Znalecký posudek č /16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 6066-048/16"

Transkript

1 Znalecký posudek č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc. č. 513/29, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemku parc. č. 513/30, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemku parc. č. 513/32, pozemku parc. č. 516, jehož součástí je stavba č. p. 779, pozemku parc. č. 521, pozemku parc. č. 522, jehož součástí je stavba č. p. 780, pozemku parc. č. 523, jehož součástí je stavba č. p. 975 a pozemku parc. č. 524, jehož součástí je stavba č. p. 974, katastrální území Dubí u Kladna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku: Jaromír Chlápek Sekaninova 710/ Praha 2 - Nusle Účel posudku: Ocenění nemovité věci za účelem zjištění ceny dle platné vyhlášky Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění, ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb a vyhlášky č. 345/2015 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Karel Schwarz Štverákova 2726/ Praha 9 Tel.: Posudek obsahuje 17 stran, byl vypracován ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění ceny nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc. č. 513/29, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemku parc. č. 513/30, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemku parc. č. 513/32, pozemku parc. č. 516, jehož součástí je stavba č. p. 779, pozemku parc. č. 521, pozemku parc. č. 522, jehož součástí je stavba č. p. 780, pozemku parc. č. 523, jehož součástí je stavba č. p. 975 a pozemku parc. č. 524, jehož součástí je stavba č. p. 974, katastrální území Dubí u Kladna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, okres Kladno. 2. Prohlídka a zaměření nemovitých věcí Prohlídka a zaměření nemovité věci bylo provedeno dne za přítomnosti zástupce objednatele. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí LV č ze dne kopie katastrální mapy - zdroj: - kupní smlouva s odkládací podmínkou z prosince ocenění pro potřeby úvěrového řízení ve společnostech ze skupiny UniCredit Group ze dne 11/ obchodní plán ze dne informace a údaje zjištěné na místě 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Středočeský Obec: Kladno Katastrální území: Dubí u Kladna [665169] List vlastnictví číslo: Vlastník: Urbanová Zuzana Cyprichova 707/2, Háje, Praha 4 5. Práva a závady spojené s předmětem ocenění Zástavní práva Podle výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne vázne na oceňované nemovité věci zástavní právo, viz. oddíl C předmětného listu vlastnictví: - zástavní práva smluvní, oprávnění pro Česká spořitelna, a.s., - zástavní právo zákonné, oprávnění pro Finanční úřad pro Středočeský kraj. Toto zástavní právo není ve znaleckém posudku zohledněno.

3 3 Věcná břemena Věcná břemena nejsou ve znaleckém posudku zohledněna. 6. Dokumentace a skutečnost Znalec provedl podrobné zaměření nemovité věci na místě samém. 7. Celkový popis nemovitých věcí Předmětem ocenění je pozemek parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemek parc. č. 513/1, pozemek parc. č. 513/18, pozemek parc. č. 513/19, pozemek parc. č. 513/29, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc. č. 513/30, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc. č. 513/32, pozemek parc. č. 516, jehož součástí je stavba č. p. 779, pozemek parc. č. 521, pozemek parc. č. 522, jehož součástí je stavba č. p. 780, pozemek parc. č. 523, jehož součástí je stavba č. p. 975 a pozemek parc. č. 524, jehož součástí je stavba č. p. 974, katastrální území Dubí u Kladna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, okres Kladno. Katastrální území Dubí u Kladna je čtvrť města Kladna. Kladno je město s kompletní občanskou vybaveností. Dobrá dostupnost do Prahy. Přístup do areálu je zajištěn po zpevněné komunikaci z ulice Ke Křížku. Pozemek je oplocen. Jedná se o uzavřený areál v okrajové, severovýchodní části města. Areál je tvořený několika budovami, které jsou pronajaty jako skladové prostory. Budovy č. p. 977, 975, 974 byly postaveny v roce 1958, sloužily jako ubytovny, nyní jsou využívány jako skladové prostory. Dále se v areálu nachází budova bývalé kotelny č. p. 779, která nyní slouží také jako sklad a velká otevřená, zastřešená hala č. p Na pozemku parc. č. 513/29 a pozemku parc. č. 513/30 se nachází objekt trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.. Odpady svedeny do jímky, možnost vytápění teplovodem, rozvody městského vodovodu, přípojka veřejné kanalizace a plynu je před areálem (v ulici Ke Křížku). Dle připraveného nového územní plánu obce Kladno má být celý pozemek parc. č. 513/1 určen pro bydlení v bytových domech. 8. Obsah posudku I. Pozemky a) pozemek parc. č. 511 b) pozemek parc. č. 513/1 c) pozemek parc. č. 513/18 d) pozemek parc. č. 513/19 e) pozemek parc. č. 513/29 f) pozemek parc. č. 513/30 g) pozemek parc. č. 513/32 h) pozemek parc. č. 516 ch) pozemek parc. č. 521 i) pozemek parc. č. 522 j) pozemek parc. č. 523 k) pozemek parc. č. 524 II. Stavby a) stavba č. p. 977 b) stavba č.p. 779 c) stavba č. p. 975 d) stavba č. p. 974 e) hala č. p. 780

4 4 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitých věcí je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 345/2015 Sb. o oceňování majetku. Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) I. Poptávka nižší než nabídka 0,02 trhu s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 3 Změny v okolí s vlivem na II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 prodejnost nem. věci 4 Vliv právních vztahů na II. Bez vlivu 0,00 prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby) 5 Ostatní neuvedené (např. nový II. Bez dalších vlivů 0,00 investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) 6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 Index trhu:i T = P 6 (1 + P i ) = 0,980 i = 1 5 Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 1,00 celku 2 Převažující zástavba v okolí I. Rezidenční zástavba 0,04 pozemku a životní prostředí 3 Poloha pozemku v obci III. Okrajové části obce 0,05 4 Možnost napojení pozemku na I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci 0,00 inženýrské sítě, které jsou v obci nebo obec bez sítí 5 Občanská vybavenost v okolí I. V okolí nemovité věci je dostupná 0,00 pozemku občanská vybavenost obce 6 Dopravní dostupnost k pozemku VI. Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 0,00 parkovací možnosti 7 Osobní hromadná doprava IV. MHD centrum obce 0,03 8 Poloha pozemku nebo stavby z IV. Výhodná pro pozemek se stavbou s 0,08 hlediska komerční využitelnosti komerční využitelností 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00

5 5 10 Nezaměstnanost I. Vyšší než je průměr v kraji 0,01 11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 11 Index polohy: I P = P 1 (1 + P i ) = 1,090 i = 2 a) Hlavní stavby a.1) Budova č. p Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Svislé konstrukce zděné, stropy ze ŽB prefabrikovaných desek uložených do válcovaných nosníků, střecha sedlová bez obytného podkroví, krytina vícevrstvá živičná. Objekt je umístěn v jihozápadní, okrajové části areálu. Postaven v r. 1958, v posledních letech dílčí rekonstrukce a opravy - výměna některých oken za plastová, oprava střechy, klempířské prvky, vnitřní opravy - omítky, podlahy apod. nově přívod vody a kanalizace apod. Vytápění dálkové horkovodem z nedaleké teplárny ECK, elektroinstalace 230/400V. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: S. skladování a manipulace Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 1252 Budovy skladů, nádrže a sila Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro skladování a manipulaci Koeficient změny ceny stavby: 2,068 Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.NP 3,20 m 435,42 m 2 2.NP 3,00 m 435,42 m 2 Součet: 6,20 m 870,84 m 2 Průměrná výška podlaží PVP: = 3,10 m Průměrná zastavěná plocha podlaží PZP: = 435,42 m 2 Obestavěný prostor OP: 1.NP 3,20 435,42 = 1 393,34 m 3 2.NP 3,00 435,42 = 1 306,26 m 3 Zastřešení 1/3 (35,4 12,3 1,4)/2 = 101,60 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 2 801,20 m 3 Vybavení: 1.Základy včetně zemních prací 2.Svislé konstrukce 3.Stropy 4.Krov, střecha 5.Krytiny střech 6.Klempířské konstrukce 7.Úprava vnitřních povrchů 8.Úprava vnějších povrchů 13,20 %Standardní 30,40 %Standardní 13,80 %Standardní 7,00 %Standardní 0,70 %Standardní 4,20 %Standardní

6 6 9.Vnitřní obklady keramické 10.Schody 11.Dveře 12.Vrata 13.Okna 14.Povrchy podlah 15.Vytápění 16.Elektroinstalace 17.Bleskosvod 18.Vnitřní vodovod 19.Vnitřní kanalizace 20.Vnitřní plynovod 21.Ohřev vody 22.Vybavení kuchyní 23.Vnitřní hygienické vybavení 24.Výtahy 25.Ostatní 26.Instalační prefabrikovaná jádra 1,80 %Standardní 2,40 %Standardní 3,00 %Nevyskytuje se 3,40 %Standardní 5,80 %Standardní 0,40 %Nevyskytuje se 5,20 %Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 12.Vrata 0,54 1,852 3,00 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,40 % 0,0040 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9660 Ocenění: Základní cena ZC: 2 231, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9352 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 0,9774 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9660 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,0680 Základní jednotková cena upravená: = 4 207,87 Kč/m 3 Základní cena upravená: 2 801,20 m ,87 Kč/m 3 = ,44 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 58 roků Předpokládaná další životnost: 55 roků Opotřebení: / ( ) = 51,327 % Odpočet opotřebení: ,44 Kč 51,327 % ,34 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,10 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,980 Index polohy: I P = 1,090 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,10 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 1,068

7 7 Cena stavby: CS = CS N pp = ,81 Kč Budova č. p. 977 zjištěná cena: ,81 Kč a.2) Budova č. p Jedná se o bývalou kotelnu - samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepená budova, střecha plochá pokryta živičnou krytinou. Budova je umístěna v severovýchodní části areálu. Postavena také pravděpodobně na konci 50. let min. st. V posledních letech oprava střechy a dílčí opravy, jinak stav k rekonstrukci. Napojení na elektro, možnost napojení na vodovod (ve vzdálenosti cca 5 m). I tento objekt je ke dni ocenění pronajatý jako skladové prostory. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: S. skladování a manipulace Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 1252 Budovy skladů, nádrže a sila Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro skladování a manipulaci Koeficient změny ceny stavby: 2,068 Podlaží: 1.NP Výška: 3,00 m Zastavěná plocha: 178,35 m 2 Průměrná výška podlaží PVP: = 3,00 m Průměrná zastavěná plocha podlaží PZP: = 178,35 m 2 Obestavěný prostor OP: 1.NP 3,00 178,35 = 535,05 m 3 Vybavení: 1.Základy včetně zemních prací 2.Svislé konstrukce 3.Stropy 4.Krov, střecha 5.Krytiny střech 6.Klempířské konstrukce 7.Úprava vnitřních povrchů 8.Úprava vnějších povrchů 9.Vnitřní obklady keramické 10.Schody 11.Dveře 12.Vrata 13.Okna 14.Povrchy podlah 15.Vytápění 16.Elektroinstalace 17.Bleskosvod 13,20 %Standardní 30,40 %Standardní 13,80 %Standardní 7,00 %Standardní 0,70 %Standardní 4,20 %Standardní 1,80 %Nevyskytuje se 2,40 %Standardní 3,00 %Nevyskytuje se 3,40 %Standardní 5,80 %Standardní 0,40 %Nevyskytuje se

8 8 18.Vnitřní vodovod 19.Vnitřní kanalizace 20.Vnitřní plynovod 21.Ohřev vody 22.Vybavení kuchyní 23.Vnitřní hygienické vybavení 24.Výtahy 25.Ostatní 26.Instalační prefabrikovaná jádra 5,20 %Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 10.Schody 0,54 1,852 1,80 % 0, Vrata 0,54 1,852 3,00 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,40 % 0,0040 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9480 Ocenění: Základní cena ZC: 2 231, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9570 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 1,0000 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9480 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,0680 Základní jednotková cena upravená: = 4 323,43 Kč/m 3 Základní cena upravená: 535,05 m ,43 Kč/m 3 = ,22 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 58 roků Předpokládaná další životnost: 55 roků Opotřebení: / ( ) = 51,327 % Odpočet opotřebení: ,22 Kč 51,327 % ,45 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,77 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,980 Index polohy: I P = 1,090 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,77 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 1,068 Cena stavby: CS = CS N pp = ,93 Kč Budova č. p. 779 zjištěná cena: ,93 Kč

9 9 a.3) Budova č. p Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený, zděný objekt, střecha sedlová bez obytného podkroví, krytina živičná vícevrstvá, stropy ze ŽB prefabrikovaných desek uložených do válcovaných nosníků. Objekt je umístěn mezi dalšími budovami v jihovýchodní části areálu. Postaven v r. 1958, v posledních letech dílčí rekonstrukce a opravy - výměna některých oken, oprava střechy, klempířské prvky, oprava střechy, vnitřní opravy omítky, podlahy apod., dále fasáda, nově přívod vody a kanalizace apod. Vytápění dálkové horkovodem z nedaleké teplárny ECK, elektroinstalace 230/400V. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: S. skladování a manipulace Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 1252 Budovy skladů, nádrže a sila Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro skladování a manipulaci Koeficient změny ceny stavby: 2,068 Podlaží: 1.NP Výška: 2,90 m Zastavěná plocha: 415,20 m 2 Průměrná výška podlaží PVP: = 2,90 m Průměrná zastavěná plocha podlaží PZP: = 415,20 m 2 Obestavěný prostor OP: 1.NP 2,90 415,2 = 1 204,08 m 3 Zastřešení 1/3 (34,6 12 1,4)/2 = 96,88 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 300,96 m 3 Vybavení: 1.Základy včetně zemních prací 2.Svislé konstrukce 3.Stropy 4.Krov, střecha 5.Krytiny střech 6.Klempířské konstrukce 7.Úprava vnitřních povrchů 8.Úprava vnějších povrchů 9.Vnitřní obklady keramické 10.Schody 11.Dveře 12.Vrata 13.Okna 14.Povrchy podlah 15.Vytápění 16.Elektroinstalace 17.Bleskosvod 13,20 %Standardní 30,40 %Standardní 13,80 %Standardní 7,00 %Standardní 0,70 %Standardní 4,20 %Standardní 1,80 %Nevyskytuje se 2,40 %Standardní 3,00 %Nevyskytuje se 3,40 %Standardní 5,80 %Standardní 0,40 %Nevyskytuje se

10 10 18.Vnitřní vodovod 19.Vnitřní kanalizace 20.Vnitřní plynovod 21.Ohřev vody 22.Vybavení kuchyní 23.Vnitřní hygienické vybavení 24.Výtahy 25.Ostatní 26.Instalační prefabrikovaná jádra 5,20 %Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 10.Schody 0,54 1,852 1,80 % 0, Vrata 0,54 1,852 3,00 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,40 % 0,0040 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9480 Ocenění: Základní cena ZC: 2 231, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9359 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 1,0241 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9480 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,0680 Základní jednotková cena upravená: = 4 330,01 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 300,96 m ,01 Kč/m 3 = ,81 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 58 roků Předpokládaná další životnost: 55 roků Opotřebení: / ( ) = 51,327 % Odpočet opotřebení: ,81 Kč 51,327 % ,07 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,74 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,980 Index polohy: I P = 1,090 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,74 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 1,068 Cena stavby: CS = CS N pp = ,37 Kč Budova č. p. 975 zjištěná cena: ,37 Kč a.4) Budova č.p Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený, zděný objekt. Střecha sedlová bez obytného podkroví, krytina vícevrstvá živičná, stropy ze ŽB prefabrikovaných desek uložených do

11 11 válcovaných nosníků. Umístěn mezi dalšími budovami ve východní části areálu. Postaven v r. 1958, v posledních letech dílčí rekonstrukce a opravy - výměna některých oken, oprava střechy, klempířské prvky, oprava střechy, vnitřní opravy omítky, podlahy apod., dále fasáda, nově přívod vody a kanalizace apod. Vytápění dálkové horkovodem z nedaleké teplárny ECK, elektroinstalace 230/400V. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: S. skladování a manipulace Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 1252 Budovy skladů, nádrže a sila Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro skladování a manipulaci Koeficient změny ceny stavby: 2,068 Podlaží: 1.NP Výška: 2,90 m Zastavěná plocha: 423,60 m 2 Průměrná výška podlaží PVP: = 2,90 m Průměrná zastavěná plocha podlaží PZP: = 423,60 m 2 Obestavěný prostor OP: 1.NP 2,90 423,6 = 1 228,44 m 3 Zastřešení 1/3 (35,3 12 1,4)/2 = 98,84 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 327,28 m 3 Vybavení: 1.Základy včetně zemních prací 2.Svislé konstrukce 3.Stropy 4.Krov, střecha 5.Krytiny střech 6.Klempířské konstrukce 7.Úprava vnitřních povrchů 8.Úprava vnějších povrchů 9.Vnitřní obklady keramické 10.Schody 11.Dveře 12.Vrata 13.Okna 14.Povrchy podlah 15.Vytápění 16.Elektroinstalace 17.Bleskosvod 18.Vnitřní vodovod 19.Vnitřní kanalizace 20.Vnitřní plynovod 13,20 %Standardní 30,40 %Standardní 13,80 %Standardní 7,00 %Standardní 0,70 %Standardní 4,20 %Standardní 1,80 %Nevyskytuje se 2,40 %Standardní 3,00 %Nevyskytuje se 3,40 %Standardní 5,80 %Standardní 0,40 %Nevyskytuje se

12 12 21.Ohřev vody 22.Vybavení kuchyní 23.Vnitřní hygienické vybavení 24.Výtahy 25.Ostatní 26.Instalační prefabrikovaná jádra 5,20 %Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 10.Schody 0,54 1,852 1,80 % 0, Vrata 0,54 1,852 3,00 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,40 % 0,0040 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9480 Ocenění: Základní cena ZC: 2 231, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9356 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 1,0241 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9480 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,0680 Základní jednotková cena upravená: = 4 328,62 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 327,28 m ,62 Kč/m 3 = ,75 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 58 roků Předpokládaná další životnost: 55 roků Opotřebení: / ( ) = 51,327 % Odpočet opotřebení: ,75 Kč 51,327 % ,38 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,37 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,980 Index polohy: I P = 1,090 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,37 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 1,068 Cena stavby: CS = CS N pp = ,94 Kč Budova č.p. 974 zjištěná cena: ,94 Kč a.5) Hala č. p Jedná se o samostatně stojící otevřenou halu kovové konstrukce. Střecha sedlová, krytina živičná, podlaha betonová, uspokojivý stavebně technický stav.

13 13 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: J. skladování a manipulace Svislá nosná konstrukce: kovová Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 1252 Budovy skladů, nádrže a sila Kód standardní klasifikace produkce: haly pro skladování a manipulaci Koeficient změny ceny stavby: 2,068 Podlaží: 1.NP Výška: 6,00 m Zastavěná plocha: 451,00 m 2 Průměrná výška podlaží PVP: = 6,00 m Průměrná zastavěná plocha podlaží PZP: = 451,00 m 2 Obestavěný prostor OP: OP /3 (451 1,5)/2 = 2 818,75 m 3 Vybavení: 1.Základy včetně zemních prací 2.Svislé nosné konstrukce 3.Stropy 4.Krov, střecha 5.Krytiny střech 6.Klempířské konstrukce 7.Úprava vnitřních povrchů 8.Úprava vnějších povrchů 9.Vnitřní obklady 10.Schody 11.Dveře 12.Vrata 13.Okna 14.Povrchy podlah 15.Vytápění 16.Elektroinstalace 17.Bleskosvod 18.Vnitřní vodovod 19.Vnitřní kanalizace 20.Vnitřní plynovod 21.Ohřev vody 22.Vybavení kuchyní 23.Vnitřní hygienická vybavení 24.Výtahy (u více podlažních hal) 25.Ostatní 12,20 %Standardní 29,30 %Standardní 8,90 %Standardní 11,00 %Standardní 0,70 %Standardní 6,10 %Standardní 3,30 %Standardní 0,70 %Nevyskytuje se 2,20 %Standardní 2,30 %Nevyskytuje se 4,30 %Standardní 4,80 %Standardní 4,70 %Standardní 0,40 %Nevyskytuje se 6,20 %Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 :

14 14 10.Schody 0,54 1,852 0,70 % 0, Vrata 0,54 1,852 2,30 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,40 % 0,0040 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9660 Ocenění: Základní cena ZC: 1 599, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9480 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9346 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 0,7667 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9660 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,0680 Základní jednotková cena upravená: = 2 386,87 Kč/m 3 Základní cena upravená: 2 818,75 m ,87 Kč/m 3 = ,81 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 36 roků Předpokládaná další životnost: 34 roků Opotřebení: / ( ) = 51,429 % Odpočet opotřebení: ,81 Kč 51,429 % ,88 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,93 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,980 Index polohy: I P = 1,090 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,93 Kč Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 1,068 Cena stavby: CS = CS N pp = ,86 Kč Hala č. p. 780 zjištěná cena: ,86 Kč b) Pozemky 4 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Kladno 3 Základní cena pozemku: ZC = 1 500, Kč/m 2 Index trhu: I T = 0,980 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Geometrický tvar pozemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikost pozemku 2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 4 Chráněná území a ochranná I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 pásma 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00

15 15 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index polohy: I P = 1,090 Index cenového porovnání dle 4: I = I T I O I P = 1, odst. 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 1 602,0000 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 511 Zastavěná plocha a nádvoří , 513/1 Ostatní plocha , 513/18 Ostatní plocha , 513/19 Ostatní plocha , 513/29 Zastavěná plocha a nádvoří , 513/30 Zastavěná plocha a nádvoří , 513/32 Ostatní plocha , 516 Zastavěná plocha a nádvoří , 521 Zastavěná plocha a nádvoří , 522 Zastavěná plocha a nádvoří , 523 Zastavěná plocha a nádvoří , 524 Zastavěná plocha a nádvoří , Součet: , Pozemky zjištěná cena: , Kč

16 16 C. Rekapitulace Ceny bez odpočtu opotřebení: a) Hlavní stavby 1) Budova č. p ,25 Kč 2) Budova č. p ,30 Kč 3) Budova č. p ,36 Kč 4) Budova č.p ,52 Kč 5) Hala č. p ,12 Kč b) Pozemky , Kč Cena bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,55 Kč Cena po zaokrouhlení podle 50: , Kč Výsledné ceny včetně opotřebení: a) Hlavní stavby 1) Budova č. p ,81 Kč 2) Budova č. p ,93 Kč 3) Budova č. p ,37 Kč 4) Budova č.p ,94 Kč 5) Hala č. p ,86 Kč b) Pozemky , Kč Výsledná cena včetně opotřebení činí celkem: ,91 Kč Cena po zaokrouhlení podle 50: , Kč Určená cena: , Kč. Cena slovy: Čtyřicetjednamilionůosmsetšedesátdvatisícdvacet Kč. V Praze dne Ing. Karel Schwarz Štverákova 2726/ Praha 9

17 17 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne č.j. Spr. 657/99, pro základní obor Ekonomika odvětví Ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /16 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem podle připojené likvidace. V Praze dne Ing. Karel Schwarz

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 4267/2014

Znalecký posudek č. 4267/2014 Znalecký posudek č. 4267/2014 O ceně nemovitostí dle LV č. 1787 v k.ú. Lovosice stanovení obvyklé ceny (Tomaškovič Josef) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 8873-3513/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 8873-3513/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 8873-3513/2015 O ceně nemovitosti chaty č.e. 65 zapsané na listu vlastnictví číslo 432 se stavební parcelou č. St. 230 a pozemkem č. 854/26 v obci Dolní Lukavice,

Více

Znalecký posudek č. 14/10/139

Znalecký posudek č. 14/10/139 Znalecký posudek č. 14/10/139 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1910/7 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - jiná st.,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1726/2011 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat.

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 33/2012

Znalecký posudek č. 33/2012 1 Znalecký posudek č. 33/2012 O ceně stavby bez čp/če na st.p.č. 7276 včetně příslušenství, v obci a k.ú. Cheb. Objednatel posudku: Mgr. Marcela Petrošová Exekutorský úřad Břeclav U Tržiště 9 690 02 Břeclav

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

Odborný posudek č. 0638/001/2016

Odborný posudek č. 0638/001/2016 Odborný posudek č. 0638/001/2016 O ceně rodinného domu č.p. 194, obec Rychnov na Moravě, stojící na pozemku parc. č. 309/1, dále pozemkové parcely 2286/5 zahrada a pozemková parcela č. 2288/2 ostaní plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

Znalecký posudek č. 5617-374/14

Znalecký posudek č. 5617-374/14 Znalecký posudek č. 5617-374/14 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na pozemku parc. č. 652/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 352 a pozemku parc. č. 652/2,

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek č. 4241-76/2013

Znalecký posudek č. 4241-76/2013 Znalecký posudek č. 4241-76/2013 O ceně nemovitosti v obci Jílové k.ú. Sněžník č.p. 123, okres Děčín. Objednatel posudku: Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 DIČ: CZ 00007064 vystavil: Ing. Šedivá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14 Znalecký posudek č. 5448-205-0/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2365, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, pozemku parc. č. 2367, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e.

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 5452-031/2013

Znalecký posudek č. 5452-031/2013 Znalecký posudek č. 5452-031/2013 o obvyklé ceně nemovitosti Označení nemovitosti: Rodinný dům č.p. 83 v Prušánkách včetně pozemků Adresa nemovitosti: Prušánky č.p. 83 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění obvyklé (tržní) ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění obvyklé (tržní) ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4680-50/15 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemků p.č.524/1, 524/8, 524/9 s příslušenstvím v obci Buchlovice, k.ú.buchlovice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací předpis:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ev.č. 1-1498-15 Předmět posudku: o obvyklé ceně oploceného areálu v k.ú. Liboc u Kynšperka, obci Kynšperk nad Ohří, sestávající z par. č 7/1, 7/2, 7/3 a 123/2 a budov včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 5695-077/15

Znalecký posudek č. 5695-077/15 Znalecký posudek č. 5695-077/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 713, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v obci Újezdeček, katastrální území Újezdeček, zapsaného u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

Znalecký posudek č. 980-90/2014

Znalecký posudek č. 980-90/2014 Znalecký posudek č. 980-90/2014 č.j. 180 EX 10446/09 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 238/8, o ploše 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/9 o ploše 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2898 52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2898 52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2898 52/2013 o ceně budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 87/1 a 87/2 a ceny pozemků parc.č. 87/1, 456/3, 456/6, vše v obci Suchdol, části obce Solopysky, k.ú. Solopysky u Kutné Hory,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4429-166/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4429-166/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4429-166/14 O ceně nemovitosti - 1009/2 v bytovém domě č.p. 876,877,1009 na pozemku parc.č.1059/2 k.ú.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek č. 3932-2/2016

Znalecký posudek č. 3932-2/2016 Znalecký posudek č. 3932-2/2016 Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ivana Kozáková Bráfova 825/53 674 01 Třebíč č. obj.: 042 EX 1989/07-81 ze dne: 20. 10. 2015 vystavil: JUDr. Vladimíra Frendlovská

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 o stanovení obvyklé ceny řadové garáže na pozemku p. č. st. 4085/9 v kat. území Kolín, obec Kolín, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 O ceně budovy prádelny bez čp/če v Ostravě, ul.vršovců, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.1534, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 311 m 2, vše zapsáno na LV č.1527

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 1805-90-10

Znalecký posudek č. 1805-90-10 Znalecký posudek č. 1805-90-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bez čp. - občanská vybavenost na pozemku p.č. 525/2 a pozemky p.č. 525/1, p.č. 525/2, a p.č. 526, evidovaných na LV č. 925 pro katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

Znalecký posudek č. 2922/33/2014

Znalecký posudek č. 2922/33/2014 Znalecký posudek č. 2922/33/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.688/13 s podílem na společných částech domu č.p.688 a pozemku parc.č. 1480/82 v k.ú.krásné Březno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 15/04/91

Znalecký posudek č. 15/04/91 Znalecký posudek č. 15/04/91 O ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 663/10, v budově č.p. 663, příslušející k části obce Ráj, na pozemku p.č. 501/60 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 501/454

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 340 Adresa nemovitosti: Krkonošská 340, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 O ceně bytové jednotky č.257/3 v obci Nová Říše, ulice Březinova č.p.257, včetně příslušenství a podílu o velikosti 38/261 na společných částech domu a pozemku p.č.st.319,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14040-070/14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14040-070/14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14040-070/14 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc.č.938 zastavěného rodinným domem čp.1966, na ul.ke stadionu, katastrální území, obec a okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/8255/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/8255/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/8255/2014 o stanovení obvyklé ceny pozemku p. č. 119/3 v kat. území Svatbín, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více