a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1

2 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H červená kontrolka svítí, když může být parametr změněn volič teploty při topném provozu Ukazatel vytápěcí / úsporný provoz den v týdnu (1=Po,..., 7=Ne) teplota ve směšovacím okruhu hodiny Ukazatel funkcí V H ukazatel zvoleného programu V čerpadlo směš. okruhu zap. směšovač otevřený směšovač zavřený spojení k plynovému kotli I...IV v pořádku hořák kotle I... IV zap. ohřev TUV programování kotlové čerpadlo zap. požadavek tepla přes bezpotenciálový kontakt vstup 0-10V aktivní

3 Vysvětlení pojmů / Normy a předpisy Vysvětlení pojmů Normy a předpisy Regulátor DWTK slouží k řízení a regulaci od jednoho do čtyř závěsných plynových kotlů s hydraulickým rozdělovačem. Všechny závěsné kotle dodávají vyrobené teplo do hydraulického rozdělovače, případně do sběrače. DWTK zahrnuje řízení směšovaného okruhu a funkci nabíjení zásobníku TUV. Směšovaný okruh a funkce nabíjení zásobníku mohou být obsluhovány prostřednictvím DWT jako dálkovým ovládáním. Prvky obsluhy na DWTK (případně na DWT) se vztahují při nastavení z výroby vždy na integrovaný směšovací okruh. Pro regulaci druhého směšovacího okruhu musí být systém rozšířen o jedno DWTM. Sběrná teplota Sběrná teplota je výstupní teplota ve sběrném potrubí za hydraulickým rozdělovačem. Sběrná teplota tedy odpovídá teplotě topné vody v systému s jedním závěsným kotlem. Teplota otopné vody Teplota otopné vody je teplota výstupní vody z kotle, která se přivádí do topných těles. Čím vyšší je teplota topné vody, tím větší je množství tepla předávané z topných těles do okolí. Teplota směšovaného okruhu Teplota směšovaného okruhu je teplota vody na výstupu ze směšovače, která je dále vedena do podlahového topení. Nabíjení zásobníku Ohřev vody v zásobníkovém ohřívači TUV. Program vytápění Časový program vytápění přepíná, podle volby programu, plynový kotel z normálního topného na úsporný provoz popř. z topného provozu na topení vypnuto a naopak. Program ohřevu TUV Časový program ohřevu TUV zapíná a vypíná nabíjení zásobníku. Zimní provoz Vytápění a ohřev TUV podle příslušného časového programu. Letní provoz Vytápění vypnuto, ohřev TUV podle příslušného časového programu. Topný provoz/úsporný provoz V zimním provozu mohou být zvoleny dvě teploty topné vody. Jedna pro topný provoz, druhá pro úsporný provoz, při kterém se teplota v místnosti sníží na úspornou teplotu. Program vytápění přepíná mezi topným a úsporným provozem. Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK pro kaskádové řízení vyhovuje ve spojení se závěsnými plynovými kotli firmy Wolf následujícím směrnicím: - Směrnice pro plynová zařízení 90/396/EWG - Směrnice pro nízká napětí 73/3/EWG - Směrnice EMV 89/336/EWG Shoda s výše uvedenými směrnicemi se potvrzuje značkou CE. 3

4 Montáž Montáž - Po vyšroubování upevňovacího šroubu sejměte z regulátoru DWTK spodek. Pozor Aby se zamezilo poškození, regulátor stáhněte ze spodku oběma rukama rovně dopředu upevňovací otvory upevňovací šroub - Spodek našroubujte na zapuštěnou krabici 55mm nebo ho připevněte přiloženými šrouby do hmoždinek přímo na stěnu. - Čidlo sběrné teploty namontujte na náběh kaskádového systému cca 50 cm za sběračem, případně hydraulickým rozdělovačem. - Čidlo směšovaného okruhu namontujte na náběh směšovaného okruhu cca 50 cm za čerpadlem směšovaného okruhu. Pokud není směšovaný okruh, musí být čidlo směšovaného okruhu namontováno cca 10 cm za čidlem sběrné teploty. - Čidlo teploty zásobníku zasuňte do jímky v zásobníku TUV. Pokud není zásobník TUV, nesmí být připojeno čidlo teploty zásobníku. - Venkovní čidlo připojte na závěsném kotli s adresou sběrnice 1. V systému smí být připojeno pouze jedno čidlo venkovní teploty. - Venkovní čidlo připevněte na severní nebo severovýchodní stěnu ve výšce až,5 m nad zemí (kabelová průchodka směrem dolů!). - Ekvitermní regulátor teploty DWTK zapojte podle schématu elektrického zapojení. Průřez vodičů pro napětí 30 V min. 0,75 mm, pro 4 V min. 0,5 mm. Pozor: Kabely čidel sběrné teploty, teploty směšovaného okruhu, venkovních teploty a teploty zásobníku nepokládejte společně s kabely a vodiči elektrické sítě. - Regulátor DWTK opět nasaďte na spodek a zajistěte upevňovacím šroubem. Při nasazování pamatujte na to, aby se neohnuly kontaktní kolíky na regulátoru. 4

5 Všeobecné podmínky pro elektrické připojení Termostat maximální teploty Poznámka k čidlu venkovní teploty Doporučené vodiče a jejich průřezy: Při připojení termostatu maximální teploty na svorky 1/13 regulátoru DWTK je v případě poruchy pouze vypnuto čerpadlo směšovaného okruhu (směšovač nezavře). Bez termostatu maximální teploty se může při poruše regulátoru DWTK dostat do podlahového topení příliš vysoká teplota. To může vést k trhlinám v podlaze. Místo čidla venkovní teploty obj. č mohou být použity dálkově řízené hodiny s čidlem venkovní teploty obj. č (pouze u e-bus). Dálkově řízené hodiny se připojí paralelně na e-bus sběrnici. H005VV 3x1,0 mm² H005VV 3x0,75 mm² H005VV 4x0,75 mm² H005VV x0,75 mm² síťové připojení čerpadlo směšovacího okruhu, termostat max. teploty s ochranným vodičem motor směšovače termostat max. teploty, el. ventil, e-bus sběrnice Pozor: Při servisních pracech musí být celý systém odpojen od napětí!! Podle použití regulátoru DWTK existuje 5 různých variant připojení. Různé varianty jsou určeny odpovídajícím nastavením parametrů. Varianta 1: Směšovaný okruh + Nabíjení zásobníku; str. 6-7 (nastavení z výroby) Varianta : Směšovaný okruh + Přímý topný okruh; str. 8-9 Varianta 3: Směšovaný okruh + Teplovzdušná jednotka; str Varianta 4: Přímý topný okruh + Nabíjení zásobníku s cirkulací + Výstup poruchových hlášení; str Varianta 5: Vstup 0 až 10 V pro zadání požadované sběrné teploty + Výstup poruchových hlášení; str Při variantách připojení 1 až 5 jsou svorkovnice kotle CGB s rozhraním ebus zobrazeny na následujících stranách. Svorkovnice kotle TGB s rozhraním SCOM je zobrazena na následujícím obrázku. Síť Svorka 7/8 na DWTK SCOM - rozhraní L1 N L N L Netz Z FV 30VAC 30VAC PE PE PE Propojení je identické se svorkovnicí na kotli CGB. Žíly ebus rozhraní jsou propojeny paralelně. Je třeba dbát na polaritu! a Thermostat 4VAC b + - Wolf Zubehör AF 4VDC venkovní čidlo (jen na prvním kotli) 5

6 Elektrické připojení Varianta 1: Směšovaný okruh + Nabíjení zásobníku (nastavení z výroby) Parametr 50 = 0 nebo 1 Termostat max. teploty Nabíjecí čerpadlo Svorky na reguláru DWT (na přání) ϑ 3 ϑ Čidlo směšovacího okruhu Nabíjecí čerpadlo Termostat max. 30 VAC Čerpadlo sm. okr. Směš. otevřen Směš. zavřen Síť 30 VAC Čidlo směš. okruhu + ebus/ SCOM - Čidlo zásobníku Čidlo sběrné teploty M Čerpadlo směšovacího Motor směšovače okruhu ϑ Čidlo zásobníku ϑ Čidlo sběrné teploty 10A Síť 30VAC 6

7 Elektrické připojení Svorkovnice na kotli CGB s ebus - rozhraním BUS-Adresa 1 L1 N Připojovací skřínka 1 Z A1 N L1 N L1 ϑ Čidlo venkovní teploty BUS-Adresa L1 N Připojovací skřínka Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 3 L1 N Připojovací skřínka 3 Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 4 L1 N Připojovací skřínka 4 Z A1 N L1 N L1 7

8 Elektrické připojení Varianta : Směšovaný okruh + Přímý topný okruh; Parameter 50 = 3 Termostat max. teploty Nabíjecí čerpadlo Svorky na reguláru DWT (na přání) ϑ 3 ϑ Čidlo směšovacího okruhu Nabíjecí čerpadlo Termostat max. 30 VAC Čerpadlo sm. okr. Směš. otevřen Směš. zavřen Čidlo směš. okruhu ebus/ SCOM Síť 30 VAC Čidlo sběrné teploty M Čerpadlo směšovacího Motor směšovače okruhu ϑ Čidlo sběrné teploty Síť 30VAC 10A 8

9 Elektrické připojení Svorkovnice na kotli CGB s ebus - rozhraním BUS-Adresa 1 L1 N Připojovací skřínka 1 Z A1 N L1 N L1 ϑ Čidlo venkovní teploty BUS-Adresa L1 N Připojovací skřínka Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 3 L1 N Připojovací skřínka 3 Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 4 L1 N Připojovací skřínka 4 Z A1 N L1 N L1 9

10 Elektrické připojení Varianta 3: Směšovaný okruh + Teplovzdušná jednotka; Parameter 50 = Termostat max. teploty Čerpadlo okruhu pro LH Svorky na reguláru DWT (na přání) ϑ 3 ϑ Čidlo směšovacího okruhu Nabíjecí čerpadlo Termostat max. 30 VAC Čerpadlo sm. okr. Směš. otevřen Směš. zavřen Síť 30 VAC Čidlo směš. okruhu + ebus/ SCOM - Bezpotenciálový kontakt vstup Čidlo sběrné teploty M Čerpadlo směšovacího Motor směšovače okruhu Požadavek regulátoru LH, např. RKE ϑ Čidlo sběrné teploty 10A Síť 30VAC 10

11 Elektrické připojení Svorkovnice na kotli CGB s ebus - rozhraním BUS-Adresa 1 L1 N Připojovací skřínka 1 Z A1 N L1 N L1 ϑ Čidlo venkovní teploty BUS-Adresa L1 N Připojovací skřínka Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 3 L1 N Připojovací skřínka 3 Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 4 L1 N Připojovací skřínka 4 Z A1 N L1 N L1 11

12 Elektrické připojení Varianta 4: Přímý topný okruh + Nabíjení zásobníku s cirkulací + Výstup poruchových hlášení; Parameter 51 = 1 Termostat max. teploty Nabíjecí čerpadlo Svorky na reguláru DWT (na přání) ϑ 3 Nabíjecí čerpadlo Termostat max. 30 VAC Čerpadlo top. okr. Výstup poruch. hláš. Cirkulační čerpadlo Síť 30 VAC ebus/ SCOM Čidlo zásobníku Čidlo sběrné teploty 3 5 Externí skříňka rozdělovače ϑ (není v dodávce) Čidlo zásobníku ϑ Čidlo sběrné teploty A Síť 30VAC Cirkulační čerpadlo Výstup poruch. hlášení Čerpadlo topného okruhu 1

13 Elektrické připojení Svorkovnice na kotli CGB s ebus - rozhraním BUS-Adresa 1 L1 N Připojovací skřínka 1 Z A1 N L1 N L1 ϑ Čidlo venkovní teploty BUS-Adresa L1 N Připojovací skřínka Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 3 L1 N Připojovací skřínka 3 Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 4 L1 N Připojovací skřínka 4 Z A1 N L1 N L1 13

14 Elektrické připojení Varianta 5: Vstup 0 až 10V + Výstup poruchových hlášení; parametr 54=1 a parametr 51= Výstup poruch. hlášení ebus/ SCOM Vstup 0 až 10 V 17 4 Síť 30 VAC Čidlo sběrné teploty 3 3 V ϑ Výstup poruch. hlášení Vstup pro 0 až 10 VDC Čidlo sběrné teploty 10A Síť 30VAC 14

15 Elektrické připojení Svorkovnice na kotli CGB s ebus - rozhraním BUS-Adresa 1 L1 N Připojovací skřínka 1 Z A1 N L1 N L1 ϑ Čidlo venkovní teploty BUS-Adresa L1 N Připojovací skřínka Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 3 L1 N Připojovací skřínka 3 Z A1 N L1 N L1 BUS-Adresa 4 L1 N Připojovací skřínka 4 Z A1 N L1 N L1 15

16 Uvedení do provozu - Volba rozhraní Nastavení BUS-rozhraní Nástěnné kotle WOLF používají pro regulační příslušenství buď ebus nebo SCOM-rozhraní. Programovacím přepínačem (DIP) na zadní straně regulátoru DWTK může být zvoleno příslušné rozhraní. Připojení na kotle WOLF s SCOM-rozhraním (TGB-11/0/40/60, GB-0-S) 4VAC a b Připojení na kotle WOLF s ebus-rozhraním (CGB, CGS, TGC, CGW, MGK) DWTK a b + A F DIP ebus E1 ebus AF V SCOM Dip 1-4 Pozor: Zubehör + - AF 4VDC DWTK DIP ebus Dip 1-4 SCOM U kotlů s ebus rozhraním jsou ebus svorky + a -" označeny ebus. Programovací přepínač č. 4 přepněte na, přepínače 1 3 zůstávají na pokud je připojen jen jeden regulátor DWTM. Všechna příslušenství regulace (členové ebus přenosu) musí být nastavena na stejné rozhraní kotlů. U všech příslušenství regulace musí být programovací přepínač č.4 nastaven na stejnou hodnotu. Správně nastevena adresa sběrnice a tím též komunikace všech členů mezi sebou se po cca 1 minutě zobrazí na regulátoru. U kotlů s SCOM-rozhraním jsou svorky + a - označeny podle připojovavacích obrázků s nápisem Zubehoer příslušenství. Přepínače č. 1 4 na DWTK přepněte do polohy, pokud je připojen jen jeden regulátor DWTM. Další nastavení viz uvedení do provozu SCOMrozhraní. V DWTK : Přímý topný okruh Směšovací okruh 1 1. DWTM : Směšovací okruh. DWTM : Směšovací okruh 3 3. DWTM : Směšovací okruh 4 4. DWTM : Směšovací okruh 5 5. DWTM : Směšovací okruh 6 6. DWTM : Směšovací okruh 7 H Uvedení do provozu e-bus rozhraní Nastavení ebus Adresse 0 (Nastavení z výroby) Adresse 1 Adresse Adresse 3 Adresse 4 Adresse 5 Adresse 6 Adresse 7 Bus-propojení aktivní Adresář na zadní straně desky regulátoru. U zařízení s více regulátory musí být pomocí programovacích přepínačů 1-3 pro každé DWTK/ DWTM nastavena jedna adresa. Poznámka: Pro jeden topný systém může být připojeno max. 1 regulátor DWTK a 6 regulátorů DWTM. U regulátoru DWTK s adresou 0 jsou interně zadány dvě adresy, adresa 0 pro přímý topný okruh a adresa 1 pro jeden směšovací okruh. První DWTM obdrží adresu, druhé DWTM (směšovací okruh 3) adresu 3 atd. až do adresy 7. Pouze DWTK řídí jeden přímý topný okruh a první směšovací okruh, všechny další DWTM (adresa -7) řídí každý jeden směšovací okruh. 16

17 Uvedení do provozu e-bus rozhraní 1. Zvolte příklad topného systému a nastavte programovací přepínače na zadní straně příslušenství podle obrázku.. Zapněte síťový spínač na kotli. Zapněte vícepólový nouzový vypínač. 3. Na kotlích nastavte adresy sběrnice. 4. Nastavte parametry 50, 51 a 54 podle odpovídající varianty. 5. Vícepólovým vypínačem musí být zařízení vypnuto a zase zapnuto. Příklady systémů a odpovídající nastavení programovacích přepínačů 1. Jeden topný okruh a) Směšovací okruh 1 b) MK1 + Nabíjení zásobníku c) MK1 + LH Par. 50 = 0 Par. 50 = 0/1 Par. 50 = MK1 LP MK1 LH MK1 Kotel CGB ebus DWTK DWTK DWTK Dva topné okruhy Přímý topný okruh + Směšovací okruh 1 Par. 50 =3 HK MK1 Kotel CGB ebus DWTK 3 Jeden topný okruh + Dálkové ovládání a) Směš. okruh 1 + Dálkové ovládání b) MK 1 + Nabíjení zásobníku c) MK1 + LH Par. 50 = 0 Par. 50 = 0/1 Par. 50 = MK1 LP MK1 LH MK1 Kotel CGB ebus DWTK DWT DWTK DWT DWTK DWT 4 Dva topné okruhy + 1 Dálkové ovládání Par. 50 =3 4a DWT řídí top. okruh a směš. okruh 1 nebo jen směš. okruh závisí na par. 9 na DWT HK MK1 Parametr 9: Kotel CGB ebus DWTK DWT Dálkové ovládání pro 1 nebo topné okruhy (HK) Hodnota = 1: MK1 + HK (nastavení z výroby) Hodnota = 0: MK1; HK přes DWTK Vliv místnosti pro směšovaný okruh (MK1) 4b DWT řídí top. okruh a směš. okruh 1 nebo jen top. okruh závisí na par. 9 na DWT HK MK1 Parametr 9: Dálkové ovládání pro 1 nebo topné Kotel okruhy (HK) CGB Hodnota = 1: MK1 + HK (nastavení ebus DWTK DWT z výroby) Hodnota = 0: TO; MK1 přes DWTK Vliv místnosti pro topný okruh (HK) 17

18 Uvedení do provozu e-bus rozhraní 5 topné okruhy + Dálkové ovládání Jedno dálkové ovládání pro jeden topný okruh a jedno dálkové ovládání pro jeden směšovaný okruh Par. 50 = 3 HK MK1 Kotel CGB ebus DWTK DWT pro topný okruh HK Parametr 9: BUS-napájení Hodnota = 1 (pro DWT) DWT pro směšovaný MK1 6 Maximalní obsazení ebus HK MK 1 Kotel CGB ebus DWTK DWT MK DWT.DWTM 3.DWTM 4.DWTM 5.DWTM 1. DWTM DWT MK 7 6.DWTM DWT Napájení proudem: parametr 9 v DWTK/DWTM Pokud je v systému připojeno více než jedno DWT, musí být pro každé další DWT nastaveno napájení (parametr 9) na příslušném DWTK/DWTM. 18

19 Uvedení do provozu e-bus rozhraní Změna adresy sběrnice na kotli (platí pro CGB/MGK) Při uvádění do provozu více kotlů ve spojení s jedním regulátorem DWTK musí být adresy sběrnice na kotlích nastaveny podle následující tabulky: Kotel Adresa Poloha knoflíku Údaj prosvětleného kroužku sběrnice TUV jednotlivý kotel 0 6 zelená bliká (nastavení z výroby) červená bliká žlutá bliká žlutá/červená bliká žlutá/zelená bliká zelená/červená bliká Nastavení adresy sběrnice: Resetovací tlačítko držte stlačené, po 5 sekundách se objeví příslušný blikající kód (podle tabulky). Knoflíkem nastavení teploty TUV může být zvolena odpovídající adresa. Resetovací tlačítko opět uvolněte. Resetovací tlačítko Volba teploty TUV Přiřazení kotle příp. adresy sběrnice (1), (), (3) a (4) musí být provedeno na místě instalace. Žádná adresa nesmí být zadána vícekrát. Po nastavení nebo změně adresy sběrnice se musí provozní spínač vypnout a zase znovu zapnout. Poznámka: Pokud je jen jeden člen BUS-přenosu (kotel nebo DWTK) ze sítě vyřazen, musejí být všichni účastníci prostřednictvím provozního spínače vypnuti a zapnuti. 19

20 Uvedení do provozu SCOM rozhraní 1. Zvolte příklad topného systému a nastavte programovací přepínače na zadní straně příslušenství podle obrázku.. Zapněte síťový spínač na kotli. Zapněte vícepólový nouzový vypínač. 3. Na kotlích nastavte adresy sběrnice. 4. Nastavte parametry 50, 51 a 54 podle odpovídající varianty. 5. Vícepólovým vypínačem musí být zařízení vypnuto a zase zapnuto. Příklady systémů a odpovídající nastavení programovacích přepínačů 1. Jeden topný okruh a) Směšovací okruh 1 b) MK1 + Nabíjení zásobníku c) MK1 + LH Par. 50 = 0 Par. 50 = 0/1 Par. 50 = MK1 LP MK1 LH MK1 Therme TGB GB SCOM DWTK DWTK DWTK Dva topné okruhy Přímí topný okruh + Směšovací okruh 1 Par. 50 =3 HK MK1 Therme TGB GB SCOM DWTK 3 Jeden topný okruh + Dálkové ovládání a) Směš. okruh 1 + Dálkové ovládání b) MK 1 + Nabíjení zásobníku c) MK1 + LH Par. 50 = 0 Par. 50 = 0/1 Par. 50 = MK1 LP MK1 LH MK1 Therme TGB SCOM GB DWTK DWT DWTK DWT DWTK DWT 4 Dva topné okruhy + 1 Dálkové ovládání Par. 50 =3 Therme TGB GB SCOM HK MK1 DWTK DWT 5 Maximalní obsazení SCOM Therme TGB GB SCOM HK MK1 DWTK DWT HK MK DWTM DWT 0 Pozor Regulátory DWT, DRT, DWTM a DWTK bez programovacích přepínačů na zadní straně mají jen jedno SCOM rozhraní.

21 Uvedení do provozu SCOM rozhraní Změna parametru č. 10 na plynovém kotli (platí pro TGB / GB) 1. Stiskněte současně obě tlačítka (+) a (-); na displeji se objeví "0".. Tlačítkem (+) vyberte parametr č Stiskněte resetovací tlačítko; objeví se z výroby nastavená hodnota parametru (adresa sběrnice) Tlačítkem (+) nastavte parametr podle zadání adresy sběrnice na "1", "", "3", nebo "4". 5. Stiskněte resetovací tlačítko; změněná hodnota se převezme a na displeji se opět objeví teplota topné vody. Žádná adresa nesmí být zadána vícekrát. Po nastavení nebo změně adresy sběrnice se musí provozní spínač vypnout a zase znovu zapnout. Poznámka: Pokud je jen jeden člen BUS-přenosu (kotel nebo DWTK) ze sítě vyřazen, musejí být všichni účastníci prostřednictvím provozního spínače vypnuti a zapnuti. resetovací tlačítko síťový vypínač Displej (-) (+) Uvedení regulátoru DWTK do provozu jako samostatného regulátoru směšovače Pokud není k dispozici kotel s rozhraním, může být DWTK použit jako samostatný regulátor směšovaného okruhu. Přitom musí být připojeno buďto venkovní čidlo na DWT nebo dálkově řízené hodiny s venkovním čidlem na ebus. Příklady systémů viz kapitola Uvedení do provozu ebus rozhraní, avšak bez kotle. Poznámka: Parametr 9 (ebus napájení) nastavit na 1 1

22 Úroveň obsluhy Základní nastavení kotlů Provoz servisním technikem U všech připojených kotlů je třeba nastavení parametru 8 změnit na 90 o C. Pokud je na jednom kotli aktivován provoz servisním technikem, jsou ostatní kotle nacházející se v normálním provozu od DWTK odpojeny. Provoz servisním technikem se ukončí, když: - Teplota topné vody kotle překročí nastavenou maximální teplotu topné vody (parametr 8 na regulaci kotle) - Teplota topné vody kotle překročí teplotu topné vody nastavenou potenciometrem volby teploty topné vody. - Uběhne doba 15 minut. Volba teploty topného provozu Nastavení požadované prostorové teploty v topném provozu. Toto nastavení neplatí pro úsporný provoz. Otočením knoflíku se změní údaj z aktuálního času na požadovanou prostorovou teplotu. Potom může být požadovaná prostorová teplota pro topný provoz změněna. Pokud se během sekund neprovede žádná změna, vrátí se údaj na aktuální čas. Upozornění: Nastavená hodnota je při správné volbě topné křivky přibližně rovna teplotě v místnosti. Druh provozu Ukazatel volby programu Vytápění Příprava TUV pohotovostní letní provoz zimní provoz * nastavení z výroby Tlačítko úsporného provozu * vytápění vypnuto / ochrana proti zamrznutí vytápění vypnuto/ochrana proti zamrznutí úsporný provoz topný provoz topný nebo úsporný provoz podle programu vytápění topný provoz nebo vytápění vypnuto podle programu vytápění nabíjení zásobníku TUV vypnuto nabíjení zásobníku podle programu ohřevu TUV nabíjení zásobníku podle programu ohřevu TUV nabíjení zásobníku podle programu ohřevu TUV nabíjení zásobníku podle programu ohřevu TUV nabíjení zásobníku podle programu ohřevu TUV Stiskne-li se tlačítko, tak se na ukazateli objeví čtyři nuly, při dalším stisknutí přepne regulace nezávisle na topném programu na dobu 1 hodiny na úsporný provoz. Běží-li plynový kotel právě v úsporném provozu, prodlouží se úsporný provoz o 1 hodinu. Každým dalším stisknutím tlačítka se úsporný provoz prodlouží o 1 hodinu, stisknutím tlačítka o 1 hodinu zkrátí. Při zadání přes 4 hodin skočí počitadlo opět na 0. Čas hodin se opět objeví 5 vteřin po posledním zadání. Stisknutím tlačítka může být dříve nastavený úsporný provoz opět zrušen.

23 Úroveň obsluhy / Úroveň programování Tlačítko režimu oslava Stiskne-li se tlačítko, objeví se na ukazateli čtyři nuly. Při dalším stisknutí přepne regulace nezávisle na programu vytápění na 1 hodinu na topný provoz. Běží-li plynový kotel právě v topném provozu, prodlouží se tento o 1 hodinu. Každým dalším stisknutím tlačítka se topný provoz prodlouží o další 1 hodinu, stisknutím tlačítka se o 1 hodinu zkrátí. Při zadání přes 4 hodin skočí počitadlo opět na 0. Čas hodin se opět objeví 5 vteřin po posledním zadání. Stisknutím tlačítka lze předtím nastavený topný provoz opět zrušit. Upozornění: Při časově odděleném nastavování směšovacího a topného okruhu (parametr č. 0 na 1) platí: - Při ruční aktivaci úsporného provozu nebo provozu oslava (stisknutím příslušných tlačítek) pracují oba okruhy, okruh topné vody a okruh směšovače, po dobu trvání nastaveného času paralelně v aktivovaném stavu. - Pouze na programu spínacích časů okruhu směšovače závisí, zda aktivovaná funkce (úsporný provoz nebo provoz oslava ) bude ihned aktivní nebo se daný druh provozu na konci prodlouží. Poznámka: Tlačítko úsporného provozu nebo režim oslava nemá vliv na přípravu TUV. Úroveň programování Všechny parametry a program spínacích časů pro topný provoz a ohřev TUV jsou nastaveny z výroby a uloženy do paměti bez možnosti ztráty. Po uvedení do provozu je třeba nastavovat pouze čas na hodinách a den v týdnu. programovací tlačítka P prog V H červená kontrolka svítí, když se může měnit hodnota parametru Legenda pro následující seznam parametrů: * Tento parametr se nezobrazuje u rozhraní SCOM. ** Tento parametr se nezobrazuje u rozhraní ebus. 3

24 Úroveň programování Nastavení parametrů Vstup do úrovně programování se provádí současným stisknutím tlačítek a. Volba jednotlivých parametrů se provádí tlačítky a. Není-li zapotřebí spínací čas, musí to být potvrzeno čtyřmi čárkami. Změny a nastavení parametrů smějí být prováděny pouze servisním technikem. Přehled funkcí: Parametr Zobrazení Nastavení Rozsah Změna z výroby nastavení 01 Hodiny 10:00 00:00-4:00 nebo : Den v týdnu 1 1(Montag) 1Montag - 7Sonntag nebo (pondělí) (1pondělí-7neděle) 03 Teplota při 1 C 5-30 C nebo úsporném provozu I Strmost topné 0,8 0, - 3,0 nebo křivky směš. okruhu 0 4 I 0,8 04IIVliv místnosti *) nebo pro směš. okruh 0 4 II 0 05 Volba dne v nebo týdnu Zapínací čas I 1 06:00 00:00-4:00 nebo topného provozu : 0 0 I 07 Vypínací čas I 1 :00 00:00-4:00 nebo topného provozu 0 7 : 0 0 I 08 Zapínací čas II :00-4:00 nebo topného provozu II 09 Vypínací čas II :00-4:00 nebo topného provozu II 10 Zapínací čas III :00-4:00 nebo topného provozu III 4 Pokud je připojen regulátor DWT jako dálkové ovládání, nebudou parametry 1-15 zobrazeny.

25 Úroveň programování Parametr Zobrazení Nastavení Rozsah Změna z výroby nastavení 11 Vypínací čas III :00-4:00 nebo topného provozu III 1 Zapínací čas I 1 05:00 00:00-4:00 nebo ohřevu TUV 1 5 : 0 0 I 13 Vypínací čas I 1 :00 00:00-4:00 nebo ohřevu TUV 1 3 : 0 0 I 14 Zapínací čas II :00-4:00 nebo ohřevu TUV II 15 Vypínací čas II :00-4:00 nebo ohřevu TUV II 16I Strmost topné křivky 1, 0, - 3,0 nebo přímého okruhu topné vody 1 6 I 1, 16IIVliv místnosti *) nebo přímého okruhu topné vody 1 6 II 0 17 Odstup topných 10 K 0-30 K nebo křivek Maximální omezení 50 C 0-80 C nebo směšovacího okruhu Druhý časový kanál 0 0 nebo 1 nebo (časově řízené relé) Doba doběhu 5 min 0-10 min nebo čerpadla směšovacího okruhu Aktivace směšovače 0 (VYP) +1 (otevř.) nebo (zkušební provoz) (zav.) 3 Čerpadlo směšovacího 0 (VYP) 1 (ZAP) nebo okruhu (zkušební provoz) Nabíjecí čerpadlo 0 (VYP) 1 (ZAP) nebo (zkušební provoz) Pokud je připojen regulátor DWT jako dálkové ovládání, nebudou parametry 1-15 zobrazeny. 5

26 Úroveň programování Parametr Zobrazení Nastavení Rozsah Změna z výroby nastavení 6 Žádaná hodnota C C nebo teploty zásobníku 7 Rozsah proporcionality K nebo 7 1 směšovaného okruhu 8 Automatické (VYP) 0, 1, nebo vysychání mazaniny 9 ebus napájení , 1 nebo 30 Teplota ochrany až +5 nebo proti zamrznutí 31 Paralelní chod nebo 1 nebo čerpadel 3 Maximální omezení C C nebo sběrné teploty 33 Minimalní omezení 0 C 0-70 C nebo sběrné teploty Teplota **) nebo deregulace Hystereze 5 K - 0 K nebo sběrné teploty Doba blokování 5 min 0-30 min nebo Počet hodin do 00 h h nebo změny pořadí kotlů Posilující faktor pro 50 K/% K/% nebo sběrnou teplotu Čas změny pro 50 s s nebo sběrnou teplotu Výběr pořadí d A, b, C, d nebo kotlů 4 0 d

27 Úroveň programování Parametr Zobrazení Nastavení Rozsah Změna z výroby nastavení 41 Pořadí kotlů A ,,3,4 1,,3,4-4,3,,1 nebo nebo 4 Pořadí kotlů B 4,3,,1 1,,3,4-4,3,,1 nebo nebo 43 Stupeň modulace 30 % % nebo vypnutí/měkký start 44 Stupeň modulace zapnutí % % nebo 45 Žádaná sběrná 75 C C nebo konstantní teplota 46 Ochrana proti (VYP) 0-8 nebo legionelle *) 47 Přiřazení dálkových nebo ovládání *) Minimální teplota C nebo směš. kruhu *) 50 Druh provozu čidla nebo TUV Výstup hlášení (VYP) 0-1 nebo poruch 5 Zvýšení sběrné nebo teploty při nabíjení zásobníku 53 Cirkulační čerpadlo nebo 54 Vstup "0-10V" (VYP) 0-1 nebo 55 Max. čas nabíjení nebo zásobníku 7

28 Úroveň programování Parametr Zobrazení Nastavení Rozsah Změna z výroby nastavení 60 GB - Parametr *) nebo 60 G B Hystereze 1-0 nebo náběhové teploty Spodní otáčky nebo dmychadla topení/tuv Horní otáčky nebo dmychadla TUV Horní otáčky nebo dmychadla topení Ochrana proti nebo zamrznutí podle venkovní teploty Způsob provozu 0 / 1 nebo čerpadel Doběh čerpadla 1-30 nebo topného okruhu Max. požadovaná nebo teplota výstupní vody Blokování zapnutí 0-30 nebo hořáku Vstup Tyto parametry se mohou lišit podle provedení kotle viz montážní návod nástěnného kotle 0-5 nebo Výstup nebo Hystereze zásobníku 1-15 nebo Minimální výkon nebo čerpadla top. okruhu 8 Maximální výkon nebo čerpadla top. okruhu

29 Úroveň programování Parameter Anzeige Auslesen der Anzeige 93 Modulační stupeň, regulační odchylka Doba chodu nebo až "End" hořáku pro kotle Venkovní teplota Měřená hodnota teploty zásobníku TUV Žádaná hodnota směšovaného okruhu Žadaná hodnota sběrné teploty Měřená hodnota sběrné teploty

30 Úroveň programování Úroveň programování Parametr 01 / 0 01 Čas na hodinách 0 Den v týdnu Parametr 03 Teplota úsporného provozu Parametr 04I Strmost topné křivky Směšovací okruh Současným stisknutím tlačítek a se regulátor přepne do úrovně programování a na displeji se objeví parametr 01. Nyní lze zobrazit a případně změnit následující nastavené hodnoty. Po uvedení do provozu je třeba nastavovat pouze čas na hodinách a den v týdnu. K nastavení letního nebo zimního času se musí změnit čas na hodinách. Při úsporném provozu neplatí teplota nastavená knoflíkem pro topný provoz, nýbrž teplota zadaná pro úsporný provoz. Nastavení provede servisní technik podle parametrů topného systému, izolace budovy a klimatické zóny, pro každý topný okruh zvlášť. Nastavením strmosti se přizpůsobí teplota topné vody na tyto podmínky. V diagramu je uveden příklad pro následující podmínky: - Klimatická zóna s průměrnou min. venkovní teplotou 14 o C. - Topná tělesa pro tepelný spád 60/50 o C. Pro jiné vstupní podmínky musí být strmost přizpůsobena. Strmost musí být vždy nastavena tak, aby při minimální venkovní teplotě bylo dosaženo max. teploty na topných tělesech, případně podlahovém topení. Jako orientační hodnota může být pro topná tělesa nastavena strmost od 1,0 do 1,4 a pro podlahové vytápění od 0,4 do 0, , teplota topné vody [ C] požadovaná prostorová teplota [ C] (paralelní posun) venkovní teplota [ C] 1,6 1,4 1, 1 0,8 0,6 0,4 0, topná křivka Od strmosti topné křivky 1,0 se o dostatečnou tepelnou pohodu při vyšších venkovních teplotách v místnostech s radiátorovým vytápěním stará zvýšení patního bodu. 30

31 Úroveň programování Parametr 04 II Vliv teploty místnosti Směšovací okruh Časový program Parametr Tento parametr se zobrazuje jen ve spojení s analogovým dálkovým ovládáním. Teplota zjištěná čidlem prostorové teploty integrovaným v dálkovém ovládání může být zahrnuta do výpočtu teploty topné vody. Vliv teploty místnosti K=0 -> jen ekviterní regulace Vliv teploty místnosti K=0 -> jen regulace podle prostorové teploty Časovým programem je možné nastavit zapínací a vypínací časy topného nebo úsporného provozu popř. vypnutí vytápění a ohřev TUV na dobu jednoho týdne. Týdenní program sestává ze 7 denních programů. Pro každý den jsou k dispozici tři zapínací a tři vypínací časy pro topný provoz a dva zapínací a dva vypínací časy pro ohřev TUV. Parametrem 05 zvolte den v týdnu, jehož spínací časy se mají změnit. Následně zadejte parametry 06 až 15 spínací časy pro zvolený den v týdnu. Blokové zadávání spínacích časů pro více dnů v týdnu najednou není možné. Tento postup se musí opakovat pro každý den. Z výroby je nesmazatelně nastaven následující časový program pro vytápění a ohřev TUV: Vytápění Po-Ne 6:00 - :00 Ohřev TUV Po-Ne 5:00 - :00 31

32 Úroveň programování (vytápění) Parametr 05 Volba dne v týdnu Parametr 05 ukazuje den v týdnu, pro nějž platí následující zapínací a vypínací časy (parametry 06 15). Pro pondělí (1) až neděli (7) mohou být tak zobrazeny nebo změněny všechny spínací časy. Parametr Program vytápění Zapínací a vypínací časy pro vytápění. Pro každý den jsou k dispozici právě tři zapínací a tři vypínací časy. Příklad nastavení Vstup do úrovně programování se provede současným stisknutím tlačítek a. Volba jednotlivých parametrů se provádí tlačítky a Volba parametru Den v týdnu pro denní program (vyvolání) svítí červená kontrolka 05 0 Den v týdnu pro denní program (změna) (zde např. na = úterý) :00 I Den v týdnu pro denní program (uložení do paměti) červená kontrolka zhasne Volba parametru zapínací čas vytápění (vyvolání) 06 6:00 I 1. zapínací čas vytápění svítí červená kontrolka 06 6:30 I 1. zapínací čas vytápění (změna) 06 6:30 I 1. zapínací čas vytápění (uložení do paměti) červená kontrolka zhasne 3

33 Úroveň programování (vytápění) 07 :00 I Volba parametru vypínací čas vytápění (vyvolání) 07 :00 I 1. vypínací čas vytápění svítí červená kontrolka 07 3:00 I 1. vypínací čas vytápění (změna) 07 3:00 I 1. vypínací čas vytápění (uložení do paměti) červená kontrolka zhasne II Volba parametru 08. zapínací čas vytápění (vyvolání) 11 3:45 III 3. vypínací čas vytápění (uložení do paměti) červená kontrolka zhasne Příklad nastavení ukazuje časový program na úterý. Všechny další časové programy mohou být změněny výše uvedeným postupem. Není-li spínací čas zapotřebí, musí to být potvrzeno čtyřmi čárkami III 33

34 Úroveň programování (TUV) Parametr 1-15 Program ohřevu TUV Zapínací a vypínací časy pro ohřev TUV. Pro každý den jsou k dispozici právě dva zapínací a dva vypínací časy. Příklad nastavení Vstup do úrovně programování se provede současným stisknutím tlačítek a. Volba jednotlivých parametrů se provádí tlačítky a Volba parametru Den v týdnu pro denní program (vyvolání) svítí červená kontrolka 05 0 Den v týdnu pro denní program (změna) (zde např. na = úterý) 05 0 Den v týdnu pro denní program (uložení do paměti) červená kontrolka zhasne 1 5:00 I Volba parametru 1 1. zapínací čas ohřevu TUV (vyvolání) 1 5:00 I 1. zapínací čas ohřevu TUV svítí červená kontrolka 1 6:00 I 1. zapínací čas ohřevu TUV (změna) 1 6:00 I 1. zapínací čas ohřevu TUV (uložení do paměti) červená kontrolka zhasne 34

35 Úroveň programování (TUV) 13 :00 I Volba parametru vypínací čas ohřevu TUV (vyvolání) 13 :00 I 1. vypínací čas ohřevu TUV svítí červená kontrolka 13 3:00 I 1. vypínací čas ohřevu TUV (změna) 13 3:00 I II 1. vypínací čas ohřevu TUV (uložení do paměti) červená kontrolka zhasne Volba parametru 14. zapínací čas ohřevu TUV (vyvolání) 15 3:45 II. vypínací čas ohřevu TUV (uložení do paměti) červená kontrolka zhasne Příklad nastavení ukazuje časový program na úterý. Všechny další časové programy mohou být změněny výše uvedeným postupem. Není-li spínací čas zapotřebí, musí to být potvrzeno čtyřmi čárkami. 15 II ---s- Nastavený program ohřevu TUV platí pro nabíjení zásobníku. Požadovaná teplota TUV se nastavuje na DWTK ( parametr 6) Nastavený program vytápění a ohřevu TUV se nesmazatelně uloží. Uplyne-li rezerva chodu (cca 10 hodin), musí se znovu nastavit pouze hodiny a den v týdnu. Změněné parametry se přemění zpět na nastavení z výroby pouze stisknutím tlačítka RESET. 35

36 Úroveň programování Parametr 16 I Strmost topných křivek Parametr 16 II Vliv místnosti topný okruh Parametr 17 Odstup topných křivek Parametr 18 Omezení maxima směšovacího okruhu Parametr 0 Druhý časový kanál Pozor Nastavení viz parametr 04I na str. 30. Tento parametr se zobrazuje jen ve spojení s analogovým dálkovým ovládáním. Teplota zjištěná čidlem prostorové teploty integrovaným v dálkovém ovládání může být zahrnuta do výpočtu teploty topné vody. Vliv teploty místnosti K=0 -> jen ekvitermní regulace Vliv teploty místnosti K=0 -> jen regulace podle prostorové teploty Teplota topné vody se zvýší nejmeně o nastavenou hodnotu oproti teplotě směšovacího okruhu. Tato funkce omezuje výstupní teplotu směšovacího okruhu shora. Směšovač udržuje výstupní teplotu konstantní na nastavené hodnotě, aby se např. zabránilo poškození podlahové krytiny. Nenahrazujte termostat maximalní teploty pro vypínání čerpadla. (připojení na svorkách 1 a 13 na spodku regulátoru DWTK) Do regulátoru DWTK jsou integrovány dvoukanálové spínací hodiny. První kanál hodin působí na přepínání z topného na úsporný provoz podle výběru programu. Druhý kanál hodin působí podle nastavení parametru č. 0 buď na uvolnění ohřevu TUV zap./vyp., nebo na aktivaci kotlového čerpadla pro přímý topný okruh. Nastavení z výroby 0: aktivace uvolnění ohřevu TUV zap./vyp. Nastavení 1: aktivace kotlového čerpadla Upozornění: Pro zaručení ochrany zařízení proti zamrznutí je kotlové čerpadlo trvale aktivováno, když je venkovní teplota nižší, než nastavená mez protimrazové ochrany. Uvolnění nabíjení zásobníku popř. rychloohřevu TUV nastává tehdy, když se jeden z obou časových kanálů regulátoru DWTK nachází ve zvýšeném provozu ( slunce ). Parametr 1 Doba doběhu čerpadla směšovacího okruhu Parametr Aktivace směšovače (zkušební provoz) Parametr 3 Čerpadlo směšovacího okruhu (zkušební provoz) Parametr 5 Nabíjecí čerpadlo (zkušební provoz) 36 Po vypnutí směšovacího okruhu běží čerpadlo směšovacího okruhu dále o nastavenou časovou hodnotu. Parametr slouží při uvádění do provozu k prověření aktivace směšovače. Parametr 3 slouží při uvádění do provozu k prověření čerpadla směšovacího okruhu. Parametr 5 slouží při uvádění do provozu k prověření nabíjecího čerpadla.

37 Úroveň programování Parametr 6 Žádaná hodnota teploty zásobníku Nastavení požadované teploty připojeného zásobníku. Nastavovací potenciometry volby teploty TUV na kotlích jsou bez funkce Parametr 7 Rozsah proporcionality směšovaného okruhu Doba trvání impulzu (=řízení pohonu směšovače) je přímo úměrná odchylce teploty náběhu směšovače ( T = žádaná - měřená). Parametrem 7 je stanovena odchylka teploty, při které je doba trvání impulzu 100%. Mimo tuto oblast není směšovač vůbec řízen ( T < 1K) nebo trvale řízen ( T > než nastavení parametru 7). Uvnitř pásu teploty probíhá plynulá regulace. Rozsah proporcionality je třeba nastavit tak, aby bylo dosaženo stabilního chování regulace. Toto je závislé od doby chodu motoru pohonu směšovače. Pro motory směšovače s kratší dobou chodu se musí nastavit větší rozsah proporcionality a naopak pro motory směšovače s delší dobou chodu menší rozsah proporcionality. Odkaz pro nastavení: Tento odkaz slouží pouze pro hrubou orientaci. Nastavení z výroby měňte jen v nutných případech! Doba chodu směšovače v min Teplotní okno v K (Par. 7) Parametr 8 Automatické vysychání mazaniny Pokud se u nových staveb poprvé uvádí do provozu podlahové vytápění, je zde dána možnost řídit náběhovou teplotu nezávisle na venkovní teplotě a) na konstatní hodnotu b) podle automatického programu určeného pro vysychání mazaniny. Pokud je funkce aktivována (nastavení 1 nebo ), může být opět ukončena nastavením parametru 8 na hodnotu 0. Par. 8 = 0 bez funkce Par. 8 = 1 konstatntní teplota směšovaného okruhu: Směšovaný okruh je vytápěn na nastavenou náběhovou teplotu. Náběhová teplota může být nastavena knoflíkem volby teploty topného provozu mezi 15 o C a TV-max (parametr 18). Par. 8 = funkce vysoušení mazaniny Náběhová teplota je automaticky udržována po dobu dnů na teplotě 5 o C. Po uběhnutí dnů je náběhová teplota zvyšována v krocích 5 o C za den (v 0:00 hod) až na maximální náběhovou teplotu TV-max. nastavenou v parametru 18. Potom je teplota TV-max dny udržována. Na závěr náběhová teplota opět klesá v krocích 5 o C za den až na 5 o C. Po dalších dnech je automatické vysoušení mazaniny ukončeno. 37

38 Úroveň programování Parametr 8 Automatické vysychání mazaniny Náběhová tepota ( C) Průběh vysoušení mazaniny (dny) Obr.: Časový průběh náběhové teploty směšovacího okruhu během funkce vysoušení mazaniny, při maximální teplotě náběhu směšovacího okruhu (parametr 18) 50 o C. Časový průběh a maximální náběhová teplota musí být odsouhlaseny dodavatelem mazaniny, jinek může dojít ke škodám, zejména ke vzniku trhlin. Parametr 9 E-bus napájení Parametr 30 Tepota ochrany proti zamrznutí Pozor Pokud je na systému připojen více než jeden regulátor DWT, musí se pro každé další DWT na příslušném DWTK/DWTM nastavit tento parametr na 1, aby bylo zajištěno dostatečné napájení. Zde se nastavuje teplotní hranice venkovní teploty pro protimrazovou ochranu. Venkovní teplota ochrany proti zamrznutí se přebírá z DWTK. Nastavené hranice protimrazové teploty (parametr 5) na kotlích jsou bez funkce. Pokud venkovní teplota klesne pod zde nastavenou hranici venkovní teploty pro protimrazovou ochranu, zapnou se všechna čerpadla topných okruhů. Nastavení z výroby smí být změněno pouze tehdy, pokud je zajištěno, že při nižších venkovních teplotách nemůže dojít k zamrznutí soustavy. Parametr 31 Paralelní chod čerpadel Parametr 3 Maximální sběrná teplota Regulátor DWTK dává možnost paralelního chodu čerpadel. Při aktivaci paralelního chodu čerpadel (nastavení 1 ) nebudou čerpadla směšovaných okruhů a směšovače během nabíjení zásobníku TUV vypnuty. Topný provoz probíhá při nabíjení zásobníku normálně dále. Pozor: Při nabíjení zásobníku je žádaná sběrná teplota určena takto: Žádaná hodnota sběrné teploty (parametr 98) = Žádaná teplota zásobníku (parametr 6) + zvýšení sběrné teploty při nabíjení zásobníku (parametr 5) Žádaná sběrná teplota je prostřednictvím DWTK shora omezena maximální sběrnou teplotou. Parametr 33 Minimální sběrná teplota Žádaná sběrná teplota je prostřednictvím DWTK zdola omezena minimální sběrnou teplotou. 38

39 Úroveň programování Parametr 34 Teplota deregulace Parametr 35 Hystereze sběrné teploty Parametr 36 Doba blokování Parametr 37 Počet hodin do změny pořadí kotlů Teplota deregulace (jen při SCOM rozhraní) Pokud je ještě nějaký závěsný kotel v chodu, potom dojde k vypnutí, pokud měřená sběrná teplota je větší než žádaná sběrná teplota + hystereze. Aby se zamezilo častému a zbytečnému zapínání a vypínání kotle, je k dispozici doba blokování pro zapnutí dalšího kotle. Další kotel se může zapnout teprve po uplynutí doby blokování. Po uplynutí nastavitelného počtu hodin provozu hořáku aktuálně vedoucího kotle se mění při nastavení parametru 40 na C pořadí kotlů mezi A a b a při nastavení d je další kotel rotačně určen jako vedoucí kotel. Vedoucí kotel je ten závěsný kotel, který regulátor DWTK zapíná v kaskádě jako první a poslední vypíná. Předpokladem pro automatické střídání pořadí kotlů výběr pořadí kotlů (parametr 40) = C, případně d. Interní počítadlo provozních hodin pro změnu pořadí kotlů se jednou denně (0:00 hod.) uloží bez možnosti ztráty. Při výpadku napětí se tak převezme naposledy uložená hodnota. Parametr 38 Posilující faktor pro sběrnou teplotu Parametr 39 Čas změny pro sběrnou teplotu Nastavení P-podílu PI-regulátoru pro sběrnou teplotu. Nastavení I-podílu PI-regulátoru pro sběrnou teplotu. Parametr 40 Výběr pořadí kotlů Každý kotel v kaskádě má adresu sběrnice (1-4). Prostřednictvím DWTK je automaticky identifikován počet připojených kotlů. Pořadí, ve kterém kotle zapínají a vypínají, je nastaveno v pořadí kotlů A (parametr 41), případně v pořadí kotlů b (parametr 4). Parametrem výběr pořadí kotlů je zvoleno požadované pořadí (A, b, C, d). Nastavení A: Je platné pořadí kotlů podle nastavení A. Nastavení b: Je platné pořadí kotlů podle nastavení b: Nastavení C: Automatická změna mezi pořadím A a B (viz parametr 37). Nastavení d: Každý kotel se stává rotačně, automaticky po uplynutí doby podle parametru 37, vedoucím kotlem. Pořadí kotlů je stanoveno přiřazením adres sběrnice 39

40 Úroveň programování Parametr 41 Pořadí kotlů A a Nastavení pořadí kotlů A Vstup do programovací úrovně se provede současným stisknutím tlačítek a. Výběr jednotlivých parametrů se provede tlačítky a. Parametr 4 Pořadí kotlů b Výběr parametru Nastavení menu pořadí kotlů A (vlevo adresa kotle a vpravo pořadí) Vyvolat pořadí kotle s adresou 1 - červená kontrolka svítí Změnit pořadí např. z 1 na Uložit nové pořadí kotlů - červená LED zhasne Pořadí kotle s adresou se automaticky změní na 1 E n d Konec menu Opuštění podmenu Parametr 43 Stupeň modulace vypnutí/ měkký start Při podkročení nastaveného stupně modulace vypnutí se další kotel se zřetelem k pořadí kotlů vypne. Pokud je v chodu pouze jeden kotel, dojde k vypnutí tohoto kotle, pokud je měřená sběrná teplota větší než žádaná sběrná teplota + hystereze sběrné teploty. Měkký start platí pouze pro vedoucí kotel, nikoli pro zapínání dalších kotlů. Platí také pro případ, kdy je na DWTK připojen pouze jeden kotel. Po uplynutí doby blokování a při požadavku výkonu od DWTK na vedoucí kotel je v prvních 3 minutách přenášen minimální modulační stupeň na sběrnici (= parametr 43 stupeň modulace vypnutí/měkký start ). Měkký start je ukončen, když uběhnou 3 minuty nebo je překročena hystereze sběrné teploty. Nastavení z výroby 30% se vztahuje na na závěsné kotle s modulačním rozsahem %. 40

41 Úroveň programování Parametr 44 Stupeň modulace zapnutí Parametr 45 Žádaná sběrná konstatní teplota Parametr 46 Ochrana proti legionelle Při překročení nastaveného stupně modulace zapnutí je zapnut další závěsný kotel s přihlédnutím k pořadí kotlů a době blokování. Při externím požadavku tepla přes bezpotenciálový kontakt na vstupu (svorky 3 a 4) a parametru 50 = bude regulováno na nastavenou žádanou sběrnou teplotu a bude řízen výstup (svorka 11). Externí požadavek tepla má přednost před požadavkem pro topné okruhy. Po ukončení externího požadavku tepla probíhá ještě po dobu 3 minut doběh čerpadla (svorka 11). Volič programu a. časový kanál nemají žádný vliv. Pokud je aktivována funkce ochrany proti legionelle, potom je zásobník při prvním nabíjení ve dni nastaveném podle spínacího programu v nastaveném dni nabíjen na 65 o C. Tato požadovaná teplota je udržována po dobu 1 hodiny. Parametr 46 = 0 Parametr 46 = 1 7 Parametr 46 = 8 ochrana vypnuta ochrana jednou týdně (1=po. 7=ne) ochrana denně Parametr 47 Přiřazení dálkových ovládání/funkce domovníka U systémů s více topnými okruhy může být dálkovému ovládání pro přímý okruh nebo pro 1. směšovaný okruh přiřazena tzv. funkce domovníka. Toto dálkové ovládání může přepnout celý systém na letní provoz nebo na pohotovost (vypnuto), nezávisle na nastavení na jednotlivých okruzích. Parametr 47 = 0 není aktivována funkce domovníka Parametr 47 = 1 dálkové ovládání pro přímý okruh (adr. 0) má funkci domovníka Paramert 47 = dálkové ovládání pro 1. směšovaný okruh (adr. 1) má funkci domovníka Parametr 49 Minimální teplota směšovaného okruhu Tato funkce ohraničuje náběhovou tepoltu směšovaného okruhu směrem dolů. Směšovač udržuje teplotu náběhu konstatntní na této hodnotě. Parametr 50 Pomocí parametru 50 může být konfigurován vstup na svorkách 3 a 4 a Konfigurace: výstup na svorce 11. výstup nabíjecího čerpadla Parametr 50 = 0 Varianta 1 (nastavení z výroby) vstup čidla zásobníku Svorka 11 = Nabíjecí čerpadlo Svorka 3-4 = Čidlo zásobníku Nabíjecí čerpadlo je při nabíjení zásobníku ihned zapnuto. Parametr 50 = 1 Varianta 4 / 5 Svorka 11 = Nabíjecí čerpadlo Svorka 3-4 = Čidlo zásobníku Nabíjecí čerpadlo se zapne, když skutečná sběrná teplota > skutečná teplota zásobníku + 5K. Parametr 50 = Varianta 3 Svorka 11 = Nabíjecí čerpadlo pro externí požadavek Svorka 3-4 = Externí požadavek tepla přes bezpotenciálový kontakt Požadovaná sběrná teplota se při požadavku tepla nastavuje parametrem 45. Přednost před topným provozem. Parametr 50 = 3 Varainta Svorka 11 = Kotové čerpadlo pro přímý topný okruh Svorka 3-4 = bez funkce 41

42 Úroveň programování Parametr 51 Řízení směšovače nebo hlášení poruch Prostřednictvím parametru 51 může být svorka 15 konfigorována buďto k řízení jednoho motoru směšovače nebo jako výstup hlášení poruch. a) Parametr 51 = 0: Svorka 15 pro řízení motoru směšovače b) Parametr 51 = 1: Svorka 15 jako výstup hlášení poruch (30VAC) Výstup hlášení poruch (Parametr 51 = 1): Pokud regulátor DWTK rozezná po dobu delší než 4 minuty kontinuálně v systému kód poruchy, pak je aktivován výstup hlášení poruchy (30VAC na svorce 15). Pokud je odpovídající kód poruchy resetován, není výstup hlášení poruchy aktivní. Svorka 16 je bez funkce. Připojení čerpadla směšovacího okruhu platí teď pro řízení čerpadla přímého topného okruhu. Parametry 17,18,0,7 a 8 se nezobrazují. Parametr 5 Zvýšení sběrné teploty při nabíjení zásobníku (nastavení z výroby 15 K) Parametr 53 Cirkulační čerpadlo Po dobu nabíjení zásobníku se vypočítává požadovaná sběrná teplota následovně: Požadovaná sběrná teplota = požadvaná teplota zásobníku + zvýšení sběrné teploty při nabíjení zásobníku Poznámka: Požadovaná sběrná teplota při nabíjení zásobníku musí být minimálně o 10 K vyšší než požadovaná teplota zásobníku. Parametr 53 se objeví, když je parametr 51 = 1. Cirkulační čerpadlo se připojuje na svorky 16 (relé pro směšovač zavřeno). Aktivace cirkulačního čerpadla pouze při aktivaci nabíjecího čerpadla přes časový kanál. Druhy provozu cirkulačního čerpadla: Par. 53 = 0: Cirkulační čerpadlo stále vypnuto Par. 53 = 1: Cirkulační čerpadlo stále zapnuto Par. 53 = : Cirkulační čerpadlo 5 min. zapnuto a 5 min. vypnuto Par. 53 = 3: Cirkulační čerpadlo min. zapnuto a 8 min. vypnuto. Parametr 54 Vstup 0 až 10 V Zadání parametru Vstup svorky 5-6 Parametr 54 = 0 Připojovací svorky 5-6 bez funkce Parametr 54 = 1 Požadovaná sběrná teplota C Připojovací svorky 5-6 jako vstup 0 až 10 V pro zadání požadované sběrné teploty 90 Požadovaná sběrná teplota protimrazové ochrany C 0 10 Vstup (5-6) V Parametr 55 Max. doba nabíjení zásobníku (nastavení z výroby h) 4 Nabíjení zásobníku je ukončeno, když skutečná teplota zásobníku než požadovaná teplota zásobníku. Pokud není nabíjení zásobníku ukončeno v max. době nabíjení zásobníku, objeví se varovný signál. Varovný signál E5 zmizí, když skutečná teplota zásobníku je než požadovaná teplota zásobníku nebo parametr 55 se nastaví na 0. Max. dobu nabíjení zásobníku lze nastavit od 0 do 5 hodin.

43 Parametr 60 GB-parametr (jen e-bus) Pozor Úroveň programování Parametry GB 01 až GB 17 se zobrazí pouze ve spojení s odpovídajícím nástěnným kotlem a jsou popsány v montážním návodu nástěnného kotle. Pozor: Změna parametru GB 01-GB 17 smí být provedena pouze servisním pracovníkem. Při nesprávné obsluze může docházet k poruchám funkce. Pozor: Pokud je v parametru GB 05 změněno nastavení z výroby, je třeba brát v úvahu, že při venkovní teplotě nižší než 0 není zajištěna protimrazová ochrana a následně může dojít k poškození topné soustavy. 6 0 G B Výběr parametru Vstup do menu výběr kotle (vpravo adresa kotle) Aktivace výběru kotle + červená LED Vybrat pomocí "+" nebo "-" kotel (adresa kotle) Např. kotel + červená LED Uzavřít menu výběr kotle Zvolit parametr 01 na kotli Vyvolat parametr 01 na kotli + červená LED Změnit hodnotu parametru 01 (zde např. na 09) Hodnota je přenesena Tlačítky "+" nebo "-" postupně volit parametry kotle 43

44 Úroveň programování E N D Konec parametru pro kotel 6 0 G B Opustit menu výběr kotle Parametr 93 Modulační stupeň, regulační odchylka Ukazuje Regulační odchylku = Žádaná sběrná teplota Měřená sběrná teplota. Po stisknutí tlačítka (červená kontrolka svítí) se vlevo objeví modulační stupeň kaskádového systému a vpravo modulační stupeň jednotlivých kotlů v kaskádě. Dalším stisknutím tlačítka (červená kontrolka zhasne) se zobrazí opět číslo parametru 93. Parameter 94 Doba chodu hořáku pro kotle 1 4 Parametr 95 Venkovní teplota Zobrazuje dobu chodu hořáku na připojených závěsných kotlích. Po stisknutí tlačítka ve vlevo objeví adresa sběrnice závěsného kotle a vpravo příslušná doba chodu hořáku (návrat dvojitým stisknutím tlačítka ). Stisknutím tlačítek a může být zvolena doba chodu hořáku dalšího kotle. (Návrat dvojitým stisknutím tlačítka ). Po výběru údaje End konec a stisknutí tlačítka je údaj doba chodu hořáku opět opuštěn. Doby chodu hořáku se jednou denně (0:00 hod.) uloží bez možnosti ztráty. Při výpadku napětí je převzata naposled uložená hodnota. Ukazuje aktuální venkovní teplotu Parametr 96 Měřená hodnota teploty v zásobníku TUV Parametr 97 Žádaná teplota směšovaného okruhu Parametr 98 Žádaná hodnota sběrné teploty Parametr 99 Měřená hodnota sběrné teploty Ukazuje aktuální měřenou teplotu v zásobníku TUV. Zobrazuje akuální žádanou teplotu ve směšovaném okruhu, která vyplývá z topné křivky směšovaného okruhu. Minimální žádaná teplota směšovaného okruhu je 5 C Zobrazuje aktuální žádanou hodnotu sběrné teploty. Zobrazuje aktuální měřenou hodnotu sběrné teploty. 44

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Návod k montáži a k obsluze

Návod k montáži a k obsluze ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-r.: 3061888_201309 CZ Obsah Bezpečnostní

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty pro nastavení směšovače pro závěsné plynové kotle Obsah Obsah strana Nastavení hodin a dne v týdnu... Přehled funkcí / ukazatel funkcí.....3

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Balení GL27 Česky 04/09/06 Technické podklady Obsah Použité symboly...........................................................................3 Všeobecně................................................................................3

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

E8.5064 V1. Systémový manažer Návod instalace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu.

E8.5064 V1. Systémový manažer Návod instalace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. E8.5064 V1 Systémový manažer Návod instalace Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. Bezpečnostní pokyny Obecně Obecně Bezpečnostní pokyny

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opatřen označením CE a je ve shodě s následujícími právními předpisy: - směrnice

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

Regulátor topení s přípravou TUV

Regulátor topení s přípravou TUV 2 526 Regulátor topení s přípravou TUV Serie B RVL472 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory Vhodný pro: regulaci topné vody v topných okruzích ekvitermně s/bez

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika. Ovládací modul KKM8. 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz

Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika. Ovládací modul KKM8. 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika Ovládací modul KKM8 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz Obsah Obsah... 2 Obsluha Předpisy pro připojení k elektrické síti. 3 Záruční podmínky... 3 Funkce.. 3

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus)

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) 33 18 449 (33 18 299) provedení pro kabel 33 18 304 bezdrátové provedení ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROVÁDĚNÁ NA KOTLI denní / noční teplota

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Kondenza ní centrála se zásobníkem s p esným rozvrstvením vody CGS-20/160 CGS-24/200 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod k použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 09 KTP Platný pro software: DP13 V 2.1 OBSAH 1 Upozornění, bezpečnost, záruka... 2 2 Technické údaje... 2 3 Postup ovládání regulátoru

Více

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components 45.16/1 LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální využití energie díky přesnému dodržování žádané hodnoty. Oblasti použití

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT

Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV. a oběhového čerpadla ÚT Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 60 www.tmk.com.pl Mikroprocesorová řídicí jednotka doplňovacího čerpadla TUV a oběhového čerpadla ÚT MTS 2P Návod k obsluze a instalaci

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Solární regulátor SUNGO S

Solární regulátor SUNGO S NÁVOD K OBSLUZE, verze SW1201 / 3. 0 / H W 3. 0 Solární regulátor SUNGO S Obr. 1: Solární regulátor SUNGO S Charakteristické vlastnosti výrobku Velký prosvětlený displej pro ukazování teplot, bilančních

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Obsah. Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Montáž a instalace... 4 Nastavení regulace... 4 Funkce... 5 Technické specifikace... 6 Tabulka poruch...

Obsah. Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Montáž a instalace... 4 Nastavení regulace... 4 Funkce... 5 Technické specifikace... 6 Tabulka poruch... Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Montáž a instalace... 4 Nastavení regulace... 4 Funkce... 5 Technické specifikace... 6 Tabulka poruch... 7 Elektronická regulace NP-01 je určena k řízení beztlakých

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. říjen 2005 KATALOGOVÝ LIST

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. říjen 2005 KATALOGOVÝ LIST říjen 005 CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST Použití: CM707 Chronotherm je určen automatickému řízení otopných soustav v bytech, domech a kancelářích podle nastavitelného

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Osoby, které nejsou obeznámeny s níže uvedenými pokyny, nesmí používat zařízení PumpWave. Doporučujeme kontaktovat spolehlivého instalatéra

Více

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnost...2 3 Přeprava a skladování...2 4 Popis výrobku a příslušenství...2

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350

N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 N230/R01(12.5.2008) FENIX THERM 350 Návod k instalaci zařízení Installation instructions Leggeanvisning Asennusohjeet Installationsanleitung Instrucciones para la instalación Wytyczne o instalacji urządzenia

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Datový list Rozsah pouití: Dálkové ovládání Oventrop zahrnuje prostorový termostat a prostorový termostat s hodinami s rádiovým vysílaèem,

Více

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě Řídící jednotka SPARK A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU ČINNOST KOTLE S FUNKCÍ INDIVIDUAL FUZZY

Více

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace 2 265 REV23.03RF REV-R.03/1 REV23RF/SE Bezdrátový regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Sestává z regulátoru (s vestavěným rádiovým vysílačem) a spínací jednotky (přijímače s vestavěným

Více

Montážní Otvor. Ovládaná fáze (svorka T) Nulová fáze (svorka N) Fáze (svorka L)

Montážní Otvor. Ovládaná fáze (svorka T) Nulová fáze (svorka N) Fáze (svorka L) Primo AH Veškeré zapojení na elektrickou síť musí provádět pouze osoba znalá odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ a odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50-51/1978 Sb ELEKTRIKÁŘ.

Více

EXPERT R NÁVOD K OBSLUZE REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM. Záruční list Regulátoru teploty kotle ÚT s podavačem typu EXPERT R

EXPERT R NÁVOD K OBSLUZE REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM. Záruční list Regulátoru teploty kotle ÚT s podavačem typu EXPERT R VÝROBNÍ ZÁVOD ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 Záruční list Regulátoru teploty kotle

Více

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC 1 Obsah str. 2 Úvod str. 3 Typy zařízení str. 4 Výměník str. 5 Ovládací panel str. 6 Přehled menu str. 7 Mody provozu str.

Více

Regulátor Komextherm PA-5

Regulátor Komextherm PA-5 Regulátor Komextherm PA-5 Urãení Regulátor PA-5 je elektronický diferenciální regulátor pro ústřední vytápění pracující dle venkovní teploty. Instalujeme ho převážně v případech, kdy není použita regulace

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Easy UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ www.somfy.cz Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností nebo dotazů

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 3. CZ verze 2.0 M

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 3. CZ verze 2.0 M Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor TRS 3 CZ verze 2.0 M Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS3 je opatřen označením CE a je ve shodě s následujícími právními předpisy: - směrnice

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více