VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004 2005"

Transkript

1 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Sušice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK (podle 10 odst. (3), 12 odst. (1), (2) Zákona č. 561/2004 Sb. a 7 část třetí Vyhlášky č.15 z ) 14. října 2005

2 a) základní údaje o škole Název školy: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 Sídlo školy: Fr.Procházky 324, Sušice Charakteristika školy: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Red_IZO: (identifikátor právnické osoby) IZO: IČO: Ředitel školy: Mgr. František Březina Zástupce ředitele: PaedDr. Vít Potužák Webové stránky: Čísla telefonů: kancelář (spojuje do kabinetů): ředitelna (+fax): výchovná poradkyně: Údaje o školské radě: zatím není, bude založena do konce roku 2005 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku K/401 gymnázium všeobecné, studium denní K/801 gymnázium všeobecné, studium denní

3 c) přehled pracovníků školy pedagogičtí pracovníci Titul Příjmení, jméno Aprobace Absolvovaná vysoká škola Mgr. Baierlová Štěpánka VT + M MFF UK Praha Dip.p. Beneš Ingetraud NJ + TV Universita Jena Mgr. Březina František F + M Přír.f. MU Brno -- Bůžková Božena ČJ + NJ FF UK Praha -- Fedor Ladislav Bi + Che Přír. f. UK Praha Mgr. Hánová Alena ČJ + NJ PF ZČU Plzeň Mgr. Hodánková Miloslava ČJ + NJ PF ZČU Plzeň Mgr. Hraničková Vilemína M + F PF ZČU Plzeň Mgr. Jedličková Lenka M + Ze PF ZČU Plzeň Mgr. Kolářová Eva AJ + ŠpJ PF JČU Č.Budějovice Mgr. Kratochvíl Ivan Ze + RJ PF ZČU Plzeň Mgr. Krouská Edita ČJ + AJ FF UK Praha Mgr. Naglmüllerová Milena HV + RJ PF JČU Č.Budějovice Mgr. Novák Jan ---- Práv.f. UK Praha Mgr. Nováková Helena AJ +ČJ+HV PF JČU Č.Budějovice Mgr. Podloucká Štěpánka TV + ON PF ZČU Plzeň Dr. Potužák Vít TV + ČJ FTVS UK Praha Mgr. Potužáková Libuše TV + D+ RJ PF ZČU Plzeň Mgr. Princ Pavel D + RJ PF ZČU Plzeň Mgr. Skrbková Bohumila ČJ + VV PF ZČU Plzeň Mgr. Sloup Radovan Bi + Che PF ZČU Plzeň Mgr. Svobodová Jaroslava TV + M PF UP Olomouc -- Synek Richard TV FTVS UK Praha -- Štěpáník Jan TV + M FTVS UK Praha RNDr Vichr Jaroslav M + F MFF UK Praha Mgr. Volná Kristýna AJ PF ZČU Plzeň PhDr Vorudová Jana ČJ+NJ+Bi FF UK Praha Mgr. Vrzalová Drahomíra AJ + FJ FF UP Olomouc

4 přehled pracovníků školy - provozní zaměstnanci Jméno a příjmení funkce vzdělání Iva Adamcová mzdová účetní gymnázium František Kadleček školník učební obor Marie Kadlečková uklízečka ZŠ Pavla Krejčová uklízečka ZŠ Bohumila Kubíčková uklízečka učební obor Jana Šimáčková uklízečka učební obor Václava Šimáčková hlavní účetní hospodářka SEŠ d) údaje o přijímacím řízení Součást školy Počet přihlášených Počet přijatých Počet odvolání 7941K/401 Gymn.čtyřleté K/801 Gymn.osmileté Celkem V druhém ani v žádném dalším kole žáci přijímáni nebyli. Všichni přihlášení žáci z 5.tříd konali přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Podle výsledků přijímacích zkoušek a průměrného výsledku prospěchu v 1.pololetí 5.ročníku bylo sestaveno pořadí a bylo přijato 31 žáků, z toho 2 byli přijati na odvolání. Z přihlášených žáků 9.ročníku byli bez přijímacích zkoušek přijati ti, kteří v 1.pololetí 9.ročníku a v 2.pololetí 8.ročníku dosáhli prospěchu s vyznamenáním a současně měli výborný prospěch z českého jazyka nebo z matematiky. Na odvolání byly přijati 2 žáci do celkového počtu 31.

5 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků celkem Počet žáků % Žáci celkem (k ) Prospěli s vyznamenáním 95 25,3 Prospěli ,8 Neprospěli (k ) 1 0,3 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu škol.roku Neklasifikováni (k ) 1 0,3 Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák.zást.) 5 1,3 Povoleno opakování ročníku 2 0,5 Výsledky maturitní zkoušky Žáci celkem Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamen Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté Celkem Dobré výsledky vzdělávání je možné dokladovat tím, že ve studiu na VŠ a VOŠ pokračuje více než 90 % maturantů. f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název vzdělávací akce 1. Respektovat a být respektován 2. Svět na prahu 21. stol. II - Asie 3. Literárně-historický místopis Křivoklátska 4. Informační porada ředitelů - RVP 5. Školení modulu P publikování na internetu 6. Exkurze do německé a rakouské knihovny v Plzni 7. Digitální informační technologie v chemii freewarové programy Počet pedagog. prac. Finanční náklady na vzděl.akci , , , , , , ,00

6 8. Internet a učitel anglického jazyka 9. Práce s třídním kolektivem 10. Aktuální stav drogové scény 11. Trojí podoba starší české literatury středověk, baroko, humanismus 12. Modul P tabulkové kalkulátory 13. Změny v technice a metodice lyžování - carving 14. Den učitelů německého jazyka Šk. vzdělávací program gymnaziál. vzdělávání 16. Školení lektorů DTP Čemu je třeba rozumět při čtení cizojazyčného textu 18. Den učitelů Z Ostrovy ve výuce 19. Využití písňových textů ve výuce AJ 20. K výuce chemie v reálných podmínkách ZŠ III 21. Celostátní konference ředitelů gymnázií 22. Proškolení k zákonu č. 356/2004 Sb. o chemických látkách 23. Školení Java Skript 24. Svět na prahu 21. století III 25. Modul P www stránky 26. Jazykové rozbory 27. Školení k programu Bakaláři Evidence žáků, zaměst., klasifikace 28. Literárně-zeměpisná exkurze ( Neumětely, ) 29. Vybrané experimenty z organické chemie 1 241, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 30. Problematika BOZP a PO v regionálním školství 31. Letní škola učitelů informatiky v Lipnici nad Sázavou 32. Letní škola učitelů chemie C e l k em 1 465, , , ,50 g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Za důležitou součást práce považujeme podporovat účast žáků v různých soutěžích: Druh soutěže-zaměření Počet účastníků Nejlepší umístění /odborná, sportovní, oblastní, republiková/ ze školy SOČ 4 4.místo v celostát. kole Historie Martin Pták Dějepisná olympiáda místo v okres. Kole Josef Mužík Olympiáda v českém jazyce místo v kraj. kole Martin Ron Soutěž v českém jazyce místo v okres. Kole Martin Ron Soutěž v anglickém jazyce místo v okresním kole Markéta Oudesová, Jan Švelch, Jan Paták Soutěž v německém jazyce místo v okresním kole Linda Hlaváčová, Barbora Živná Soutěž konzervatoře - zpěv 1 1. cena v krajském kole Adéla Lučanská Pražský pěvec místo Adéla Lučanská Pythagoriáda místo v okresním kole Martina Nová Matematická olympiáda místo v kraj. kole kat. A Pavel Paták Matematická olympiáda kategorie Z místo v okresním kole Jiří Ludvík, Kateřina Nová Fyzikální olympiáda kategorie E 5 1. a 3. místo v okresním kole Jan Paták, Jan Mareš Wordprocessing 3 1., 2. a místo v krajském kole Petr Löffelmann, Alena Řezanková a Jan Paták Město mýma očima místo v celostát. kole Julie Muchnová, Alexandra Jínová, Jan Holub, Dan Kobr, Jan Švelch Stolní tenis a 1. místo v okresním kole: Mazura Lukáš, Vítek Dominik, Hamberger René, Kalný Martin a Vorudová Jana, Provazníková Magdalena, Kůsová Lenka Mistrovství světa ve zpracování textu 2 4.místo (Junior) Alena Řezanková Mladý objektiv X.ročník, II.kategorie 1 2.místo Zuzana Jahnová

8 V minulém školním roce jsme byli úspěšní v rámci grantu Města Sušice s projekty Slet Ježibab a Majáles a získali jsme 7 000,- Kč. V rámci SIPVZ jsme od MŠMT ČR získali ,- Kč na Studentské prezentace gymnázia při příležitosti 100.výročí školy. Stále pokračujeme v patnáctileté spolupráci s Realschule Kötzting (Bavorsko). Žáci obou škol se zúčastnili vodáckého a lyžařského kurzu u nás a sportovního kurzu v Německu. Pro vyučující obou škol jsme zorganizovali celodenní výlet na běžkách na Šumavě. V listopadu až březnu pravidelně pronajímáme učebnu a počítačovou učebnu pro vzdělávací akademii bfz = Berufliche Fortbildungzentren der Bayrischen Wirtschaftgemeinnützige GmbH (Provaznická 16, Cheb) jedná se o kurzy pro nezaměstnané (15 účastníků), na kterých se z menší části podílejí i naši vyučující. Gymnázium je akreditovaným školícím střediskem v rámci SIPVZ. V minulém školním roce byly v úrovni Z proškoleny 3 osoby, v úvodním modulu PO 60 osob a v modulu Počítačová grafika a digitální fotografie bylo 21 účastníků. Ke konci uplynulého školního roku 100% pedagogů absolvovalo školení Z, více než 60 % modul P0 a vzdělávání v počítačové oblasti stále pokračuje. Pro nově přijaté žáky 1.ročníku a primy byl výchovnou poradkyní v září zorganizován Seznamovací kurz. Cílem kurzu je pomoc při nastolování přátelské atmosféry v nově vzniklých třídních kolektivech. Prof. Milena Naglmüllerová a Bohumila Skrbková už 5.rokem připravují Diskuzní den, který je určen studentům předposledních ročníků. V diskuzi s absolventy našeho gymnázia, nyní studujícími na různých typech VŠ, mohou budoucí maturanti získat maximum informací o zvoleném oboru. Diskuze se zúčastnilo 25 vysokoškoláků. Pod vedením výchovné poradkyně působí na naší škole Studentská rada. Studentskou radu tvoří vždy 2 volení zástupci z každé třídy, schází se pravidelně 2x ročně, v případě nutnosti kdykoliv. Maturitní vysvědčení jsou pravidelně absolventům předávána slavnostně ve Smetanově sále. Výchovná poradkyně pro předmaturitní ročníky zajišťuje od PPP Profitesty. V průběhu školního roku pořádáme pro žáky přednášky a besedy, např. ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií, Úřadem práce, PPP,... S PPP pravidelně konzultujeme a řešíme některé problémy, se kterými se potýkají naši studenti: poruchy učení, dyslexie, dysgrafie,... Žáci i vyučující organizují, připravují a spoluúčastní se různých akcí pro veřejnost: - kompletní organizace oslav 17.listopadu - slet Ježibab - Majáles

9 - Pohádky pro ZŠ a MŠ (divadelní představení) - Mikulášská besídka, vánoční besídka - Oslavy založení republiky - Organizace koncertů ve Smetanově sále školy - Vedení přípravného sboru Broučci v MŠ Smetanova ulice - Charitativní sbírka Srdíčkový den - Recitace při svatebních obřadech - Účast na Dnech Sušice - Zajištění části pořadatelů a tlumočníků na Otava cup - Tlumočení při oficiálních akcích Města Sušice - Dopisování do Sušických novin - Programy při předávání Plakety Jánského h) údaje o výsledcích inspekční činnosti V minulém školním roce nebyla ve škole inspekce prováděna. i) základní údaje o hospodaření školy viz přílohy na konci Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 12.října V Sušici dne 14.října Mgr.František Březina Ředitel školy

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 158 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 1. Zařazení do sítě škol Poslední rozhodnutí MŠMT ČR je ze dne 20.11.2001 ( čj. 27 280/01-21 ) a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy Název školy, adresa Název školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Adresa školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363, 331 01 Právní forma: Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 SPŠ a VOŠ Písek O b s a h Základní údaje o škole............. 2 Přehled oborů vzdělání......... 3 Přehled pracovníků školy.... 4 Údaje o přijímacím řízení.........

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 Gymnázium Ostrov Studentská 1205, 363 01 Ostrov Zřizovatel: Karlovarský kraj Právní forma: příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 V Ostrově dne 15. 10. 2011 Ředitel školy: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2011/2012 je zpracována v souladu s 7 vyhl. č. 15/2005, v platném znění. I.

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2006 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2006 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2006 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 3. Školská rada 4. Přehled oborů vzdělávání 5. Učební plán 6.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy 3. Učební plán 4. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 5. Pracovníci školy 6. Přijímací řízení 7. Údaje

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2012 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více