Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5"

Transkript

1 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne Obsah

2 2 Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Údaje o počtu žáků... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání... 5 Výsledky soutěží... 7 Údaje o výsledcích kontrol... 8 Školská rada... 9 Další aktivity... 9 Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č.1 ICT plán... příloha č.2 Základní údaje o škole Název : I.základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71

3 3 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : MÚ Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma DEMU, Ing.J.Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 Na II.stupni jsou zřizovány po jedné třídě v ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Smluvní spolupráce s SK Umbro fotbalovou školou. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Ambrožová Bohdana VŠ Čj Vv 10 Caudr Martin ÚSO Tv 4 Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 15 Červenková Jitka ÚSO Vych. 18 Doležalová Věra ÚSO I.st. 20 Dynybilová Jana VŠ Čj D 24 Fadrhoncová Jitka VŠ I.st. 25 Helebrantová Jana VŠ M Zt 19 Zást.II.st. Jeriová Libuše VŠ I.st., M 34 Jindrová Petra VŠ Vych. 15 Kapinusová Šárka ÚSO Vych. 15 Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 15 Kulhavá Lenka VŠ Čj Hv 27 Lodin Josef VŠ Tv 11 Már Tomáš VŠ Ch Z M 37 Melicharová Jolana VŠ Čj Ov 13

4 4 Mrázová Anna VŠ I.st. 41 Důch. Nováková Jitka ÚSO Vych. 16 Pacovská Zuzana VŠ Čj D 12 Pelikánová Anna VŠ I.st. 11 Pergelová Iva VŠ I.st. 1 Petrová Božena VŠ I.st., Čj 35 Důch. Poláková Ilona VŠ Ch Př 14 Prchalová Lenka VŠ M Př 18 Řehková Ivana VŠ M Dg 16 Schickerová Lenka VŠ M Zt 11 Skořepová Iva ÚSO Vych. 9 Slezáková Ivana ÚSO I.st. 7 Stejskalová Zdena VŠ Rj Hv 40 Důch. Svádová Blanka VŠ Př Tv 42 Důch. Svobodová Jana VŠ I.st. 23 Šimčíková Radana VŠ I.st. 16 Škroníčková Svatava VŠ I.st. 25 Řed. Vávrová Radoslava VŠ I.st., Čj 33 Důch. Vokněrová Dagmar VŠ M F 43 Důch. Volánková Hana VŠ I.st. 25 Vydrová Helena VŠ M Ch 9 Vyhnánková Milada VŠ I.st. 18 Wohlmuthová Jolana VŠ Čj Ov 13 Zatloukal Tomáš VŠ Z Tv 2 Žvejkalová Jana ÚSO I.st. 29 Zást.I.st. Správní zaměstnanci : Blažková B. SO Kuchařka 37 Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 21 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 29 Hynková UO Kuchařka 44 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič 23 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 20 Kadeřábková M. Z Uklízečka 31 Kadlecová V. UO Uklízečka 22 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol.jídelny 32 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 27 Trmalová J. VŠ Uklízečka 42 Vávrová A. Z Uklízečka 27 Voráčová V. SO Uklízečka 28 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka 16 Zahradníková Z. Z Uklízečka 41 Během školního roku došlo ke dvěma změnám v obsazení učitelského sboru. Ještě ve zkušební lhůtě odešla paní učitelka Kottová a byla nahrazena paní učitelkou Hubnerovou. Druhou změnou byl v lednu návrat paní učitelky Čásenské z mateřské

5 5 dovolené. Stáří většiny učitelů se pohybuje v pásmu let. Průměrný věk učitelského sboru je 45,34. Ne všichni vyučující působí na plný úvazek. Zejména důchodkyně mají pouze částečné úvazky. Cílem takto sestaveného sboru je co nejširší aprobovanost, alespoň v hlavních nebo profilových předmětech. Výsledkem je 100% odborná výuka českého jazyka, matematiky, dějepisu a přírodopisu, 75% výuky zeměpisu... Pedagogové nezanedbávají ani vlastní vzdělávání. Základní kurz informační gramotnosti zvládlo pět pedagogů, kurzy pro pokročilé absolvovalo jedenáct učitelů. Šest učitelek se školilo v projektu Škola za školou. Běžnou součástí vzdělávání se staly krátkodobé kurzy, které si každý volí podle své aprobace, zájmu a potřeby. Příkladem mohou být : o šikaně a vztazích (2 pedagožky), keramika (2), instruktorství výcviku na lyžích (1), protidrogová tématika (1), školský zákon (2)... Někteří učitelé se vzdělávají dlouhodobě : speciální pedagogika a výchovné poradenství (1), jazykové studium (5), VŠ I.stupeň (1). Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení. V říjnu proběhlo školení topičů, podle potřeby (změn zákonů a vyhlášek) se zúčastňuje školení mzdová účetní. Údaje o počtu žáků V tomto školním roce navštěvovalo naší školu 631 žáků ve 26 třídách. Z toho vyplývá průměrně 24,3 žáků ve třídě. Na I.stupni se jednalo o 308 žáků ve 13 třídách (průměrně 23,7 dětí ve třídě), na II.stupni 323 žáků ve 13 třídách (průměrně 24,9 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II.stupni se vzdělávalo 100 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 25 žáků ve třídě). Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 38 integrovaných žáků. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 328 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Neradi jsme předávali 8 žákům vysvědčení s konstatováním neprospěl/a a 2 dětem neklasifikován. Všem deseti žákům bylo umožněno opravnými a komisionálními zkouškami změnit toto hodnocení v závěru prázdnin. Mimo jedné žákyně všichni tuto šanci využili a postoupili do dalšího ročníku. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 87 žáků, z toho 2 děti v 8.ročníku. 13 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 48 žáků na studijní obory s maturitou a 26 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko psychologickou poradnou Praha-východ v Říčanech. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9.ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Z 5.ročníků odešlo 15 žáků studovat osmiletá gymnázia a ze 7.ročníku 1 žákyně nastoupí do šestiletého gymnázia.

6 6 Školní koordinátorka každoročně připravuje Minimální protidrogový program, podle kterého jednotlivé ročníky pracují během školního roku a podle aktuální nabídky se případně doplňuje. Spolupracuje s námi dr.kašparová, která systematicky pracuje s dětmi po jednotlivých ročnících. Svůj program přizpůsobuje věkovým zvláštnostem a individuálním potřebám jednotlivých tříd. Letos navštívila paní doktorka všechny třídy 5., 6. a 8.ročníku, jednu třídu v 7. a dvě v 9.ročníku. Z jejích závěrů čerpá jak vedení školy, tak především třídní učitelé důležité poznatky o svých žácích. V rámci protidrogového programu navštívili žáci II.stupně projekt Hrou proti AIDS, ve kterém spolupracovali mimo jiné se žáky soukromého gymnázia. Akce byla pro děti velmi přínosná. Mezi našimi žáky jsou individuality, vyžadující více či méně specifický přístup. Snažíme se. V 1.třídě máme jedno děvčátko s atypickým dětským autismem. Má přidělenou asistentku a úspěšně postoupila do dalšího ročníku. Šestou třídu navštěvovalo děvče na vozíku. S pomocí pana školníka a chlapců z deváté třídy se dařily uskutečnit její veškeré nutné přesuny po školní budově. Jedné z talentovaných žákyň jsme individuálním plánem na 2.pololetí umožnili hrát košíkovou v Japonsku, dalším čtyřem sportovně nadaným dětem jsme usnadnili částečným individuálním plánem dojíždět do vrcholových sportovních klubů a středisek. Individuálním přístupem je i existence tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Na žáky v takto zaměřených třídách (vždy jedna třída v ročníku na II.stupni) jsou kladeny vyšší studijní nároky. Tomu odpovídá i jejich další volba při výběru středních škol a jejich úspěšnost při dalším studiu. Zohledňujeme také chlapce s fotbalovým nadáním. Na II.stupni je soustřeďujeme do jedné třídy a spolupracujeme se Sportovním klubem Umbro, který zajišťuje jejich tréninky, účasti v soutěžích, mimoškolní soustředění, ale také reprezentaci školy. Rádi bychom zřídili třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a košíkovou nebo jiný sport, ve kterém by se mohla uplatnit i děvčata. S lítostí tento dlouhodobý záměr nemůžeme uskutečnit pro trvalý nedostatek prostoru. Zpestřením výuky je projekt Škola za školou, do kterého se zapojili žáci II.stupně. V jednotlivých předmětech pracují na počítačích a projekt jim umožňuje nejen zpětnou vazbu, ale i práci mimo školu s tím, že veškeré výsledky lze později ve škole zkontrolovat nebo prokonzultovat s vyučujícím. V době nemoci lze prostřednictvím tohoto projektu zadat žákům domácí práce v souvislosti s probíraným učivem, opět se zpětnou vazbou. Součástí vzdělávání a výchovy jsou povinně-volitelné předměty pro žáky tříd (informatika, domácnost, ruský jazyk, společensko-vědní seminář, výtvarné techniky, sportovní seminář, semináře ze zeměpisu, přírodopisu a matematiky), nepovinné předměty (3x sportovní aktivity) a kroužky (volejbal, košíková, ruční práce, školní časopis, Klub mladého diváka). Kroužek ruského jazyka se pro nezájem žáků nepodařilo otevřít. Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Jedním z výstupů, kterým lze měřit naše snahy, je forma testování. Žáci 9.ročníku se zúčastnili celostátního projektu Kvalita Výsledkem bylo umístění A a B třídy přibližně v polovině žebříčku městských škol a třída C matematická - patřila opět mezi nadprůměrné. Určitým výstupem jsou i výsledky žáků v různých soutěžích a olympiádách. Výsledky soutěží 2004/5

7 7 Matematika - olympiáda okres.kolo : 9.ročník 6., 9., 14., 15., 16.místo (2 žáci postup do kraje) - 8.ročník - 4., 5.místo - 7.ročník nezúčastnili jsme se - 6.ročník - 9., 22.místo 5.ročník - 4.místo - Pythagoriáda : 6.ročník 6., 24., 47.místo 7.ročník 54., 61.místo - Dopplerova střela - úspěšná účast v korespondenční soutěži všeobecných znalostí na Internetu Fyzika - Dopplerova vlna : 4.a 6.místo - olympiáda okres.kolo : 8.ročník 2.místo 9.ročník - 3.místo Český jazyk - olympiáda okres.kolo : 9.a 10.místo - literární soutěž Středočeský prsten ocenění pozváním na koncert Dějepis - olympiáda okres.kolo : 19., 22.místo Tělesná výchova - kopaná : okres.kolo halové 3.místo, 12.místo okres.kolo Mc Donalds s cup 3.místo - košíková : okres.kolo 2x 4.místo - atletika : Pohár rozhlasu - 5., 6.místo - florbal : okres.kolo 8.místo - vybíjená : okres.kolo 2.místo - dopravní : 5., 8.místo - lanové centrum 8.místo Výtvarná výchova : - Malované Říčany 3x 1., 2x 2., 2x 3.místo Údaje o výsledcích kontrol

8 8 Pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Územního pracoviště Praha-východ, provedla 1.února 2005 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Závěrečné zjištění : 1. Zůstatek pojistného za zaměstnance v kontrolovaném období od do ke dni činí Kč 0,-. 2. Zůstatek penále z prodlení dle 18 zákona č.592/1992 Sb. v platném znění činí ke dni Kč 0,-. 3. Porušení oznamovací povinnosti 10 zákona č.48/1997 Sb. nebylo zjištěno. 4. Přehledy o platbě pojistného na zdr. pojištění za zaměstnance v souladu s 25 zákona č.592/1992 Sb., ve znění zákona č.127/1998 plátce ÚP VZP předkládá. Pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedla 6.května 2005 kontrolu podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečné zjištění : 1. Za nesplnění podmínek pro činnosti epidemiologicky závažné byla vedoucí kuchařce uložena bloková pokuta ve výši 400,-Kč (jednalo se o nedodržení času rybí filé bylo usmažené o 30 minut dříve před výdejní dobou). 2. Potraviny tepelně zpracované určené k výdeji, byly umístěny na nevhodné pracovní ploše. 3. Byly nalezeny kořenící přípravky, které nebyly uloženy v originálním balení nebylo možné zajistit datum spotřeby. Tyto přípravky byly v době šetření odstraněny. 4. U nádobí umístěného ve stravovacím provozu, byla narušena vnitřní struktura. Není tak možné zajistit řádné čištění. 5. U dřezu v hrubé přípravně je narušeno odřevění. 6. Nebyl zamezen přístup cizích osob do prostoru varny. 7. Ve výdejně stravy byly předměty nesouvisející s výkonem činnosti. 8. Manipulační vozík nevyhovuje požadavku vyhlášky. Ihned po provedené kontrole vedení školy zajistilo odstranění závad body Pracovník Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín, provedl komplexní kontrolu podle ustanovení 31 a 35 zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle 45 odst. 1 písm. a vyhl. MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci. Závěrečné zjištění : 1. Nezpracováno členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí dle 4 zákona o PO 2. Nezpracovány směrnice organizace k zabezpečení PO 3. V objektu č.71 není dle 11 odst.3 vyhl. o PP dostatečné označení směrů úniku tak, aby byla zabezpečena rychlá a bezpečná evakuace osob, zvířat a materiálu. Dále změnit únikové východy dle ČSN Všechny uvedené závady byly odstraněny do konce dubna Školská rada

9 9 V průběhu května byla říčanská veřejnost seznámená s pravidly voleb zástupců rodičů, zřizovatele a školy do školské rady. Samotné volby se uskutečnily v první polovině června. Od školního roku 2005/6 bude pracovat školská rada v následujícím složení : Zástupci rodičů : - Mgr. Dagmar Koukolová - RNDr. Jiřina Oulovská - Mgr. Dagmar Řeháková Zástupci zřizovatele : - PhDr. Martina Blahníková - Ing. Martina Křešťáková - Blanka Spolková Zástupci školy : - PaedDr. Jana Helebrantová - Mgr. Radana Šimčíková - Jana Žvejkalová Výroční zpráva, kterou právě čtete, je první, kterou školská rada projednávala a schvalovala. Další aktivity Prostředky k získání znalostí, vědomostí a dovedností musí být podané, chceme-li, aby byly účinné, pestrým a zajímavým způsobem, různými metodami a formami. Proto během školního roku organizujeme pro jednotlivé třídy v rámci jednotlivých předmětů exkurze, besedy, výukové bloky, tématické dny... Děti navštívily Planetárium, IMAX, sklárny v Nižboru, program Jak se kuje železo v Komárovu, Vlašský dvůr a doly v Kutné Hoře, ZOO v Praze, Safari ve Dvoře Králové, Macochu, keltskou vesnici Botanicus, Říp, Babiččino údolí, Čapkovu strž, tématicky zaměřený den Integrovaný záchranný systém a prevence kriminality mládeže po vstupu do EU. Děti besedovaly po shlédnutí filmu o vulkánech, tradicí se již staly besedy v Husově knihovně. Vítanou změnou jsou návštěvy muzeí (Národního a Technického v Praze, Automobilu v Mladé Boleslavi), galerií (Národní Vánoce v době Karla IV.) a výstav (motýlů). Tématické výjezdy děti velmi zajímají (Praha vánoční, Praha barokní, Pražský hrad a zahrady). Nelze opominout koncerty a divadelní představení (Český rock, Miloš Nesvadba, vystoupení žáků ZUŠ a MŠ, Bardáček, výchovné koncerty a literární pořady). Není možné vyjmenovat všechna místa, která žáci navštívili, bylo jich hodně. V letošním roce jsme se také vrátili k uspořádání branného cvičení, které měli žáci I.stupně pojaté jako blokové cvičení po jednotlivých třídách, zatímco žáci II.stupně soutěžili v družstvech. Procvičili jsme v praxi orientaci v přírodě, první pomoc, ověřili jsme si tělesnou zdatnost a schopnost reagovat na nenadálé události. Pro sportovně zaměřenou mládež byly letos vypsány kurzy: lyžařský (mimo povinný pro žáky 7.ročníku), sportovní, vodácký a cyklistický. Samozřejmostí je pro žáky dvou ročníků I.stupně plavecký výcvik. Smíšené družstvo soutěžilo v lanovém centru v Praze, a to byl velký zážitek. Odvážnější paní učitelky připravily pro šesté třídy a jednu třídu osmou školu v přírodě. Stejnou odvahu a organizační schopnosti předvedly paní učitelky v případě

10 10 zahraničních výjezdů žáků za poznáním. Děti z I.stupně odcestovaly letecky v červnu na Mallorcu, žáci II.stupně sportovali a kempovali v Itálii. Věříme, že všechny námi pořádané akce splnily stanovené cíle a děti si odnesly vedle zážitků ze společně prožitých chvil i poznatky a znalosti, které jim pomohou při výuce. Školní mládež není jen účastníkem akcí pořádaných jinými organizacemi, tradičně v době předvánoční připraví starší žáci pro své mladší spolužáky návštěvu Mikuláše s doprovodem andělů a čertů. Velkou akcí školy je vánoční výstava, kterou děti začínají připravovat pod vedením svých učitelů a vychovatelek již v červnu. Každoročně se setkáváme s příznivým ohlasem veřejnosti, která shlédne výstavu zaplněnou výrobky roztodivných technik na téma Staročeské vánoce a zvyky. Během roku uspořádali učitelé pro žáky školy turnaj v halové kopané, přehazované a vybíjené. Druhým rokem organizujeme okresní kolo matematické olympiády pro 5.ročníky. Novinkou byla akce, kterou připravili žáci devátých tříd se svými třídními učitelkami a s pomocí vedoucí vychovatelky a paní kuchařek. Pro předškolní drobotinu byly připraveny hry a soutěže na pohádková témata, ale i s možností návštěvy pravěku. Soutěžilo se ovšem zcela v duchu současnosti. Správa budov Škola pracuje v nevyhovujících podmínkách. Spravujeme celkem pět budov. Pouze jedna tzv. hlavní budova za kostelem, Masarykovo nám. čp.71 je budovou, která byla stavěna jako školní. Vzhledem ke svému stáří již dnešnímu provozu plně nevyhovuje (do provozu byla uvedena na začátku minulého století). V letošním roce byla provedena další část sanace sklepa (sanační omítky, osazení tělesy ústředního topení, osvětlení a vymalování). Podle potřeby byly vymalovány čtyři učebny. Největší akcí v této budově bylo vybudování bezbariérového přístupu počínaje nájezdem do budovy, invalidní plošinou ve vestibulu a konče výtahem. Tato akce byla financována městským úřadem, nezatížila tedy náš rozpočet a mohli jsme tak vybavit další dvě učebny novým nábytkem, v jedné ze tříd byla nutná generální oprava podlahy, nechali jsme provést údržbu, nátěry a případné výměny tabulí... Na pozemek jsme zakoupili dřevěné stolky s připevněnými lavičkami. Učitelé je využívají pro výuku, umožňuje-li to počasí. Hned se lépe konverzuje v cizím jazyce, maluje nebo zpívá, o pěstitelských pracích nemluvě. Druhá školní budova uprostřed náměstí je veřejností pojmenovávaná jako soud. Skutečně tomuto účelu původně sloužila, a tak mají děti šatny v bývalých celách a třídy v propojených kancelářích. Větrání je vzhledem k hlučnosti a prašnosti na náměstí obtížné. O vyběhnutí na hřiště v době velké přestávky si mohou děti v této budově jen zdát. Celou budovu jsme nechali vymalovat, natřít dveře a zárubně v přízemí a na schodišti jsou nová osvětlovací tělesa. Městský úřad v této budově zaplatil sanační omítky v šatnách a položení nové dlažby v šatnách a vstupní chodbě. Třetí budovou je bývalá mateřská školka v Olivově ulici. Náš zřizovatel nám pomohl finančně i v případě nové dlažby a schodů na přístupové cestě. Čtvrtou budovou je dům v Sokolské ulici, dřívější společenský dům, ve kterém provozujeme školní jídelnu a družinu. Katastrofální stav kotelny volal již několik let po generálce. I v tomto případě se městský úřad zachoval velkoryse a kotelna svítí novotou. Snažili jsme se i my a ze svého rozpočtu jsme zakoupili nový lapač tuků, provedli jsme drobné opravy a dokoupili židle.

11 11 V páté budově v ulici Pod Školou, bývalé autoškole, budujeme postupně posilovnu. V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje, schůze, ale i k různým oslavám. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...) nebo zda je činnost určena pro dospělé (kurzy účetnictví, jóga...). Závěr Situace v naší škole se radikálně liší od celorepublikové. Zatímco se většina škol potýká s nedostatkem žáků, nás trápí opačný problém. Žáků máme dost, ale učeben málo. Jedinou odpovídající odbornou učebnou je počítačová, která byla díky zřizovateli v letošním roce rozšířena o dalších deset počítačů. Nedostatek prostor brání jakýmkoliv našim dalším iniciativám (sportovní, jazykové třídy...). Tento problém není nový a bez přispění státní správy je pro nás neřešitelný.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://zsricanyweb.mzf.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář V Říčanech

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více