Rozmanitost přírody 1. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozmanitost přírody 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Rozmanitost přírody 1. stupeň ZŠ Pomůcky: Veškeré pomůcky k jednotlivým aktivitám (viz fotodokumentace k verzi pro žáky třídy) a pracovní listy. Úvod: Představení lektorky a seznámení s tím, co nás dnes čeká výukový program s názvem Rozmanitost pořádaný Rezekvítkem v rámci projektu Ekoporadna do škol, který je finančně podpořen MŽP a Norským fondem. V první hodině se zaměříme na život rostlin a jejich proměny během roku, v druhé hodině se budeme zabírat spíše živočicha lidským životem během roku. 3. min. Úvodní část pohled z okna (společné pro všechny ročníky): Když se podíváme z okna, poznáme na první pohled, jaké máme právě roční období. Jaké to je? Podle čeho jste to poznali? Jaká máme další roční období? Podle čeho by jste poznali je? Ano, máme čtyři roční období jaro, léto, podzim, zima a vy jste správně řekli, že se od sebe liší a můžeme je rozpoznat již pouhým pohledem my jsme to poznali především podle stromů a rostlin, které z okna vidíme. Pojďme si říci trochu podrobněji, jak to s těmi rostlinami v průběhu roku je. 5 minut Verze pro žáky třídy: 1. Básnička o semínku s pohybem: Úvod: Nyní si zahrajeme na semínko lépe řečeno na rostlinku a to, co se s ní děje během roku. A abychom si lépe zapamatovali jak to s ní během roku je, naučíme se krátkou básničku. Také si u toho trochu zacvičíme, abychom si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak to má ono semínko těžké. Takže se přesuneme na koberec a tam se básničku naučíme. Poprvé budu říkat jenom já a vy budete poslouchat a opakovat pohyby které dělám. Až začnu říkat básničku podruhé, zkusíte ji už říkat se mnou. Potřetí už to určitě zvládneme všichni. Básnička: Bylo jedno semínko, (dřepíme s rukama na hlavě a jsme smotaní jako malé semínko) Povyrostlo malinko. (mírně se narovnáme, ale stále dřepíme) Jeden lístek, (odděláme z hlavy jednu ruku jako lístek) druhý lístek, (odděláme druhou ruku jako druhý lístek) potom velký žlutý kvítek. (narovnáme hlavu, která znázorňuje květ) Pak vyrostlo do výšky. (stoupneme si) Mělo plody tobolky. (znázorníme rukama plod - spojíme zápěstí a špičky prstů) Ty sezobl malý ptáček, (rukou uděláme ve výši úst zobáček) uličník vrabčáček. (rukama si uděláme křidýlka tak, že je dáme na ramena) Odnesl je do dáli. (uděláme pár skoků snožmo) To vrabčáci dělají. (uděláme prstem ty ty ty) Semínko mu vypadlo, (jakoby spadneme na zem do dřepu) do půdy se schovalo, (mírně se zavrtíme jako bychom se zahrabávali) 1.

2 tam teď bude dlouho spát, hezké sny si nechá zdát. (dáme si ruce pod hlavu jako kdybychom chtěli spát) (zavřeme oči a spíme) Až vidíme, že básničku s doprovodem lektorky zvládá většina třídy, popovídáme si s žáky o jejím obsahu. O tom, co se se semínkem během roku děje kdy začíná klíčit, kdy mu rostou lístečky, kdy kvete a kdy má plody. Zeptáme se, co právě nyní dělá semínko (vzhledem k aktuální roční době). Až to všechno zvládneme, za odměnu dáme žákům pracovní listy. Podrobně jim řekneme, kam si mají prac. list podepsat a napsat třídu (to pro případ, že by se jim pracovní list ztratil a někdo ho našel, tak aby věděl, komu ho má vrátit). Následuje vysvětlení aktivitky na 1. straně prac. listu, na které máme obrázky znázorněn obsah básničky. Ještě jednou si podle obrázků básničku společně řekneme a budeme si na obrázky ukazovat. Při tom si jejich pořadí znázorníme šipkami ( v případě že žáci ještě neumí čísla), nebo pořadovými čísly tak, jak jdou popořadě. V průběhu zapisování lektorka chodí po třídě a spolu s vyučujícím kontrolují, zda žáci zapisují správně. Text s básničkou dáme paní učitelce, aby ji mohla s dětmi v některé z příštích hodin zopakovat. cca 20 min. 2. Skládání rostliny: Do každé lavice (tedy do dvojic) dáme na čtverečky rozstříhané 2 druhy rostlin ( kořen, stonek, květ). Úkolem dvojic v lavicích bude správně oddělit od sebe ony dva druhy rostlin a poskládat jednotlivé čtverečky tak, aby z nich vznikl obrázek rostliny. Jakmile mají žáci úkol splněný, sednou si s rukama za zády a lektorka je přijde zkontrolovat. Případně se jich zeptá zda ví, jaká rostlina na obrázku je. (cibule a mrkev). 3. Čtyři roční období: Už jsme si vyzkoušeli pracovat každý sám i ve dvojicích a nyní si vyzkoušíme, jak se nám bude pracovat ve skupinkách po 4-5. (Dle počtu žáků spojíme děti do skupinek nejlépe ať se otočí v přednější lavici jen židličkami k těm, co sedí za nimi. Musíme přesně žákům říci kdo kam se má otočit či přesunout). Každá skupina dostane jeden papír, který je rozdělen na 4 obdélníky. V každém obdélníku je napsáno roční období jaro, léto podzim, zima a k němu nakreslen příslušný symbol. (Lektorka ukáže žákům příslušné symboly a zeptá se žáků, které roční období asi znázorňuje sněhová vločka?...proč právě vločka? Čím je zima charakteristická? Následně význam všech symbolů žákům ještě zopakuje). Každá skupinka dostane obrázky jedné rostliny a jejím úkolem bude, po vzájemné dohodě položit obrázek do ročního období, ve kterém si myslíte, že jej můžete vidět do kterého patří. Pracujeme tiše, abychom nerušili ostatní skupinky. Skupina, která již bude hotová si sedne s rukama za zády, abych viděla, která skupina je již hotova a mohu ji jít zkontrolovat. Když si některá skupina nebude vědět rady, přihlásí se všichni její členové a vyčkají, až k ní dojdu já, nebo paní učitelka a rády jí poradíme. Jakmile vidíme, že jsou všechny skupiny hotové a lektorka je zkontrolovala, následuje společná kontrola všech skupin. Protože vidím, že jsou všechny skupina hotové a všichni se chceme podívat na to, jaký měly úkol ostatní skupinky, vydáme se k nim na návštěvu. Ale pozor na návštěvě se chováme slušně, stojíme tak, abychom všichni viděli a sedí jen skupina, která nás na návštěvu pozvala. Skupinka hostitelů nám řekne jakou rostlinu u ní na obrázku vidíme a proč daly ten či onen obrázek právě do tohoto ročního období. Pomalu jdeme na návštěvu ke skupině, která 2.

3 měla úkol hotová jako první. Na návštěvě lektorka klade otázky k jednotlivým obrázkům a ptá se postupně všech členů skupiny. Za správné odpovědi každého pochválí a na konec zhodnotí průběh skupinové práce. cca 12 min. Až obejdeme všechny skupiny, vrátíme se do lavic a za odměnu si můžeme otočit pracovní list na druhou stranu. V horní části stránky vidíme 4 obrázky. Víte co nám znázorňují? Ano, jsou to 4 roční období. My jsme si přiřadili jaru č.1 (kvítek protože všechno kvete), létu č.2 (sluníčko, protože je to nejteplejší období a my se chodíme o prázdninách koupat), podzimu č.3 (lístek, protože opadává listí ze stromů) a zimě č.4 ( vločku, protože je to nejchladnější období a padá sníh). Napište si tedy k obrázkům příslušné číslo či nakreslete symbol. 5 min. - celkem tedy cca 17 min. PŘESTÁVKA V první hodině jsme se zabývali tím, jaký je život rostlin během roku. Druhou hodinu budeme zkoumat jak roční období ovlivňují život zvířat a člověka. 4. Ze života zvířat Do každé lavice dáme obrázky jednotlivých vývojových fází živočichů (žába a ptáček). Jejich úkolem je bez mluvení seřadit obrázky od nejnižšího vývojového stádia po stádium nejvyšší, od toho, jak vypadá zvíře když přijde na svět až po dospělého jedince. Každý pracuje sám za sebe a když si myslí, že má úkol hotový, krásně rovně si sedne s rukama za zady a lektorka, nebo paní učitelka ho přijde zkontrolovat. Když bude mít úkol správně splněný, může si zvířátka ve správném pořadí nalepit do okének znázorněných v jeho pracovním listu (ukázat kam při zadání úkolu všem a následně když budou mít jednotlivci úkol splněný a lektorka je bude kontrolovat zopakovat každému individuálně). 10 min. 5. Hospodářův rok Přesuneme se na koberec a posadíme se do kroužku. Už jsme si řekli co dělají během roku rostliny a zvířata, nyní se budeme zabývat tím, jak proměny přírody ovlivňují lidský život a to už od pradávna. Nejprve si vyjmenujeme jednotlivé měsíce (leden prosinec) a přiřadíme jim čísla. Následně lektorka čte jednotlivé kartičky s charakteristikami měsíců a děti se snaží přijít na to, který měsíc vyprávění popisuje. Když odpoví správně, přiřadí lektorka popis k příslušným kartičkám s čísli a názvem měsíce. Na konec aktivity zdůrazní lektorka nejpodstatnější poznávací znaky jednotlivých měsíců.především se zaměříme na měsíce s jejichž určením měli žáci problém. 15 min. 6. Pranostiky Aktivitu zařadíme jen když máme dostatek času lze ji vynechat. Zůstaneme s dětmi v kroužku. Nyní si ukážeme, jak vnímaly proměny přírody během roku naše babičky a prababičky tedy lidé v minulosti. Tenkrát totiž lidé nemohli zajít do obchodu a koupit si tam třeba na vánoce čerstvé hrozny, banány, ani rajčata a okurky. Čerstvou zeleninu měli jen v létě a na podzim, přes zimu jedli ovoce jen sušené, nebo zavařeniny či marmelády, případně to, 3.

4 které se dalo dobře uskladnit (např. jablka). No a banány a pomeranče naše prababičky vůbec neznali, protože u nás tyto plody nerostou. O to více naši předkové vnímali proměny přírody a tvořili různé pranostiky, které charakterizovaly různé dny či období v roce. No a my si nyní některé z těch známějších pranostik přečteme a zamyslíme se nad tím, ke kterému měsíci patří. Následně lektorka čte jednotlivé pranostiky(vybere jich přiměřený počet dle časové dotace a snaží se vybrat známější a snadněji identifikovatelné pranostiky). Snaží se s žáky poznat do kterého měsíce patří případně napovídá či doplňuje konkrétní datumy. Po správném určení měsíce pranostiku určíme k měsícům a číslům z minulé aktivity. 15 min. Na závěr si s žáky uděláme shrnutí a vyhodnocení celého programu. Co se jim líbilo či nelíbilo, co se dověděli nového a co si určitě zapamatují. V kruhu 5 min. Verze pro žáky třídy: Úvod: Představení lektorky a seznámení s tím, co nás dnes čeká výukový program s názvem Rozmanitost pořádaný Rezekvítkem v rámci projektu Ekoporadna do škol, který je finančně podpořen MŽP a Norským fondem. V první hodině se zaměříme na život rostlin a jejich proměny během roku, v druhé hodině se budeme zabírat spíše živočicha lidským životem během roku. 3. min. Úvodní část pohled z okna (společné pro všechny ročníky): Když se podíváme z okna, poznáme na první pohled, jaké máme právě roční období. Jaké to je? Podle čeho jste to poznali? Jaká máme další roční období? Podle čeho by jste poznali je? Ano, máme čtyři roční období jaro, léto, podzim, zima a vy jste správně řekli, že se od sebe liší a můžeme je rozpoznat již pouhým pohledem my jsme to poznali především podle stromů a rostlin, které z okna vidíme. Pojďme si říci trochu podrobněji, jak to s těmi rostlinami v průběhu roku je. 5 minut. 1. Čtyři roční období: Nyní si vyzkoušíme, jak se nám bude pracovat ve skupinkách po 4-5. (Dle počtu žáků spojíme děti do skupinek nejlépe ať se otočí v přednější lavici jen židličkami k těm, co sedí za nimi. Musíme přesně žákům říci kdo kam se má otočit či přesunout). Každá skupina dostane jeden papír, který je rozdělen na 4 obdélníky. V každém obdélníku je napsáno roční období jaro, léto podzim, zima a k němu nakreslen příslušný symbol. (Lektorka ukáže žákům příslušné symboly a zeptá se žáků, které roční období asi znázorňuje sněhová vločka?...proč právě vločka? Čím je zima charakteristická?). Každá skupinka dostane obrázky jedné rostliny a jejím úkolem bude, po vzájemné dohodě položit obrázek do ročního období, ve kterém si myslí, že jej můžete vidět do kterého patří. Pracujeme tiše, abychom nerušili ostatní skupinky. Skupina, která již bude hotová, si sedne s rukama za zády, abych viděla, která skupina je již hotova a mohu ji jít zkontrolovat. Když si některá skupina nebude vědět rady, přihlásí se všichni její členové a vyčkají, až k ní dojdu já, 4.

5 nebo paní učitelka, a rády jí poradíme. Jakmile vidíme, že jsou všechny skupiny hotové a lektorka je zkontrolovala, následuje společná kontrola všech skupin. Protože vidím, že jsou všechny skupina hotové a všichni se chceme podívat na to, jaký měly úkol ostatní skupinky, vydáme se k nim na návštěvu. Ale pozor na návštěvě se chováme slušně, stojíme tak, abychom všichni viděli a sedí jen skupina, která nás na návštěvu pozvala. Skupinka hostitelů nám řekne jakou rostlinu u ní na obrázku vidíme a proč daly ten či onen obrázek právě do tohoto ročního období. Pomalu jdeme na návštěvu ke skupině, která měla úkol hotová jako první. Na návštěvě lektorka klade otázky k jednotlivým obrázkům a ptá se postupně všech členů skupiny. Za správné odpovědi každého pochválí a na konec zhodnotí průběh skupinové práce. cca 10 min. Až obejdeme všechny skupiny, vrátíme se do lavic a za odměnu si můžeme otočit pracovní list na druhou stranu. V horní části stránky vidíme 4 obrázky. Víte co nám znázorňují? Ano, jsou to 4 roční období. My jsme si přiřadili jaru č.1 (kvítek protože všechno kvete), létu č.2 (sluníčko, protože je to nejteplejší období a my se chodíme o prázdninách koupat), podzimu č.3 (lístek, protože opadává listí ze stromů) a zimě č.4 ( vločku, protože je to nejchladnější období a padá sníh). Napište si tedy k obrázkům příslušné číslo či nakreslete symbol. 5 min. -celkem tedy cca 15 min. Fotodokumentace pomůcek a správného řešení 5.

6 2. Rostliny Ukázali jsme si, jak jednotlivé rostliny vypadají během roku tedy čtyř ročních období. Viděli jsme, že to není u všech rostlin stejné. Zatím co modřín můžeme vidět i v zimě, taková konvalinka se nám schová pod zem a zimu přežívá jen jako kořínek, zatím co listy odumřou a na jaře jí vyrostou nové. Nyní každý z vás za Pěkné splnění předchozího úkolu dostane pracovní list. Prosím v horní části si jej podepište a napište třídu (ukázat). Počkáme až budou mít podepsaný pracovní list všichni a pak si řekneme, co budeme dělat dál. V horní polovině první strany vidíte vlčí mák, diviznu a konvalinku. Co myslíte, že znázorňují obrázky v jednotlivých políčkách (okýnkách)? V kterém ročním období ta rostlina tak vypadá? (Vždy začínáme jarem a jdou po sobě jednotlivá roční období). Doplníme tedy názvy ročních období do obdélníčku nad obrázky. Až máme u všech 3 druhů, vyvozujeme závěry. Jak je to tedy s vlčím mákem? Jak dlouho žije jedna rostlinka? (1 rok) ano, žije jeden rok a proto se jí říká jednoletá napište si tlustý obdélníček (ukázat kam). Svůj druh zajišťuje semínky, ze kterých vyroste nová rostlina tedy v případě, že si z nich neupečeme koláče či buchtu, nebo je nesezobne ptáček, kterým slouží semínka za potravu. A co divizna? Jak vypadá první léto? A jak druhé? Ano, divizna tvoří květy a z nich semínka a ž v druhém roce. Jak dlouho tedy žije tato rostlina? Ano žije dva roky. Proto jí říkáme dvouletá. Opět si zapíšeme obdobně jako u máku No a na konec nám zůstala konvalinka, kterou známe již z první aktivity a řekli jsme si, že je jedovatá. Jak dlouho žije tato rostlina? Co vidíme na obrázku znázorňující první léto? Co druhé? Vidíme, že stále roste ta samá rostlina, která může současně i tvořit plody se semínky. Jak myslíte, že by vypadala rostlina 3. léto? 4.? Ano stále by rostla ta samá rostlina až do doby, kdy ji nevytrhne třeba nějaký vandal i s kořínky. Takovým rostlinám, které rostou jakoby stále neboli trvale, říkáme trvalé (vytrvalé). Opět si zapíšeme obdobně jako u máku. cca 10 min. Nyní si všichni vytáhneme nůžky a odstřihneme spodní část pracovního listu podle tlusté čáry (ukázat přesně kde). Následně rozstříháme jednotlivé čtverečky podle tlustých čar (opět ukázat kterých čar a kontrolovat, zda žáci stříhají správně). Poznal někdo z vás, co asi na rozstříhaných obrázcích je? Ano, jsou tam obrázky rostlin. Kolik myslíte že jich je? Jsou tam dva druhy. Zkuste je poskládat tak, aby vypadaly jako ve skutečnosti. Kdo bude hotov, sedne si s rukama za zády a já ho zkontroluji. (Lektorka chodí po třídě, radí, pomáhá a kontroluje). Nyní jsme všichni hotoví. Pozná někdo z vás, jaké rostliny na obrázku jsou? (Mrkev a cibule. Mrkev je dvouletá, cibule jednoletá). Tento úkol nebyl snadný, protože tyto rostliny běžně kvést nevidíme. Sklízí se totiž dříve, než začnou kvést. Nyní si napíšeme společně do levého horního rohu ke všem třem obrázkům mrkve MRKEV a k třem obrázkům cibule CIBULE. Následně si obrázky očíslujeme kořen bude mít číslo 1, stonek s listy 2 a květ 3. (Nutné vše ukázat a kontrolovat!). PŘESTÁVKA 6.

7 V první hodině jsme se zabývali tím, jaký je život rostlin během roku. Druhou hodinu budeme zkoumat jak roční období ovlivňují život zvířat a člověka. 3. Ze života zvířat Do každé skupiny (stejné skupiny jako u aktivity 1) dáme obrázky jednotlivých vývojových fází živočichů. Jejich úkolem je bez mluvení seřadit obrázky od nejnižšího vývojového stádia po stádium nejvyšší, od toho, jak vypadá zvíře když přijde na svět až po dospělého jedince. Nutné správně zadat úkol a pak chodit a kontrolovat. Následuje společná návštěva u jednotlivých skupina a společná kontrola seřazení vývojových stádií doplněná o určení jednotlivých druhů. Když jsme na návštěvě, necháme mluvit hostitele a stojíme tak, aby viděli všichni. Chováme se slušně a když se chceme na něco zeptat nebo něco říct, přihlásíme se. Po návštěvě a kontrole všech skupin se každý vrátí na své místo a otočí si obrázky rostlin z druhé strany. Zde najde 9 čtverečků s obrázky jednotlivých vývojových stádií živočicha. Pokuste se je správně seřadit a když budete hotoví, sedněte si s rukama za zády a já vás přijdu zkontrolovat s zeptám se vás, jak se zvířátko na obrázku jmenuje. Až mají všichni hotovo a zkontrolováno- Napíšeme do pravého horního rohu k rybě RYBA (je to pstruh) a k žábě ŽÁBA (je to ropucha, která je chráněná a nesmíme na ni sahat, protože puchýřky na jejím těle vylučují látku, která by nám udělala na kůži svědivé pupínky). Popsané a očíslované čtverečky nám zůstanou na památku, případně se můžete v některé hodině domluvit s paní učitelkou a nalepit si je do sešitu prvouky. 10 min. 7.

8 Fotodokumentace pomůcek a správného řešení. 4. Hospodářův rok aneb příroda během roku Přesuneme se na koberec a posadíme se do kroužku. Už jsme si řekli co dělají během roku rostliny a zvířata, nyní se budeme zabývat tím, jak proměny přírody ovlivňují lidský život a to už od pradávna. Nejprve si vyjmenujeme jednotlivé měsíce (leden prosinec) a přiřadíme jim čísla. Následně lektorka čte jednotlivé kartičky s charakteristikami měsíců a děti se snaží přijít na to, který měsíc vyprávění popisuje. Když odpoví správně, přiřadí lektorka popis k příslušným kartičkám s čísli a názvem měsíce. Na konec aktivity zdůrazní lektorka nejpodstatnější poznávací znaky jednotlivých měsíců.především se zaměříme na měsíce s jejichž určením měli žáci problém. 15 min. 5. Pranostiky Fotodokumentace pomůcek a správného řešení. Aktivitu zařadíme jen když máme dostatek času lze ji vynechat. Zůstaneme s dětmi v kroužku. Nyní si ukážeme, jak vnímaly proměny přírody během roku naše babičky a prababičky tedy lidé v minulosti. Tenkrát totiž lidé nemohli zajít do obchodu a koupit si tam třeba na vánoce čerstvé hrozny, banány, ani rajčata a okurky. Čerstvou zeleninu měli jen v létě a na podzim, přes zimu jedli ovoce jen sušené, nebo zavařeniny či marmelády, případně to, 8.

9 které se dalo dobře uskladnit (např. jablka). No a banány a pomeranče naše prababičky vůbec neznali, protože u nás tyto plody nerostou. O to více naši předkové vnímali proměny přírody a tvořili různé pranostiky, které charakterizovaly různé dny či období v roce. No a my si nyní některé z těch známějších pranostik přečteme a zamyslíme se nad tím, ke kterému měsíci patří. Následně lektorka čte jednotlivé pranostiky a snaží se s žáky poznat do kterého měsíce patří případně napovídá či doplňuje konkrétní datumy. Po správném určení měsíce pranostiku určíme k měsícům a číslům z minulé aktivity. 15 min. Na závěr si s žáky uděláme shrnutí a vyhodnocení celého programu. Co se jim líbilo či nelíbilo, co se dověděli nového a co si určitě zapamatují. 5 min. Fotodokumentace aktivity Pranostiky se správným řešením 9.

10 Teorie pro lektora (informace jen pro lektora pro rozšíření jeho obzorů, běžný text je určen jako sdělení žákům): Hospodářův rok: Leden Měsíc nejtužší zimy, ticha, sněhu, strádání a hladu listnaté stromy jsou zcela holé, kromě dubu zimního, jemuž listí opadá až na jaře hadi a ještěrky na zimu znehybněli, i když se musí často budit, aby neumrzli ptáci se živí plody, které zůstaly na stromech a keřích Les lesníci sbírají šišky smrku, borovice a modřínů, kontrolují ochranu proti okusu zvěří myslivci přikrmují zvěř senem, řepou, kaštany, jablky, jeřabinami Únor Měsíc klidu, čekání na jaro, prodlužujících se dní Kvetou vrby jívy (kočičky) Za teplých dnů začínají zpívat první ptáci, odlétají kvíčaly a havrani Jeleni shazují parohy, veverky rodí první mláďata Rodí se selata divokých prasat, probouzejí se jezevci Březen Přeměny zimy na jaro, čas tajícího sněhu Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžeme najít první posly jara bledule a sněženky Z jihu se vracejí některé ptačí druhy např.vlaštovky a čápi Zajíci a jezevci mají mláďata Vyletují včely a probouzejí se první motýli Netopýři se probouzejí ze zimního spánku Koncem měsíce vylétají motýli Duben Měsíc růstu Většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky Z lesních stromů kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách ranné třešně a meruňky Přilétá většina ptáků. Straky, kavky, káňata a jestřábi již mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět, objevují se první hejna hmyzu Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi Les Lesníci pokračují ve výsadbě stromků, myslivci po zimě čistí krmelce Medvědi se probouzí ze zimního spánku Květen Měsíc květů a vůní, mláďat a čas prvních teplých dní 10.

11 Kvetou duby, kaštany, jahody, z keřů hlohy, šípkové růže, bezy Přilétají poslední ptáci, jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi, kvíčaly ), v budkách můžeme nalézt vajíčka sýkorek i jiných ptáků Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků Červen Měsíc rozkvetlých luk, nejdelších dní Kvetou lípy a dozrávají třešně Začínají dozrávat lesní plody borůvky a jahody Většina pěvců vyvádí první mláďata Probíhá senoseč Červenec Můžeme si natrhat zralé borůvky a maliny a v košíku odnést mnoho druhů hub V lese i na jeho okraji se dá sbírat četné druhy léčivých rostlin, např. třezalka, listy maliníku, ostružiníku, jahodníku, brusinky nebo máty někteří pěvci začínají podruhé hnízdit jeleni začínají vytloukat paroží na jihu začínají žně a dozrávají angrešty a rybíz Srpen Nejteplejší měsíc roku, měsíc zralého obilí dozrává netýkavka nedůtklivá se svými vystřelovacími plody odlétají kukačky a čápi a začíná tah mnoha dalších druhů ptáků, zpěv ptáků umlká Září Čas sklizně a prvních příprav na zimu listy stromů se začínají vybarvovat, kvete vřes dozrávají bezinky, padají žaludy, v lese najdeme václavky odlétají vlaštovky a jiřičky a stěhovat se začíná i většina ostatních tažných ptáků (čápi, husy začínají jelení říje seje se ozimé obilí pšenice a žito, vyorávají se brambory Les lesníci sbírají semena jedle, douglasky, vejmutovky, dubů, olše myslivci zajišťují sběr kaštanů, žaludů, jeřabin, bezinek pro krmení zvěře Říjen Měsíc barevných listů, zkracujících se dní a tažných ptáků listy stromů a keřů začínají opadávat, z vinic se sbírají hrozny, ze sadů jablka a jiné ovoce sklízí se kořenová zelenina vrcholí odlet ptáků, přilétají hlavní hejna zimujících havranů srnci shazují paroží mufloni a prasata spásají bukvice, jezevci a plazi upadají v zimní spánek Listopad ze stromů opadávají zbylé listy netopýři a další živočichové se ukládají k zimnímu spánku třou se pstruzi, raci kladou vajíčka 11.

12 instalujeme krmítka pro ptáky Prosinec Měsíc dlouhých temných večerů, krátkých dní s nízkou oblohou někteří živočichové spí zimním spánkem stromy také spí, nekvetou žádné rostliny přezimující sýkorky a jiní pěvci začínají hojně navštěvovat krmítka myslivci zajišťují zimní přikrmování zvěře V zimě jsou vzhůru hraboši, myši, lasice, kuny i veverky, a také srny, jeleni, divoká prasata. Medvědi spí nepravým zimním spánkem svou tělesnou teplotu sníží jen trochu a často opouštějí své úkryty Pranostiky: Pranostiky Leden 1.1. Na Nový rok o slepičí krok 6.6. Na tři krále o skok dále Únor 1.2. Únor bílý, pole sílí 2.2. Na Hromnice o hodinu více Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout 3.2.Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje Březen 7.3. O svatém Tomáši bředne sníh na kaši Na svatého Řehoře, čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře Duben Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři Květen Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta Svatá Žofie políčka často zalije. Červen 8.6. Medardova kápě čtyřicet dní kape Na svatého Jána, otevírá se létu brána Déšť na svatého Víta budou špatná žita Červenec Svatá Markyta hodila srp do žita Svatá Markyta vede žence do žita Svatá Anna, chladna z rána Když den ubývá, horka přibývá Slunce peče, déšť poteče Srpen Bartoloměj svatý, odpoledne krátí Divoké husy na odletu, konec babímu létu Září Přijde Václav kamna připrav Po svatém Matouši čepici na uši Říjen Svatý František zahání do chýšek Po svaté Tereze mráz po střechách leze Listopad Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje Na svatého Martina kouřívá se z komína Martin přijede na bílém koni Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu Kateřina na ledě Vánoce na blátě Prosinec O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře O svatém Mikuláši často vítr práší 12.

13 Lucie noci upije a dne nepřidá Na Adama a Evu čekej oblevu Mráz na Boží narození, zima se udrží bez prodlení. 13.

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

Obsah. Jak využít metodickou příručku... 4 Slovo úvodem... 4 Sousedská rada... 5 Kalendář přírody na každý rok... 6 Pranostiky, rčení...

Obsah. Jak využít metodickou příručku... 4 Slovo úvodem... 4 Sousedská rada... 5 Kalendář přírody na každý rok... 6 Pranostiky, rčení... Obsah Jak využít metodickou příručku..................... 4 Slovo úvodem...................................... 4 Sousedská rada..................................... 5 Kalendář přírody na každý rok.......................

Více

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Zpracovaly: Hana Erteltová Věra Bartošová Dita Kaliánková Název projektu: Zahrada známá neznámá Cíl projektu: - získat pozitivní vztah k životnímu prostředí Dílčí cíle: - využití

Více

Les je přítel člověka

Les je přítel člověka Les ve škole uvádí... Les je přítel člověka aneb program zaměřený na podporu rozvoje vnímavosti dětí vůči přírodě metodická pomůcka pro 1. stupeň ZŠ O programu Les je přítel člověka Milí přátelé! Rádi

Více

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 Stránka 1 z 23 Lesní vycházky Metodika programu lesního pedagoga a dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku v lese Vážení přátelé

Více

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI Mgr. Jana Piňosová 1 Úvod Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být především lidskost. S ní se narodil a s ní by

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 4. téma Ochrana přírody a životního prostředí 2

Více

Mateřská škola ve Zbraslavicích PROJEKT. Putování s myslivci

Mateřská škola ve Zbraslavicích PROJEKT. Putování s myslivci Mateřská škola ve Zbraslavicích PROJEKT Putování s myslivci Autorky projektu: I. Kapková a M. Holíková OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika projektu 3. Hlavní cíle 4. Výstupy projektu 5. Vzdělávací nabídka

Více

PRA.SE SE.LE LE.PID.LO LO.KO.MO.TI.VA VA.JÍČ.KO KO.LÉB.KA PUN.ČO.CHA CHA.LU.PA PA.NEN.KA KA.PUS.TA TA.BU.LE LE.TAD.LO

PRA.SE SE.LE LE.PID.LO LO.KO.MO.TI.VA VA.JÍČ.KO KO.LÉB.KA PUN.ČO.CHA CHA.LU.PA PA.NEN.KA KA.PUS.TA TA.BU.LE LE.TAD.LO SLOVNÍ KOPANÁ B Poslouchejte mě pozorně, děti, řeknu jedno slovo: má-ma. Jakou slabikou to slovo končí (která slabika je poslední)? MA! Zkuste spočítat, kolik má slovo máma slabik. Dvě. Správně. A teď:

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA

Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 celoroční projekt OVOCE A ZELENINA časový rozsah: podle potřeby lze využít během celého roku

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 5 ročník: 35 cena: 10 Kč 6. května 2011 V tomto čísle najdete: Veřejné nabídky str. 3 Základní školy, Mateřská škola str. 4-6 Historie str. 14 Policie str. 22, 27 Sport str. 28-34 Čarodějnice str.

Více

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Bc. Lenka Kocábková, Mateřská škola Borovany Obsah 1. Úvod 3 2. O ovečce 4 3. O rozezpívané vrbě 6 3.1 O kouzelném lese a vrbě u potoka 6 3.2 Jak byla vrba smutná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a 7 Studený vrch Hřebeny 9a 9b 5 Obsah 20101-2 4 LEDEN a únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti 5 Maluje, kudy chodí - Petr Slaba (5) 6 Lesnictví a myslivost ve středních Čechách: Finanční příspěvky

Více

Web: www.zs.streliceubrna.cz

Web: www.zs.streliceubrna.cz E-mail: skolnirevue@centrum.cz Web: www.zs.streliceubrna.cz Ročník IV, č.3 17.dubna 2009 OBSAH Slovo na úvod............. 1 Bylo nebylo Lyžařský výcvik..... 2 Valentýnská diskotéka......... 4 Vypuštěni

Více

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus.

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus. VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno

Více

CELOROČNÍ PROGRAM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŘÍŠI OBRŮ

CELOROČNÍ PROGRAM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŘÍŠI OBRŮ CELOROČNÍ PROGRAM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŘÍŠI OBRŮ Milé paní učitelky, držíte v ruce sadu materiálů k celoročnímu projektu V říši obrů zaměřenému na ekologickou

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš hodinář Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Otáčení Země kolem své osy Země jako baletka PL 1 PL 1 Oběh Země kolem

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

ETAPOVÉ HRY ROK NA VSI ŠTĚPÁNKA ŠEVČÍKOVÁ, DAVID SVOBODA

ETAPOVÉ HRY ROK NA VSI ŠTĚPÁNKA ŠEVČÍKOVÁ, DAVID SVOBODA ETAPOVÉ HRY ROK NA VSI ŠTĚPÁNKA ŠEVČÍKOVÁ, DAVID SVOBODA Rok na vsi Etapová hra metodický materiál Pionýr Je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu hledání, touhy po

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most MŠ LADOVA 1676, LITVÍNOV ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO 2013/2014

Více

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Obsah Můj rádcovský zápisník Role rádce v družině Postavení rádce v oddílové

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

Jarmila Plachá Ivana Koutská METODIKA 1-3

Jarmila Plachá Ivana Koutská METODIKA 1-3 ETICKA VYCHOVA Jarmila Plachá Ivana Koutská METODIKA 1-3 2 Etická výchova, Metodika pro 1. 3. ročník základních škol Autorky: Mgr. Jarmila Plachá, Mgr. Ivana Koutská Odborní editoři: PhDr. Pavel Motyčka,

Více