Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24"

Transkript

1 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Vyhodnocení plánu činnosti za rok

2 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace. 1.2 Poskytovaná sociální služba: domov pro seniory s kapacitou 104 míst, z toho 27 mužů. V roce 2014 byla se souhlasem odvětvového odboru snížena kapacita o čtyři osoby. 1.3 Počet a struktura zaměstnanců: celkový schválený přepočtený počet zaměstnanců je 86 osob, tento stav je však nenaplněn. Domov zaměstnává také osoby se zdravotním postižením a některá pracovní místa jsou tvořena částečnými pracovními úvazky. V počtu zaměstnanců a profesním členění nedošlo proti plánu ke změnám. 2. Zabezpečení provozu 2.1 Financování provozu Provoz byl financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok Žádost o státní dotaci byla akceptována a vyplacena. 2.2 Úprava interiérů velké jídelny Podlahová krytina v celé jídelně byla vyměněna v květnu a náklady 221 tis. Kč byly hrazeny z neinvestičního příspěvku zřizovatele. Nákup židlí byl realizován začátkem roku a hrazen z rozpočtu organizace (37 tis. Kč). 05/ Doplnění stacionárních zástěn Podle plánu bylo pořízeno 8 stacionárních zástěn a 5 ks mobilních zástěn. Náklady 210 tis. Kč byly hrazeny z RF organizace.. T.: / Stavební úpravy koupelen Nepoužívané vany v koupelnách byly vybourány a obklady a dlažby doplněny či vyměněny. Náklady 30 tis. Kč byly hrazeny z RF organizace. T.: / Stavební úpravy WC Na oddělení A4 a B3 byly stavebně upraveny WC tak, aby vznikl prostor pro vozíčkáře. Náklady 127 tis. byly zaplaceny z RF organizace. T.: / Úprava prosklení bočních schodišť křídel A a B S ohledem na nutnost výměny střešních okapů a svodů budovy ze strany Rybářské ulice byla úprava odložena. K rozhodnutí přispěly i neúměrné finanční požadavky projektanta na zpracování studie. Úprava bude řešena později po dokončení přístavby. Oprava okapů ve výši 63 tis. Kč a byla zaplacena z RF organizace..,částečně nahrazeno 2.7 Opravy omítek stěn Sanační omítky stěn bočních schodišť nebyly provedeny, protože tyto části slouží jako náhradní zásobovací vstupy po dobu přístavby objektu. T.:

3 2.8 Neplánované zabezpečování provozu Pro zajištění provozu kuchyně byl z IF organizace zakoupen za 73 tis. Kč kráječ zeleniny (náhrada za neopravitelný stroj). Nový jídelní termovozík je rovněž náhradou - byl však zaplacen z rozpočtu organizace. neplánovaně 3. Naplňování hlavních cílů organizace 3.1 Řešení intimity klientů na pokojích Koncepčním řešením je realizace přístavby, která začala předáním staveniště Na základě výběrového řízení je zhotovitelem firma Bystroň group, investorem MMO. Termín dokončení stavby je Po dokončení bude Domov disponovat jen dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji, čímž dojde ke zvětšení prostoru pro ošetřování imobilních klientů při zachování dostatečné intimity Postupné snižování počtu lůžek ve třílůžkových pokojích Po dokončení přístavby je výhledově počítáno se snížením kapacity o 8 klientů a po konzultacích s odvětvovým odborem bylo dohodnuto postupné snižování kapacity podle potřeby již v roce S ohledem na vývoj vlastních příjmů bylo možno snížit kapacitu o čtyři místa. 04/ Revize zbývajících SQ V roce 2014 byla dokončena revize SQ č. 11, 12, 13 a Vypracování dodatků ke Smlouvám o poskytování péče V návaznosti na mírné zvýšení důchodů byly přepočteny snížené úhrady klientům. Nové dodatky se týkaly přibližně třetiny klientů. T.: Příprava nového sazebníku úhrad za služby Po analýze dopadů zvýšení úhrad na příjmové možnosti klientů byl stanoven nový sazebník úhrad. Po projednání s klienty, či jejich zákonnými zástupci byly vypracovány dodatky ke smlouvám. T.: Dobrovolnictví Domov dlouhodobě spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Systém je velmi dobře zavedený, je uzavřena smlouva. T.: průběžně, Změny v organizaci péče Pro zlepšení kvality služby byly provedeny tři organizační úpravy: Posunutí pracovní doby volnočasových aktivit a ergoterapie do odpoledních hodin se nesetkalo s větším zájmem klientů (pravděpodobně pro odpolední únavu) a proto bylo od 10/14 zrušeno. Posílení ranních směn pracovníků v přímé péči v SO, NE a SV o 1 zaměstnance a posunutí začátku nočních 12 - ti hodinových směn na 18 hodin se osvědčilo. 3

4 Stanovení a zveřejnění pokladních hodin a vymezení hodin pro jednání se zájemci o službu se rovněž osvědčilo. T.: Spolupráce s veřejnou knihovnou Spolupráce s knihovnou města Ostravy byla v roce 2014 velmi úspěšná, protože proběhlo devět zajímavých besed. 3.9 Navázání spolupráce s gymnáziem Iuventas V roce 2014 se naši klienti potěšili na dvou setkáních se studenty. Za srdečná a perfektně připravená vystoupení Domov studentům veřejně poděkoval v regionálním tisku Historie hudebních nástrojů Dvoudílný cyklus o historii hudebních nástrojů s praktickými ukázkami připravil pro naše klienty Dr. Macků Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům V rámci rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách praktikovalo v Domově 13 účastníků z DTO, 33 účastníků Střediska vzdělávání a dva frekventanti ze Socio faktor. V několika případech byli osvědčení absolventi zaměstnáni po dobu zástupu za dlouhotrvající PN a dva z nich se již stali velice platnými trvalými zaměstnanci Studentské stáže Souvislé praxe jsme umožnili 10 studentům fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, 2 studentkám LF OU a 1 studentce Slezské univerzity Opava. Kromě toho u nás praktikovalo pět středoškoláků (SZŚ Ostrava, SŠ prof. Matějčka a Dakol ). 4. Lidské zdroje vzdělávání 4.1 Cestovní náhrady Semináře (Odborconzult, Ostrava) se dne zúčastnila pokladní. T.: / Tvorba a čerpání FKSP Semináře (Anag, Ostrava) se dne zúčastnil ekonom. T.: / Aktualizace zákona o sociálních službách Semináře ( JUDr. Rážová, VC Morava se dne zúčastnily Mgr. Kolářová a Mgr. Marcalíková. 09/ Vedení personální agendy Semináře (AG vzdělávací agentura, Ostrava) se dne zúčastnily p. Demlová a Mgr. Marcalíková. T.: /14 4

5 4.5 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách Semináře (Dr. Tyrlč, VC Morava) se dne zúčastnil ředitel. T.: Pracovněprávní předpisy Semináře (AG vzdělávací agentura, Ostrava) se dne zúčastnila VSZÚ. T.: / Hygienické minimum a nové trendy ve vaření Školení (Jídelny. cz, Ostrava) se dne zúčastnila vedoucí kuchařka. T.: / Změny v účetnictví Hlavní účetní absolvoval tři semináře v Ostravě: Ing Netoušková, Anag a Kurz pro účetní a ekonomy. 4.9 Mzdová problematika Pravidelný odborný seminář Alfa software v Klatovech absolvovala mzdová účetní Zajištění supervize Na základě smlouvy proběhlo celkem dvanáct skupinových supervizí ve třech skupinách Konference pro ergoterapeuty a fyzioterapeuty Odborné konference (DT Ostrava) dne se zúčastnily obě ergoterapeutky. 10/ Kvalita sociálních služeb Konference v rámci GDO se dne zúčastnila Mgr. Kolářová a Mgr. Marcalíková. 10/ STEPS základy správného sezení a stání Seminář NCO NZO v Brně (MUDr. Vašíčková) nebyl ani v roce 2014 zařazen do programu Výměnné stáže v jiných zařízeních Stáže v DS Kamenec se zúčastnilo 10 PSS. Stáže v Hospici sv. Lukáše a Charitního domu Sv.Alžběty byly odloženy, proběhly však výměnné stáže v DpS Slunovrat (2 PSS) Gerontologické dny Ostrava Akce se zúčastnilo celkem deset zaměstnanců dle aktuálních témat. T.: Semináře SCA Hygiene Products Přímo v organizaci proběhl seminář Komunikace s klienty ( Bc. Veřmiřovská). Zúčastnilo se 19 PSS. Druhým seminářem byla konference Psychobiografický model péče v ČR ( Praha), kterého se zúčastnila p. Hrubošová a Mgr. Marcalíková. 05/14 5

6 4.17 Smyslová aktivizace Mezinárodní konference v Praze se dne zúčastnily Mgr. Kolářová a Mgr. Marcalíková. T.: Význam pracovní terapie - muzikoterapie Seminář (Projekt Eduko Centrum Krnov Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v kraji MSK a JM - dále jen projekt Eduko) byl odložen na rok Manipulace s imobilním klientem Semináře (Projekt Eduko) se dne zúčastnilo přímo v organizaci 15 PSS. T.: Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením Semináře (Projekt Eduko) se dne zúčastnilo přímo v organizaci opět 15 PSS. T.: Kurz individualizace soc. služeb pro pracovníky, řídící proces změny Seminář (Projekt Eduko) byl odložen na rok T.: Komunikace s nemotivovaným klientem Semináře (Projekt Eduko) se dne zúčastnilo přímo v organizaci 15 PSS. T.: Výcvik v individuálním plánování Seminář (Projekt Eduko) byl odložen na rok Základy finanční gramotnosti a dluhového poradenství v sociálních službách Semináře (Projekt Eduko) se dne zúčastnily dvě sociální pracovnice. T.: Práva klientů při poskytování sociální služby Semináře (Projekt Eduko) se dne zúčastnilo přímo v organizaci 13 PSS Výcvik v individuálním plánování Seminář (Projekt Eduko) byl odložen na rok T.: Základní kurz bazální stimulace Kurz (Institut bazální stimulace) absolvovala Mgr. Marcalíková / Nástavbový kurz bazální stimulace Kurz (Institut bazální stimulace) absolvovala dne a jako druhý zaměstnanec p. Gebauerová. 07/ Odborné konference APSS Alzheimerova choroba ( Ostrava) - účast ředitel. Pracovněprávní problematika v sociálních službách ( Ostrava) - účast dva vedoucí zaměstnanci. Konference 6

7 Profesního svazu zdravotníků se zúčastnili dva vedoucí zaměstnanci. Valné hromady APSS Praze a Kongresu poskytovatelů v Táboře se organizace nezúčastnila. T: / Regionální porady APSS Proběhly pouze dvě porady,všech se ředitel zúčastnil ( a ). T: / Neplánované aktuální vzdělávání Doprovázení umírajících (6. 2., Adra). Účast p. Miková. Multidisciplinární spolupráce nelékařských profesí (DTO, 3. 6.). Účast p. Hünerová, Miková, Kijová.. Veřejné opatrovnictví (MMO, ). Účast Mgr. Kolářová, Bc Komenderová. Spisová služba (Anag Ostrava, ) Účast p. Pastrňáková. Podávání výkazů soc. služeb (OK systém Praha, ). Účast p. Demlová, Mgr. Marcalíková. Dovolená a pracovní doba (AG Ostrava, 19.6.) Účast Mgr. Marcalíková. Úvod do arterapie (Marlin Ostrava, ) Účast p. Miková, Kijová. Pracovní právo (Anag Ostrava, ) Účast p. Pastrňáková. FKSP(Anag Ostrava, ) Účast p. Pastrňáková. Odborný kurz ústavního stravování (Jídelny Ostrava, ) Účast p. Václavíková. Poskytování platu ve veřejných službách (AG Ostrava, ) Účast p. Pastrňáková. Mezinárodní koncepty péče (Palma České Budějovice, ) Účast Mgr. Kolářová, Mgr. Marcalíková a Dr.Śeremek. Evidence majetku (Gordic Ostrava, ) Účast p. Pastrňáková. Plány péče a biografie v práci manažera (NCO NZO Brno, ). Účast Mgr. Kolářová, Mgr. Marcalíková. Přehled změn v pracovněprávních předpisech od r (AG Ostrava, ). Účast Mgr. Marcalíková, p. Pastrňáková. neplánovaně 5. Vnitřní kontrolní systém 5.1 Směrnice Vnitřní kontrolní systém je prováděn na základě Směrnice pro provádění interních kontrol (Int. předpis č. 2/09), Směrnice o postupech v účetnictví (Int. předpis č. 8/11) a Směrnice o účtování majetku klientů (Int. předpis č. 10/11). Písemná evidence je vedena ve čtyřech kontrolních knihách. Kontrola odvětvového odboru (10/14) doporučila uvádění předběžné ceny i u telefonických objednávek a zavedení systému řízení rizik. T.: průběžně, Řídící kontroly Řídící kontrola je prováděna příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní. Schvalovací postup je prováděn na formuláři Schvalovací postup účetní doklad. T.: průběžně,

8 6. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let 6.1 Přístavba objektu Přístavba začala Na základě výběrového řízení je zhotovitelem firma Bystroň group, investorem MMO. Termín dokončení stavby je Přístavba umožní změnu třílůžkových pokojů na jednolůžkové a dvoulůžkové v celém objektu, vyřeší nedostatek soukromí a v neposlední řadě zlepší požární bezpečnost (evakuační výtahy). T.: 12/ Dovybavení pokojů v nové přístavbě V součinnosti s Investičním odborem MMO byla započata práce na projektu vnitřního vybavení celé nové přístavby. Na základě výběrového řízení zpracovává projektovou dokumentaci ateliér OSA (Ing. arch. Žufanová). Dle dostupných informací bude vybavení hrazeno z prostředků IO MMO. T.: 12/ Zvýšené energetické nároky S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2016 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. T.: 08/ Zakoupení služebního auta výměna Organizace obdržela investiční dotaci 500 tis. Kč. Smlouva je platná do S ohledem na provozní požadavky bude zakoupen víceúčelový automobil s bočními posuvnými dveřmi. Ve výběrovém řízení byly posuzovány vozy tohoto typu od šesti výrobců a byl vybrán Ford Tourneo Conect s termínem dodání 03/15. T.: 12/ Obnova manipulační techniky Na obnovu dvou zvedáků obdržela organizace investiční dotaci ve výši 251 tis. Kč. Byly zakoupeny dva zvedáky Sara T.: 12/15 07/ Zahradní úpravy Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále aktuální, ale s ohledem na plánovanou přístavbu se odkládá do roku T.: 12/16 Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden

9 9

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2014 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2015 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2010 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2011 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Výroční zpráva 2014. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 47815868

Výroční zpráva 2014. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 47815868 Výroční zpráva 2014 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Osnova Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 47815868 Druh služby: domov pro seniory Identifikátor služby: 2651592 Zřizovatel

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více