Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliografie českého archivnictví za rok 2005"

Transkript

1 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně třídníků, do kterých byly záznamy zatříděny do nižších úrovní třídění / v třídícím schématu ročníku 2005 Notace TŘÍDNÍK /Notace TEXT 1 BIBLIOGRAFIE, SOUPISY LITERATURY 1.1 Všeobecné bibliografie 1.2 Bibliografie archivnictví Bibliografie československého (českého) archivnictví Mezinárodní bibliografie archivnictví 1.3 Regionální bibliografie 1.4 Oborové a speciální bibliografie z příbuzných vědních oborů Dějiny Československé dějiny Světové dějiny Pomocné vědy historické, historická geografie, kartografie, historická onomastika, historická demografie, historická statistika, archeologie, etnografie Informatika, knihovnictví, bibliografie a VTEI, knihověda Muzejnictví Památková péče a ochrana životního prostředí Stát, správa a právo Ostatní obory Filozofie Ekonomické vědy. Politická ekonomie Mezinárodní vztahy. Politika Přírodní vědy Technika. Průmysl

2 Zemědělství Kultura. Školství a osvěta. Věda. Umění Jazykověda. Literatura a literární věda Žurnalistika 1.5 Informativní literatura Biograficko bibliografické soupisy Bibliografie bibliografií Ostatní informativní literatura 1.6 Bibliografie periodik Bibliografie periodických publikací Kumulativní rejstříky periodik 2 ARCHIVNICTVÍ 2.1 Dějiny a organizace československého (českého) archivnictví a archivů Dějiny československého (českého) archivnictví a archivů Organizace československého (českého) archivnictví a archivů Organizace čs. archivnictví a archivů všeobecně Archivní zákonodárství Organizace a řízení Archivní organizace ČR. Archivní porady a zasedání Archivní organizace ČR Archivní porady a zasedání Mezinárodní porady a zasedání Celostátní porady a zasedání Krajské porady a zasedání Jiné sjezdy s účastí archivářů Mezinárodní vztahy a styky Mezinárodní spolupráce Mezinárodní styky archivářů Restituce a výměna archiválií Organizace výzkumu v archivnictví

3 2.1.6 Výchova archivních pracovníků Výchova budoucích archivářů a archivních pracovníků Doškolování archivářů a archivních pracovníků Archivní pracovníci personálie 2.2 Archivní teorie a metodika Archivní teorie všeobecně (příručky, učebnice, ostatní teoretické práce) Terminologie a normalizace v archivnictví Teoretické práce Archivní terminologické slovníky Archivní normy a metodické pokyny Spisová služba a dozor nad ní Spisová služba a dozor nad ní všeobecně Vzorové a rezortní spisové a skartační řády a plány Hodnocení, výběr a skartace písemností Evidence a doplňování archivních fondů Zpracování archiválií 2.3 Využívání a propagace archiválií a archivů Využívání a propagace archiválií a archivů všeobecně Studium archiválií v badatelnách archivů, studijní řády, statistika badatelů a studovaných témat Využívání archiválií v historickém výzkumu Využívání archiválií a archivů v ostatních vědních oborech, ve výzkumu, v národním hospodářství, v masové politické práci, v umělecké tvorbě atd Ostatní formy a metody využívání a propagace archiválií a archivů Výstavy (katalogy a průvodce po výstavách, informace o výstavách) Archivy a hromadné sdělovací prostředky Archivy a škola Ostatní propagační činnost (přednášky, besedy, exkurze v archivech atd.) Nálezy dokumentů Informace o pramenech, archiváliích a archivních fondech 2.4 Archiválie a archivní fondy (rozbory, odborná publicistika) Archiválie a archivní fondy v českých archivech

4 2.4.2 Archiválie a archivní fondy v zahraničních archivech 2.5 Ediční činnost Vydávání historických pramenů, archeografie Edice archivních dokumentů Archivní periodické publikace a časopisy Archivní pomůcky 2.6 Archivní technika Archivní technika všeobecně Archivní budovy a jejich vybavení Archivní budovy a jejich vybavení všeobecně Konstrukce a projektování archivních budov Vybavení a zařízení archivních budov Manipulace s materiálem, vnitřní doprava Ukládání a ochrana archiválií Ukládání a ochrana archiválií všeobecně Ukládání archiválií Hromadná preventivní péče o archiválie, hygienický režim v archivech Živelní pohromy, likvidace následků, prevence Konzervování a restaurování archiválií Konzervování a restaurování archiválií všeobecně Výzkum diagnostických metod a materiálů Dezinfekce a dezinsekce archiválií Konzervování a restaurování pergamenu, papíru, pečetí, psacích látek apod Historická knižní vazba Mechanizace a automatizace archivních činností Mechanizace a automatizace archivních činností všeobecně Prostředky malé a velké mechanizace Výpočetní technika Reprografie Reprografie všeobecně

5 Fotografie Mikrografie Kopírování Tisk 2.7 Archivy Archivy v ČR Archivy v zahraničí 2.8 Archivní knihovny 3 PŘÍBUZNÉ VĚDNÍ OBORY 3.1 Historiografie Teoretické a metodologické základy historické práce, organizace historické práce Československé dějiny (české dějiny, dějiny podniků) Světové dějiny 3.2 Stát, správa a právo Stát, správa a právo všeobecně Dějiny správy Dějiny správy. Celková zpracování Dějiny správy. Období do r Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období Dějiny správy. Období od r do současnosti 3.3 Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické všeobecně Archeografie, nauka o pramenech Diplomatika Paleografie, epigrafika Paleografie. Dějiny papíru a jeho výroby

6 Epigrafika Kodikologie a staré tisky Genealogie, heraldika, vexilologie, faleristika Genealogie Heraldika Vexilologie Faleristika Sfragistika Chronologie Metrologie, numizmatika Metrologie Numismatika 3.4 Ostatní příbuzné vědní obory Regionální a vlastivědná práce(všeobecně, jednotlivé práce, kroniky a kronikářství) Historická geografie, kartografie, topografie Historická geografie a topografie Historická kartografie Historická toponomastika a onomastika Historická demografie, historická statistika Historická demografie Historická statistika 3.5 Obory pečující o historickou dokumentaci Knihovnictví Muzejnictví (muzea a galérie) Památková péče a ochrana životního prostředí 3.6 Ostatní obory a informativní literatura Žurnalistika Bibliografie (všeobecně, oborová bibliografická pracoviště a výsledky jejich práce) Informatika Informativní literatura

7 4. DIPLOMOVÉ, DIZERTAČNÍ, KANDIDÁTSKÉ PRÁCE Z ARCHIVNICTVÍ, POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH A PŘÍBUZNÝCH VĚDNÍCH OBORŮ 4.1 Dizertační a kandidátské práce Soupisy obhájených dizertačních a kandidátských prací z archivnictví, PVH, příbuzných vědních oborů Doktorské dizertace Kandidátské dizertace Dizertace 4.2 Diplomové práce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně Katedra archivnictví FF UJEP Brno Ostatní katedry FF UJEP Brno Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogické fakulty

MDT. 0 Všeobecnosti. 1 Filozofie. Psychologie. 2 Náboženství. Teologie

MDT. 0 Všeobecnosti. 1 Filozofie. Psychologie. 2 Náboženství. Teologie MDT Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je mezinárodně uznávaný způsob věcného řazení informací. Dělí se tematicky podle jednotlivých oborů poznání a usnadňuje tak orientaci ve fondech knihoven. Základní

Více

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy Půjčovna / přízemí 00 Řazení dle M DT (oborů) v regálech Věda.Všeobecnosti 002/003 Dokumentace. Písmo 005 Management. Řízení 005.21 Strategie řízení 005.51 Logistika (management) 005.91 /.92 Kancelář.

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty.

Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 01 Bibliografie. Katalogy 02 Knihovnictví 030 Encyklopedie 050 Seriály. Adresáře 06 Organizace. Granty. Struktura dle MDT 0 Všeobecnosti 001 Věda 002 Dokumentace 003 Písmo. Symboly 004 Výpočetní technika. Informatika 005 Management. Řízení 006 Standardizace. Kalendáře 007 Kybernetika 008 Kultura. Civilizace

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE MUZEOLOGIE (navazující) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědictví ve středoevropských

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační zdroje - definice: informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele libovolný systém

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 www.skolaodborna.cz e mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

o ~D P R A H A Státní technická knihovna Praha 1, Klementinum V R. 197 L den 1972 ~středí vědeckých~ technický,h a ekonomi.ký.

o ~D P R A H A Státní technická knihovna Praha 1, Klementinum V R. 197 L den 1972 ~středí vědeckých~ technický,h a ekonomi.ký. ~středí vědeckých~ technický,h a ekonomi.ký.~ informací Státní technická knihovna Praha 1, Klementinum ZPRÁVA o ~D OST STK PRAHA V R. 197 P R A H A L den 1972 O b s a h Úvod..,.. Plnění hlavních a interních

Více

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 č. j. : SOAZ-UO/2015-63 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

DIPLOMOVÉ PRÁCE VE FONDECH ČESKÝCH KNIHOVEN A ARCHIVŮ

DIPLOMOVÉ PRÁCE VE FONDECH ČESKÝCH KNIHOVEN A ARCHIVŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE VE FONDECH ČESKÝCH KNIHOVEN A ARCHIVŮ Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vymezení pojmu Jak známo, od 50. let 20. století zpracovávají studenti vysokých

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více