VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Čj.: GMT-593/2013 V Moravské Třebové dne

2 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Sídlo školy: Svitavská 310, Moravská Třebová Zřizovatel školy: Pardubický kraj IZO: REDIZO: Ředitel: RNDr. Alena Plocová, Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jiří Hrbata, Webové stránky školy: Školská rada: byla zvolena ve volbách v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a s volebním řádem schváleným Radou Pk čj.:krú 14454/2005/OŠMS ze dne Její kompetence vyplývají rovněž ze školského zákona. Složení: za oprávněné voliče: Gabriela Krummerová - předsedkyně za zřizovatele: JUDr. Miloš Izák za ped. pracovníky: Mgr. Jiří Hrbata Charakteristika školy Škola přijímá žáky do oboru vzdělávání K/81 Gymnázium. K datu zahajovacího výkazu pro sledovaný školní rok ( ) měla 8 tříd osmiletého studia (197 žáků) a 2 třídy čtyřletého studia (38 žáků), celkem tedy 10 tříd s 235 žáky. První ročník čtyřletého studia nebyl podruhé otevřen. Učební plán je koncipován jako všeobecně vzdělávací, specializace na zvolený obor dalšího studia je umožněna výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Podle Školních vzdělávacích programů se vyučovalo ve všech třídách. Výuka byla v tomto školním roce zabezpečena celkem 23 učiteli (z toho 8 na zkrácený úvazek), další provoz byl zabezpečen mzdovou účetní, účetní školy, technickým pracovníkem (školník) a dalšími třemi provozními pracovnicemi (uklízečky). Pro výuku je ve škole k dispozici 10 kmenových učeben (jedna z nich slouží jako učebna výtvarné výchovy), 8 odborných učeben (fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC, výpočetní technika), 3 laboratoře a 2 tělocvičny. Učebna výpočetní techniky je vybavena celkem 16+1 počítači pracujícími v síti a datovým projektorem, ozvučením. V učebně AP bylo využíváno učitelské pracoviště a 20 žákovských pracovišť, doplněno datovým projektorem a ozvučením. 3

4 Učebna společenských věd a učebna biologie jsou vybaveny jako multimediální učebny - PC, datový projektor, vizualizér, kamera a ozvučení. Učebna fyziky, biologie a učebna anglického jazyka jsou vybaveny interaktivními tabulemi se softwarem. Jednotlivé předměty mají dobře vybavené odborné kabinety. Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou a videotechnikou je na průměrné úrovni, zastarává a je snaha ji nahrazovat modernější. Rozpočet školy je v tomto směru velmi omezený. Díky projektu ESF a EU peníze středním školám se vybavenost zapojených předmětů zlepšila. K vybavení školy patří počítačová síť, tiskárny, kopírky, scanner. Veškerá počítačová pracoviště ve škole jsou připojena do školní sítě s mikrovlnným připojením na Internet, zaručující dostatečnou rychlost i kapacitu. Některé odborné učebny jsou vybaveny videookruhy, některé videokamerami, jazykové učebny navíc kvalitní audiotechnikou. Škola je umístěna v objektu Pardubického kraje, vybudovaném postupně ze tří částí, spojených v jeden funkční a stavební celek. Nejstarší částí je tzv. stará budova (1909), do které bylo gymnázium přemístěno v r V letech 1984 a 1992 byly postupně realizovány dvě další přístavby. Současný stavební stav budov lze celkově hodnotit jako dobrý, některé jejich části však budou vzhledem ke své omezené životnosti postupně vyžadovat náročnější údržbu nebo rekonstrukci. V posledních letech byla provedena řada rekonstrukcí a zlepšování stavu budov. Např. ve školním roce 2004/05 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí staré budovy, ve školním roce 2006/2007 byla realizována renovace podlahy ve velké tělocvičně. V rámci projektu Pardubického kraje bylo navázáno na realizaci jednoho z opatření vyplývajícího z energetického auditu regulace topení a instalace termostatických ventilů projektem EPC (regulace topení, kotelna). Škola je vlastní kotelnou vytápěna od října V období 7-8/2009 byla rekonstruována a zateplena střecha hlavní budovy, v období 6-7/2010 byla provedena výměna podlahových krytin v malé tělocvičně a ve dvou učebnách. V prázdninových obdobích roků 2011 až 2013 byla realizována pouze základní údržba a malování vybraných prostor. V roce 2012 byla dokončeno odstraňování klecových šaten a doplněno šatnovými skříňkami pro každého žáka. Následující údaje jsou vždy ze zahajovacích výkazů. Počty tříd a počty žáků školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Průměrný počet žáků na třídu a učitele průměrný počet průměrný počet žáků na třídu žáků na učitele 4

5 Anglický jazyk celkem žáků Německý jazyk celkem žáků Ruský jazyk celkem žáků 2 cizí jazyky se učilo (žáků) 1 cizí jazyk se učilo (žáků) šk. rok 2011/2012 šk. rok 2012/2013 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2012/ ,45 23,5 11,67 11,08 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Ve škole nebyli žáci z jiných krajů než z Pardubického Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Vietnamská socialistická republika: 2 Začleňování cizinců bylo letos bezproblémové. Výuka cizích jazyků II. Přehled oborů vzdělání K/ K/81 Gymnázium Gymnázium 5

6 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Vyučoval Délka praxe Antlová Hana, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př Č - D Č, D, Ov 30 Čermák Michal, Mgr. Učitel učitelství SŠ Bi F F, Bi, FS 9 Hrbata Jiří, Mgr. Zást.řed. učitelství SŠ M Dg M, Ms 9 Kaderková Kateřina, Mgr. Učitel Učitelství SŠ Zsv - Č Zsv, Č 4 Kobelka Pavel, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př N Tv N, Tv 23 Kodeš Horymír, Mgr. Učitel školy II.cyklu Tv Bi Tv, Bi 32 Kodešová Iva, Mgr. Učitel učitelství SŠ Tv A A, Tv 17 Koudelková Jana, Mgr. Učitel učit.vš.vzd..př M F F, M, Fp, Mcv 21 Kozelková Lucie, Mgr. Učitel učitelství SŠ N Tv A, N, Tv 12 Kubištová Gabriela, Mgr. Učitel učitelství SŠ Č D Č,D,Zsv,Dp,Hs 22 Mičková Zuzana, Ing. Učitel rozšiř.studium Pro SŠ: A Ag, Ak 23 Mrvová Irena, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př Bi Ch Bi,Ch, BiS, Chp 28 Plocová Alena, RNDr. Ředitelka učit.vš.vzd.př M F Ivt M, Ms 30 Sekaninová Šárka, PhDr. VP, učitel učit.vš.vzd.př Č R Ped Č,Zsv,R, Čcv 28 Skoupá Iva ŠMP,učitel učit.vš.vzd.př Vv R Vv, R 22 Zkrácené úvazky: Burdová Petra, Mgr. úv.0,95 Učitel Učit. st. ZŠ A Hv A, Hv 13 Havlíček Jaroslav, Mgr. úv.0,90 Učitel učitelství SŠ M Z M, Z, Zp 8 Dvořák Přemysl, Mgr. úv.0,90 Učitel Učitelství sš Bi Ge - Z Bi, Z 6 Kálalová Anna, Mgr. úv.0,62 Učitel učitelství SŠ Ch - Ge Ch, Bi 1 Kozelková Jarmila, Mgr.úv.0,71 Učitel učit.zš, 6.-9.r. Č D Č, D, Ov 39 Landa Miroslav, Mgr. úv.0,81 Učitel učitelství SŠ A -M Tv A, Ak, Tv 35 Ráceková Mária Mgr., úv.0,38 Učitel učitelství SŠ M Bi M 2 Štaffová Irena, Mgr. úv.0,89 ICT,učitel učit.vš.vzd.př Ivt M Zt Ivt, Ict, Dt, SIT 22 6

7 Věk školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem a. počty osob (k ) 2011/ , ,0 2012/ , ,2 b. věková struktura pedagogických pracovníků do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci průměrný věk počet z toho žen c. kvalifikace pedagogických pracovníků počet pedagogických pracovníků (přepočtených) celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Kvalifikovaných 21,2 100 % Nekvalifikovaných 0 0 % Nepedagogičtí pracovníci školy školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2012/13 6 4,5 (mzdová účetní 0,75 úv., účetní-0,75 úv., 3 uklízečky každá na 0,75 úv., školník od 2/2013 úv.0,75) 7

8 přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Obor vzdělání K/81 doplnění do kvinty K/ M/01 IV. Údaje o přijímacím řízení 1. Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 počet přihlášek celkem počet přijatých celkem * počet podaných přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 6 (5+1) 25 (23+2) 28 (27+1) počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve kole počet nepřijatých celkem Počet podaných odvolání z toho vyhověno z toho nevyhověno pozastaveno řízení celkem Počet zápisových lístků odevzdaných vrácených * obor vzdělávání M /01 Informační služby se neotevřel 8

9 z celkového počtu žáků: 2011/ /2013 V. Údaje o výsledcích vzdělávání 1. Souhrnná charakteristika výsledků vzdělávání v uplynulém školním roce Průměrný prospěch na škole se v posledních několika letech pohyboval v rozmezí 1,83-2,1, procento žáků studujících s vyznamenáním v rozmezí 20% 25%. Z tohoto pohledu je možné výsledky uplynulého školního roku (průměrný prospěch 1,97; prospělo s vyznamenáním 23,07%) hodnotit jako odpovídající dlouhodobému sledování. Za celý školní rok bylo uděleno 104 pochval (45 ŘŠ a 59 TU), 37 napomenutí TU, 1 důtka TU, 5 důtek ŘŠ. Z uvedeného vyplývá, že pochvaly převažují nad kázeňskými opatřeními. Ve srovnání s minulým školním rokem počet pochval vzrostl o 5 a počet kázeňských o 6. Průměrný počet zameškaných omluvených hodin za celý školní rok je 104,7 hod/žáka, neomluvených hodin bylo celkem 10 (vloni 15). Chování bylo v jednom případě hodnoceno jako uspokojivé. Přestupy: 1 žák ze třídy AV, 2 žáci ze třídy 3.AV, 2 žáci do třídy 7.AV,1 žák z 5.AV V uplynulém školním roce ukončilo 7 žáků ze 4. AV studium. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok prospělo s vyznamenáním Neprospělo 13 4 opakovalo ročník 4 4 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 93,3 98,3 průměrný počet zameškaných hodin na žáka ( pololetí) 67,1 53,3 z toho neomluvených celkem Výsledky maturitních zkoušek (po opravných MZ) Třída: 4.A 8.AV počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 počet žáků maturitních ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: * opakují 4.ročník 1(1*) 0 prospěl s vyznamenáním 4 8 prospěl neprospěl 0 0 9

10 4. Umístění absolventů (1) (2) VŠ VOŠ praxe žáků přijato % z (2) % z (1) přijato % z (1) žáků % z (1) hlásících žáků žáků se na VŠ žáků celkem Absolventi ,7 81,8 4 9,1 4 9,1 Absolventi ,8 82,8 3 8,6 3 8,6 5. Umístění na VŠ podle oborů Absolv. Přijato z toho na obory z roku celkem techn. pedag. ekon. přírod. zeměd. lékař. filos. práv. tělov. ostat Průměry od r.1972 do r.2013 % z přijatých % z přijatých 79% 30,5% 16,6% 11,9% 10,7% 6% 6,6% 5,5% 2,7% 2% 7,5% Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení (ve sledovaném školním roce bylo na VŠ přijato 29 absolventů, na VOŠ 3, do praxe 3) 6. Účast a umístění v soutěžích a olympiádách (Zpracovaly předmětové komise) PK českého jazyka a literatury Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Evropa ve škole Alena Jílková 7. AV IV. čestné uznání Mladý Demosthenes Adam 1. AV I. 1. účast Weinlich Mladý Demosthenes Marie 4. AV II. účast Lišková Mladý Demosthenes Kristýna 6. AV III. 1. účast Marková Čte celá třída kolektiv AV Čte celá třída kolektiv 3. AV 3. Kdo čte, ten se nenudí Tereza Dolívková 3. AV 3. PK anglického jazyka Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Anglická Marek Tkáč 7.AV III. 10. konverzace OL v AJ Karel Kolář AV I.B 6. OL v AJ Jitka Řeřichová 3.AV II.B 4. O bílého havrana E.A.Poea Dominika Draesslerová, Marie Lišková 4.AV 1. PK dějepis Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. DO M.Trunečková 3.AV 4.místo 10

11 PK fyziky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Amavet Festival vědy a techniky Adam Weinlich, Michal Dobeš, Jan Hrubý 1.AV Junior Postup do kraje účast Amavet Festival vědy a techniky Jitka Faktorová, Jaroslav Klíma 6.AV Středoškolák Postup do kraje účast Fyzikální olympiáda Viktor Skoupý 7.AV Kategorie B 1. místo Fyzikální Viktor Skoupý 7.AV Kategorie A Postup 13. olympiáda do ČR místo Ostatní projekty s jinou než fyzikální tematikou: Marie Trunečková název projektu: Monitoring vodního ptactva na vypuštěné retenční nádrži, účast na krátkodobé studijní stáži ve Francii, kategorie: Junior PK zeměpisu Název soutěže Jméno žáka třída katego obvod okres Kraj ČR Mezinár. rie Eurorebus Dokoupil, Jeřábek, 7. AV SŠ 18. Skoupý Eurorebus Jaroš, Grulich, 3. A SŠ 17. Šunková Eurorebus König, Truhlářová, 5. AV SŠ 28. Sedláková ZO Weinlich 1.AV A 17. ZO Abraham AV B 11. ZO Havelka 4. AV C 1 ZO Letem světem Jaroš Jeřábek Lebiš Blažek 3. A 7. AV 1. AV AV D D PK ZSV Název soutěže Jméno žáka třída okres kraj ČR Mezinár. Ekonomicko-manažerská olympiáda Prezentiáda Staň se na den tvůrcem evropské politiky Europa Nostra Europa Nostra Martin Šmeral 3.A Šunková, Bauerová, 3.A, Gečnuk 5.AV Šunková, Pustinová 3.A 1. Jaroš, Pustinová, Sedlářová Šunková, Bauerová, Grulich 3.A 3. 3.A

12 PK matematiky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. MO Oto Machálek AV Z7- školní kolo Jiří Kodeš 3.AV Z8- školní kolo Pythagoriáda Martin Bína 1.AV 6.roč Jan Hrubý 1.AV 6.roč Rostislav Abraham AV 7.roč Jiří Humpl AV 7.roč Logická olympiáda Internetová matematická olympiáda Abraham Rostislav AV B Vendula Bártová AV B Jiří Humpl AV B Oto Machálek AV B Thuy An Tran AV B Trunečková Marie 3.AV B Konig Adam 5.AV C Adámková Zuzana 7.AV C Jeřábek Martin 7.AV C Jílková Alena 7.AV C Prucková Zdeňka 7.AV C Večeřová Tereza 7.AV C Zemánková 7.AV C Kristýna Řeřichová Anna 7.AV C Adam Konig, Jan Gečnuk, Renata Štaffová, Iva Sedláková, Simona Bínová,Eva Kostíková, Alena Řehořová 5.AV Kategorie nejsou Pozn.: Logická olympiáda výše uvedení žáci se zúčastnili nominačního kola. Do krajského kola postoupil Adam Konig, který se nezúčastnil z důvodu nepřítomnosti v republice zahraniční dovolená Internetová matematická olympiáda družstvo žáků ve složení: Jan Gečnuk, Renata Štaffová, Iva Sedláková, Simona Bínová, Eva Kostíková, Alena Řehořová (třída 5.AV) účast v nominačním kole PK biologie Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Biologická Karolína Maděrová 8. AV A 2 olympiáda Biologická Pavel Novotný 5. AV B 24. olympiáda Biologická Marie Trunečková 3. AV C 14. olympiáda Biologická Oto Machálek AV D 18. olympiáda Poznávání rostlin Marie Trunečková 3. AV 8. třída 5. Poznávání rostlin Jan Hrubý 1. AV 6. třída Poznávání rostlin Michal Sekanina 1. AV 6. třída 3. Mineralogická Marie Trunečková 3. AV soutěž třída Poznávání živočichů Michal Sekanina 1. AV 6. třída 9. 12

13 PK informatiky a výpočetní techniky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezin Bobřík všichni Benjamin, účast informatiky AV Kadet, Junior, Senior Bobřík informatiky Viktor Skoupý 7. AV Senior Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Zdeněk Havelka 4.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jana Koudelková 4.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Rostislav Abrahám AV Benjamin Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jiří Humpl AV Benjamin Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jiří Macháček AV Benjamin Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Erik Scholze 6.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jana Zezulová 6.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Lucie Černá 6.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky Jan Gečnuk 5.AV Kadet Úspěšný řešitel Bobřík informatiky David Dvořák 5.AV Kadet Úspěšný řešitel SOČ Tereza 5. AV Sedlářová SOČ Jitka Faktorová; Jaroslav Klíma 6. AV PK estetické výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. O bílého havrana Dominika Draesslerová a 3.AV do 15.let 1. Zpíváme pro radost Malujeme pro radost Malujeme pro radost Marie Lišková Marie Trunečková Kateřina Čejchanová Marie Lišková Eva Kostíková Marika Zemanová Soubor 3.AV 1.AV 4.AV 5.AV 7.AV Sejbalová Tereza 4. AV čestné uznání Marková Kristýna 6. AV čestné uznání 13

14 PK tělesné výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Středoškolský pohár H D 3. Minikopaná H8.-9.tř. H6.-7.tř Florbal H6.-7.tř. H8.-9.tř. D6.-7.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ Basketbal H8.-9.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ HIII DIII HVI.A DVI.A ŠkoFL H6.-7.tř. H8.-9.tř 3. Šplh-družstva H 8.-9.tř D SŠ D8.-9.tř HSŠ Volejbal D SŠ H SŠ D6.-7.tř D8.-9.tř H6-7.tř Silový čtyřboj DSŠ Atletický čtyřboj D6.-7.tř. H6.-7.tř. Pohár Českého rozhlasu D8.-9.tř H6.-7.tř. D6.-7.tř. H8.-9.tř. D8-9.tř. OVOV 6.-8.tř SFL H SŠ 4. Kopaná H SŠ 3. Coca Cola Cup H6.-9.tř

15 Zpráva ŠMP: Adaptační kurz VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Proběhl na začátku září v rekreačním středisku Březová u Třebíče, byl určen pro žáky 1. AV, 5. AV (prožitkový kurz) a jejich třídní učitele. Cílem kurzu bylo vytváření pozitivní atmosféry a vztahů v nově vznikajících kolektivech. Do programu kurzu byly zařazeny besedy týkající se protidrogové prevence a prevence z oblasti sexuální výchovy. Besedy s Městskou policií MT a Policií ČR 1. Dopravní výchova (listopad) žáci 1. AV a AV se seznámili se zásadami telefonování při ohlašování dopravní nehody, se zásadami první pomoci, s bezpečností při účasti v silničním provozu. Kriminalita mládeže a trestní zodpovědnost (listopad) cílem bylo seznámit žáky 4. AV se stavem, následky a prevencí kriminality ve městě. 3. Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech, domácí násilí (duben) žáci 5. AV se seznámili, jak rozpoznat a jak se chovat při odhalení násilí páchaného na dětech. 4. Stalking, šikana a kyberšikana (únor) žáci 7. AV, 3. A byli poučeni o obraně při nových projevech násilí, o autodestruktivních závislostech o psychosociálním riziku. 5. Den s ISZ, aneb zeptej se mě (červen) žáci 5. AV si měli možnost na praktických ukázkách vyzkoušet, jak by se zachovali v situacích ohrožení života, krádeže atp. Prevence návykových látek (červen) Projekt určený pro žáky 3. AV se skládal z několika částí. Při besedě s příslušníky městské policie byli žáci informováni o problematice návykových látek, v hodině chemie se seznámili s rozdělením a účinky jednotlivých typů drog, v českém jazyce pracovali s aktuálním článkem v tisku a ve výtvarné výchově vytvořili výukový plakát k dané tematice. Vánoční atmosféra ve třídě (prosinec) Žáci celé školy se zapojili do výzdoby svých tříd a zástupci vyhodnotili nejzdařilejší výsledky. S tebou o tobě (prosinec) Žáci 1. AV, 5. AV a 6. AV se seznámili o hygienu pohlavního styku, péčí o reprodukční zdraví, riziky v oblasti sexuální výchovy. AIDS a sexuální výchova (leden) Žáci 6. AV a 7. AV a 3. A byli seznámeni s problematikou AIDS, s rizikem v oblasti sexuální výchovy, s hygienou. Vybraní žáci se zapojili do charitativní sbírky na podporu nemocným AIDS (Červená stužka). Adopce na dálku (v průběhu roku) Pravidelně již 4. rokem žáci i pedagogové přispívají finanční částkou na výuku chlapce z Indie. Den dětí na GMT (červen) Žáci celé školy se podíleli na přípravě dne dětí pro mladší žáky a děti z mateřských škol v Moravské Třebové a okolí. 15

16 Atmosféra ve třídách (v průběhu roku) Ve třídách na nižším stupni gymnázia byly ve spolupráci se třídními učiteli zadány a zpracovány dotazníky zkoumající vztahy mezi žáky a celkovou atmosféru. Spolupráce s PREVKO Litomyšl a s PPP ÚO (v průběhu roku) Aktuálně využíváme preventivních materiálů poskytovaných poradnami v případě podezření z negativních jevů ve třídních kolektivech (sociometrické dotazníky, hry na individuální a skupinovou práci. Škola podporuje žáky v mimoškolní činnosti. Ve sledovaném školním roce žáci navštěvovali tyto mimoškolní aktivity a zájmové kroužky: Název Programování Výtvarný a dramatický Hudební Posilování DST Sportovní hry DSTa DML Sportovní hry HST Sportovní hry HML Gymnastika Mechatronika GLOBE Comenius Chemické pokusy Četnost 1 h.týdně Průběžně, dle potřeby 2 h. týdně 1 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 1 h. týdně průběžně 1 h. týdně 2 h. za 2 týdny 16

17 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet/ počet Předmětová Zaměření doba účastníků komise poplatek Semináře 1 Právo se zaměřením na nový obč. zákoník 1 ZSV zdarma 2 Seminář pro žáky a mentory: Indiv.mobilita 1 Aj Comenius 4 Energetická politika Pardubického kraje 2 vedení školy zdarma 4 Pracovní setkání učitelů NAEP 1 Aj Comenius 1 Seminář anglického jazyka 1 Aj Šablony 2 Konference OUP 2 Aj 400,- 1 E-learningové prostředí Moodle 2 Aj Šablony 1 Školení koordinátorů projektu Multipolis 1 ZSV zdarma 1 Matematika ve světle výsledků MZ 1 ŘŠ zdarma 1 Konzultační seminář pro management škol 1 ŘŠ zdarma 1 Ochrana člověka za mimořádných událostí 1 preventista BOZP a PO 200,- 1 Seminář k písemné práci z Aj 2 Aj zdarma 1 Seminář: Hodnotitel písemných prací Čj 4 Čj zdarma 1 Finanční gramotnost 1 ZSV zdarma 1 Seminář ke školské legislativě 1 ŘŠ 400,- 1 Úspory projektů EPC 1 zást. ŘŠ zdarma 1 Současnost a budoucnost stř.vzděl. 1 zást. ŘŠ zdarma 1 Seminář k maturitní zkoušce 2 Aj, Čj zdarma 1 Seminář NAEP Partnerství 1 Aj Comenius 12 Jazykový kurz němčiny v zahraničí 1 Nj Šablony 2 Robotika programování robotů 4 Ict, F ESF 1 Seminář OVOV 1 TV MÚ MT 2 Geovědy 2 Z ESF 1 Možnosti experimentálních lab.syst. v rámci přírodních věd 2 F ESF Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků Pracovník poplatek semináře 1 Modul: Spisová služba 2 Bl,Kr zdarma 1 Seminář ACE-účto 1 Kr 805,- 1 Spisová služba 1 Bl 700,- 17

18 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výčet aktivit sledovaného školního roku: Projekty vyhlašované Pk, MŠMT: - projekt v rámci 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, realizace začala a byl ukončen začala běžet doba pětileté udržitelnosti projektu. - projekt OP VK Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech, realizace začala realizujeme projektové dny, exkurze a výuku zeměpisného praktika. - projekt OP VK Šablony GMT 2012, realizace začala Comenius multilaterální partnerství, individuální mobilita Školní projekty: - Život v přírodě -projektové dny Ekosystém lesa a Výskyt kůrovců v okolí Moravské Třebové (AV) - Životopis stromů 1.AV - Den Země (BI) - Čte celá třída projekt MKLB zapojené třídy 1.AV, AV, 3.AV - Mladý čtenář projekt MKLB Kdo čte, ten se nenudí jednotlivci - Pocta věrozvěstům projekt MKLB jednotlivci AV - V máji máj projekt GMT a MKLB společná recitace Máchova Máje na Křížovém vrchu žáků 5.AV s vyučujícími Čj (Kz, Se) - Nepřetržité čtení projekt knihoven Božena Němcová 3.AV, 7.AV - projekt Ekopolis - projekt Českého statistického úřadu - Minisčítání 1.AV -3.AV (princip sčítání lidu) - projekt Multipolis multikulturní výchova, využití her Multipolis (SCIO) - projekt spol.člověk v tísni - Studentské prezidentské volby volební místnost, systém - hvězdárna v Moravské Třebové -1.AV Sluneční soustava, Newtonův dalekohled - Studenti čtou a píší noviny (MF Dnes podzimní i jarní kolo) využití výtisků v hodinách Č (publicistický styl, mediální výchova) a v ostatních předmětech (D, Z, Ov, ZSV, Vv) mediální výchova, publicistický styl; součástí projektu tvůrčí psaní na zadaná témata zasláno 10 prací - Mladý Démosthenes (celostátní soutěž v umění komunikace) prohloubení a porovnání komunikačních dovedností v rámci celých tříd (1.AV 6.AV) - kramářská píseň tvorba písně a doprovodných obrázků - zapojení do projektu obč.sdružení Zapomění Po stopách totality práce studentů historického semináře (Dvojí zkušenost, Akce K v moravskotřebovském klášteře, Životní příběh bývalého starosty Moravské Třebové) Projektové dny v rámci projektu Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech Fyzika lidského těla zaměřený na parametry těla délka, hmotnost, elektrický odpor, index plochosti, povrch těla, BMI index, tepová frekvence, dechová frekvence, tlak krve, reakční doba. Měření důležitých fyzikálních veličin charakterizující lidské tělo. Zpracování tabelárních a statistických dat. Grafické znázornění datových řad (X-Y bodový graf, výsečový graf) Třída 3.AV 18

19 Zvuk a obraz zaměřený na ověření učiva z optiky (zákon odrazu, lomu, difrakce světla, spojky, rozptylky, fotometrie), vlnění (odraz, lom, absorpce, ohyb vlnění ), akustiky (intenzita zvuku, hladina intenzity zvuku, akustický tlak, ultrazvuk), smyslová soustava člověka (stavba oka, ucha, proces slyšení, vidění). Třídy 3.A a 7.AV Robot pomocník člověka dvoudenní zaměřený na práci se stavebnicemi Fischertechnik a jejich programování (stavební díly, sestavování jednotlivých dílů, možnosti napájení dílčích modelů, senzory). Třída AV Robot pomocník člověka víkend zaměřený na práci s roboty ze stavebnice Fischertechnik (sestavování robotů a jejich programování). Vybraní žáci tříd: 1.AV, AV, 3.AV Reklama zaměřený na porovnání účinnosti baterií a rychlovarných konvic. Kvantitativní analýza vkládané inzerce do tištěných periodik Grafické znázornění datových řad (histogram, výsečový graf). Třída 6.AV Voda jako základ života zaměřený na fyzikální vlastnosti vody (hustota vody, Pascalův zákon, Archimedův zákon, kapilární jevy, povrchové napětí). Třída AV Jak hospodařit s penězi - finanční matematika (výpočet anuitní splátky úvěru) Třída 6.AV Hřebeč - Konstrukce výškového profilu trasy. Třída 5.AV Zahrada je hra - výpočty parametrů rovinných a prostorových útvarů, návrh vlastní zahrady, pravidla pro pěstování vybraných rostlin. Kalkulace cenových nákladů. Třída 5.AV Barvy v chemii - výpočty poměrů ve směsích. Třída 3.AV, 4.AV Barvení látek rostlinami Třída 3.AV Chemie v životě člověka Třída 4.AV, 5.AV Keramická dílna - Třída 3.AV Chemické pokusy v laboratoři očima žáků - Třída 3.AV, 4.AV Spolupráce se sociálními partnery: - spolupráce s rodiči organizace plesů, při organizaci poznávacího zájezdu do V.Británie, ubytování zahraničních studentů, individuální mobilita v rámci projektu Comenius hledání hostitelských rodin, sponzoring sportovní činnosti - spolupráce s Městem Moravská Třebová příspěvek na mezinárodní aktivity, přijetí na radnici Finové - spolupráce s Městským muzeem Jak vypadala Hereret? - spolupráce s MKIS (kulturní služby), MKLB (knihovna) - spolupráce se Společností česko-německého porozumění s účastí na jejich akcích - spolupráce s DDM organizace soutěží; - se stacionářem Domeček, s MC Sluníčko, Soc.služby, Dětský domov MT, Oblastní charita MT, Speciální a praktická škola, Centrum volného času - společnost Člověk v tísni - nezisková společnost Naproti (projekt Laskavárna) - spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, HZS Ochrana člověka za mimořádných událostí - s okresní radou AŠSK ČR, s regionálním sdružením sportů Svitavy 19

20 - Nadace Život dětem, SONS ČR - v rámci ekologické a environmentální výchovy spolupracujeme s Ekocentrem Paleta Pardubice ekovýchovné programy, Sdružením Tereza Praha, NASA USA, Czech Coal a.s., Vodní zdroje Chrudim, Střední školou zahradnickou a technickou Litomyšl - s místními firmami Další důležité součásti vzdělávacích programů školy: - žáci pokračují v měřeních a zpracovávání výsledků projektu GLOBE - Recyklohraní projekt zabývající se tříděním odpadu - Výchovný koncert Bigbít - ND Praha: Stroupežnický Naši furianti - besedy - Po národních parcích USA beseda s cestovateli - Rozvoj slovní zásoby s rodilým mluvčím - Studenti studentům beseda k nové maturitě - Vhodné zvolení rostlin při zakládání zahrady - zapojení do projektu Slezské univerzity Opava popularizace nejnovějších výzkumů a vědeckých výsledků Ústavu historických věd přednášky - podnikání v neziskovém sektoru a představení činnosti charity - soužití s romy bez předsudků - webinář s Egonem Lánským - Fyzika v kuchyni aneb Kulinářská fyzika - Environmentální fyzika - Chvála Slunce - Národní divadlo Praha prohlídka divadla s odborným výkladem - Beseda se spisovatelem Gustavem Murinem (Dny slovenské kultury v Moravské Třebové) - o náhradní rodinné péči a prohlídka DD Moravská Třebová - preventivní přednáška Městské policie - Eurocentrum Pardubice EU a aktuální problémy eurozóny - exkurze: Svitavy okresní soud Moravskotřebovsko reg. dějiny Muzeum knihy Žďár nad Sázavou Zelená hora památka UNESCO Kutná Hora UNESCO Praha s průvodcem v angličtině Litomyšl UNESCO Olomouc UNESCO Brno moderní umění (výstavy) zapojení do projektu Slezské univerzity Opava popularizace nejnovějších výzkumů a vědeckých výsledků Ústavu historických věd exkurze Vídeň (týdenní) ČOV Linhartice ČNB Praha Poslanecká sněmovna Exkurze v rámci projektu Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech 20

21 Pardubický kraj -Třída 6.AV - Zpracování tabelárních a statistických dat. Grafické znázornění datových řad (histogram, výsečový graf) Synthesia Pardubice Třída 5. AV látky k ochraně rostlin před škůdci Flora Olomouc Třída 5. AV rostliny vhodné pro venkovní i vnitřní pěstování Národní technické muzeum Třída 1.AV, AV Základy natáčení a workshop natočení videoklipu s režisérem a scénáristou z praxe- Třída 6.AV Severozápadní Čechy komplexní geografická exkurze Třída 3.A, 7.AV Hvězdárna Hradec Králové Třída 6.AV Vodní elektrárna Dlouhé Stráně Třída 6.AV Jaderná elektrárna Dukovany Třída 7.AV - kurzy: adaptační (1.AV), prožitkový (5.AV), lyžařský (AV, 6.AV), sportovně turistický (7.AV, 3.A) cyklovýlety poznávání regionu projektový den softbal Prezentace školy na veřejnosti - Dny otevřených dveří - Přípravné kurzy na přijímací zkoušky - Den dětí na gymnáziu Jak znáš své město? (11. ročník) - Vánoční program v MC Sluníčko, MŠ Piaristická koledy, pohádka o Rumcajsovi - informační letáky - předávání maturitních vysvědčení s kulturním programem studentů nižších ročníků - maturitní a reprezentační ples - předmětová komise tělesné výchovy byla pořadatelem obvodních a okresních kol sportovních soutěží; - účast ve výtvarné soutěži Pod modrou oblohou - místní a okresní tisk - pravidelně aktualizované www stránky školy - spolupráci s rodiči žáků školy a se středními a základními školami - Zdravé město Moravská Třebová - Počítačová školička pro dědečky a babičky ; - Burza sportovních potřeb - účast v nadačních akcích Srdíčkové dny, Den s Emilem, Bílá pastelka, Červená stužka IX Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekce na naší škole v tomto školním roce nebyla provedena. 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2012 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více