Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století Lit.: 341 zázn., 14 obr., 30 tab. In: Geographia Moravica 3. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, S ISBN Gurňák, Daniel [rec.] Pipan, Primož [rec.] ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ADE01 Fňukal, Miloš 80% - Šrubař, Michal 20% : Dopady nucených migrací v oblasti Kosova, [Impacts of forced migrations in the Kosovo area] Lit.: 36 zázn., 2 obr. In: Geografická revue. - Roč. 3, č. 1 (2007), s [o4] 2009 Štěpánek, V.: Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jejího rozvoje do roku In: Slovanské historické studie 34. Praha : Historický ústav AV ČR, 2009, S [o4] 2011 Štěpánek, V.: Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : Kosovská otázka ve 20. století. In: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č Brno : Masarykova univerzita, 2011, S. 471 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Fňukal, Miloš 100% : Politickogeografické souvislosti jugoslávské krize, [Political-Geographical Consequences of the Yugoslavia Crisis] Lit.: 24 zázn., 4 tab. In: Geografie. Sborník České geografické společnosti. - Roč. 106, č. 3 (2001), s [o4] 2010 Vojtěch, V.: Ethnic processes in post-communist Europe during the 1990s. In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica, No. 2. Praha : Karlova univerzita, 2010, S. 153 [o4] 2012 Vojtěch, V.: Nacionalismus: aktuální jev i ve 21. století. In: Geografické rozhledy, roč. 21, č. 4, 2012, s. 31 ADF02 Ptáček, Pavel - Szczyrba, Zdeněk - Fňukal, Miloš 30% : Proměny prostorové struktury města Olomouce s důrazem na rezidenční funkce Lit.: 19 zázn., 10 foto, 1 obr., 1 tab., 1 graf In: Urbanismus a územní rozvoj. - Roč. 10, č. 2 (2007), s Ohlasy (3): [o3] 2010 Pouš, R. - Hlásny, T.: Morphological intensification in a postsocialist city - a Banská Bystrica case study. In: Geographica Polonica, Vol. 83, No. 2, 2010, s. 53 [o4] 2011 Burian, J. - Miřijovský, J. - Macková, M.: Suburbanizace Olomouce - hodnocení pomocí analýzy statistických dat. In: Urbanismus a územní rozvoj, roč. 14, č. 5, 2011, s [o4] 2012 Burian, J. - Voženílek, V.: Identification and analysis of urbanization and suburbanization in Olomouc Region - possibilities of GIS analytical tools. In: Advances in spatial planning. Rijeka : InTech, 2012, S ADF03 Jašš, Richard 50% - Fňukal, Miloš 50% : The German language islands of Brno, Olomouc and Jihlava during German-Austrian irredentism in the autumn of 1918 = Německé jazykové ostrovy Brno, Olomouc a Jihlava v německo-rakouské iredentě na podzim 1918 Lit.: 20 zázn., 4 obr. 1

2 In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 17, No. 1 (2009), s ADF04 Šrubař, Michal 50% - Fňukal, Miloš 50%: Migration from the countries of former Yugoslavia and its impact on international relations = Migrace ze zemí bývalé Jugoslavie a její dopad na mezinárodní vztahy Lit.: 29 zázn., 1 obr., 4 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica. - Vol. 41, No. 2 (2010), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Fňukal, Miloš 90% - Sedlák, Pavel 10% : Administrativně-územní model mnohonárodního státu na příkladu Bosny a Hercegoviny Lit.: 10 zázn., 2 obr., 2 tab. In: Geografické štúdie Nr. 7: Geografické problémy teritoriálnych a administratívnych systémov. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB a Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu, S ISBN (Acta Universitatis Matthiae Belii) Lauko, Viliam [rec.] Matlovič, René [rec.] [o3] 2007 Gurňák, D.: Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy : historickogeografická analýza. Bratislava : KARTPRINT, 2007, S. 208 AEC02 Fňukal, Miloš 100% : The first general elections on the territory of the present-day Czech Republic: Gerrymandering or malapportionment? Lit.: 19 zázn., 3 obr., 3 tab. In: Geographia. Studia et Dissertationes, tom Katowice : University of Silesia, S (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego v Katowicach nr. 2610) Domanski, Boleslaw [rec.] Maik, Wieslaw [rec.] Nowaczyk, Boleslaw [rec.] Sobczynski, Marek [rec.] Solon, Jerzy [rec.] Wojtanowicz, Józef [rec.] [o4] 2011 Šerý, M. - Urbančíková, N.: Elections to the Chamber of Deputies of the National Assembly in the Hlučín region in 1929: a historical-geographic analysis. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica, Vol. 42, No. 2, 2011, s AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Fňukal, Miloš 100% : Changes in the geopolitical position of the former Yugoslavia Lit.: 18 zázn. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN Řehák, Stanislav [rec.] AED02 Fňukal, Miloš 100% : Měnící se geopolitická poloha bývalé Jugoslávie Lit.: 17 zázn. In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol Plzeň : Západočeská univerzita, S ISBN X Lauko, Viliam [rec.] Střída, Miroslav [rec.] Demek, Jaroslav [rec.] [o3] 2007 Gurňák, D.: Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy : historickogeografická analýza. Bratislava : Kartprint, 2007, S. 207 [o3] 2008 Gurňák, D.: Kosovo a západný Balkán - zložitá minulosť. In: Geografia, roč. 16, č. 1, 2008, s. 27 2

3 AED03 Fňukal, Miloš 100% : Changes in Jewish Population Language Structure in Velké Meziříčí in the Period = Změny jazykové struktury židovského obyvatelstva Velkého Meziříčí v letech Lit.: 11 zázn., 4 obr., 4 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN X Vysoudil, Miroslav [rec.] Bičík, Vitězslav [rec.] AED04 Fňukal, Miloš 100% : The Imperial Council Elections in 1907: Gerrymandering in Bohemia? = Volby Říšské rady v roce 1907: gerrymandering v Čechách? Lit.: 12 zázn., 7 obr., 3 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN Vysoudil, Miroslav [rec.] Bičík, Vitězslav [rec.] AED05 Fňukal, Miloš 100% : The Present Political Settlement of Kosovo: What next? Lit.: 16 zázn., 4 tab. In: Globalisation and its impact to Society, Regions and States. - Ostrava : University of Ostrava, S ISBN Kern, Jiří [rec.] AED06 Szczyrba, Zdeněk - Smolová, Irena - Fňukal, Miloš 30% : Significant features of transformation of the services in an area - a case study for the micro-region of Olomoucko (Contribution to research on the issue) = Signifikantní znaky transformace sektoru služeb v území - na příkladu mikroregionu Olomoucko (příspěvek ke studiu problematiky) Lit.: 28 zázn., 2 obr., 2 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN Vysoudil, Miroslav [rec.] Kunc, Josef [rec.] AED07 Fňukal, Miloš 70% - Šrubař, Michal 30% : Impact of Migrations from the Territory of the Ex-Yugoslavia to Other European Countries in Lit.: 16 zázn., 1 obr. In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. - Brno : Masaryk University, S ISBN Demek, Jaromír [rec.] Kolejka, Jaromír [rec.] AED08 Fňukal, Miloš 80% - Šrubař, Michal 20% : Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí ( ), [Forced Migrations Caused by the Break-up of Yugoslavia an theirs Impact on the Migration Policy of Selected European Countries ( )] Cit. v texte, 11 grafov, 5 tab. In: Slovanské historické studie Brno : Historický ústav AV ČR, S ISBN Hladký, Ladislav [rec.] [o4] 2009 Štěpánek, V.: Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jejího rozvoje do roku In: Slovanské historické studie 34. Brno : Historický ústav AV ČR, 2009, S BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Toušek, Václav - Smolová, Irena - Fňukal, Miloš 30% - Jurek, Martin - Klapka, Pavel : Czech Republic - Portraits of Regions vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. 3

4 Lit.: 30 zázn. ISBN POZNÁMKA: v češtine - Česká republika - portréty krajů. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. - ISBN Ohlasy (14): [o3] 2005 Szczyrba, Z.: Centra handlowe w Republice Czeskiej - nowy rodzaj rozrywki a turystyki handlowej (genezja i kontekst). Opole : Politechnika Opolska, 2005, S. 116 [o3] 2006 Jordan, P.: EU enlargement, the new Central European member states, and Austria. In: Eurasian Geography and Economics, Vol. 47, No. 6, 2006, s. 682 [o4] 2006 Vystoupil, J. - Holešinská, A. - Kunc, J. - Maryáš, J. - Seidenglanz, D. - Šaueer, M. - Tonev, P. - Viturka, M.: Atlas cestovního ruchu České republiky. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006, S. 156 [o4] 2006 Szczyrba, Z.: Realitní trh na střední Moravě - časoprostorová analýza vývoje se zaměřením na trh s byty. In: Regenerace bytových domů - proměny bydlení. Ostrava : FAST VŠB-TU, 2006, S. 124 [o4] 2007 Vystoupil, J. - Holešinská, A. - Kunc, J. - Šauer, M.: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. Brno : MU, 2007, S. 98 [o4] 2007 Blaheta, R. - Starý, J.: 25 years of the Institute of Geonics AS CR, v.v.i. Ostrava : Institute of Geonics AS CR, 2007, S. 41 [o4] 2007 Damborský, M.: Regionální rozložení hrubého domácáho produktu v České republice. In: Regionální studia, roč. 1, č. 1, 2007, s. 44 [o4] 2007 Kunc, J. - Šauer, M.: Vybrané aspekty cestovního ruchu v Kraji Vysočina. In: 10. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : MU, 2007, S. 324 [o4] 2008 Kotlík, K. - Slepička, P. - Landa, P.: Vybrané regionální aspekty sportovního diváctví. In: Studia Kinanthropologica, Vol. 9, No. 1, 2008, s. 108 [o4] 2008 Damborský, M. - Říhová, G.: Přímé zahraniční investice v ČR. In: Regionální studia, roč. 2, č. 1, 2008, 27 [o4] 2009 Kotlík, K. - Slepička, P. - Landa, P.: Regionální aspekty sportovního diváctví. In: Tělesná kultura, roč. 32, č. 1, 2009, s. 70 [o6] 2009 Demek, J.: Czech Republic - Portraits of Regions by Václav Toušek, Irena Smolová, Miloš Fňukal, Martin Jurek and Pavel Klapka. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographice, Vol. 40, No. 1, 2009, s [o3] 2010 Osuch, W.: Human activity in the environment and ecology: Examples of education for sustainable development in Polish school. In: Vidpovidaľna ekonomika: Nukovo-popuľarnyj aľmanach, vipusk 2. Lugaňsk : Gromadska organizacija, 2010, S [o4] 2011 Damborský, M. - Dobrá, S.: Regionální rozložení německých a rakouských přímých zahraničních investic v ČR s důrazem na zpracovatelský průmysl. In: Regionální studia, roč. 1, č. 1, 2011, s. 30 BAB02 Fňukal, Miloš 5% - Jurek, Martin - Krejčí, Tomáš - Létal, Aleš - Ptáček, Pavel - Smolová, Irena : Atlas of the Carpathian Macroregion. - Olomouc : Univerzita Palackého, s. Lit.: 59 zázn. ISBN BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách BBB01 Fňukal, Miloš 100% : Demografické aspekty globalizace Lit.: 7 zázn., 3 obr. In: Perspektivy globalizace. - Praha : Portál, S ISBN BCB Učebnice pre základné a stredné školy BCB01 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 50% : Zeměpis 3 : Zeměpis oceánů a světadílů (2). Amerika, Asie, Evropa vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN BCB02 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 45% - Mahrová, Marta : Zeměpis 3 : Zeměpis oceánů a světadílů (2). 4

5 Amerika, Asie, Evropa. Pracovní sešit vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN BCB03 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 40% - Nováček, Pavel - Szczyrba, Zdeněk : Zeměpis 5 : Hospodářství a společnost (s komentářem pro učitele) vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN Smolová, Irena [rec.] BCB04 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 40% - Nováček, Pavel - Szczyrba, Zdeněk : Zeměpis 5 : Hospodářství a společnost vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN Smolová, Irena [rec.] [o6] 2007 Knecht, P.: Pojmová analýza českých učebnic sociálního zeměpisu pro základní školy. In: Hodnocení učebnic. Brno : Paido, 2007, S [o5] 2007 Knecht, P.: Srovnání vybraných českých učebnic zeměpisu. In: Geografické informácie 11: problémy geografického výskumu Česka a Slovenska [elektronický zdroj]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, S [CD-ROM] BCB05 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 40% - Szczyrba, Zdeněk : Zeměpis 5 : Hospodářství a společnost. Pracovní sešit vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN Smolová, Irena [rec.] [o6] 2007 Knecht, P.: Pojmová analýza českých učebnic sociálního zeměpisu pro základní školy. In: Hodnocení učebnic. Brno : Paido, 2007, S [o5] 2007 Knecht, P.: Srovnání vybraných českých učebnic zeměpisu. In: Geografické informácie 11: problémy geografického výskumu Česka a Slovenska [elektronický zdroj]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, S [CD-ROM] BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Brychtová, Šárka - Fňukal, Miloš 40% : Geografie obyvatelstva. Geografie sídel. (Socioekonomická geografie) 1. díl vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, s. [9,17 AH] ISBN [o3] 2007 Ptáček, P. - Szczyrba, Z.: Current suburbanisation trends in the Czech Reublic and spatial transformation of retail. In: Revija za geografijo, No. 1-2, 2007, BCI02 Halás, Marián - Jurek, Martin - Smolová, Irena - Fňukal, Miloš 15% - Klapka, Pavel - Ptáček, Pavel - Szczyrba, Zdeněk : Studuj geografii v Olomouci : Stručný přehled učiva a typové otázky k přijímacím zkouškám z geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci vyd. - Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, s. Lit.: 9 zázn. ISBN BCI03 Vysoudil, Miroslav - Fňukal, Miloš 40% - Smolová, Irena : Zeměpis pro každého. - Olomouc : Rubico, s. 5

6 ISBN [o4] 2012 Hamarneh, I.: Geografie turismu : Mimoevropská teritoria. Praha : Grada Publishing, 2012, S. 224 BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch BDF01 Smolová, Irena - Fňukal, Miloš 30% - Szczyrba, Zdeněk : Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá Lit.: 3 zázn., 2 obr. In: Geografické rozhledy. - Roč. 15, č. 1 ( ), s BDF02 Fňukal, Miloš 100% : Neklidný Balkán Lit.: 5 zázn., 1 obr. In: Geografické rozhledy. - Roč. 17, č. 3 ( ), s. 2-3 BDF03 Matoušek, Jiří 50% - Fňukal, Miloš 50% : Fenomén genocida Lit.: 10 zázn. In: Přítomnost. - Roč. 2010, podzim (2010), s DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI01 Fňukal, Miloš : Politickogeografický vývoj jugoslávského prostoru od 70. let minulého století do současnosti. - Brno : [s.n.], s. Doktorandská dizertačná práca (Doktor, Dr., PhD.) - Masarykova univerzita, Brno, 2000 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 47, z nich je v prehľade uvedených 31): ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) BCB Učebnice pre základné a stredné školy (5) BCI Skriptá a učebné texty (3) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) Štatistika ohlasov na všetky práce (43): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (13) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (24) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (4) Práce nezaradené do prehľadu (spolu 16 záznamov) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1) FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) GHG Práce zverejnené na internete (2) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 6

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek Zdeněk Uherek Bibliography 1. Books, Monographs DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945 2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací.

Více

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS GEOGRAFIE ROK 2012 ČÍSLO 1 ROČNÍK 117 ARTUR BAJERSKI, TADEUSZ SIWEK BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS BAJERSKI, A., SIWEK, T. (2012): The Bibliometric Analysis of Czech Geography

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE A JEJICH REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST: DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ A JEJÍ ZMĚNY V TRANSFORMAČNÍM OBDOBÍMEZIROKY1991A2001

ČESKÉ BUDĚJOVICE A JEJICH REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST: DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ A JEJÍ ZMĚNY V TRANSFORMAČNÍM OBDOBÍMEZIROKY1991A2001 AUSPICIA recenzovaný časopis pro otázky společenských věd vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, ČR Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ČR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Klasifikace změn v prostorové struktuře postkomunistických měst

Klasifikace změn v prostorové struktuře postkomunistických měst Proměny prostorové struktury města Olomouce s důrazem na rezidenční funkce Pavel Ptáček, Zdeněk Szczyrba, Miloš Fňukal Po roce 1989 dochází k velmi podstatným změnám v prostorové a funkční struktuře sídelního

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

LIDÉ. Jubilanti spoleènosti. Velká ztráta pro ostravskou geografii

LIDÉ. Jubilanti spoleènosti. Velká ztráta pro ostravskou geografii LIDÉ Jubilanti spoleènosti Česká geografická společnost má tu čest poblahopřát všem svým členům, kteří v posledním čtvrtletí roku 2010 a prvním čtvrtletí roku 2011 oslavili významné životní jubileum. 85

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

SUBURBIA A TYPY SUBURBIÍ V ZÁZEMÍ VĚTŠÍHO MĚSTA - ČESKÝCH BUDĚJOVIC SUBURBS AND TYPES OF SUBURBS IN HINTERLAND OF CITY THE CITY OF ČESKÉ BUDĚJOVICE

SUBURBIA A TYPY SUBURBIÍ V ZÁZEMÍ VĚTŠÍHO MĚSTA - ČESKÝCH BUDĚJOVIC SUBURBS AND TYPES OF SUBURBS IN HINTERLAND OF CITY THE CITY OF ČESKÉ BUDĚJOVICE SUBURBIA A TYPY SUBURBIÍ V ZÁZEMÍ VĚTŠÍHO MĚSTA - ČESKÝCH BUDĚJOVIC SUBURBS AND TYPES OF SUBURBS IN HINTERLAND OF CITY THE CITY OF ČESKÉ BUDĚJOVICE doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. Jihočeská univerzita v Českých

Více

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 115 MARIÁN HALÁS, PAVEL KLAPKA REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regional division of Czechia on the basis

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2011 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. za rok 2011 Brno 2012 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Institute of Geonics AS CR, Brno GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Brno, September 3, 2012 Organizační výbor Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. RNDr. Karel Kirchner,

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Název časopisu/sbor níku

Název časopisu/sbor níku Seznam publikační akademických pracovníků VŠO Autoři Typ publikace Název knihy/článku/p říspěvku Název časopisu/sbor níku Nakladatel Název Rozsah (počet/r ozmezí stran) ISBN/ ISSN Místo vydání Benešová

Více

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE Sustainable Development VI 30 Years After the Schengen Agreement - Europe without Borders 26th 27th March 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Under the patronage of the Governor

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

SÍDLIŠTĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽE V KONTEXTU MIGRAČNÍCH PROCESŮ

SÍDLIŠTĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽE V KONTEXTU MIGRAČNÍCH PROCESŮ SÍDLIŠTĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽE V KONTEXTU MIGRAČNÍCH PROCESŮ Jiří Novosák, Robert Scholaster, Oldřich Hájek, Pavel Bednář Článek se zabývá problematikou sídlišť na příkladu města Kroměříže. Vychází z hodnocení

Více

SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ

SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ Martin OUŘEDNÍČEK Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha 2,

Více