CellPipe 22A-BX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CellPipe 22A-BX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 3.0"

Transkript

1 CellPipe 22A-BX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze /2004

2 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení CellPipe představují optimální řešení pro firmy a domácí zákazníky, požadující vysoký výkon, bezpečnost a podporu široké škály datových, obrazových a hlasových služeb prostřednictvím sítě Internet. Zařízení CELLPIPE 22A-BX poskytuje spolehlivý a cenově efektivní přístup k síti Internet prostřednictvím služby ADSL pro zařízení lokální sítě Ethernet nebo pomocí rozhraní USB. Zařízení kombinuje vysokorychlostní ADSL spojení s funkcí IP směrovače (routeru). 1.1 O tomto dokumentu Tento dokument obsahuje základní informace pro zapojení a nastavení (instalaci) Vašeho ADSL modemu a rozbočovače (splitteru) pro analogové nebo ISDN telefonní linky a postup pro zprovoznění přístupu k síti Internet. Pro podrobnější technické informace si, prosím, prostudujte dokument Uživatelský manuál, který je dostupný v elektronické podobě na přiloženém CD. 1.2 Shoda s RTTE standardy Evropské Unie Lucent Technologies tímto prohlašuje, že zařízení CellPipe 22A-BX a rozbočovač CPF 101IG jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb]. Oficiální dokumenty Prohlášení o shodě naleznete prohlášení o shodě v elektronické verzi na přiloženém CD v adresáři Servis. 1.3 Bezpečnostní pokyny Chraňte modem před přímým stykem s kapalinami, před přímým slunečním žárem a jinými zdroji vysokých teplot. Při bouřce odpojte Váš ADSL modem od telefonní linky. Používejte pouze originálně dodané, případně jiné schválené telekomunikační kabely, předejdete tím možnému riziku vzniku požáru. Modemy s externím napájecím zdrojem smí být napájeny pouze z originálních zdrojů, které jsou součástí balení. 1.4 Obchodní značky Lucent, logo Lucent a všechny názvy druhů zboží a výrobků firmy Lucent jsou obchodní značky nebo ochranné známky společnosti Lucent Technologies Inc. Ostatní názvy druhů zboží a výrobků jsou obchodní značky příslušných majitelů. Strana 2 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

3 2 Zákaznický servis Nejnovější informace o výrobcích, verzích softwaru a dokumentaci k produktům CellPipe můžete získat prostřednictvím on-line zákaznické podpory firmy Lucent Technologies na adrese On-line zákaznická podpora firmy Lucent Technologies poskytuje rovněž další technické informace, informace o ostatních produktech a popis dostupných služeb. Středisko je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Připojte se a vyberte si. Informace v českém jazyce o produktech, řešeních a službách Lucent Technologies naleznete na adrese Záruční a pozáruční podmínky Záruční servis, prosím, vyřizujte standardním postupem přímo s Vaším prodejcem modemu CellPipe respektive poskytovatelem služby ADSL, od kterého jste tento modem zakoupili. Součástí balení Vašeho ADSL modemu je záruční list prodejce, na kterém naleznete veškeré podrobnosti. V případě, že nemáte modem v pronájmu od poskytovatele služby, zajišťuje pozáruční servis Vašeho ADSL modemu společnost Lucent Technologies Česká republika, v.o.s. V případě závady na modemu po uplynutí záruční doby nás kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle pro podrobnější informace, jak postupovat. Podrobnosti můžete též nalézt na naší webové stránce Telefonní číslo pozáruční servisní podpory je: Upozornění: Záruka na tento produkt se nevztahuje na poškození zapříčiněná vysokým napětím v důsledku úderu blesku, vysokého napětí v síti nebo připojením na jiný než doporučený zdroj napájení. Záruka se dále nevztahuje na poškození zapříčiněná porušením bezpečnostních podmínek nebo postupů uvedených v tomto dokumentu. CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 3

4 3 Obsah 1 Úvod O tomto dokumentu Shoda s RTTE standardy Evropské Unie Bezpečnostní pokyny Obchodní značky Zákaznický servis Záruční a pozáruční podmínky Obsah Úvodní pokyny Obsah balení a popis zařízení Přední panel zařízení (Význam indikátorů) Zadní panel zařízení Dříve než začnete s instalací Přednastavené hodnoty zařízení CellPipe 22A-BX-CZ: Potřebné informace o vašem počítači nebo privátní síti LAN: Potřebné informace od poskytovatele ADSL služby: Jak postupovat při instalaci zařízení: Pokud se chcete připojit pomocí Ethernet portu Pokud se chcete připojit pomocí USB portu Pokud se chcete připojit pomocí USB i Ethernet portu současně (například dva počítače) Instalace USB ovladače pro připojení pomocí USB rozhraní Zapojení ADSL modemu na telefonní lince Administrace zařízení CellPipe 22A-BX-CZ Uložení změn v nastavení modemu Změna systémového hesla administrátora root Reset modemu do továrního nastavení - pouze ve vyjímečných případech Obvyklé problémy a jejich řešení CellPipe 22A-BX-CZ Technická specifikace Strana 4 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

5 4 Úvodní pokyny Pro správnou funkci služby ADSL je potřeba, aby byly zajištěny tyto podmínky: Zřízení služby ADSL (dle podmínek Vašeho poskytovatele služby ADSL) Zakoupení/pronájem koncového zařízení (ADSL modemu) Počítač s požadovanými parametry (požadavky na počítač jsou uvedeny v dokumentaci na instalačním CD) Pro správnou funkci všech připojených zařízení je třeba zapojit dodaný rozbočovač (splitter) 4.1 Obsah balení a popis zařízení Vaše zákaznické balení se skládá z následujících položek: 1 x CellPipe ADSL Modem/Router 22A-BX-CZ 1 x Telefonní kabel s konektory RJ11. Slouží k propojení rozbočovače s telefonní přípojkou. 1 x Telefonní kabel a konektory RJ45-RJ11. Slouží pro propojení WAN potru ADSL modemu s DSL portem rozbočovače (splitteru). 1 x Ethernet kabel s konektory typu RJ45. Tento kabel slouží pro připojení počítače k Ethernet portu zařízení CellPipe. 1 x USB kabel 1 x Adaptér napájení 1 x Instalační CD s elektronickou dokumentací 1 x ADSL rozbočovač (splitter) CPF101IG pro použití na analogových i ISDN linkách 1 x Tato tištěná příručka samoinstalace Poznámka: V závislosti na vašem poskytovateli služby ADSL může balení obsahovat i některé další položky. Konektor typu RJ45 Konektor typu RJ11 Typy konektorů použitých komunikačních kabelů CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 5

6 5 Přední panel zařízení (Význam indikátorů) 1. LAN: Svítí, pokud je připojeno zařízení k Ethernet portu, a bliká při přenosu dat na tomto portu. 2. USB: Svítí, pokud je použit/zapojen USB port modemu/routeru s USB portem počítače. 3. PWR: Svítí, pokud je zdroj napájení správně zapojen. 4. WAN: Bliká při sestavování spojení s DSL koncentrátorem a svítí, pokud je ADSL linka v provozu. 5. ALM: Bliká při bootování, svítí při chybě. Souvislé rozsvícení znamená interní chybu. 6 Zadní panel zařízení Veškerá propojovací místa zařízení jsou umístěna na zadním panelu, viz následující obrázek s popisem rozhraní PWR: Zdířka pro připojení konektoru externího napájecího zdroje 2. Ethernet: Konektor Ethernert rozhraní (10/100bT), pro připojení počítače nebo sítě LAN 3. USB: USB konektor typu B pro připojení USB kabelem k USB portu počítače. 4. RES: Tlačítko Reset. Slouží k obnovení továrních nastavení modemu/routeru Cellpipe. POZOR! Před jeho použitím si podrobně prostudujte kapitolu WAN: Konektor pro připojení modemu/routeru ke zdířce zákaznického rozbočovače (Splitteru) CPF101IG označené DSL. Použijte kombinovaný kabel s konektory RJ45-RJ11 (RJ45 /t.j.širší konektor/ na straně modemu, RJ11 na straně rozbočovače/splitteru). Strana 6 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

7 7 Dříve než začnete s instalací 7.1 Přednastavené hodnoty zařízení CellPipe 22A-BX-CZ: V níže uvedené tabulce naleznete přednastavené hodnoty vašeho modemu/routeru CellPipe 22A-BX-CZ. Pro standardní služby jako přístup k Internetu či není nutné do konfigurace jakkoli zasahovat. Budete potřebovat pouze zadat svoje jméno a heslo pro přístup k Internetu tak, jak je to popsáno v následujících kapitolách. LAN IP adresa routeru CELLPIPE 22A-BX-CZ Uživatelské jméno pro přístup k web managementu Heslo pro přístup k web managementu Komunikační protokol Encapsulation Type Bezpečnostní protokol VPI VCI Tuto adresu zadáte do adresního pole webového prohlížeče pro přístup k web managementu. Standardně přednastavená hodnota LAN IP adresy je (pro rozhraní USB je přednastavená IP adresa ). Tuto adresu lze, v případě potřeby, změnit s pomocí rozhraní web managementu. Uživatelské jméno (username) je potřebné pro přístup k web managementu routeru. Standardně přednastavená hodnota uživatelského jména je root. Toto uživatelské jméno lze v přípafě potřeby změnit s pomocí rozhraní web managementu. Při přístupu k web managementu budete dotázáni kromě uživatelského jména také na heslo (password). Standardně přednastavená hodnota hesla je také root. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme přednastavené heslo změnit. Nezapomeňte si nové heslo uložit na bezpečné místo. Jedná se o protokol použitý pro komunikaci Vašeho ADSL routeru. Přednastavená hodnota je PPPoA (PPP over ATM). Jedná se o typ enkapsulace (zapouzdření) použitý pro komunikaci Vašeho ADSL routeru. Přednastavená hodnota je PPPoA VC-Mux. Jedná se o metodu zabezpečení, která se používá při verifikaci Vašeho uživatelského jména a hesla. Standardně přednastavená hodnota je CHAP, podporován je též protokol PAP. Hodnota VPI (Virtual Path Identifier) se spolu s hodnotou VCI používá k identifikaci datového kanálu v rámci protokolu ATM, který se používá ke komunikaci mezi ADSL sítí a Vaším ADSL routerem. Přednastavená hodnota je 8. Hodnota VCI (Virtual Channel Identifier) se spolu s hodnotou VPI používá k identifikaci datového kanálu v rámci protokolu ATM, který se používá ke komunikaci mezi ADSL sítí a Vaším ADSL routerem. Přednastavená hodnota je Potřebné informace o vašem počítači nebo privátní síti LAN: Ethernet adaptér Pokud máte počítač vybavený Ethernet adaptérem, můžete se připojit na Ethernetový port modemu/routeru Cellpipe 22A-BX-CZ. USB rozhraní Nastavení DHCP klienta Pokud se rozhodnete připojit modem/router CellPipe 22A-BX-CZ pomocí USB rozhraní bude potřebné nejprve provést instalaci USB ovladače, který vám vytvoří na počítači virtuální Ethernet adaptér (viz. kapitola 9). Podporovány jsou operační systémy Windows 89SE, ME, 2000, XP. CELLPIPE 22A-BX-CZ ADSL nodem/router je standardně nakonfigurován jako DHCP server. To znamená, že může automaticky přidělovat IP adresu, masku podsítě a defaultní bránu počítačům v LAN síti. Přednastavený rozsah IP adres přidělovaný službou DHCP je až (pro připojení přes port USB je DHCP rozsah ). Je nutné, aby Ethernet adaptér počítače byl nastaven na automatické přidělování IP adresy. 7.3 Potřebné informace od poskytovatele ADSL služby: Uživatelské jméno Toto uživatelské jméno bude použito pro přístup k síti Internet. Potřebné přístupové informace získáte od poskytovatele služby ADSL a přístupu k Internetu, obdobně jako je tomu při zřízení služby vytáčeného přístupu k Internetu. Heslo Toto heslo bude použito pro přístup k síti Internet. Potřebné přístupové informace získáte od poskytovatele služby ADSL a přístupu k Internetu CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 7

8 8 Jak postupovat při instalaci zařízení: 8.1 Pokud se chcete připojit pomocí Ethernet portu - Postupujte podle typu vaší telefonní linky: i. pokud máte analogovou telefonní linku přejděte na kapitolu 10, krok 1-1 ii. pokud máte euroisdn2 telefonní linku přejděte na kapitolu 10, krok 1-2 iii. pokud používáte pobočkovou ústřednu na analogové lince přejděte na kapitolu 10, krok 1-3 iv. pokud používáte pobočkovou ústřednu na lince euroisdn2, rozhraní So, přejděte na kapitolu 10, krok Pokud se chcete připojit pomocí USB portu - nejprve proveďte instalaci USB ovladače podle kapitoly 9. Tím se vám nainstaluje virtuální LAN adaptér pro USB port vašeho počítače, který slouží ke komunikaci s modemem. Dále postupujte podle typu vaší telefonní linky: i. pokud máte analogovou telefonní linku přejděte na kapitolu 10, krok 1-1 ii. pokud máte euroisdn2 telefonní linku přejděte na kapitolu 10, krok 1-2 iii. pokud používáte pobočkovou ústřednu na analogové lince přejděte na kapitolu 10, krok 1-3 iv. pokud používáte pobočkovou ústřednu na lince euroisdn2, rozhraní So, přejděte na kapitolu 10, krok Pokud se chcete připojit pomocí USB i Ethernet portu současně (například dva počítače) - nejprve proveďte instalaci USB ovladače podle kapitoly 9. Tím se vám nainstaluje virtuální LAN adaptér pro USB port vašeho počítače, který slouží ke komunikaci s modemem. Dále postupujte podle typu vaší telefonní linky: i. pokud máte analogovou telefonní linku přejděte na kapitolu 10, krok 1-1 ii. pokud máte euroisdn2 telefonní linku přejděte na kapitolu 10, krok 1-2 iii. pokud používáte pobočkovou ústřednu na analogové lince přejděte na kapitolu 10, krok 1-3 iv. pokud používáte pobočkovou ústřednu na lince euroisdn2, rozhraní So, přejděte na kapitolu 10, krok 1-2 Strana 8 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

9 9 Instalace USB ovladače pro připojení pomocí USB rozhraní Před vlastním připojením modemu prostřednictvím USB portu je třeba nejprve nainstalovat ovladač USB rozhraní pro modem CellPipe 22A-BX. Tento ovladač je součástí přiloženého instalačního CD. Pro instalaci ovladače USB rozhraní z přiloženého CD postupujte podle následujících kroků: 1. Zapněte počítač a počkejte až naběhne operační systém. Přihlaste se uživatelským jménem a heslem s administrátorskými právy. 2. Vložte instalační CD do cd mechaniky Vašeho počítače 3. Na obrazovce Vašeho počítače se po vložení automaticky zobrazí následující okno aplikace instalačního CD (pokud nemáte aktivovanou funkci CD autorun, spusťte aplikaci ručně. Klikněte na tlačítko Start, zvolze Spustit (Run) a z kořenového adresáře vaší CD mechaniky spusťte soubor SetupLauncher.exe). 4. Klikněte na volbu Instalace ovladačů. Na obrazovce se objeví následující okno: CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 9

10 5. Zvolte Instalace USB ovladače pro ADSL modem CellPipe 22A-BX. Tím zahájíte instalaci ovladače USB portu. Na obrazovce se Vám objeví následující hlášení: 6. Potvrďte zahájení instalace USB ovladače stisknutím tlačítka NEXT. Poznámka: V průběhu instalace se může objevit hlášení, že ovladač není podepsán certifikátem firmy Microsoft. Toto hlášení nemá vliv na funkčnost ovladače ani na funkčnost vašeho počítače. Okno s hlášením zavřete a pokračujte v instalaci. 7. Instalace USB ovladače je zahájena a na obrazovce se Vám zobrazí následující okno. 8. Po krátké době Vás počítač vyzve k připojení Vašeho ADSL modemu. Propojte dodaným USB kabelem USB port modemu (USB konektor typu B - hranatý) s USB zásuvkou Vašeho počítače (USB konektor typu A - plochý). Ujistěte se, že modem je zapnutý (připojený k napájecímu zdroji a k síti 230 V). Strana 10 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

11 9. Operační systém automaticky rozpozná nové zařízení připojené k počítači a na obrazovce se Vám zobrazí následující informace 10. Poté bude počítač provádět instalaci. Před ukončením instalace se Vás počítač zeptá, zda si přejete restartovat počítač nyní, abyste mohli ihned začít používat nově instalovaný ADSL modem CellPipe 22A-BX. viz následující obrázek 11. Zaškrtněte volbu YES, reboot the computer now a klikněte na tlačítko Close. Počítač se poté automaticky restartuje. 12. Po restartování Vašeho počítače se Vám na obrazovce objeví hlášení, že počítač úspěšně dokončil instalaci USB ovladače.vašeho modemu 13. Klikněte na tlačítko Finish. Tím je instalace USB ovladače pro ADSL modem CellPipe 22A-BX definitivně ukončena. V ovládacích panelech v části síťových a vytáčených spojení nyní naleznete virtuální Ethernet adaptér, prostřednictvím kterého váš počítač bude komunikovat s ADSL modemem CellPipe 22A-BX. CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 11

12 10 Zapojení ADSL modemu na telefonní lince Krok 1-1 Zapojení rozbočovače (splitter) a modemu na analogové telefonní lince Máte-li jen jednu telefonní zásuvku: Umístěte rozbočovač v blízkosti telefonní zásuvky. Odpojte telefonní přístroj a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Váš telefonní přístroj připojte na zdířku PHONE rozbočovače. Máte-li více telefonních zásuvek: Umístěte rozbočovač v blízkosti první telefonní zásuvky. Odpojte z této telefonní zásuvky všechny ostatní zásuvky. Propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Ostatní zásuvky zapojte do rozbočovače na zdířku PHONE. 2 Vaše telefonní/faxové přístroje připojte do zbývajících zásuvek. 2 Hlavní telefonní zásuvka (od operátora) Rozbočovač (splitter) Připojení počítače portem Ethernet (vlevo) nebo portem USB (vpravo) 4 3 ADSL modem Původně připojený telefon a paralelní linky dalších telefonů a faxů Zapojení ADSL modemu Zapojte ADSL modem přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) na zdířku rozbočovače DSL 3 Připojte počítač přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) na Ethernet port ADSL modemu nebo připojte počítač portem USB. 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě portem Ethernet koncentrátoru na Ethernet port ADSL modemu. Je také možné připojit jeden počítač (nebo LAN síť) na Ethernet port modemu a další počítač současně na port USB. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. 5 Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet. Strana 12 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

13 Krok 1-2 Zapojení rozbočovače (splitter) a ADSL modemu na lince euroisdn2 V blízkosti první telefonní zásuvky je zapojeno zakončení linky euroisdn2 označované jako NT terminál. Odpojte NT a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. 1 Propojte rozhraní U K0 na NT s rozbočovačem (zdířka PHONE ). 2 Telefonní zásuvka s přívodem od operátora Rozbočovač (splitter) 2 NT terminál ISDN linky 1 Připojení ISDN telefonu nebo dalších ISDN zařízení 3 Propojení rozbočovače k NT zakončení linky ISDN S 0 sběrnice Zapojení ADSL modemu 5 Připojení počítače portem Ethernet (vlevo) nebo portem USB (vpravo) 4 ADSL modem Zapojte ADSL modem přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) na zdířku rozbočovače DSL 3 Připojte počítač přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) na Ethernet port ADSL modemu nebo připojte počítač portem USB. 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě portem Ethernet koncentrátoru na Ethernet port ADSL modemu. Je také možné připojit jeden počítač (nebo LAN síť) na Ethernet port modemu a další počítač současně na port USB. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. 5 Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet. P k č j dál k k 2 3 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 13

14 Krok 1-3 Zapojení rozbočovače (splitter) a ADSL modemu s pobočkovou ústřednou na analogové lince Pokud chcete používat ADSL modem na lince na které je pobočková ústředna, postupujte podle následujících kroků: Umístěte rozbočovač v blízkosti Hlavní telefonní zásuvky. Odpojte pobočkovou ústřednu a propojte přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) Hlavní telefonní zásuvku se zdířkou LINE rozbočovače. Váši pobočkovou ústřednu připojte na zdířku PHONE rozbočovače. 2 V případě, že používáte pobočkovou ústřednu na lince euroisdn s rozhraním So, postupujte podle kroku Hlavní telefonní zásuvka (od operátora) Rozbočovač (splitter) 2 Vstupní linka Pobočková ústředna Vnitřní linky Původně připojený telefon a paralelní linky dalších telefonů a faxů 1 3 Zapojení ADSL modemu 5 ADSL modem 4 Připojení počítače portem Ethernet (vlevo) nebo portem USB (vpravo) Zapojte ADSL modem přiloženým telefonním kabelem (konektory RJ 11) na zdířku rozbočovače DSL 3 Připojte počítač přiloženým Ethernet kabelem (konektory RJ 45) na Ethernet port ADSL modemu nebo připojte počítač portem USB. 4 Další možností je připojení již existující počítačové sítě portem Ethernet koncentrátoru na Ethernet port ADSL modemu. Je také možné připojit jeden počítač (nebo LAN síť) na Ethernet port modemu a další počítač současně na port USB. Připojte napájecí adaptér konektorem do napájecí zdířky na zadní straně modemu a poté do síťové zásuvky 230 V. Pokračujte dále krokem 2 a 3 pro dokončení instalace a konfiguraci připojení na Internet. 5 Strana 14 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

15 Krok 2 Kontrola správného zapojení Telefon Ve sluchátku Vašeho telefonu/faxu musí být slyšet oznamovací tón. Vyzkoušejte zavolat z telefonu. Ověřte si kvalitu hovoru ve sluchátku. Neměla by se změnit oproti stavu před instalací modemu. Možné závady Není slyšet oznamovací tón Z telefonu se ozývají rušivé zvuky (šum, praskot) Z telefonu nelze uskutečnit volání Modem Sledujte stav indikačních LED diod na Vašem modemu CellPipe 22A-BX. Po sestavení spojení na ADSL úrovni by měly být LED indikátory v následujícícm stavu: LED PWR trvale svítí LED WAN trvale svítí. LED WAN bliká pomalu pokud ADSL linka není připojena. Při sestavování spojení s DSL koncentrátorem bliká rychle a svítí trvale, pokud je ADSL spojení sestaveno. LED ALM nesvítí. Pokud LED ALM svítí znamená to interní chybu modemu. Modem je nutno vypnout z napájení a znovu zapnout LED LAN trvale svítí (nebo problikává) pokud je k Ethernet portu modemu připojen váš počítač LED USB trvale svítí (nebo problikává) pokud je k USB portu modemu připojen váš počítač Zjistíte-li nějaké nesrovnalosti, zkontrolujte, prosím, znovu celý postup instalace v kroku 1, přečtěte si podrobně tento návod, případně nahlédněte do podrobnější Uživatelské příručky v PDF verzi na přiloženém CD, a pokuste se problém vyřešit. Zvýšenou pozornost věnujte zejména správnému zapojení rozbočovače (splitteru) a všech propojovacích kabelů. Pokud se Vám nepodařilo problém vyřešit svépomocí, kontaktujte svého poskytovatele služby ADSL. CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 15

16 Krok 3 Konfigurace připojení na Internet 1. Ujistěte se, že Ethernet adaptér Vašeho počítače je nastaven na automatické přidělení IP adresy (DHCP klient). Pokud používáte přípojení pomocí portu USB nainstalujte neprve USB ovladač (virtuální LAN adaptér pro USB port počítače) podle popisu v kapitole Na počítači připojeném k ADSL modemu spusťte webový prohlížeč (například Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator). 3. Do adresního řádku zadejte adresu: a stiskněte Enter. Nyní se vám objeví přihlašovací okno pro vstup do web managementu ADSL modemu. Do obou polí User Name i Password zadejte root a stiskněte Enter. Poznámka: Pokud se vám nezobrazí přihlašovací okno web managementu zkontrolujte, zda Ethernet adaptér Vašeho počítače je nastaven na automatické přidělení IP adresy a otestujte IP konektivitu s ADSL modemem příkazem ping v okně příkazové řádky. Ujistěte se také, že ve Vašem webovém prohlížeči nepoužíváte proxy server. Pokud ano, tuto funkci vypněte. 4. V okně web managementu klikněte na záložku s označením WAN a poté klikněte na volbu PPP. Zobrazí se následující obrazovka: 4. U rozhraní ppp-0 v tabulce v poli Action klikněte na symbol (tužka), který vám umožní provést editaci parametrů tohoto spojení. 5. V okně které se vám nyní otevře zadejte do položky Login Name uživatelské jméno vašeho internetového připojení a do položky Password zadejte heslo. Tyto údaje získáte od svého poskytovatele ADSL služby a slouží k přístupu na Internet. Poznámka: Nepoužívejte, prosím, pro změnu uživatelského jména a hesla volbu Quick Configuration na záložce Home. Použitím této volby může dojít ke změně protokolu zabezpečení z CHAP na PAP. 6. Klikněte na tlačítko Submit. 7. Nyní proveďte uložení provedených změn. Pokud uložení neprovedete, budou vaše přístupové údaje a nastavení při případném vypnutí modemu nebo výpadku napájení Vymazat: do továrního ztraceny. Uložení provedete následujícím způsobem: nastavení změnit na: např. a. Klikněte na záložku Admin v okně web managementu. při výpadku napájení b. Zvolze menu Commit &Reboot. c. Klikněte na tlačítko Commit pro uložení nastavení.v rozbalovacím menu u položky Reboot Mode vyberte volbu Reboot From Last Configuration a následně stiskněte tlačítko Reboot. Dojde k restartu modemu s novým uživatelským nastavením. 8. Pro možnost přístupu na Internet budete nyní potřebovat ještě informace o DNS serverech. Ty získá modem ve chvíli, kdy sestaví PPP spojení s vaším jménem a heslem. Aby byly tyto informace předány do vašeho počítače proveďte nyní restart počítače. (technicky zdatnější mohou alternativně v okně příkazové řádky spustit příkaz ipconfig /renew nebo jeho ekvivalent podle typu používaného operačního systému). Strana 16 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

17 11 Administrace zařízení CellPipe 22A-BX-CZ 11.1 Uložení změn v nastavení modemu Pokud provedete jakékoliv změny v nastavení Vašeho zařízení, je nutné provést jejich uložení do trvalé paměti, jinak při vypnutí napájení nebo restartu zařízení dojde ke ztrátě všech provedených změn. Uložení provedete následujícím způsobem: Klikněte na záložku Admin v okně web managementu. Zvolze menu Commit &Reboot. Klikněte na tlačítko Commit pro uložení nastavení.v rozbalovacím menu u položky Reboot Mode vyberte volbu Reboot From Last Configuration a následně stiskněte tlačítko Reboot. Dojde k restartu modemu s novým uživatelským nastavením Změna systémového hesla administrátora root Po instalaci ADSL zařízení CellPipe 22A-BX doporučujeme provést změnu přednastaveného hesla (případně i jména) administrátora root, které je obecně známé a zařízení je tak otevřené pro neautorizovaný přístup ke konfiguraci přes Internet. Postupujte dle následujících kroků: 1. Po přihlášení do webového rozhraní routeru naleznete konfiguraci uživatelů v sekci Admin / User Config. 2. kliknete na ikonu tužky vedle jména root v tabulce administrátorů. V okně které se vám otevře zadejte původní heslo ( root ) an následně nové heslo do obou dalších polí (pro kontrolu). Potvrďte změnykliknutím na tlačítko Submit. 3. Pokud chcete vytvořit nového administrátora včetně změny jména postupujte následovně: a. Po přihlášení do webového managementu routeru naleznete konfiguraci uživatelů v sekci Admin / User Config. b. Vytvořte nového uživatele kliknutím na tlačítko Add. Zvolte nesnadno uhádnutelné jméno a heslo (jméno a heslo si pro jistotu poznamenejte a uložte na bezpečné místo). Uživateli nastavte privilegia Root (v poli Privilege). Klikněte na Submit. c. Protože současného administrátora nelze smazat, pokud jste pod tímto účtem přihlášeni, je nutné se nyní odhlásit z webového rozhraní a přihlásit se znovu pod novým jménem a heslem administrátora (které jste vytvořili v předchozím kroku). Nyní můžete znovu přejít do části Admin / User Config a vymazat původního administrátora se jménem root. 4. V obou případech nezapomeňte nové nastavení uložit do trvalé paměti, viz předchozí kapitola. CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 17

18 11.3 Reset modemu do továrního nastavení - pouze ve vyjímečných případech V případě, že by došlo z nějakého důvodu k tomu, že nebude možné komunikovat s vaším modemem/routerem CellPipe 22A-BX pomocí web managementu, lze modem zresetovat do základního továrního nastavení. Před tím, než provedete reset modemu zkuste zařízení vypnout a znovu zapnout vypojením a opětným zapojením konektoru napájecího adaptéru. Pokud se neobnoví možnost komunikovat s modemem pomocí web managementu, zkuste provést reset do továrních nastavení. To provedete tak, že třikrát za sebou rychle stisknete tlačítko reset na zadní straně modemu (například hrotem kuličkového pera). Tuto proceduru použijte pouze ve vyjímečných případech nebo pokud k ní budete vyzváni pracovníky technické podpory vašeho poskytovatele služby ADSL! POZOR! Resetem modemu do továrního nastavení se ztratí veškerá vaše nastavení konfigurace, včetně přístupového jména a hesla k připojení na Internet. Bude nutné provést znovu nastavení těchto parametrů podle kroku 3 v kapitole 10 nebo 11 (podle typu vaší telefonní linky). 12 Obvyklé problémy a jejich řešení Všechny komponenty jsem propojil/a, ale modem se nepřipojuje na ADSL linku. WAN LED stále bliká v pomalém rytmu. Problémem může být nesprávné zapojení rozbočovače (splitteru), případně zapojení modemu na lince ISDN2 za zakončením ISDN linky NT nebo zapojení na analogové lince za podvojnou přípojkou. Pečlivě prosím zkontrolujte zapojení rozbočovače a ADSL modemu a jejich pozici na vaší telefonní lince podle popisu v kapitolách 10 a 11. Pokud toto nepomůže, kontaktujte svého poskytovatele služby ADSL. Po vypnutí/výpadku napájení mi nefunguje připojení na Internet. Zřejmě jste neprovedl/a uložení nastavení přístupového jména a hesla do trvalé paměti modemu. Proveďte prosím znovu nastavení přihlašovacího jména a hesla podle kroku 3 v kapitole 10 nebo 11 (podle typu vaší linky) a nezapomeňte provést uložení provedených změn viz kapitola Mohu používat současně připojení jednoho počítače přes port Ethernet a dalšího přes port USB? Ano, tato konfigurace je plně podporovaná. Oba porty pracují v oddělenách IP sítích (Ethernet v síti a USB v síti ) a ADSL modem/router Cellpipe 22A-BX zajišťuje jejich vzájemnou komunikaci i současný přístup na Internet z obou rozhraní. Pro port USB nezapomeňte nainstalovat na připojený počítač USB ovladač (virtuální síťový adaptér) z instalačního CD podle postupu v kapitole 9. Po připojení na port Ethernet modemu mi nejde spustit web management. Ujistěte se, že Ethernet adaptér vašeho počítače je nastaven na automatické přidělování IP adresy z DHCP serveru. Tuto informaci získáte tak, že přejdete do ovládacích panelů, části Síťová a vytáčená připojení. Klikněte pravým tlačítkem na příslušný Ethernet adaptér a zvolte Vlastností (Properties). Vyberte službu Internet protokol TCP/IP a zvolte Vlastností (Propereties). Pokud není zaškrtnutá volba získání IPadresy automaticky (Obtain an IP address automatically) zaškrtněte ji a potvrďte volbu kliknutím na OK. pokud budete vyzváni k provedení restartu počítače, potvrďte tuto proceduru. Dalším problémem může být použití proxy serveru v internetovém prohlížeči. Pokud tuto funkci používáte, deaktivujte ji při přístupu k web managementu připojeného modemu. Strana 18 CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka

19 13 CellPipe 22A-BX-CZ Technická specifikace Specifikace hardwaru Rozhraní LAN: Jeden port pro 10/100BaseT Ethernet,IEEE Jeden port USB typu B,podporuje standard USB 1.1 Rozhraní ADSL Linky: V souladu s:ansi T1.413, ITU G annex B Impedance linky:100 Ω Připojení na telefonní linku: OAM&P Jeden pár (2 dráty) Konektor RJ45 pro CellPipe 22A-BX- CZ (použití kabelu RJ45-RJ11 Spolupráce s externím splitterem pro analogovou i ISDN2 linku Lokální: Telnet přes Ethernet/USB nebo Web management Vzdálený: Telnet nebo Web Management Prostředí: Provozní teplota: 0 C ~45 C Provozní vlhkost: 5%~95% Teplota pro uskladnění: -20 C ~ +85 C Specifikace softwaru ATM: ATM přes ADSL,AAL5 Bridge mode:podporuje 8 PVC Router mode:podporuje 5 PVC Podporuje UBR,CBR a VBR-nrt Bridging: Transparent Bridging (IEEE 802.1D) RFC 1483 Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) IP,IGMP a PPPoE filtrování paketů Routing: IP routing,rip1,rip2 a statický routing Podporuje RFC1483,PPPoE,IP a PPP přes ATM DNS relay NAT/PAT Správa (Management): Telnet TFTP DHCP server Web Management Skladovací vlhkost: 5%~95% Napájení: AC adapter:výstup 15 VAC 1A Spotřeba:méně než 9 Wattů CELLPipe 22A-BX-CZ - Rychlá instalační příručka Strana 19

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0 CellPipe 22A-FX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze 2.0 01/2005 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tenda W541R Wireless Broadband Router OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE 3 OBSAH BALENÍ 3 PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 POPIS PORTŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 KONFIGURACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP telefon Linksys SPA-921 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

DiskStation DS210j, DS210+

DiskStation DS210j, DS210+ DiskStation DS210j, DS210+ Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20100319 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku

Více

P-791R v2. Příručka k rychlé instalaci. Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ. Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user

P-791R v2. Příručka k rychlé instalaci. Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ. Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ IP adresa http://192.168.1.1 Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2007 Vydání 1 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této PCI karty FireWire Sweex. Tato karta vám přináší řadu výhod: - Maximální rychlost

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií:

www.metel.eu Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií: Instalační manuál rev. 201606 Tento instalační manuál je určen k instalaci switchů níže uvedených výrobních sérií: 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE 2G-2S.0.3.FC-BOX 2G-2S.3.0.F-BOX

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0

Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0 Příručka uživatele Pøevodník SATA / IDE esata / USB 2.0 Číslo produktu: 61511 Kód uživatelské příručky: 61511-a www.delock.com Popis Převodník umožňuje připojení 2.5 a 3.5 IDE pevného disku nebo CD-ROM,

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Návod k použití Manta Compressor Supreme

Návod k použití Manta Compressor Supreme Návod k použití Manta Compressor Supreme 1. Připojení 1. Připojte řadící páku do zdířky na zadní straně sloupku volantu 2. Připojte pedály do zdířky na zadní straně sloupku volantu 3. Ujistěte se, že Váš

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot MKi9000... 25 Autorádio s

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz MonkeyTech WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz 1. Obsah balení Teplotní sensor (příp. vlhkostní sensor) Čidlo MicroUSB kabel Manuál Pro napájení doporučujeme běžnou USB nabíječku

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Aby bylo možné se s modemem Axesstel MV110H připojit k internetu na počítači s operačním systémem Mac OS X, je potřeba nejdříve nainstalovat ovladač Axesstel

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte kameru do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou televize nebo trouby. Chraňte kameru

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Počáteční nastavení aplikace WiFiS

Počáteční nastavení aplikace WiFiS Počáteční nastavení aplikace WiFiS Tento dokument Vás provede základním nastavením aplikace a celkovým uvedením do provozu. Po dosažení konce tohoto návodu budou všechny části aplikace WiFiS připravené

Více

ELO E360ZK002. USB komunikační adaptér (FTDI) RS-232 - virtuální sériový port ELO E360. Uživatelský manuál

ELO E360ZK002. USB komunikační adaptér (FTDI) RS-232 - virtuální sériový port ELO E360. Uživatelský manuál USB komunikační adaptér (FTDI) RS-232 - virtuální sériový port ELO E360 Uživatelský manuál 1.0 Použití adaptéru... 3 2.0 Princip činnosti... 3 3.0 Instalace... 3 3.1 Připojení rozhraní RS-232... 3 3.2

Více

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk FireWire Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Použití přenosného pevného disku se systémem Mac OS 4 Připojení přenosného pevného

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS

Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Nové funkce stroje PR-650 verze 2 CS Verze 2 nově obsahuje následující nové funkce. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a uživatelskou příručku dodanou se strojem PR-650 (která obsahuje

Více

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF II, MD G: Patice: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Informace o výrobku A B C D E F G H I J A: Konektor pro sluchátka a reproduktory B: Konektor pro mikrofon C: Indikátor napájení D: Indikátor pro čtení a zápis E: Patice: SMC, SM-RAM F: Patice: CF I, CF

Více

CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ

CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ Uživatelský manuál Verze 1.0 08/2003 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení CellPipe poskytují

Více

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Telefon Samsung S6500 Galaxy Mini 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 4 a. Elektrická bezpečnost... 4 b. Bezpečnost při přepravě...

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 14-15 Číslo: III/2 3. Typy

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

USB485 Převodník USB na RS-485. Katalogový list. únor 2007. Komunikační převodníky

USB485 Převodník USB na RS-485. Katalogový list. únor 2007. Komunikační převodníky USB485 Převodník USB na RS-485 Katalogový list únor 2007 Komunikační převodníky Důležité poznámky Copyright 2006 HYPEL. Všechna práva vyhrazena. USB485 Převodník USB na RS-485 Katalogový list Obsah této

Více

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios OBSAH PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 FUNKCE... 3 INSTALOVÁNÍ APLIKACE IMATION LINK... 3 PŘECHOD Z APLIKACE IMATION POWER DRIVE... 3 SPUŠTĚNÍ

Více

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní e-mailovou schránku. Uživatelé mohou pro e-mailovou komunikaci používat buď webového klienta

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003

Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Uživatelská příručka set-top-boxu Motorola VIP1003 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb vybrali právě naši společnost itself s.r.o.. Naše společnost Vám přináší

Více

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.* INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů... 1 1.1. Význam varování a symbolů... 1 1.2. Význam použitých termínů... 1 2. Všeobecná

Více