V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé"

Transkript

1 Praha, V zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce jsou firmy na pražské desítce zdrženlivé Většina oslovených firem v Praze 10 nepřijala za poslední rok ani jednoho uchazeče o zaměstnání z řad osob znevýhodněných na trhu práce. Vyplývá to z průzkumu, který v březnu 2014 provedlo občanské sdružení Desetsil. V jeho rámci se zaměřilo na zaměstnávání čerstvých absolventů, lidí nad 50 let, osob se zdravotním postižením (OZP) a rodičů po rodičovské dovolené. Zástupci sdružení oslovili na dvě stovky firem rozličných velikostí působících v různých oborech. Předložený dotazník nakonec vyplnilo 30 z nich. Respondenti odpovídali na dotazy týkající se způsobu, jakým přijímají nové zaměstnance s určitým handicapem na trhu práce, a jejich procentuálního zastoupení v pracovních kolektivech. V dotazníkovém šetření nejčastěji uváděli, že by byli ochotni přijmout čerstvé absolventy nebo rodiče malých dětí. Až poté následovali lidé nad 50 let věku. I přes mizivé procento nově přijatých zaměstnanců z řad ohrožených skupin uchazečů o zaměstnání, uváděly firmy, že mají pro tyto kategorie pracovníků nějaký druh podpůrného kariérního programu. Ve většině případů se jedná o flexibilní pracovní úvazky nebo možnost práce z domova. Tyto skupiny lidí se potýkají, zejména v době pomalého oživování české ekonomiky, s dlouhodobou nezaměstnaností. Přitom může jejich začleňování do pracovních kolektivů firmám přinést v dlouhodobém měřítku značné výhody, například věkově různorodé pracovní prostředí či sníženou fluktuaci a v neposlední řadě i loajální a spolehlivé zaměstnance, uvedla Lucie Čunderliková, mluvčí sdružení Desetsil, které si dává za cíl pomáhat jak ohroženým skupinám uchazečů o zaměstnání, tak i samotným zaměstnavatelům. Výsledek průzkumu v podstatě odráží postoj celé společnosti. Zaměstnavatelé mají strach přijmout například člověka se zdravotním postižením a místo toho raději odvádějí povinný podíl do státního rozpočtu, komentuje výsledky průzkumu generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a dodává: Bohužel tento způsob povinného zaměstnávání OZP volí i řada podniků se státní účastí. Každý zaměstnavatel nad 25 zaměstnanců má povinnost zaměstnávat 4 % OZP nebo odebírat výrobky či služby od firem, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Další možností je zadávání zakázek těmto zaměstnavatelům či odebírání výrobků nebo služeb od živnostníků se zdravotním postižením, kteří nezaměstnávají žádné pracovníky. Povinný podíl mohou

2 podniky splnit také odvodem do státního rozpočtu či vzájemnou kombinací všech uvedených způsobů. Důvodů, proč jsou zaměstnavatelé v případě lidí ze zmíněných cílových skupin zdrženliví, je hned několik. Tím hlavním jsou obecné předsudky panující ve společnosti, podle kterých nebudou takoví pracovníci schopni dobře plnit své úkoly. Dalším důvodem je mimo jiné neznalost. Bohužel, i vlivem chaosu, který panoval po vzniku samostatného Úřadu práce ČR, a který teprve nyní postupně napravujeme, nemá řada zaměstnavatelů ponětí o tom, jaké výhody jim může přijetí takového člověka přinést, upozorňuje Helena Šachová z Kontaktního pracoviště ÚP ČR pro Prahu 10. Pokud se firma rozhodne přijmout dlouhodobě evidovaného uchazeče, může získat příspěvek na jeho mzdové náklady nebo třeba úlevy na daních. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti existuje řada nástrojů a finančních příspěvků, jejichž cílem je usnadnit lidem návrat na trh práce. Tak třeba v rámci veřejně prospěšných prací či institutu společensky účelného pracovního místa činí měsíční částka až 15 tis. Kč. V případě mladých do 30 let nebo lidí nad 55 let je to až 24 tis. měsíčně. Za zmínku stojí i hrazené rekvalifikace ušité na míru konkrétnímu uchazeči a konkrétní firmě, poradenství či další služby. To platí i v případě zaměstnavatelů v Praze 10. Stačí se jen obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Tamní pracovníci jsou připraveni přiblížit zájemcům konkrétní specifika určená pro tuto městskou část. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro chystaný projekt Desetsilu v městské části Praha 10. Sdružení chce jeho prostřednictvím zlepšit situaci už zmíněných cílových skupin uchazečů a pomoci jim v uplatnění na pracovním trhu. Většina z oslovených zaměstnavatelů vyjádřila v dotazníku svůj zájem spolupracovat na projektu a dosáhnout tak v tomto ohledu pozitivní změny.

3 Výsledky průzkumu 1. Jak často hledáte nové zaměstnance/zaměstnankyně? máme již řadu let stálé zaměstnance dle volných resp. uvolněných pozic náhrada za odcházejícího zaměstnance sporadicky, spíše propuštíme ne moc často podle pořeby jednou za rok jednou za půl roku jednou za čtvrt roku každý druhý měsíc každý měsíc pořád průběžně Jakou formu vyhledávání nových pracovníků/pracovnic nejčastěji preferujete? interní inzerce doporučení vlastních zaměstnanců firemní webové stránky přes neziskové organizace přes Úřad práce ČR networking ve smyslu poptám se známých inzerce v tisku internet (job servery) služby personální agentury

4 3. Kdo ve vaší firmě vybírá nové zaměstnance/zaměstnankyně? ředitelé jednotlivých oddělení přímý nadřízený provozní manažer odpovědný vedoucí útvaru senior key account manager provozní manažeři, případně personalistka vedoucí zaměstnanci s personalisty personální odd.společně s jednatelkou vedoucí oddělení personalista/ka jednatel/ka ředitel/ka majitel/ka osob 52 osob 32 osob 26 osob 20 osob 13 osob 10 osob 8 osob 6 osob 5 osob 4 osoby 3 osoby 2 osoby 1 osoba 0 osob 4. Kolik osob jste za posledních 12 měsíců nově přijali do zaměstnaneckého poměru?

5 5. Kolik procent nově přijatých zaměstnanců/zaměstnankyň do vaší firmy za posledních 12 měsíců tvoří čerství absolventi/absolventky? v daném období nebyli přijati zaměstnanci 100% 85% 75% 50% 30% 25% 10% 5% 2% 0% Kolik procent nově přijatých zaměstnanců/zaměstnankyň do vaší firmy za posledních 12 měsíců tvoří osoby starší 50 let? v daném období nebyli přijati zaměstnanci 100% 85% 75% 50% 25% 10% 5% 2% 0%

6 7. Kolik procent nově přijatých (ne ti, co se vrátili) zaměstnanců/zaměstnankyň do vaší firmy za posledních 12 měsíců tvoří rodiče těsně po rodičovské dovolené? v daném období nebyli přijati zaměstnanci 100% 85% 75% 50% 25% 10% 5% 1% 0% Kolik nově přijatých zaměstnanců/zaměstnankyň do vaší firmy za posledních 12 měsíců tvoří osoby pečující o osobu blízkou? v daném období nebyli přijati zaměstnanci 100% 85% 75% 50% 25% 10% 0%

7 9. Kolik v tuto chvíli zaměstnáváte zdravotně postižených osob? odebíráme výrobky z chráněných dílen 100% 85% 75% 50% 25% 10% 5% 0% Byli byste ochotni zapojit vaši firmu/podnik do projektu realizovaného na Praze 10, který se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce? určitě ne spíše ne možná ano, ale potřebuji bližší informace určitě ano malá firma rodinného typu, která nenabírá nové fyzicky velmi náročná práce podnik vlastní zahraniční firma potřebujeme osoby se specifickým odborným vzděláním 11.Pokud ne, z jakého důvodu? 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

8 12. Pokud ano, jakou z následujících skupin osob znevýhodněných na trhu práce byste byli nejspíše ochotni zaměstnat? zdravotně postižené osoby rodiče s malými dětmi po rodičovské dovolené čerstvé absolventy/ky Má vaše firma/podnik vytvořené speciální podpůrné kariérní programy pro výše uvedené skupiny osob (uveďte programy týkajících se POUZE těchto skupin osob)? individuálně naše společnost je příliš malá právě se home office a zkrác. úvazky zabýváme bohužel ne nemáme takovéto programy možnost přesunu na jinou pozici sdílené úvazky možnost práce z domova flexibilní úvazky firemní školka absolventský program

9 14. Jaké pozice nejčastěji hledáte? výzkumný a vývojový pracovník účetní tiskař technolog, operátor výroby apod. technické a IT pozice servisní technik, seřizovač řízení staveb apod. řidič recepce, zákaznický servis, call centrum realitní makléř/ka projektant, architekt ostraha, bezpečnost obchodní manažeři, obchodní úsek, koordinátor projektů, produkční grafik, návrhář geodet ekonomika dělník, manuální práce advokátní koncipient/ka administrativa

10 15. V jakém oboru/oblasti vaše firma působí? zasilatelství výroba obalových materiálů výroba a prodej stavebních materiálů výroba a prodej outdoorového oblečení výroba a prodej kancelář. nábytku vydavatelská a nakladatelská činnost telekomunikace a výstavba strojírenství stavebnictví sdělovací, telematické a zabezpečovací systémy řešení pohledávek, risk management reklama a marketing reality přihlašovaní patentů a ochranných známek, právní oblast projektové, průzkumné, konzultační a inženýrské činnosti obchodní činnost - obalové materiály obchod a servis technický směr lehký průmysl IT geodézie koordinace na staveništi v BOZP a PO, Řízení staveb bezpečnostní a úklidové služby bankovní služby 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

11 16. Na jaké pozici ve firmě působíte? ředitel (výkonný, finančí, technický) mzdová účetní, účetní manažer provozu a personalistiky jednatel HR direktor, manager, specialista, personalista/ka asistent/ka (vedoucího výroby, jednatele, týmu) Kolik má vaše firma/podnik v Praze zaměstnanců/zaměstnankyň? 200 a více osob 100_200 osob 70_100 osob 40_70 osob 20_40 osob 5_20 osob do 5 osob

12 Z toho na Praze 10? 200 a více osob 100_200 70_100 osob 40_70 osob 20_40 osob 10_20 osob 5_10 osob do 5 osob

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele výstup veřejné zakázky Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PLATFORMY NA JOBS.CZ

FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PLATFORMY NA JOBS.CZ FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PLATFORMY NA JOBS.CZ Je dobré udělat trh práce flexibilnější třeba tak, jak navrhuje nová vláda. Důležitější je však vytvořit podmínky pro změnu myšlení lidí, kteří

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR

3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR 3) Návrh implementace výsledků šetření a pilotního ověření do legislativy ČR Návrh legislativních opatření byl v průběhu jeho přípravy diskutován na společných jednáních se zahraničními partnery, a to

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE OBSAH: ÚVOD... 3 1 CHCI ZAMĚSTNAT ČLOVĚKA S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA VOLNÉM TRHU PRÁCE CO POTŘEBUJI VĚDĚT?... 4 2 ZKUŠENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Více

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 a k t u á l n ě... DOTACE 2011 NNO získají v roce 2011 státní peníze dřív Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2007 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2007... 7 3. 1 Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje - SROP

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Více

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění flexibilních forem práce jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 1 Tato publikace vznikla

Více

ZAMĚSTNAVATELŮM. Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vydání č. 1 / 2014

ZAMĚSTNAVATELŮM. Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vydání č. 1 / 2014 ZAMĚSTNAVATELŮM Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením Vydání č. 1 / 2014 Vážení zaměstnavatelé, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního zpravodaje, který je koncipován

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více