KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex"

Transkript

1 KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

2

3 Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti stejně jako dobré pověsti získané zásluhou poskytování kvalitních služeb. Věříme, že jednání v souladu s nejvyššími etickými standardy není jen správná věc pomáhá také budovat důvěru našich zákazníků a přispívá k dlouhodobému úspěchu. I když je dodržování zákonů, pravidel a nařízení vztahujících se k našemu podnikání povinné, naše závazky zde nekončí. Zavazujeme se žít v souladu s našimi základními hodnotami a uplatňovat je denně a při všem, co podnikáme. A konečně je naším závazkem jednat správně, což nám skutečně umožňuje žít v souladu s našimi závazky. Etický a obchodní kodex nám pomůže porozumět tomu, co při obchodování ve společnosti Iron Mountain považujeme za správné a co za špatné. Poskytne nám nástroje potřebné k rozhodování, které je zákonné i etické, a nasměruje vás správným směrem v případě, že budete potřebovat další pomoc. Jménem rady ředitelů a našeho výkonného představenstva bych vám rád poděkoval za nepřetržitý závazek vůči našim základním hodnotám a za váš závazek řídit se tímto etickým a obchodním kodexem.

4 Obsah Sdělení Richarda Reeseho, 1 generálního ředitele společnosti Obsah 2 Přehled 4 > > Získání další pomoci > > Porušení v oblasti podávání zpráv > > Žádná protiopatření > > Kdo se musí řídit pravidly kodexu? > > Linka pomoci pro dodržování předpisů Naše základní hodnoty 7 1 ZABEZPEČENÍ 9 > > Zdraví a bezpečnost > > Ochrana a zabezpečení dat > > Násilí na pracovišti > > Důvěrné a vlastnické informace 2 CELKOVÁ SPOKOJENOST 13 ZÁKAZNÍKŮ > > Mimořádné zákaznické služby > > Spravedlivé a etické prodejní postupy > > Ochrana naší značky a dobré pověsti > > Životní prostředí a udržitelnost > > Členství ve společnosti ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN

5 OBsAH 3 OTEVŘENOST 17 > > Zneužívání vnitřních informací > > Dohled nad rodinou a přáteli > > Politické a jiná osobní přesvědčení 4 BEZÚHONNOST 21 > > Spravedlivá soutěž/antimonopolní zákony > > Korupce a defraudace > > Dary a zábava > > Konflikty zájmů 6 ZAMĚŘENÍ AKCÍ 29 > > Boj s diskriminací, respektování různorodosti a rovnocenné zaměstnanecké příležitosti > > Uzavírání smluv s vládami > > Správa firemních záznamů 7 TÝMOVÁ PRÁCE 33 > > Obtěžování > > Soukromí zaměstnanců > > Správné používání počítačů 5 ZODPOVĚDNOST 25 > > Ochrana firemního majetku > > Kontrola dovozu a vývozu > > Práce u jiných zaměstnavatelů > > Přesné finanční záznamy/zveřejňování informací > > Lidská práce Jak získat další informace 36 > > Zásady a postupy Osvědčení o dodržování předpisů 3

6 Přehled Etický a obchodní kodex spolu s dokumentem Základní hodnoty poskytuje směrnice k přijatelnému chování ve společnosti Iron Mountain. I když neexistuje dokument, který by řešil každou situaci, s níž se můžete setkat, tento kodex poskytuje nástroje a zdroje, které vám pomohou se správně rozhodnout v situacích, kdy nemusí být správná odpověď zřejmá. ZÍsKÁNÍ DALŠÍ POMOCI Pokud si ani po přečtení tohoto Kodexu nebudete jistí, jak se v určité situaci zachovat, promluvte si prosím se svým nadřízeným nebo zástupcem místního oddělení personalistiky. Můžete se ptát nebo hledat pomoc prostřednictvím politiky otevřených dveří nebo kontaktováním Linky pomoci pro dodržování předpisů. Organizace po celém světě věří, že jim pomůžeme zpracovat jejich zásadně důležité informace. ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN

7 PŘEHLED PORUŠENÍ V OBLAsTI PODÁVÁNÍ ZPRÁV Po zaměstnancích společnosti Iron Mountain se požaduje, aby oznamovali všechna známá nebo domnělá porušení Etického a obchodního kodexu. Porušení můžete oznámit kontaktováním těchto subjektů: > Váš manažer nebo nadřízený > Vyšší vedení (prostřednictvím politiky otevřených dveří) > Zástupce místního oddělení personalistiky > Generální rada společnosti > Právní oddělení Globální ochrana osobních údajů & Skupina pro dodržování předpisů > Globální služby zabezpečení > Linka pomoci pro dodržování předpisů Pokud nahlásíte nějako pochybnost prostřednictvím Linky pomoci pro dodržování předpisů (tam, kde to umožňuje zákon) se můžete rozhodnout zůstat zcela anonymní. ŽÁDNÁ PROTIOPATŘENÍ Společnost Iron Mountain netoleruje protiopatření proti zaměstnancům, kteří v dobré víře oznámí porušení předpisů. S každým zaměstnanec nebo manažerem, který se pokusí o protiopatření, nebo nabádá ostatní k protiopatřením proti osobě, která porušení oznámila, bude vedeno vážné disciplinární řízení, které může vyústit až v ukončení pracovního poměru. KDO SE MUSÍ ŘÍDIT PRAVIDLY KODEXU? Etický a obchodního kodex se vztahuje ke všem obchodním jednotkám, právnickým osobám, řízeným podnikům se společnou majetkovou účastí, poboček a partnerů společnosti Iron Mountain. Všichni zaměstnanci, zástupci, úředníci a členové rady ředitelů společnosti Iron Mountain se musí kodexem řídit. Prostřednictvím přísného procesu pro poskytovatele služeb třetích stran hledáme dodavatele, prodejce, smluvní strany a konzultanty, kteří udržují etické standardy odpovídající těm, které jsou zakotveny v Etickém a obchodním kodexu. LINKA POMOCI PRO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ Pokud se obrátíte na Linku pomoci pro dodržování předpisů, můžete oznamovat pochybnosti nebo porušení morálních zásad a zadávat dotazy 24 hodin denně, 365 dní v roce. Naši Linku pomoci provozuje nezávislá společnost a můžete se rozhodnout zůstat zcela v anonymitě (tam, kde to umožňuje zákon). Volejte zdarma po celém světě. Na vnitřním zadním krytu je uveden seznam telefonních čísel. Případně můžete vyplnit zprávu prostřednictvím Internetu na stránkách: 5

8 ZÁKLADNÍ HODNOTY Ve společnosti Iron Mountain nás spojují naše základní hodnoty. Bez ohledu na to, zda se jedná o závazek dosahovat celkové spokojenosti zákazníků nebo neustálou ostražitost nezbytnou k udržování zabezpečení, naši klíčoví zaměstnanci jednají každý den a všude v souladu se základními hodnotami.

9 Naše základní hodnoty Cesta společnosti Iron Mountain. Zabezpečení Celková spokojenost zákazníků Otevřenost Bezúhonnost Zodpovědnost Zaměření akcí Týmová práce Informace našich zákazníků chráníme tak, jako by byly naše vlastní. Poskytujeme to, co naši zákazníci očekávají, a tehdy, když to očekávají. Komunikujeme otevřeným a pravdivým způsobem, který je konstruktivní a zdvořilý. Jsme vždy upřímní a nikdy nejednáme v rozporu se základními hodnotami. Vždy sebe sami považujeme za osobně zodpovědné za naše akce, závazky a výsledky. Všímáme si příležitostí a problémů a jednáme se smyslem pro naléhavost. Pracujeme v týmech, abychom společně dosáhli mnohem více, než by se nám podařilo jako jednotlivcům. 7

10 VĚDĚLI JSTE, ŽE? Společnost Iron Mountain byla založena roku 1951, když Herman Knaust převedl svoji podzemní houbařskou farmu na první zabezpečené podzemní centrum pro uchovávání záznamů v Americe. Původně měla společnost název Iron Mountain Atomic Storage a představovala bezpečný přístav pro ochranu všech důležitých informací před hrozbou nukleární války.

11 Zabezpečení Informace našich zákazníků chráníme tak, jako by byly naše vlastní. Střed naší kultury a operací představuje zabezpečení, ochrana dat a ochrana informací na této základní hodnotě se zakládá naše pověst. Uzamykání našich vozidel, zabezpečení zařízení alarmy a šifrování osobních údajů to je jen pár způsobů, kterými zajišťujeme zabezpečení. Zabezpečení sahá nad rámec fyzické ochrany informací zahrnuje ochranu našeho osobního zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Jako zaměstnanci firmy demonstrujeme zabezpečení těmito prostředky: > > Poskytování bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro nás samé i naše spolupracovníky > > Ochrana fyzického zabezpečení našich zařízení a jejich obsahu > > Udržování bezpečnosti informací, které spravujeme jménem našich zákazníků > > Udržování důvěrných a vlastnických informací společnosti ve správných rukou > > Dodržování všech příslušných zákonů a zásad týkajících se ochrany osobních informací > > Včasné oznamování jakýchkoli okolností, které by mohly mít vliv na zabezpečení společnosti Iron Mountain nebo vašeho vlastního zdraví či bezpečnosti 9

12 ZÁKLADNÍ HODNOTA ZABEZPEČENÍ Jak byste měli postupovat? SCÉNÁŘ: Došlo k poškození krabice a záznamy některých zákazníků vypadly. Co mám dělat? A. Prověříte vysypané dokumenty a určíte, zda nedošlo k ohrožení bezpečnosti dat. B. Umístíte materiály do nové krabice, vrátíte zpět do regálu a pokračujete v práci. C. Řeknete svému nadřízenému, co se stalo, protože může být nutné vyplnit zprávu o případu. D. Roztrháte dokumenty, aby se zabránilo porušení zabezpečení dat. Správná odpověď je C. I když je důležité uklidit vysypané záznamy, měli byste také uvědomit svého nadřízeného. V některých případech máme smluvně odsouhlaseno, že dáme zákazníkům vědět, pokud dochází k možnému porušení zabezpečení, to znamená, že je nutné vyplnit zprávu o případu. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Bezpečnost na pracovišti začíná zajištěním bezpečného a zdvořilého pracovního prostředí. Dodržujeme a stále zlepšujeme provozní postupy tak, aby se minimalizovaly a eliminovaly případy ohrožení zdraví a bezpečnosti. Ať již jste v kanceláři, v terénu, na cestách nebo u zákazníka, vždy jednejte v souladu se zásadami a standardy společnosti a dodržujte všechny příslušné zákony o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Pokud však k nehodě dojde, je vaší povinností ji oznámit. Po sepsání zprávy můžete očekávat rychlou a efektivní akci ze strany managementu, která vede k nápravě situace. Pokud se však domníváte, že nebyla provedena správná akce, eskalujte celou záležitost na vyšší management a oznamte ji lince pomoci pro dodržování předpisů. OCHRANA A ZABEZPEČENÍ DAT Naším cílem je zajistit nejvyšší úroveň správy informací po celém světě. To vyžaduje neustálou pozornost věnovanou ochraně osobních údajů a zabezpečení údajů o zákazníkovi i zaměstnanci. Následující postupy slouží k zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení informací ve společnosti Iron Mountain: Nepoužívejte informace zákazníka, pokud to nevyžaduje vaše práce. Minimalizujte sběr, uchovávání a odhalení osobních údajů. Neukládejte citlivé údaje na přenosná média, jako jsou disky CD nebo jednotky flash. Neposílejte citlivá data přes Internet, ani zašifrovaná. Pokud pracujete z domova, pravidelně aktualizujte software pro zabezpečení počítače. Další informace získáte v dokumentu popisujícím místní zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení. 10 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN

13 ZABEZPEČENÍ NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI Udržujeme bezpečné pracovní prostředí se zdvořilými a uctivými vztahy tím, že netolerujeme zastrašující, nepřátelské, urážlivé nebo násilnické chování. Jakékoli projevy takovéhoto chování neprodleně oznamte svému vedoucímu. Máte-li pocit, že jste vy nebo některý z vašich spolupracovníků v bezprostředním ohrožení, zavolejte na místní linku pro uplatňování zákonů a pak to oznamte svému vedoucímu. DŮVĚRNÉ A VLASTNICKÉ INFORMACE Veškeré informace o naší společnosti mohou být cenné pro konkurenci. Proto je důležité chránit naše důvěrné a vlastnické obchodní informace. Patří sem smlouvy, ceníky a seznamy zákazníků, strategická dokumentace, obchodní tajemství, duševní vlastnictví a veškeré další informace, které by mohly konkurentovi pomoci zjistit, v čem je společnost Iron Mountain úspěšná na trhu. Při projednávání obchodních záležitostí mimo kancelář vždy buďte obezřetní. To je důležité zejména na veřejných místech, jako jsou letiště, vlaky, restaurace, hospody a hotely. V místě pracoviště zajistěte řádný doprovod návštěvníků a nepovolte jim vstup do omezených oblastí. Při spolupráci s prodejci se vždy ujistěte, zda jsou natolik důvěryhodní, aby měli přístup do našich zařízení a k našim citlivým údajům. CO KDYŽ? OTÁZKA: Někdy jsou při používání propanových vysokozdvižných vozíků uvnitř cítit výpary výfukových plynů. Myslím si, že je to kvůli zavřeným oknům a dveřím a nejsem si jistý, že to je bezpečné. Mám někomu něco říci? ODPOVĚĎ: Ano. I když je možné, že je všechno v pořádku, může se stát, že provozování vysokozdvižných vozíků v uzavřeném prostoru vede k problémům s kvalitou vzduchu. Tento stav byste měli oznámit tak, aby společnost mohla zahájit šetření a určit, zda je třeba provést nějakou akci. OTÁZKA: V místnosti s kopírkou jsem našel nějaké dokumenty, které mi nepatří. Co mám dělat? ODPOVĚĎ: Do maximální možné míry se vyhýbejte jejich přečtení. Pokud znáte nebo odhadnete jejich vlastníka, předejte mu dokumenty nebo ho informujte, kde se nacházejí. Pokud není vlastník zřejmý nebo ho nelze vyhledat, sdělte to svému vedoucímu. V nejkrajnějším případě můžete z důvodu ochrany osobních údajů a zabezpečení informací dokumenty zlikvidovat v bezpečné skartovačce. OTÁZKA: Právě mě požádal o podržení dveří někdo, koho neznám. Neměl identifikační kartu společnosti Mountain ID. Je to problém? ODPOVĚĎ: Ano. Neoprávněné osoby (nebo osoby pokoušející se proniknout) ve společnosti Iron Mountain by měly být zastaveny, protože představují riziko pro bezpečnost či zabezpečení. Zdvořile je požádejte o předložení identifikační nebo návštěvnické karty společnosti Iron Mountain. Pokud vám daná osoba tuto kartu neukáže, odkažte ji na recepci, kde ji obdrží. 11

14 VĚDĚLI JSTE, ŽE? Oddělení společnosti Iron Mountain pro archivaci filmů a zvuků pomáhá zábavnímu průmyslu uchovávat a chránit nenahraditelná kreativní umělecká díla. Uchováváme tisíce neocenitelných kulturních pokladů včetně původních filmových negativů ze všech hlavních filmových studií a mistrovské nahrávky některých nejslavnějších umělců v hudební historii.

15 Celková spokojenost zákazníků Poskytujeme to, co naši zákazníci očekávají, a tehdy, když to očekávají. Ve společnost Iron Mountain dbáme na to, abychom plnili nebo dokonce překračovali očekávání našich zákazníků poskytováním prvotřídních služeb, které jsou zdvořilé, vstřícné a spravedlivé. Tento závazek sahá za rámec našeho centra záznamů, datových center a kancelářských budov zahrnuje prostředí a místní komunity, v nichž žijeme a působíme. Jako zaměstnanci firmy demonstrujeme celkovou spokojenost zákazníků následujícími prostředky: > Otevřená a upřímná komunikace se zákazníky > Plnění očekávání zákazníků dodržením toho, co slíbíme > Poskytování přesných a včasných informací zákazníkům > Respekt vůči zákazníkům, potenciálním zákazníkům a dodavatelům prostřednictvím spravedlivého a etického přístupu > Informování našich zákazníků o hodnotě našich služeb (nejen o jejich ceně) > Propagace značky a pověsti společnosti Iron Mountain pozitivním prezentováním společnosti na veřejnosti > Uplatňování správného členství ve společnosti realizací etických obchodních postupů a přispíváním do místních komunit > Respektování prostředí a hledání způsobů vylepšení udržitelnosti pracovních postupů 13

16 ZÁKLADNÍ HODNOTA CELKOVÁ SPOKO Jak byste měli postupovat? SCÉNÁŘ: Během pravidelné cesty s doručováním zásilek si uvědomíte, že jste se spletli. Krabice Dr. Millera jste doručili Dr. Katzovi a naopak. Kdybyste se měli vrátit s cílem napravit situaci, znamenalo by to posunutí celého vašeho časového rozvrhu. Jak byste měli postupovat? A. Neděláte si starosti. Dr. Miller a Dr. Katz si tuto chybu uvědomí a napraví ji. B. Vrátíte se do obou poboček a uděláte vše pro to, abyste chybu napravil/a. Doufáte, že se vám podaří problém napravit bez nutnosti informovat vedoucího. C. Ihned kontaktujete svého vedoucího. Vysvětlíte mu, co se stalo, a zeptáte se, jak máte postupovat. D. V daném okamžiku nic nepodniknete. Pokračujete na trase a na konci směny řeknete svému vedoucímu, co se stalo. Správná odpověď je C. Existují problémy spojené s nesprávným doručením dokumentů, které mají závažnější důsledky, než jen nepříjemnosti pro zákazníka nebo porušení vašeho časového plánu. Dokumenty mohou například obsahovat citlivé osobní informace, které může vidět jen zamýšlený příjemce. Management je vyškolený tak, aby vám pomohl vypořádat se s důsledky těchto typů situací a minimalizovat je. Ihned kontaktujete svého vedoucího. MIMOŘÁDNÉ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY Plnění závazků poskytování služeb a uspokojování potřeb našich zákazníků a kolegů je zdrojem hrdosti na zaměstnance společnosti Iron Mountain. Těchto cílů dosahujeme následujícími prostředky: Sledování problémů až k vyřešení Plnění očekávání poskytováním častých a včasných aktualizací Rychlé reakce na telefonáty a y Dostavení se na schůzky včas a připravení SPRAVEDLIVÉ A ETICKÉ PRODEJNÍ POSTUPY Zajištění celkové spokojenosti případných zákazníků během procesu prodeje je nejlepším způsobem, jak v podnikání vyhrát. Při aktivitách spojených s prodejem vždy jednáme spravedlivě a upřímně. Aktivně se vyhýbejte těmto situacím: Nesprávné informování o produktech a službách nebo jejich přeceňování Opovrhování konkurenty Nepřesná právní nebo technická prohlášení Právní poradenství Porušování autorských práv, log nebo práv na duševní vlastnictví Pokus o získání důvěrných informací o potenciálních zákaznících nebo konkurentech Nucení zákazníků, aby kupovali více, než potřebují Vyzývání zákazníků, aby nejednali s konkurenty výměnou za snížení cen nebo další výhody Nereálné sliby, pokud jde o časové plány Sjednání obchodu, když k tomu nemáte řádné oprávnění OCHRANA NAŠÍ ZNAČKY A DOBRÉ POVĚSTI Značka Iron Mountain je více než jen logo na našich nákladních vozech a krabicích je to dojem, který ostatní získají, když slyší naše jméno, vidí naše vozidla nebo mluví s našimi zaměstnancem. Ochrana naší značky a dobré pověsti je zásadní pro poskytování mimořádných služeb a jako zaměstnanci firmy bychom měli považovat sebe sami za vyslance a strážce názvu Iron Mountain. Společnost bychom na veřejnosti vždy prezentovat v pozitivním světle. Je však důležité mít na paměti, že existuje pouze málo pověřených zaměstnanců, kteří mají oficiální schválení mluvit jménem společnosti Iron Mountain. Všichni 14 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN

17 JENOST ZÁKAZNÍKŮ CELKOVÁ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ ostatní by se měli vyhýbat situacím, kdy mohou jejich názory či přesvědčení být považovány za reprezentaci společnosti. To platí pro názory prezentované osobně, telefonicky, na papíře nebo prostřednictvím Internetu (včetně sociálních sítí, blogů, fór a informačních tabulí). Pokud se na vás obrátí zástupci médií, zdržte se komentářů a odkažte je na oddělení firemních komunikací. Při vytváření dokumentů, které budou prezentovány na veřejnosti zajistěte, aby všechna loga, barvy a písma odpovídaly pokynům pro styl značky a marketingu. Chcete-li získat další informace, obraťte se na oddělení firemních komunikací, marketingové oddělení, právní oddělení zajišťující ochranu duševního vlastnictví nebo Linku pomoci pro dodržování předpisů. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST Máme závazek podnikat způsobem, který je zodpovědný vůči životnímu prostředí. Uplatňováním následujících postupů v zaměstnání pomůžete společnosti Iron Mountain dosahovat jejích cílů v oblasti ochrany životního prostředí: V TERÉNU: Bezpečně likvidujte rizikový odpad a materiály, dodržujte všechny příslušné zákony, nařízení a firemní zásady. Kdykoli je to možné, recyklujte odpad a nezapomínejte zhasínat světla a vypínat spotřebiče, když je nepoužíváte. V KANCELÁŘI: Tiskárnu používejte, jen když je to nezbytně nutné, a papírový odpad vždy skartujte. Oddělení bezpečného skartování společnosti Iron Mountain Secure Shredding recykluje značnou většinu papíru, který zpracovává, to znamená, že při likvidaci papíru v bezpečné skartovačce nepomáháte nejen zabezpečit ochranu osobních údajů, ale také chránit životní prostředí. Předměty, jako jsou použité tiskové kazety, toner a další počítačové příslušenství, likvidujte způsobem, který nepoškozuje životní prostředí, a dodržujte všechny příslušné zákony, nařízení a firemní zásady. ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI Podporujeme a povzbuzujeme dobré členství ve společnosti. To znamená, že věnujeme pozornost tomu, jak naše akce a rozhodnutí ovlivňují naše zaměstnance, jejich rodiny, naši komunitu, společnost a životní prostředí. Dodržujeme úrovně výkonu, které sahají nad rámec právních požadavků. To se projevuje dodržováním základních hodnot, důležitosti, jakou přikládáme etickým obchodním praktikám, a vysokým standardům, které máme nastaveny pro globální obchodní operace. Mimo pracoviště se zavazujeme pozitivně jednat s komunitami, v nichž žijeme a působíme, prostřednictvím dobrovolnické práce, sponzorství a jiných charitativních iniciativ, jako je například nadace Iron Mountain Foundation. CO KDYŽ? OTÁZKA: Na webu jsem si přečetl článek o generálním řediteli konkurenční společnosti, který řekl, že služby jeho společnosti jsou lepší než poskytuje společnost Iron Mountain. Na tomto webu mohou čtenáři uvést své komentáře. Vím, že naše služby jsou lepší, mohu odpovědět? ODPOVĚĎ: Ano. Pokud se však rozhodnete vyjádřit názor na společnost Iron Mountain v online fóru, webu sítě sociálních médií, blogu apod., musíte uvést, že vaše názory nevyjadřují názory společnosti. Další rady získáte v oddělení firemní komunikace nebo na Lince pomoci pro dodržování předpisů. OTÁZKA: Jeden můj kamarád má spojení s konkurentem a nabídl mi, že mi ukáže jeho ceník. Vím, že by nám to mohlo pomoci získat zakázku. Mám to přijmout? ODPOVĚĎ: Ne. Bylo by neetické a proti zásadám představovaným našimi základními hodnotami, kdybyste přijali ceník konkurenta. Mohlo by to být také v rozporu se zákonem. Takovouto nabídku byste měli odmítnout a na celou záležitost upozornit svého nadřízeného. 15

18 VĚDĚLI JSTE, ŽE? Společnost Iron Mountain se stala veřejnou společností v roce 1996, kdy začala obchodovat na burzovním trhu NASDAQ. Roku 1999 se společnost přesunula na Newyorskou burzu cenných papírů, kde je zapsána pod symbolem IRM. V letech následujících poté, co se stala veřejnou společností, se zvýšil výnos společnosti Iron Mountain ze 139 milionů USD na více než 3 miliardy dolarů ročně a roku 2009 byla přidána na prestižní index S&P 500 Index.

19 Otevřenost Komunikujeme otevřeným a pravdivým způsobem, který je konstruktivní a zdvořilý. Otevřená komunikace nám umožňuje řešit problémy produktivně a včas. Umožňuje nám také činit obchodní rozhodnutí na základě plného porozumění všem okolnostem. Ceníme si otevřené komunikace nejen se spolupracovníky, ale také s dalšími partnery firmy včetně zákazníků, prodejců a investorů. Jako zaměstnanci firmy demonstrujeme otevřenost těmito prostředky: > > Včasné oznamování problémů bez zpoždění > > Poskytování upřímné a konstruktivní zpětné vazby spolupracovníkům > > Nečiníme závěry týkající se sporů na pracovišti, dokud neznáme všechna fakta > > Poskytování obchodního poradenství, které odráží naši plnou znalost problematiky > > Odhalení osobních vztahů tam, kde mohou budit dojem zaujatosti nebo náklonnosti > > Udržování vnitřních finančních informací v utajení a zajištění, aby nebyly využívány k investicím > > Respektování spolupracovníků nevyvoláváním osobních kauz na pracovišti 17

20 ZÁKLADNÍ HODNOTA OTEVŘENOST Jak byste měli postupovat? SCÉNÁŘ: Náhodně vyslechnete konverzaci ve vstupní hale, z níž se dozvíte, že výhled zisků společnosti se po vydání nejnovějších finančních zpráv značně změní. Jak byste měli postupovat? A. Na základě této informace zakoupíte akcie. Protože jste tuto informaci jen zaslechl/a a nedozvěděl/a jste se ji při výkonu svých pracovních povinností, neplatí zde pravidla zneužívání vnitřních informací. B. Sám/sama nepodniknete nic, ale řeknete to svému bratrovi. Rád obchoduje na burze a bude tyto informace považovat za užitečné. C. Řeknete to svým kolegům. I když sám/sama nemůžete obchodovat, protože jste informaci získal/a přímo, oni mohou. D. Neuděláte nic. Vyhýbáte se investicím, dokud nebudou informace veřejně známy a neumožní vám to zásady společnosti. Neopakujete, co jste slyšel/a. Správná odpověď je D. Máte vnitřní informace o společnosti, na jejichž základě nesmíte obchodovat, ani dát někomu jinému tip k obchodování. Je to nezákonné a v rozporu se zásadami společnosti. Nezáleží na tom, zda jste se informace dozvěděli při výkonu své práce, záleží na tom, že máte informaci, kterou veřejnost nemá. ZNEUŽÍVÁNÍ VNITŘNÍCH INFORMACÍ Někteří zaměstnanci společnosti mají v rámci svých pracovních povinností přístup k citlivým vnitřním finančním o společnosti Iron Mountain nebo firmách, s nimiž spolupracujeme. Většina těchto informací může být zveřejňována v souladu s vládními nařízeními, ale některé nemohou být odhaleny nikdy. Je v rozporu se zákonem a zásadami společnosti investovat na základě vnitřních informací, které získáte ve společnosti Iron Mountain. Patří sem poskytnutí tipů nebo doporučení členům rodiny či přátelům, kteří mohou na základě těchto informací investovat. Zaměstnanci, kteří mají k těmto informacím přístup, mají důvěru, že je udrží v utajení a chráněné. Výbor pro cenné papíry a obchodování aktivně monitoruje transakce cennými papíry a potrestají každého, kdo s vnitřními informacemi obchoduje. Pokud máte pochybnosti, zda je správné investovat, obraťte se na Právní oddělení nebo Linku pomoci pro dodržování předpisů. Pokud se dozvíte o situaci, kdy někdo využil výhody svých znalostí vnitřních informací, oznamte to prosím na Linku pomoci pro dodržování předpisů. DOHLED NAD RODINOU A PŘÁTELI I když podporujeme přátelské vztahy mezi kolegy, naše loajalita je orientována především na společnost a mělo by tak tomu být vždy. Vyhýbejte se situacím, kdy by mohly osobní nebo rodinné vztahy zastínit váš obchodní úsudek nebo ovlivnit vaši produktivitu. Nikdo by neměl stavět rozhodování, kariérní růst nebo přímého nadřízeného nad člena rodiny, blízkého osobního přítele nebo svého partnera. I když se domníváte, že je určitý vztah zcela vhodný, mějte na paměti, že i pouhý dojem zaujatosti nebo zájmu může ovlivnit morálku spolupracovníků a negativně se projevit na obrazu společnosti jako celku. Pokud máte dojem, že mezi zaměstnanci existují nevhodné vztahy, oznamte to prosím manažerovi nebo oddělení personalistiky, nebo se obraťte na Linku pomoci pro dodržování předpisů. 18 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN

21 OTEVŘENOST POLITICKÉ A JINÁ OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ Povzbuzujeme otevřenou a upřímnou komunikaci o naší společnosti. Firemní aktiva a prostředky (včetně našeho času) by však neměly být využívány při budoucích osobních přesvědčeních, ať již politických, náboženských nebo sociálních. Měli bychom se aktivně podílet na našich komunitních a na politickém procesu. Na pracovišti je však nevhodné vést kampaně, konat veřejné sbírky, žádat podporu, distribuovat literaturu nebo obhajovat politické, náboženské či sociální záležitosti. Mimo práci jednejte tak, aby osobní přesvědčení nebyla omylem zaměňována za přesvědčení společnosti. Při finančním přispívání na náboženské, sociální nebo politické kauzy přispívejte pouze v rámci své osobní kapacity a nikoli jako zaměstnanec společnosti Iron Mountain. Mohlo by to vzbudit falešný dojem, že společnost Iron Mountain tyto kauzy podporuje nebo se snaží získat vliv. Důsledkem by mohlo být závažné poškození naší značky a dobré pověsti. Domníváte-li se, že někdo ve společnosti Iron Mountain využívá firemní prostředky k propagaci svého osobního přesvědčení, nebo budí mimo zaměstnání dojem, že společnost Iron Mountain jeho osobní kauzu podporuje, oznamte tuto situaci prosím zástupci personálního oddělení nebo na Linku pomoci pro dodržování předpisů. CO KDYŽ? OTÁZKA: Moje sestra se uchází o místo v místní školní radě a já jí pomáhám s kampaní. Mohu na kopírkách a tiskárnách společnosti Iron Mountain připravit letáky pro tuto akci? ODPOVĚĎ: Ne. Jednalo by se o nežádoucí využívání firemních prostředků. Firemní tiskárny, kopírky, telefony nebo nelze používat k podpoře osobních politických případů. Mohlo by to vzbudit zavádějící dojem, že společnost Iron Mountain podporuje kandidáty nebo má na kampaň vlastní názor. OTÁZKA: Ve vašem oddělení se právě uvolnilo pracovní místo a vy máte blízkou osobní přítelkyni, kterou byste na něm rád/a viděl/a. Ve skutečnosti nemá zkušenosti požadované pro tuto pozici, ale myslíte si, že byste jí díky svým vazbám na společnost mohl/a pomoci. Je na tom něco špatného? ODPOVĚĎ: Možná. Společnost Iron Mountain rozhoduje o svých zaměstnancích na základě osobních zásluh a kvalifikace. I když je správné (a podporované) společnosti doporučit vhodné kandidáty, pokus o ovlivnění rozhodnutí o přijetí může způsobit vznik konfliktu zájmů kvůli osobním vazbám. OTÁZKA: Společnost Iron Mountain koupila moji firmu. Předtím jsme pro některé služby využívali dopravní firmu mého švagra. Poskytoval nám vynikající služby za rozumnou cenu. Můžeme nadále využívat jeho služeb? ODPOVĚĎ: Tuto situaci byste měl/a probrat se svým manažerem. Jde o typ situace, kdy by mohl osobní vztah ovlivnit vaši schopnost objektivního obchodního rozhodování. V tomto případě se může jednat o upřednostňování švagra i v případě, že jiná společnost nabízí stejnou službu za méně peněz. Z důvodu zajištění spravedlivého jednání můžete být z procesu rozhodování vyloučen/a. 19

22 VĚDĚLI JSTE, ŽE? Největší zařízení společnosti Iron Mountain v podzemí leží více než 67 metrů pod kopci venkovské Pensylvánie. Dlouhá přibližně pět kilometrů a široká přes tři kilometry má přes 32 kilometrů silnic a více než 518 kilometrů čtverečních zastavěné plochy. Uvnitř pracuje přibližně lidí, které chrání několik ochranných vrstev a dva vlastní motory společnosti Iron Mountain, požární brigáda certifikovaná agenturou OSHA.

23 Bezúhonnost Jsme vždy upřímní a nikdy nejednáme v rozporu se základními hodnotami. Aktivně prosazujeme zásady začleněné do našich základních hodnot v každém z našich obchodních rozhodnutí. Naši spolupracovníci, zákazníci a další obchodní spolupracovníci se mohou spolehnout, že uděláme, co řekneme a splníme své sliby. Prostřednictvím důvěry, respektu a upřímnosti nejen posilujeme naši vlastní dobrou pověst, ale také pověst společnosti Iron Mountain jako celku. Jako zaměstnanci firmy demonstrujeme bezúhonnost těmito prostředky: > > Snaha dělat správnou věc, i když možnosti volby nejsou zřejmé > > Upřímné jednání se zákazníky a spolupracovníky > > Čestné jednání na trhu za všech okolností > > Nenabízení ani nepřijímání úplatků nebo provizí > > Vyhýbání se konfliktům zájmů mezi společností Iron Mountain a osobními vztahy nebo vnějšími aktivitami > > Nabízení nebo přijímání darů a pozvánek za zábavou se děje jen v souladu se zásadami společnosti > > Vedení přesných finančních informací a záznamů > > Oznámení každé situaci, která podle našeho názoru porušuje náš Etický a obchodní kodex 21

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 1 Naše podnikání se neustále vyvíjí, ale požadavek chovat se za všech okolností eticky nezměníme nikdy. Povinností nás všech je jednat s úctou abezúhonně

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal

Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal Obsah 3 Zpráva výkonného ředitele Kennametal ohledně Etického kodexu Kennametal 4 Úvod Proč potřebujeme Kodex chování?... 4 Kdo

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 03.06.2013 Účinnost od : 18.06.2013 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

O systému EthicsPoint

O systému EthicsPoint O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a důvěrnost při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je to EthicsPoint? EthicsPoint je všestranně použitelný a

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více