnější pro jeho tvůrčí cestu považuje citlivé poznávání vlastního osobního prostoru vnitřní svobody a harmonie. Cestu k nim vnímá jako jednu z nejzajímavějších a nejdobrodružnějších výzev, kterou nám život nabízí. TP JAKO DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ NAPIŠ MI TO! MARTIN KOLÁŘ Dílna tvůrčího psaní zaměřená na tvorbu textů všech žánrů a stylů. Jedinečná možnost, jak se propsat Jiráskovým Hronovem od expozice přes zajímavé postavy, přesné dialogy, dramatické popisy, srdceryvné emoce a dějové zvraty až po katarzní finále! Zkusíte psát sami nebo ve skupině dle běžných i neobvyklých zadání a obratem uslyšíte kritiku či pochvalu ostatních. Výsledkem dílny může být scénické čtení nejpovedenějších textů nebo pokus o vytvoření literárního dramatu krátké čtené divadelní inscenace. Podle nálady ve skupině můžeme od krátkých pokusů rychle přejít ke kolektivní tvorbě jedinečného literárního útvaru! Oblíbené knihy a autory přivezte s sebou! Lektor: Martin Kolář je absolventem rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na divadelní fakultě JAMU. Píše povídky, divadelní a rozhlasové hry, scénáře plenérových akcí, básně a říkadla. Je autorem, hercem a režisérem jihlavského nezávislého divadelního studia De Facto Mimo.

6 Ž jako ŽONGLOVÁNÍ JAKO KOMUNIKACE ADÉLA KRATOCHVÍLOVÁ A ROMAN VANČURA Seminář je určen všem zájemcům o žonglování bez ohledu na dosavadní zkušenost s žonglérskými technikami (i když znalost žonglování se třemi míčky je výhodou). Důležité je odhodlání k systematickému žonglérskému tréninku a chuť pro experimentování s předměty a pohybem. Prvotním úkolem semináře je osvojení techniky žonglování se třemi míčky samostatně, ve dvojicích i ve skupině. Budeme se věnovat i dalším pomůckám a technikám šátky, kruhy, kužely, diabolo, talíř, květinová hůl (flower stick), kontaktní žonglování, vícepočetní žonglování atd. Cílem semináře je však uplatnění žonglérských dovedností jako performačního umění. Téma letošní dílny je žonglování jako komunikace, obrátí naši pozornost k předmětům jako ke komunikačním partnerům nebo komunikačním prostředkům. Budeme hledat znázornění způsobů komunikace žonglováním. Jinou cestou k divadelnímu zpracování komunikace bude využití symbolických forem. Účastníci semináře si mohou přivézt svoje žonglérské pomůcky či předměty, se kterými chtějí žonglérsky experimentovat. Základní žonglérské náčiní bude v semináři k dispozici, počítá se s výrobou žonglérských míčků pro seminaristy. Lektorka: Adéla Kratochvílová, absolventka JAMU, postgraduální studium v oboru Divadlo a výchova u prof. Zoji Mikotové s tématem žonglování. Má svobodné povolání (Divadlo KUFR), pracuje jako zdravotní klaun. Zabývá se především autorským pohybovým, klaunským a pouličním divadlem, jehož součástí je využití žonglérské dovednosti. Jako lektorka se podílí na realizaci žonglérských dílen (Aleje). Asistent: Roman Vančura, absolvent MU v Brně, absolvent JČU v Českých Budějovicích studijní program Psychologie, obor Arteterapie. Další vzdělání kursy Českého sdružení pro waldorfskou pedagogiku, dlouhodobý psychoterapeutický výcvik Českého institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog. Pedagog a arteterapeut Waldorfské ZŠ a MŠ Brno, lektorská činnost v oboru arteterapie a artefiletiky. 3D jako DISKUSE, DISKUSE, DISKUSE LEKTOŘI PC, JAKUB HULÁK, ROMAN ČERNÍK Pro ty zájemce o účast na JH, kteří si nevybrali z výše uvedené nabídky a nejraději ze všeho diskutují o viděných inscenacích, jsme připravili tzv. diskusní balíček. Každé dopoledne ve dnech srpna ( ) se mohou podělit o své názory na Dopolední diskusi pod vedením moderátora Jakuba Huláka, odborného pracovníka NIPOS-ATMAMA. Odpoledne pak mohou navštívit Problémový club a večer Diskusní klub s moderátorem Romanem Černíkem. PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN PC Problemový club Problémový club (PC) je veřejným diskusním fórem. Bude realizován formou rozpravy disputace pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků a účastníků z pléna. Odrazovým můstkem pro PC jsou inscenace uvedené v hlavním, případně v doprovodném programu JH. Jeho hlavním smyslem a cílem je vytvořit prostor pro nahlédnutí inscenací z nejrůznějších úhlů pohledu, hledání smyslu amatérského divadla a jeho vyslovování se k současnosti. Lektoři:

7 Alena Zemančíková, absolventka DAMU (obor dramaturgie), dramatička, spisovatelka, dramaturgyně literárně-dramatického vysílání Českého rozhlasu 3 Vltava a lektorka krajských a celostátních přehlídek Martina Schlegelová, absolventka DAMU (obor režie a dramaturgie), v letech lektorka divadelního oddělení pro německy mluvící oblasti, Velkou Británii a USA (Dilia), kmenová režisérka a dramaturgyně Divadla Letí Praha a odborná asistentka katedry teorie a kritiky pražské DAMU Aleš Bergman, divadelní vědec, režisér a pedagog vedoucí ateliéru činoherního herectví na JAMU v Brně, režie a inscenační tvorba na katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze, Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Vladimír Fekar, absolvent JAMU Brno (obor dramaturgie), dramaturg Městského divadla Zlín, dramatik, spisovatel, básník, lektor krajských a celostátních přehlídek Vladimír Mikulka, absolvent ČVUT FEL a divadelní vědy na FF UK, divadelní kritik, redaktor Světa a divadla, zaměstnanec Divadelního ústavu v oddělení bibliografie/zahraniční divadelní periodika, člen skupiny Inženýr Vladimír (Rockband) a divadelního uskupení Ing. Antonín Puchmajer D.S. Problémový club proběhne vždy v odpoledních hodinách ( ) od soboty do soboty včetně. Posluchači tematických seminářů a dílen, kteří se budou chtít zúčastňovat Problémového clubu pravidelně, vyznačí tento požadavek na přihláškách, aby jim mohla být návštěva umožněna (paralelně se totiž uskuteční některá představení hlavního programu JH). Diskusní klub Roman Černík Diskuzní klub je dalším volně přístupným fórem JH, příležitostí umožňující spontánní výměnu názorů na představení uvedená na JH všem, kdo o to projeví zájem. Diskuze nebude nikterak obsahově předurčována. Kromě moderátora se můžete těšit i na zajímavé hosty. Diskuzní klub proběhne vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu. Lektor: Roman Černík, amatérský režisér, organizátor kulturního dění zejména v Plzni a Plzeňském kraji, pedagog dramatické výchovy PODMÍNKY ÚČASTI Věk: Semináře a dílny jsou určeny zájemcům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hronova přivézt písemný souhlas rodičů na formuláři, který jim bude zaslán. Cena: Poplatek za dílnu je Kč. Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Jiráskova Hronova nejpozději do 15. července Po odeslání přihlášky Vám bude oznámeno číslo účtu a příslušný variabilní symbol. Kromě samotné dílny vám bude poskytnuto: hromadné ubytování ve spacáku v prostorách školních tříd v tělocvičně, základní zázemí pro hygienu, stravování ve školní jídelně (obědy a večeře) od a vstupenky na představení. Ti, kdo mají zájem o kvalitnější ubytování, si jej mohou objednat u Kulturního a informačního střediska Hronov, nám ČSA 500, Hronov, tel.: , Pokud máte v plánu si s sebou do Hronova přivést psa nebo jiného zvířecího mazlíčka, objednejte si prosím také samostatné ubytování. Společné ubytování s ostatními seminaristy Vám v takovém případě totiž nebude umožněno.

8 Harmonogram: - příjezd a prezentace ve čtvrtek semináře a dílny (pouze v pátek ) semináře a dílny (v ostatních dnech) Problémový club (od soboty ) představení JH - v noci diskusní klub Informace: Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na Simonu Bezouškovou programovou ředitelku JH na tel.: nebo

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov DP jako DIVADLO POÉZIE / POÉZIA DIVADLA... PETER JANKŮ Ako preniesť dušu básnika a jeho poézie na javisko a zároveň ho povýšiť do autentickej

Více

str. 8 Trutnově str. 8

str. 8 Trutnově str. 8 2 2007 informační bulletin pro amatérské divadlo V tomto čísle d ARTAMAna naleznete: g Program Divadelního Děčína / Divadelní Třebíče 2007 str. 4 g Pozvání na Mezinárodní divadelní festival Setkání 2007

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín 1 KŘIŽOVATKY TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 3. 6. října 2013, Kolín Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha, a Odborná střední

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ. Jediný adekvátní úvod k diskusi měl dr. Josef Koenigsmark o kabaretech.

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ. Jediný adekvátní úvod k diskusi měl dr. Josef Koenigsmark o kabaretech. ZPRAVODAJ 81. JIRÁSKŮV HRONOV čtvrtek 11. srpna 2011 ZAHÁJENÍ RAŽBY METRA se uskuteční za přítomnosti starostky města Hronov Hany Nedvědové, členů organizačního štábu Jiráskova Hronova a možná i ministra

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Kroužky a kurzy 2009/10

Kroužky a kurzy 2009/10 AKCE SDRUŽENÍ ROZTOČ Kroužky a kurzy 2009/10 kolotoč umění, života a tradic Sdružení Roztoč, www.roztoc.cz Srdečně zveme vás, děti i dospělé, na zápis do kroužků a kurzů na školní rok 2009/10, který proběhne

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Školní vzdělávací program ZŠS

Školní vzdělávací program ZŠS Školní vzdělávací program ZŠS Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269 Základní škola praktická Klášterec nad Ohří,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Jablonec deset let Městem tance

Jablonec deset let Městem tance Jablonec deset let Městem tance Vážení účastníci přehlídky, vítám vás v Jablonci nad Nisou a vítám vás tu velmi rád. Líbí se mi ta kulatá desítka, jež stojí před názvem přehlídky. Uvědomuji si, že z ní

Více