Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5"

Transkript

1 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne Obsah

2 2 Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Údaje o počtu žáků... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání... 5 Výsledky soutěží... 7 Údaje o výsledcích kontrol... 8 Školská rada... 9 Další aktivity... 9 Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č.1 ICT plán... příloha č.2 Základní údaje o škole Název : I.základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71

3 3 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : MÚ Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma DEMU, Ing.J.Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 Na II.stupni jsou zřizovány po jedné třídě v ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Smluvní spolupráce s SK Umbro fotbalovou školou. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Ambrožová Bohdana VŠ Čj Vv 10 Caudr Martin ÚSO Tv 4 Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 15 Červenková Jitka ÚSO Vych. 18 Doležalová Věra ÚSO I.st. 20 Dynybilová Jana VŠ Čj D 24 Fadrhoncová Jitka VŠ I.st. 25 Helebrantová Jana VŠ M Zt 19 Zást.II.st. Jeriová Libuše VŠ I.st., M 34 Jindrová Petra VŠ Vych. 15 Kapinusová Šárka ÚSO Vych. 15 Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 15 Kulhavá Lenka VŠ Čj Hv 27 Lodin Josef VŠ Tv 11 Már Tomáš VŠ Ch Z M 37 Melicharová Jolana VŠ Čj Ov 13

4 4 Mrázová Anna VŠ I.st. 41 Důch. Nováková Jitka ÚSO Vych. 16 Pacovská Zuzana VŠ Čj D 12 Pelikánová Anna VŠ I.st. 11 Pergelová Iva VŠ I.st. 1 Petrová Božena VŠ I.st., Čj 35 Důch. Poláková Ilona VŠ Ch Př 14 Prchalová Lenka VŠ M Př 18 Řehková Ivana VŠ M Dg 16 Schickerová Lenka VŠ M Zt 11 Skořepová Iva ÚSO Vych. 9 Slezáková Ivana ÚSO I.st. 7 Stejskalová Zdena VŠ Rj Hv 40 Důch. Svádová Blanka VŠ Př Tv 42 Důch. Svobodová Jana VŠ I.st. 23 Šimčíková Radana VŠ I.st. 16 Škroníčková Svatava VŠ I.st. 25 Řed. Vávrová Radoslava VŠ I.st., Čj 33 Důch. Vokněrová Dagmar VŠ M F 43 Důch. Volánková Hana VŠ I.st. 25 Vydrová Helena VŠ M Ch 9 Vyhnánková Milada VŠ I.st. 18 Wohlmuthová Jolana VŠ Čj Ov 13 Zatloukal Tomáš VŠ Z Tv 2 Žvejkalová Jana ÚSO I.st. 29 Zást.I.st. Správní zaměstnanci : Blažková B. SO Kuchařka 37 Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 21 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 29 Hynková UO Kuchařka 44 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič 23 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 20 Kadeřábková M. Z Uklízečka 31 Kadlecová V. UO Uklízečka 22 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol.jídelny 32 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 27 Trmalová J. VŠ Uklízečka 42 Vávrová A. Z Uklízečka 27 Voráčová V. SO Uklízečka 28 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka 16 Zahradníková Z. Z Uklízečka 41 Během školního roku došlo ke dvěma změnám v obsazení učitelského sboru. Ještě ve zkušební lhůtě odešla paní učitelka Kottová a byla nahrazena paní učitelkou Hubnerovou. Druhou změnou byl v lednu návrat paní učitelky Čásenské z mateřské

5 5 dovolené. Stáří většiny učitelů se pohybuje v pásmu let. Průměrný věk učitelského sboru je 45,34. Ne všichni vyučující působí na plný úvazek. Zejména důchodkyně mají pouze částečné úvazky. Cílem takto sestaveného sboru je co nejširší aprobovanost, alespoň v hlavních nebo profilových předmětech. Výsledkem je 100% odborná výuka českého jazyka, matematiky, dějepisu a přírodopisu, 75% výuky zeměpisu... Pedagogové nezanedbávají ani vlastní vzdělávání. Základní kurz informační gramotnosti zvládlo pět pedagogů, kurzy pro pokročilé absolvovalo jedenáct učitelů. Šest učitelek se školilo v projektu Škola za školou. Běžnou součástí vzdělávání se staly krátkodobé kurzy, které si každý volí podle své aprobace, zájmu a potřeby. Příkladem mohou být : o šikaně a vztazích (2 pedagožky), keramika (2), instruktorství výcviku na lyžích (1), protidrogová tématika (1), školský zákon (2)... Někteří učitelé se vzdělávají dlouhodobě : speciální pedagogika a výchovné poradenství (1), jazykové studium (5), VŠ I.stupeň (1). Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení. V říjnu proběhlo školení topičů, podle potřeby (změn zákonů a vyhlášek) se zúčastňuje školení mzdová účetní. Údaje o počtu žáků V tomto školním roce navštěvovalo naší školu 631 žáků ve 26 třídách. Z toho vyplývá průměrně 24,3 žáků ve třídě. Na I.stupni se jednalo o 308 žáků ve 13 třídách (průměrně 23,7 dětí ve třídě), na II.stupni 323 žáků ve 13 třídách (průměrně 24,9 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II.stupni se vzdělávalo 100 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 25 žáků ve třídě). Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 38 integrovaných žáků. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 328 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Neradi jsme předávali 8 žákům vysvědčení s konstatováním neprospěl/a a 2 dětem neklasifikován. Všem deseti žákům bylo umožněno opravnými a komisionálními zkouškami změnit toto hodnocení v závěru prázdnin. Mimo jedné žákyně všichni tuto šanci využili a postoupili do dalšího ročníku. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 87 žáků, z toho 2 děti v 8.ročníku. 13 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 48 žáků na studijní obory s maturitou a 26 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko psychologickou poradnou Praha-východ v Říčanech. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9.ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Z 5.ročníků odešlo 15 žáků studovat osmiletá gymnázia a ze 7.ročníku 1 žákyně nastoupí do šestiletého gymnázia.

6 6 Školní koordinátorka každoročně připravuje Minimální protidrogový program, podle kterého jednotlivé ročníky pracují během školního roku a podle aktuální nabídky se případně doplňuje. Spolupracuje s námi dr.kašparová, která systematicky pracuje s dětmi po jednotlivých ročnících. Svůj program přizpůsobuje věkovým zvláštnostem a individuálním potřebám jednotlivých tříd. Letos navštívila paní doktorka všechny třídy 5., 6. a 8.ročníku, jednu třídu v 7. a dvě v 9.ročníku. Z jejích závěrů čerpá jak vedení školy, tak především třídní učitelé důležité poznatky o svých žácích. V rámci protidrogového programu navštívili žáci II.stupně projekt Hrou proti AIDS, ve kterém spolupracovali mimo jiné se žáky soukromého gymnázia. Akce byla pro děti velmi přínosná. Mezi našimi žáky jsou individuality, vyžadující více či méně specifický přístup. Snažíme se. V 1.třídě máme jedno děvčátko s atypickým dětským autismem. Má přidělenou asistentku a úspěšně postoupila do dalšího ročníku. Šestou třídu navštěvovalo děvče na vozíku. S pomocí pana školníka a chlapců z deváté třídy se dařily uskutečnit její veškeré nutné přesuny po školní budově. Jedné z talentovaných žákyň jsme individuálním plánem na 2.pololetí umožnili hrát košíkovou v Japonsku, dalším čtyřem sportovně nadaným dětem jsme usnadnili částečným individuálním plánem dojíždět do vrcholových sportovních klubů a středisek. Individuálním přístupem je i existence tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Na žáky v takto zaměřených třídách (vždy jedna třída v ročníku na II.stupni) jsou kladeny vyšší studijní nároky. Tomu odpovídá i jejich další volba při výběru středních škol a jejich úspěšnost při dalším studiu. Zohledňujeme také chlapce s fotbalovým nadáním. Na II.stupni je soustřeďujeme do jedné třídy a spolupracujeme se Sportovním klubem Umbro, který zajišťuje jejich tréninky, účasti v soutěžích, mimoškolní soustředění, ale také reprezentaci školy. Rádi bychom zřídili třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a košíkovou nebo jiný sport, ve kterém by se mohla uplatnit i děvčata. S lítostí tento dlouhodobý záměr nemůžeme uskutečnit pro trvalý nedostatek prostoru. Zpestřením výuky je projekt Škola za školou, do kterého se zapojili žáci II.stupně. V jednotlivých předmětech pracují na počítačích a projekt jim umožňuje nejen zpětnou vazbu, ale i práci mimo školu s tím, že veškeré výsledky lze později ve škole zkontrolovat nebo prokonzultovat s vyučujícím. V době nemoci lze prostřednictvím tohoto projektu zadat žákům domácí práce v souvislosti s probíraným učivem, opět se zpětnou vazbou. Součástí vzdělávání a výchovy jsou povinně-volitelné předměty pro žáky tříd (informatika, domácnost, ruský jazyk, společensko-vědní seminář, výtvarné techniky, sportovní seminář, semináře ze zeměpisu, přírodopisu a matematiky), nepovinné předměty (3x sportovní aktivity) a kroužky (volejbal, košíková, ruční práce, školní časopis, Klub mladého diváka). Kroužek ruského jazyka se pro nezájem žáků nepodařilo otevřít. Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Jedním z výstupů, kterým lze měřit naše snahy, je forma testování. Žáci 9.ročníku se zúčastnili celostátního projektu Kvalita Výsledkem bylo umístění A a B třídy přibližně v polovině žebříčku městských škol a třída C matematická - patřila opět mezi nadprůměrné. Určitým výstupem jsou i výsledky žáků v různých soutěžích a olympiádách. Výsledky soutěží 2004/5

7 7 Matematika - olympiáda okres.kolo : 9.ročník 6., 9., 14., 15., 16.místo (2 žáci postup do kraje) - 8.ročník - 4., 5.místo - 7.ročník nezúčastnili jsme se - 6.ročník - 9., 22.místo 5.ročník - 4.místo - Pythagoriáda : 6.ročník 6., 24., 47.místo 7.ročník 54., 61.místo - Dopplerova střela - úspěšná účast v korespondenční soutěži všeobecných znalostí na Internetu Fyzika - Dopplerova vlna : 4.a 6.místo - olympiáda okres.kolo : 8.ročník 2.místo 9.ročník - 3.místo Český jazyk - olympiáda okres.kolo : 9.a 10.místo - literární soutěž Středočeský prsten ocenění pozváním na koncert Dějepis - olympiáda okres.kolo : 19., 22.místo Tělesná výchova - kopaná : okres.kolo halové 3.místo, 12.místo okres.kolo Mc Donalds s cup 3.místo - košíková : okres.kolo 2x 4.místo - atletika : Pohár rozhlasu - 5., 6.místo - florbal : okres.kolo 8.místo - vybíjená : okres.kolo 2.místo - dopravní : 5., 8.místo - lanové centrum 8.místo Výtvarná výchova : - Malované Říčany 3x 1., 2x 2., 2x 3.místo Údaje o výsledcích kontrol

8 8 Pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Územního pracoviště Praha-východ, provedla 1.února 2005 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Závěrečné zjištění : 1. Zůstatek pojistného za zaměstnance v kontrolovaném období od do ke dni činí Kč 0,-. 2. Zůstatek penále z prodlení dle 18 zákona č.592/1992 Sb. v platném znění činí ke dni Kč 0,-. 3. Porušení oznamovací povinnosti 10 zákona č.48/1997 Sb. nebylo zjištěno. 4. Přehledy o platbě pojistného na zdr. pojištění za zaměstnance v souladu s 25 zákona č.592/1992 Sb., ve znění zákona č.127/1998 plátce ÚP VZP předkládá. Pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedla 6.května 2005 kontrolu podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečné zjištění : 1. Za nesplnění podmínek pro činnosti epidemiologicky závažné byla vedoucí kuchařce uložena bloková pokuta ve výši 400,-Kč (jednalo se o nedodržení času rybí filé bylo usmažené o 30 minut dříve před výdejní dobou). 2. Potraviny tepelně zpracované určené k výdeji, byly umístěny na nevhodné pracovní ploše. 3. Byly nalezeny kořenící přípravky, které nebyly uloženy v originálním balení nebylo možné zajistit datum spotřeby. Tyto přípravky byly v době šetření odstraněny. 4. U nádobí umístěného ve stravovacím provozu, byla narušena vnitřní struktura. Není tak možné zajistit řádné čištění. 5. U dřezu v hrubé přípravně je narušeno odřevění. 6. Nebyl zamezen přístup cizích osob do prostoru varny. 7. Ve výdejně stravy byly předměty nesouvisející s výkonem činnosti. 8. Manipulační vozík nevyhovuje požadavku vyhlášky. Ihned po provedené kontrole vedení školy zajistilo odstranění závad body Pracovník Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín, provedl komplexní kontrolu podle ustanovení 31 a 35 zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle 45 odst. 1 písm. a vyhl. MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci. Závěrečné zjištění : 1. Nezpracováno členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí dle 4 zákona o PO 2. Nezpracovány směrnice organizace k zabezpečení PO 3. V objektu č.71 není dle 11 odst.3 vyhl. o PP dostatečné označení směrů úniku tak, aby byla zabezpečena rychlá a bezpečná evakuace osob, zvířat a materiálu. Dále změnit únikové východy dle ČSN Všechny uvedené závady byly odstraněny do konce dubna Školská rada

9 9 V průběhu května byla říčanská veřejnost seznámená s pravidly voleb zástupců rodičů, zřizovatele a školy do školské rady. Samotné volby se uskutečnily v první polovině června. Od školního roku 2005/6 bude pracovat školská rada v následujícím složení : Zástupci rodičů : - Mgr. Dagmar Koukolová - RNDr. Jiřina Oulovská - Mgr. Dagmar Řeháková Zástupci zřizovatele : - PhDr. Martina Blahníková - Ing. Martina Křešťáková - Blanka Spolková Zástupci školy : - PaedDr. Jana Helebrantová - Mgr. Radana Šimčíková - Jana Žvejkalová Výroční zpráva, kterou právě čtete, je první, kterou školská rada projednávala a schvalovala. Další aktivity Prostředky k získání znalostí, vědomostí a dovedností musí být podané, chceme-li, aby byly účinné, pestrým a zajímavým způsobem, různými metodami a formami. Proto během školního roku organizujeme pro jednotlivé třídy v rámci jednotlivých předmětů exkurze, besedy, výukové bloky, tématické dny... Děti navštívily Planetárium, IMAX, sklárny v Nižboru, program Jak se kuje železo v Komárovu, Vlašský dvůr a doly v Kutné Hoře, ZOO v Praze, Safari ve Dvoře Králové, Macochu, keltskou vesnici Botanicus, Říp, Babiččino údolí, Čapkovu strž, tématicky zaměřený den Integrovaný záchranný systém a prevence kriminality mládeže po vstupu do EU. Děti besedovaly po shlédnutí filmu o vulkánech, tradicí se již staly besedy v Husově knihovně. Vítanou změnou jsou návštěvy muzeí (Národního a Technického v Praze, Automobilu v Mladé Boleslavi), galerií (Národní Vánoce v době Karla IV.) a výstav (motýlů). Tématické výjezdy děti velmi zajímají (Praha vánoční, Praha barokní, Pražský hrad a zahrady). Nelze opominout koncerty a divadelní představení (Český rock, Miloš Nesvadba, vystoupení žáků ZUŠ a MŠ, Bardáček, výchovné koncerty a literární pořady). Není možné vyjmenovat všechna místa, která žáci navštívili, bylo jich hodně. V letošním roce jsme se také vrátili k uspořádání branného cvičení, které měli žáci I.stupně pojaté jako blokové cvičení po jednotlivých třídách, zatímco žáci II.stupně soutěžili v družstvech. Procvičili jsme v praxi orientaci v přírodě, první pomoc, ověřili jsme si tělesnou zdatnost a schopnost reagovat na nenadálé události. Pro sportovně zaměřenou mládež byly letos vypsány kurzy: lyžařský (mimo povinný pro žáky 7.ročníku), sportovní, vodácký a cyklistický. Samozřejmostí je pro žáky dvou ročníků I.stupně plavecký výcvik. Smíšené družstvo soutěžilo v lanovém centru v Praze, a to byl velký zážitek. Odvážnější paní učitelky připravily pro šesté třídy a jednu třídu osmou školu v přírodě. Stejnou odvahu a organizační schopnosti předvedly paní učitelky v případě

10 10 zahraničních výjezdů žáků za poznáním. Děti z I.stupně odcestovaly letecky v červnu na Mallorcu, žáci II.stupně sportovali a kempovali v Itálii. Věříme, že všechny námi pořádané akce splnily stanovené cíle a děti si odnesly vedle zážitků ze společně prožitých chvil i poznatky a znalosti, které jim pomohou při výuce. Školní mládež není jen účastníkem akcí pořádaných jinými organizacemi, tradičně v době předvánoční připraví starší žáci pro své mladší spolužáky návštěvu Mikuláše s doprovodem andělů a čertů. Velkou akcí školy je vánoční výstava, kterou děti začínají připravovat pod vedením svých učitelů a vychovatelek již v červnu. Každoročně se setkáváme s příznivým ohlasem veřejnosti, která shlédne výstavu zaplněnou výrobky roztodivných technik na téma Staročeské vánoce a zvyky. Během roku uspořádali učitelé pro žáky školy turnaj v halové kopané, přehazované a vybíjené. Druhým rokem organizujeme okresní kolo matematické olympiády pro 5.ročníky. Novinkou byla akce, kterou připravili žáci devátých tříd se svými třídními učitelkami a s pomocí vedoucí vychovatelky a paní kuchařek. Pro předškolní drobotinu byly připraveny hry a soutěže na pohádková témata, ale i s možností návštěvy pravěku. Soutěžilo se ovšem zcela v duchu současnosti. Správa budov Škola pracuje v nevyhovujících podmínkách. Spravujeme celkem pět budov. Pouze jedna tzv. hlavní budova za kostelem, Masarykovo nám. čp.71 je budovou, která byla stavěna jako školní. Vzhledem ke svému stáří již dnešnímu provozu plně nevyhovuje (do provozu byla uvedena na začátku minulého století). V letošním roce byla provedena další část sanace sklepa (sanační omítky, osazení tělesy ústředního topení, osvětlení a vymalování). Podle potřeby byly vymalovány čtyři učebny. Největší akcí v této budově bylo vybudování bezbariérového přístupu počínaje nájezdem do budovy, invalidní plošinou ve vestibulu a konče výtahem. Tato akce byla financována městským úřadem, nezatížila tedy náš rozpočet a mohli jsme tak vybavit další dvě učebny novým nábytkem, v jedné ze tříd byla nutná generální oprava podlahy, nechali jsme provést údržbu, nátěry a případné výměny tabulí... Na pozemek jsme zakoupili dřevěné stolky s připevněnými lavičkami. Učitelé je využívají pro výuku, umožňuje-li to počasí. Hned se lépe konverzuje v cizím jazyce, maluje nebo zpívá, o pěstitelských pracích nemluvě. Druhá školní budova uprostřed náměstí je veřejností pojmenovávaná jako soud. Skutečně tomuto účelu původně sloužila, a tak mají děti šatny v bývalých celách a třídy v propojených kancelářích. Větrání je vzhledem k hlučnosti a prašnosti na náměstí obtížné. O vyběhnutí na hřiště v době velké přestávky si mohou děti v této budově jen zdát. Celou budovu jsme nechali vymalovat, natřít dveře a zárubně v přízemí a na schodišti jsou nová osvětlovací tělesa. Městský úřad v této budově zaplatil sanační omítky v šatnách a položení nové dlažby v šatnách a vstupní chodbě. Třetí budovou je bývalá mateřská školka v Olivově ulici. Náš zřizovatel nám pomohl finančně i v případě nové dlažby a schodů na přístupové cestě. Čtvrtou budovou je dům v Sokolské ulici, dřívější společenský dům, ve kterém provozujeme školní jídelnu a družinu. Katastrofální stav kotelny volal již několik let po generálce. I v tomto případě se městský úřad zachoval velkoryse a kotelna svítí novotou. Snažili jsme se i my a ze svého rozpočtu jsme zakoupili nový lapač tuků, provedli jsme drobné opravy a dokoupili židle.

11 11 V páté budově v ulici Pod Školou, bývalé autoškole, budujeme postupně posilovnu. V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje, schůze, ale i k různým oslavám. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...) nebo zda je činnost určena pro dospělé (kurzy účetnictví, jóga...). Závěr Situace v naší škole se radikálně liší od celorepublikové. Zatímco se většina škol potýká s nedostatkem žáků, nás trápí opačný problém. Žáků máme dost, ale učeben málo. Jedinou odpovídající odbornou učebnou je počítačová, která byla díky zřizovateli v letošním roce rozšířena o dalších deset počítačů. Nedostatek prostor brání jakýmkoliv našim dalším iniciativám (sportovní, jazykové třídy...). Tento problém není nový a bez přispění státní správy je pro nás neřešitelný.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail : 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 Charakteristika školy.4 1.1.1 Škola... 4 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http:// www.zs-ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace

Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Základní škola Netvořice, okre s Benešov, příspěvková organizace Školní rok 2010-2011 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více