Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2012

2

3 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Jihomoravský kraj je regionem, který se cílevědomě mění v region inovací, vědy a výzkumu. V uplynulých letech zde byly realizovány investice do vědeckovýzkumné infrastruktury v řádech mnoha miliard korun. Aby tyto investice byly funkční, je nezbytné starat se také o lidský potenciál, nadané studenty a zkušené vědce. Činnost Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu by tomuto cíli měla významně pomáhat. Působení JCMM se dá rozdělit do pěti oblastí. Je to podpora nadaných studentů na středních školách, podpora učitelů na středních školách, dále podpora nadaných studentů a mladých vědců na vysokých školách, lákání a podpora přílivu zahraničních studentů a mladých vědců do regionu a konečně programy na podporu přílivu zkušených vědců do regionu. Všechny tyto programy běží již několik let, avšak jejich obsah se neustále rozšiřuje. Důkazem je skutečnost, že se v posledních třech letech zvyšuje obrat JCMM o % ročně a v minulém roce dosáhnul téměř 31 mil. Kč. Za výsledky, kterých dosahuje JCMM, stojí práce nadšených zaměstnanců, avšak bez významné podpory, které se našemu centru dostává od členů sdružení, by naše činnost v současné podobě nebyla vůbec možná. Proto mi na tomto místě dovolte velmi poděkovat za přízeň, se kterou se naše organizace setkává u svých zakladatelů, a to zejména u představitelů Jihomoravského kraje, kteří dotují řadu našich programů. Jejich podpora nám umožňuje realizovat programy, které jsou v prostoru střední a východní Evropy často ojedinělé. RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM 3

4 Seznam zkratek JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu JMK Jihomoravský kraj SOČ Středoškolská odborná činnost PPNS Program podpory nadaných studentů RIS Regionální inovační strategie 3 v JMK MU Masarykova univerzita VUT Vysoké učení technické v Brně VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno MENDELU Mendelova univerzita v Brně MSCB Moravian Science Centre Brno SMB statutární město Brno SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště 4

5 Obsah Úvodní slovo Seznam zkratek Obsah O JCMM Péče o talenty Program podpory nadaných studentů Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Péče o středoškolské učitele Nauč se a uč Péče o studenty vysokých škol Brno Ph.D. talent Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Péče o vědce ze zahraničí EURAXESS SoMoPro Další projekty SoMoPro Enterprise Spolupráce JCMM na projektu MSCB Finance

6 O JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, založené v prosinci 2005 za účelem zajištění lidských zdrojů pro vědu a výzkum a podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Jeho vizí je efektivně podporovat rozvoj a příliv nadaných studentů a vědců do Jihomoravského kraje. Členové JCMM jsou: Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Přehled programů JCMM v roce 2012 dle cílových skupin Cílová skupina Program Financuje Studenti SŠ Program podpory nadaných studentů JMK Podpora nadaných studentů v rámci JMK Středoškolské odborné činnosti Vzdělávání a rozvoj talentované ESF a státní rozpočet ČR mládeže v JMK Učitelé SŠ Vzdělávání a rozvoj talentované ESF a státní rozpočet ČR mládeže v JMK Nauč se a uč ESF a státní rozpočet ČR Studenti VŠ Program podpory nadaných studentů JMK Doplňková stipendia pro talentované SMB doktorandy Zahraniční Internacionalizace vysokých škol JMK studenti v Jihomoravském kraji Lektoráty českého jazyka v zahraničí JMK Vědci EURAXESS MŠMT SoMoPro JMK a 7. rámcový program EK Aktivity JCMM jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. 6

7 Správní orgány JCMM (k ) Ředitel JCMM RNDr. Miloš Šifalda Valná hromada Jihomoravský kraj Mgr. Václav Božek, CSc. náměstek hejtmana JMK Masarykova univerzita doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor MU Vysoké učení technické doc. MgA. Petr Kvíčala prorektor VUT v Brně pro marketing a vnější vztahy Mendelova univerzita prof. Dr. Ing. Libor Grega, Ph.D. prorektor MENDELU v Brně pro zahraničí a styk s veřejnostíí Veterinární Doc. MVDr. Miloslava Lopatářová, prorektorka VFU a farmaceutická CSc. pro vědu, výzkum univerzita Brno a zahraniční vztahy Dozorčí rada Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. člen JUDr. Michal Bortel člen Ing. Vladimír Kotek, MBA člen Mgr. Lucien Rozprým člen JUDr. Helena Sýkorová členka Mgr. David Macek, M.A. člen Ing. Jana Foukalová členka 7

8 Zaměstnanci JCMM v roce 2012 Ředitel: RNDr. Miloš Šifalda Zástupce ředitele: Mgr. Lukáš Richter Finanční manažerka: Ing. Jana Chylíková Právnička: Mgr. Renáta Mikšová Asistentka ředitele: Lenka Dvořáková Projektové manažerky/projektoví manažeři: PÉČE O TALENTY Program podpory nadaných studentů, Podpora nadaných žáků v rámci SOČ Mgr. Lucie Vaškeová Mgr. Adriana Göpfertová Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Ing. Dana Bekker Vejborná Ing. Klára Papalová Mgr. Lucie Vaškeová Ing. Jitka Šeneklová Ing. Alena Hynková PÉČE O UČITELE SŠ Nauč se a uč Ing. Iveta Kumstátová PÉČE O STUDENTY VŠ Brno Ph.D. talent Ing. Jan Bogdan Ing. Ivana Hamadová Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Ing. Ivana Hamadová Lektorát českého jazyka v Iževsku, Ruská federace Mgr. Ivo Hopp Mgr. Hana Stýblová Lektorát českého jazyka v Chanty-Mansijsku, Ruská federace Mgr. Hana Stýblová Mgr. Jan Prokeš Lektorát českého jazyka v Uljanovsku, Ruská federace Mgr. Ivana Matušková 8

9 Zaměstnanci JCMM v roce 2012 PÉČE O VĚDCE ZE ZAHRANIČÍ EURAXESS Mgr. Martina Šatinská SoMoPro Ing. Jan Bogdan Mgr. Michael Doležal Mgr. Eva Janů Mgr. Barbora Postránecká Partnerství, členství, spolupráce JCMM: jeden ze zakládajících členů CEITEC Cluster-bioinformatics, z. s. p. o. člen sítě EURAXESS v ČR pod hlavičkou Akademie věd ČR za podpory Evropské komise v 6. rámcovém programu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolupráce s ústavy a jednotlivými odbornými pracovišti Akademie věd České republiky spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem spolupráce s českým velvyslanectvím v Bosně a Hercegovině na programu Internacionalizace VŠ v JMK, spolupráce na lektorátech českého jazyka na třech univerzitách v Ruské federaci partner v projektu CEITEC: Work-Life Balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI (cílem projektu je zavedení systému rozvoje lidských zdrojů, který směřuje k podpoře slaďování rodinného a profesního života vědeckých pracovníků) 9

10 Péče o talenty 1. Program podpory nadaných studentů Ve školním roce 2011/2012 jsme finančním darem na sebevzdělávání a rozvoj osobnosti ve výši Kč nadále podporovali studenty jihomoravských středních a vysokých škol. Do Programu bylo nově vybráno 21 studentů, celkový počet podpořených studentů činil 90. Díky podpoře JMK se nám podařilo uspořádat od září 2011 do listopadu 2012 pro tyto studenty mnoho zajímavých a přínosných aktivit, které se pro ně staly zdrojem motivace, inspirace, kontaktů a nových kamarádství. Jednodenní akce exkurze: ČOV Modřice, FEI, Spalovna Sako, vozovna autobusů v Brně Slatině Příběh Sluneční soustavy a Blízké setkání 3 druhů na Hvězdárně Brno seminář pozitivní psychologie Studenti na exkurzi v CERN Autor: JCMM 10

11 Vícedenní akce metodika prevence agrese 2 kurzy prezentačních dovedností Exkurze v České republice (mimo Brno) iq park v Liberci: science show, přednáška a workshop na téma polymerových nanovláken, prohlídka iqparku Exkurze v zahraničí Švýcarsko: CERN, muzeum Microcosm, sýrárna Gruyere, čokoládovna Cailler, centrum Ženevy a Bernu, Rýnské vodopády Zážitkové kurzy Královna sněhu (bližší seznámení studentů, posílení jejich pocitu zodpovědnosti a hledání zaměření svého talentu) 2. Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti V roce 2012 jsme pokračovali ve finanční podpoře vypracování SOČ. Ve školním roce 2011/2012 byl počet přihlášených prací 112, z nich bylo následně vybráno k finanční podpoře 47 ve složení: Instituce Počet prací Akademie věd ČR 10 Masarykova univerzita 13 Mendelova univerzita v Brně 6 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2 Vysoké učení technické v Brně 12 JUNIOR Dům dětí a mládeže 4 Celkem 47 Témata prací jsou zajímavá a pro středoškoláky poutavá, například: Analýza délky telomer a aktivity telomerázy v rostlinách Arabidopsis thaliana divokého typu a nesoucích mutaci v genech ago4 a dcl3 Stanovení frekvence mutací u lidských embryonálních kmenových buněk: souboj stability genomu s evolucí Zdroje kontaminace životního prostředí České republiky farmaky Výpočty a vizualizace atomových nábojů v molekulách Technologie navigace letadel z kosmu 11

12 3. Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK N-trophy V únoru 2012 se konal druhý ročník interdisciplinární soutěže N-trophy. Z celkového počtu 57 přihlášených týmů se 39 týmů zapojilo do kvalifikace. Finále N-trophy se konalo v Kampusu Masarykovy univerzity a probojovalo se do něj 12 týmů. Celá akce se velmi zdařila a další ročníky soutěže budou následovat. Skupinová fotografie finalistů a organizátorů N-trophy Autor: Jiří Tashi Vondráček T-exkurze Na jaře 2012 se uskutečnilo 7 T-exkurzí, k nimž se přihlásilo 159 studentů. Studenti prošli lektorovanou on-line přípravou, na níž navazovala samotná exkurze na vědeckovýzkumném pracovišti. 12

13 Konaly se tyto T-exkurze: 1. Počítačová chemie: laboratoř za monitorem 2. Genom a proteom aneb Cesta do základů života 3. Projektivní vytvoření kuželoseček 4. Morfologie savců a ptáků 5. Kvalita a značení medu z pohledu konzumenta 6. Mechatronika nic složitějšího než kafemlejnek se bez ní neobejde 7. Matematické principy úpravy digitálních fotografií Na podzim 2012 se uskutečnilo dalších 7 T-exkurzí, k nimž se přihlásilo 363 studentů. Studenti prošli lektorovanou on-line přípravou, na níž navazovala samotná exkurze na vědeckovýzkumném pracovišti. Konaly se tyto T-exkurze: 1. Počítačová chemie: reakce zblízka 2. Genom a proteom aneb cesta do základů života 3. Molekulární biotechnologie aneb jak dnes vyrábíme inzulin 4. Co všechno jste chtěli vědět o půdě, ale báli jste se zeptat 5. Morfologie savců a ptáků 6. Kouzlo materiálů aneb malé důvody velkých katastrof 7. Kdo řídí roboty? T-exkurze byly studenty i lektory velmi kladně hodnoceny, zprávy z exkurzí jsou dostupné na webových stránkách JCMM. T-exkurze Morfologie savců a ptáků, jaro 2012 Zdroj: Tomáš Tichý 13

14 Očima profesionálů Cílem aktivity bylo, aby úspěšní odborníci studentům vysvětlili jednoduše, nejlépe sami na sobě, jak se dostat k vědě či inovativnímu podnikání. Osobní doporučení má totiž stále největší váhu. Studenti si tak z první ruky mohli poslechnout doporučení lidí, kteří se pro ně mohli stát inspirací i zdrojem poučení, který jinde nenajdou. Během jara 2012 tak proběhla série 4 setkání na téma chemie, IT, biologie a fyziky s technikou. Nadále neformálně spolupracujeme s několika desítkami středoškolských učitelů z celé jižní Moravy a budujeme síť kontaktů napříč učitelskou, akademickou i odbornou sférou. Stáž jihomoravských učitelů v britském Leedsu (projekt Nauč se a uč) Autor: JCMM 14

15 Péče o středoškolské učitele 4. Nauč se a uč Projekt zaměřený na učitele odborných předmětů na SOŠ a SOU v JMK se realizoval od prosince 2011 do března Cílem bylo zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce. Uskutečnilo se: 8 exkurzí do firem, kde byli učitelé seznámeni s konkrétními provozy např. Alca PLAST v Břeclavi, společnost FEI v Brně, ENERG SERVIS a. s., Frentech Aerospace, s. r. o., MCAE Systems. exkurze byly velmi přínosné pro práci učitelů odborných předmětů při výuce na školách 10 odborných workshopů na školách témata např. Jaderná energetika v praxi, Výroba pro kosmický a letecký průmysl, Nedestruktivní zkoušky materiálů, Solární zařízení pro přípravu teplé užitkové vody, Konstrukce, novinky, závady turbodmychadel a jejich příčiny a motosport 4 zahraniční stáže (Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Rakousko) během stáží navštívili jihomoravští učitelé tamní vzdělávací organizace, školy, zástupce samosprávy a firem, vyslechli si příklady dobré praxe informace získané na stáži jsou pro ředitele škol v JMK podnětnou inspirací pro vlastní praxi např. stáž do britského Leedsu zahrnovala návštěvu zástupce samosprávy města, který má mj. za úkol pomoci navazovat kontakty mezi školami a firmami, návštěvu několika škol a školních dílen, spolupracujících firem, uskutečnily se diskuse a prezentace vznik interaktivních webových stránek vydání 3 odborných publikací publikace je možné stáhnout na webových stránkách projektu 15

16 Péče o studenty vysokých škol 5. Brno Ph.D. talent Doplňková stipendia pro talentované doktorandy. V roce 2012 jsme finančně podporovali 60 doktorských studentů, kteří byli vybráni do programu v předchozích třech letech. Podporovaní studenti se tak mohou plně věnovat svému studiu a vědecké práci. První dvacítka doktorandů, která uspěla v soutěži v roce 2009, svoji účast v programu po třech letech ukončila. Šest stipendistů JCMM své studium úspěšně završilo a zbylí pokračují v řádném studiu. Čtvrtý ročník soutěže Brno Ph.D. talent se z finančních důvodů neuskutečnil. Probíhalo však jednání s dosavadním finančním garantem projektu, městem Brnem, o budoucnosti soutěže. Výsledkem jednání je Podporovaní doktorští studenti podle partnerských univerzit (stav ke konci roku 2012) celkem Masarykova univerzita Fakulta informatiky Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Fakulta strojního inženýrství Fakulta informačních technologií Celkem Zdroj: JCMM 16

17 dohoda o průběžném vyhodnocení projektu. Závěry evaluace pomohou rozhodnout o dalším osudu soutěže. 6. Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Podporujeme zahraniční studenty ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na jedné z vysokých škol v českých studijních programech v Jihomoravském kraji. Následující tabulka ukazuje počty podpořených studentů, typ studijního programu a jejich zemi původu. Jedná se tedy celkem již o 173 podpořených studentů za dobu existence programu, v roce 2007/2008 byla navíc podpořena pětiměsíční výuka češtiny pro 4 studenty z Bosny a Hercegoviny za účelem přípravy těchto studentů pro následné studium na vysoké škole v JMK. Program Internacionalizace v jednotlivých akademických letech Internacionalizace VŠ v JMK v letech Počet studentů Země původu studentů Rok Celkem Ph.D. Mgr. Bc. BiH Rusko Sýrie Srbsko Ostatní 2006/ / / / / / / Zdroj: JCMM 17

18 Do programu se v roce 2012 přihlásilo 205 uchazečů, z toho 153 dodalo v pořádku všechny náležitosti přihlášky. Finální výběr 21 stipendistů pro akademický rok 2012/2013 pak proběhl z 82 uchazečů, kteří splnili také jednu z hlavních podmínek přijetí ke studiu na univerzitě. V rámci programu Internacionalizace proběhly během roku 2012 následující akce: návštěva lektorátu českého jazyka v ruském Iževsku delegací Vysokého učení technického, včetně zástupců JCMM oficiální přivítání nových zahraničních stipendistů ředitelem JCMM výlet pro stipendisty do Moravského krasu s návštěvou Sloupskošošůvských jeskyní listopad 2012 Oficiální uvítání zahraničních stipendistů programu Internacionalizace. Autor: JCMM Lektoráty českého jazyka v zahraničí Pod hlavičkou programu Internacionalizace VŠ v JMK provozuje JCMM od akademického roku 2009/2010 několik lektorátů českého jazyka v zahraničí. Hlavním cílem lektorátů je pomoci zájemcům o studium na vysokých školách v JMK s jazykovou přípravou a tím přilákání většího počtu kvalitních vysokoškolských studentů do JMK. Vzhledem k orientaci programu Internacionalizace na slovanské země zvolilo JCMM pro založení lektorátů Rusko a vybralo následující partnerské univerzity ke zřízení lektorátů: Iževská státní technická univerzita v Iževsku, Rusko, kde JCMM navázalo na dosavadní spolupráci univerzity s VUT v Brně. Mgr. Ivo Hopp 18

19 zde působil jako lektor od poloviny října 2009 do června Od září 2012 nastoupila jako lektorka Mgr. Hana Stýblová. V akademickém roce 2011/2012 čerpalo z tohoto lektorátu 9 studentů stipendium v programu Internacionalizace, v akademickém roce 2012/2013 taktéž 9 studentů. Yugerská státní univerzita v Chanty-Mansijsku, Rusko, se kterou JCMM začalo spolupráci od září akademického roku 2010/2011. Jedná se o partnerskou univerzitu MU a současně Chanty-Mansijský autonomní okruh spolupracuje s Jihomoravským krajem. Lektorát vedla do června 2012 Mgr. Hana Stýblová, od září 2012 převzal vedení lektorátu Mgr. Jan Prokeš. V akademickém roce 2011/2012 byli vybráni z tohoto lektorátu 2 studenti do programu Internacionalizace, v akademickém roce 2012/2013 celkem 5 studentů. Uljanovská státní univerzita v Uljanovsku, Rusko, kde JCMM navázalo na spolupráci univerzity s MU. Lektorát je v provozu od září 2010 pod vedením lektorky Mgr. Ivany Matuškové. V akademickém roce 2012/2013 byl vybrán do programu Internacionalizace 1 student z lektorátu. Náplň činnosti lektorů výuka místních vysokoškolských studentů českému jazyku vedení českého centra s pořádáním kulturních akcí propagace programu Internacionalizace mezi tamními studenty administrativní pomoc zájemcům o studium v JMK Český večer v Iževsku s lektorkou Hanou Stýblovou Autor: JCMM 19

20 Péče o vědce ze zahraničí 7. EURAXESS EURAXESS Centrum Brno v roce 2012 pokračovalo v úsilí o zkvalitnění vhodného prostředí pro mobilitu vědecko-výzkumných pracovníků. Zástupce EURAXESS Centra Brno se zúčastnil všech školení a pracovních setkání pořádaných EURAXESS Praha, z nichž nejpřínosnější byla diskuse se zástupci Ministerstva vnitra ČR k otázkám nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců za účelem vědeckého výzkumu na území České republiky. Ve spolupráci s EURAXESS Praha byly v průběhu roku 2012 uspořádány 3 semináře pro personalisty Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkum ICRC v Brně na téma Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků se zástupci MPSV a ČSSZ a Vstupní podmínky zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků do ČR. EURAXESS Centrum Brno pokračovalo ve spolupráci se všemi brněnskými univerzitami, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a Cizineckou policií. Během roku 2012 byla provedena asistence 52 vědcům s 233 dotazy. Seminář Zaměstnávání zahraničních vědeckovýzkumných pracovníků Autor: JCMM 20

21 8. SoMoPro Podpora příchodu špičkových vědců na pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji. V roce 2012 program SoMoPro nadále pokračoval. Úspěšně skončilo prvních 5 z 27 projektů. Koncept programu SoMoPro byl prezentován na Sympoziu Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2012 v Sychrově, pořádaném Inovačním a technologickým centrem VÚTS v Liberci Proběhla prezentace SoMoPro v Moskvě za účasti zástupců některých brněnských univerzit a zástupců Jihomoravského kraje. Prezentace se zúčastnil i Dr. Trifonov, špičkový vědec v oboru experimentální biologie a příjemce grantu SoMoPro. Účast publika byla hojná a projevila se i ve zvýšeném zájmu ruských vědců o 3. výzvu programu SoMoPro. Zástupci SoMoPro jako reprezentanti úspěšné strategie JMK v oblasti rozvoje vzdělávání a výzkumu byli pozváni jako přednášející na mezinárodní konferenci na Kypru, pořádanou v rámci jeho předsednictví EU, People Conference 2012, a na výroční konferenci COFUND v Bruselu, Marie Curie COFUND Conference Reaching Further the celebration of the 100th COFUND Research Fellowship Programme. Ředitel JCMM přednáší na konferenci COFUND v Bruselu Autor: Evropská komise, COFUND 21

22 V zimě a na jaře 2012 probíhala negociační fáze programu SoMoPro II (pokračování SoMoPro I). Zároveň probíhaly přípravy na otevření třetí výzvy programu, mimo jiné byli osloveni a vybráni členové nového Koordinačního výboru SoMoPro, byla připravena online přihláška, zpracována nová vizuální identita programu. Samotné otevření výzvy proběhlo 10. srpna Výzva byla uzavřena 7. listopadu Do programu se přihlásilo 52 žadatelů o grant, z nichž 48 prošlo kontrolou způsobilosti (eligibility check). Po zbytek roku 2012 probíhaly další fáze zpracování výzvy výběr a oslovení potenciálních evaluátorů, uzavření pracovně-právního vztahu s nimi, na začátku roku 2013 jim pak byly předány podklady k hodnocení žádostí o grant. 22

23 Další projekty 9. SoMoPro Enterprise V rámci Regionální inovační strategie JMK implementuje JCMM projekty z oblasti lidských zdrojů. Jedním z principů implementace je zahrnutí komerční či privátní sféry do projektů RIS. Projekt SoMoPro Enterprise byl pilotním projektem, který poskytnutím účelové dotace JMK kofinancoval náklady na plat špičkového vědce pro komerční výzkum. Cílem tohoto projektu je vytvoření příznivého prostředí pro zvýšení počtu špičkových zahraničních vědců působících v podnicích s VaV základnou a posílení investic do výzkumných programů komerčních subjektů v JMK. Obecným cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji. Na poskytnutí dotace byla vypsána výzva a na základě jejího vyhodnocení byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace se společností Honeywell, spol. s r. o. Předmětem smlouvy bylo poskytnutí účelového příspěvku společnosti Honeywell, spol. s r. o. na dílčí úhradu specifikovaných uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s projektem laboratoře obnovitelných zdrojů. Ve sledovaném období roku 2012 došlo k naplnění výzvy o poskytnutí dotace. Společnost Honeywell, spol. s r. o. zaměstnávala zahraničního výzkumného pracovníka po celý rok 2012 a současně byla vybudována testovací laboratoř obnovitelných zdrojů. Celková částka vyplacená na realizaci projektu SoMoPro Enterprise činila Kč. Zkušenosti z tohoto pilotního projektu použije JCMM při přípravě projektů kofinancovaných Evropskou komisí v plánovacím období

24 10. Spolupráce JCMM na projektu MSCB Cílem Jihomoravského kraje je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu nazývané science centrum. Jedná se tedy o místo k seznámení s přírodními zákonitostmi, fyzikálními jevy i chemickými úkazy populárně vědeckou formou. Centrum bude sloužit nejen studentům přírodovědných oborů, ale zejména má za cíl oslovit širokou veřejnost. Projekt je financován v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pod MŠMT. JCMM v projektu figuruje jako koordinátor činností obsahové náplně a informátor skrze zkušenosti se středoškolskou a vysokoškolskou sférou. Science centrum se bude nacházet v nynějších prostorách pavilonu D a. s. Veletrhy Brno. Otevření centra se plánuje na konec roku Projekt podporuje množství nefinančních partnerů brněnské univerzity, Akademie věd ČR a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Na vzniku MSCB se taktéž významně podílí statutární město Brno. Parciální část grafického návrhu vítěze soutěže o návrh expozice Autor: Sdružení PRO Moravia Science Centre Brno, vedoucí člen sdružení: PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o. 24

25 Finance Náklady v Kč v roce 2012 Spotřeba materiálu Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek Cestovné Nájemné, energie Telefon, internet, doména, poštovné Vzdělávání, semináře, konference Právní a jiné poradenství Osobní náklady (mzdy, odvody) Odpisy Poplatky, daně, kurzové ztráty Náklady na reprezentaci Propagace, inzerce Pojištění Bankovní služby Ostatní služby (úklid, tisk, opravy ) Náklady hrazené z dotací a spoluprací Dary Celkem Výnosy v Kč v roce 2012 Členské příspěvky JMK Členské příspěvky od VŠ Dotace JMK zahraniční studenti 2012/ Dotace JMK nadaní studenti 2011/ Dotace JMK nadaní studenti 2012/ Dotace JMK vzdělávací aktivity 2011/ Dotace JMK vzdělávací aktivity 2012/ Dotace Statut. město Brno Ph.D. 2011/ Dotace Statut. město Brno Ph.D. 2012/ Dotace JMK OPVK Dotace JMK Nauč se a uč Dotace JMK SoMoPro Enterprise Spolupráce s ČCM Akademií věd ČR Spolupráce JMK - SoMoPro Spolupráce JMK SoMoPro II Spolupráce MU, VUT, VFÚ, JMK, Ústav fyziky materiálů AVČR Work-life balance Spolupráce projekt CASC Dar Masarykova univerzita Ostatní výnosy Celkem Zisk

26 Přehled o majetku a závazcích za rok 2012 v Kč Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí PC server Zásoby Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Peníze Bankovní účty Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Celkem Pasiva Rezervní fond Sociální fond Závazky vůči dodavatelům Přijaté zálohy Závazky vůči zaměstnancům Závazky ze soc. a zdr. poj Ostatní přímé daně Ostatní daně a poplatky Jiné závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní 0 0 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období 0 0 Hospodářský výsledek ve schval. řízení Celkem

27 27

28 Výroční zpráva za rok 2012 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1, Brno, tel , Náklad 60 ks Grafická úprava, zpracování a tisk: Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110, Brno

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah...................................... 3 Seznam zkratek................................ 4 Úvodní slovo..................................

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Seznam zkratek.......................................... 4 Úvodní slovo ředitele......................................

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) JCMM Náš cíl 1) Rozvíjet talentované studenty v Jihomoravském kraji. 2) Podporovat příliv nadaných studentů a vědců do regionu. JCMM Základní údaje

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více