DRFG ENERGY s.r.o. DRFG TELCO s.r.o. E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o. RV Corporate Support s.r.o. IV. Kontakty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRFG ENERGY s.r.o. DRFG TELCO s.r.o. E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o. RV Corporate Support s.r.o. IV. Kontakty"

Transkript

1 ROČNÍ BILANČNÍ ZPRÁVA 2013

2

3 Obsah I. Úvod II. Investiční skupina DRFG Činnosti a cíle Lidé Struktura III. Představení společností DRFG a.s. 2 Crowns Capital a.s. Compass Communication a.s. UNIFER alfa a.s. Compass Consulting Service a.s. Galard Brno s.r.o. a Galard Fashion s.r.o. FinFin s.r.o. Comsense Capital s.r.o. CargoPass s.r.o. Cloud Technologies s.r.o. DRFG Invest I. s.r.o. DRFG Invest II. s.r.o. DRFG Invest III. s.r.o. DRFG ENERGY s.r.o. DRFG TELCO s.r.o. E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o. RV Corporate Support s.r.o. IV. Kontakty

4

5 I. ÚVOD

6 6

7 ÚVODNÍ slovo V ážení obchodní partneři a přátelé, každý rok života, ať už firmy nebo jednotlivce, je v něčem významný. Rok 2013 byl ovšem zcela zásadní, co se týče budoucího vývoje a fungování skupiny společností tvořících dohromady investiční skupinu DRFG. Odstartovali jsme totiž novou obchodní a investiční strategii postavenou na vizi, kde DRFG působí jako moderní finanční skupina zhodnocující kapitál prostřednictvím nákupu a správy významných a kontrolních podílů v dalších společnostech. naše aktivity v oblasti vzdělávání a výzkumu, vývoje software, výroby a v oboru finančních služeb, v nichž spatřujeme významný potenciál pro další růst. Každá společnost je natolik silná a zdravá nakolik jsou pevné vazby a vztahy mezi lidmi. Proto chci vyjádřit upřímné díky všem svým kolegům, přátelům, obchodním partnerům a spolupracovníkům a budu rád, když budeme společně pokračovat v další etapě rozvoje investiční skupiny DRFG. Dnes již máme zázemí a infrastrukturu potřebnou pro realizaci naší strategie. Máme tým odborníků a schopných manažerů v čele všech firem. Jako skupina jsme se stali významným zaměstnavatelem, zadavatelem na dodávky výrobků a služeb a prostřednictvím dceřiných firem jsme vstoupili do života tisíců zákazníků a klientů. To vše nás zavazuje k pokračování a realizaci dalších kroků naší strategie. Za klíčový prvek rozvoje skupiny v nejbližším období považuji realizaci kapitálových vstupů, na kterých jsme v minulém roce začali pracovat tak, abychom je letos mohli uskutečnit. Chceme se zaměřit především na oblasti telekomunikací, energetiky, nemovitostí, zdravotnictví a služeb, které považujeme z hlediska našich cílů za perspektivní. Nadále budeme rozvíjet David Rusňák předseda představenstva 7

8

9 II. INVESTIČNÍ SKUPINA DRFG

10 ČINNOSTI A CÍLE C ílem investiční skupiny DRFG, v jejímž centru stojí DRFG a.s., je zhodnocovat kapitál prostřednictvím private equity investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Řídíme se investiční filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumíme, v lokalitách, které jsou nám kulturně i geograficky blízké a v projektech, kde můžeme získat významný rozhodovací podíl. 18,7% ROA Preferujeme investice v oborech finančních služeb, energetiky, nemovitostí, zdravotnictví, technologií, vzdělávání a výzkumu, výroby a služeb, a startupů. 39,7% ROE SOUHRNNÉ EKONOMI Čísla jsou uvedena v milionech Kč Hodnoty k

11 470 Aktiva 221 Vlastní kapitál CKÉ UKAZATELE 88 Zisk před zdaněním 11

12 Lidé Vedení a expertní tým skupiny DRFG k 30. červnu 2014 DAVID RUSŇÁK PředsEDA představenstva a akcionář DRFG a.s. Z akladatel investiční skupiny DRFG, která v roce 2011 zastřešila všechny společnosti, v kterých držel majoritní podíl. Dnes udává směr dalšímu vývoji skupiny a vyhledává nové investiční příležitosti. 12

13 Michal Mička MísTOPředsEDA představenstva a akcionář DRFG a.s. J ako obchodní ředitel skupiny DRFG podporuje obchodní aktivity jednotlivých firem ve skupině a zodpovídá za aktivity skupiny v oblasti finančního sektoru. Vystudoval Bankovní institut, obor finanční makléř. Pracoval s klienty jako poradce v Generali Pojišťovně, později v rodinné poradenské firmě Ekvilibrium, kterou spoluzakládal. V roce 2011 založil vlastní finančně poradenskou společnost FinFin, kterou na začátku roku 2014 vložil do skupiny DRFG. 13

14 O ndřej nastoupil do investiční skupiny DRFG jako hlavní analytik a jeho první úkol bylo vybudovat analytické zázemí pro celý holding. Ondřej má bohaté zkušenosti zejména s podnikatelským plánováním a finančním modelováním obecně z desítek podnikatelských projektů. Finančně poradenské obci je rovněž znám díky svým konstrukčním analýzám finančních produktů. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ondřej ZÁRUBA Člen představenstva DRFG a.s., hlavní analytik a stratég v oblasti financí a energetiky skupiny DRFG odpovídá za styk s klienty a obchodními Z partnery, kde uplatňuje více než dvacet let zkušeností ze strojírenství a obchodu. PETR Kuběna člen představenstva DRFG a.s. 14

15 Z astřešuje akviziční činnost skupiny a dohlíží na dodržování obchodních plánů jednotlivých projektů a společností. Před příchodem do DRFG působil jedenáct let jako finanční ředitel pro střední a východní Evropu v nadnárodní společnosti OTIS (součást United Technologies), kde byl zodpovědný za finanční řízení a monitoring poboček v deseti zemích. Leoš studoval na VUT v Brně a VŠE v Praze, titul MBA získal na Brno Business School VUT Brno (Nottingham Trend University) a LL.M. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno (Nottingham Trend University). Leoš Vídenský Výkonný ředitel se zaměřením na akvizice A dvokát trvale spolupracující se skupinou DRFG. Poskytuje společnostem skupiny právní poradenství a služby včetně zastupování ve správních a soudních řízeních. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po absolvování koncipientské praxe se věnoval samostatnému výkonu advokacie se zaměřením na právo obchodních společností a právo kapitálových trhů. Marian Vařečka Člen dozorčí rady DRFG a.s. 15

16 Z odpovídá za správu investičních fondů skupiny DRFG, kde využívá své právní znalosti dané problematiky, stejně jako praktické znalosti spojené s aktivním řízením fondu nabyté při práci v lichtenštejnském podílovém fondu Vega FX. Dále je zodpovědný za Proprietary Trading aktivity skupiny DRFG a akviziční projekty v oblasti zdravotnictví. Josef studoval na právnické a ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity a dále v zahraničí na London School of Economics. Josef Eim Ř ídí obchodování na kapitálových trzích za DRFG a ve společnosti Comsense Capital zodpovídá za strategie služby Aktivní správa Comsense. Radek vystudoval obor Finance na Masarykově univerzitě a obor Procesní inženýrství na VUT v Brně. Pro obchodování na finančních trzích používá synergie ekonomického a technického vzdělání a pokročilých metod evoluční matematiky, které podle něho vystihují měnící se dynamiku komplexních systémů trhů nejlépe. V roce 2013 také působil jako investment advisor lichtenštejnského podílového fondu Vega FX. RADEK STACHA 16

17 Ř ídí projekty skupiny v sektoru energetiky, především oblasti teplárenství a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Má zkušenosti z práce pro Slovenský plynárenský priemysel, ministerstvo průmyslu a obchodu či Velvyslanectví ČR v Tallinnu. Studoval Masarykovu Univerzitu, obor Energetická bezpečnost a Tallinn University v Estonsku. PAVEL Svoreň V rámci firem skupiny DRFG působí dlouhodobě jako jeden z nejstabilnějších pracovníků. V roce 2012 promovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně, obor Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Adéla Hoffmannová OFFICE MANAGER 17

18 STRUKTURA Investiční skupinu DRFG tvoří skupina společností propojených prostřednictvím jejich hlavního akcionáře a podílníka, Davida Rusňáka. DAVID RUSŇÁK 100% Bio Produkt z Podchřibí s.r.o. 100% 2 Crowns Capital a.s. DRFG 100% FinFin s.r.o. 100% DRFG Invest I. s.r.o. 100% DRFG Invest II. s.r.o. 100% DRFG Invest III. s.r.o. 100% DRFG TELCO s.r.o. 100% DRFG ENERGY s.r.o % Comsense Capital s.r.o.

19 MICHAL MIČKA a.s. 93% Compass Communication a.s. 75,5% Compass Consulting Service a.s. 67% UNIFER alfa a.s. 100% Galard Brno s.r.o. 55% Galard Fashion s.r.o. 55% RV Corporate Support s.r.o. 50% Cloud Technologies s.r.o. 75% CargoPass s.r.o. 19

20

21 III. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ

22 22

23 OBCHODNÍ AKTIVITY V zhledem k obchodní strategii vystupovat jako finanční investor a nakupovat vlastnické podíly v dalších společnostech, spočívá hlavní podnikatelská činnost DRFG a.s. ve vyhledávání zajímavých investičních příležitostí a poskytování služeb a zázemí dceřiným společnostem. Protože DRFG a.s. realizuje většinu svých zisků odprodejem vlastněných investic v horizontu několika let po akvizici, podílí se na tvorbě a realizaci obchodních strategií jednotlivých společností a systematicky pracuje s managementy firem na zvyšování tržní hodnoty každé z nich. DRFG a.s Aktiva (tis. Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) Čistý obrat (tis. Kč) Zisk před zdaněním (tis. Kč) KONTAKTy Provozovny a další kontaktní místa: BRNO Hlinky 155/ Brno BRNO Palác Padowetz Bašty Brno PRAHA Palác Koruna Václavské náměstí Praha 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE Senovážné náměstí České Budějovice Sídlo společnosti: Holandská 878/ Brno

24 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva o účetní závěrce O věřili jsme přiloženou účetní závěrku k společnosti DRFG a.s. Brno, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti DRFG a.s. Brno jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti DRFG a.s. Brno. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku Bez výhrad 24

25 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti DRFG a.s. Brno k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti DRFG a.s. Brno k s účetní závěrkou k této společnosti. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti DRFG a.s. Brno. Naším úkolem je vydat na základě ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávu, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti DRFG a.s. Brno k ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti k Zpráva o vztazích Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti DRFG a.s. Brno za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti DRFG a.s. Brno. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti DRFG a.s. Brno za rok končící obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Výrok auditora je určen pro akcionáře společnosti DRFG a.s., Holandská 878/2, Štýřice, Brno, IČ , DIČ CZ , pro partnery společnosti a pro potřeby publikování. Datum zpracování: BK AUDIT spol. s.r.o. č. oprávnění 179 Michelská Praha 4 RNDr. Bohuslav Kohoutek č. oprávnění 503 jménem auditorské společnosti vypracoval zprávu 25

26 26

27 OBCHODNÍ AKTIVITY H lavní obchodní aktivity společnosti v roce 2013 spočívaly v získávání finančních zdrojů prostřednictvím emisí vlastních dluhopisů. Takto získané prostředky dále společnost poskytovala na smluvním základě mateřské společnosti DRFG a.s. za podmínek, které jí umožňují pokrývat náklady spojené s touto činností. Všechny emitované dluhopisy jsou dluhopisy na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou ,- Kč. Dluhopisy jsou obchodovatelné bez veřejné nabídky ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Distribuci zajišťují smluvní partneři. Společnost udržuje registr držitelů dluhopisů. 2 Crowns Capital a.s. se tak stala základním stavebním kamenem úspěšného vytvoření investiční skupiny DRFG. 2 Crowns Capital a.s Aktiva (tis. Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) Čistý obrat (tis. Kč) Zisk před zdaněním (tis. Kč) KONTAKTy Provozovny a další kontaktní místa: BRNO Hlinky 155/ Brno Sídlo společnosti: Holandská 878/ Brno BRNO Palác Padowetz Bašty Brno PRAHA Palác Koruna Václavské náměstí Praha 1 27

28 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva o účetní závěrce O věřili jsme přiloženou účetní závěrku k společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku Bez výhrad 28

29 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno k s účetní závěrkou k této společnosti. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno. Naším úkolem je vydat na základě ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávu, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. P o d l e n a š e h o n á z o r u js o u in f o r m a c e u v e d e n é v e v ý r o č n í z p r á v ě s p o l e č n o s t i 2 Crowns Capital a.s. Brno k ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti k Zpráva o vztazích Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti 2 Crowns Capital a.s. Brno za rok končící obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Výrok auditora je určen pro akcionáře společnosti 2 Crowns Capital a.s., Holandská 878/2, Štýřice, Brno, IČ , DIČ CZ , pro partnery společnosti a pro potřeby publikování. Datum zpracování: BK AUDIT spol. s.r.o. č. oprávnění 179 Michelská Praha 4 RNDr. Bohuslav Kohoutek č. oprávnění 503 jménem auditorské společnosti vypracoval zprávu 29

30 30

31 OBCHODNÍ AKTIVITY C ompass Communication a.s. poskytuje vývojářské a konzultační služby v oblasti informačních technologií, internetových a mobilních aplikací, vývoje software na zakázku a navrhování, rozšiřování a implementace vnitropodnikových analytických, plánovacích a komunikačních systémů. V roce 2013 se společnosti podařilo upevnit postavení projektu KWE-PORTAL, který postoupil z lokálního informačního systému do globálních měřítek, když se klíčový zákazník, Kintetsu World Express rozhodl o globální implementaci této aplikace. Úspěšně proběhla implementace systému řízení a výroby slévárny přesného lití IEG. První meziměsíční měření na straně zákazníka potvrdila zajímavou návratnost projektu už jen díky energetickým úsporám, které optimalizovaná regulace pecí přináší. Kromě těchto klíčových projektů se Compass Communication a.s. v průběhu roku dařilo především v oblasti implementací podnikových informačních systémů. Její tým se aktivně podílel na zajištění servisu v oblasti informačních technologií a vnitropodnikových systémů pro sesterské firmy v rámci investiční skupiny DRFG. Compass Communication a.s Aktiva (tis. Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) Čistý obrat (tis. Kč) Zisk před zdaněním (tis. Kč) KONTAKTy Sídlo společnosti: Holandská 878/ Brno

32 32

33 OBCHODNÍ AKTIVITY U NIFER alfa a.s., založená v roce 2013, je projektem skupiny DRFG v oblasti vzdělávání a výzkumu. Jedná se o centrum inovativní spolupráce stojící na čtyřech základních hodnotách: inspirace, přidaná hodnota, zodpovědnost a efektivita, kde elitní studenti spolupracují se zkušenými profesionály na reálných projektech. Cílem UNIFERu je, aby firmy získávaly ta nejlepší řešení svých problémů, studenti osobnostně rostli a pracovali na smysluplných projektech, univerzity zvyšovaly uplatnění svých absolventů na trhu práce a region tak zvyšoval svou konkurenceschopnost. Hlavní podnikatelskou činností UNIFERu je zprostředkování obchodu a služeb, organizační a ekonomické poradenství a v neposlední řadě také podpora výzkumu a vývoje v oblasti společenských věd. Spektrum nabízených služeb v roce 2013 tvořily služby z oblastí marketingu, PR, lidských zdrojů a ekonomických analýz, kdy specializované týmy studentů jako například graphic team, campaign team, PR team, video team, social media team, assessment centre team a další pracovaly pod vedením zkušených mentorů. UNIFER alfa a.s Aktiva (tis. Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) 508 Čistý obrat (tis. Kč) 107 Zisk před zdaněním (tis. Kč) KONTAKTy Sídlo společnosti: Zvonařka 92/ Brno

34 34

35 OBCHODNÍ AKTIVITY H lavní podnikatelskou činností Compass Consulting Service a.s. je poskytování poradenství a komplexního servisu právnickým osobám v oblasti čerpání dotací z fondů Evropské Unie při výběru dotačního programu, podání žádosti, čerpání prostředků a prokázání splnění všech podmínek přidělení dotace. Omezení dotačních programů ze strany Evropské Unie se v minulém roce zákonitě přeneslo i do činnosti Compass Consulting Service a.s., kdy společnost vyvíjela jen minimum aktivit při poskytování poradenství některým ze společností investiční skupiny DRFG. Compass Consulting Service a.s Aktiva (tis. Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) Čistý obrat (tis. Kč) Zisk před zdaněním (tis. Kč) KONTAKTy Sídlo společnosti: Holandská 878/ Brno 35

36 36

37 OBCHODNÍ AKTIVITY G alard Brno s.r.o. a Galard Fashion s.r.o. provozují síť salónů pánského krejčovství značky Galard. dle skutečné krejčovské tradice, košile na míru způsobem made-to-measure v dílně nedaleko česko-slovenských hranic. Galard je krejčovství vycházející z hodnot kvality, dokonalosti a poctivosti krejčovského řemesla. Obléká gentlemany v celé České republice i v okolních zemích. Obleky jsou šité v České republice způsobem bespoke tailoring Pro dokonalost stylu každého zákazníka Galard nabízí výběr z několika řad britských bot Loake a další módní doplňky, jako jsou opasky na míru, hedvábné kravaty, manžetové knoflíčky a kapesníky do saka a šály. KONTAKTy Sídlo společnosti a salón Brno: Galard Brno s.r.o. Údolní 552/ Brno Sídlo společnosti a salón Praha: Galard Fashion s.r.o. Vyskočilova 1326/5, lokalita BB Centra Praha

38 38

39 OBCHODNÍ AKTIVITY F infin s.r.o. poskytuje fyzickým osobám a domácnostem služby finančního a investičního poradenství, v některých případech, podle preferencí klienta, placené přímo klientem. Podstatou poradenství je sestavení dlouhodobého finančního plánu nebo investiční strategie postavené na detailním porozumění situace a přání klienta. Při realizaci finančních a investičních plánů tým poradců FinFin s.r.o. zprostředkovává klientům sjednání smluv k jednotlivým finančním produktům, jako jsou hypotéky, pojištění, podílové fondy a další exkluzívní investiční produkty. Pro zajištění nejvýhodnějších podmínek pro své klienty FinFin s.r.o. pracuje s širokým spektrem dodavatelů těchto produktů: bankami, pojišťovnami, správci podílových fondů a dalšími subjekty. Poradci se při práci s klienty řídí poradenskými principy založenými na maximální transparentnosti, informovanosti klienta, porozumění jeho situace, kvalitní péči a budování dlouhodobého vztahu mezi poradcem a klientem. KONTAKTy Provozovny a další kontaktní místa: BRNO Palác Padowetz Bašty Brno PRAHA Palác Koruna Václavské náměstí Praha 1 Sídlo společnosti: Holandská 878/ Brno

40 40

41 OBCHODNÍ AKTIVITY C omsense Capital s.r.o. je společností, která se zabývá zejména analytickou činností pod vedením hlavního analytika skupiny DRFG Ondřeje Záruby. Zaměření analýz společnosti Comsense Capital s.r.o. je především oblast investování. Zákazníci společnosti jsou kromě mateřské společnosti DRFG zejména investiční poradci a zprostředkovatelé. Comsense Capital s.r.o. analyticky pokrývá oblast veřejných kapitálových trhů, jako jsou akciové či dluhopisové burzy, podílových fondů, retailových investičních instrumentů, FX trhů, ale také segmenty private equity a alternativních investic. Comsense Capital s.r.o. rovněž poskytuje administrativní zázemí společnostem a jednotlivcům, kteří vykonávají činnost investičního zprostředkování pod dohledem České národní banky. Aktivně se podílí na vývoji nových investičních produktů. Comsense Capital s.r.o. poskytuje svým partnerům zázemí v následujících oblastech: Pestré a kvalitní produktové portfolio v oblasti investic Analytická podpora v oblasti investování Vzdělávání v oblasti znalosti investiční problematiky Vzdělání a trénink v oblasti obchodních dovedností pro investiční poradce Podpora v oblasti nastavení vhodného obchodního modelu investičního poradenství Compliance zázemí pro vázané zástupce KONTAKTy Provozovny a další kontaktní místa: BRNO Palác Padowetz Bašty Brno PRAHA Palác Koruna Václavské náměstí Praha 1 Sídlo společnosti: Holandská 878/ Brno

42 42

43 OBCHODNÍ AKTIVITY C argopass s.r.o. již od roku 2008 provozuje a zdokonaluje online databázi nabídek a poptávek v oblasti silniční dopravy. Jedná se o specializovanou webovou aplikaci určenou dopravním, spedičním a výrobním společnostem. Přínosem aplikace je zvýšená produktivita a ziskovost všech uživatelů využívajících tento systém. CargoPass s.r.o. poskytuje uživatelům aplikace tyto služby: Cargopass Plus Dopravní a spediční databanka Cargopass Assistant Ovládání databanky prostřednictvím proškolených zaměstnanců Cargopass Cash Service Služby a poradenství při řešení sporů mezi subjekty v automobilové nákladní dopravě KONTAKTy Sídlo společnosti: Holandská 878/ Brno

44 44

45 OBCHODNÍ AKTIVITY C loud Technologies s.r.o. poskytuje dlouhodobý servis v oblasti informačních technologií nejen zákazníkům, kteří využívají softwarové řešení dodané společností Compass Communication a.s. Maximálním vytěžením ICT kapacit dokáže Cloud Technologies s.r.o. svým zákazníkům nabídnout špičková řešení v oblasti openerp/ komplexních informačních systémů za zlomky pořizovací ceny. Nad principy, které jsou pro všechny stejné, umí postavit a provozovat individuální řešení dle přání zákazníka. Zákazníkům tím odpadají náklady spojené s provozem a údržbou vlastního IT, které mnohdy není tak silné, aby vyžadovalo jednoho či dva zaměstnance na plný úvazek, čímž Cloud Technologies s.r.o. vytváří velmi zajímavou přidanou hodnotu zejména pro malé a střední firmy. KONTAKTy Sídlo společnosti: Holandská 878/ Brno

46 INVEST I. INVEST II. I NVEST III. ENERGY TELCO 46

47 DRFG INVEST I. s.r.o. DRFG Invest I. s.r.o. se zaměřuje se na investování do inovativních projektů a mladých firem s vysokým potenciálem růstu. DRFG INVEST II. s.r.o. DRFG Invest II. s.r.o. se specializuje na analýzy finančních produktů, kapitálových a komoditních trhů a následně realizuje obchody na vlastní účet. DRFG INVEST III. s.r.o. DRFG Invest III. s.r.o. se specializuje na investování do nemovitostí s cílem generovat zisk při následném prodeji. DRFG energy s.r.o. DRFG ENERGY s.r.o. se zaměřuje na investice do projektů v energetice, sestávajících z kogeneračních jednotek, tepláren, projektů zpracovávajících ekologicky odpad a do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. DRFG telco s.r.o. DRFG TELCO s.r.o.se zaměřuje se na investice do společností a projektů v telekomunikacích. KONTAKTy Sídlo společností: Holandská 878/ Brno

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Výroční zpráva 2010. www.e4u.cz

Výroční zpráva 2010. www.e4u.cz Výroční zpráva 2010 www.e4u.cz OBSAH I. Slovo představenstva 3 II. Profil společnosti 7 III. Informace pro investory v přehledu 7 IV. Budoucí projekty 8 V. Vedení společnosti 9 VI. Akcie E4U a. s. jako

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2011 2010 Změna 2011/2010 Hrubé předepsané pojistné 11 044 10 651 3,7 % Životní pojištění 3 736 3 621

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více