Zpravodaj. 1/2014: Speciální vydání k 20 ti letů A.T.I.C. ČR ( ) Strana 1. březen Uvnitř tohoto vydání: Redakce:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. 1/2014: Speciální vydání k 20 ti letů A.T.I.C. ČR (1994-2014) Strana 1. březen 2014. Uvnitř tohoto vydání: Redakce:"

Transkript

1 1/2014: Speciální vydání k 20 ti letů A.T.I.C. ČR ( ) Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 20 let Asociace turistických informačních center ČR 1 20 let A.T.I.C. ČR Členské fórum v Krnově 2 Historie A.T.I.C. ČR 7 8 Členská fóra A.T.I.C. ČR Počet členů A.T.I.C. ČR 9 Průzkum TIC Perličky z Informačních center 12 Představujeme členy rady A.T.I.C. ČR Oslava 20 let výročí založení asociace byla zahájena přípravou výroční konference A.T.I.C. ČR. Ta se uskutečnila v pátek 7. března 2014 na výstavišti Černá Louka v Ostravě v rámci veletrhu cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství. Téma konference Turistická informační centra v ČR a jejich přínos pro rozvoj cestovního ruchu se více zaměřilo na zhodnocení historie, současného stavu a pohledu na turistická informační centra z pozice odborné veřejnosti. Konference se konala pod záštitou ministryně Ministerstva pro místní rozvoj Mgr. et Mgr. Věry Jourové, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivana Strachoně a generálního ředitele agentury CzechTourism Ing. Rostislava Vondrušky. Po úspěšném zavedení Jednotné klasifikace TIC v roce 2013 přijde letos na řadu zvýšená propagace asociace. březen 2014 Jarní členské fórum se uskuteční v Krnově Redakce: Sekretariát A.T.I.C. ČR Mgr. Jan Matouš Tyršova Polička Tel.: Ve dnech dubna 2014 se uskuteční první letošní společné jednání členů A.T.I.C. ČR, pracovníků informačních center. Po Táboře se jednání členského fóra přesunuje zpět na severní Moravu a štafetu organizátora přebírá město Krnov. Na tradičním jednání bude zrekapitulována činnost asociace v uplynulém půlroce, projednány výsledky hospodaření za rok 2013 a další záležitosti asociace. Druhá část jednání nabídne informace o zajímavých projektech česko -polské spolupráce, mobilních průvodcích a aplikacích, budou zde prezentovány zajímavosti z oblasti a místní turistické nabídky. Po jednání se mohou účastníci členského fóra těšit na prohlídku Synagogy a Flemmichovy vily (Městského muzea), alternativně bude pro zájemce prezentována enkaustika (malba žehličkami). Program bude opět dvoudenní, kdy druhý den bude určen k poznávání vlastního místa konání členského fóra a oblasti. Dopoledne je na programu prohlídka koncertní síně (s koncertem), kostela sv. Benedikta a návštěva Střediska volného času, odpoledne pak výjezd do Polska na prohlídku Prudniku. Srdečně zveme členy asociace k účasti na členském fóru.

2 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 2 Historie A.T.I.C. ČR Asociace byla založena jako Asociace turistických informačních středisek České republiky A.T.I.S. ČR dne Ustavující členské fórum se konalo dne v Praze. Dnešní název - Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) - je registrován od K založení asociace bylo inspirací vyhlášení projektu NIRES (Národní informační a rezervační systém turistiky) v prosinci roku 1993 pod Ministerstvem hospodářství. Řešitelkou projektu byla Jaroslava Polanská, která se později stala jednatelkou společnosti TIC s.r.o., tedy zástupkyní dodavatele služeb sekretariátu asociace v období od do Snaha uvést projekt v život vedla k založení Asociace turistických informačních středisek ČR, která měla zájem jej uskutečnit. Za účelem získání grantu schválila rada A.T.I.S. ČR na svém 1. jednání dne globální strategii a program k získání grantu, divize (oddělení) pro získání grantů, jejich obsahovou náplň a program a také zástupce A.T.I.S. v divizích. A.T.I.S. měla být garantem projektu, TIC s.r.o. provozovatelem. Projekt nakonec nebyl realizován. Nahromaděná invence a zpracované podklady posléze vedly k vytvoření regionálního informačního systému (RIS), který pro asociaci dodávala firma Ecodate. Část nákladů nesla firma a velkou část nákladů nesla samotná TIC nad rámec členského příspěvku. Za stěžejní cíl, který si tehdy asociace dala, byl považován úkol stát se postupně centrem celorepublikové informační sítě v rámci cestovního ruchu a tím přispět k lepší informovanosti našich i zahraničních turistů, obyvatel měst, obcí a také podnikatelských subjektů. Snahou bylo vytvořit software (program), který by byl pro všechna turistická informační střediska zajímavý, ekonomicky únosný, přehledný a efektivní. V počátcích po založení asociace bylo značné úsilí věnováno tomu, aby se asociace co nejrychleji dostala do povědomí turistických informačních středisek, republikových institucí, organizací a subjektů, které mají co do činění s cestovním ruchem. Byla tu také očekávání komerčního charakteru, což je dobře čitelné ze smlouvy o zajištění práce na agendě asociace, na jednu stranu s bezplatnými službami a na druhou zase zahalenou do obchodního tajemství. Cíle byly vysoké (již v průběhu r navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, iniciovat legislativní úpravy zákonů, vyhlášek, norem pro rozvoj cestovního ruchu, vytvořit systém monitorování a sběru dat dle kategorizace informačních středisek, provádět školení pracovníků informačních středisek, vydat informační bulletiny apod.). Cíle však nebyly naplňovány a tak později docházelo k rozladění členů se situací. Asociace se dívala do sebe a zaplétala se do komplikovaných smluvních sporů s méně přehlednou finanční situací. Svoji negativní roli sehrálo vyzdvihování a deklarace řešení obecných cílů, tedy že asociace bude spolupracovat na úpravách legislativy v cestovním ruchu, předkládat vlastní návrhy institucím, prosazovat zájmy členů v mezinárodní oblasti, nebo vytvářet podmínky pro rychlejší rozvoj cestovního ruchu. Tyto cíle však nebyly a ani prakticky nemohly být dosahovány jednak proto, že byly neměřitelné a také proto, že A.T.I.S. nemělo dostatek pracovníků ani finančních zdrojů na tak rozsáhlou činnost. Členové ani po několika letech neviděli posun, že by to někam vedlo. Naopak řada z nich v druhé polovině 90. let bojovala s nedostatkem financí na provoz infocenter i potřebné technické vybavení. Málo průhledné vztahy mezi TIC s.r.o. a A.T.I.S. vedly k rozporům na jednáních. V důsledku těchto rozporů se zastavilo zvyšování členské základny a v letech došlo i na ukončování členství v organizaci. Na přelomu let 1995 až 1996 došlo navíc ke sporům o ochrannou známku A.T.I.S. s A.T.I.S. Bruntál, která vedla ke změně názvu na dnešní A.T.I.C. ČR. Po vyjasnění existenčních otázek reagovala asociace změnami v cílech, které se začaly více zaměřovat na každodenní starosti turistických informačních středisek. Někdejší nenaplněná očekávání členů i osob v managementu asociace vedla k postupné personální výměně, která byla gradována rozšířením rady asociace na 14 zástupců v souvislosti s ustanovením krajů v roce 2002, kdy každý kraj získal do rady jednoho zástupce. Přicházeli noví členové, kteří chtěli asociaci pomoci na základě svých znalostí a zkušeností z práce v informačním centru.

3 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 3 Historie A.T.I.C. ČR V letech probíhala stabilizace pravidel fungování asociace a členské základny, v tomto období začal vzrůstat počet členů A.T.I.C. ČR. Růst členské základny pokračuje až do současnosti. V letech 1998/1999 (oba roky ročník I.) začala A.T.I.C. ČR vydávat tištěný Zpravodaj, který byl ukončen při VI. ročníku v roce Nákladnost tisku a standardizace nových technologií v komunikaci (web, ) vedla v roce 2006 k náhradě tištěného vydání za elektronický bulletin Zpravodaj A.T.I.C. ČR, který je rozesílán na TIC dodnes. Roku 1999 byla vydána po vzoru Slovenska (AICES) první tištěná mapka ČR s vyznačením členských TIC, začala se diskutovat prezentace asociace na internetu a metodické příručky. K 5. výročí asociace byly vyrobeny první Článek ve Zpravodaji A.T.I.C. ČR z května 2001 propagační předměty - propisky s logem a kalendáříky. V pozdějších letech se objevily i kšiltovky a trička. Rada odsouhlasila také změnu přijímání nových členů a statut čekatele. Objevil se první úspěch spolupráce s ČCCR v podobě označení členských TIC v adresáři všech TIC hvězdičkou. Roku 1999 uzavřela asociace smlouvu o spolupráci s asociací TIC na Slovensku (AICES) a následného roku 2000 uskutečnila zájezd pracovníků TIC na Slovensko. V letech měla rada vytvořenu tzv. ediční sekci, která udržovala kontakty s několika vydavateli map na základě obecné nefinanční smluvní spolupráce a finančních příspěvků Mapcentru České Budějovice určených na tisk map. V roce 2002 např. nakoupila asociace mapy ČR s adresářem TIC a dále pak mapy a autoatlasy do archivu ATIC. Mapy ČR s adresářem TIC z roku 2002 Pro radu asociace se vztahy mezi zástupcem ediční sekce a vydavateli stávaly stále více nečitelné a pro A.T.I.C. ČR méně výhodné, proto byla činnost sekce ukončena přenesením spolupráce s vydavateli map na sekretariát. V roce 2001 se zájemci z řad členů asociace zúčastnili pod hlavičkou A.T.I.C. ČR veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Pro druhé desetiletí asociace je typické směřování k profesionalizaci práce organizace a turistických informačních center. V asociaci se diskutuje nulový vliv státu a tím i nezájem finančně podporovat ze státního rozpočtu provoz informačních center. CzechTourism v roce 2003 zavádí prvních několik pravidel požadavků na TIC z důvodu odlišení skutečných TIC od těch, které používají symbol i pouze jako nálepku pro lákání turistů na své služby. Pravidla posléze nabobtnají na soubor desítek požadavků. V asociaci přetrvává požadavek na finanční podporu státu informačním centrům. Období v letech je charakteristické intenzifikací jednání se státními institucemi a tvorbou přesnějších pravidel pro činnost TIC. V roce 2003 asociace vydala Adresář informačních center A.T.I.C. ČR, v dosud nejpočetnějším nákladu ks. Na rozdíl od předchozích let se již materiál neprodával a byl distribuován prostřednictvím TIC návštěvníkům zdarma.

4 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 4 Historie A.T.I.C. ČR V roce 2004 získala asociace grant na vydání prezentace TIC. A.T.I.C. ČR vydala brožuru Turistická informační centra v rozsahu 100 stran, kde se prezentovalo 200 informačních center a 200 nezajímavějších pamětihodností ČR (spolufinancováno MMR prostřednictvím státního programu podpory cestovního ruchu). Novinkou roku 2005 z dílny asociace byla brožura Abeceda turistického informačního centra, která popisuje, jak by mělo správně TIC fungovat, vč. uvedení zdrojů informací, vybavení kanceláře, požadavků na aktualizaci informací, rozpočtu TIC apod. také diskutovat aktualizace kategorizace TIC v ČR v souvislosti s průzkumy činností TIC v letech 2008 a Tyto průzkumy byly poprvé realizovány prostřednictvím elektronického dotazníku na webu asociace na rozdíl od roku 2004, kdy byl průzkum realizován vyplněním dotazníku a zasláním prostřednictvím u. Světlo světa v roce 2009 spatřilo 3. aktualizované vydání Adresáře informačních center A.T.I.C. ČR, TIC celé ČR (náklad ks). Novinkou roku 2009 bylo vytvoření soutěže popularity a oblíbenosti TIC Informační centrum roku. Partnerem soutěže se staly Deníky Bohemia, na jejichž webu se posílají hlasy oblíbeným TIC. Soutěž byla v dalších letech rozšířena o mystery shoping v informačních centrech umístěných na předních místech. V roce 2005 padlo rozhodnutí certifikovat činnost ATIC ČR podle normy ISO. V roce 2006 je činnost asociace poprvé certifikována dle ISO 9001:2001. Asociace si certifikaci udržuje až do současnosti. V tomto roce je opětovně vydána brožura Abeceda turistického informačního centra. S nastavením kvality služeb A.T.I.C. ČR svým členům je v letech realizován projekt dosud nejrozsáhlejšího třísemestrálního vzdělávání pracovníků TIC (financováno z Evropského sociálního fondu, rozpočet cca 1 mil. Kč)) s výsledkem 108 proškolených pracovníků TIC. V rámci vzdělávacího projektu byly vydány první učební texty (skripta) pro pracovníky TIC s názvem Informační centrum -provoz a služby v kontextu EU. Od roku 2009 až dosud pokračuje vzdělávání pracovníků TIC již z vlastních prostředků v jednotlivých krajích ČR. V roce 2008 probíhala řada jednání a konzultací s MMR o projektu na zkvalitnění služeb TIC financovaného z Evropských fondů. Výsledkem dlouholetých jednání byla realizace jednotné klasifikace TIC v ČR v roce A.T.I.C. ČR v roce 2008 vstoupila do Kolegia cestovního ruchu ČR, vydala opětovně Adresář informačních center A.T.I.C. ČR a distribuovala jej na všechna členská TIC (náklad ks). V roce 2009 byl Českou Televizí natočen a odvysílán vzdělávací film o informačních centrech v rámci seriálu Služby v našich službách. Začala se V roce 2010 se asociace podílela na rozsáhlém průzkumu TIC v ČR a jejich služeb v kontextu evropských informačních center. Řešitelem projektu byla firma Interkvality, dotazníková šetření byla zaměřena na zřizovatele TIC, pracovníky TIC a veřejnost, která hodnotila služby TIC. Turistická informační centra v šetřeních uspěla. Při hodnocení na škále známek od 1 do 5 se výsledek pohyboval v různých výstupech hodnot mezi 1,1 až 1,5 (známkování jako ve škole). Další projekt, který A.T.I.C. ČR chtěla financovat z programu MMR za pomoci fondů EU, byl zaměřený na získání originální aplikace do mobilních telefonů. Aplikace mohla být stahována v TIC a měla umožnit získání přehledných informací o turistické nabídce v daných oblastech. Projekt asociace byl nejdříve MMR schválen a poté zrušen.

5 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 5 Historie A.T.I.C. ČR Asociace se v tomto roce zapojila jako partner také do projektu agentury CzechTourism zaměřeného na monitoring návštěvnosti. TIC získala software, pomocí něhož monitoruje počet návštěvníků domácích a zahraničních, případně další údaje dle vlastního uvážení a to vše v elektronické podobě. Data z celé ČR sbírá CzechTourism, který je průběžně zveřejňuje a poskytuje veřejnosti. Dále se asociace zabývala vypracováním prezentační strategie, která vyústila v roce 2012 ve zpracování jednotného vizuálního stylu a nového loga A.T.I.C. ČR. Zřejmě největším úspěchem roku 2010 bylo dosažení aktualizace katalogu prací (v říjnu 2010), kdy se do katalogu prací dostal popis práce pracovníka TIC. To později pomohlo mnohým pracovníků informačních center v jejich adekvátnějšímu platovému ohodnocení a zařazení do vyšší platové třídy. Intenzivněji se pokročilo v aktualizaci kategorizace ATIC z roku Výsledkem bylo přijetí nové kategorizace a certifikace TIC v ČR na členském fóru v Holešově v dubnu Bylo upraveno spektrum kategorií na 3 skupiny A, B a C, zahrnující značně podrobnější a přesnější požadavky na služby TIC a zahájeny pravidelné kontroly všech členských infocenter. Počtvrté byl vydán Adresář informačních center A.T.I.C. ČR v nákladu ks. Rok 2012 přinesl jednotný vizuální styl asociace, který se následně projevil na všech tiskových výstupech. Byly upraveny a modernizovány webové stránky, včetně cizojazyčných mutací. Na podzim byla podepsána dohoda s agenturou CzechTourism na sjednocení certifikace turistických informačních center. Dohoda se odrazila v zavedení společného systému Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR od dubna Asociace se podílela v roce 2012 na stanovení kvalifikace pracovníka a vedoucího TIC v rámci národního systému profesí a kvalifikací a dále vytvořila požadavky na provoz, znalosti a komunikaci pracovníka TIC s klienty, tzv. kvalitativní parametry obsluhy návštěvníků pracovníky TIC a zapojila se do pilotního projektu utajených kontrol TIC (mystery shoping). Rok 2013 byl stěžejní pro vytvoření a zavedení Jednotné klasifikace TIC. Asociace se zhostila kompletní administrace JK TIC a administrovala i certifikaci 79 nečlenů. Jako již řadu let předtím proběhly v tomto roce vzdělávací semináře pro pracovníky TIC v krajích ČR, prezentace v odborných časopisech, soutěž Informační centrum 2013, soutěž o nejhezčí pohlednici roku 2013, poprvé byly vydány členům členské listy, byla uskutečněna 2 členská fóra a odborný zájezd do Vyššího Brodu. Sekretariát prošel certifikací dle ISO 9001:2008, proběhly kontroly více než 200 členských TIC a mystery shoping zájemců z řad certifikovaných TIC. V závěru roku byla zahájena příprava oslav výročí 20 let A.T.I.C. ČR, příprava prezentačních předmětů, stojánků pro jmenovky pracovníků v kancelářích TIC atp. S odstupem 5 let proběhl 3. dotazníkový průzkum. Prezentace činnosti TIC a asociace probíhá intenzivně prostřednictvím webových stránek, časopisu C.O.T. Business (11 x ročně), vlastního elektronického bulletinu a ové komunikace s členy asociace (cca 35 x ročně).

6 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 6 Historie A.T.I.C. ČR Standardizace a kategorizace Zavedení standardizace a kategorizace na 2. jednání členského fóra v říjnu 1995 bylo cíleno na větší důvěryhodnost veřejnosti k činnosti turistických informačních středisek a také ke stanovení minimálního standardu s ohledem na skutečnost zvyšování počtu informačních středisek různých zřizovatelů v turisticky exponovaných městech, poskytující službu v různé kvalitě. Pravidla byla adekvátní tehdejší době. Každý stupeň kategorizace (A, B, C, D) měl své nároky na otvírací dobu, rozsah informací a jazykovou vybavenost pracovníků a požadoval splnění minimálního standardu služeb. Již v letech začaly probíhat jednání mezi asociací a Českou centrálou cestovního ruchu (ČCCR) o vytvoření jednotné certifikace v rámci České republiky. Obavy, aby při schválení celostátní kategorizace nedošlo k zmenšení počtu kategorií, se paradoxně naplnily v letech , kdy došlo k opačnému efektu: ČCCR vytvořila vlastní jednodušší certifikaci bez kategorizace. Ta se během 10 let rozrostla na systém požadavků mnohem početnějších, než kategorizace A.T.I.C. ČR. Do roku 1999 byli noví členové přijímáni automaticky po podání přihlášky a úhradě ročního členského poplatku. V dalších letech došlo k úpravě v tom smyslu, že nový člen asociace se stával čekatelem a před přijetím do asociace musel být zkontrolován pověřenou osobou. Kategorizace A.T.I.C. ČR z roku 1994 byla ukončena na členském fóru v Holešově přijetím nové Klasifikace a certifikace turistických informačních center A.T.I.C. ČR. Ta byla ukončena na členském fóru ve Frýdku-Místku přijetím Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. Jednotná informační síť asociace Asociace na přelomu let 1995 a 1996 přišla s představou vybudovat jednotný informační systém pro všechny členy. Realizace byla svěřena firmě ECOdate z Kadaně. Informační a rezervační systém (RIS), později upgradován na Win RIS. Systém zabezpečoval sběr a přenos dat mezi jednotlivými informačními centry - z TIC v oblasti do regionálního centra, které informace sbíralo, ukládalo do centrály v Praze a odtud zase mohly být informace získávány v zapojených TIC. Tím byl omezeně (počtem zapojených zdrojů informací) zajišťován přístup TIC k datům z jiných regionů ČR. Problémové bylo, že ne všechna infocentra data pravidelně obnovovala, zejména ta, která měla navíc svoji vlastní databázi. Aktivně projekt fungoval do roku 1999, oficiálně byl ukončen v roce 2006, kdy již řadu let nebyl využíván, protože jej nahradil internet. Zdroje informací: archiv A.T.I.C. ČR, článek Pět let asociace, autor: Mgr. Naděžda Jahodová, 1999 Statutární osoby - prezidentové ATIC ČR: Zlatko Voráček, Hořice: do Ing. Jiří Pavlík, Praha: Miroslav Foltýn, Klášterec nad Ohří: Pavel Hlaváč, Milovice: od dosud Zajištění sekretariátu: TIC s.r.o., sídlem v Praze zastoupené Mgr. Františkem Hrabánkem od do TIC s.r.o. se sídlem v Praze zastoupené Jaroslavou Polanskou od do TIC Klášterec nad Ohří, v období Mgr. Naděžda Jahodová, Neratovice, v období Informační centrum Kam na Pardubicku s.r.o. zastoupené Luďkem Šormem, se sídlem v Pardubicích, následně v Rábech u Pardubic, v období Bc. (později) Ing. Štěpánka Radostná (2014 provdaná Lipovská), sídlem v Praze v období Mgr. Jan Matouš, sídlem v Poličce v období dosud Financování financování z členských příspěvků, smlouva na provoz sekretariátu bez definování finančního plnění, plnění obecně vázáno na obchodní tajemství, zmiňován grant, následné vyrovnání nedostatečně transparentních závazků Od financování z členských příspěvků

7 Zpravodaj ASOCI ACE TURISTICKÝC H INFORM AČNÍCH CENTER ČESKÉ REPUBLIKY 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 7 Historie A.T.I.C. ČR Přehled členských fór ATIC ČR Brno, Praha Brno, Praha Brno, Praha, Praha Praha, Pardubice Kroměříž, Ústí nad Labem Jihlava Kladno, Rožnov pod Radhoštěm Litomyšl, České Budějovice Uherské Hradiště, Praha Ostrava, Sokolov Olomouc, Ráby Mikulov, Český Krumlov Zlín, Liberec Vsetín, Karlovy Vary Polička, Loučeň Jeseník, Klášterec nad Ohří Holešov, Jihlava Frenštát pod Radhoštěm, Poděbrady Frýdek-Místek, Tábor Krnov, Plzeň Jeseník 2010, Rejvíz Karlovy Vary 2008, večerní program Holešov 2011, v Kroměříži Klášterec nad Ohří 2010, na zámku Vsetín 2008, u Zvonice na Soláni Poděbrady 2012, odborný zájezd Jihlava 2011, v pivovaru Polička 2009, rekord největšího loga i Frýdek-Místek 2013, golf Čeladná Frenštát pod Radhoštěm 2012, soutěž

8 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 8 Přehled počtu členů od založení do současnosti K datu členů čekatelů * * * * * * * * K datu členů čekatelů * Zavedení čekatelské doby od listopadu 1999

9 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 9 Více než 4,5 miliónu návštěvníků za rok v informačních centrech V roce 2011 prošlo 275 turistickými informačními centry z řad našich členů i nečlenů 4 milióny 672 tisíc 778 návštěvníků. V roce následujícím (2012) to bylo dokonce o více než turistů více. Do informačních center tehdy zavítalo 4 milióny 728 tisíc 140 návštěvníků. Průzkum se zaměřil na řadu skutečností, které jsou s provozem infocentra svázány. Výsledky v následujících tabulkách vycházejí z 244 vyplněných dotazníků.

10 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 10 Průzkum Informačních center 2013: pracovníci TIC Průzkum se kromě vlastních činností infocenter zaměřil také na pracovníky TIC. Ukázal mimo jiné, že se za uplynulých 5 let proměnila věková struktura pracovníků. Počet pracovníků ve věku let poklesl více, než o polovinu, snížil se také počet letých a naopak se zvýšilo množství zaměstnaných ve věku let. Pokud porovnáme, jak se za 5 let změnil poměr žen a mužů mezi pracovníky TIC, pak je zřejmé, že stále velmi výrazně převažují ženy (87,2 %), přičemž množství žen na pozici pracovníka TIC se oproti roku 2009 ještě zvýšilo o 1,8%. Významně se za uplynulé období mezi průzkumy také zvýšila vzdělanost pracovníků TIC u VŠ vzdělání bakalářského o 7,9% a VŠ úplného o 6 %.

11 Zpravodaj ASOCI ACE TURISTICKÝC H INFORM AČNÍCH CENTER ČESKÉ REPUBLIKY 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 11 Perličky z Informačních center Kulturní: Telefonicky do/z Litomyšle: Dobrý den, já jsem teď na Doubravce a někde tady hrají Telefonický dotaz: Kabáti. Nevíte, kde přesně? Někde je tady slyším. Dobrý den, nefunguje mi telefon, nevíte, co mám dělat? - ale vždyť jste se k nám právě dovolala... aha, tak Vám děkuji za pomoc Vražedná z Plzně: Dobrý den, prosím Vás, poraďte mi, jak dostanu krev Dvakrát ze života z Frýdku-Místku: z textilie? Kdy mi letí nejbližší vrtulník na Bahamy? - Musíte ji vyprat ve studené vodě. Kdy bude zase na tržišti ta paní prodávat svíčky? Má je Takže ten flek na koberci namočím ve studené vodě? o 2,- Kč levnější než v drogerii! Hygienická: Kde se můžu v Plzni osprchovat, abych u toho měl soukromí? Orientační z Hořic: Dobrý den, potřebuju se dostat zpátky do Lázní Buštěhradu, ale předtím je nějaká vesnice, kde se narodil Rais... - Tak to potřebujete do Lázní Bělohradu a ta vesnice je Miletín. Narodil se tam K. J. Erben Nákupní z Chebu: Kde se dá koupit burčák? Kde se dá koupit hovnocuc? Kde se dá koupit urna? Kde si může nechat člověk vsadit diamant do zubu? Turista v Kyjově: Brý den, máte takové to to reklamní s těma vesnicema? - Myslíte mapu? Jo, mapu. Špačci? Zásadně nenakupují! Kreslené vtipy pro A.T.I.C. ČR s laskavým svolením autora: Milana Kocmánka z Lanžhota.

12 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 12 2 otázky pro členy rady: 1) Jak by podle Vás měla vypadat turistická informační centra za 20 let a jaké služby by měla nabízet? 2) Kde má tuzemský cestovní ruch rezervy, co by se mohlo zlepšit a naopak, které dnešní aktivity považujete za přínosné? Představujeme členy rady A.T.I.C. ČR Bc. Jitka Lučanová Olomoucký kraj Záliby: práce v IC, kultura, v zimě lyžování, v létě kolo a poznávání zajímavých míst v ČR, četba 10 let práce v IC Olomouc 1. Doufám, že určitá podoba informačních center bude stále zachovaná a že spolu lidé budou mít stále chuť hovořit. IT technologie nejsou všeobjímající službou ani v cestovním ruchu. Podle demografických ukazatelů populace stárne a tito stárnoucí lidé jsou zvyklí komunikovat a doufejme, že v informačních centrech budou stále nacházet příjemné a komunikativní pracovníky, kteří budou schopni jim odpovídat na jejich dotazy. 2. V regionech na východ od Prahy stále vidíme malou podporu rozvoje domácího cestovního ruchu, i když se to poslední dobou lepší. Myslím, že větší pobídky do cestovního ruchu z regionálních úřadů by také přispěly k jeho rozvoji. Kraje často dělají plošnou reklamu a často zapomínají na základní podporu služeb. Někdy velké finanční obnosy za různé katalogy a podobné tištěné materiály by spíše pomohly lidem při provozování jejich služeb v cestovním ruchu. Jde jen o to změnit ty šuplíky, z kterých se peníze vydávají a tím i změnit způsob podpory a pohledu na problémy. 1. I za 20 let stále vidím práci IC v rukou odborníků a jejich služby budou stále na profesionální úrovni odpovídající době. Bc. Pavla Julinová Zlínský kraj Záliby: cestování, sport zaměstnanec IC od DCR má co nabídnout, lidé chtějí zážitky a ty DCR nabízí, rezervy vidím v marketingu destinací. Ing. Lenka Horejsková Jihočeský kraj místostarostka města Tábor viceprezidentka asociace Záliby: cestování, fotografování, divadlo, hudba, 21 let v cest. ruchu 1. Jistě bude řada nových informačních technologií a zařízení, ale tím nejdůležitějším by měl zůstat člověk. Úsměv, vstřícnost, profesionalita pracovníků infocenter a spokojený turista, který si z íčka odnáší víc než jen přehled informací, ale i inspiraci, chuť poznat dané místo, zažít něco výjimečného a znovu se vrátit. 2. Velké rezervy jsou ve spolupráci jak mezi podnikatelskou a veřejnou sférou, tak mezi jednotlivými podnikateli, obcemi a regiony. V našem kraji například chybí systematická podpora činnosti infocenter, kterou se snažím podnítit. Na druhé straně se zlepšila komunikace s krajským úřadem a vítaná je podpora prostřednictvím krajských i evropských grantů. Pavel Hlaváč 53 let Středočeský kraj Prezident asociace Záliby: 4 dcery, cestování, příroda, památky, vodní turismus 1. Moderní TIC s moderní audio technikou a spoustou informací o turistické nabídce v místě a okolí. Možnost přímého objednání všech služeb v turistické nabídce. Vždy by pak měl být zachován osobní kontakt se zákazníkem-turistou. 2. Nutnost schválení zákona o cestovním ruchu a podpory cestovního ruchu ze strany krajů. Nutnost spolupráce s OCR nebo DM v krajích a turistických regionech a oblastí. Užší spolupráce s profesním svazy v rámci cestovního ruchu, jako AHR, ATUR, AP, AK ČR apod. Zřízení odboru pro DCR na ČCCR. Za přínosné považuji školení pro členy A.T.I.C. ČR a setkávání v rámci všech TIC v ČR.

13 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 13 2 otázky pro členy rady: 1) Jak by podle Vás měla vypadat turistická informační centra za 20 let a jaké služby by měla nabízet? 2) Kde má tuzemský cestovní ruch rezervy, co by se mohlo zlepšit a naopak, které dnešní aktivity považujete za přínosné? Michaela Bělinová, DiS. Královéhradecký kraj Záliby: manžel, 2 děti, pes Ben, křeček Max, 2 myši a 2 papoušci moje rodina, posezení s přáteli u dobrého vína, nikdy nevynechám příležitost se zasmát, setkání s výjimečnými lidmi ale každý je výjimečný. 13 let práce v TIC 1. Jak budou TIC vypadat za dvacet let je opravdu těžká otázka. Budou vůbec ještě fungovat, nebo se přetransformují jen do jiné podoby v souvislosti s rozvojem informačních technologií? Nevím, ale přála bych si, aby byla schopná rychle reagovat na celkový vývoj společnosti, na měnící se požadavky a nikdy se nestala přežitkem dob minulých. Věřím, že lidský kontakt nebude nahrazen jen vyhledávači na internetu 2. Naším největším nedostatkem a handicapem v současné době je to, že nejsme schopni a možná i ochotni dostatečně spolupracovat v úrovni horizontální (tedy jednotlivé subjekty mezi sebou) i vertikální (s orgány státní správy a samosprávy) a nabídnout návštěvníkovi komplexní služby sahající za hranice naší působnosti. Spolupráce, orientace na potřeby a přání zákazníka je alfa a omega turizmu. Ale musím také uznat, že situace se za poslední léta zlepšila a doufám, že tento trend bude pokračovat. Představujeme členy rady A.T.I.C. ČR Monika Konvičná Moravskoslezský kraj Záliby: fotografování, turistika, zdravý životní styl V cestovním ruchu od roku 2003, 6 let v informačním centru 1. Za 20 let udělají informační technologie určitě veliký krok dopředu. Myslím si, že TIC budou spíš než kamennými provozovnami, virtuálními centry, nabízející svým návštěvníkům zcela jiné formy poskytování informací. Virtuální a interaktivní prohlídky služeb a turistických míst budou samozřejmostí. Role informačních center se posune více od osobního poskytování informací k umísťování takových informací do virtuálního prostředí a informačních aplikací. 2. Tuzemský cestovní ruch má zcela jistě co nabídnout. Ve srovnání s konkurencí však musíme trvale usilovat o vysokou kvalitu služeb a o produkty s přidanou hodnotou pro návštěvníky. Bariérou rozvoje cestovního ruchu je nízká míra spolupráce a síťování mezi subjekty poskytujícími služby v cestovním ruchu. Vždy platilo a platit bude, že sebelepší produkt potřebuje také kvalitní marketing a propagaci. Myslím si, že to našemu cestovnímu ruchu chybí. Petr Slepička Kraj Praha Záliby: cestovní ruch, sport, šipky, gastronomie v cestovním ruchu od roku 1994, v TIC od února Věřím, že dříve jak za 20 let budou TIC jednotná směrem k veřejnosti, budou předkládat jednotným způsobem nabídku svého regionu, aby se mohl návštěvník lépe orientovat. Reálně pak vidím TIC za 20 let převážně v on-line módu, kde budeme téměř denně aktualizovat informace z regionu v elektronických médiích. 2. Velké rezervy vidím ve vzájemné komunikaci regionů, převážně vyplývající z legislativy, financování projektů a až nesmyslného dlouhodobě nekoncepčního vypisování dotací, ROPů apod. Turista nevnímá hranice regionu! Kvalita služeb napříč ČR je na výborné úrovni a pozitivně vnímám pokračující snahy o udržení této kvality a další modernizaci služeb v oblasti DCR.

14 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 14 2 otázky pro členy rady: 1) Jak by podle Vás měla vypadat turistická informační centra za 20 let a jaké služby by měla nabízet? 2) Kde má tuzemský cestovní ruch rezervy, co by se mohlo zlepšit a naopak, které dnešní aktivity považujete za přínosné? Představujeme členy rady A.T.I.C. ČR Bc. Pavlína Kuchtová Liberecký kraj Záliby: cyklistika, in-line bruslení, snowboarding, lyžování, aerobic, pilates a jóga, divadlo, kino, koncerty, cestování, spánek 7 let v informačním centru 1. Vzhledem k velkému pokroku doby i moderních technologií za uplynulých 20 let si netroufám odhadnout vývoj informačních center a jejich služeb. Jen pevně věřím, že využívání moderních technologií nebude až tak dramatické, aby zcela odstranilo lidský faktor, který je v tomto oboru velmi důležitý. 2. Informační centra jsou bohužel často opomíjena jako partner pro propagaci. Praxe je taková, že co si informační centrum samo nezjistí, tak neví, popř. nemá. Rezervy vidím v komunikaci a spolupráci se všemi subjekty CR v místě působení IC. Přínosnou aktivitou, které velmi fandím, jsou setkání pracovníků informačních center. Vzájemná výměna zkušeností s osobním kontaktem je pro naši práci k nezaplacení. Mgr. Simona Sýkorová Plzeňský kraj Záliby: cestování, lyžování, výlety na motorce, fotografování, kultura 9 let v informačním centru 1. TIC by měla být nyní i za 20 let místem, kde jsou poskytovány kvalitní a komplexní informace o daném městě a jeho širokém okolí a to jak turistům, tak místním obyvatelům. Místem, kde je návštěvníkům fajn a kam se rádi vracejí. 2. V kvalitě poskytovaných služeb. Ve vzájemné komunikaci různých subjektů cestovního ruchu. Za přínosné považuji jednotnou certifikaci, která výrazně přispěla ke zvýšení úrovně a to jak ve vybavení TIC, tak v kvalitě poskytovaných služeb. Lukáš Plachý, DiS. Jihomoravský kraj Záliby: MTB cyklistika, plavání, počítačové hry, spánek 6 let v informačním centru 1. Informační centra by v budoucnu měla být schopna prezentovat veškerou nabídku turistických atraktivit, které jsou v dané lokalitě/regionu k dispozici a ve spolupráci s poskytovateli služeb okamžitě vytvářet a distribuovat produkty šité přímo na míru individuálním přáním návštěvníků. Jako nástroj pro generování těchto výstupů jim bude sloužit informační systém s podporou nejmodernějších technologií založený na principu propojení s veškerými datovými zdroji, sociálními sítěmi, mobilními aplikacemi apod. 2. Nedostatky spatřuji hlavně v oblasti koordinace cestovního ruchu na národní úrovni díky nejednotnému přístupu dotčených organizací, nedokonalým vazbám mezi koncepcí rozvoje a platnou legislativou. Na regionálních a místních úrovních se také uplatňují neefektivní schémata řízení turismu, často způsobená nefunkční komunikací mezi organizacemi. Velkým přínosem a pozitivním faktorem pro další rozvoj cestovního ruchu jsou vznikající národní a odvětvové certifikace zvyšující celkový rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

15 1/2014 Speciální vydání k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR ( ) Strana 15 2 otázky pro členy rady: 1) Jak by podle Vás měla vypadat turistická informační centra za 20 let a jaké služby by měla nabízet? Ing. Simona Janoušová Ústecký kraj Záliby: hudba, film, sport, literatura, cestování 3 roky v informačním centru 1. Díky technologickým pokrokům mnohé služby a produkty poskytované na turistických infocentrech nahradí moderní technologie (mobilní průvodce, virtuální prohlídky a jiné), které jsou dostupné již v dnešní době. Turistická infocentra by měla neustále zlepšovat své služby a především klást důraz na osobní kontakt se zákazníky, včetně nabízených služeb (např. klientům individuálně sestavovat turistické programy dle požadavků, zajištění jedno či vícedenních pobytů včetně ubytování, stravy, zážitků atd.). 2. Rezervy v tuzemském cestovním ruchu se dle mého názoru nacházejí například v nedostatečném přístupu turistických cílů pro handicapované klienty, další rezervy jsou v sortimentu suvenýrů. Nutné je nabízet moderní a přitažlivé materiály propojené s moderními technologiemi. Za přínosné a dobře řešené považuji nabídky zaměřené na rodiny s dětmi, dále různé turistické slevové karty (např. 4K karta na oblast Dolního Poohří, Rodinné pasy aj.). Mgr. Miloš Krejčí Pardubický kraj Záliby: Dobra nálada, dobré jídlo a pití, volejbal, nohejbal, cestování, novinky v poznáváni světa a jeho tajemství, nej manželka a dva synové. 13 let v informačním centru 1. Člověk se nemění, jen si přizpůsobuje prostředí. Pravděpodobně si budeme moci odkudkoli projít virtuálně a pocitově docela věrně jakoukoli zajímavost s volbou trasy a zážitků či si objekt svého zájmu i s podrobnostmi na 3D tiskárně doma vytisknout jako těžítko nebo na zahradě jako altánek. Ale vždycky budou lidé dávat přednost nenahraditelnému osobnímu kontaktu s jiným člověkem. Turista si sice bude moci kdekoli načíst informaci o městě a regionu, ale někdo důvěryhodný = TIC v regionu, ji stále nejprve bude muset ověřit a zpracovat. Dnes je TIC vnímáno hlavně jako místo věrohodného zdroje ověřených informací a jejich distributor. Brzy významně posílí úloha TIC jako mikrodestinační společnosti, regionálního/místního koordinátora cestovního 2) Kde má tuzemský cestovní ruch rezervy, co by se mohlo zlepšit a naopak, které dnešní aktivity považujete za přínosné? ruchu a volného času. TIC se transformují z míst distribuce "mrtvých" informací a letáků na lokální cestovky, které budou jako obchodní partneři velmi úzce spolupracovat s poskytovateli služeb pro volný čas a sestavovat, dodávat programy na míru i jednotlivým zákazníkům. Přizpůsobí se také otvírací doba TIC více turistům, tedy do víkendu a k podvečerům ve všední dny. Když se nepromění TIC na suchý úřad nebo naopak na byznys projekt zaměřený jen na zisk, budou turistická informační centra s milou obsluhou stále vlídnou a přívětivou tváří měst a regionů. 2. Příliš mnoho peněz z dotací na cestovní ruch rozdělují lidé v managementu obcí podle toho, co si sami myslí, že by v regionu mohli udělat za projekt bez toho, že by se zákazníků či lidí v přímém kontaktu s turisty, tedy TIC ptali, co návštěvníci skutečně očekávají. A platí to i pro MMR, či pro národního koordinátora, tedy Czechtourism, stejně jako pro část regionálních destinaček. Přínosné je setkávání pracovníků TIC, výměna zkušeností a profesní vzdělávání, vítám další zlepšování podmínek pro práci v TIC. Těším se z toho, že pracovníci různých TIC mezi sebou nejsou konkurenti, ale přátelé. Ludmila Marková Kraj Vysočina 1. Nyní jsou TIC o lidech a věřím, že tomu tak bude i za 20 let. Není nad příjemnou obsluhu íčka, která vám doporučí: co navštívit, kde se dobře najíst a kde v dané lokalitě relaxovat a přespat. Žádné mobilní aplikace toto nenahradí. Není nad osobní zkušenost a zážitek. Do aplikací na webové stránky si můžete napsat cokoli. Turista nedostatky stejně zjistí a pravděpodobně se k vám už nevrátí. 2. Čím dál více turistů a rodin jezdí za zážitkem a tak si přeji v TIC nabízet právě toto. Ale tuto problematiku neovlivním jenom já z TIC. To si musí uvědomit správci památek a jejich provozovatelé, protože průvodce, třeba hradu, mluvící jako bible, střílící letopočet za letopočtem už neletí! Průvodce v dobovém oblečení s nádechem tajemna popisující příběh je IN! Také mě trápí nedostatek zaměstnanců, které mohu mít na TIC a vidíte, jsem u financí! Toto je dané rozpočtovou skladbou organizace provozující TIC. Takže TIC jsou a budou o lidech a o penězích a toto si přeji zlepšit.

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015 Zpravodaj A S O C I A C E T U R I S T I C K Ý C H I N F O R M A Č N Í C H C E N T E R Č E S K É R E P U B L I K Y Vydání č. 4 /2014 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Novinky, veletrhy cestovního ruchu 2

Více

Zpravodaj. Vydání č. 1 /2016 Strana 1. březen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu. Redakce:

Zpravodaj. Vydání č. 1 /2016 Strana 1. březen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu. Redakce: Vydání č. 1 /2016 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: Cíle A.T.I.C. ČR a Fórum cestovního ruchu 1 Cíle asociace a Fórum cestovního ruchu 1 Jaký byl seminář v Ostravě 4.3.2016 2 Vzdělávání 2015, akce Turistická

Více

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE

4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE 4. listopadu 2015 Broumovský klášter SETKÁNÍ INFORMACNÍCH CETER KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Být členem asociace znamená: nestát "mimo" profesní dění, mít možnost se potkávat a vyměňovat zkušenosti

Více

INFORMAČNÉ CENTRÁ CESTA KU KVALITE V 21. STOROČÍ 11. LISTOPADU 2014 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

INFORMAČNÉ CENTRÁ CESTA KU KVALITE V 21. STOROČÍ 11. LISTOPADU 2014 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ INFORMAČNÉ CENTRÁ CESTA KU KVALITE V 21. STOROČÍ 11. LISTOPADU 2014 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1. HISTORIE STANDARDIZACE SLUŽEB TIC V roce 1994 byla přijata první kategorizace A.T.I.C. ČR s několika požadavky

Více

19. září Setkání TIC Pardubického a Královéhradeckého kraje - Litomyšl

19. září Setkání TIC Pardubického a Královéhradeckého kraje - Litomyšl 19. září 2016 Setkání TIC Pardubického a Královéhradeckého kraje - Litomyšl Být členem asociace znamená: nestát "mimo" profesní dění, mít možnost se potkávat a vyměňovat zkušenosti se svými kolegy, např.

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 11/15 Prioritní oblast a opatření

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Projekt PO STOPÁCH TRADIC STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 1. Název a umístění projektu Název projektu: Po stopách tradic Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského

Více

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová Když se řekne turistický produkt a produktový balíček Produkt CR cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (např. spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo

Více

PhDr. Jan. Závěšický, ředitel. PhDr. Jan Závěšický, ředitel. 25. 3. 2013, Litovel, Krajský úřad Olomouckého kraje

PhDr. Jan. Závěšický, ředitel. PhDr. Jan Závěšický, ředitel. 25. 3. 2013, Litovel, Krajský úřad Olomouckého kraje PhDr. Jan 25. 3. 2013, Litovel, Krajský úřad Olomouckého kraje Závěšický, ředitel PhDr. Jan Závěšický, ředitel O J -SCR založeno 1999 zájmové sdružení právnických osob (NGO) členská základna: 108 členů

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 2 odst.

Více

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Setkání informačních center Litomyšl

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Setkání informačních center Litomyšl Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu Setkání informačních center 19. 9. 2016 Litomyšl Úsek cestovního ruchu Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací oddělení regionálního rozvoje

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

POZVÁNKA. Společně s dalšími partnery

POZVÁNKA. Společně s dalšími partnery Město Domažlice POZVÁNKA Plzeňský kraj, Západočeská univerzita, město Domažlice, Svazek obcí Domažlicka, Státní fond dopravní infrastruktury a Asociace měst pro cyklisty Společně s dalšími partnery Ministerstvo

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Účel a potenciál turistických informačních center Monika Habichová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Účel a potenciál turistických informačních center Monika Habichová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Účel a potenciál turistických informačních center Monika Habichová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 Sladovna Písek o.p.s. Destinační management Písecko V Písku dne: 25.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Projednání vyjádření kladné vůle zahájit jednání o

Více

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Příloha č.3 Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Přehled aktivit projektu V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje informačních

Více

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 Nová

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro cestovní ruch

SEKTOROVÁ DOHODA. pro cestovní ruch SEKTOROVÁ DOHODA pro cestovní ruch Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo projektu:

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus...

Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus... Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus... istavitel.cz je nový internetový projekt, který vstoupil na trh v dubnu tohoto roku a již od svého počátku rozvířil

Více

Roční komunikační plán IROP 2015

Roční komunikační plán IROP 2015 Roční komunikační plán IROP 2015 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Zpravodaj. Vydání č. 2 /2016 Strana 1. Turistické karty a Turist Propag 2016. květen 2016. Uvnitř tohoto vydání:

Zpravodaj. Vydání č. 2 /2016 Strana 1. Turistické karty a Turist Propag 2016. květen 2016. Uvnitř tohoto vydání: Vydání č. 2 /2016 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Turistické karty a Turist Propag 2016 1 Projekt s Českou televizí 2 Vzdělávání 2016, 1. Turistpropag, členské fórum 3 Členské fórum - foto, Časopis MOJE

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

4. Kolegium Cestovního ruchu 4.12.2015, MMR, Velká zasedací místnost

4. Kolegium Cestovního ruchu 4.12.2015, MMR, Velká zasedací místnost 4. Kolegium Cestovního ruchu 4.12.2015, MMR, Velká zasedací místnost Kolegium zahájila a uvedla NM Dostálová (NM) V úvodu NM omluvila paní ministryni, která se nemohla zúčastnit z důvodu naléhavého jednání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Teplice 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR

JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR JEDNOTNÁ KLASIFIKACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR 1. SLOVO ÚVODEM 2. MINIMÁLNÍ STANDARD SLUŽEB 3. KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY 4. CERTIFIKACE TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA PROCES CERTIFIKACE UDĚLOVÁNÍ,

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Zpravodaj. Vydání č. 3 /2012 Strana 1. Uvnitř tohoto vydání: říjen 2012. Redakce: www.aticcr.cz

Zpravodaj. Vydání č. 3 /2012 Strana 1. Uvnitř tohoto vydání: říjen 2012. Redakce: www.aticcr.cz Vydání č. 3 /2012 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Memorandum o společné certifikaci Podpis memoranda o spolupráci na jednotné klasifikaci turistických informačních center ČR 1 Zvolena rada A.T.I.C. ČR

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová

PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová PROGRAM: Programem provází: PhDr. Jana Kučerová ZAMĚŘENÍ: Finance měst a krajů, informace k přípravě rozpočtů měst a krajů na rok 2009, úpravě rozpočtových výhledů a aktuálním makroekonomickým dopadům

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. o činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2014

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. o činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2014 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2014 Aktivity organizace byly realizovány v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 O organizaci NIPI bezbariérové

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014. Semináře, kurzy, soutěže.

Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014. Semináře, kurzy, soutěže. Zpráva činnosti CTI ČR za období říjen-prosinec 2014 Semináře, kurzy, soutěže. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ve spolupráci se SŠP, Jílová 36g, Brno a za přispění Střediska mědi pořádal

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Technologie výzva III Cíl výzvy: Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Tisková zpráva. 1. Středoevropská odborná konference Efektivní nemocnice 2011. 2. Žebříčky letošních nejlépe hodnocených nemocnic ČR Nemocnice ČR 2011

Tisková zpráva. 1. Středoevropská odborná konference Efektivní nemocnice 2011. 2. Žebříčky letošních nejlépe hodnocených nemocnic ČR Nemocnice ČR 2011 Žebříček českých nemocnic pro r. 2011 a Mezinárodní konference Efektivní nemocnice 2011 Tisková zpráva V rámci Středoevropské odborné konference Efektivní nemocnice 2011 (29.-30.11.2011, hotel Clarion

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2014 Staré Město, 10. 2. 2015 Realizované projekty» Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na VM 10/11 12/14, objem 37

Více

Český Krumlov. Marketingový plán cestovního ruchu 2009. Stav: 23. leden 2009

Český Krumlov. Marketingový plán cestovního ruchu 2009. Stav: 23. leden 2009 Český Krumlov Marketingový plán cestovního ruchu 2009 Stav: 23. leden 2009 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Destinační management Český Krumlov nám. Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov tel.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště - Adresa ICM- Masarykovo nám. 21 Uherské Hradiště 686 01 - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Renáta Polišenská - Vedoucí ICM- Klub přátel ICM, z.s.

Více

Letos se jezdí k nám!

Letos se jezdí k nám! Role destinačního managementu v období ekonomické recese CCRVM nositelka ocenění Destinační management ČR (1993 2010) I. pololetí 2009 úbytek celkového počtu přenocování o 9,6 %, za celý rok pak pokles

Více

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Státní fond kinematografie vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých

Více

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7

A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání V ČR... 2 B. Přílohy... 7 III. Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysílání. Obsah: A. Souhrn přechodu na digitální televizní vysílání

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011 ICM 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Informační centrum pro mládež (dále jen ICM ) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus, který

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15201/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 5 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2014 Zápis

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ III/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 Obsah I. Úvod 1. Základní obecné informace o AICM 2. Výkonné orgány AICM II. Zpráva o činnosti AICM Centrální programové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013 Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel.

Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel. Výroční zpráva 2006 Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel. Naplno se rozjely práce na rehabilitaci objektu,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

AGENTURA TŘEBOŇSKO O.P.S. Agentura Třeboňsko o.p.s.

AGENTURA TŘEBOŇSKO O.P.S. Agentura Třeboňsko o.p.s. 1 AGENTURA TŘEBOŇSKO O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA Agentura Třeboňsko o.p.s. Základní data společnosti 2 Název: Agentura Třeboňsko o.p.s. Sídlo: Lesní 158, 379 01 Třeboň www.trebonsko.com Email: info@trebonsko.com

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

WWW stránky pro obce a města

WWW stránky pro obce a města WWW stránky pro obce a města Stručné představení společnosti Rok vzniku: 2002 Obchodní název: Galileo Corporation s.r.o. Provozovny: Chomutov, Praha, Plzeň Působnost: Celá ČR Počet zákazníků: Cca 2500

Více

Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013

Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013 Výstupy anket k párové výuce od školního roku 2012/2013 A. Podněty škole: 1. Důraz na roli hlavního učitele Ve třídách, kde je do vyučování zapojen párový učitel, je role třídního učitele jako hlavního

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

Volební program. Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně

Volební program. Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně Volební program Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně Liberecký kraj 2011 až 2014 Úvodní slovo Vážené sestry, vážení bratři, do rukou se Vám dostává dokument, který popisuje záměry a návrhy na rozvoj

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Tisková zpráva V rámci Středoevropské odborné konference Efektivní nemocnice 2010 (29.-30.11.2010, hotel Clarion Praha) proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Jak vytvořit atraktivní a konkurenceschopný produkt turismu?

Jak vytvořit atraktivní a konkurenceschopný produkt turismu? Jak vytvořit atraktivní a konkurenceschopný produkt turismu? Ing. Šárka Tittelbachová Ing. Táňa Valská 9.10.2012 Poděbrady Produkt turismu - výrobek nebo sluţba, sloţen ze třech úrovní (vrstev) - komplexní

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

Program Rady Svazu pro vzdělávací činnost na I. pololetí 2006. Přehled hlavní činnosti řízené Radou Svazu pro vzdělávací činnost za rok 2005

Program Rady Svazu pro vzdělávací činnost na I. pololetí 2006. Přehled hlavní činnosti řízené Radou Svazu pro vzdělávací činnost za rok 2005 Program Rady Svazu pro vzdělávací činnost na I. pololetí 2006 Přehled hlavní činnosti řízené Radou Svazu pro vzdělávací činnost za rok 2005 Program činnosti Rady Svazu pro vzdělávací činnost pro II. pololetí

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

Bulletin KLADSKÉHO POMEZÍ

Bulletin KLADSKÉHO POMEZÍ Vychází 2. dubna 2012 Číslo 1/2012 Bulletin KLADSKÉHO POMEZÍ Branka, o. p. s. Němcové 2020 547 01 Náchod tel./fax: +420 491 405 185 mob.: +420 602 190 198 email: info@kladskepomezi.cz www.kladskepomezi.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

PROJEKT PŘEKONEJ SÁM SEBE SE PŘEHOUPL Z FÁZE PŘÍPRAV DO FÁZE SAMOTNÉ REALIZACE HLAVNÍ ČÁSTI PROJEKTU VÍKENDOVÝ MARATON

PROJEKT PŘEKONEJ SÁM SEBE SE PŘEHOUPL Z FÁZE PŘÍPRAV DO FÁZE SAMOTNÉ REALIZACE HLAVNÍ ČÁSTI PROJEKTU VÍKENDOVÝ MARATON PROJEKT PŘEKONEJ SÁM SEBE SE PŘEHOUPL Z FÁZE PŘÍPRAV DO FÁZE SAMOTNÉ REALIZACE HLAVNÍ ČÁSTI PROJEKTU VÍKENDOVÝ MARATON 34 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR Víkendový maraton probíhá v období květen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2012 Lidové tradice a řemesla, o. p. s. Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh www.lidove-kroje.cz e-shop: www.siti-kroju.cz e-mail: remesla@ostrozsko.cz tel.: +420 572

Více

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Dálkové trasy v ČR národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Daniel Mourek Datum 2.6.2011 Evropský trh cykloturistiky Odhad - 54 mld. EUR (domácí i zahraniční cesty) a 25,6 mld cykloturistických cest

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ Jiřina Bínová, Státní vědecká knihovna Kladno Profilace fondu knihovny je vymezena Statutem knihovny. Mantinely jsou nabídka knižního trhu a konkrétní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko živé moderní centrum kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více