Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století Lit.: 341 zázn., 14 obr., 30 tab. In: Geographia Moravica 3. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, S ISBN Gurňák, Daniel [rec.] Pipan, Primož [rec.] ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ADE01 Fňukal, Miloš 80% - Šrubař, Michal 20% : Dopady nucených migrací v oblasti Kosova, [Impacts of forced migrations in the Kosovo area] Lit.: 36 zázn., 2 obr. In: Geografická revue. - Roč. 3, č. 1 (2007), s [o4] 2009 Štěpánek, V.: Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jejího rozvoje do roku In: Slovanské historické studie 34. Praha : Historický ústav AV ČR, 2009, S [o4] 2011 Štěpánek, V.: Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : Kosovská otázka ve 20. století. In: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č Brno : Masarykova univerzita, 2011, S. 471 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Fňukal, Miloš 100% : Politickogeografické souvislosti jugoslávské krize, [Political-Geographical Consequences of the Yugoslavia Crisis] Lit.: 24 zázn., 4 tab. In: Geografie. Sborník České geografické společnosti. - Roč. 106, č. 3 (2001), s [o4] 2010 Vojtěch, V.: Ethnic processes in post-communist Europe during the 1990s. In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica, No. 2. Praha : Karlova univerzita, 2010, S. 153 [o4] 2012 Vojtěch, V.: Nacionalismus: aktuální jev i ve 21. století. In: Geografické rozhledy, roč. 21, č. 4, 2012, s. 31 ADF02 Ptáček, Pavel - Szczyrba, Zdeněk - Fňukal, Miloš 30% : Proměny prostorové struktury města Olomouce s důrazem na rezidenční funkce Lit.: 19 zázn., 10 foto, 1 obr., 1 tab., 1 graf In: Urbanismus a územní rozvoj. - Roč. 10, č. 2 (2007), s Ohlasy (3): [o3] 2010 Pouš, R. - Hlásny, T.: Morphological intensification in a postsocialist city - a Banská Bystrica case study. In: Geographica Polonica, Vol. 83, No. 2, 2010, s. 53 [o4] 2011 Burian, J. - Miřijovský, J. - Macková, M.: Suburbanizace Olomouce - hodnocení pomocí analýzy statistických dat. In: Urbanismus a územní rozvoj, roč. 14, č. 5, 2011, s [o4] 2012 Burian, J. - Voženílek, V.: Identification and analysis of urbanization and suburbanization in Olomouc Region - possibilities of GIS analytical tools. In: Advances in spatial planning. Rijeka : InTech, 2012, S ADF03 Jašš, Richard 50% - Fňukal, Miloš 50% : The German language islands of Brno, Olomouc and Jihlava during German-Austrian irredentism in the autumn of 1918 = Německé jazykové ostrovy Brno, Olomouc a Jihlava v německo-rakouské iredentě na podzim 1918 Lit.: 20 zázn., 4 obr. 1

2 In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 17, No. 1 (2009), s ADF04 Šrubař, Michal 50% - Fňukal, Miloš 50%: Migration from the countries of former Yugoslavia and its impact on international relations = Migrace ze zemí bývalé Jugoslavie a její dopad na mezinárodní vztahy Lit.: 29 zázn., 1 obr., 4 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica. - Vol. 41, No. 2 (2010), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Fňukal, Miloš 90% - Sedlák, Pavel 10% : Administrativně-územní model mnohonárodního státu na příkladu Bosny a Hercegoviny Lit.: 10 zázn., 2 obr., 2 tab. In: Geografické štúdie Nr. 7: Geografické problémy teritoriálnych a administratívnych systémov. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB a Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu, S ISBN (Acta Universitatis Matthiae Belii) Lauko, Viliam [rec.] Matlovič, René [rec.] [o3] 2007 Gurňák, D.: Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy : historickogeografická analýza. Bratislava : KARTPRINT, 2007, S. 208 AEC02 Fňukal, Miloš 100% : The first general elections on the territory of the present-day Czech Republic: Gerrymandering or malapportionment? Lit.: 19 zázn., 3 obr., 3 tab. In: Geographia. Studia et Dissertationes, tom Katowice : University of Silesia, S (Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego v Katowicach nr. 2610) Domanski, Boleslaw [rec.] Maik, Wieslaw [rec.] Nowaczyk, Boleslaw [rec.] Sobczynski, Marek [rec.] Solon, Jerzy [rec.] Wojtanowicz, Józef [rec.] [o4] 2011 Šerý, M. - Urbančíková, N.: Elections to the Chamber of Deputies of the National Assembly in the Hlučín region in 1929: a historical-geographic analysis. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica, Vol. 42, No. 2, 2011, s AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Fňukal, Miloš 100% : Changes in the geopolitical position of the former Yugoslavia Lit.: 18 zázn. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN Řehák, Stanislav [rec.] AED02 Fňukal, Miloš 100% : Měnící se geopolitická poloha bývalé Jugoslávie Lit.: 17 zázn. In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol Plzeň : Západočeská univerzita, S ISBN X Lauko, Viliam [rec.] Střída, Miroslav [rec.] Demek, Jaroslav [rec.] [o3] 2007 Gurňák, D.: Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy : historickogeografická analýza. Bratislava : Kartprint, 2007, S. 207 [o3] 2008 Gurňák, D.: Kosovo a západný Balkán - zložitá minulosť. In: Geografia, roč. 16, č. 1, 2008, s. 27 2

3 AED03 Fňukal, Miloš 100% : Changes in Jewish Population Language Structure in Velké Meziříčí in the Period = Změny jazykové struktury židovského obyvatelstva Velkého Meziříčí v letech Lit.: 11 zázn., 4 obr., 4 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN X Vysoudil, Miroslav [rec.] Bičík, Vitězslav [rec.] AED04 Fňukal, Miloš 100% : The Imperial Council Elections in 1907: Gerrymandering in Bohemia? = Volby Říšské rady v roce 1907: gerrymandering v Čechách? Lit.: 12 zázn., 7 obr., 3 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN Vysoudil, Miroslav [rec.] Bičík, Vitězslav [rec.] AED05 Fňukal, Miloš 100% : The Present Political Settlement of Kosovo: What next? Lit.: 16 zázn., 4 tab. In: Globalisation and its impact to Society, Regions and States. - Ostrava : University of Ostrava, S ISBN Kern, Jiří [rec.] AED06 Szczyrba, Zdeněk - Smolová, Irena - Fňukal, Miloš 30% : Significant features of transformation of the services in an area - a case study for the micro-region of Olomoucko (Contribution to research on the issue) = Signifikantní znaky transformace sektoru služeb v území - na příkladu mikroregionu Olomoucko (příspěvek ke studiu problematiky) Lit.: 28 zázn., 2 obr., 2 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN Vysoudil, Miroslav [rec.] Kunc, Josef [rec.] AED07 Fňukal, Miloš 70% - Šrubař, Michal 30% : Impact of Migrations from the Territory of the Ex-Yugoslavia to Other European Countries in Lit.: 16 zázn., 1 obr. In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. - Brno : Masaryk University, S ISBN Demek, Jaromír [rec.] Kolejka, Jaromír [rec.] AED08 Fňukal, Miloš 80% - Šrubař, Michal 20% : Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí ( ), [Forced Migrations Caused by the Break-up of Yugoslavia an theirs Impact on the Migration Policy of Selected European Countries ( )] Cit. v texte, 11 grafov, 5 tab. In: Slovanské historické studie Brno : Historický ústav AV ČR, S ISBN Hladký, Ladislav [rec.] [o4] 2009 Štěpánek, V.: Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jejího rozvoje do roku In: Slovanské historické studie 34. Brno : Historický ústav AV ČR, 2009, S BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Toušek, Václav - Smolová, Irena - Fňukal, Miloš 30% - Jurek, Martin - Klapka, Pavel : Czech Republic - Portraits of Regions vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. 3

4 Lit.: 30 zázn. ISBN POZNÁMKA: v češtine - Česká republika - portréty krajů. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. - ISBN Ohlasy (14): [o3] 2005 Szczyrba, Z.: Centra handlowe w Republice Czeskiej - nowy rodzaj rozrywki a turystyki handlowej (genezja i kontekst). Opole : Politechnika Opolska, 2005, S. 116 [o3] 2006 Jordan, P.: EU enlargement, the new Central European member states, and Austria. In: Eurasian Geography and Economics, Vol. 47, No. 6, 2006, s. 682 [o4] 2006 Vystoupil, J. - Holešinská, A. - Kunc, J. - Maryáš, J. - Seidenglanz, D. - Šaueer, M. - Tonev, P. - Viturka, M.: Atlas cestovního ruchu České republiky. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006, S. 156 [o4] 2006 Szczyrba, Z.: Realitní trh na střední Moravě - časoprostorová analýza vývoje se zaměřením na trh s byty. In: Regenerace bytových domů - proměny bydlení. Ostrava : FAST VŠB-TU, 2006, S. 124 [o4] 2007 Vystoupil, J. - Holešinská, A. - Kunc, J. - Šauer, M.: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. Brno : MU, 2007, S. 98 [o4] 2007 Blaheta, R. - Starý, J.: 25 years of the Institute of Geonics AS CR, v.v.i. Ostrava : Institute of Geonics AS CR, 2007, S. 41 [o4] 2007 Damborský, M.: Regionální rozložení hrubého domácáho produktu v České republice. In: Regionální studia, roč. 1, č. 1, 2007, s. 44 [o4] 2007 Kunc, J. - Šauer, M.: Vybrané aspekty cestovního ruchu v Kraji Vysočina. In: 10. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : MU, 2007, S. 324 [o4] 2008 Kotlík, K. - Slepička, P. - Landa, P.: Vybrané regionální aspekty sportovního diváctví. In: Studia Kinanthropologica, Vol. 9, No. 1, 2008, s. 108 [o4] 2008 Damborský, M. - Říhová, G.: Přímé zahraniční investice v ČR. In: Regionální studia, roč. 2, č. 1, 2008, 27 [o4] 2009 Kotlík, K. - Slepička, P. - Landa, P.: Regionální aspekty sportovního diváctví. In: Tělesná kultura, roč. 32, č. 1, 2009, s. 70 [o6] 2009 Demek, J.: Czech Republic - Portraits of Regions by Václav Toušek, Irena Smolová, Miloš Fňukal, Martin Jurek and Pavel Klapka. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographice, Vol. 40, No. 1, 2009, s [o3] 2010 Osuch, W.: Human activity in the environment and ecology: Examples of education for sustainable development in Polish school. In: Vidpovidaľna ekonomika: Nukovo-popuľarnyj aľmanach, vipusk 2. Lugaňsk : Gromadska organizacija, 2010, S [o4] 2011 Damborský, M. - Dobrá, S.: Regionální rozložení německých a rakouských přímých zahraničních investic v ČR s důrazem na zpracovatelský průmysl. In: Regionální studia, roč. 1, č. 1, 2011, s. 30 BAB02 Fňukal, Miloš 5% - Jurek, Martin - Krejčí, Tomáš - Létal, Aleš - Ptáček, Pavel - Smolová, Irena : Atlas of the Carpathian Macroregion. - Olomouc : Univerzita Palackého, s. Lit.: 59 zázn. ISBN BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách BBB01 Fňukal, Miloš 100% : Demografické aspekty globalizace Lit.: 7 zázn., 3 obr. In: Perspektivy globalizace. - Praha : Portál, S ISBN BCB Učebnice pre základné a stredné školy BCB01 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 50% : Zeměpis 3 : Zeměpis oceánů a světadílů (2). Amerika, Asie, Evropa vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN BCB02 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 45% - Mahrová, Marta : Zeměpis 3 : Zeměpis oceánů a světadílů (2). 4

5 Amerika, Asie, Evropa. Pracovní sešit vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN BCB03 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 40% - Nováček, Pavel - Szczyrba, Zdeněk : Zeměpis 5 : Hospodářství a společnost (s komentářem pro učitele) vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN Smolová, Irena [rec.] BCB04 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 40% - Nováček, Pavel - Szczyrba, Zdeněk : Zeměpis 5 : Hospodářství a společnost vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN Smolová, Irena [rec.] [o6] 2007 Knecht, P.: Pojmová analýza českých učebnic sociálního zeměpisu pro základní školy. In: Hodnocení učebnic. Brno : Paido, 2007, S [o5] 2007 Knecht, P.: Srovnání vybraných českých učebnic zeměpisu. In: Geografické informácie 11: problémy geografického výskumu Česka a Slovenska [elektronický zdroj]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, S [CD-ROM] BCB05 Voženílek, Vít - Fňukal, Miloš 40% - Szczyrba, Zdeněk : Zeměpis 5 : Hospodářství a společnost. Pracovní sešit vyd. - Olomouc : Prodos, s. ISBN Smolová, Irena [rec.] [o6] 2007 Knecht, P.: Pojmová analýza českých učebnic sociálního zeměpisu pro základní školy. In: Hodnocení učebnic. Brno : Paido, 2007, S [o5] 2007 Knecht, P.: Srovnání vybraných českých učebnic zeměpisu. In: Geografické informácie 11: problémy geografického výskumu Česka a Slovenska [elektronický zdroj]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, S [CD-ROM] BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Brychtová, Šárka - Fňukal, Miloš 40% : Geografie obyvatelstva. Geografie sídel. (Socioekonomická geografie) 1. díl vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, s. [9,17 AH] ISBN [o3] 2007 Ptáček, P. - Szczyrba, Z.: Current suburbanisation trends in the Czech Reublic and spatial transformation of retail. In: Revija za geografijo, No. 1-2, 2007, BCI02 Halás, Marián - Jurek, Martin - Smolová, Irena - Fňukal, Miloš 15% - Klapka, Pavel - Ptáček, Pavel - Szczyrba, Zdeněk : Studuj geografii v Olomouci : Stručný přehled učiva a typové otázky k přijímacím zkouškám z geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci vyd. - Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, s. Lit.: 9 zázn. ISBN BCI03 Vysoudil, Miroslav - Fňukal, Miloš 40% - Smolová, Irena : Zeměpis pro každého. - Olomouc : Rubico, s. 5

6 ISBN [o4] 2012 Hamarneh, I.: Geografie turismu : Mimoevropská teritoria. Praha : Grada Publishing, 2012, S. 224 BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch BDF01 Smolová, Irena - Fňukal, Miloš 30% - Szczyrba, Zdeněk : Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá Lit.: 3 zázn., 2 obr. In: Geografické rozhledy. - Roč. 15, č. 1 ( ), s BDF02 Fňukal, Miloš 100% : Neklidný Balkán Lit.: 5 zázn., 1 obr. In: Geografické rozhledy. - Roč. 17, č. 3 ( ), s. 2-3 BDF03 Matoušek, Jiří 50% - Fňukal, Miloš 50% : Fenomén genocida Lit.: 10 zázn. In: Přítomnost. - Roč. 2010, podzim (2010), s DAI Dizertačné a habilitačné práce DAI01 Fňukal, Miloš : Politickogeografický vývoj jugoslávského prostoru od 70. let minulého století do současnosti. - Brno : [s.n.], s. Doktorandská dizertačná práca (Doktor, Dr., PhD.) - Masarykova univerzita, Brno, 2000 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 47, z nich je v prehľade uvedených 31): ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) BCB Učebnice pre základné a stredné školy (5) BCI Skriptá a učebné texty (3) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) Štatistika ohlasov na všetky práce (43): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (13) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (24) [o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2) [o6] Recenzie v domácich publikáciách (4) Práce nezaradené do prehľadu (spolu 16 záznamov) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1) FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) GHG Práce zverejnené na internete (2) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 6

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Stanislav Kraft, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Stanislav Kraft, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Stanislav Kraft, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (80% [4 AH]) - Květoň, Tomáš (20% [1 AH]): Daily Spatial

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

Kategórie publikačnej činnosti

Kategórie publikačnej činnosti Kategórie publikačnej činnosti Príloha č. 1 Smernice č. 13/2008-R Beáta Bellérová, SlPK Zatriedenie MŠ SR - A 1 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAB Vedecké monografie vydané

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 sekce Fyzická geografie doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně) doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. RNDr. Martin Jurek, Ph.D. RNDr. Aleš Létal,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Čl. 3, ods. 2, pís. b PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul: PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Dátum a miesto narodenia: 23. 12. 1981, Bratislava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

OPAC statistiky... (Find-a) Multi field 160 (Find-d) Advanced 108 (Find-c) CCL 39 (Find-b) Basic search 17. Scan 5

OPAC statistiky... (Find-a) Multi field 160 (Find-d) Advanced 108 (Find-c) CCL 39 (Find-b) Basic search 17. Scan 5 OPAC statistiky... Báza = cks02 Rok = 2009 Mesiac = 03 Statistika 01 - Hledání (Find-a) Multi field 160 (Find-d) Advanced 108 (Find-c) CCL 39 (Find-b) Basic search 17 Statistika 02 - Prohlížení indexu

Více

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Profesijný životopis Meno, priezvisko Rodné priezvisko Tituly Dátum a miesto narodenia Vyskoškolské vzdelanie a ďalší

Více

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice Študijný odbor: sociálna práca Dátum doručenia žiadosti:.. 06 Názov habilitačnej práce: Klientské

Více

Obyvatelstvo. Pohyb obyvatel. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Obyvatelstvo. Pohyb obyvatel. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Obyvatelstvo Pohyb obyvatel Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Pohyb obyvatel Základní demografické charakteristiky: Přirozený pohyb: rozdíl mezi natalitou a mortalitou

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie Strana 3572 Zbierka zákonov č. 456/2012 Čiastka 109 Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti

Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti Kód AAA AAB ABA ABB ABC ABD ACA ACB Názov kategórie Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Více

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké monografie vydané v domácich - pôvodné monotematické práce vedecko-objaviteľského charakteru

Více

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4 Interná smernica č. 1/201 Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více

Mapa zdroj informací. Druhy map podle obsahu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Mapa zdroj informací. Druhy map podle obsahu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Mapa zdroj informací Druhy map podle obsahu Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Druhy map podle obsahu Mapy katastrální topografické obecně geografické tématické Metody

Více

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Univerzita Palackého v Olomouci GaREP, s.r.o. Brno Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Václav Toušek, Miloš Fňukal, Petr Kladivo Projekt MMR Potenciální zaměření

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Lukáš PONECHAL TRANSFORMACE DESTINACÍ LETECKÉ DOPRAVY Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz Brno 2006 Jméno a příjmení autora:

Více

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice, 19. - 21. 6. 2013 Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol Ondřej Šerý, Tatiana Mintálová, Zdeněk Szczyrba,

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva. Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva. Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků Obyvatelstvo Struktura obyvatelstva Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Struktura obyvatelstva Podle biologických

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 99): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie ) dotácia EPČ AAA AA Vedecké monografie vydané v zahraničných Vedecké monografie vydané v domácich AA A A AD AA A - pôvodné monotematické práce

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Zuzana HAJDUOVÁ, KUBÍNOVÁ a) Akademické tituly,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Josef Kunc, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Josef Kunc, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Josef Kunc, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Brázdil, Rudolf 30% [6,1 AH] - Kirchner, Karel 20% [4,1 AH] - Březina, Ladislav 2% - Dobrovolný,

Více

Obhajoby diplomových prací z geografie 25. května 2015

Obhajoby diplomových prací z geografie 25. května 2015 Obhajoby diplomových prací z geografie 25. května 2015 sekce Fyzická geografie doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně) doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. RNDr. Martin Jurek, Ph.D. RNDr. Aleš Létal,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Mapa zdroj informací. Měřítko mapy, obsah map. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Mapa zdroj informací. Měřítko mapy, obsah map. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Mapa zdroj informací Měřítko mapy, obsah map Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Mapa zdroj informací K čemu slouží mapa? Jaké znáte druhy map? 2 1 http://commons.wikimedia.org/wiki/file:worldmap_landandpolitical.jpg?uselang=cs

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 9. 10. 2013 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Ľubica Sipková, rod. Pomothyová a) Akademické

Více

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Predmet: Genius loci a geopolitické aspekty rozvoje přeshraničního regionu SR - ČR Vyučujúci: Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. mobil:+420

Více

Analýza populačního vývoje v ČR a jeho společenské souvislosti

Analýza populačního vývoje v ČR a jeho společenské souvislosti Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. hlavní řešitel projektu Třetí

Více

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová NOVINKY v EPCA Dagmar Bugárová NOVINKY MŠVVaŠ Metodické SlPK Dopĺňanie Nové Typ Vyhláška č. 456/2012 pokyny CVTI Bratislava Web evidencia publikačnej činnosti IF a indexovanosť v databázach WoS a SCOPUS

Více

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, Brno Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Pracoviště ÚGN Ostrava-Poruba oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů oddělení

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 16.06.2015 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Monika MATUŠOVIČOVÁ, rodená Majzlanová a)

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE A JEJICH REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST: DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ A JEJÍ ZMĚNY V TRANSFORMAČNÍM OBDOBÍMEZIROKY1991A2001

ČESKÉ BUDĚJOVICE A JEJICH REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST: DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ A JEJÍ ZMĚNY V TRANSFORMAČNÍM OBDOBÍMEZIROKY1991A2001 AUSPICIA recenzovaný časopis pro otázky společenských věd vydává Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, ČR Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ČR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 4. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 195): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Specializace: současný český jazyk (morfologie, stylistika, jazyková kultura) Členka katedry od r. 1974. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kaleja, Martin 100%: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 128): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu a hotelnictví

Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu a hotelnictví Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu a hotelnictví RNDr. Jakub Trojan Laboratoř experimentální a aplikované geografie trojan@hotskolabrno.cz College of Business and Hotel Management, Ltd.

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

SOUVISLOSTI SUBURBANIZAČNÍCH TENDENCÍ OBCÍ V ZÁZEMÍ MĚSTA PARDUBICE

SOUVISLOSTI SUBURBANIZAČNÍCH TENDENCÍ OBCÍ V ZÁZEMÍ MĚSTA PARDUBICE DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-88 SOUVISLOSTI SUBURBANIZAČNÍCH TENDENCÍ OBCÍ V ZÁZEMÍ MĚSTA PARDUBICE CONTEXTS OF SUBURBAN TRENDS IN THE PARDUBICE REGION ING. MARTIN MAŠTÁLKA, PH.D. Ústav regionálních

Více

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link Geisteswissenschaften Letní škola lingvistiky 20. 26. 8. Englisch 0* http://www.lingvistika.cz/ssol/ East and Central European Studies Summer Program 15. 4. 21. 6. 22. 7. Englisch 1933 Euro http://eces.ff.cuni.cz/program/?type=

Více

ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR

ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR Milan PALÁT, Oldřich KRÁLÍK

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Wagnerová, Irena

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

Zoznam publikačnej činnosti. doc. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. Zoznam publikačnej činnosti doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 63): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1

STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE. Obr. 1 STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Obr. 1 Státy bývalé Jugoslávie Rozpad Jugoslávie roku 1991 Vznik samostatných států: Slovinsko 1991 Chorvatsko 1991 Makedonie 1991 Bosna a Hercegovina 1992 Srbsko a Černá Hora 1992

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více