VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Čj.: GMT-593/2013 V Moravské Třebové dne

2 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Sídlo školy: Svitavská 310, Moravská Třebová Zřizovatel školy: Pardubický kraj IZO: REDIZO: Ředitel: RNDr. Alena Plocová, Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jiří Hrbata, Webové stránky školy: Školská rada: byla zvolena ve volbách v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a s volebním řádem schváleným Radou Pk čj.:krú 14454/2005/OŠMS ze dne Její kompetence vyplývají rovněž ze školského zákona. Složení: za oprávněné voliče: Gabriela Krummerová - předsedkyně za zřizovatele: JUDr. Miloš Izák za ped. pracovníky: Mgr. Jiří Hrbata Charakteristika školy Škola přijímá žáky do oboru vzdělávání K/81 Gymnázium. K datu zahajovacího výkazu pro sledovaný školní rok ( ) měla 8 tříd osmiletého studia (197 žáků) a 2 třídy čtyřletého studia (38 žáků), celkem tedy 10 tříd s 235 žáky. První ročník čtyřletého studia nebyl podruhé otevřen. Učební plán je koncipován jako všeobecně vzdělávací, specializace na zvolený obor dalšího studia je umožněna výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Podle Školních vzdělávacích programů se vyučovalo ve všech třídách. Výuka byla v tomto školním roce zabezpečena celkem 23 učiteli (z toho 8 na zkrácený úvazek), další provoz byl zabezpečen mzdovou účetní, účetní školy, technickým pracovníkem (školník) a dalšími třemi provozními pracovnicemi (uklízečky). Pro výuku je ve škole k dispozici 10 kmenových učeben (jedna z nich slouží jako učebna výtvarné výchovy), 8 odborných učeben (fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC, výpočetní technika), 3 laboratoře a 2 tělocvičny. Učebna výpočetní techniky je vybavena celkem 16+1 počítači pracujícími v síti a datovým projektorem, ozvučením. V učebně AP bylo využíváno učitelské pracoviště a 20 žákovských pracovišť, doplněno datovým projektorem a ozvučením. 3

4 Učebna společenských věd a učebna biologie jsou vybaveny jako multimediální učebny - PC, datový projektor, vizualizér, kamera a ozvučení. Učebna fyziky, biologie a učebna anglického jazyka jsou vybaveny interaktivními tabulemi se softwarem. Jednotlivé předměty mají dobře vybavené odborné kabinety. Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou a videotechnikou je na průměrné úrovni, zastarává a je snaha ji nahrazovat modernější. Rozpočet školy je v tomto směru velmi omezený. Díky projektu ESF a EU peníze středním školám se vybavenost zapojených předmětů zlepšila. K vybavení školy patří počítačová síť, tiskárny, kopírky, scanner. Veškerá počítačová pracoviště ve škole jsou připojena do školní sítě s mikrovlnným připojením na Internet, zaručující dostatečnou rychlost i kapacitu. Některé odborné učebny jsou vybaveny videookruhy, některé videokamerami, jazykové učebny navíc kvalitní audiotechnikou. Škola je umístěna v objektu Pardubického kraje, vybudovaném postupně ze tří částí, spojených v jeden funkční a stavební celek. Nejstarší částí je tzv. stará budova (1909), do které bylo gymnázium přemístěno v r V letech 1984 a 1992 byly postupně realizovány dvě další přístavby. Současný stavební stav budov lze celkově hodnotit jako dobrý, některé jejich části však budou vzhledem ke své omezené životnosti postupně vyžadovat náročnější údržbu nebo rekonstrukci. V posledních letech byla provedena řada rekonstrukcí a zlepšování stavu budov. Např. ve školním roce 2004/05 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí staré budovy, ve školním roce 2006/2007 byla realizována renovace podlahy ve velké tělocvičně. V rámci projektu Pardubického kraje bylo navázáno na realizaci jednoho z opatření vyplývajícího z energetického auditu regulace topení a instalace termostatických ventilů projektem EPC (regulace topení, kotelna). Škola je vlastní kotelnou vytápěna od října V období 7-8/2009 byla rekonstruována a zateplena střecha hlavní budovy, v období 6-7/2010 byla provedena výměna podlahových krytin v malé tělocvičně a ve dvou učebnách. V prázdninových obdobích roků 2011 až 2013 byla realizována pouze základní údržba a malování vybraných prostor. V roce 2012 byla dokončeno odstraňování klecových šaten a doplněno šatnovými skříňkami pro každého žáka. Následující údaje jsou vždy ze zahajovacích výkazů. Počty tříd a počty žáků školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Průměrný počet žáků na třídu a učitele průměrný počet průměrný počet žáků na třídu žáků na učitele 4

5 Anglický jazyk celkem žáků Německý jazyk celkem žáků Ruský jazyk celkem žáků 2 cizí jazyky se učilo (žáků) 1 cizí jazyk se učilo (žáků) šk. rok 2011/2012 šk. rok 2012/2013 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2012/ ,45 23,5 11,67 11,08 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Ve škole nebyli žáci z jiných krajů než z Pardubického Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Vietnamská socialistická republika: 2 Začleňování cizinců bylo letos bezproblémové. Výuka cizích jazyků II. Přehled oborů vzdělání K/ K/81 Gymnázium Gymnázium 5

6 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Vyučoval Délka praxe Antlová Hana, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př Č - D Č, D, Ov 30 Čermák Michal, Mgr. Učitel učitelství SŠ Bi F F, Bi, FS 9 Hrbata Jiří, Mgr. Zást.řed. učitelství SŠ M Dg M, Ms 9 Kaderková Kateřina, Mgr. Učitel Učitelství SŠ Zsv - Č Zsv, Č 4 Kobelka Pavel, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př N Tv N, Tv 23 Kodeš Horymír, Mgr. Učitel školy II.cyklu Tv Bi Tv, Bi 32 Kodešová Iva, Mgr. Učitel učitelství SŠ Tv A A, Tv 17 Koudelková Jana, Mgr. Učitel učit.vš.vzd..př M F F, M, Fp, Mcv 21 Kozelková Lucie, Mgr. Učitel učitelství SŠ N Tv A, N, Tv 12 Kubištová Gabriela, Mgr. Učitel učitelství SŠ Č D Č,D,Zsv,Dp,Hs 22 Mičková Zuzana, Ing. Učitel rozšiř.studium Pro SŠ: A Ag, Ak 23 Mrvová Irena, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př Bi Ch Bi,Ch, BiS, Chp 28 Plocová Alena, RNDr. Ředitelka učit.vš.vzd.př M F Ivt M, Ms 30 Sekaninová Šárka, PhDr. VP, učitel učit.vš.vzd.př Č R Ped Č,Zsv,R, Čcv 28 Skoupá Iva ŠMP,učitel učit.vš.vzd.př Vv R Vv, R 22 Zkrácené úvazky: Burdová Petra, Mgr. úv.0,95 Učitel Učit. st. ZŠ A Hv A, Hv 13 Havlíček Jaroslav, Mgr. úv.0,90 Učitel učitelství SŠ M Z M, Z, Zp 8 Dvořák Přemysl, Mgr. úv.0,90 Učitel Učitelství sš Bi Ge - Z Bi, Z 6 Kálalová Anna, Mgr. úv.0,62 Učitel učitelství SŠ Ch - Ge Ch, Bi 1 Kozelková Jarmila, Mgr.úv.0,71 Učitel učit.zš, 6.-9.r. Č D Č, D, Ov 39 Landa Miroslav, Mgr. úv.0,81 Učitel učitelství SŠ A -M Tv A, Ak, Tv 35 Ráceková Mária Mgr., úv.0,38 Učitel učitelství SŠ M Bi M 2 Štaffová Irena, Mgr. úv.0,89 ICT,učitel učit.vš.vzd.př Ivt M Zt Ivt, Ict, Dt, SIT 22 6

7 Věk školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem a. počty osob (k ) 2011/ , ,0 2012/ , ,2 b. věková struktura pedagogických pracovníků do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci průměrný věk počet z toho žen c. kvalifikace pedagogických pracovníků počet pedagogických pracovníků (přepočtených) celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Kvalifikovaných 21,2 100 % Nekvalifikovaných 0 0 % Nepedagogičtí pracovníci školy školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2012/13 6 4,5 (mzdová účetní 0,75 úv., účetní-0,75 úv., 3 uklízečky každá na 0,75 úv., školník od 2/2013 úv.0,75) 7

8 přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Obor vzdělání K/81 doplnění do kvinty K/ M/01 IV. Údaje o přijímacím řízení 1. Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 počet přihlášek celkem počet přijatých celkem * počet podaných přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 6 (5+1) 25 (23+2) 28 (27+1) počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve kole počet nepřijatých celkem Počet podaných odvolání z toho vyhověno z toho nevyhověno pozastaveno řízení celkem Počet zápisových lístků odevzdaných vrácených * obor vzdělávání M /01 Informační služby se neotevřel 8

9 z celkového počtu žáků: 2011/ /2013 V. Údaje o výsledcích vzdělávání 1. Souhrnná charakteristika výsledků vzdělávání v uplynulém školním roce Průměrný prospěch na škole se v posledních několika letech pohyboval v rozmezí 1,83-2,1, procento žáků studujících s vyznamenáním v rozmezí 20% 25%. Z tohoto pohledu je možné výsledky uplynulého školního roku (průměrný prospěch 1,97; prospělo s vyznamenáním 23,07%) hodnotit jako odpovídající dlouhodobému sledování. Za celý školní rok bylo uděleno 104 pochval (45 ŘŠ a 59 TU), 37 napomenutí TU, 1 důtka TU, 5 důtek ŘŠ. Z uvedeného vyplývá, že pochvaly převažují nad kázeňskými opatřeními. Ve srovnání s minulým školním rokem počet pochval vzrostl o 5 a počet kázeňských o 6. Průměrný počet zameškaných omluvených hodin za celý školní rok je 104,7 hod/žáka, neomluvených hodin bylo celkem 10 (vloni 15). Chování bylo v jednom případě hodnoceno jako uspokojivé. Přestupy: 1 žák ze třídy AV, 2 žáci ze třídy 3.AV, 2 žáci do třídy 7.AV,1 žák z 5.AV V uplynulém školním roce ukončilo 7 žáků ze 4. AV studium. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok prospělo s vyznamenáním Neprospělo 13 4 opakovalo ročník 4 4 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 93,3 98,3 průměrný počet zameškaných hodin na žáka ( pololetí) 67,1 53,3 z toho neomluvených celkem Výsledky maturitních zkoušek (po opravných MZ) Třída: 4.A 8.AV počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 počet žáků maturitních ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: * opakují 4.ročník 1(1*) 0 prospěl s vyznamenáním 4 8 prospěl neprospěl 0 0 9

10 4. Umístění absolventů (1) (2) VŠ VOŠ praxe žáků přijato % z (2) % z (1) přijato % z (1) žáků % z (1) hlásících žáků žáků se na VŠ žáků celkem Absolventi ,7 81,8 4 9,1 4 9,1 Absolventi ,8 82,8 3 8,6 3 8,6 5. Umístění na VŠ podle oborů Absolv. Přijato z toho na obory z roku celkem techn. pedag. ekon. přírod. zeměd. lékař. filos. práv. tělov. ostat Průměry od r.1972 do r.2013 % z přijatých % z přijatých 79% 30,5% 16,6% 11,9% 10,7% 6% 6,6% 5,5% 2,7% 2% 7,5% Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení (ve sledovaném školním roce bylo na VŠ přijato 29 absolventů, na VOŠ 3, do praxe 3) 6. Účast a umístění v soutěžích a olympiádách (Zpracovaly předmětové komise) PK českého jazyka a literatury Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Evropa ve škole Alena Jílková 7. AV IV. čestné uznání Mladý Demosthenes Adam 1. AV I. 1. účast Weinlich Mladý Demosthenes Marie 4. AV II. účast Lišková Mladý Demosthenes Kristýna 6. AV III. 1. účast Marková Čte celá třída kolektiv AV Čte celá třída kolektiv 3. AV 3. Kdo čte, ten se nenudí Tereza Dolívková 3. AV 3. PK anglického jazyka Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Anglická Marek Tkáč 7.AV III. 10. konverzace OL v AJ Karel Kolář AV I.B 6. OL v AJ Jitka Řeřichová 3.AV II.B 4. O bílého havrana E.A.Poea Dominika Draesslerová, Marie Lišková 4.AV 1. PK dějepis Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. DO M.Trunečková 3.AV 4.místo 10

11 PK fyziky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Amavet Festival vědy a techniky Adam Weinlich, Michal Dobeš, Jan Hrubý 1.AV Junior Postup do kraje účast Amavet Festival vědy a techniky Jitka Faktorová, Jaroslav Klíma 6.AV Středoškolák Postup do kraje účast Fyzikální olympiáda Viktor Skoupý 7.AV Kategorie B 1. místo Fyzikální Viktor Skoupý 7.AV Kategorie A Postup 13. olympiáda do ČR místo Ostatní projekty s jinou než fyzikální tematikou: Marie Trunečková název projektu: Monitoring vodního ptactva na vypuštěné retenční nádrži, účast na krátkodobé studijní stáži ve Francii, kategorie: Junior PK zeměpisu Název soutěže Jméno žáka třída katego obvod okres Kraj ČR Mezinár. rie Eurorebus Dokoupil, Jeřábek, 7. AV SŠ 18. Skoupý Eurorebus Jaroš, Grulich, 3. A SŠ 17. Šunková Eurorebus König, Truhlářová, 5. AV SŠ 28. Sedláková ZO Weinlich 1.AV A 17. ZO Abraham AV B 11. ZO Havelka 4. AV C 1 ZO Letem světem Jaroš Jeřábek Lebiš Blažek 3. A 7. AV 1. AV AV D D PK ZSV Název soutěže Jméno žáka třída okres kraj ČR Mezinár. Ekonomicko-manažerská olympiáda Prezentiáda Staň se na den tvůrcem evropské politiky Europa Nostra Europa Nostra Martin Šmeral 3.A Šunková, Bauerová, 3.A, Gečnuk 5.AV Šunková, Pustinová 3.A 1. Jaroš, Pustinová, Sedlářová Šunková, Bauerová, Grulich 3.A 3. 3.A

12 PK matematiky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. MO Oto Machálek AV Z7- školní kolo Jiří Kodeš 3.AV Z8- školní kolo Pythagoriáda Martin Bína 1.AV 6.roč Jan Hrubý 1.AV 6.roč Rostislav Abraham AV 7.roč Jiří Humpl AV 7.roč Logická olympiáda Internetová matematická olympiáda Abraham Rostislav AV B Vendula Bártová AV B Jiří Humpl AV B Oto Machálek AV B Thuy An Tran AV B Trunečková Marie 3.AV B Konig Adam 5.AV C Adámková Zuzana 7.AV C Jeřábek Martin 7.AV C Jílková Alena 7.AV C Prucková Zdeňka 7.AV C Večeřová Tereza 7.AV C Zemánková 7.AV C Kristýna Řeřichová Anna 7.AV C Adam Konig, Jan Gečnuk, Renata Štaffová, Iva Sedláková, Simona Bínová,Eva Kostíková, Alena Řehořová 5.AV Kategorie nejsou Pozn.: Logická olympiáda výše uvedení žáci se zúčastnili nominačního kola. Do krajského kola postoupil Adam Konig, který se nezúčastnil z důvodu nepřítomnosti v republice zahraniční dovolená Internetová matematická olympiáda družstvo žáků ve složení: Jan Gečnuk, Renata Štaffová, Iva Sedláková, Simona Bínová, Eva Kostíková, Alena Řehořová (třída 5.AV) účast v nominačním kole PK biologie Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Biologická Karolína Maděrová 8. AV A 2 olympiáda Biologická Pavel Novotný 5. AV B 24. olympiáda Biologická Marie Trunečková 3. AV C 14. olympiáda Biologická Oto Machálek AV D 18. olympiáda Poznávání rostlin Marie Trunečková 3. AV 8. třída 5. Poznávání rostlin Jan Hrubý 1. AV 6. třída Poznávání rostlin Michal Sekanina 1. AV 6. třída 3. Mineralogická Marie Trunečková 3. AV soutěž třída Poznávání živočichů Michal Sekanina 1. AV 6. třída 9. 12

13 PK informatiky a výpočetní techniky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezin Bobřík všichni Benjamin, účast informatiky AV Kadet, Junior, Senior Bobřík informatiky Viktor Skoupý 7. AV Senior Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Zdeněk Havelka 4.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jana Koudelková 4.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Rostislav Abrahám AV Benjamin Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jiří Humpl AV Benjamin Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jiří Macháček AV Benjamin Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Erik Scholze 6.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jana Zezulová 6.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Lucie Černá 6.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jan Gečnuk 5.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky David Dvořák 5.AV Kadet Úspěšný řešitel SOČ Tereza 5. AV Sedlářová SOČ Jitka Faktorová; Jaroslav Klíma 6. AV PK estetické výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. O bílého havrana Dominika Draesslerová a 3.AV do 15.let 1. Zpíváme pro radost Malujeme pro radost Malujeme pro radost Marie Lišková Marie Trunečková Kateřina Čejchanová Marie Lišková Eva Kostíková Marika Zemanová Soubor 3.AV 1.AV 4.AV 5.AV 7.AV Sejbalová Tereza 4. AV čestné uznání Marková Kristýna 6. AV čestné uznání 13

14 PK tělesné výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Středoškolský pohár H D 3. Minikopaná H8.-9.tř. H6.-7.tř Florbal H6.-7.tř. H8.-9.tř. D6.-7.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ Basketbal H8.-9.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ HIII DIII HVI.A DVI.A ŠkoFL H6.-7.tř. H8.-9.tř 3. Šplh-družstva H 8.-9.tř D SŠ D8.-9.tř HSŠ Volejbal D SŠ H SŠ D6.-7.tř D8.-9.tř H6-7.tř Silový čtyřboj DSŠ Atletický čtyřboj D6.-7.tř. H6.-7.tř. Pohár Českého rozhlasu D8.-9.tř H6.-7.tř. D6.-7.tř. H8.-9.tř. D8-9.tř. OVOV 6.-8.tř SFL H SŠ 4. Kopaná H SŠ 3. Coca Cola Cup H6.-9.tř

15 Zpráva ŠMP: Adaptační kurz VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Proběhl na začátku září v rekreačním středisku Březová u Třebíče, byl určen pro žáky 1. AV, 5. AV (prožitkový kurz) a jejich třídní učitele. Cílem kurzu bylo vytváření pozitivní atmosféry a vztahů v nově vznikajících kolektivech. Do programu kurzu byly zařazeny besedy týkající se protidrogové prevence a prevence z oblasti sexuální výchovy. Besedy s Městskou policií MT a Policií ČR 1. Dopravní výchova (listopad) žáci 1. AV a AV se seznámili se zásadami telefonování při ohlašování dopravní nehody, se zásadami první pomoci, s bezpečností při účasti v silničním provozu. Kriminalita mládeže a trestní zodpovědnost (listopad) cílem bylo seznámit žáky 4. AV se stavem, následky a prevencí kriminality ve městě. 3. Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech, domácí násilí (duben) žáci 5. AV se seznámili, jak rozpoznat a jak se chovat při odhalení násilí páchaného na dětech. 4. Stalking, šikana a kyberšikana (únor) žáci 7. AV, 3. A byli poučeni o obraně při nových projevech násilí, o autodestruktivních závislostech o psychosociálním riziku. 5. Den s ISZ, aneb zeptej se mě (červen) žáci 5. AV si měli možnost na praktických ukázkách vyzkoušet, jak by se zachovali v situacích ohrožení života, krádeže atp. Prevence návykových látek (červen) Projekt určený pro žáky 3. AV se skládal z několika částí. Při besedě s příslušníky městské policie byli žáci informováni o problematice návykových látek, v hodině chemie se seznámili s rozdělením a účinky jednotlivých typů drog, v českém jazyce pracovali s aktuálním článkem v tisku a ve výtvarné výchově vytvořili výukový plakát k dané tematice. Vánoční atmosféra ve třídě (prosinec) Žáci celé školy se zapojili do výzdoby svých tříd a zástupci vyhodnotili nejzdařilejší výsledky. S tebou o tobě (prosinec) Žáci 1. AV, 5. AV a 6. AV se seznámili o hygienu pohlavního styku, péčí o reprodukční zdraví, riziky v oblasti sexuální výchovy. AIDS a sexuální výchova (leden) Žáci 6. AV a 7. AV a 3. A byli seznámeni s problematikou AIDS, s rizikem v oblasti sexuální výchovy, s hygienou. Vybraní žáci se zapojili do charitativní sbírky na podporu nemocným AIDS (Červená stužka). Adopce na dálku (v průběhu roku) Pravidelně již 4. rokem žáci i pedagogové přispívají finanční částkou na výuku chlapce z Indie. Den dětí na GMT (červen) Žáci celé školy se podíleli na přípravě dne dětí pro mladší žáky a děti z mateřských škol v Moravské Třebové a okolí. 15

16 Atmosféra ve třídách (v průběhu roku) Ve třídách na nižším stupni gymnázia byly ve spolupráci se třídními učiteli zadány a zpracovány dotazníky zkoumající vztahy mezi žáky a celkovou atmosféru. Spolupráce s PREVKO Litomyšl a s PPP ÚO (v průběhu roku) Aktuálně využíváme preventivních materiálů poskytovaných poradnami v případě podezření z negativních jevů ve třídních kolektivech (sociometrické dotazníky, hry na individuální a skupinovou práci. Škola podporuje žáky v mimoškolní činnosti. Ve sledovaném školním roce žáci navštěvovali tyto mimoškolní aktivity a zájmové kroužky: Název Programování Výtvarný a dramatický Hudební Posilování DST Sportovní hry DSTa DML Sportovní hry HST Sportovní hry HML Gymnastika Mechatronika GLOBE Comenius Chemické pokusy Četnost 1 h.týdně Průběžně, dle potřeby 2 h. týdně 1 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 1 h. týdně průběžně 1 h. týdně 2 h. za 2 týdny 16

17 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet/ počet Předmětová Zaměření doba účastníků komise poplatek Semináře 1 Právo se zaměřením na nový obč. zákoník 1 ZSV zdarma 2 Seminář pro žáky a mentory: Indiv.mobilita 1 Aj Comenius 4 Energetická politika Pardubického kraje 2 vedení školy zdarma 4 Pracovní setkání učitelů NAEP 1 Aj Comenius 1 Seminář anglického jazyka 1 Aj Šablony 2 Konference OUP 2 Aj 400,- 1 E-learningové prostředí Moodle 2 Aj Šablony 1 Školení koordinátorů projektu Multipolis 1 ZSV zdarma 1 Matematika ve světle výsledků MZ 1 ŘŠ zdarma 1 Konzultační seminář pro management škol 1 ŘŠ zdarma 1 Ochrana člověka za mimořádných událostí 1 preventista BOZP a PO 200,- 1 Seminář k písemné práci z Aj 2 Aj zdarma 1 Seminář: Hodnotitel písemných prací Čj 4 Čj zdarma 1 Finanční gramotnost 1 ZSV zdarma 1 Seminář ke školské legislativě 1 ŘŠ 400,- 1 Úspory projektů EPC 1 zást. ŘŠ zdarma 1 Současnost a budoucnost stř.vzděl. 1 zást. ŘŠ zdarma 1 Seminář k maturitní zkoušce 2 Aj, Čj zdarma 1 Seminář NAEP Partnerství 1 Aj Comenius 12 Jazykový kurz němčiny v zahraničí 1 Nj Šablony 2 Robotika programování robotů 4 Ict, F ESF 1 Seminář OVOV 1 TV MÚ MT 2 Geovědy 2 Z ESF 1 Možnosti experimentálních lab.syst. v rámci přírodních věd 2 F ESF Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků Pracovník poplatek semináře 1 Modul: Spisová služba 2 Bl,Kr zdarma 1 Seminář ACE-účto 1 Kr 805,- 1 Spisová služba 1 Bl 700,- 17

18 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výčet aktivit sledovaného školního roku: Projekty vyhlašované Pk, MŠMT: - projekt v rámci 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, realizace začala a byl ukončen začala běžet doba pětileté udržitelnosti projektu. - projekt OP VK Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech, realizace začala realizujeme projektové dny, exkurze a výuku zeměpisného praktika. - projekt OP VK Šablony GMT 2012, realizace začala Comenius multilaterální partnerství, individuální mobilita Školní projekty: - Život v přírodě -projektové dny Ekosystém lesa a Výskyt kůrovců v okolí Moravské Třebové (AV) - Životopis stromů 1.AV - Den Země (BI) - Čte celá třída projekt MKLB zapojené třídy 1.AV, AV, 3.AV - Mladý čtenář projekt MKLB Kdo čte, ten se nenudí jednotlivci - Pocta věrozvěstům projekt MKLB jednotlivci AV - V máji máj projekt GMT a MKLB společná recitace Máchova Máje na Křížovém vrchu žáků 5.AV s vyučujícími Čj (Kz, Se) - Nepřetržité čtení projekt knihoven Božena Němcová 3.AV, 7.AV - projekt Ekopolis - projekt Českého statistického úřadu - Minisčítání 1.AV -3.AV (princip sčítání lidu) - projekt Multipolis multikulturní výchova, využití her Multipolis (SCIO) - projekt spol.člověk v tísni - Studentské prezidentské volby volební místnost, systém - hvězdárna v Moravské Třebové -1.AV Sluneční soustava, Newtonův dalekohled - Studenti čtou a píší noviny (MF Dnes podzimní i jarní kolo) využití výtisků v hodinách Č (publicistický styl, mediální výchova) a v ostatních předmětech (D, Z, Ov, ZSV, Vv) mediální výchova, publicistický styl; součástí projektu tvůrčí psaní na zadaná témata zasláno 10 prací - Mladý Démosthenes (celostátní soutěž v umění komunikace) prohloubení a porovnání komunikačních dovedností v rámci celých tříd (1.AV 6.AV) - kramářská píseň tvorba písně a doprovodných obrázků - zapojení do projektu obč.sdružení Zapomění Po stopách totality práce studentů historického semináře (Dvojí zkušenost, Akce K v moravskotřebovském klášteře, Životní příběh bývalého starosty Moravské Třebové) Projektové dny v rámci projektu Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech Fyzika lidského těla zaměřený na parametry těla délka, hmotnost, elektrický odpor, index plochosti, povrch těla, BMI index, tepová frekvence, dechová frekvence, tlak krve, reakční doba. Měření důležitých fyzikálních veličin charakterizující lidské tělo. Zpracování tabelárních a statistických dat. Grafické znázornění datových řad (X-Y bodový graf, výsečový graf) Třída 3.AV 18

19 Zvuk a obraz zaměřený na ověření učiva z optiky (zákon odrazu, lomu, difrakce světla, spojky, rozptylky, fotometrie), vlnění (odraz, lom, absorpce, ohyb vlnění ), akustiky (intenzita zvuku, hladina intenzity zvuku, akustický tlak, ultrazvuk), smyslová soustava člověka (stavba oka, ucha, proces slyšení, vidění). Třídy 3.A a 7.AV Robot pomocník člověka dvoudenní zaměřený na práci se stavebnicemi Fischertechnik a jejich programování (stavební díly, sestavování jednotlivých dílů, možnosti napájení dílčích modelů, senzory). Třída AV Robot pomocník člověka víkend zaměřený na práci s roboty ze stavebnice Fischertechnik (sestavování robotů a jejich programování). Vybraní žáci tříd: 1.AV, AV, 3.AV Reklama zaměřený na porovnání účinnosti baterií a rychlovarných konvic. Kvantitativní analýza vkládané inzerce do tištěných periodik Grafické znázornění datových řad (histogram, výsečový graf). Třída 6.AV Voda jako základ života zaměřený na fyzikální vlastnosti vody (hustota vody, Pascalův zákon, Archimedův zákon, kapilární jevy, povrchové napětí). Třída AV Jak hospodařit s penězi - finanční matematika (výpočet anuitní splátky úvěru) Třída 6.AV Hřebeč - Konstrukce výškového profilu trasy. Třída 5.AV Zahrada je hra - výpočty parametrů rovinných a prostorových útvarů, návrh vlastní zahrady, pravidla pro pěstování vybraných rostlin. Kalkulace cenových nákladů. Třída 5.AV Barvy v chemii - výpočty poměrů ve směsích. Třída 3.AV, 4.AV Barvení látek rostlinami Třída 3.AV Chemie v životě člověka Třída 4.AV, 5.AV Keramická dílna - Třída 3.AV Chemické pokusy v laboratoři očima žáků - Třída 3.AV, 4.AV Spolupráce se sociálními partnery: - spolupráce s rodiči organizace plesů, při organizaci poznávacího zájezdu do V.Británie, ubytování zahraničních studentů, individuální mobilita v rámci projektu Comenius hledání hostitelských rodin, sponzoring sportovní činnosti - spolupráce s Městem Moravská Třebová příspěvek na mezinárodní aktivity, přijetí na radnici Finové - spolupráce s Městským muzeem Jak vypadala Hereret? - spolupráce s MKIS (kulturní služby), MKLB (knihovna) - spolupráce se Společností česko-německého porozumění s účastí na jejich akcích - spolupráce s DDM organizace soutěží; - se stacionářem Domeček, s MC Sluníčko, Soc.služby, Dětský domov MT, Oblastní charita MT, Speciální a praktická škola, Centrum volného času - společnost Člověk v tísni - nezisková společnost Naproti (projekt Laskavárna) - spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, HZS Ochrana člověka za mimořádných událostí - s okresní radou AŠSK ČR, s regionálním sdružením sportů Svitavy 19

20 - Nadace Život dětem, SONS ČR - v rámci ekologické a environmentální výchovy spolupracujeme s Ekocentrem Paleta Pardubice ekovýchovné programy, Sdružením Tereza Praha, NASA USA, Czech Coal a.s., Vodní zdroje Chrudim, Střední školou zahradnickou a technickou Litomyšl - s místními firmami Další důležité součásti vzdělávacích programů školy: - žáci pokračují v měřeních a zpracovávání výsledků projektu GLOBE - Recyklohraní projekt zabývající se tříděním odpadu - Výchovný koncert Bigbít - ND Praha: Stroupežnický Naši furianti - besedy - Po národních parcích USA beseda s cestovateli - Rozvoj slovní zásoby s rodilým mluvčím - Studenti studentům beseda k nové maturitě - Vhodné zvolení rostlin při zakládání zahrady - zapojení do projektu Slezské univerzity Opava popularizace nejnovějších výzkumů a vědeckých výsledků Ústavu historických věd přednášky - podnikání v neziskovém sektoru a představení činnosti charity - soužití s romy bez předsudků - webinář s Egonem Lánským - Fyzika v kuchyni aneb Kulinářská fyzika - Environmentální fyzika - Chvála Slunce - Národní divadlo Praha prohlídka divadla s odborným výkladem - Beseda se spisovatelem Gustavem Murinem (Dny slovenské kultury v Moravské Třebové) - o náhradní rodinné péči a prohlídka DD Moravská Třebová - preventivní přednáška Městské policie - Eurocentrum Pardubice EU a aktuální problémy eurozóny - exkurze: Svitavy okresní soud Moravskotřebovsko reg. dějiny Muzeum knihy Žďár nad Sázavou Zelená hora památka UNESCO Kutná Hora UNESCO Praha s průvodcem v angličtině Litomyšl UNESCO Olomouc UNESCO Brno moderní umění (výstavy) zapojení do projektu Slezské univerzity Opava popularizace nejnovějších výzkumů a vědeckých výsledků Ústavu historických věd exkurze Vídeň (týdenní) ČOV Linhartice ČNB Praha Poslanecká sněmovna Exkurze v rámci projektu Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech 20

21 Pardubický kraj -Třída 6.AV - Zpracování tabelárních a statistických dat. Grafické znázornění datových řad (histogram, výsečový graf) Synthesia Pardubice Třída 5. AV látky k ochraně rostlin před škůdci Flora Olomouc Třída 5. AV rostliny vhodné pro venkovní i vnitřní pěstování Národní technické muzeum Třída 1.AV, AV Základy natáčení a workshop natočení videoklipu s režisérem a scénáristou z praxe- Třída 6.AV Severozápadní Čechy komplexní geografická exkurze Třída 3.A, 7.AV Hvězdárna Hradec Králové Třída 6.AV Vodní elektrárna Dlouhé Stráně Třída 6.AV Jaderná elektrárna Dukovany Třída 7.AV - kurzy: adaptační (1.AV), prožitkový (5.AV), lyžařský (AV, 6.AV), sportovně turistický (7.AV, 3.A) cyklovýlety poznávání regionu projektový den softbal Prezentace školy na veřejnosti - Dny otevřených dveří - Přípravné kurzy na přijímací zkoušky - Den dětí na gymnáziu Jak znáš své město? (11. ročník) - Vánoční program v MC Sluníčko, MŠ Piaristická koledy, pohádka o Rumcajsovi - informační letáky - předávání maturitních vysvědčení s kulturním programem studentů nižších ročníků - maturitní a reprezentační ples - předmětová komise tělesné výchovy byla pořadatelem obvodních a okresních kol sportovních soutěží; - účast ve výtvarné soutěži Pod modrou oblohou - místní a okresní tisk - pravidelně aktualizované www stránky školy - spolupráci s rodiči žáků školy a se středními a základními školami - Zdravé město Moravská Třebová - Počítačová školička pro dědečky a babičky ; - Burza sportovních potřeb - účast v nadačních akcích Srdíčkové dny, Den s Emilem, Bílá pastelka, Červená stužka IX Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekce na naší škole v tomto školním roce nebyla provedena. 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Čj.: GMT- 650/2015 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2015 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Čj.: GMT- 641/2014 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2014 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2012 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Čj.: GMT-369/2010 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2010 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více