Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2012

2

3 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Jihomoravský kraj je regionem, který se cílevědomě mění v region inovací, vědy a výzkumu. V uplynulých letech zde byly realizovány investice do vědeckovýzkumné infrastruktury v řádech mnoha miliard korun. Aby tyto investice byly funkční, je nezbytné starat se také o lidský potenciál, nadané studenty a zkušené vědce. Činnost Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu by tomuto cíli měla významně pomáhat. Působení JCMM se dá rozdělit do pěti oblastí. Je to podpora nadaných studentů na středních školách, podpora učitelů na středních školách, dále podpora nadaných studentů a mladých vědců na vysokých školách, lákání a podpora přílivu zahraničních studentů a mladých vědců do regionu a konečně programy na podporu přílivu zkušených vědců do regionu. Všechny tyto programy běží již několik let, avšak jejich obsah se neustále rozšiřuje. Důkazem je skutečnost, že se v posledních třech letech zvyšuje obrat JCMM o % ročně a v minulém roce dosáhnul téměř 31 mil. Kč. Za výsledky, kterých dosahuje JCMM, stojí práce nadšených zaměstnanců, avšak bez významné podpory, které se našemu centru dostává od členů sdružení, by naše činnost v současné podobě nebyla vůbec možná. Proto mi na tomto místě dovolte velmi poděkovat za přízeň, se kterou se naše organizace setkává u svých zakladatelů, a to zejména u představitelů Jihomoravského kraje, kteří dotují řadu našich programů. Jejich podpora nám umožňuje realizovat programy, které jsou v prostoru střední a východní Evropy často ojedinělé. RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM 3

4 Seznam zkratek JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu JMK Jihomoravský kraj SOČ Středoškolská odborná činnost PPNS Program podpory nadaných studentů RIS Regionální inovační strategie 3 v JMK MU Masarykova univerzita VUT Vysoké učení technické v Brně VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno MENDELU Mendelova univerzita v Brně MSCB Moravian Science Centre Brno SMB statutární město Brno SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště 4

5 Obsah Úvodní slovo Seznam zkratek Obsah O JCMM Péče o talenty Program podpory nadaných studentů Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Péče o středoškolské učitele Nauč se a uč Péče o studenty vysokých škol Brno Ph.D. talent Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Péče o vědce ze zahraničí EURAXESS SoMoPro Další projekty SoMoPro Enterprise Spolupráce JCMM na projektu MSCB Finance

6 O JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, založené v prosinci 2005 za účelem zajištění lidských zdrojů pro vědu a výzkum a podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Jeho vizí je efektivně podporovat rozvoj a příliv nadaných studentů a vědců do Jihomoravského kraje. Členové JCMM jsou: Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Přehled programů JCMM v roce 2012 dle cílových skupin Cílová skupina Program Financuje Studenti SŠ Program podpory nadaných studentů JMK Podpora nadaných studentů v rámci JMK Středoškolské odborné činnosti Vzdělávání a rozvoj talentované ESF a státní rozpočet ČR mládeže v JMK Učitelé SŠ Vzdělávání a rozvoj talentované ESF a státní rozpočet ČR mládeže v JMK Nauč se a uč ESF a státní rozpočet ČR Studenti VŠ Program podpory nadaných studentů JMK Doplňková stipendia pro talentované SMB doktorandy Zahraniční Internacionalizace vysokých škol JMK studenti v Jihomoravském kraji Lektoráty českého jazyka v zahraničí JMK Vědci EURAXESS MŠMT SoMoPro JMK a 7. rámcový program EK Aktivity JCMM jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. 6

7 Správní orgány JCMM (k ) Ředitel JCMM RNDr. Miloš Šifalda Valná hromada Jihomoravský kraj Mgr. Václav Božek, CSc. náměstek hejtmana JMK Masarykova univerzita doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor MU Vysoké učení technické doc. MgA. Petr Kvíčala prorektor VUT v Brně pro marketing a vnější vztahy Mendelova univerzita prof. Dr. Ing. Libor Grega, Ph.D. prorektor MENDELU v Brně pro zahraničí a styk s veřejnostíí Veterinární Doc. MVDr. Miloslava Lopatářová, prorektorka VFU a farmaceutická CSc. pro vědu, výzkum univerzita Brno a zahraniční vztahy Dozorčí rada Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. člen JUDr. Michal Bortel člen Ing. Vladimír Kotek, MBA člen Mgr. Lucien Rozprým člen JUDr. Helena Sýkorová členka Mgr. David Macek, M.A. člen Ing. Jana Foukalová členka 7

8 Zaměstnanci JCMM v roce 2012 Ředitel: RNDr. Miloš Šifalda Zástupce ředitele: Mgr. Lukáš Richter Finanční manažerka: Ing. Jana Chylíková Právnička: Mgr. Renáta Mikšová Asistentka ředitele: Lenka Dvořáková Projektové manažerky/projektoví manažeři: PÉČE O TALENTY Program podpory nadaných studentů, Podpora nadaných žáků v rámci SOČ Mgr. Lucie Vaškeová Mgr. Adriana Göpfertová Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Ing. Dana Bekker Vejborná Ing. Klára Papalová Mgr. Lucie Vaškeová Ing. Jitka Šeneklová Ing. Alena Hynková PÉČE O UČITELE SŠ Nauč se a uč Ing. Iveta Kumstátová PÉČE O STUDENTY VŠ Brno Ph.D. talent Ing. Jan Bogdan Ing. Ivana Hamadová Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Ing. Ivana Hamadová Lektorát českého jazyka v Iževsku, Ruská federace Mgr. Ivo Hopp Mgr. Hana Stýblová Lektorát českého jazyka v Chanty-Mansijsku, Ruská federace Mgr. Hana Stýblová Mgr. Jan Prokeš Lektorát českého jazyka v Uljanovsku, Ruská federace Mgr. Ivana Matušková 8

9 Zaměstnanci JCMM v roce 2012 PÉČE O VĚDCE ZE ZAHRANIČÍ EURAXESS Mgr. Martina Šatinská SoMoPro Ing. Jan Bogdan Mgr. Michael Doležal Mgr. Eva Janů Mgr. Barbora Postránecká Partnerství, členství, spolupráce JCMM: jeden ze zakládajících členů CEITEC Cluster-bioinformatics, z. s. p. o. člen sítě EURAXESS v ČR pod hlavičkou Akademie věd ČR za podpory Evropské komise v 6. rámcovém programu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolupráce s ústavy a jednotlivými odbornými pracovišti Akademie věd České republiky spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem spolupráce s českým velvyslanectvím v Bosně a Hercegovině na programu Internacionalizace VŠ v JMK, spolupráce na lektorátech českého jazyka na třech univerzitách v Ruské federaci partner v projektu CEITEC: Work-Life Balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI (cílem projektu je zavedení systému rozvoje lidských zdrojů, který směřuje k podpoře slaďování rodinného a profesního života vědeckých pracovníků) 9

10 Péče o talenty 1. Program podpory nadaných studentů Ve školním roce 2011/2012 jsme finančním darem na sebevzdělávání a rozvoj osobnosti ve výši Kč nadále podporovali studenty jihomoravských středních a vysokých škol. Do Programu bylo nově vybráno 21 studentů, celkový počet podpořených studentů činil 90. Díky podpoře JMK se nám podařilo uspořádat od září 2011 do listopadu 2012 pro tyto studenty mnoho zajímavých a přínosných aktivit, které se pro ně staly zdrojem motivace, inspirace, kontaktů a nových kamarádství. Jednodenní akce exkurze: ČOV Modřice, FEI, Spalovna Sako, vozovna autobusů v Brně Slatině Příběh Sluneční soustavy a Blízké setkání 3 druhů na Hvězdárně Brno seminář pozitivní psychologie Studenti na exkurzi v CERN Autor: JCMM 10

11 Vícedenní akce metodika prevence agrese 2 kurzy prezentačních dovedností Exkurze v České republice (mimo Brno) iq park v Liberci: science show, přednáška a workshop na téma polymerových nanovláken, prohlídka iqparku Exkurze v zahraničí Švýcarsko: CERN, muzeum Microcosm, sýrárna Gruyere, čokoládovna Cailler, centrum Ženevy a Bernu, Rýnské vodopády Zážitkové kurzy Královna sněhu (bližší seznámení studentů, posílení jejich pocitu zodpovědnosti a hledání zaměření svého talentu) 2. Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti V roce 2012 jsme pokračovali ve finanční podpoře vypracování SOČ. Ve školním roce 2011/2012 byl počet přihlášených prací 112, z nich bylo následně vybráno k finanční podpoře 47 ve složení: Instituce Počet prací Akademie věd ČR 10 Masarykova univerzita 13 Mendelova univerzita v Brně 6 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2 Vysoké učení technické v Brně 12 JUNIOR Dům dětí a mládeže 4 Celkem 47 Témata prací jsou zajímavá a pro středoškoláky poutavá, například: Analýza délky telomer a aktivity telomerázy v rostlinách Arabidopsis thaliana divokého typu a nesoucích mutaci v genech ago4 a dcl3 Stanovení frekvence mutací u lidských embryonálních kmenových buněk: souboj stability genomu s evolucí Zdroje kontaminace životního prostředí České republiky farmaky Výpočty a vizualizace atomových nábojů v molekulách Technologie navigace letadel z kosmu 11

12 3. Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK N-trophy V únoru 2012 se konal druhý ročník interdisciplinární soutěže N-trophy. Z celkového počtu 57 přihlášených týmů se 39 týmů zapojilo do kvalifikace. Finále N-trophy se konalo v Kampusu Masarykovy univerzity a probojovalo se do něj 12 týmů. Celá akce se velmi zdařila a další ročníky soutěže budou následovat. Skupinová fotografie finalistů a organizátorů N-trophy Autor: Jiří Tashi Vondráček T-exkurze Na jaře 2012 se uskutečnilo 7 T-exkurzí, k nimž se přihlásilo 159 studentů. Studenti prošli lektorovanou on-line přípravou, na níž navazovala samotná exkurze na vědeckovýzkumném pracovišti. 12

13 Konaly se tyto T-exkurze: 1. Počítačová chemie: laboratoř za monitorem 2. Genom a proteom aneb Cesta do základů života 3. Projektivní vytvoření kuželoseček 4. Morfologie savců a ptáků 5. Kvalita a značení medu z pohledu konzumenta 6. Mechatronika nic složitějšího než kafemlejnek se bez ní neobejde 7. Matematické principy úpravy digitálních fotografií Na podzim 2012 se uskutečnilo dalších 7 T-exkurzí, k nimž se přihlásilo 363 studentů. Studenti prošli lektorovanou on-line přípravou, na níž navazovala samotná exkurze na vědeckovýzkumném pracovišti. Konaly se tyto T-exkurze: 1. Počítačová chemie: reakce zblízka 2. Genom a proteom aneb cesta do základů života 3. Molekulární biotechnologie aneb jak dnes vyrábíme inzulin 4. Co všechno jste chtěli vědět o půdě, ale báli jste se zeptat 5. Morfologie savců a ptáků 6. Kouzlo materiálů aneb malé důvody velkých katastrof 7. Kdo řídí roboty? T-exkurze byly studenty i lektory velmi kladně hodnoceny, zprávy z exkurzí jsou dostupné na webových stránkách JCMM. T-exkurze Morfologie savců a ptáků, jaro 2012 Zdroj: Tomáš Tichý 13

14 Očima profesionálů Cílem aktivity bylo, aby úspěšní odborníci studentům vysvětlili jednoduše, nejlépe sami na sobě, jak se dostat k vědě či inovativnímu podnikání. Osobní doporučení má totiž stále největší váhu. Studenti si tak z první ruky mohli poslechnout doporučení lidí, kteří se pro ně mohli stát inspirací i zdrojem poučení, který jinde nenajdou. Během jara 2012 tak proběhla série 4 setkání na téma chemie, IT, biologie a fyziky s technikou. Nadále neformálně spolupracujeme s několika desítkami středoškolských učitelů z celé jižní Moravy a budujeme síť kontaktů napříč učitelskou, akademickou i odbornou sférou. Stáž jihomoravských učitelů v britském Leedsu (projekt Nauč se a uč) Autor: JCMM 14

15 Péče o středoškolské učitele 4. Nauč se a uč Projekt zaměřený na učitele odborných předmětů na SOŠ a SOU v JMK se realizoval od prosince 2011 do března Cílem bylo zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce. Uskutečnilo se: 8 exkurzí do firem, kde byli učitelé seznámeni s konkrétními provozy např. Alca PLAST v Břeclavi, společnost FEI v Brně, ENERG SERVIS a. s., Frentech Aerospace, s. r. o., MCAE Systems. exkurze byly velmi přínosné pro práci učitelů odborných předmětů při výuce na školách 10 odborných workshopů na školách témata např. Jaderná energetika v praxi, Výroba pro kosmický a letecký průmysl, Nedestruktivní zkoušky materiálů, Solární zařízení pro přípravu teplé užitkové vody, Konstrukce, novinky, závady turbodmychadel a jejich příčiny a motosport 4 zahraniční stáže (Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Rakousko) během stáží navštívili jihomoravští učitelé tamní vzdělávací organizace, školy, zástupce samosprávy a firem, vyslechli si příklady dobré praxe informace získané na stáži jsou pro ředitele škol v JMK podnětnou inspirací pro vlastní praxi např. stáž do britského Leedsu zahrnovala návštěvu zástupce samosprávy města, který má mj. za úkol pomoci navazovat kontakty mezi školami a firmami, návštěvu několika škol a školních dílen, spolupracujících firem, uskutečnily se diskuse a prezentace vznik interaktivních webových stránek vydání 3 odborných publikací publikace je možné stáhnout na webových stránkách projektu 15

16 Péče o studenty vysokých škol 5. Brno Ph.D. talent Doplňková stipendia pro talentované doktorandy. V roce 2012 jsme finančně podporovali 60 doktorských studentů, kteří byli vybráni do programu v předchozích třech letech. Podporovaní studenti se tak mohou plně věnovat svému studiu a vědecké práci. První dvacítka doktorandů, která uspěla v soutěži v roce 2009, svoji účast v programu po třech letech ukončila. Šest stipendistů JCMM své studium úspěšně završilo a zbylí pokračují v řádném studiu. Čtvrtý ročník soutěže Brno Ph.D. talent se z finančních důvodů neuskutečnil. Probíhalo však jednání s dosavadním finančním garantem projektu, městem Brnem, o budoucnosti soutěže. Výsledkem jednání je Podporovaní doktorští studenti podle partnerských univerzit (stav ke konci roku 2012) celkem Masarykova univerzita Fakulta informatiky Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Fakulta strojního inženýrství Fakulta informačních technologií Celkem Zdroj: JCMM 16

17 dohoda o průběžném vyhodnocení projektu. Závěry evaluace pomohou rozhodnout o dalším osudu soutěže. 6. Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Podporujeme zahraniční studenty ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na jedné z vysokých škol v českých studijních programech v Jihomoravském kraji. Následující tabulka ukazuje počty podpořených studentů, typ studijního programu a jejich zemi původu. Jedná se tedy celkem již o 173 podpořených studentů za dobu existence programu, v roce 2007/2008 byla navíc podpořena pětiměsíční výuka češtiny pro 4 studenty z Bosny a Hercegoviny za účelem přípravy těchto studentů pro následné studium na vysoké škole v JMK. Program Internacionalizace v jednotlivých akademických letech Internacionalizace VŠ v JMK v letech Počet studentů Země původu studentů Rok Celkem Ph.D. Mgr. Bc. BiH Rusko Sýrie Srbsko Ostatní 2006/ / / / / / / Zdroj: JCMM 17

18 Do programu se v roce 2012 přihlásilo 205 uchazečů, z toho 153 dodalo v pořádku všechny náležitosti přihlášky. Finální výběr 21 stipendistů pro akademický rok 2012/2013 pak proběhl z 82 uchazečů, kteří splnili také jednu z hlavních podmínek přijetí ke studiu na univerzitě. V rámci programu Internacionalizace proběhly během roku 2012 následující akce: návštěva lektorátu českého jazyka v ruském Iževsku delegací Vysokého učení technického, včetně zástupců JCMM oficiální přivítání nových zahraničních stipendistů ředitelem JCMM výlet pro stipendisty do Moravského krasu s návštěvou Sloupskošošůvských jeskyní listopad 2012 Oficiální uvítání zahraničních stipendistů programu Internacionalizace. Autor: JCMM Lektoráty českého jazyka v zahraničí Pod hlavičkou programu Internacionalizace VŠ v JMK provozuje JCMM od akademického roku 2009/2010 několik lektorátů českého jazyka v zahraničí. Hlavním cílem lektorátů je pomoci zájemcům o studium na vysokých školách v JMK s jazykovou přípravou a tím přilákání většího počtu kvalitních vysokoškolských studentů do JMK. Vzhledem k orientaci programu Internacionalizace na slovanské země zvolilo JCMM pro založení lektorátů Rusko a vybralo následující partnerské univerzity ke zřízení lektorátů: Iževská státní technická univerzita v Iževsku, Rusko, kde JCMM navázalo na dosavadní spolupráci univerzity s VUT v Brně. Mgr. Ivo Hopp 18

19 zde působil jako lektor od poloviny října 2009 do června Od září 2012 nastoupila jako lektorka Mgr. Hana Stýblová. V akademickém roce 2011/2012 čerpalo z tohoto lektorátu 9 studentů stipendium v programu Internacionalizace, v akademickém roce 2012/2013 taktéž 9 studentů. Yugerská státní univerzita v Chanty-Mansijsku, Rusko, se kterou JCMM začalo spolupráci od září akademického roku 2010/2011. Jedná se o partnerskou univerzitu MU a současně Chanty-Mansijský autonomní okruh spolupracuje s Jihomoravským krajem. Lektorát vedla do června 2012 Mgr. Hana Stýblová, od září 2012 převzal vedení lektorátu Mgr. Jan Prokeš. V akademickém roce 2011/2012 byli vybráni z tohoto lektorátu 2 studenti do programu Internacionalizace, v akademickém roce 2012/2013 celkem 5 studentů. Uljanovská státní univerzita v Uljanovsku, Rusko, kde JCMM navázalo na spolupráci univerzity s MU. Lektorát je v provozu od září 2010 pod vedením lektorky Mgr. Ivany Matuškové. V akademickém roce 2012/2013 byl vybrán do programu Internacionalizace 1 student z lektorátu. Náplň činnosti lektorů výuka místních vysokoškolských studentů českému jazyku vedení českého centra s pořádáním kulturních akcí propagace programu Internacionalizace mezi tamními studenty administrativní pomoc zájemcům o studium v JMK Český večer v Iževsku s lektorkou Hanou Stýblovou Autor: JCMM 19

20 Péče o vědce ze zahraničí 7. EURAXESS EURAXESS Centrum Brno v roce 2012 pokračovalo v úsilí o zkvalitnění vhodného prostředí pro mobilitu vědecko-výzkumných pracovníků. Zástupce EURAXESS Centra Brno se zúčastnil všech školení a pracovních setkání pořádaných EURAXESS Praha, z nichž nejpřínosnější byla diskuse se zástupci Ministerstva vnitra ČR k otázkám nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců za účelem vědeckého výzkumu na území České republiky. Ve spolupráci s EURAXESS Praha byly v průběhu roku 2012 uspořádány 3 semináře pro personalisty Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkum ICRC v Brně na téma Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků se zástupci MPSV a ČSSZ a Vstupní podmínky zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků do ČR. EURAXESS Centrum Brno pokračovalo ve spolupráci se všemi brněnskými univerzitami, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a Cizineckou policií. Během roku 2012 byla provedena asistence 52 vědcům s 233 dotazy. Seminář Zaměstnávání zahraničních vědeckovýzkumných pracovníků Autor: JCMM 20

21 8. SoMoPro Podpora příchodu špičkových vědců na pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji. V roce 2012 program SoMoPro nadále pokračoval. Úspěšně skončilo prvních 5 z 27 projektů. Koncept programu SoMoPro byl prezentován na Sympoziu Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2012 v Sychrově, pořádaném Inovačním a technologickým centrem VÚTS v Liberci Proběhla prezentace SoMoPro v Moskvě za účasti zástupců některých brněnských univerzit a zástupců Jihomoravského kraje. Prezentace se zúčastnil i Dr. Trifonov, špičkový vědec v oboru experimentální biologie a příjemce grantu SoMoPro. Účast publika byla hojná a projevila se i ve zvýšeném zájmu ruských vědců o 3. výzvu programu SoMoPro. Zástupci SoMoPro jako reprezentanti úspěšné strategie JMK v oblasti rozvoje vzdělávání a výzkumu byli pozváni jako přednášející na mezinárodní konferenci na Kypru, pořádanou v rámci jeho předsednictví EU, People Conference 2012, a na výroční konferenci COFUND v Bruselu, Marie Curie COFUND Conference Reaching Further the celebration of the 100th COFUND Research Fellowship Programme. Ředitel JCMM přednáší na konferenci COFUND v Bruselu Autor: Evropská komise, COFUND 21

22 V zimě a na jaře 2012 probíhala negociační fáze programu SoMoPro II (pokračování SoMoPro I). Zároveň probíhaly přípravy na otevření třetí výzvy programu, mimo jiné byli osloveni a vybráni členové nového Koordinačního výboru SoMoPro, byla připravena online přihláška, zpracována nová vizuální identita programu. Samotné otevření výzvy proběhlo 10. srpna Výzva byla uzavřena 7. listopadu Do programu se přihlásilo 52 žadatelů o grant, z nichž 48 prošlo kontrolou způsobilosti (eligibility check). Po zbytek roku 2012 probíhaly další fáze zpracování výzvy výběr a oslovení potenciálních evaluátorů, uzavření pracovně-právního vztahu s nimi, na začátku roku 2013 jim pak byly předány podklady k hodnocení žádostí o grant. 22

23 Další projekty 9. SoMoPro Enterprise V rámci Regionální inovační strategie JMK implementuje JCMM projekty z oblasti lidských zdrojů. Jedním z principů implementace je zahrnutí komerční či privátní sféry do projektů RIS. Projekt SoMoPro Enterprise byl pilotním projektem, který poskytnutím účelové dotace JMK kofinancoval náklady na plat špičkového vědce pro komerční výzkum. Cílem tohoto projektu je vytvoření příznivého prostředí pro zvýšení počtu špičkových zahraničních vědců působících v podnicích s VaV základnou a posílení investic do výzkumných programů komerčních subjektů v JMK. Obecným cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity jednotlivých stupňů výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji. Na poskytnutí dotace byla vypsána výzva a na základě jejího vyhodnocení byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace se společností Honeywell, spol. s r. o. Předmětem smlouvy bylo poskytnutí účelového příspěvku společnosti Honeywell, spol. s r. o. na dílčí úhradu specifikovaných uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s projektem laboratoře obnovitelných zdrojů. Ve sledovaném období roku 2012 došlo k naplnění výzvy o poskytnutí dotace. Společnost Honeywell, spol. s r. o. zaměstnávala zahraničního výzkumného pracovníka po celý rok 2012 a současně byla vybudována testovací laboratoř obnovitelných zdrojů. Celková částka vyplacená na realizaci projektu SoMoPro Enterprise činila Kč. Zkušenosti z tohoto pilotního projektu použije JCMM při přípravě projektů kofinancovaných Evropskou komisí v plánovacím období

24 10. Spolupráce JCMM na projektu MSCB Cílem Jihomoravského kraje je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu nazývané science centrum. Jedná se tedy o místo k seznámení s přírodními zákonitostmi, fyzikálními jevy i chemickými úkazy populárně vědeckou formou. Centrum bude sloužit nejen studentům přírodovědných oborů, ale zejména má za cíl oslovit širokou veřejnost. Projekt je financován v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pod MŠMT. JCMM v projektu figuruje jako koordinátor činností obsahové náplně a informátor skrze zkušenosti se středoškolskou a vysokoškolskou sférou. Science centrum se bude nacházet v nynějších prostorách pavilonu D a. s. Veletrhy Brno. Otevření centra se plánuje na konec roku Projekt podporuje množství nefinančních partnerů brněnské univerzity, Akademie věd ČR a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Na vzniku MSCB se taktéž významně podílí statutární město Brno. Parciální část grafického návrhu vítěze soutěže o návrh expozice Autor: Sdružení PRO Moravia Science Centre Brno, vedoucí člen sdružení: PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o. 24

25 Finance Náklady v Kč v roce 2012 Spotřeba materiálu Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek Cestovné Nájemné, energie Telefon, internet, doména, poštovné Vzdělávání, semináře, konference Právní a jiné poradenství Osobní náklady (mzdy, odvody) Odpisy Poplatky, daně, kurzové ztráty Náklady na reprezentaci Propagace, inzerce Pojištění Bankovní služby Ostatní služby (úklid, tisk, opravy ) Náklady hrazené z dotací a spoluprací Dary Celkem Výnosy v Kč v roce 2012 Členské příspěvky JMK Členské příspěvky od VŠ Dotace JMK zahraniční studenti 2012/ Dotace JMK nadaní studenti 2011/ Dotace JMK nadaní studenti 2012/ Dotace JMK vzdělávací aktivity 2011/ Dotace JMK vzdělávací aktivity 2012/ Dotace Statut. město Brno Ph.D. 2011/ Dotace Statut. město Brno Ph.D. 2012/ Dotace JMK OPVK Dotace JMK Nauč se a uč Dotace JMK SoMoPro Enterprise Spolupráce s ČCM Akademií věd ČR Spolupráce JMK - SoMoPro Spolupráce JMK SoMoPro II Spolupráce MU, VUT, VFÚ, JMK, Ústav fyziky materiálů AVČR Work-life balance Spolupráce projekt CASC Dar Masarykova univerzita Ostatní výnosy Celkem Zisk

26 Přehled o majetku a závazcích za rok 2012 v Kč Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí PC server Zásoby Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Peníze Bankovní účty Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Celkem Pasiva Rezervní fond Sociální fond Závazky vůči dodavatelům Přijaté zálohy Závazky vůči zaměstnancům Závazky ze soc. a zdr. poj Ostatní přímé daně Ostatní daně a poplatky Jiné závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní 0 0 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období 0 0 Hospodářský výsledek ve schval. řízení Celkem

27 27

28 Výroční zpráva za rok 2012 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1, Brno, tel , Náklad 60 ks Grafická úprava, zpracování a tisk: Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110, Brno

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah...................................... 3 Seznam zkratek................................ 4 Úvodní slovo..................................

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) JCMM Náš cíl 1) Rozvíjet talentované studenty v Jihomoravském kraji. 2) Podporovat příliv nadaných studentů a vědců do regionu. JCMM Základní údaje

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Výroční zpráva za rok 2010. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 2 Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Seznam zkratek.......................................... 4 Úvodní slovo ředitele......................................

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SoMoPro. program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů

SoMoPro. program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of the Region of South Moravia co-funded by Marie Curie Actions SoMoPro program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů 11.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13 16. červen 2011 Petr Chládek Struktura prezentace 1.Kontext RIS JMK 2.Dosavadní výstupy a přínosy realizace RIS JMK 3.Pokračující projekty z

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

konkurenceschopnosti regionu

konkurenceschopnosti regionu Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Nové přístupy k rozvoji konkurenceschopnosti regionu (s důrazem na MSP a inovace) Kulatý stůl, EUREGIO city.net JUDr. Vladimír Gašpar ředitel RRA JM Poštorná,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva 2008

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva 2008 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo ředitelky 5 O JCMM 6 Správní a organizační struktura JCMM a Nadačního fondu Sophia 6 JCMM 7 Nadační fond Sophia 8 Partnerství

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK 2015-2016 Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování projektů Osloveny stovky

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK 2015-2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Obr. 1: Hotel Myslivna

Obr. 1: Hotel Myslivna Akce: Kick-off Meeting - zahájení projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081) Věc: Zápis z pracovního jednání Datum: 8.10.2009

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více