PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK Základní škola a Mateřská škola Frymburk, č.p. 112 Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Energy Benefit Centre a.s. Lukáš Diviš Datum: 1/2013 Stupeň PD: DVZ

2 Obsah 1 Úvod Výchozí podklady Identifikace Budovy zš a mš frymburk Současný stav Technické řešení Nosná konstrukce Kolektorové pole Primární okruh sekundární okruh Zabezpečení solární soustavy Elektrická instalace Měření získané energie Energetická analýza solární soustavy Postup při realizaci Zkoušky...13 Propláchnutí solární soustavy Zkouška těsnosti Zkouška dilatační Požadavky na související profese Stavební Elektro a regulace zti Hygienické požadavky Charakteristika stavby Průzkumy, napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu Dodržení obecných požadavků na výstavbu Termíny výstavby, postup realizace Závěr...16 Seznam výkresů: Energy Benefit Centre a.s. Thákurova 531/ , Praha 6 IČ: , DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Telefon: Intrnet:

3 01 Situace 02 Půdorys střechy 03 Řez A-A 04 Půdorys 1.PP 05 Jihozápadní pohled 06 Schéma zapojení solárního systému 1 ÚVOD Za účelem snížení energetické zátěže budovy a ekologické zátěže okolního prostředí je pro přípravu teplé vody v objektu Školní kuchyně, jídelny navržena solární soustava plochých slunečních kolektorů pro celoroční přípravu teplé vody. Solární soustava bude instalována na sedlovou střechu objektu D- školní kuchyně a jídelny. 2 VÝCHOZÍ PODKLADY Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: - stavební dokumentace zateplení a výměny výplní otvorů - platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy - technické podklady výrobců zařízení - osobní návštěva Pozn: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace. 3

4 3 IDENTIFIKACE Zadavatel a provozovatel Název Městys Frymburk Adresa Náměstí 78, Frymburk Telefon Zástupce Oto Řezáč - starosta obce IČ Předmět projektové dokumentace Předmět Instalace solární soustavy Zařízení ZŠ a MŠ Frymburk Adresa Frymburk 112, Frymburk Katastrální území Frymburk; Zpracovatel 1: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Luboš Knor Adresa Thákurova 4, , Praha 6 Kontakt Zpracovatel 2: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Lukáš Diviš Adresa Thákurova 4, , Praha 6 Kontakt

5 4 BUDOVY ZŠ A MŠ FRYMBURK Obrázek č.1 Katastrální mapa Obrázek č.2 Letecký pohled 5

6 5 SOUČASNÝ STAV Areál Základní školy a Mateřské školy ve Frymburku je tvořen 6 budovami, které na sebe přímo navazují, resp. jsou propojeny spojovacími chodbami. Budova D- školní jídelna a kuchyně je přízemní, částečně podsklepená budova se sedlovou střechou se sklonem cca. 15 a krytinou z pozinkovaného plechu. Teplá voda je připravována lokálně, v jednotlivých budovách. V budově F je teplá voda připravována v kombinovaném zásobníkovém ohřívači, který je natápěn kaskádou kotlů na pevná paliva. V budově D jsou v suterénu instalovány 2 ks elektrických zásobníkových ohřívačů o dílčím objemu 200 litrů. Tyto jsou vybaveny elektrickými topnými patronami o dílčím výkonu 2,2 kw. Zásobníkové ohřívače zásobují teplou vodou školní kuchyni a umývárny ve školní jídelně. Zdrojem ohřevu teplé vody je elektrická energie, hnědé uhlí a dřevní štěpka. 6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Navrhovaná solární soustava bude sloužit pro celoroční přípravu teplé vody pro potřeby objektu D- školní kuchyně a školné jídelny. V nově zbudované technické místnosti v suterénu objektu budou instalovány 2 ks solárních zásobníkových ohřívačů teplé vody o dílčím objemu 750 litrů. Tyto zásobníky budou natápěny 6 ks plochých solárních kolektorů, umístěných na střeše budovy D. Solární kolektory jsou umístěny na nosné konstrukci, se sklonem cca. 45 a odklonem 15 od jihu. K výměně tepla mezi solárními kolektory a studenou vodou slouží trubkové výměníky, se zvětšenou teplosměnnou plochou. Tyto jsou z výroby instalovány ve spodní části jednotlivých zásobníkových ohřívačů. Jeden ze zásobníkový ohřívačů bude doplněn o elektrickou topnou patronu o výkonu 6 kw, kterou bude dohřívána teplá voda na požadovanou teplotu v případě nedostatku tepelné energie ze solárního systému. Od solárních kolektorů je potrubí svedeno prostupem ve střeše do půdního prostoru, kde je vedeno k líci budovy a dále ve vrstvě zateplení fasády do nově zbudované technické místnosti v suterénu budovy D, kde je napojeno na čerpadlovou skupinu solárního systému a dále pak na výměníky zásobníkových ohřívačů. Oběhové čerpadlo solárního systému spíná regulace, osazená z výroby na čerpadlové skupině v závislosti na meteorologických podmínkách a aktuálním provozním stavu- teplotní rozdíl mezi kolektorovým polem a zásobníkem. Třícestný zónový ventil bude řídit nabíjení jednotlivých zásobníkových ohřívačů dle teploty v zásobnících. Primárně bude natápěn zásobník, v němž je instalována elektrická topná patrona, po jeho nabití trojcestný ventil přepne a je nabíjen druhý zásobník. 6

7 Regulátor solární soustavy je vybaven funkcí nočního vychlazování, kterým budou minimalizovány stagnační stavy solárního systému v letních obdobích. Objem zásobníků (2x750l ) je volen s ohledem na předpokládané přebytky tepla v letním období v období letních prázdnin tak aby bylo možno společně s funkcí nočního vychlazování minimalizovat stagnační stavy (přehřátí) solárního systému. 6.1 NOSNÁ KONSTRUKCE Kolektory budou umístěny na sedlové střeše objektu D, se skonem cca. 45. Bude použito základní roznášecí konstrukce viz. projekt statika, a dále trojúhelníkových podpěr - dodávka příslušenství kolektoru, kterými je zaručena kompenzace sklonu střechy vůči sklonu kolektoru. Nosný systém pro uložení na roznášecí konstrukci je dodáván výrobcem solárních kolektorů. Posouzení konstrukce stávajícího krovu s ohledem na instalaci solárního systému na střechu objektu D je předmětem samostatné části projektové dokumentace. 6.2 KOLEKTOROVÉ POLE Navržena jsou 2 kolektorová pole. V každém poli jsou instalovány 3 ks plochých solárních kolektorů s celoměděným dvojlyrovým absorbérem s vysoce selektivním povrchem, zasklených antireflexním solárním sklem. Kolektory v jednotlivých polích lze instalovat těsně vedle sebe- bez mezer. Každé kolektorové pole bude osazeno automatickým odvzdušňovacím ventilem, napojeným přes kulový kohout a dále vyvažovacím ventilem. Veškeré instalované armatury musí být určeny pro primární okruh solárních soustav, zejména musejí odolávat teplotám až 160 C. 7

8 Technické parametry solárního kolektoru Plocha apertury celkem: A = 6 ks x 2,373 m 2 = 14,2 m 2 Instalovaný výkon kolektorového pole: Q=10,56 kw 8

9 6.3 PRIMÁRNÍ OKRUH Primární potrubí bude vedeno ze střechy budovy D ve fasádním zateplovacím systému do suterénu budovy D- do technické místnosti, kde bude napojeno na čerpadlovou skupinu solárního systému a dále přes přepínací trojcestný ventil na jednotlivé trubkové výměníky solárních zásobníkových ohřívačů. V technické místnosti bude instalována dvoutrubková čerpadlová skupina s regulátorem solárního systému pro dva solární spotřebiče. Čerpadlová skupina je osazena oběhovým čerpadlem určeným pro primární okruh solárních systémů. Dále je čerpadlová skupina z výroby vystrojena solárním pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 6 bar, separátorem vzduchu, průtokoměrem s regulací průtoku, napouštěcím, resp. vypouštěcím ventilem, manometrem, teploměry přívodní a vratné větve, zpětnou klapkou pro primární okruh solární soustavy a výstupem pro připojení solární expanzní nádoby. Potrubí primárního okruhu bude provedeno z trub tvrdých, resp. polotvrdých, spojovaných tvrdým pájením, resp. pomocí lisovacích tvarovek, vybavených O-kroužky pro primární okruh solárních systémů. Je třeba dbát na správné spádování primárního okruhu (min. 3 promile), aby bylo možné vypuštění systému a nedocházelo k zavzdušňování rozvodů solární soustavy. Potrubí bude v celé délce opatřeno izolací tl. 19 mm, odolávající vlivu UV záření a teplotám až 160 C. Izolace potrubí volně vedeného po střeše musí být navíc opatřeno ochranou proti mechanickému poškození- např. oplechováním. Udržení přetlaku v předepsaném rozmezí a objemové změny v primárním okruhu solární soustavy budou dle ČSN vyrovnávány tlakovou expanzní nádobou pro solární soustavy o objemu 60 litrů. Průtok kolektorovým okruhem: Solární systém má jednu stoupačku, je tvořen 2-mi kolektorovými poli a každé pole je tvořeno 3-mi kolektory. Celkový počet kolektorů je 6 ks. Doporučený průtok jedním kolektorem je 90 l/h. Navrhovaný nominální průtok solární soustavou: 90x6= 540 [ l/h ] Nastavení pojišťovacího ventilu: 0,6 MPa Provozní přetlak solární soustavy: 0,2 0,5 MPa 9

10 6.4 SEKUNDÁRNÍ OKRUH Bude provedena demontáž stávajících zásobníkových ohřívačů, jejich odpojení od rozvodů ZTI a ekologická likvidace. Bude provedeno napojení nových rozvodů z PPR potrubí na rozvody studené vody, ta bude vedena do zásobníkového ohřívače bez elektrické topné patrony a dále do druhého zásobníkového ohřívače. Z druhého zásobníku bude vyvedeno potrubí teplé vody, které bude napojeno v místě umístění stávajících zásobníku na rozvody TV. Teplota v zásobnících solárního ohřevu sezóně přesahuje požadovanou teplotu TV (cca 55 C) a může dosahovat až 90 C proto je nutné na výstup TV z druhého zásobníků osadit termostatický ventil (směšovač), který udrží teplotu vody v požadované teplotě cca 55 C a materiál propojovacího potrubí mezi oběma zásobníky, včetně tepelné izolace zvolit s ohledem na tyto teplotní poměry a vnitřní povrchové úpravy pro pitnou vodu- např. nerezové potrubí Na vstupu studené vody do každého zásobníku bude instalován pojistný ventil o otevíracím přetlaku 0,6 MPa. Z důvodu eliminace častého otevírání pojistných ventilů bude na vstupu studené vody instalována tlaková expanzní nádoba s vnitřní povrchovou úpravou pro pitnou vodu o objemu 80 litrů. Ochrana pro Legionelle bude řešena dohříváním TV pomocí elektrické topné patrony na teplotu 60 C. Zásobníkový ohřívač bez elektrické topné patrony se bude ohřívat a desinfikovat na tuto teplotu prostřednictvím zkratu na rozvodu studené a teplé vody (viz. schéma) a nabíjecího čerpadla termické desinfekce, které bude řízeno regulací. Ohřev bude prováděn periodicky ve zvoleném časovém intervalu (s ohledem na charakter spotřeby), po dobu 2 hodin na teploty kolem 60 C. 6.5 ZABEZPEČENÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY Primární okruh Primární okruh musí být vybaven pojistným ventilem, expanzní nádobou a sestavou armatur pro napouštění a odvzdušnění. Expanzní nádoba v kotelně bude umístěna solární expanzní nádoba o objemu 60 l. Pojistný ventil otevírací přetlak je max. 0,6 MPa nebo max. tlak tlakově nejslabšího prvku v soustavě 10

11 Manometr a teploměr tyto komponenty jsou z výroby osazeny na solární čerpadlové skupině Primární potrubí je vedeno od kolektorového pole do technické místnosti. Primární okruh bude proveden měděným potrubím spojeným tvrdou pájkou, popř. lisovacími tvarovkami pro primární okruh solární soustavy a opatřeno tepelnou izolací odolávající vlivu UV záření (oplechování) a teplotám až 160 C. Tloušťka izolace bude 19 mm. Sekundární okruh Sekundární okruh musí být vybaven pojistným ventilem, expanzní nádobou a termostatickým směšovacím ventilem na výstupu TV Expanzní nádoba na vstupu studené vody do předehřívacího výměníku bude instalována tlaková expanzní nádoba s vnitřní povrchovou úpravou pro pitnou vodu o objemu 80 litrů Pojistný ventil otevírací přetlak je max. 0,6 MPa Termostatický směšovací ventil TV- nastaven na výstupní teplotu TV 55 C Sekundární okruh bude opatřeno tepelnou izolací s odolností do 90 C. Tloušťka izolace bude určena podle vyhlášky 193/2007 Sb. a stávajících požadavků na tepelnou izolaci 6.6 ELEKTRICKÁ INSTALACE Solární soustava bude připojena na elektrickou síť ze stávajícího elektrorozvaděče v suterénu objektu D, která bude pohánět oběhové čerpadlo primárního okruhu a regulátor solární soustavy. Dále bude provedeno napájení elektrické topné patrony o příkonu 6 kw, umístěné v jednom ze zásobníkových ohřívačů. Bude provedeno samostatné měření pomocné elektrické energie pro provoz solární soustavy- např. oběhová čerpadla, regulace, pohony ventilů apod. 6.7 MĚŘENÍ ZÍSKANÉ ENERGIE Z důvodu požadavku dotačního programu a kontroly funkčnosti solární soustavy bude provedeno měřením tepla. Regulátor solární soustavy je vybaven vyhodnocovací jednotkou umožňující entalpickou korekci podle typu kapaliny a jejího skutečného ředění s vodou. Průtokoměr bude umístěn na zpětné potrubí a teplotní čidla budou umístěna na přívodní a zpětné potrubí, co nejblíže mezi solární soustavou a tepelnou soustavou, v tomto případě k solárnímu zásobníku. Z důvodu archivace dat a dlouhodobého monitoringu bude solární regulátor doplněn o sběrač dat, dodávaný výrobce regulátoru jako příslušenství. 11

12 7 ENERGETICKÁ ANALÝZA SOLÁRNÍ SOUSTAVY Spotřeba teplé vody v objektu D: - průměrná celoroční spotřeba cca. 642 l/den 8 POSTUP PŘI REALIZACI - demontáž stávající technologie, odpojení od elektrorozvodů, rozvodů ZTI a provedení ekologické likvidace 12

13 - instalace zásobníkových ohřívačů na určené místo - instalace nosné konstrukce solárních kolektorů - instalace solárních kolektorů na nosnou konstrukci - instalace potrubních rozvodů primárního i sekundárního okruhu, napojení na stávající rozvody - rozvody elektroinstalace (kabely pro měřící čidla a silové rozvody pro čerpadlo a solární regulátor) - instalace samotné regulace solární soustavy a jejich zapojení - provedení topné a tlakové zkoušky 9 ZKOUŠKY Před uvedením zařízení do provozu musí být celé zařízení propláchnuto a vyzkoušeno dle ČSN / 98 - "Ústřední vytápění - projektování a montáž". PROPLÁCHNUTÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY Před vyzkoušením a uvedením do provozu je nutno soustavu propláchnout. Smyslem této povinnosti je odstranit nežádoucí nečistoty z potrubní soustavy. Jedná se zejména o mechanické nečistoty, tuky a oleje, zbytkové produkty po sváření a pájení. Přesný postup ČSN neřeší, a proto doporučujeme: - pokud je možné pro výplach používat změkčenou vodu (max. 5,6 N0), pitná voda bez úpravy je použitelná rovněž - do plnící vody dávkovat dle návodu použití vhodný nepěnící odmašťovací prostředek pro odstranění tuků a olejů (samotná voda studená či teplá oleje a tuky neodstraní) - nastavit maximální průtok oběhové vody (otevřené regulační ventily, max. výkon čerpadla) - topný systém ohřát cca na 55 o C (pomalý náběh teploty dodržet zejména když je použita nezměkčená voda pro minimalizaci tvorby vodního kamene) - po ohřátí vody systém provozovat cca 1/2 hodiny - po zchladnutí systému na cca 30 o C výplachovou vodu vypustit, při dodržení příslušných předpisů o odpadních vodách - vyčistit filtry od mechanických nečistot - bez prodlení přistoupit k naplnění soustavy trvalou náplní 13

14 ZKOUŠKA TĚSNOSTI Přepady pojistných ventilů se utěsní a po dosažení nejvyššího pracovního přetlaku se celé zařízení prohlédne. Nesmějí se projevovat viditelné netěsnosti. V zařízení se bude udržovat přetlak po dobu 6-ti hodin a pak se prohlídka zopakuje. Zkouška bude provedena za účasti investora a její úspěšnost bude zapsána do stavebního deníku. ZKOUŠKA DILATAČNÍ Provede se před zazděním průrazů zdmi, zakrytím otvoru střešního pláště a před provedením tepelných izolací. Teplonosná látka se ohřeje na nejvyšší provozní teplotu 90 C a pak se nechá vychladnout na teplotu okolí. Poté se tento postup ještě jednou zopakuje. Celá soustava se prohlédne, zda se neobjevují netěsnosti, popř. jiné závady. Při jejich případném výskytu a jejich následném odstranění je nutno zkoušku ještě jednou zopakovat. Zkouška bude provedena za účasti investora a její úspěšnost bude zapsána do stavebního deníku. 10 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 10.1 STAVEBNÍ Provést průchody pro potrubní rozvody svislými a rovnoběžnými konstrukcemi. Po provedení instalace provést začištění, povrchové úpravy a popř. obnovu hydroizolace. Umožnění instalace stoupacího potrubí primárního okruhu do fasádního zateplovacího systému. Roznášecí ocelová konstrukce pro ukotvení kolektorů. Demoliční a zdící práce ELEKTRO A REGULACE - měření pomocné energie solární soustavy- indukční elektroměr, včetně instalace rozvaděče - napojení regulátoru solárního systému 230V/50 Hz - napojení oběhového čerpadla. P=63W/230V/50Hz - napojení el. topné patrony P=6 kw - měření pomocné energie solární soustavy- indukční elektroměr, včetně instalace rozvaděče - provedení ochrany před bleskem pospojováním - uzemnění potrubních rozvodů. - propojení čidel, sevopohonů a regulace 14

15 10.3 ZTI Napojení solárních zásobníků TV na stávající rozvody teplé vody a studené vody Napojení přepadu pojistných ventilů na stávající rozvody kanalizace. 11 HYGIENICKÉ POŽADAVKY Výstavbou (montáží solární soustavy) ani provozem solárních kolektorů nedojde k zvýšení hladiny hluku ani jiných dalších emisí. Jedná se o bezemisní provoz a produkci tepelné energie, tedy je bezhlučný. Výstavbou (montáží solární soustavy) ani provozem solárních kolektorů nebudou nijak ovlivněny okolní nemovitosti, nebo se jedná o instalaci, která nepřesáhne půdorysné rozměry stavby. Teplota distribuované teplé vody je hlídaná termostatickými ventily, tak aby byla dodržena vyhláška č. 194/2007 Sb. Instalací nebude narušeno nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 502/2000 Sb. Ochrana pro Legionelle bude řešena dohříváním TV pomocí elektrické topné patrony na teplotu 60 C. Zásobníkový ohřívač bez elektrické topné patrony se bude ohřívat a desinfikovat na tuto teplotu prostřednictvím zkratu na rozvodu studené a teplé vody (viz. schéma) a nabíjecího čerpadla termické desinfekce, které bude řízeno regulací. Ohřev bude prováděn periodicky ve zvoleném časovém intervalu (s ohledem na charakter spotřeby), po dobu 2 hodin na teploty kolem 60 C. 12 CHARAKTERISTIKA STAVBY Prováděnými úpravami nebude měněna kapacita ani účel objektů. Projekt vychází ze zpracovaného energetického auditu a požadavků na plnění podmínek Operačního programu Životní prostředí na snížení spotřeby primárních paliv. Navržená opatření spočívají v instalaci solárních kolektorů pro ohřev TV. 15

16 13 PRŮZKUMY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKOU INFRASTRUKTURU Napojení objektů na dopravní infrastrukturu není tímto projektem nijak dotčeno. V souvislosti se stavbou nebyly prováděny další průzkumy, mimo prohlídky staveniště. 14 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU Stavební úpravy stávajícího objektu musí splňovat obecné požadavky na výstavbu. 15 TERMÍNY VÝSTAVBY, POSTUP REALIZACE Termín výstavby závisí na projednání projektové dokumentace, provedení výběru dodavatele a přidělení finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí. Postup prací bude stanoven po dohodě dodavatele s investorem. 16 ZÁVĚR Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky. Případné změny nebo doplňky je třeba předem projednat a dohodnout s projektantem. Realizace a instalace komponentů solární soustavy musí proběhnout tak aby solární soustava byla schopna bezproblémového a bezpečného provozu. Během provádění prací je nutné dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vyhl.č. 192/2005 Sb. a používat ochranné pomůcky. 16

17 Energy Benefit Centre a.s. IČ: , DIČ: CZ Telefon: Thákurova 531/ , Praha 6 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, Internet: vložka

18 Energy Benefit Centre a.s. IČ: , DIČ: CZ Telefon: Thákurova 531/ , Praha 6 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, Internet: vložka

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO OBJEKTU MŠENO, č.p. 31 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16 kancelář: Zukalova 1334/16 746 01 Opava tel 553/615838 studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, 746 01

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ANTONÍN PŠENIČKA Zbrojnická 19 Karlovy Vary - Drahovice PSČ 360 09 IČO 6179 2608 tel. 608 173 567 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA Kraj : Karlovarský Investor : Obec Černava Profese

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ÁST: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00,

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing. Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

1. ÚVOD: Cíl projektu

1. ÚVOD: Cíl projektu 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy a to za předpokladu vlastního zdroje tepla nástěnného plynového kotle. Otopné plochy budou tvořeny

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a 1 T e c h n i c k á z p r á v a Úst edního vytáp ní Akce Úprava vytáp ní objektu ÚZSVM Místo Láze ská 1268/12, D ín I Investor ÚZSVM ÚP Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, Ústí nad Labem Zpracovatel projektu

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Jaromír Bednář projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1 460 01 : 604 665 735 a 604 361 655 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva D.1.7 Elektroinstalace

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele v rozsahu (DVZ) Dokumentace

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 D.1.4.B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelem tohoto technického

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 Výchozí podklady pro zpracování projektu Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 a) stavební dispozice objektů b) zaměření stávajícího stavu c) příslušné předpisy a ČSN. d) technická dokumentace navrhovaných

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č.

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č. TITULNÍ LIST Akce: Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121 Stavebník: Manželé JEŽKOVI Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město Místo stavby: Beroun kat.č. 1410/121 Stupeň PD: Projekt pro

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ MŠENO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing. Vypracoval: HIP: JOBI ENERGO, s.r.o. Jiří Nechuta Místo: Investor: ing. Milan Klíma Modřanská 100 147 00, Praha 4 www.jobi.cz Barrandov Studio a.s., Kříženeckého náměstí 5, Praha 5 Barrandov Studio a.s.,

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1.1. Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice rekonstrukce tepelného hospodářství dodávka stavby 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 477407 1.3. Identifikační

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb technická zpráva zařízení pro vytápění staveb AKCE: INVESTOR: Rodinný dům Klenovice na Hané ETAPA 1 Marcela Vimmer Klenovice na Hané 227 MÍSTO STAVBY: Klenovice na Hané, p.č. 465/1 ČÍSLO ZAKÁZKY: 02-03-11

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY BYTU... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla... 3 4.2 Příprava teplé vody... 4 4.3 Otopné

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Technické připojovací podmínky MaR

Technické připojovací podmínky MaR TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Technické připojovací podmínky MaR Platnost od: 1. 6. 2002 Zpracoval: Schválil: Roman Patočka, Jiří Kurimský, ing. Roman Petruch Zdeněk Kožešník, ředitel společnosti

Více

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace :

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace : Zateplení budovy C (č.50) Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 19, Karlovy Vary Výměna odpadního potrubí kanalizace a stoupaček vody Zdravotně technické instalace TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Projektová

Více

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Obsah: A. Nádrže - nadzemní, podzemní - pro dešťovou vodu, jejich spojování, vybavení B. Filtry - /zemní/ - / interní -do nádrže/ - /do svodové

Více

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu Změny vyhrazeny Logano S161 a zvláštnosti Moderní koncept kotle ocelový teplovodní zplyňovací kotel pro spalování dřeva v jedno- i vícegeneračních rodinných domech 2 velikosti kotle o jmenovitém tepelném

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění

01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění 01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění Z P R Á V A číslo paré: Datum : 03.2013 Číslo zakázky : 01/11 AIP : Ved. projektant : Vypracoval : Stupeň PD: Akce : Ing. Anton Jurica Richard Schart

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

OBSAH. Technická zpráva. str. 1 / 4 str. 1 / 4

OBSAH. Technická zpráva. str. 1 / 4 str. 1 / 4 OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ... 2 2. POPIS OBJEKTU... 2 3. VODOVOD... 2 3.1. Přípojka... 2 3.2. Vnitřní rozvody vody... 2 3.3. Materiál, spojování... 3 3.4. Dělení trubek... 3 4. NÁVAZNOST A NÁROKY

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1] Akumulační nádrže NAD, NADO 250, 500, 750, 0 www.dzd.cz [] FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá

Více